Til Norges regjering med Erna Solberg i spissen

Jeg anmoder regjeringen om å rydde opp i den personforfølgelsen som Tonje Omdahl blir utsatt for som en av Norges fremste menneskerettighetsforkjempere.

For meg er det viktig at lovgiverne og regjeringen har rettferdighetssans. Det er et minimumskrav, synes jeg. Derfor utfordrer jeg dere til å rydde opp i den skandaløse personforfølgelsen av Tonje Omdahl, som Sauda kommune og politiet er ansvarlige for.

Hun har ikke gjort noe galt. Hun gjør jobben sin som menneskerettighetsforkjemper, men blir likevel hengt ut som kriminell av politiet og Sauda kommune.

Norge har forpliktet seg til å følge The Declaration on Human Rights Defenders, og det betyr at det umiddelbart skal ryddes opp i ethvert brudd på menneskerettighetene. Dessverre har ikke regjeringen og stortinget tilrettelagt for at det skjer. For her i Norge har vi ikke noe menneskerettsråd, som griper inn i denne typen saker.

Dermed er det opp til regjeringen å gjøre det selv.

Mvh Anders Johansen, Stange.

Denne uttalelsen fra meg er en del av et brev som Tonje Omdahl skal sende til Erna Solberg. Brevet inneholder uttalelser fra ulike personer om barnevernet og Tonje Omdahl sin sak.

Min kommentar til politiavhøret i Ryfylkeskandalen

Tonje Omdahl har nylig skrevet en kort rapport fra politiavhøret i Ryfylkeskandalen. Der forklarer hun at politiet selv avbrøt avhøret før det hadde startet, fordi faren hennes ikke ville gi fra seg mobiltelefonen.

Jeg syntes at dette var så avslørende i forhold til myndighetenes frykt for sannheten, at jeg skrev følgende kommentar til Tonje Omdahls blogginnlegg. Jeg gjengir dette her, siden det er en fin oppsummering av hele Ryfylkeskandalen:

Politiet bekrefter at myndighetene er livredde for sannheten, og det er det som Sauda kommunes politianmeldelse også handler om.

Så myndighetene gjør seg forstått! De er livredde for at sannheten om dem skal bli kjent.

Jeg kan nesten ikke tenke meg noe som er mer ynkelig enn at myndighetene i et demokrati er på en evig flukt fra sannheten.

Det avhøret som politiet planla, det hadde ikke tatt seg ut på tape. Og et slikt politiavhør av en 15-årig menneskerettighetsforkjemper tar seg uansett ikke ut på tape!

Det sier faktisk ganske mye at de var livredde for at avhøret skulle bli dokumentert. Det hadde vært et opptak for historiebøkene. 🙂

Les Tonje Omdahls blogginnlegg her!

Ryfylkeskandalen – tidenes største demokratiskandale?

Ryfylkeskandalen er ubeskrivelig av en lang rekke grunner. Jeg har i hvert fall ikke ord! Men i dette innlegget skal jeg prøve å forklare hvorfor den er så viktig.

HVA ER RYFYLKESKANDALEN?

Sauda kommune har over flere år personforfulgt Tonje Omdahl, og det hele kulminerte i at kommunen hang henne ut i Saudas lokalavis Ryfylke, med tilhørende politianmeldelse.

Det er et ganske heftig bakteppe for Ryfylkeskandalen, men selve skandalen går ut på at barnevernskritikeren Tonje Omdahl ble politianmeldt og uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke.

Dette skjedde rett etter at barnevernslederen i Sauda kommune ble ansatt som ny redaktør i avisa!

Skandalen omfatter for øvrig både politiet, Sauda kommune, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ryfylkeskandalen avslører at maktpersoner og myndighetene i dette landet har lagt menneskerettighetene og ytringsfriheten for hat, altså selve demokratiet.

DEMOKRATIET PÅ TILTALEBENKEN

I Ryfylkeskandalen har myndighetene satt demokratiet på tiltalebenken og funnet demokratiet skyldig! Myndighetene har også satt menneskerettighetene på tiltalebenken, og funnet menneskerettighetene skyldig.

Vi snakker om noe så enkelt som at myndighetene har anklagd ytringsfriheten for å være en forbrytelse. Og da er det sannhetssøken, altså hovedverdien i demokratiet, som er forbryteren.

FORBRYTERNE

Følgende virksomheter har kriminalisert selve demokratiet og dets hovedverdi, som er sannhetssøken:

  1. Sauda kommune
  2. Politiet i Sauda
  3. Politiet i Stavanger
  4. Avisa Ryfylke
  5. Pressens faglige utvalg (PFU)

Vi snakker da om at de som styrer og har makt i dette demokratiet har lagt demokratiet for hat. Ryfylkeskandalen avslører at alle maktpersoner og maktinstanser har sammensverget seg mot demokratiet.

DAGENS POLITIAVHØR

I dag har Tonje Omdahl vært i politiavhør. Men avhøret tok bare 4 minutter, for politiet valgte selv å avbryte forhøret før det startet. Hvorfor?

Politiet var livredde for at Tonje Omdahl eller faren skulle ta lydopptak av forhøret med mobilen sin. Derfor krevde de at de skulle levere fra seg mobiltelefonen sin.

Da faren nektet å gjøre dette, valgte politiet å avblåse forhøret. Dermed bekreftet politiet selv det som Ryfylkeskandalen avslører, nemlig at myndighetene i dette landet er livredde for sannheten!

Men hva handler dette om på personnivå?

HVORFOR SAMMENSVERGER MAKTPERSONER SEG MOT DEMOKRATIET?

Maktpersoner er nettopp personer som ønsker makt. Samtidig er de ofte sadister, som får en nytelse av å ha full kontroll når de voldtar uskyldige og forsvarsløse personer. Og full kontroll får de når det ikke er ytringsfrihet!

Så enkelt er det. Derfor er maktpersoner motstandere av ytringsfrihet og innsyn.

RYFYLKESKANDALEN ER EN VARSLINGSSAK

Den 15-årige barnevernskritikeren og menneskerettighetsforkjemperen Tonje Omdahl har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser fra en rekke instanser, inkludert barnevernet og politiet. Og Tonje Omdahl har gjort sin plikt overfor velgerne, ved å informere om hva som har skjedd.

Samtidig ønsker Tonje Omdahl å presisere at man har satt helt feil personer i maktposisjoner i dette samfunnet. Derfor kritiserer hun de ansvarlige som enkeltpersoner.

Hun kritiserer altså forbryterne og demokratihaterne enkeltvis. Og det er nettopp det som dagens maktpersoner ønsker å unngå. For de ønsker å begå overgrep på helt forsvarsløse personer. Altså på personer som ikke har ytringsfrihet!

Vi har rett og slett psykopatiske ledere i dette demokratiet. Og Tonje Omdahl har dokumentert dette, ved å bevise eksperimentelt at lederne hater demokratiet og ytringsfriheten.

Samtidig vet vi at myndighetene representert av ulike byråkratier begår alvorlige forbrytelser mot enkeltpersoner. Dermed blir det veldig tydelig hvorfor myndighetene ønsker å avskaffe ytringsfriheten.

De ønsker å kunne begå sine forbrytelser mot helt forsvarsløse ofre uten å bli avslørt eller kritisert!

HAT FOR UNGDOMMER

I tillegg har Tonje Omdahl dokumentert myndighetenes hat for ungdommer.

Ungdommer skal utvikle uavhengig og kritisk tenkning. Da blir det helt nødvendig at ungdommer øver seg opp på å kritisere!

Men både politiet og Sauda kommune mener at en ungdom som Tonje Omdahl ikke skal ha frie tøyler når hun kritiserer. Og da røper de sitt hat for ungdommers tankefrihet og ytringsfrihet.

De mener helt konkret at ikke en gang ungdommer skal ha ytringsfrihet! Og ikke en gang en ungdom som har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser skal ha ytringsfrihet! Ikke en gang hvis den ungdommen er en modig menneskerettighetsforkjemper!

Myndighetene gjør det klart at det uansett ikke skal være ytringsfrihet her. Det er skandalen i Ryfylkeskandalen.

UNGDOMMERS ROLLE

Ikke bare er det viktig at ungdommer lærer seg å kritisere og å tenke sine egne tanker. Men det er faktisk ungdommers jobb å kritisere de voksne!

Ungdommer har faktisk en rolle å spille i et samfunn. Hvem skal kritisere de voksne, hvis ikke ungdommer gjør det?

Det er bare et spørsmål.

ET HAT FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE

Tonje Omdahl er en menneskerettighetforkjemper som ikke bare slåss for ytringsfriheten, men også for barn og ungdommers menneskerettigheter.

Dermed avslører hun myndighetenes hat for menneskerettighetsforkjempere. Sauda kommune og politiet har aldri spurt seg om Tonje Omdahl er en menneskerettighetsforkjemper.

Eller du kan si at det er det de har gjort. Og de har kommet frem til at hun nettopp er en menneskerettighetsforkjemper. Det er derfor de straffer henne – for å forhindre at menneskerettighetsforkjempere tar over makta i samfunnet.

Jeg bare sier det.

POLITIETS FORBRYTELSER

Politiet har hengt ut Tonje Omdahl som kriminell i avisa Ryfylke, ved å stille opp på intervjuer og anklage Tonje Omdahl for å ha trakassert ansatte i Sauda kommune.

I tillegg innkalte politiet i Stavanger Tonje Omdahl til et avhør som var i dag kl 12.

Og politiet i Sauda har begått flere forbrytelser mot Tonje Omdahl og familien, inkludert kidnapping, fengsling, tyveri av datautstyr og henleggelse av politianmeldelser.

HVA HAR TONJE OMDAHL GJORT, SOM POLITIET REAGERER PÅ?

Tonje Omdahl har satt karakter på de voksne, i den forstand at hun har evaluert ansatte i Sauda kommune.

Hun har ikke gjort noe galt. Men det som politiet reagerer på, det er at hun gjør det hun gjør… gjentatte ganger!

La oss si at fartsgrensa på den veien hvor Tonje Omdahl kjører er 60 km/t. Politiet kritiserer Tonje Omdahl for å ha kjørt på den veien litt for mange ganger i 50 km/t!

For dem blir det en form for trakassering, når hun kommer med saklig kritikk av myndighetene i dette demokratiet.

Selvsagt skal det være lov til å kritisere myndighetene! Men politiet reagerer på at Tonje Omdahl har gjort dette litt for mange ganger!

NÅR MAN IKKE BLIR HØRT…

Tonje Omdahl slipper ikke til i media. Hun slipper helt konkret ikke til med kritikken sin i Saudas lokalavis Ryfylke. For Sauda kommune har full kontroll over den avisa, særlig etter at barnevernsleder Knut Atle Æresdrap Seim ble redaktør i avisa!

Han har fått tilnavnet Æresdrap fordi han prøver å mobbe mobbeofferet Tonje Omdahl til døde, for å beskytte sin egen ære som politiker!

Som du sikkert forstår fikk ikke Tonje Omdahl anledning til å uttale seg da hun ble uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke. Tonje Omdahl har altså ikke den samme ytringsfriheten som Sauda kommune. Og Sauda kommune bruker ytringsfriheten sin til å fortelle løgner om Tonje Omdahl.

I denne situasjonen reagerer altså politiet på at Tonje Omdahl gjentar sannheten litt for mange ganger!

Dermed lyver jo politiet selv om at det ikke skal være ytringsfrihet her. Her ser du hvordan myndighetene stiller seg i en posisjon hvor sannheten om hva de holder på med blir en trussel for dem!

Og dette er det som Ryfylkeskandalen handler om.

NÅR SANNHETEN ER DEN STORE TRUSSELEN

I dette samfunnet er det sannheten som er den store trusselen. Og den som forteller sannheten er den synderen.

Men i et demokrati skal sannheten være det aller helligste! Og en fin måte å teste om man lever i et demokrati, det er å teste om det er lov til å fortelle sannheten mange ganger!

Altså slik som Tonje Omdahl gjør. Hun forteller sannheten om de kriminelle maktpersonene i Sauda kommune, om igjen og om igjen.

Hun tester om dette er et ekte demokrati.

MAKTELITEN HAR UTTALT SEG

Representert av Sauda kommune, politiet, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU) har makteliten i dette samfunnet gjort det klart at dette ikke skal være et demokrati. For her skal ikke en gang menneskerettighetsforkjempere ha ytringsfrihet! Og her skal ikke en gang ungdommer ha lov til å kritisere de voksne!

Jeg sier ikke mer.

De voksne er kritikkverdige til tusen, og nettopp derfor er det ikke lov til å kritisere de voksne! Det samme kan sies om maktpersoner.

Hvorfor er det et problem at de blir kritisert? Fordi de er kritikkverdige.

Jeg sier ikke mer. Skal vi gå videre?

POLITIETS DOM

Politiet har allerede hengt ut Tonje Omdahl som kriminell, så de har allerede avsagt sin dom over henne, og straffet henne på det groveste.

Men i et demokrati skal ikke menneskerettighetsforkjempere som Tonje Omdahl straffes på noen som helst måte! Det er strengt forbudt.

Mens i dette demokratiet leter faktisk myndighetene etter menneskerettighetsforkjempere, for å true og skremme og straffe dem!

Politiets dom er at Norge ikke skal være et demokrati og at vi skal ha verken menneskerettigheter eller menneskerettighetsforkjempere!

Jeg sier ikke mer, i den forstand at jeg ikke gidder å si noe mer hvordan politiet gjør seg skyldige i landsforræderi.

DEN MODERNE MIDDELALDEREN

Hva er det som skjer, når Tonje Omdahl kritiserer maktpersoner som har begått alvorlige forbrytelser, samtidig som maktpersonene begår alvorlige forbrytelser mot demokratiet og dermed beviser at hun har rett?

Det som skjer hører hjemme i Middelalderen, og på Jesu tid. Enkeltmennesket blir stemplet som synderen, slik at maktpersonene kan gå fri!

HVORFOR ER OFFERET SYNDEREN?

Du. Slik har det vært i tusener av år! Tiden går, men ondskapen består.

Og vi blir hjernevasket hele livet til å akseptere at det alltid er enkeltmennesket som blir testet. Det skjer under oppdragelsen, på skolen, i både psykiatrien og barnevernet, i rettssystemet – ja, ute i trafikken også!

Til enhver tid er det maktpersoner og myndighetene som dømmer andre. Som tester andre! Og Ryfylkeskandalen viser hvordan disse maktpersonene blir fartsblinde på dette med å stemple andre som synderne!

Dette står jo også beskrevet i loven, som retter seg mot enkeltmennesket! Når maktpersoner og myndighetene begår forbrytelser, så slipper de unna. Hvorfor? Fordi loven er utformet slik.

Vi vet alle at vi som enkeltmennesker må betale bøter for den minste ting. Den minste forbrytelse vi begår må straffes.

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som ikke aksepterer at maktpersoner og myndighetene kan være forbrytere!

Så dette handler først og fremst om det. Det handler ikke om Tonje Omdahl. Det handler om at myndighetene i dette landet aldri kan begå forbrytelser, for de blir aldri straffet.

ET DEMOKRATISK PROBLEM

Demokratiets død inntreffer når velgerne blir så ukritiske til myndighetene at de kan slippe unna med hva som helst. Dit har vi kommet i dag!

Faktisk forstår de færreste nordmenn at de lever i et demokrati.

Vi kan ta barnevernskritikere som et eksempel på dette. Alle norske barnevernskritikere fokuserer på å forbedre eller fjerne barnevernet. Fokuset til barnevernskritikerne er ikke på å bytte ut de ansvarlige lederne på stortinget!

Dette avslører at ikke en gang de fremste samfunnskritikerne har forstått at de lever i et demokrati. Velgerne har ingen forståelse av at stortinget må byttes ut, selv om det er det demokratiet handler om!

Og da er det lett å forstå hvordan myndighetene kan holde på som de gjør, uten at noen bryr seg! For ikke en gang storingspolitikerne rammes når myndighetene begår alvorlige forbrytelser.

Jeg bare sier det.

Folk har ikke forstått noen ting i dette landet! De har heller ikke forstått at vi skal ha menneskerettigheter! For folk reagerer ikke på at en menneskerettighetsforkjemper som Tonje Omdahl blir korsfestet av myndighetene!

Dette landet er fucka.

ZOMBIEEPIDEMIEN ER ET FAKTUM

Nordmenn er zombier. Ikke en gang landets mest samfunnskritiske personer forstår at man må bytte ut hele stortinget når myndighetene begår alvorlige forbrytelser mot barn, ungdommer, menneskerettighetene og demokratiet!

Det har ingenting å si hva jeg skriver i dette innlegget, for til og med de samfunnskritiske personene som leser dette innlegget forstår ikke bæra av hva jeg sier… når jeg sier at hele stortinget må gå på dagen!

Ja. Men stortinget har da selv bestemt at selv dem minste forbrytelse må straffes! Ja, til og med ting som ikke er noen forbrytelse i det hele tatt, skal straffes!

Dette har stortinget selv bestemt.

Og da er det ikke slik at de skal få muligheten til å forbedre seg. For det de har gjort er faktisk kriminelt! Og man kan ikke ha kriminelle lovgivere i et demokrati! Og man kan ikke ha demokratihatere som ledere i et demokrati!

Alt dette er logikk. Men nordmenn er faktisk zombier, som er helt ute av stand til å forstå noe som helst.

Det eneste folk reagerer på i dette innlegget… er at jeg begår den forbrytelse å være litt sint, samt å kritisere dette landet!

🙂

Zombieepidemien er til å ta og føle på.

HELT TIL SLUTT

Dette innlegget er bare noe jeg rablet ned i farta. For dette samfunnet har uansett ikke fortjent noe blogginnlegg!

ET PAR FILMER

Disse to Hitlerparodiene fra YouTube gir deg et godt inntrykk av hva det hele handler om:

Varsling 2.0: Mental helsefremming i arbeidslivet og samfunnet

Varslerklovnene Ann Helen Nilsen og Anders Johansen gir deg en innføring i varsling 2.0.

Husk at introduksjoner er kjedelige. Det anbefales at du hopper ned til overskriften “Entusiasme for varsling”! Alt før den overskriften er kjedelig.

HVA ER VARSLING 2.0 FOR NOE?

Varsling 2.0 er en revolusjon innen mental helsefremming og samfunnsutvikling. Det handler om å styrke selve motoren i demokratiet, som er sannhetssøken, samtidig som man bedrer folkehelsen.

Varsling 2.0 forbedrer det psykososiale miljøet på tvers av hele samfunnet og styrker respekten for enkeltindividet. Det skaper et åpent og inkluderende samfunn hvor alle kan føle seg hjemme!

Det er på tide å legge dagens forståelse av varsling bak oss, og entre en ny tidsalder hvor det er lov til å snakke på ting og løse problemer på samfunnsnivå!

Vi lever tross alt i et demokrati.

Følgende gjennomgang fokuserer på varsling i arbeidslivet. Men prinsippene gjelder altså for alle områder av samfunnet.

La oss først ta en titt på arbeidsmiljøloven.

ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsmiljøet skal være både helsefremmende og fritt for helseskadelige virkninger. Dette har viktige implikasjoner for varsling.

Når varsling er et tabu, så har man en helseskadelig fryktkultur som er i strid med arbeidsmiljøloven. I tillegg er jo helse en menneskerettighet.

Man må altså gjøre alt man kan for å forhindre at varsling er et tabu.

KLOVNENS FORSTÅELSE

Hvordan forhindrer man at varsling er et tabu, slik at arbeidsmiljølovens krav innfris? Da må man tenke helt annerledes rundt varsling. Man må faktisk begynne å tenke som en klovn!

Det underliggende problemet er nemlig at folk er altfor seriøse. Folk er faktisk så seriøse i forhold til varsling at det ikke handler om noe annet enn om å være seriøs. Og ingenting er mer useriøst enn det, for da bryr man seg ikke om de tingene som det egentlig handler om!

I dette nye paradigmet tillater man seg altså å være en klovn. Man gir seg hen til lekenheten og kreativiteten og har ingen krav om å være ufeilbarlig!

Man må gjøre varsling til en åpen og fri lek. Og dette fremhever vi ved å være klovner!

VARSLINGSREVOLUSJONEN

Myndighetene har opprettet et varslingsutvalg som skal presentere en offentlig utredning innen den 15. mars i år. Dermed har myndighetene bestemt at det skal settes et fokus på varsling nå.

Varsling skal rett og slett revolusjoneres! Og varsling 2.0 er den revolusjonen.

Du kan altså si at myndighetenes rop om hjelp har blitt hørt. Men det svaret de får er nok ikke det de ønsket seg.

Dette sitatet fra V for Vendetta forklarer hva varslingsrevolusjonen handler om:

People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.

Revolusjonen handler om å skape et demokrati hvor lederne ikke kan slippe unna med hva som helst. Et fungerende demokrati!

PRINSIPPENE

Hovedprinsippet i varsling 2.0 er at samfunnsproblemer skal løses på samfunnsnivå. De aller fleste ting som det varsles om, skyldes faktisk helt grunnleggende samfunnsproblemer som manglende ytringsfrihet og manglende respekt for varsling.

Et annet viktig prinsipp er at man må varsle om varsling, når man varsler. Man må altså varsle om hvordan varslingen blir mottatt av samfunnet!

Samfunnslæring står altså i fokus i varsling 2.0.

Et annet prinsipp er at varslere skal ha status som kunstnere. Varslere skal være helt frie til å provosere, være kreative og tenke nytt.

I et ekte demokrati er ikke varsler, kunstner og samfunnskritiker ulike roller, men én og samme profesjon. Varslere, kunstnere og samfunnskritikere skal altså lønnes. Og ingen skal ha høyere lønn enn landets fremste varslere!

Dette vil bli virkeliggjort når vi får avsatt dagens storting. Så det er bare å begynne å varsle allerede nå, med tanke på å få både millionlønn og belønning i fremtiden!

ENTUSIASME FOR VARSLING

I et demokrati skal man ha en entusiasme for varsling. Og det krever at man tenker helt nytt.

Her følger en detaljert gjennomgang av viktige temaer som intern og ekstern varsling, Metoo-varsling og internasjonal varsling.

Er du klar for varslingsrevolusjonen? 🙂

VIKTIGHETEN AV VARSLING

Helse er mer enn fraværet av sykdom. Det omfatter også en sykt høy livskvalitet, som faktisk avhenger av at det skjer noe!

Varsling fører til mye action på jobben. Derfor må det varsles ofte!

VARSLINGSKULTUR

En dårlig varslingskultur skaper en fryktkultur som bryter ned den mentale helsen. Alle virksomheter må derfor ha en god varslingskultur.

Men det er ikke noe som skapes av seg selv. Det krever hyppig varsling!

VARSLINGSVEGRING

Når du ikke varsler, så påstår du at alt er i sin skjønneste orden. Sjekk at det faktisk stemmer, før du sitter der og ikke varsler om noen verdens ting!

METOO-VARSLING

Den som varsler alene, fremstår som en idiot. For man blir motsagt av alle de som ikke varsler.

All varsling må derfor være en Metoo-kampanje! Da får man også full oversikt over omfanget av problemet.

VARSLINGSRUTINER

Varslingsrutiner gir følelsen av at det ikke er lov til å varsle. Det skaper dermed en helseskadelig fryktkultur. Varslingsrutiner er derfor et brudd på menneskerettighetene, siden helse er en menneskerettighet.

INTERN VARSLING

Intern varsling skaper negative holdninger til ekstern varsling, og bidrar derfor til at man får negative holdninger til varsling generelt. Dermed får man en helseskadelig fryktkultur.

Derfor bør man unngå å varsle internt.

EKSTERN VARSLING

Høy forekomst av ekstern varsling skaper en god varslingskultur i samfunnet og forebygger en helseskadelig fryktkultur.

Det er dermed en borgerplikt å varsle eksternt!

DÅRLIG ARBEIDSMILJØ

Et dårlig arbeidsmiljø forekommer kun i virksomheter som har et dårlig HMS-arbeid. Og da er intern varsling meningsløst. Dermed må du varsle eksternt!

INTERNASJONAL VARSLING

De fleste samfunnsproblemer er internasjonale. Hvis du ikke varsler internasjonalt, er du skyldig i at problemene fortsetter i andre land.

Du har altså en plikt til å varsle internasjonalt, slik at alle andre land kan lære av våre feil!

Husk at Norge har et rykte å ivareta! Og vårt gode rykte er basert på at vi tar internasjonalt ansvar!

SELVFORSVAR MOT TRAKASSERING

Altfor mange lar trakassering pågå over lang tid uten å gjøre noe med det. Ved å varsle på et tidlig tidspunkt unngår du langvarig trakassering som bryter ned den mentale helsen.

Trakassering kan forebygges ved at man varsler før trakasseringen starter!

HELSEFREMMING

Varsling om trakassering må alltid gjøres i full offentlighet. Da får man tatt et oppgjør med trakassering i hele samfunnet, til gunst for folkehelsen!

DEMOKRATIBYGGING

Når du varsler, må du sprenge grensene for ytringsfrihet. Da først fremmer du ytringsfrihet, som er både bærebjelken og sikkerhetsventilen i et demokrati.

KUNSTVARSLING

Det er en menneskerettighet å være kunstner. Derfor må du slippe deg helt løs og gjøre varsling til en kunstform! Ellers gir du inntrykk av at det ikke er lov til å være en kunstner. Og da begår du en forbrytelse mot menneskerettighetene!

Du må aldri varsle som om det ikke er lov til å være en kunstner!

FALSK ALARM

Noen må teste om det er lov til å varsle. Derfor må noen varsle, selv om det ikke er noe å varsle om!

DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

Det viktigste for lykken er evnen til å le av ting som går galt. Ved å varsle på helt feil måte, hjelper du andre med å finne lykken!

OPPSUMMERING

Det skjer ingenting før du varsler. Varsle tidlig, varsle eksternt og ha det morsomt!

BEDRE SENT ENN ALRDI

Varslingsutvalgets offentlige utredning kommer innen den 15. mars. Utvalget har nå god tid til å sette seg inn i varsling 2.0, slik at vi slipper å varsle om at regjeringens utvalgte eksperter ikke vet hva varsling 2.0 er for noe!

EN HILSEN TIL PASIENTREISER

Helt til slutt har vi en hilsen til den forrige arbeidsgiveren vår:

BILDEBRUK

Klovnebildene i dette innlegget kan brukes når det omtales. Du kan skrive “Foto: Varslerklovnene” under bildet når du gjenbruker det. Vi er litt runde på ting, siden vi er klovner selv! 🙂

BLOGGEN ENDRER SEG!

Jeg er en kunstner som gjør mye rart. Jeg begynner på ting som jeg ikke fullfører. Jeg klarer i mange sammenhenger ikke å komme til saken. Jeg bare fortsetter med det samme inn i evigheten.

Og alle disse tingene er meg som latterliggjør dette samfunnet!

Og det jeg skal gjøre nå er at jeg skal legge noe av galskapen bak meg, for å klare å formulere et tydelig budskap om at man nettopp må gjøre det. Galskap er bra, men ikke alle former for galskap!

Så det er hva jeg gjør nå.

Plutselig fremstår jeg som en annen person, og bloggen blir helt annerledes. Sånn går det når bloggeren er en kunstner!

EN TOLKNING

Jeg kan godt hjelpe deg med å tolke det bildet jeg har på toppen her. Det har stått der slik siden jeg fikk bloggen. Men mye har endret seg underveis. Dermed har det ikke vært samsvar mellom “overskriften” eller “visjonen” og virkeligheten.

Så alt det du stusser over her, det er kunstneriske virkemidler!

PÅ FACEBOOK

På Facebook har jeg hatt et todelt prosjekt. For det første har jeg kritisert, vært kritisk om du vil. For det andre har jeg hatt innlegg om sport.

Hva har jeg sagt da? Jo, at kritikk skal være en sport! Det er noe man skal verdsette og delta i, ikke hate og undertrykke!

Til tider har jeg praktisert noe galskap også, på Facebook. Med det resultat at folk har unfriendet meg!

Og effekten av at jeg stort sett kun kritiserer i Facebook-innleggene mine, er at folk kvier seg for å kommentere, for da assosierer de seg med en kritiker, og fremstår da som en kritiker selv.

Det sier noe om dette demokratiets hat for kritikere!

Det er en eller to personer som kommenterer på de innleggene jeg skriver på Facebook. Før var det litt flere. Selvsagt har dette å gjøre med at bruken av Facebook har dalt. Men man ser fortsatt en stor respons på positive innlegg på Facebook!

Så folkets hat for kritikk er tydelig. Dermed er ikke dette et fungerende demokrati. For her er ikke sannhetssøken og kritikk hovedverdien!

Dette har jeg snakket mye på tidligere, og kommer til å fortsette med å gjøre.

FOKUS PÅ VARSLING

I tiden fremover blir det et visst fokus på varsling på bloggen min. Dette har å gjøre med at jeg er en av de to varslerne i Pasientreiserskandalen.

YOUTUBE

Jeg har fått meg en ny YouTube-kanal hvor jeg kaller meg Big Dick. Kanalen handler om varsling, samfunnsutvikling, mental styrke og superhelter!

Hvorfor jeg kaller kanalen for Big Dick? Jo, det er mange grunner til det. Jeg er jo kunstner! Så du får rett og slett vente og se!

Men det kommer noen filmer på engelsk etter hvert. Og jeg ønsker et kanalnavn som snakker til et engelsk publikum, rett og slett!

Kanalnavnet har jeg skrevet som både “Bg Dick” og “B g Dick” på YouTube. I det første tilfellet ønsket jeg å fremheve initialene mine, slik at folk slipper å anklage meg for å prøve å være anonym. Derfor utelot jeg bokstaven “i” i ordet Big. For bokstaven “i” uttales jo “AJ” på engelsk, som er initialene mine.

Utelatelsen av bokstaven i er altså en fremheving av min identitet.

Jeg hater det, når folk anklager meg for å være anonym! 🙂

I den andre varianten av kanalnavnet prøvde jeg rett og slett å bruke kuken min som bokstaven i. Og stor kuk betyr jo at den er svart. Og da er det altså kuken min du ser i toppbildet på kanalen min. Kuken min er den svarte bakgrunnsfargen!

Så bokstaven “i” er der. Det er bare at den er så stor at du ikke ser den! Og det er meg som minner om at jeg er ganske stor!

Jeg er stor på flere måter. Jeg er en stor person, og en storsinnet person. At jeg har stor kuk betyr kort og godt at jeg fokuserer på de store og viktige temaene!

Og jeg er ikke fremmed for å rumpekjøre folk! Jeg ønsker nemlig å minne om hva som er hovedverdien i et demokrati. Og dette gjør jeg altså som kunstner ved å rumpekjøre folk!

🙂

Andre tolkninger av kanalnavnet vil bli klart fortløpende på den fargerike og nytenkende YouTube-kanalen min.

Klikk her for å gå til Bg Dick på YouTube!