Til Norges regjering med Erna Solberg i spissen

Jeg anmoder regjeringen om å rydde opp i den personforfølgelsen som Tonje Omdahl blir utsatt for som en av Norges fremste menneskerettighetsforkjempere.

For meg er det viktig at lovgiverne og regjeringen har rettferdighetssans. Det er et minimumskrav, synes jeg. Derfor utfordrer jeg dere til å rydde opp i den skandaløse personforfølgelsen av Tonje Omdahl, som Sauda kommune og politiet er ansvarlige for.

Hun har ikke gjort noe galt. Hun gjør jobben sin som menneskerettighetsforkjemper, men blir likevel hengt ut som kriminell av politiet og Sauda kommune.

Norge har forpliktet seg til å følge The Declaration on Human Rights Defenders, og det betyr at det umiddelbart skal ryddes opp i ethvert brudd på menneskerettighetene. Dessverre har ikke regjeringen og stortinget tilrettelagt for at det skjer. For her i Norge har vi ikke noe menneskerettsråd, som griper inn i denne typen saker.

Dermed er det opp til regjeringen å gjøre det selv.

Mvh Anders Johansen, Stange.

Denne uttalelsen fra meg er en del av et brev som Tonje Omdahl skal sende til Erna Solberg. Brevet inneholder uttalelser fra ulike personer om barnevernet og Tonje Omdahl sin sak.

Min kommentar til politiavhøret i Ryfylkeskandalen

Tonje Omdahl har nylig skrevet en kort rapport fra politiavhøret i Ryfylkeskandalen. Der forklarer hun at politiet selv avbrøt avhøret før det hadde startet, fordi faren hennes ikke ville gi fra seg mobiltelefonen.

Jeg syntes at dette var så avslørende i forhold til myndighetenes frykt for sannheten, at jeg skrev følgende kommentar til Tonje Omdahls blogginnlegg. Jeg gjengir dette her, siden det er en fin oppsummering av hele Ryfylkeskandalen:

Politiet bekrefter at myndighetene er livredde for sannheten, og det er det som Sauda kommunes politianmeldelse også handler om.

Så myndighetene gjør seg forstått! De er livredde for at sannheten om dem skal bli kjent.

Jeg kan nesten ikke tenke meg noe som er mer ynkelig enn at myndighetene i et demokrati er på en evig flukt fra sannheten.

Det avhøret som politiet planla, det hadde ikke tatt seg ut på tape. Og et slikt politiavhør av en 15-årig menneskerettighetsforkjemper tar seg uansett ikke ut på tape!

Det sier faktisk ganske mye at de var livredde for at avhøret skulle bli dokumentert. Det hadde vært et opptak for historiebøkene. 🙂

Les Tonje Omdahls blogginnlegg her!

Ryfylkeskandalen – tidenes største demokratiskandale?

Ryfylkeskandalen er ubeskrivelig av en lang rekke grunner. Jeg har i hvert fall ikke ord! Men i dette innlegget skal jeg prøve å forklare hvorfor den er så viktig.

HVA ER RYFYLKESKANDALEN?

Sauda kommune har over flere år personforfulgt Tonje Omdahl, og det hele kulminerte i at kommunen hang henne ut i Saudas lokalavis Ryfylke, med tilhørende politianmeldelse.

Det er et ganske heftig bakteppe for Ryfylkeskandalen, men selve skandalen går ut på at barnevernskritikeren Tonje Omdahl ble politianmeldt og uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke.

Dette skjedde rett etter at barnevernslederen i Sauda kommune ble ansatt som ny redaktør i avisa!

Skandalen omfatter for øvrig både politiet, Sauda kommune, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ryfylkeskandalen avslører at maktpersoner og myndighetene i dette landet har lagt menneskerettighetene og ytringsfriheten for hat, altså selve demokratiet.

DEMOKRATIET PÅ TILTALEBENKEN

I Ryfylkeskandalen har myndighetene satt demokratiet på tiltalebenken og funnet demokratiet skyldig! Myndighetene har også satt menneskerettighetene på tiltalebenken, og funnet menneskerettighetene skyldig.

Vi snakker om noe så enkelt som at myndighetene har anklagd ytringsfriheten for å være en forbrytelse. Og da er det sannhetssøken, altså hovedverdien i demokratiet, som er forbryteren.

FORBRYTERNE

Følgende virksomheter har kriminalisert selve demokratiet og dets hovedverdi, som er sannhetssøken:

  1. Sauda kommune
  2. Politiet i Sauda
  3. Politiet i Stavanger
  4. Avisa Ryfylke
  5. Pressens faglige utvalg (PFU)

Vi snakker da om at de som styrer og har makt i dette demokratiet har lagt demokratiet for hat. Ryfylkeskandalen avslører at alle maktpersoner og maktinstanser har sammensverget seg mot demokratiet.

DAGENS POLITIAVHØR

I dag har Tonje Omdahl vært i politiavhør. Men avhøret tok bare 4 minutter, for politiet valgte selv å avbryte forhøret før det startet. Hvorfor?

Politiet var livredde for at Tonje Omdahl eller faren skulle ta lydopptak av forhøret med mobilen sin. Derfor krevde de at de skulle levere fra seg mobiltelefonen sin.

Da faren nektet å gjøre dette, valgte politiet å avblåse forhøret. Dermed bekreftet politiet selv det som Ryfylkeskandalen avslører, nemlig at myndighetene i dette landet er livredde for sannheten!

Men hva handler dette om på personnivå?

HVORFOR SAMMENSVERGER MAKTPERSONER SEG MOT DEMOKRATIET?

Maktpersoner er nettopp personer som ønsker makt. Samtidig er de ofte sadister, som får en nytelse av å ha full kontroll når de voldtar uskyldige og forsvarsløse personer. Og full kontroll får de når det ikke er ytringsfrihet!

Så enkelt er det. Derfor er maktpersoner motstandere av ytringsfrihet og innsyn.

RYFYLKESKANDALEN ER EN VARSLINGSSAK

Den 15-årige barnevernskritikeren og menneskerettighetsforkjemperen Tonje Omdahl har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser fra en rekke instanser, inkludert barnevernet og politiet. Og Tonje Omdahl har gjort sin plikt overfor velgerne, ved å informere om hva som har skjedd.

Samtidig ønsker Tonje Omdahl å presisere at man har satt helt feil personer i maktposisjoner i dette samfunnet. Derfor kritiserer hun de ansvarlige som enkeltpersoner.

Hun kritiserer altså forbryterne og demokratihaterne enkeltvis. Og det er nettopp det som dagens maktpersoner ønsker å unngå. For de ønsker å begå overgrep på helt forsvarsløse personer. Altså på personer som ikke har ytringsfrihet!

Vi har rett og slett psykopatiske ledere i dette demokratiet. Og Tonje Omdahl har dokumentert dette, ved å bevise eksperimentelt at lederne hater demokratiet og ytringsfriheten.

Samtidig vet vi at myndighetene representert av ulike byråkratier begår alvorlige forbrytelser mot enkeltpersoner. Dermed blir det veldig tydelig hvorfor myndighetene ønsker å avskaffe ytringsfriheten.

De ønsker å kunne begå sine forbrytelser mot helt forsvarsløse ofre uten å bli avslørt eller kritisert!

HAT FOR UNGDOMMER

I tillegg har Tonje Omdahl dokumentert myndighetenes hat for ungdommer.

Ungdommer skal utvikle uavhengig og kritisk tenkning. Da blir det helt nødvendig at ungdommer øver seg opp på å kritisere!

Men både politiet og Sauda kommune mener at en ungdom som Tonje Omdahl ikke skal ha frie tøyler når hun kritiserer. Og da røper de sitt hat for ungdommers tankefrihet og ytringsfrihet.

De mener helt konkret at ikke en gang ungdommer skal ha ytringsfrihet! Og ikke en gang en ungdom som har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser skal ha ytringsfrihet! Ikke en gang hvis den ungdommen er en modig menneskerettighetsforkjemper!

Myndighetene gjør det klart at det uansett ikke skal være ytringsfrihet her. Det er skandalen i Ryfylkeskandalen.

UNGDOMMERS ROLLE

Ikke bare er det viktig at ungdommer lærer seg å kritisere og å tenke sine egne tanker. Men det er faktisk ungdommers jobb å kritisere de voksne!

Ungdommer har faktisk en rolle å spille i et samfunn. Hvem skal kritisere de voksne, hvis ikke ungdommer gjør det?

Det er bare et spørsmål.

ET HAT FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE

Tonje Omdahl er en menneskerettighetforkjemper som ikke bare slåss for ytringsfriheten, men også for barn og ungdommers menneskerettigheter.

Dermed avslører hun myndighetenes hat for menneskerettighetsforkjempere. Sauda kommune og politiet har aldri spurt seg om Tonje Omdahl er en menneskerettighetsforkjemper.

Eller du kan si at det er det de har gjort. Og de har kommet frem til at hun nettopp er en menneskerettighetsforkjemper. Det er derfor de straffer henne – for å forhindre at menneskerettighetsforkjempere tar over makta i samfunnet.

Jeg bare sier det.

POLITIETS FORBRYTELSER

Politiet har hengt ut Tonje Omdahl som kriminell i avisa Ryfylke, ved å stille opp på intervjuer og anklage Tonje Omdahl for å ha trakassert ansatte i Sauda kommune.

I tillegg innkalte politiet i Stavanger Tonje Omdahl til et avhør som var i dag kl 12.

Og politiet i Sauda har begått flere forbrytelser mot Tonje Omdahl og familien, inkludert kidnapping, fengsling, tyveri av datautstyr og henleggelse av politianmeldelser.

HVA HAR TONJE OMDAHL GJORT, SOM POLITIET REAGERER PÅ?

Tonje Omdahl har satt karakter på de voksne, i den forstand at hun har evaluert ansatte i Sauda kommune.

Hun har ikke gjort noe galt. Men det som politiet reagerer på, det er at hun gjør det hun gjør… gjentatte ganger!

La oss si at fartsgrensa på den veien hvor Tonje Omdahl kjører er 60 km/t. Politiet kritiserer Tonje Omdahl for å ha kjørt på den veien litt for mange ganger i 50 km/t!

For dem blir det en form for trakassering, når hun kommer med saklig kritikk av myndighetene i dette demokratiet.

Selvsagt skal det være lov til å kritisere myndighetene! Men politiet reagerer på at Tonje Omdahl har gjort dette litt for mange ganger!

NÅR MAN IKKE BLIR HØRT…

Tonje Omdahl slipper ikke til i media. Hun slipper helt konkret ikke til med kritikken sin i Saudas lokalavis Ryfylke. For Sauda kommune har full kontroll over den avisa, særlig etter at barnevernsleder Knut Atle Æresdrap Seim ble redaktør i avisa!

Han har fått tilnavnet Æresdrap fordi han prøver å mobbe mobbeofferet Tonje Omdahl til døde, for å beskytte sin egen ære som politiker!

Som du sikkert forstår fikk ikke Tonje Omdahl anledning til å uttale seg da hun ble uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke. Tonje Omdahl har altså ikke den samme ytringsfriheten som Sauda kommune. Og Sauda kommune bruker ytringsfriheten sin til å fortelle løgner om Tonje Omdahl.

I denne situasjonen reagerer altså politiet på at Tonje Omdahl gjentar sannheten litt for mange ganger!

Dermed lyver jo politiet selv om at det ikke skal være ytringsfrihet her. Her ser du hvordan myndighetene stiller seg i en posisjon hvor sannheten om hva de holder på med blir en trussel for dem!

Og dette er det som Ryfylkeskandalen handler om.

NÅR SANNHETEN ER DEN STORE TRUSSELEN

I dette samfunnet er det sannheten som er den store trusselen. Og den som forteller sannheten er den synderen.

Men i et demokrati skal sannheten være det aller helligste! Og en fin måte å teste om man lever i et demokrati, det er å teste om det er lov til å fortelle sannheten mange ganger!

Altså slik som Tonje Omdahl gjør. Hun forteller sannheten om de kriminelle maktpersonene i Sauda kommune, om igjen og om igjen.

Hun tester om dette er et ekte demokrati.

MAKTELITEN HAR UTTALT SEG

Representert av Sauda kommune, politiet, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU) har makteliten i dette samfunnet gjort det klart at dette ikke skal være et demokrati. For her skal ikke en gang menneskerettighetsforkjempere ha ytringsfrihet! Og her skal ikke en gang ungdommer ha lov til å kritisere de voksne!

Jeg sier ikke mer.

De voksne er kritikkverdige til tusen, og nettopp derfor er det ikke lov til å kritisere de voksne! Det samme kan sies om maktpersoner.

Hvorfor er det et problem at de blir kritisert? Fordi de er kritikkverdige.

Jeg sier ikke mer. Skal vi gå videre?

POLITIETS DOM

Politiet har allerede hengt ut Tonje Omdahl som kriminell, så de har allerede avsagt sin dom over henne, og straffet henne på det groveste.

Men i et demokrati skal ikke menneskerettighetsforkjempere som Tonje Omdahl straffes på noen som helst måte! Det er strengt forbudt.

Mens i dette demokratiet leter faktisk myndighetene etter menneskerettighetsforkjempere, for å true og skremme og straffe dem!

Politiets dom er at Norge ikke skal være et demokrati og at vi skal ha verken menneskerettigheter eller menneskerettighetsforkjempere!

Jeg sier ikke mer, i den forstand at jeg ikke gidder å si noe mer hvordan politiet gjør seg skyldige i landsforræderi.

DEN MODERNE MIDDELALDEREN

Hva er det som skjer, når Tonje Omdahl kritiserer maktpersoner som har begått alvorlige forbrytelser, samtidig som maktpersonene begår alvorlige forbrytelser mot demokratiet og dermed beviser at hun har rett?

Det som skjer hører hjemme i Middelalderen, og på Jesu tid. Enkeltmennesket blir stemplet som synderen, slik at maktpersonene kan gå fri!

HVORFOR ER OFFERET SYNDEREN?

Du. Slik har det vært i tusener av år! Tiden går, men ondskapen består.

Og vi blir hjernevasket hele livet til å akseptere at det alltid er enkeltmennesket som blir testet. Det skjer under oppdragelsen, på skolen, i både psykiatrien og barnevernet, i rettssystemet – ja, ute i trafikken også!

Til enhver tid er det maktpersoner og myndighetene som dømmer andre. Som tester andre! Og Ryfylkeskandalen viser hvordan disse maktpersonene blir fartsblinde på dette med å stemple andre som synderne!

Dette står jo også beskrevet i loven, som retter seg mot enkeltmennesket! Når maktpersoner og myndighetene begår forbrytelser, så slipper de unna. Hvorfor? Fordi loven er utformet slik.

Vi vet alle at vi som enkeltmennesker må betale bøter for den minste ting. Den minste forbrytelse vi begår må straffes.

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som ikke aksepterer at maktpersoner og myndighetene kan være forbrytere!

Så dette handler først og fremst om det. Det handler ikke om Tonje Omdahl. Det handler om at myndighetene i dette landet aldri kan begå forbrytelser, for de blir aldri straffet.

ET DEMOKRATISK PROBLEM

Demokratiets død inntreffer når velgerne blir så ukritiske til myndighetene at de kan slippe unna med hva som helst. Dit har vi kommet i dag!

Faktisk forstår de færreste nordmenn at de lever i et demokrati.

Vi kan ta barnevernskritikere som et eksempel på dette. Alle norske barnevernskritikere fokuserer på å forbedre eller fjerne barnevernet. Fokuset til barnevernskritikerne er ikke på å bytte ut de ansvarlige lederne på stortinget!

Dette avslører at ikke en gang de fremste samfunnskritikerne har forstått at de lever i et demokrati. Velgerne har ingen forståelse av at stortinget må byttes ut, selv om det er det demokratiet handler om!

Og da er det lett å forstå hvordan myndighetene kan holde på som de gjør, uten at noen bryr seg! For ikke en gang storingspolitikerne rammes når myndighetene begår alvorlige forbrytelser.

Jeg bare sier det.

Folk har ikke forstått noen ting i dette landet! De har heller ikke forstått at vi skal ha menneskerettigheter! For folk reagerer ikke på at en menneskerettighetsforkjemper som Tonje Omdahl blir korsfestet av myndighetene!

Dette landet er fucka.

ZOMBIEEPIDEMIEN ER ET FAKTUM

Nordmenn er zombier. Ikke en gang landets mest samfunnskritiske personer forstår at man må bytte ut hele stortinget når myndighetene begår alvorlige forbrytelser mot barn, ungdommer, menneskerettighetene og demokratiet!

Det har ingenting å si hva jeg skriver i dette innlegget, for til og med de samfunnskritiske personene som leser dette innlegget forstår ikke bæra av hva jeg sier… når jeg sier at hele stortinget må gå på dagen!

Ja. Men stortinget har da selv bestemt at selv dem minste forbrytelse må straffes! Ja, til og med ting som ikke er noen forbrytelse i det hele tatt, skal straffes!

Dette har stortinget selv bestemt.

Og da er det ikke slik at de skal få muligheten til å forbedre seg. For det de har gjort er faktisk kriminelt! Og man kan ikke ha kriminelle lovgivere i et demokrati! Og man kan ikke ha demokratihatere som ledere i et demokrati!

Alt dette er logikk. Men nordmenn er faktisk zombier, som er helt ute av stand til å forstå noe som helst.

Det eneste folk reagerer på i dette innlegget… er at jeg begår den forbrytelse å være litt sint, samt å kritisere dette landet!

🙂

Zombieepidemien er til å ta og føle på.

HELT TIL SLUTT

Dette innlegget er bare noe jeg rablet ned i farta. For dette samfunnet har uansett ikke fortjent noe blogginnlegg!

ET PAR FILMER

Disse to Hitlerparodiene fra YouTube gir deg et godt inntrykk av hva det hele handler om:

Oljeberget 65: En liten skuffelse (PR52)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 52

I dag blir det litt viktig for meg å ikke holde det jeg lover. I den forstand at jeg ikke tolker den setningen jeg sa at jeg skulle tolke i det forrige innlegget.

For dette samfunnet skulle jo egentlig ha menneskerettigheter. Slike menneskerettigheter som ytringsfrihet!

Og her skulle det vært visse verdier! Slike verdier som sannhet og rettferdighet!

For det ble jo lovet at dette skulle være et demokrati!

Ja. Så jeg må nesten skuffe i dag, jeg! Slik som jeg så ofte ellers har skuffet her på denne bloggen!

🙂

Oljeberget 63: Var det noe du lurte på? (PR50)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 50

Jeg tenkte at jeg i dag skulle svare på spørsmål. Så… er det noen som lurer på noe?

Ikke det nei! Da tar jeg kvelden!

GODT NATT! 🙂

Forresten

At jeg har kategorisert dette innlegget som at det handler om menneskerettigheter, det regner jeg med at du forstår.

Men i tilfelle du ikke forstår det, så kan jeg nevne at tallet 50 består av to siffer og dermed oppgir tallet 2, og dermed snakker om to ting som har å gjøre med tallet 50, nemlig menneskerettighetserklæringen i 1948 og Declaration on Human Rights Defenders i 1998, altså to erklæringer som er 50 år fra hverandre i tid, og som er 2 år før et rundt årstall, henholdsvis 1950 og 2000.

Tallet 50 oppgis også for å fremheve 50 % som konsept, noe som handler om å fremheve at menneskerettighetserklæringen fra 1948 bare er halvparten av menneskerettighetene, eller halvparten av menneskerettighetserklæringene!

SÅNN! GOD NATT!

🙂

Oljeberget 60: Hva betyr det at flertallet har status som Messias? (PR47)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 47

Denne julekalenderen går sin gang nå. Dag 47, dagen før menneskerettighetene, som er dag 48, fordi man fikk menneskerettigheter i 1948.

Hva betyr det at jeg kaller meg Messias omtrent hele tiden, i hvert fall i perioder? Hva snakker jeg på da?

Jo, som sagt i andre innlegg. Jeg snakker på at flertallet i dette samfunnet har fått status som Messias.

Men hva snakker jeg på da? Du. Da snakker jeg på barnevernet og psykiatrien og slikt!

De voksne har stemmerett. Barn og ungdommer har ikke det. Resultatet av dette er barnevernet og psykiatrien, som er overgrep på barn og ungdommers rettssikkerhet og ytringsfrihet!

Og det er helt nødvendig å frata barn og ungdommer menneskerettighetene, sorry, rettsikkerheten og ytringsfriheten, når man tross alt skal prøve å torturere dem til døde!

Dette er det jeg snakker på. Tror du at jeg bare snakker filosofi?

Visst faen har det konsekvenser at de voksne får status som Messias! Og visst faen har det konsekvenser at flertallet her får status som Messias!

Sannheten er at folk flest ikke er i stand til å mestre det å være Messias. Derfor bør de heller aldri få den statusen. Og dette er hva som er galt med dagens demokrati!

Så da fikk jeg sagt det!

Takk for i dag! God natt!

🙂

Oljeberget 57: Tolkning av ID – del 1 (PR44)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 44

Denne julekalenderen begynner jo å bli ganske flott nå! 🙂

Den er et bilde på det som har foregått hos Pasientreiser på Moelv. Nemlig at ting utarter seg og avsporer fra det man egentlig skulle holde på med.

Det er det som skjer her nå. Og for ordens skyld kan jeg bemerke at jeg rett og slett holder på med julekalenderen lenge etter at jula er ferdig. Og det betyr da, som du sikkert forstår, at man har holdt på med en del ting hos Pasientreiser som er utdatert!

For man fikk jo menneskerettigheter i 1948! Og en av menneskerettighetene er retten til frihet fra tortur. En annen er ytringsfriheten!

Og det er bare de menneskerettighetene som er nedskrevet, som jeg snakker på nå. I tillegg kommer jo de menneskerettighetene som ennå ikke er utviklet. Slik som retten til å være et menneske, som er en menneskerettighet av høyere orden, på nivå med ytringsfriheten.

Det er for eksempel menneskelig å gjøre opprør mot ondskap!

Så til saken!

Bare for å komme litt til saken her nå, så skal jeg over flere innlegg tolke ordet ID.

Hvis du ikke har lest følgende innlegg, så anbefales det at du gjør det, før du leser mine tolkninger av ordet ID:

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

Innlegget forklarer at Ann Helen Nilsen er en superhelt som er sendt av Gud. Universet snakker rett og slett på at Ann Helen Nilsen er en superhelt!

Og det er vel å merke henne som Pasientreiser har messet med! Og da har Gud rett og slett sendt meg, for å fittekjøre Pasientreiser litt!

🙂

Poenget er i hvert fall at jeg er enda en slik superhelt! JO DA!

🙂

Og når du allerede har det klart for deg at Ann Helen Nilsen er en superhelt, så tenker jeg at det kan være morsomt å lese disse tolkningene av ordet ID, som jeg nå skal presentere.

Gud er jo en liten luring, faktisk en svært leken Baby. Derfor driver Gud og tuller slik, ved å trekke i trådene slik at alfabetet og ord og en rekke historiske hendelser blir kunstverk som handler om visse enkeltpersoner.

Gud er nemlig en slik Baby som rett og slett blir veldig sjarmert av visse enkeltpersoner, hvis du forstår?

Og en av de enkeltpersonene, som Gud blir sjarmert av, er altså Ann Helen Nilsen. Og da har det seg altså slik at Gud ønsker å si noe om at det FAKTISK ER OFFISIELT at Ann Helen Nilsen er en helt spesiell superhelt!

Og da snakker vi jo om en person har en helt spesiell identitet. Nemlig en superhelt-identitet. Derav ordet ID.

Videre snakker vi om dette med å identifisere, det man på engelsk kaller “TO ID SOMEONE”.

Jeg driver nå bare og forklarer at ordet ID handler om det å være en superhelt og det å være Messias. Det å være den man leter etter, Den Utvalgte om du vil.

Det er det jeg har forklart akkurat nå! Ordet ID handler om den som er DEN UTVALGTE.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 14
ID = 14 = Ann Helen Nilsen

Navnet til Ann Helen Nilsen har 14 bokstaver og kan derfor tolkes som tallet 14. Og bokstaven I i ordet ID ser ut som et 1-tall og tolkes derfor som et 1-tall. Og bokstaven D er jo den 4. bokstaven i alfabetet. Derav tallet 14.

Dermed henviser ordet ID til Ann Helen Nilsen, og dette kan da tolkes som at Gud ønsker å presisere at hun er DEN UTVALGTE. Det er på sett og vis henne som Gud ønsker å identifisere! Fremheve om du vil!

Så hun er en interessant person!

🙂

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Jeg tolker altså slike tellende tallrekker som mangler et tall, som det manglende tallet. Her telles det oppover, men så hoppes det over tallet 4. Dermed betyr antallet bokstaver i hvert av “ordene” i navnet til Ann Helen Nilsen rett og slett tallet 4.

Vi snakker om at tallrekken er en slags intelligenstest som tester om du klarer å fange opp på at den teller oppover, men hopper over ett tall!

Men la oss glemme det, at du ikke klarer å bestå en slik intelligenstest! Skal vi gå videre?

Se nå her:

ID = I 4 = JEG 4 = JEG ANN HELEN NILSEN

Dette betyr at Gud ønsker å bli representert av Ann Helen Nilsen. For Gud sier gjennom ordet ID at Gud er Ann Helen Nilsen.

Som du sikkert forstår, så er bokstaven I det engelske ordet for JEG.

🙂

Man kan også når man tolker dette ordet tenke på at det er et ord, som består av to bokstaver. Og bokstavene er slik sett “slått sammen”.

Dermed er det grunnlag for å slå sammen bokstavene, altså tallene:

ID = I + D = 1 + 4 = 5

Men så snakker vi om at det er riktig ID, riktig identitet. Og da er jo tallet 5 riktig. Og når man tolker dette, så må man vise at man forstår dette. Og det gjør man ved å gjenta tallet 5.

Det er jo tallet 5 som er det rette! Og da må man rett og slett holde seg til det tallet! Og da får man tallet 55, som er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen, nemlig Blacklemon:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Du kan i forhold til tallet 55 se for deg at du må vise ID ganske ofte. Dermed gjentar du IDen din, altså ID-beviset ditt!

Og hvis tallet 5 representerer IDen, så gjentar du jo tallet 5. Og dermed får du tallet 55!

Og bare for å presisere dette, så er det en veldig enkel grunn til at du må vise ID ofte. Grunnen er nemlig at du ikke hører etter, når Gud sier at Ann Helen Nilsen er en superhelt og Messias!

🙂

Så du prøver på en måte å overbevise deg selv om dette som jeg forklarer nå, når du viser legitimasjon eller ID!

🙂

Hva synes du så langt?

Blir dette tullete? Ville du heller ha tolket ordet ID på denne måten, kanskje:

ID = EGO SUPEREGO = E S = ES = 55 = Blacklemon

Det er nemlig slik når man tolker kunst, at man ofte må snu ting opp ned. Dermed betyr altså ID ikke ID, men det motsatte, nemlig EGO OG SUPEREGO. Altså tallet 55, som betyr Blacklemon, altså Ann Helen Nilsen.

Her er for ordens skyld enda en tolkning av ordet ID, som er relatert til Ann Helen Nilsen:

ID = I D = I DE = I 45 = I 6 = I SEX = I SE X = I 55 X = I Blacklemon X = I Blacklemon eks

Merk at bokstaven D uttales DE, som er den 4. og 5. bokstaven i alfabetet og som derfor står for tallet 45, som er et tellende tall som står det neste tallet i rekken, altså tallet 6… men du forstår sikkert dette selv, uten at jeg forklarer det i detalj!

🙂

Denne tolkningen som jeg nettopp gjennomførte er Gud som forklarer at Gud har en relasjon til Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, ved å henvise til kunst- og varslingskonseptet hennes, som er MAKE UP SEX.

EKS er altså en henvisning til MAKE UP SEX. Og Gud fremhever da kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen, samtidig som Gud forklarer på en litt komisk måte at Gud har en eller annen form for RELASJON til Ann Helen Nilsen. Noe som altså betyr at Ann Helen Nilsen er sendt av Gud!

Forstår du dette? Gud sier at Gud er eksen hennes!

🙂

For da henviser Gud til kunstkonseptet hennes som er MAKE UP SEX.

Poenget til Gud er altså at Gud har en relasjon til henne. Det er altså Gud sin måte å si at hun er Messias!

🙂

Og slik som dette kan man altså tolke ordet ID!

Kult? 🙂

Og dette kan da Pasientreiser tenke litt over! De kan få lov til å fundere litt over hva slags person de har messa med!

La meg avslutningsvis si det slik at Gud forstår seg på dette med MAKE UP SEX, som rett og slett betyr hevn!

Og når Ann Helen Nilsen er sendt av Gud, så kan det godt tenkes at Gud ønsker å hevne det som blir gjort mot henne!

Har jeg vunnet nå?

Jeg skjønner jo det selv, at jeg uansett har vunnet den konkurransen i galskap som lederne hos Pasientreiser har startet!

Altså. Jeg er jo verdensmester i galskap her!

🙂

Nå tar jeg kvelden her. Jeg har mye å gjøre for tida!

🙂

 

Oljeberget 56: Tiden flyr (PR43)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 43

Tiden, den flyr. Og i dag har jeg såpass dårlig tid at jeg må finne på et eller annet enkelt å skrive om.

Skal vi se her!

For to tusen år siden var det noen partiprester som korsfestet Jesus. Disse folka styrer her fortsatt, med hellige lover!

På Jesu tid gikk religion og politikk hånd i hånd, og dermed ble altså Jesus korsfestet av partiprester. Hellige partiprester, som er på nivå med dagens stortingspolitikere, som også har status som hellige!

Dagens stortingspolitikere har lov til å begå alle mulige forbrytelser. Dermed er de hellige. Hellige partiprester!

🙂

På Jesu tid kan man si at man hadde religiøse lover, og dermed blir prestene å regne som lovgivere eller politikere. Religionene var også å regne som politiske filosofier, siden de hadde så stor påvirkning på samfunnet.

Totalt sett var altså religion og politikk samme sak, på Jesu tid. Særlig når vi snakker i forhold til korsfestelsen av Jesus, som jødiske prester var ansvarlige for.

Har jeg satt meg ordentlig inn i dette? Neida. Jeg setter meg aldri ordentlig inn i noe som helst!

🙂

Jeg jobber jo som klovn her!

Uansett. Det var egentlig bare det jeg ønsket å si i dag!

Tiden flyr, ja. Men ikke så mye forandrer seg! 🙂

Oljeberget 54: Tallhysteriet og 2018 (PR41)

Når jeg som er Messias ankommer, så kommer jeg i stor grad med tall. Noe også Jesus presiserte på korset:

SPIKER = METALL = ME TALL = MED TALL

Du kan godt si at han spikret akkurat det. 🙂

Jeg kan bare henvise til det innlegget hvor jeg beviser at jeg er Messias, for mer informasjon om dette med tall, samt Jesus og hele pakka!

Alt dette er selvsagt bare tull! Humor! Kunst!

MEN DET ER SAMMA FAEN DET! 🙂

Hvorfor tall?

Spøk til side… man kan jo undre seg over hvorfor Gud kommer her med tall. For det er jo på sett og vis Gud som kommer, når jeg ankommer. Ikke sant?

Jo. Det betyr så mangt, for Gud sier aldri kun én ting av gangen!

Og dette med tall, det betyr for eksempel akkurat det! Det jeg nettopp sa! For tall… det betyr “antall”, som betyr “flere”.

Så det ligger i Gud sin forkjærlighet for tall at Gud kommuniserer mange ting på en gang, for det er det som tall betyr! Tall betyr flere, altså mange! Og da snakker vi om mange budskap!

Og nå kan jeg dessverre ikke gi noe fullgodt eller fullstendig svar på hvorfor jeg… altså Gud… kommer med tall… i dette innlegget.

Men jeg skal spikre et par ting til!

Manglende ytringsfrihet

Gud ønsker å få kommunisert at det ikke er ytringsfrihet i dagens moderne demokratier. Derfor altså tall!

For når man bruker tall, så har man på sett og vis ikke sagt noe! Man har bare oppgitt noen tall!

🙂

Så tallbruken til Gud er rett og slett en fremheving av at det ikke er lov til å si noe her. En fremheving av at det ikke er ytringsfrihet her!

🙂

Vitenskapelig

Gud ønsker også å henvise til vitenskapen, kall det kvantitativ forskning som en referanse for vitenskap eller vitenskapelighet. Derav altså tallbruken til Gud!

Det som Gud ønsker å presisere er at Gud er ganske vitenskapelig.

Og da tenker Gud på at det er ganske vitenskapelig å ha en Gud som KUN BRYR SEG OM Å STRAFFE RASSHØL!

Det funker, det!

Da blir det fort orden i rekkene, når folk innser sannheten om Gud, og i hvilken grad Gud er vitenskapelig!

🙂

2018

Årstallet 2018, altså det året vi har entret nå nettopp, det er tallet 18.

Og det jeg kan si i forhold til dette, det er at det er en ganske tydelig overgang fra 17, altså 2017, til 18, altså 2018.

For det er da man går fra barn til voksen.

Jeg må vel innrømme at Gud er en stor klovn, og at Gud stort sett bare tuller. Og en del av dette er at jeg som er Messias ikke akkurat får utdelt noen slagplan eller plan fra Gud.

Gud er mer på nivå med en Baby som er helt ute av kontroll og som driver med mye rart, og som er ekstremt egenrådig!

Det jeg sier er at jeg som er Messias ikke har full oversikt over ting. Og jeg lurte litt på om Gud ønsket å på sett og vis melde sin ankomst for alvor i 2017.

Og grunnen til det er at det er en slags prestisjesak for Gud, at Gud er et barn. Faktisk en Baby!

Og da blir tallet 17 litt viktig, for det betyr jo nettopp “IKKE VOKSEN”.

Så ja. Jeg lurte litt på om Gud ønsket å melde sin ankomst slik at folk får det med seg… i 2017.

For da hadde jo Gud forklart dette, det at Gud er en Baby, altså ikke voksen.

Men hva gjorde Gud?

I stedet for dette, så sendte Gud Ann Helen Nilsen. Altså som et budskap om at det ikke er Gud som er Guden her.

Så ja. Gud kom! Gud kom i 2017! Men Guden var Ann Helen Nilsen!

Og hun presiserte at Gud er en Baby, ved å føde et barn i 2017! Du må rett og slett lese alle de innleggene jeg har skrevet om Ann Helen Nilsen for å forstå deg på dette!

Du kan eventuelt starte med dette – introduksjonen til Ann Helen Nilsen som superhelt!

Men der har du Gud, da!

Gud er svært opptatt av overraskelser. Og Gud er verdens største motstander av religion!

Og derfor var det at Gud i stedet for å ankomme selv, via meg, i 2017, sendte Ann Helen Nilsen som Messias i 2017.

Hun ankom altså som Messias i 2017. Og en av grunnene til det var altså at Gud ønsket å presisere at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket ikke Gud å bruke meg til å presisere dette, for jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp til Gud, siden jeg er DEN ALLER HØYESTE FORMEN FOR MESSIAS.

Hvis jeg hadde kommet i 2017, på et eller annet vis, så hadde det betydd at Gud kommer og sier at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket altså ikke Gud å gjøre det. For Gud ønsket ikke å komme selv!

Så derfor ble løsningen å sende Ann Helen Nilsen, som gjorde det veldig klart at Gud er en Baby, ved å faktisk føde en Baby!

Og den Babyen har et navn på 5 bokstaver som inneholder tre 5-tall, og som dermed kopierer navnet til Jesus, som også har 5 bokstaver i navnet sitt og tre 5-tall.

Og da blir Ann Helen Nilsens Baby ikke bare et budskap om at Gud er en Baby, men et budskap om det aller meste egentlig, inkludert det at jeg som er Messias ankom på datoen 05.05.05.

Samtidig har Babyen et navn som sier noe om at den er en Guru. Det vil si at Babyen drar en spøk om at den er en elev, slik som Babyer gjør. Babyer har det jo med å tulle!

Dette tolker jeg i et annet innlegg, som jeg muligens legger ut senere. Men Babyen til Ann Helen Nilsen har satt inn det engelske ordet for “JEG” på ANDREPLASS i navnet sitt for å fremheve at Babyer blir behandlet som elever og dermed plasseres på ANDREPLASS i dette samfunnet!

Babyen presiserer da at Babyer skal være på FØRSTEPLASS!

Og Babyen kobler seg da opp til en historisk person her på Hamar som heter Førsteplassen, som peker på barna til enda en historisk person som heter Lars Marius Bjørneseth, som har to barn som begge har navn som starter med bokstaven A.

Og denne personen som hater Førsteplassen, han heter jo faktisk A. Plassen. Derav 1.-plassen.

Dermed bruker han bokstaven A som tallet 1. Og han fremhever da at barna til Lars Marius Bjørneseth tar førsteplassen. Dermed sier han at barn tar førsteplassen!

Og dette er det også at barnet til Ann Helen Nilsen snakker på. Altså at Babyer og barn ikke skal være på andreplass som elever, men at de faktisk skal være på FØRSTEPLASS som GURUER!

Gud sender klovner

Som du sikkert forstår, så sender Gud klovner. Gud kommer ikke selv!

Og som jeg nettopp har forklart, så ønsket Gud at noen andre enn meg skulle ankomme på et eller annet vis i 2017. Fordi Gud ønsket å presisere at det ikke er Gud selv som er Guden.

For i denne verden er det faktisk DEN LEVENDE GUDEN som er Guden!

Forstår du da dette? Det var ingen tilfeldighet at jeg som er den aller høyeste formen for Messias ikke ankom i 2017, men at Ann Helen Nilsen ankom i stedet!

Dette var altså Gud sin måte å fremheve at Gud selv ikke er Guden! Samtidig klarte altså Gud å forklare hvor nært knyttet jeg som er den aller høyeste formen for Messias er Gud.

Så jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp mot Gud, jeg da!

Dermed sier Gud at man ikke skal være for nært knyttet opp til Gud, noe som betyr at man ikke skal elske Gud og ikke skal respektere Gud.

Så da får Gud sagt alle disse tingene, på ganske latterlige måter, ikke sant?

Men der har du Gud! Beklager dette, folkens! Men Gud er ganske latterlig, for å si det sånn!

🙂

Her kommer jeg, vet du, jeg som har bevist at jeg er Messias, og forklarer disse tingene i detalj!

Eller det kan være at jeg bare driver og tuller litt da! Det kan jo være tull alt det jeg skriver!

Ja, særlig hvis jeg er sendt av Gud! 🙂

Tilbake til 2018

Nå har jeg forklart litt rundt året 2017, som handler om at Gud ikke er Guden og om at Babyer er Universets offisielle Guruer og Universitets mest respektable personer, noe som bare er enda en tydeliggjøring fra Gud sin side av at det er Den Levende Guden som er Guden her, ikke Gud!

Og da kan jeg si litt mer om årstallet 2018, om tallet 18 kan du si:

Tallet 18 betyr voksen. Fordi man da blir myndig, blir voksen. Når man blir 18 år altså.

Videre mener Gud at tallet 18 betyr krig. Det har å gjøre med at det indiske krigseposet Mahabharata består av 18 bøker.

Og så er det egentlig meningen at vi skal koble dette med å bli voksen til konseptet krig. Så derfor må jeg forklare dette, jeg da! Jeg som er den aller høyeste formen for Messias… som rett og slett må forklare det aller meste her, siden folk ikke selv klarer å forstå en jævla dritt!

Men grunnen til at Gud gjør et poeng av tallet 18, slik vi vil se i løpet av dette året, det er at Gud forholder seg ganske religiøst til tall!

Og det kan du tolke som en kritikk av dagens vitenskap, som langt fra er vitenskapelig, fordi den rett og slett er mer opptatt av å fremstå som vitenskapelig ved å være detaljorientert, la oss si tallorientert, enn av å være vitenskapelig på den måten at man faktisk oppnår noe!

Så da forstår du vel dette? At Gud kritiserer dagens vitenskap for å være… la oss si dogmatisk og uvitenskapelig! Man er rett og slett fornøyd med det man holder på med, så lenge man kan gjøre noen statistiske analyser, noen tallutregninger!

Dermed har man innen vitenskapen i dag ingen målsetning om å faktisk være vitenskapelig! Det hele handler om å prøve å fremstå som vitenskapelig, ved å drive og fikle med tall!

Men… det jeg egentlig skulle si nå, det er at det for Gud er et poeng å koble krig sammen med det å bli voksen. For Gud mener at det å være voksen er det samme som å føre en krig mot alt som er hellig i denne verden!

Skal vi ta en pause?

Du kan eventuelt lese dette innlegget flere ganger, vet du! Og tenke litt selv!

18 = VOKSEN
18 = KRIG

Og når Gud nå kommer til å markere tallet 18 ganske kraftig, altså dette året, så betyr det noe!

Og det betyr det jeg nettopp har forklart. Nemlig at Gud vet. Gud vet. Og hva er det Gud vet?

Gud vet at dagens voksne, la oss si det å bli voksen, er ensbetydende med å føre en hellig krig mot alt som er hellig!

Dagens voksne er rett og slett Satan! Og da tar altså ikke dagens voksne FØRSTEPLASSEN!

Det er det Babyer som gjør, og det er det barn som gjør! Og det er det ungdommer som gjør! Og det er det alle personer som er som et barn, som en Baby og som en ungdom… som gjør!

De voksne er rasshøl som fører en krig mot Babyers visdom, mot Guruenes visdom.

Og nå i år, så kommer Gud til å føre en krig mot de voksne. For det er altså det som dette årstallet betyr!

Gud ønsker altså ved å føre en krig å presisere og understreke og rett og slett fremheve at Gud faktisk vet at de voksne fører… nettopp en krig!

Det å i det hele tatt BLI VOKSEN, det er å FØRE EN KRIG! En krig mot alt som er hellig! En “hellig” krig mot alt som er hellig!

Derav altså denne henvisningen til et indisk epos innen en slags religion som blir helliggjort der borte i India.

Vi snakker altså om konseptet hellig krig. Og Gud sitt poeng er forresten at den krigen som er hellig, det er krigen mot den hellige krigen som føres mot alt som er hellig!

Så den krigen som jeg kommer til å føre i år, det er en hellig krig!

Hva har skjedd så langt?

Så langt har jeg som er Messias stort sett drevet og tullet! Jeg har på en måte dratt en spøk om at jeg ikke mener alvor.

Og jeg kommer selvsagt til å fortsette med akkurat det, for det er slik jeg klarer å fremme ytringsfrihet, som er den aller høyeste verdien i dette Universet.

Men i tillegg til at jeg altså driver og tuller og dummer meg ut og slikt, så kommer jeg nå til å begynne å føre en krig. En krig mot de voksne!

Så da får dere ha lykke til, dere som rett og slett er altfor voksne!

LET THE GAMES BEGIN!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Oljeberget 49: Selvmord (PR36)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 36

Denne julekalenderen kan du tolke som et selvmordsoppdrag, eller rett og slett som et selvmord. For jeg har jo bestemt meg for å skrive ett innlegg hver dag!

Dette blir jo rimelig selvdestruktivt, dette her!

Og det jeg snakker på da, det er at lederne hos Pasientreiser har begått selvmord. For de har åpenbart messa med feil person!

For se på meg! Jeg publiserer ett innlegg om dagen!

🙂

Jeg er jo på krigsstien, jeg!

Og da snakker jeg fortsatt på lederne hos Pasientreiser. For de var jo selv på krigsstien!

Så hele veien her, snakker jeg faktisk på de rasshøla av noen ledere som de har hos Pasientreiser! Og hvis du på noen måte føler at jeg kaster bort tida di med disse tolkningene og disse endeløse innleggene… så er det bare meg som kunstner som snakker på at lederne hos Pasientreiser er noen komplette rasshøl!

Altså ved at jeg selv er et rasshøl!

Så slik som dette kan du tolke det jeg gjør her! Og ved at dette i høyeste grad er tolkbar kunst, så sier jeg noe om at man skal tolke ting, skal tolke slike sinnssyke ledere!

Man skal ikke bare la dem holde på! Man skal plukke dem fra hverandre, for disse folka er faktisk komplette rasshøl som fører en krig mot demokratiet og menneskerettighetene!

Det er jo ren tortur av ansatte, det de holder på med! Og tortur er jo et brudd på menneskerettighetene!

Og på sett og vis fengsler de ansatte og torturerer dem. Og det er jo det jeg gjør her, når jeg bare fortsetter og fortsetter med å skrive ett innlegg hver dag! Jeg fengsler deg som leser dette, fordi du ikke slipper unna, men må lese ett innlegg hver eneste dag, hvis du forstår?

🙂

Og siden jeg da snakker på det å sette noen i fengsel, så snakker jeg på at det nettopp er slike ledere som hører hjemme i fengsel!

De har jo satt tortur i system! Ja, og de driver med det daglig! Det går i ett! Det går såpass mye i ett at folk ikke legger merke til hva de holder på med!

Se på dette her, det jeg skriver! Hvis du leser dette i nok uker og måneder, så sitter du til slutt der og ikke enser hva jeg holder på med en gang, som er å kaste bort tida di, begå selvmord og torturere deg med galskap!

Til slutt blir du vant til det!

Så bare pass deg for det! 🙂

En liten ting til her

Jeg vurderte om jeg skulle nevne det faktum at jeg har bevist at jeg er Messias, men det tror jeg rett og slett at jeg dropper nå!

For hvis jeg i hvert eneste innlegg skal drive og minne om at jeg er Messias, så kopierer jeg jo lederne hos Pasientreiser, som nettopp i enhver anledning må minne om HVEM SOM ER SJEF!

Poenget er da at jeg kunne ha nevnt det også i dette innlegget, at jeg er Messias!

Men jeg tror jeg dropper det! 🙂

Ingen vits å drive og minne om det hele tida. Altså at jeg er Messias!

🙂