Oljeberget 36: Finnes det en rettferdig Gud? (PR23)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 23

Det er klart at nå når jeg som er Messias har ankommet… la oss si for 12 år siden… uansett… så lurer folk selvsagt på om det finnes en rettferdig Gud!

Eller kanskje ikke!

For folk har jo slike ting som religion, nettopp for å slippe å fundere over slike spørsmål! Og de som er ateister, de er jo sterke i troen på at det ikke finnes noen Gud i det hele tatt!

Slik sett tar hele verden det med knusende ro nå, og hele verden er forresten hellig overbevist om at jeg ikke er Messias! For én del av verden tror på religioner som er skrevet i stein, og som rent logisk betyr at det ikke er behov for noen Messias! Og den andre delen av verden tror jo ikke på Gud!

Jeg kan godt svare likevel!

For de som måtte være interessert i dette spørsmålet, så kan jeg godt besvare det!

La oss nå ta et steg eller to tilbake, og se nærmere på folk sin oppfatning av en rettferdig Gud. Folk ser da på Gud som en slags dommer, som utmåler en straff, akkurat slik som en dommer bestemmer straffa i en rettssak.

Men der har du så absolutt ikke Gud!

Og hvordan Gud straffer folk, det er så fjernt fra folk sin forståelse av hvordan en dommer straffer folk, som det er mulig å komme! Så det vil faktisk ta litt tid å forklare dette!

Men la meg prøve…

Hvor skal man begynne?

Ja. Hvor skal man begynne, for å forstå seg på Gud?

Jo. Man må begynne før Universets begynnelse. Du kan egentlig si at alt skjedde før Universet ble skapt!

Alt som har med Gud å gjøre er egentlig bare konsekvenser av ting som skjedde før Universet ble skapt! Derfor må man rett og slett se på hva som skjedde før Universet ble skapt, for å forstå seg på Gud!

🙂

Så hva skjedde?

Det som skjedde var at Gud var synsk. Så Gud forutså hele historien!

Forstår du dette? Og forstår du at Gud allerede på det punktet var en klovn?

For det som skjedde, det var altså at Gud forutså historien, og tenkte at… dette går jo ikke an! Dette er jo den reneste galskapen, og den reneste ondskapen!

Og hva snakker vi om da?

I en virkelig verden, så er det slik at noen styrer. Og de som søker til makten, det er personer som ønsker å ha makt og som ønsker å ha kontrollen. Dermed blir det helt naturlig slik at de som styrer, det er folk som kun bryr seg om egen makt og som dermed ønsker å undertrykke alt annet, la oss si alt som er hellig, for å sikre sin egen makt!

Folk som ønsker makt, de ønsker kontroll! Og for å få kontroll, så må de ta kontrollen! Og dermed må de undertrykke alt som truer sin egen makt, slike ting som at folk i det hele tatt tenker selv!

Så det som helt naturlig skjer, det er at man får regelrett onde personer som herskere, som maktpersoner!

Du får helt naturlig Satan ved makta!

Og når du først har fått Satan ved makta, så nekter jo Satan å ansette noen andre i lederposisjoner, som ikke er Satan! Så da får man ledere overalt i samfunnet, som rett og slett er Satan! Satanismen forplanter seg altså nedover fra toppen!!!!

Pasientreiser er et godt eksempel på dette, for Pasientreiser er en liten del av Sykehuset Innlandet, som er en liten del av Helse Sør-Øst, som er en del av det offentlige, som er styrt av de onde stortingsprestene fra helvete!

Får man onde ledere på toppen av samfunnet, så får man også det i resten av samfunnet!

🙂

Og det jeg kan si er at Gud er svært opptatt av at verden skal være virkelig, noe som betyr at verden er svært realistisk. Og da kan vi alltids filosofere over “når” Gud bestemte seg for at verden skulle være realistisk, sorry, virkelig!

Men det som skjedde helt fra starten av, det var at Gud tenkte som så at det ikke er noe morsomt med en verden, med mindre den er virkelig! Så det aller første Gud bestemte seg for var at verden skulle være virkelig, altså realistisk!

Og da var allerede grunnlaget lagt for at Satan skulle styre verden!

Og hva var neste steg da?

Som du sikkert forstår så gikk det slag i slag, eller steg for steg, i starten. Og det som Gud bestemte seg for, veldig tidlig, men altså etter at Gud hadde bestemt seg for at verden skulle være virkelig, og la oss si etter at Gud hadde forutsett hele historien også, det var at Gud skulle være den Guden som folk flest hadde fortjent!

Og det høres vel ikke urimelig ut, eller? 🙂

Og så var det nå en gang slik at Gud var svært bevisst på hva som skjer her akkurat nå, når jeg som er Messias ankommer. Dermed ble det et stort poeng for Gud å være den Guden som dagens rasshøl har fortjent!

Eller du kan si den Guden som folk flest her i dag har fortjent! For det er folk flest som har plassert Satan ved makta i dagens moderne demokratier!

Så poenget er da at for Gud er det ikke noen forskjell på å være den Guden som folk flest har fortjent og den Guden som Satan har fortjent!

For folk flest har plassert Satan ved makta, og er dermed slik sett selv Satan!

Poenget er da at Gud bestemte seg for å være den Guden som folk flest og de som styrer her i dag har fortjent!

Et annet moment

Et annet moment oppi dette, det er at Gud forutså Universet, og derfor forutså de voksne sin maktkamp mot Babyer, barn og ungdommer!

Enkelt sagt kan du si at Gud forutså dagens utdanning, samt barnevernet og psykiatrien, som alt sammen er overgrep som de voksne begår mot Babyer, barn og ungdommer!

Så Gud fikk for seg at de voksne generelt var Satan!

Og dermed ønsket Gud å være den Guden som de voksne rasshøla hadde fortjent!

🙂

Og samtidig var det som sagt et poeng for Gud å være den Guden som Satan, kall det de som styrer her i dag, har fortjent!

Og de som styrer her i dag, det er rett og slett voksne personer som er litt ekstra voksne! Voksne personer som rett og slett er litt mer maktsyke enn voksne personer flest, og som rett og slett er litt mer utspekulerte enn voksne personer flest, og som rett og slett er litt mer materialistiske og grådige enn voksne personer flest, og som rett og slett er litt mer kyniske enn voksne personer generelt, og som rett og slett er litt mer løgnerske og uærlige enn voksne personer flest!

Så vi snakker hele veien om at Gud ønsket å være den Guden som voksne personer har fortjent!

Gud er straffa!

Det jeg forklarer nå, det er Gud selv er straffa! De voksne rasshøla fikk straffa si allerede før Universet ble skapt!

For helt fra starten av, så ble Gud verdens mest lekne, fantasifulle og rettferdige Baby!

Og selvsagt ga det muligheten for Gud til å være minst like partisk, forutinntatt og hatefull som de voksne er, hvis du forstår? Og da får jo de voksne smake sin egen medisin!

Ganske omfattende…

Helt fra starten av ble Gud en slik Baby som på liv og død skal vinne enhver konkurranse! Du kjenner til den typen Baby, ikke sant? En Baby som blir dritsur hvis den taper!

Så Gud ble en slik Baby! Og Gud oppfattet at alle kvaliteter som en person kan ha, utgjør en konkurranse!

Og Gud bestemte seg for å vinne enhver konkurranse! Dermed bestemte Gud seg for å være verdens mest komiske person, verdens mest onde person, verdens mest lekne person, verdens mest løgnerske person, verdens mest rettferdige person og så videre!

Og heldigvis for Gud, så betydde det at Gud måtte være en ganske vanlig Baby! Ja, riktignok med et par oppgraderinger, men faktisk ganske lik en helt vanlig Baby!

Og du kan si at når Gud justerer seg litt, så er det bare Gud som leker! Det er da Gud som er en svært leken Baby!

Så det faller innenfor Babyens lekenhet, når Gud går litt utover det å være en Baby, hvis du forstår?

Så uansett hvordan du vrir og vrenger på det, så er Gud uansett en svært leken Baby! Og det er altså den Guden som de voksne rasshøla har fortjent!

Og hvordan straffer Gud rasshøl?

Nå har jeg i stor grad allerede forklart hvordan Gud straffer rasshøl. For det Gud gjør, som den lekne Babyen Gud er, det er at Gud oppfatter at rasshøl ønsker å leke!

Og det synes Gud er kjempemorsomt, at de voksne rasshøla ønsker å leke!

Dermed straffer Gud med leken! Og det betyr helt konkret at den straffa folk får, den er uendelig mye strengere enn hva en vanlig dommer ville ha gitt!

Forstår du dette?

Problemet til de voksne er at de ikke forstår seg på lekenhet og fantasifullhet, eller på rettferdighet for den saks skyld! Dermed faller de voksne helt igjennom, når Gud kommer for å leke med dem!

🙂

Og hva var det Gud gjorde?

Merk nå før jeg begir med ut på å beskrive en del flere ting her, at Gud er helt latterlig og helt sinnssyk, og at det ene ikke utelukker det andre, når det gjelder Gud!

Så bare husk på det, at vanlig logikk ikke er til hjelp når man skal forstå seg på Gud! For Gud ønsker nemlig å være verdens mest latterlige og sinnssyke person, for å vinne alle konkurranser, slik jeg nettopp har forklart!

Så det jeg sier nå, om for eksempel Babyer, det utelukker ikke andre “forklaringer” rundt Babyer.

Men du kan si det slik, at Gud ønsket å “hjelpe” de voksne. Derfor sendte Gud Babyer som Guruer for de voksne!

Og siden Babyer da er Guruer, så er Babyer svært hellige! Og alt det som Babyer står for og lærer bort er da hellig!

Og som du sikkert forstår, så gjorde Gud bare vondt verre, ved å sende Babyer som Universets offisielle Guruer!

🙂

Så her ser du hvordan leken faktisk er virkelig, på den måten at den er helt realistisk!

Og da får de voksne rasshøla akkurat som fortjent, for det er nettopp de voksne rasshøla som mener at man skal være realistisk, kynisk og at man skal tilpasse seg og passe inn og så videre!

Så Gud prøvde bare å hjelpe på en måte som var både logisk og sosialt akseptabel, altså! Altså ved å sende Babyer som Guruer, når de voksne har blitt altfor voksne!

De voksne er vel å merke verdens fremste forkjempere for at man skal være realistisk, og som “belønning” for det, så er leken i høyeste grad realistisk og virkelig, når Gud kommer for å leke med de voksne rasshøla!

Poenget er da at når Gud kommer for å “hjelpe” de voksne, ved å få dem på rett kurs, så sender Gud Babyer som Universets offisielle Guruer. Men så betyr det bare i praksis at alt det som de voksne er og alt det som de voksne står for, det blir bare enda mer kriminelt, en enda større forbrytelse om du vil!

Ja, for alt det de voksne står for og er, det er i strid med Babyens visdom! Så når Babyer er Guruer, så gjør det altså bare vondt verre for de voksne rasshøla!

Forstår du dette?

Hele dette samfunnet er styrt av de voksne. Alt som foregår her, det foregår på de voksne sine premisser! Dermed er hele dette samfunnet en krenkelse av Babyer og deres visdom!

Dette samfunnet er en eneste stor krig mot alt det som Babyer står for og lærer bort! En krig mot alt det som de hellige Guruene står for og lærer bort!

Og det vi snakker om her, det er at selv om de voksne får opplæring fra Guruene, i slike ting som lekenhet, fantasifullhet, snillhet og godhet, ærlighet, spontanitet, rettferdighet og humor – alle de tingene som bidrar til at en person blir menneskelig og frisk… til tross for at de voksne får opplæring i alle disse tingene, så presterer de voksne å spytte på den opplæringen og dermed å krenke de hellige Guruene!

Og nå har de voksne selv bestemt at det skal lekes med autoritetskonseptet! For de voksne har opphøyet seg selv til den evige autoriteten her, og har skapt et samfunn med falske autoriteter, kall det autoriteter som ikke er noe annet enn en “autoritet”, hvis du forstår?

Poenget er da at dette med å respektere autoriteter, det er litt viktig her! For den leken har de voksne selv bestemt at man skal leke!

Dermed blir det faktisk ekstremt viktig å respektere Babyer! Og helt konkret blir det verdens største forbrytelse å ikke respektere Babyer som Guruer!

Du kan si at Babyer er loven og politiet og alt sammen, på en gang!

Og Babyer er ikke bare Guruer, for de redder faktisk verden fra ondskap! Dermed er de også Messias!

Poenget er da at Babyer er mye helligere enn noen kan forestille seg! Og det betyr at dette samfunnet er mye mer kriminelt enn noen kan forestille seg, bare i kraft av at det krenker Babyers autoritet som Guruer, ved at alt i dette samfunnet faktisk er et hån mot Babyer og Babyers visdom!

Det går slag i slag!

Jeg kunne nevnt utallige slike ting som dette, som rett og slett medfører at ting går rett til helvete, når Gud for eksempel prøver å være snill og hjelpe de voksne!

De som er onde, de straffes altså med leken!!!!!

Enda et lite moment

Som jeg sier er det mange parallelle ting som skjer på en gang. La meg forklare en av dem!

Gud forutså psykiatrien, altså dette samfunnets hat for ungdommer og ungdommelighet!

Og da kan du godt si at Gud ønsket å komme selv, for å “hjelpe” de voksne med å respektere ungdommer!

Dermed valgte Gud å være mentale lidelser, og Gud forventet da at alle ville forstå at det var Gud som tok kontroll over tankene, følelsene og faktisk hele livet til samfunnets ofre! Sorry! Ungdommer!

Uansett. Gud ønsket bare å hjelpe, ved å være mentale lidelser!

Men så viste det seg at Gud bare forårsaket psykiatrien, in the first place!

Men du skjønner, at da leker Gud bare den leken som dagens politikere har bestemt at man skal leke! Og den leken går altså ut på å late som om man kommer for å løse problemene, når det faktisk er en selv som forårsaker problemene!

Så Gud leker da bare den leken som dagens politikere selv har bestemt at man skal leke! Beklager å måtte gjenta meg her, men jeg ønsker bare å spikre dette viktige poenget!

Og resultatet av at Gud leker den leken, det er at dagens politikere sitter der og opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre og for ungdommer… og gjør dette snart 100 år etter at man faktisk fikk menneskerettigheter, slike rettigheter som rettssikkerhet, ytringsfrihet og rett til frihet fra tortur!

Jeg tror jeg nevnte de tre viktigste menneskerettighetene der, men samma det! 🙂

Gud straffer altså med leken!

Gud er altså den typen person som straffer med leken! Gud ønsker på sett og vis at straffa skal være en del av denne verden!

Gud ønsker at folk skal kunne ta og føle på hvordan Gud straffer med leken!

Hvor latterlig er Gud?

Jeg har i dette innlegget knapt begynt å skrape på overflaten av hvordan Gud straffer rasshøl med leken!

Og det sier jeg deg! At dette er ikke akkurat representativt for hvordan Gud straffer rasshøl, det jeg beskriver i dette innlegget!

Jeg bare noterer at hvis disse tingene som jeg sier her i dette innlegget er latterlige og sinnssyke, så er det egentlig bare småtteri i forhold til en del andre ting!

En del andre ting som det rett og slett er vanskelig for meg å forklare! For det faller rett og slett på sin urimelighet!

Poenget er da at Gud er helt urimelig og helt sinnssyk… ja, litt slik som de voksne… når Gud skal straffe rasshøl!

Og bare for å spikre dette, så kan du si at et voksent rasshøl kanskje i samfunnets øyne hadde fortjent 10 år i fengsel. Men som et resultat av Gud sin lekenhet, så får vedkommende UENDELIG MANGE ÅR I FENGSEL!

Hvis du forstår? Personen får en straff som er uendelig mye strengere enn 10 år i fengsel! Og det skyldes altså to ting. Nemlig at verden er virkelig og at Gud straffer med leken! Og det betyr rett og slett at ting tar helt av!

Hva snakker jeg på da?

Jeg snakker på slike ting som at de voksne rasshøla og stortingsprestene selv har bestemt at ALT ER LOV!

Så Gud har faktisk fått helt frie tøyler! For når du kan operere en Nazi-konsentrasjonsleir for superhelter som er sendt av Gud, i et moderne demokrati snart 100 år etter at man fikk menneskerettigheter, så er alt lov!

De som styrer her, de har selv bestemt at det er de selv som bestemmer! Dermed har de selv bestemt at alt er lov! For de har nemlig bestemt… at alt er lov!

De ønsker helt konkret å leke den leken med Gud! Og det er faktisk VIRKELIG at de ønsker å leke den leken! Og det er faktisk VIRKELIG at de selv har bestemt at man skal leke den leken!

Ja, for det er faktisk VIRKELIG at Gud er verdens mest lekne Baby, som ønsker så inderlig å leke med rasshøl! For Gud er VIRKELIG verdens mest rettferdige person, som derfor elsker å leke med rasshøl!

Poenget er da at det er en lang rekke slike ting, slike ting som de voksne rasshøla selv bestemmer, som gjør at leken tar helt av!

Og bare for å spikre dette altså, så er det slik at når de voksne bestemmer seg for å være rasshøl, så bestemmer de seg i praksis og i virkeligheten for å leke med Gud! For Gud har allerede bestemt seg på forhånd for å leke med rasshøl, så det er det ingenting å gjøre noe med!

🙂

Og bare for å spikre dette, så kan ikke jeg fortelle den hele og fulle sannheten om hvordan Gud leker med rasshøl, for sannheten faller rett og slett på sin urimelighet!

Det har overhode ingen funksjon at jeg prøver å gi det fulle bildet av hvor langt Gud er villig til å gå, for å vinne den konkurransen som politikerne har startet, den som handler om hvem som er mest ekstrem på å demonstrere at alt er lov!

🙂

Jeg kan dessverre ikke forklare alt i detalj, for det er uansett ingen som ville ha trodd meg!

Det eneste jeg kan si er at Gud ønsker å overgå dagens politikere, når det gjelder dette med å demonstrere at alt er lov! For politikerne har nemlig startet en konkurranse, som Gud akter å vinne!

For Gud er nemlig den typen Baby som på liv og død skal vinne enhver konkurranse!

Og da er vi tilbake til utgangspunktet, som er at Gud rett og slett er verdens mest lekne Baby! Og til syvende og sist, så er det det som er straffa!

Så straffa, den ble iverksatt allerede før Universet ble skapt.

Jeg tuller ikke!

Jeg kan forresten nevne en liten ting. Bare en av utallige ting som er helt latterlige, og som folk har problemer med å tro på, okay?

En del ting i dette Universet er ren ondskap, og skyldes at Gud tok ordre fra dagens politikere allerede før Universet ble skapt!

For politikerne hadde selv bestemt at de skulle ha all makt, ved å føre en maktkamp mot både kunstnere og frie samfunnskritikere, ved at kunstnere måtte leve på kunstnerstipender og samfunnskritiker uansett ikke var noen profesjon!

Og psykiatrien er jo også et viktig ledd i politikernes kamp for å sikre seg all makt ved å undertrykke tenkning, kritikk, ungdommelighet og kunst i samfunnet!

Poenget er da at politikerne selv har bestemt at de skal ha all makt! De ønsket altså å leke den leken! Og det betyr at Gud tok ordre fra dem allerede før Universet ble skapt!

Det jeg snakker på nå er beskrevet ganske godt i denne videoen:

Hvor latterlig går det an å bli?

Jeg er ganske sikker på at, hvis du i det hele tatt er med på disse resonnementene, så sitter du der og tenker at… dette går jo ikke an! For så sinnssyk og så latterlig kan ikke Gud være!

Men poenget er da at Gud ønsker å være verdens latterligste person, fordi de maktsyke partiprestene som styrer her på sett og vis har startet den konkurransen!

Og Gud ønsker å være verdensmester i humor! Og det betyr at Gud helt konkret ønsker å ta humor så langt at folk blir helt oppgitt og faktisk begynner å grine!

Når folk legger Gud for hat og begynner å grine, da regner Gud det som at Gud har vunnet den konkurransen i humor som Gud ønsker å vinne!

Gud ønsker altså å gå lenger enn noen andre innen humor. Og dette er en av grunnene til at Gud KUN BRYR SEG OM Å STRAFFE RASSHØL! For det er jo ganske latterlig!

Gud er altså villig til å gjøre HVA SOM HELST for å straffe rasshøl! Og alt sammen foregår som du sikkert skjønner innenfor lekens rammer!

Og dette som jeg snakker på nå, det har også å gjøre med at Gud ønsker å være verdens mest rettferdig person, noe som betyr at Gud ønsker å ta rettferdighet helt til ekstremen!

Så Gud velger da å fokusere kun på dette med å straffe rasshøl, og Gud tar dette med å straffe rasshøl helt til ekstremen, og klarer da å vinne den konkurransen som pågår her som handler om hvem som er mest sinnssyk også!

Så ja, det har virkelig rabla for Gud, og Gud akter å vinne alle konkurranser på en gang, om du vil!

🙂

Hvem er mest løgnersk?

Og bare for å presisere dette, så lyver Gud til folk som er synske og til folk som er religiøse. For Gud ønsker nemlig å vinne den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er den styggeste løgneren!

Gud lurer folk inn i religion, ved å lure dem til å tro at Gud er full av kjærlighet og tilgivelse!

Gud er da noe av den samme bedrageren som dagens stortingsprester! Det er altså Gud som prøver å vinne den konkurransen som de har startet, som stortingsprestene selv har startet!

🙂

Dette er tragisk!

Stortingsprestene har startet en konkurranse som handler om hvem som er mest tragisk. Og den konkurransen akter Gud å vinne!

For Gud er som sagt en av de Babyene som på liv og død skal vinne enhver konkurranse!

Vitenskapelig, jo da!

Og hvis du lurer på om Gud ønsker å vinne den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er mest vitenskapelig… så jo da! Gud akter også å vinne den konkurransen!

For ingenting funker så bra som at det faktisk finnes en rettferdig Gud, vel å merke en rettferdig Gud som er dønn synsk og ikke har noen som helst hemninger, og som ikke bryr seg om noen annen ting enn å straffe rasshøl!

Så Gud akter å vinne den konkurransen også!

Er Gud også mest religiøs?

Du lurer på om Gud også ønsker å vinne den konkurransens som handler om hvem som er mest religiøs? Jo da! Gud har sine egne Guder, som er uendelig mye helligere enn noen Gud som folk flest tror på!

Og de Gudene sitter i psykiatrien, altså i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig!

Her ser du hvordan Gud straffer stortingsprestene med leken!

Og det jeg kort og godt kan presisere, det er at når man dømmer og henretter helt uskyldige personer, altså samfunnets ofre, så gir man dem en straff som er uendelig mye større enn hva de har fortjent!

Og da starter man vel å merke den konkurransen! Den konkurransen også! Den som handler om hvem som er mest ekstrem på det å gi noen en straff som er uendelig mye større enn hva de har fortjent!

Og det jeg driver og forklarer her, det er altså at Gud akter å vinne den konkurransen der! Den også!

🙂

Har jeg gjort meg forstått?

Det jeg har forklart i dette innlegget er at Gud leker på så mange måter på en gang, at det er umulig for folk å forstå hva som faktisk foregår!

Strengt tatt er det helt umulig for deg som leser dette nå, å forstå deg på Gud! Selv om du har noen holdepunkter i det jeg har skrevet her, så sitter du fortsatt igjen med det faktum at Gud gjør så mange ulike ting på en gang, og at ulike ting ikke utelukker andre ting og så videre!

Så uansett om du nå har lest dette innlegget, så er det svært vanskelig for deg å forstå deg på Gud!

Men det er jo en del av Gud sin vitenskap. Altså at rasshøla aldri skal føle seg trygge på hva Gud holder på med og ikke holder på med!

At folk ikke er helt trygge på Gud er kanskje ingen uting? Kanskje folk i dag rett og slett er litt for trygge på Gud?

Bare en liten tanke…

Jeg kan godt presisere dette, at for Gud er humor overordnet alt annet. Dette betyr i praksis at når du begynner å gråte, så begynner Gud å le!

Og det har også å gjøre med at Gud har en helt vitenskapelig tilnærming til humor. Så Gud forholder seg til at humor, det er noe man først og fremst trenger når alt går til helvete!

Ja, og takket være Gud, så har jo hele denne verden gått til helvete! Så da mener Gud at det er grunn til å le!

Men så er jo alt sammen så tragisk, at det er til å grine av! Og da ler man jo ikke! For det er jo til å grine av!

Men det synes Gud er festlig å se på, at folk gråter når det egentlig er grunn til å le! Det er for Gud ganske komisk!

Og en av de tingene som Gud sikter til, det er at hvis folk hadde hatt evnen til å virkelig le av ting som er tragisk, så hadde folk faktisk ledd når dagens politikere stiller til gjenvalg!

Poenget er altså…

Jeg sier bare at Gud vet hva Gud holder på med. Gud har full kontroll! Og det er som jeg har sagt slik at det ene ikke utelukker det andre.

Det er altså ikke slik at det at Gud er helt sinnssyk og ute av kontroll og rett og slett er et komplett rasshøl, utelukker andre ting! Slike ting som at Gud har full kontroll, er dønn vitenskapelig og vet nøyaktig hva Gud holder på med!

Så bare merk dette! Gud er en slags ustø klovn, som på magisk vis klarer å balansere på en meget stram line!

🙂

Du kan bare se det for deg, hvordan Gud sjangler og ser ut til å falle, men på mirakuløst vis klarer å få plassert beina riktig til å klare å spasere rett over en stram line!

Hva har jeg beskrevet i dette innlegget?

Jeg har beskrevet en Gud som er uendelig mye mer intelligent enn dagens maktsyke politikere, som er så maktsyke at de er regelrett blinde!

Jeg har beskrevet en Gud som er så intelligent, årvåken, reflektert, bevisst og leken at Gud ikke har noen som helst problemer med å leke rasshøl rett inn i helvete, uten at de selv forstår hva som foregår!

Se på dagens politikere! De sitter der på stortinget og opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre og for superhelter som er sendt av Gud, og aner ikke hva som foregår!

Det faller dem aldri inn at Gud faktisk er mentale lidelser, og at Gud selv har fremprovosert psykiatrien, og dermed er fullt inneforstått med hva som foregår der!

Tenk på dette! Stortingspolitikerne er så maktsyke at de ikke klarer å forstå noen verdens ting, for de er faktisk blinde av maktsyke!

De bryr seg bare om makt, og dette har rett og slett gjort dem blinde! De har fått tunnellsyn! Ergo er de altså blinde!

Ja. Og da har de fått akkurat som fortjent! Hele veien, ned i den minste detalj, så får rasshøla akkurat som fortjent!

Og de har ikke bare fortjent å være blinde, men de har fortjent å sitte der og kose seg med lønna si, makta si og alle særordningene sine, og å sitte der og vedta hellige lover som hele samfunnet deepthroater som horer!

Ja, for da får de inntrykk av at det er fritt frem for dem, og inntrykk av at de selv rett og slett er hellige, så hellige at alt er lov!

Og poenget er da at Gud har lurt dem opp i det hjørnet, det hjørnet hvor de sitter der og tror at for dem… så er alt lov!

Og Gud har selv gjort dem så maktsyke og blinde som de har fortjent å være!

Det jeg sier er at Gud gjør rasshøl til så store rasshøl som de har fortjent å være! Og det som skjer er at folk bestemmer seg for å være rasshøl. Og da har de selv bestemt det!

Og som den lekne Babyen som Gud er, så forholder Gud seg til at de selv har bestemt at de skal være rasshøl!

Så der ser du, at Gud veldig lett oppfatter at rasshøl inviterer til lek og moro!

Så denne verden er rett og slett et slakteri, hvor rasshøl blir slaktet av Gud på samlebånd!

Og det er nettopp det tragiske, at Gud sin lek med rasshøl nettopp plasserer rasshøla ved makta og dermed totalt ødelegger hele verden!

Hvis folk bare hadde klart å le…

Og hvis du nå spør Gud om dette, så er Gud av den typen som ikke bare er svært leken, men som også er opptatt av ting skal være virkelig.

Og som den komiske Babyen som Gud er, så ønsker Gud seg en verden hvor ingenting er viktigere enn å le!

Og det er dit vi har kommet i dag! Vi har kommet dit hvor det eneste som kan redde verden er at folk ler!

Altså at folk ler når dagens politikere stiller til gjenvalg!

Gud mener altså at det ikke er for mye å be om at folk ler!

Og det latterlige er at Gud som den sta Babyen som Gud er, faktisk har bestemt seg for at det å ikke le skal være verdens største forbrytelse!

Og dette gjelder også i forhold til psykiatrien, som er å regne som verdens største forbrytelse. Psykiatrien er et resultat av at man ikke ler av mentale lidelser!

I det øyeblikket du ler av en mental lidelse, så forstår du at det er Gud! For det er den mest naturlige latterlige forklaringen, hvis du forstår?

Så man må le av mentale lidelser, for å forstå seg på mentale lidelser, som rett og slett er noe så latterlig som Gud som gir deg en kunstnerutdanning og samtidig prøver å avskaffe all ondskap i verden ved å avskaffe all religion ved å være Satan selv!

🙂

Og man må le av stortingspolitikerne, når de stiller til gjenvalg!

Gud er altså veldig sta i forhold til humor. Og Gud mener at det ikke er for mye forlangt at folk skal le!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *