Varsling 2.0: Mental helsefremming i arbeidslivet og samfunnet

Varslerklovnene Ann Helen Nilsen og Anders Johansen gir deg en innføring i varsling 2.0.

Husk at introduksjoner er kjedelige. Det anbefales at du hopper ned til overskriften “Entusiasme for varsling”! Alt før den overskriften er kjedelig.

HVA ER VARSLING 2.0 FOR NOE?

Varsling 2.0 er en revolusjon innen mental helsefremming og samfunnsutvikling. Det handler om å styrke selve motoren i demokratiet, som er sannhetssøken, samtidig som man bedrer folkehelsen.

Varsling 2.0 forbedrer det psykososiale miljøet på tvers av hele samfunnet og styrker respekten for enkeltindividet. Det skaper et åpent og inkluderende samfunn hvor alle kan føle seg hjemme!

Det er på tide å legge dagens forståelse av varsling bak oss, og entre en ny tidsalder hvor det er lov til å snakke på ting og løse problemer på samfunnsnivå!

Vi lever tross alt i et demokrati.

Følgende gjennomgang fokuserer på varsling i arbeidslivet. Men prinsippene gjelder altså for alle områder av samfunnet.

La oss først ta en titt på arbeidsmiljøloven.

ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsmiljøet skal være både helsefremmende og fritt for helseskadelige virkninger. Dette har viktige implikasjoner for varsling.

Når varsling er et tabu, så har man en helseskadelig fryktkultur som er i strid med arbeidsmiljøloven. I tillegg er jo helse en menneskerettighet.

Man må altså gjøre alt man kan for å forhindre at varsling er et tabu.

KLOVNENS FORSTÅELSE

Hvordan forhindrer man at varsling er et tabu, slik at arbeidsmiljølovens krav innfris? Da må man tenke helt annerledes rundt varsling. Man må faktisk begynne å tenke som en klovn!

Det underliggende problemet er nemlig at folk er altfor seriøse. Folk er faktisk så seriøse i forhold til varsling at det ikke handler om noe annet enn om å være seriøs. Og ingenting er mer useriøst enn det, for da bryr man seg ikke om de tingene som det egentlig handler om!

I dette nye paradigmet tillater man seg altså å være en klovn. Man gir seg hen til lekenheten og kreativiteten og har ingen krav om å være ufeilbarlig!

Man må gjøre varsling til en åpen og fri lek. Og dette fremhever vi ved å være klovner!

VARSLINGSREVOLUSJONEN

Myndighetene har opprettet et varslingsutvalg som skal presentere en offentlig utredning innen den 15. mars i år. Dermed har myndighetene bestemt at det skal settes et fokus på varsling nå.

Varsling skal rett og slett revolusjoneres! Og varsling 2.0 er den revolusjonen.

Du kan altså si at myndighetenes rop om hjelp har blitt hørt. Men det svaret de får er nok ikke det de ønsket seg.

Dette sitatet fra V for Vendetta forklarer hva varslingsrevolusjonen handler om:

People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.

Revolusjonen handler om å skape et demokrati hvor lederne ikke kan slippe unna med hva som helst. Et fungerende demokrati!

PRINSIPPENE

Hovedprinsippet i varsling 2.0 er at samfunnsproblemer skal løses på samfunnsnivå. De aller fleste ting som det varsles om, skyldes faktisk helt grunnleggende samfunnsproblemer som manglende ytringsfrihet og manglende respekt for varsling.

Et annet viktig prinsipp er at man må varsle om varsling, når man varsler. Man må altså varsle om hvordan varslingen blir mottatt av samfunnet!

Samfunnslæring står altså i fokus i varsling 2.0.

Et annet prinsipp er at varslere skal ha status som kunstnere. Varslere skal være helt frie til å provosere, være kreative og tenke nytt.

I et ekte demokrati er ikke varsler, kunstner og samfunnskritiker ulike roller, men én og samme profesjon. Varslere, kunstnere og samfunnskritikere skal altså lønnes. Og ingen skal ha høyere lønn enn landets fremste varslere!

Dette vil bli virkeliggjort når vi får avsatt dagens storting. Så det er bare å begynne å varsle allerede nå, med tanke på å få både millionlønn og belønning i fremtiden!

ENTUSIASME FOR VARSLING

I et demokrati skal man ha en entusiasme for varsling. Og det krever at man tenker helt nytt.

Her følger en detaljert gjennomgang av viktige temaer som intern og ekstern varsling, Metoo-varsling og internasjonal varsling.

Er du klar for varslingsrevolusjonen? 🙂

VIKTIGHETEN AV VARSLING

Helse er mer enn fraværet av sykdom. Det omfatter også en sykt høy livskvalitet, som faktisk avhenger av at det skjer noe!

Varsling fører til mye action på jobben. Derfor må det varsles ofte!

VARSLINGSKULTUR

En dårlig varslingskultur skaper en fryktkultur som bryter ned den mentale helsen. Alle virksomheter må derfor ha en god varslingskultur.

Men det er ikke noe som skapes av seg selv. Det krever hyppig varsling!

VARSLINGSVEGRING

Når du ikke varsler, så påstår du at alt er i sin skjønneste orden. Sjekk at det faktisk stemmer, før du sitter der og ikke varsler om noen verdens ting!

METOO-VARSLING

Den som varsler alene, fremstår som en idiot. For man blir motsagt av alle de som ikke varsler.

All varsling må derfor være en Metoo-kampanje! Da får man også full oversikt over omfanget av problemet.

VARSLINGSRUTINER

Varslingsrutiner gir følelsen av at det ikke er lov til å varsle. Det skaper dermed en helseskadelig fryktkultur. Varslingsrutiner er derfor et brudd på menneskerettighetene, siden helse er en menneskerettighet.

INTERN VARSLING

Intern varsling skaper negative holdninger til ekstern varsling, og bidrar derfor til at man får negative holdninger til varsling generelt. Dermed får man en helseskadelig fryktkultur.

Derfor bør man unngå å varsle internt.

EKSTERN VARSLING

Høy forekomst av ekstern varsling skaper en god varslingskultur i samfunnet og forebygger en helseskadelig fryktkultur.

Det er dermed en borgerplikt å varsle eksternt!

DÅRLIG ARBEIDSMILJØ

Et dårlig arbeidsmiljø forekommer kun i virksomheter som har et dårlig HMS-arbeid. Og da er intern varsling meningsløst. Dermed må du varsle eksternt!

INTERNASJONAL VARSLING

De fleste samfunnsproblemer er internasjonale. Hvis du ikke varsler internasjonalt, er du skyldig i at problemene fortsetter i andre land.

Du har altså en plikt til å varsle internasjonalt, slik at alle andre land kan lære av våre feil!

Husk at Norge har et rykte å ivareta! Og vårt gode rykte er basert på at vi tar internasjonalt ansvar!

SELVFORSVAR MOT TRAKASSERING

Altfor mange lar trakassering pågå over lang tid uten å gjøre noe med det. Ved å varsle på et tidlig tidspunkt unngår du langvarig trakassering som bryter ned den mentale helsen.

Trakassering kan forebygges ved at man varsler før trakasseringen starter!

HELSEFREMMING

Varsling om trakassering må alltid gjøres i full offentlighet. Da får man tatt et oppgjør med trakassering i hele samfunnet, til gunst for folkehelsen!

DEMOKRATIBYGGING

Når du varsler, må du sprenge grensene for ytringsfrihet. Da først fremmer du ytringsfrihet, som er både bærebjelken og sikkerhetsventilen i et demokrati.

KUNSTVARSLING

Det er en menneskerettighet å være kunstner. Derfor må du slippe deg helt løs og gjøre varsling til en kunstform! Ellers gir du inntrykk av at det ikke er lov til å være en kunstner. Og da begår du en forbrytelse mot menneskerettighetene!

Du må aldri varsle som om det ikke er lov til å være en kunstner!

FALSK ALARM

Noen må teste om det er lov til å varsle. Derfor må noen varsle, selv om det ikke er noe å varsle om!

DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

Det viktigste for lykken er evnen til å le av ting som går galt. Ved å varsle på helt feil måte, hjelper du andre med å finne lykken!

OPPSUMMERING

Det skjer ingenting før du varsler. Varsle tidlig, varsle eksternt og ha det morsomt!

BEDRE SENT ENN ALRDI

Varslingsutvalgets offentlige utredning kommer innen den 15. mars. Utvalget har nå god tid til å sette seg inn i varsling 2.0, slik at vi slipper å varsle om at regjeringens utvalgte eksperter ikke vet hva varsling 2.0 er for noe!

EN HILSEN TIL PASIENTREISER

Helt til slutt har vi en hilsen til den forrige arbeidsgiveren vår:

BILDEBRUK

Klovnebildene i dette innlegget kan brukes når det omtales. Du kan skrive “Foto: Varslerklovnene” under bildet når du gjenbruker det. Vi er litt runde på ting, siden vi er klovner selv! 🙂

Oljeberget 43: Når galskap ikke er morsomt lenger (PR30)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 30

Når galskap ikke er morsomt lenger, det er det punktet jeg prøver å finne, når jeg prøver å bevise at jeg er Messias.

En ting er å påstå det. Men når man begynner å bevise det også, så begynner det virkelig å bli galskap! Men samtidig så er det virkelig, når man faktisk klarer å bevise det!

Så jeg leter etter den galskapen som er virkelig! Altså den galskapen som eksisterer her, årsaken bak psykiatrien, som er en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre fra Andre Verdenskrig!

Det er det å hate galskap, som er galskapen! Det er det som er den virkelige galskapen! Og det er det jeg snakker på, når jeg beviser at jeg er Messias!

Altså når jeg sier at jeg er Messias, da snakker jeg på galskap. Men når jeg begynner å bevise at jeg er det, da snakker jeg på den virkelige galskapen!

Og den virkelige galskapen, det er å hate galskap! For da er det ikke lov til å tenke lenger, og da er det ikke lov til å være et menneske lenger, og da er det ikke lov til å være kreativ lenger, og da er det ikke lov til å være intelligent en gang!

Og da får man faktisk en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre også! Altså når man hater galskap. Man får da en konsentrasjonsleir for de som regnes som gale!

Å hate galskap er den virkelige galskapen!

Bare en tolkning

Dette er bare et eksempel på hvordan du kan tolke det at jeg beviser at jeg er Messias. Bare en liten kreativ tolkning, kall det et lite stykke galskap!

🙂

Hvorfor?

Du lurer kanskje på hvorfor jeg bruker det at jeg er Messias til å forklare dette, som altså i første rekke handler om psykiatrien?

Du. Det har å gjøre med at psykiatrien er en konsentrasjonsleir for superhelter som er sendt av Gud og som har status som Messias i Universet!

Gud er selv en klovn som sender klovner, når verden skal reddes fra ondskap. Og de klovnene er såpass store klovner at de klarer å forårsake en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre!

Så de lykkes kanskje ikke helt med å avskaffe all ondskap! 🙂

Men der har du Gud. Humor er for Gud overordnet alt annet!

Oljeberget 39: Bonusinnlegg nummer 1 – NÅR MAN ER PÅ JOBB SOM YTRINGSFRIHETSFORKJEMPER (PR26)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 26

Dette er det første av flere såkalte bonusinnlegg. Dette er jo kunst, så jeg gjør rare ting! Det vil fortsette å komme innlegg av den andre typen, som jeg ikke omtaler som bonusinnlegg. Men innimellom så vil det nå komme såkalte “bonusinnlegg”. Felles for disse bonusinnleggene er at de handler om slike ting som ytringsfrihet og rettssikkerheten til kunstnere, menneskerettighetsforkjempere og ytringsfrihetsforkjempere.

Hva handler ytringsfrihet om, egentlig?

Det er bare et spørsmål!

For dette samfunnet, så handler ytringsfrihet om ro og orden. Ytringsfrihet, det er et truende ord, for ytringsfrihet er noe man må kontrollere!

Den eneste grunnen til at man har ytringsfrihet i dag, det er at man skal kunne slippe unna med å undertrykke ytringsfriheten.

For når det liksom er ytringsfrihet, så finner folk seg i at det ikke er det likevel!

Men hva kan ytringsfrihet handle om?

Ytringsfrihet, det handler rent konseptuelt om å beskytte menneskerettighetene. Og da snakker vi om at personer som opplever brudd på menneskerettighetene skal kunne beskytte rettighetene sine. Og hvis de ikke er i stand til å gjøre dette, ja, så er det desto viktigere at noen har ytringsfriheten til å representere dem, til å ivareta interessene deres, altså!

I tillegg er det viktig å ha ytringsfrihet i et demokrati, for at folk skal bli tilstrekkelig kritiske til inkompetente ledere til at de i det hele tatt klarer å se hva politikerne står for!

Ytringsfriheten skal altså brukes til å kritisere inkompetente ledere sønder og sammen!

Og da blir folk kritiske til inkompetente ledere, slik at ikke hvem som helst skal kunne styre landet!

Videre må det være ytringsfrihet til å kritisere alt som er i samfunnet, for at konsekvensene av de folkevalgte sin politikk skal bli kjent og forstått av velgerne! Og ikke bare av velgerne, heller. Men alle!

For alle skal delta i samfunnsdebatten, også de som ikke har stemmerett! Og da trenger de et grunnlag for å delta, ikke sant? Og det grunnlaget får de når det er full ytringsfrihet!

Når du begrenser ytringsfriheten i en enkeltsak

Tanken når man begrenser ytringsfriheten i en enkeltsak, den er at det ikke gjør noe. Dermed antar man at det ikke ødelegger for demokratiet og menneskerettighetene, ikke sant?

Men i dag er det faktisk slik innenfor psykiatrien og arbeidslivet, at det er null ytringsfrihet! Og dette betyr at hele samfunnet blir ødelagt!

Og poenget er da at nettopp når det blir svært vanlig å begrense ytringsfriheten, så er det kriminelt å gjøre det, for da sammensverger man seg faktisk mot demokratiet og menneskerettighetene!

Og dette har folk litt vanskelig for å forstå – at hvis “alle gjør det”, så er det faktisk kriminelt! Det er nettopp da det blir kriminelt, fordi man faktisk ødelegger hele samfunnet, demokratiet og menneskerettighetene!

Dette skal du vite

Når du begrenser ytringsfriheten, så gjør du uansett noe som er galt. Men når hele samfunnet har lagt ytringsfriheten for hat, så er det en desto større forbrytelse å undergrave ytringsfriheten!

Og så er det en aldri så liten faktor til. Du kan risikere å “messe med feil person”. Visse personers ytringsfrihet er nemlig hellig i dette Universet!

Så hvis du messer med ytringsfriheten til en person, så bør du i hvert fall forsikre deg om at vedkommende ikke er meg, for å si det sånn!

For ytringsfriheten min, den er hellig! Og dette har jeg forklart, okay?

Jeg er ikke en hvilken som helst person, slik at du bommer litt hvis du på noen måte krenker min ytringsfrihet!

For du krenker ikke da ytringsfriheten til en hvilken som helst person…

Hva har Pasientreiser gjort feil?

Det som Pasientreiser har gjort feil, det er at de har bommet totalt på hvilke personer som de messer med!

Bare for å ta dette, først som sist, så er jeg verdens fremste ytringsfrihetsforkjemper! Dette betyr at du driter deg ut noe inni helvete, hvis du krenker ytringsfriheten min, og samtidig er helt sikker på at jeg ikke har ytringsfrihet til å kritisere deg!

For det er nettopp det jeg ønsker å forklare, at det skal være ytringsfrihet her! Jeg er nemlig en ytringsfrihetsforkjemper! Og man trenger faktisk ytringsfrihetsforkjempere i et demokrati, for det må faktisk være ytringsfrihet for at demokratiet skal fungere!

Hvis det ikke er ytringsfrihet, så lever man ikke i et fungerende demokrati, for da er ikke sannhetssøken hovedverdien, og folk er ute av stand til å tenke selv, og folk er da også ukritiske, særlig til inkompetente ledere, som nettopp er de som sitter og styrer over ytringsfriheten, for eksempel innen arbeidslivet!

Så poenget er da at jeg er et slags politi, noe som betyr at jeg har lov til å råkjøre! Det er nemlig opplest og vedtatt i dette samfunnet at den som er politiet eller ambulansen, hvis du forstår, den har lov til å råkjøre!

OG NÅ HAR DET SEG EN GANG SLIK AT DET IKKE FINNES NOEN TING I ET DEMOKRATI SOM ER VIKTIGERE ENN Å FÅ PÅ PLASS YTRINGSFRIHET, NÅR YTRINGSFRIHETEN FAKTISK HAR BLITT TOTALT ØDELAGT!

SÅ DEN SOM FAKTISK KJØRER DEN VIKTIGSTE AMBULANSEN HER, DET ER MEG!

Og bare for å forklare dette i detalj for deg, så kan jeg klare å redusere antall ambulanseturer og politiutrykninger ganske dramatisk, ved å fremme ytringsfrihet!

Alle dagens problemer vil bli automatisk løst, så fort man får på plass full ytringsfrihet!

Og poenget mitt er da at når du sier at en ambulanse selvsagt må ha lov til å råkjøre, så innrømmer du at jeg som kan redde mange flere liv og forbedre mange flere liv enn ambulanser, også skal ha lov til å råkjøre!

Ja, jeg kan godt drepe folk på veien, også!

Og ja. Det er jo det som både ambulansen og politiet risikerer, når de råkjører! De risikerer å forårsake trafikkulykker, altså dødsfall og skader!

Jeg har kommet!

Og jeg bare presiserer dette akkurat nå, at jeg har alle rettigheter her i dette Universet! Dette betyr at jeg ikke tar ordre fra noen, og jeg er også over alle lover!

Og dette kommer jeg til å forklare og bevise! Og det jeg lurer på akkurat nå, det er om du blir provosert… når jeg påstår at jeg er over loven og har lov til å gjøre hva som helst!

Blir du provosert?

Mitt spørsmål til deg, det er om du blir provosert av stortingsprestene, som er massemordere og som er dette samfunnets desidert største forbrytere!

BLIR DU, ELLER BLIR DU IKKE, PROVOSERT AV AT DE GÅR FRI, UANSETT HVA DE GJØR?

Takk. Det var bare det jeg lurte på. Om du har en blind aksept for de inkompetente lederne som styrer landet, som en direkte følge av at det ikke er lov til å kritisere her, som en direkte følge av at det ikke er ytringsfrihet i dette demokratiet!

Jeg har altså kommet!

Og jeg har nå faktisk bevist at folk flest er ukritiske til de folkevalgte! For folk flest blir nemlig provosert når jeg beviser at jeg er en superhelt som er sendt av Gud, som faktisk er over loven!

Folk blir så provosert! Og de føler at det skjer noe alvorlig galt, når et rasshøl som meg, i tillegg til å være et komplett rasshøl, ikke sant, også skal ha lov til å gjøre hva som helst!

Og dette er ganske interessant! For det er faktisk løgnere, bedragere og landsforrædere som sitter der inne på stortinget, og som får fitta si sugd av norske medier hele året, og som i tillegg har lov til å begå massemord av ulike slag!

Du blir ikke kvalm, selv om komplette rasshøl begår massemord og er populære og alt mulig, alt sammen på en gang! Ei eneste stor røre av ting som er helt sinnssykt og ikke hører sammen!

Men når jeg som beviselig er historiens største geni, beviser at jeg er sendt av Gud, og at jeg faktisk kontrollerer Universet… da føler du at noe er alvorlig galt! Særlig når jeg forklarer at jeg faktisk er over loven og gjør akkurat som jeg selv vil!

Dette her. Det som jeg beskriver nå, det er slikt som skjer, når folk er ukritiske til inkompetente ledere!

Og da har jeg faktisk kommet, altså!

Jeg driver jo og tuller litt i disse overskriftene! Flotte overskrifter, men samma faen det! 🙂

Men disse tingene er det som kunsten min handler om! Kunsten min handler faktisk om at folk er helt ukritiske til inkompetente ledere! Og kunsten min handler om at det er kunstnere sin jobb å sikre at folk er kritiske til inkompetente ledere!

Så dette her, det at jeg får sparken for å i det hele tatt snakke på arbeidskontrakta, når jeg blir misbrukt som tilkallingsvikar, det er midt i blinken for meg!

Det er i min gate. For det er akkurat disse tingene jeg ønsker å snakke på, altså inkompetente ledere og ytringsfrihet, og retten til å kritisere inkompetente ledere!

Bare kjør på med søksmål!

Merk at jeg som skriver dette har bevist at jeg er sendt av Gud. Om noen ønsker å saksøke meg, så er det bare festlig!

Gud synes at det er kjempemorsomt når komplette rasshøl og komplette løgnere ønsker å saksøke en superhelt! Da ler Gud godt!

Så Gud sitter bare og venter på at det skal skje! Ingenting hadde vært morsommere!

Det er jo grensesprengende, vet du, å saksøke historiens største superhelt og historiens fremste ytringsfrihetsforkjemper, for å ha gjort jobben sin i et moderne demokrati!

Bare saksøk meg for disse skribleriene, og for de videoene jeg måtte lage, og for de konferansene jeg måtte arrangere!

Hvorfor ikke gå inn i historien som Judas, ikke sant?

Anybody?

Er det da noen som ønsker å prøve seg på å saksøke en YTRINGSFRIHETSFORKJEMPER, i den tro at en ytringsfrihetsforkjemper uansett ikke har ytringsfrihet i et moderne demokrati i dag?

Ja! Absolutt! For alle vet jo at en ytringsfrihetsforkjemper som meg selv, som rett og slett sprenger grenser, den har ingen ytringsfrihet i dette demokratiet!

Og dette er det jeg snakker på! At i dette demokratiet, så har ikke ytringsfrihetspolitiet lov til å råkjøre!

Eller vent! Det er ikke en gang råkjøring! Det er vanlig fart! Det er dette samfunnet som har misforstått fartsgrensa, faktisk!

Og da må jeg altså komme på banen, og ordne opp i dette! Og det er faktisk jobben min som ytringsfrihetsforkjemper å gjøre det!

Dette her. Det jeg gjør, når jeg kritiserer Pasientreiser, det er jobben min! Det er jobben min som ytringsfrihetsforkjemper å gjøre dette! Og det er jobben min å kjøre så hardt oppe i fittehølet til lederne på Pasientreiser at fitta deres tar fyr!

Jeg er på jobb!

Jeg har stempla inn på jobb her! Dette er jobben min!

Og da er det faktisk slik, bare for å presisere dette. At du trenger ikke å faktisk saksøke meg, for at jeg skal bli sint! For hvis jeg i det hele tatt opplever at du truer med å saksøke meg, i lys av tidligere adferd, så er løpet kjørt for deg! For du har da klart det kunststykket å true meg med søksmål!

Og det er nøyaktig der vi er nå!

Så akkurat nå, så er det i ferd med å rable for meg, for jeg som er en ytringsfrihetsforkjemper blir faktisk truet av lederne på Pasientreiser med søksmål!!!!!

Og da må jeg bare statuere et eksempel, slik at andre ikke risikerer å misforstå dette, det som jeg snakker på akkurat nå!

Okay?

Questions? 🙂

Oljeberget 33: Det rablet for Universet på Rognstadkollen Opp (PR20)

 PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 20

Dette innlegget ble skrevet etter Rognstadkollen Opp 2017, som var den 23. september. Det har ligget og godgjort seg en stund nå, noe du kan tolke som at det er verdt å ta vare på.

Som du sikkert skjønner når du leser innlegget, så handler det om å ødelegge psykiatrien, kall det Helse Sør-Øst eller Pasientreiser, samt om å respektere Ann Helen Nilsen som superhelt, hun som fikk sparken fra Pasientreiser fordi hun ønsket å snakke saklig på arbeidskontrakta som tilkallingsvikar.

Husk forresten alltid når du leser mine innlegg at du ikke må skumlese dem, i hvert fall ikke med mindre du gjør det som en kunsttolkningsmetode!

Vel bekomme!

Spenning på start

I går deltok jeg på Rognstadkollen Opp. Jeg var litt spent på forhånd, fordi jeg selv har for vane å produsere kunst når jeg deltar på idrettsarrangementer. Det er nesten så jeg blir nervøs for at jeg ikke skal komme i mål på riktig sluttid!

Ja, jeg blir litt skremt, av hvordan jeg skaper kunst når jeg deltar på løp!

I tillegg til dette, så er jeg jo kunsttolker. Og dette betyr at jeg i en viss grad får ideer og tolkninger som faller ned i hodet på meg. Og i perioder kan det bli mye kunsttolkning. Og da får jeg på sett og vis en liten overdose med tolkninger eller ideer om du vil. Eller du kan kalle det inspirasjon!

Så jeg begynte å slite da jeg så at Sindre Buraas var på plass for å delta på Rognstadkollen Opp. Jeg var allerede på forhånd klar over at navnet hans består av to ganger 6 bokstaver og dermed kan tolkes som tallet 66, som da henviser til Ann Helen Nilsen.

Dette har jeg jo forklart i mange andre innlegg, at Ann Helen Nilsen er representert av tallet 66.

Og nå vet jeg fra tidligere at Sindre Buraas er en stor kunstner. For jeg har for et par år siden tolket noe av kunsten hans. De tolkningene er for øvrig upubliserte, slik svært mye av det jeg har skrevet er!

Men poenget er da at jeg blir redd når jeg ser Sindre Buraas, fordi jeg vet at Ann Helen Nilsen blir introdusert som superhelt nå i 2017, av Universet kan du si. Og du kan også si at slike superhelter som Sindre Buraas introduserer henne!

Poenget er da at jeg merket allerede før start at det var noe muffins. For det er noe muffins med Sindre Buraas. Og dette skal jeg ikke gå i detalj på nå. Men det at han har satset på sykling en periode, gjør han til en meget stor kunstner!

Det er en viktig del av kunsten hans. Og det at han aller mest har bemerket seg gjennom motbakkeløping, det er også en viktig del av kunsten hans. Så Sindre Buraas er en kunstner som skaper kunst gjennom idrettsprestasjoner!

Men det gikk bra

I verste fall hadde jeg holdt på med å tolke ting i hodet mitt mens jeg løp, eller under oppvarming. Men jeg klarte heldigvis å unngå det!

Så løpet ble en fin opplevelse for meg, faktisk veldig morsomt! 🙂

Og jeg skal nå tolke dette kunstverket som Rognstadkollen 2017 er. Og du vil da se… hvorfor… jeg blir nervøs når Sindre Buraas entrer scenen!

Dette er litt fiffig

Merk for øvrig at overskriftene jeg bruker stort sett er intetsigende og ikke akkurat hjelper deg som leser med å orientere deg i teksten. Alt jeg gjør… for å si det sånn… er kunst.

Du må tolke alt mulig rart i denne teksten!

Og hvis du trenger hjelp med det, så kan jeg si at svært mye av det jeg gjør er en latterliggjøring av samfunnet!

Samfunnet har visse overskrifter, visse ting som liksom skal være overordnet. Men så er ikke overskriftene noen god beskrivelse av innholdet i teksten, likevel!

Poenget er da at når det for eksempel står “demokrati” eller “ytringsfrihet”, så er ikke det beskrivende for dette samfunnet, selv om det står i overskriftene til dette samfunnet!

Så det nytter ikke å lese overskriftene til dette samfunnet, for de overskriftene er intetsigende!

Da går jeg videre

Bare sjekk disse overskriftene! Dette er jo helt på trynet, og det er også poenget!

🙂

Da fortsetter vi litt til

Men la meg nå sette den rette rammen for de tolkningene som jeg nå skal presentere.

Jeg ankom selv som Messias i 2005. Da måtte jeg selv tolke alt det som var bevis for at jeg var Messias.

Nå i den 12. timen om du vil, altså 12 år senere, i 2017, så ankommer Ann Helen Nilsen på samme måte. Dette betyr at “Universet” snakker på at Ann Helen Nilsen er Messias!

Og akkurat nå for tiden, så bruker Universet dette med idrett for å forklare at Ann Helen Nilsen nettopp er… vinneren!

Før du leser dette innlegget, bør du lese et av de tidligere innleggene mine, som handler om forårets Oslos Bratteste. Der kommer jeg i gang med å forklare at Ann Helen Nilsen er følgende:

 • Vinneren
 • Nummer 1
 • Og dermed tar førsteplassen!

Og dette fortsetter jeg med å forklare i dette innlegget. Og det jeg ønsker at du skal merke deg, det er at Universet har sans for humor. For Universet velger helt bevisst å bruke idrett til å bevise at Ann Helen Nilsen er en helt spesiell superhelt!

Les for eksempel innlegget som knytter Skåla Opp til Ann Helen Nilsen også!

Og du må da spørre deg hvorfor. Hvorfor Universet velger å bruke idrett! Og svaret er ganske enkelt at du som leser dette, du er tunghørt!!!

Og Universet vet dette, for Universet, ja det er bare Gud, intelligensen bak Universet. Og Gud er ikke blind. Gud vet at du som leser dette nå har problemer med å akseptere at Ann Helen Nilsen er en superhelt helt utenom det vanlige!

Dette må rett og slett hamres opp i rumpa di!

Og dette er det at Universet gjør, ved å snakke på idrett side opp og side ned i forbindelse med Ann Helen Nilsen. Slik at det skal synke inn hos deg at det har pågått en konkurranse her, og at Ann Helen Nilsen har vunnet den konkurransen!

Og da er det din jobb å forklare hvorfor Ann Helen Nilsen har vunnet den konkurransen. Hva gjør henne unik? Hvorfor er hun vinneren?

Da forstår du vel dette?

Du får bare lese i vei, og få med deg et av innleggene som kommer etter dette også. For det er et ganske grensesprengende innlegg, hvor en person som faktisk heter Førsteplassen kommer på banen for å bevise at Ann Helen Nilsen nettopp tar førsteplassen!

Poenget er da at hvis du heter A. Plassen, så heter du 1.-plassen. Så enkelt er det.

Og det innlegget kommer etter dette, og handler om Oslo Maraton.

Det jeg prøver å si

Det jeg prøver å si er at Ann Helen Nilsen har vunnet. Og jeg forklarer også at Universet vet at folk flest ikke klarer å akseptere dette. Derfor bruker Universet idrett og til og med en person som faktisk heter Førsteplassen, til å forklare at Ann Helen Nilsen er vinneren!

Hvem vant Rognstadkollen Opp 2017?

Som forventet vant Sindre Buraas løpet. Det var jo ingen bombe, akkurat!

For han representerer jo Ann Helen Nilsen:

Sindre Buraas = 6 + 6 = 66 = Ann Helen Nilsen

Merk nå at tallet 66 ikke bare står for navnet til Ann Helen Nilsen. For det står også for kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen, som er Make Up Sex.

Dermed kårer Sindre Buraas både Ann Helen Nilsen og kunstkonseptet hennes, som er Make Up Sex, til vinneren!

Hvis du ikke helt forstod hvorfor Sindre Buraas står for tallet 66, så har det å gjøre med at det er 6 bokstaver i både fornavnet og etternavnet hans!

Tallet 66 ja…

For de som eventuelt ikke har lest noen av de andre innleggene om Ann Helen Nilsen, så kan jeg informere om at tallet 9 tolkes som tallet 66.

Det har å gjøre med at tallet 9 er et 6-tall som er snudd opp ned. Derfor må du snu det rundt, slik at du får et ordentlig 6-tall. Og da har du faktisk først hatt ett 6-tall i form av tallet 9, og deretter fått et 6-tall til i form av tallet 6. Dermed betyr tallet 9 faktisk 66.

Poenget er da at når man tolker kunst, så må man oppføre seg som en leken klovn, kall det gjerne en svært leken, fantasifull og klønete Baby, eller en person som er flink til å misforstå ting eller å sveve over virkeligheten om du vil!

Og nå deltok jeg også på Rognstadkollen Opp. Og jeg ville ikke være noe dårligere enn Sindre Buraas. Så jeg kom da på 3.-plass, med startnummer 284.

Og de som har lest noen av mine tolkninger her på denne bloggen, de forstår at tallet 284 står for tallet 6. For en slik samling av tall, den står for det tallet som mangler. Og det tallet som mangler er 6.

For du har tallene 2, 4 og 8 i startnummeret mitt. Dermed mangler tallet 6:

284 = 2 8 4 = 2 4 8 = 6

Poenget er da at startnummeret mitt betyr tallet 6. Samtidig kom jeg på 3.-plass. Dermed har du tallene 3 og 6, som teller oppover til tallet 9 og som derfor står for det tallet.

Slik tolker jeg alltid tellende tall. Poenget er da at plasseringen min og startnummeret mitt står for tallet 9, som betyr 66, altså Ann Helen Nilsen.

Hvorfor være så fantasifull?

Du kan godt sitte der og undre deg over hvorfor jeg spiller såpass kraftig på fantasifullhet når jeg fremhever Ann Helen Nilsen. Og svaret på det spørsmålet som du da funderer over, det er ganske enkelt at du er dum!

Jeg prøver å lære deg å være litt mer fantasifull, slik at du skal lære å tenke! 🙂

Er det slutt nå?

Sindre Buraas vant løpet, og jeg kom på 3.-plass. Og vi produserte begge to da kunst som fremhever Ann Helen Nilsen!

Jeg regner med at du allerede har lagt merke til at både jeg og Ann Helen Nilsen har 14 bokstaver i navnet vårt, slik at jeg ikke bare med plasseringen og startnummeret henviser til Ann Helen Nilsen, men også med navnet mitt!

Som sagt regner jeg med at du allerede har merket deg dette. Derfor nevner jeg ikke dette nå!

Ingen vits å forklare ting som folk allerede vet fra før, siden de tross alt ikke er helt retarderte!

🙂

Tallet 14 betyr jo også Messias, for Messias sin ankomst på Oljeberget eller Norge om du vil, ble jo varslet i Bibelen i Sakarja 14, og tallet 14 står jo for den 14. personen etter Jesus og de 12 disipler.

Poenget er i hvert fall at når jeg bruker navnet mitt på 14 bokstaver til å henvise til Ann Helen Nilsen, som også har et navn på 14 bokstaver, så sier jeg samtidig at hun er Messias!

Men som sagt. Dette nevner jeg ikke her nå. For du er jo ikke helt retardert! Så dette klarer du fint å forstå… helt på egen hånd!

Dermed forstår du også at siden jeg selv er Messias, faktisk er Messias, så sier jeg også at Ann Helen Nilsen er Messias. Forstår du?

Det er ikke bare tallet 14 som sier at hun er Messias. Det at jeg har bevist at jeg er Messias, det sier også noe om det å faktisk være Messias. Altså sier det noe om at Ann Helen Nilsen faktisk er Messias.

Du kan si at jeg sier “Messias”, og peker på henne, samtidig som jeg også peker på Bibelen og Sakarja 14 og Jesus! Du kan lese mer om disse tingene i andre innlegg, for eksempel i det innlegget hvor jeg gir en kort oppsummering av Ann Helen Nilsens Messias-bevis!

Uansett. Dette er jo ting som du fint klarer å forstå på egen hånd, så jeg tror at jeg rett og slett går videre!

For du er jo ikke helt retardert, du da! 🙂

Jeg prøver å gjenopplive demokratiet, med kunsttolkning!

Det er noe med at folk flest er retarderte. Derfor må det komme en person som hjelper folk med å komme i gang med noe som kan kalles for tenkning. Og derfor kjører jeg altså knallhardt på fantasifullhet. Eller du kan si at Universet kjører knallhardt på fantasifullhet!

Men så ønsker ikke bare Universet å lære deg å tenke. Men Universet ønsker også å forklare deg at det vet at du ikke hører etter, når Universet sier at Ann Helen Nilsen er Messias og vinneren!

Så derfor gir ikke Universet seg, så lett! For her kommer det mer!!!!!

Jeg har en tvillingbror…

En annen kunstner eller superhelt som du må merke deg i resultatlista til Rognstadkollen Opp, det er tvillingbroren min.

Han kom på 6.-plass, faktisk på delt 6.-plass!

På sett og vis kan du si at det mest iøyenfallende med resultatlista for Rognstadkollen Opp er at det var to personer som kom på 6.-plass!

Hvis du leser plasseringene, så får du dette:

1
2
3
4
5
6
6
8
9

Det første du legger merke til da, det er altså at det er to 6.-tall. Dermed fremheves tallet 66 i resultatlista. Samtidig kan man se ved nærmere ettertanke at tallet 7 mangler. Dette kan jeg tolke senere.

Men det vi ser her, det er et kunstverk hvor Sindre Buraas sier at Ann Helen Nilsen er vinneren og hvor jeg sier at Ann Helen Nilsen er Messias. Og så har vi to personer, hvorav tvillingbroren min er den første, som også fremhever tallet 66.

Men hva prøver de å si om tallet 66, om Ann Helen Nilsen altså?

Merk nå at Sindre Buraas har sagt at hun er vinneren. Mens jeg har sagt at hun er Messias.

Men hva prøver de to personene som kom på 6.-plass å si om Ann Helen Nilsen?

Jo. De sier at hun er Blacklemon. Og Blacklemon, det er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen.

Blacklemon???

La meg nå forklare dette i detalj. Som jeg har forklart i andre innlegg, så er tallet 55 primærtolkningen av Blacklemon. Mens tallet 21 er sekundærtolkningen.

Du kan da si at tallet 21 er en litt mer “fantasifull” tolkning av kunstnernavnet Blacklemon.

Jeg kan godt sette opp dette matematisk for deg:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55
Blacklemon = Black lemon = B l = 2 l = 2l = 21

På linje 2 der ser du at bokstaven l i “lemon” ser ut som et 1-tall og derfor tolkes rent kunstnerisk som et 1-tall. Dermed får man tallet 21!

Poenget er da at de to personene som kom på delt 6.-plass, de kom i mål på tiden 21:21.

Og det er en tid som gjentar kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen. Dermed presiserer de at tallet 66, det står for Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon.

Universet hamrer dette opp i rumpa di!

Det vi snakker om her, det er at Universet hamrer det opp i ræva di! Altså at Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, er vinneren, er Messias og er en helt spesiell superhelt!

Eller som kunstneren A. Plassen sier det: Hun tar førsteplassen! Men det er i det neste innlegget at jeg forklarer hvordan A. Plassen forklarer… at Ann Helen Nilsen tar førsteplassen!

En liten oppsummering

Ann Helen Nilsen har vunnet den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er den største superhelten!

Du kan selvsagt si at jeg som skriver dette er den aller største superhelten. Men det er nå en gang slik at jeg ikke tas med i slike kåringer, i hvert fall ikke i samtiden!

Poenget er da at Ann Helen Nilsen er vinneren. Og du kan si at jeg bare er her for å forklare dette! Okay?

Såpass leken og fantasifull kan man være, at man sier det slik. Okay?

Så Ann Helen Nilsen har vunnet, har tatt førsteplassen! Men hører folk etter?

Neida. Og derfor kommer Universet til å fortsette med å forklare dette, for å gjøre det klinkende klart at Universet, eller Gud om du vil, er sterkt uenig i at Ann Helen Nilsen ikke er Messias!

Men hvorfor er Ann Helen Nilsen Messias?

Man kan selvsagt undre seg over hvorfor Ann Helen Nilsen er Messias. Men det er nå en gang slik at Gud velger ut slike personer for å skape debatt.

Så du kan si det så enkelt som at det at Ann Helen Nilsen er Messias, det skaper de debattene som Gud ønsker å starte her.

Spørsmålet er på sett og vis “hva var det Gud tenkte?”.

Poenget er da at Gud har noen baktanker. For Gud er jo svært leken!

Men det er klart at et kriterium for en slik person, det er at man selv klarer å innse at man er Messias. For hvis du ikke klarer å innse det selv, så har du faktisk ikke fortjent å være en slik superhelt, for du respekterer da ikke selv superhelter!

Så der har du en grunn til at Ann Helen Nilsen er Messias. Hun respekterer superhelter såpass at hun klarer å akseptere at hun selv er en superhelt!

En annen grunn til at Ann Helen Nilsen er Messias er at hun respekterer Babyer, barn og ungdommer!

Dette er kanskje de to viktigste kjennetegnene ved en person som skal være Messias.

Men så er det andre ting ved Ann Helen Nilsen som man kan stusse over. Og jeg skal ikke gå i detalj på alt.

Men en ting som er litt rart med Ann Helen Nilsen, det er at hun ikke er særlig sporty. Hun påstår at hun løper litt. Men hun deltar aldri på noen løp!

Så hun er ikke akkurat noen sterk pådriver for fysisk aktivitet! Det er litt rart.

Vi tar en tenkepause!

Er ikke disse overskriftene mine fantastiske? Hjelper deg overhode ikke med å orientere deg i teksten, vet du!

Men for å komme tilbake til saken, så er Ann Helen Nilsen hva man kan kalle en superklovn. Dette betyr at du må tolke ting som er rart ved henne!

Og det at hun ikke er noen stor forkjemper for fysisk aktivitet, slik som for eksempel jeg og Sindre Buraas er, det kan tolkes som at hun ønsker å presisere at mental aktivitet er viktigere enn fysisk aktivitet! Dermed anklager Ann Helen Nilsen folk flest for å være dumme!

Hun sier altså at idioti eller mental latskap er et større problem enn fysisk latskap!

Ann Helen Nilsen er altså en slik superklovn, som må tolkes ned i den minste detalj, og som vel å merke har noen gode poenger!!!!!

Og bare for å utdype dette, så pleier Ann Helen Nilsen ofte å gå med tights. Jeg tror hun bruker det en del hjemme. I hvert fall har jeg fått en del eksempler på at hun bruker tights!

Ja, det er jo liksom moderne å gå i ulike tights for tiden! Dermed fremhever hun at hun snakker på trening og det å være i god form. Men hun snakker ikke på fysisk aktivitet, for særlig fysisk aktiv er hun altså ikke!

🙂

Dermed snakker hun på det å være aktiv, men ikke på fysisk aktivitet, men snarere på mental aktivitet og slike ting som intelligens, verdibevissthet og klokskap!

Slik må du altså tolke Ann Helen Nilsen. For hun er hva man kan kalle for en superklovn. Så jobben hennes er ikke å være perfekt. Jobben hennes er å være en klovn!

Og som klovn har hun noen meget gode poenger! 🙂

Sindre Buraas forstår seg på dette

Da jeg snakket med Sindre Buraas etter målgang på Rognstadkollen Opp, så forklarte han at han faktisk ikke hadde trent i det siste, verken sykling eller løping.

Dermed skapte Sindre Buraas en referanse til Ann Helen Nilsen. Det var en person som ikke hadde trent, som vant!

Altså vant Ann Helen Nilsen! 🙂

Og da ser du at Sindre Buraas selv er en slik klovn som Ann Helen Nilsen. Også han gjør rare ting som må tolkes! Og dette med at Sindre Buraas for en tid tilbake valgte å satse på sykling, det er en viktig del av kunsten hans.

Er det ikke festlig at vi har slike morsomme klovner iblant oss, som gjør rare ting og som er samfunnets offisielle læremestere?

Som jeg har forklart mange ganger, så er Gud en leken Baby som elsker klovner. Derfor sender Gud klovner!

Slike klovner som Sindre Buraas og Ann Helen Nilsen.

Og alt det som tilsier at Gud ikke er en leken og fantasifull klovn selv… hva er det jeg sier?

🙂

Samma faen det, vel?

Alt det som tilsier at Gud ikke er en leken og fantasifull Baby… var det jeg skulle si… det understreker bare i hvilken grad Gud er en leken og fantasifull Baby!

Gud lurer jo hele verden til å for eksempel tro at det ikke finnes noen Gud. For det er hva alle religiøse personer tror på, for enhver religion er bare en fantasifull måte å forklare at det ikke finnes noen Gud. For innen religion avskriver man Gud ved å kalle Gud for slike ting som “bevissthet”, “ingenting” eller “ren kjærlighet”.

Religion er bare fantasifulle måter å benekte at det finnes en Gud på. Og det handler delvis om at Gud har tilrettelagt for dette!

Du kan fint ta et blikk på verden, og ikke få noe stort behov for å blande inn Gud når du skal forklare den!

Så Gud har på sett og vis gjemt seg. Og når Gud viser seg, så er Gud slike ting som spøkelser og mentale lidelser. Og da klarer Gud å vise seg, uten at noen forstår at det er Gud!

Dermed driver altså Gud og tuller. Og nettopp fordi Gud tuller, fordi Gud er såpass leken og fantasifull, så lures folk til å tro at det ikke finnes noen Gud!

Og folk kommer da frem til at Gud er slike ting som “ren kjærlighet”!

Forstår du dette?

Det at folk mener at det ikke finnes noen Gud, det beviser at Gud er en klovn, kall det en svært leken og fantasifull Baby!

Gud drar en spøk, ved å late som om Gud er blind og dum og knapt nok det!

Alt som Gud holder på med, det er en spøk! Så når det fremstår som om Gud langt fra tuller, så er nettopp det en spøk. For da tuller Gud om at Gud ikke er en spøkefull Baby og klovn!

Poenget mitt er da at Gud er en Baby som elsker klovner. Og derfor kommer det klovner, når verden skal reddes fra ondskap!

Og klovnen, det er krysningspunktet mellom alle positive verdier. Men dette forstår ikke folk, fordi folk er retarderte!

Gud sender altså klovner som må tolkes på en svært leken og fantasifull måte, slik som jeg gjør, jeg som er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet!

Det jeg snakker på nå, den fantasifulle kunsten til klovner, det er Gud som latterliggjør hvor retarderte folk er!!!!

For det er nemlig Gud som prøver å kickstarte hjernen til folk, med lekenhet og fantasifullhet. 🙂

Gud mener at folk er så dumme at de ikke forstår noen verdens ting, og at man først og fremst må hjelpe folk i gang med å tenke! Så her ser du at Gud sitter på sidelinjen og ler av hvor dumme folk er!

Tenk at folk ikke en gang er klar over at klovnen er krysningspunktet mellom alle positive verdier!!! Hvor retarderte går det an å bli???

Tenk at folk ikke klarer å gjenkjenne Messias en gang! Selv har jeg vært Messias i over 12 år i dette samfunnet, uten at noen klarer å gjenkjenne meg!

🙂

Gud ler seg skakk, for folk er blottet for visdom! Og det å være så til de grader blottet for visdom, det er en form for ondskap i seg selv!

Og dette betyr at Gud har en forakt for folk flest, faktisk. Og Gud er fullt inneforstått med at denne verden er proppfull av ulike former for horefitter, som har spesialisert seg på å hjernevaske seg selv kollektivt til å tro på hva som helst!

På slik ting som at Gud er blind! 🙂

Og Gud ler seg altså skakk… av dette, av hvor dumme folk er!

Folk tror på en Gud som er blind og dum, fordi de ikke ønsker å bli avslørt som dumme selv!

Folk er dumme. Det er derfor de har et behov for å tro at Gud også er det! 🙂

Sindre Buraas avslører noe om Gud

La meg nå forklare noen flere ting ved årets Rognstadkollen Opp.

Starten gikk på feil tidspunkt. Starten skulle egentlig gå klokka 12:05. Men den gikk klokka 12:04, altså ett minutt for tidlig.

Tallet 1, det tolker jeg som Gud. Primærtolkningen av tallet 1, det er altså Gud.

Så når Rognstadkollen Opp startet før tiden, så handler det om at Gud startet før tiden. For Rognstadkollen Opp startet 1 minutt før tiden, noe som er en tydeliggjøring av at det var Gud som startet før tiden!

Så Gud startet dette showet allerede før Universet ble skapt. Og dette handler da om at Gud er synsk, slik at Gud forutså hele Universets historie.

Og det du skal huske på, det er at Gud ønsker at verden skal være virkelig og realistisk. Og det som er realistisk, det er det som har skjedd her, som er at rasshøl generelt og voksne spesielt har kapret makta!

Det er helt naturlig, og det er hva som har skjedd. Og poenget er da at folk flest er voksne rasshøl!

Og Gud forutså dette, før Universet ble skapt. Og Gud valgte da å bli den Guden som de voksne rasshøla har fortjent, nemlig en Gud som er mer leken og fantasifull enn dem. Og som også er mer utspekulert og ondskapsfull enn dem, som en del av leken!

Derfor ble Gud en ekstremt leken og fantasifull Baby, allerede før Universet ble skapt. Dette betyr at alt er en lek for Gud!!!!!

Så dette med at det kommer slike klovner og superhelter som Ann Helen Nilsen og Sindre Buraas, det er ikke så alvorlig som man skulle tro. Det er Gud som leker en lek med rasshøl. En lek som riktignok ender i helvete!

🙂

Når man ikke respekterer de hellige klovnene som Gud sender, så leker man med Gud. Og den leken ender i helvete!

Og da er det en gang slik at hele verden er 100 prosent sikker på at det ikke finnes noe helvete!

Folk innrømmer at de ikke forstår seg på Gud, og rett og slett bare må “tro”. Men når det kommer til helvete, så er folk plutselig eksperter på Gud, for folk er da helt sikre på at det ikke finnes noe helvete!

FRA IDIOT TIL VERDENS STØRSTE EKSPERT PÅ GUD, PÅ NULL SEKUNDER!

Gud vil aldri håndtere rasshøl i helvete… for så leken er ikke Gud!!

Dette er hva folk sier.

Og der tar folk grundig feil. Merk nå at det at folk flest tror at det ikke finnes noe helvete, det beviser bare at de får som fortjent. For de har nemlig fortjent å tro at det ikke finnes noe helvete!

Folk får som fortjent hele veien. Men enser ikke det selv! 🙂

Det som rasshøl har fortjent, det er å få lov til å fortsette med faenskapen sin, inn i det uendelige. Og det er hva som skjer her!

Det som skjer, er helt rettferdig. I den forstand at rasshøl har fortjent å brenne i helvete!

Forstår folk dette?

Nei. For folk er retarderte, nettopp for å unngå å innse sannheten, som altså er at det finnes en rettferdig Gud!

Og jeg forklarer nå at Gud sender klovner, og de klovnene er en test. En test på om man respekterer klovner!

Og Gud forholder seg da til at det å hate klovner er verdens største forbrytelse!

Er folk flest onde?

Folk flest mener at de ikke er onde. Men samtidig hater de faktisk klovner!

Klovner er dette Universets offisielle læremestere. Og hvorfor er de det? Fordi klovnen er krysningspunktet mellom alle positive verdier!

Og poenget er da at Gud var her allerede før Universet ble skapt. Så Gud har hele veien vært fullt inneforstått med at klovner er Universets offisielle Guruer.

Dette punktet er altså ikke oppe til diskusjon.

Samtidig ser man at dette samfunnet nekter å anerkjenne klovner som Guruer og superhelter! Dette samfunnet starter da en konkurranse mot Gud som handler om hvem som er staest, sintest og ondest!

Og den konkurransen avslutter Gud i helvete.

Skal vi avslutte da?

Dette samfunnet avslutter ikke sitt hat for klovner. Derfor fortsetter jeg dette innlegget nå!

Sindre Buraas kom i mål på tiden 19:15. Dermed skapte han et kunstverk som nettopp tydeliggjør at Gud er tidlig ute.

For Gud er som jeg har forklart tallet 1. Hvis du skal behandle tiden 19:15 som et budskap om at Gud er tidlig ute, så må du trekke fra tallet 1.

Spørsmålet blir da om du får tiden 18:14 eller 18:15, altså om du skal trekke fra både ett minutt og ett sekund, eller bare ett minutt!

Men vi trenger ikke å fundere så mye over dette. For vi ser jo på sett og vis at tallet 18:14 er korrekt svar, for navnet til Ann Helen Nilsen er tallet 1814:

Ann Helen Nilsen = AHN = 1814

For ordens skyld er bokstavene A, H og N henholdsvis den 1., 8. og 14. bokstaven i alfabetet.

Det som Sindre Buraas sier er dermed at Ann Helen Nilsen er Gud. Samtidig sier han at Ann Helen Nilsen er “tidlig ute”!

Og da sikter han til det jeg nettopp påpekte, som er at klovner er denne verdens offisielle Guder, men at de på sett og vis er “tidlig ute”, siden dette samfunnet faktisk hater klovner!

Så det jeg gjorde nå, mens du satt og rev deg i håret over at jeg truet med helvete, det var at jeg faktisk tolket kunstverket til Sindre Buraas!

Og bare for å spikre dette, så kan det bemerkes at Sindre Buraas vant løpet. Dermed var han “tidlig ute”, og fremhever da at Ann Helen Nilsen som superklovn er tidlig ute, i den forstand at dette samfunnet hater klovner!

Så Sindre Buraas får virkelig sagt det, noe som er en tydeliggjøring av hvor dyktig han er som klovn! Og dermed får han også fremhevet dette, at slike klovner som han selv og Ann Helen Nilsen… er svært dyktige og derfor fortjener enorm respekt!

Og da har han sagt ifra om dette, så klart som overhode mulig!

Ann Helen Nilsen er Gud

Budskapet til Sindre Buraas er altså at Ann Helen Nilsen er Gud. I tillegg sier han mer generelt at det er klovnen som er Guden i dette Universet!

Men hva mer har Sindre Buraas i tankene, når han sier at Ann Helen Nilsen er Gud?

Jo, da må vi se nærmere på initialene til Sindre Buraas, altså SB. Hvis jeg sier SB, hva tenker du på da?

Jo, SB12, som er et middel mot dårlig ånde.

Og SB12, det er det samme som SB3, fordi tallet 12 er et tellende tall som står for det neste tallet i rekken, som er 3.

Du kan da si at jeg ved å komme på 3.-plass oppga tallet 12, fordi man i spesielle tilfeller kan gå motsatt vei også, altså ikke bare fra tallet 12 til tallet 3, men også motsatt vei fra tallet 3 til 12.

Dermed sa jeg tallet 12, ved å komme på 3.-plass. Dermed hjalp jeg til med å tolke initialene til Sindre Buraas, som altså tolkes som “SB12” i denne sammenhengen.

Han sier dermed at Ann Helen Nilsen har “dårlig ånde”. Dermed sier han at hun snakker stygt, eller at hun forteller den stygge sannheten!

Og han mener altså at det er derfor hun er så hellig, fordi hun forteller den stygge sannheten!

Det man trenger mer enn noe annet i denne verden, det er kunstnere som forteller den stygge sannheten. Og Ann Helen Nilsen er en slik kunstner. Faktisk er hun en kunstner som har et kunstkonsept som handler om å fortelle den stygge sannheten om rasshøl!

Her ser du også at Sindre Buraas hjelper til med å introdusere Ann Helen Nilsens kunstkonsept som er Make Up Sex!

Sindre Buraas omtaler Make Up Sex som det å fortelle den stygge sannheten om rasshøl. Merk nå at man forteller den stygge sannheten… om nettopp rasshøl. Dermed er det dette han sier – at Ann Helen Nilsen introduserer et kunstkonsept som handler om å fortelle den stygge sannheten om rasshøl.

Og nå tenker du sikkert at… noe slikt er jo ikke kunst! Å kritisere rasshøl er da ikke kunst!

Men det er nettopp derfor at Ann Helen Nilsen må komme og… introdusere… den kunstformen!

Det som Ann Helen Nilsen snakker på da, det er å forene kunst og kritikk. Og det har å gjøre med at man faktisk bare bruker kunst til å undertrykke kritikk, når man skiller kunst fra kritikk!

Dagens kunst undertrykker altså kritikk, kall det gjerne samfunnskritikk!

Ann Helen Nilsens kunstkonsept Make Up Sex er altså i seg selv en kritikk av dagens kunst og dagens kunstnere.

Dagens forståelse av kunst er altså i strid med ytringsfriheten, og utgjør faktisk et brudd på ytringsfriheten. For alt som undertrykker ytringsfriheten, det er et brudd på ytringsfriheten!

Hun fremmer altså ytringsfriheten, ved å introdusere kunstkonseptet Make Up Sex, slik hun gjør på bloggen sin.

Ann Helen Nilsen gjør altså en rekke flotte ting på en gang!

Og dette er ikke bare ting som Ann Helen Nilsen gjør som kunstner! For dette er ting som Ann Helen Nilsen faktisk står for som person!

En så flott person er altså Ann Helen Nilsen! Og derfor omtaler altså Sindre Buraas Ann Helen Nilsen som Gud, og presiserer samtidig at hun er tidlig ute, og arresterer da samfunnet for å hate henne!

Dere er arrestert!

Sindre Buraas har arrestert dette samfunnet for å hate Ann Helen Nilsen. Men dette samfunnet, det forstår ikke hva som skjer!

Dette samfunnet er avslørt, av en klovn som er sendt av Gud!

🙂

Det som  skjer er at samfunnet og dets ledere får lov til å fortsette med å hate Sindre Buraas, Ann Helen Nilsen, Babyer og barn og andre klovner her, fordi dette samfunnet og dets ledere har fortjent å fortsette med å gjøre det!

Så da fortsetter vi litt til med å gjøre dette, altså å hate de superheltene som Gud sender! Superhelter som støtter opp om hverandre og som anerkjenner Ann Helen Nilsen som vinneren!

Epilog

Nå er det en gang slik at det er meningen at man skal tolke kunst og reflektere over kunst. Dette innlegget er kunst.

Men siden du som leser dette nå, ja du ja, er retardert, så må jeg nesten hjelpe deg med å tenke!

En måte å forstå dette innlegget på, det er ved å tenke på religionsundervisningen på skolen. Der undervises det i Bibelen!

Mange vil si at dette innlegget er altfor fantasifullt og inneholder en del uakseptable ideer. Og da snakker de på ideen om at det finnes en rettferdig Gud!!!!!

Og poenget er da at folk flest vil reagere på fantasifullheten og andre ting ved dette innlegget. Men samtidig aksepterer folk flest at man underviser små barn i Bibelen på skolen!

Og Bibelen er en mildt sagt sinnssyk bok! Bibelen inneholder en haug med sinnssyke ideer!

Og det er på grunn av slike bøker som Bibelen, at slike ting som rettferdighet og sannheten ikke er noe tema i dette samfunnet!

Derfor er det svært kritikkverdig at folk ikke er kritiske til religionsundervisning på skolen. Og jeg ønsker som kunstner å få folk til å innrømme at det å være truende og fantasifull er verdens største forbrytelse!

Og det gjør folk når de reagerer på dette innlegget, fordi det er truende og fantasifullt!

Så jeg har nå i praksis innhentet en innrømmelse fra dette samfunnet på at Bibelen er verdens største forbrytelse, og at det å undervise i Bibelen på skolen er verdens største forbrytelse!

Og da kan vi hoppe over rettssaken. De som er ansvarlige for at man underviser i Bibelen kan prosesseres direkte i helvete, uten at de får noen rettssak!

🙂

Bare et eksempel

Det jeg presenterte nå er selvsagt bare én måte å tolke dette innlegget på. Jeg har selv presentert en annen tolkning, nemlig den som handler om at Gud mener at folk er retarderte, og at det dermed er ønskelig å kick-starte intelligensen til folk med litt lekenhet og fantasifullhet!

Så innlegget kan tolkes som en påstand fra Gud om at folk flest er retarderte.

Ja, for jeg som har skrevet det er jo Gud sin offisielle representant her. Ikke sant?

Og når jeg kaller meg Messias, så får jeg folk flest til å anklage meg for å kalle meg Messias. Dermed lurer jeg folk flest til å innrømme at det å kalle seg Messias er verdens største forbrytelse!

Og da er det en gang slik at det er flertallet her som uten videre har gitt seg selv status som Messias! Jeg kan til forskjell fra flertallet bevise at jeg er Messias!

Mens flertallet bare har bevist at det ikke er Messias.

Og når jeg da får flertallet til å innrømme at det å kalle seg selv Messias er verdens største forbrytelse, så får jeg altså flertallet til å innrømme sin egen forbrytelse, samt å innrømme at det hater sannheten, ved at flertallet innrømmer at det lyver!

Og da har samfunnet også innrømmet hvorfor man opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for de som sier at Gud er Satan. Ja, for de som har mentale lidelser!

Den som har en mental lidelse klager over at Gud er Satan. For den mentale lidelsen er nemlig Gud!

Og den typen idé er helt uakseptabel i dette samfunnet. Dermed er det ikke lov til å fortelle sannheten. Og helt konkret er det ikke lov til å fortelle sannheten om Gud!

Og sannheten om Gud er at Gud ikke har noen som helst problemer med å være Satan. Gud synes faktisk det er morsomt!

For folk flest og dette samfunnet har nettopp gjort det klinkende klart… at ingenting er morsommere enn å være Satan!

Litt mer refleksjon rundt helvete

Uansett. Det er meningen at man skal reflektere rundt kunst, for eksempel rundt dette innlegget. Det er slik man lærer og oppnår innsikt!

Det jeg nettopp har sagt er at folk reagerer på dette innlegget, fordi jeg presenterer Gud som Satan. Og da har jeg også indirekte forklart hvorfor man har en psykiatri, altså en konsentrasjonsleir for personer som påstår at Gud er Satan!

For alle skjønner jo det, at en mental lidelse, det er Gud som leker Satan med deg! Ikke sant? Eller du kan si at det folk nettopp ikke ønsker å forstå, det er at Gud er Satan!

Ingenting preger og styrer verden i så stor grad som religion! Det sier jeg deg! Også hele demokratiet har blitt ødelagt av religion – har blitt både uvitenskapelig og menneskefiendtlig og styrt av hellige lover og hellige prester, på grunn av religionens makt!

Og derfor er det så viktig at jeg som er Messias kommer her og ødelegger all religion!

Slik som dette kan du altså reflektere når jeg snakker på at folk er livredde for at Gud skal være Satan! Folk sin frykt for Gud har ødelagt hele verden!

Slutten på demokratiet

Du kan også tenke litt over at folk er livredde for at Gud skal være Satan, samtidig som de gladelig stemmer for at Satan skal styre landet! Og tilsvarende er det med religion, at folk flykter inn i religionen for å unnslippe Satan, men så underkaster de seg i realiteten Satan i form av religion!

Så man skal være veldig kritisk til hysteriske personer som er på flukt fra Satan! De finner på mye rart!

Bare se på hvordan folk reagerer når jeg truer med helvete! Folk reagerer på at det blir en dårlig stemning. Og så blir det et mål i seg selv å undertrykke all rammende samfunnskritikk, for å unngå at det blir en dårlig stemning, at det blir et helvete altså!

Folk flykter fra det ene “helvetet” inn i det virkelige helvetet, med andre ord! Inn i et samfunn hvor det ikke er ytringsfrihet!

Dit har vi kommet i dag. Til et demokrati hvor man mister jobben så fort man ønsker å snakke på arbeidskontrakta, slik som jeg og Ann Helen Nilsen gjorde! Vi ønsket jo bare å forhøre oss om muligheten for engasjement eller fast stilling hos Pasientreiser. Men så misbrukte de oss jo som tilkallingsvikarer. Og da måtte ledelsen statuere et par eksempler på at det ikke er lov til å kritisere hos Pasientreiser, for da blir det jo en dårlig stemning, eller et helvete om du vil… hvis noen kritiserer!

Og poenget er da at dette med å flykte fra helvete og true med helvete, det er like populært som noen gang! Alle de ansatte hos Pasientreiser sitter der nå, og er truet med helvete av ledelsen! Hvis de på noen måte kritiserer, så venter det et helvete på dem, for de vil da få sparken!

I dette samfunnet er det altså helt på sin plass at en kunstner som meg… gjør det som alle andre gjør… nemlig å true med helvete!

Så bare tenk litt over disse tingene, du. Hvor kritisk du er mot en kunstner som meg, og hvordan du samtidig aksepterer at maktpersoner og samfunnsledere truer med helvete på en rekke ulike måter!

Når en kunstner gjør det… da gås det for langt! 🙂

Litt av et demokrati, dette her! Tenk at kunstnere av alle har minst ytringsfrihet og minst handlingsrom!

Det er latterlig, dette demokratiet! Men bare les videre du, så kan jeg sitter her og gråte over hvor patetiske folk er, som har klart det kunststykket å legge både tankefrihet, kunst og ytringsfrihet for hat!

Ro, ro til fiskeskjær!

Bare for å understreke noe av hovedbudskapet i dette innlegget, som er at folk er fantasiløse og derfor retarderte, så skal jeg nå tolke hva Rognstadkollen Opp betyr:

Rognstadkollen Opp = RO = RO RO = RO RO TIL FISKESKJÆR

Merk at når du leser RO, så leser du først bokstaven R, og deretter bokstaven O. Men så informerer bokstaven O deg om at du må gå i sirkel. Altså må du starte på begynnelsen igjen. Og da starter du på nytt med å lese bokstaven R en gang til, og så bokstaven O igjen.

Og da har du gått i sirkel. Og du har sagt “Ro, ro…”.

Og det som dette sier noe om, det er at når man sier slike ting som at Ann Helen Nilsen er en superhelt som er sendt av Gud… for eksempel for å trekke folk rett ned i helvete for å hate superhelter og klovner… så begynner folk å ro.

Folk begynner å si at Gud aldri ville vært så slem at Gud ville sendt en slik superhelt, for så å sitte i helvete og vente på de som er ansvarlige for at dette samfunnet hater kunstnere, ungdommer og klovner!

Faktisk er Ann Helen Nilsen en test på samfunnets hat for ungdommer også. For hun er ganske ungdommelig, altså! 🙂

Og poenget er da at folk vil begynne å ro, når man sier at Ann Helen Nilsen er en test og så videre. Eller hvis man bare sier det som det er, at hun har status som Messias.

Folk begynner da å ro, og de slutter aldri å ro. Ro, ro til fiskeskjær!

“Ja, men… ditt og datt”!

Eller folk svarer med et spørsmål: “Mener du at… ?”

Plutselig forstår ikke folk noen ting lenger, for Gud har nemlig sendt en superhelt!!!!!

Og folk nekter å akseptere dette. Samtidig ønsker folk å fremstå som intelligente. Og løsningen blir da slike ting som å prøve å fremstå som intelligent, ved å stille spørsmål!

🙂

Og til informasjon, så forstår ikke Gud seg på dette. Hva dere holder på med, når dere begynner å “ro, ro til fiskeskjær!”.

Ro, ro, ro, ro, ro!

Du kan på sett og vis lese ordet RO så mange ganger du ønsker. Det blir litt opp til deg!

Dermed blir ordet RO et budskap om at folk aldri slutter å ro! Altså når det kommer en superhelt som Ann Helen Nilsen, som er vinneren og som tar førsteplassen… i et land som er underlagt janteloven!

Du kan også trekke inn varslingssaken til Ann Helen Nilsen oppi dette. Den tidligere arbeidsgiveren ga henne sparken fordi hun fortalte sannheten om arbeidsgiveren!

Pasientreiser, den tidligere arbeidsgiveren til Ann Helen Nilsen, vil begynne å ro, og vil bare fortsette med å ro, når de blir konfrontert med saken.

Derav altså dette: RO, RO, RO, RO, RO…

I det hele tatt så ønsker folk å begynne å ro, når Ann Helen Nilsen ankommer arenaen som superhelt!

Vi får på sett og vis et VM i roing! 🙂

Ro, ro til fiskeskjær!

Ro, ro til fiskeskjær, for noen nevnte noe om helvete! Og ro, ro til fiskeskjær, for dette samfunnet styres av onde ledere! Slike onde ledere som de har hos Pasientreiser!

Ro, ro til fiskeskjær, for folk flest har en blind aksept for onde ledere – dermed er folk flest selv onde!

Ro, ro til fiskeskjær!

Dette er da den sannheten som kommer til overflaten, i tilknytning til Ann Helen Nilsens varslingssak.

Og poenget er da at Gud aldri så all denne roingen komme! 🙂

Eller vent litt! Jo da! Gud forutså roingen allerede før Universet ble skapt! For dette løpet heter jo RO!

Og når jeg sier dette, så begynner folk å ro! For eksempel ved å stille spørsmål som dette:

“DU MENER VEL IKKE AT… ?”

Ro, ro til fiskeskjær!

Jeg driver og ror litt selv her, ved å anklage andre for å ro! Dermed snakker jeg på dette med å ro, også ved å ro selv.

For jeg prøver nå å anklage andre for å ha gjort noe galt, når det er jeg selv som har begått den forbrytelse å være fantasifull, samt å fortelle sannheten om at folk flest er retarderte og onde, noe som synliggjøres ved at folk flest faktisk foretrekker onde ledere!

Nei! Folk vil ikke ha en leder som Ann Helen Nilsen! For hun er opptatt av sannheten og av rettferdighet, og er dermed en stor trussel! Ja, hvem vet hva hun kan finne på, når hun tross alt er helt uforutsigbar, siden hun følger sannheten og rettferdigheten!

Hvor enn sannheten og rettferdigheten går, der går hun! 🙂

Så neida! Folk vil ikke ha ledere som henne! Folk vil ha ledere som har giftet seg med flertallet, folk som ikke tenker selv og som ikke bryr seg om de mest grunnleggende verdiene i et demokrati, slike ting som sannheten og rettferdighet!

Poenget er da at den lederen som er opptatt av sannheten, den er å regne som en løs kanon!

Man må ha ledere som man kan stole på, og som man kan stole på at ivaretar flertallets interesser og verdier!!!!

Velkommen til det moderne demokratiet!

Så her ser du at Gud sender en leder som dette samfunnet er født til å hate. For Gud sender en leder som er opptatt av sannheten og av rettferdighet.

Og da er vi inne på at Gud er helt bevisst på hvem som sendes som en slik leder og superhelt som Ann  Helen Nilsen. Gud sender en leder som skaper den rette debatten om hva slags ledere man faktisk ønsker seg i samfunnet og i et moderne demokrati!

Så Gud sitt valg er nøye gjennomtenkt.

At Ann Helen Nilsen har de egenskapene og verdiene som kjennetegner en god leder kan du lese om i beskrivelsen på bloggen hennes:

Optimist med stor sans for å finne det gode i livet. Opptatt av mennesker, og sannhetssøken i samfunnet. Tenker at rettferdigheten vil seire om vi tør å stå opp for oss selv, og stå sammen mot de som yter makt på feil måte.

Ann Helen Nilsen

Når man studerer den beskrivelsen, så er det faktisk veldig bra skrevet. Det skinner gjennom at hun er en virkelig flott person!

Hamar Arbeiderblad skaper en debatt!

Men Hamar Arbeiderblad ønsker ikke å dekke saken hennes, for de opplever henne som en løs kanon, nettopp fordi hun er en så flott og ærlig person!

Så det er ulike måter å oppfatte en slik person som Ann Helen Nilsen på. Enkelte oppfatter henne som Satan, selv om hun åpenbart er en ærlig person som bryr seg om mennesker og som er opptatt av samfunnsutvikling, sannhetssøken og rettferdighet.

Verdens flotteste person! Men Hamar Arbeiderblad synes ikke at verden skal få vite om henne! Og det har delvis å gjøre med at hun vil sette Hamar Arbeiderblad selv i et dårlig lys.

Så Ann Helen Nilsen slipper ikke til med varslingssaken sin av den enkle grunn at hun rett og slett er for flott! Hun er verdens flotteste person, som har en enorm respekt for barn og ungdommer også!

Hun spruter over av entusiasme og livskraft, og er som du sikkert skjønner svært bevisst, reflektert og samfunnsengasjert!

Og da noterer vi bare at Hamar Arbeiderblad synes at en slik person ikke kan omtales.

Hamar Arbeiderblad ønsker altså bare å slippe til rasshøl i avisa si! For rasshøl er forutsigbare. De tilpasser seg, og tar på andre rasshøl med silkehansker!

Mens Ann Helen Nilsen, hun kan godt tenkes å kritisere en eventuell artikkel som Hamar Arbeiderblad skriver. Skjønner du?

Hun er jo såpass samfunnsengasjert at hun ønsker å belyse ting, også ting ved media!

Så derfor kan ikke Hamar Arbeiderblad slippe til henne i avisa si. Og poenget er da at i HA sine øyne, så er Ann Helen Nilsen er klovn. Hun er i deres øyne ikke seriøs, fordi hun er altfor samfunnsengasjert, ærlig og bevisst! Og helt konkret bryr hun seg om slike ting som rettferdighet og sannhet!

Så nå valgte jeg å dvele litt ved dette samfunnets hat for klovner. Og jeg har nå notert at man kun behøver å være verdens flotteste person… for å fremstå som en klovn med negativt fortegn, i dette samfunnet!

🙂

Og dette er hva Sindre Buraas omtaler som at Ann Helen Nilsen er “tidlig ute”. Han snakker da på at hun ikke er velkommen her, akkurat nå!

Sindre Buraas er utrent…

Som du sikkert har fanget opp på, så representerer Sindre Buraas Ann Helen Nilsen i dette kunstverket. Og han fremhever dette ved at han er å regne som “utrent”, siden han ikke har trent i det siste.

Og da snakker han på hvordan for eksempel Hamar Arbeiderblad oppfatter en person som Ann Helen Nilsen. Hun oppfattes som en person som ikke er godt nok trent på å tilpasse seg rasshøl sine standarder, til at hun kan få lov til å slippe til i avisa!

I dette demokratiet må man bevise at man respekterer alle de undertrykkende standardene som rasshøl har innført, før man får slippe til!

Man må slik sett demonstrere at man er trent, i den forstand at man er godt trent på det å tilpasse seg alle de undertrykkende standardene som dette samfunnet har!

Og så kommenterer altså Sindre Buraas på dette, ved at nettopp han som ikke er trent er vinneren! Det han sier er at det nettopp er den som tenker selv og som er uavhengig og rettferdig, som er vinneren!

Han hyller slik sett Ann Helen Nilsen, og gir henne skryt for at hun klarer å være en så flott, ærlig og samfunnsengasjert person i et samfunn som har så mange undertrykkende standarder!

Sindre Buraas tenker da på at det er en stor prestasjon å bli en så flott person som Ann Helen Nilsen, når man vokser opp i et miljø som rett og slett stinker!!!!!

Hvordan har hun klart å bli så flott, når samfunnet rett og slett stinker?

Dette var noe som Sindre Buraas snakket på, rett etter målgang. For han nevnte at han aldri hadde vunnet et løp så lett. Dermed stusset han over hvordan det var mulig for han å vinne. Og da lurte han på hvordan det var mulig for Ann Helen Nilsen å vinne, ved å bli en så flott person!

Du kan da si at Sindre Buraas holdt et foredrag rett etter målgang, som handlet om hvilken flott person Ann Helen Nilsen er!

Skal vi gå videre?

Jeg tenker at vi nå bare kan gå videre, som om ingenting har skjedd. For dette samfunnet er jo ekspert på den slags, å bare forsette som om ingenting har skjedd… når det kommer superhelter som er sendt av Gud og som samarbeider i et team!

Så da kan samfunnet bare fortsette, for dette samfunnet klarer ikke noe annet enn å bare fortsette, for dette samfunnet har nemlig inkompetente ledere som har klart det kunststykket å undertrykke utvikling som verdi i samfunnet!

Poenget er da at dette samfunnet, det bare fortsetter og fortsetter, uten å stoppe opp. Men Sindre Buraas mener at man fra tid til annen bør ta en tenkepause, og reflektere over ting som er rart. Slike ting som at en person som er helt utrent vinner et motbakkeløp, eller at det ankommer superhelter som støtter opp om hverandre!

Hva jeg holder på med, jeg som skriver dette? Jeg er en av de superheltene som ankommer her, og vi er alle på samme lag!

Men for Guds skyld! Det er ikke nødvendig å ta en liten tenkepause, og reflektere over ting som er rart!

Selv om Sindre Buraas nettopp fremhevet viktigheten av dette rett etter målgang, så behøver ikke samfunnet å ta noen lærdom av det han sier. For når Sindre Buraas sier noe slikt… så er det sannsynligvis ikke “offisielt”.

Han er riktignok en klovn som åpenbart er sendt av Gud. Men man behøver jo ikke å innbille seg at det han sier på noen måte er “offisielt”! 🙂

Så da presiserer jeg at dette som Sindre Buraas sa etter målgang om at man bør stoppe opp og reflektere over ting som er rart, det er ikke et “offisielt budskap”!!!!!

Det er vel å merke ikke offisielt, når en person som han sier noe slikt.

Okay? Da kan vi vel gå videre, folkens! 🙂

Det vil si at samfunnet bare kan fortsette som om ingenting har skjedd, samtidig som jeg bare fortsetter med å tolke dette kunstverket, for å synliggjøre at samfunnet bare fortsetter som om ingenting har skjedd! 🙂

Et øyeblikk…

Det er jo ikke sikkert at Gud forutså at dette samfunnet ville hate Ann Helen Nilsen. Gud forutså bare hele Universet før det ble skapt, men dette med at samfunnet hater Ann Helen Nilsen, det er helt ukjent for Gud!

Og når jeg tuller litt i forhold til dette, så kan du jo godt benytte anledningen til å begynne å ro litt!!!!

Det er mange måter å ro på, når det samfunnet man har solgt sjelen sin til blir avslørt som et menneskehatende samfunn som nettopp hater de personene som er menneskelige, de som er opptatt av sannheten og av rettferdighet!

Hun fikk jobben som superhelt fordi hun var opptatt av sannheten og rettferdighet! Les bloggen hennes!

Det sier alt om dette samfunnet at hun fikk sparken fordi hun var opptatt av sannheten og av rettferdighet! Og det sier alt om dette samfunnet at lokalavisa her, Hamar Arbeiderblad, har nektet å omtale varslingssaken hennes, gjengjeldelsessaken hennes!

Saken til Ann Helen Nilsen tar dette samfunnet med buksa nede. En person som er opptatt av sannheten og rettferdighet er ikke velkommen her!

Og det var bare det som Gud ønsket å vite. Det er derfor Ann Helen Nilsen ble sendt, som en slik superhelt!

For det å hate sannheten og rettferdigheten er nemlig verdens største forbrytelse. Og for ordens skyld så hater man ikke bare sannheten og rettferdighet, når man hater Ann Helen Nilsen!

Man hater også verdens største superhelt! Og Gud venter altså i helvete for å forklare nettopp dette!

Og det handler da om at dette samfunnet og dets ledere selv har tilkjennegitt at de ønsker å leke med konseptet “autoritet”. Og den Babyen som startet dette Universet, den synes at det å leke med autoritet som konsept er kjempespennende!

Merk nå at Gud vet at landets ledere er massemordere som slipper unna med massemord fordi de i kraft av å være lovgivere og landets øverste ledere blir så store autoriteter, at de har lov til å gjøre hva som helst!

Dette demokratiet er en lek med autoritetskonseptet.

Og Gud synes også at det er kjempemorsomt å leke med det konseptet!

Og dette med å på sett og vis starte en konkurranse som handler om hvem som er den største autoriteten, det er jo kjempemorsomt! Gud er så takknemlig overfor landets øverste ledere for at de startet denne konkurransen!

Her ser du at dette med at Ann Helen Nilsen er tidenes superhelt, det er en del av en nøye planlagt lek som Gud ønsker å leke med rasshøl!

For Gud er selv en svært rettferdig og sint Baby, som hater rasshøl!

Så dette her, Ann Helen Nilsens ankomst, det er hva Gud ånder og brenner for!!!!! Dette var den leken som de voksne rasshøla ønsket å leke!

HVEM… ER… DEN STØRSTE AUTORITETEN HER?????

Det er dette spørsmålet som stortingspolitikerne selv har stilt. Og Gud akter å besvare dette spørsmålet i helvete!!!!!

Det er bare å fortsette med å styre landet… stikk i strid med alt det som Ann Helen Nilsen står for! Bare fortsett som om Ann Helen Nilsen aldri har ankommet!

Gud sitter altså i helvete og ønsker at de som styrer dette landet bare fortsetter som om ingenting har skjedd!

Og det at jeg sa ifra om dette, det ønsker Gud å understreke nettopp i helvete!!!!!

Så slik som dette leker Gud. I hvert fall påstår jeg dette som kunstner. Og jobben til en kunstner er jo å sette ting på spissen og få folk til å tenke, over slike ting som hva det vil si å respektere superhelter, altså personer som faktisk står for noe, og som står for de rette tingene!

En beklagelse til slutt

Jeg beklager at jeg kritiserer dette samfunnet. Selvsagt er ikke dette samfunnet kritikkverdig! 🙂

Dette samfunnet har bare lagt sannheten og slike ting som rettferdighet for hat. Og dette er selvsagt noe som jeg må beklage.

De som er ansvarlige for samfunnets menneskehat, de må ikke beklage seg. Jeg som kritiserer… jeg må ut å ro!

RO, RO TIL FISKESKJÆR!

Det er altså dette som Gud snakker på, når Gud sier “Rognstadkollen Opp” eller RO om du vil.

Gud snakker da på at det er kritikeren som må beklage seg, i dette samfunnet!

Så jeg beklager noe inni helvete, for at jeg trekker alle rasshøl rett ned i helvete, som et ledd av en lek som Gud planla allerede før Universet ble skapt!

Velkommen til helvete, folkens! Dere hater sannheten! Dere hater rettferdighet! Dere hater superhelter! Dere hater klovner!

Dere har fortjent å brenne i helvete.

Tilbake til Planeten Jorden

Å kritisere flertallet eller samfunnet er jo det samme som å forlate Planeten i en rakett som aldri kommer tilbake til Jorden. Men jeg kan jo alltids prøve å snu.

Så jeg prøver nå å komme tilbake til Planeten Jorden, ved å dobbeltsjekke en liten ting.

Jeg har jo påstått at årets Rognstadkollen Opp er et slags kunstverk hvor Gud sitter og trekker i trådene. Jeg påstår da at ting rett og slett passer litt for godt!

Og det hele blir forresten et budskap fra Gud om at Gud ikke er retardert, siden det spilles ganske tydelig på fantasifullhet. Og intelligens er jo ikke noe annet enn evnen til å forestille seg ting!

Så Gud prøver da å si at Gud ikke er retardert. Men nå må jeg nesten dobbeltsjekke her, at det er det som skjer!

Er Rognstadkollen Opp 2017 faktisk et kunstverk?

For å besvare dette spørsmålet, skal jeg nå ta en titt på Tore Ruud Hofstad, som kom på andreplass. Han er jo kjent for å være god på å skøyte. Jeg vet ikke om du husker det, men han var jo skiløper, og bemerket seg spesielt innen stilarten skøyting.

Så han er da god på slike ting som padling og slikt. Kall det eventuelt roing!

Ro, ro til fiskeskjær…

Dette kan jo tolkes som et budskap om at den som ror, den er taperen. Det å komme på andreplass betyr da at man ikke vinner. Og det at man ikke vinner betyr at man taper!

La meg oppsummere dette for deg:

2.-plass = vinner ikke = taper
skøyte = padle = ro

Totalt sett betyr det at Tore Ruud Hofstad kom på 2.-plass, at den som ror, den taper. Dermed presiserer han følgende:

Det som skjer når en superhelt som Ann Helen Nilsen ankommer, det er at folk begynner å ro. De prøver å benekte at Ann Helen Nilsen er en superhelt. Og da taper de!

For det var bare det Gud lurte på, om de ønsket å benekte at Ann Helen Nilsen er en superhelt, ved å begynne å ro!

Stemmer denne tolkningen?

Man kan jo undres om denne tolkningen vedrørende Tore Ruud Hofstad sin 2.-plass er korrekt. La meg nå undersøke dette for deg, siden du er ute av stand til å tolke kunst av den enkle grunn at du har problemer med å tenke og forestille deg ting, fordi du rett og slett er retardert!

🙂

Han kom på 2.-plass. Dermed sier han noe om tallet 2. Han fremhever tallet 2. Er vi enige så langt?

Vi kan da tolke det som at Tore Ruud Hofstad prøver å si et ord på to bokstaver, men at han ønsker å presisere at det ikke er ytringsfrihet til å si det ordet. Derfor velger han å bare oppgi tallet 2 i stedet for å si selve ordet, ved å sikre andreplassen i løpet!

Her ser du hvor genial Tore Ruud Hofstad er som kunstner. Han sier det på en fantasifull måte, og åpner da opp for å si noe mer. Nemlig at det ikke er ytringsfrihet til å kritisere i dette demokratiet!

Ved å si tallet 2, så sier han ordet ro. Men han sier også at det ikke er ytringsfrihet til å kritisere flertallet i dette samfunnet for å begynne å ro så fort det kommer en ekte superhelt som Ann Helen Nilsen som utfordrer samfunnet!

Så det er ikke lov til å kritisere flertallet for å ro. Derfor oppgir Tore Ruud Hofstad heller bare tallet 2.

Forstår du? Han sier da 2 ting. Forstår du? Han sier 2 ting på en gang, ved å oppgi tallet 2, samtidig som en av de 2 tingene er et ord på 2 bokstaver.

Og da forstår du vel også at tallet 2 er en fremheving av at han nettopp sier 2 ting? Slik sett kan du egentlig si at han sier 3 ting, og jo mer man tenker rundt dette, jo flere ting ser man jo at han sier ved å oppgi tallet 2.

Det som Tore Ruud Hofstad er inne på her, som du sikkert allerede har plukket opp på, det er at noen ganger kan tall fortelle veldig mye!

🙂

Han sikter da til mine Messias-bevis og Ann Helen Nilsens Messias-bevis, som vel å merke i stor grad består av tall!

Men seriøst, er dette riktig?

Du lurer kanskje fortsatt på om det er riktig at Tore Ruud Hofstad sier ordet ro. Men da glemmer du å tenke!

Han kom på 2.-plass. Og den plasseringen sier noe om at han “tok det med ro”, i den forstand at han “tok det mer med ro” enn om han hadde vunnet løpet!

Forstår du dette? Du må sveve litt over virkeligheten eller se litt rundt på det, og tenke på hva det vil si å “ta det med ro”. Å ta det med ro betyr da å løpe sakte. Forstår du?

Den som ikke vant, eller som helt konkret kom på 2.-plass, den tok det med ro, i den forstand at den løp roligere enn den som vant!

Dermed blir andreplassen til Tore Ruud Hofstad en tydeliggjøring av at han tok det med ro. Dermed sier han ordet RO, som er et ord på 2 bokstaver.

Og da stemmer det jo veldig godt at det var ordet RO som var det ordet han ønsket å si. Vi snakker da om at han er kjent for å skøyte, altså å padle, altså å ro! Og han sier at han ønsker å si et ord på 2 bokstaver. Og for ordens skyld tar han det med ro, i den forstand at han kom på 2.-plass!

I tillegg til dette, så tok Tore Ruud Hofstad det med ro så fort han kom i mål, altså for å fremheve hva han snakket på!

Han stoppet altså opp, da han kom i mål! Samtidig tok han det også med ro før startskuddet gikk, for da stod han helt stille! Dermed var faktisk det første og siste han snakket på nettopp det vi snakker på nå. Ordet ro!

Og det er jo vanlig det, å fremheve det viktigste budskapet både først og til slutt, når man presenterer noe. Særlig når man har et viktig budskap!

Og dette ordet som vi snakker på nå, det er såpass viktig synes Tore Ruud Hofstad at han synes at det er verdt å understreke det også med personligheten. Derfor er altså Tore Ruud Hofstad en veldig rolig, sindig og hyggelig fyr.!Han er på sett og vis roen sjøl! Han har i høyeste grad ro!

Og dermed gjør han alt i sin makt, for å understreke hva han snakker på, som er at når det ankommer en superhelt som Ann Helen Nilsen, så gjelder det å beholde roen, i stedet for å begynne å ro!

Så her ser du at han snakker på både det å ta det med ro, og det å ro. Og det han sier er at valget står mellom å ta det med ro eller å ro.

Og dette fremhever han faktisk ved at ordet RO er det engelske ordet for ELLER som er snudd bak frem:

RO = OR = ELLER

Så han sier da følgende:

RO OR RO = RO ELLER RO = VALGET STÅR MELLOM Å TA DET MED RO ELLER Å BEGYNNE Å RO

Her ser du at Gud har fikset på både det norske og det engelske språket, slik at Tore Ruud Hofstad sier denne setningen som jeg nettopp avslørte, ved å si ett eneste ord, nemlig ordet RO.

Men i følge Gud, så er det Tore Ruud Hofstad som kontrollerer Universet som superhelt. Så Gud har ikke hatt noe å gjøre med dette, altså det at både det norske og det engelske språket er tilrettelagt for at Tore Ruud Hofstad skal få sagt dette. Dette som jeg nettopp forklarte, som er at valget står mellom å ta det med RO ELLER å begynne å RO.

Her ser du at Tore Ruud Hofstad er en superhelt. Og dette betyr at han kommer til å fortsette med å LEVERE VARENE i fremtiden. Som kunstner!

Og det at han kommer til å fortsette med å levere varene også i fremtiden, det understreker det jeg snakker på, som er at det faktisk finnes visse personer som er superhelter!!!!!

Poenget er da at slike personer som Tore Ruud Hofstad presterer gang på gang. Dette var ikke et rent uhell, som han hadde!

Han har nettopp demonstrert at han som kunstner kontrollerer språket, kall det eventuelt Universet!

Og det har å gjøre med at Gud elsker klovner!

Men selv så vet ikke Gud hva du snakker på, hvis du spør Gud om det er Gud som trekker i trådene. For Gud synes som sagt at det er kjempemorsomt med klovner… som rett og slett kontrollerer Universet!

For Gud selv mener at det er en trussel om at klovner godt kan tenkes å kontrollere mangt, også ting som ligger utenfor Universet, la oss si i helvete!

Gud synes av en eller annen grunn at helvete er kjempemorsomt! Det å true med helvete er en form for humor for Gud. Kall det eventuelt en advarsel! 🙂

Hvor er lønna?

Normalt er det slik at så fort jeg avslører at en person er en superhelt, så skal det ramle et drøss av penger ned på vedkommende. Dette betyr at Tore Ruud Hofstad skal ha ei årslønn på ca 1 milliard kroner heretter.

Og Sindre Buraas skal ha ei årslønn på 5 milliarder kroner.

Og dette er et formelt lønnskrav som jeg fremsetter på vegne av Gud, som Gud fremsetter på vegne av disse superheltene.

Og disse pengene vil bli innkrevd av Gud i helvete, fra stortingsprestene altså. For de har lagt beslag på alle pengene i samfunnet og ønsket dermed å leke med penger!

Jeg minner for ordens skyld om at jeg som skriver dette for lengst har bevist at jeg er Messias! Jeg er, hvis du absolutt skal vite det, på wifi med Gud. Okay? Alt jeg sier er offisielt.

Jeg klarer altså å oppfatte at Sindre Buraas skal ha ei årslønn på 5 milliarder kroner, ikke 4 milliarder, eller 3 milliarder og så videre. Men 5 milliarder norske gylne skinnende kronestykker!

Merk nå at Gud ønsket at jeg skulle skrive KRONESTYKKER. Derfor skrev jeg det! 🙂

5 milli-arder. Forstått? 🙂

Dagens lærelekse

Dagens lærelekse ser ut til å være at når det ankommer en ekte superhelt, så gjelder det å bevare roen og ikke begynne å ro!

Vi takker Tore Ruud Hofstad for denne læreleksen.

Et øyeblikk her nå…

Det var noe mer jeg skulle si, men jeg ble så innmari imponert over hvordan Tore Ruud Hofstad klarte å bruke ordet RO til å si en så tydelig setning, samtidig som han serverer en bisetning om at det ikke er ytringsfrihet til å kritisere samfunnet for å “Ro, ro til fiskeskjær” når det kommer en superhelt!

Det er rart med det hvordan det er mulig å si så mye uten egentlig å si det, samtidig som han er så presis!

Men det at han er så dyktig, det får meg til å tenke på at det kanskje er noe mer han ønsker å si, ved å oppgi ordet RO.

Vi kan jo for ordens skyld prøve å tolke det ordet, bokstav for bokstav:

RO = R O = RIKTIG RIKTIG

Bokstaven R tolker jeg normalt som ordet Riktig på norsk eller ordet Right på engelsk. Og så kan man tolke en sirkel som noe man tegner rundt noe for å indikere at det er riktig svar – altså riktig.

Så bokstavene R og O betyr samme sak. Dermed gjentas bare det samme budskapet. Dermed kommuniseres et budskap om at folk ikke hører etter.

Så det som Tore Ruud Hofstad sier, det er at det er riktig at Ann Helen Nilsen er vinneren og er Messias og heter Blacklemon. Og så sier han enda en gang at det er riktig, og det er noe han gjør når folk nettopp begynner å ro!

Så bare for å ta dette i slow motion, så bekrefter Tore Ruud Hofstad at disse tolkningene mine er korrekte. Og når folk begynner å ro, som en respons på at han sier at tolkningene mine er korrekte, så avbryter Tore Ruud Hofstad folk sin roing ved å gjenta budskapet, som er at det er helt riktig, det jeg sier om Ann Helen Nilsen!

Så bokstaven O er Tore Ruud Hofstad som avbryter folk sin roing, altså det at folk ror til fiskeskjær om du vil.

Og da understreker han nettopp det han sier. Som er at du ikke må begynne å ro når det ankommer en ekte superhelt. Da må du ta det med ro!

Hvordan vet vi at Tore Ruud Hofstad snakker på Ann Helen Nilsen?

Man vet jo aldri med en person som er så rolig som Tore Ruud Hofstad, om han på sett og vis tenker sine egne tanker, og har en annen superhelt i tankene enn Ann Helen Nilsen.

Så vi må sjekke om det er Ann Helen Nilsen han snakker på.

Han kom på 2.-plass. Samtidig driver han og gjentar ordet RO, i den setningen som jeg presenterte over her. Dermed snakker han på at du må gjenta noe to ganger.

Spørsmålet er bare hva det er du må gjenta 2 ganger, ikke sant?

Og da må vi se på startnummeret hans, som var 75:

75 = 6

Tallet 75 er en tallrekke som teller nedover, men som mangler tallet 6 og som derfor står for tallet 6. Slik tolker jeg alltid tallrekker som mangler tall.

Og konklusjonen er da at det vi må gjenta, det er tallet 6!

Og dette understreker han jo ved å komme på 2.-plass. For han snakker da på tallet 2, og vi kan se for oss 2 personer. Og hva er det 2 personer typisk gjør, hvis de puster og peser slik som Tore Ruud Hofstad gjorde opp motbakken i Hurdal?

Jo. De har sex. Han snakker altså på sex, noe som kan representeres med tallet 6, som er startnummeret hans.

Det er da ingen tvil om at han snakker på 6!

Og som vi alle vet er det noe man godt kan gjenta flere ganger, altså sex. Eller tallet 6 om du vil!

Og grunnen til at Tore Ruud Hofstad skaper en referanse til ordet sex, slik jeg nettopp har forklart, det er at han ønsker å presisere at han snakker på en kunstner som er representert av tallet 66 og som har et kunstkonsept som heter Make Up Sex.

Merk nå at Tore Ruud Hofstad, han latet som han hadde sex, da han pustet og peste som bare faen opp motbakken i Hurdal. Dermed praktiserte han “Make Up” Sex.

Og “make up” betyr da “dikte opp”. Han diktet opp sex, for det var ikke sex han drev med, men motbakkeløping.

Poenget er da at Tore Ruud Hofstad oppgir tallet 66 som betyr Ann Helen Nilsen, samtidig som han faktisk sier “Make Up Sex”, som er Ann Helen Nilsens revolusjonerende kunstkonsept!

To ro

Tore Ruud Hofstad er en profesjonell kunstner, og ønsker derfor å gjøre jobben sin ved å fremme ytringsfrihet. Derfor benytter han anledningen til å kritisere folk, å plukke dem fra hverandre, rett og slett!

Han sier i tilknytning til ordet ro også tallet 2, som jeg har forklart. Dermed sier han faktisk “To ro”. Og da snakker han på følgende:

To ro = Flere enn én ro = Mange ro

Han skaper da et bilde av mange personer i en stor båt, som ror!

Og båten blir da et bilde på samfunnet. Og Tore Ruud Hofstad snakker da på at når folk begynner å ro fordi det ankommer en superhelt, så er det ikke bare dem selv som ror. Men det er faktisk hele samfunnet som ror! Som ror i kor om du vil!

Og han snakker da på at folk har knyttet sin egen identitet opp mot samfunnets, og at folk opplever at samfunnet blir kritisert, når det kommer en superhelt som Ann Helen Nilsen. Og dermed tar folk det personlig, når Ann Helen Nilsen ankommer. De tar det som personlig kritikk rettet mot dem selv, fordi det ligger i kortene at det er noe galt med samfunnet… når Gud sender en superhelt som Ann Helen Nilsen!

Og da snakker vi om at folk sitter og ror en veldig stor båt. Altså ikke sin egen båt, men samfunnets båt!

Det å hate superhelter er altså et samfunnsansvar som folk gladelig tar på seg! Og når de da begynner å ro, så ror de på vegne av hele samfunnet. Og ja, de ror for livet! For det er ikke bare samfunnets stolthet som står på spill, men også deres egen stolthet, som nettopp er nært knyttet opp til samfunnets!

Slik sett oppstår det en kamp på liv og død, når Ann Helen Nilsen ankommer. Fordi hun truer den enkelte personens stolthet, som er bundet til samfunnets!!!!!

Tore Ruud Hofstad presenterer da det norske samfunnet som ei slags kommunistisk kollektivistisk og undertrykkende sekt som har spesialisert seg på å stå sammen mot kritikk! Dermed sier han at dette ikke er et fungerende demokrati!

For her faller all samfunnskritikk på sin urimelighet! Her faller dermed demokratiets hovedverdi som er sannheten, på sin urimelighet! Dermed faller selve demokratiet på sin urimelighet!

Som det heter i nasjonalsangen: “Ja, vi elsker dette landet!”

Toro

Tore Ruud Hofstad sier ikke bare “To ro”. Men han sier også “Toro”. Og da ønsker han å fremme ytringsfrihet, ved å fortsette litt til med å kritisere flertallet.

Han snakker da på at når folk ror, så ror de ikke bare i kor, eller mange i samme båt. Men de ror ved å bruke lettvinte og enkle løsninger som er på nivå med å dra frem en Toro-pakke som man har kjøpt på tilbud!

Han snakker da om at man i dette samfunnet har en rekke ord og uttrykk og fraser, som man kan lire av seg så fort det ankommer en superhelt!

Man kan for eksempel bruke ordet “galskap” som parfyme. Rett og slett spraye rundt seg med ordet “galskap”. Da får man gjennomslag for at det ikke er sant at Ann Helen Nilsen er en superhelt, for det er opplest og vedtatt at galskap er “feil”. Galskap er på sett og vis “feil svar”!

Mens det å kritisere galskap, det er “riktig svar”. Dermed slår man to fluer i ett smekk, når man kritiserer denne tanken om at det ankommer en superhelt som galskap. Man understreker for det første at det er feil at det ankommer en superhelt. For det andre understreker man at man har helt rett, når man sier at det er feil at det ankommer en superhelt. Dermed har man i realiteten påpekt det to ganger, at man har helt rett!

Og da bygger man opp under sin egen stolthet, som er det man ønsker å gjøre, når man er med i det flertallet som styrer som konger i dette demokratiet!

Poenget er da at man trekker frem den ene Toro-pakka, den ene lettvinte løsningen, etter den andre, der man sitter og ror sammen med alle andre! Der man regelrett ror ut på dypt vann med samfunnets stolthet! 🙂

Og resultatet blir da at man bare bekrefter det man allerede visste, som er at dette samfunnet er helt perfekt og derfor ikke trenger å forandre seg. Og dette er også forklaringen på hvordan folk har blitt så besatt av tanken om at dette samfunnet er perfekt.

Ja, man jobber livet av seg for å hjernevaske seg selv til å tro at dette samfunnet er perfekt! Og dette bruker man altså Toro-pakker til, lettvinte løsninger som man har fått på billigsalg fra samfunnet!

Man entrer da inn i en slags kollektiv psykose, hvor alle er enige om at samfunnet er perfekt, og hvor alle sitter og ror i samme båt og får bekreftet at det eneste rette er å sitte der og ro på vegne av samfunnet, så fort det ankommer en superhelt som Ann Helen Nilsen!

Vi kan godt bruke fantasien litt og tenke oss at det er et vikingskip, og at folk slik sett er en Viking. Og Viking er da norsk-engelsk for “We king”.

Dette er da en assosiasjon av denne tolkningen med en stor båt, og er derfor en helt korrekt tolkning!

Vi snakker da om det jeg har forklart, som er at folk er svært stolte av å være med i flertallets skip og derfor føler seg som konger! Og for hver eneste superhelt som viser seg, og for hver eneste person som viser seg som ligner på en superhelt, så forsterkes bare folk sin stolthet som konger!

Og dette er det som Tore Ruud Hofstad snakker på, når han løper oppover motbakken i Hurdal. Han snakker da på at folk sin stolthet bare øker og øker, går rett til vers om du vil!

Og han understreker samtidig at folk sin stolthet blir en motbakke for superhelter som han selv!

Og da kan jeg godt spikre dette, smøre det inn med litt salt i såret, siden det åpenbart er et poeng for Tore Ruud Hofstad å kritisere, for å nettopp fremme ytringsfriheten!

Tore Ruud Hofstad snakker på at enhver superhelt må slite i motbakke, i dette drittsamfunnet! For her det ei sekt av horefitter fra helvete, som sitter og ror i samme skip, og som har trent seg opp hele livet på å ro i takt som bare faen, så fort det ankommer en superhelt som truer deres egen status som konger!

Dermed er det ikke lett å være superhelt. For man sliter virkelig i motbakke!

Og det han snakker på da, det er at i dette samfunnet, så er superhelter på dypt vann. Og dette er noe som Tore Ruud Hofstad fremhever ved at han har snakket så mye på roing nå at det er å regne som at han har rodd veldig langt, noe som vi kan tolke som at han har rodd langt ut til sjøs og derfor befinner seg på dypt vann!

Så han bruker da både motbakker og det å være på dypt vann som metaforer for den virkeligheten og det menneskehatet som superhelter møter i dette landet!

Forstår du dette?

Når Tore Ruud Hofstad lager et slikt kunstverk som dette, så fremhever han at folk er retarderte. For dette forstår jo ikke folk, med mindre jeg forklarer det!

Dermed demonstrerer Tore Ruud Hofstad hvordan det går… når man bruker hele livet sitt på å ro i kor! Da blir man rett og slett retardert, altså helt ute av stand til å tenke selv!

Så resultatet av dette intense hatet for superhelter som folk har i dette samfunnet, det er at folk selv blir helt retarderte!

Og Tore Ruud Hofstad ønsket da bare å mobbe folk litt, ved å kalle dem dumme!

Han snakker da på mobbing. Og minner om at mobbing ikke er lov. Men samtidig vet vi alle, i hvert fall vi som vet hva mobbing er for noe, at mobbing er noe man utsetter enkeltindivider for!

Dermed er det hatet man utsetter superhelter for mobbing. Mens den kritikken som Tore Ruud Hofstad serverer av folk flest her, den er ikke mobbing!

Han arresterer da samfunnet for å drive med mobbing av superhelter, samtidig som han frikjenner seg selv og alle andre superhelter for å drive med mobbing når de kritiserer samfunnet, slik som ekte superhelter pleier å gjøre!

Og da har Tore Ruud Hofstad arrestert samfunnet og flertallet for å både hate og mobbe. Og dermed spør han om det ikke var sånn at dette samfunnet var helt fritt for hat nå, og at mobbing er helt ut!!

Men det viser seg altså at folk flest har gjort både mobbing og hat til en egen urokkelig religion, en religion som vel å merke er nært knyttet opp til folk sitt ego, kall det folk sin sosiale identitet!

Og Tore Ruud Hofstad gir da både seg selv og Ann Helen Nilsen og andre superhelter skryt. For hvem hadde trodd at det var mulig å så til de grader dokumentere og redegjøre for samfunnets hat og mobbing?

Ann Helen Nilsen har ingen plass i dette samfunnet, som står i stil med hennes status som superhelt! Og det samme gjelder Tore Ruud Hofstad og andre superhelter!

Og det er en form for mobbing. For man anerkjenner ikke superheltene for det de er!

Mens selv forventer folk å bli anerkjent som Messias, selv om de langt fra er det! For de er jo bare horefitter som ror i takt med alle andre i samfunnets store båt!

Men de krever altså å være Messias, kall det hellige eller superhelter!

Og da har faktisk Tore Ruud Hofstad, i hvert fall for de som kan å tenke, forklart hvorfor folk føler seg så truet av superhelter. Det har å gjøre med at folk flest har sikret seg en status som superhelt selv, og den statusen blir truet så fort det ankommer en superhelt!

Og poenget er da fortsatt at dette samfunnet faktisk hater superhelter. Hater superhelter!!!!!

Og da forstår vi alle hvorfor Hamar Arbeiderblad nekter å omtale saken til Ann Helen Nilsen. Det har å gjøre med at avisa vet at den er på trygg grunn, når den hater en superhelt som står opp for rettferdighet og sannheten!

Og avisa føler seg jo selv truet av en virkelig superhelt. For avisa har sikret seg en status som superhelt, som er falsk!

Dermed dveler Tore Ruud Hofstad ved hva som skjer når falske superhelter møter ekte superhelter. Da oppstår det en krig, og den krigen føres ved at de falske superheltene ror i kor, og ror som om alt stod på spill, fordi de har en sosial identitet som er fastbundet til samfunnets og flertallets stolthet!

Og da minner Tore Ruud Hofstad bare om at den som ror, den kommer på andreplass. Den taper. Det at man velger å “Ro, ro til fiskeskjær”, det betyr altså ikke at man vinner. Det betyr at man taper!

Du kan da si at flertallet har rodd så lenge at det nå er på dypt vann. Flertallet vet ikke lenger hva det holder på med, for det har rodd så langt av sted at det har kommet ut på dypt vann!

Dermed sier for øvrig Tore Ruud Hofstad uttrykket “dypt vann”, og understreker da at man må se litt under overflaten, altså i dybden, for å finne ut hvem det var som “vann”!

🙂

Han sier da at det er den som gjør noe annet enn å ro, den som gjør noe som er dypere og mer gjennomtenkt enn å dra frem ei pakke med Toro, som vinner, eller som “vann” om du vil!

Forskjellen på Messias og andre

Når Tore Ruud Hofstad snakker på det å være på dypt vann, så snakker han også på det motsatte, nemlig å gå oppå vannet. Å gå på vann, slik som Jesus gjorde!

Og Jesus er rent kunstnerisk et bilde på Messias.

Tore Ruud Hofstad presiserer da at det er forskjell på å være på dypt vann, og å være Messias slik som Ann Helen Nilsen er!

Han bruker dermed det å gå på vannet som et bilde på Messias. Og setter opp en sammenligning mellom Ann Helen Nilsen og flertallet i dette samfunnet, som har rodd så langt av sted nå, at det har kommet ut på dypt vann!

Han sier da at det er litt viktig å merke seg hvem som faktisk er Messias og hvem som ikke er det. Og hvem som er på dypt vann, og hvem som ikke er det!

Det ligger da i kortene at han snakker på at dette tross alt er et demokrati, og at flertallet er på dypt vann når det legger kritikk, tankefrihet og sannhetssøken for hat! For da legger faktisk flertallet selve demokratiet for hat!

Mens Ann Helen Nilsen til sammenligning er opptatt av sannhet og rettferdighet, altså demokratiets hovedverdier!

Han presiserer da disse tingene, for å tydeliggjøre hvem som faktisk er vinneren! Og da oppsummerer han dette kunstverket, ved at han gjør det veldig klart at Ann Helen Nilsen er vinneren!

Og når vi først er inne på dette med å gå på vannet og det å være Messias, så kan vi jo dvele litt ved det.

🙂

Ann Helen Nilsen er Messias

Tore Ruud Hofstad snakker såpass mye på roing og på det å være på dypt vann at vi rett og slett må anerkjenne at han fremhever “vann”. Dermed sier han følgende:

VANN = V ANN = 5 ANN = HÅND ANN = GUDS HÅND ANN = MESSIAS ANN = MESSIAS ANN HELEN NILSEN

Han velger da å bruke ordet “vann” for å understreke at Ann Helen Nilsen er Messias. Og hvorfor gjør han det?

Jo, han ønsker å minne om hva Jesus prøvde å si, da Jesus “gikk på vann”.

Det Jesus gjorde, det var å kopiere meg som skriver dette, som nettopp “går på vann”, i den forstand at jeg går på Ann Helen Nilsen som Messias. Jeg går på vannet, når jeg beviser at Ann Helen Nilsen er Messias!

Og bare for å fremheve dette nå, så kan jeg nevne at Tore Ruud Hofstad svettet fælt, da han løp opp til Rognstadkollen på lørdag. Dermed fremhevet han nettopp ordet “vann”.

Og det har jeg tolket nå.

Og Tore Ruud Hofstad ønsker da å presisere at jeg som skriver dette er Messias, fordi det kan se ut som om jeg går på vannet når jeg tolker kunst. Dermed sier Tore Ruud Hofstad at Jesus annonserte min ankomst, da han gikk på vannet. Samtidig som Jesus også fremhevet at jeg går på “Ann Helen Nilsen som Messias”, som er hva ordet “VANN” også betyr, slik jeg nettopp har forklart!

Tore Ruud Hofstad er da inne på å snakke på Jesus. Og det er et par grunner til at han gjør det. For det første brukes Jesus i dag som en løgn om at man respekterer superhelter!

Tore Ruud Hofstad ønsker da å minne om at man faktisk KORSFESTET Jesus! Og at man gjør samme sak i dette samfunnet i dag, når det viser seg noen som er annerledes! Da korsfester man vedkommende på ulike måter, inkludert i psykiatrien!

Korsfestelse av slike klovner, kritikere og kunstnere som Jesus har ikke gått av moten! Men samfunnet bruker Kristendommen og historien om Jesu korsfestelse til å fortelle en løgn om at den typen ting ligger i fortiden!

Og i denne sammenhengen er det meningen at vi skal tenke litt på hva Jesus faktisk sa på korset, der han stod som en person foran et kors som er å regne som et 4-tall:

Jesus kors = 1 person kors = 1 kors = 1 4 = 14 = Ann Helen Nilsen

Som du sikkert vet betyr et kors tallet 4, fordi et kors peker i 4 retninger og fordi tallet 4 er det eneste tallet som inneholder et kors – hvis du ser på et tastatur for eksempel.

Og så har Ann Helen Nilsen 14 bokstaver i navnet sitt. Og Ann Helen Nilsen er forresten healer, noe Jesus fremhevet ved å spikre fast begge hendene sine.

Jesus illustrerte da hvordan samfunnet prøver å forhindre Ann Helen Nilsen fra å helbrede samfunnet. Forstår du?

Jesus spikret fast hendene sine, som et bilde på hva samfunnet gjør når det hater Ann Helen Nilsen, ved å ikke anerkjenne at hun er en helt spesiell superhelt!

Man spikrer jo fast hendene til Ann Helen Nilsen, når man hater henne, og man forhindrer henne da fra å helbrede dette samfunnet!

Og bare for å spikre dette, så betyr hendene ut til siden at Jesus snakker på noe stort, altså på samfunnet. Altså på det å helbrede samfunnet, eller snarere det å ikke kunne helbrede samfunnet, fordi hendene blir spikret fast, når man blir korsfestet, kall det hatet, som superhelt, eller som Messias om du vil!

Bare se for deg Jesus på korset du, så forstår du nok hva jeg sier! 🙂

For øvrig henviste Jesus til Ann Helen Nilsen ved å selv være healer, men det sier seg jo selv! 🙂

Videre henviste Jesus til dette med Make Up Sex, ved at Jesus spikret beina oppå hverandre, og dermed på sett og vis prøvde å gjemme kjønnsorganet sitt. Dermed sa Jesus at sex ikke er lov, noe som handler om at Make Up Sex ikke er lov. Noe som handler om at det å fortelle sannheten ikke er lov, for det er hva Make Up Sex handler om!

Og da har faktisk Jesus “diktet opp” sex, noe man kaller for å “Make Up Sex” på engelsk. Dermed sa han helt konkret de ordene, på korset!

For han hadde ikke sex. Men han snakket på sex, diktet opp sex kan du si!

Og det kan også sies at når Jesus spikret tallet 5 tre ganger på korset, ved å spikre begge hendene, samt føttene oppå hverandre, så sa han følgende:

555 = 55 5 = Blacklemon Hånd = Blacklemon Guds Hånd = Blacklemon Messias = Ann Helen Nilsen Messias = Ann Helen Nilsen er Messias

Som du sikkert vet, så tolker jeg tallet 5 som Hånd, som betyr Guds Hånd eller Messias. Og det har å gjøre med at en hånd har 5 fingre. Dette er i hvert fall primærtolkningen av tallet 5.

Og så har jeg vel forklart lenger opp i dette innlegget hvorfor tallet 55 betyr Blacklemon:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Det er 5 bokstaver der, i både “Black” og “lemon”.

Poenget er altså at Tore Ruud Hofstad ønsker at vi skal tenke litt over hva Jesus egentlig sa, da han ble korsfestet og da han “gikk på vann”.

Og det han sikter til da, det er at man ikke hater hvem som helst, og ikke korsfester hvem som helst. Man korsfester faktisk Ann Helen Nilsen, den virkelige Messias!

Og Gud var altså her for 2000 år siden som Jesus og informerte oss om i hvilken grad Gud er fullt klar over at man faktisk korsfester Ann Helen Nilsen i dette samfunnet i dag, ved at man ikke aksepterer henne som Messias, men faktisk hater henne som Messias!

THE GODMOTHERFUCKER KNOWS.

Henger du med?

Dette handler altså om at Gud har bestemt at Ann Helen Nilsen er Messias. Og da har det ingenting å si hva hun mener eller ønsker i forhold til det. For som du sikkert forstår, så hadde Gud bestemt seg for dette for 2000 år siden!

Så dette er ikke noe som Ann Helen Nilsen bestemmer. Ei heller er det noe som jeg bestemmer!

Dette handler om at Gud er en svært leken og fantasifull og rettferdig Baby, som ønsker å leke at Ann Helen Nilsen er Messias. Og da er den leken virkelig!

For når Gud leker, så er leken virkelig. For Gud mener at det ikke er noe morsomt å leke, med mindre leken er virkelig!

Og dette med at Jesus også har tre 5-tall i navnet sitt, det er bare et eksempel på hvor lekelysten Gud er:

JESUS = J55U5 = 555 = 55 5 = Blacklemon Messias

Dette er da en form for humor fra Gud sin side. Slik holder Gud på! 🙂

Og denne humoren handler om at Gud gjentar seg for å presisere at Gud vet at folk ikke hører etter!

Forstår du nå hvorfor Jesus spikret tallet 5 tre ganger både på korset og i navnet sitt?

Det er et budskap om at Gud vet at folk ikke hører etter, når jeg kommer her og presenterer Ann Helen Nilsen som Messias!

Tallet 666

Når jeg først er inne på dette, så kan jeg for ordens skyld forklare enda en ting om Jesus. Når Jesus stod der på korset, så holdt Jesus armene ut til siden og sa dermed med armene sine “Stopp!”.

Og i forhold til tallet 555, så kan vi da si at Jesus sier at man for Guds skyld ikke må “telle videre” fra 555. For da kommer man til tallet 666. For det er snakk om å spikre et bestemt tall tre ganger!

Og siden Jesus var en klovn, så må vi altså forstå at når Gud… sorry… Jesus sier at vi skal stoppe, så mener Jesus det motsatte. Nemlig at vi må telle videre til tallet 666!

Og da kommer vi faktisk til Satan. Og det som Gud snakker på da, det er at Gud selv er Satan – for eksempel i tilknytning til mentale lidelser, som rett og slett er Gud!

Men Gud sier da også noe mer om det at Gud er Satan. For Gud forklarer hvorfor Gud er Satan. Gud er nemlig Satan fordi man korsfester kunstnere, kritikere og superhelter!

Jesus var selv en kritiker, og en kunstner, samt en klovn. Vi behøver ikke å kalle Jesus for en superhelt, siden Jesus ved et rent “uhell” utløste Andre Verdenskrig, som klovn!

Men vi kan si at rent kunstnerisk, så representerer Jesus Messias.

Så da er Jesus på korset et bilde på hvordan dette samfunnet korsfester enkeltpersoner som er kritikere, klovner eller rett og slett Messias. Og det er altså denne typen korsfestelse som er grunnen til at Gud er Satan!

Og hovedbudskapet er at Gud ikke har noe som helst problem med å være Satan. Og dette understreket Gud ved at Gud faktisk startet eller forårsaket Andre Verdenskrig.

Merk nå at Jesus, det var Gud. Og Gud er synsk. Dermed visste Jesus at han forårsaket Andre Verdenskrig ved å bli korsfestet. Og hvis Jesus hadde ønsket, så kunne Jesus unngått å bli korsfestet og forårsake Andre Verdenskrig.

Men Jesus, eller Gud om du vil, ønsket å presisere for folk at han ikke har noen hemninger i forhold til det å være Satan. Derfor var det et poeng i seg selv for Jesus å forårsake Andre Verdenskrig.

Og som du kanskje vet, eller kanskje ikke vet, så var Andre Verdenskrig en hevn for korsfestelsen av Jesus, som Hitler påpekte at jødene var ansvarlige for.

Enkelte ting har en tendens til å bli borte fra historiebøkene! Men det tyske kristne folk var fullt klar over at Andre Verdenskrig var en hevn for korsfestelsen av Jesus, som altså alle visste at jødene var ansvarlige for!

Merk nå at da vi fikk vår grunnlov i 1814, så stod det i grunnloven at jøder ikke var velkomne. Her ser du at man hele tiden har vært klar over at jødene var ansvarlige for korsfestelsen av Jesus!

Dette er altså sannheten. Selv har jeg ingenting mot jøder, annet enn at de var ansvarlige for korsfestelsen av Jesus!

🙂

Uansett. Det var først etter Andre Verdenskrig at man fant det fornuftig å glemme akkurat hva som hadde skjedd. For man ønsket jo ikke å påpeke at det var Kristendommen som startet Andre Verdenskrig!

Merk nå at det jeg sier er helt sant. Merk også at dette betyr at Jesus ikke startet en religion. Jesus avsluttet all religion!

Jesus var villig til å starte en religion, samt å forårsake en verdenskrig, for å avslutte all religion! Budskapet fra Jesus, eller Gud om du vil, det er altså at Gud er villig til å gjøre HVA SOM HELST, for å avslutte all religion på denne Jorden!

Og dette er noe jeg forklarer i dette innlegget, nemlig at jobben til Messias er å avslutte all religion!

Gud er vel å merke en Baby som har null respekt for religion! Faktisk hater Gud religion mer enn noe annet!

Og det er en stor ære for Gud, å informere alle religiøse personer om at Gud ikke har noen som helst problemer med å være Satan! Og da sikter Gud til at du er Satan, når du fremmer religion, som er troen på at Gud ikke er Satan, for å si det sånn!

Når folk ikke tror på helvete og ikke tror at Gud er Satan, så inntreffer det en katastrofe. Alle rasshøl oppfatter da at det er fritt frem!

Og enkelte ville i hvert fall kalle det en katastrofe. Men for Gud er da alt i sin skjønneste orden, for da får rasshøla den nødvendige selvtilliten til å spasere rett inn i helvete!

Og det som er så flott, det er at når jeg kommer her og informerer om sannheten, så er det ingen som tror meg! Og da ler i hvert fall Gud godt! For ingenting er morsommere for Gud enn at folk tror at det ikke finnes en rettferdig Gud!

Strengt tatt må jeg nesten beklage at jeg klarte å “avspore” inn på disse assosiasjonene her midt oppi kunsttolkningen! Jeg beklager virkelig! Men Gud synes at det er hysterisk morsomt å se hvordan folk reagerer med avsky og hat, så fort en superhelt som meg minner om at det faktisk finnes en rettferdig Gud!

Beklager dette… men Gud ler og ler og ler! 🙂

Jesus snakker på roing

På korset så henviser Jesus til dette kunstverket som jeg tolker i dette innlegget, nemlig Rognstadkollen 2017. Jesus personifiserer ei flertallshorefitte som har blitt korsfestet på to årer.

Og grunnen til at årene mangler åreblad og kun består av åreskaftet, det er at Jesus ønsker å presisere hva folk faktisk ror med, når en superhelt som Ann Helen Nilsen ankommer. Folk ror da med årer som mangler åreskaft. Derfor kommer de ingen steder. Det eneste de oppnår er å korsfeste seg selv til årene, å korsfeste seg selv som ei horefitte av samfunnet og flertallet!

Og du kan si at du blir tatt med buksa nede, når du ror på vegne av samfunnet. Og dette understreker Jesus der han står i bare underbuksa på korset!

Og som om det ikke er nok, så sier Jesus at du driter deg ut! For Jesus kan nemlig ikke gå på do, og det tolkes som at han må gjøre fra seg i buksa, noe som betyr at han rett og slett driter seg ut!

Enkelte vil da si at buksa fungerer som bleie, noe som kan tolkes som at Gud er en Baby. Og det er jo helt riktig.

Og hva kjennetegner en Baby? Jo, en Baby er hypersensitiv til ting som er galt, og hater ondskap!

Og Gud informerer altså på korset om at Gud er en Baby. Og bare for å understreke hvor sint en slik Baby er, så sørget Gud for at 6 millioner jøder ble drept et par tusen år etter at jødene hadde korsfestet Gud!

Og det som er poenget til Gud da, det er at Gud blir mye mer sint når man korsfester den virkelige Messias. Og da nevner jeg ingen navn. Okay?

Men poenget er at Gud er en Baby som blir illsint når noen korsfester en klovn eller en superhelt eller en samfunnskritiker!

Og det er vel å merke ingenting som noen kan gjøre for å endre på dette. Gud er en Baby som ikke er sosialisert, og som har sittet i uendelig lang tid for seg selv allerede før Universet ble skapt. Dermed er det ikke noe håp om å snakke fornuft til Gud!

Det eneste Gud ønsker å gjøre er å leke! Og aller mest ønsker Gud å leke med rasshøl!

OG DA HJELPER DET ALTSÅ IKKE Å BEGYNNE Å RO! FOR LEKEN HAR SÅ VIDT BEGYNT!!!!!

En avklaring om mobbing

Det er litt viktig for Gud å presisere at Gud ikke er retardert. Derfor blir jeg nå bedt av Gud om å forklare noe!

Gud er fullt klar over at når jeg som er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet kommer her og forklarer at Ann Helen Nilsen er Messias, så fungerer det som en mobbing av Ann Helen Nilsen!

Henger du med? Gud er ikke retardert. Gud er fullt inneforstått med at dette fungerer som mobbing av Ann Helen Nilsen!!!!!

Men verken Gud eller jeg som skriver dette kan ta ansvar for at dette fungerer som mobbing av Ann Helen Nilsen! For vi kan ikke ta ansvar for andre personers handlinger!

Vi respekterer ganske enkelt Ann Helen Nilsen som tidenes superhelt!

Det er alle dere menneskehatere og klovnehatere som mobber Ann Helen Nilsen, ved å le av at hun skal være Messias!!!!!

Gud klarer altså fint å skille mellom hvem som er det virkelige rasshølet, og hvem som ikke er det. Man er kun ansvarlig for sine egne handlinger, ikke for andre personers handlinger!!!!

Og her ser du hva jeg snakker på. Gud er veldig “nysgjerrig” på hvem som er ansvarlig! Gud er alltid svært opptatt av akkurat det!

Gud er så glad i klovner og superhelter at det eneste Gud lurer på når man ikke respekterer en klovn eller superhelt, det er hvem som er ansvarlig for det! Og de som er ansvarlige for det, de oppfatter Gud at er sinte på klovnen eller superhelten!

Dermed oppfatter Gud at det pågår en konkurranse som handler om hvem som er sintest. Og den konkurransen akter Gud å vinne i helvete!

For det pågår også en konkurranse i det å være utspekulert og direkte ond her, for rasshøla er utspekulerte og har sammensverget seg mot klovner og superhelter. Dermed blir det et poeng i seg selv for Gud å lure rasshøla til å tro at de slipper unna med faenskapen sin!

Sånn. Da har jeg forklart dette. Gud er ikke blind. Gud er ikke retardert. Og også Gud kan være Satan!!!!

Og Gud mener personlig at det å ikke anerkjenne en person som faktisk er Messias og som det blir bevist at er Messias, det er verdens største forbrytelse. Og det er den forbrytelsen som Gud snakker på, på korset!

Og dermed var det altså et poeng i seg selv for Jesus, som var Gud, å forårsake Andre Verdenskrig da han ble korsfestet!

OG DET JEG SIER HELE VEIEN, DET ER AT DENNE ROINGEN SOM FOLK HOLDER PÅ MED, DET ER VEIEN TIL HELVETE!

En liten ting til

Bare for å hjelpe deg med å forstå at Jesus var en kunstner og en klovn, så kan jeg presisere at Jesus hadde langt hår. Og den korrekte tolkningen av det er at Jesus representerer flere ulike personer, hvorav enkelte er kvinner!

Så Jesus på korset, det representerer for eksempel Ann Helen Nilsen, slik jeg forklarer i detalj i dette innlegget.

Her ser du at alt dette rett og slett passer altfor godt. Og jeg skal nå bare gi deg et lite eksempel på dette.

På datoen 05.05.05 da jeg ankom som Messias, som den aller første Messias kan du godt si, så bodde jeg på Smeby i Hamar i Norge. Dette er tre steder som består av 5 bokstaver:

Smeby = 5
Hamar = 5
Norge = 5

Dette betyr at da Jesus spikret tallet 5 tre ganger både på korset og i navnet sitt, så spikret ikke Jesus bare datoen for min ankomst. Men også stedet!

Dette passer altså litt for godt. Og da er det faktisk meningen at du som leser dette akkurat nå skal lene deg litt tilbake, for å reflektere!

Stoppe opp litt! 🙂

Og jeg kunne nevnt en rekke andre ting som gjør dette bare enda mer latterlig! Men har folk fortjent å få vite om dette? Nei.

Så jeg kvier meg litt for å fortelle alt. Derfor går jeg bare videre!!!!!

Jeg sier bare at JEG HAR KOMMET. Faktisk kom jeg på datoen 05.05.05. Og det som skjer nå er at Ann Helen Nilsen ankommer, i 2017 altså.

Det baller på seg. Og dette samfunnets forbrytelser baller på seg. Og mens dette landet skryter på seg å være verdens beste land å bo i, så er Gud faktisk mer opptatt av hvordan dette landet tar imot verdens største superhelter!

Faktisk kan du si det slik at det eneste Gud bryr seg om, det er hvordan jeg og Ann Helen Nilsen og Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad og andre superhelter blir mottatt!

Det er dette med korsfestelse av superhelter, ved at man ikke anerkjenner dem som superhelter, som Gud er opptatt av! Derfor var Gud her for to tusen år siden og presiserte dette, og gjorde det samtidig klart at også Gud kan være Satan!

La meg spikre dette!

Gud er såpass “talatrengt” akkurat nå, og ønsker at jeg skal spikre dette til leveren til folk! Så da gjør jeg det!

FØLG MED PÅ DETTE HER, DIN KVALME DRITT!

Jeg orker ikke å begynne å diskutere med en person som det ikke går an å snakke med en gang, men som bare vil leke!

Så det er greit! Da leker vi litt, slik som Gud ønsker, ved at jeg spikrer noe her!

SÅ BARE FØLG MED PÅ DETTE HER, DI DRITTFITTE!

Det er mange personer som sulter i dag! I dag overbefolkes Planeten! Man utsetter barn for sexslaveri!

Personlig er Gud svært opptatt av barnesexslaveri, og mener at Islam utelukkende handler om barnesexslaveri!

Men drit i det. Poenget er da at utviklingen i form av overbefolkning og miljøødeleggelser og overgrep på barn og krig og pedofili og all mulig faenskap… det er et slags problem på denne Planeten!

På denne Planeten.

Og da er det en gang slik at Gud sender noen helt spesielle superhelter, til det landet i verden som skryter av å være verdens beste land!

Og da avhenger hele verdens skjebne og alle barn sin skjebne av hvordan dette landet tar imot de superheltene som Gud sender.

Merk nå at hele verdens skjebne avhenger av om man her i Norge respekterer meg. Jeg som tross alt er den som presenterer alle superheltene!!!!!

Hele verdens skjebne… avhenger av… om dette landet og flertallet i dette landet… respekterer meg!

Kuken til Muslimer går inn og ut av små barnefitter… fordi dette landet ikke respekterer meg!

Jeg er sendt av Gud for å avskaffe all religion, all krig, all sult, all pedofili!

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

La meg forresten gjenta den setningen der noen ganger:

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

DU FORÅRSAKER ALL URETTFERDIGHET, LIDELSE OG ONDSKAP… NÅR DU IKKE RESPEKTERER MEG!

Pass på så du leser alle linjene! 🙂

Kort sagt er jeg straffa for at man ikke respekterer superhelter. For når du ikke respekterer meg, så forårsaker du all faenskap i hele verden!

Her ser du at Gud ikke lar noen hvile på laurbærene. Dette landet skryter på seg å være verdens flotteste land, og får svar fra Gud!

Og da er det bare å begynne å ro, folkens! Ro, ro til helvete!

For jeg er den eneste personen i hele verden som kan avskaffe roten til all ondskap, som er religion. Og jeg har knapt begynt ennå, la oss si det!

🙂

Jeg har en del mer å komme med, som menneskeheten vil måtte slite med i noen tusener av år!

kjøraltdetjegskriverherinnogutavhorefittehøletditttildudørdinkristnejævel!

Er det slutt nå?

Normalt trykker man på pauseknappen når jeg ankommer. 🙂

Jeg kan si det enda en gang: Jeg har kommet!

Og normalt trykker man da på pauseknappen, og hører etter på hva Messias har å si. Normalt blir det da helt musestille!

Og man slutter helt å ro…

Men det skjer ikke her. Og bare for å presisere at det ikke er noen hemmelighet, så fortsetter jeg litt til her!

Men før jeg gjør det, så ønsker jeg å presisere at dette Rognstadkollen Opp 2017-kunstverket, det er i Gud sine øyne helt spesielt. Dette betyr at du først og fremst bør lese dette innlegget mange ganger, i stedet for å lese andre innlegg som jeg skriver.

Og da har jeg også sagt ifra om dette.

Og da kan jeg fortsette litt til, for å understreke at det ikke er noen hemmelighet at dette samfunnet bare fortsetter som før!

Eller for å være helt ærlig så kan vi nå gå tilbake til det vi gjorde fra før, hvis du forstår? For dette har jeg satt inn i ettertid, i dette innlegget, slik at jeg kan si at vi nå går tilbake til å gjøre det vi gjorde fra før, som var å snakke på Ann Helen Nilsen som Messias og å forstå hvordan Gud tenker i forhold til det!

Men aller først

Men før vi går tilbake til å snakke på hvordan Gud tenker i forhold til Ann Helen Nilsen som Messias, så kan vi tolke tallet 666 i forhold til Ann Helen Nilsen.

Jeg har på andre steder i dette innlegget forklart at Gud sier tallene 14 og 4, som begge representerer Ann Helen Nilsen. Og jeg har forklart at det å “gå på vann” er en henvisning til at jeg kommer her og beviser at Ann Helen Nilsen er Messias, Guds Hånd om du vil!

Og derfor ønsker jeg bare å presisere at Jesus sier noe om at man må stoppe, på korset. Dette kan tolkes som at man må stoppe… før man kommer til tre 6-tall. Og det kan tolkes som at man må stoppe på to 6-tall, altså tallet 66 som betyr Ann Helen Nilsen!

Så her ser du hvor leken og genial Gud er! Når Gud var her som kunstner, altså som Jesus, så skapte Gud et kunstverk som kan tolkes på svært mange ulike måter. Og når man kommer i gang med tolkningene av korsfestelsen, så blir det hele fort sinnssykt.

Og da snakker vi om at det er en intelligens som er litt større enn en vanlig menneskelig intelligens, som står bak korsfestelsen av Jesus som kunstverk!

Så jeg presiserer da at det ikke er noen tvil om at Jesus ser ut som en kvinne, og at Jesus snakker på korsfestelsen av Ann Helen Nilsen, på korset.

Skal vi gå videre?

Vi kan godt gå videre, for det å snakke på Gud, det har jo bare prester lov til! 🙂

Men bare for å tillate meg å dvele litt ved dette nå, så er som sagt Gud en svært leken Baby. Og Gud synes derfor at det er morsomt å informere en person som Ann Helen Nilsen et stykke ut i livet hennes… om at hun forresten er Messias!

Det er den typen humor som Gud har! Og Gud elsker det hvis den som er Messias kan sitte der og lure litt på om man virkelig er Messias!

Humor er altså overordnet for Gud. Og når Gud sender superhelter, så er disse klovner.

Og vi kan godt si det også, at Gud sin humor også tillater at Gud på sett og vis velger “feil person”!

Så vi kan godt lene oss litt tilbake her, og vurdere om Ann Helen Nilsen på noen måte er feil person!

Som jeg sier… så har Gud en slik form for humor, som gjør at Gud i hvert fall ønsker at det skal være tvil om hvorvidt Gud har valgt riktig person!

Så er det sagt.

Som du sikkert skjønner, så kan det fort gå galt når jeg skal tolke all denne kunsten. For alt man vet, så har jeg misforstått noe!

🙂

Så strengt tatt vet man kanskje ikke? Og poenget er da at det er den typen humor som Gud har!

Og en av grunnene til at det er den typen humor som Gud har, bare for å ta med det også, det er ganske enkelt at Gud ønsker å fremheve hvor religiøse folk er!

Gud selv mener at det ikke er så farlig om Ann Helen Nilsen er den personen som Gud har valgt ut. Det som Gud tenker på, det er at Ann Helen Nilsen er en person som i hvert fall kan fungere som Messias!

Og dermed blir det ikke noen stor problemstilling om alle disse tolkningene mine er korrekte! Dette er i hvert fall hva Gud tenker!

Så da har jeg gjort det klart hva Gud tenker om Ann Helen Nilsen. Og da tror jeg at vi kan gå videre!

🙂

Bare en liten ting til

Når jeg nå først unner Gud litt ytringsfrihet her, så kan jeg også fremheve et par ting til, som en slags tenkepause oppi disse tolkningene!

Gud har en liten bekymring i forhold til Ann Helen Nilsen. Gud frykter at hun har valgt en Messias som er for perfekt. For Gud ønsker nemlig ikke å fremme perfeksjonisme!

Så der har du da Gud. Mens folk flest liksom er livredde for at en slik superhelt som Ann Helen Nilsen ikke er perfekt!

Så poenget er da at i den minste sammenheng, så tenker Gud helt annerledes enn ei gjennomsnittlig horefitte fra helvete!

For ei gjennomsnittlig horefitte… så er Gud alltid en overraskelse! Og det har å gjøre med at Gud er en svært leken Baby som elsker overraskelser!

Og derfor er det at Gud sender Ann Helen Nilsen som Messias, fordi det er en eneste stor overraskelse! Ingen hadde sett den komme!

At det i det hele tatt finnes noe slikt som en Messias, det er en stor overraskelse for folk, og for alle religioner. For alle religioner er skrevet i stein og mener dermed at det aldri kommer noen Messias av noe slag!

Men ordet Messias…

Ordet Messias, det klinger ikke veldig godt, siden det har blitt misbrukt av religioner!

Men nå har Gud selv en viss sans for humor, og synes dermed at det er ekstra morsomt å bruke ordet Messias!

Så Gud selv foretrekker å bruke ordet Messias om slike personer som Ann Helen Nilsen og Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad.

Og forresten var det veldig viktig for Gud at det ble brukt to “og” i den setningen du nettopp leste. For Gud mener nemlig at det er grunn til å bruke ekstra lang tid når man skal ramse opp slike personer som Ann Helen Nilsen og Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad!

Så slik er det. Der har du Gud!

Og Gud har som du sikkert skjønner sørget for at Ann Helen Nilsen slipper å være den eneste som er Messias. Og det er faktisk litt ulikt Gud!

For Gud sin stil, det er mer å sende bare én person som er Messias og som sitter der og lurer på “hvorfor var det meg?”. Men nå har jo religionen allerede hatt et slikt konsept, som går ut på at det er kun én person, eller i hvert fall én person av gangen, som er Messias!

Og dermed blir det et poeng i seg selv for Gud å sende mange personer som er Messias!

Sånn. Nå har jeg i hvert fall forklart litt om hvordan Gud tenker i forhold til disse tingene. Og jeg kan presisere at Gud har gjort begge deler. For først sendte Gud meg, som da var Den Eneste Messias i 12 år.

Du kan selvsagt si at det var andre som også var Messias, for det var det. Men i all hovedsak har Gud sørget for at jeg var alene!

Så da har Gud dratt den spøken også, nemlig at jeg er “alene”!

Og poenget er da at Gud har det veldig morsomt her, la oss si på bekostning av alle andre! For hvem ønsker å være Messias, ikke sant?

En superhelt kan man godt være. Men å bli kalt Messias? Hvem ønsker det?

Nei, ikke så mange ønsker det! Men jeg har i hvert fall nå forklart litt rundt hvordan Gud tenker i forhold til disse tingene, slik at folk kanskje kan verdsette at dette er humor! La oss si forstå seg på Gud!

Og da oppsummerer jeg denne lille tenkepause ved å minne om at Gud er en svært leken Baby som elsker klovner og superhelter og som elsker å overraske, tulle og latterliggjøre!

Et lite moment til

Gud er visst ikke helt ferdig med sin “preken” her nå, så jeg beklager det!

Men Gud ønsker å presisere at alle burde være i stand til å kalle seg Messias. For hvis du mener at det ikke er Messias, så innrømmer du at du er et rasshøl!

Så Gud mener at du som mener at du selv ikke er Messias, er på dypt vann!

Den som kaller seg Messias er ikke på dypt vann. I følge Gud, altså!

Det er altså alle andre enn den som kaller seg Messias, som har et forklaringsproblem!

Og dette er en av baktankene som Gud har, når Gud på liv og død skal ha meg til å kalle det for “Messias”. Gud ønsker en reell debatt i forhold til hver eneste person om hvorvidt vedkommende kan være Messias!

Og det er klart at da må man rett og slett spørre meg, noe Gud er fullt klar over. For jeg er den eneste personen her som har en reell forståelse av hvilke kjennetegn som superhelter og slikt har!

I det hele tatt har Gud tenkt svært mye rundt alt mulig rart, som du kanskje sitter og stusser over når du leser denne fantasifulle teksten min. 🙂

Og det jeg kan si er at en av de tingene som Gud synes er kjempemorsomt, det er å fortelle sannheten, samtidig som folk sitter og rister på hodet og rynker på nesen!

Da ler Gud godt, for da klarer Gud å dokumentere at folk har lagt sannheten for hat. Og det er vel å merke en form for humor for Gud!

Så du kan si at Gud er veldig reflektert og bevisst, men samtidig fremstår Gud som en person som er helt ute av kontroll og som er ekstremt leken og fantasifull. Så Gud er så mange ting på en gang, at du rett og slett må spørre meg hvis du skal forstå deg på Gud!

Og da er vi omtrent der hvor Gud mener at man skal være. Vi snakker da om at man må komme med lua i hånda og spørre meg som er Messias om ting!

Ja. For det synes Gud er kjempemorsomt! 🙂

Og hvorfor er det morsomt? Jo, det er jo noe som er morsomt med det, blant annet at Gud ikke gadd å komme selv, fordi verden er full av rasshøl!

Og dette tror jeg at jeg ikke skal dvele så mye med, men Gud er fullt klar over at folk flest er rasshøl! Og en korrekt tolkning av at Gud ikke kommer selv, det er at Gud hater rasshøl og helst ikke vil ha noe med rasshøl å gjøre!

Så Gud sender da meg. Og Gud sender en rekke andre klovner også!

For Gud hater selv rasshøl, og orker ikke å komme en gang! 🙂

Og da må du ikke misforstå. Det er ingenting som Gud ønsker mer enn å få satt kloa i rasshøl! Men det er noe som skjer utenfor Universet…

🙂

Og det jeg gjør nå, å true med helvete. Det synes Gud er kjempemorsomt! Du kan godt si at hovedjobben min er å true folk med helvete. Ja, for det er den typen humor som Gud har!

🙂

Og Gud er den typen person som synes at en spøk er mye morsommere hvis den er virkelig. Så der har du Gud, da!

🙂

Kort sagt er Gud verdens latterligste person! Men jeg tror at Gud kan få lov til å sitte der og være latterlig nå, mens vi andre fortsetter der hvor vi egentlig var, så latterlige som vi er!

🙂

Klovnene angriper!

Det vi ser konturene av her, det er at når det først kommer en klovn som Ann Helen Nilsen, så dukker det også opp andre klovner, som støtter opp om henne!

Vi snakker da om at klovnene angriper ondskapen!

Merk nå at det at Tore Ruud Hofstad, Sindre Buraas, tvillingbroren min og jeg støtter opp om Ann Helen Nilsen, det er noe som gir gjenklang i helvete!

Jeg beklager virkelig dette, at jeg må nevne helvete hele tiden! 🙂

Poenget er i hvert fall at det at det ankommer et helt team av superhelter, det betyr at det faktisk ankommer et helt team av superhelter! Og den typen ting pleier å gi gjenklang i helvete!

Det som skjer er virkelig. Det er bare det jeg sier, riktignok med et par setninger som det er vanskelig å lese, som et bilde på at du ikke helt forstår alvoret i det jeg sier!

🙂

Det er altså ikke slik at det som skjer, ikke skjer. For det som skjer, det skjer faktisk!

Så da hjelper det ikke å begynne å “Ro, ro til fiskeskjær”!

Når klovnene angriper, så angriper faktisk klovnene! For det som skjer, det skjer faktisk!!!!!

Da kom vi i mål, tror jeg!

Jeg kan nå bare avrunde ved å fremheve at dette kunstverket er ett av mange mirakler som skjer i tilknytning til Ann Helen Nilsen. Og disse miraklene kommer til å fortsette med å skje!

En liten ting til slutt

Jeg må nesten få lov til å presisere noe helt til slutt. For dette med at idrettsutøvere støtter opp om Ann Helen Nilsen, det blir nesten litt flaut for henne, som ikke er så sporty selv!

Så jeg må nesten komme Ann Helen Nilsen til unnsetning her, og utdype hva hun prøver å si ved å ikke være like sporty som enkelte andre superhelter!

Du kan se for deg at det foregår en internasjonal konkurranse om hvilket land som er best. Og da snakker vi om hvilket land som ikke har arbeidsledighet, sult eller fattigdom, og som har lite kriminalitet, lite ensomhet, mye lykke og som er ledende innen vitenskap og teknologi og alt det som har å gjøre med fremgang og utvikling!

Se for deg at man først og fremst konkurrerer internasjonalt om hvem som er det beste landet, og ikke hvem som har de beste idrettsutøverne!

Spørsmålet blir da hvem som blir de største heltene i et land! Og de største heltene vil da være de som er mest intelligente, nytenkende, kreative og kloke! De største heltene vil ikke da være idrettsutøvere!

I dag er det jo slik at idrettsutøvere får statusen som nasjonens største helter. Mens i den verden som Ann Helen Nilsen presenterer, så er det de største sinnene og de største filosofene og tenkerne som får status som de største heltene!

Ann Helen Nilsen introduserer altså en internasjonal konkurranse som handler om hvem som er det beste landet. Og da snakker vi ikke om at det beste landet er det som faller til ro med at det er det beste landet, for da har man tapt!

For da har man tapt den konkurransen som handler om hvem som er det mest innovative, geniale og nytenkende landet!!!!!

Det som Ann Helen Nilsen presenterer ved å ikke være så sporty selv, er altså en helt ny verden og en helt ny internasjonal konkurranse!

Så da kan vi bare oppsummere dette og si at her deltar slike superhelter som Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad for å fremheve at Ann Helen Nilsen nettopp ikke er så sporty selv! Slik at budskapet hennes skal komme tydeligere frem.

Og budskapet hennes er at man i dette samfunnet trenger å ta litt avstand fra fysiske prestasjoner, slik at man kan finne superhelter også på andre områder! Og slik at man kan revolusjonere alle land ved å starte en internasjonal konkurranse som handler om fremgang på alle områder av samfunnet og livet!

Det er altså et poeng i seg selv at det er et sprik mellom de fleste av oss superhelter som er med på å presentere Ann Helen Nilsen som er helt spesiell superhelt, og henne selv!

Og Sindre Buraas velger å tulle litt om hvor lat Ann Helen Nilsen er, ved at han selv ikke har trent noe i det siste!

🙂

Men han ønsker da ikke bare å fremme humor som verdi i samfunnet, ved å dra en spøk. Samtidig som han fremmer kritikk og ytringsfrihet som verdier, ved å på sett og vis kritisere eller latterliggjøre Ann Helen Nilsen…

Men Sindre Buraas ønsker helt konkret å fremheve at det å ikke trene kan være ganske kult, i den forstand at det er noe å lære av det! For vi kan jo lære noe av at han ikke hadde trent! 🙂

Og dermed klarer Sindre Buraas også å fremme læring og utvikling som verdier i samfunnet. Og det han gjør da er å presisere hvor viktig det er at kunstnere er verdibevisste!

For jobben til kunstnere er i følge Sindre Buraas å fremme de rette verdiene. Og da tenker Sindre Buraas også på at man ikke må ha et krav om at alle skal være like eller at alle skal være like perfekte!

Og derfor velger han altså å ikke trene. Slik at han sørger for å fremme en viss respekt for enkeltindividet, på den måten at han tydeliggjør at ikke alle behøver å være like perfekte til enhver tid!

Og da drar Sindre Buraas over en rekke viktige verdier på en gang, inkludert individets verdighet. Og når han plasserer seg selv på toppen av seierspallen, til tross for at han selv ikke er perfekt, siden han ikke trener lenger, så sier han nettopp at man ikke behøver å være perfekt for å bli kåret til seierherre!

Og samtidig sier han noe om at den som er helt perfekt, den er ikke nummer 1, for den fremmer jo perfeksjonisme!

Så da tar han avstand fra perfeksjonisme, også. Og dermed understreker han at det er kunstnere sin jobb å rydde perfeksjonisme av veien, slik at andre ting som er viktigere, som for eksempel kritikk av ting som ikke er perfekt, kan få plass!

Det er noe med at man legger kritikk for hat, når man bestemmer seg for at alt må være eller er perfekt. Og slik er det her i dag, at folk er så godt fornøyd med dette landet at de faktisk legger kritikk for hat!!!!

Så resultatet av perfeksjonisme er at man legger kritikk for hat. Og da er det ikke lenger ytringsfrihet til å fortelle sannheten om rasshøl og om ting som er kritikkverdige!

Derfor er det altså et poeng i seg selv for Sindre Buraas å ta et oppgjør med perfeksjonisme!

Og det er klart at når han snakker såpass mye på perfeksjonisme, så hinter han om at Ann Helen Nilsen er ganske perfekt, for det er jo først og fremst henne han snakker på i dette kunstverket. Og han ønsker bare å presisere at selv om Ann Helen Nilsen er ganske perfekt, så trenger ikke alle å være det!

Men man kan godt være litt som Ann Helen Nilsen! Og dette fremhever han ved at han heller ikke trener nå!

Så du behøver ikke å være perfekt. Men du kan godt være litt som Ann Helen Nilsen! Altså opptatt av slike ting som sannheten og rettferdighet og slikt.

Skal vi avslutte da?

Du merker sikkert at disse folka har mye på hjertet, og at det ikke er så lett å stoppe dem, når de først kommer i gang!

Dermed kommuniserer de at de vanligvis ikke slipper til. Derfor er de svært takknemlige når de nå slipper til! Og da snakker de om at dette er den første gangen at noen har tolket dem som kunstnere!

Dermed kritiserer de dette samfunnet for å ikke tolke kunst, samt for å være ute av stand til å tolke kunst!

Så de får også fremhevet viktigheten av å tolke kunst. Å tolke kunstnere om du vil!

Og det koker i praksis ned til å respektere klovner. Dermed sier de faktisk at man må begynne å respektere klovner!

Og alle skjønner jo at særlig Sindre Buraas tuller fælt, når han slutter å trene, men samtidig vinner løpet så lett som bare det! Han fremhever da at han er en klovn, ved at han drar en spøk.

Og så plasserer han jo samtidig klovnen på toppen av seierspallen. Dermed fremhever han det jeg nettopp sa. Som er at man må begynne å plassere klovnene på toppen av seierspallen!

I stedet for rasshøl, altså.

På tide å avslutte snart?

Selvsagt gir da Sindre Buraas et hint om at Ann Helen Nilsen er en klovn, og at hun er vinneren. Som du sikkert skjønner, for han indikerer jo ved at navnet hans står for tallet 66 at han representerer Ann Helen Nilsen.

Og når han oppfører seg som en klovn, så presiserer han nettopp at han personifiserer Ann Helen Nilsen!

Så du kan si at han runder av kunstverket sitt på denne måten, ved å si at man må begynne å plassere klovner på toppen av seierspallen, slike klovner som Ann Helen Nilsen!

Ut med Erna…

Og så er det jo slik at når Sindre Buraas oppgir tallet 66 med navnet sitt, så sier han følgende:

Sindre Buraas = 6 6 = SEX SEX = SE X SE X = SOLBERG ERNA EXIT SOLBERG ERNA EXIT

SE er initialene til Erna Solberg reversert, noe som er et budskap om at Erna Solberg må sette’n i revers og komme seg ut av stortinget! Og så presiserer Sindre Buraas hva han mener, ved å oppgi bokstaven X i formen av et verb, som da blir EXIT.

Han understreker da at det ikke er slike klovner som Erna Solberg man trenger, klovner som undergraver klovnens verdighet og sannheten og rettferdigheten som verdier i demokratiet!

Og det som Sindre Buraas snakker på da, det er at samfunnets verdier må tydeliggjøres hele veien, også på stortinget. Så hvis sannhet, rettferdighet og individets verdighet skal være hovedverdiene i samfunnet, så må man kvitte seg med ledere som har lagt de verdiene for hat!

Og bare som et eksempel, så nekter Erna Solberg og de andre partiprestene å lønne slike klovner som Sindre Buraas og Ann Helen Nilsen. For de gjør nemlig jobben sin som kunstnere i et moderne demokrati, ved å fremme de rette verdiene!

Og stortingsprestene ønsker ikke slike kunstnere. For hvis man får på plass de rette verdiene i dette samfunnet, så betyr det slutten for dagens politiske partier og dagens politikere!

Og da har Sindre Buraas forklart hvorfor kunstnere er den eneste profesjonen som ikke får noen lønn i dette demokratiet! Forklaringen er altså at politikere er livredde for at kunstnere skal bli respektert og skal gjøre en jobb for å styrke demokratiet, slik at kunstnere forbedrer samfunnets verdier til det punkt hvor dagens politiske ledelse ikke har noen plass her lenger!

Kunstnerstipender handler altså om å forhindre en kunstnerrevolusjon. Paradoksalt nok!

Landet ledes altså av maktsyke politikere som fører en maktkamp mot kunstnere. Og nettopp derfor må Erna Solberg og hennes kolleger der inne på stortinget ta hatten sin og spasere rett inn i fengsel!

Og dette sier vel å merke Sindre Buraas ved at han plasserer seg på toppen av seierspallen, samtidig som han har sluttet å trene. Det å slutte å trene blir da en metafor på det å havne i fengsel!

Dermed sier han at de som sitter på toppen, de skal i fengsel!

Så Sindre Buraas er ikke nådig. Og dermed tydeliggjør han hvorfor kunstnere som han selv er den eneste profesjonen som ikke får ordentlig lønn. Forklaringen er at politikerne er livredde for hva kunstnere som Sindre Buraas kan finne på å si, som kan ramme dem selv!!!!

Skal vi avslutte nå?

Jeg tenker at stortingspolitikerne nå kan begynne å ro, slik som de pleier å gjøre. De kan jo lire av seg noen strofer om at ting skal bli bedre i fremtiden, noe som er en påstand om at de selv ikke skal holdes ansvarlige for sine handlinger fortiden.

Mens andre som begår forbrytelser, la oss si i fortiden, de slipper vel ikke unna ved å si at ting skal bli bedre i fremtiden?

Og her ser du hvilket samfunn som stortingsprestene har skapt. De har skapt et samfunn som er helt ukritisk til den politiske ledelsen!

Stortingsprestene kan slippe unna med hva som helst! Og da har folket blitt så ukritisk til ledelsen, at det faktisk er demokratistridig!

Dermed kaller faktisk Sindre Buraas stortingspolitikerne for landsforrædere. Men så bruker han ikke det ordet. Han hinter bare om at de hører hjemme i fengsel, slik jeg nettopp forklarte. Men så sier han heller ikke det. For det er jo ikke lov til å kritisere her!

Og da understreker han nettopp hva han snakker på, men uten at noen forstår hva det er han sier, for folk klarer jo ikke å tolke kunst her!

Så totalt sett har ikke Sindre Buraas sagt noen verdens ting, kan du godt si. Dermed sier han lettere ironisk at “Jeg har ikke sagt noen ting!”.

Og da forstår vi alle sammen at han mener det motsatte. Og det han snakker på da, det er at alt er opp ned i denne verden!

Og han sikter da til at han klarer å få sagt mer enn alle landets kunstnere til sammen, ved å delta på ett eneste motbakkeløp! Dermed latterliggjør han altså dagens kunstnere, og stiller spørsmål ved om de kanskje ikke har fortjent lønn likevel?

Og da rører han ved kunstnernes inkompetanse. Og det som Sindre Buraas har i tankene da, det er at det er faen meg litt av et kastreringsbevis, når kunstnere ikke klarer å sikre seg lønn i et fitteforpult demokrati hvor faen meg alle andre profesjoner får lønn!

Da har kunstnerne blitt kastrert ganske grundig, når de ikke klarer å sikre seg lønn!

Og ikke bare har dagens kunstnere blitt kastrert, de har åpenbart også blitt lobotomert, for de nevner faktisk ingenting om lønn! De har altså en full aksept for at de jobber som slaver på sosialstønad, i form av kunstnerstipender!

Og her ser du at Sindre Buraas presiserer visdommen i sitt eget navn, altså det å bare knulle og knulle, eller å fittekjøre folk om du vil:

Sindre Buraas = 6 6 = sex sex = å fittekjøre folk til de ikke vet hva de heter lenger!

For han bruker jo navnet sitt til å si dette. Dermed sier han noe om navn eller hva man heter. Dermed sier han faktisk den setningen, som jeg nettopp presenterte!

🙂

Og her ser du hvor dyktig Sindre Buraas faktisk er! Husk også at tallet 66, som han har i navnet sitt henviser til Ann Helen Nilsens kunst- og varslingskonsept kalt Make Up Sex. Og Make Up Sex handler nettopp om å fittekjøre folk til de ikke vet hva de heter lenger!

Og bare for å presisere dette, så kan kvinner også fittekjøre folk! Ordet “fittekjøre” får da bare en litt annen betydning!

🙂

Og nå skal jeg ikke dvele så lenge ved dette. Men Ann Helen Nilsens konsept handler om å fortelle sannheten om rasshøl. Så er det sagt!

Make Up Sex kan enkelt beskrives som hevn. Man tar hevn på rasshøl med sannheten!

Og et viktig element i Make Up Sex er at man faktisk dokumenterer at det man sier er helt riktig! Så man kommer ikke bare med tomme påstander!

Der har du altså Make Up Sex, som egentlig skal være en folkesport i et demokrati! For i et demokrati skal sannheten og sannhetssøken være hovedverdien, og det å kritisere inkompente ledere skal være selve folkesporten!

Ann Helen Nilsens varslings- og kunstkonsept nyanserer hun forresten i det første blogginnlegget sitt fra mai. For i det innlegget fremgår det at hun faktisk har lydopptak av den telefonsamtalen hun gjengir. For hun gjengir den ord for ord!

Men du må faktisk “tolke” innlegget for å forstå at hun snakker på viktigheten av dokumentasjon, når det er det første hun snakker på når hun starter bloggen sin!

Forstår du? Hovedtolkningen av det aller første blogginnlegget til Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, er altså at hun har dokumentasjon på nøyaktig hva som ble sagt i telefonsamtalen da hun fikk sparken!

Dermed tar hun kunst og varsling til et nytt nivå. Og dagens kunstnere er ikke på det nivået i det hele tatt! Faktisk er ikke dagens kunstnere opptatt av sannheten i det hele tatt, og langt fra sannheten om inkompetente ledere! Og nettopp derfor er kunstnere dette samfunnets laveste kaste!

Det jeg sier er at Sindre Buraas har alliert seg med Ann Helen Nilsen og starter en kunstnerrevolusjon. Og etter alt å dømme er det alle andre enn dagens anerkjente kunstnere som vil lede an i den revolusjonen!

For dagens kunstnere er faktisk både lobotomert og kastrert! Så de kan vi egentlig glemme!

Og dette kan du merke deg først som sist, at jeg som er Messias, jeg tolker nå stort sett bare personer som ikke er anerkjent som kunstnere i dette samfunnet. Det er da et budskap fra Gud om at du bare kan glemme dagens kunstnere, av den enkle grunn at de har deepthroatet kuken til Satan i så mange år at det ikke er noen vei tilbake for dem!

Dagens kunstnere har flyttet inn til Oslo for å deepthroate kuken til Satan der inne, hvis du forstår? De er nede på sine knær, og trygler og ber om å få deepthroate kuken til Satan, altså jobbe gratis som kunstnere på kunstnerstipender!

Så dagens kunstnere er altså møkkafitter! Og dette er det at Sindre Buraas presiserer, når han selv tar jobben med å være kunstner!

Dette med at han vinner selv om han ikke har trent en gang, det kan du fint tolke som at enhver person som mangler kunstnerutdanning kan slå dagens kunstnere ned i støvla!

Man kan være helt utrent innen kunst, og likevel vinne!

Dette er det som Sindre Buraas sier, for han opererer jo som kunstner, og snakker dermed på at han vinner som kunstner, selv om han ikke har trent… eller snarere fordi han ikke har trent!

Hvis du forstår? Det han sikter til, det er at dagens kunstnere blir kastrert og lobotomert under utdanningen, under opptreningen, hvis du forstår?

Dermed er det faktisk bare en fordel å være “utrent” som kunstner! Dette er hva Sindre Buraas spikrer!

Questions…?

Og det kosta Sindre Buraas veldig lite å si dette, noe han faktisk presiserte etter målgang! Han sa det klart og tydelig, at han aldri hadde vunnet et løp så lett før!

Dermed sa han ganske enkelt at dagens kunstnere ikke byr på konkurranse i det hele tatt – de er altså patetiske!

Hvem som helst kan overgå dagens kunstnere! Dette er hva Sindre Buraas sier.

Dermed inviterer han alle og enhver, kall det alle som ønsker å være en kunstner, til å prøve seg! For det er nemlig verdens enkleste sak å overgå dagens kunstnere, for de har jo blitt både kastrert og lobotomert under utdanningen!

Hvem som helst kan vinne! Det er bare å prøve seg!

Og Sindre Buraas presiserer med navnet sitt at det å produsere kunst ikke behøver å være vanskelig i det hele tatt! Det er like naturlig som å knulle!

Bare kjør fitte, sier Sindre Buraas!

Og du synes kanskje at det er stygg språkbruk? Men språkbruken er bare et kunstnerisk virkemiddel som Sindre Buraas helt bevisst benytter seg av, for å understreke viktigheten av å fremme ytringsfrihet… når man er en kunstner!

Sindre Buraas mener altså at man har en unik mulighet til å slå et slag for ytringsfriheten, når man først er en kunstner!

Han snakker da på at kunstnere må ta samfunnsansvar! Dermed kritiserer han dagens kunstnere for å være selvopptatte svin!

Dagens kunstnere prøver bare å fremstå som kunstnere! De er kunstnere på liksom! Dermed kjører de ikke fitte!

Dagens kunstnere sitter altså og masserer horefittehølet sitt, foran speilet, og innbiller seg at det gjør dem til kunstnere!

Sindre Buraas presiserer da at for å være en kunstner, så må du faktisk kjøre fitte!

Og da tror jeg at Sindre Buraas har klart å hamre igjennom eller knulle igjennom disse poengene! Så da kan vi gå videre her, folkens!

🙂

TAKK TIL SINDRE BURAAS FOR AT HAN KNULLA DISSE TINGENE RETT OPP I FITTA VÅR!

TAKK TIL SINDRE BURAAS FOR AT HAN FITTEKJØRTE DAGENS KUNSTNERE SÅ GRUNDIG AT DE IKKE VET HVA DE HETER LENGER!

OG TAKK TIL SINDRE BURAAS FOR AT HAN TYDELIGGJORDE HVA HAN SNAKKET PÅ VED Å ALLIERE SEG MED ANN HELEN NILSEN OG GI EN PRAKTISK DEMONSTRASJON AV KUNSTKONSEPTET HENNES, SOM ER MAKE UP SEX!

TAKK, TAKK, TAKK! 🙂

Banner Sindre Buraas virkelig så mye?

Jeg som tolker Sindre Buraas ankom som Messias i 2005. Ved at jeg kom på 3.-plass i løpet hjelper jeg Sindre Buraas med å si “SB12”, slik jeg forklarte lenger opp i dette innlegget.

Merk nå at tolkningen SB12, den blir verifisert av at vi nå er i det 12. året etter 2005. Ergo er vi nå inne i “den 12. time” om du vil.

Det begynner altså å bli sent. Og da snakker vi om at det er sent å rydde opp i ting. Dermed snakker vi om at det har gått altfor langt! Dermed snakker vi om at noe er alvorlig galt! Ergo snakker vi om at Satan styrer landet, for det er da at ting blir alvorlig galt!

Men SB12, det betyr altså dårlig ånd, som betyr banning! Og nå forstår du sikkert hvorfor Sindre Buraas med initialene sine og ved å presentere dette kunstverket 12 år etter min ankomst, sier SB12?

Han mener at det er grunn til å banne her, for Satan styrer landet!

Men så er ikke Sindre Buraas ferdig riktig ennå! For han ønsker nemlig å minne oss om hva et demokrati er for noe, og hva som er kunstnere sin jobb i et moderne demokrati!

Se nå her:

Sindre Buraas 2017 = SB 12 = SB12 = Dårlig ånde = Banning

Der har du det jeg nettopp har snakket på. Men se nå på dette:

SB12 = SB 12 = 52 12 = 52 UKER 12 MÅNEDER = HELE ÅRET!

Forstår du? Det er normalt 52 uker i et år, og det er 12 måneder i et år. Så å si “52 12” blir noe tilsvarende som å si “24 7”, hvis du forstår? Det betyr altså hele året!

Det som Sindre Buraas minner om, det er at det er grunn til å bare fortsette og fortsette med å banne! Og hva sikter han til da?

Jo. Dette er et demokrati, og da må det være lov til å banne, for ellers er det ikke lov til å kritisere en gang! Og da er det altså kunstner sin jobb å sørge for at dette er et demokrati, ved å sørge for at det er lov til å banne, ved å banne hele året!

Videre mener Sindre Buraas at noe er alvorlig galt med folk, siden de har stemt Satan inn på stortinget! Og dermed mener Sindre Buraas at det er grunn til å bare fortsette og fortsette og banne, siden folk sin onde natur ikke vil endre seg med det første!

Det er nå vitenskapelig bevist at folk flest er direkte onde! For de har plassert Satan ved makta, og selv om Satan har bevist at Satan faktisk er Satan, så har de innvilget Satan fire nye år på tinget!

Folk har helt bevisst gått og stemt på Satan. Og dette gjør folk flest til Satanister!

Og da er det nå en gang slik med Satanister, at det ikke er så lett å kurere dem! Dermed vil folk fortsette med å være Satanister, også etter at verden forandrer seg!

Folk er i bunn og grunn Satanister, og har derfor fortjent å bli bannet tilbake til helvete, der hvor de hører hjemme!

Hvis kunstnere ikke banner som bare faen, og skaper et helvete her, så får ikke rasshøla som fortjent, og da undergraves rettferdigheten, som er en av hovedverdiene i et demokrati!

Merk nå at rettferdighet til syvende og sist bare er en måte å synliggjøre sannheten på. Når man for eksempel gir folk flest bare dritten, fordi de er komplette rasshøl som har fortjent bare dritten, så forteller man sannheten om at de er komplette rasshøl som har fortjent bare dritten!

Og det er litt viktig at kunstnere forklarer til barn og ungdommer at de voksne er regelrett onde og har fortjent bare dritten! For ellers så begynner ikke barn og ungdommer å hate de voksne, og da vil de unge bli som de voksne! Da vil de unge faktisk bli Satanister selv! De vil da begå selvmord som barn og ungdommer, og bli voksendemoniserte horefittehøl fra helvete!

Så til syvende og sist så handler banning og kritikk av de voksne om å respektere Babyer, barn og ungdommer!

Det er rett og slett et spørsmål om respekt.

Som sagt handler det også om å respektere demokratiet. Du kan faktisk si at de som er motstandere av banning, de er landsforrædere!

Dette landet er proppfullt av landsforrædere som har sammensverget seg mot demokratiet, nettopp ved å legge banning og kritikk for hat!

Og grunnen til at de har lagt banning og kritikk for hat, den er jo åpenbar: De er rett og slett rasshøl som ikke ønsker å bli avslørt!

Skal vi avslutte da?

Jeg tror kanskje at Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad har fått frem noe av hovedbudskapet sitt. De har en del flere ting på hjertet, men jeg tenker at det kan bli ting som folk kan tolke seg frem til selv!

Okay?

Dere kan prøve å tolke litt selv også!

Om ikke annet så ser dere da hvor vanskelig det faktisk er å tolke kunst på den måten som jeg gjør her nå!!!!!

Det jeg gjør er å prestere på et nivå rent mentalt som ingen andre kan matche. Jeg er slik sett verdensmester innen verdens hardeste mentale øvelse, kunsttolkning!

Og hvis jeg tolker Sindre Buraas riktig, så gir han meg et kompliment for dette, ved at han ikke trener selv lenger, slik at han sier at det kanskje ikke er det å være i best fysisk form som er viktigst, men snarere det å være i best psykisk form om du vil!

Jeg velger i hvert fall å tolke det han gjør på den måten, akkurat nå! For jeg regner ikke med at det er noen andre som gir meg ros for disse tolkningene. For folk flest er jo stort sett opptatt med å ro, så fort det kommer en superhelt med helt spesielle evner!

Så da kan dere alle sammen bare late som om disse tolkningene ikke er geniale, og rett og slett gjøre det som dere gjør når det ankommer en ekte superhelt som meg, og det er da å begynne å ro på ulike måter!

Ro, ro til fiskeskjær!

Det er bare å begynne å ro, for det er det eneste som dette samfunnet klarer å gjøre når det ankommer superhelter!

En siste tolkning

Jeg skrev over her at du kan tolke dette kunstverket ferdig selv. Dette var selvsagt en spøk, siden du ikke er i stand til å tolke en jævla dritt selv!

Beklager dette, men jeg må faktisk fremme ytringsfriheten her, siden Sindre Buraas har understreket viktigheten av å nettopp gjøre det!

Men tilbake til saken:

For å tolke kunst må man for det første forstå seg på Gud. Og jeg som skriver dette er den eneste personen som forstår seg på Gud! Så derfor er det bare jeg som kan å tolke kunst!

Hvis du i det hele tatt skal bli i stand til å tolke kunst, så må du se for deg at Gud er en svært leken, arrogant, kritisk, komisk og fantasifull Baby som ønsker å latterliggjøre de voksne for å være uintelligente! Og da forstår Gud at det eneste som Gud trenger å gjøre, er å presentere noe som krever fantasi, altså kunst!

For da avsløres det at de voksne mangler fantasi, altså intelligens! For intelligens er evnene til å tenke nye ting og evnen til å forestille seg ting. Kall det gjerne evnen til å løse problemer ved å gå nye veier, og evnen til få innsikt!

Lekenhet og fantasifullhet er ensbetydende med intelligens. Så fort du legger lekenhet og fantasifullhet for hat, slik som de voksne gjør, så legger du intelligens for hat!

En annen ting er at den som har et behov for å hele tiden fremstå som intelligent og å hele tiden ha rett, den er ikke særlig nytenkende og er dermed ikke akkurat noe geni og er dermed ikke akkurat fantasifull heller. Poenget er da at de voksne mangler intelligens!

Og for Gud som er en svært leken og fantasifull Baby, så er det kjempemorsomt å presentere kunst, for kunst krever at man er leken og fantasifull! Og det er ikke de voksne!

Dermed blir de voksne avslørt som retarderte!

Og poenget er da at hvis du studerer kunst, så er kunsten tilstrekkelig leken og fantasifull til at de voksne ikke klarer å tolke den. Og det skyldes at Gud har en finger med i spillet, i kunsten!

Så all kunst er et uttrykk for den samme intelligensen. Og det er en intelligens som hater de voksne og som er svært samfunnskritisk og som selv er en leken og fantasifull Baby!

Og det er som jeg har forklart en intelligens som forutså hele Universet før det ble skapt!

Og den intelligensen har selv bestemt at den ikke skal være Guden. Og det skyldes at Gud forutså hele Universet før det ble skapt. Så Gud forutså hvor religiøse alle ville være, ved at cirka 90 prosent av menneskeheten ville være religiøs. Og som den gretne, sinte og sta Babyen som Gud er, så ønsket Gud å gjøre opprør mot religion!

Dermed er det ikke Gud som er Guden. Men det er Babyer, barn og ungdommer som er Gudene. I tillegg er slike superhelter som Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad Gudene!

Og det handler om at Gud oppfattet veldig tidlig at menneskeheten startet en konkurranse som handler om hvem som er mest religiøs. Og Gud startet da sin egen religion, en religion hvor først og fremst Babyer, superhelter og klovner er Gudene!

Og hvis man studerer Babyer, så ser man at de er Universets offisielle læremestere, som lærer bort alle de tingene som de voksne trenger å lære seg, inkludert lekenhet, fantasifullhet, nysgjerrighet, ærlighet, humor og rettferdighetssans og en respekt for det frie og uavhengige enkeltindividet!

Og superhelter, slike Superhelter som Tore Ruud Hofstad og Sindre Buraas, de forteller jo sannheten. De er også læremestere!

Og klovner, for eksempel slike klovner som Ann Helen Nilsen, de representerer jo krysningspunktet mellom alle positive verdier, fordi det er klovnen som representerer det krysningspunktet!

Og for ordens skyld, så er alle superhelter klovner. Bare så det er sagt!

Men poenget er da at dette er Gud. Der har du Gud! Gud sender Babyer som Universets offisielle Guruer! Gud sender superhelter som faktisk er klovner!

Og da ser du at Gud setter humor over alt annet, og at Gud er ekstremt leken!

Og dette er noe du må ha klart for deg, hvis du skal tolke kunst. For da er du åpen for at for eksempel Sindre Buraas er et så stort geni at det er helt latterlig!

🙂

Ja, for dette er jo bare latterlig, og helt grensesprengende! Og Gud er en slik opprørsk og grensesprengende Baby selv, at Gud elsker ting som er sinnssykt og grensesprengende!

Gud elsker klovner som opererer på et nivå som ingen kan akseptere at er mulig! Og i den sammenheng, så kan jeg bare fortsette med å tolke Sindre Buraas her!

Sindre Buraas er ikke ferdig!

Det jeg sier nå er at Sindre Buraas ikke er ferdig! Han har mer på hjertet!

Og dette er det jeg snakker på. Det er jo helt sinnssyk! 🙂

Men Gud elsker ting som er sinnssykt. For de voksne har nemlig lagt galskap for hat, slik at de er helt ute av stand til å akseptere noe som er sinnssykt eller å anerkjenne noen som er sinnssyk.

Og da kan Gud sitte og le av de voksne sitt hat for Sindre Buraas! Sindre Buraas er et av verdens største genier, men de voksne avskriver han, fordi han er så genial at det er helt sinnssykt!!!!!

Tilsvarende er det forresten med Babyer. Hvis man begynner å studere Babyer og tolke dem som kunstnere, så blir de så kloke og intelligente og geniale at det hele blir helt sinnssykt! Det er ikke mulig!

Og da avskriver altså de voksne det hele som sinnssykt. Og dermed er de voksne helt ute av stand til å akseptere at Babyer både er genier, Guruer og kunstnere, og kunstverk i seg selv!

Så enten det er snakk om Babyer eller Sindre Buraas, så klarer samfunnet bare å møte superhelter med hat!

Dette samfunnet hater Babyer som sinnssyke, også når jeg forklarer at Babyer er genier og kunstnere! Og dette samfunnet hater Sindre Buraas som sinnssyk, så fort jeg tolker han som kunstner!

Og poenget er da at Gud er såpass leken, at Gud henger seg opp i hvor morsomt det er at de voksne har lagt galskap for hat! Og grunnen til at Gud er såpass fascinert av de voksne sitt hat for galskap, den er at det hatet fører til at de voksne opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for ungdommer i form av psykiatrien!

Og de ungdommene som plasseres i psykiatrien, det er ungdommer som har fått et kunstverk i form av en mental lidelse rett fra Gud!!!!! Så de psykiatriske fangene er kunstnere og superhelter som er sendt av Gud!!!!!

Hat for galskap er altså motivet bak psykiatrien. Og psykiatrien er en konsentrasjonsleir for de superheltene som Gud sender!

Der har du Gud! Der har du Gud sin humor! Gud sender selvsagt noen som er sinnssyk! For Gud synes at galskap er kjempemorsomt! Og Gud vet også at galskap er ren visdom!

Men poenget er da at der har du Gud. Gud hater psykiatrien. Gud elsker klovner. Og Gud synes det er kjempemorsomt å avsløre de voksne sitt hat for galskap, lekenhet og fantasifullhet!

Så nå forstår du vel hva en mental lidelse er? Det er Gud som latterliggjør de voksne og lederne i dette samfunnet for å hate intelligens! Og for å hate humor, lekenhet, fantasifullhet og galskap! Alle disse tingene er nært knyttet opp mot hverandre. Mister du den ene, så mister du den andre!

Intelligens er avhengig av en rekke andre ting, inkludert sans for humor, lekenhet, ærlighet og fantasifullhet! Ja, og galskap!!!

Så der har du altså Gud. Gud vet verdien av humor, galskap og fantasifullhet. Forstår du dette? Og derfor hater Gud psykiatrien. Og psykiatrien er en konsentrasjonsleir for de superheltene som Gud sender, som er læremestere i nettopp galskap!!!!!

Så det er ingenting Gud hater mer enn psykiatrien. For psykiatrien er en verdenskrig som de onde voksne rasshøla fører mot flotte og friske ungdommer som faktisk er kunstnere og superhelter, som har fått kunsten sin rett fra Gud i form av en mental lidelse!

Og nå skal jeg ikke begynne å tolke mentale lidelser. Men jeg kan i hvert fall si såpass som at en mental lidelse, det er Gud som leker Satan med deg, og som dermed avskriver seg selv som Guden og som dermed informerer deg om at det er en stilling ledig som Gud her og som dermed spør deg om du vil være Guden!

Gud er altså 100 prosent forpliktet til humor. Så når Gud skal forklare til deg som har en mental lidelse at du er Guden, så gjør Gud det ved å selv være Satan!

Gud har det med å gjøre ting på den latterligste måten!

Og det jeg sier nå, det er også at når folk har ulike religiøse eller mystiske opplevelser, eller til og med nær døden-opplevelser og lignende ting, så er det Gud som tuller. Gud drar da en spøk. Forstår du dette? Gud drar en spøk om at Gud er hellig!

Ja, for Gud er jo bare en leken Baby som elsker å tulle og lure folk hele dagen!

Men samtidig forteller Gud sannheten hele veien. Det er bare det at de voksne mangler sans for humor, og forstår dermed ingenting av det som Gud sier – verken mentale lidelser eller mystiske opplevelser forstår de voksen – for de mangler nemlig sans for humor!

Hva er det Sindre Buraas har på hjertet?

Merk nå først at når du skal tolke kunst, så må du sveve noen centimeter over bakken. Okay?

Følg nå nøye med på dette:

Sindre Buraas presenterer seg som sinnssyk. For han har ikke trent, men så stiller han likevel til start på et motbakkeløp!

Forstår du den? Dette resonnementet er korrekt kunsttolkning. Man trekker ikke inn slike ting som at han har trent i så og så mange år og har vært på et så høyt nivå og så videre.

Når man tolker kunst, så er man en klovn som misforstår ting, som svever litt over virkeligheten om du vil! Og man er en klovn som velger å henge seg opp i visse detaljer, og som er litt klønete når man prøver å tolke de detaljene!

Poenget er da at når man skal tolke kunst, så må man ikke først og fremst prøve å forstå ting helt korrekt. Man må først og fremst prøve å være en klovn som misforstår!

Derfor sier jeg at Sindre Buraas presenterer seg selv som sinnssyk. For han stiller på et motbakkeløp uten å ha trent!

Videre understreker han hvor sinnssyk han er. For han vinner også løpet!

Forstår du at det er helt sinnssykt å vinne løpet, når man ikke har trent?

Han snakker da både på det at han er sinnssyk, og på galskap som verdi. Du kan si at han sier at han er sinnssyk, ved at stiller til start på et motbakkeløp uten å ha trent. Videre kan du si at han fremmer galskap som verdi ved at han faktisk også vinner løpet!

Du kan da si at han tar galskap hele veien, helt til topps om du vil! Og han prøver da å forklare hva ekte galskap er for noe. Det er noe man tar helt ut, tar hele veien! Og det er noe som tar en helt til topps, helt til toppen av resultatlista også, om du vil!

Og særlig når man er en kunstner som han, som har som jobb å fremme galskap som verdi i samfunnet, fordi galskap er den verdien som forener alle positive verdier og som avskaffer alle negative og misforståtte verdier, så er det ekstra viktig å kjøre knallhardt når man fremmer galskap!

Så derfor tar Sindre Buraas galskapen hele veien, enkelte vil si litt for langt, ved at han også vinner løpet! Vel å merke til tross for at han ikke har trent!

Så her ser du at Sindre Buraas er en klovn som driver og tuller fælt. Og dette er det jeg snakker på. Gud er en leken Baby som elsker klovner. Og dette avsløres når man prøver å tolke slike kunstnere som Sindre Buraas, som er sendt av Gud!

Uten at Gud vet hva du snakker på, hvis du skulle fått anledningen til å spørre Gud om det, selvsagt! Men nå er jo Gud tross alt en leken Baby som driver og tuller fælt!

Og Gud ønsker jo å presisere at man må lytte til Sindre Buraas! Det er jo derfor Gud har sendt Sindre Buraas!

Så for Gud er det et poeng i seg selv at man tar kunstnere på alvor! Og derfor er det helt uaktuelt for Gud, uansett, å ta noe av æren for kunsten deres!

Så Gud har altså en enorm respekt for Sindre Buraas. Man produserer den kunsten man har fortjent å produsere!

🙂

En læremester i mentale lidelser

Det som Sindre Buraas sier, det er at du skal være gal allerede før du kommer inn i en motbakke. Og når han snakker på motbakke, så snakker han på en mental lidelse!

For Sindre Buraas, han var jo gal da han meldte seg på dette motbakkeløpet. For han meldte seg på… til tross for at han ikke hadde trent!

Dermed gjør Sindre Buraas et poeng av at du må være gal før du får en mental lidelse, før du kommer inn i motbakken! Det er hemmeligheten ved å mestre en mental lidelse.

Og det han snakker på da, det er følgende:

Hvis du allerede er gal før du får en mental lidelse, så oppfatter du at den mentale lidelsen også er gal. Dermed oppfatter du at den mentale lidelsen faktisk utfordrer deg i en konkurranse i galskap! Og du er også så gal at du forstår at det åpenbart er Gud som er den mentale lidelsen – Gud som utfordrer deg i en konkurranse i galskap!

Da forstår du at en mental lidelse ikke handler om å slutte å være gal, men faktisk handler om å være mer gal en Gud, altså mest mulig gal!

Så en mental lidelse er en sporty utfordring fra Gud i galskap! Og selv så er Gud Satan. Og dermed spør Gud hva du er for noe, for Gud selv er nemlig Satan!!!!

Og da står du fritt til å velge hva du vil være. Men det ligger da i kortene at det er en stilling ledig som Gud. Så jobben din er da å være Guden!

Og her ser du at en mental lidelse er en lek, eller et rollespill om du vil, mellom deg og en svært leken og sporty Gud!

Og dette forstår en person som er tilstrekkelig gal før man får en mental lidelse! Derfor er det så viktig å være gal før man får en mental lidelse!

En annen ting er at det er for sent å utvikle galskap, når man får en mental lidelse. Det tar tid å utvikle galskap som egenskap! Derfor må man være gal før man får en mental lidelse, for ellers får man et helvete med å vinne den konkurransen i galskap som en mental lidelse er!

Derfor har Sindre Buraas et kjempeviktig poeng, når han fremhever viktigheten av å være gal allerede før man får en mental lidelse.

Og bare for å utdype dette enda litt til, så er det slik at du ikke vil overreagere på den mentale lidelsen sin galskap, hvis du selv er gal!

Det som skjer i dag er at folk ikke er gale på forhånd, når de får en mental lidelse. Dermed overreagerer de på de sterke virkemidlene som den mentale lidelsen benytter seg av!

Og resultatet av dette er psykiatrien, en konsentrasjonsleir for personer som oppfattes som gale!!!!!

Hele samfunnet er altså proppfullt av personer som ikke er tilstrekkelig gale, og som følgelig overreagerer på galskap! Ja, folk har faktisk lagt galskap for hat!

Derfor har vi en psykiatri.

Så her ser du at Sindre Buraas faktisk avskaffer psykiatrien, riktignok på en helt sinnssyk måte, men dog!

🙂

Han meldte seg opp på et motbakkeløp, og avskaffet psykiatrien, han! 🙂

Stemmer dette?

Når man tolker kunst, så skal man normalt prøve å verifisere at tolkningene er korrekte.

I dette tilfellet er det naturlig å merke seg at Sindre Buraas deltok på et lokalt motbakkeløp. Lokalt betyr da et motbakkeløp som er veldig nære han selv, faktisk så nære han selv at det er innvendig!

Så lokalt betyr innvendig, eller mentalt om du vil. Et lokalt motbakkeløp… det betyr altså… en mental lidelse!

Så her ser du at den tolkningen jeg gjennomførte nå nettopp, den stemmer. Og da begynner jo dette å bli virkelig sinnssykt!

Og det er intet mindre enn Sindre Buraas som understreker hva han snakker på, som er mentale lidelser, altså noe som er helt sinnssykt!

Viktig å ta det med ro

Og Sindre Buraas er ennå ikke ferdig med å fremheve at han snakker på galskap og mentale lidelser. Neida!

For det motbakkeløpet han deltok på, det heter jo RO. Altså Rognstadkollen Opp, RO.

Og det han sier da, det er at det ikke er nok å være gal på forhånd, før man kommer inn i motbakken, eller før man får den mentale lidelsen om du vil.

Du må også beholde roen, når du får en mental lidelse!

Og bare for å forklare dette, så startet Sindre Buraas på RO, når han startet på motbakken. Motbakken var altså ensbetydende med RO.

Dermed forklarte han klart og tydelig at du må ta det med ro når du får en mental lidelse. Og det han snakker på da, det er at det er lett å overreagere når man får en mental lidelse!

Og da ønsker Sindre Buraas å sammenligne en mental lidelse med motbakkeløping, som du sikkert forstår. Han sikter da til at hvis du ikke er vant til å drive med motbakkeløping, så vil motbakken sette seg i låra på deg med en gang!

Men det skyldes bare at det er noe helt nytt!

Så det du trenger å gjøre, er å ta det med ro, og ta deg tid til å venne deg til motbakkeløping, eller mentale lidelser om du vil!

Det som Sindre Buraas sier er altså at en mental lidelse kan oppleves som veldig uhåndterlig og voldsom til å begynne med, men at det blir enklere etter hvert, bare man får vendt seg til “øvelsen”.

Det han sier er altså at en mental lidelse er en helt spesiell type motbakke, som det tar litt tid å venne seg til. Derfor gjelder det å ta det med ro, når man får en mental lidelse og ikke overreagere på hvor tøff motbakken er!

En mental lidelse er altså i en viss grad en tilvenningssak. Hemmeligheten er dermed å ta det med ro og å ikke overreagere på hvor tøft og slitsomt det er!

Stemmer denne tolkningen?

Det er som jeg sier et prinsipp innen kunsttolkning at man prøver å verifisere at tolkningene er korrekte. Derfor kan vi godt spørre om det er helt sant at Sindre Buraas ønsket å fremheve viktigheten av å ta det med ro, da han skapte dette kunstverket under årets Rognstadkollen Opp (RO).

Og jeg kan da overlate ordet til Tore Ruud Hofstad, som etter målgang på årets løp bemerket til Sindre Buraas at han hadde løpt mye fortere i tidligere løp, enn han gjorde i år.

Dette var da Tore Ruud Hofstad som hjalp Sindre Buraas med å fremheve at han faktisk tok det svært med ro på årets løp!

Og det Tore Ruud Hofstad satte fingeren på, det var jo helt sant! For normalt ville Sindre Buraas hatt 1-2 minutters forsprang omtrent halvveis ut i løpet, på oss som kom halsende bak i år. For det som normalt skjer er at Sindre Buraas setter fart på de 2 kilometerne med asfalt som er først. Og da er det ingen som klarer å følge!

Og alle vi som ser hvordan Sindre Buraas forsvinner, akkurat som om han kjører på moped eller motorsykkel, vi får et minne for livet!

Men det skjedde ikke i år. I år tok han løpet som en joggetur. Og han bemerket selv etter målgang at han aldri hadde vunnet et løp så lett!

Her ser du at han både tok det med ro og fremhevet etter målgang at han tok det med ro. Og Tore Ruud Hofstad stusset over at han tok det med ro, fordi han ikke har hatt for vane å gjøre det på dette løpet!

Dermed kan det umulig tydeliggjøres noe mer at han faktisk tok det med ro. Og da har vi klart å verifisere denne tolkningen. Sindre Buraas ønsket altså å fremheve viktigheten av å ta det med ro, når man får en mental lidelse!

Hva mer sier Sindre?

Vi kan også notere oss at han vant løpet. Ikke sant?

Det som Sindre Buraas sa etter målgang, om at han aldri har vunnet et løp så lett. Det kan tolkes som at han sier at bare man tar det med ro, så er det ingen problemer å vinne den konkurransen mot Gud som en mental lidelse er!

Han understreker da bare at det å ta det med ro er noe av hemmeligheten ved å vinne en slik konkurranse, mot noen som er så gal som Gud!

Og da fremhever han altså at en mental lidelse, det er en konkurranse. Og dette fremhever han ved at han vant, og ved at han snakker på hvor lett det var å vinne!

Så dette er da noe å huske på. At en mental lidelse er intet mindre enn en konkurranse. En konkurranse mot Gud!

Og det blir mye lettere å vinne den konkurransen, hvis man er gal på forhånd og beholder roen underveis!

Viktigheten av sex

Sindre Buraas har et navn som gjentar tallet 6, altså ordet sex. Dermed fremhever han viktigheten av sex.

Det han sikter til da, det er at du må bruke kroppen din til å kurere deg for en mental lidelse. Og så puster og peser han, for at du skal forstå hva han snakker på!

Og han snakker vel å merke på å bevege seg oppover, la oss si til et høyere og høyere klimaks, og i et slags naturlig landskap!

Han snakker dermed på sex. Og det han sikter til da, det er noe som er litt spesielt, men ikke så komplisert.

Med en mental lidelse medfølger det… eller bruker jeg nå ordet “med” for mange ganger?

Ja, kanskje like greit det, for jeg hjelper deg nå med å huske dette.

MED en mental lidelse MEDFØLGER det en Kraft, og den Kraften må du transformere for å bli frisk på best mulig vis. og du transformerer den Kraften ved å sende den ned til kjønnsorganet ditt!

Dermed blir kuren onani og sex.

Og et at de viktigste punktene da, det er at man må bruke lang tid på onani og sex. Og dette fremhevet altså Sindre Buraas ved å ta det med ro på årets Rognstadkollen Opp.

Du må altså ta det med ro når du skal kurere deg for en mental lidelse, og transformere den Kraften som medfølger en mental lidelse!

Dette har selvsagt å gjøre med at Gud er en leken Baby, som synes at slike ting som KRAFTEN er kjempemorsomt. Derfor så medfølger det altså en egen Kraft, som du får rett fra Gud, når du får en mental lidelse!

Dermed er en mental lidelse to ting. Det er mentale fenomener, og det er også en Livskraft!

Og den Livskraften det her er snakk om, den bidrar til at du blir mentalt… i ubalanse. Og for å kurere deg på best mulig vis, må du transformere den Kraften. Og det kan du gjøre på to ulike måter.

Gjennom en egen teknikk for onani, eller ved å gjenvinne Kraften via en annen persons Kropp gjennom sex eller langvarig fysisk kontakt.

Og det som er viktig er at man tar seg veldig god tid. For det tar tid å transformere Livskraften!

Sindre Buraas oppsummerer

Sindre Buraas bruker navnet sitt til å oppsummere dette, som jeg nettopp har forklart:

Sindre Buraas = S B = 5 B = E B = EB = BE

Han oppgir tallet 5 med bokstaven S, som altså tolkes som tallet 5 fordi den ser ut som et 5-tall. Og tallet 5 peker på den 5. bokstaven i alfabetet, som er bokstaven E.

Og da får du altså det engelske ordet Be. Og det at det er et engelsk ord, det er en fremheving av at det ikke er et norsk ord, noe som igjen er en fremheving av at du ikke må be, som er det norske ordet. Ikke må be til Gud!

Dette forstår jeg helt uten videre. Men du må kanskje tolke på denne måten for å forstå at det er galt å be til Gud:

Sindre Buraas = S B = 5 B = E B = Error Be = Feil å be

Ikke be til Gud!

La meg nå forklare dette i detalj.

Når du har en mental lidelse, så er jo Gud Satan. Så hvis du ber til Gud da, så ber du til Satan.

Hele poenget er jo at du skal be til deg selv, slik som jeg har beskrevet i Bokserien DU ER GUDS RIKE.

Merk for øvrig at bokserien står for tallet 66:

DU ER GUDS RIKE = 2 2 4 4 = 22 44 = 66

En slik tellende tallrekke står for det neste tallet i rekken, som du sikkert har merket deg.

Og da henviser jeg direkte til Sindre Buraas:

66 = 6 6 = Sindre Buraas

Dette betyr at dette kunstverket og Sindre Buraas sin kunst er knyttet opp til den boka som jeg har skrevet, som nettopp forklarer slike ting som hvordan man ber til seg selv som Gud!

Man kurerer seg da for en mental lidelse ved å være en klovn som begynner å be til seg selv, fordi det er en selv som er Guden!

Man begynner da å gudedyrke seg selv, om du vil. Og da gudedyrker man Kroppen sin. For når det er Den Levende Guden som er Guden, så betyr det at det er Kroppen som er Guden!

Poenget er da at man må bruke kroppen sin, noe Sindre Buraas nettopp fremhever ved å løpe opp en motbakke i dette kunstverket. Og så må man huske på å ta det med ro. Og gjerne være litt gal på forhånd!

Og man uttrykker da galskap når man har sex og når man onanerer. Det er noe av konseptet. Og man vinner da den konkurransen som Gud har startet, som er en konkurranse i galskap!

For den galskapen som Den Levende Guden har, i form av seksuell energi, den kan ikke Gud matche, for Gud har ingen kropp. Derfor blir altså sex hemmeligheten ved å vinne en konkurranse i galskap mot Gud!

Og dette fremhever altså Sindre Buraas ved å ha 6 bokstaver i både fornavnet og etternavnet sitt. Viktigheten av sex kan ikke gjentas nok ganger!

Hva sier Tore Ruud Hofstad om dette?

Tore Ruud Hofstad ønsker ikke å bruke så mye tid på å forklare dette, for han mener at det som Sindre Buraas har sagt, er mer enn dekkende.

Men siden folk spør, så sier han også noe. Men han ønsker altså ikke å bruke så mye tid på å forklare noe som Sindre Buraas allerede har forklart meget bra!

Så han bruker ganske enkelt startnummeret sitt til å bekrefte at det som Sindre Buraas sier, er helt korrekt. Og startnummeret til Tore Ruud Hofstad var 75. Og dette kan vi tolke på følgende måte:

75 = 7 5 = sju 5 = sju Hånd = sjuk Hånd

Han sier der at når du er sjuk, altså mentalt sjuk, så må du huske på viktigheten av å bruke hendene dine til å kurere deg. Han snakker da på denne helt spesielle måten å be til seg selv på, som utgjør en supereffektiv og magisk teknikk for onani!!!!!!

Men drit i det. For Tore Ruud Hofstad er ikke helt ferdig ennå:

75 = 7 5 = sju 5 = sju Hånd = sjuk Hånd = sjuk Guds Hånd = sjuk Messias

Han sier at den som er sjuk, den som er helt sjuk, altså sinnssyk, som altså har en mental lidelse, den er Messias. Dermed presiserer han at de som har mentale lidelser faktisk er sendt av Gud med et viktig budskap eller to – for eksempel et budskap om at det ikke er Gud som er Guden her!

Men så var jo Sindre Buraas inne på betydningen av sex. Og Tore Ruud Hofstad ønsker å bekrefte i hvilken grad det som Sindre Buraas sier om viktigheten av sex er korrekt:

75 = 6 = sex

Du kan si at den korrekte tolkningen, eller primærtolkningen om du vil, av tallet 75, det er tallet 6, som står for sex.

Over her kan du si at vi gjennomførte en tolkning underveis på veien til tallet 6. Og da snakker faktisk Tore Ruud Hofstad på dette med at du er Guden, i tilknytning til sex. Han snakker på begge deler samtidig – det å være Messias eller Den Levende Guden og sex!

Han snakker da på en form for guddommelig sex, hvor man rett og slett dyrker Kroppen som Guden!

Så han sier da samme sak som Sindre Buraas, men ønsker ikke å bruke så mye tid på å forklare dette, siden Sindre Buraas sin forklaring er fullgod. Dermed sier Tore Ruud Hofstad at Sindre Buraas vet hva han snakker på.

Så Sindre Buraas får kred for det.

Og så kan vi for så vidt merke oss at når Tore Ruud Hofstad bruker startnummet sitt til å fremheve viktigheten av sex når man har en mental lidelse, så sier han at det ikke er noen vits å nøle eller tvile. Det er bare å starte med en gang!

Skaff deg et nummer!

Dette er det han sier. Få deg et nummer! Ha sex! Den typen ting!

Et foredrag om kjærlighet

Når vi først er i gang med å tolke startnummeret til Tore Ruud Hofstad, så kan det bemerkes at startnummeret er noe som er plassert på brystet, altså ved hjertet, som man faktisk kaster fra seg etter løpet.

Dermed sier Tore Ruud Hofstad at du bare kan glemme kjærligheten. Det er i praksis noe som står i veien for sex!

For øvrig er Tore Ruud Hofstad inne på et tema som kanskje er for avansert til at jeg kan klare å forklare det her. Men okay! Jeg kan prøve, likevel!

Kjærlighet er ikke å elske noen. Kjærlighet er å ikke gjøre det! Dette betyr flere ulike ting, som jeg nå skal forklare, for ordens skyld!

Den største kjærligheten er hatet for ondskap. For det er den kjærligheten som virkelig er kjærlighet. Alt annet er på liksom!

Det er først da du virkelig bryr deg og elsker noen i praksis, når du hater ondskap! Og da snakker vi altså om hat, som vi kan si at rent semantisk i hvert fall er fraværet av kjærlighet!

Videre er det slik at kjærlighet er å elske noen, når man ikke gjør det! Folk i dag tror at kjærlighet er å elske noen når man gjør det. Men dette er helt feil!

Kjærligheten viser seg når man elsker noen til tross for at man ikke gjør det!

Så kjærlighet er kanskje dagens mest misforståtte tema!

Hovedbudskapet til Tore Ruud Hofstad er altså at du må tenke litt mer på deg selv, bare for å understreke dette. Hvis du elsker deg selv, når du får en mental lidelse, så sørger du for at du får den kosen som du trenger og fortjener!

Og bare for å stoppe opp litt nå, og se på hva som skjer når Tore Ruud Hofstad kaster fra seg startnummeret, så er det da bare han igjen. Forstår du?

Når vi snakker på startnummeret, så er det to ting om du vil. Du har Tore Ruud Hofstad, og så har du startnummeret. Forstår du? Men når Tore Ruud Hofstad kaster fra seg startnummeret, så er det bare han igjen! Og det er nettopp budskapet, at det bare er han som betyr noe!

Det han sier er altså at du må respektere deg selv, og forstå at det bare er du som betyr noe! Du kan glemme alt annet! Kaste fra deg alt annet, altså!

Og vi kan også nevne at startnummeret kan tolkes som en kølapp, som man har fått plassert på brystet. Og Tore Ruud Hofstad mener da at du må kaste den kølappen, og heller kaste deg i det!

Og dette handler da om å respektere seg selv, som den Babyen man er!

En mental lidelse handler altså om å elske seg selv, mer enn om å elske andre! Og det handler helt konkret om om være Den Eneste Guden (DEG)!

Og da må man faktisk respektere Kroppen sin som Den Eneste Guden, som den eneste som betyr noe! Og bare for å ripe opp i dette, så er det dette som Tore Ruud Hofstad forklarer altså at man må lytte til kroppen, og ikke til kølappen om du vil! Kroppen trenger kos!

Derfor kaster han altså fra seg startnummeret etter løpet, og står der igjen med bare kroppen sin!

Og da blir det vi i dag kaller for kjærlighet bare i veien! Det blir da en begrensning som gjør at man i praksis hater seg selv, hater kroppen sin!

Så kjærlighet er noe som gjør deg blind. Det vet vi allerede i dag. I tillegg er kjærlighet ofte det samme som å hate seg selv. Det er det det er i praksis!

Hvis en liten nyfødt Baby skal være slik som oss voksne, og vente på at den skal bli stormforelsket før den får noe kos, så blir jo kjærligheten et overgrep på Babyens behov for kos!

Forstår du dette? Kjærlighet og kravet om at man må være forelsket er et overgrep på Den Levende Guden!

En Baby, den må ha kos! Og det er allerede gitt! Så Babyen den MÅ kose. Og dermed så blir kjærlighet helt irrelevant!

Og dette er det at Tore Ruud Hofstad snakker på, når han kaster fra seg startnummeret, som har vært plassert ved hjertet hans! Bare glem kjærligheten! Skaff deg et nummer!

Og bare for å spikre dette, så må Tore Ruud Hofstad skaffe seg et nummer, når han har kastet fra seg startnummeret! Forstår du dette? Han kastet startnummeret. Dermed mangler han startnummer! Dermed må han skaffe seg et nummer!

Det er slik som dette man tolker kunst. Man tolker kunst stegvis, ved å si den ene tingen etter den andre, slik jeg nettopp gjorde. Det er et som åpner opp for mening i kunsten, faktisk!

Så husk dette! Glem kjærligheten, og skaff deg et nummer!

Så til dere som er unge og tror på forelskelse og kjærlighet, så har Tore Ruud Hofstad et nytt perspektiv å komme med. Det kan faktisk være livsviktig at dere forstår viktigheten av Tore Ruud Hofstad sitt budskap!

Og bare for å utdype viktigheten av budskapet hans, så kan jeg nevne at en mental lidelse ikke bare tar kontroll over sinnet ditt, men også over omgivelsene dine. Og den mentale lidelse er jo Satan for deg!

Dette betyr helt konkret at den mentale lidelsen lurer deg inn i ei blindgate, hvis du blir forelsket! Forelskelsen og kjærligheten er da en del av den mentale lidelsen!

Derfor må ikke dere som har mentale lidelser la dere lure av forelskelse!

Husk dette. At en mental lidelse er Gud, som gir dere en kunstnerutdanning! Og som kunstner skal du ikke være ei oversentimental horefitte som lar deg blende av kjærlighet!

Som kunstner skal du klare å heve deg over slike sentimentale ting, kall det slike vrangforestillinger og den typen virkelighetsflukt! Som kunstner skal du ikke innbille deg ting som ikke er sant! Som kunstner skal du ikke være lettlurt!

Når du er forelsket, så lar du deg lure, lar du deg lure av følelser! Og så lettlurt skal du ikke være!

Så det jeg sier er at når du har en mental lidelse, så er forelskelse ei blindgate, fordi Gud faktisk har svært liten respekt for den slags! Gud mener at et krav om at man må være forelsket er en form for ondskap som frarøver dere som trenger kos… den kosen dere trenger!

For Gud er dere som har mentale lidelser Babyer. Da blir det helt feil å kreve at dere skal være forelsket før der kan kose!

Forelskelseskravet blir da et overgrep på Babyen!

Og poenget er da at Gud er helt bevisst på at dette “forelskelseskravet” er en form for ondskap! Og når Gud leker Satan med deg som en mental lidelse som faktisk tar kontroll over hele livet ditt, så kan du da regne med at Gud ønsker å forklare for deg at forelskelse og det vi i dag kaller for kjærlighet, det er mildt sagt oppskrytt!

Og bare for å utdype dette poenget enda litt til, så oppfattes jeg som skriver dette som en person som åpenbart er ute av stand til å elske noen, siden jeg tross alt bare kritiserer!

Men i følge Gud, så er jeg den personen i historien som har hatt mest kjærlighet, faktisk på alle måter!

Men ta en liten titt på meg, du! Se på meg! Dette er kjærlighet! Jeg legaliserer galskap og fantasifullhet og forklarer ting rundt mentale lidelser… og jeg avskaffer da faktisk psykiatrien!

Det. Jeg bare sier det. At det. Det er kjærlighet!

Jeg avskaffer psykiatrien. Jeg respekterer Babyer, barn og ungdommer som Guruer og kunstnere! Bare vent og se meg tolke Babyer som kunstnere!

Det. Det er respekt! Det er kjærlighet! Det er respekt som er kjærlighet!

Så kjærlighet, det kan du faktisk bare glemme! Før du vet ordet av det, så har livet passert! Og du vil da på slutten av livet ditt forstå, at kjærlighet, det var noe du hadde inni deg selv. Det var ikke noe som kom utenfra!

Og du vil da forstå at kjærlighet er evnen til å elske noen når man ikke gjør det! Det er da man virkelig har elsket!

Den ekte kjærligheten er altså en form for galskap, hvor man trosser det faktum at man ikke elsker noen! Da vet du med deg selv, at du faktisk har elsket!

Og poenget er da at man må reflektere over hvorfor Tore Ruud Hofstad bruker startnummeret sitt til å snakke på sex, som er noe som vi forbinder med kjærlighet. Ikke sant?

Når kunstneren rett og slett er et geni

Disse kunstnerne opererer på et nivå som denne menneskeheten ikke er klar for, dessverre! Men jeg kan ikke sitte her og vente på at folk skal være i stand til å forstå disse geniale kunstnerne!

Jeg må rett og slett tolke kunsten deres, uansett! For jeg kommuniserer ikke først og fremst til samtiden min. Og dette er nettopp det jeg snakker på! Folk tror at den som har kjærlighet, det er den som bryr seg om folk, altså den som bryr seg om de folka som er her i dag!

Men dette er helt feil! Den som har mest kjærlighet, det er den som bryr seg om fremtidens generasjoner! Det er først og fremst de som trenger kjærlighet. For det er de som er flest, og det er de som folk så altfor lett glemmer å bry seg om!

Så poenget er da at dagens forståelse av kjærlighet, den er helt feil!

Jeg er den personen i menneskehistorien som har hatt mest kjærlighet, og folk ser ikke på meg som en kjærlighetsfylt person en gang! Så grundig misforstår samtiden kjærlighet!

Skal vi gå videre? 🙂

Klovnene viser seg

Det du har vært vitne til her, det er hvordan Tore Ruud Hofstad og Sindre Buraas som klovner forklarer ting som samfunnet trenger å lære. De snakker da på at noen ganger er det klovner som vet best!

Dermed snakker de på viktigheten av å respektere klovner, fordi det nettopp er klovner som sitter på løsningen.

Og da snakker de ikke bare på viktigheten av å respektere de klovnene som Gud sender, altså de som har en mental lidelse. Men de snakker også på viktigheten av å respektere Babyer. For Babyer er jo faktisk også klovner!

Og da er de inne på at Babyer er Læremestere som lærer bort alle de tingene som de voksne trenger å lære, inkludert ærlighet, mot, humor, lekenhet, fantasifullhet og en respekt for det frie og uavhengige enkeltindividet og en entusiasme for rettferdighet, vitenskap og læring. Samtidig som Babyer selvsagt later som om de er både dumme og uvitende, som de klovnene de er! 🙂

Ingenting er viktigere i et samfunn enn å respektere klovner.

Dette er det som Tore Ruud Hofstad og Sindre Buraas presiserer, ved at de selv viser seg å være høyst respektable i kraft av det budskapet som de presenterer!

Faktisk er Tore Ruud Hofstad og Sindre Buraas superhelter som har avskaffet psykiatrien. For de er nemlig ikke ansvarlige for andre personers handlinger. Dermed er de ikke ansvarlige for at dette samfunnet ikke respekterer dem som superhelter, klovner og Læremestere!

Disse kunstnerne er bare ansvarlige for sine egne handlinger. Og de har gjort den jobben som kreves… for å avskaffe psykiatrien!

Og de har også gjort den jobben som kreves for å skape et samfunn som er basert på de rette verdiene, de verdiene som forenes i klovnen!

Dette er i hvert fall hvordan Gud tenker i forhold til slike superhelter. Gud er altså klar over at en person ikke er ansvarlig for andre personers handlinger eller andre personers manglende handlinger.

Så disse gutta har avskaffet psykiatrien og revolusjonert samfunnet. Og det sier noe om hvor respektable de er!

Og Gud venter i helvete på de rasshøla som operer en Nazi-konsentrasjonsleir for kunstnere, klovner og superhelter i form av psykiatrien, for de rasshøla har skapt et samfunn som rett og slett hater klovner, superhelter og kunstnere – slike genier som Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad!!!!!

Gud venter altså i helvete på stortingsprestene, for de hater faktisk Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad! For de har skapt et samfunn som rett og slett ikke anerkjenner superhelter!

Og nå har Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad sagt det klart og tydelig, at de som har mentale lidelser tar førsteplassen. For det var det de sa.

For rent kunstnerisk, så tok Sindre Buraas seieren, og han fremhevet jo at han var sinnssyk. Videre kan vi tolke andreplassen til Tore Ruud Hofstad som at han lot Sindre Buraas vinne. Han trådte altså til siden, og lot den som var mest sinnssyk stå igjen som seierherren!

Merk nå at du må ta i betraktning at Sindre Buraas tok det med ro, når du tolker akkurat dette aspektet. Han tok det med ro. Men likevel vant han! Dermed lot Tore Ruud Hofstad han vinne løpet!

Dermed fremhevet faktisk Tore Ruud Hofstad hvor viktig det er å la de som er sinnssyke innta førsteplassen! Han snakker da på viktigheten av å respektere de som har mentale lidelser, og kritiserer da indirekte dagens bruk av diagnoser til å sykeliggjøre personer som faktisk er superhelter som er sendt av Gud!

Her ser du hvordan Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad fillerister stortinget for psykiatrien. Men likevel fortsetter stortinget med å operere en slik konsentrasjonsleir for ungdommer, kunstnere, samfunnskritikere og klovner!!!!!

Og da blir en slik Baby som Gud illsint! For Gud elsker nemlig klovner! Ikke bare Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad, men alle de klovnene som Gud sender som Messias, med en aldri så liten mental lidelse!

🙂

Hva er jobben til Messias?

Jobben til Messias er å avskaffe all religion, ved å forklare at Gud ikke er Guden.

Dermed er alle de som har en alvorlig mental lidelse faktisk Messias. Og Sindre Buraas og Tore Ruud Hofstad er også Messias!

Og Gud venter altså i helvete på stortingsprestene for å forklare i hvilken grad alle disse som jeg nettopp nevnte… er Messias!

Jeg kan godt avslutte dette ballet

Dette kunstverket som er skapt av Sindre Buraas, Tore Ruud Hofstad, meg selv og tvillingbroren min, samt ungdommene Julie Hammer, Mathias Hoelsveen og Ola Spigseth, det er jo et ganske festlig kunstverk.

Og jeg tenkte at jeg skulle spikre en liten ting nå.

Jeg presiserte under årets Rognstadkollen Opp at det er mye som kan endre seg helt på slutten. Da snakket jeg selvsagt på helvete. Jeg regner med at du forstår det!

🙂

På de siste 200 meterne gikk jeg fra 5.-plass til 3.-plass. Dermed fremhevet jeg tallene 3 og 5, som henviser til datoen 05.05.05, som nettopp består av tre 5-tall.

Jeg ankom som Messias på datoen 05.05.05. Og det er datoen da porten til helvete ble åpnet. Og dette var det jeg siktet til, da jeg gikk fra 5.-plass til 3.-plass helt på slutten av årets Rognstadkollen Opp.

Jeg minnet altså om at jeg har ankommet, ved å henvise til datoen for min ankomst. Dermed minnet jeg indirekte også om at porten til helvete nå har åpnet seg. Noe jeg altså demonstrerte på løpet, ved at jeg gikk fra 5.-plass til 3.-plass på de siste 200 meterne.

Det jeg snakket på da er at mye kan endre seg helt på slutten, for rasshøla! For rasshøla, de lever jo livet som en dans på roser her, og aner fred og ingen fare!

Lite aner de om at det at de har det så godt, faktisk er Gud som trekker dem rett ned i helvete!

Poenget er dermed at mye kan endre seg helt på slutten, for rasshøl!

Og jeg presiserte nettopp at jeg var et rasshøl, ved at jeg snøt to ungdommer for en pallplass. For jeg passerte altså to ungdommer helt på slutten.

Dermed sier jeg at den som snyter ungdommer for en pallplass, den er et rasshøl. Og dermed kritiserer jeg faktisk psykiatrien, som er en konsentrasjonsleir for ungdommer!

Da regner jeg med at du fikk med deg dette. At mye kan endre seg helt på slutten for rasshøl som ikke respekterer ungdommer, og som helt konkret opererer en Nazi-konsentrasjonsleir fra helvete for ungdommer som er superhelter som er sendt av Gud!!!!!!

En annen ting

Jeg har en hel verden av Messias-bevis her, som er knyttet til følgende ord: ASS.

Dermed henviste jeg til de bevisene, ved å være et rasshøl på årets Rognstadkollen Opp. Ved å være en person som snyter ungdommer for pallplassen, altså!

Jeg kunne altså gått gjennom en lang rekke med Messias-bevis nå, som er helt latterlige. Bare så det er sagt!

Men jeg gjør ikke det likevel. For det er jo litt morsomt at folk er ganske sikre på at jeg nettopp ikke er Messias!

Så jeg lar dere sitte der litt til og tro det. Okay?

Skal vi gå videre? 🙂

 

I stedet for å snakke på meg selv, så kan jeg heller slippe til ungdommen, nemlig Julie Hammer!

Hva sier Julie Hammer i dette kunstverket?

Julie Hammer har et navn som teller til tallet 7. Jeg regner med at du la merke til det med en gang? 🙂

Julie Hammer = 5 6 = 7

Det er litt pussig, at hun oppgir tallet 7, men kom på delt 6.-plass. Hva prøver hun å si da?

Jo. Hun sier faktisk følgende:

Hvis man hadde hatt målfoto på Rognstadkollen Opp, så hadde hun fått tildelt 7.-plassen. For tvillingbroren min var så vidt foran henne. Men de fikk samme tid!

Dermed blir målgangen til Julie Hammer et bilde på hvordan dette samfunnet later som om ungdommer er likestilte med de voksne, mens det i virkeligheten er slik at ungdommer kommer på plassen bak!

Målfotoet avslører altså sannheten. Og sannheten er at ungdommer kommer på plassen bak!

Og så skal vi merke oss at når Julie Hammer oppgir tallet 7 med navnet sitt, så snakker hun på dette:

Julie Hammer = 5 6 = 7 = sju = sjuk = helt sjuk = mentalt sjuk

Vi snakker da om at bokstaven K i ordet sjuk ble så sjuk at den døde, eller ble så sjuk at den ikke kom på jobb. Dermed blir ordet sjuk til sju, altså tallet 7.

Navnet til Julie Hammer sier noe om at hun representerer en person som har en mental lidelse. Og i virkeligheten, hvis man ser på målfotoet, så kommer hun bak andre!

Men på den offisielle resultatlisten, så lyver altså samfunnet om at hun ikke kom på plassen bak likevel!

Dermed snakker hun på at samfunnet lyver, når det later som om det respekterer ungdommer og de som har mentale lidelser! Og dette er det hun referer til med fornavnet sitt:

Julie = Ju lie = You lie = Dere lyver!

Og etternavnet Hammer betyr at hun tar en hammer og hamrer eller spikrer fast det faktum at folk lyver!

Dermed snakker hun på det å spikre, for det er det man bruker en hammer til. Og da sier hun faktisk ordet “korsfestelse”. Hun sier da at man korsfester ungdommer i dette samfunnet!

Hun sikter da til at en mental lidelse ikke er noe annet enn ren og skjær ungdommelighet som er satt i høygir! Hun snakker da på at det er helt naturlig for ungdommer å være forvirret, å utvikle nye personligheter, å ha angst, å være deprimert, å være opprørsk og sta og sint… og det er helt naturlig for ungdommer å ha vekslende humør!

Det er da man vet at man er levende, når man er litt ungdommelig!

Men i dette samfunnet, så krever man at folk skal være døde, at folk ikke skal være ungdommelige. For alle må nemlig være voksne!

Og da snakker hun altså på psykiatrien, som er en konsentrasjonsleir for ungdommer som rett og slett er litt for ungdommelige, og for ungdommer som nekter å vokse opp!

Og da er hun tilbake til å forklare at i dette samfunnet så later man som om man respekterer ungdommer. Men hvis man studerer målfotoet, så ser man at ungdommen kom på plassen bak!

Ungdommer er altså å regne som en lavere kaste i dette samfunnet. I dette samfunnet hvor de voksne bestemmer alt!

Og slik går det, når man lar de voksne bestemme alt. Da blir de voksne faktisk så stolte av å være voksne at de faktisk begynner å hate ungdommer! Og resultatet av det hatet er en konsentrasjonsleir for ungdommer, altså en verdenskrig mot ungdommer i form av psykiatrien!!!!

Og Julie Hammer sier at dette hatet for ungdommer er basert på en løgn. For hun sier at den korsfestelsen av ungdommer som pågår i psykiatrien, den er basert på en løgn. For hun sier jo med fornavnet sitt “You lie”!

Og hun mener da at de voksne og de som styrer dette landet ikke skal slippe unna med å lyve. Når man har en egen konsentrasjonsleir for ungdommer, så respekterer man faktisk ikke ungdommer!

Og da skal ikke samfunnet få lov til å slippe unna med den løgnen som man forteller, om at man respekterer ungdommer!

Hva betyr tvillinger?

Det at jeg og tvillingbroren min er tvillinger, det betyr at man må se oss i sammenheng. Og da blir det klart at vi begge tok rotta på ungdommene, helt på slutten.

Og helt på slutten, det er en referanse til døde. For det er døden som kommer helt på slutten. Vi snakker da på at man dreper ungdommer i dette landet!

Man tar rotta på ungdommer helt på slutten! Dermed snakker vi kort og godt på det massemordet som pågår i psykiatrien, år etter år og under påskudd av at man bare prøver å “hjelpe”!

Vi arresterer dermed dette samfunnet og dets ledere for å begå massemord på ungdommer.

Samtidig fremhever vi at vi er like, ved å være tvillinger. Og så må du huske på at vi er voksne, og derfor representerer de voksne.

Det vi sier da, det er at alle voksne er like, og er ei jævla sekt som holder sammen, og som samlet fører en krig mot ungdommer. Og spydspissen for den krigen er psykiatrien!

De voksne marsjerer altså i flokk og holder sammen. De voksne utgjør en hær som marsjerer i takt og som fører en verdenskrig mot ungdommer i form av psykiatrien!

Og det at vi understreker dette, altså ved å være tvillinger, det er et budskap fra Gud om at Gud vet at de voksne har sammensverget seg mot ungdommer!

Hele dette samfunnet er en sammensvergelse mot barn og ungdommer. For de voksne har rottet seg sammen og er alle like!

DE VOKSNE ER ALTSÅ MØKKAFITTER!

Og derfor har de voksne fortjent å brenne i helvete!

Her er det altså ikke ungdommer som har fortjent å brenne i helvete. Det er det de voksne som har fortjent!

Jeg presiserer nå dette, på vegne av Gud.

Og da tror jeg at jeg avslutter her.

Andre Verdenskrig er slutt nå

Du stusser sikkert over at jeg ikke har tolket de to ungdommene som kom på henholdsvis 4. og 5.-plass i løpet. Men jeg tenkte rett og slett at det var på sin plass å overse dem, siden de tross alt bare er ungdommer!

Men hvis du absolutt skal vite det, så oppgir de sammen tallet 45, som er årstallet 1945, som er det året da Andre Verdenskrig tok slutt.

De sier dermed at Andre Verdenskrig er slutt nå! Og da sikter de helt konkret til at dette samfunnet faktisk har en egen konsentrasjonsleir for sine ofre, som er ungdommer, kunstnere, kritikere og klovner!

Så de to personene som kom på 4. og 5.-plass, de fremhever at Andre Verdenskrig aldri tok slutt, fordi man her i dag faktisk har en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre!

Og det at de snakker på samfunnets ofre, det fremhever de ved at de nettopp ble skjøvet ut av pallen, for å si det sånn, av en voksenperson. De sier dermed at de er de voksne sine ofre, kall det samfunnets ofre!

Dermed sier de det. De snakker på samfunnets ofre og de voksne sine ofre, i samme setning som at de snakker på at Andre Verdenskrig er slutt nå, og dermed snakker på at man har konsentrasjonsleire i dette landet, den dag i dag!

Så da sier de altså alt dette, som jeg forklarte nå. 🙂

Noen spesialtolkninger

Nå ønsker de to personene som kom på 4. og 5.-plass i løpet, Mathias Hoelsveen og Ola Spigseth, å fremheve at også ungdommer kan være intelligente. Så da får du bare holde deg fast, når jeg nå tolker hva de sier med slutt-tidene sine!

Jeg kan først forklare deg hvordan man tolker tall som er litt over 48. De tolkes i forhold til tallet 48. Og tallet 48 har å gjøre med årstallet 1948, som har å gjøre med menneskerettigheter. For det var i 1948 man fikk menneskerettigheter.

Så Mathias Hoelsveen og Ola Spigseth ønsker å si noe om menneskerettigheter, og dette skal jeg forklare nå. Jeg presiserer bare allerede før jeg starter at de gjør et poeng av å være sofistikerte, noe som er en påstand om at de som ungdommer er svært intelligente!

Noe som er en påstand om at de er mer intelligente enn voksne! Noe som er en presisering av at de ikke er så dumme at de spaserer rett inn i helvete, slik som de voksne gjør!

Når du opererer en konsentrasjonsleir for ungdommer, så spaserer du rett inn i helvete. Og det de ønsker å si noe om, det er at det er snart 100 år siden man fikk menneskerettigheter!

Og poenget deres er at man i høyeste grad spaserer rett inn i helvete, når man opererer en konsentrasjonsleir for ungdommer, snart 100 år etter at man fikk menneskerettigheter!

Men bare for å ta dette veldig greit, så er både slutt-tiden deres og tidsdifferansen deres opp til vinneren Sindre Buraas tellende tall:

20:44 20:54 = 44 54 = 54 = 3 = tre = ert = mobb = mobbing

1:29 1: 39 = 29 39 = 49 = 1949 = Vi har fått menneskerettigheter nå!

Dette er ganske komplisert, siden de ønsker å presisere at de ikke er like dumme som de voksne, som spaserer rett inn i helvete. Men bare for å forklare dette, så kan du ikke telle videre fra tallet 54, for det er kun 60 sekunder i et minutt. Dermed blir man stående på tallet 54, og må tolke det, og det tolkes altså som tallet 3, fordi det er en tellende tallrekke som dermed tolkes som det neste tallet, som er tallet 3, som betyr mobbing.

De snakker da på psykiatrien, og omtaler psykiatrien som mobbing. Og da sier de at de trodde at mobbing var ut nå!

Det er klart at hvis du vil gjøre noe som er forbudt, så kan du også tolke sluttidene dere slik som dette:

20:44 20:54 = 44 54 = 64 = 5

Da teller men videre fra 54 og går over 60 sekunder, hvis du forstår? Og da får man altså tallet 5. Og dette er egentlig den korrekte måten å tolke slike tellende tall. Og poenget er i hvert fall at da har man slik sett både tallet 3 og 5, for det er nemlig litt uklart om det er det ene eller det andre som er riktig svar.

Ergo oppgir disse to kunstnerne både tallet 3 og 5. Og dermed oppgir de datoen 05.05.05, som var datoen da jeg som tolker kunsten deres ankom som Messias.

DETTE VAR BARE EN LITEN DIGRESJON! KUNSTNERE PLEIER OFTE Å IDENTIFISERE DEN SOM SKAL TOLKE KUNSTEN DERES! SÅ DETTE ER LANGT FRA UVANLIG!

LA OSS GÅ VIDERE!

Jeg er jo kjennetegnet av tallet 5 også, siden jeg er født klokka 5 på den 5. dagen i uka i 1975, i et land og i en by på 5 bokstaver (Hamar og Norge). Så bare ved å oppgi tallet 5, så identifiserer de meg.

Og så er jeg født på Halloween, som du kan skrive slik: “Hallo, vi én!” Og dette er hva disse to ungdommene sier, ved at de begge ble plassert på utsiden av pallen, helt på slutten!

De sier da rett og slett Halloween, som er enda en referanse til meg som tolker kunsten deres.

UANSETT! DETTE AT KUNSTNERE HENVISER TIL DEN SOM SKAL TOLKE KUNSTEN DERES, DET ER LANGT FRA UVANLIG! SÅ VI KAN EGENTLIG BARE GÅ VIDERE, I STEDET FOR Å DVELE NOE MER VED DETTE!

LA OSS BARE GÅ VIDERE!

Jeg minner nå om tidsdifferansen deres til vinneren Sindre Buraas:

1:29 1: 39 = 29 39 = 49 = 1949 = Vi har fått menneskerettigheter nå!

Disse to kunstnerne som sier “Hallo, vi er én!” oppgir altså tallet 49, som er årstallet 1949, som er året etter at man fikk menneskerettigheter, og som derfor betyr at man har fått menneskerettigheter nå.

Og dermed sier de ordene mobbing og menneskerettigheter i samme setning, og spissformulerer seg dermed ved å si at det ikke er en menneskerettighet å bli mobbet til døde i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig!

Vi kan også huske på at de oppgir tallet 5 også, altså både tallene 3, 5 og 49. Og da får vi følgende setning:

Det er faktisk en menneskerettighet å være Guds Hånd eller Messias. Det er ikke en menneskerettighet å bli mobbet til døde i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig, når man er Guds Hånd eller Messias!

Som du sikkert husker betyr tallet 3 mobbing, tallet 5 Guds Hånd eller Messias. Og tallet 49 har å gjøre med at man har fått menneskerettigheter nå! Dermed får man de setningene der.

Du kan også si at årstallet 1949 er 4 år etter Andre Verdenskrig, og huske på at tallet 4 betyr kors eller korsfestelse. Dermed blir tallet 49 også et budskap om at det er for sent å korsfeste folk nå! Og samtidig nevnes jo Andre Verdenskrig.

Og da får vi det jeg nettopp skrev over her, med unntak av at jeg glemte å ta med ordet “korsfestelse”. Men det var bare en fremheving fra min side av at korsfestelse ikke hører hjemme i dette Universet, i det hele tatt!

Uansett. Disse gutta får sagt det! Det var bare det jeg skulle si! 🙂

Beklager dette!

Jeg må nesten beklage dette, at vi har ungdommer her som er litt stygge i munnen og som spissformulerer det de skal si, for å fremheve at de ikke er dumme!

Men bare for å forklare det de holder på med da, så er det altså å fremheve at de ikke er dumme, ikke så dumme at de opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for ungdommer snart 100 år etter at man fikk menneskerettigheter!

La meg nå verifisere at de tolkningene jeg har kommet med så langt er korrekte, ved å dvele litt ved disse tallene til Mathias Hoelsveen og Ola Spigseth!

Merk at de er innom tallet 39, som betyr Andre Verdenskrig. Og så er det 10 år fra 39 til 49. Dermed sier du noe om “tid”, for tallet 10 uttales som ordet tid, hvis D’en er stum.

Og dermed sier de at det har gått lang tid nå, siden Andre Verdenskrig og siden man fikk menneskerettigheter. Og dermed lurer de på hvordan det har seg at man her i Norge i dag har en egen Nazi-konsentrasjonsleir for ungdommer, hvor man regelrett mobber og torturerer ungdommer til døde, uten at ungdommene har noen rettssikkerhet og stikk i strid med menneskerettighetene!

Når bokstaven D er stum

Vi må også tolke det at bokstaven D er stum i ordet tid, når disse ungdommene altså bruker tallet 10 til å uttale ordet “tid”.

Hvorfor er bokstaven D stum? Jo, bokstaven D, den ser ut som en munn. Du må bare se den fra siden. Da ser du at bokstaven D er en munn!

Og disse ungdommene sier altså at munnen er stum. Dermed sier de at det ikke er ytringsfrihet her!

Og da forklarer de hvordan det går, når man opererer en egen konsentrasjonsleir for opprørske og samfunnskritiske ungdommer, i form av psykiatrien!!!!

Da forsvinner ytringsfriheten. Og alle må vokte seg for hva man sier, for før man vet ordet av det, har man ved å ytre seg faktisk plassert seg selv i psykiatrien!

Dermed fører psykiatrien til at munnen blir stum om du vil, i den forstand at man mister ytringsfriheten!

Og da driver disse ungdommene fortsatt og snakker på menneskerettigheter. For ytringsfriheten er faktisk den viktigste menneskerettigheten. For ytringsfriheten er faktisk alle menneskerettigheters høye beskytter!

Så man undergraver da alle menneskerettigheter, når man undergraver ytringsfriheten eller fratar noen ytringsfriheten!

Og da snakker disse ungdommene på at man begår alle mulige brudd på menneskerettighetene i psykiatrien, fordi man fratar pasientene ytringsfriheten!

Vi snakker da om at man utsetter de psykiatriske pasientene for fengsling uten at de får noen rettssak. Det er et brudd på rettssikkerheten. Samtidig utsettes de for krenkelser og sykeliggjøring, når de i virkeligheten er superhelter!

Og pasientene forgiftes med livsfarlige piller! Dermed blir de rett og slett utsatt for krenkelser, tortur og overgrep på helsen – samt drap!

I psykiatrien hjernevasker man pasientene til å tro at det er noe galt med dem, og man gir dem altså misforståelser rundt mentale lidelser, misforståelser som ofte ender i selvmord!

Psykiatrien er altså et massemord på ungdommer! Og det å bli drept på samlebånd i en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig, det er ikke en menneskerettighet!

Dette er altså det som disse ungdommene sier. Men så er det ikke ytringsfrihet her, til å kritisere samfunnet. For hvis man som ungdom gjør dette, så risikerer man å bli fengslet uten at man får noen rettslig høring i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig, og bli fratatt ytringsfriheten og dopet ned også, slik at man ikke skal forstå hva som foregår!

Så derfor bruker disse to ungdommene faktisk slutt-tidene sine til å forklare dette, slik at de kan skylde på at det var helt tilfeldig at de løp på den tiden!

På tide å avslutte psykiatrien

Det er klart at når de bruker slutt-tidene sine, så sier de noe om at det er på tide å avslutte noe, nemlig psykiatrien. Og begrunnelsen deres er altså at man fikk menneskerettigheter for lenge siden!

For eksempel er frihet fra tortur en menneskerettighet! Og psykiatrien er jo intet mindre enn tortur satt i system!

Og det er klart at når de er så dyktige, at de altså bruker slutt-tiden til å si at det er på tide å avslutte, så er det kanskje ikke så lett for dem å skylde på at slutt-tiden deres var et rent uhell!

Jeg vet ikke. Hva synes du? 🙂

Risikerer innleggelse i psykiatrien

Disse to unge kunstnerne risikerer nå innleggelse i psykiatrien. For de har nemlig kritisert leger, psykiatere og psykologer. Og de nevnte profesjonene er intet annet enn stolte voksne personer som tar ting svært personlig!

Så det naturlige for psykiatere, leger og psykologer, det er å gå til motangrep på ungdommene, ved å klistre diagnoser i panna på dem, og fengsle dem i psykiatrien uten at de får noen rettslig høring!

Disse to ungdommene skaper en litt spent situasjon her, for det blir nå et spørsmål om hvorvidt de blir innlagt i psykiatrien for å ha vært anti-sosiale. For de har jo kritisert samfunnet!

Og det er åpenbart at de lider av vrangforestillinger, for de mener jo at Andre Verdenskrig aldri tok slutt! Og de mener jo at det ikke er ytringsfrihet i Norge i dag, noe som er helt latterlig, ikke sant?

Og det naturlige for leger, psykiatere og psykologer er da å fengsle slike ungdommer i en Nazi-konsentrasjonsleir uten at de får noen rettslig høring, samtidig som de fratas ytringsfriheten og dermed ikke har noen mulighet til å forsvare seg, og samtidig som de dopes ned for at de ikke skal forstå hva som foregår og for at de skal være helt ute av stand til å forsvare seg, noe de uansett ikke kan gjøre når de ikke har noen ytringsfrihet eller rettssikkerhet lenger!

Hvor er klagemuligheten?

Disse to ungdommene stiller seg altså helt bevisst i denne vanskelige situasjonen, for at vi skal reflektere over den.

Og helt konkret ønsker de å belyse følgende:

Leger, psykiatere, psykologer og sykepleiere, det er personer som ikke har noen kompetanse på menneskerettigheter. Likevel har disse profesjonene som jobb å frata ungdommer menneskerettighetene!

Og et spørsmålet som disse to ungdommene stiller da, det er om det kanskje ikke er noen tilfeldighet at de som har som jobb å frata ungdommer menneskerettighetene nettopp mangler kompetanse på menneskerettigheter…

FOR NOEN SOM HAR KOMPETANSE PÅ MENNESKERETTIGHETER… HADDE VEL IKKE GJORT DET?

Disse ungdommene, de lurer altså på om det er sant at noen som har kompetanse på menneskerettigheter, ikke hadde holdt på slik som leger, psykiatere og psykologer gjør!

De stiller da bare et spørsmål, for å unngå å komme med en påstand!

Så det er bare et spørsmål, om det er en tilfeldighet at de som har som jobb å frata ungdommer menneskerettighetene, mangler kompetanse på menneskerettigheter!

Da avslutter vi!

Jeg har nå gjennomført en tankerekke i et forsøk på å forstå hva disse ungdommene tenker. Men det er jo ikke så godt å vite om dette er korrekte tolkninger!

For man vet jo aldri hva ungdommer tenker! Og det er jo derfor man trenger en konsentrasjonsleir for ungdommer! Ikke sant?

Og dette er da samfunnets holdninger til ungdommer! Hvis en eneste ungdom tenker en tanke som er feil, så er det helt krise!

I DETTE SAMFUNNET HAR IKKE UNGDOMMER LOV TIL Å GJØRE EN ENESTE FEIL!

MEN DE VOKSNE RASSHØLA SOM STYRER LANDET, DE KAN GODT OPERERE EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FOR UNGDOMMER, SNART 100 ÅR ETTER AT MAN FIKK MENNESKERETTIGHETER!

Hvis det er greit for deg som leser dette akkurat nå, så gjentar jeg disse to avsnittene en gang til:

I DETTE SAMFUNNET HAR IKKE UNGDOMMER LOV TIL Å GJØRE EN ENESTE FEIL!

MEN DE VOKSNE RASSHØLA SOM STYRER LANDET, DE KAN GODT OPERERE EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FOR UNGDOMMER, SNART 100 ÅR ETTER AT MAN FIKK MENNESKERETTIGHETER!

Og enda en gang til:

I DETTE SAMFUNNET HAR IKKE UNGDOMMER LOV TIL Å GJØRE EN ENESTE FEIL!

MEN DE VOKSNE RASSHØLA SOM STYRER LANDET, DE KAN GODT OPERERE EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FOR UNGDOMMER, SNART 100 ÅR ETTER AT MAN FIKK MENNESKERETTIGHETER!

Bare en gang til:

I DETTE SAMFUNNET HAR IKKE UNGDOMMER LOV TIL Å GJØRE EN ENESTE FEIL!

MEN DE VOKSNE RASSHØLA SOM STYRER LANDET, DE KAN GODT OPERERE EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FOR UNGDOMMER, SNART 100 ÅR ETTER AT MAN FIKK MENNESKERETTIGHETER!

Og en siste gang:

I DETTE SAMFUNNET HAR IKKE UNGDOMMER LOV TIL Å GJØRE EN ENESTE FEIL!

MEN DE VOKSNE RASSHØLA SOM STYRER LANDET, DE KAN GODT OPERERE EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FOR UNGDOMMER, SNART 100 ÅR ETTER AT MAN FIKK MENNESKERETTIGHETER!

Det regnes ikke som en feil. Selv om man altså fikk menneskerettigheter for snart 100 år siden!

HILSEN T-H-E G-O-D-M-O-T-H-E-R-F-U-C-K-E-R.

Bare en liten ting til slutt…

Jeg ser nå at disse to ungdommene gjentar det samme tallet helt til slutt i henholdsvis startnummer sitt, slutt-tiden sin og tidsdifferansen opp til Sindre Buraas:

8
4
9

Dermed understreker de hva de snakker på, som er å avslutte noe, nemlig psykiatrien. For disse to ungdommene avslutter startnummeret sitt med tallet 8, slutttiden sin med tallet 4 og tidsdifferansen med tallet 9!

Og hva er det de snakker på at må avsluttes? Tja… de kom jo på 4. og 5.-plass, som du sikkert husker. Og som du sikkert husker, så minner de da om at Andre Verdenskrig er slutt nå!

Så de snakker da på at man må avslutte ting som hører hjemme i Andre Verdenskrig!

La meg nå forkare hva mer de sier. De gjentar tallet 8, helt til slutt på startnummerne sine. Dermed sier de tallet 88, som er den koden som Nazistene brukte for HEIL HITLER under Andre Verdenskrig:

88 = HH = HEIL HITLER!

Dette har å gjøre med at bokstaven H er den 8. i alfabetet.

Da snakker de på Nazisme. Og da er det ganske klart at de omtaler psykiatrien som en Nazi-konsentrasjonsleir… for ungdommer… fra Andre Verdenskrig!

For de er jo ungdommer selv, og snakker dermed på at psykiatrien er en konsentrasjonsleir for ungdommer. Men dette forstod du vel selv, så jeg hadde vel egentlig ikke behøvd å forklare dette?

🙂

Enkelte ting er rett og lett selvforklarende! 🙂

Videre gjentar de tallet 4 i sluttiden, og sier da tallet 44, som henviser til korsfestelsen av Jesus, hvor Jesus tar formen av et kors, på et kors. Og et kors peker jo i 4 retninger og tolkes derfor som tallet 4. Dermed utgjør Jesus og korset to kors, altså to 4-tall, altså tallet 44.

Og det som disse to ungdommene sier da, det er at korsfestelse ikke har gått av moten, for man korsfester i dag ungdommer i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig!

Ja da. Selv om det har gått snart 100 år siden man fikk menneskerettigheter!

Noe å tenke over…

Når du nå ser hvordan disse ungdommene hamrer løs på psykiatrien, så skjønner du vel også hvorfor man må plassere slike ungdommer bak lås og slå i psykiatrien – for slike ungdommer kan man jo ikke ha gående ute i det fri!

🙂

Men bare for å ta dette, så gjentar de også tallet 9. Og tallet 9 tolkes da som “avslutning”. For når man teller oppover og kommer til 9, så starter man på 1 igjen, når man sier tallet 10. Dermed er tallet 9 slutten, for man starter da på nytt igjen.

Dermed fremhever disse to ungdommene at det er på tide å avslutte nå. Et eller annet!

En eller annen konsentrasjonsleir for ungdommer eller noen slikt!

Et aller annet som har å gjøre med korsfestelse, Nazisme og Andre Verdenskrig! Et eller annet som disse ungdommene har sterke meninger om… som har å gjøre med menneskerettigheter og slikt!!!!!

Så tiden har nå kommet for å avslutte noe som burde ha vært avsluttet i 1945, mener disse ungdommene!

Jeg tenkte at jeg måtte presisere dette, slik at vi ikke diskriminerer mot ungdommer og skaper et falskt bilde av at ungdommer ikke kan være kunstnere eller superhelter, de også!!!!!

Oppsummering og avslutning

Som du sikkert skjønner, kan jeg fortsette og tolke litt til. Men ett sted må man jo sette streken. Og dette ønsker jeg nå å presisere, ved å rett og slett sette streken her!

Og da regner jeg med at du forstår hva jeg snakker på, som er at et sted går grensen! Og da snakker jeg på at et sted går grensen, for hvordan man kan behandle ungdommer snart 100 år etter at man fikk menneskerettigheter!

Så jeg setter nå strek, og det er da meningen at du skal tolke det slik jeg nettopp har forklart.

Og jeg ønsker å sette strek ved å snakke litt på starten. For noen ganger kan det være nyttig å gå tilbake til starten. Det kan være ulike grunner til det!

Men bare for å presisere hva jeg snakker på, så snakker jeg på at psykiatrien, det er en fortsettelse av ting man har hatt før i tiden. Slike ting som korsfestelse, steining og heksebrenning!

Dermed er det meningen at du skal forstå dette selv, det jeg nettopp forklarte, når jeg nå går tilbake til starten for å avslutte dette innlegget!

Og starten, den kan beskrives på følgende måte. Sindre Buraas stiller seg opp litt bak ungdommene, som for øvrig er ganske ivrige og derfor ønsker å stå helt først i startfeltet!

Merk nå at Sindre Buraas kunne ha stilt seg opp foran ungdommene, helt først, og dermed kommunisert at han ønsker å stoppe dem eller forhindre dem fra å løpe i motbakke. Og da er motbakkeløping fortsatt et bilde på det å slite i motbakke, altså det å ha en mental lidelse!

For du husker vel det? Motbakkeløping er et bilde på mentale lidelser!

Men Sindre Buraas stilte seg ikke opp foran ungdommene. Han stilte seg opp bak dem, og kommuniserte da at det er helt greit at ungdommer får mentale lidelser, og at ungdommer er gale!

Ja, det å delta på motbakkeløp, det er jo en form for galskap!

Poenget til Sindre Buraas er altså at man må tillate ungdommer å være gale og å ha mentale lidelser. La dem bare løpe, og la dem bare løpe i motbakke!

Å løpe i motbakke er bare sunt! 🙂

Så dette er da Sindre Buraas sin avsluttende kommentar. Han velger bare å plassere den kommentaren helt først, for å fremheve at alt er opp ned i dette samfunnet, i den forstand at de største rasshøla får lov til å styre, og at det er ungdommer som får status som de mest kriminelle og sinnssyke personene!

Så han sier da at alt er opp ned, ved at han plasserer sin avsluttende kommentar helt først.

Min avsluttende kommentar

Jeg har også en avsluttende kommentar. Og jeg valgte å gjøre som Sindre Buraas, å presentere den helt først.

Jeg posisjonerte meg helt på høyre kant av startfeltet. Dermed sa jeg ordet RIGHT. Videre hadde jeg en t-trøye som jeg pleier å bruke på konkurranser, som har en farge på den venstre armen. Dermed sa jeg også ordet LEFT.

Men siden alt er opp ned i denne verden, så må du snu ordet LEFT opp ned. Du må altså tolke det som det motsatte, nemlig som ordet ARRIVED.

Jeg sier da følgende:

LEFT RIGHT = ARRIVED RIGHT

Dermed sa jeg følgende:

Jeg har ankommet.

Ann Helen Nilsens avsluttende kommentar

Ann Helen Nilsen har også en kommentar, helt til slutt. For hun stilte nemlig ikke til start! Og det skyldes kort og godt at hun synes at vi som deltok gjorde en mer enn god nok jobb!

Så hun ønsker bare å si at dette var strålende jobba, og at det er morsomt for henne å se at hun ikke er den eneste klovnen her, som tør å kritisere urettferdighet og ondskap!

Og hun setter pris på at Sindre Buraas på sett og vis markerer henne som seierherren, eller seierskvinnen! Og hun tar det som et kompliment i forhold til de bildene som Ann Helen Nilsen stiller ut på Facebook-siden sin, hvor hun presenterer ungdommer som superhelter!

Sindre Buraas sier at Ann Helen Nilsen har skjønt det, nemlig at ungdommer er superhelter!

Og derfor synes Ann Helen Nilsen at Sindre Buraas er kul. For hun synes at kunstnere som tør å ta et oppgjør med ondskap er kule. Og selv er hun veldig opptatt av å respektere ungdommer!

Så alle ære til Sindre Buraas og hele teamet av superhelter, som deltok på årets Rognstadkollen Opp, sier altså Ann Helen Nilsen!

Og da tror jeg at Ann Helen Nilsen ikke har så mye mer å si. For hun har jo ikke ytringsfrihet i dette samfunnet, for hun har nemlig en varslingssak som mediene ikke ønsker å omtale, fordi hun kritiserer inkompetente ledere som bryter loven.

Faktisk måtte jeg nå dikte opp dette, fordi Ann Helen Nilsen faktisk ikke har ytringsfrihet i dette demokratiet. For hun kritiserer nemlig!

Og så fort man kritiserer, så plasserer man seg selv i psykiatrien, på linje med de opprørske ungdommene som sitter fengslet der!

Så jeg måtte altså legge ordene litt i munnen på Ann Helen Nilsen her på slutten. Jeg beklager akkurat det!

Men når det ikke er ytringsfrihet, så må noen ta jobben, på vegne av de som mangler ytringsfrihet!

Og det er nettopp kunstnere sin jobb å ta saken på vegne av de som ikke har ytringsfrihet! Dermed må jeg si at jeg er imponert over hvordan disse personene gjør jobben sin som kunstnere i dette demokratiet:

 1. Sindre Buraas (5 milliarder)
 2. Tore Ruud Hofstad (1 milliard)
 3. Mathias Hoelsveen (100 millioner)
 4. Ola Spigseth (100 millioner)
 5. Julie Hammer (1 milliard)
 6. Einar Johansen (1.000.000 milliarder)

Å praktisere representativ ytringsfrihet er kanskje kunstnerens viktigste jobb. Og dette er en jobb som samfunnet skal betale for! Og dette betyr at disse personene skal ha lønn for den jobben de har gjort i forbindelse med Rognstadkollen Opp 2017!

Så det blir da konklusjonen her, at disse folka har fortjent lønn!

Jeg har satt den årslønna som Gud krever på vegne av dem i parentes. Manglende utbetaling vil som du sikkert forstår bli innkrevd av Gud i helvete!

Og nå er dette selvsagt en spøk. Men Gud synes at en spøk er mye morsommere når den er virkelig!

Og det er da en gang slik at dagens politiske ledere selv har tilkjennegitt at de ønsker å LEKE MED PENGER, ved at de nekter å betale ordentlig lønn til kunstnere. Merk for øvrig at kunstner og samfunnskritiker er samme profesjon, i Gud sitt system. Og det at samfunnskritiker ikke er en egen tittel i dag, det understreker nettopp at stortingsprestene nekter å lønne kunstnere!

Og da avslutter jeg med følgende setning, som også henviser til psykiatrien, som er en konsentrasjonsleir for kunstnere som er sendt av Gud:

DEN SOM LEKER MED KUNSTNERE, LEKER DIREKTE MED GUD.

Kollektiv sluttkommentar

Helt til slutt skal jeg tolke den høye forekomsten av tallet 6 i dette kunstverket.

Alle kunstnerne som deltar i dette kunstverket oppgir tallet 6 en eller flere ganger:

 1. Sindre Buraas oppgir tallet 6 to ganger i navnet sitt
 2. Jeg oppgir tallet 6 med startnummeret mitt (284) og på andre måter
 3. Tore Ruud Hofstad oppgir tallet 6 med startnummeret sitt (75)
 4. Mathias Hoelsveen og Ola Spigseth oppgir tallet 6 med plasseringene sine (tallet 45)
 5. Einar Johansen og Julie Hammer oppgir tallet 6 med 6.-plassen sin, slutt-tiden (21:21) og tidsdifferansen (2:06)

Angående slutt-tiden til Einar Johansen og Julie Hammer, 21:21, så kan den tolkes på følgende måte:

21:21 = 21 21 = sex sex = 6 6 = 66

“2 som 1” betyr sex. Og sex uttales som tallet 6 og kan derfor tolkes som det. Dermed kan tallet 21 tolkes som tallet 6. Dermed oppgir Einar Johansen og Julie Hammer tallet 6 totalt 6 ganger, for de kom jo også på delt 6.-plass i løpet.

Og du kan si at hver seg, så oppgir de tallet 6 tre ganger. Dermed sier de altså begge to 666, eller Satan!

Og det de sikter til, det er at når man later som om ungdommer er likestilt med voksne, samtidig som målfotoet avslører at ungdommer kommer på andreplass, så avslører samfunnets ledere at de er Satan!

Når ungdommer har en lavere status enn voksne i samfunnet, så avslører det at samfunnslederne er Satan!

Forresten så oppgir Einar Johansen og Julie Hammer tallet 6 enda en gang i resultatlista. For de har en tidsdifferanse opp til Sindre Buraas på 2:06. Men dette handler bare om å fremheve at man må AVSLUTTE SATANISMEN i dette samfunnet.

Men nå var det ikke det jeg skulle si nå. Dette var bare en digresjon!

Dette kunstverket er gjennomsyret av tallet 6, som forekommer i en rekke utgaver, også som tallet 9. Dermed snakkes det i dette kunstverket på at man skal ha svært mye sex. Og helt konkret så er jo dette kunstverket en form for gruppesex, hvor flere kunstnere hamrer løs på stortingsprestene og deres hat for superhelter, ungdommer og personer som har mentale lidelser!

Og da introduseres gruppesex som kunstform. Og konseptet er da at flest mulig kunstnere kaster seg med på det kollektive kunstverket som utspiller seg!

Alle som kom på topp 6 i dette idrettsarrangementet deltok i det kollektive kunstverket. Der er enda en fremheving av tallet 6!

Og dette koker da ned til at man demonstrerer Ann Helen Nilsens Make Up Sex, som nettopp skal være en form for knullefest hvor rasshøl virkelig får gjennomgå! Dermed er hele dette kunstverket en demonstrasjon av Ann Helen Nilsens Make Up Sex!

Og da kan vi konkludere ved å si at Ann Helen Nilsen er best, er vinneren! Og dette er det at Sindre Buraas presiserer ved å plassere seg selv som tallet 66 helt på toppen av resultatlista!

Konklusjonen er altså at Ann Helen Nilsen er nummer 1, tar førsteplassen og er best! Og dette forklarte jeg i flere tidligere innlegg.

Les en oppsummering av Ann Helen Nilsens Messias-bevis her!

Og dette vil jeg som annonsert fortsette med å forklare i det kommende innlegget, hvor en person som heter A. Plassen, altså 1.-plassen, kommer på banen for å tydeliggjøre at Ann Helen Nilsen er vinneren!

Og da er det snakk om å bruke Oslo Maraton som kunstverk for å bevise at Ann Helen Nilsen er nummer 1.

Så da er det Ann Helen Nilsen som er vinneren. Jeg ønsker bare å presisere at dette er hovedbudskapet i de kunstverkene som Universet nå produserer på løpende bånd!

Sindre Buraas har et forklaringsproblem!

Helt til slutt ønsker jeg bare å presisere at Sindre Buraas har vært ute å sykle i år. Og dette er en del av kunsten hans. Han ønsker da å presisere at når du blir “syk” altså når du får en mental lidelse, så er det viktig å “le”. Derav altså “syk-le”. Altså sykle.

Og dette med å sykle er et bilde på at det går rundt for deg, siden alt på en sykkel går rundt!

I tillegg må sykkelhjelmen tolkes motsatt, slik at den betyr at man prøver å beskytte seg mot sine egne tanker. Derfor har man hjelm på seg når man sykler!

Og den trange sykkeltrøya tolkes som ei tvangstrøye, og er bare enda en referanse til mentale lidelser. Dermed er sykling som sport ensbetydende med mentale lidelser!

Her ser du at Sindre Buraas er en læremester for de som har mentale lidelser. Og det er ingen tilfeldighet at han nå har syklet for Lillehammer CK. Lille-hammer, det er bare et annet ord for penis!

🙂

Og som jeg har forklart tydeliggjør nettopp hva han snakker på i navnet sitt, nemlig viktigheten av sex og kos når man har mentale lidelser!

Disse tingene er det jo litt tabu å snakke på. Derfor velger Sindre Buraas å bruke sykling og Lillehammer CK til å forklare dette!

Merk for øvrig at CK, det er nødnummeret 113 som er reversert. Fordi C er den 3. bokstaven i alfabetet og K er den 11. bokstaven i alfabetet.

Det som Sindre Buraas sier da, det er at det langt fra er noen grunn til å ringe etter ambulansen når du får en mental lidelse. For du er faktisk ikke syk! Du er faktisk mer frisk enn ellers, for du er nemlig mer full av liv enn ellers, og mer full av galskap, og mer full av visdom!

En mental lidelse er altså det motsatte av en sykdom! Og dette er noe som Sindre Buraas understreker ved å oppgi tallet 311 i form av CK i “Lillehammer CK”, som rett og slett er å oppgi det motsatte tallet av nødnummeret til ambulansen som er 113.

Motsatt betyr altså at man ikke trenger å ringe ambulansen, og at man ikke er syk!

Jeg syntes at det var greit å forklare for dere alle sammen hvorfor Sindre Buraas plutselig begynte med sykling. Han ønsket altså å fremheve at det er viktig å le når man får en mental lidelse, for det er faktisk Gud som drar en spøk ved å være Satan!

Samtidig ønsket altså Sindre Buraas å presisere at en mental lidelse er det motsatte av en sykdom, samt at sex er ekstremt viktig hvis du skal kurere en mental lidelse på en god måte!

Det blir nesten som om Sindre Buraas knuller alt dette inn i hodene våre, dette her! Men det er jo faktisk jobben til en kunstner å gjøre nettopp det! Og sex er jo noe av hovedbudskapet i kunsten hans, som du sikkert skjønner!

Og samtidig skaper han en klar og tydelig referanse til Ann Helen Nilsens Make Up Sex, som er det å bruke sex i formen av kunst og varsling som hevn overfor rasshøl!

Da tror jeg at jeg avslutter her. Hvis Sindre Buraas ikke har noe mer på hjertet nå?

🙂

Jeg tror at vi kanskje kan komme tilbake til Sindre Buraas ved andre anledninger. For en klovn som han har sikkert flere kort i ermet! 🙂

Hvorfor mangler tallet 7 i resultatlista?

Jeg sa innledningsvis at jeg skulle forklare hvorfor tallet 7 mangler i resultatlista. Det er slikt som skjer når to personer deler 6.-plassen, hvis du forstår?

Og så betyr tallet 7 “sjuk”, som du sikkert har plukket opp på. Dermed betyr tallet 7 “mentale lidelser”. Og da skjønner du vel at tallet 7 mangler, altså at de som har mentale lidelser mangler, nettopp fordi de har lest dette innlegget, og er opptatt med å ha sex!

En annen tolkning er selvsagt at de sitter fengslet i psykiatrien! Det er også en helt legitim tolkning!

🙂

Og i den sammenheng er det meningen at du skal tenke over at det var to personer kom på delt 6.-plass, som forårsaket dette med at 7-tallet mangler i resultatlista.

Hvis vi nå tenker litt på dette samfunnet, så har samfunnet en regel om at alle skal respekteres like mye. Alle skal på sett og vis krysse mållinjen likt, når det kommer til respekt!

Jeg sier ikke at dette er riktig, at det er riktig å ha den holdningen. Jeg sier bare at dette samfunnet påstår at det mener at alle må respekteres like mye! Og dette er representert med at to personer kom på delt 6.-plass i dette kunstverket.

Henger du med så langt?

Og det som er litt interessant, det er at det er nettopp fordi alle må respekteres like mye at de som har mentale lidelser blir utestengt! For det at man må respektere alle like mye, det medfører at de som man rett og slett mangler respekt for, de blir utestengt!

Og da samsvarer dette perfekt med resultatlista i Rognstadkollen Opp 2017! For det at det kom to personer på 6.-plass, det medfører faktisk at det ikke kom noen på 7.-plass!

Poenget er da at samfunnets fokus på likebehandling er en oppskrift på diskriminering! For de som ikke kan likebehandles eller som man ikke ønsker å likebehandle, de blir utstøtt fra samfunnet! For her skal på liv og død alle likebehandles, og det forutsetter indirekte at alle er helt like!

Likebehandling fører altså til ekstrem diskriminering av de som er annerledes! For de blir rett og slett utstøtt!

Det var bare det jeg skulle si! 🙂

Et lite notat til slutt

Legg merke til at alle ideene som presenteres i dette innlegget utgjør en kritikk av stortingsprestene.

Stortingsprestene er motstandere av ungdommer, kunst, samfunnskritikk, ja… også Make Up Sex og Ann Helen Nilsen!

Dermed er hele dette innlegget en totalslakt av stortinget! Og som jeg har forklart, så gir dette innlegget gjenklang i helvete. For stortingsprestene ønsket nemlig å leke denne leken. En lek som handler om at noe man skriver er hellig!

For dette landet har hellige lover. Lover som er så hellige at rettferdighet aldri er noe spørsmål i en rettssak. Man spør seg aldri hva noen har fortjent. Det er bare et spørsmål om hvorvidt man har brutt loven!!!!!

Dermed har dette landet hellige lover. Og dette betyr at stortinget har startet en konkurranse som handler om hvem som kan servere den helligste skriften!

Og mine tekster er svaret på den invitasjonen som stortinget har sendt ut, og som også nådde Gud!

Jeg har kommet. Og som jeg sier: “People are dead.”

People are dead

Setningen i overskrifta mi her nå, “People are dead”, det er et synsk kunstverk. Jeg kommer tilbake til hva det betyr senere, når den hendelsen som det refererer til har inntruffet.

Så jeg avslutter nå dette innlegget med et sitat fra X-Men.

Oljeberget 22: Pasientreiser ønsker å saksøke meg (PR9)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 9

Når noen varsler om kritikkverdige forhold i en virksomhet, så ønsker den virksomheten å saksøke varsleren. I forhold til dette er det ganske mye å si. Så la meg gjøre det.

Hvorfor saksøke varslere?

Pasientreiser ønsker nå å saksøke meg, fordi jeg har varslet om kritikkverdige forhold i drittvirksomheten deres.

Men tro det eller ei – det at jeg nå skrev “drittvirksomheten”, det reduserer sannsynligheten for å at de saksøker meg. Hvorfor det?

Jo, for jeg fremstår da som en kritiker. Ved at jeg bruker ordet “drittvirksomheten”. Og i dette samfunnet er det opplest og vedtatt at det er usaklig å kritisere. Dette gjelder særlig når en utpreget kritiker kritiserer.

Så når man er en kritiker som ikke bare er det, men som i tillegg kritiserer, så avskriver man seg selv. For det blir på sett og vis dobbelt opp!

Og ja, det er faktisk slik folk tenker! 🙂

Dette betyr at varslere i praksis avskriver seg selv, så fort de fremstår som kritiske eller samfunnskritiske, noe som forklarer hvorfor varslere er overdrevent “saklige”, så saklige at de er helt usaklige, slik jeg forklarte i det forrige innlegget.

Det jeg snakker på nå, det er at Pasientreiser sitter og vurderer sannsynligheten for at jeg blir tatt på alvor. Og når jeg kaller drittvirksomheten deres for hva den er, så betyr det at jeg ikke blir tatt på alvor. Eller du kan si at jeg i litt mindre grad blir tatt på alvor, da.

Poenget er da at de sitter og vurderer om jeg blir tatt på alvor. Og hvis jeg faktisk ikke blir tatt på alvor, uansett, så er kanskje det beste for dem å ikke bry seg om at jeg varsler.

Så det er ikke det jeg sier, at de på liv og død ønsker å saksøke. Men det er en del grunner til at de ønsker å saksøke meg. Og disse skal jeg forklare litt om nå.

Hva hvis man ikke saksøker?

Faren ved å ikke korsfeste en varsler og totalt ødelegge hele livet og all fremtid i arbeidslivet for en varsler, den er jo at flere ansatte ønsker å varsle!

Plutselig skal alle ansatte varsle, ikke sant? Og da har man et problem, særlig i en kritikkverdig virksomhet som Pasientreiser på Moelv!

Slik sett handler ikke dette bare om at de ønsker å saksøke meg. Det handler like mye om at de ønsker å unngå at andre ansatte varsler på tilsvarende måte.

For det er vel ikke fritt frem for å varsle om kritikkverdige forhold i Pasientreiser på Moelv? Og det er vel ikke fritt frem for å varsle om kritikkverdige forhold i Pasientreiser over hele landet? Og det er vel ikke fritt frem for å varsle om kritikkverdige forhold i Sykehuset Innlandet generelt, og i Helse Sør-Øst generelt?

Eller? 🙂

Jeg har på sett og visst stilt et spørsmål, som Pasientreiser, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst føler at de må besvare, slik at ansatte ikke misforstår og tror at det nå er fritt frem for å varsle om kritikkverdige forhold, ikke sant?

Hva har skjedd så langt?

Det som har skjedd så langt, det er at Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, varslet på bloggen sin om at hun hadde blitt utnyttet som midlertidig arbeidskraft og i tillegg hadde blitt utsatt for en ulovlig gjengjeldelse for intern varsling om dette. Så hun varslet da eksternt om dette på bloggen sin, ja.

Og nå har jeg varslet om disse tingene også. Og da ser man konturene av at snart alle ansatte på Pasientreiser på Moelv ønsker å stå frem og varsle om kritikkverdige forhold!

Før man vet ordet av det skal alle stå frem med sine egne historier!

Og denne typen ting kan til syvende og sist felle stortinget. Før vi vet ordet av det har politiske partier blitt avskaffet, fordi folk har innsett at partier tiltrekker seg maktsyke horefitter, nettopp slike inkompetente ledere som de har på Pasientreiser, altså personer som aldri må slippe til i en lederposisjon!

Til syvende og sist rammer denne typen varsling dagens politiske partier.

Det står med andre ord mye på spill, ikke bare for Pasientreiser, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-øst og alle de andre helseregionene i landet, men denne typen varsling kan i verste fall totalt revolusjonere samfunnet!

Og da er dagens politiske partier ferdige. Og det vet de.

Så vi har politiske partier som styrer landet, som selv vet at løpet er kjørt i det øyeblikket varsling tar av i dette samfunnet!

Og derfor har ikke varslere et ordentlig rettsvern. Og derfor griper ikke politikerne inn, når varslere blir utsatt for trakassering og rettslige overgrep.

En potensiell katastrofe

Det kan godt være at statsministeren konfererer med departementet, som kontakter Pasientreiser… angående denne varslingen.

Det kan fort være at stortinget blir involvert, da det her er snakk om å forhindre at varsling blir en eller annen slags folkesport!

SNART SKAL ALLE VARSLE, IKKE SANT?

🙂

Poenget er da at enhver varslingssak angår stortinget. Og det er i stortingets og de politiske partienes interesse at varsling ikke blir en folkesport.

Som jeg sier vil det til syvende og siste ramme dem. Se bare på hvordan jeg kritiserer stortingsprestene, som nettopp er ansvarlige for den pasientreiseforskriften som totalt ødelegger livet og helsa til mange pasienter!

Etter hvert som folk forstår at varslere har en jobb å gjøre i demokratiet med å synliggjøre konsekvensene av stortingets politikk, så slår varsling bare i større og større grad tilbake på stortinget.

Varsling, det kan være farlig. Særlig hvis varsling videreutvikles, slik som jeg foreslår!

Plutselig kommer den ene varsleren etter den andre, som oppfører seg litt slik som jeg gjør her. Som altså oppfører seg litt som en klovn, og som tenker høyt, og gjør noen rare ting, og som ikke er så nøye på ting.

Varsling skal være morsomt! Og det kan godt gjøres til et eneste stort kunstprosjekt!

Kunstnere skal jo også være samfunnskritikere, for hvis de ikke er det, så overlater man all makt til politikere, og folk vet til slutt da ikke hva de stemmer på en gang! Så kunstnere må altså være samfunnskritikere, og dette betyr da at varslere også er kunstnere.

Jeg sier bare at kunstnere må være samfunnskritikere, og at samfunnskritikere må være kunstnere. Og en varsler skal være en samfunnskritiker, altså en kunstner.

Så varslere bør slippe seg litt løs!

Varsling bør være mye mer omfattende enn det er i dag. Man må ende opp på stortinget, for ellers har man ikke varslet om det som man varsler om!

Det er stortinget som setter standarden for ledelse i dette samfunnet, og som styrer over samfunnets verdier og som er ansvarlige for alle samfunnsproblemer og det at samfunnsproblemene ikke blir løst!

Poenget er da at når man varsler om kritikkverdige forhold, så må man ende opp på stortinget. Dermed blir varsling et problem for stortingspartiene, stortingspolitikerne.

Ja, men faen!

Ta en titt på innleggene mine, for fitta!

 1. Banning
 2. Lange tekster
 3. Avsporinger
 4. Gjentakelser
 5. Sinne og trusler!
 6. Fantasifullhet og lekenhet!
 7. Galskap!
 8. Dårlig tekst!

Prøv å praktisere alle disse punktene, når du skal varsle, og du vil se at ideene flyter på en helt annen måte. Varslingen din blir mye mer omfattende og innsiktsfull! Bare prøv! 🙂

Slipp deg løs! Tør å rumpekjøre folk! Tør å gjøre feil! Tør å drite deg ut!

Det er faktisk slik varsling skal være. For varsling skal være litt som å tenke høyt…det skal være en slags reise i ulike ideer og perspektiver og betraktninger.

Varsling skal ikke være så “saklig” som vi forventer og krever i dag!

I dag har vi faktisk misforstått! Og jeg skjønner at de fleste bare ler… av dette som jeg påstår nå. Jeg skjønner det!

Men det jeg sier er faktisk sant. Dette er varslingsrevolusjonen!

Tenk litt på dette!

Vi kan godt dvele litt ved akkurat dette, før vi går videre. Okay?

Tenk litt på dette nå, for faen, og for fitta!

Ja, men når du varsler, så kommer alle rasshøla og mediene og rettssystemet og hele samfunnet til å ødelegge hele livet ditt, permanent! Ja, men da har jo folk fortjent bare dritten!

Ja, men så gi dem bare dritten da! For de gir jo deg bare dritten!

Og hvis de skal prøve å hate deg til døde, så prøv å by på litt hat du også!

Så jeg sier dette, jeg da: Slipp deg litt løs. Og vær litt som Rambo:

They drew first blood.

SPRENG HELE DRITTEN TIL HELVETE! 🙂

Alt står på spill

Som jeg var inne på er det ikke bare “mye” som står på spill for møkkafittene på stortinget. For varsling er et spørsmål om liv og død for de politiske partiene og deres politiske horefitter fra helvete!

Politikerforakten blir ikke noe mindre – den bare vokser!

Det er rimelig eksplosivt, dette varslingskonseptet som jeg presenterer og “prøvekjører” her!

Det jeg sier er at når man skal varsle offentlig, så bør man gjøre det hele til et kunstprosjekt. Og man behøver ikke være “kunstner” for å gjøre det. I det øyeblikket man slipper seg litt løs, så fremmer man ytringsfriheten. Og da gjør man jobben som kunstner i et moderne demokrati!

Så det er faktisk veldig lett å være kunstner. Man behøver bare å være litt klovn, og unngå å tenke så mye. Da får man fart på tankene! 🙂

Kanskje være litt mindre saklig? Kanskje tenke litt på at de som leser teksten kanskje er motstandere av ytringsfrihet og derfor ikke har fortjent noen tekst i det hele tatt?

🙂

Slik tenker i hvert fall jeg. Folk har uansett ikke fortjent noen tekst! 🙂

Ja. For folk flest er faktisk motstandere av ytringsfrihet, når alt kommer til alt. For eksempel er de tilhengere av psykiatrien, bare for å ta ett eksempel!

Og folk flest skiller ikke mellom kunstnere og andre. Folk flest mener at kunstnere ikke skal ha styrket ytringsfrihet, noe som er helt sinnssykt! Det er som å si at ambulansen ikke skal ha lov til å bryte fartsgrensene – ambulansesjåfører må pent oppføre seg som alle andre!

Det er som jeg sier. Noen må faktisk fremme ytringsfriheten i et demokrati. Og det er kunstnere sin jobb å gjøre det. Det er altså jobben til de som er litt ekstra lekne og kreative, å fremme ytringsfriheten!

Og da er man en klovn. Og hvis folk ønsker å ta alt en klovn sier og gjør helt seriøst, så må de gjerne gjøre det. Men det er ikke klovnens feil!

Dette med å være en klovn, det er en menneskerett. Og da snakker vi om at man rett og slett driver og tuller og leker!

Vi tar en titt på barn!

Jeg driver nå og forklarer hvorfor det kan være helt krise at noen varsler, okay? Det kan være helt krise fordi noen som varsler potensielt kan revolusjonere varsling, altså  hvordan folk varsler.

Og plutselig blir dette med å varsle noe som gir status og anerkjennelse og noe som folk synes er dritkult! 🙂

Og da er helvete løs! 🙂

Og vi kan godt ta en titt på barn, for å bedre forstå at det å være en kunstner eller en klovn faktisk er en menneskerettighet. Se for deg et barn som leker!

Er det så farlig akkurat hva barnet gjør? Det er jo bare en lek! Barnet styrer jo ikke akkurat landet! Det driver jo bare i sandkassa si og leker!

Barnet er da en læremester i kunst. Barnet skaper et kunstverk som lærer oss noe om kunst!

Kunst er noe som skjer i ei sandkasse, kan man si, eller i ei lekegrind om du vil. Alle forstår da at det er en lek. I hvert fall hvis kunstneren selv informerer om at hun eller han er en kunstner!

Det er ikke akkurat slik at man styrer landet, når man tross alt bare leker litt i lekegrinda eller sandkassa si!

🙂

Hvorfor skal folk diktere hvordan en kunstner leker? Folk bestemmer jo selv om de ønsker å se på kunstneren leke! Ingen tvinger deg til å konsumere kunst, eller å lese en tekst!

Synes du at en kunstner som driver og leker i sandkassa si ikke er noe morsom, så behøver du ikke å stå og stirre på kunstneren. Finn på noe annet å gjøre!

Slutt å late som om du blir tvunget til å konsumere kunst!

Hvis jeg nå for eksempel begynner å banne svært mye, så behøver du ikke å lese den banningen. Du behøver ikke å lese mine innlegg i det hele tatt!

Men det latterlige er at mange oppfører seg som om de ble tvunget til å lese en tekst!

Å ja? Du liker ikke stilen min? Å, stakkar deg… du blir vel tvunget til å lese alle disse innleggene, ikke sant?

Å… så synd det er på deg, for jeg tvinger deg visst til å lese alt dette! 🙂

Plutselig er folk helt hjelpeløse, og blir tvunget til å lese en tekst! Stakkars folk!

Å være en kunstner er en menneskerettighet

Dette er det jeg nå nettopp har forklart. Tenkte at jeg skulle sette inn det der som en egen overskrift, men så glemte jeg å gjøre det lenger opp her. Men bedre sent enn aldri, okay?

Når man produserer kunst, så leker man. Og det er ingen som skal stå og diktere en kunstner og si at du må leke slik og slik!

Og man bestemmer selv hva som er kunst og hva som ikke er kunst.

Og da lurer du kanskje på om man skal ha full ytringsfrihet da, så lenge man produserer ikke-voldelig kunst?

Ja. Det er det disse tingene betyr. Dette med at det er et problem hvis noen produserer den ene eller den andre typen kunst, det er en ren innbilning!

Det er opp til en selv, hvilken type kunst man ønsker å produsere! Som kunstner skal man være helt uavhengig fra samfunnet, og aller helst skal man være uavhengig fra seg selv også!

Poenget er da at kunstneren nettopp skal være uavhengig. Og der går faktisk grensen! Og det betyr at man som kunstner gjør akkurat som man selv vil!

Det å være en kunstner er faktisk en menneskerett, og som kunstner gjør man akkurat som man selv vil… eller som kunstneren vil om du vil!

Det gjelder å la kunstens eller kunstnerens egen vilje få gjennomslag! Det gjelder å slippe seg litt løs… som klovn!

Man må gjøre litt som klovnen vil! 🙂

Forstår du dette?

Jeg må nesten sjekk om du forstår dette. Jeg snakker litt på dette med å slippe seg løs, og tørre å gjøre noen feil.

Som kunstner må du tørre å gjøre feil, ikke bare i samfunnets øyne, men også i dine egne øyne!

Som kunstner blir man på sett og vis en annen person, en slags oppdiktet person. Og den personen er ikke en juridisk person, og kan derfor ikke saksøkes.

Forstår du dette? Du har vel sett en del filmer eller lest en del bøker som forener virkelighet og fantasi?

Jeg vet ikke om du har sett Transformers? I en av de filmene forenes virkelighet med fantasi, ved at man forteller en historie om at man oppdaget aliens i forbindelse med månelandingen.

Man forener da virkeligheten, eller en konkret historisk hendelse, med noe som er oppdiktet.

På samme måten kan du forene virkelighet og noe som er oppdiktet, når du skal være kunstner eller når du skal varsle. Forstår du dette?

Du kan spille rollen som en superhelt, en superhelt som opererer her i den virkelige verden. Du tar da rollen som superhelt, og spiller en oppdiktet person, en oppdiktet personlighet. Du kan si at du da tar på deg ei maske, hvis du forstår?

Dette er i hvert fall det jeg snakker på, når jeg sier at du må tørre å bli en annen person, når du skal være en kunstner!

Okay?

Og bare for å gjenta meg litt nå, fordi jeg gir faen i om det irriterer deg:

Prøv å være en superhelt! Prøv å være en slags oppdiktet person, som har personligheten til en superhelt!

Ja! Vær litt modig! Vær litt arrogant, akkurat slik som en superhelt er!

Vi trenger flere superhelter i denne verden, synes du ikke? 🙂

Dette er det jeg snakker på

Jeg prøver nå å si et eller annet som kan oppildne alle dere som sitter på gjerdet og vurderer å varsle. Og hvorfor gjør jeg det?

Jeg prøver jo å demonstrere hvorfor det er så viktig for stortingsprestene og inkompetente ledere generelt å undertrykke og kriminalisere varsling. De er rett og slett livredde for at varsling skal bli en folkesport!

Og poenget er altså at før man vet ordet av det, så kommer det noen som gjør varsling morsomt og populært!

Jeg varsler nå om at stortingsprestene og andre inkompetente ledere er fullt klar over at hvis varsling får aksept, så kommer det garantert noen som virkelig slår et slag for varsling, og da blir varsling en folkesport før man vet ordet av det!

Okay?

Og da er løpet fort kjørt for dagens politiske partier. Slik jeg har prøvd å forklare over her.

Politiske partier fra 1800-tallet styrer landet og undergraver demokratiets hovedverdier, slik jeg har forklart i andre innlegg.

Jeg er en klovn!

Merker du at jeg er en klovn, som gjør inkompetente lederes verste mareritt sanne?

Ja, jeg drar en spøk, når jeg prøver å popularisere varsling og utvikle varslingsfaget! Og grunnen til at det er en ganske morsom spøk, det er altså at disse forpulte lederne som er komplette rasshøl, de er fullt klar over at noe slikt kan skje.

Så jeg skremmer dem litt. Jeg sier på sett og vis “Bø!!!”

Å faen, han prøver å si at varsling er helt ufarlig og morsomt og en menneskerett!

Det var nettopp det de fryktet at noen skulle si! Og derfor er jeg en klovn, når jeg kommer her og sier akkurat det!

Noe ganger må man forklare for folk at man er en klovn, for folk mangler både intelligensen og sansen for humor til å gjenkjenne en klovn!

🙂

Tilbake til søksmål

Det jeg sier er at det finnes en hel verden av rasshøl som ønsker at Pasientreiser skal saksøke meg.

Men det var før jeg begynte å forklare ting og tang om varsling og kunst. Nå begynner rasshøla å bli i tvil! De tenker nå at det beste kanskje er å nedtone og overse meg!

Kanskje få politiet til å trakassere meg, eller psykiatrien til å håndtere meg?

Begge deler er fullt mulig. Folk blir trakassert av politiet hele tiden, og ingen reagerer på slikt.

Og psykiatrien… folk har ikke innsikt i hva som skjer der. Så det er mulig å tvangsinnlegge meg i psykiatrien, og da er det ikke slik at folk kan finne ut hva som skjedde! Og klarer de å dope ned meg å presse meg til å begå selvmord, slik som de gjør med mange pasienter… så har de jo kommet i mål!

Poenget er da at polititrakassering og psykiatrien begynner å fremstå som de beste alternativene, når det viser seg at jeg prøver å gjøre varsling til en kunstform og noe som er morsomt, utviklende og populært!

Psykiatrien blir et problem

Bare for å forklare dette også, så blir psykiatrien problematisk. For de ønsker ikke at jeg skal spasere inn i psykiatrien og hjernevaske pasientene til å tro at de er superhelter som er sendt av Gud!

Jeg kommer helt konkret til å tolke den mentale lidelsen til pasientene som kunstverk. Så psykiatrien virker ikke som noen god løsning. For hele poenget med psykiatrien er jo å prøve å få pasientene til å innse at det er noe alvorlig galt med dem, noe som er så riv ruskende galt at de må tvangsmedisineres og overmedisineres!

Da står man igjen med polititrakassering. Men jeg kan si allerede nå at heller ikke det er noe godt alternativ.

Og nå skal jeg ikke gå i detalj på hvorfor. Men jeg har en god del ting å varsle om, som på sett og vis tegner et negativt bilde av dette landet og dets myndigheter. Så hvis politiet i tillegg skulle begynne å trakassere meg, så tror jeg kanskje at FN vil komme på banen med fredsbevarende styrker!

Dette samfunnet ligger meget tynt an allerede, i forhold til meg! 🙂

Og siden jeg er en person som presenterer et brennbart materiale, så vil jeg si at polititrakassering ikke er noe godt alternativ, heller.

Så denne sekta av inkomptente ledere som blir personlig truet av at jeg revolusjonerer varslingsfaget, den kommer til kort her, og må rett og slett sitte og vente, og håpe på at jeg går under radaren.

De har jo skapt dette samfunnet, et samfunn som hater nytenkning og kritikk, slik at det er gode muligheter for at jeg går under radaren.

Da blir dette litt kjedelig!

Uten søksmål, uten tvangsinnleggelse i psykiatrien og uten polititrakassering… så blir jo dette litt kjedelig!

Jo da. Men hvis alle andre som vurderer å varsle, kommer ned fra gjerdet, så kan dette blir morsomt! 🙂

Hvorfor ønsker Pasientreiser å saksøke meg?

Jeg får gå tilbake til saken nå. Hvorfor ønsker de å saksøke meg? Jo, rent personlig, så ønsker lederne hos Pasientreiser å saksøke meg.

Og dette skal jeg forklare nå, i detalj.

Slike inkompetente ledere, de er utrolig nok sykelig opptatt av å vinne. Hver dag på jobb er en seier, fordi det er de som er sjef! Og for disse sinnssyke lederne, altså denne typen inkompetente ledere med en personlighetsforstyrrelse fra helvete som de har hos Pasientreiser, så er det et poeng i seg selv å være destruktiv og ond.

Hvorfor? Jo, de føler at det å slippe unna med å være destruktiv, slem og ond, det er en seier i seg selv!

Og nå når jeg varsler om dem på denne måten, så opplever de at det er jeg som vinner. Og poenget er da at de ønsker å vinne, denne kampen som oppstår nå!

Og da blir et søksmål løsningen.

Det er noe med at personer som har en anti-sosial personlighetsforstyrrelse har et sykelig behov for å vinne. Og det gjelder særlig i sammenhenger hvor de mener at det er de selv som er “sjef”.

Det er dette med hvem som er sjef igjen, folkens! 🙂

I sammenhenger hvor de mener at det er de selv som er sjef, så må de rett og slett vinne! Og dette her er en av de sammenhengene!

Og da er det jo en gang slik at hele rettssystemet med de latterlige hellige lovene er skreddersydd for at rasshøl som dem selv skal kunne gå seirende ut av en slags duell.

Så det er virkelig en prestisjesak for disse rasshøla, dette her! 🙂

De bare må vinne. Jeg bare sier det.

Og de må altså vinne rent formelt. Det betyr at de må vinne i en rettssak, eller i flertallets øyne.

Jeg på min side er mer opptatt av å gjøre jobben min som kunstner, ja, ved å gi disse rasshøla litt kamp til døra!

De ønsker å gjøre dette til et spørsmål om hvem som er vinneren. Helt greit for meg! 🙂

Jeg har oppfattet det for lenge siden!

En liten titt på storingsprestene

La meg nå forklare litt rundt stortingsprestenes behov for å vinne.

Stortingsprestene er sadister, som får en intens nytelse fra å påføre andre lidelse. En annen ting som gir dem lykke er det å slippe unna med hele faenskapen, inkludert det å slippe unna med løgn!

Så de elsker å gi folk bare dritten, og få folk til å være takknemlige for at de får bare dritten, for det betyr da at de har klart å lure folk trill rundt, å lyve til folk uten at folk fanger opp på at de blir løyet til!

Og der har jeg forklart hele helsepolitikken. Helsepolitikken, den kan beskrives som at politikerne nekter å forebygge sykdommer, for at folk skal bli syke. Og når folk blir syke, så får de dritdårlige behandlinger.

Og da snakker jeg på at nærmere 15 % av sykehusbehandlinger ender med feilbehandling. Og det drepes nærmere 5000 personer årlig med feilbehandling!

Faktisk er det mange flere enn 5000 personer som dør årlig av feilbehandling, kall det behandlernes inkompetanse. Bare så det er sagt! Men pasientene er så dumme at de ikke forstår at det er feilbehandling, når behandleren for eksempel gir feil eller manglende livstilsråd!

Kort oppsummert påfører stortingspolitikerne folk helseproblemer, og dårlige behandlinger. Og i tillegg til dette må de stakkars pasientene bruke av tid og energi som de skulle brukt på å bli friske, til å søke om dekning av reiseutgifter, noe som er ekstremt krenkende!

Pasientene må altså slåss mot et forpult bedritent møkkabyråkrati, for å få dekket reiseutgiftene sine! Det er krenkende, når man tross alt er syk og ute av stand til å slåss mot enda et jævla byråkrati!

Men enden på visa, den er et folk er evig takknemlige for å blitt voldtatt og torturert rett i grava!

Pasientene skryter av det norske helsevesenet, og av hvor flott det er å leve i Norge!

Dermed lykkes stortingspolitikerne med å drepe og torturere hele folket, samtidig som hele befolkningen er evig takknemlig! Og det å ta så grundig rotta på et helt folk, det gjør godt langt opp i horefitta på en politiker!

Dette er folk som føler at det er en kjempestor seier hvis man kan slippe unna med å være direkte ond!

Hvordan går det med varslere?

Nå forstår du sikkert hvorfor politikerne sitter og ser på at varslere får hele livet sitt ødelagt. For dem er det en kjempestor seier å slippe unna med å sitte på sidelinjen og se på at varslere får hele livet sitt ødelagt… fordi stortingspolitikerne har bestemt at det skal være slik!

Det er jo politikerne som hater varslere, og som har bestemt at dette samfunnet skal hate varslere! Men så holder ikke folket politikerne ansvarlige for akkurat det!

Dermed slipper politikerne unna med faenskapen sin, og det er en kjempestor seier!

Poenget er da at det gjør kjempegodt langt oppe i horefitta på stortingsprestene, når de slipper unna med å sitte å se på at enda en varsler blir korsfestet i det samfunnet som nettopp hater varslere, fordi stortingspolitikerne selv hater varslere!

Hva er straffa for å hate varslere, når man styrer et land?

Du. Gud er ganske opptatt av varsling. Derfor er det et poeng i seg selv for Gud å straffe stortingspolitikerne for at de hater varsling.

Og straffa er psykiatrien, som Gud selv har fremprovosert.

De som sitter innesperra i psykiatrien er varslere som varsler om at Gud ikke har noen som helst problemer med å torturere folk i helvete, og som varsler om at Gud selv ikke er religiøs og om at Gud ikke ønsker å være Guden og som også varsler om at de selv er kunstnere og superhelter og kunsttolkere som er sendt av Gud.

Så de som har mentale lidelser, de varsler om en lang rekke ting. Det er ikke mulig for meg å nevne alt som de varsler om!

Men jeg kan kort nevne at de varsler om at dette samfunnet har en egen konsentrasjonsleir for sine ofre, når de blir fengslet i psykiatrien!

De som har en mental lidelse, de varsler om mangt!

Og straffa for å hate varslere, den er altså at man opererer en egen konsentrasjonsleir for varslere som er sendt av Gud!

Psykiatrien er straffa for at stortingsprestene hater varslere. Og som jeg har sagt tidligere, så planla Gud den straffa allerede før Universet ble skapt.

Gud forutså jo Universet før det ble skapt. Og bestemte seg på bakgrunn av det å bli noe helt bestemt. Og hva Gud er skal jeg ikke gå i detalj på. Men Gud er mye mer leken enn noen voksen person!

Så alt dette er en lek for Gud. For Gud er det å straffe rasshøl en lek!

Rasshøla skjønner ikke hva som foregår en gang. Og det synes Gud er kjempemorsomt!

Poenget er da at Gud er svært opptatt av å straffe ledere i et moderne demokrati som har lagt varsling for hat, og som dag etter dag sitter og ser på at varslere blir korsfestet og utestengt fra arbeidslivet og samfunnet!

Og siden vi er inne på dette, så er det ikke slik at Gud ønsker at politikerne skal prøve å finpusse på lovene sine eller gjøre noe som helst. For skaden er allerede gjort.

Det er ingenting som politikerne kan gjøre for å endre på det som har skjedd. De har blitt testet, og har ikke bestått testen!

Så enkelt er det.

Når du opererer en konsentrasjonsleir for varslere som er sendt av Gud, for kunstnere og superhelter som er sendt av Gud, så er du ferdig. Da har du feilet!

Da er det ikke slik at du får et forsøk til på å ikke begå verdens største forbrytelse!

Hvordan fungerer dette?

Når jeg først er inne på dette, så kan jeg godt forklare litt mer rundt dette.

Gud ønsker å høre politikerne si at “Vi visste da ikke at mentale lidelser var et kunstverk som kom rett fra Gud!”. For da innrømmer politikerne at de hater galskap.

Grunnen til at politikerne ikke oppfatter at mentale lidelser er et kunstverk, den er at de hater galskap. Og det å hate galskap, det er verdens største forbrytelse, for det resulterer i psykiatrien.

Hat for galskap er altså motivet bak psykiatrien. Så når politikerne prøver å unnskylde seg, så innrømmer de bare motivene bak forbrytelsen. Dermed innrømmer de forbrytelsen.

Dette som jeg forklarer nå, det har faktisk skjedd. I lys av adferden sin, så har stortingsprestene nettopp prøvd å unnskylde seg ved å si at de ikke visste at en mental lidelse utgjør varsling og kunst. Og da snakker de altså bare på sine egne motiver for å operere en konsentrasjonsleir som psykiatrien!

Rettssaken pågår her, uten at noen er klar over det. Og stortingspolitikerne har innrømmet både forbrytelsen og motivene!

Og denne humoren som jeg beskriver nå, det er en form for passe sinnssyk humor. Ja, det er Gud sin sans for humor! Ja, Gud – som altså synes at det er god humor å leke Satan med samfunnets ofre! 🙂

Er det greit at jeg er prest?

Jeg snakker litt på hva Gud tenker om varsling, hvis det er greit for deg?

Gud mener at varsling er hellig. Gud mener at varsling er hovedverdien i et demokrati. Gud mener at varsling er en menneskerettighet.

Og Gud mener at stortingsprestene er Satan.

Mentale lidelser, det er Gud som latterliggjør dem.

Og det festlige da, det er folk vil benekte at Gud kan være så ond. Og Gud synes at det er kjempemorsomt, at folk ikke klarer å forestille seg det. For da er folk så fantasiløse at de innrømmer at de tilhører den sekta som har lagt fantasifullhet for hat, og som er ansvarlig for psykiatrien.

Så for å si det veldig enkelt, så er Gud alltid på utkikk etter de ansvarlige for psykiatrien!

Nå tror jeg at jeg har snakket litt for mye på Gud, siden jeg tross alt ikke er en prest selv. Jeg har ikke lov til å varsle… varsle… om viktige ting i forhold til Gud.

Men prester har lov til å lyve om Gud hele året!

🙂

Og dette er altså kjent for Gud. For Gud forutså som sagt hele Universet før det ble skapt.

Folk gjør mye rart, i den tro at Gud er blind. Men sannheten er at Gud forutså hele Universet før det ble skapt.

At det er noe Gud ikke vet, kommer ikke i betraktning.

Tenk på dette! Om folk hadde levd som om det fantes en rettferdig Gud! Da hadde folk oppført seg annerledes!

Og det sier mye om hva slags rasshøl folk er!

Når det ikke finnes noen rettferdig Gud…

Tenk litt på dette, et lite øyeblikk. Hvordan oppfører folk seg hvis de vet at det finnes en rettferdig Gud?

De vil da kvie seg for å gjøre ting som åpenbart er galt. De vil tenke seg om, særlig hvis de sitter i maktposisjoner.

De som leker Gud i dette samfunnet, det er stortingspolitikerne. Vet du hvorfor de komplette rasshøla på Pasientreiser på Moelv holder på som de gjør?

Jo, de vet at det er Satan som styrer i dette samfunnet, og ikke noen rettferdig Gud! De vet altså at stortingsprestene ikke er noen rettferdig Gud!

De vet at de slipper unna med all mulig faenskap, nettopp fordi det ikke finnes noen rettferdig Gud i dette samfunnet, i den forstand at de prestene som styrer er direkte onde selv, og derfor har en blind aksept for ondskap!

Ja, og dette forstår altså lederne hos Pasientreiser veldig godt, fordi de selv er akkurat den samme typen rasshøl som stortingsprestene! Så de gjenkjenner seg selv, og vet at stortingsprestene er Satan!

Og når Satan styrer, er det altså fritt frem for de som er onde!

Merk nå at mange nordmenn har problemer med å se at stortingsprestene er direkte onde. Det skyldes at nordmenn har blitt hjernevasket av de samme stortingsprestene.

Stortingsprestene har skapt et samfunn som har hjernevasket folk til å tro at stortingsprestene ikke er Satan.

Men de inkompetente lederne som har den samme personligheten som stortingsprestene, de vet veldig godt at det er Satan og ikke noen rettferdig Gud som styrer her.

Og derfor holder de på som de gjør.

De har rett og slett satt alle penga sine på at det ikke finnes noen rettferdig Gud.

🙂

Oljeberget 21: Pasientreiser hater galskap (PR8)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 8

Galskap betyr frihet til å tenke. Bare tenk på det!

Hvis man i et samfunn respekterer galskap, så har man frihet til å tenke. Du kan da stort sett tenke helt fritt!

Man vil i et slikt samfunn faktisk synes at gale ideer er morsomme! Galskap har da en slags egenverdig!

Og et slikt samfunn ønsker ikke dagens politiske ledere. Derfor opererer de en egen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for de som er gale.

Tidenes sjakktrekk

Bare for å fortsette litt med å snakke på stortingsprestene nå, før jeg kommer tilbake til Pasientreiser, så er psykiatrien tidenes sjakktrekk.

Psykiatrien sykeliggjør og kriminaliserer galskap, altså tenkning, eller det å tenke selv.

Psykiatrien sikrer altså at stortingsprestene kan styre som de vil, og kan undergrave demokratiets hovedverdier for å tilrive seg all makt. Ja, psykiatrien, den sikrer faktisk at den kan overleve!

Psykiatrien er en rettferdiggjøring av seg selv, for den tydeliggjør jo hvor uakseptabelt galskap er. Og da forstår jo alle hvorfor man må ha en slik konsentrasjonsleir for de som er gale!

Hvis psykiatrien hadde vært noe annet enn en konsentrasjonsleir og en tortur-leir, så hadde ikke folk forstått hvorfor man må straffe de som er gale. Men ved at straffen er så ekstrem, så forstår alle hvorfor man trenger en slik straff for galskap. For galskap er jo helt uakseptabelt! Dermed rettferdiggjør psykiatrien seg selv, ved å være en ekstrem straffemetode.

I tillegg til dette, så fungerer psykiatrien som en renvasking av stortingsprestene selv. La oss nå tenke litt høyt her!

Stortingsprestene er maktsyke kontrollfriker. Hva er det motsatte av dem? Jo, opprørske ungdommer og gale kunstnere og samfunnskritikere!

Psykiatrien, det er stortingsprestene som forklarer på en meget overbevisende måte at det ikke er dem selv som er sinnssyke her! Det er nemlig de som har den motsatte personligheten av dem selv, som er sinnssyke!

Dermed renvasker stortingsprestene seg selv.

Her ser du hvorfor det er så viktig for stortingsprestene å ha en slik konsentrasjonsleir!

Er politikerne gale?

Man kan jo undre seg om stortingsprestene er gale, siden de er så maktsyke at de er villige til å operere en konsentrasjonsleir for ungdommer, kunstnere, klovner og kritikere for å sikre seg all makt i samfunnet og renvaske seg selv for alle forbrytelser.

Det latterlige… bare for å spikre dette… det er at stortingsprestene FAKTISK HELLIGGJØR SEG SELV… ved å operere en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre!

Og vi snakker da om at de opererer en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre, og for ungdommer og kunstnere og hele pakka, og at de gjør dette nettopp for å HELLIGGJØRE seg selv!

Ganske utrolig, ikke sant? 🙂

Og fra før så vet vi at de sitter der hele året og finpusser på hellige lover, som nettopp helliggjør dem selv. Lover som er så hellige at rettferdighet aldri er noe tema i en norsk rettssak. Det er bare et spørsmål om hvorvidt du har brutt loven!

Et kjempepoeng å hate galskap

Hovedpoenget mitt akkurat nå, det er at det er et poeng i seg selv for stortingsprestene å hate galskap. For ved å hate galskap, så oppnår de alt.

Jeg har nettopp forklart det nå, hvordan de oppnår alt ved å hate galskap.

Og det jeg sier er at det ikke er noen tilfeldighet at vi har en egen konsentrasjonsleir som handler om å sykeliggjøre og kriminalisere galskap. Det er intet mindre en del av stortingspolitikernes desperate maktkamp, en maktkamp mot folk sin tenkning, en maktkamp mot kunstnere, kritikere og opprørske ungdommer!

Psykiatrien er en maktkamp mot personer som er ute av kontroll, altså personer som stortingsprestene ikke har full kontroll over!

Det er en maktkamp. Psykiatrien er en maktkamp, som utkjempes av maktsyke ledere.

Dette passer ikke i offentlig sektor

Hos Pasientreiser er det et mantra som brukes til å undertrykke galskap. Det er følgende mantra: “Dette passer ikke i offentlig sektor.”

Og tro det eller ei, men dette mantraet som lederne på Pasientreiser sier fra tid til annen, det har faktisk bidratt til at jeg ønsker å ta et aldri så lite oppgjør med dem.

FOR DE ØNSKET NEMLIG Å SNAKKE PÅ TING SOM IKKE PASSER I OFFENTLIG SEKTOR!

Og når man har hørt lederne si dette nok ganger, samtidig som man ser at de oppfører seg kriminelt og utsetter en ansatt for en soleklar gjengjeldelse for varsling… ja… da tenker i hvert fall jeg at… okay… de ønsket å snakke på ting som ikke passer i offentlig sektor!

Ledere har ulike strofer som de lirer av seg for å undertrykke alt som kan ligne på galskap. I tillegg kommer det polerte språket som brukes, som setter en standard for formalitet.

Man er pålagt å være såpass formell på jobb, at man ikke kan praktisere galskap. Og det handler ikke om at lederne ikke har lov til å være helt sinnssyke! Neida! Forbudet mot galskap, det gjelder bare de ansatte!

Selv, så forbeholder lederne seg retten til å være helt sinnssyke! Og der ser du at lederne hos Pasientreiser, de kopierer faktisk stortingsprestene også på dette punktet!

For begge skaper et samfunn hvor galskap er bannlyst. Og så viser det seg at det hele er en måte å lyve på.

Det de sier er at de selv har lagt galskap for hat, slik at det er helt utenkelig at de selv er  helt sinnssyke!

Så dette med å hate galskap, det er en benektelse av at de selv er sinnssyke. Og da snakker vi også på at det er en benektelse av at de er sinnssyke løgnere, siden de forventer å bli trodd!

Har det rabla for lederne?

Du. De motsier seg selv og lyver og hele pakka, de er maktsyke til tusen, og de krenker og misbruker ansatte, og er i ovenikjøpet stolte av seg selv!

Ja, det har rabla for dem!

De aksepterer ikke en gang at vi lever i et demokrati, hvor det skal være ytringsfrihet!

Det var dette med gjengjeldelse for varsling. Ann Helen Nilsen opplevde jo en klar gjengjeldelse for varsling, da hun fikk sparken.

Hun sa at ledelsen utnyttet tilkallingsvikarer og fikk derfor sparken. Og ledelsen innrømmet at det var derfor hun fikk sparken.

Og det at hun fikk sparken, det ble da en tydeliggjøring overfor de andre ansatte om at det ikke er ytringsfrihet i virksomheten!

Vi snakker da om at lederne måtte statuere et eksempel og hele pakka. Og vi snakker om lederne som er maktsyke og som gjør hva som helst for å undertrykke de ansatte.

Og da blir dette med å føre en krig mot galskap, bare for å returnere til det, et viktig ledd i maktkampen mot de ansatte. For lederne er vitterlig helt sinnssyke, og får derfor et behov for å benekte dette.

Og dermed legger de altså galskap for hat.

Klovner på jobb

Jeg og Ann Helen Nilsen brukte klovneparykk i noen minutter av gangen, på jobb. Vi  ønsket å sprite opp stemningen litt i et ganske kjedelig kontormiljø, okay?

Men vi fikk etter hvert beskjed om at den typen ting ikke egnet seg i offentlig sektor.

For ettertiden, så kan det være greit å merke seg at klovner, det er personer som man ikke har full kontroll over. Å messe med en klovn, det er noe man gjør på eget ansvar! 🙂

Folk tror at klovner er helt ufarlige. Og der kan man faktisk ta helt feil! Jeg bare nevner dette i forbifarten!

Beklager dette, men som kunstner er jeg en klovn. Jeg er litt ute av kontroll, og gjør mye rart!

🙂

Men poenget er da at man ikke kan møte opp som klovn, på jobb. Eller bruke en klovneparykk noen minutter for å sprite opp stemningen litt.

Det var forresten direktøren… jeg husker ikke en gang hvilken direktør det var. Det var vel avdelingsdirektøren, som satte ned foten for klovnestrekene.

Man åpner jo opp for galskap, hvis man tillater for mye humor på jobb!

Det er ikke alt som egner seg i offentlig sektor! Men å misbruke tilkallingsvikarer og utsette dem for gjengjeldelser for varsling… det egner seg!

Forstår du dette? Lederne hos Pasientreiser, inkludert direktørene lenger opp i systemet, de er helt sinnssyke! Og nettopp derfor er det så viktig for dem å benekte at de er sinnssyke. Og det gjør de ved å føre en krig mot alt som kan lukte av galskap!

Tilbake til stortingsprestene

Stortingsprestene er altså samme sorten. Det er et kjempepoeng for dem å bevise at de faktisk hater galskap. Det er derfor vi har en psykiatri!

Det vi ser hele veien, det er at stortingsprestene og lederne hos Pasientreiser, de har samme personlighet og samme verdier og bruker også de samme strategiene for å slippe unna med forbrytelsene sine.

Neida! De er ikke sinnssyke! 🙂

Ja. Og dette betyr at du kan se på den ene og lære om den andre. Vi kan på sett og vis dobbeltsjekke at det vi ser på den ene gruppen også er synlig hos den andre gruppen.

Hvis vi sitter og lurer på om stortingsprestene faktisk hater varsling, så kan vi ta en titt på lederne hos Pasientreiser på Moelv. Da får vi en bekreftelse på det vi allerede ante!

Jeg har dekket mange eksempler på at stortingsprestene hater varsling og varslere, i de forutgående innleggene. Men vi kan også se på lederne hos Pasientreiser. Da får vi bekreftet det vi ante, nemlig at slike personer faktisk hater varslere!

Hvorfor blir det vanskelig for Pasientreiser å saksøke meg?

Jeg skriver en del ting her, som gjør det veldig vanskelig for Pasientreiser å saksøke meg. For det jeg gjør er å angripe sekta til disse folka, sekta til inkompetente ledere!

Og slike ledere, de er ekstremt lojale overfor hverandre. Derfor ønsker de ikke å gi oppmerksomhet til den typen kritikk som jeg serverer her.

Så tro det eller ei. Men det at jeg kritiserer stortingsprestene, det gjør det veldig vanskelig for Pasientreiser å saksøke meg for noe som helst!

De er lojale mot sine egne.

En feil som andre varslere gjør

Den feilen som varslere flest gjør er at de er altfor “saklige”. De er faktisk så saklige at de kan sies å være ganske usaklige.

For når man varsler, så varsler man svært ofte om at det er noe alvorlig galt med dette landet. Mens de fleste varslere tror at det er noen annet de varsler om! Og dermed er de fleste varslere usaklige.

Jeg på min side, jeg er saklig, ved at jeg skriver ting som fremstår som usaklig.

For så dumme er jo folk! De tror at samfunnskritikk og avsporinger alltid er usaklig!

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn hvor det ikke er lov til å kritisere og reflektere og tenke høyt!

Forresten!

Jeg tror forresten at jeg har bomma et par ganger når jeg har skrevet disse innleggene. Men uansett… er vel ikke så farlig det?

Jeg sitter jo bare her og tenker høyt! Man kan vel ikke akkurat begynne å anklage noen for å ha tenkt feil, når man driver med idemyldring, brainstorming og det å tenke høyt?

Jeg redigerer i minst mulig grad det jeg skriver. Først og fremst er det skrivefeil jeg retter opp i. Og så setter jeg noen ganger inn setninger i ettertid.

Dette betyr at disse innleggene er å betrakte som høyttenkning. Og hvis jeg skal begynne å redigere i ettertid, så er det jo ikke høyttenkning lenger!

Og for meg er det ekstra viktig at kunsten min representerer høyttenkning. For jeg ønsker å fremme høyttenkning som verdi, for da fremmer jeg både fri tenkning og ytringsfrihet.

Blir litt vanskelig med søksmål!

Rent logisk, så blir det litt vanskelig å saksøke noen for å ha tenkt høyt, og for å ha gjort høyttenkning til en egen kunstform!

🙂

Men det er klart at i en norsk rettssal, så kan man jo få til det utroligste! Jeg skal ikke nevne noen eksempler akkurat nå.

Men det jeg sier er at det er bare å prøve! Det er fritt frem!

IT’S A FREE WORLD!

Man gjør som man vil.

Oljeberget 19: Blir dere i Pasientreiser krenket? (PR6)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 6

Det er en kjennsgjerning at de mest bortskjemte og stolte rasshøla i hele verden er de som blir lettest krenket. Ingen blir lettere krenket enn inkompetente ledere, for det er personer som har en falsk stolthet, som de bruker hele livet sitt på å klamre seg til.

Livet til en inkompetent leder er en endeløs kamp for å holde fast ved den falske stoltheten man har! Man blir derfor krenket av den minste ting!

Og det ironiske er jo at en inkompetent leder, den gjør mange feil. Og når folk setter fingeren på feilene, så blir lederen krenket.

På denne måten genererer inkompetente ledere krenkelser på løpende bånd. I virkeligheten krenker de faktisk seg selv, disse totalt inkompetente folka!

Hva skyldes krenkelsen?

Krenkelsen skyldes to ting. For det første blir de lett krenket. De føler seg krenket for den minste ting. Det skyldes deres egen inkompetanse både som ledere og mennesker!

For det andre blir de krenket fordi de selv gjør ting som de har grunn til å være flaue av!

Så krenkelsene skyldes dere selv! Hvem har grunn til å være flau? Du!

Du har faktisk grunn til å være flau. Og derfor klager du over at du blir krenket!

🙂

Jeg skal ikke bruke ordet “møkkafitte” akkurat nå. Men med ordet møkkafitte, så sikter jeg til at du ber om å bli knullet i rumpa! Men drit i det!

La oss gå videre! 🙂

Har jeg krenket noen?

Jeg beklager virkelig hvis enkelte av leserne ikke forstår hvorfor jeg snakker så mye på krenkelser, når jeg ikke har krenket noen, men vært saklig og samfunnsorientert.

Jeg har ikke nevnt noen ved navn en gang. Men poenget er da at disse lederne hos Pasientreiser på Moelv, de blir krenket for den minste ting!

Så selv om det kan virke rart for deg som leser disse innleggene mine om Pasientreiser, så blir disse inkompetente lederne på Pasientreiser krenket, garantert!

De har grunn til å være flaue! De vet det selv! 🙂

Og da kan vi si at jeg har krenket noen. Selv om det ikke er åpenbart at jeg har gjort det. For noen har valgt å bli krenket, fordi de har grunn til å være flaue!

Men har jeg krenket noen? Neida, de har krenket seg selv! De har gjort ting som de har grunn til å være flaue av!

Så ja, jeg har krenket dem. Men nei, jeg har ikke det! 🙂

Er dette komplisert?

Slike inkompetente ledere som de har hos Pasientreiser på Moelv, de mener at dette er veldig enkelt. Det er så enkelt som at de føler seg krenket.

Det er det dette handler om for dem. I tillegg til at det kan bety slutten for lederkarrieren deres.

Men det hele koker ned til det jeg sier, at de har grunn til å være flaue, fordi de selv har gjort ting som det er grunn til å være flau av!

De har ikke gjort små feil. Det er noe alvorlig galt med personligheten deres, som får dem til å bli ondsinnede og kyniske kontrollfriker!

Dermed er det ganske ille, men samtidig er det ganske komplisert.

Men for dem er det veldig enkelt. De mener at jeg går for langt, jeg går over streken. Disse kontrollfrikene mener at jeg går over streken, når jeg for eksempel kaller dem for “komplette rasshøl”.

Et sted går grensa, og grensa går akkurat der hvor de har satt den! 🙂

Jeg er en kunstner

Jeg på min kant, jeg er kunstner. Så jeg tenker helt motsatt av slike inkompetente ledere. For meg er det nettopp et poeng å sprenge grenser!

Så når de sier at de har blitt krenket og at jeg har gått for langt, så høres det ut som skryt for meg. For jobben min som kunstner er å sprenge samfunnets grenser.

Noen må faktisk gjøre det. Og det er nettopp kunstnere som med sin lekenhet, spontanitet, kreativitet og fantasifullhet, som har som jobb å bryte samfunnets regler.

Noen må faktisk bryte med samfunnets skrevne og uskrevne regler. For hvis ingen gjør det, så får man det man har i dag: hellige lover.

Når man har hellige lover, så betyr det at man har et rettssystem som hopper bukk over de tingene som loven egentlig skulle handle om.

Hellige lover er en selvmotsigelse i seg selv. For når man har hellige lover, så handler ikke loven lenger om rettferdighet eller sannhet eller om å vise respekt for de som fortjener respekt. Loven handler da bare om loven i seg selv!

Loven er egentlig der for å veilede oss i forhold til visse viktige prinsipper. Loven skal egentlig være ei dør til rettferdighet, vel å merke ei dør som kan gi etter også. For noen ganger er det loven som står i veien for rettferdighet!

Noen ganger er loven ei åpen dør til rettferdighet, men andre ganger er loven ei låst dør som blokkerer veien til rettferdighet. Det som er viktig da, det er at vi ikke har kastet bort nøkkelen, ved å ha hellige lover! For det vi må gjøre når loven står i veien for rettferdighet, det er å ta frem nøkkelen og låse opp døra, slik at veien til rettferdighet åpnes!

Kunstneren som klovn

Jeg er en kunstner som tar jobben min ganske seriøst. Derfor er det nettopp et poeng for meg å bryte med samfunnets begrensninger, hvis jeg kan kalle det det.

Hvis samfunnet har blitt så menneskefiendtlig, demokratistridig og undertrykkende at det knapt er lov til å omtale enkeltpersoner eller kritisere rasshøl, så er det min jobb som kunstner å oppfatte at ting faktisk har gått for langt, og gjøre noe med det.

Da blir altså jobben min å sprenge samfunnets undertrykkende standarder til helvete! Og det har jeg ikke gjort ennå. Men det skyldes jo at jeg er en klovn, en person som er litt ute av kontroll og som ikke nødvendigvis kommer til saken! 🙂

Og det å være en klovn, det er ikke lov. Så hele veien bryter jeg med samfunnets regler!

Jeg er rett og slett litt ute av kontroll, noe som er helt kalkulert fra min side, slik at jeg langt fra er ute av kontroll, selv om det kan virke slik!

Slapp av folkens! Jeg har full kontroll! 🙂

Så der har du meg. Jeg er en kunstner. Og for meg er det et poeng i seg selv å være ute av kontroll, samt å bryte regler.

Det er slik man som kunstner fremmer de rette verdiene i samfunnet og sikrer at man ikke har hellige lover.

Det sanne mennesket er en klovn

Som jeg var inne på i det forrige innlegget i forhold til dette med å være ute av kontroll, så er det sanne mennesket en klovn. Det som gjør oss menneskelige og kloke, er at vi er litt ute av kontroll!

Jobben min som kunstner er å være en klovn, for å sjekke om det er lov til å være et menneske i dette samfunnet! Det sanne eller kompetente mennesket er nemlig en klovn.

Mens disse inkompetente lederne som jeg kritiserer, de er ikke ute av kontroll. De er kontrollfriker, som ikke klarer å gi slipp på kontrollen!

Derfor kaller ikke jeg dem klovner, selv om jeg forstår at andre eventuelt kan ønske å kalle dem klovner, fordi de er latterlige kontrollfriker fra helvete!

Men da har du altså meg, klovnen som ser det som sin jobb og sitt yrke å bryte regler og å være litt ute av kontroll. Og så har du disse inkompetente og talentløse lederne på Moelv, som er kontrollfriker og regelryttere fra horefittehelvete på Jord!

De sitter og finpusser på søksmålet sitt nå!

Det jeg sier er at disse kontrollfrikene sitter og finpusser på søksmålet sitt nå. Gudene vet hva de skal saksøke meg for, men de sitter og finpusser på søksmålet sitt nå!

Og med det mener jeg at de undersøker… sjekker ut… om det er mulig å forfølge dette rettslig. Og hvorfor ønsker de å forfølge dette rettslig, på et eller annet vis?

Tja. Slike talentløse folk kan bare vinne frem i et rettssystem som er helt blindt! Ja, rettssystemet er nettopp blindt, for det blendes jo av loven, eller ser seg blindt på loven om du vil!

En rettssak er på nivå med Lotto. Hvem som helst kan vinne i Lotto! Har man en god advokat… den typen ting. Forstår du?

Dagens lover er skrevet av regelmasturberende horefitter fra helvete, av partiprester. Dagens lover er skrevet av slike inkompetente ledere som disse rasshøla på Pasientreiser! Forstår du?

Derfor har slike rasshøl en overdreven fordel innen rettssystemet. De har selv skrevet loven!

🙂

For øvrig er korrupsjon vanligere enn man skulle tro i Norge. Og slike løgnere og bedragere som vi snakker om her, de er også tilbøyelige til å bestikke dommere.

I dette samfunnet har man i en viss grad satt bestikkelser i system.

Og poenget er da at inkompetente og uærlige personer ofte ser på rettssystemet som sin beste sjanse!

Problemet for disse inkompetente lederne, akkurat i denne saken her, det er at jeg ikke kan se å ha brutt noen lover som skulle tilsi at noen skal kunne gripe inn før en eventuell rettssak. Dette betyr at jeg har mange måneder på meg til å lage hakkemat av disse lederne, før rettssaken!

Og hvis det da blir en rettssak, så bidrar den bare til at dette kunstverket her får enda mer oppmerksomhet. Så akkurat i denne saken, når jeg går såpass hardt ut og ikke bare kritiserer lederne, men også Helse Sør-Øst, psykiatrien og stortingsprestene, så kan det få store konsekvenser for mange, hvis det blir en rettssak ut av dette!

Slik sett tror jeg nok at disse lederne vil være under press internt til å unngå å ty til rettslige skritt for å undertrykke sannheten, for det vil rett og slett ha motsatt av ønsket effekt. Sannheten vil da kunne eksplodere i ansiktet på dem! 🙂

Så bare for å tenke litt høyt akkurat nå, så tror jeg at Sykehuset Innlandet, Pasientreiser, Helse Sør-Øst og partiprestene på stortinget er best tjent med at det ikke blir noen rettssak, særlig i disse tider når Norge nettopp har signert en resolusjon som handler om å beskytte menneskerettighetsforsvarere fra straff!

Til alt overmål var det Norge som ledet arbeidet med den resolusjonen! 🙂

Siden jeg er en menneskerettighetsforkjemper som slår et slag eller to både for helse og for ytringsfrihet, samt mot tortur og faktisk også fornyer forståelsen av tortur, skal du se etter hvert, så tror jeg at en rettssak mot meg kan bli veldig flaut for myndighetene i Norge.

Man vet jo aldri utfallet av en rettssak. Slik sett kan jo en rettssak bli katastrofal for Norge!

Hva handler dette om?

For disse lederne så handler det bare om at de har blitt krenket. De ønsker å snakke på at det gjelder Pasientreiser sitt rykte. Men i virkeligheten handler det for dem bare om at de føler at de har blitt krenket, ved at jeg kaller dem noe sånt som “komplette rasshøl”.

Så selvopptatte, navlebeskuende og egoistiske og så videre er disse folka! De bryr seg faktisk bare om seg selv!

Om det jeg holder på med her har noen samfunnsnytte, det driter de en lang marsj i!

De bryr seg bare om seg selv. Så det handler bare om dem. De mener at de er de eneste personene som betyr noe i hele verden!

Hva mener jeg om dette da?

Som kunstner mener jeg at det eneste som betyr noe i hele verden er å kritisere inkompetente ledere og dermed bidra til at velgerne blir såpass kritiske til inkompetente ledere at ikke hvem som helst kan styre landet!

Som kunstner tenker jeg altså helt motsatt av disse totalt talentløse og fullstendig inkompetente lederne på Moelv!

Det er to verdener som braker sammen. Og heldigvis for disse totalt inkompetente og talentløse lederne, så har dagens lover blitt skrevet av komplette rasshøl som dem selv!

Loven er skrevet for at inkompetente og talentløse svin skal kunne korsfeste en kunstner som meg. For alt det som jeg er bevisst på, og som er relevant til det jeg holder på med, det blir redusert til null og niks i en norsk rettssal.

Det står ingenting i noen norsk lov om konseptet “å fremme ytringsfrihet”.

Jeg jobber helt bevisst med å fremme ytringsfrihet, med å sikre at samfunnet har et bevisst forhold til verdien av kritikk og varsling. Jeg fremmer altså ytringsfrihet!

Men det jeg holder på med da, det er ikke omtalt i loven. For de som har skrevet loven er ikke opptatt av å fremme ytringsfrihet, eller av at noen andre skal gjøre det!

De som har skrevet loven har den samme personlighetsforstyrrelsen som lederne på Pasientreiser på Moelv! De er altså motstandere av ytringsfrihet, noe som røpes når man ser at de ikke omtaler ytringsfrihet i noen som helst grad i forbindelse med for eksempel Straffeloven.

Straffeloven

Straffeloven har en del paragrafer som i praksis brukes til å innskrenke ytringsfriheten. Helt konkret har Straffeloven en del paragrafer hvor dette med hatefulle ytringer nevnes. Så ytringer nevnes helt konkret i enkelte paragrafer. Akkurat hvor mange paragrafer orker jeg ikke å sjekke, for loven er ikke så interessant at jeg gidder å lese den i detalj!

🙂

I tillegg er det en del andre paragrafer i Straffeloven som i praksis rammer ytringsfriheten. Og det som er avslørende, det er at ingen av disse paragrafene nevner ytringsfriheten med et eneste ord!

Jeg gjorde et raskt søk i Straffeloven, etter ordet “ytringsfrihet”. Og ordet forekommer faktisk ikke! Og det er svært avslørende!

Straffeloven er en hatefull lov, en lov som helt konkret hater ytringsfriheten. Straffeloven er altså i seg selv en hatefull ytring, vel å merke en hatefull ytring som rammer det aller høyeste prinsippet i Universet og det høyeste prinsippet i et moderne demokrati, nemlig ytringsfriheten.

Det betyr at de som lager dette landets lover ikke bryr seg om ytringsfrihet og faktisk hater demokratiet! Og da snakker vi om at de sinnssyke lederne som sitter og finpolerer på lovene der inne på stortinget, de tilhører en sekt av sinnssyke ledere som har tatt monopol på å styre landet ved å undergrave den ytringsfriheten som kan felle dem! Stortinget er som jeg sier okkupert.

Poenget er da som jeg sier at stortingsprestene og disse “komplette rasshøla” på Pasientreiser, det er samme sorten!

Derfor har altså de komplette rasshøla på Pasientreiser en fordel, i en eventuell rettssak. For loven er skrevet av rasshøl som dem selv, som har lagt ytringsfriheten for hat.

Hva med dommere da?

Dommere, det er personer som har forelsket seg i loven! Du gidder vel ikke å sitte der år ut og år inn og dømme i henhold til loven, hvis du ikke har forelsket deg i loven?

Så her ser du at de som styrer i dette samfunnet generelt og innen rettssystemet spesielt, de hater faktisk ytringsfrihet. For loven hater ytringsfrihet, og de som har laget loven hater ytringsfrihet, og dommere hater ytringsfrihet!

Et godt eksempel på dette er den rettssaken hvor pelsvarslere ble dømt til å betale en halv million i erstatning til forbrytere for å ha dokumentert forbrytelsene! Pels er et ganske hot tema i dag, og disse varslerne gjorde en jobb for demokratiet og fortjener lønn og belønning, ikke straff! Og det de gjør er å fortelle sannheten om ting som er kritikkverdig, som vel å merke er noe som stortinget finansierer!!!!!

Dermed er disse pelsvarslerne helt klart beskyttet av paragraf 100 i grunnloven, fordi de altså kritiserer landets øverste ledere, som vel å merke finansierer pelsnæringen, og ikke bare finansierer den, men har finansiert den til alle tider, noe som er svært kritikkverdig og avslører at partiprestene har alvorlige personlighetsforstyrrelser som gjør dem umenneskelige og helt ute av stand til å styre landet!

Det som har skjedd i pelsvarslingssaken er at man har brent paragraf 100 i grunnloven! Og da har man avskaffet demokratiet!

Alle skjønner at det aller viktigste og helligste i et demokrati er å dokumentere kritikkverdige forhold som de folkevalgte er ansvarlige for! Og alle skjønner at det er derfor man har paragraf 100 i grunnloven, selv om den paragrafen riktignok er veldig klønete og veldig dårlig formulert! 🙂

Og når partiprestene presterer å sitte og se på at disse pelsvarslerne blir straffet for å ha gjort jobben sin som varslere og kunstnere i et moderne demokrati, ved å benytte seg av ytringsfriheten, altså retten til å fortelle sannheten, noe som omfatter retten til å leke rundt sannheten og avsløre og dokumentere sannheten om samfunnet og dets autoriteter og ledere, så avslører partiprestene at de nettopp har null respekt for ytringsfriheten!

Og dette er det jeg snakker på nå. Jeg påstår at de som styrer dette landet avslører på en rekke områder og ved en rekke anledninger… at de mangler respekt for ytringsfriheten!

Psykiatrien er bare enda et eksempel, for innen psykiatrien og innen norske medier, så fratar man samfunnets fremste ofre ytringsfriheten. De eneste som faktisk trenger ytringsfrihet her, de fratas ytringsfriheten!

Og det er politikerne som selv har skapt dette undertrykkende og sinnssyke samfunnet, et samfunn som hater ytringsfriheten, varslere og de med mentale lidelser!

Og da ser man veldig klart at stortingsprestene faktisk har sammensverget seg mot selve demokratiet og dets hovedverdier, for å kunne slippe unna med nettopp det!

Eller ble dette for komplisert? Det jeg sier er at de som sitter og styrer dette landet og finpusser på landets hellige lover, de mangler faktisk respekt for de helt grunnleggende prinsippene som skal gjelde i et moderne demokrati!

Ja, de er komplette rasshøl som har okkupert stortinget!!!!!

Og poenget mitt akkurat nå, det er at disse forpulte møkkafittene som styrer dette landet, de tilhører én verden. Den samme verden som advokater, dommere og inkompetente ledere tilhører.

Mens jeg som er en klovn og en kunstner, jeg kommer fra et helt annet perspektiv, en  helt annen verden!

Når to ulike verdener braker sammen!

Som kunstner og samfunnskritiker, så er jeg svært opptatt av ytringsfrihet. Det er kanskje det aller fremste temaet i min kunst!

Mens dommere, lovgivere og inkompetente ledere, de gir faen i ytringsfrihet! Ytringsfrihet blir nærmest noe som strider mot lovens natur. For loven skal jo opprettholde ro og orden. Og da blir ytringsfrihet noe som nettopp truer ro og orden!

Her ser du at det er helt naturlig at både dommere og politiet legger ytringsfrihet for hat. For de har forelsket seg i loven, og loven handler først og fremst om å opprettholde ro og orden!

🙂

Mens for meg som kunstner, så er det eneste som teller å fremme ytringsfrihet, å provosere, få folk til å tenke, skape debatt… den typen ting!

Hvis du forstår? 🙂

Kunstnere sin løsning

I en slik verden hvor de undertrykkende kreftene sitter og vedtar, forvalter og håndhever loven, så havner kunstnere lett på korset, slik som Jesus gjorde. Kunstnere blir lett korsfestet med hellige lover, slik som Jesus ble!

Og hva har dagens kunstnere gjort, for å unngå å havne på korset? De har gjort kunsten til en endeløs virkelighetsflukt, noe som også omfatter det at kunstnere ikke tolker verken sin egen eller andre sin kunst.

Så kunstnere har rett og slett forlatt Planeten, for å unngå å bli korsfestet!

Vi snakker da om korsfestelse med lover som er så hellige at man mister demokratiets hovedverdier av syne!

Og et ledd av dette er at kunstnere unngår å bruke tekst. De som jobber med tekst jobber i liten grad som “kunstnere”, hvis du forstår?

Hvis du skal være i nærheten av like fantasifull og ute av kontroll, når du bruker ord som når du for eksempel maler abstrakte bilder, så kommer du veldig raskt på kant med samfunnets normer og med loven!

Hvis du ser på meg, så ser du en person som skaper kunst med tekst. Jeg gjør en rekke ting i tekstene mine som gjør at tekstene fremstår som “dårlige” eller som “dårlig skrevet”. Og det handler bare om at jeg skriver på en måte som kan sammenlignes med maling.

Og poenget mitt akkurat nå, det er at ingen gjør dette i dag, og kaller seg kunstnere! Og det skyldes at kunstnere er livredde for å bli oppfattet som sinnssyke og havne i psykiatrien og for å bli korsfestet med hellige lover!

Et irritasjonsmoment…

Det er også et lite irritasjonsmoment, når du prøver å male et eller annet med ord, og så sitter samfunnet der og dikterer hva du skal skrive og ikke skrive, ord for ord!

For det ordet har du ikke lov til å bruke, og ikke det heller, og så må du ordlegge deg slik og slik, og ikke slik!

Hvis man som kunstner skal male med tekst, så opplever man altså at samfunnet sitter der og kontrollerer og tviholder i pennen!

Og poenget er da at vi i dag har forfattere på den ene siden, og kunstnere på den andre siden. Men så mangler man noen som bruker tekst kreativt og som provoserer nettopp med tekst!

Eller du kan si at de som gjør dette, de havner i psykiatrien, en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig. 🙂

Provoserende malerier

Du har sikkert hørt om og sett provoserende malerier, eller annen provoserende kunst. Men i det øyeblikket en kunstner lager provoserende kunst med tekst, så blir plutselig teksten tatt helt bokstavelig!

På magisk vis glemmer folk at det er kunst! Det hjelper ikke om du sier ifra om at det er kunst, heller!

Det er noe med at når folk leser tekst, så får de automatisk en så lav intelligens at de blir ute av stand til å forstå noe som helst. Og dermed klarer de ikke å forstå at teksten kan være kunst!

🙂

Disse to verdenene altså…

Det jeg sier er at det finnes to ulike verdener. Du har den sinnssyke og inkompetente lederens verden, og så har du den frie og uavhengige kunstnerens verden!

Og disse to verdenene møtes i liten grad i dag, av den enkle grunn at kunstnere ikke maler med ord, slik som jeg gjør!

Kunstnerne har forlatt Planeten, av frykt for å bli korsfestet med hellige lover, slik som Jesus ble!

Et lite notat

Jeg setter bare inn dette lille notatet her, om at de fleste blogginnleggene mine nå for tiden er så lange at du ikke gidder å lese hele innlegget. Akkurat disse innleggene som jeg skriver nå om Pasientreiser, de er uvanlig korte.

Bare så det er sagt. 🙂

Du må da tolke hvorfor disse innleggene i julekalenderen er “korte”.

Eller skal jeg hjelpe deg med akkurat det? Jeg prøver for eksempel å si noe om en brå slutt, eller en rask slutt.

Det jeg snakker på da, det er at man skal avslutte alle søknader innen pasientreiser. Jeg snakker også på at man må avslutte andre ting veldig raskt – andre ting innen helsevesenet!

Du kan også tolke det som at jeg sier at man skal gjøre veien kortere, og da snakker jeg på veien til pengene. Gjøre veien til pengene kortere for pasientene!

Og du kan også begynne å snakke på ordbruk, og på at pasientene og behandlerne bør få muligheten til å redusere ordbruken sin, noe som altså skjer når refusjonene utbetales automatisk basert på registrert oppmøte!

Det at disse innleggene er korte sammenlignet med de andre innleggene i Oljeberget- serien min, det kan altså bety så mangt! 🙂

Og når lederne på Pasientreiser rynker på nesen over ordbruken min, og kanskje vurderer søksmål og hele pakka, fordi jeg kaller dem for “komplette rasshøl”, så får jeg dem til å være enige i at det er viktig å redusere ordbruken.

Så ordbruk, det er et tema her. Og det handler i første rekke om at både pasienter og behandlere har en enorm og unødvendig ordbruk, i forbindelse med at pasientene søker om refusjon for reiser!

Poenget er da at jeg maler, kan du si, når jeg skriver. Du må tolke det jeg gjør, som om jeg maler, eller som om det er kunst, hvis du forstår?

Min verden!

Jeg gir deg bare et lite innblikk i min verden, som er en helt annen verden enn den verden som lovgiverne på stortinget lever i, disse sinnssyke, maktsyke, retarderte, kyniske og korttenkte rasshøla av noen forpulte møkkafitter, løgner, bedragere og landsforrædere!

Poenget er da at det finnes to ulike verdener her.

Kunstneren lever i sin verden, særlig en kunstner som meg som er opptatt av å fremme demokratiets hovedverdier, som er individets verdighet, sannhetssøken og rettferdighet. Og så lever altså partiprestdildodrittmøkkafittene i sin verden, og det eneste de møkkafittene der bryr seg om er å sikre seg mest mulig makt der oppe i horefitta si, ved å nettopp undertrykke demokratiets hovedverdier!

Det er slike verdier som ytringsfrihet, altså sannhetssøken, som stortingsprestene ønsker å føre en krig mot. Slik at de kan styre uten å bli motsagt, hvis du forstår?

Det er ingenting som er mer irriterende, når du sitter der med makta, enn at noen prøver å si imot deg, ikke sant? Så dette med ytringsfrihet, det er bare irriterende for partiprestene, for det er jo de som styrer her!

Folk behøver ikke å åpne kjeften sin en gang. For det er jo de som styrer her!

Oppsigelsen var et kunstverk om psykiatrien

Og akkurat slik tenker også disse komplette rasshøla som er ledere hos Pasientreiser på Moelv. Okay?

Ytringsfrihet, det er en uting! Og alle de ansatte hos Pasientreiser på Moelv vet nå at hvis de åpner kjeften sin, så risikerer de å bli oppsagt! For det var det som skjedde med Ann Helen Nilsen og meg.

Vi ble eksempler til skrekk og advarsel, akkurat slik som samfunnskritiske personer med mentale lidelser blir det, når de havner i psykiatrien. Når man ser hvordan det går med oss, eller med psykiatriske pasienter, så er det jo ingen som tør å gjøre noe lignende!

Og for ordens skyld kan jeg nevne at vi var tilkallingsvikarer, og dermed hadde reduserte rettigheter i forhold til oppsigelse, noe som gjør oppsigelsene våre til kunstverk som handler om psykiatrien. For de psykiatriske pasientene har heller ingen rettssikkerhet, hvis du forstår?

Så vi produserte rett og slett et kunstverk som handler om psykiatrien, da vi som tilkallingsvikarer ble oppsagt! Og det at vi ble oppsagt fra Pasientreiser, det sier noe om pasienter, ikke sant? Og det er et hint om at vi snakker om psykiatrien i dette som er et virkelighetens kunstverk.

Videre kan jeg kort nevne at både jeg og Ann Helen Nilsen nå er fucka! Du kan si at vi har blitt drept på arbeidsmarkedet! Vi er rett og slett ferdige, for vi har ikke bare fått sparken og mangler gode referanser fra lederne hos Pasientreiser, men vi har jo også klart å stemple oss selv som varslere og kritikere av inkompetente ledere!

Dermed er vi så godt som døde, nå. Og da snakker vi på psykiatrien, fortsatt!

Videre blir samfunnet et fengsel for oss nå, ikke sant? Når vi blir stemplet som varslere og kritikere av inkompetente ledere. Dermed snakker vi fortsatt på psykiatrien, som er en fangeleir eller konsentrasjonsleir om du vil, altså en form for fengsel.

Og det vi opplever da, det er jo helt sinnssykt! For slike personer som oss, som tør å varsle om kritikkverdige forhold som stortingsprestene er ansvarlige for, nemlig inkompetente ledere og andre ting også… jeg sier bare at slike personer som oss skulle vært heltene her!

Vi skulle blitt respektert som helter, men blir utstøtt fra samfunnet i stedet, noe som er helt sinnssykt! Og det at vi får sparken fra en helt sinnssyk virksomhet med sinnssyke ledere, det er også en referanse til psykiatrien i dette kunstverket.

Det vi har opplevd er faktisk noe av det mest sinnssyke man kan oppleve! Tenk på det! Vi ønsket å snakke åpent og ærlig om arbeidskontrakta, og fikk sparken for det! Ja, men vi var da en part i kontrakta! Da må vi vel ha lov til å uttale oss, eller?

Helt sinnssykt! Det er hva det er når man får sparken for noe slikt! Og når Pasientreiser i tillegg presterer å innrømme overfor Ann Helen Nilsen, som var den første av oss som fikk sparken, hvorfor hun fikk sparken, så blir det jo bare mer sinnssykt!

Sinnssykt blir liksom det mest dekkende stikkordet, noe som er en referanse til psykiatrien. Det er bare det jeg sier!

Et annet moment som knytter dette kunstverket til psykiatrien, det er dette med at jeg og Ann Helen Nilsen presenterte oss som klovner, ved å posere som klovner. Det kan du regne som at vi personifiserer personer med mentale lidelser, samtidig som vi presiserer at de som har mentale lidelser er å regne som morsomme klovner. For de tenker, føler, mener og gjør jo rare ting!

Vi presenterer da et positivt syn på mentale lidelser, og snakker da implisitt på å avskaffe psykiatrien… hvis du forstår? 🙂

Vi snakker altså på viktigheten av å respektere klovner, eller personer som er litt ute av kontroll om du vil, noe jeg som du sikkert husker snakket på i det forrige innlegget.

Og da jobber vi med å styrke respekten for det sanne mennesket, som faktisk er en klovn som er litt ute av kontroll!

De mest grunnleggende menneskelige egenskapene som rettferdighetssans, nysgjerrighet, lekenhet, fantasifullhet, intelligens og humor er alt sammen egenskaper som støtter seg på at man er litt ute av kontroll!

Det å i det hele tatt tenke er å være litt ute av kontroll!

Dermed snakker jeg og Ann Helen Nilsen på at de som har mentale lidelser er læremestere, kall dem gjerne Guruer. For de er jo nettopp ute av kontroll! 🙂

Og det vi ser konturene av da, det er at de som har mentale lidelser er klovner og Guruer som er sendt av Gud, altså superhelter som er sendt av Gud. Og nå skal jeg ikke gå i detalj på dette, men det kan godt være at også Gud er en leken klovn!

Det kan faktisk virke slik! 🙂

Kort sagt altså!

Her ser du at Ann Helen Nilsen og jeg, vi er klovner som opererer på et helt eget nivå. Vi produserer rett og slett kunst helt spontant! 🙂

Og som de klovnene vi er, så blir vi utsatt for uhell når vi produserer kunsten vår! 🙂

Og et viktig spørsmål som dette samfunnet trenger å ta stilling til, det er om det skal respektere slike klovner som oss, som rett og slett er vandrende genier!

Ja. Skal dette samfunnet respektere noen som rett og slett opererer på et helt eget nivå, et nivå hvor sannheten kommer til syne og visdommen åpenbarer seg?

Det er et av de store spørsmålene, som samfunnet må ta stilling til i forhold til Oljeberget-serien min, som denne julekalenderen er en del av.

Den siste reise

Det er klart at når Ann Helen Nilsen og jeg får sparken, så snakker vi på en form for avslutning. Og siden vi fikk sparken fra Pasientreiser, så snakker vi dermed på pasienters siste reise. Altså pasienters død.

Og samtidig snakker vi på psykiatrien, slik jeg nettopp forklarte. Dermed sier vi at pasientene i psykiatrien dør. Dermed sier vi at psykiatrien er et massemord, altså en alvorlig samfunnsorganisert forbrytelse.

Og ved at vi selv er kunstnere, læremestere og skaper kunst som er innsiktsfull og dermed også verdifull for samfunnet, så snakker vi på at klovner, ja, slike klovner som oss, kan ha en verdi!

Dermed spør vi om ikke de klovnene som tenker, føler, mener og gjør rare ting, som i dag sitter innesperret i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig, også kan ha en verdi!

Ja. Hva kan samfunnet lære av å respektere de som har mentale lidelser? Og hva kan dette samfunnet lære av å respektere dem som læremestere?

Fått litt å tygge på

Jeg har nå gitt et veldig enkelt eksempel på at Ann Helen Nilsen og jeg er to personer utenom det vanlige. Dette betyr at Pasientreiser har klart å drite seg ut!

De har klart å erte på seg to personer som produserer kunst på latterlige måter, og som går rett til sakens kjerne med kunsten, og som kan fremstå som offisielle Guruer som er sendt av Gud.

Ja. Er vi sendt av Gud? Dette er faktisk et spørsmål som reiser seg, når man begynner å tolke oss som klovner og kunstnere!

Hva slags klovner er vi, som produserer kunst ved å være utsatt for uhell? 🙂

Og er det slik det er… at Gud sender klovner som utsettes for uhell? Har Gud den formen for humor? 🙂

Og synes Gud at det er morsomt å sende Guruer som åpenbart er helt sinnssyke? Altså de som har mentale lidelser! 🙂

Her får dere alle sammen litt å tygge på. Og det er jobben min som kunstner og kunsttolker å nettopp gi dere noe å tygge på!

Og jeg kan røpe at her kommer det mye mer, som vil sjokkere møkka ut av dere!!!!!

Jeg sier ikke så mye mer akkurat nå. Men innen jeg er ferdig her, så vil dette samfunnets verdier være totalt transformert!

Hva gjør man når man driter seg ut totalt?

Før jeg fortsetter med å snakke på at det finnes to ulike verdener, så ønsker jeg bare å bemerke at noen hos Pasientreiser har dreti seg ut!

Hva gjør man når man driter seg ut totalt, og går inn i menneskehistorien og kunsthistorien som et av de største rasshøla som har satt sine føtter på denne Jord?

Fikk ikke lov til å snakke på arbeidskontrakta en gang, vi!

Skal man begynne å tenke på hva slags erstatning man skal betale til superheltene? Skal Pasientreiser, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst begynne å kikke i lommeboka si og vurdere hvor mye det koster å drite seg ut totalt, ved at man korsfester to superhelter for å skape en fryktkultur som er i strid med arbeidsmiljøloven?

Jeg bare tenker litt på dette. Hva gjør man når det viser seg at man har dreti seg ut totalt?

🙂

Er den beste strategien å sitte der og late som ingenting? Eller bør man være så tydelig som mulig på at man ikke velger den strategien, fordi man faktisk forstår alvoret av å begå forbrytelser mot superhelter?

Tuller jeg nå?

Det er jo jobben min å få folk til å bli litt nysgjerrige. Og jeg synes at det er spesielt morsomt å viske ut skillet mellom virkelighet og fantasi. Å forene fantasi og virkelighet om du vil!

Så nå kan dere hos Pasientreiser sitte der og lure på hva dere har viklet dere inn i!

Er virkeligheten en fantasi? Er fantasien virkelig her? Hva er det som skjer?

Er det slik at fantasi og virkelighet nødvendigvis er adskilt? 🙂

Ja. Jeg ønsker som kunstner og kunsttolker å bidra til at folk blir litt mer nysgjerrige på disse tingene. Litt nysgjerrighet, det tar ikke dette samfunnet med sine hellige lover noen skade av, i hvert fall!

Det finnes kanskje noen andre holdepunkter i dette Universet, enn dagens hellige lover? Kanskje finnes det en form for offisiell kommunikasjon fra Gud også?

Ja. Men da er det langt fra sikkert at Gud er enig i at det er Gud selv som kommuniserer, og dette kan jeg godt forklare senere. Så drit i det!

Jeg lufter nå bare noen ideer, som jeg kommer tilbake til senere, som delvis handler om hellige lover. Jeg ønsker som kunstner å sette opp et alternativ til dette med dagens hellige lover.

Og min løsning blir da å snakke på at Gud kommuniserer gjennom kunstnere og gjennom de som har mentale lidelser. Og jeg påpeker i den sammenheng at kommunikasjonen fra Gud er offisiell.

Og nå betyr langt fra det at Gud er hellig, for Gud er ikke hellig.

Men vi som er superheltene, vi er hellige! Og nå er alt dette bare påstander fra min side, men jeg forventer uansett å bli tatt på alvor! For dagens hellige lover er uansett også bare påstander, og de blir jo tatt på alvor!

Så ja da! Jeg forventer at hele verden deepthroater alt jeg har å si! 🙂

ELLER MÅ MAN VÆRE EN ONDSKAPSFULL PARTIPREST FRA HELVETE FOR Å KREVE AKKURAT DET?

🙂

Da fortsetter vi med å snakke på at det finnes to ulike verdener…

Jeg tok nå en liten avsporing som en latterliggjøring av hvordan dette demokratiet har avsporet fra demokratiets hovedverdier og fra menneskerettighetene, slike menneskerettigheter som helse, ytringsfrihet og frihet fra tortur.

Det jeg var inne på var at det finnes to ulike verdener. Du har den inkompetente lederens verden, og så har du kunstnerens og menneskerettsforkjemperens verden.

Enkelte ganger så møtes disse to verdenene. Og det er det som skjer, når jeg kommer på banen. For jeg er en kunstner som lager kunst med tekst.

Og da anerkjenner ikke folk at det jeg gjør er kunst. Og da tar de alt jeg sier bokstavelig! 🙂

Og de anerkjenner ikke at jeg gjør tusen ulike ting på en gang! 🙂

IKKE LETT Å VÆRE KUNSTNER I DETTE DRITTSAMFUNNET, IKKE SANT?

Blir det krig?

Det store spørsmålet her nå, det er om det blir krig. Og det du skal legge merke til, hvis det blir krig her, det er at disse inkompetente lederne, de ønsker å få krigen inn på en arena hvor de har en sjanse til å vinne, altså inn i rettssystemet.

For inkompetente ledere som dem kan den minste ting være en prestisjesak. Og da er det kun seier som er godt nok!

Jeg på min side, jeg regner det som at jeg har tapt allerede, i den forstand at samfunnet vil kåre meg som taperen. For her er det jo folk flest som er dommeren, når man ytrer seg offentlig.

Og folk flest har en intelligens som er så lav at de ikke er i stand til forstå noe som helst. Ja, de stemmer jo på disse sinnssyke, maktsyke partiprestene fra helvete så fort anledningen byr seg! Så retarderte er folk flest!

Så krigen, den har jeg uansett tapt. Vi behøver ikke en gang å spasere inn i rettssystemet. For dette samfunnet hater kritikk, hater samfunnskritikk, hater banning og hater kunstnere!

Hvorfor vil jeg meg selv så vondt?

Man kan jo lure på hvorfor jeg vil meg selv så vondt. Hvorfor jeg ønsker å påføre meg selv et sviende nederlag og hele pakka… ved å fortelle sannheten om inkompetente ledere i et moderne demokrati!

Tja. Jeg bryr meg fint lite om hva folk mener, om for eksempel kunsten min, eller noe som helst annet. I mine øyne er folk flest så retarderte at de godt kunne vært umyndiggjort!

Når du stemmer på direkte onde ledere så fort anledningen byr seg, så er du jammen meg ikke den skarpeste kniven i skuffen!

Jeg bare sier det. At hva folk flest mener… okay? Hvis jeg skal være diplomatisk, og ikke nevne ordet “retarderte”, så vil jeg si at hva folk flest mener… det er ikke så interessant, akkurat!

🙂

Eller du kan si at hva folk flest mener, det er interessant på den måten at jeg kan le av det!

De aller fleste menneskene som har stemmerett i dette demokratiet er faktisk motstandere av ytringsfrihet. Dermed er de motstandere av demokratiet!

Min umiddelbare tanke er da at de ikke har fortjent stemmerett, siden de tross alt har lagt sannhetssøken, altså demokratiet, for hat. Sannhetssøken er som du sikkert vet hovedverdien i et fungerende demokrati.

Jeg ler. Av at jeg blir taperen, jeg som slår et slag for ytringsfriheten! Jeg som forteller sannheten! Jeg som gjør jobben min som kunstner i et moderne demokrati!

Jeg vet. Det blir helt stille! Ingen kan omtale dette en gang, ingen medier, ingen!

Og jeg ler litt av det, jeg da. Og for meg så er humor faktisk så viktig, at det betyr ganske mye for meg at folk flest er totalt retarderte og ikke skulle hatt stemmerett en gang!

Mens disse folka på stortinget, de er så maktsyke at de mangler sans for humor. For det eneste de bryr seg om er makt!

Jeg på min side, jeg kan le av at jeg som kunstner ikke har noen som helst makt i samfunnet! Jeg kan trives godt ved å le av akkurat det! 🙂

Mens disse politikerne, de bryr seg bare om makt, og klarer ikke å le av slike ting som at de selv ikke har noen makt i det hele tatt!

For meg er det faktisk så fantastisk morsomt at jeg som kunstner, menneskerettighetsforkjemper og geni har null makt og null respekt i samfunnet… at jeg har kommet frem til at det faktisk er morsommere enn om det skulle vært annerledes.

Humor er det aller viktigste for meg, når alt kommer til alt!

To verdener…

Jeg driver og forklarer at det er to ulike verdener, to ulike verdisett, som fra tid til annen braker sammen i denne verden. Og det er da den inkompetente lederens verdier på den ene siden og den frie og uavhengige kunstnerens eller tenkerens verdier på den andre siden.

Og nå er det jo slik at de inkompetente lederne, de vinner hele tiden. De har vunnet til alle tider!

Og jeg synes at det er hysterisk morsomt! For det betyr jo at folk flest, som faktisk velger samfunnets ledere, er direkte onde.

Folk ønsker seg onde ledere. Derfor stemmer de på onde ledere. Dette betyr da at de er onde.

Den som er ond selv har en forkjærlighet for andre som er onde. Er det ikke rimelig å påstå det?

Og dette synes jeg er hysterisk morsomt, at til tross for at man entret informasjonsalderen og fikk internett og hele pakka, så er folk fortsatt onde til roten! Det er ingenting som kan kurere folk!

Folk foretrekker uansett onde ledere! Og folk hater fortsatt slike personer som meg, som representerer helt andre verdier!

Folk har altså null respekt for de tekstene jeg skriver. Samtidig har folk en enorm respekt for de tekstene som stortingsprestene skriver!

Folk respekterer loven. Jeg bare sier det!

Folk har en så syk respekt for Satan at det er helt komisk! Og slik har mennesker holdt på i tusener av år!

Jeg er bare en kunstner!

Merk nå at folk ser på meg som “bare en kunstner” eller “knapt nok en kunstner” eller “ikke noen kunstner” eller “en gal kunstner” eller “en galning”. Dermed hadde de aldri stemt på meg!

Men hvis jeg hadde styrt her, så hadde det blitt andre boller! Alle hadde fått jobb. Folkehelsa hadde blitt uendelig mye bedre. Fattigdom og sult hadde blitt utryddet i Norge!

Jeg hadde gått til verket og fiksa alle problemer! Ja, og Pasientreiser hadde blitt totalt revolusjonert, til gagn for pasientenes livskvalitet og helse!

Jeg hadde fiksa ALLE PROBLEMER! For jeg bryr meg faktisk om noe annet en makt!

Jeg bryr meg om ALT ANNET ENN MAKT.

Men dette samfunnet, folk flest altså, både foretrekker og krever onde ledere, altså ledere som kun bryr seg om seg selv og sin egen makt!

Dagens onde ledere bryr seg ikke om å løse noen problemer i det hele tatt! De bryr seg bare om seg selv!

Dette er komisk!

Jeg bare dveler litt ved dette, dette at det finnes to ulike verdisett her. Du har den maktsyke kontrollfriken av en inkomptent drittleder, på den ene siden. Og så har du den frie og uavhengige kunstneren og tenkeren på den andre siden.

Der har du to verdisett, to verdener om du vil.

Og det som er så komisk at jeg ikke klarer å slutte å le, det er at folk faktisk har null respekt for kunstnere og menneskerettighetsforkjemper som meg!

Og hver gang det er valg, så gir folk den ene stemma de har, til totalt inkompetente ledere som ikke bryr seg om noe som helst annet enn sin egen makt! 🙂

Folk gir på en måte alt de har, til Satan! De ofrer alt de har til Satan! De ofrer den ene stemma de har, til Satan!

Og i tiden mellom stortingsvalgene, så beskjeftiger folk seg med slike ting som å hate kunstnere, varslere, menneskerettighetsforkjempere og samfunnskritikere som meg!

La meg nå som kunstner fortsette med avspore litt til, uvisst av hvilken grunn! 🙂

Du gjør deg forstått…

Hvis du prøver å bevise eller forklare at du er ond til roten, så tror jeg at du har gjort deg forstått!

Du stemmer på Satan. Og du hater kunstnere som meg – altså folk som det åpenbart har rabla for – folk som åpenbart er helt ute av kontroll – folk som i beste fall er en klovn!

🙂

Men det pussige er at jeg hadde gitt alle jobb, og avskaffet all fattigdom og sult i Norge! Jeg hadde fiksa hele dritten! Jeg hadde forbedret eldreomsorgen og barnevernet noe helt for jævlig!

Og jeg hadde avskaffa psykiatrien! Like greit det! 🙂

Jeg hadde satt de voksne på plass. Jekket dem ned noen tusen hakk. Jeg hadde skapt en enorm respekt for Babyer, barn og ungdommer i samfunnet!

Ja, jeg hadde fiksa hele dritten! Og jeg hadde ikke gjort det alene, heller! Jeg hadde involvert de folka som sitter og later seg på høgskoler og universiteter!

Jeg hadde satsa på ny teknologi og grønn teknologi. Ting som er spennende og morsomt! 🙂

Men… dessverre er jeg en klovn, en galning og så videre! Jeg er visst litt ute av kontroll, jeg da!

Og hvis du ikke helt forstår hva jeg snakker på, så kan du jo bare sjekke ut de andre innleggene her, hvor jeg tolker ulike hendelser som kunstverk, okay?

Ting tar av når jeg tolker kunst. Jeg sier ikke mer. Jeg er åpenbart gal! 🙂

Tilfeldigvis, så er det slike personer som meg da, som er de mest kompetente lederne. Og det har jeg nettopp forklart. Jeg er altså opptatt av noe annet enn egen makt. Jeg er faktisk opptatt av å løse problemer. Og jeg makter faktisk å tenke selv! Jeg er ikke ei politisk horefitte fra helvete!

To verdener…

Jeg dveler og jeg dveler… ved at det faktisk finnes to ulike verdener her. Og hvis du ikke har tenkt så mye over akkurat det tidligere, så foreslår jeg at du tar et helt bevisst standpunkt i forhold til hvilken type leder du ønsker i dette samfunnet!

De som respekteres som ledere i dette samfunnet i dag, de kan sikkert fremstå som kompetente i visse sammenhenger, og på visse måter. Men i virkeligheten så er de dønn inkompetente!

Og man kan si det så enkelt som at de faktisk ikke er interessert i noe annet enn egen makt! Dermed er de kontrollfriker fra helvete!

Det betyr at de ikke er interessert i å utvikle samfunnet, eller demokratiet, eller å løse noe som helst problem i samfunnet!

De bryr seg bare om sin egen makt! De bryr seg faktisk bare om seg selv!

Bare hat i vei!

Ikke la det jeg skriver få deg på bedre tanker! Bare hat i vei! Hat meg, fordi jeg bare kritiserer, fordi jeg gjentar meg selv en del, fordi jeg tenker selv og fordi jeg er litt ute av kontroll!

Bare kjør på! Du driter deg ikke ut, for alle andre er akkurat som deg!

Alle andre hater også personer som meg! 🙂

Du er i godt selskap! Så bare hat i vei!

Hele dette samfunnet hater slike personer som meg! Vi har en egen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for slike som meg! For folk som er annerledes, for folk som tenker selv, for folk som tenker rare ting, ikke sant?

Kan vi ikke få en rettsak?

Jeg synes at det hadde vært hysterisk morsomt om man kunne fått på plass en eller annen form for korsfestelse av meg. Jeg gjør tross alt jobben min som kunstner i et moderne demokrati!

Kan ikke bare alle medier overse meg, og alle ellers bare hate meg? Og så kan Pasientreiser prøve å saksøke meg! Sjekke om det finnes noen advokater her som ønsker å være med på å saksøke en person som er helt ute av kontroll og som kan finne på omtrent hva som helst, når som helst!

JEG VET SANNELIG IKKE OM JEG HAR KONTROLL PÅ DET JEG SKRIVER HER, JEG! 🙂

Skal vi gjøre det offisielt?

Kan vi ikke bare få en offisiell dom også, som bekrefter at dette samfunnet hater meg fordi jeg gjør jobben min som kunstner, klovn og menneskerettighetsforkjemper i et moderne demokrati i 2017?

KAN JEG FÅ DET SKRIFTLIG?

ELLER SKAL DERE BARE HATE MEG I SMUG, SOM OM DET IKKE SKJER?

Vi gjør det offisielt!

Jeg foreslår at vi gjør det offisielt. Slik at fremtidige generasjoner kan sitte og lese den endelige “dommen”. Okay?

Kunne vi fått på plass et offisielt dokument som sier at dette samfunnet hater meg fordi jeg gjør jobben min som kunstner og menneskerettighetsforkjemper?

Jeg synes at ting noen ganger blir litt lite håndfast, det er alt!

🙂

Jeg hører deg!

Det er ikke det at jeg ikke hører hva du sier, når du stemmer på Satan hver gang det er valg, altså på den motsatte typen person av meg.

Jo da. Jeg skjønner det, at du da rent logisk hater meg, siden du elsker personer som er undertrykkende og maktsyke til tusen!

Men… om jeg kunne fått det skriftlig? Det hadde vært morsomt å kunne lese ordene. Særlig for fremtidige generasjoner, som da kan sitte og le av hvilket utviklingsnivå dagens mennesker var på, ikke sant?

Nærmere 100 år etter at man fikk menneskerettigheter… hvilke holdninger hadde samfunnet, dets ledere, rettssystemet og folk flest da til slike ting som ytringsfrihet?

Det hadde vært morsomt å på en måte fått det skriftlig!

Det jeg sier er at jeg takker ikke nei til en rettssak heller! Så strengt tatt er det ingen trussel… hvis Pasientreiser “truer” meg med søksmål.

Ja takk! Jeg tar gjerne imot en trussel om søksmål, men det er fint om dere da sender den trusselen skriftlig! Eller dere kan bare si det til ei avis, så det kommer på trykk!

EN KUNSTNER OG MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPER GJORDE JOBBEN SIN I ET MODERNE DEMOKRATI I 2017, OG DERFOR VURDERER VI Å GÅ TIL RETTSLIGE SKRITT!

Dætta blir moro!

Det går en del måneder før en sak kommer opp i retten. Den tiden kan jeg bruke på å belyse ulike aspekter av rettssystemet.

Og det er nettopp det jeg ønsker å gjøre! Jeg er jævlig keen på å kritisere rettssystemet litt! Jeg da! Samma faen det!

Eller vent! Er rettssystemet så hellig at det ikke er åpent for nytenkning????? 🙂

Nytenkning innen rettssystemet, når skjedde det sist? Fotlenker?

Ja, men når skal man slutte med å korsfeste kunstnere og menneskerettighetsforkjempere?

Man gjør jobben sin som kunstner… samma faen det! 🙂

Avslutning

Jeg tror at jeg avslutter her.

Jeg har nå bare lekt litt med noen tanker for å få frem noen gode poenger. Skjønt, gode og gode poenger.

Det har vel aller helst rabla for meg! 🙂

Siden jeg tross alt kritiserer samfunnet… 🙂

Og siden jeg tross alt gjør jobben min som kunstner i et moderne demokrati i 2017!

Og siden jeg i det hele tatt er opptatt av menneskerettigheter! 🙂

Bla-bla-bla… nå gikk jeg tom for ord, gitt!

Notat til de retarderte

Ja, jeg snakker fortsatt på at man bruker for mange ord, i forhold til Pasientreiser. Brukte jeg flere ord enn nødvendig i dette innlegget?

Hvorfor jeg må forklare dette? Folk kan ikke å tolke kunst, for det har de aldri sett før! Folk har aldri sett kunsttolkning!

Kunst tolkes ikke i dette samfunnet. For de som styrer, de ønsker å ha all makt selv. Og da er det i deres interesse at kunst ikke tolkes, slik at kunstnere ikke har noe viktig å komme med, slik at alle forstår at kunstnere kan man fin overse, uansett!

Jeg er visst litt ute av kontroll, og avsporer hele tiden! Mon tro om jeg da latterliggjør hvordan dette demokratiet opererer i strid med demokratiets hovedverdier og menneskerettighetene!

Fy faen hvor jeg skjener til siden og avsporer og gjentar meg og sløser med ordene! Gudene vet hva det betyr, for folk kan ikke å tolke kunst i dette samfunnet, for dette samfunnet har lagt kunsttolkning for hat, for de som styrer fører en maktkamp mot kunstnere, på en rekke ulike måter, fordi de er maktsyke partiprester fra helvete!

God natt! Det er sent. Jeg legger meg nå!

ZZZ… 

Oljeberget 18: Pasientreiser – hva mener jeg med “komplette rasshøl”? (PR5)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 5

Jeg forventer at lederne hos Pasientreiser leser dette innlegget. Derfor er innlegget litt plagsomt å lese. Beklager dette, men jeg prøver å gi folk den dritten de har fortjent!

MERK DETTE! DETTE ER IKKE TULL! HELE DETTE INNLEGGET ER SKREVET FOR AT DET SKAL VÆRE ET HELVETE FOR PASIENTREISER Å LESE!

SÅ MITT TIPS ER AT DU RETT OG SLETT DROPPER Å LESE DETTE INNLEGGET. LES EVENTUELT DE DELENE AV TEKSTEN SOM ER FORMATERT SOM SITAT, OKAY?

ELLER HVIS DU ER SPESIELT INTERESSERT I PSYKOLOGIEN TIL INKOMPETENTE LEDERE, SÅ KAN DU BLA LITT NEDOVER, KANSKJE HOPPE OVER DEN FØRSTE FJERDEDELEN, OKAY?

ELLER BARE DROP HELE DETTE INNLEGGET, SOM ER ET SLAGS HELVETE SOM BARE GJENTAR SEG OG GJENTAR SEG, OKAY?

Jeg tror at jeg kommer til saken et eller annet sted i teksten. Problemet er bare at det er et helvete å komme dit.

Så… drop dette innlegget. Gå videre til det neste! 🙂

PS. Jeg prøvde å lese korrektur nå, og vurderte å kanskje klargjøre teksten på en del punkter, men ble veldig i tvil om hvor jeg skulle begynne! Og det sier mye om teksten!!!!!

Så dagens tips: Drop dette innlegget. La Pasientreiser slite seg gjennom dette helvetet!

HALLO! DET ER EN NESTE-KNAPP ET ELLER ANNET STED OPPE TIL HØYRE HER! BRUK DEN! 🙂

PS2. Innlegget er dessuten altfor langt! Du har ikke tid til å lese det en gang!

HAVE A NICE DAY… TIL DERE SOM PRØVER Å LESE HELE DETTE INNLEGGET!

Oppsummering

Jeg legger inn en liten oppsummering helt først:

 1. Pasientreiser på Moelv har misbrukt tilkallingsvikarer for å skape den fryktkulturen som de totalt inkompetente lederne er avhengige av
 2. Det er bare komplette rasshøl som tar den minste ting personlig
 3. Lederne hos Pasientreiser på Moelv tar den minste ting personlig
 4. Kjør disse fire punktene inn og ut av fitta di til det går for deg!

Alrighty then! Nå starter selve innlegget. 🙂

Eller vent litt! Dette innlegget er et kunstverk. Så det du eventuelt kan gjøre, hvis du absolutt skal vite det, det er å skumlese litt nedover, og så lese den siste halvdelen eller noe av innlegget, der hvor jeg også hjelper deg med å tolke det. Ja, det er i hvert fall en måte å lese dette innlegget på, det også!

Så det har flere nivåer, dette kunstverket her! 🙂

Bare en liten ting før innlegget starter

Hvis du skumleser mine innlegg, så må du huske å tolke. For når du skumleser, så fremstår teksten helt annerledes enn når du leser hele teksten.

Så du må ikke skumlese og tro at du får “riktig” inntrykk av teksten. Det du opplever og tenker da, det må du tolke.

Hvis du ikke ønsker å bruke teksten som kunst, så må du rett og slett bare lese hele teksten. For det er faktisk mulig å forholde seg til den på et helt enkelt og overfladisk nivå også.

Nå kan du starte å lese, og se hvor langt du kommer! 🙂

LYKKE TIL! 🙂

Her starter innlegget!

I det forrige innlegget kom jeg i skade for å kalle lederne på Pasientreiser for “komplette rasshøl”. Og det byr jo på et problem, i et samfunn hvor det er forbudt å kritisere, og hvor det helt konkret er forbudt å kritisere inkompetente ledere.

Det har jo slike ledere selv sørget for, ved å kvitte seg med enhver person som på noen måte kritiserer dem!

På Moelv hvor jeg jobbet, så misbrukte man tilkallingsvikarer. Og da vi vikarer ønsket å forklare hva vi tenkte i forhold til arbeidskontrakta og fornyelse av den, så reagerte ledelsen veldig negativt på det.

Ledelsen mente at vi ikke forstod vår rolle som tilkallingsvikarer. Ledelsen mente at det ikke var en del av vår rolle som tilkallingsvikarer å ivareta våre interesser som ansatte.

Som ledelsen poengterte, så var vår jobb å bare godta alt det de krevde, å jobbe når de krevde og så videre. Jobben vår var altså å bare jatte med.

Hæ?

Når arbeidskontrakta skulle fornyes, så tenkte vi at det var naturlig å være ærlige på hvordan vi oppfattet arbeidsforholdet. Vi oppfattet at vi ble brukt som fast ansatte, men hadde ei arbeidskontrakt som beskrev en helt annen måte å jobbe på.

Når ledelsen i tillegg forklarte at det var behov for oss langt inn i fremtiden, så ønsket vi å forhøre oss nærmere om det var grunnlag for fast jobb.

Men da gikk vi på en strak høyre! For det var ikke en del av vår rolle som tilkallingsvikarer å stille spørsmål ved noe som helst!

Det at vi ønsket å snakke åpent og ærlig om arbeidskontrakta ble betegnet som “bråk” av ledelsen. Og de etterlyste “ro”.

En avtale mellom to parter

Ei arbeidskontrakt er en avtale mellom to parter. Men i følge lederne hos Pasientreiser på Moelv, så er det bare den ene parten som har lov til å i det hele tatt uttale seg om arbeidskontrakta!

Det var i hvert fall det vi fikk høre som tilkallingsvikarer.

Vi snakker her om ledere som tross alt er… kremt… ledere. Og som har ei dertilhørende høy lønn.

Mens vi var bare tilkallingsvikarer, og hadde da ingen rett til å snakke på arbeidskontrakta. Det er jo de selv som er sjef, ikke vi!

Så vi var de reneste amatører, vi da, som ønsket å snakke på arbeidskontrakta og dele våre tanker og forhøre oss litt rundt muligheten for fast arbeid!

Arbeidskontrakta skulle fornyes… vi tenkte at det var naturlig å snakke… whatever!

Resultatet av det “bråket” vi startet ved å i det hele tatt snakke på arbeidskontrakta, det er at vi to som tok initiativ til kontraktsmøtet nå har fått sparken.

Det var Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, og jeg som tok initiativ til å snakke om arbeidskontrakta. Altså i forbindelse med at den skulle fornyes. 🙂

Og vi fikk sparken begge to! 🙂

Jeg antar at det er kun én vikar som sitter igjen nå, av oss fire som var med på det kontraktsmøtet som ledelsen oppfattet som et uakseptabelt, illojalt og uprofesjonelt initiativ fra oss tilkallingsvikarer.

Men det er jo slik de opererer. Det gjelder å ikke være altfor tydelig, ved å gi alle vikarene sparken, ikke sant?

Men det er klart at hvis det viser seg at det kun er jeg og Ann Helen Nilsen som har fått sparken, så blir jo det hele veldig tydelig! Da har de ikke en gang prøvd å dekke over det de har gjort!

Det var nemlig vi to som tok initiativ til møtet. Hvis du forstår? 🙂

Hva er ståa nå?

Som sagt i introduksjonen til denne julekalenderen, så ønsker ikke jeg å holde meg oppdatert på hva som skjer på Pasientreiser etter at jeg fikk sparken. For da risikerer bare flere ansatte å få sparken for å ha lekket informasjon til meg!

Dette er ikke tull, heller! Man har en nulltoleranse for det meste på Pasientreiser, og man velger å bruke tilkallingsvikarer nettopp for å kunne gi noen en usaklig eller ubegrunnet oppsigelse, slik at man skaper en fryktkultur blant de ansatte.

Dette må jeg ta konsekvensen av, ved å unnlate å snakke med ansatte, slik at det slipper å bli en heksejakt etter den eller de som har lekket informasjon.

Det er litt viktig at omverdenen ikke vet hva som foregår der oppe, okay? 🙂

Men poenget er da at jeg simpelthen ikke vet om det nå sitter igjen én eller to av oss fire tilkallingsvikarer som deltok på kontraktsmøtet. Men vi to som tok initiativ til møtet… vi jobber i hvert fall ikke der lenger nå!

Og Pasientreiser har ikke lagt noe imellom heller, når de har sagt oss opp. For de var veldig tydelige da de sa opp Ann Helen Nilsen på hvorfor hun ble oppsagt, og både jeg og Ann Helen Nilsen ble innkalt på et eget møte hvor vi fikk tilsnakk for å ha tatt initiativ til møtet om arbeidskontrakta.

Innrømmelsen av gjengjeldelse for varsling er i boks, den! 🙂

Pasientreisers forklaring

Og nå har det seg slik at Pasientreiser har en flott historie å fortelle, om hvordan de gikk til verket og klarte å hente inn noen andre, som nå har erstattet oss.

Grunnen til at vi jobbet der var at mange andre hadde takket nei. Men lederne gjorde altså enda et forsøk på å få tak i noen andre som kunne jobbe der, og klarte å hanke inn noen av de som tidligere hadde blitt oppsagt i forbindelse med en nedbemanningsprosess.

Så de har tatt over nå. Det var slik de kvittet seg med oss!

Og det som det er viktig å merke seg er at det her er snakk om gjengjeldelse for varsling. Vi varslet om at vi ble misbrukt som midlertidig arbeidskraft. Derfor gikk Pasientreiser ut og prøvde å finne erstattere for oss, noe de også klarte.

Men det stemmer det. Opprinnelig sa de opp fast ansatte for å bruke tilkallingsvikarer i stedet! Men så begynte vi tilkallingsvikarer å “bråke” ved å i det hele tatt snakke på muligheten for fast arbeid, når vi opplevde at det ikke var samsvar mellom måten vi arbeidet på, samt utsiktene for arbeid som ble beskrevet for fremtiden, og selve arbeidskontrakta.

Det å misbruke tilkallingsvikarer var ikke riktig så flott som de hadde tenkt seg!

Et lite øyeblikk!

Akkurat det jeg snakker på nå, det kan virke litt komplisert.

Pasientreiser gjennomførte en nedbemanning i 2016. Nedbemanningen ble gjennomført på en så dårlig måte av ledelsen at de ikke fikk noen goodwill hos de fast ansatte som ble oppsagt. Men Pasientreiser klarte likevel å finne to tidligere ansatte som kunne tre inn igjen i manesjen og erstatte Blacklemon og meg.

Pasientreiser kan si hva de vil om hvorfor de hentet inn igjen de ansatte. Men den reelle grunnen var at de ønsket å erstatte meg og Blacklemon.

Stort sett alt som har skjedd på Pasientreiser på Moelv etter at vi ønsket å snakke om arbeidskontrakta, har handlet om å bli kvitt oss og å prøve å rettferdiggjøre bruken av såkalte tilkallingsvikarer. La oss si bruken av tilkallingsvikarer som jobber fulltid og fast!

Kreative måter å lyve på

Det som skjedde etter at vi “bråkte” ved å snakke om arbeidskontrakta når den skulle forlenges, det var at bruken av vikarer ble tredoblet. Du hørte riktig! Tredoblet!

Hva var det ledelsen hos Pasientreiser tenkte på da? Det kan de sikkert fortelle deg! 🙂

Men det kan virke som om de prøvde å presse saksbehandlingskøa ned mot null, for å bevise at det er grunnlag for å ha tilkallingsvikarer. Så det de gjorde var å bruke ekstremt mange tilkallingsvikarer… for å prøve å bevise… at de ikke gjør det!

Det blir på en måte det samme som en voldtektsovergriper som intensiverer voldtektene for å renvaske seg selv og anklage ofrene for å ha løyet!

Se for deg en voldtektsovergriper, la oss si en person som er pedofil, som blir anklagd for å ha misbrukt barn seksuelt. Den pedofile tredobler da overgrepene på barn!  Og det er da den pedofile sitt forsøk på å renvaske seg!

Og når den pedofile overgriperen renvasker seg selv, så anklager han samtidig sine ofre for å ha løyet! Ja, det er jo det det handler om – å renvaske seg selv og å ødelegge ryktet til ofrene!

Og tro det eller ei, men i dette samfunnet, så slipper man unna med slikt! Man behøver bare å være en leder i en offentlig virksomhet, som klarer å fremstå litt som en politiker, slik at folk tar det for gitt at man lyver og bedrar!

Da slipper man unna med slikt!

Så Pasientreiser på Moelv kommer til å slippe unna med å intensivere voldtekten av barn… sorry… tilkallingsvikarer… for å rettferdiggjøre at de gjør det.

For det de oppnådde var jo å presse saksbehandlingskøa ned mot null, slik at de kunne si til oss at… der ser dere… behovet fra uke til uke er helt uforutsigbart! Plutselig er køa nede i null, jo! Og derfor er det behov for tilkallingsvikarer!

Men… for å få til dette, så måtte de ikke bare tredoble bruken av vikarer fra 4 eller 5 til 12. De måtte også ansette noen som jobbet fullt.

Så da vi som var igjen endelig fikk beskjed om at det ikke var behov for oss de nærmeste par ukene, litt etter sommerferien i år, så skyldtes det at andre hadde steppet inn og erstattet oss.

Men bare for å spikre dette, så ble utrolig nok sakskøa veldig lav, etter at man hadde tredoblet vikarbruken i noen måneder! .-)

Og hvorfor fikk jeg sparken i oktober 2017? Jo, fordi de hadde erstattet meg, ansatt noen andre.

Jeg og Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, ble rett og slett erstattet. Og derfor har vi ingen jobb der nå lenger.

Og der ser du det flotte med å bruke tilkallingsvikarer. Man kan enkelt kvitte seg med dem, og man kan dikte opp og regissere et spill for galleriet, som gjør at det man holder på med blir tilstrekkelig troverdig.

Så lenge man oppfører seg som en politiker, så behøver man bare å være tilstrekkelig troverdig, noe som betyr at man ikke behøver å være særlig troverdig i det hele tatt!

Det blir spennende å høre hva Pasientreiser har å si om dette… for å si det sånn! 🙂

Men i dette demokratiet slipper de vel å uttale seg. For mediene nekter nemlig å kritisere helsevesenet!

Landet renner over av feilbehandlinger som i mange tilfeller er dødelige også. Så mediene vet at de må undertrykke kritikk av helsevesenet for å rett og slett opprettholde ro og orden!

Nærmere 5.000 personer dør av feilbehandling årlig! Jeg sier ikke mer!

Poenget er da at Pasientreiser trolig slipper å forklare seg. Og det vet de så inderlig godt! 🙂

Kort fortalt

Kort fortalt så ønsket vi tilkallingsvikarer å snakke på arbeidskontrakta. Deretter ble vikarbruken tredoblet, ved at man brukte 6 vikarer på Moelv og i tillegg leide inn 6 vikarer fra kontoret i Skien.

En av vikaren i Skien fikk fast jobb. I tillegg ansatte de to tidligere ansatte som var blitt oppsagt. Dermed ble vi to eller tre tilkallingsvikarer som ikke jobber der lenger erstattet av tre andre.

Og da har sikkert Pasientreiser mye flott å si om dette. Men sannheten er at de gikk ut og hentet inn ansatte som hadde sagt at de ikke ønsket å jobbe der. De gikk ut på arbeidsmarkedet og hentet inn folk, fordi de ønsket å erstatte oss!

Fordi vi hadde prøvd å snakke på arbeidskontrakta!

Så vi ble erstattet. Og det viser at vi hadde helt rett, når vi sa at det var grunnlag for fast stilling.

Når køa er på tusener av saker

En ting som Pasientreiser prøver seg på, er å si at behovet for arbeidskraft varierer fra uke til uke. Det er jo en eneste stor spøk!

For saksbehandlingskøa er på mange tusen saker. Dermed blir det feil å si at saksbehandingsbehovet varierer fra uke til uke, nærmest fra dag til dag!

Men den endringen de nå ser ut til å ha gjort, det er at de holder køa lavere, nettopp for å kunne snakke på dette, at behovet varierer fra uke til uke. Dermed forsøker de å rettferdiggjøre bruken av tilkallingsvikarer.

Problemet er bare at vi to eller tre som nå ikke jobber der lenger, vi har blitt erstattet av tre andre! Og dette til tross for at jeg tror at de har gjort visse endringer som gjør at flere saker blir ferdigbehandlet i Skien og dermed ikke havner på Moelv.

Poenget er i hvert fall at vi hadde helt rett, da vi mente at det så ut til å være grunnlag for fast ansettelse. Og vi fikk jo også beskjed om dette i mars 2017, at det trolig var behov for oss ut året og muligens videre også!

Kort sagt ble vi straffet for å ha fortalt sannheten om at det var grunnlag for fast stilling!

Hvem vil jobbe på en slik arbeidsplass?

Det er like komisk hver gang en ansatt klager over å ha blitt oppsagt… fra verdens dårligste arbeidsplass, ikke sant?

Skjønner du hva jeg sier? Hvorfor klager jeg, ikke sant? 🙂

Jeg burde jo vært strålende fornøyd, for faen!

Du. Dette her er profesjonell varsling, hvor jeg gjør en rekke ulike ting på en gang. Blant annet fremmer jeg ytringsfriheten og retten til å kritisere og være sint!

Når det er sagt… hva er det egentlig jeg varsler om? Det jeg varsler om er at dette landet styres av inkompetente ledere og at velgerne er helt ukritiske til inkompetente ledere! Og du kan også si at jeg varsler om at mediene og Arbeidstilsynet langt fra gjør jobben sin!

Men jeg skal innrømme det. At jeg ikke akkurat er lei meg for å ikke jobbe der lenger! Faktisk er det helt fantastisk å sitte her og være arbeidsløs, og ha fått selve livet i gave!

For livet består jo av tid. Og jeg har fått tid!

Jeg er arbeidsløs! JIPPI! FY FAEN! JEG ER HELDIG!

Så ja. Det stemmer det. Jeg har ingenting å klage over! Du kan fint se det slik.

Samtidig er det en viss belastning, når man opplever gang på gang at man blir offer for inkompetente ledere. Så det er noe jeg er misfornøyd med… at hele verden synes å være proppfull av inkompetente ledere, for faen!

Jeg er leken!

Når vi først er inne på dette, så kan jeg utdype litt. Jeg er ganske leken. Jeg synes at det er kjempemorsomt at inkompetente ledere ønsker å leke med meg!

Og poenget er da at dette er veldig sammensatt. Det er alt mulig rart på en gang!

Ja, jeg har ingenting å klage over! Men samtidig har jeg det, og jeg kan velge å klage likevel, og så videre!

Noe så enkelt at så mange andre ønsker å kritisere Pasientreiser på Moelv uten å gjøre det, det provoserer litt, må jeg si!

Jeg synes at det er patetisk å leve i et demokrati og samtidig kvie seg for å kritisere ren og skjær ondskap!

I det hele tatt… hvis jeg skulle listet opp alt som motiverer meg til å varsle og hamre løs og hele pakka her… så hadde det tatt ganske lang tid.

Hva jeg nå nettopp har sagt og ikke sagt, det kan du jo lure på. Men nå har jeg i hvert fall vært så ryddig at jeg har sagt det.

Og hva er det jeg har sagt? Det finner vi eventuelt ut senere. Jeg ønsker bare å bokføre at jeg sa ifra om at jeg er ganske leken.

Dette er morsomt! Noen ønsker å leke med meg! Jippi!

Merk nå at det er en kunstner sin jobb å fremme respekt for Babyer ved å oppføre seg som en Baby selv, for å teste samfunnets holdninger til Babyer og Babyers visdom.

Det å leke og det å oppfatte ting som en lek, det er visdom.

Jeg velger som kunstner å være vis! Og samtidig er jeg såpass “voksen” om du vil, at jeg faktisk informerer om at jeg er ganske leken, jeg da! 🙂

Skal vi gå tilbake til å snakke på dette med tilkallingsvikarer, fast ansettelse og den pakka der?

Ble lovet engasjement da vi startet

Da vi begynte å jobbe hos Pasientreiser på Moelv i mai 2016, så ble vi lovet engasjement. Men det ble det aldri noe av. Vi jobbet som tilkallingsvikarer hele tiden!

Dette var også noe vi nevnte i det møtet vi hadde med ledelsen om arbeidskontrakta. Vi spurte om det kanskje kunne være grunnlag for engasjement, ut ifra at de beskrev at det sannsynligvis var behov for oss langt inn i fremtiden.

Men problemet var altså at det ikke var en del av vår rolle som tilkallingsvikarer… å snakke på arbeidskontrakta!

Stopp en halv!

Bare for å avspore litt nå, så har Ann Helen Nilsen en bachelor i Ledelse og organisasjonsutvikling. Mens jeg har en master i organisasjonspsykologi.

Hva er det som får to personer som oss til å varsle om at lederne hos Pasientreiser er totalt inkompetente?

Er vi sure fordi dette samfunnet ikke har noen lederjobb til oss, fordi dette samfunnet kun ønsker inkompetente ledere?

Er vi lett og slett potte sure? Trenger vi å få justert pH-verdien vår? 🙂

La meg nå gi det enda et perspektiv på dette, når du først spør! 🙂

Det er en haug med folk som drømmer om å varsle om kritikkverdige forhold som har vært hos Pasientreiser på Moelv opp gjennom tidene. Men ingen av dem gjør det!

Så det at man ønsker å varsle om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser på Moelv, det er nok ikke så unikt. Det som gjør Ann Helen Nilsen og meg unike, det er at vi føler oss ganske trygge på den materien som dette gjelder.

Du kan vi at vi har den nødvendige selvtilliten til å faktisk varsle. Ja, for alt man vet synes vi at det å varsle er interessant, rent faglig! Det kan sikkert være mye å lære av å varsle!

Så jeg vil bare poengtere at Ann Helen Nilsen og jeg, vi er såpass trygge på oss selv, at vi tør å stå i en slik situasjon. En slik situasjon som man fort befinner seg i som varsler.

Ja, det er litt av en situasjon! Å være uønsket på arbeidsmarkedet! Og kanskje blir man saksøkt også! 🙂

Men. Siden vi har en formell lederutdanning, begge to, så tør vi å varsle, likevel!

Vi er altså ikke konfliktsky, slik som lederne hos Pasientreiser! Konflikter er jo kjempespennende! 🙂

Tuller jeg litt nå? Jo da. Men når man har en solid utdanning slik som vi begge har, så ser man positivt på en del ting som andre problematiserer i altfor stor grad.

Og dette er faktisk noe å tenke litt over! Dette samfunnet nekter å ansette Ann Helen Nilsen og meg selv i noen som helst jobb! 🙂

Det ser i hvert fall slik ut.

Men hvem er det som beviser at de har det største ledertalentet, og som tør å gjøre ting som byr på utfordringer? Jo, det er jo oss!

Og nå skal jeg ikke plassere Ann Helen Nilsen i samme bås som meg, for det kan være å skade ryktet hennes, ikke sant?

Merk nå at jeg er uønsket i arbeidslivet, særlig etter at jeg nå har varslet. Mens slike inkompetente ledere som de har på Pasientreiser på Moelv, de er velkomne i norsk arbeidsliv!

Det er noe å tenke over dette, at lederne på Pasientreiser takler å snakke med de ansatte om arbeidskontrakta en gang! 🙂

Mens Ann Helen Nilsen og jeg, vi tør å stå helt alene, som varslere!

Tenk litt på dette! Lederne på Pasientreiser har rottet seg sammen. De er ei sekt, de støtter hverandre! Men likevel klarer de ikke å takle at de ansatte snakker på arbeidskontrakta en gang!

De er jo så talentløse at de aldri skulle vært ledere!

Til sammenligning kan du se på Ann Helen Nilsen og meg. Vi tør å stå alene! Da Ann Helen Nilsen lanserte bloggen sin i mai, så visste ikke hun at jeg også kom til å varsle. Hun risikerte da å stå helt alene.

Likevel turte hun å varsle!

Og se på meg nå! Det kan se ut som om Ann Helen Nilsen har mistet gnisten på bloggen sin, for hun har ikke skrevet noe siden mai!

Dermed er det bare meg her nå! Jeg er helt alene!

Ja. Men vi tør å stå alene! Vi er på sett og vis superhelter! Vi er noen tøffinger!

Se på meg! Jeg bare skriver i vei! Jeg bryr meg ikke en gang om hvordan folk oppfatter tekstene mine, hvis du forstår?

For jeg er nemlig en kunstner. Og jeg bruker tekst til å male symboler i ansiktet på folk. Jeg er helt profesjonell som kunstner, og derfor så driter jeg i om jeg er populær! For det er da ikke jobben min som kunstner!

Hva er det jeg sier?

Det jeg sier er at hvis du plasserer lederne hos Pasientreiser i rollen som kunstner, så ser du noe som er meget interessant! De vil da få store problemer med å være helt uavhengige som kunstnere!

De vil se seg rundt på hva andre gjør. De vil tenke over hva det er marked for! Før de vet ordet av det, så har de blitt ei hore av flertallet og ei hore av samfunnet!

Og det er ikke jobben til en kunstner!

Jeg bare drodler litt her. Tenker litt høyt. Tenk litt over dette! Tenk over hvordan det å være en kunstner, eller en varsler for den saks skyld, faktisk krever ganske mye!

Dagens ledere, de har ikke vist at de duger, ved å være varslere eller kunstnere! De har ikke på noen måte bevist at de klarer å være en helt fri og uavhengig person! Og det er nettopp problemet.

For å være en kompetent leder, så må du ha en respekt for enkeltindividet. Du må akseptere at alle er forskjellige. Og du må vite hvor viktig det er at alle har lov til å være seg selv, i en organisasjon!

Og det er nettopp den som selv er uavhengig og fritt-tenkende, som verdsetter dette som jeg snakker på nå.

Problemet til inkompetente ledere, der er at de ikke er tilstrekkelig uavhengige som personer!

La meg ta et eksempel!

Jeg er uavhengig som person, ikke bare som kunstner.

Plasser meg i et møte hvor ansatte forklarer at de tror det er grunnlag for fast stilling. Oi da! De ansatte tenker selv!

Jeg ville jo sett på det som positivt at de ansatte tør å være uenige med ledelsen! 🙂

Ja. Jeg er litt slik selv, at jeg tør å være uenig med ledelsen! 🙂

Kontraster altså…

Du har disse inkompetente lederne på den ene ekstremen. Personer som rotter seg sammen og oppfører seg som ei slags ledersekt. Og så har du uavhengige personer som Ann Helen Nilsen og meg.

Ann Helen Nilsen og jeg, vi samarbeider ikke en gang, vi! Hun driver med sitt. Jeg driver med mitt!

Vi lar hverandre holde på slik vi selv vil.

Så vi har ikke dette sinnssyke kontrollbehovet som disse inkompetente lederne har.

La meg nå utdype dette litt. Jeg varsler. Og Ann Helen Nilsen varsler. Men vi har da liten kontroll over andre personers reaksjoner på varslingen vår, særlig med tanke på at dette samfunnet i utgangspunktet hater varslere.

Vi er ikke kontrollfriker, vi da! Og vi er ganske uavhengige. Og vi er uendelig mye mer avslappet enn inkompetente ledere, i en såkalt “konfliktsituasjon”.

Og hvorfor er dette viktige momenter? Tja. Vi er begge ledertalenter. Og vi har lederutdanning også! Men det er ingen virksomhet i dette landet som ønsker å ansette oss som ledere!

Mens personer som har en dyptgripende inkompetanse, folk som har gjort det til sitt store livsmotto å lyve og bedra, de er velkomne som ledere!

Poenget er da at dette samfunnet har et helt feilslått lederideal. Her er det bare ledere som er totalt inkompetente, som blir akseptert som ledere!

Og nå skal jeg ikke si så mye om stortingsprestene. Men de er konsekvensen, eller du kan si årsaken. Samma det!

At landet styres av løgnerske og bedragerske landsforrædere og massemordere fra helvete, det er ingen tilfeldighet! For du må nemlig være et komplett rasshøl, for å bli akseptert som leder i dette landet!

Sånn. Nå fikk jeg tømt meg litt. Fikk sagt et eller annet! Da kan vi gå tilbake til saken her.

Det sier noe om folk flest, velgerne, at de kun aksepterer komplette rasshøl som ledere. Men drit i det! 🙂

Det er en krise i dette landet… for velgerne aksepterer nemlig bare Satan som leder! 🙂

Hva skal man gjøre i et demokrati, når flertallet selv har blitt Satan og faktisk krever at Satan skal styre landet? 🙂

Da må noen trå til! Og det er hva jeg gjør her, mens folk flest mener at jeg ødelegger livet mitt… for dette samfunnet hater jo varslere!

Ja. Dette samfunnet hater sannheten, og elsker Satan!

Dette er et forpult drittsamfunn. Og jeg skal fittekjøre disse lederne hos Pasientreiser ganske grundig her, etter hvert. Og da vil det bli ganske klart… at oi da… disse folka er jo komplette rasshøl!

Så bare merk dette. At jeg har så vidt startet! 🙂

Og det jeg holder på med, det er å bevise at dette samfunnet og velgerne og lederne her, de er alle sammen pill råtne!

Ingen har noen gang tenkt over dette, at den store katastrofen i et demokrati, det er når velgerne faktisk krever at Satan styrer! Folk tror at så lenge man har et demokrati, så er man på trygg grunn!

Men den gang ei!

Huff da! Jeg var såpass usaklig at jeg kritiserte dette perfekte og feilfrie samfunnet jeg nå, verdens beste land å bo i!

Men la meg da komme tilbake til saken.

Var det vi gjorde urimelig?

Synes du at det var urimelig av oss å lufte muligheten for engasjement eller fast ansettelse? Synes du at det var urimelig at vi informerte ledelsen om hva vi tenkte og følte i forhold til dette? Ja, var det urimelig at vi var så ærlige og oppriktige som mulig, forut for fornyelse av arbeidskontrakta som tilkallingsvikarer?

Ledelsen på Pasientreiser hos Moelv mente at det vi gjorde var helt uakseptabelt! Så uakseptabelt at vi fikk sparken!

Den første som fikk sparken, det var den som hadde vært tydeligst i forhold til at vi ble misbrukt som tilkallingsvikarer. Og vedkommende fikk også klar beskjed om at det var det ledelsen oppfattet som “bråk”, som var begrunnelsen for at de nå ikke lenger hadde behov for hennes tjenester. Og hun ble i løpet av et par uker erstattet av to nye tilkalllingsvikarer!

Men til Nav opplyste Pasientreiser bare at det ikke var behov for henne lenger. Litt rart at de da erstattet henne med to nye tilkallingsvikarer i løpet av et par uker!

2 uker og 1 arbeidsdag gikk det før Pasientreiser hadde erstattet henne med to nye tilkallingsvikarer.

Om de er rasshøl?

Du får eventuelt avgjøre du, om de er rasshøl, eller komplette rasshøl som jeg sier, okay?

Med til historien hører det at lederne på Pasientreiser på Moelv begynte å jobbe med å finne to erstattere for Ann Helen Nilsen. Og nå vet jeg ikke akkurat hvor mange uker de brukte på det, før de ga henne sparken.

Men de brukte noen få uker på å finne to erstattere. Og så ringte de henne opp på en fredag da hun ikke var på jobb på grunn av sykdom, og ga henne sparken.

Hun fikk da sparken på dagen. Hun fikk altså ikke beskjed på forhånd! Og slik skaper man en fryktkultur, folkens!

Vi ønsket forutsigbarhet

En av grunnene til at vi ønsket engasjement eller fast stilling var at vi ønsket større forutsigbarhet. Og da Ann Helen Nilsen fikk sparken på dagen, så demonstrerte ledelsen nøyaktig hva vi snakket på!

Man får følelsen av at det er et poeng for dem å behandle folk som dritt! Og hvilke holdninger de har til tilkallingsvikarer, det har de gjort klinkende klart!

For de mente at vi ikke hadde forstått rollen vår som tilkallingsvikarer, da vi ønsket å snakke på arbeidskontrakta!

Så jeg tror at man kan si at de mangler respekt for tilkallingsvikarer, hos Pasientreiser på Moelv! Og denne manglende respekten kommer til syne hele veien, også på måten Ann Helen Nilsen fikk sparken på over telefon, slik at jeg måtte rydde pulten hennes.

For ledelsen så hadde det oppstått en såpass stor “konflikt”, fordi tilkallingsvikarer hadde uttalt seg om arbeidskontrakta, at de ønsket å statuere et eksempel. Og i tillegg ønsket de å unngå en “konfrontasjon” ved at den som fikk sparken skulle komme tilbake på jobb før vedkommende sluttet.

Jeg sier bare at det var et poeng for ledelsen å slippe å se Ann Helen Nilsen igjen, etter at de har gitt henne sparken. Derfor kunne de ikke si ifra en uke eller to på forhånd.

Det kunne jo også ha påvirket produktiviteten hennes, hvis hun fikk beskjed på forhånd. Og nå har ikke det noe å si i det store og hele, men det er et moment som lederne på Pasientreiser ønsker å trekke frem i en slik sammenheng.

Poenget er da at lederne er konfliktsky og rett og slett ikke makter å snakke med de ansatte en gang! Lederne er så overlegne at de dessverre ikke kan snakke med de ansatte, for de er faktisk ikke på samme nivå!

Lederkompetanse

Med litt ærlighet kommer man ganske langt. Vi som tilkallingsvikarer valgte å være ærlige på hva vi tenkte og følte rundt arbeidskontrakta.

Vi måtte også forklare for ledelsen i detalj hvorfor det var bedre å være fast ansatt enn tilkallingsvikar. For, tro det eller ei, det kunne ikke ledelsen forstå!

I det møtet vi hadde med ledelsen, så lo de bare av oss, da vi prøvde å forklare at det hadde visse fordeler å ha fast ansettelse!

Vi prøvde å si noe om forutsigbarhet, oppsigelsesvern og mulighet for å få lån i bank. Men det vi sa druknet dessverre i latter!

Dette er ikke tull! Lederne kunne ikke forstå hva man oppnådde ved å være fast ansatt! Og dette sa de klart og tydelig!

Og da snakker vi om en ledelse som har bestemt seg på forhånd for å ikke være saklig, og en ledelse som helt bevisst tar ut en størst mulig avstand til de ansatte, for å rett og slett latterliggjøre de ansattes forsøk på å ivareta sine interesser som ansatte ved å rett og slett være ærlige og oppriktige!

De lo av vår ærlighet! De lo av at vi ønsket å informere dem om hva vi tenkte og følte i forhold til arbeidskontrakta!

De sitter og ler nå også!

Og nå sitter de fortsatt på Moelv og ler… for se! De tok rotta på oss! 🙂

Og i dette samfunnet, så slipper de unna med det de har gjort. Og forbrytelsen heter altså GJENGJELDELSE FOR VARSLING.

Hva med Arbeidstilsynet?

Nordmenn er generelt naive, og dette betyr at mange av dere som eventuelt leser dette her… samma det… dette er jo tross alt samfunnskritikk, noe nordmenn hater!

Jeg sier bare at HVIS noen i det hele tatt leser dette, så sitter nok de og lurer på hvorfor vi ikke gikk til Arbeidstilsynet!

Og nå skal ikke jeg si så mye om akkurat dette. Men det er ikke sant at vi ikke har gått til Arbeidstilsynet. Men om det er sant at vi har gått til Arbeidstilsynet, det er en annen sak!

For når man går til Arbeidstilsynet, så er det eventuelt noe man bare innbiller seg selv at man gjør!

For Arbeidstilsynet, det eksisterer jo i praksis ikke, i forhold til denne typen saker. For Arbeidstilsynet har en kompetanse som er på nivå med lederne hos Pasientreiser på Moelv!

Derfor er altså de som jobber hos Arbeidstilsynet KONFLIKTSKY!

Og jeg skal ikke si så mye om dette. Men i den grad vi gikk til Arbeidstilsynet, så hørte vi ingenting tilbake fra dem!

Og jeg skjønner godt hvorfor. Det skyldes at de som jobber der mangler den kompetansen som kreves for å gå inn i slike situasjoner.

Ja, det er samme sorten, som jobber der, som jobber som ledere hos Pasientreiser. Vi snakker om totalt inkompetente fjolls!

Enkelte personer i dette samfunnet skulle aldri hatt den jobben de har!

Og ja. Jeg vet. De ansatte hos Arbeidstilsynet har som jobb å prøve å forklare hvorfor de ikke kan gå inn i en situasjon som kan oppfattes som en konflikt! Og det betyr jo i praksis at det er fint lite de kan involvere seg i!

Fokuset for Arbeidstilsynet blir da å fokusere på visse enkeltsaker, for å prøve å fortelle en løgn om at de tar slike saker på alvor.

Fokuset for Arbeidstilsynet er altså å lyve om at de gjør jobben sin!

Dette samfunnet er så fullt av folk som er komplett søppel at det stinker herfra til Karasjokk og tilbake tusen ganger i sekundet!

De som jobber på Arbeidstilsynet er komplette rasshøl, de også da! Så har jeg sagt det, i tilfelle de ønsker å saksøke meg for å ha gjort jobben min som samfunnskritiker og kunstner og varsler i et moderne demokrati i 2017!!!

KOMPLETTE RASSHØL!

Kompetanse – hva er det?

Kompetanse er ensbetydende med å møte opp på jobb og jatte med på hva som helst og oppføre seg som et komplett rasshøl!

Jeg vil si at dette samfunnet stort sett er fullt av særlig ledere som er totalt inkompetente. Og den inkompetansen de har, den kan beskrives som en personlighetsforstyrrelse. Kort sagt er de fleste ledere komplette rasshøl!

Synd for meg…

Litt synd er det jo på meg nå, som har ertet på meg alle ledere! 🙂

Og jeg tenker ikke nå på at disse overbetalte og stolte rasshøla nå står i kø for å saksøke meg for ærekrenkelse og for å forstyrre privatlivets fred… for jeg kritiserer dem jo!

Jeg tenker snarere på at jeg ikke er ønsket i arbeidslivet. For ledere ønsker ikke å ansette noen som stiller krav til ledere!

🙂

Utrolig nok, så ønsker ledere kun å ansette ukritiske roboter! Og det skyldes at de ikke har kompetansen til å håndtere ansatte som tenker selv!

Disse lederne har nemlig et stort problem. De begynner å le og slutter å lytte, så fort ansatte begynner å tenke selv!

Da har den ansatte plutselig misforstått rollen sin! Som du skjønner, så bruker jeg her lederne hos Pasientreiser på Moelv som en slags spydspiss, for å kritisere ledere generelt!

De har gjort sine tjenester tilgjengelige… hvis du forstår?

For man må jo ha noen konkrete eksempler å komme med, hvis folk skal forstå hva man snakker på, når man kritiserer ledere generelt, ikke sant?

Så jeg sier ikke at lederne hos Pasientreiser på Moelv er så mye verre enn andre ledere. Langt derifra!

Men jeg sier klart og tydelig at de er komplette rasshøl!

Og det store spørsmålet da, det er jo hvorfor.

Hvorfor er de komplette rasshøl?

Bare for å være helt ærlig her, så er det en del personer som vil være uenig med meg i at lederne hos Pasientreiser på Moelv ikke er noe verre enn andre ledere.

Jeg tror faktisk de fleste som har jobbet der er uenige med meg på akkurat det! 🙂

Du kan si at jeg får et aldri så lite forklaringsproblem her, når jeg mener at de ikke er større rasshøl enn ledere flest!

Og da må jeg rett og slett komme disse lederne på Moelv til unnsetning, og forklare at de har vært litt uheldige. De har havnet i en litt vanskelig situasjon.

Man må altså prøve å skille litt mellom person og situasjon, okay? Så det jeg sier er altså at disse lederne på Moelv som jeg kritiserer for å være komplette rasshøl, de er nok ikke så store rasshøl som andre skal ha det til.

Er det greit at jeg tar dem litt til forsvar? Eller mener du at jeg bare skal kjøre på og kritisere dem sønder og sammen?

Altså. Jeg er en samfunnskritiker. Og jobben min er å komme til bunns i ting. Derfor lurer jeg på hvorfor de er komplette rasshøl!

Man må ta et par skritt tilbake, og se hva som åpenbarer seg!

Til deres forsvar…

Til disse ledernes forsvar, så mangler de formell lederkompetanse. Og jeg sier ikke det fordi jeg har sett CVen deres.

Jeg tenker på at det er ganske åpenbart at de mangler formell lederkompetanse. Og når man mangler det fundamentet, så blir slike ting som at ansatte ønsker å åpne munnen sin og snakke på arbeidskontrakta en litt for stor utfordring!

Det som skjer med slike ledere som mangler formell lederkompetanse, det er at de blir svært begeistret den dagen de på utrolig vis blir leder. De sier da til seg selv at “Faen, jeg er leder!”.

Og så tar de en titt på bankkontoen sin, og så skjønner de at de virkelig er leder! Og da går det at de leder til hodet på dem!

Du kan si at de blir tatt på senga av at de blir leder, noe som gjør at de blir overdrevent stolte som ledere, og føler at de er på et helt annet nivå enn de ansatte.

Dermed er de altså ikke på bølgelengde med de ansatte. Og mye av den daglige adferden deres blir da et desperat forsøk på å dekke over det faktum at man føler at man svever skyhøyt over de ansatte… for visst faen! Man er leder jo!

Folk som har formell lederkompetanse

Bare for å forklare dette i detalj, så er det slik at folk som har en formell lederkompetanse, la oss si en bachelor eller mastergrad. De har flere år til å tilvenne seg tanken på at man skal være leder.

Og de får en utdanning som nettopp gir dem verktøy som gjør det lettere å takle lederens utfordringer.

Dette betyr at personer som har en formell lederkompetanse faktisk blir en mye mer kompetent leder. Vedkommende får ikke sjokk den dagen man faktisk blir leder! Og vedkommende har en slags faglig stolthet, en profesjonell stolthet om du vi, som gjør at man ønsker å prestere rent faglig som leder!

Til deres forsvar altså…

Til disse lederne på Pasientreiser sitt forsvar, så var det ikke deres skyld at de fikk tilbud om jobben. Og det er klart at det fristende å ta en lederjobb, når man får tilbud om det!

Hvem hadde ikke ønsket seg en lederjobb, ikke sant?

En liten presisering

Bare for å presisere dette også, så er det ikke slik at jeg sier at alle lederne hos Pasientreiser er like store rasshøl.

Mange andre ville sagt at de alle sammen er like store rasshøl. Men jeg ser ikke noe poeng i å være så presis. Det er ikke noe poeng for meg å gå ned på personnivå her.

Derfor uttaler jeg meg bare om lederne samlet, generelt om du vil.

Jeg tror at jeg får frem poengene mine, selv om jeg snakker litt generelt. Okay?

Hvor var jeg hen?

Å kritisere er ikke lov i dette samfunnet. Og folk klager over at de blir utsatt for personangrep så fort de blir kritisert.

La meg si det sånn. At dette som jeg beskriver nå, det er et av kjennetegnene ved inkompetente ledere, og ledere som mangler formell lederkompetanse.

Så du kan si at jeg er litt nervøs nå… gjesp… for lederne hos Pasientreiser er jo den typen person… som tar ting personlig!

Og dette er ikke tull, men det er i høyeste grad humor! Er det en ting som de ansatte hos Pasientreiser har ledd av, opp gjennom tidene, så er det hvordan lederne har tatt ting personlig!

Hvis man kritiserer helt generelle ting, eller bare bruker en viss språkbruk, som ikke behøver å være stygg en gang, så tar de det personlig.

Den minste ting tar de personlig. Som jeg beskrev i et tidligere innlegg, så tok de det personlig at det nye papirskjemaet som kom i forbindelse med lovendringen den 1. oktober 2016 var uoversiktlig, uforståelig og uleselig.

Og i praksis var det kun én leder som tok avgjørelsen om at saksbehandlerne ikke skulle få opplæring i det nye skjemaet i plenum. Men jeg er ganske trygg på at den reaksjonen var representativ for lederne generelt  hos Pasientreiser.

Samma det.

Poenget er i hvert fall at slike ledere som mangler formell lederkompetanse, de har en lei tendens til å ta ting personlig og å oppfatte at det pågår en maktkamp, kall det en kamp på liv og død. Og dermed så takler de konflikter veldig dårlig.

Den minste ting blir en del av en uendelig maktkamp mot de ansatte! I enhver sammenheng må disse inkompetente lederne vise hvem som er sjef!

Og bare for å ripe opp igjen i dette enda en gang, så fikk ikke vi saksbehandlere opplæring i det nye papirskjemaet, selv om vi ba om det. For da vi ba om opplæring, så oppstod det en unik mulighet til å vise hvem som er sjef…

Når lederne tar det personlig…

Dette er jo et så morsomt tema, at jeg synes at det er verdt å gjenta ting noen ganger og dvele ekstra lenge ved dette!

Hva synes du?

Vi får i hvert fall en dypere forståelse av hvorfor lederne latterliggjorde oss, da vi ønsket å snakke på arbeidskontrakta. Ikke sant?

Det oppstod da en konflikt. De følte at de ble personlig kritisert. For vi varslet i realiteten om at de misbrukte oss som midlertidig arbeidskraft! Og da befant lederne seg i en situasjon som de var ute av stand til å mestre, rent emosjonelt.

De visste ikke sin arme råd lenger, og da ble løsningen å bare le av oss, samt å anklage oss for å “bråke”.

De kunne bare sagt to ord til oss tilkallingsvikarer: “Hold kjeft!”

Eller du kan si at det var det de sa.

Holder jeg kjeft nå?

Disse lederne er svært bortskjemt med at folk bare jatter med dem på alt som er. Derfor forventer de at vi holder kjeft, i overskuelig fremtid. For de sa jo at vi skulle holde kjeft!

Poenget er da at disse lederne er ganske trygge på at vi holder kjeft. For de ba oss om å holde kjeft.

Og selv om Ann Helen Nilsen har varslet om at hun ble utsatt for en ulovlig gjengjendelse for varsling på bloggen sin, så har hun ikke skrevet noe siden mai nå. I tillegg har hun ikke nevnt hvilken virksomhet det gjelder, eller hvilke ledere det gjelder.

Dette oppfatter da lederne hos Pasientreiser på Moelv som at Ann Helen Nilsen har skjønt at hun skal holde kjeft!

Disse lederne får altså hele tiden bekreftet… nettopp at ansatte holder kjeft… når lederne ber dem om å holde kjeft! Og da synker det jo inn, da synker det virkelig inn, inn i dypet av sjelen deres… AT DET ER DE SOM ER SJEF!

Ledere utvikles over tid

Å se på hvor mye ledererfaring en leder har, det er i høyeste grad relevant, hvis man vurderer å ansatte en person som leder. For det som skjer med ledere over tid, det er at de får bekreftet i hvilken grad det er de selv som er sjef!

Dette former personligheten deres over tid. De opplever at de er KING OF THE MOUNTAIN, KING OF THE WORLD om du vil.

Nødløsningene er alltid tilgjengelige

Og hvis man nå skulle være litt uheldig, og oppleve at noen ikke holder kjeft, selv om de klart og tydelig får beskjed om å holde kjeft, så kan man alltids ty til de nødløsningene som finnes.

Vi snakker da om slike ting som å true med søksmål fordi man føler at man som inkompetent leder har blitt avslørt, og dermed har blitt krenket, siden noen har fortalt sannheten om en!

Sannheten er krenkende for disse lederne, forstå det den som vil!

Hadde noen fortalt sannheten om meg, eller en delvis sannhet om meg, så hadde jeg syntes at det er flott. Men disse inkompetente ledere har altså lagt sannheten for hat!

Merk nå dette

Dette med å elske sannheten ønsker jeg å dvele litt ved akkurat nå. Beklager at dette blir en aldri så liten avsporing!

Men når man virkelig setter pris på sannheten, så gjør man faktisk det. Da verdsetter man også kritikk!

Selv om det å bli kritisert ikke nødvendigvis oppleves som så behagelig, så verdsetter man det at noen forteller sannheten, og prøver å være saklig. Den typen ting.

Og hvis noen skulle bomme helt – hva da? Du, da ler i hvert fall jeg godt! Det er jo humor!

Det er rart med det, men en person som meg selv, bare for å ta meg som et eksempel her, ser jo på andre sitt hat og misforståelser som humor!

🙂

Og slik er det ofte med folk som elsker sannheten, folk som er nysgjerrige og lekne og tør å stå overfor sin egen uvitenhet og den typen ting, at de ofte har en ganske godt utviklet sans for humor.

Så man klarer å le!

Ikke alle tenker på å true med søksmål, så fort man blir kritisert, eller så fort man opplever at noen bommer når de kritiserer en!

Reality check!

I dag har vi helt misforstått! Det å bli krenket og hatet er faktisk sunt!

Man får jo trent opp selvrespekten da!

La meg nå snakke litt mer på meg selv. Jeg er en person som praktiserer galskap, grensesprenging og fantasifullhet på måter som folk lett oppfatter som HELT SINNSSYKE.

Og det synes jeg er kjempemorsomt, at folk kaller meg for sinnssyk! 🙂

Ja, for jeg synes selv at de er sinnssyke. Og da blir det en form for humor, når jeg får dem til å innrømme at det er en alvorlig forbrytelse å være sinnssyk!

Og bare for å utdype dette litt nå, så kan jeg presisere at det å hate fantasifullhet og galskap, det er helt sinnssykt! Da har det rabla for deg, altså!

Ved nærmere ettersyn så hater du da det frie og uavhengige enkeltindividet, kall det gjerne også barn og ungdommer. Og du har klart det kunststykket å legge tenkning, kreativitet og nytenkning for hat!

Når du hater galskap og fantasifullhet, så hater du alt som er hellig i denne verden!

Og jeg synes at det er utrolig komisk, når personer som hater alt som er hellig, påstår at andre er sinnssyke!

Så personlig synes jeg at det er hysterisk morsomt, hvis folk kritiserer meg eller hater meg! Still dere gjerne opp på rekke og rad og prøv å hate meg til døde med en stor ropert som dere har fått på billigsalg fra samfunnet!

Kom gjerne i flokk! Syng gjerne i kor! 🙂

Jeg synes nemlig at horefitter fra helvete er hysterisk morsomme! Særlig når de mener at andre har misforstått!

Kritikk… det handler for meg mye om humor. Og det skyldes at jeg vet hva jeg selv står for, og hva jeg selv er verdt.

Inkompetente lederes problem…

Det som er problemer for inkompetente ledere er at de mangler den gode selvfølelsen. Dette skyldes at de er komplette rasshøl.

Og nettopp fordi de er komplette rasshøl, så føler de seg så lett krenket!

Og det jeg sier nå, det er at lederne hos Pasientreiser på Moelv, de bekrefter dag ut og dag inn at de er komplette rasshøl. For de tar seg så lett nær av ting!

De er totalt usaklige, hvis du forstår? De tar ting så personlig at de blir totalt usaklige!

Kommer søksmålet snart?

Bare for å ta et eksempel på det jeg snakker på nå, så vil lederne hos Pasientreiser føle seg dypt krenket, fordi jeg kaller dem for “komplette rasshøl”.

Og spørsmålet blir da hvorfor da føler seg dypt krenket. Og det skyldes at de er komplette rasshøl!

🙂

Er dette humor? Er dette litt morsomt? Er det jeg sier korrekt?

Jeg bare spør! 🙂

Et klart og tydelig kjennetegn ved rasshøl!

Det er altså et klart og tydelig kjennetegn ved rasshøl, at de på helt usaklig vis begynner å snakke på hvor mye de har blitt krenket!

Vent litt! Jeg ønsket å snakke på hvorvidt de er komplette rasshøl! Men så prøver de å vri seg unna den diskusjonen, ved å begynne å snakke på noe helt annet!

Kan de ikke heller prøve å være litt saklige? Hva med å prøve å forklare hvorfor man ikke er et rasshøl, da?

Greit for meg

Bare for å ta meg som et eksempel, enda en gang. Så synes jeg at det er helt greit å være et “rasshøl”. Å bli kalt er “rasshøl”, det er også helt greit for meg.

Jeg vil i utgangspunktet ta det som et kompliment, hvis folk kaller meg et rasshøl!

Mitt resonnement da er at folk sannsynligvis sikter til at jeg har fremmet respekt for sinte og opprørske ungdommer. Og det tar jeg som et kompliment, jeg da!

Jeg vil si det slik at hvis jeg ikke oppfattes som et rasshøl, så har jeg ikke gjort jobben min som kunstner. For jobben min som kunstner er å utforske, dokumentere og utfordre samfunnets grenser for slike ting som kritikk og samfunnskritikk!

Hva har man lov til å gjøre som kunstner i et moderne demokrati, når man kritiserer samfunnet og dets ledere?

Hvor langt har man lov til å gå, når man prøver å gjøre inkompetente ledere til et tema i et moderne demokrati?

Jeg driver med forskning jeg. Og hvis folk kaller meg et rasshøl, så betrakter jeg det som at forskningsresultatene kommer inn!

Og det er jo flott, at man får noen resultater å rapportere på, og ikke minst noe å analysere!

Så kall meg gjerne et komplett rasshøl! For jeg ønsker nemlig å dokumentere dette såkalte demokratiets hat for kritikk, og jeg ønsker også å dokumentere i hvilken grad inkompetente ledere oppfattes som hellige og beskyttes av både mediene og rettssamfunnet!

Kjør debatt! Hvilken blind aksept har dere for inkompetente ledere i dette såkalte demokratiet? Kan inkompetente ledere slippe unna ved å trekke frem JEG FØLER MEG KRENKET OPPE I MØKKAFITTA MI-KORTET?

Er det virkelig så enkelt for en inkompetent leder å renvaske seg selv? Si at man er krenket?

Hæ?

Hvor billig slipper inkompetente ledere unna, i dette D-E-M-O-K-R-A-T-I-E-T?

Jeg lurer bare på om dette er et fungerende demokrati, hvor folk er tilstrekkelig kritiske til inkompetente ledere til å vite hva de stemmer på når det er valg!

Jeg gjør kjempeviktig forskning på det aller mest sentrale i dette demokratiet, nemlig folk sin kritiske sans og folk sin rettferdighetssans og folk sitt hat for ondskap!

Og når du kaller meg for et rasshøl, så deltar du i forskningen min. Takk for at du valgte å delta i denne viktige forskningen, som kan sies å være den aller viktigste forskningen som foregår i Norge i dag!

Du skulle jo hatt en premie for å kalle meg et rasshøl, for da bidrar du til verdens viktigste forskning!

Det er faktisk lov å tenke selv!

En aldri så liten ting man skal huske på i forhold til krenkelser, det er at det faktisk er lov til å tenke selv. Noe jeg nettopp har demonstrert og eksemplifisert!

Når folk sier at de har blitt krenket, så snakker de på at noen andre har tatt kontroll over tankene og følelsene deres, og har tvunget dem til å miste selvfølelsen!

Og det er en løgn!

Merk dette. Det er en løgn!

Her er det ingen som tvinger deg til å miste selvfølelsen! Det klarer du fint på egen hånd!

Ta meg som et eksempel. Jeg går i stor grad inn for å bli hatet. Og da skjer jo det man forventer, at folk begynner å hate meg.

Og da ser folk på meg og ler, og sier at “Hva hadde du forventet? Der ser du hvordan det går – alle hater deg jo!”

Ja. Men jeg bestemmer selv om jeg ønsker å hate meg selv. Hva andre mener om meg… jeg må nesten le! Skulle det ha noen betydning for meg, hva andre mener?

🙂

Kan noen forklare for meg hvorfor det skal ha noen betydning for min egen selvfølelse… at hele verden velger å hate meg fordi jeg prøver å gjøre jobben min som kunstner i et moderne demokrati?

Selvsagt er det en pris å betale for å være kunstner! Men jeg bestemmer da selv om jeg skal hate meg selv eller ikke!

Ja. Det bestemmer jeg faktisk selv. Ellers takk! 🙂

Takk som byr, men nei takk! 🙂

Stakkar!

Jeg synes synd på personer som mener at de har den nødvendige emosjonelle kompetansen til å være leder, men som hyler og skriker om KRENKELSE så fort de blir kritisert!

JEG LER MEG SKAKK!

Kanskje man ikke bør være leder da, hvis man er emosjonelt inkompetent. Hvis man altså er dønn inkompetent! Hvis man altså har en dyptgripende inkompetanse som er helt ute av kontroll!

Å være leder, det er ikke noe som passer for alle. Enkelte takler det dårlig. Sånn er det bare!

Men ikke skyld på meg for det! Og ikke skyld på meg for at du var så dum at du takket ja til en lederjobb, når du har en dyptgripende emosjonell inkompetanse som gjør at du er helt ute av stand til å snakke med de ansatte eller håndtere noe som helst som kan ligne på en konflikt!

Bare ikke skyld på meg, for din egen inkompetanse som leder!

SELVSAGT FØLER DU DEG KRENKET! FOR DU ER JO DØNN INKOMPETENT, OG DU HAR IKKE EN GANG EN FORMELL LEDERKOMPETANSE!

Jeg er uskyldig…

Det jeg nå prøver å forklare, det er at jeg ikke kan ta ansvar for andre personers inkompetanse!

Jeg gjør jobben min som kunstner og samfunnskritiker i et moderne demokrati. Og det fortjener jeg kred for, ikke sant?

Samma det, om jeg ikke få kred for det. Det viktigste for meg er å være fornøyd med den jobben jeg gjør!

Og poenget er at jeg er en slik person som ønsker å gjøre en god jobb. Og derfor blir jeg ganske irritert, når inkompetente amatører som aldri skulle ha vært leder… begynner å skylde på meg for at de selv har en dyptgripende emosjonell inkompetanse som leder!

Sorry! Men du skulle aldri blitt leder, hvis du ikke tåler å bli kritisert, eller hvis du ikke er i stand til å håndtere konflikter eller på noen måte å stå i konflikter!

Sorry! Du har begått en feil ved å takke ja til en lederjobb! Det er ikke min skyld! Du har gjort en feil, og prøver å gi meg skylda!

Dette er virkeligheten

På Planeten Jorden er det slik at enkelte personer velger å bli leder, til tross for at de mangler den nødvendige kompetanse. Disse lederne bruker hele livet sitt som leder på å unngå konflikter, og har det med å ta ting svært personlig. De er totalt usaklige!

Og disse lederne har et ekstremt kontrollbehov. For de må ha full kontroll til enhver tid, fordi de vet at de mangler den kompetanse som kreves til å håndtere vansklige og utfordrende situasjoner!

Slike inkompetente amatører utvikler seg som kontrollfrik over tid. De blir besatt av å ha kontroll til enhver tid og til å bestemme alt ned i den minste detalj.

Og slike inkompetente ledere klikker totalt, så fort de blir kritisert!

Ann Helen Nilsen fikk sparken, fordi lederne hos Pasientreiser klikket, fordi hun kritiserte dem, ved at hun ønsket å snakke på arbeidskontrakta!

Hun mente at Pasientreiser utnyttet henne som tilkallingsvikar, og dermed kritiserte hun lederne på Pasientreiser på Moelv. Okay?

Men slike ledere kan ikke leve med at andre har lov til å kritisere dem. For da mister de kontrollen!

Derfor måtte de statuere et eksempel, og sa opp Ann Helen Nilsen!

Dette med å undertrykke og hate kritikk, det handler for inkompetente ledere om å ha kontroll til enhver tid.

Inkompetente ledere er sykelig opptatt av å ha kontroll til enhver tid. Og det som gjør dem helt besatt av dette, det er det at de vet det selv, at de er inkompetente som ledere!

De er livredde, for de har fått seg en lederjobb, men mangler den nødvendige kompetansen! Løsningen blir da å opprettholde full kontroll til enhver tid, noe man oppnår ved å blant annet kvitte seg med enhver kritiker, ved å straffe kritikk om du vil, slik at det blir et dårlig ytringsklima.

Så inkompetente ledere, de er helt avhengige av et dårlig ytringsklima. For det er nødvendig for at de skal ha full kontroll.

En prestisjesak!

For slike kontrollfriker, så blir kritikk en prestisjesak. For de vet at de må opprettholde sin egen status som leder, for å ha kontroll på de ansatte.

Når jeg nå kritiserer lederne hos Pasientreiser, så fører dette til at de får et prestisje- eller status-problem, internt.

Skal de godta å bli kritisert? Ja, men da sender de jo signaler om at det er greit å kritisere dem. Og da mister de kontrollen over de ansatte!

Løsningen i en slik virksomhet blir gjerne at lederen må gå, fordi lederen er den typen leder som ikke kan fungere som leder med mindre vedkommende har full kontroll over de ansatte. For lederen takler rett og slett ingen andre situasjoner!

Mulig at lederne må gå!

Det er mulig at lederne må gå. Og strengt tatt har de vel i en viss grad gått allerede.

Men det kan være at noen må gå hos Pasientreiser, fordi jeg har kritisert dem. Og da kan det se ut som om de må gå, fordi jeg har kritisert dem.

Men neida! De må gå fordi de er inkompetente ledere! Og helt konkret så kan ikke inkompetente ledere lede, med mindre de har full kontroll over de ansatte!

Og hvis man blir rumpekjørt offentlig, kall det i en form for gapestokk, så forstår alle at det er fritt frem for alle og enhver, som ønsker å rumpekjøre en.

Eller… jeg tuller litt. Men du kan fint si at jeg rumpekjører lederne hos Pasientreiser… på vegne av de ansatte.

Når lederne kommer på jobb, så oppleves det for de ansatte som at jeg har rumpekjørt lederne på vegne av de ansatte. Dermed sitter de ansatte og ler av lederne!

🙂

Neida. Dette er ikke tull! De ansatte har aldri sett noen rumpekjøre lederne sine, men kunne godt tenkt seg å se det!

Dette blir da en form for forløsende humor, for de ansatte. Men hvorfor blir det det? Jo, det skyldes at lederne har undertrykt dem i så lang tid, at de har et uforløst behov for å hate og le av lederne sine.

Men er det noe som jeg kan lastes for, at lederne har bedt om dette i uminnelige tider?

Jeg snakker litt på dette, hvis det er greit for deg? Jeg kan ikke ta ansvar for andre personers inkompetanse, eller andre personers handlinger, eller andre personers reaksjoner.

Jeg gjør jobben min som en kunstner og samfunnskritiker i et moderne demokrati. At andre reagerer slik eller slik, det må nesten de selv ta ansvar for, hvis det er noe galt med reaksjonen!

Man velger selv hvordan man vil reagere. Man velger selv hvordan man vil oppføre seg. Slik er det også for meg.

Og jeg kan dessverre ikke ta ansvar for andre personers handlinger! Føler du deg krenket? Det skyldes din egen inkompetanse, og dine egne handlinger!

DU FØLER DEG KRENKET FOR DEN MINSTE TING, JO! DU ER TOTALT INKOMPETENT SOM LEDER!

SKYLD IKKE PÅ MEG FOR DET!

Hallo i luken!

Må noen virkelig fortelle deg det i full offentlighet at du burde skaffe deg en jobb hvor du ikke er leder?

Hallo! Du burde aldri vært leder! Du tar alt personlig, jo, og du takler ikke konflikter i det hele tatt!

BURDE

ALDRI

VÆRT

LEDER!!!!!

Skal jeg ta skylda?

Skal jeg ta skylda for alt som andre finner på, og all den inkompetanse som andre har… bare fordi jeg er den som setter fingeren på inkompetansen? Hæ?

Skal kunstnere og samfunnskritikere være syndebukker? Er det det som er jobben til en kunstner og en samfunnskritiker som meg – å være syndebukk for andre personers handlinger og andre personers inkompetanse?

Oi da! Du tar alt personlig! Du føler deg altfor lett krenket! Synd for deg! Du skulle aldri vært leder!

Hvordan ble de komplette rasshøl?

Jeg var i gang med å forklare hvorfor de er komplette rasshøl, litt over her, men klarte på mirakuløst vis å avspore!

Så la meg prøve en gang til. Følg godt med nå!

Når du mangler formell lederkompetanse, så blir du en stolt kontrollfrik, når du blir leder. Videre er det slik at ledere som beskjeftiger seg mye med lover, de blir preget av det.

Og lederne hos Pasientreiser, de har forelsket seg i loven. Og helt konkret så betyr det at de har innsett hva loven egentlig skal brukes til, nemlig å frata folk rettigheter!

Loven, den er altså der for at man skal frata folk rettigheter, inkludert menneskerettigheter. Som jeg har forklart i et tidligere innlegg, så er pasientreiseforskriften i strid med menneskerettighetene, fordi den undergraver og bryter ned pasientenes helse.

Dette med at man må søke om å få refusjon, det er helseskadelig. Ikke bare er det helseskadelig, men det stjeler tid fra helsefremmende og sunn adferd! Den tiden og energien man skulle brukt på å bli frisk, den må man bruke på å slåss mot et byråkrati, fordi man altså må søke for å få utbetalt refusjon!

Poenget er da at slike ledere som jeg snakker på nå, de som beskjeftiger seg med loven, de fanger opp på hva loven egentlig handler om. Den handler om å krenke og bryte ned folk. Den handler om å tilsidesette sannhet og saklighet og rettferdighet.

Ved dagens slutt er det bare loven som står igjen. Fornuften har blitt drept, sannheten likeså, rettferdigheten også, og enkeltindividets verdighet og alle menneskerettigheter og andre rettigheter har også blir massakrert, fordi man har forelsket seg i loven!

Poenget er da at loven er et massemord på alt som er hellig! Det er det loven er. Det er det loven handler om!

Inkompetente ledere som beskjeftiger seg mye med loven i det daglige, de fanger opp på disse tingene, og dette fører til at de ganske raskt blir regelrett onde!

De får en ledelsesfilosofi som er preget av lovens undertrykkelse av alt som er hellig! De blir kontrollfriker fra helvete, regelfriker fra helvete om du vil!

De ønsker å undertrykke og ha kontroll til enhver tid! Og da snakker vi om at de har blitt hva jeg kaller for komplette rasshøl.

Til deres forsvar…

Så til deres forsvar, så sier jeg at disse inkompetente lederne som de har på Pasientreiser på Moelv, de var såpass uheldige at de manglet en formell lederkompetanse. Og når de da i tillegg presterte å plassere seg i en situasjon hvor de forelsket seg i loven, så ble de hva man kan kalle for KOMPLETTE RASSHØL.

Og da må vi rett og slett gi noe av skylda for at de er komplette rasshøl til de som har lagd loven.

Dagens lovgivning er rett og slett ond! Vi har slik jeg forklarte i det forrige innlegget faktisk hellige lover i dette landet, lover som er så hellige at de tilsidesetter demokratiets hovedverdier!

DET ER HELT SINNSSYKT! JEG VET!

Loven er Satan. Loven ødelegger ledere. De lederne som mangler en formell lederkompetanse, som forelsker seg i loven, de blir rett og slett Satan!

Jeg vet ikke om noe bedre ord, rett og slett! Kall dem eventuelt komplette rasshøl!

Vi snakker om folk som er komplette kontrollfriker, som er livredde for konflikter og vanskelige situasjoner og som tar alt personlig, omtrent som om de har tatt på seg personligheten til loven!

For loven, den er jo slik, at den tar alt personlig! Loven føler seg krenket for den minste ting!

Og det ironiske er at det er nettopp de personene som forelsker seg i loven, som tar ting personlig!

Oppskrifta

Hvis du ønsker å gi slipp på alle dine positive menneskelige egenskaper og bli et komplett rasshøl, så er dette oppskrifta:

 1. Bli en leder, uten at du har en formell lederkompetanse!
 2. Forelsk deg i loven!

VANSKELIGERE ER DET IKKE! RESTEN GÅR AV SEG SELV!

Har jeg gått for langt?

Jeg håper da virkelig at enkelte synes at jeg har gått for langt, siden jeg tross alt kritiserte inkompetente ledere i et moderne demokrati!

Jeg tenker litt på at det er morsomt når folk driter seg ut. Det er jo humor!

Så hvis det finnes noen i dette landet som mener at jeg har gått for langt, så er det dritkult! Det er kjempemorsomt! Jeg digger det!

Det er jo grensesprengende dette her, tanken på at det skal være forbudt å kritisere inkompetente ledere i et demokrati! Den tanken der… den tror jeg kan totalt revolusjonere hele demokratiet!

Eller vent litt! Det er den revolusjonen vi har fått allerede, når alle hyler og skriker i kor om at de har blitt krenket!

For å si det slik, så har det gått så langt i dag at så mange hyler og skriker om å ha blitt krenket… at det er vanskelig å høre hvem det er som skriker! For det høres veldig ut som om alle hyler og skriker i kor!

Vil dere flytte til Iran eller Nord-Korea, så er det greit for meg! God tur!

Dere kan dra hele hurven! Alle dere som klager over å ha blitt krenket fordi noen har kritisert dere!

Wow! Dette er jo cutting edge, folkens! Dette er nytenkning! Å hate kritikk i et moderne demokrati! Wow!

Eller vent litt! Jeg tror kanskje at det ikke er så nytenkende, det å hate kritikk, likevel. Siden hele dette landet har lagt kritikk for hat, for lenge siden!

Wow! Litt kjipt for meg da, som ønsker å sette fingeren på dette, ved å gjøre jobben min som kunstner og samfunnskritiker i et moderne demokrati i 2017!

Ytringsfrihet?

Man fikk menneskerettigheter for snart 100 år siden. Men i dag har man kommet frem til et slags KOMPROMISS.

Jo da, vi har ytringsfrihet, men ikke i praksis! Ikke når man faktisk trenger det!

Hvis en kunstner som meg tar opp viktige samfunnsspørsmål, så gjelder ikke ytringsfriheten lenger, vet du!

For en kunstner kan noen ganger gå for langt!

Enkelte vil si at det er jobben til kunstnere å drive samfunnet fremover, i riktig retning. Mens andre mener at det nettopp er kunstnere sin jobb å gjøre alt mulig annet enn akkurat det!

Ja, det finnes ulike syn på kunst! Folk har ulike syn på kunst. Rettssystemet har sitt syn. Loven har sitt syn. Alle har sitt eget syn, kan man si!

Stort sett, så hater man kunst. Menneskeheten har stort sett hatet kunstnere, til alle tider!

Så jeg sier ikke det, at alle tenker selv, heller. For folk hater jo kunst i flokk!

Hvis en kunstner finner på et eller annet, som for eksempel å kalle ledere generelt og ledere hos Pasientreiser på Moelv for KOMPLETTE RASSHØL… da har det skjedd noe svært alvorlig!

FOR SE! EN KUNSTNER HAR GJORT NOE! WOW! DET ER ALVORLIG!

En kunstner har gjort et forsøk på å gjøre jobben sin, som er å styrke demokratiets hovedverdier! Da må alle sammen bare stoppe opp, og vurdere om de skal prøve å hate den kunstneren til døde!

Hvis hele samfunnet nå bare bestemmer seg for at jeg har gjort noe alvorlig galt, hvis hele samfunnet bare stiller seg opp på en rekke og prøver å hate meg til døde… da vet du!

🙂

Men det er faktisk helt greit for meg. Er man kunstner, så må man tåle litt! Bare kjør på! Jeg ønsker å debattere disse tingene, også slike ting som samfunnets hat for kunstnere og dette samfunnets hat for demokratiets hovedverdier og menneskerettighetene!

Avslutning

Jeg må vel innrømme at jeg ønsket å kritisere inkompetente ledere, for å sette fokus på det temaet, fordi jeg synes at det er dagens viktigste tema, siden de som styrer dette landet har en dyptgripende inkompetanse fra partifittehelvete på Jord!

Og så ønsket jeg å presentere et eller annet som var meningsfullt, rent kunstnerisk. Og helt konkret ønsket jeg å latterliggjøre hvor dårlige folk er til å tolke kunst!

🙂

Det er helt latterlig! Ingen kan å tolke kunst her!

I dette tilfellet gjorde jeg det veldig enkelt, ved at jeg oppga bokstavene KR, i form av KOMPLETTE RASSHØL.

Og det jeg snakker på da, det er at en av grunnene til at ledere er inkompetente i dag, det er dette som heter kroner. Altså en altfor høy lønn!

Mange ledere får altfor høy lønn! Og da snakker jeg ikke bare på den absolutte lønna deres, men lønna sett i forhold til hvor god jobb de gjør!

Mange ledere er totalt inkompetente, og skulle aldri vært ledere!!!! Dermed er svært mange ledere overbetalt, hvis du forstår?

Og det som skjer med slike inkompetente og overbetalte ledere, det er at de blir litt for opptatt av slike ting som status. Dermed blir de stolte.

Helt konkret snakker jeg på at slike ledere får mye penger. Og med mye penger kan de kjøpe seg ting og tang, som gjør at de blir stolte. Og da bidrar lønna til at de blir ekstra stolte som ledere!

Så mitt forslag er at man vurderer å redusere lederlønningene i dette samfunnet. Da kan man eliminere arbeidsledigheten. Alle kan få jobb!

Verre er det ikke, å avskaffe arbeidsløsheten!

Så jeg brukte altså uttrykket KOMPLETTE RASSHØL som et kunstnerisk virkemiddel, som i stor grad handlet om å latterlliggjøre hvor dårlige folk er på kunsttolking i dette demokratiet!

Folk er helt fantasiløse! Derfor klarer de ikke en gang å forestille seg at de partiprestene som styrer dette landet, og som totalt har forelsket seg i sin egen status og sine egne lover… er totalt inkompetente og maktsyke og komplette kontrolfriker fra helvete som ser det som sin viktigste oppgave å undertrykke og undergrave demokratiets hovedverdier og føre en maktkamp mot alle andre profesjoner!

Jeg sier bare at politikerne fører en maktkamp mot alle andre profesjoner som kan være en trussel mot dem selv!

Kunstnere, de får ikke lønn. De får i beste fall kunstnerstipender, som er en form for sosialstønad som trolig er billigere for samfunnet enn vanlig sosialstønad!

Og kunstnere, de har ikke lov til å gjøre en jobb for å styrke demokratiets hovedverdier og menneskerettighetene. For det ville jo da undergrave alt det som stortingsprestene holder på med på stortinget, som er å sikre seg mest mulig makt ved å undergrave demokratiets verdier og prinsipper!

Jeg sitter nå som kunstner og venter på å bli korsfestet med lover som er skrevet av ondskapsfulle og maktsyke politikere, folk som rett og slett er verdens mest inkompetente ledere!

Stortingsprestene ønsker å forby kritikk! Derfor har man dagens lovgivning, som ikke i tilstrekkelig grad vektlegger ytringsfriheten! Og som ikke i tilstrekkelig grad vektlegger kunstnere og samfunnskritikere sin ytringsfrihet!

Jeg er en kunstner!

Selv om jeg ikke får betalt, så er jeg en kunstner. Jeg jobber gratis som kunstner av en eneste grunn, og den grunnen er at de onde partiprestene fra helvete som styrer landet fører en maktkamp mot kunstnere og samfunnskritikere!

Dette er en maktkamp som også utkjempes innen rettssystemet. Et rettssystem som jeg selvsagt ønsker å diskutere, og ønsker at skal være diskuterbart i dette demokratiet!

Who’s your daddy now?

Jeg vet ikke om jeg nå har gjort meg forstått eller ikke. Det kommer vel litt an på om du som leser dette har forelsket deg i hellige lover og blitt både ond og blind, og lagt alle positive verdier for hat!

Sannheten teller ikke lenger, ikke sannheten om rettferdighet heller, når man har forelsket seg i hellige lover!

Ingenting betyr noe lenger, når man har forelsket seg i hellige lover. Om jeg er en kunstner og styrker demokratiets hovedverdier, det betyr ingenting!

Slik tenker altså folk som tror på hellige lover, og som er villige til å korsfeste en helt som meg med hellige lover!

Jeg er livredd!

Bare for å fortsette litt til her, så kan jeg nevne at politiet i dette landet har en del metoder for å stilne kritikere, som går under radaren. Politiet driver altså med ting i all hemmelighet.

Politiet forhåndsprosederer saker. De prøver å stilne kritikere på ulike måter. Det kan dreie seg om at man trakasserer noen ved å stjele computeren deres. Det kan være alvorligere ting også.

Politiet ringer også opp folk, og ber dem om å roe seg ned, slik at man forhindrer et søksmål. Og i tilfelle politiet skulle ringe, så har jeg følgende melding:

Jeg er en kunstner i et moderne demokrati. Det er jobben min å dokumentere dette samfunnets blinde hat for kritikk!

Forresten!

Jeg har en rekke PCer her som politiet kan komme og konfiskere!

Mulighetene er mange!

Når man tross alt representerer loven… noe så hellig som loven. Så har man lov til hva som helst! 🙂

Der har du altså det norske politiet. Og bare det at jeg kritiserer politiet nå, det gjør at politiet får lyst til å trakassere meg. For i politiet sitter de samme kontrollfrikene som overalt ellers i samfunnet! Altså folk som mangler formell lederkompetanse, men som likevel har takket ja til en lederjobb!

Det blir jo et helvete for politiet, hvis det blir lov til å kritisere i dette demokratiet! 🙂

Så jeg skjønner politiet veldig godt, altså!

For å unngå lovløse tilstander… whatever. 🙂

Det er litt viktig at ikke hele landet nå begynner å kopiere meg

Jeg kalte inkompetente leder for det de er. Det er selvsagt helt uakseptabelt!

Noen må se litt på om jeg har lov til å gjøre det. Selv om jeg ikke direkte navnga noen, og selv om jeg har vært så saklig som jeg kan tillate meg som kunstner, så kan det kanskje hende at det jeg har gjort bør straffes?

Altså ikke belønnes, men straffes!

Hvorfor ikke korsfeste en kunstner, enda en gang?

Hvorfor ikke bare bevise det klart og tydelig at samfunnet ikke har utviklet seg på de to tusen årene som har gått siden Jesus ble korsfestet, fordi man fortsatt den dag i dag har de samme sinnssyke og inkompetente lederne!

Så redd man kan bli!

Jeg syntes jeg hørte psykiatriambulansen også, jeg da! Mulig den er i anmarsj nedi gata her!

🙂

Man tar ganske store sjanser, når man kritiserer inkompetente ledere i dette demokratiet. Og når man i tillegg er en kreativ kunstner, da blir det litt skummelt!

Så jeg er modig, jeg da! 🙂

For de som lurer

Pasientreiser er en del av Sykehuset Innlandet, som har lange tradisjoner for misbruk av tilkallingsvikarer innen for eksempel psykiatrien.

Og Sykehuset Innlandet er en del av Helse Sør-Øst som er kjent fra IT-skandalen hvor utenlandske konsulenter fikk tilgang til helseopplysninger om nordmenn. IT-skandalen viser at man på ledernivå innen Helse Sør-Øst har negative holdninger til varsling og at man har tradisjoner for å lyve når man blir satt til veggs.

Her er et sitat fra NRK som viser hvordan ledere innen Helse Sør-Øst håndterer vanskelige situasjoner som at de blir tatt i løgn:

Samtidig som Bagley nektet sto datadøren åpen for den samme gruppen, viser informasjon NRK har fått. Siden har Helse Sør-Øst ønsket å trekke dette intervjuet.

En av lederne i Helse Sør-Øst løy, og ønsket da han ble tatt i løgn å “trekke” det intervjuet hvor han løy. Helse Sør-Øst forventer altså at de kan diktere og styre media akkurat som de vil!

Lederne i Helse Sør-Øst er såpass naive og dumme at de ikke forstår at når de ber journalister om å trekke intervjuer, så kommer også det på trykk, slik at de driter seg ut totalt!

Vi snakker her om ledere som ikke bare er inkompetente internt, men også eksternt!

Her er forresten et annet eksempel på at Thomas Bagley lyver så han tror det selv, og oppfører seg som en politiker – gå 2 minutter ut i videoen.

En beklagelse til slutt

Mens du tenker over hva slags organisasjonskultur og ledelsesfilosofi man har innen Helse Sør-Øst, så kan jeg benytte anledningen til å be om unnskyldning helt til slutt her.

Dette med varsling er en ting i tiden. Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt et varslingsutvalg som skal utarbeide en innstilling til arbeidsmiljølovens bestemmelser rundt varsling som presenteres i mars 2018.

Jeg føler at jeg på sett og vis har undergravd varslingsretten i disse innleggene mine, fordi jeg har vært altfor sparsommelig med kritikken og ikke brukt et sterkt nok språk!!!!

Men siden jeg i minst mulig grad redigerer det jeg skriver, så er det litt vanskelig for meg å gå inn og sette inn flere banneord i ettertid.

Du kan eventuelt lese disse innleggene en gang til, og selv sette inn banneord etter eget ønske. Da vil du få et tydeligere inntrykk av at det faktisk skal være lov til å kritisere og varsle!

Jeg beklager virkelig dette!

Det er bare å beklage! Jeg har vært for sparsommelig med konfekten!

Man kan nesten få inntrykk av at det ikke er lov til å være sint, misfornøyd og gretten, når man leser denne tafatte teksten jeg har utformet. Så jeg bomma litt der! Egentlig ønsket jeg å fremme banning, kritikk og det å være sint og hatefull som verdier!

Jeg kan ikke si annet enn at jeg får prøve å være mer sint og hatefull i fremtidige innlegg. Okay?

Gud hjelpe meg!

Nå holder det på å rable for meg, for jeg har skrevet et helt innlegg uten å nevne Gud ved et eneste ord! Hva faen?!!!

Ja, men Gud skal da også ha ytringsfrihet, for fitta!

Akkurat nå ble jeg så sint at jeg glemte hva jeg skulle si. Det er noe med at Gud er så sint, at når jeg bare tenker på Gud, så husker jeg på hvor sint Gud er. Og da blir jeg sint selv!

FAEN!
FITTE!
FAEN!
FITTE!
MØKKAFITTE!

Beklager dette, folkens! Men Gud er verdens mest lekne, fantasifulle og opprørske Baby. Så Gud elsker slike salver, slike flotte og fargerike ord!

Poenget er da at jeg nå presenterer noen linjer med banning her, fordi det er den typen ting som er representativt for Gud. Har jeg gjort meg forstått? Gud elsker banning!

Men det jeg egentlig skulle si, det er at Gud mener at det aller helligste i Universet, det er retten til å hate ondskap. Så Gud er helt uenig med dette samfunnet i at hat er kategorisk galt.

Gud mener at ingenting er mer hellig enn hat. Bare så det er sagt!

Hat for ondskap… har jeg gjort meg forstått? Flott!

En annen ting

Gud er forresten ganske snakkesalig, noe mange med alvorlige mentale lidelser får erfare. Så når Gud først begynner å snakke, så blir det fort mer enn et par setninger.

I den forbindelse så mener Gud at rettferdighetssans er den aller viktigste egenskapen for en velger i et demokrati. Forstått?

Og så mener Gud at hvis man skal fremme eller vekke folk sin rettferdighetssans, så må man gå ganske langt, og bruke en del banning.

Så når Gud har det med å banne og være sint, så handler det om at Gud prøver å vekke folk sin rettferdighetssans.

Nå har selvsagt ikke jeg noe med Gud å gjøre. Jeg bare forklarer hvordan Gud tenker i forhold til det å ta en vitenskapelig tilnærming til vekking av rettferdighetssansen!

En liten refleksjon

Før jeg kommer tilbake til dette med menneskerettigheter, som jeg ønsker å si noe mer om, faktisk, så tenkte jeg at jeg skulle spikre et aldri så lite poeng til.

Gud mener… hvis jeg kan få lov til å representere Gud litt her? Okay?

Gud mener at det å reflektere over ting er litt viktig. Og da tenker Gud på viktigheten av å ikke være ei regelmasturberende horefitte fra helvete. Ikke sant?

Gud tenker altså på det å legge sine regler, fordommer og dogmer litt til side, og rett og slett reflektere litt fritt. Okay?

Men hvordan kommer man i gang med noe slikt? Hvordan klarer man å legge eksisterende kunnskap til side, alt man tror man vet og alt man har tenkt og hørt… å legge det til side altså. Hvordan gjør man det?

Du. Da må man rett og slett sprenge alt til helvete!

Og da kommer i hvert fall Gud tilbake til dette med banning, kall det et flott og fargerikt språk. Okay?

Gud mener altså at det er helt nødvendig at kunstnere banner, for å vekke folk sin rettferdighetssans og folk sitt menneskelige og naturlige hat for ondskap. I tillegg er altså banning et verktøy som kan hjelpe en med å frigjøre tankene, ved at banning på sett og vis sprenger alt til helvete!

Så jeg har da representert Gud her, i dette innlegget.

Å være ute av kontroll

En annen ting som Gud er svært opptatt av, det er viktigheten av å være litt ute av kontroll, for å klare å tenke nytt!

Det som Gud tenker på da, det er at hvis du ikke er ute av kontroll, så gjentar du bare ting du har tenkt før, og du lar deg i hvert fall i altfor stor grad styre av tidligere tenkning. Og da blir det dårlig med nytenkning.

Viktig å tolke det jeg skriver, vet du!

Så slik kan du tolke det jeg har skrevet her.

Hvis jeg ikke hadde gitt deg denne “hovedtolkningen” av dette innlegget, så hadde ikke du klart å tolke dette innlegget, i det hele tatt.

Den tolkningen jeg ga nå nettopp, altså at dette innlegget handler om refleksjon, nytenkning, rettferdighetssans og hat for ondskap, den hadde sittet langt inne hos deg!

Og at jeg har skrevet dette innlegget for å teste om du forstår deg på Gud, det falt deg aldri inn, som den møkkafitta du er!

Og til og med nå, så har du problemer med å forstå viktigheten av at kunstnere banner og bruker slike ord som “møkkafitte”.

Og det beviser bare at du er ei møkkafitte, så er det sagt! 🙂

Ren og skjær visdom

Hvis du ser på dette innlegget, så bare skriver og skriver og skriver jeg. Jeg skriver til tider omtrent som om det skulle ha rabla for meg, og jeg synes å drite i om jeg gjentar meg, og hvor mange ganger jeg gjentar meg!

Og det jeg snakker på da, det er viktigheten av å være ute av kontroll!

Og det jeg sier da, det er at det faktisk er kunstnere sin jobb å være ute av kontroll. Det å være ute av kontroll, det er nært knyttet opp mot slike ting som intelligens, nytenkning, visdom og rettferdighetssans!

Dette har du aldri tenkt over før…

En ting som du ikke har tenkt over, det er at de aller viktigste menneskelige egenskapene og de aller viktigste mentale prosessene, det er egenskaper og prosesser som rett og slett er ute av kontroll!

Det å være ute av kontroll er dermed ren visdom! Det er tingen!

La meg nå gi deg et par eksempler, på hva jeg snakker på! Ta for eksempel innsikt, genistreker og oppfinnelser! Hva er det? Det er ting som du tenker, som bare skjer, der og da! Vipps!

Det er omtrent som om noen vippser over noen ideer til deg! 🙂

Hvis du virkelig får en genial innsikt eller tanke, så er du rett og slett ute av kontroll, der og da, når du tenker den tanken, eller får den innsikten! 🙂

Jeg kan også nevne rettferdighetssansen. Hva er det for noe? Er det en form for logisk tenkning? Nei! Rettferdighetssansen er noe som er helt ute av kontroll!

Man bare reagerer på at noe er urettferdig eller ren og skjær ondskap!

Og poenget til Gud, det er at man i et samfunn rett og slett må respektere dette med å være ute av kontroll. Og man må respektere kunstnere sin rett til å være ute av kontroll, for det å være ute av kontroll, det er altså ren visdom!

Hvis du ikke har lov til å være ute av kontroll, ja, så har du ikke lov til å være et menneske! Og du har langt fra lov til å være et geni eller en oppfinner, eller en kunstner!

Retten til å være ute av kontroll, det mener altså Gud at er en menneskerettighet. Og dette begrunner Gud med at det er en menneskerett å være et menneske.

Sånn!

Der var Gud ferdig, med sitt foredrag! 🙂

Hvis det er noe mer dere lurer på angående Gud, så er det bare å spørre meg! For jeg er som dere sikkert skjønner i direkte kontakt med rumpa til Gud! 🙂

Eller du kan si at jeg ER rumpa til Gud. Samma faen det!

Uansett. Jeg elsker å leke prest! Beklager dette, folkens! Prester får betalt for å lyve om Gud! Det provoserer meg en del, siden jeg selv ikke får betalt, selv om jeg forteller sannheten om Gud!

Skal jeg avslutte?

Jeg tror at det er på tide å avslutte nå. Jeg bemerker at dette med å være ute av kontroll, det er ren visdom.

Dermed er det å være en total kontrollfrik, slik som dagens inkompetente ledere, et tegn på at man som person mangler visdom!

Dagens ledere er rett og slett ikke vise, ikke kloke!

En beklagelse til slutt…

Jeg beklager at jeg er mer intelligent enn ei gjennomsnittlig horefitte fra helvete! Jeg beklager at jeg er mer intelligent enn dagens inkompetente ledere!

Jeg beklager at dere ikke forstår dere på Gud! Jeg beklager at dere hater kunstnere, fordi dere er kontrollfriker fra helvete alle sammen!

Jeg beklager at dere alle sammen har fortjent å brenne i helvete, fordi dere har bestemt at det ikke skal være lov til å være et menneske her!

Jeg beklager, for jeg er kunstneren, og jeg er den som er ute av kontroll!

Jeg beklager overfor dere som har full kontroll her, og dermed er akseptert som autoriteter og som kompetente i dette samfunnet!

Jeg beklager overfor dere som er blottet for visdom og som er onde til roten, som de møkkafittene dere er! 🙂

Dere skal få så mye kuk…

Som dere sikkert skjønner nå, så er jeg en kunstner utenom det vanlige. Ingen dikterer meg! Alt jeg gjør er kunst og visdom!

Jeg gjør akkurat som jeg vil. Hvis jeg vil rumpekjøre deg så møkka spruter, så gjør jeg det!

Tror du meg ikke? 🙂

Hva er det jeg har gjort nå nettopp da? 🙂

Jeg må nesten le selv også, jeg altså! Jeg er ganske latterlig! 🙂

Men dette er visdom. Å være ute av kontroll er faktisk visdom. Og noen må fremme retten til å være ute av kontroll i et demokrati. For hvis det er ikke er lov til å være ute av kontroll, så er det faktisk ikke lov til å tenke selv!

Og du forstår vel viktigheten av at folk tenker selv, i et demokrati? For et demokrati, det er ikke en styreform hvor samfunnet eller autoriteter eller ledere skal bestemme hva velgerne skal stemme på. For det er faktisk velgerne som gjennom tenkning, altså det å tenke selv, skal bestemme hvem som er best egnet til å styre landet!

Og det jeg gjør, når jeg er ute av kontroll, det er at jeg styrker demokratiet, ved å fremme retten til å tenke selv. I tillegg, så fremmer jeg som du sikkert forstår nå, også retten til å være et geni, å være kreativ, og retten til å være en kunstner, en klovn, et barn og en ungdom!

Merk nå dette. At hvis det ikke er lov til å være ute av kontroll, så mangler samfunnet faktisk respekt for barn og ungdommer, noe som har katastrofale følger. For det som skjer da, det er at samfunnet prøver å få alle de unge til å bli voksne, noe som i praksis betyr at man fratar barna og ungdommene retten til å tenke selv.

Og det er slutten på demokratiet!

Så retten til å være ute av kontroll, den er altså hellig. Det er helt nødvendig i et samfunn, at man respekterer Babyer, barn og ungdommer, for de unge har utrolig mange flotte egenskaper som man må ta vare på, for at de ikke skal bli altfor voksne og dermed bli regelrett onde, slik som folk flest har blitt her i dag!

Tittentei!

Er det lov til å være ute av kontroll i dette demokratiet? Nei! Psykiatrien er svaret på det spørsmålet.

Svaret er avgitt. Og svaret er mottatt, av Gud. Men det er samma det! 🙂

Poenget er da at jeg gjør et helvetes til poeng av retten til å være ute av kontroll og av retten til å fremme retten til å være ute av kontroll.

Å være en kunstner er en menneskerettighet. Det er jobben min som kunstner å fremme retten til å være ute av kontroll, kall det retten til å være et menneske!

Kuken min er så stor!

Jeg merker at kuken min ble veldig stor akkurat nå! Jeg beklager det, folkens! Det er slik som skjer, når man tross alt er helt ute av kontroll! 🙂

Da risikerer man å komme på noen helt geniale ideer!

Beklager til slutt dette med at jeg hadde noen stygge banneord i dette innlegget. Men jeg tror at det var det som gjorde at jeg helt på tampen her hadde noen helt geniale innsikter!

Nytenkning og det å i det hele tatt klare å tenke, det har sin pris! 🙂

Jeg nevner ikke nå ordet “pris” for å gi et hint om at jeg har fortjent en pris. Neida! Jeg tenker bare på at alt har sin pris, i den forstand at man som demokrati bør lønne en varsler og kunstner som meg.

Man lønner jo prester! Hvorfor får ikke jeg lønn da, som forteller sannheten om så mangt?

Så jeg sitter nå her, og venter på lønna mi! Men det er noen maktsyke krontrollfriker fra partifittehelvete på Jord, som styrer dette landet! Og de ønsker å styre uten å bli motsagt av noen som åpenbart er mer intelligent enn dem selv!

En person som meg kan fort bety slutten på dette demokratiet, slik vi kjenner det! 🙂

Det kan virke som om jeg på sett og vis er litt klok eller noe sånt, takket være at jeg er litt ute av kontroll eller noe sånt! Men samma det! 🙂

Skal jeg avslutte da, ved å nevne enda en liten ting som jeg godt kan beklage?

Sans for humor

Jeg dro en liten spøk i forbindelse med de fire punktene helt øverst her. Jeg vet ikke om du la merke til det? Det kommer litt an på om du har sans for humor, det!

Og sans for humor, det er enda en ting som er ute av kontroll. Så jeg beklager det, at du er litt ute av kontroll, hvis du ler av de fire punktene som jeg listet opp øverst i dette innlegget, under oppsummeringen der.

Men det jeg gjør er å fremheve sans for humor. Dermed tar jeg opp sans for humor som tema. Og da må du altså tolke det i forhold til dette med viktigheten av å være ute av kontroll.

Humor er viktig, synes du ikke det? Og for en kunstner som meg, så er humor en fin test på om det er ytringsfrihet!

Er det visse ting det ikke er lov til å tulle om? Da er det ikke lov til å tenke selv, og da er det ikke ytringsfrihet heller!

Selvsagt skal man kunne tulle om alle temaer og alle personer. Og selvsagt skal man ha lov til å bruke banning som humor, også!

Merk nå at det å dra en spøk, det er en menneskerettighet. For humor, det handler faktisk om sannheten. Humor er en lek rundt sannheten. Og det å fortelle sannheten, eller det å leke rundt sannheten om du vil, det er en menneskerettighet!

Så her ser du at jeg hele veien snakker på menneskerettigheter, og helt konkret snakker jeg på retten til å være et menneske og retten til å være ute av kontroll. Og vel å merke snakker jeg på dette i tilknytning til inkompetente ledere, altså komplette rasshøl som er kontrollfriker fra helvete, og som dermed nekter oss å være et menneske!

På Pasientreiser på Moelv, så må du passe deg så du ikke drar en spøk! For lederne kan fort ta seg nær av spøken!

Humor handler jo i stor grad om å sprenge grenser. Og det er jo forbudt hos Pasientreiser! For der må lederne ha full kontroll til enhver tid. Og resultatet av det er altså at humor blir undertrykt.

For å si det sånn, så finnes det ikke så mange eksempler på at humor blir undertrykt, hvis du forstår hva jeg mener? Hos Pasientreiser, så er det ikke så mye humor. Det vil si at humoren er veldig kontrollert og uskyldig.

Jeg og Ann Helen Nilsen, vi tok på oss klovnenese og klovneparykk på jobb i noen minutter, og brukte også en liten lydmaskin eller to som produserte morsomme lyder. Dette fikk vi beskjed om at ikke passet i offentlig sektor!

Og det handlet da om at vi ansatte var i ferd med å ta over kontrollen, ved at vi plutselig hadde lov til alt mulig rart! Så det kunne de ikke ha noe av! 🙂

Og når man begynner å legalisere humor, ikke sant, så er jo plutselig alt lov! Man får da en mer uformell ramme på det hele, noe som betyr at ting ikke blir så sterilt og kontrollert, noe som betyr at den fryktkulturen som ledelsen ønsker seg blir skjøvet til side, noe som betyr at lederne mister kontrollen over de ansatte.

Poenget er da at humor og fryktkultur, det er to ulike ting. Og dette vet lederne hos Pasientreiser.

Så det er ganske smalt hva slags humor som de tillater, hos Pasientreiser! Og grunnen til at jeg nevner dette, det er at jeg ønsker å informere deg om at inkompetente ledere er helt bevisst på å undertrykke humor for å sikre seg all makt!

Dette gjelder de rasshøla, løgnerne, landsforræderne og massemorderne som styrer landet. Det gjelder dem også!

Hvis jeg nå sier at Erna Solberg voldtar alle barn i ræva, så synes ikke hun det er morsomt! Og det hun reagerer på er ikke først og fremst at hun blir kritisert for å voldta alle barn i ræva, men hun reagerer på at det plutselig er lov til å kritisere henne for alvorlige forbrytelser!

Her ser du hvorfor undertrykkende og maktsyke kontrollfriker er motstandere av humor. Du kan kort og godt si at rasshøl generelt er skeptiske til humor, for de vet at det kan brukes mot dem!

Er humor lov, ja, så kan man jo tulle om alt! Og da er liksom alt lov!

Og dette er også Erna Solberg livredd for. For da er det plutselig lov til å lage en animasjonsfilm  hvor Erna Solberg voldtar barn i ræva!

Og hvorfor er det så morsomt med en slik animasjonsfilm? Jo, det er sant!

Barn voldtas faktisk på skolen. Alt som skjer på skolen skjer på de voksne sine premisser! Barn blir faktisk voldtatt i dette samfunnet!

De voksne har rett og slett fått for mye makt. Og de voksne sin maktarroganse gjør seg gjeldende innen barnevernet, for eksempel, hvor man svært sjelden lytter til hva barna og ungdommene selv mener!

Dette samfunnet råkjører oppe i rumpa på barn og ungdommer! Erna Solberg voldtar alle barn og ungdommer!

Og dette vil bare bli klarere og klarere i tiden fremover. Og når det da kommer en animasjonsfilm hvor Erna Solberg voldtar alle barn i ræva med en strap-on dildo, så synes ikke hun det er morsomt! 🙂

Et sted går grensa, ikke sant? Og her har vi da disse kontrollfrikene av noen ledere, som bare bryr seg om seg selv, og som ikke er opptatt av å ha ytringsfrihet i det hele tatt!

Mitt standpunkt er at det må være lov til å kritisere og latterliggjøre og krenke inkompetente ledere. Så der har du meg.

Og enhver person som er uenig med meg, vil bli fittekjørt i ræva! Jeg vet! Det er komisk! Jeg vet! Jeg er latterlig! Jeg er en klovn! 🙂

Virker nesten litt ute av kontroll, jeg! 🙂

Og dette er da det jeg snakker på. Og bare for å oppsummere litt nå. Så mener jeg at det er en menneskerett å være et menneske, noe som betyr at det er en menneskerett å være litt ute av kontroll! Og jeg mener at det er en menneskerett å være en kunstner, noe som betyr at det er en menneskerett å være kreativ og å utfordre samfunnets grenser!

Så disse tingene er det jeg snakker på, mellom linjene i hele dette flotte blogginnlegget.

Og selvsagt beklager jeg at det er en menneskerett å være et menneske. Jeg beklager det noe inni helvete!

Samtidig ser du i starten av dette innlegget, faktisk før selve innlegget starter, at jeg snakker på helvete. Det er da meg som gir et lite hint om at man får et helvete, når man legger disse tingene for hat, som jeg har snakket på nå. Disse tingene som har det til felles at de handler om å være litt ute av kontroll. Slike ting som rettferdighetssansen og sans for humor.

Når man legger rettferdighetssansen og det å hate ondskap for hat, så blir samfunnet et helvete! Og forklaringen på det er veldig enkel. Det som skjer da, det er at det nettopp er rasshøl og løgnere som blir tatt på med silkehansker! For det er jo ikke lov til å kritisere ondskap!

Og dit har vi kommet i dag, mye takket være psykiatrien, men også mye takket være slike ting som 17. mai-feiringen. Det har gått så langt at den som i det hele tatt snakker på at folk i dette landet er onde, den blir stemplet som sinnssyk!

Dermed er det strengt forbudt å hate ondskap, i dette landet! “Ja, vi elsker dette landet” har blitt dette landets undergang. Nasjonalsangen har blitt dette landets undergang!

Folk tortureres i helvete

Jeg snakker nå litt på helvete, hvis det er greit for deg? Og det jeg sier er at når man legger rettferdighetssansen og hatet for ondskap for hat, så blir resultatet av det hatet intet mindre enn at samfunnet blir et helvete!

Satan ønsker å styre, og kommer da til makta. Og samfunnet blir et helvete!

Vi har kommet dit i dag. Og pasientreiser er et eksempel på dette. Det har gått så langt i dag at pasientene aksepterer at de må brenne i helvete, må bli torturert i helvete!

Jeg presiserer dette, gjentar dette, at det er unødvendig å søke om refusjon. Det hele kunne gått automatisk, basert på elektronisk oppmøtebekreftelse og de innstillingene som fastlegen og behandlerne registrerer på den enkelte pasienten, kall det hvilken sats som pasienten har krav på.

At man må søke om refusjon handler utelukkende om å torturere pasientene i helvete! Og det handler utelukkende om å undertrykke hele folket så grundig at de som styrer kan styre uten å bli motsagt!

Et drittsamfunn!

Jeg snakker nå på at dette samfunnet har lagt rettferdighetssansen for hat, og jeg sier at resultatet av det er helvete.

Ingenting blir det ryddet opp i, i dette drittsamfunnet! Barnevernet er mildt sagt kritikkverdig! Psykiatrien likeså! Dette samfunnet voldtar barn og ungdommer i ræva!

De sinnssyke og onde lederne i dette drittsamfunnet voldtar barn og ungdommer til døde! All ondskapen bare ruller og går!

For folk mangler faktisk en rettferdighetssans! Folk blir ikke illsinte, når Satan styrer landet og voldtar alle barn og ungdommer i ræva!

Og når folk blir syke og ikke har helse til å søke om reiserefusjon, så blir de jo trakassert av Pasientreiser og av stortinget, med pasientreiseforskriften! Det er jo helt grotesk, å trakassere og krenke folk som allerede er syke! Mange av pasientene er jo alvorlig syke også, og mange har reduserte evner!

Tortur. Trakassering. Det er hva pasientreiser er for noe!

Og jeg snakker på dette at man må søke. At man må søke!

Trakassering. Tortur. Helvete! Og det hele handler om at man har maktsyke ledere til å styre landet. Maktsyke og onde ledere som vet at de må trakassere og krenke folk så grundig at de finner seg i hva som helst, og helt mister rettferdighetssansen sin!

Det er altså et poeng i seg selv for stortingsprestene å gi deg rettigheter. For da kan de i neste omgang frata deg de rettighetene, ved å gjøre det så tungvint og plagsomt å søke om refusjon, at du mister rettighetene dine!

Minstepenjonistene, de ble nylig fratatt rettighetene sine, slik jeg har forklart i et tidligere innlegg. Men blir da minstepensjonistene sinte? Neida! For de mangler jo rettferdighetssans!

Minstepensjonistene forstår ikke en gang at de som styrer dette landet har fortjent å brenne i helvete! Det skyldes at de mangler rettferdighetssans!

Dermed tar minstepensjonistene på stortingsprestene med silkehansker!

Poenget er da at hvis du mangler rettferdighetssans, så blir du helt blind! Du klarer ikke å gjenkjenne Satan en gang, da!

Er det greit at jeg snakker på dette?

Jeg forstår at jeg bruker veldig lang tid på å få sagt ting, og at jeg gjentar meg mye. Men det er vel lov, eller hva?

Eller skal en kunstner ikke latterliggjøre samfunnet, ved å bare “fortsette og fortsette med den samme dritten”?

Ja. Du får kanskje fortelle meg dette, du! For du er visst kunsteksperten du, som den møkkafitta du er! 🙂

Avrunder nå

Dette her begynner å bli krise. For jeg har lagt til en del tekst i dette dokumentet. Men så skal det jo lastes opp i dag! Faen! Fitte! Helvete! Fitta, altså!

Da må jeg bare avrunde hele dritten! Fitte altså! Jeg mente å si “faen”. Sorry!

Det er bare det at jeg har en tendens til å se på andre som ei fitte og rett og slett fittekjøre dem! Sorry!

Selvsagt er det slemt av meg å… fittekjøre rasshøl! Ikke sant? For du mangler i hvert fall rettferdighetssans, og da mener du at alle har fortjent like mye respekt!

Oi da! Du mangler rettferdighetssans! Derfor mener du at alle skal respekteres! Wow! For ei møkkafitte du er! 🙂

Uansett. Jeg er på sett og vis litt uenig i at møkkafitter skal respekteres. Okay? 🙂

Jeg mener helt konkret at det er en menneskerettighet å være et menneske. Og jeg mener helt konkret at det mest sentrale ved et menneske, det er rettferdighetssansen, kall det eventuelt hatet for ondskap§§§§§

Sorry. Jeg skulle sette inn noen utropstegn der. Men så ble det paragraf-tegn. Du vet vel forresten hvorfor jeg bruker så mange utropstegn når jeg skriver, ikke sant? Eller har du glemt å tolke det?

Hvorfor så mange utropstegn?

Utropstegn… bare for å kaste bort tiden din litt til, siden du sannsynligvis har fortjent det, det er bokstaven i som er snudd opp ned. Bokstaven i betyr “informasjon”. Jeg bruker altså så mange utropstegn for å INFORMERE DEG OM AT DET ER MYE INFORMASJON… i kunsten min!

Samtidig er jeg som skriver dette Gud sin offisielle representant. Så bokstaven i, det kan du også tolke som en stor I, altså som ordet I på engelsk, som betyr “jeg”. Og da er det altså Gud som er “jeg”, eller I om du vil.

Videre er bokstaven i den 9. bokstaven i alfabetet. Og på engelsk uttales tallet 9 som det tyske ordet for “Nei”, altså Nein. Et utropstegn betyr altså bokstaven i, som betyr tallet 9, som betyr ordet Nei.

Dermed kan du tolke dette, kunsten min altså, som at Gud kommer og sier “Nei!”.

Og hva er det Gud sier nei til? Jo, noe som har å gjøre med tysk, altså Tyskland. For Gud sier jo nei på tysk!

Dermed sier Gud nei til Nazisme. For det er først og fremst det man tenker på som uakseptabelt, i forhold til Tyskland.

Og Nazisme, det er å ha slike undertrykkende ledere som Adolf Hitler eller Erna Solberg, som for eksempel opererer konsentrasjonsleire for samfunnets ofre! Slike konsentrasjonsleire som psykiatrien, hvis du forstår?

Så helt konkret betyr utropstegnene i kunsten min at Gud kommer og sier nei til psykiatrien. Og det skyldes at Gud selv er mentale lidelser.

At utropstegnene forekommer helt på slutten av setningene er en fremheving av at man må avslutte psykiatrien nå, når jeg sier ifra om nettopp det.

At Gud kan sies å si dette helt på slutten, altså på slutten av setningene, det kan tolkes som at Gud sier ifra veldig sent, noe som kan tolkes som at det er lenge siden Andre Verdenskrig tok slutt, og at det er lenge siden man fikk menneskerettigheter.

Budskapet fra Gud er altså at psykiatrien er utdatert og ikke hører hjemme i et moderne demokrati med menneskerettigheter og må avsluttes nå.

Så Gud har litt dårlig samvittighet for å ha fremprovosert psykiatrien, en konsentrasjonsleir for superhelter som er sendt av Gud.

Ferdig!

Sånn! Jeg måtte bare straffe deg ved å presentere noe som du anser for å være helt sinnssykt. Du har nemlig lagt galskap for hat, og tilhører dermed den sekta som er ansvarlig for psykiatrien, en konsentrasjonsleir for personer som har blitt stemplet som gale!

Ute av kontroll

Gud mener at det er verdens største forbrytelse å hate galskap, men det er samma det! Der har du Gud! 🙂

Gud vet at hvis du ikke har lov til å være gal, så har du heller ikke lov til å tenke selv. Og da skal du få slippe i si imot Gud akkurat nå!

For Gud vet at i et samfunn som legger galskap for hat, så kreves det at alle er like. Og da er det faktisk ikke lov til å tenke selv! Og da har man i praksis ødelagt hele demokratiet!

Så Gud er fullt klar over at psykiatrien er demokratistridig.

En menneskerett å være et menneske

Jeg har ikke lov til å snakke på Gud! Jeg vet! Det er jo derfor jeg gjør det! Det er jobben min som kunstner å gjøre alt det som ikke er lov, slik at jeg bidrar til å holde ytringsfriheten og demokratiet i live!

Så jeg bare rabler i vei helt på slutten her, for å understreke hva hovedbudskapet i dette innlegget er. Nemlig at det er en menneskerett å være ute av kontroll!

FOR DET ER FAKTISK EN MENNESKERETT Å VÆRE ET MENNESKE!

Samtidig betyr dette at det ikke er en menneskerett å frata folk denne menneskerettigheten, slik som dagens onde ledere gjør.

Så jeg beklager det! Men det er ikke en menneskerett å være en inkompetent og undertrykkende leder! Det er altså ikke en menneskerett å være en slik sinnssyk leder som de folka vi har på Pasientreiser på Moelv, som ikke tillater de ansatte å snakke på arbeidskontrakta si en gang!!!!!

Jeg beklager

Jeg beklager virkelig at jeg i dette innlegget er helt ute av kontroll!

Litt komisk, nesten! At jeg er såpass ute av kontroll, og ikke klarer å avslutte innlegget, heller!

Stakkars deg som har lest alt dette! Jeg brukte jammen meg mange linjer på å si at det er kjempeviktig i et demokrati at det er lov til å være litt ute av kontroll og tenke og gjøre rare ting! 🙂

Huff da! Jeg klarer jo ikke å stoppe heller, med skrivinga, altså! 🙂

Det var som faen!

Jeg beklager virkelig dette. Selvsagt er det jeg som må unnskylde meg, for jeg er kunstneren!

Når en kunstner gjør jobben sin, så må kunstneren be om unnskyldning. Mens når en politiker begår massemord og lyver og hele pakka, og begår forbrytelser mot barn og ungdommer på samlebånd i barnevernet og psykiatrien, så blir politikeren gjenvalgt!

Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet DISKRIMINERING for å beskrive forskjellen på hvordan dette samfunnet behandler kunstnere og politikere. Hva synes du?

Folk tenker som så at det faktisk er jobben til politikere å begå massemord, for eksempel gjennom en totalt feilslått helsepolitikk, som gjentas inn i det uendelige!

Så politikere… de gjør bare jobben sin. Altså når de begår massemord!

Mens en kunstner som meg… tja… jeg må nesten be om unnskyldning… for å ha gjort jobben min med å ta opp viktige temaer!

Så sinnssykt er dette samfunnet! Så sinnssyke er folk! Tror du at jeg prøver å skrive noe som folk kan lese her?

Neida! Ser du ikke at jeg gir faen i det? 🙂

Folk flest mener at det er politikere sin jobb å begå massemord og lyve og bedra og å undergrave demokratiets hovedverdier!

De samme rasshøla, altså folk flest, mener at en kunstner ikke skal ha ytringsfrihet til å for eksempel fremme retten til å kritisere slike inkompetente ledere som de forpulte rasshøla, massemorderne og løgnerne som styrer dette forpulte drittlandet!

Folk flest er vitterlig Nazister, som helhjertet støtter opp om Adolf Hitler, og som virkelig hater kunstnere og er villige til å brenne all kunst for at Adolf Hitler skal få all makt!

Diskriminering mot kunstnere

Merk at både politikere og kunstnere har som jobb å operere på samfunnsnivå. Da er det nesten en nødvendighet å tråkke enkelte på tærne!

Men så ser vi at kunstnere, de har ikke lov til å gjøre en jævla dritt!

Mens politikere har lov til å føre en verdenskrig mot både barn og ungdommer, gjennom barnevernet og psykiatrien!

Mange nordmenn er så retarderte at de ikke forstår hva jeg snakker på en gang. De er vitterlig Nazister!

Ja. Og da er det faktisk jobben min å påkalle meg alle Nazistenes hat ved å ta et oppgjør med den ondskapen som regjerer her!

Problemer er bare at jeg da risikerer å tråkke enkelte på tærne! Oi da! En kunstner risikerer å tråkke noen på tærne, fordi de tar alt mulig rart personlig!

Wow! Og dette kaller dere gode arbeidsvilkår og gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø for kunstnere?

SE PÅ FORSKJELLSBEHANDLINGEN! STORTINGSPOLITIKERE BLIR GJENVALGT FOR Å HA BEGÅTT MASSEMORD PÅ HELE BEFOLKNINGEN! DE BLIR GJENVALGT FOR Å GJØRE DET IGJEN!

Mens jeg som er kunstner, jeg må vokte meg vel. SÅ JEG IKKE SIER NOE GALT!

Merk at hvis jeg som er kunstner setter inn et ord som FITTE, så kan det være helt krise!

Samtidig som politikerne begår massemord på samlebånd med en helsepolitikk fra helvete og samtidig som halve befolkningen tortureres av politikerne i sinnssyke og krenkende byråkratier, så blir det altså et spørsmål om en kunstner brukte ordet FITTE!

HVA INNI FITTEHØLET ER DET FOR NOE?????

HATER DERE KUNSTNERE? HATER DETTE DEMOKRATIET KRITIKK? HATER DETTE DEMOKRATIET YTRINGSFRIHET?

Får jeg høre nå! Snakk! Møkkafitte!

Jeg skal fittekjøre deg til du ikke vet hva du heter lenger!

Merk nå at når stortingsfittene stiller ut fitta si for å bli gjenvalgt av alle de møkkafittene som har stemmerett oppe i horefitta si, TRUER DE MED Å BEGÅ MASSEMORD!

Men det er helt greit! De blir faktisk gjenvalgt for å ha truet med å begå massemord!

Mens jeg som er en kunstner, jeg kan ikke true med noe som helst. For da er jeg krenkende, ikke sant? Eller truende, men du foretrekker sikkert å bruke ordet krenkende, fordi det er et mantra som fungerer her i dag! 🙂

JEG SKAL FITTEKJØRE DEG TIL DU IKKE LENGER VET HVA DU HETER!

Sånn! Har jeg krenket deg nå? Er du fornøyd? For det eneste du ønsket var å kunne si at du har blitt krenket oppe i fittehølet ditt, ikke sant? 🙂

Det går jo sport i dette i dag. Å si at man har blitt krenket og sjikanert og så videre!

MØKKAFITTE! DRITTFITTE!

Sånn. Er du fornøyd? Har du fått det som du vil nå, møkkafitte?

Hvordan går det med fitta di?

Stemte du ved årets stortingsvalg? Eller er det ufint av meg å spørre deg om du stemte for massemord ved årets stortingsvalg?

Ja, du stemte for massemord, di forpulte drittfitte og møkkafitte! 🙂

Ååå… men stakkar deg! Du synes at en kunstner ikke skal ha lov til å snakke norsk! Ååååå… stakkar deg! Du ønsker i tillegg til å stemme for massemord å avskaffe ytringsfriheten for kunstnere!

Jeg hører deg. Og Gud hører deg. Er svaret da avgitt?

Er du en Nazist fra helvete som hater menneskerettigheter, barn, ungdommer, kunstnere, superhelter og genier og selve demokratiet og dets hovedverdier?

Både jeg og Gud har litt problemer med å høre deg, skjønner du! For du har nettopp stemt på Adolf Hitler! Og du har nettopp stemt for massemord! Og nå ønsker du å avskaffe ytringsfriheten!

Og du hater meg som er en kunstner, som om det skulle være en menneskerett å hate kunstnere!

Fitta di er mi!

Enhver person som i det hele tatt sier imot meg, den kommer jeg til å fittekjøre! Er dette forstått?

Dette sier jeg som et kunstnerisk virkemiddel. For jeg kopierer rett og slett dette samfunnet, som sier samme sak.

Dette samfunnet begår massemord på alle som kan være en trussel og på alle som er uenige og på alle som ikke passer inn, på alle som er annerledes, altså!

Og hvis jeg forstår deg rett, så mener du at det er ufint å drive å true med å sønderknulle alle som er uenige med seg, slik som dette samfunnet gjør? 🙂

Er svaret ditt da avgitt?

🙂

Møkkafitte!

Poenget er da at hvis du på noen som helst måte har noe imot at jeg som er kunstner bruker banning som en del av kunsten min, så skal jeg radbrekke ræva di på 30 forskjellige plasser!

Men så til saken. Jeg skulle nå bare forklare at jeg holder det gående veldig lenge i dette innlegget, noe som selvsagt er en trussel om hvor lang tid jeg skal bruke på å sønderknulla fitta di, hvis du i det helte tatt er uenig med meg!

Et poeng om uavhengighet

Men i tillegg til det, så snakker jeg da på samme sak, som jeg har snakket på hele veien her, nemlig viktigheten av å respektere at det er en menneskerett å være et menneske!

Følg nøye med nå!

For å tenke selv, må man være uavhengig som person. Det krever at man har evnen til å kjøre sitt eget løp, uavhengig av andre. Dermed må man være sta, og ikke gi seg så lett!

Og dette er det jeg snakker på her, ved å bruke det å bare fortsette og kjøre fitta di mør, uten å stoppe, som et kunstnerisk virkemiddel.

Uansett. Jeg bare kjører på, og driter i deg! Dermed snakker jeg på det jeg nettopp forklarte. Jeg fremhever viktigheten av å være sta og egenrådig, og viktigheten av å aldri gi seg!

Den som gir seg, den bukker jo under, i løpet av oppveksten. Man bukker under etter hvert. Og da er løpet kjørt. Da begynner man å innrette seg i så stor grad etter samfunnets standarder, verdier og krav, at man blir ute av stand til å tenke selv.

Da er man altså ute av stand til å tenke!

Og det at jeg må tolke dette innlegget for deg, i detalj, det er et godt eksempel på det jeg snakker på, di møkkafitte!

Er du retardert?

Det er litt rart at hele dette innlegget handler om én eneste ting, uten at du klarer å fange opp på det, som den møkkafitta du er!

Ja. Det er noe å tenke over, at du selv er retardert. Mens jeg som skriver dette åpenbart har en intelligens som er overmenneskelig!

Å ja! Jeg kopierer nå samfunnet, som nettopp sier til hvert eneste barn og til hver eneste ungdom og faktisk til hver eneste kunstner… at “Du er bare en retardert idiot, så hold kjeften din og hør etter!”.

Ja. Jeg er en kunstner, som kopierer samfunnets personlighet. Samtidig som jeg har personligheten til en arrogant, sint og rettferdig superhelt.

Så jeg er så dyktig da. At jeg klarer å være en superhelt, samtidig som jeg latterliggjør samfunnets personlighetsforstyrrelser!

Jeg vet. Jeg er dyktig. Og dette er det jeg snakker på nå. Dette er det jeg knuller opp i fittehølet ditt, møkkafitte!

Å jo da! Dette samfunnet kaller ethvert barn ei møkkafitte, ved å kreve at det blir voksent!!!!!

🙂

Dere voksne slipper ikke unna! Jeg har kommet delvis for å hevne det overgrepet som begås her… på barn og ungdommer!

JEG SKAL FITTEKJØRE DERE VOKSNE SÅ GRUNDIG AT DERE IKKE VET NOE ANNET ENN AT DERE HAR FÅTT NOK KUK!

Du tror jeg tuller. Det er det verste!

🙂

Jeg beklager og runder av nå

Jeg som er kunstneren, jeg som oppfører meg litt som et lekent og opprørsk og nysgjerrig lite barn, jeg må selvsagt be om unnskyldning… for å ha gjort jobben min som kunstner ved å ikke være voksen!

HOLD KJEFTEN DIN, MØKKAFITTE!

Oi da! Jeg oppfører meg visst som en opprørsk og sint ungdom, jeg! Oi da! De voksne er visst så bortkjemt med snille ungdommer i dette drittlandet at de får sjokk når de møter en opprørsk ungdom som meg selv!

HOLD KJEFT, MØKKAFITTE!

Alle dere voksne snakker i kor. Hold kjeften din, for du har ikke noe nytt å komme med, møkkafitte!

Nå er det på tide å runde av…

Du verden hvor store problemer jeg har med å runde av her, da! 🙂

Gudene vet hvorfor!

Det sitter noen partiprester fra helvete, massemordere og løgnere, der inne på stortinget, som ikke er velkomne her lenger.

For nå har jeg kommet. Så det er slutt nå!

Jeg håper virkelig at du legger merke til at du ikke er i stand til å diktere meg! 🙂

Der var det enda en ting som jeg ikke har lov til å gjøre som kunstner, nemlig å helliggjøre meg selv og å presentere meg selv som over loven. Above the law!

Kult? 🙂

Hjelp! Jeg er så grundig ute av kontroll!

Gudene vet hva jeg snakker på da, når jeg er helt ute av kontroll, og når jeg ikke klarer å slutte heller. Helst snakker jeg på tusen ulike ting på en gang, fordi dette faen meg er kunst!

Men da avrunder jeg her. Dette samfunnet har fått en kunstner som også ønsker å vise hvem som er sjef!

Jeg melder meg på i den konkurransen som pågår hele tiden i dette samfunnet, som handler om hvem som er sjef!

Og da må jeg på linje med andre som er maktsyke her, rett og slett få på plass noen maktdemonstrasjoner. Slik at det ikke er noen tvil om hvem som er sjef!

Og dette kommer om 7 dager. Okay?

I mellomtiden kan dere sitte der og massere horefitta deres, og desperat prøve å holde liv i den patetiske horefitta deres, slik at jeg kan få en enda større glede av å sønderknulle fitta deres tilbake til Steinalderen og Middelalderen 14 ganger i sekundet, slik at dere innser hvilken vei det hele går.

Om dere bare kan holde liv i horefitta deres i noen dager til? Så skal jeg egenhendig avlive horefitta deres!

Er voldtekt slemt?

Alle barn i dette samfunnet blir voldtatt til døde, ved at de blir trakassert og krenket så grundig som barn at de til slutt velger å bli voksne i stedet!

Nå er det slutt!

Nå må jeg nesten slutte her, det var da som bare faen!

Jeg beklager dette, at jeg ikke klarer å slutte! Det var som faen!

Jeg beklager. For jeg er jo kunstneren. Og alt jeg gjør er å regne som kunstneriske virkemidler!

🙂

Det er selvsagt beklagelig!

🙂

Bare helt til slutt, før den siste beklagelsen

Jeg håper at jeg har klart å gi inntrykk av at det har rabla for meg. Hva synes du? Virker det som om det har rabla for meg, når du leser dette superlange innlegget?

La oss nå si det, at det kan virke som om det har rabla for meg, blant annet fordi jeg bare fortsetter og fortsetter og virker å være litt ute av kontroll!

HVORDAN TOLKER DU DET?

Hva snakker jeg på, når jeg later som om det er meg det har rabla for? Jo, det jeg gjør, det er at jeg drar en spøk, ved å si at det er meg det har rabla for!

Så dette innlegget, det kan du altså tolke som følgende påstand:

DET ER VISST MEG DET HAR RABLA FOR!

Og det er da en spøk. Jeg håper at du forstår dette! Det jeg sikter til, det er slike ting som at dette samfunnet har en blind aksept for ALT som politikere finner på, og ALT som politikere gjentar år etter år og som totalt preger dette samfunnet!

Jeg mener at det da har rabla for folk, når de har blitt så ukritiske til politikere!

Og jeg sikter også til at det har rabla for folk, når de hater kunstnere som meg! Og jeg sikter helt konkret til at man sitter og finsikter HVERT ENESTE ORD SOM JEG SKRIVER, som om det er jeg som styrer landet, og som om mine ord i dette kunstverket styrer landet!!!!!

🙂

La meg si det sånn, at det er kjempemorsomt både for meg og for Gud som sitter og ser på deg akkurat nå, at du sitter her og tenker at det er meg det har rabla for, altså kunstneren! 🙂

Den kunstneren som lager et kunstverk som blant annet handler om at det har rabla for folk!

Skal jeg da ta den siste beklagelsen min? Men før jeg gjør det, så vil jeg bare beklage denne siste tolkningen min. Det var ufint av meg, å motsi nasjonalsangen.

For jeg sa jo at dette samfunnet er hatefullt og hater kunstnere og faktisk hater demokratiets hovedverdier. Dermed motsa jeg nasjonalsangen, for den sier jo at det er grunn til å elske dette drittlandet!

Det står sikkert noe i grunnloven om at jeg nå begikk en forbrytelse ved å pisse på nasjonalsangen!

Ikke vet jeg! Jeg har faktisk ikke sjekket det! Og det skyldes at det faktisk er jobben min å pisse på en nasjonalsang som er demokratistridig fordi den krever at alle er ukritiske til landet og dermed også til landets ledere.

Uansett! Jeg pisser på nasjonalsangen! Da er det åpenbart at det har rabla for meg! 🙂

For alle som skiller seg ut, har det rabla for… Så nasjonalsangen er et hat for alle som er annerledes. Det er altså en hatefull og undertrykkende sang!

Men vent litt! Det har åpenbart rabla for meg nå, for jeg mener visst at det er noe galt med dette landet!

Gud kommer på banen

Og jeg er ikke alene om å mene det, heller! For Gud mener også at nasjonalsangen er hatefull, demokratistridig og hele pakka!

Oi da! Jeg skulle ikke ha nevnt Gud, for da er jeg jo gal! Mens prester kan snakke på Gud hele dagen, fordi de er enige med dette landet, hvis du forstår?

Ikke lov å være uenig med dette samfunnet… oi da! For et demokrati!

Uansett. Jeg er åpenbart gal, for jeg mener at det er noe galt med dette samfunnet, og Gud er faktisk helt enig med meg! 🙂

Hvem har det rabla for?

Oi da! Jeg skriver visst fortsatt som om det er meg det har rabla for! Oi da! Jeg har jo ikke kontroll over hva jeg holder på med en gang! Oi da!

Men da avslutter jeg disse tolkningene mine, og bemerker bare at jeg kunne ha tolket dette kunstverket, innlegg nummer 5 altså, omtrent inn i evigheten.

Men jeg velger å ikke gjøre det, for å ikke bruke noe mer tid på å kalle deg for en komplett idiot, okay?

Så her kommer den siste beklagelsen, som jeg selvsagt beklager.

Bare en knøttliten ting til

Før jeg tar den aller siste beklagelsen, så nevner jeg veldig kort at jeg snakker på arbeidskontrakt. Helt konkret snakker jeg på tilkallingsvikarers arbeidskontrakt. Og ei slik arbeidskontrakt, det er ingen arbeidskontrakt.

Det er rett og slett ei kontrakt om at man ikke skal ha noen kontrakt! 🙂

Og akkurat der ønsker jeg at du skal stoppe opp, og prøve å tolke hva det betyr, i konteksten av at både Ann Helen Nilsen og jeg selv er kunstnere.

Hva betyr det… at jeg her snakker på det å ikke ha noen arbeidskontrakt, og at det ikke en gang er lov til å snakke på den arbeidskontrakta man ikke har?

Jo. Det kan du godt få lov til å tolke som at det er helt uaktuelt å lønne kunstnere her!

La meg nå kort oppsummere akkurat denne tolkningen. Å være tilkallingsvikar, det tolkes som å ikke ha noen arbeidskontrakt. For man har da bare en kontrakt om at man ikke skal ha noen arbeidskontrakt. Det er det som er arbeidskontrakta, hvis du forstår?

Man har som ansatt ingen rettigheter, ingenting. Man får riktignok lønn, men jobber i realiteten uten kontrakt!

Ja, vi hadde ikke en gang engasjement, ikke sant?

Så tilkallingsvikar betyr at man ikke har noen arbeidskontrakt, og det tolkes som at man ikke får lønn. For den som ikke har noen arbeidskontrakt, den jobber ikke, og får dermed ikke lønn. Det er i hvert fall slik man tolker kunst, slik som jeg gjør nå!

Ja da! Man må være litt gal og litt ute av kontroll, for å tolke kunst! Så du kan fint si at jeg i hele dette innlegget nettopp ved å være litt gal og ute av kontroll, latterliggjør hvor dårlig du er til å tolke kunst, altså hvor retardert du er oppe i fittehølet ditt!

Så da betyr dette innlegget at kunstnere ikke får lønn. Det var egentlig det jeg forklarte nå!

Ingen arbeidskontrakt betyr ingen lønn! Verre er det ikke! Verre er det ikke å tolke dette! 🙂

Som jeg sier er både jeg og Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, kunstnere. I dette demokratiet får ikke kunstnere lønn, for kunstnere har bare ei kontrakt om at de ikke skal få lønn, hvis du forstår?

Det er det som kunstnerstipender er. Kunstnerstipender er ei kontrakt om at man ikke skal ha noen arbeidskontrakt og ei kontrakt om at man ikke skal få lønn!

Så akkurat dette innlegget her, hvor jeg fokuserer på at vi ble oppsagt for å ha snakket på arbeidskontrakta, det handler altså om kunstnerstipender. Det er en kritikk av kunstnerstipender!

Du kan bare forestille deg at vi ikke bare jobbet som tilkallingsvikarer, men at vi også jobbet gratis! 🙂

Det er realiteten for dagens kunstnere!

Kunstnerstipender er en form for sosialstønad som man uansett har krav på. Trolig sparer staten penger på å lure kunstnere over på kunstnerstipender, okay? 🙂

Kunstnere jobber altså gratis. Og folk flest er så skråsikre på at det er helt korrekt i et demokrati å nekte å lønne kunstnere, at det i virkeligheten betyr at kunstnere ikke har lov til å snakke på arbeidskontrakta si en gang, eller den manglende arbeidskontrakta om du vil!

Forstår du? Kunstnere får ikke fullført setningen en gang, når de spør om de ikke kan få lønn på linje med andre profesjoner!

Hva betyr dette siste momentet?

Og hva betyr dette siste momentet for disse inkompetente lederne på Pasientreiser? Jo, det betyr at det er helt uaktuelt for dem å saksøke meg for noe som helst! Så det er helt fritt frem for meg!

Jeg kan krenke og kritisere dem så mye jeg bare vil! Det er eventuelt politiet som må gripe inn her, for disse komplette rasshøla på Pasientreiser, de kan ikke gjøre noe som helst som kan bidra til at dette blogginnlegget får oppmerksomhet!

For disse sinnssyke lederne hos Pasientreiser… tror det eller ei… men de er medlemmer av ei sekt som alltid holder sammen. Inkompetente ledere, de holder alltid sammen!

Og den største trusselen for slike personer, det er faktisk slike kunstnere, varslere og samfunnskritikere som meg… kall det kunstnere som gjør jobben sin med å styrke demokratiets hovedverdier!

Så de er altså ekstremt lojale overfor sekta si! Og sekta deres er ikke tjent med at det blir snakk på kunstnerstipender og lønn og den pakka der… for kunstnere!

Så lederne på Pasientreiser på Moelv vil for enhver pris unngå at kunstnerstipender skal bli et tema. Okay?

Dessverre så gjør det dette innlegget litt mindre spennende. For jeg hadde håpet at de kanskje kunne vurdert å saksøke meg for ærekrenkelse eller noe slikt. Men ved nærmere ettertanke, så tror jeg faktisk at disse maktsyke, inkompetente og løgnerske møkkafittene på Pasientreiser… ikke tør å saksøke meg!

Så da tror jeg faktisk at det er opp til politiet, å eventuelt prøve seg på å trakassere meg på et eller annet vis. For politiet vil jo heller ikke ha kunstnere som skal “leke politi” hvis du forstår?

Før man vet ordet av det, så har man et utall med kunstnere som skal mene noe om alt som politiet gjør og ikke gjør!

Så jeg tror nok at det beste tipset til Pasientreiser, bare for å være litt hjelpsom her, det er at de kontakter politiet og informerer om at en kunstner i et moderne demokrati har kalt dem for noen inkompetente møkkafitter!

Okay? Og politiet består ikke av kunsttolkere. Så de vil se på det jeg har skrevet som noe helt annet enn hva det er. De vil se på dette som noe helt annet enn kunst!

Det jeg sier er bare at det ikke er lett å være kunstner i dette demokratiet! I dette såkalte demokratiet!

Hvor er lønna mi, ikke sant? Det er liksom ingen tvil om hva dette samfunnet og dets ledere mener om kunstnere, når kunstnere er den eneste profesjonen som ikke får lønn!

Jeg brukte ordet møkkafitte, jeg innrømmer det! Innrømmelsen er i havn! En kunstner brukte et bestemt ord, for å ta opp et tema og for å få folk til å bli bevisst på hvor kritisk dette samfunnet er til kunst – hvordan dette samfunnet faktisk krever å diktere en kunstner ned i den minste detalj, ord for ord!

Men der ser dere hvordan det går, når dere ikke betaler meg lønn! 🙂

Beklager. Dette drittsamfunnet betaler ikke kunstnere som meg lønn. I tillegg krever dette drittsamfunnet å diktere hva jeg skal skrive og ikke skrive, ord for ord!

Oi da! Men dere glemte å betale meg lønn! Hallo! Først må dere lønne meg, så kan vi begynne å snakke på ting og tang!

🙂

Dermed er det blant annet dette jeg snakker på, altså at jeg ikke får noen lønn. Det er blant annet dette jeg snakker på, når jeg rett og slett kaller de inkompetente lederne hos Pasienter for noen komplette rasshøl og den typen ting.

Hallo! Det er et kunstnerisk virkemiddel fra min side, som handler om å tydeliggjøre at jeg faktisk ikke får noen lønn!

Så der har du meg, da! Og jeg kunne ha tolket ting og tang i dette innlegget inn i det uendelige. Men, jeg tror at jeg får holde det jeg lover nå, ved å komme til den aller siste beklagelsen.

For i dette demokratiet, så er det jo jeg som ikke får noen lønn og jeg som må akseptere at samfunnet dikterer hva jeg skal skrive og ikke skrive ord for ord… som må beklage meg!

Så… her kommer den aller siste beklagelsen min… for i dag.

Men bare en liten ting til først…

Det er slike komplette rasshøl som lederne hos Pasientreiser som har bestemt at kunstnere ikke skal ha lønn i dette demokratiet. Hvis du lurer på hva disse inkompetente lederne på Pasientreiser har å gjøre med denne tolkningen, som jeg nettopp forklarte.

Og nå har jeg altså forklart hvorfor jeg kalte dem for møkkafitter. Ja, for det er faktisk de som er ansvarlige for at jeg som kunstner ikke får noen lønn i dette demokratiet!

De og sekta deres kaller meg for ei møkkafitte, ved å ikke lønne meg! Forstår du? Jeg minner bare om hva slike inkompetente ledere kaller meg og andre kunstnere, ved å kalle dem møkkafitter!

Forstått?

Det er altså inkompetente ledere som har et helt sinnssykt kontrollbehov som har bestemt at kunstnere ikke skal ha lønn. For slike ledere takler rett og slett ikke å bli motsagt, eller å få konkurranse når det gjelder hvem som skal bestemme!

Bare les litt av det jeg har beskrevet i dette innlegget, om psykologien til disse maktsyke og totalt inkompetente lederne på Pasientreiser, så skjønner du med en gang at hvis de folka der hadde styrt landet, så hadde de nektet å betale lønn til kunstnere, av den enkle grunn at de selv ønsker å være sjef!

Bingo!

Stortingsprestene og de inkompetente ledere på Pasientreiser, det er personer som har nøyaktig den samme personligheten. Nøyaktig den samme personlighetsforstyrrelsen. Personlighetsforstyrrelsen til en inkompetent leder.

Bingo!

Noen flere tolkninger av “møkkafitter”

Du kan selvsagt få lov til å sitte der og reflektere litt over hvorfor jeg skulle kalle lederne hos Pasientreiser for “møkkafitter”, ikke sant?

For eksempel kan du tenke deg at jeg på vegne av pasientene sender over en liten hilsen, ikke sant? For mange pasienter er illsinte på Pasientreiser, fordi Pasientreiser ødelegger livet deres!

Poenget er da at det er flere enn meg som står i kø for å kalle lederne hos Pasientreiser for møkkafitter! Mange av de tilkallingsvikarene som de har brukt og kastet ønsker også å kalle dem for møkkafitter.

Siden jeg er en kunstner som tar samfunnsansvar, så kan du fint tenke litt rundt hvorfor jeg kaller dem møkkafitter. Okay?

De har faktisk ødelagt livet til mange folk, både pasienter og ansatte!

De vil selvsagt selv skylde på at de fulgte pasientreiseforskriften, ikke sant? Men hvem har sagt at man må følge loven helt slavisk, og at man ikke kan bruke litt mer skjønn enn hva man gjør hos Pasientreiser i dag?

Som jeg har forklart, så er rasshøla hos Pasientreiser på Moelv noen kontrollfriker fra helvete, som faktisk misbruker loven når de behandler pasientenes søknader! De er nemlig den typen rasshøl som gjør det!

Det jeg sier er at de virkelig har ødelagt livet til mange mennesker! Og da er det på sin plass at jeg som kunstner tar samfunnsansvar og sender dem noen strofer i retur, når de selv har prøvd å banne pasienter og ansatte til døde i mange år!

Så slik som dette kan du tolke dette, det at jeg valgte å kalle dem for “møkkafitter”. Okay?

Du kan egentlig bare fortsette med å tolke på egen hånd, etter at du er ferdig med å lese her, for dette er jo kunst! At jeg kaller dem møkkafitter, det er bare et utgangspunkt for tenkning, for refleksjon, ja, for kunsttolkning! 🙂

Jeg mener altså ikke å være helt usaklig, hvis du forstår? Jeg mener faktisk noe med det, når jeg kaller dem for noen helvetes møkkafitter!

Er dette forstått? Jeg tror kanskje at jeg ikke brukte ordet “helvetes”, men det er samma faen! Okay? La oss legge til det ordet også! Okay?

Når vi først er i gang!

Mobber jeg egentlig samfunnet?

Og driver jeg nå og tuller… og nærmest mobber disse onde lederne for å ha lagt kritikk for hat, og for at de tar alt mulig rart personlig?

Tja. Ka du tru? 🙂

Tenk på dette! Jeg la til ett ord, ordet “helvetes”, slik at vi fikk uttrykket “helvetes møkkafitter”. Wow!

En kunstner la til ett ord til! Wow!

Dette er altså meg som mobber dette demokratiet for å ha et helt sinnssykt hat for kunstnere, et hat som medfører at man sitter og finsikter hvert eneste ord som en kunstner som meg skriver!

Det er rett og slett latterlig! Helt sinnssykt! Dette er det at jeg rører ved, når jeg bruker ett banneord først, og så legger til et ord til, og holder på slik! Jeg fremhever da hvordan samfunnet sitter og finsikter hvert eneste ord jeg skriver!

Slik sett har ikke jeg kalt dem noen verdens ting. Jeg har bare påpekt at dette samfunnet sitter og finsikter hvert eneste ord som en kunstner som meg skriver!

Ja. Bare sitt der og tenk, og sitt der og le, og sitt der og gråt!

For jeg gjør alle disse tingene på en gang, pluss mange flere! For dette er kunst!

Dette er faktisk kunst! Og da er det faktisk begrenset hvor krenket man skal behøve å bli, altså! For dette her, det er kommunikasjon som foregår på samfunnsnivå, og som handler om slike samfunnsrelaterte og viktige temaer som jeg nå har nevnt, når jeg har bidratt med noen tolkninger av dette drittinnlegget her!

Forstått? Dette er kunst! Og jeg presiserer at det er begrenset hvor personlig man skal ta kunst. For kunstnere har faktisk minst ett øye på samfunnet, til enhver tid!

Ja, de er komplette rasshøl! Men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at stortingsprestene er slike komplette rasshøl! De lederne vi har i dette drittsamfunnet er slike komplette rasshøl… ja… og slike forpulte møkkafitter!

Sorry! “Helvetes møkkafitter”, var det jeg mente å si!

Det kan fort bli komplisert i en rettssak som har som formål å korsfeste en kunstner for å ha gjort jobben sin i et moderne demokrati, hvis man må ta stilling til altfor mange ord!

Så jeg beklager virkelig at jeg nå også la til ordet “forpulte”, i denne flotte miksen her! Okay?

Jeg beklager alt sammen, for jeg er kunstneren! Ergo er det jeg som er synderen!

Ja. Jeg er jo ikke verdt en dritt her, for jeg får jo ikke lønn en gang! Eventuelt skylder dette samfunnet meg noen millioner eller milliarder kroner for den jobben jeg gjør her nå, helt gratis!

Tiden vil vise! 🙂

Profesjoner som mangler rettferdighetssans!

Merk dette. At i dette samfunnet har vi egne profesjoner som har spesialisert seg på å se seg blinde på lover som er skrevet av onde ledere! Advokater og dommere, altså!

Der har vi folk med tunnellsyn, som totalt mangler rettferdighetssans! Folk som har spesialisert seg på å korsfeste folk som meg!

Og poenget er da at disse lederne hos Pasientreiser, de tilhører ei veldig stor sekt her, som også omfatter advokater og dommere! Vi snakker om folk som har en alvorlig personlighetsforstyrrelse som blant annet går ut på at de mangler samvittighet og rettferdighetssans!

Jeg ønsker nå å presisere at jeg kaller hele den sekta der av sinnssyke autoriteter og maktpersoner for møkkafitter!

Så jeg korrigerer meg faktisk nå. Jeg mente ikke å si at det bare var stortingsprestene og lederne hos Pasientreiser som er møkkafitter! Jeg slenger for ordens skyld også advokater og dommere inn i denne flotte sekta som jeg mener er proppfull av møkkafitter!

HØRER DERE MEG? DERE ER NOEN FORPULTE MØKKAFITTER, HELE HURVEN!

Dere mangler faktisk rettferdighetssans, og jeg skal fittekjøre dere til dere ikke vet hva dere heter lenger, møkkafitter!

COME TO PAPA! 🙂

Korreksjon

Jeg har nå altså korrigert den opprinnelige uttalelsen om at det bare er stortingsprestene og lederne hos Pasientreiser som er møkkafitter. Det er faktisk mange flere!

Grunnen til at jeg presiserer dette, det er at det potensielt kan ha noe å si når jeg eventuelt blir saksøkt av disse møkkafittene hos Pasientreiser, okay?

Jeg vet jo ikke hva som har noe å si! For det kommer jo an på hva andre mener og hva andre gjør! Jeg er da ikke synsk!

Hva det man skriver betyr og ikke betyr, det får man først vite på slutten av rettssaken! 🙂

Du kan sammenligne det med at jeg kjører gjennom ei gate som jeg ikke vet fartsgrensa i, men så får jeg opplyst i en rettssak i ettertid, hva fartsgrensa var for noe!

Man kan altså ikke vite på forhånd, hva som er fartsgrensa. Samtidig er det jobben min som kunstner å råkjøre så mye som mulig!

Og jeg har jo brukt mye tid på å forklare dette, i dette innlegget, ikke sant? 🙂

Blant annet er det spesielt viktig for meg i dette innlegget å være “ute av kontroll”. Det er da å regne som et kunstnerisk virkemiddel.

Ikke lett…

Slik er det å være kunstner. Slik er det å være varsler! I dette drittlandet som totalt mangler rettferdighetssans, fordi de som styrer her totalt mangler rettferdighetssans!

Jeg kan ikke vite om noe jeg skriver er rett eller galt, for jeg må nemlig vente på utfallet av rettssaken! Og selv da er det muligheter for å anke, vet du!

Så man vet egentlig aldri, hvis du forstår?

Ja. Itte vet je! Som vi sier her på Hedmarken! Itte vet je! Je vet bære at det er jobben min å utfordre folk sine tanker og samfunnets grenser!

Jeg er forresten veldig dårlig på hedmarksdialekt! Beklager det også, når jeg først er i gang med å beklage og sette’n i revers her!

Wow! Jeg beklager alt sammen jeg. For de som styrer i dette landet. De som vedtar lovene i dette landet. De mangler… rettferdighetssans!

Lovgiverne… mangler… rettferdighetssans. Derfor er aldri rettferdighet noe tema i en norsk rettssak, men samma fitta det!

Hvilke ledere ønsker man seg egentlig?

Bare for å spikre dette, som jeg har forklart i detalj lenger opp i dette innlegget, så mangler kontrollfriker faktisk rettferdighetssans. Det skyldes at måten sinnet deres opererer på ikke er forenlig med rettferdighetssansen.

Så når man skal lete etter ledere i et samfunn, særlig lovgivere, så må man rett og slett lete etter personer som er ute av kontroll! For det er de eneste personene som har rettferdighetssans!

Faktisk har dette mange implikasjoner, i forhold til mangt. Men jeg kan overlate det til deg som leser dette å reflektere litt over hvilke endringer man bør gjøre i samfunnet for å sørge for at barn og ungdommer forblir menneskelige når de vokser opp.

Okay?

Jeg nøyer meg nå med å påpeke at det pågår en krig mellom barn og ungdommer som er ute av kontroll og voksne kontrollfriker fra helvete. Og jeg som skriver dette er faktisk sendt av Gud for å melde meg på i denne konkurransen, på barnas og ungdommenes side!

Gud synes rett og slett at det er litt kjedelig å sitte og se på i lengden, at de voksne møkkafittene får så lite motstand! Ja, for dagens ungdommer er altfor snille mot de voksne! 🙂

Så da har jeg informert om dette, rent formelt. Og hva er det jeg snakker på? Jo, dette:

Kuk!

Her skal dere få så mye kuk at dere ikke orker mer kuk! Har jeg da gjort meg forstått?

COME TO PAPA!

Vi nærmer oss slutten!

Dette er jo fantastisk! Nå er vi snart i mål med dette dritfittelange blogginnlegget mitt! Fytti fitta, for et blogginnlegg!

Hvis du har lest hele dette blogginnlegget, så har du virkelig fortjent en pris! Med mindre du er ei møkkafitte, da!

🙂

Men da tar vi de to siste beklagelsene mine. ARE YOU READY FOR THIS?

🙂

Den nest siste beklagelsen

Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle bli så utrolig mye dritt å lese for Pasientreiser. Okay?

Så jeg beklager at dette innlegget ble langt som et vondt år. Jeg hadde riktignok et ønske om å plage dere litt ved å få dere til å lese all denne dritten her, men jeg hadde ikke drømt om at innlegget skulle bli så langt som dette!

Derfor beklager jeg at innlegget ble helt sinnssykt langt! Det kan nesten gi inntrykk av at jeg ikke gir meg så lett. Og det er jo helt feil.

Når som helst nå, så backer jeg ned. Jeg gir meg, vet du! Slik som alle andre gjør i dette landet! 🙂

Jeg tar snart halen mellom beina og forsvinner! Og bare for å ta ting litt på forskudd i forhold til det, siden det kan skje ganske brått, så beklager jeg det. Altså det at jeg tar halen mellom beina og rømmer når som helst!

En kunstner som meg har jo ingen plass her. For jeg er jo en trussel for inkompetente ledere, inkludert de som sitter på stortinget!

Jeg beklager at jeg var så dum at jeg ikke forstod på forhånd hvordan dette kom til å ende, når man tross alt messer med alle som har makt! 🙂

Sånn. Nå kan vi ta den aller siste beklagelsen min for i dag.

Den siste beklagelsen… endelig! Yes!!!!!

En ting jeg godt kan beklage er at jeg har snakket altfor lite på menneskerettigheter. Kanskje ikke i dette innlegget. Men generelt har jeg snakket altfor lite på menneskerettigheter! Det er nesten flaut å kalle meg kunstner, når jeg har snakket så lite på menneskerettigheter! 🙂

Menneskerettigheter er enda en ting i tiden. I disse tider da! Og det er bra!

Nylig ble det inngått en internasjonal resolusjon som skal beskytte menneskerettsforsvarere fra straff!

Og jeg beklager dette! Selvsagt gjør jeg det! For jeg er jo kunstneren, og i dette drittsamfunnet er det jo kunstneren som må be om unnskyldning, ikke rasshøla!

Så jeg beklager virkelig at menneskerettigheter er en ting i tiden, det også! Altså ikke bare varsling!

Selv er jeg en menneskerettsforsvarer eller menneskerettsforkjemper om du vil, når jeg varsler om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser oppe i fitta på Sykehuset Innlandet, et sted oppe i den store møkkafitta til Helse Sør-Øst.

Legg merke til at jeg fremmer og beskytter helse som menneskerett, når jeg poengterer at pasienter ikke bør måtte søke for å få dekket reiseutgiftene sine. Det å søke er som jeg har forklart en såpass stor belastning for pasientene at det er direkte helseskadelig. I tillegg stjeler søkingen faktisk tid og energi som pasientene skulle ha brukt på å bli friske!

Det jeg sier er altså at pasientreiseforskriften er i strid med menneskerettighetene! Dermed er jeg en menneskerettsforkjemper, jeg da!

Jeg kan bare beklage at det ikke kom klart nok frem underveis i disse 5 første innleggene, at jeg er en menneskerettsforskjemper. Okay?

Men når jeg beskytter pasientenes helse og slår et slag for varsling, så snakker vi om både helse og ytringsfrihet. Ikke sant?

Jeg verner om to av de aller viktigste menneskerettighetene. Jeg fremmer retten til helse og retten til å ytre seg om kritikkverdige forhold i virksomheter og i samfunnet for øvrig.

Klikk her for å lese om den internasjonale resolusjonen som skal beskytte menneskerettsforsvarere fra straff!

Det var alt jeg ønsket å si. Ha en fin dag, og husk for evig og alltid at helse og ytringsfrihet er to av de aller viktigste menneskerettighetene!

Og disse menneskerettighetene respekteres ikke i Norge i dag. Det er derfor det er så viktig at noen gjør den jobben jeg gjør her, med å gjøre disse to menneskerettighetene til et tema.

Som sagt. Ha en fin dag! Vi snakkes!

Hilsen menneskerettsforkjemperen Anders Johansen.

Oljeberget 17: Mishandling av ansatte hos Pasientreiser (PR4)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 4

La meg fortelle en liten historie fra Pasientreiser på Moelv. Jeg satt og behandlet en sak hvor en pasient hadde vært på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), avdeling for kompleks epilepsi.

Det fremgikk ganske klart i saken at pasienten hadde behov for ledsager på medisinsk grunnlag. Men det var dessverre ikke dokumentert at det var et slikt behov.

Og slik er det når man saksbehandler, at man kommer opp i situasjoner hvor man innser at her er det behov for ledsager på medisinsk grunnlag, men så er det ikke dokumentert!

Det kan være eldre personer som har vært til øyeoperasjon på sykehuset eller som i dette tilfellet en pasient som har vært på avdeling for kompleks epilepsi.

Jeg husker ikke konkret hva som stod i saken ellers. Men det fremstod som veldig klart at pasienten hadde behov for ledsager. Imidlertid kan ikke jeg da som saksbehandler bruke skjønn!

For det må være dokumentert!

Men siden det var såpass klart i denne saken, så spurte jeg en av lederne hos Pasientreiser. Jeg fikk da beskjed om å avslå ledsagerkravet, med følgende begrunnelse:

Det er ikke sikkert at pasienten klager på vedtaket!

Og det var jo ganske ironisk. For jeg tror kanskje at pasienten uansett ikke var i stand til å forstå vedtaket i det hele tatt!

Vi snakker da på sett og vis om å utnytte det at en pasient er hjerneskadet til å frata vedkommende rettigheter!

Nå var ikke tanken til lederen at vedkommende var hjerneskadet. Men tanken var at det ikke var sikkert at pasienten klagde, hvis man avslo ledsagerkravet.

Dette sier noe om hvordan man tenker hos Pasientreiser. Utgangspunktet er at man skal avslå.

Hva ble enden på visa?

Jo, enden på visa ble at jeg stikk i strid med ordre ringte sykehuset og forhørte meg om hvorvidt pasienten hadde hatt et ledsagerbehov. Svaret fra sykehuset var ganske klart. For da jeg dobbeltsjekket ved å spørre om det altså var slik at pasienten ikke kunne ta buss på egenhånd, så fikk jeg til svar at pasienten ikke var i stand til å finne en buss eller noe som helst annet på egen hånd!

Dermed innvilget jeg ledsager i denne saken, hvor det var åpenbart at pasienten hadde et ledsagerbehov, og hvor jeg ringte sykehuset for å få bekreftet dette.

Hva gjorde jeg feil?

Det jeg gjorde feil i dette tilfellet er at jeg brukte tid på å ringe sykehuset. For det skal vi ikke gjøre. Er ikke den vedlagte dokumentasjonen i en sak god nok, så skal vi avslå.

Og det jeg holder på med nå, er å beskrive de holdningene man har til pasienter hos Pasientreiser.

Hvordan oppleves det for pasienter å bli behandlet som noe annet enn folk, slik som man blir behandlet av et byråkrati som Pasientreiser?

Og hvordan oppleves det å bli behandlet slik av en rekke ulike byråkratier? Og hvordan oppleves det å bli behandlet slik år etter år etter år? Ja, samtidig som man sliter med sykdom!

Pasientreiser bidrar virkelig til at de som sliter med sykdom, sliter i motbakke!

En annen ting man ikke skal gjøre

En annen ting man ikke skal gjøre er å informere pasienten om hvilke rettigheter han eller hun har.

Det hender seg for eksempel at pasienter glemmer å søke om ting de har krav på, i henhold til dokumentasjonen. Det kan da være fristende å minne pasienten på å søke om det som hun eller han har krav på.

Hva er ellers vitsen med å søke, samt å dokumentere, ikke sant?

Men vi skal jo ikke hjelpe pasienten, eller utføre noen form for veilednings- eller informasjonsplikt i henhold til Forvaltningsloven. For det har vi liksom ikke tid til!

Ja, og hvis du leser Forvaltningsloven, så står det jo der i paragraf 11 at å utføre veiledningsplikten, det har vi uansett ikke tid til! 🙂

Det kan være veldig fristende noen ganger da, men vi har ikke tid.

Og noe av poenget er da at det danner seg en egen kultur i en slik organisasjon som Pasientreiser. En kultur hvor man bruker ulike unnskyldninger for å behandle folk som noe annet enn folk.

Som saksbehandler sitter man for eksempel og kaller folk for løgnere hele dagen! Er ikke det dårlig folkeskikk, når man kaller folk for løgnere helt uten videre?

Veldig fort blir pasienten på nivå med et dyr som kommer inn på slakteriet. Og man har drevet og slaktet så lenge at ingen tenker over at det kan være andre måter å behandle folk på!

Man har det uansett så travelt, ikke sant?

Og man får da en kultur hvor man har null respekt for folk! Og det å sitte der og oppføre seg som et rasshøl, slik man gjør når man er saksbehandler hos Pasientreiser, det kan være ganske krenkende!

I disse tider er det jo på moten å skrike ganske høyt hvis man på noen som helst måte blir krenket!

Så jeg vil si at jeg ble krenket da jeg jobbet som saksbehandler hos Pasientreiser. Stemmer det! Det var ikke bare pasientene som ble krenket! Jeg ble også det!

Dette handler ikke bare om pasientene!

Det er lett å tro at et slikt umenneskelig byråkrati kun rammer brukerne, i dette tilfellet pasienter. Men man skal også huske på at folk blir presset til å jobbe i slike byråkratier. For man har jo Nav på nakken. Man har et annet byråkrati på nakken!

🙂

Disse byråkratiene rir oss ganske hardt, vil jeg si!

🙂

Uansett. Jeg har lært litt fra Pasientreiser om hvordan man behandler folk, og ønsker nå å gi tilbake litt med samme mynt!

Jeg kommer ikke akkurat til å vise noen respekt for de lederne som jobber på Pasientreiser, som er komplette rasshøl!

Er jeg et rasshøl?

Som du sikkert skjønner, så står jeg for en litt mer skjønnsbasert linje, en litt mer menneskelig linje. Og jeg er da et eksempel på at man ikke trenger å være et komplett rasshøl, for å jobbe i en virksomhet som Pasientreiser.

Når jeg blir testet, så viser jeg at jeg har menneskelige sider. Okay?

Mens når lederne hos Pasientreiser blir testet, så viser de at de mangler menneskelige trekk!

Det handler veldig mye om rasshøl…

Når man jobber som saksbehandler på Pasientreiser, så handler det plutselig veldig mye om rasshøl. For man tvinges til å oppføre seg som et rasshøl, når man saksbehandler. Man viser altså ingen nåde! Det hjelper ikke om pasienten er 95 år gammel, har en kompleks form for epilepsi eller har omtrent alle kjente sykdommer!

Enkelte har faktisk omtrent alle kjente sykdommer, så er det sagt!

Men det hjelper ikke. For jobben som saksbehandler er å være et rasshøl!

Det er da du er et rasshøl, når du ikke viser skjønn i det hele tatt, ikke sant? Og det er jobben.

Jeg sier bare at jobben er å være et rasshøl. Og lederne på Pasientreiser er rasshøl. Og som saksbehandler kjenner man etter hvert på at de politikerne som er ansvarlige for hele herligheten… ja… de er rasshøl de også!

Man får på sett og vis en doktorgrad i rasshølisme, hvis det er noe som heter det! 🙂

Hvordan være et rasshøl?

La meg nå fortelle deg hvordan man kan være et rasshøl. Sitt på lang avstand og fatt avgjørelser om pasienter som du ikke har kjennskap til!

Da er du et rasshøl!

Det er helt sant! Som saksbehandler hos Pasientreiser så er man ikke bare et rasshøl. Hos Pasientreiser har man nemlig klart å sette rasshølisme i system. Som saksbehandler hos Pasientreiser er man faktisk en helt sinnssyk fjott som sitter på lang avstand, på tilnærmet endeløs avstand, og fatter avgjørelser om folk som man har null kjennskap til!

Hvordan i huleste skal man klare å fatte riktig avgjørelse, når man ikke kjenner personen? Når man ikke ser personen en gang!

Som saksbehandler sitter man vitterlig i blinde og fatter avgjørelser om folk! Og jeg forstår ikke den dag i dag hvorfor man skal sitte på så lang avstand fra pasienten, og fatte avgjørelser i blinde!

De fleste av vurderingene som saksbehandlere foretar, det er vurderinger som fastlegen til pasienten kan gjøre en gang i året eller sjeldnere.

Vi sitter altså på avstand og driver med synsing, og gjør det mye oftere enn det som er nødvendig. Hver gang pasienten søker, så sitter vi der og stirrer ut i lufta og gjetter oss til om pasienten har et medisinsk behov for ditt eller datt.

Vi må finsikte dokumentasjonen og tyde håndskrift og hele pakka! Kanskje klarer vi å finne den dokumentasjonen som kreves, kanskje ikke! Kanskje er dokumentasjonen utformet på feil måte!

Stopp en halv!

Hva er dette med at dokumentasjonen er utformet på feil måte? Du, leger har alltid bare skrevet “Egen bil” eller “Bil med ledsager” oppå et stempel. Hvis du forstår?

Men med lovendringen den 1. oktober 2016 fulgte det nye krav til dokumentasjonen. Nå må det stå helt klart at pasienten på medisinsk eller helsemessig grunnlag trenger… ja… bil eller ledsager, eller begge deler. Okay?

Ordet “medisinsk” eller “helsemessig” må være med. Okay?

Hvis en 100-åring har vært til øyeoperasjon på sykehuset og overlegen har skrevet “bil med ledsager”, så blir det blankt avslag!

For det står ingenting om hvorfor 100-åringen brukte bil! Det kan ha vært på grunn av at vedkommende ikke orket å bruke sykkel!

Beklager. Jeg mistet fatningen akkurat nå. Ble litt nysgjerrig på hvorfor en 100-åring på liv og død må bruke bil. Det må da gå an å ta bussen?

Uansett. Dette er slike ting som saksbehandlere sitter og lurer på, på meget lang avstand fra pasienten. Og poenget er da at det er behandleren og fastlegen som er i stand til å gjøre disse vurderingene. Så hvorfor blander man i det hele tatt inn en saksbehandler?

Men faen! Det fremgår jo i dokumentasjonen at overlegen har tatt en vurdering der i forhold til bil og ledsager, men kanskje formulert seg på gamlemåten!

Tenk om legen hadde huket av et eller annet på en computer, i stedet for å skrive for hånd på et papir!

HVA SKAL MAN MED SAKSBEHANDLERE, KOMPLETTE RASSHØL SOM SITTER OG KALLER FOLK FOR LØGNERE I HYTT OG PINE OG IKKE ANER HVA SAKEN GJELDER ELLER HVEM SAKEN GJELDER?

Ja, men legen har jo gjort alle vurderingene! Hva faen skal man med saksbehandler?

Her har du svaret!

Man trenger saksbehandlere for å hate folk og til å redusere folk til noe annet enn folk og til å behandle folk som dritt!

Det sitter noen onde og maktsyke sadister fra helvete på stortinget, som har et sykelig og umenneskelig behov for å krenke og ødelegge folk sin verdighet!

Jeg ble voldtatt i rumpa!

Som saksbehandler på Pasientreiser så ble jeg voldtatt i rumpa av stortingsprestene. For jeg ble tvunget til å behandle folk som dritt, ved å sitte der å synse og tvile i blinde!

Det er det samme som å bli voldtatt i rumpa selv! 🙂

Ja, men faen! Komplette rasshøl sitter på stortinget og pønsker ut måter å krenke flest mulig personer på! Jippi! Byråkratier er løsningen, for da krenker man både de som jobber der og ofrene, altså brukerne og pasientene!

Jeg jobba som robot, jeg! Og det er klart at etter noen år med å jobbe som robot, så har man fått dosa si. Og strengt tatt, så føler jeg et behov for å slippe meg litt løs her, jeg da!

Så derfor kommer jeg til å fittekjøre både stortingsprestene og Pasientreiser ganske grundig! 🙂

Jeg er offeret!

Det jeg sier er bare at jeg er offeret! Og det sier jeg, vel vitende om at en virksomhet som Pasientreiser ønsker å innta offerrollen, i slike situasjoner som dette.

Ellers takk, men jeg er selv offeret! Og lederne hos Pasientreiser er komplette rasshøl!

Vi tar en titt på krenkelse…

I starten av dette innlegget snakket jeg på en pasient som var “hjerneskadet”. Det var meg som kunstner, som tok opp temaet KRENKELSE.

Forstår du? Jeg tar opp temaer på den måten.

I dette tilfellet, så ønsket jeg at du skulle reagere på at jeg krenket de som har hjerneskader. Og hvorfor ønsket jeg at du skulle reagere på det?

Jo. Jeg ønsket bare å høre det, at man som kunstner og samfunnskritiker må trå svært varsomt. Men hvis man styrer landet, så kan man fint krenke og torturere alle pasienter til døde… hvis du forstår?

Og man behøver ikke akkurat å be om unnskyldning da, hvis man altså er ansvarlig for Pasientreiser!

Det eneste man trenger å gjøre er å stille til gjenvalg, så vil folk stemme på en uten noen betenkeligheter, for man er jo tross alt en politiker, og da er jo jobben nettopp å være et komplett rasshøl!

Man forskjellsbehandler kunstnere og politikere…

Jeg kjenner litt på at politikere har lov til å begå massemord og krenke hele befolkningen, og undergrave demokratiets hovedverdier, mens kunstnere ikke har lov til å gjøre en dritt!

Det er vel derfor kunstnere ikke har lov til å bruke tekst, men kun må drive med alt mulig rart, som ikke er tydelig i det hele tatt. Og det er vel derfor kunst ikke blir tolket, heller!

Kunstnere, de har ikke lov til å gjøre en dritt!

Selv maler jeg symboler i ansiktet til folk ved å skrive tekster som denne. Men det er jo ikke lov!

For folk vil da si at dette ikke er kunst. Dermed sier de at jeg ikke har lov til å gjøre dette, som kunstner!

Så poenget er da at kunstnere, de har ikke lov til å gjøre noen verdens ting! Mens politikere, de forventes det at er massemordere og løgnere fra horefittehelvete!

Jobben til politikere er å lyve og bedra, å krenke og begå massemord!

Jobben til kunstnere er å unngå å gjøre noe som helst, slik at politikere kan holde på akkurat slik de vil!

Litt snodig…

Jeg driver og filosoferer litt over hvor snodig det er at alt i samfunnet ser ut til å være designet for at politikere skal få mest mulig makt!

Politikerne får lov til å vedta lover også, bare for å ta enda en ting som helliggjør politikerne og gir makt til politikerne. Hvorfor handler det bare om loven, i en norsk rettssak? Jo, fordi rettssaken kun handler om å helliggjøre de som har laget loven!

Derfor. Derfor er det aldri noen spørsmål om hva du faktisk har fortjent, i en rettssak. Det er bare et spørsmål om hvorvidt du har brutt loven. Og det hele blir da en helliggjøring av loven, noe som er en helliggjøring av de som har lagd loven.

Så her ser du at hele rettssystemet er totalt ødelagt, for det handler ikke om rettferdighet i det hele tatt! Rettssystemet er intet mindre enn en helliggjøring av de partiprestene som har utformet loven!

Alle andre skal krenkes, sykeliggjøres, kriminaliseres og reduseres til en bæsj og en lort. Mens politikerne selv, de krever respekt!

Hva skjer hos Pasientreiser? Jo, politikerne respekteres som bare faen, for loven respekteres litt for mye!

I dette landet er loven hellig. Og det er en helliggjøring av de partiprestene som har lagd lovene, og som sitter og finpusser på lovene!

Og akkurat det momentet der, det er demokratistridig. For de folkevalgte skal ikke være så hellige, i et demokrati. For da blir folk faktisk ukritiske til dem, så ukritiske at de ikke vet hva de stemmer på lenger!

Og dit har vi kommet i dag. Folk later som om de er kritiske til politikere, men folk innser ikke at politikerne faktisk er Satan, og har sammensverget seg mot demokratiet og dets hovedverdier!

Er loven hellig?

I tilfelle noen er i tvil, så kan jeg besvare dette spørsmålet. For jeg har jobbet som saksbehandler hos Pasientreiser, så jeg vet at i dette landet er loven helligere enn alt annet!

Og det er nettopp demokratistridig, fordi det er de folkevalgte som lager loven!

Mitt forslag

Når driver jeg og avsporer, som en latterliggjøring av hvordan dette samfunnet har avsporet fra noe så grunnleggende som å vise litt folkeskikk, å respektere folk en liten smule, bitte litte grann!

Mitt forslag er at man slutter med å ha hellige lover, samt at man fratar de folkevalgte jobben med å vedta lover.

Lovgivning er altfor viktig til å bli overlatt til politikere! 🙂

Akkurat hvem som bør vedta lover i et demokrati, det kan jeg komme tilbake til. I mellomtiden kan stortingsprestene slutte med å vedta lover.

Okay?

Det de holder på med er altså demokratistridig. Å i det hele tatt ha hellige lover i et demokrati er demokratistridig, for de hellige lovene tilsidesetter jo sannheten og rettferdigheten, for ikke å si individets verdighet. Altså demokratiets tre hovedverdier.

Det er vanskelig å se for seg noe som er mer demokratistridig enn hellige lover!

Det er som jeg sier. Plutselig er rettferdighet et ikke-tema. Og plutselig er ikke folk verdt en jævla dritt! Og sannheten lider samme skjebne!

Og dette sitter man og kjenner på som saksbehandler hos Pasientreiser. Rettferdighet? Det er et ikke-tema! Og pasientene er ikke verdt en jævla dritt! Og sannheten – den er irrelevant!

Bare for å ta et eksempel, så har sannheten å gjøre med sannsynligheter. Hvis det er veldig sannsynlig at noe er sant, så sier man at det er sant. Men som saksbehandler, så nekter man inn i det uendelige, for man krever uansett en bestemt form for dokumentasjon.

Og en slik arroganse for folk, sannheten og rettferdighet, det får man kun i et samfunn som har hellige lover!

Den gode nyheten er at vi ikke behøver å flytte til Iran! For vi har faktisk hellige lover her i Norge, lover som er så hellige at hovedverdiene i et demokrati blir nøytralisert, eliminert, drept!

Takk for i kveld!

Akkurat dette innlegget slet jeg litt med, altså. Jeg må innrømme det. Disse fire første innleggene har jeg skrevet på én dag. Det tar på. Sitter liksom og stirrer på skjermen til jeg begynner å se uklart, hvis du forstår?

Tror jeg går og legger meg nå, i et samfunn som har null respekt for demokratiets hovedverdier, fordi man har hellige prester som lovgivere!

Oljeberget 16: Jeg fittekjører Pasientreiser (PR3)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 3

Når jeg sier at refusjon for pasientreiser bør utbetales automatisk, så har Pasientreiser en innvending eller to. Og da snakker jeg ikke på at de kommer drassende med Datatilsynet.

Men de tenker for eksempel på at det kan bli unøyaktigheter i utbetalingene… da!

Det kan for eksempel skje at en pasient har reist en kortere distanse enn antatt, fordi vedkommende ikke har reist hjemmefra, til behandling. Hvis du forstår?

Det kan inntreffe en del uhell, som for eksempel skyldes at pasienten glemmer å si ifra om at det var et avvik fra den vanlige distansen til behandlingsstedet.

Du skjønner det… at når man har et system som går mest mulig automatisk, så blir systemet litt unøyaktig. Man kan riktignok bygge inn mest mulig presisjon ved å sørge for at visse pasientgrupper for mer utbetalt enn andre.

Men likevel kan det bli litt upresist! Okay?

Pasientreiser sin presisjon!

Når vi først er inne på dette, så kan vi jo snakke litt på det. Altså på Pasientreiser sin presisjon.

Den 1. oktober 2016, så iverksatte Pasientreiser en rekke endringer som gjorde at pensjonister sluttet å søke!

Man gikk inn og sørget for at pasienter sluttet å søke. Dette gjorde man gjennom to ulike tiltak. For det første innførte man elektronisk søknad. Altså søknad på nettet! For det andre endret man på papirskjemaet, slik at det ble ubrukelig for de eldre!

Og jeg tuller ikke! Papirskjemaet ble ubrukelig for de svaksynte! I tillegg hadde til og med vi saksbehandlere problemer med å skjønne det nye papirskjemaet, og vi ba faktisk ledelsen om opplæring i det nye skjemaet!

For øvrig ble vi nektet opplæring i det nye papirskjemaet. Bare så det er sagt. Men der har du ledelsen hos Pasientreiser. Alt er en maktkamp for ledelsen hos Pasientreiser. Hvis de ansatte ber om noe, så blir det et poeng for ledelsen å avslå!

Dette med å avslå, det faller seg veldig naturlig hos Pasientreiser! Det er en slags ryggmargsrefleks i hele organisasjonen!

🙂

Hvor var jeg hen, forresten? Glemte nesten hva jeg snakket på jeg nå!

For ordens skyld så ønsket de ansatte opplæring i plenum. Ledelsen sa at det fikk de ikke. De kunne eventuelt spørre enkeltvis, hvis det var noe med skjemaet de lurte på!

Du kan si at ledelsen dermed overfor de ansatte avviste at det var noe galt med skjemaet, siden de mente at det ikke var noe behov for en gjennomgang i plenum!

Uansett. Der har du ledelsen hos Pasientreiser! Samma det!

De tar alt personlig. All kritikk av Pasientreiser tar lederne personlig. Derfor hater de alle former for varsling!

Questions?

Jeg driver nå bare og avsporer litt, hvis det er greit? Eller er det bare Pasientreiser som har lov til å avspore, og partiprestene og så videre?

Jeg sier det. At pensjonistene sluttet å søke etter den 1. oktober 2016! Dette skyldtes for eksempel at de er svaksynte! Dette skyldtes for eksempel at de har datavegring! Dette skyldtes for eksempel at hele papirskjemaet ble uoversiktlig og uforståelig!

Jeg kan godt gjenta dette. Pensjonistene sluttet å søke!

Bare for å illustrere dette, så var det slik at når jeg innvilget buss før denne endringen, så måtte jeg sjekke om pasienten var pensjonist. For da skulle det innvilges honnørbillett.

Ikke sant?

Men etter den 1. oktober 2016, så slapp jeg å sjekke om pasienten var pensjonist. Jeg endret rett og slett rutinen min! Det jeg gjorde var å innvilge buss etter vanlig billett, og så bare dobbeltsjekket jeg helt til slutt før jeg fattet vedtak, at pasienten ikke var pensjonist.

Jeg gadd altså ikke å sjekke om pasienten var pensjonist. For det var så og si ingen pensjonister som søkte lenger!

Jeg har spurt internt et par ganger om de har noe statistikk på dette, men har fått til svar at det ikke finnes. Så jeg vet ikke den konkrete nedgangen. Men det var mildt sagt dramatisk!

Og man går da inn med kirurgisk presisjon og fratar minstepensjonister retten til å få reiserefusjon! De som har minst fra før, får ingen refusjon!

De som trenger refusjon mer enn noen andre… whatever!

Her ser du hva Pasientreiser og stortingsprestene mener om presisjon! Og her ser du hva de mener om LIKEBEHANDLING!

Likebehandling, likebehandling og likebehandling!

Når Pasientreiser skal prøve å begrunne hvorfor de gjør ting, så går det mye i LIKEBEHANDLING.

Jeg kan da kort skyte inn at hvis man ønsker likebehandling, så må vel det beste være at refusjonen utbetales automatisk! For da avhenger ikke støtten av om man vet hvilke rettigheter man har, om man har tid og evner til å søke og så videre!

Poenget er da at LIKEBEHANDLING, det er bare et mantra som Pasientreiser bruker.

Likebehandling er en løgn!

Alt man holder på med innen Pasientreiser handler om forskjellsbehandling. Enkelte pasienter får dekket ekstrautgifter til bil, andre får ikke det. Enkelte har frikort, andre har ikke det. Enkelte har husket på å dokumentere bussbilletten, andre har ikke det. Mange får rett og slett mangelfull dokumentasjon fra behandler, dokumentasjon som avslås blankt av Pasientreiser.

Det er tusen ulike ting som fører til at pasienter får ulik utbetaling!

Mange vet ikke en gang at de kan søke om refusjon! Bare for å ta med det også!

Dagens system er alt annet enn likebehandling!

Når sant skal sies

Når sant skal sies, bare for å gjenta overskriften, så… handler pasientreiser om forskjellsbehandling.

De som trenger refusjon, de bør få det. Andre som har god råd, de kan betale selv!

Og de som ikke klarer seg på egen hånd, de som må ha ledsager, de må få mer.

Så det handler om forskjellsbehandling. Ikke om likebehandling. Men når Pasientreiser åpner horefitta si og sier noe, så er det ordet LIKEBEHANDLING som triller ut mellom kjønnsleppene!

Presisjon?

Dette med at folk skal få nøyaktig det de har krav på, det driter man i i dag. Bare for å ta ett eksempel, så mottar ofte pasientene dokumentasjon fra behandler som ikke er god nok.

Pasientene tror at de har fått dokumentert et behov for bil og ledsager. Men behandleren har ikke brukt de rette ordene!

Refusjon av pasientreiser er alt annet enn presist. Det handler om en rekke tilfeldigheter. Det handler om hvorvidt du har god nok helse og nok overskudd, og så videre.

Det er en lang rekke ulike faktorer, som påvirker om du i det hele tatt søker og hvor mye du får.

LIKEBEHANDLING? NEI!

Dagens system er så fjernt fra likebehandling som man kan komme.

Er du forresten svaksynt? Synd for deg!

Stakkars pasienter, sier jeg! Alle behandles likt! Og søknadsfristen er 6 måneder!

Det er enda en måte å forskjellsbehandle på, og å frata visse pasienter rettighetene på!

Fristen har gått ut!

Hvis du på noen måte er uenig i det jeg sier her, så kan jeg bare informere om at søknadsfristen nå har gått ut! Og det betyr at klagefristen også har gått ut!

For du må jo søke for å kunne klage!

Nei. Dette med frister, det blir fort veldig komplisert! Det er lett å misforstå!

Du har faktisk 3 år på deg til å ettersende dokumentasjon! Wow! 3 år?????

Ja. Og da er det det du husker, ikke sant? 3 år!

Og klagefristen? Det står på internett på helsenorge.no at fristen er 4 uker. Men det er noe man oppgir for at du skal tro at klagefristen har gått ut, når det har gått 4 uker.

I virkeligheten er klagefristen faktisk på 3 år. I kid you not!

Klagefristen som oppgis på internett er løgn! Og da er det at Pasientreiser kommer på banen og snakker på likebehandling!

Man lyver i hvert fall til alle! 🙂

Og poenget er… ?

Jeg vet ikke opp ned på noen ting lenger, jeg! For klagefristen er 4 uker, men så er den egentlig 3 år. Og så kan du ettersende dokumentasjon i 3 år. Men så er søknadsfristen bare 6 måneder!

Wow!

Alle disse fristene er jo bare måter å trakassere deg på. Før du vet ordet av det vet du ikke opp eller ned på noen verdens ting… særlig hvis du har dårlig helse og ikke er helt ved dine fulle fem!

Til informasjon så var søknadsfristen tidligere 3 år. Så ble den 6 måneder. Så ble den 3 år igjen. Og så 6 måneder!

Dette høres sikkert ut som tull. Men det er helt sant. Opprinnelig hadde Nav ansvar for pasientreiser. Da var det 3 års søknadsfrist. Så tok Pasientreiser over. Da ble fristen redusert til 6 måneder. Men så glemte visst stortingsprestene å inkludere søknadsfristen i loven eller noe – mulig det var i 2011.

Og da ble visst nok fristen 3 år igjen, fordi ingen søknadsfrist var oppgitt i loven. Men så ble dette ordnet, og fristen ble igjen 6 måneder.

For ordens skyld

Nå kaller man det jo ikke søknadsfrist. Det heter foreldelsesfrist. Og da menes det ikke foreldelse på klagen, men på den søknaden du ikke har sendt ennå.

Samma det. Poenget er i hvert fall at du har en søknadsfrist, en foreldelsesfrist… ikke så lett for pasienter å skille de ulike tingene. Og så har du klagefrist, men da må du ha søkt for å kunne klage, hvis du forstår?

Og disse fristene kan være alt fra 4 uker til 3 år, men ingen av dem er 4 uker. Det er bare noe man lyver om for å frata pasientene rettighetene sine!

Totalt sett, så er dette med frister veldig enkelt! Like enkelt som alt annet innen pasientreiser!

Bare en liten ting til

Bare for å få tatt med dette også, så er det slik at saksbehandlerne hos Pasientreiser ikke foretar medisinske vurderinger. Det er derfor behandleren eller fastlegen må dokumentere alt i huet og ræva!

Men. Det finnes et unntak. Uansett hva behandleren din måtte mene om at du av helsemessige grunner ikke fikk søkt innen den såkalte foreldelsesfristen, som er det samme som søknadsfristen, så betyr ikke det en jævla dritt! For da har plutselig saksbehandleren hos Pasientreiser blitt ekspert på din helse!

I kid you not!

Og poenger er da at i et slikt system, hvor ingenting er konsekvent, så er det veldig lett for en syk person å bli forvirret… for ikke å si helt sinnssyk!

For ingenting er gjennomført!

LIKEBEHANDLING?

Pasientreiser elsker jo å snakke på likebehandling. Så vi kan godt snakke litt til på akkurat det!

Hva med de stakkars pasientene som ikke takler det å måtte forholde seg til ting som blir komplisert? Skal ikke de likebehandles?

Ja. Men man har jo lagd et system som totalt diskriminerer dem!

Ja, men det er da ikke alle folk som mestrer skjemaer og søknadfrister og foreldelsesfrister og slikt!

Selv er jeg kunstner, og normalt så forholder ikke jeg meg til økonomi, skjemaer eller noe slikt! Jeg nekter å fylle ut skjemaer! Tuller du? Jeg nekter!

Enkelte personer har av ulike grunner dårligere forutsetninger enn andre til å mestre et helvetes til bedritent møkkabyråkrati!

Bare glem det!

Innen pasientreiser finnes det ingen likebehandling! Den eneste måten å oppnå likebehandling på er å AUTOMATISK UTBETALE REFUSJONEN, UTEN AT PASIENTEN MÅ SØKE I DET HELE TATT!

Jeg gir meg ikke så lett, nei! Dette med at pasientene må søke, det skal jeg spikre fast til leveren på de forpulte menneskehaterne som sitter på stortinget og finpusser på lovene og forskriftene sine!

DET er ikke likebehandlling. DET AT PASIENTENE MÅ SØKE, DET er ikke likebehandling!

Og du kan legge merke til at når partiprestene skal forbedre og forenkle, slik de gjorde den 1. oktober 2016, så gikk de i virkeligheten inn og fratok pensjonistene rettighetene sine!

OG HVOR VAR MEDIENE DA? HVOR VAR NORSKE MØKKAFITTEMEDIER HEN DA?

🙂

Jeg behøvde ikke å sjekke om søkeren var pensjonist, for ingen pensjonister søkte etter den 1. oktober! I kid you not!

Og da kan disse møkkafittene på stortinget informere om at det skjemaet har blitt fikset på nå. Man har klart å endre litt på det bedritne skjemaet som hadde til hensikt å frata minstepensjonistene rettighetene sine!

Det funket som faen! Man klarte å trakassere og krenke de eldre!

Det drittpapirskjemaet som var altfor komplisert og uoversiktlig, som kom med lovendringen den 1. oktober 2016, det funket som fitta!

Å ja da! Nå blir det enklere å søke om refusjon for pasientreiser! My ass!

Hele systemet er søppel. Og det er så komplisert, og de som jobber med dette er så inkompetente, at det ikke er mulig å forbedre det!

Regelverket og hele pakka er så komplisert at det uansett er bare dritten! Du kan ikke snakke på å forbedre noe slikt, ved å finpusse på det!

Stortingsprestene lyver altså. Pasientreiser lyver altså.

Og det er de vant til å gjøre. De er vant til å lyve for å frata pasientene rettighetene. Jeg minner om at dette står på helsenorge.no nå:

“Hvis du ønsker å klage på et vedtak, må klagen sendes skriftlig og senest innen fire uker etter at du mottok vedtaket.”

Her er et utklipp fra nettsiden:

Da forstår du vel hvorfor man sier 4 uker? Det er fordi at du skal tro at klagefristen har utløpt, når det har gått 4 uker.

I virkeligheten er klagefristen 3 år. Man hater bare klager, that’s all!

Oppsummering

Jeg vet ikke om ting blir noe klarere hvis jeg oppsummerer. Men ting har ofte hatt en frist på 3 år. Men akkurat nå er foreldelsesfristen, altså søknadsfristen, 6 måneder.

Og da er det dessverre ikke legen som avgjør om du har vært ute av stand rent helsemessig… til å søke innen fristen. Til syvende og sist er det en saksbehandler som ikke kjenner deg og din helse i det hele tatt, som avgjør det!

I verste fall må legen din bruke tid på å slåss litt frem og tilbake med Pasientreiser, for å klare å hamre igjennom en lengre frist for deg! En lengre frist enn 6 måneder.

Og hvorfor fristen er på 6 måneder, utover at man ønsker å frata folk rettighetene sine med en kort frist? Ikke vet jeg!

Før var som sagt foreldelsesfristen på 3 år. Ikke så lett å forstå seg på ting!

Og på denne måten får man et demokrati hvor folk i så stor grad er fremmedgjort og passivisert at de som styrer landet kan slippe unna med hva som helst. For i enhver sammenheng, så slipper de unna med hva som helst. Og ingenting henger på grep, uansett!

Et samfunn uten standarder

Man får på den måten jeg har beskrevet her et samfunn uten standarder. Et samfunn hvor velgerne er apatiske, fremmedgjort og ukritiske!

Folk resignerer. Det blir rett og slett for mye!

Ja. Til og med for oss som er friske, så blir det fort for mye. Det er derfor folk ikke liker å fordype seg i all den dritten og urettferdigheten og faenskapen som er i dette drittsamfunnet!

Det kan fort bli for mye! Og det er nettopp det stortingsprestene ønsker. At det skal bli for mye!

De ønsker at man skal resignere og akseptere at ting er slik de er. Og da kan de fortsette med faenskapen sin.

Da kan de eskalere faenskapen sin!

Da runder vi av!

Jeg mista nesten vettet selv av å skrive om alle disse fristene! Fy faen!

Det er 20 forskjellige frister, og ikke alle frister oppgis korrekt, heller! Og du kan søke elektronisk og på papir. Men hvis du søker elektronisk må du velge riktig “skjema”. For da er det to ulike skjemaer å velge mellom. Og hvis du begynner å fylle ut feil skjema, så må du gå helt tilbake til start… og så videre!

Det er i det hele tatt helt umulig, særlig for visse pasienter, å søke om reiserefusjon!

Dagens system forskjellsbehandler visse pasienter ned i grava! Og det hele koker ned til at refusjonen ikke utbetales automatisk basert på oppmøte.

Den eneste måten å oppnå både likebehandling og presisjon på er å utbetale pengene automatisk!

Og jeg har nå fittekjørt stortingsprestene og Pasientreiser og norske medier. Så da tar jeg kvelden fra min kant.

Jeg runder av.