Ryfylkeskandalen – tidenes største demokratiskandale?

Ryfylkeskandalen er ubeskrivelig av en lang rekke grunner. Jeg har i hvert fall ikke ord! Men i dette innlegget skal jeg prøve å forklare hvorfor den er så viktig.

HVA ER RYFYLKESKANDALEN?

Sauda kommune har over flere år personforfulgt Tonje Omdahl, og det hele kulminerte i at kommunen hang henne ut i Saudas lokalavis Ryfylke, med tilhørende politianmeldelse.

Det er et ganske heftig bakteppe for Ryfylkeskandalen, men selve skandalen går ut på at barnevernskritikeren Tonje Omdahl ble politianmeldt og uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke.

Dette skjedde rett etter at barnevernslederen i Sauda kommune ble ansatt som ny redaktør i avisa!

Skandalen omfatter for øvrig både politiet, Sauda kommune, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ryfylkeskandalen avslører at maktpersoner og myndighetene i dette landet har lagt menneskerettighetene og ytringsfriheten for hat, altså selve demokratiet.

DEMOKRATIET PÅ TILTALEBENKEN

I Ryfylkeskandalen har myndighetene satt demokratiet på tiltalebenken og funnet demokratiet skyldig! Myndighetene har også satt menneskerettighetene på tiltalebenken, og funnet menneskerettighetene skyldig.

Vi snakker om noe så enkelt som at myndighetene har anklagd ytringsfriheten for å være en forbrytelse. Og da er det sannhetssøken, altså hovedverdien i demokratiet, som er forbryteren.

FORBRYTERNE

Følgende virksomheter har kriminalisert selve demokratiet og dets hovedverdi, som er sannhetssøken:

  1. Sauda kommune
  2. Politiet i Sauda
  3. Politiet i Stavanger
  4. Avisa Ryfylke
  5. Pressens faglige utvalg (PFU)

Vi snakker da om at de som styrer og har makt i dette demokratiet har lagt demokratiet for hat. Ryfylkeskandalen avslører at alle maktpersoner og maktinstanser har sammensverget seg mot demokratiet.

DAGENS POLITIAVHØR

I dag har Tonje Omdahl vært i politiavhør. Men avhøret tok bare 4 minutter, for politiet valgte selv å avbryte forhøret før det startet. Hvorfor?

Politiet var livredde for at Tonje Omdahl eller faren skulle ta lydopptak av forhøret med mobilen sin. Derfor krevde de at de skulle levere fra seg mobiltelefonen sin.

Da faren nektet å gjøre dette, valgte politiet å avblåse forhøret. Dermed bekreftet politiet selv det som Ryfylkeskandalen avslører, nemlig at myndighetene i dette landet er livredde for sannheten!

Men hva handler dette om på personnivå?

HVORFOR SAMMENSVERGER MAKTPERSONER SEG MOT DEMOKRATIET?

Maktpersoner er nettopp personer som ønsker makt. Samtidig er de ofte sadister, som får en nytelse av å ha full kontroll når de voldtar uskyldige og forsvarsløse personer. Og full kontroll får de når det ikke er ytringsfrihet!

Så enkelt er det. Derfor er maktpersoner motstandere av ytringsfrihet og innsyn.

RYFYLKESKANDALEN ER EN VARSLINGSSAK

Den 15-årige barnevernskritikeren og menneskerettighetsforkjemperen Tonje Omdahl har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser fra en rekke instanser, inkludert barnevernet og politiet. Og Tonje Omdahl har gjort sin plikt overfor velgerne, ved å informere om hva som har skjedd.

Samtidig ønsker Tonje Omdahl å presisere at man har satt helt feil personer i maktposisjoner i dette samfunnet. Derfor kritiserer hun de ansvarlige som enkeltpersoner.

Hun kritiserer altså forbryterne og demokratihaterne enkeltvis. Og det er nettopp det som dagens maktpersoner ønsker å unngå. For de ønsker å begå overgrep på helt forsvarsløse personer. Altså på personer som ikke har ytringsfrihet!

Vi har rett og slett psykopatiske ledere i dette demokratiet. Og Tonje Omdahl har dokumentert dette, ved å bevise eksperimentelt at lederne hater demokratiet og ytringsfriheten.

Samtidig vet vi at myndighetene representert av ulike byråkratier begår alvorlige forbrytelser mot enkeltpersoner. Dermed blir det veldig tydelig hvorfor myndighetene ønsker å avskaffe ytringsfriheten.

De ønsker å kunne begå sine forbrytelser mot helt forsvarsløse ofre uten å bli avslørt eller kritisert!

HAT FOR UNGDOMMER

I tillegg har Tonje Omdahl dokumentert myndighetenes hat for ungdommer.

Ungdommer skal utvikle uavhengig og kritisk tenkning. Da blir det helt nødvendig at ungdommer øver seg opp på å kritisere!

Men både politiet og Sauda kommune mener at en ungdom som Tonje Omdahl ikke skal ha frie tøyler når hun kritiserer. Og da røper de sitt hat for ungdommers tankefrihet og ytringsfrihet.

De mener helt konkret at ikke en gang ungdommer skal ha ytringsfrihet! Og ikke en gang en ungdom som har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser skal ha ytringsfrihet! Ikke en gang hvis den ungdommen er en modig menneskerettighetsforkjemper!

Myndighetene gjør det klart at det uansett ikke skal være ytringsfrihet her. Det er skandalen i Ryfylkeskandalen.

UNGDOMMERS ROLLE

Ikke bare er det viktig at ungdommer lærer seg å kritisere og å tenke sine egne tanker. Men det er faktisk ungdommers jobb å kritisere de voksne!

Ungdommer har faktisk en rolle å spille i et samfunn. Hvem skal kritisere de voksne, hvis ikke ungdommer gjør det?

Det er bare et spørsmål.

ET HAT FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE

Tonje Omdahl er en menneskerettighetforkjemper som ikke bare slåss for ytringsfriheten, men også for barn og ungdommers menneskerettigheter.

Dermed avslører hun myndighetenes hat for menneskerettighetsforkjempere. Sauda kommune og politiet har aldri spurt seg om Tonje Omdahl er en menneskerettighetsforkjemper.

Eller du kan si at det er det de har gjort. Og de har kommet frem til at hun nettopp er en menneskerettighetsforkjemper. Det er derfor de straffer henne – for å forhindre at menneskerettighetsforkjempere tar over makta i samfunnet.

Jeg bare sier det.

POLITIETS FORBRYTELSER

Politiet har hengt ut Tonje Omdahl som kriminell i avisa Ryfylke, ved å stille opp på intervjuer og anklage Tonje Omdahl for å ha trakassert ansatte i Sauda kommune.

I tillegg innkalte politiet i Stavanger Tonje Omdahl til et avhør som var i dag kl 12.

Og politiet i Sauda har begått flere forbrytelser mot Tonje Omdahl og familien, inkludert kidnapping, fengsling, tyveri av datautstyr og henleggelse av politianmeldelser.

HVA HAR TONJE OMDAHL GJORT, SOM POLITIET REAGERER PÅ?

Tonje Omdahl har satt karakter på de voksne, i den forstand at hun har evaluert ansatte i Sauda kommune.

Hun har ikke gjort noe galt. Men det som politiet reagerer på, det er at hun gjør det hun gjør… gjentatte ganger!

La oss si at fartsgrensa på den veien hvor Tonje Omdahl kjører er 60 km/t. Politiet kritiserer Tonje Omdahl for å ha kjørt på den veien litt for mange ganger i 50 km/t!

For dem blir det en form for trakassering, når hun kommer med saklig kritikk av myndighetene i dette demokratiet.

Selvsagt skal det være lov til å kritisere myndighetene! Men politiet reagerer på at Tonje Omdahl har gjort dette litt for mange ganger!

NÅR MAN IKKE BLIR HØRT…

Tonje Omdahl slipper ikke til i media. Hun slipper helt konkret ikke til med kritikken sin i Saudas lokalavis Ryfylke. For Sauda kommune har full kontroll over den avisa, særlig etter at barnevernsleder Knut Atle Æresdrap Seim ble redaktør i avisa!

Han har fått tilnavnet Æresdrap fordi han prøver å mobbe mobbeofferet Tonje Omdahl til døde, for å beskytte sin egen ære som politiker!

Som du sikkert forstår fikk ikke Tonje Omdahl anledning til å uttale seg da hun ble uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke. Tonje Omdahl har altså ikke den samme ytringsfriheten som Sauda kommune. Og Sauda kommune bruker ytringsfriheten sin til å fortelle løgner om Tonje Omdahl.

I denne situasjonen reagerer altså politiet på at Tonje Omdahl gjentar sannheten litt for mange ganger!

Dermed lyver jo politiet selv om at det ikke skal være ytringsfrihet her. Her ser du hvordan myndighetene stiller seg i en posisjon hvor sannheten om hva de holder på med blir en trussel for dem!

Og dette er det som Ryfylkeskandalen handler om.

NÅR SANNHETEN ER DEN STORE TRUSSELEN

I dette samfunnet er det sannheten som er den store trusselen. Og den som forteller sannheten er den synderen.

Men i et demokrati skal sannheten være det aller helligste! Og en fin måte å teste om man lever i et demokrati, det er å teste om det er lov til å fortelle sannheten mange ganger!

Altså slik som Tonje Omdahl gjør. Hun forteller sannheten om de kriminelle maktpersonene i Sauda kommune, om igjen og om igjen.

Hun tester om dette er et ekte demokrati.

MAKTELITEN HAR UTTALT SEG

Representert av Sauda kommune, politiet, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU) har makteliten i dette samfunnet gjort det klart at dette ikke skal være et demokrati. For her skal ikke en gang menneskerettighetsforkjempere ha ytringsfrihet! Og her skal ikke en gang ungdommer ha lov til å kritisere de voksne!

Jeg sier ikke mer.

De voksne er kritikkverdige til tusen, og nettopp derfor er det ikke lov til å kritisere de voksne! Det samme kan sies om maktpersoner.

Hvorfor er det et problem at de blir kritisert? Fordi de er kritikkverdige.

Jeg sier ikke mer. Skal vi gå videre?

POLITIETS DOM

Politiet har allerede hengt ut Tonje Omdahl som kriminell, så de har allerede avsagt sin dom over henne, og straffet henne på det groveste.

Men i et demokrati skal ikke menneskerettighetsforkjempere som Tonje Omdahl straffes på noen som helst måte! Det er strengt forbudt.

Mens i dette demokratiet leter faktisk myndighetene etter menneskerettighetsforkjempere, for å true og skremme og straffe dem!

Politiets dom er at Norge ikke skal være et demokrati og at vi skal ha verken menneskerettigheter eller menneskerettighetsforkjempere!

Jeg sier ikke mer, i den forstand at jeg ikke gidder å si noe mer hvordan politiet gjør seg skyldige i landsforræderi.

DEN MODERNE MIDDELALDEREN

Hva er det som skjer, når Tonje Omdahl kritiserer maktpersoner som har begått alvorlige forbrytelser, samtidig som maktpersonene begår alvorlige forbrytelser mot demokratiet og dermed beviser at hun har rett?

Det som skjer hører hjemme i Middelalderen, og på Jesu tid. Enkeltmennesket blir stemplet som synderen, slik at maktpersonene kan gå fri!

HVORFOR ER OFFERET SYNDEREN?

Du. Slik har det vært i tusener av år! Tiden går, men ondskapen består.

Og vi blir hjernevasket hele livet til å akseptere at det alltid er enkeltmennesket som blir testet. Det skjer under oppdragelsen, på skolen, i både psykiatrien og barnevernet, i rettssystemet – ja, ute i trafikken også!

Til enhver tid er det maktpersoner og myndighetene som dømmer andre. Som tester andre! Og Ryfylkeskandalen viser hvordan disse maktpersonene blir fartsblinde på dette med å stemple andre som synderne!

Dette står jo også beskrevet i loven, som retter seg mot enkeltmennesket! Når maktpersoner og myndighetene begår forbrytelser, så slipper de unna. Hvorfor? Fordi loven er utformet slik.

Vi vet alle at vi som enkeltmennesker må betale bøter for den minste ting. Den minste forbrytelse vi begår må straffes.

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som ikke aksepterer at maktpersoner og myndighetene kan være forbrytere!

Så dette handler først og fremst om det. Det handler ikke om Tonje Omdahl. Det handler om at myndighetene i dette landet aldri kan begå forbrytelser, for de blir aldri straffet.

ET DEMOKRATISK PROBLEM

Demokratiets død inntreffer når velgerne blir så ukritiske til myndighetene at de kan slippe unna med hva som helst. Dit har vi kommet i dag!

Faktisk forstår de færreste nordmenn at de lever i et demokrati.

Vi kan ta barnevernskritikere som et eksempel på dette. Alle norske barnevernskritikere fokuserer på å forbedre eller fjerne barnevernet. Fokuset til barnevernskritikerne er ikke på å bytte ut de ansvarlige lederne på stortinget!

Dette avslører at ikke en gang de fremste samfunnskritikerne har forstått at de lever i et demokrati. Velgerne har ingen forståelse av at stortinget må byttes ut, selv om det er det demokratiet handler om!

Og da er det lett å forstå hvordan myndighetene kan holde på som de gjør, uten at noen bryr seg! For ikke en gang storingspolitikerne rammes når myndighetene begår alvorlige forbrytelser.

Jeg bare sier det.

Folk har ikke forstått noen ting i dette landet! De har heller ikke forstått at vi skal ha menneskerettigheter! For folk reagerer ikke på at en menneskerettighetsforkjemper som Tonje Omdahl blir korsfestet av myndighetene!

Dette landet er fucka.

ZOMBIEEPIDEMIEN ER ET FAKTUM

Nordmenn er zombier. Ikke en gang landets mest samfunnskritiske personer forstår at man må bytte ut hele stortinget når myndighetene begår alvorlige forbrytelser mot barn, ungdommer, menneskerettighetene og demokratiet!

Det har ingenting å si hva jeg skriver i dette innlegget, for til og med de samfunnskritiske personene som leser dette innlegget forstår ikke bæra av hva jeg sier… når jeg sier at hele stortinget må gå på dagen!

Ja. Men stortinget har da selv bestemt at selv dem minste forbrytelse må straffes! Ja, til og med ting som ikke er noen forbrytelse i det hele tatt, skal straffes!

Dette har stortinget selv bestemt.

Og da er det ikke slik at de skal få muligheten til å forbedre seg. For det de har gjort er faktisk kriminelt! Og man kan ikke ha kriminelle lovgivere i et demokrati! Og man kan ikke ha demokratihatere som ledere i et demokrati!

Alt dette er logikk. Men nordmenn er faktisk zombier, som er helt ute av stand til å forstå noe som helst.

Det eneste folk reagerer på i dette innlegget… er at jeg begår den forbrytelse å være litt sint, samt å kritisere dette landet!

🙂

Zombieepidemien er til å ta og føle på.

HELT TIL SLUTT

Dette innlegget er bare noe jeg rablet ned i farta. For dette samfunnet har uansett ikke fortjent noe blogginnlegg!

ET PAR FILMER

Disse to Hitlerparodiene fra YouTube gir deg et godt inntrykk av hva det hele handler om:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *