Oljeberget 35: Forbudt å være en kunstner (PR22)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 22

Hvis det er strenge regler for kommunikasjon, så betyr det at det ikke er lov til å være en kunstner.

Og når samfunnet i dag mener at det ikke har strenge regler for kommunikasjon i forhold til kunsten, så er det et eksempel på nettopp det jeg sier. Her er det forbudt å være en kunstner!

I dag har man bestemt at en kunstner ikke har lov til å kommunisere en gang, slik at man mener at det uansett ikke påvirker kunsten om det er strenge regler for kommunikasjon!

Tuller jeg nå? Neida! Det er slik dette samfunnet fungerer! Jeg forteller bare sannheten!

Sannheten er at her er det strenge regler for kommunikasjon, som totalt ødelegger kunsten!

Litt rart…

Det er litt rart at kunstnere ikke gjør som meg… skaper kunst med “helt vanlig tekst”. Hva kan det skyldes, mon tro?

Jo. Det skyldes at dette demokratiet fører en krig mot sannhetssøken, som er hovedverdien i et demokrati! Dette demokratiet er en krig mot demokratiet! Og den krigen føres ved at man blant annet forbyr kunstnere å bruke tekst!

Og hvordan forbyr man kunstnere å bruke tekst? Jo, ved at det er strenge regler for skriftlig kommunikasjon!

Og det skyldes igjen delvis psykiatrien. Ja, er man ikke forsiktig, så ender man som kunstner opp i psykiatrien!

Oversett noen abstrakte eller svært kreative malerier til tekst, og du vi fort oppleve innsiden av ei fengselscelle i psykiatrien!

Prøv å vær like gal, kreativ og spontan når du skriver, som når du maler… ja… så fremstår du veldig fort som en psykiatrisk pasient, i dette drittsamfunnets øyne!

Sannheten altså…

Sannheten er altså, for det er det som står i overskrifta her… Sannheten er altså at man i dette samfunnet på en rekke ulike måter undertrykker kunstnere sin ytringsfrihet!

Se på meg! Jeg bruker tekst! Dermed er jeg ikke en kunstner en gang!

HA-HA-HA! JEG TROR VISST AT JEG ER EN KUNSTNER!

Her ser du at så fort man faktisk sier noe, så blir man langt fra respektert som kunstner! Ergo har ikke kunstnere ytringsfrihet i det hele tatt!

Det var bare dette jeg ønsket å si:

Her har ikke kunstnere ytringsfrihet i det hele tatt.

Hvorfor det?

Det er noen maktsyke partiprester fra helvete som styrer landet! De ønsker å ha all makt!

Flertallet her ønsker også å ha mest mulig makt. Dermed ønsker verken politikerne eller flertallet å ha kunstnere, altså enkeltpersoner som kan påvirke samfunnsutviklingen i positiv retning! Ja, for det er jo det som er jobben til kunstnere!

Og jobben til kunstnere er helt konkret å sørge for at man har et fungerende demokrati! Jobben til kunstnere er å styrke demokratiets hovedverdier!

Men neida! Ikke i dag! For i dag har man definert kunst som noen obskurt og uforståelig, noe som ikke hører hjemme i et demokrati!

Noe som man rett og slett ikke trenger, altså!

Hva er de maleriene du har på veggen?

Når du henger opp malerier på veggen, og står dere og lurer på hva de betyr for noe, så er du fornøyd med det! For du har da klart å drepe kunsten!

Og det føles jo veldig godt oppe i horefittehølet ditt!

Hvorfor malerier er ensbetydende med kunst i dag? Fordi de ikke utgjør noen trussel mot samfunnets øverste ledere eller det flertallet som de representerer!

Dagens kunstnere har ganske enkelt blitt kastrert, for å beskytte dagens moderne demokrati, et demokrati hvor folk ikke skal vite hva de stemmer på ved valg en gang, for da risikerer flertallet og makthaverne å miste makta si!

Så kunstnere oppfattes i dag som en trussel mot folkestyret, mot demokratiet! Derfor har kunstnere blitt kastrert!

Se på dem! Se på kunstnerne! De sitter der og jobber på slavekontrakter, som sikkert gir dem mindre penger enn om de hadde gått på sosialen som andre folk!

Og kunstnerne er fornøyd med det! For de har nemlig blitt kastrert, og mangler rett og slett selvrespekt og baller!

Hva er kunstnere sitt bidrag?

Kunstnere sitt eget bidrag er at de aksepterer alt det som samfunnet har bestemt, og marsjerer i flokk!

Se på kunsten deres! De jobber jo med de samme metodene! Kunstnerne går så og si rundt oppe i rumpa på hverandre på leting etter “inspirasjon”!

Det hele handler om å gjøre litt som alle andre, for å fremstå som en kunstner! Dagens kunstnere er mer opptatt av å fremstå som kunstnere enn av å gjøre en jobb i samfunnet som kunstnere!

Så kunstnere bidrar selv til at det er forbudt å være en kunstner her! De bidrar også ved at de ikke tolker verken sin egen eller andre kunstneres kunst!

Hva er vitsen med å lage kunst, hvis kunsten ikke betyr noe?

Hvis kunsten ikke har noen mening eller betydning, så trenger jo ikke folk å merke seg eller studere kunsten, heller da!

Hvis kunsten ikke er en form for kommunikasjon, hvorfor i helvete produsere kunst da? Hvis kunsten ikke har noe budskap, hvorfor kaste bort tiden sin på kunst da, for da inneholder jo kunsten INGEN VERDENS TING!

Her ser du at kunstnere fint klarer å ødelegge kunsten selv, ved å ikke tolke altså!

Kunsttolkning skaper kunst

Jeg mener at det er kunsttolkning som gjør kunst til kunst. Sånn i ytterste konsekvens, hvis du forstår?

Samfunnet må akseptere dette, at man må tolke kunst for å forstå budskapet i kunst. Samfunnet må altså akseptere at kunst er en kommunikasjonsform som rett og slett benytter seg av litt mer abstrakte symboler enn ord!

Selv om kunst baserer seg på ord, så må man fortsatt lese ordene som noe mer abstrakt enn ord!

Poenget er da at samfunnet må akseptere at kunst er en kommunikasjonsform som omfatter noe mer enn bare ord!

Hva jeg gjør?

Jeg revolusjonerer kunsten, ved å bryte med samfunnets standarder for kommunikasjon, og ved å fokusere på kunsttolkning!

Og folk er i dag så retarderte, at hvis jeg ikke hadde forklart slike ting som dette, så hadde folk hatt null sjanse til å forstå hva jeg holder på med, som altså er å revitalisere kunsten!

En kunstner må kunne stå helt fritt! En kunstner skal også kunne skape kunst som åpenbart ikke er kunst! Det at det i folk sine øyne åpenbart ikke er kunst, det er da å regne som et kunstnerisk virkemiddel, og er dermed noe som må tolkes!

Her ser du at man ikke kan sette absolutte grenser for hva som er kunst og hva som ikke er kunst! Det er opp til kunstneren selv å bestemme hva som er kunst og hva som ikke er kunst!

I det øyeblikket man begynner å begrense kunsten som uttrykksform, så begynner man i realiteten å diktere hva en kunstner skal tenke, føle, mene og gjøre!

Hva mener Gud om dette?

Gud er selv en kunstner. Og et av Gud sine fremste kunstverk, for ikke å si det aller fremste, det er jo mentale lidelser.

Så mentale lidelser, det er altså Gud som dikterer hva du skal tenke, føle, mene og gjøre!

Tvangstanker, tvangshandlinger, sterke følelser som du ikke har kontroll over, eller rett og slett en mangel på følelser. Det er ting som kjennetegner mentale lidelser. Dermed kan vi si at mentale lidelser dikterer hva du skal tenke, føle, mene og gjøre!

Så mentale lidelser, det er intet mindre enn Gud som sier at det er helt sinnssykt at samfunnet skal diktere hva en kunstner skal tenke, føle, mene og gjøre!

HELT SINNSSYKT!

JA, OG DET ER DEN RENESTE ONDSKAPEN, FAKTISK!

Dette sier mentale lidelser, ved å være helt sinnssyke og ved å være ren ondskap!

Så Gud vet dette, at det er helt sinnssykt og den reneste ondskap, å diktere hva kunstnere skal tenke, føle, mene og gjøre!

Er de forresten kunstnere?

Hvis du undersøker, så er alle de som får mentale lidelser kunstnere. Enten de i all hemmelighet har skrevet et par dikt, eller de er produktive malere, eller på andre måter er kreative, så er de alle sammen kunstnere!

De er også kunstnere i kraft av den mentale lidelsen, som er et kunstverk som de får rett fra Gud!

Det er altså ingen tvil om at de er kunstnere! Dermed sier Gud at det er helt sinnssykt og den reneste ondskap at man dikterer hva kunstnere skal tenke, føle, mene og gjøre!

Så Gud får altså sagt det!

Gud snakker på kunstnere, og på samfunnets overdrevne kontroll av kunstnere, som ender ut i psykiatrien!

Mentale lidelser er en total latterliggjøring av psykiatrien!!!!!

THE GODMOTHERFUCKER KNOWS…

Beklager dette!

Og slik går det, når man legger kunsttolkning for hat i så stor grad at man nekter å tolke verdens fremste kunstverk som kunst, mentale lidelser altså!

Dette samfunnet og dets ledere har lagt kunsttolkning for hat. Straffa for det er at man opererer en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre verdenskrig!!!!

Psykiatrien er straffa.

Og bare for å gjøre ting enda verre. Bare for å straffe dette samfunnet og dets ledere ytterligere for å ha lagt kunsttolkning for hat, så har altså jeg kommet!

Jeg som er Messias og som ankom allerede i 2005 og beviste allerede da at jeg er Messias.

Så jeg er en del av straffa! For dette samfunnet fortsetter med å operere en Nazi-konsentrasjonsleir for de kunstnerne og superheltene som Gud har sendt, de som har mentale lidelser altså!

Dette samfunnet fortsetter med psykiatrien, også etter at jeg har kommet og bevist at jeg er Messias og har sagt at psykiatrien skal legges ned på dagen!

Jeg kunne ikke vært klarere! Jeg kunne ikke vært tydeligere! Og det er straffa!

Det er den straffa man får, når man legger kunsttolkning for hat!

Og nå sitter dere der og ikke forstår noen ting av hva som foregår, for dere har nemlig klart det kunststykket å legge tolkning og fantasifullhet og lekenhet for hat! Altså har dere lagt tenkning for hat!

Dermed sitter dere der nå, alle sammen, og ikke forstår noen verdens ting lenger! For der skjønner faktisk ikke det jeg forklarer her!

Se på dere! Dere er stokk dumme! Dere fatter ingenting lenger, for Messias har ankommet!

Se på dere! Dere forstår ingenting, og det er nettopp straffa!

Og dette klarer dere ikke å forstå, at dere straffes hele veien, for å ha lagt kunsttolkning for hat!

Det går rett til helvete for dere, fordi dere har lagt kunsttolkning for hat!

Oppsummering

Dette samfunnet og dets ledere har fortjent å operere en Nazi-konsentrasjonsleir for de kunstnerne som Gud sender, også etter at jeg har ankommet og forklart at psykiatrien skal legges ned på dagen!

Her får dere akkurat som fortjent! Men dere klarer ikke å forstå det, for dere har blitt så dumme av å regelrett hate refleksjon og tenkning, at dere ikke er i stand til å forstå noen verdens ting!

Og det er straffa! Det at dere er så dumme, fordomsfulle og hatefulle overfor meg som er Messias, det er straffa!

Se på dere! Dere vasser i straff! Dere drukner i straff!

Men samtidig klarer dere ikke å forstille dere det som faktisk skjer, nemlig at dere som tilhører flertallet og dere som styrer her, skal kunne straffes!

🙂

Plutselig går det opp for folk at Gud er mer intelligent enn dem! Eller vent litt! Nei, det gjør ikke det! Det går ikke opp for folk at Gud faktisk er mer intelligent enn dem! For de har nemlig klart det kunststykket å legge kunsttolkning for hat, og har dermed lagt tenkning for hat!

Og det jeg sier er at dette samfunnet bare kan fortsette så lenge det bare vil, med å hate meg som er Messias, fordi det hater kunst og kunsttolkning!

Bare fortsett! For dere får akkurat som fortjent!

Dette samfunnet har fortjent å hate meg! Jeg er straffa!

Og alt dette som jeg forklarer nå, det klarer ikke folk å forestille seg en gang! Og det er altså poenget mitt, at når man legger kunsttolkning for hat, så legger man faktisk tenkning for hat!

Resultatet er da at man blir “fritt vilt” for en Gud som er uendelig mye mer intelligent, og som ikke har noen problemer med å straffe folk samtidig som de selv er hellig overbevist om at de både er på trygg grunn og faktisk blir belønnet!

Folk i dette samfunnet tror at de er heldige når de får penger og makt! Og de tror ikke på noen rettferdig Gud! Dermed er de helt sikre på at de er på trygg grunn, når de er psykolog, psykiater, lege eller politiker!

Og det er nettopp straffa! Straffa er at de er helt sikre på at de er på trygg grunn!

Og du kan se på mine skriblerier! Jeg skriver jo som om jeg er helt ute av kontroll, og dermed blir jeg ikke respektert!

Og tro det eller ei, men jeg er den Messias som dette samfunnet og dets ledere har fortjent! Dere har fortjent å ikke respektere meg som det jeg er! Dere har fortjent å ikke respektere meg som Messias!

Dette her, det dere leser nå! Det er straffa! Her får dere akkurat som fortjent!

Og jeg har bevist at jeg er Messias! Og enhver person med en viss statistisk forståelse kan akseptere dette!

Men se på deg! Jeg tar rotta på deg, for jeg skriver på en måte som gjør at du uansett ikke kan akseptere at jeg er Messias!

Dermed er dette blogginnlegget her og alle de andre blogginnleggene mine faktisk straffa! Du sitter og ser på straffa!

🙂

Men du klarer ikke å forestille deg at dette er straffa… for du har faktisk klart det kunststykket å legge kunsttolkning for hat! Altså har du lagt tenkning for hat, i så stor grad at du ikke klarer å forstå ting om det så blir forklart i detalj!

Jeg kan hamre dette opp i ræva di! Men uansett hvor mye jeg hamrer, så klarer du ikke å akseptere det jeg sier!

Og det er da straffa! Uansett hvor mye jeg hamret, jeg som har bevist at jeg er Messias, så klarte du ikke å akseptere det jeg sa!

Og dermed beviste du at du var helt retardert, og innrømmet dermed at du hadde lagt kunsttolkning for hat!

Du innrømmet forbrytelsen samtidig som du mottok straffa, men forstod aldri hva som skjedde!

Du var rett og slett for opptatt med å innrømme forbrytelsen din til å forstå hva som skjedde, som var at du innrømmet forbrytelsen!

🙂

Avskriver du dette som galskap? Da innrømmer du at du har lagt kunsttolkning for hat. Og det er straffa!

At du har lagt kunsttolkning for hat er straffa for at du har lagt kunsttolkning for hat, og den så du aldri komme!

Det fungerer som en straff i seg selv, når du hater… whatever! 🙂

Eller skulle jeg kanskje ordlagt meg på en annen måte for å klare å hamre dette opp i rumpesprekken din?????

Avslutter nå ja!

Og nå avslutter jeg dette innlegget. Og du klarer ikke å forstå hva det betyr, med mindre jeg forklarer det for deg!

Jeg har nå snakket på at psykiatrien må avsluttes. Dette betyr at når jeg avslutter innlegget, så minner jeg om dette!

Men du forstår ikke dette, ikke med mindre jeg hamrer det opp i ræva på deg! Da kan du eventuelt prøve å forstå det! Men i all hovedsak sitter du der og ikke forstår noen ting lenger!

Og det har du virkelig fortjent, for du har lagt galskap, fantasifullhet og kunsttolkning for hat i et moderne demokrati! Dermed har du lagt selve demokratiet for hat, for du har da lagt sannhetssøken og tenkning for hat, men selvsagt uten at du aner hva jeg snakker på en gang!

Og da får du akkurat som fortjent!

Så poenget er da at her får dette samfunnet og dets ledere akkurat som fortjent, men folk er helt ute av stand til å forstå hva som foregår!

OG NÅ AVSLUTTER JEG DETTE INNLEGGET! DETTE INNLEGGET, SOM ÅPENBART IKKE HØRER HJEMME I DETTE DEMOKRATIET!

AKKURAT SLIK SOM PSYKIATRIEN HELLER IKKE HØRER HJEMME I ET DEMOKRATI!

Og du forstå ikke at jeg nå har sagt ifra enda en gang, nå nettopp, og at det blir virkeliggjort av Gud på et senere tidspunkt!

Gud forholder seg til at det som skjer, faktisk skjer! Men det klarer du ikke å forestille deg en gang! For du klarer ikke å forestille deg at Gud på noen måte er intelligent og årvåken! For det betyr veldig raskt at Gud er en kunstner, og du har jo lagt kunst og kunstnere for hat, fordi du har lagt kunsttolkning for hat!

Så derfor forstår du deg ikke på Gud! Altså fordi du har… lagt kunsttolkning… for hat!

🙂

Alle forstår at hvis Gud er intelligent, så er Gud en kunstner! For da må man reflektere over verden, tolke verden! For en intelligent Gud ville gjort verden til et kunstverk! En intelligent Gud ville gjort verden meningsfull, mystisk og interessant, i motsatt rekkefølge!

Da ville man altså måtte forstå seg på Gud, som om Gud var en kunstner! Men det klarer du ikke, for du har lagt kunst, kunsttolkning og kunstnere for hat!

Derfor klarer du ikke å forestille deg at Gud på noen måte er intelligent! Og derfor lever du hele livet ditt som om Gud er både blind og dum!

Du er altså et komplett rasshøl fordi du har lagt kunst, kunsttolkning og kunstnere for hat! Din tro på en blind og dum Gud har gitt deg frie tøyler som rasshøl!

Og da får du akkurat som fortjent! For du har faktisk lagt intelligens for hat! For du har faktisk lagt hovedverdien i et demokrati for hat! Og du har faktisk lagt mennesket for hat!

Du er ei hatmaskin fra helvete! Fra helvete!

Dette forstår du deg rett og slett ikke på! Og slik går det når man legger kunsttolkning, kall det tenkning, for hat!

Da blir du så dum at du klarer å innbille deg at Gud er dummere enn deg og blindere enn deg!

Gratulerer med den bragden! Gratulerer med å ha blitt et komplett rasshøl fordi du har lagt kunst, kunsttolkning og kunstnere for hat!

OG NÅ AVSLUTTER JEG ALTSÅ DETTE INNLEGGET, SOM VAR SVÆRT TRUENDE, OG SOM IKKE HØRER HJEMME I DETTE DEMOKRATIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *