Hamarløpet 2018: Ny pers på mila!

Jeg klarte å perse på mila! Det er alltid morsomt.

Den forrige persen min på Hamarløpet og mila var på 37:14. I dag hadde jeg som plan å bruke 18:30 på de første 5 kilometerne og 18:00 på de siste 5 kilometerne. Dette gikk over all forventning!

Jeg klarte å holde farta nede på de første 5 kilometerne, og passerte på skjema ved runding halvveis, altså på 18:30. Og den siste 5-kilometeren gjorde jeg unna på 17:50. Sluttiden ble dermed 36:20.

Forresten er ikke Hamarløpet blant de raskeste milløpene, så jeg er ikke langt unna å klare sub 35 på mila hvis jeg stiller i andre milløp. Bare å trene litt til, så går nok det! 🙂

FORNØYD

Jeg er ofte veldig godt fornøyd med meg selv etter idrettskonkurranser. Det er nok en av grunnene til at jeg holder på med dette! 🙂

I dag var jeg til og med fornøyd underveis i selve løpet, noe dette bildet tatt av mora mi viser. Her er jeg oppe med tommelen etter et par kilometer:

Og hva er jeg fornøyd med i dag? Jo, som nevnt klarte jeg å løpe med “negativ split”, som det heter på fagspråket. For det andre har jeg nå kommet dit at jeg kan løpe ganske fort uten særlig ubehag og uten at det koster altfor mye.

Så jeg hadde en fin opplevelse på dagens løp. Ikke på noe punkt pustet jeg som en gris, slik jeg i en viss grad gjorde i fjor!

Jeg hadde full kontroll, og briljerte teknisk i forhold til konkurrentene, som ikke taklet motbakkene eller overgangene fra motbakke til flatmark.

Jeg må bare få presisert dette, at alle personene på dette bildet hadde jeg passert i løpet av et par kilometer (bildet er tatt av kondis, og de har satt © på bildet – derfor bare lenker jeg til det i stedet for å gjengi det her). Dette var mot slutten av løpet.

På de siste 5 kilometerne klatret jeg fra 21. plass til 11. plass. Målgangen min ser du 3:20 ut i denne filmen:

Einar filmet i dag, begge filmene ligger forresten ute i kondis sin artikkel.

Einar filmet også starten på løpet:

TO

Det ble altså to filmer, og jeg kom på plass nummer TO i alderklassa.

Her mottar jeg premie for 2.-plassen i aldersklassa

Og som jeg var inne på i et tidligere innlegg, så driver jeg nå og skaper kunst ved å delta på idrettsarrangementer.

Jeg kom på plass nummer TO i Ilsengløpet!

Akkurat hva dette handler om, det skal jeg ikke gå i detalj på nå. Jeg bare noterer at jeg som ble født med toer’n (rumpa) først, driver og snakker litt på TO fortsatt! 🙂

Vi får bare se hvordan det går i resten av sesongen! 🙂

Til Norges regjering med Erna Solberg i spissen

Jeg anmoder regjeringen om å rydde opp i den personforfølgelsen som Tonje Omdahl blir utsatt for som en av Norges fremste menneskerettighetsforkjempere.

For meg er det viktig at lovgiverne og regjeringen har rettferdighetssans. Det er et minimumskrav, synes jeg. Derfor utfordrer jeg dere til å rydde opp i den skandaløse personforfølgelsen av Tonje Omdahl, som Sauda kommune og politiet er ansvarlige for.

Hun har ikke gjort noe galt. Hun gjør jobben sin som menneskerettighetsforkjemper, men blir likevel hengt ut som kriminell av politiet og Sauda kommune.

Norge har forpliktet seg til å følge The Declaration on Human Rights Defenders, og det betyr at det umiddelbart skal ryddes opp i ethvert brudd på menneskerettighetene. Dessverre har ikke regjeringen og stortinget tilrettelagt for at det skjer. For her i Norge har vi ikke noe menneskerettsråd, som griper inn i denne typen saker.

Dermed er det opp til regjeringen å gjøre det selv.

Mvh Anders Johansen, Stange.

Denne uttalelsen fra meg er en del av et brev som Tonje Omdahl skal sende til Erna Solberg. Brevet inneholder uttalelser fra ulike personer om barnevernet og Tonje Omdahl sin sak.

Min kommentar til politiavhøret i Ryfylkeskandalen

Tonje Omdahl har nylig skrevet en kort rapport fra politiavhøret i Ryfylkeskandalen. Der forklarer hun at politiet selv avbrøt avhøret før det hadde startet, fordi faren hennes ikke ville gi fra seg mobiltelefonen.

Jeg syntes at dette var så avslørende i forhold til myndighetenes frykt for sannheten, at jeg skrev følgende kommentar til Tonje Omdahls blogginnlegg. Jeg gjengir dette her, siden det er en fin oppsummering av hele Ryfylkeskandalen:

Politiet bekrefter at myndighetene er livredde for sannheten, og det er det som Sauda kommunes politianmeldelse også handler om.

Så myndighetene gjør seg forstått! De er livredde for at sannheten om dem skal bli kjent.

Jeg kan nesten ikke tenke meg noe som er mer ynkelig enn at myndighetene i et demokrati er på en evig flukt fra sannheten.

Det avhøret som politiet planla, det hadde ikke tatt seg ut på tape. Og et slikt politiavhør av en 15-årig menneskerettighetsforkjemper tar seg uansett ikke ut på tape!

Det sier faktisk ganske mye at de var livredde for at avhøret skulle bli dokumentert. Det hadde vært et opptak for historiebøkene. 🙂

Les Tonje Omdahls blogginnlegg her!

Ryfylkeskandalen – tidenes største demokratiskandale?

Ryfylkeskandalen er ubeskrivelig av en lang rekke grunner. Jeg har i hvert fall ikke ord! Men i dette innlegget skal jeg prøve å forklare hvorfor den er så viktig.

HVA ER RYFYLKESKANDALEN?

Sauda kommune har over flere år personforfulgt Tonje Omdahl, og det hele kulminerte i at kommunen hang henne ut i Saudas lokalavis Ryfylke, med tilhørende politianmeldelse.

Det er et ganske heftig bakteppe for Ryfylkeskandalen, men selve skandalen går ut på at barnevernskritikeren Tonje Omdahl ble politianmeldt og uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke.

Dette skjedde rett etter at barnevernslederen i Sauda kommune ble ansatt som ny redaktør i avisa!

Skandalen omfatter for øvrig både politiet, Sauda kommune, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ryfylkeskandalen avslører at maktpersoner og myndighetene i dette landet har lagt menneskerettighetene og ytringsfriheten for hat, altså selve demokratiet.

DEMOKRATIET PÅ TILTALEBENKEN

I Ryfylkeskandalen har myndighetene satt demokratiet på tiltalebenken og funnet demokratiet skyldig! Myndighetene har også satt menneskerettighetene på tiltalebenken, og funnet menneskerettighetene skyldig.

Vi snakker om noe så enkelt som at myndighetene har anklagd ytringsfriheten for å være en forbrytelse. Og da er det sannhetssøken, altså hovedverdien i demokratiet, som er forbryteren.

FORBRYTERNE

Følgende virksomheter har kriminalisert selve demokratiet og dets hovedverdi, som er sannhetssøken:

  1. Sauda kommune
  2. Politiet i Sauda
  3. Politiet i Stavanger
  4. Avisa Ryfylke
  5. Pressens faglige utvalg (PFU)

Vi snakker da om at de som styrer og har makt i dette demokratiet har lagt demokratiet for hat. Ryfylkeskandalen avslører at alle maktpersoner og maktinstanser har sammensverget seg mot demokratiet.

DAGENS POLITIAVHØR

I dag har Tonje Omdahl vært i politiavhør. Men avhøret tok bare 4 minutter, for politiet valgte selv å avbryte forhøret før det startet. Hvorfor?

Politiet var livredde for at Tonje Omdahl eller faren skulle ta lydopptak av forhøret med mobilen sin. Derfor krevde de at de skulle levere fra seg mobiltelefonen sin.

Da faren nektet å gjøre dette, valgte politiet å avblåse forhøret. Dermed bekreftet politiet selv det som Ryfylkeskandalen avslører, nemlig at myndighetene i dette landet er livredde for sannheten!

Men hva handler dette om på personnivå?

HVORFOR SAMMENSVERGER MAKTPERSONER SEG MOT DEMOKRATIET?

Maktpersoner er nettopp personer som ønsker makt. Samtidig er de ofte sadister, som får en nytelse av å ha full kontroll når de voldtar uskyldige og forsvarsløse personer. Og full kontroll får de når det ikke er ytringsfrihet!

Så enkelt er det. Derfor er maktpersoner motstandere av ytringsfrihet og innsyn.

RYFYLKESKANDALEN ER EN VARSLINGSSAK

Den 15-årige barnevernskritikeren og menneskerettighetsforkjemperen Tonje Omdahl har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser fra en rekke instanser, inkludert barnevernet og politiet. Og Tonje Omdahl har gjort sin plikt overfor velgerne, ved å informere om hva som har skjedd.

Samtidig ønsker Tonje Omdahl å presisere at man har satt helt feil personer i maktposisjoner i dette samfunnet. Derfor kritiserer hun de ansvarlige som enkeltpersoner.

Hun kritiserer altså forbryterne og demokratihaterne enkeltvis. Og det er nettopp det som dagens maktpersoner ønsker å unngå. For de ønsker å begå overgrep på helt forsvarsløse personer. Altså på personer som ikke har ytringsfrihet!

Vi har rett og slett psykopatiske ledere i dette demokratiet. Og Tonje Omdahl har dokumentert dette, ved å bevise eksperimentelt at lederne hater demokratiet og ytringsfriheten.

Samtidig vet vi at myndighetene representert av ulike byråkratier begår alvorlige forbrytelser mot enkeltpersoner. Dermed blir det veldig tydelig hvorfor myndighetene ønsker å avskaffe ytringsfriheten.

De ønsker å kunne begå sine forbrytelser mot helt forsvarsløse ofre uten å bli avslørt eller kritisert!

HAT FOR UNGDOMMER

I tillegg har Tonje Omdahl dokumentert myndighetenes hat for ungdommer.

Ungdommer skal utvikle uavhengig og kritisk tenkning. Da blir det helt nødvendig at ungdommer øver seg opp på å kritisere!

Men både politiet og Sauda kommune mener at en ungdom som Tonje Omdahl ikke skal ha frie tøyler når hun kritiserer. Og da røper de sitt hat for ungdommers tankefrihet og ytringsfrihet.

De mener helt konkret at ikke en gang ungdommer skal ha ytringsfrihet! Og ikke en gang en ungdom som har blitt utsatt for alvorlige forbrytelser skal ha ytringsfrihet! Ikke en gang hvis den ungdommen er en modig menneskerettighetsforkjemper!

Myndighetene gjør det klart at det uansett ikke skal være ytringsfrihet her. Det er skandalen i Ryfylkeskandalen.

UNGDOMMERS ROLLE

Ikke bare er det viktig at ungdommer lærer seg å kritisere og å tenke sine egne tanker. Men det er faktisk ungdommers jobb å kritisere de voksne!

Ungdommer har faktisk en rolle å spille i et samfunn. Hvem skal kritisere de voksne, hvis ikke ungdommer gjør det?

Det er bare et spørsmål.

ET HAT FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE

Tonje Omdahl er en menneskerettighetforkjemper som ikke bare slåss for ytringsfriheten, men også for barn og ungdommers menneskerettigheter.

Dermed avslører hun myndighetenes hat for menneskerettighetsforkjempere. Sauda kommune og politiet har aldri spurt seg om Tonje Omdahl er en menneskerettighetsforkjemper.

Eller du kan si at det er det de har gjort. Og de har kommet frem til at hun nettopp er en menneskerettighetsforkjemper. Det er derfor de straffer henne – for å forhindre at menneskerettighetsforkjempere tar over makta i samfunnet.

Jeg bare sier det.

POLITIETS FORBRYTELSER

Politiet har hengt ut Tonje Omdahl som kriminell i avisa Ryfylke, ved å stille opp på intervjuer og anklage Tonje Omdahl for å ha trakassert ansatte i Sauda kommune.

I tillegg innkalte politiet i Stavanger Tonje Omdahl til et avhør som var i dag kl 12.

Og politiet i Sauda har begått flere forbrytelser mot Tonje Omdahl og familien, inkludert kidnapping, fengsling, tyveri av datautstyr og henleggelse av politianmeldelser.

HVA HAR TONJE OMDAHL GJORT, SOM POLITIET REAGERER PÅ?

Tonje Omdahl har satt karakter på de voksne, i den forstand at hun har evaluert ansatte i Sauda kommune.

Hun har ikke gjort noe galt. Men det som politiet reagerer på, det er at hun gjør det hun gjør… gjentatte ganger!

La oss si at fartsgrensa på den veien hvor Tonje Omdahl kjører er 60 km/t. Politiet kritiserer Tonje Omdahl for å ha kjørt på den veien litt for mange ganger i 50 km/t!

For dem blir det en form for trakassering, når hun kommer med saklig kritikk av myndighetene i dette demokratiet.

Selvsagt skal det være lov til å kritisere myndighetene! Men politiet reagerer på at Tonje Omdahl har gjort dette litt for mange ganger!

NÅR MAN IKKE BLIR HØRT…

Tonje Omdahl slipper ikke til i media. Hun slipper helt konkret ikke til med kritikken sin i Saudas lokalavis Ryfylke. For Sauda kommune har full kontroll over den avisa, særlig etter at barnevernsleder Knut Atle Æresdrap Seim ble redaktør i avisa!

Han har fått tilnavnet Æresdrap fordi han prøver å mobbe mobbeofferet Tonje Omdahl til døde, for å beskytte sin egen ære som politiker!

Som du sikkert forstår fikk ikke Tonje Omdahl anledning til å uttale seg da hun ble uthengt som kriminell på forsiden av Ryfylke. Tonje Omdahl har altså ikke den samme ytringsfriheten som Sauda kommune. Og Sauda kommune bruker ytringsfriheten sin til å fortelle løgner om Tonje Omdahl.

I denne situasjonen reagerer altså politiet på at Tonje Omdahl gjentar sannheten litt for mange ganger!

Dermed lyver jo politiet selv om at det ikke skal være ytringsfrihet her. Her ser du hvordan myndighetene stiller seg i en posisjon hvor sannheten om hva de holder på med blir en trussel for dem!

Og dette er det som Ryfylkeskandalen handler om.

NÅR SANNHETEN ER DEN STORE TRUSSELEN

I dette samfunnet er det sannheten som er den store trusselen. Og den som forteller sannheten er den synderen.

Men i et demokrati skal sannheten være det aller helligste! Og en fin måte å teste om man lever i et demokrati, det er å teste om det er lov til å fortelle sannheten mange ganger!

Altså slik som Tonje Omdahl gjør. Hun forteller sannheten om de kriminelle maktpersonene i Sauda kommune, om igjen og om igjen.

Hun tester om dette er et ekte demokrati.

MAKTELITEN HAR UTTALT SEG

Representert av Sauda kommune, politiet, Ryfylke og Pressens Faglige Utvalg (PFU) har makteliten i dette samfunnet gjort det klart at dette ikke skal være et demokrati. For her skal ikke en gang menneskerettighetsforkjempere ha ytringsfrihet! Og her skal ikke en gang ungdommer ha lov til å kritisere de voksne!

Jeg sier ikke mer.

De voksne er kritikkverdige til tusen, og nettopp derfor er det ikke lov til å kritisere de voksne! Det samme kan sies om maktpersoner.

Hvorfor er det et problem at de blir kritisert? Fordi de er kritikkverdige.

Jeg sier ikke mer. Skal vi gå videre?

POLITIETS DOM

Politiet har allerede hengt ut Tonje Omdahl som kriminell, så de har allerede avsagt sin dom over henne, og straffet henne på det groveste.

Men i et demokrati skal ikke menneskerettighetsforkjempere som Tonje Omdahl straffes på noen som helst måte! Det er strengt forbudt.

Mens i dette demokratiet leter faktisk myndighetene etter menneskerettighetsforkjempere, for å true og skremme og straffe dem!

Politiets dom er at Norge ikke skal være et demokrati og at vi skal ha verken menneskerettigheter eller menneskerettighetsforkjempere!

Jeg sier ikke mer, i den forstand at jeg ikke gidder å si noe mer hvordan politiet gjør seg skyldige i landsforræderi.

DEN MODERNE MIDDELALDEREN

Hva er det som skjer, når Tonje Omdahl kritiserer maktpersoner som har begått alvorlige forbrytelser, samtidig som maktpersonene begår alvorlige forbrytelser mot demokratiet og dermed beviser at hun har rett?

Det som skjer hører hjemme i Middelalderen, og på Jesu tid. Enkeltmennesket blir stemplet som synderen, slik at maktpersonene kan gå fri!

HVORFOR ER OFFERET SYNDEREN?

Du. Slik har det vært i tusener av år! Tiden går, men ondskapen består.

Og vi blir hjernevasket hele livet til å akseptere at det alltid er enkeltmennesket som blir testet. Det skjer under oppdragelsen, på skolen, i både psykiatrien og barnevernet, i rettssystemet – ja, ute i trafikken også!

Til enhver tid er det maktpersoner og myndighetene som dømmer andre. Som tester andre! Og Ryfylkeskandalen viser hvordan disse maktpersonene blir fartsblinde på dette med å stemple andre som synderne!

Dette står jo også beskrevet i loven, som retter seg mot enkeltmennesket! Når maktpersoner og myndighetene begår forbrytelser, så slipper de unna. Hvorfor? Fordi loven er utformet slik.

Vi vet alle at vi som enkeltmennesker må betale bøter for den minste ting. Den minste forbrytelse vi begår må straffes.

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som ikke aksepterer at maktpersoner og myndighetene kan være forbrytere!

Så dette handler først og fremst om det. Det handler ikke om Tonje Omdahl. Det handler om at myndighetene i dette landet aldri kan begå forbrytelser, for de blir aldri straffet.

ET DEMOKRATISK PROBLEM

Demokratiets død inntreffer når velgerne blir så ukritiske til myndighetene at de kan slippe unna med hva som helst. Dit har vi kommet i dag!

Faktisk forstår de færreste nordmenn at de lever i et demokrati.

Vi kan ta barnevernskritikere som et eksempel på dette. Alle norske barnevernskritikere fokuserer på å forbedre eller fjerne barnevernet. Fokuset til barnevernskritikerne er ikke på å bytte ut de ansvarlige lederne på stortinget!

Dette avslører at ikke en gang de fremste samfunnskritikerne har forstått at de lever i et demokrati. Velgerne har ingen forståelse av at stortinget må byttes ut, selv om det er det demokratiet handler om!

Og da er det lett å forstå hvordan myndighetene kan holde på som de gjør, uten at noen bryr seg! For ikke en gang storingspolitikerne rammes når myndighetene begår alvorlige forbrytelser.

Jeg bare sier det.

Folk har ikke forstått noen ting i dette landet! De har heller ikke forstått at vi skal ha menneskerettigheter! For folk reagerer ikke på at en menneskerettighetsforkjemper som Tonje Omdahl blir korsfestet av myndighetene!

Dette landet er fucka.

ZOMBIEEPIDEMIEN ER ET FAKTUM

Nordmenn er zombier. Ikke en gang landets mest samfunnskritiske personer forstår at man må bytte ut hele stortinget når myndighetene begår alvorlige forbrytelser mot barn, ungdommer, menneskerettighetene og demokratiet!

Det har ingenting å si hva jeg skriver i dette innlegget, for til og med de samfunnskritiske personene som leser dette innlegget forstår ikke bæra av hva jeg sier… når jeg sier at hele stortinget må gå på dagen!

Ja. Men stortinget har da selv bestemt at selv dem minste forbrytelse må straffes! Ja, til og med ting som ikke er noen forbrytelse i det hele tatt, skal straffes!

Dette har stortinget selv bestemt.

Og da er det ikke slik at de skal få muligheten til å forbedre seg. For det de har gjort er faktisk kriminelt! Og man kan ikke ha kriminelle lovgivere i et demokrati! Og man kan ikke ha demokratihatere som ledere i et demokrati!

Alt dette er logikk. Men nordmenn er faktisk zombier, som er helt ute av stand til å forstå noe som helst.

Det eneste folk reagerer på i dette innlegget… er at jeg begår den forbrytelse å være litt sint, samt å kritisere dette landet!

🙂

Zombieepidemien er til å ta og føle på.

HELT TIL SLUTT

Dette innlegget er bare noe jeg rablet ned i farta. For dette samfunnet har uansett ikke fortjent noe blogginnlegg!

ET PAR FILMER

Disse to Hitlerparodiene fra YouTube gir deg et godt inntrykk av hva det hele handler om:

Ilsengløpet 2018: Nummer to tok andreplassen

I gårsdagens Ilsengløpet lå jeg som vanlig et stykke bak i starten, men klarte å kapre 2.-plassen til slutt. Det ble en fin start på årets løpssesong!

TUNGE FORHOLD

Jeg trives best med fast underlag, og i går var det mykere og mer gjørmete i Ilsengløpet enn det pleier å være. Dermed fikk jeg ikke helt den gode flyten underveis.

Nedoverbakkene i starten er heller ikke noe som favoriserer meg. Så etter 3 km lå jeg rundt 9.-plass. Det var et samlet felt som strakk seg ut på rekke og rad, som skulle gjøre opp om andreplassen bak den soleklare vinneren Asbjørn Persen (som har løpt maraton på 2:16 og representert Norge i VM).

Etter 4 km gikk løpet ut på en grusvei, noe jeg utnyttet til å komme meg fremover i feltet, som hadde begynt å sprekke opp. Jeg kom meg da opp på 6.-plass.

SATSET PÅ SPURT

Normalt prøver jeg å holde en jevn fart på dette løpet, for å få trent på det. Men de tunge forholdene og dagsformen til beina gjorde at jeg bestemte meg for å gjøre det litt annerledes i år. Hva med å skape litt action på slutten av løpet i stedet?

Denne typen små mosjonsløp er jo det VM’et jeg kan delta i! Så hvorfor ikke skape litt action, tenkte jeg!

Da det var igjen 3 km lå jeg på 5.-plass, i rygg på tre løpere. Disse sakket da farten litt. Men i stedet for å løpe forbi dem, ventet jeg litt i rygg. Og da det var igjen 2 km, kom jeg som en rakett… hvis man kan si det slik?

I hvert fall satte jeg bra fart, og det var bare en av de andre som hadde ork til å prøve å følge. Og til min overraskelse klarte han faktisk å følge veldig bra!

Jeg dro på skikkelig i litt over 1 km, så roet jeg ned i 100 meter i forbindelse med en omløping i lyng og gjørme. Og så økte jeg farten igjen i slak motbakke, og da fikk jeg luke og kunne bare fullføre inn til 2.-plass med god margin ned til forfølgerne.

Så det ble litt sykkeltaktikk på dette løpet, med å ligge i rygg og kjøre et dobbeltrykk. 🙂

GJENTAKELSE AV FJORÅRET

Jeg kom også på andreplass i dette løpet i fjor. Så jeg har tatt plass nummer TO TO ganger i Ilsengløpet. Og jeg er jo kjent som TOER’N også, siden jeg er født med rumpa (TOER’N) først, som nummer TO etter tvillingbroren min. Og navnet mitt Anders (AND-ÆSJ) henviser selvsagt til alt dette! 🙂

Du kan si at det å være nummer to virkelig begynner å bli en del av imagen min! 🙂