Et maleri av Sveinung Lidsheim – mine tolkninger

I går ble jeg presentert et maleri av Sveinung Lidsheim, en kunstner på Hamar som skal ha utstilling på Tante Gerda i august.

Det er et blått bilde med en kvinne med svart hår med en kjole som henger langt nedover som røtter, der hun står ved siden av et tre med røtter, og kvinnens “røtter” blander seg så vidt inn blant treets røtter. Bildet er blått, men kvinnen har rød kjole.

DET OVERFLADISKE MODERNE MENNESKET

Noe så overfladisk som klærne er kvinnens røtter. Det betyr at kvinnen er rotløs. Det settes opp en kontrast mot treet. Treet har røtter som består av seg selv. Mens kvinnen har røtter som består av klær!

Kvinnen er altså falsk og overfladisk, og er et bilde på det moderne mennesket.

DET LØGNERSKE MODERNE MENNESKET

Kvinnen sier at hun er omsorgsfull og følsom, ved å presentere seg som kvinne. Dermed lyver hun. For hun er faktisk både overfladisk og eksternalisert, og bryr seg derfor bare om hvordan andre oppfatter henne. Hun bryr seg altså ikke om rett eller galt, eller om sannheten, noe hun altså bekrefter ved å lyve om at hun er omsorgsfull og følsom!

DET MORDERSKE MODERNE MENNESKET

Den røde fargen på kjolen betyr blod. Blod betyr mord.

Når kjolen til kvinnen tvinner seg inn blant treets røtter, er dette et bilde på at kvinnens eget selvmord, altså kvinnens mord på seg selv, også vil ramme treet. Sveinung Lidsheim snakker da på at det moderne mennesket er umenneskelig, og at vår umenneskelighet gjør at vi ikke bryr oss om hva som er rett eller galt, eller om sanne verdier som miljøvern.

Dermed fører vårt eget selvmord som mennesker til at vi dreper Planeten.

DET UANSVARLIGE MODERNE MENNESKET

Kvinnen fremhever seg selv samtidig som hun snakker på at hun dør, for kjolen representerer begge deler. Dermed sier kvinnen både “selv” og “mord”, altså selvmord.

Når vi dreper Planeten, så dør vi også selv.

DET ROTLØSE MODERNE MENNESKET

Kvinnens røtter er ikke røtter, for det er bare klær. Det er bare en kjole. Dermed fremstår kvinnen som rotløs. Og rotløs betyr eksternalisert. Og da er man tilbake til hovedbudskapet i kunstverket, som er at dagens mennesker har begått selvmord som mennesker og mangler menneskelige kvaliteter og at det fører til at man kollekivt begår selvmord ved å drepe Planeten, fordi man er ei egoistisk og overfladisk heks som bare bryr seg om seg selv.

Kvinnen presenteres faktisk som ei heks, via den mørke stemningen og kvinnens mørke hår. Dermed snakkes det på det å “jukse”. Heksekunst betyr da juks og fanteri.

Bildet viser ingen andre personer enn heksa. Dermed sier Sveinung Lidsheim at det bare er igjen heksa her. Altså sier han at alle er en løgner i dag – alle er falske!

Og dagens mennesker tåler ikke dagens lys. Derfor gjemmer heksa seg i mørket, noe som tydeliggjøres ved at det er mørkt på bildet, kall det kveld.

DET TANKELØSE MODERNE MENNESKET

Bildet viser at det er kveld. Det er den tid for å sette seg ned, roe seg ned og tenke. Men kvinnen gjør det motsatte. Hun er oppe og går og er energisk som bare det, med en knallrød kjole!

Dermed snakker Sveinung Lidsheim på at det moderne mennesket ikke tenker seg om, når det er behov for å gjøre det.

DET MÅLLØSE MODERNE MENNESKET

Ved nærmere ettersyn er ikke kvinnen ute og går. Hvis man ser nøye etter, så står hun der med en slapp kroppsholdning, og går ingen steder!

Det handler om at dagens moderne menneske er uten virkelige mål. Og slik går det når man blir falsk og overfladisk! Da blir det å være falsk og overfladisk mål i seg selv, på bekostning av andre viktige mål.

DET FALSKE MODERNE MENNESKET

Kvinnen prøver å fremstå som et tre. Dermed prøver hun å fremstå som naturlig. Hun gjør dette på en tullete måte, for hun bruker kjolen som røtter. Dermed driter hun seg ut, for hun er langt fra et tre!

Hun er et falskt tre.

Det som Sveinung Lidsheim snakker på da er hvordan dagens moderne mennesker bruker både friluftsliv, helsekost, vitaminsupplementer og trening til å fremstå som ekte og sunne mennesker. Men de er ikke ekte og sunne mennesker. Dermed er all helsekosten og treningen en løgn!

Det moderne mennesket gjør altså hva som helst for å slippe unna med å være falskt og overfladisk!

DET SYKELIG OVERFLADISKE MODERNE MENNESKET

Kvinnen står der som en idiot, for det er ingen grunn til å stå der så fint kledd på kvelden når ingen ser henne. Dermed fremheves det hvor sykelig opptatt kvinnen er at hvordan hun ser ut.

Sveinung Lidsheim sier på sett og vis at dagens mennesker sminker seg til og med før de legger seg, fordi de er så sykelig opptatt av hvordan andre oppfatter dem!

DET UINTELLIGENTE MODERNE MENNESKET

Maleriet presenterer ordet tre to ganger. Det er en oppfordring til at du skal fullføre ordet. Altså det ordet som begynner med “tre…”.

Men du forstår ikke at ordet er trening. Dermed kaller Sveinung Lidsheim deg en idiot! Han sier da at det moderne mennesket er en idiot.

Dette var et av hans første malerier. Dermed er det å regne som trening! Og kvinnen står helt stille, noe som er en henvisning til det motsatte, nemlig det å løpe, altså trening!

Men du klarer likevel ikke å forstå at han snakker på trening. Ergo er du helt retardert! Og så dum blir man når man blir et helt vanlig moderne mennesket, ei løgnersk og overfladisk heks om du vil!

DET UTRENTE MODERNE MENNESKET

Med ordet trening forklarer Sveinung Lidsheim hvorfor dagens mennesker er så overfladiske og falske. Han sikter til at vi blir det vi trener på å være!

I dag trener og konkurrerer folk i å være overfladisk og falsk! Dette demokratiet er en lyvekonkurranse hvor de største løgnerne styrer landet, og hvor du må være en løgner for å være leder!

Utdanningen er en opptrening i å lyve til seg selv og være falsk, for man trenes opp i å ta til seg andres meninger og ideer, som om det var den største selvfølgelighet å gjøre det!

DET EGOISTISKE OG ENSOMME MODERNE MENNESKET OG DET KALDE MODERNE SAMFUNNET

Samtidig er utdanningen en opptrening i ren og skjær egoisme. For det handler bare om en selv.

For dette samfunnet er en desperat kamp for overlevelse, for de som faller utenfor sliter med fattigdom, ensomhet og fortapelse, noe Sveinung Lidsheim snakker på i bildet ved at kvinnen ikke har noe hus, og ikke har noen andre eiendeler enn den kjolen, som hun har fått fra samfunnet ikke for å pryde seg selv, men for å pryde samfunnet!

Han snakker da på slike ting som dagpenger, sosialstønad og kunstnerstipender, som er slike flotte kjoler som man deler ut til ensomme og forlatte mennesker som står der ute hver kvel for seg selv, fordi de ikke har noen plass i samfunnet!

En ensom kvinne betyr noen som er forlatt, og noen som egentlig skal elskes men som ingen elsker.

Dermed snakker Sveinung Lidsheim på viktigheten av å elske og respektere de som faller ut av samfunnet.

Kort oppsummert sitter alle andre inne i huset sitt på kvelden, mens kvinnen står ute og fryser i en flott kjole. Sveinung Lidsheim understreker da hvor kaldt dette samfunnet er, for de som faller utenfor!

DET BLINDE MODERNE MENNESKET

For å se at kjolen er blod, må du ha et slørete blikk. Ergo må du da ha et dårlig syn. Sveinung Lidsheim snakker da på hva blodet gjelder. Han snakker på at vår evne til å se blir drept i dette samfunnet.

Da snakker han på slike ting som utdanning, sosiale medier og andre medier og flertallets påvirkning og makt.

I dette moderne samfunnet er det i virkeligheten ikke lov til å tenke selv. Dermed har man ikke lov til å se sannheten. Dermed kreves det at man er blind.

Og da blir jo demokratiet ødelagt, når folk ikke klarer å tenke selv og ikke klarer å se sannheten, se klart om du vil!

Så dette demokratiet er ødelagt. Har blitt drept. Fordi folk er blinde!

Kvinnen betyr i denne sammenhengen en person. Men når man tolker dette, må man snu det på hodet. Det er altså ikke personen eller enkeltmennesket som blir drept, men samfunnet. Altså demokratiet, slik jeg nettopp har forklart.

Det som Sveinung Lidsheim snakker på er altså at det moderne mennesket har en udemokratisk personlighet! At det moderne mennesket faktisk er udemokratisk, og ødelegger demokratiet!

Dermed er dette demokratiet drept ved roten, noe han fremhever ved at kvinnen, som representerer samfunnet, har røtter. Har røtter av blod. Har blitt drept ved roten!

DET UTDATERTE MODERNE MENNESKET

Sveinung Lidsheim presenterer kvinnen som rød. Dermed sier han det engelske ordet RED, som betyr følgende:

RED = Retired, Extremely Dangerous!

Han snakker da på det jeg nettopp forklarte, nemlig at dagens moderne mennesker har en demokratistridig personlighet og mangler evnen til å tenke selv og se sannheten.

De hører altså ikke hjemme i et demokrati. Dermed er det utdatert. Og ordet retired henviser til dette.

Det utdaterte mennesket er ekstremt farlig, for det ødelegger demokratiet!

Budskapet er da at det moderne mennesket er alt annet en moderne. Det er faktisk helt utdatert! For det hører ikke hjemme i et demokrati!

DET DØDE MODERNE MENNESKET

Sveinung Lidsheim oppgir altså ordet rød. For vi kan ta det på norsk også. Og ordet rød er faktisk ordet DØR som er snudd bak frem.

Han sier da at det er galt å drepe mennesker. Det er altså helt feil, snudd på hodet, når mennesker dør.

Da snakker han på dagens oppdragelse og utdanning, som dreper mennesker. Han snakker da på at Babyer, barn og ungdommer er de sanne menneskene, og at dette samfunnet jobber livet av seg for å drepe dem, ved å gjøre dem voksne, så voksne at de ikke lenger er menneskelige!

Samtidig forklarer han litt rundt hvordan dagens mennesker dør. For ordet dør henviser til det å være en døråpner, altså det å bry seg om andre.

Sveinung Lidsheim sier da at dagens moderne mennesker dør, fordi de bare bryr seg om seg selv. Fordi de ikke er noen døråpnere, altså!

Og det han snakker på da er at du må kunne ta andres perspektiv, samt å ta ulike perspektiver generelt, for å i det hele tatt være intelligent. Problemet er da at når man blir så overfladisk, selvopptatt og egoistisk som det moderne mennesket, så mister man evnen til å ta ulike perspektiver, inkludert andres perspektiv.

Dagens samfunn lærer opp alle til å kun ta to perspektiver, nemlig flertallets og samfunnets perspektiv og sitt eget. Da mister folk evnen til å i det hele tatt tenke.

Dermed blir folk retarderte. Og det betyr at folk rett og slett blir hatefulle, for de legger alt for hat som faller utenfor det som er opplest og vedtatt av samfunnet, flertallet og samfunnets ledere!

Da snakker vi om hatefulle idioter. Og da snakker vi om folk som har sunket så lavt som det overhode er mulig å synke som menneske.

Og der har du det moderne mennesket! Den løgnerske, hatefulle og overfladiske helksa som bare bryr seg om seg selv!

DET HYKLERSKE MODERNE MENNESKET

Heksa på maleriet later som om den bryr seg om treet, ved at heksa sine røtter kjærtegner treets røtter. Problemet er bare at man ikke oppnår noen ting ved å kjærtegne et tre.

Når heksa kjærtegner et tre, så handler det altså bare om å fremstå som omtenksom og kjærlighetsfull selv. Det handler ikke om å faktisk beskytte trær fra avskoging, for eksempel.

Og i hvilken grad kvinnen bare bryr seg om hvordan hun fremstår og ikke om hva hun utretter, det fremheves av den flotte kjolen, som ikke har noen praktisk verdi der ute i naturen, men som faktisk er helt feilplassert!

Kvinnen har gått langt for å lyve. Dermed snakker Sveinung Lidsheim på hvor langt det moderne mennesket går for å lyve!

Han sier da at det moderne mennesket gjør omtrent hva som helst for å slippe unna med å være den retarderte og hatefulle heksa man er!

Det er ingen bygninger i nærheten. Dermed er heksa langt ute i naturen. Altså har hun gått langt.

Spørsmålet blir da om hun rett og slett har gått for langt. Og det er dette spørsmålet som Sveinung Lidsheim ønsker at vi skal fundere over!

🙂

DET ER LITT I DET BLÅ

Men så gir han selv svaret. For bildet er faktisk blått. Dermed sier han at det er litt i det blå. Altså om det moderne mennesket har gått for langt. Altså om det moderne mennesket faktisk har blitt oversivilisert, og dermed faktisk har blitt usivilsert!

Vi lever i et samfunn som er så sivilisert at det ikke er lov til å fortelle sannheten en gang! Et samfunn som er så sivilisert at alle må være enige, slik at det ikke er lov til å tenke selv en gang!

Dermed drar Sveinung Lidsheim en spøk, når han sier at det er litt i det blå om det moderne mennesket har gått for langt.

Han fremhever da at han har sans for humor. Dermed snakker han på viktigheten av å ha sans for humor. Dermed sier han indirekte at dagens mennesker mangler sans for humor.

Og slik går det når man blir ei overfladisk, selvopptatt og egoistisk heks! Da blir den minste ting, faktisk nettopp små og ubetydelige ting, en trussel!

Og da blir man rett og slett så smålig at sansen for humor forsvinner. Det eneste man kan gjøre da er å sitte og småle av noen tv-programmer. For man er i hvert fall ikke noen klovn selv!

Så humoren må man eventuelt få servert, slik man får servert alt mulig annet også, inkludert ideer og nye tanker, for man er nemlig helt ute av stand til å tenke selv!

Mange sitter og leser bøker. Fordi de selv mangler fantasi!

Dette snakker Sveinung Lidsheim på ved å presentere et maleri. Han sier at det kanskje er på tide at du begynner å gjøre noe annet enn å lese bøker! At du begynner å undres litt og reflektere, over hva noe betyr! Altså at du tenker selv, og prøver å forstå ting selv!

Og da understreker han nettopp alt det som dette kunstverket handler om. Nemlig at dette har gått for langt. Folk har blitt oversiviliserte! Så siviliserte at de ikke lenger er menneskelige, og så usiviliserte at det er løgnere!

For slike ting som sannheten er rett og slett noe usivilisert som truer sivilisasjonen og samfunnet. Og dette fremhever Sveinung Lidsheim ved at han maler at maleri, i stedet for å fortelle sannheten.

Han sier da at det ikke er lov til å fortelle sannheten, ikke er lov til å kritisere. Dermed sier han at dette ikke er et demokrati, for her er ikke sannhetssøken og sannheten hovedverdien.

Så han fortsetter og fortsetter på denne måten, ved å si det samme om igjen og om igjen. Dermed sier han at du ikke hører etter.

Dermed sier han at du ikke lytter til en kunstner. Og da forklarer han at folk ikke respekterer kunstnere. Og da snakker han på at folk ikke respekterer det frie og uavhengige enkeltmennesket.

Og da understreker han bare det han snakker på, som er at dette samfunnet har lagt mennesket for hat! Her er det ikke lov til å være et menneske! Her må alle være like, og her må alle være enige!

Slik er det faktisk i det moderne siviliserte samfunnet, at alle må være enige og at alle må være like. Ja, for alle må jo være siviliserte!

EN HIMMEL AV MULIGHETER

Ved å lage et blått maleri, som er farget av himmelens blå lys, snakker Sveinung Lidsheim på at himmelen er blå. Dermed minner han om at det er en vidåpen himmel her, en himmel av muligheter.

Dette er hans måte å gi et lite hint om at det også kan være rom for å være et menneske her.

Han snakker da på den muligheten, som ligger bak den blå himmelen, nemlig stjernehimmelen.

Dermed minner han om at et menneske riktignok på avstand kan se ut som et knøttlite lys. Men i virkeligheten er et menneske ei strålende, varmende og livgivende sol!

Et menneske altså. Et sant menneske. Altså den som er menneskelig. Den som har menneskelige kvaliteter. Ja, den som plasserer seg på stjernehimmelen til evig tid, ved å være ei ledestjerne for alle andre!

Da er faktisk Sveinung Lidsheim over på å latterliggjøre dagens politikere for å være visjonsløse, altså alt annet enn ledestjerner.

For stjernene er jo ikke der, i maleriet hans. Ergo sier han at vi i dag mangler ledestjerner. Altså sier han ta dagens ledere er visjonsløse.

Dermed er de ikke sanne ledere. De er altså alt annet enn ledere. De er villedere!

TIL HELVETE MED FACEBOOK

Med den blå fargen henviser Sveinung Lidsheim til Facebook, som har en blå logo og et blått design. Han sier da at dette samfunnet overskygges av Facebook. Og da sier han klart og tydelig at dette demokratiet faktisk overskygges av Facebook. Dermed ødelegges demokratiet av Facebook.

Da snakker han på hvordan Facebook bidrar til å undergrave ytringsfriheten ved å skape en kultur for intoleranse og sensur. Ja. For sensur er faktisk innebygd i Facebook, for på Facebook må man være korrekt, og grupper har regler som man må følge, og man risikerer å få innlegg slettet, bli kastet ut av grupper og til og med fra Facebook!

Så Facebook er en krig mot ytringsfriheten, og brukerne av Facebook hjernevaskes til å akseptere forbrytelser mot ytringsfriheten, altså forbrytelser mot menneskerettighetene og demokratiet.

Så dette demokratiet går rett til helvete med Facebook! Her dør mennesker, her dør det menneskelige, på grunn av Facebook!

På bildet har ikke kvinnen noen å snakke med. Dermed snakker Sveinung Lidsheim på at det ikke er lov til å være ærlig på Facebook.

Det er fort gjort å være litt for ærlig på Facebook. Da blir man kastet ut, enten av gruppa eller av Facebook!

Så det er ikke lov til å være ærlig på Facebook. Og samtidig er alle hellig overbevist om at Facebook er både avansert og moderne!

Men hva er avansert og moderne med å legge ærlighet for hat? Er ikke det noe som tilhører fortiden?

Og poenget er da at hele samfunnet går til helvete, når noe så grunnleggende som ærlighet blir bannlyst. Da er det virkelig ikke lov til å være et menneske lenger!

Og får man en kultur for å være umenneskelig. Og da blir det faktisk et poeng i seg selv å være umenneskelig, for å fremheve at man ikke er menneskelig.

Kvinnen på bildet er ganske naken oventil. Dermed kan hun også tolkes som naturlig. Samtidig er hun helt alene i natten.

Dermed snakker Sveinung Lidsheim på at den som er ærlig fort blir ensom i dette samfunnet. Den som rett og slett er naturlig, altså ærlig, har ingen plass her!

Sosiale medier har altså ikke styrket demokratiet eller ført til et bedre samfunnet. Det har faktisk bare ført til at samfunnet har blitt mer usivilisert, ved at det har blitt oversivilisert!

HELE SAMFUNNET ER EN LØGN

Dette samfunnet presenterer seg som moderne. Men sannheten er at det nettopp er de tingene som gjør dette samfunnet moderne, som gjør det usivilisert og utdatert!

Dermed blir det moderne faktisk en løgn.

Og dette snakker Sveinung Lidsheim på ved at kvinnen på maleriet har en svært moderne kjole, samtidig som kjolen tildekker sannheten, den nakne sannheten om du vil, altså kroppen.

Så det moderne er en løgn. Alle de tingen som får dette samfunnet til å fremstå som moderne er en løgn.

For det er faktisk de tingene som ødelegger dette samfunnet!

WOMAN IN RED

Filmen Woman i red handler om å bli forelsket. Sveinung Lidsheim henviser til den filmen, ved å presentere en kvinne med rød kjole.

Samtidig er kvinnen helt ensom og forlatt. Dermed sier han at de man skal elske, de er ensomme og forlatt i dagens samfunn.

Men slik blir det jo, når man får en standard for at alle skal være like og for at alle skal være like siviliserte. Da blir de få menneskene som skiller seg ut ved å tenke selv, altså de som faktisk har noe å bidra med, lagt for hat!

Nytenkende, kreative og ekte mennesker blir fort ensomme og forlatt i dagens oversiviliserte og ensrettede samfunn. De man som samfunn har mest å lære av, de man i første rekke burde elske og respektere, de faller utenfor.

De ønsker å bli elsket, men må snakke med trærne i stedet.

På engelsk heter det å ha sex “rooting”. Kvinnen må på sett og vis ha sex med et tre, på dette maleriet. Det er bare en tydeliggjøring av budskapet, som er at de som i størst grad trenger og fortjener kjærlighet og respekt faller utenfor dette samfunnet.

Jo mer ekte og nytenkende man er, i desto større grad faller man utenfor. For dette samfunnet har forelsket seg i den konforme og adlydende horefitta og den konforme autoriteten, altså personer som ikke tenker selv eller er ærlige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *