Oljeberget 60: Hva betyr det at flertallet har status som Messias? (PR47)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 47

Denne julekalenderen går sin gang nå. Dag 47, dagen før menneskerettighetene, som er dag 48, fordi man fikk menneskerettigheter i 1948.

Hva betyr det at jeg kaller meg Messias omtrent hele tiden, i hvert fall i perioder? Hva snakker jeg på da?

Jo, som sagt i andre innlegg. Jeg snakker på at flertallet i dette samfunnet har fått status som Messias.

Men hva snakker jeg på da? Du. Da snakker jeg på barnevernet og psykiatrien og slikt!

De voksne har stemmerett. Barn og ungdommer har ikke det. Resultatet av dette er barnevernet og psykiatrien, som er overgrep på barn og ungdommers rettssikkerhet og ytringsfrihet!

Og det er helt nødvendig å frata barn og ungdommer menneskerettighetene, sorry, rettsikkerheten og ytringsfriheten, når man tross alt skal prøve å torturere dem til døde!

Dette er det jeg snakker på. Tror du at jeg bare snakker filosofi?

Visst faen har det konsekvenser at de voksne får status som Messias! Og visst faen har det konsekvenser at flertallet her får status som Messias!

Sannheten er at folk flest ikke er i stand til å mestre det å være Messias. Derfor bør de heller aldri få den statusen. Og dette er hva som er galt med dagens demokrati!

Så da fikk jeg sagt det!

Takk for i dag! God natt!

🙂

Oljeberget 59: God natt! (PR46)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 46

I dag bruker jeg veldig kort tid på innlegget!

GOD NATT!

Tolkning

Jeg må vel nesten tolke dette innlegget for deg! 🙂

Datoen i dag tolkes ved at den summeres:

15.01.18 = 15 + 1 + 18 = 34 = 5 = Hånd = Guds Hånd = Messias

Samtidig må du tolke det at jeg sier “GOD NATT!”. Jeg henviser da til det engelske ordet SLEEP:

SLEEP = 5L55P = 555 = 05.05.05

Jeg minner da bare om dette innlegget her:

Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)

Visst faen skal jeg kalle meg Messias hele tiden også, for det er jo det som flertallet i dette demokratiet gjør hele året!

🙂

Så jeg minnet med de to linjene som dette innlegget egentlig består av om at jeg er Messias!

🙂

Men så må jeg selvsagt tolke innlegget for at du skal ha en sjanse til å forstå det!

🙂

For ordens skyld er datoen den 15. tallet 15, som står for datoen 05.05.05. Du kan ta med det også, som en bekreftelse eller verifikasjon på at tolkningen av SLEEP er korrekt.

For ordens skyld tolkes GOD NATT slik som dette, men det antar jeg at du allerede har tenkt på:

GOD NATT = 3 4 = 5 = Hånd = Guds Hånd = Messias

Så jeg bare minner om det der! 🙂

Altså at jeg er et eller annet. 🙂

Og så må du selvsagt tolke hvorfor jeg henviser til det å legge seg, altså det å sove. Jo, jeg snakker på at folk ikke bruker så mye tid på disse innleggene. Ja, folk SOVER i timen når jeg som er Messias ankommer!

Ja. Det var derfor jeg brukte så lite tid på innlegget i dag, altså!

🙂

SOM SAGT! GOD NATT! 🙂

Oljeberget 58: Ulovfestede prinsipper (PR45)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 45

Pasientreiser rev i stykker arbeidskontrakta til Ann Helen Nilsen. Samtidig rev de i stykker arbeidsmiljøloven. Og de var grovt illojale mot demokratiets hovedverdi som er ytringsfrihet og varsling, kall det gjerne sannhetssøken eller sannheten.

Deretter har Ann Helen Nilsen varslet på bloggen sin om det som skjedde. Og det vanlige da er at arbeidsgiveren plutselig kommer ridende på moralens høye hest!

Arbeidsgiveren ønsker da å sette fokus på om Ann Helen Nilsen muligens kan ha begått en eller annen feil! Det er jo slik rettssaker mot varslere foregår i dette landet!

HAR VARSLEREN BEGÅTT EN ELLER ANNEN FEIL… MON TRO?

🙂

Kanskje varsleren skulle ha varslet på en annen måte, for eksempel? Kanskje varslingen ikke var i henhold til virksomhetens varslingsrutiner!

Slik vil altså en virksomhet som Pasientreiser gå til verket, i en rettssak mot en varsler som Ann Helen Nilsen!

Selv om Ann Helen Nilsen ikke konkret har nevnt Pasientreiser på bloggen sin, og slik sett ikke har varslet om noen ting i forhold til Pasientreiser, for å si det sånn, så er det interessant å tenke litt over disse tingene.

Altså hvordan en virksomhet plutselig kommer ridende på moralens høye hest! Og altså lurer på om offeret… kanskje har gjort en feil… da offeret sa ifra om alvorlige forbrytelser!

MON TRO OM OFFERET… WHATEVER!

🙂

Du kan se for deg en voldtektssak der ei ung jente har blitt gruppevoldtatt, og går frem på feil måte når hun skal melde ifra om det som skjedde!

Ja, da skal vel voldtektsofferet straffes?

🙂

Slik tenker i hvert fall norske ledere! Altså norske virksomheter.

Ulovfeste prinsipper

Og en ting som er spesielt interessant i forhold til slike ting som LOJALITETSPLIKTEN, det er at det er et ulovefestet prinsipp. Altså et prinsipp som dessverre ikke kunne lovfestes, fordi det rett og slett ikke tar seg ut på trykk!

Bare tenke litt etter! Når det har en gått en del år og et ulovfestet prinsipp har blitt etablert… SÅ ER DET VEL NATURLIG AT DET BLIR… EH… LOVFESTET?

Men det skjer ikke. Og da er det naturlig å spørre seg hvorfor!

Og svaret er at det er en grunn til at disse ulovfestede prinsippene ikke er lovfestet!

DE TAR SEG IKKE UT PÅ TRYKK! DE FALLER PÅ SIN URIMELIGHET!

Og det er nettopp slike prinsipper useriøse virksomheter ønsker å fokusere på. Altså ting som er helt urimelig!

Og da fortsetter jo bare virksomheten med å være… ja… nettopp urimelig!

Useriøse virksomheter er altså HELT URIMELIGE hele veien!

🙂

Forresten kommer jeg tilbake til tolkningen av ordet ID senere. Måtte bare skrive noe om ulovfestede prinsipper i dag!

Følte for det! 🙂

Helt til slutt

Lojalitetsplikten er knyttet opp mot arbeidskontrakta. Den kontrakta som arbeidsgiveren normalt river i stykker, ved å gjennomføre en ulovlig oppsigelse!

Det er ganske komisk, er det ikke det? At arbeidsgiveren først river i stykker både arbeidskontrakta og arbeidsmiljøloven, for deretter å begynne å snakke på at den oppsagte som en følge av den arbeidskontrakta som arbeidsgiveren nettopp har revet i stykker… har en lojalitetsplikt til arbeidsgiveren!

🙂

Arbeidsgivere er rett og slett helt sinnssyke!

Merk også at det nettopp er de mest kriminelle arbeidsgiverne som snakker på slike ting som lojalitetsplikten og styringsretten, altså ulovfestede prinsipper!

🙂

Ganske ironisk, ikke sant?

Jeg vet sannelig ikke om ordet ironisk er riktig! Vet da faen!

🙂

Men poenget er i hvert fall at useriøse arbeidsgivere bare fortsetter med å være useriøse! Det er det som er så festlig!

Om de så havner i en rettssak, så fortsetter de med ting som er helt urimelig!

Det var alt for i kveld! God natt! 🙂

Oljeberget 57: Tolkning av ID – del 1 (PR44)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 44

Denne julekalenderen begynner jo å bli ganske flott nå! 🙂

Den er et bilde på det som har foregått hos Pasientreiser på Moelv. Nemlig at ting utarter seg og avsporer fra det man egentlig skulle holde på med.

Det er det som skjer her nå. Og for ordens skyld kan jeg bemerke at jeg rett og slett holder på med julekalenderen lenge etter at jula er ferdig. Og det betyr da, som du sikkert forstår, at man har holdt på med en del ting hos Pasientreiser som er utdatert!

For man fikk jo menneskerettigheter i 1948! Og en av menneskerettighetene er retten til frihet fra tortur. En annen er ytringsfriheten!

Og det er bare de menneskerettighetene som er nedskrevet, som jeg snakker på nå. I tillegg kommer jo de menneskerettighetene som ennå ikke er utviklet. Slik som retten til å være et menneske, som er en menneskerettighet av høyere orden, på nivå med ytringsfriheten.

Det er for eksempel menneskelig å gjøre opprør mot ondskap!

Så til saken!

Bare for å komme litt til saken her nå, så skal jeg over flere innlegg tolke ordet ID.

Hvis du ikke har lest følgende innlegg, så anbefales det at du gjør det, før du leser mine tolkninger av ordet ID:

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

Innlegget forklarer at Ann Helen Nilsen er en superhelt som er sendt av Gud. Universet snakker rett og slett på at Ann Helen Nilsen er en superhelt!

Og det er vel å merke henne som Pasientreiser har messet med! Og da har Gud rett og slett sendt meg, for å fittekjøre Pasientreiser litt!

🙂

Poenget er i hvert fall at jeg er enda en slik superhelt! JO DA!

🙂

Og når du allerede har det klart for deg at Ann Helen Nilsen er en superhelt, så tenker jeg at det kan være morsomt å lese disse tolkningene av ordet ID, som jeg nå skal presentere.

Gud er jo en liten luring, faktisk en svært leken Baby. Derfor driver Gud og tuller slik, ved å trekke i trådene slik at alfabetet og ord og en rekke historiske hendelser blir kunstverk som handler om visse enkeltpersoner.

Gud er nemlig en slik Baby som rett og slett blir veldig sjarmert av visse enkeltpersoner, hvis du forstår?

Og en av de enkeltpersonene, som Gud blir sjarmert av, er altså Ann Helen Nilsen. Og da har det seg altså slik at Gud ønsker å si noe om at det FAKTISK ER OFFISIELT at Ann Helen Nilsen er en helt spesiell superhelt!

Og da snakker vi jo om en person har en helt spesiell identitet. Nemlig en superhelt-identitet. Derav ordet ID.

Videre snakker vi om dette med å identifisere, det man på engelsk kaller “TO ID SOMEONE”.

Jeg driver nå bare og forklarer at ordet ID handler om det å være en superhelt og det å være Messias. Det å være den man leter etter, Den Utvalgte om du vil.

Det er det jeg har forklart akkurat nå! Ordet ID handler om den som er DEN UTVALGTE.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 14
ID = 14 = Ann Helen Nilsen

Navnet til Ann Helen Nilsen har 14 bokstaver og kan derfor tolkes som tallet 14. Og bokstaven I i ordet ID ser ut som et 1-tall og tolkes derfor som et 1-tall. Og bokstaven D er jo den 4. bokstaven i alfabetet. Derav tallet 14.

Dermed henviser ordet ID til Ann Helen Nilsen, og dette kan da tolkes som at Gud ønsker å presisere at hun er DEN UTVALGTE. Det er på sett og vis henne som Gud ønsker å identifisere! Fremheve om du vil!

Så hun er en interessant person!

🙂

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Jeg tolker altså slike tellende tallrekker som mangler et tall, som det manglende tallet. Her telles det oppover, men så hoppes det over tallet 4. Dermed betyr antallet bokstaver i hvert av “ordene” i navnet til Ann Helen Nilsen rett og slett tallet 4.

Vi snakker om at tallrekken er en slags intelligenstest som tester om du klarer å fange opp på at den teller oppover, men hopper over ett tall!

Men la oss glemme det, at du ikke klarer å bestå en slik intelligenstest! Skal vi gå videre?

Se nå her:

ID = I 4 = JEG 4 = JEG ANN HELEN NILSEN

Dette betyr at Gud ønsker å bli representert av Ann Helen Nilsen. For Gud sier gjennom ordet ID at Gud er Ann Helen Nilsen.

Som du sikkert forstår, så er bokstaven I det engelske ordet for JEG.

🙂

Man kan også når man tolker dette ordet tenke på at det er et ord, som består av to bokstaver. Og bokstavene er slik sett “slått sammen”.

Dermed er det grunnlag for å slå sammen bokstavene, altså tallene:

ID = I + D = 1 + 4 = 5

Men så snakker vi om at det er riktig ID, riktig identitet. Og da er jo tallet 5 riktig. Og når man tolker dette, så må man vise at man forstår dette. Og det gjør man ved å gjenta tallet 5.

Det er jo tallet 5 som er det rette! Og da må man rett og slett holde seg til det tallet! Og da får man tallet 55, som er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen, nemlig Blacklemon:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Du kan i forhold til tallet 55 se for deg at du må vise ID ganske ofte. Dermed gjentar du IDen din, altså ID-beviset ditt!

Og hvis tallet 5 representerer IDen, så gjentar du jo tallet 5. Og dermed får du tallet 55!

Og bare for å presisere dette, så er det en veldig enkel grunn til at du må vise ID ofte. Grunnen er nemlig at du ikke hører etter, når Gud sier at Ann Helen Nilsen er en superhelt og Messias!

🙂

Så du prøver på en måte å overbevise deg selv om dette som jeg forklarer nå, når du viser legitimasjon eller ID!

🙂

Hva synes du så langt?

Blir dette tullete? Ville du heller ha tolket ordet ID på denne måten, kanskje:

ID = EGO SUPEREGO = E S = ES = 55 = Blacklemon

Det er nemlig slik når man tolker kunst, at man ofte må snu ting opp ned. Dermed betyr altså ID ikke ID, men det motsatte, nemlig EGO OG SUPEREGO. Altså tallet 55, som betyr Blacklemon, altså Ann Helen Nilsen.

Her er for ordens skyld enda en tolkning av ordet ID, som er relatert til Ann Helen Nilsen:

ID = I D = I DE = I 45 = I 6 = I SEX = I SE X = I 55 X = I Blacklemon X = I Blacklemon eks

Merk at bokstaven D uttales DE, som er den 4. og 5. bokstaven i alfabetet og som derfor står for tallet 45, som er et tellende tall som står det neste tallet i rekken, altså tallet 6… men du forstår sikkert dette selv, uten at jeg forklarer det i detalj!

🙂

Denne tolkningen som jeg nettopp gjennomførte er Gud som forklarer at Gud har en relasjon til Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, ved å henvise til kunst- og varslingskonseptet hennes, som er MAKE UP SEX.

EKS er altså en henvisning til MAKE UP SEX. Og Gud fremhever da kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen, samtidig som Gud forklarer på en litt komisk måte at Gud har en eller annen form for RELASJON til Ann Helen Nilsen. Noe som altså betyr at Ann Helen Nilsen er sendt av Gud!

Forstår du dette? Gud sier at Gud er eksen hennes!

🙂

For da henviser Gud til kunstkonseptet hennes som er MAKE UP SEX.

Poenget til Gud er altså at Gud har en relasjon til henne. Det er altså Gud sin måte å si at hun er Messias!

🙂

Og slik som dette kan man altså tolke ordet ID!

Kult? 🙂

Og dette kan da Pasientreiser tenke litt over! De kan få lov til å fundere litt over hva slags person de har messa med!

La meg avslutningsvis si det slik at Gud forstår seg på dette med MAKE UP SEX, som rett og slett betyr hevn!

Og når Ann Helen Nilsen er sendt av Gud, så kan det godt tenkes at Gud ønsker å hevne det som blir gjort mot henne!

Har jeg vunnet nå?

Jeg skjønner jo det selv, at jeg uansett har vunnet den konkurransen i galskap som lederne hos Pasientreiser har startet!

Altså. Jeg er jo verdensmester i galskap her!

🙂

Nå tar jeg kvelden her. Jeg har mye å gjøre for tida!

🙂

 

Oljeberget 56: Tiden flyr (PR43)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 43

Tiden, den flyr. Og i dag har jeg såpass dårlig tid at jeg må finne på et eller annet enkelt å skrive om.

Skal vi se her!

For to tusen år siden var det noen partiprester som korsfestet Jesus. Disse folka styrer her fortsatt, med hellige lover!

På Jesu tid gikk religion og politikk hånd i hånd, og dermed ble altså Jesus korsfestet av partiprester. Hellige partiprester, som er på nivå med dagens stortingspolitikere, som også har status som hellige!

Dagens stortingspolitikere har lov til å begå alle mulige forbrytelser. Dermed er de hellige. Hellige partiprester!

🙂

På Jesu tid kan man si at man hadde religiøse lover, og dermed blir prestene å regne som lovgivere eller politikere. Religionene var også å regne som politiske filosofier, siden de hadde så stor påvirkning på samfunnet.

Totalt sett var altså religion og politikk samme sak, på Jesu tid. Særlig når vi snakker i forhold til korsfestelsen av Jesus, som jødiske prester var ansvarlige for.

Har jeg satt meg ordentlig inn i dette? Neida. Jeg setter meg aldri ordentlig inn i noe som helst!

🙂

Jeg jobber jo som klovn her!

Uansett. Det var egentlig bare det jeg ønsket å si i dag!

Tiden flyr, ja. Men ikke så mye forandrer seg! 🙂

Oljeberget 55: Et kort innlegg (PR42)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 42

I dag er jeg litt usikker på hva jeg skal skrive. Jeg har nemlig litt dårlig tid.

Jeg kan jo gi deg en hjemmelekse! Du kan prøve å tolke ordet ID.

For du klarer vel å gjøre det? 🙂

I morgen eller om noen dager, så kan jeg gi mine tolkninger av det ordet.

Men akkurat i dag, så “driter jeg ID”.

Altså kommer jeg tilbake med tolkningene mine av ID senere!

🙂

Oljeberget 54: Tallhysteriet og 2018 (PR41)

Når jeg som er Messias ankommer, så kommer jeg i stor grad med tall. Noe også Jesus presiserte på korset:

SPIKER = METALL = ME TALL = MED TALL

Du kan godt si at han spikret akkurat det. 🙂

Jeg kan bare henvise til det innlegget hvor jeg beviser at jeg er Messias, for mer informasjon om dette med tall, samt Jesus og hele pakka!

Alt dette er selvsagt bare tull! Humor! Kunst!

MEN DET ER SAMMA FAEN DET! 🙂

Hvorfor tall?

Spøk til side… man kan jo undre seg over hvorfor Gud kommer her med tall. For det er jo på sett og vis Gud som kommer, når jeg ankommer. Ikke sant?

Jo. Det betyr så mangt, for Gud sier aldri kun én ting av gangen!

Og dette med tall, det betyr for eksempel akkurat det! Det jeg nettopp sa! For tall… det betyr “antall”, som betyr “flere”.

Så det ligger i Gud sin forkjærlighet for tall at Gud kommuniserer mange ting på en gang, for det er det som tall betyr! Tall betyr flere, altså mange! Og da snakker vi om mange budskap!

Og nå kan jeg dessverre ikke gi noe fullgodt eller fullstendig svar på hvorfor jeg… altså Gud… kommer med tall… i dette innlegget.

Men jeg skal spikre et par ting til!

Manglende ytringsfrihet

Gud ønsker å få kommunisert at det ikke er ytringsfrihet i dagens moderne demokratier. Derfor altså tall!

For når man bruker tall, så har man på sett og vis ikke sagt noe! Man har bare oppgitt noen tall!

🙂

Så tallbruken til Gud er rett og slett en fremheving av at det ikke er lov til å si noe her. En fremheving av at det ikke er ytringsfrihet her!

🙂

Vitenskapelig

Gud ønsker også å henvise til vitenskapen, kall det kvantitativ forskning som en referanse for vitenskap eller vitenskapelighet. Derav altså tallbruken til Gud!

Det som Gud ønsker å presisere er at Gud er ganske vitenskapelig.

Og da tenker Gud på at det er ganske vitenskapelig å ha en Gud som KUN BRYR SEG OM Å STRAFFE RASSHØL!

Det funker, det!

Da blir det fort orden i rekkene, når folk innser sannheten om Gud, og i hvilken grad Gud er vitenskapelig!

🙂

2018

Årstallet 2018, altså det året vi har entret nå nettopp, det er tallet 18.

Og det jeg kan si i forhold til dette, det er at det er en ganske tydelig overgang fra 17, altså 2017, til 18, altså 2018.

For det er da man går fra barn til voksen.

Jeg må vel innrømme at Gud er en stor klovn, og at Gud stort sett bare tuller. Og en del av dette er at jeg som er Messias ikke akkurat får utdelt noen slagplan eller plan fra Gud.

Gud er mer på nivå med en Baby som er helt ute av kontroll og som driver med mye rart, og som er ekstremt egenrådig!

Det jeg sier er at jeg som er Messias ikke har full oversikt over ting. Og jeg lurte litt på om Gud ønsket å på sett og vis melde sin ankomst for alvor i 2017.

Og grunnen til det er at det er en slags prestisjesak for Gud, at Gud er et barn. Faktisk en Baby!

Og da blir tallet 17 litt viktig, for det betyr jo nettopp “IKKE VOKSEN”.

Så ja. Jeg lurte litt på om Gud ønsket å melde sin ankomst slik at folk får det med seg… i 2017.

For da hadde jo Gud forklart dette, det at Gud er en Baby, altså ikke voksen.

Men hva gjorde Gud?

I stedet for dette, så sendte Gud Ann Helen Nilsen. Altså som et budskap om at det ikke er Gud som er Guden her.

Så ja. Gud kom! Gud kom i 2017! Men Guden var Ann Helen Nilsen!

Og hun presiserte at Gud er en Baby, ved å føde et barn i 2017! Du må rett og slett lese alle de innleggene jeg har skrevet om Ann Helen Nilsen for å forstå deg på dette!

Du kan eventuelt starte med dette – introduksjonen til Ann Helen Nilsen som superhelt!

Men der har du Gud, da!

Gud er svært opptatt av overraskelser. Og Gud er verdens største motstander av religion!

Og derfor var det at Gud i stedet for å ankomme selv, via meg, i 2017, sendte Ann Helen Nilsen som Messias i 2017.

Hun ankom altså som Messias i 2017. Og en av grunnene til det var altså at Gud ønsket å presisere at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket ikke Gud å bruke meg til å presisere dette, for jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp til Gud, siden jeg er DEN ALLER HØYESTE FORMEN FOR MESSIAS.

Hvis jeg hadde kommet i 2017, på et eller annet vis, så hadde det betydd at Gud kommer og sier at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket altså ikke Gud å gjøre det. For Gud ønsket ikke å komme selv!

Så derfor ble løsningen å sende Ann Helen Nilsen, som gjorde det veldig klart at Gud er en Baby, ved å faktisk føde en Baby!

Og den Babyen har et navn på 5 bokstaver som inneholder tre 5-tall, og som dermed kopierer navnet til Jesus, som også har 5 bokstaver i navnet sitt og tre 5-tall.

Og da blir Ann Helen Nilsens Baby ikke bare et budskap om at Gud er en Baby, men et budskap om det aller meste egentlig, inkludert det at jeg som er Messias ankom på datoen 05.05.05.

Samtidig har Babyen et navn som sier noe om at den er en Guru. Det vil si at Babyen drar en spøk om at den er en elev, slik som Babyer gjør. Babyer har det jo med å tulle!

Dette tolker jeg i et annet innlegg, som jeg muligens legger ut senere. Men Babyen til Ann Helen Nilsen har satt inn det engelske ordet for “JEG” på ANDREPLASS i navnet sitt for å fremheve at Babyer blir behandlet som elever og dermed plasseres på ANDREPLASS i dette samfunnet!

Babyen presiserer da at Babyer skal være på FØRSTEPLASS!

Og Babyen kobler seg da opp til en historisk person her på Hamar som heter Førsteplassen, som peker på barna til enda en historisk person som heter Lars Marius Bjørneseth, som har to barn som begge har navn som starter med bokstaven A.

Og denne personen som hater Førsteplassen, han heter jo faktisk A. Plassen. Derav 1.-plassen.

Dermed bruker han bokstaven A som tallet 1. Og han fremhever da at barna til Lars Marius Bjørneseth tar førsteplassen. Dermed sier han at barn tar førsteplassen!

Og dette er det også at barnet til Ann Helen Nilsen snakker på. Altså at Babyer og barn ikke skal være på andreplass som elever, men at de faktisk skal være på FØRSTEPLASS som GURUER!

Gud sender klovner

Som du sikkert forstår, så sender Gud klovner. Gud kommer ikke selv!

Og som jeg nettopp har forklart, så ønsket Gud at noen andre enn meg skulle ankomme på et eller annet vis i 2017. Fordi Gud ønsket å presisere at det ikke er Gud selv som er Guden.

For i denne verden er det faktisk DEN LEVENDE GUDEN som er Guden!

Forstår du da dette? Det var ingen tilfeldighet at jeg som er den aller høyeste formen for Messias ikke ankom i 2017, men at Ann Helen Nilsen ankom i stedet!

Dette var altså Gud sin måte å fremheve at Gud selv ikke er Guden! Samtidig klarte altså Gud å forklare hvor nært knyttet jeg som er den aller høyeste formen for Messias er Gud.

Så jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp mot Gud, jeg da!

Dermed sier Gud at man ikke skal være for nært knyttet opp til Gud, noe som betyr at man ikke skal elske Gud og ikke skal respektere Gud.

Så da får Gud sagt alle disse tingene, på ganske latterlige måter, ikke sant?

Men der har du Gud! Beklager dette, folkens! Men Gud er ganske latterlig, for å si det sånn!

🙂

Her kommer jeg, vet du, jeg som har bevist at jeg er Messias, og forklarer disse tingene i detalj!

Eller det kan være at jeg bare driver og tuller litt da! Det kan jo være tull alt det jeg skriver!

Ja, særlig hvis jeg er sendt av Gud! 🙂

Tilbake til 2018

Nå har jeg forklart litt rundt året 2017, som handler om at Gud ikke er Guden og om at Babyer er Universets offisielle Guruer og Universitets mest respektable personer, noe som bare er enda en tydeliggjøring fra Gud sin side av at det er Den Levende Guden som er Guden her, ikke Gud!

Og da kan jeg si litt mer om årstallet 2018, om tallet 18 kan du si:

Tallet 18 betyr voksen. Fordi man da blir myndig, blir voksen. Når man blir 18 år altså.

Videre mener Gud at tallet 18 betyr krig. Det har å gjøre med at det indiske krigseposet Mahabharata består av 18 bøker.

Og så er det egentlig meningen at vi skal koble dette med å bli voksen til konseptet krig. Så derfor må jeg forklare dette, jeg da! Jeg som er den aller høyeste formen for Messias… som rett og slett må forklare det aller meste her, siden folk ikke selv klarer å forstå en jævla dritt!

Men grunnen til at Gud gjør et poeng av tallet 18, slik vi vil se i løpet av dette året, det er at Gud forholder seg ganske religiøst til tall!

Og det kan du tolke som en kritikk av dagens vitenskap, som langt fra er vitenskapelig, fordi den rett og slett er mer opptatt av å fremstå som vitenskapelig ved å være detaljorientert, la oss si tallorientert, enn av å være vitenskapelig på den måten at man faktisk oppnår noe!

Så da forstår du vel dette? At Gud kritiserer dagens vitenskap for å være… la oss si dogmatisk og uvitenskapelig! Man er rett og slett fornøyd med det man holder på med, så lenge man kan gjøre noen statistiske analyser, noen tallutregninger!

Dermed har man innen vitenskapen i dag ingen målsetning om å faktisk være vitenskapelig! Det hele handler om å prøve å fremstå som vitenskapelig, ved å drive og fikle med tall!

Men… det jeg egentlig skulle si nå, det er at det for Gud er et poeng å koble krig sammen med det å bli voksen. For Gud mener at det å være voksen er det samme som å føre en krig mot alt som er hellig i denne verden!

Skal vi ta en pause?

Du kan eventuelt lese dette innlegget flere ganger, vet du! Og tenke litt selv!

18 = VOKSEN
18 = KRIG

Og når Gud nå kommer til å markere tallet 18 ganske kraftig, altså dette året, så betyr det noe!

Og det betyr det jeg nettopp har forklart. Nemlig at Gud vet. Gud vet. Og hva er det Gud vet?

Gud vet at dagens voksne, la oss si det å bli voksen, er ensbetydende med å føre en hellig krig mot alt som er hellig!

Dagens voksne er rett og slett Satan! Og da tar altså ikke dagens voksne FØRSTEPLASSEN!

Det er det Babyer som gjør, og det er det barn som gjør! Og det er det ungdommer som gjør! Og det er det alle personer som er som et barn, som en Baby og som en ungdom… som gjør!

De voksne er rasshøl som fører en krig mot Babyers visdom, mot Guruenes visdom.

Og nå i år, så kommer Gud til å føre en krig mot de voksne. For det er altså det som dette årstallet betyr!

Gud ønsker altså ved å føre en krig å presisere og understreke og rett og slett fremheve at Gud faktisk vet at de voksne fører… nettopp en krig!

Det å i det hele tatt BLI VOKSEN, det er å FØRE EN KRIG! En krig mot alt som er hellig! En “hellig” krig mot alt som er hellig!

Derav altså denne henvisningen til et indisk epos innen en slags religion som blir helliggjort der borte i India.

Vi snakker altså om konseptet hellig krig. Og Gud sitt poeng er forresten at den krigen som er hellig, det er krigen mot den hellige krigen som føres mot alt som er hellig!

Så den krigen som jeg kommer til å føre i år, det er en hellig krig!

Hva har skjedd så langt?

Så langt har jeg som er Messias stort sett drevet og tullet! Jeg har på en måte dratt en spøk om at jeg ikke mener alvor.

Og jeg kommer selvsagt til å fortsette med akkurat det, for det er slik jeg klarer å fremme ytringsfrihet, som er den aller høyeste verdien i dette Universet.

Men i tillegg til at jeg altså driver og tuller og dummer meg ut og slikt, så kommer jeg nå til å begynne å føre en krig. En krig mot de voksne!

Så da får dere ha lykke til, dere som rett og slett er altfor voksne!

LET THE GAMES BEGIN!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Oljeberget 53: Er det sikkert at jeg er Messias? (PR40)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 40

Jeg er fullt klar over at jeg nå for lenge siden skulle ha servert et innlegg hvor en person som heter Førsteplassen beviser at Ann Helen Nilsen tar… eh… førsteplassen!

Men jeg ønsker på sett og vis å snakke litt på det å nekte å gjøre det man egentlig skal gjøre, slik som stortingspolitikerne gjør, ved at de undergraver demokratiets hovedverdier i stedet for å styrke dem!

Dette forklarer jeg i detalj i andre innlegg, så det orker jeg ikke å utdype nå. Okay?

Men er det sikkert at jeg er Messias?

Hvis du føler at jeg kaster bort tida di, så er det bare meg som gir deg en smak på din egen medisin. Forstår du?

Dette samfunnet kaster bort tida mi, ved å nekte for at jeg er Messias! Da er det ingen vits for meg å komme hit, da!

HVIS DU FORSTÅR?

Så jeg gir deg en smak på din egen medisin, ved at jeg på sett og vis kaster bort tida di her!

Ja. Jeg vet det, at det blir veldig mye bortkastet tid etter hvert, når jeg hele tiden skal snakke på at jeg er Messias!

Men hvis du hadde vært i stand til å tolke kunst, så hadde du kanskje forstått at jeg prøver å si at det ikke er noen hemmelighet at du ikke hører etter, når jeg sier at jeg er Messias!

Jeg snakker altså på at du ikke hører etter, når jeg gjentar dette om igjen og om igjen!

Ja da. Jeg snakker på så mangt!

🙂

Det jeg egentlig skulle si

Det jeg egentlig skulle si i dette innlegget, det er som følger.

Det kan godt være at Gud forutså dette før Universet ble skapt. Altså at jeg kom til å påstå at jeg er Messias.

Og så kan det da hende at Gud tenkte at det hadde vært morsomt å bevise at jeg er det også!

Så poenget er da at det godt kan være at du har helt rett, når du sier at jeg ikke er Messias! Det kan bare være at Gud er så leken!

Men da blir spørsmål nøyaktig hvor leken Gud faktisk er, hvis du forstår?

Sånn. Der fikk du noe å tenke på, tenker jeg!

🙂

La meg si det sånn, at slik som jeg kjenner Gud, så er Gud såpass leken… at Gud i hvert fall synes at dette er kjempemorsomt!

At det kommer en person som meg, som faktisk kan bevise at jeg er Messias… det synes Gud at er dritkult, rett og slett!

Ja da, så Gud digger det! Eller du kan si at Gud digger meg!

Gud har den formen for humor. Og dette med at jeg kan bevise at jeg er Messias, det topper liksom kaka!

Gud har den humoren. Jeg sier ikke mer. Det var egentlig bare det jeg skulle si!

Oljeberget 52: Er jeg Messias? (PR39)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 39

Jeg slipper å lure på akkurat dette spørsmålet selv. Derfor synes jeg det er litt morsomt å stille det spørsmålet i tittelen her.

Okay? 🙂

Det er morsomt å se på folk tvile!

Hvis du ikke forstår hva jeg snakker på, så kan jeg minne om dette innlegget, hvor jeg vel å merke beviser at jeg er Messias:

Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)

Jeg har i det siste lagt til en del informasjon der, slik at innlegget nok har blitt en del lenger enn hva folk orker å lese!

🙂

Men slik er det når man er Messias! Man går ikke akkurat tom for bevis da!

Hva jeg gjør nå?

Hvis du sitter der og lurer på hva jeg gjør akkurat nå, så prøver jeg å bli den neste statsministeren!

Jeg prøver å være passe selvopptatt, eller opptatt av at jeg er Messias. Litt slik som de folka som styrer landet!

Så det er alt! 🙂

De som sitter der på stortinget, de sitter jo ikke der fordi de ønsker å oppnå noe! De sitter der fordi de ønsker å sitte der, for sin egen del!

🙂

Og de ønsker å kjenne på den følelsen, at de er mer hellig og mer betydningsfull enn andre. Ja, de prøver å være Messias!

🙂

Og da må jeg som kunstner kalle meg Messias, for å rett og slett klare å belyse slike ting som dette! Forstått?

Så jeg sier ikke at jeg faktisk er Messias, for det sier seg jo selv at det aldri kommer noen Messias. For Gud er jo død, og alle religioner er skrevet i stein!

Den eneste grunnen Gud kunne hatt for å sende en Messias ville vært noe slikt som å avskaffe alle religioner. For folk er jo allerede religiøse!

Og det er jo nettopp derfor at jeg er her. For å avskaffe all religion på denne Planeten!

Gud selv er nemlig ikke tilhenger av religion. Hadde du forresten vært religiøs, hvis du hadde vært Gud? Hadde du selv ønsket å være Guden, hvis du hadde vært Gud?

Vel. Det er ikke sikkert at Gud er så veldig forskjellig fra deg!

Det kan godt være at Gud ser på det som en form for ondskap at noen som er død skal stjele respekt fra de som er levende, fra de som er De Levende Gudene om du vil!

Itte vet je!

Jeg er jo bare en kunstner som driver og tuller om at jeg er Messias, og som er veldig flink til å tolke omtrent hva som helst som hva som helst!

Ikke sant?

I det forrige innlegget snakket jeg på Babyens hode. Og dette med klokskap, det har jo å gjøre med hodet.

Og som jeg forklarte i det forrige innlegget, så bruker Babyer hodet sitt som en del av kunsten sin, for å forklare at de er Guruer.

Og spørsmålet blir da om jeg som er Messias også bruker hodet til å forklare at jeg er Messias, siden hodet nettopp har å gjøre med tanker, ideer, innsikt og klokskap!

For jeg er jo liksom klokere enn andre, jeg da! Hvis det er slik at jeg er Messias.

Men bare for å illustrere akkurat nå, at jeg kan gjøre hva som helst til hva som helst, gjennom kunsttolkning, så kan jeg gi deg denne tolkningen på det engelske ordet HEAD:

HEAD = HE AD = HE 14 = HE ANDERS JOHANSEN = HAN ANDERS JOHANSEN

Kanskje jeg skal legge til denne tolkningen i det innlegget jeg nevnte øverst her? Kanskje jeg gjør det, gitt!

🙂

Navnet mitt har 14 bokstaver! Derfor betyr altså AD, som er den 1. og den 4. bokstaven i alfabetet, navnet mitt.

Og hvis du nå lurer på hva det norske ordet HODE betyr, så må jeg nesten skuffe deg. Men det har å gjøre med Ann Helen Nilsen, som jeg nettopp har presentert som en stor superhelt her på bloggen.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

En slik tallrekke, som åpenbart teller oppover, men som mangler et tall, den står for det manglende tallet. Slik tolker i hvert fall jeg som er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet, alltid slike tallrekker!

Slike tallrekker som navnet til Ann Helen Nilsen, altså!

Så navnet til Ann Helen Nilsen, det kan tolkes som tallet 4. Navnet har selvsagt også en del andre tolkninger, men én av dem er tallet 4.

Se nå her:

HODE = HO DE = HO D = HO 4 = HO ANN HELEN NILSEN = HUN ANN HELEN NILSEN!

Så hun er visst også ganske klok!

La meg nå forklare tolkningen! “DE” uttales som bokstaven D og tolkes derfor som bokstaven D, som er den 4. bokstaven i alfabetet og som derfor tolkes som tallet 4, som betyr Ann Helen Nilsen.

Så det engelske og det norske ordet for hode snakker henholdsvis på en mann og en kvinne.

Og det som kan bemerkes, det er at begge ordene har 4 bokstaver, og dermed kan tolkes som tallet 4, som betyr Ann Helen Nilsen.

Og det er hva man kaller for en verifisering innen kunsttolkningen!

🙂

Poenget er da at Ann Helen Nilsen er ganske klok!

Og hvis du ikke har lest om henne på bloggen min ennå, så kan du starte her:

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

Bare for å vise at alt dette selvsagt er tull, så kan jeg også presisere at både ordet HEAD og ordet HODE er 1 ord med 4 bokstaver, og derfor kan tolkes som tallet 14.

Det blir da å regne som en spesialtolkning! Men det at det er en spesialtolkning, det kan også tolkes som et kunstnerisk virkemiddel!

Det betyr da at jeg og Ann Helen Nilsen, som begge har 14 bokstaver i navnet vårt, er meget spesielle personer!

🙂

Derav denne spesialtolkningen!

🙂

Men fra spøk til alvor. Dette er det jeg snakker på! Jeg kan jo gjøre hva som helt til hva som helst, gjennom kunsttolkning!

Det er nesten latterlig, hvordan jeg klarer å tolke ting! Man skulle nesten tro at jeg får hjelp fra en overmenneskelig intelligens eller noe! Eller at Gud har trekt i trådene her, for å gjøre verden tolkbar!

Altså for å bevise at slike personer som Ann Helen Nilsen og meg selv er Messias!

🙂

Men det jeg presiserer er altså at jeg rett og slett bare er så dyktig som kunsttolker! Det er alt!

Jeg er veldig intelligent, kan du også si! Og da passer det jo veldig godt at ordet HEAD og HODE kan tolkes som tallet 14, samt at ordet HEAD kan tolkes som at det er meg, meg som er… et eller annet:

HEAD = HE AD = HE 14 = HAN 14 = HAN ANDERS JOHANSEN = DET ER’N ANDERS  JOHANSEN… SOM ER… ET ELLER ANNET… SOM HAR Å GJØRE MED INTELLIGENS ELLER KLOKSKAP ELLER DET Å HA NOE I HODET SITT!

Drit i det. Dette er det jeg snakker på, at jeg som kunsttolker kan gjøre omtrent hva som helst til hva som helst!

Det er nesten litt for latterlig! Jeg blir nesten skremt selv!

Så jeg tror at jeg rett og slett får slutte å tolke nå, før folk begynner å tro at jeg er mer intelligent enn noen annen person, eller at Gud driver og tuller ved å trekke i trådene slik at verden faktisk blir tolkbar for meg og handler om at jeg er Messias og den pakka der!

God natt!

Så da tar jeg kvelden! Dette innlegget skriver jeg nå på kvelden, men det publiseres i morgen klokka 5.

Jeg står opp klokka 5 da, skjønner du!

Eller jeg planlegger at det skal publiseres automatisk klokka 5! Samma faen det!

Jeg ønsket nå bare å nevne et visst tall et visst antall ganger helt på slutten av dette innlegget. Så kan du som leser dette akkurat nå… ja du ja… tolke hva det betyr!

🙂

Oljeberget 51: Babyens hode (PR38)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 38

Siden jeg driver og latterliggjør hvordan dette demokratiet har avsporet fra de tingene som et demokrati egentlig skal handle om, så tenkte jeg at jeg i dag skulle si noe om hvordan man kan tolke Babyens hode.

Altså snakker jeg ikke på Pasientreiser i dette innlegget.

Å avspore er det eneste rette! Så da gjør jeg det!

🙂

Babyens hode

Babyer er som jeg har sagt mange ganger Universets offisielle Guruer. Og hvordan vet jeg dette?

Tja. Jeg har øyne! Jeg har kunsttolkerens øyne, for jeg er nemlig dette Universets offisielle kunsttolker!

🙂

Når jeg ser på en Baby, så ser jeg på Universets offisielle Guru.

Det blir som å se på et hus og vite at det er et hus, eller å se på en bil og vite at det er en bil, eller å se på en lastebil og vite at det er en lastebil.

Eller du kan sammenligne det med å se på en blomst og vite at det er en blomst.

Guruer er hva Babyer er. Dette betyr at Babyer er klokere enn de voksne. For Babyer er altså Læremestere!

Og de er Læremestere i alle de tingene som de voksne trenger å lære seg! Slik ting som lekenhet, fantasifullhet, råskap, sinne, hat, kritikk, varsling, ytringsfrihet, rettferdighetssans, ærlighet, nysgjerrighet, uskyldighet og sans for humor!

Jeg sier bare at det nettopp er disse tingene som de voksne trenger å lære seg, som Babyer understreker, eller underviser i om du vil!

🙂

Og Babyens hode er jo tungt. Og Babyen understreker også hvor tungt hodet er, ved at den i begynnelsen har store problemer med å bære hodets vekt selv.

Deretter begynner Babyen å bruke hodet som vekt eller som vektstang om du vil. Den begynner å trene seg opp, ved å løfte og vri på hodet.

Det er slik Babyen får trent seg opp til å krabbe, som er starten på det å gå.

Så det hele begynner faktisk med hodet! 🙂

Og det er Babyen som fremhever viktigheten av å tenke nøye gjennom hva man holder på med, eller å være verdibevisst om du vil!

Man må starte med hodet, sier altså Babyen. Og ikke med et hvilket som helst hode, heller, men et hode som nettopp er tungt!

ALTSÅ ET HODE SOM ER PROPPFULLT AV VISDOM!

At Babyens hode er tungt betyr altså at det inneholder veldig mye kunnskap, noe som kan tolkes som at Babyen er veldig vis.

TUNGT HODE = MYE KUNNSKAP = VISDOM

Så Babyen bruker altså hodet sitt til å informere om at den er den offisielle Guruen i dette Universet. Og det er jo ganske passende, når det er nettopp klokskap som Babyen underviser i!

Ingenting er mer naturlig da, enn å bruke hodet sitt til å forklare det!

Poenget er da at Babyen, den vet nøyaktig hva den holder på med. Og hvis du nå tenker at dette er latterlig, og at en Baby som driver og trener seg opp liggende ved å løfte på hodet sitt, driver og tuller fælt, så har du jo rett i det!

Det er faktisk Babyen som underviser i viktigheten av humor! Ja, skal man først gjøre noe, så bør man ha det morsomt, eller tulle litt om du vil!

🙂