Oljeberget 32: En forbrytelse mot ytringsfriheten (PR19)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 19

I et demokrati skal hovedverdien være sannheten og sannhetssøken. Man kan se på dette som én verdi.

Dagens Norge er en forbrytelse mot demokratiet. Dette såkalte demokratiet er altså ikke et demokrati. Det er en forbrytelse mot demokratiet!

Og landet styres av landsforrædere som har bestemt at det skal være slik!

I et ordentlig demokrati…

I forhold til Ann Helen Nilsens varslings- og gjengjeldelsessak, så vil man i et ordentlig demokrati ta opp saken i full offentlighet. Samtidig vil man gå inn og fjerne alle ansvarlige ledere!

For man kan faktisk ikke ha slike ledere i et demokrati, som altså ødelegger demokratiet ved å ødelegge ytringsfriheten!

Folk tar det for gitt i dag at ledere skal hate demokratiets hovedverdi! Folk tar det for gitt i dag at ledere skal være landsforrædere!

Og slik blir det nettopp når verden flyter over av inkompetente ledere, som får lov til å holde på år etter år!

Hvis man prøver å kritisere…

Jeg forsker en del på hva som skjer hvis man kritiserer i dette demokratiet, for jeg gjør som kunstner stort sett ikke noe annet enn å kritisere!

Det som skjer er at man blir stemplet som en “kritiker”. Og så blir man utstøtt fra samfunnet og arbeidslivet!

Så fort man ønsker å benytte seg av ytringsfriheten her, så blir man utstøtt fra samfunnet!

Forresten sitter samfunnets fremste kritikere i psykiatrien, altså innesperret i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig!

Dette samfunnet er ikke et demokrati! Det er en krig mot demokratiet!

Alt dette som jeg beskriver her, det er en forbrytelse mot menneskerettighetene. Merk nå at det står skrevet i menneskerettighetserklæringene at det er statens ansvar å sørge for at man faktisk har menneskerettigheter i praksis!

I dagens Norge har myndighetene satt seg fore å gjøre det motsatte, nemlig å sørge for at det i praksis ikke er ytringsfrihet!

Det er mange måter man undergraver ytringsfriheten på i dag. En ting er Straffeloven. En annen ting er arbeidsmiljøloven!

Folk er på jobb 8 timer om dagen. Dermed har arbeidsmiljølovens forbrytelser mot ytringsfriheten mye større betydning enn folk i dag er klar over!

Når man er på jobb, så blir man hjernevasket til å tro at dette ikke er et demokrati, og til å tro at man ikke skal ha menneskerettigheter her!

Folk tror på det de opplever på jobb! Folk tror på at dette ikke skal være et demokrati, likevel! De tar det faktisk for gitt at dette ikke skal være et demokrati!

De stusser ikke en gang over at dette ikke skal være et demokrati! Og de stusser ikke en gang over at dette ikke er et demokrati!

De forholder seg bare til hvordan ting er, ikke hvordan ting bør være!

Hva Ann Helen Nilsen gjorde…

Det som Ann Helen Nilsen gjorde, det var at hun tenkte selv. Og hun var opptatt av hvordan ting burde være.

Så hun tenkte som så at i et demokrati, så skal det være ytringsfrihet. Og det skal i vært fall være ytringsfrihet til å snakke på arbeidskontrakta, når man selv er en part!

Og da ble hun selvsagt straffet for det! Slik at alle kan se på henne og forstå hvordan det går når man tror at det er ytringsfrihet her!

Hun var ikke alene

Jeg var jo også av den oppfatning at det bør være ytringsfrihet i et demokrati. Så jeg tok sammen med Ann Helen Nilsen initiativ til å snakke med ledelsen om arbeidskontrakta, med tanke på å forhøre oss om muligheten for fast stilling eller engasjement.

Vi visste jo begge to at vi risikerte å få sparken hvis vi snakket på arbeidskontrakta. Men vi valgte å ikke senke oss ned på et så lavt nivå som ledelsen hos Pasientreiser var på!

Vi har tross alt utdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse begge to! Ann Helen Nilsen har en bachelor i Ledelse og organisasjonsutvikling, mens jeg har en master i organisasjonspsykologi.

Så vi klarte rett og slett ikke å senke oss ned på et så lavt nivå, som ledelsen hos Pasientreiser var på!

Hvorfor har man slike ledere?

Vi har ikke sett noen som helst tegn på at lederne hos Pasientreiser har noen form for lederutdanning i det hele tatt. Likevel har de blitt ansatt som ledere!

Hva er det som skjer da? Hva skjer når man ansetter folk som opererer på et så lavt nivå at vi som faktisk har lederutdanning rett og slett ikke klarer å senke oss ned på nivået deres?

Jo, det som skjer er jo at man har ledere lenger opp i systemet, som sitter og ansetter den typen ledere! Og da snakker vi om at man har ledere lenger opp i systemet som selv er inkompetente!

Så inkompetansen kommer fra topplederne innen helsevesenet. Og deres inkompetanse igjen kommer fra stortinget!

Hva betyr det at man har inkompetente ledere på stortinget?

Stortingets inkompetanse forplanter seg altså nedover i samfunnet. Og det jeg sier nå er at det faktisk betyr noe, når man setter inkompetente personer til å styre landet!

Man ødelegger da faktisk hele landet! Hele demokratiet!

Disse folka på stortinget, de er så inkompetente at de ikke vet hva de holder på med!

Eller… det er kanskje litt upresist sagt! Det er vel mer sant å si at de er så uprofesjonelle og inkompetente at de ikke har noen standarder for ledelse i det hele tatt!

Så de kan tillate seg hva som helst, fordi de mangler lederkompetanse!

Hvis du nå ser på Ann Helen Nilsen og meg, så er det grenser for hvor lavt vi kan senke oss, fordi vi har en formell kompetanse og fordi vi er verdibevisste!

Vi klarer rett og slett ikke å senke oss ned på et nivå hvor det ikke er ytringsfrihet, og hvor man som part i et arbeidsforhold ikke har lov til å snakke på arbeidskontrakta!

Et sted går grensa, hvis du forstår?

Mens de som styrer dette landet, de har ingen slike sperrer! De sitter og ser på at varsler etter varsler blir oppsagt og utestengt fra samfunnet og arbeidslivet! Og de sitter og ser på at mange varslere blir korsfestet innen rettssystemet!

Og aldri løfter de en eneste finger, for å rette opp i den urettferdigheten som varslere og menneskerettighetsforkjempere blir utsatt for!

Mens jeg og Ann Helen Nilsen, vi hadde ikke klart å senke oss ned på et så lavt nivå! Og det er nettopp personer som oss som ikke er velkomne i dette samfunnet!

Dette samfunnet fører en kontinuerlig krig mot personer som oss!

Hamar Arbeiderblad nekter å omtale Ann Helen Nilsens varslings- og gjengjeldelsessak! Hele samfunnet er rettet inn mot å utestenge, overse og hate oss!

Og hvis vi gjør noe annet enn å late som om alt er i sin skjønneste orden, så blir vi jo straffet for det. For da blir vi stemplet som “kritikere” eller som varslere. Og da er man ikke akkurat noen superhelt i dette samfunnet! Da er man synderen!

De som sier ifra om at noe er alvorlig galt, må ta skylda for at noe er alvorlig galt!

Litt av et samfunn, dette her! Og dette samfunnet er skapt av slike inkompetente og hatefulle ledere som de har hos Pasientreiser på Moelv, som rett og slett har lagt demokratiet, ytringsfriheten og alle menneskerettighetene for hat!

Vi snakker om ledere som har en total forakt for demokratiets hovedverdier!

Avslutning

Jeg måtte nesten finne på noe å skrive nå, mens vi venter på at jeg skal få korrekturlest innlegget mitt om Rognstadkollen Opp!

🙂

Ja. Jeg har det med å skrive lange innlegg. Innlegg som blir et bilde på hvordan ondskapen bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og aldri tar slutt!

🙂

Jesus ble korsfestet for to tusen år siden, fordi han kritiserte og varslet. Og korsfestelsen av Jesus pågår her fortsatt, både innen arbeidslivet og psykiatrien!

Dette er da det jeg snakker på, i slike lange innlegg som det som kommer nå i morgen. Min kunsttolkning av Rognstadkollen Opp 2017!

Så da har jeg vel fått sagt dette nå? Du klarer vel å forstå at grunnen til at ting ikke forandrer seg er at man har de samme sinnssyke prestene til å styre med hellige lover, som man hadde på Jesu tid?

Rettferdighet er aldri noe tema i dette samfunnet. Og det skyldes at man har hellige lover! Rettferdighet handler ikke om hva du har fortjent i dag! I dag handler rettferdighet kun om hvorvidt du har brutt den hellige loven!

Så rettferdighet er faktisk ikke noe tema i dagens moderne demokrati!

Og derfor sitter hele samfunnet og ser på et varslere som meg og Ann Helen Nilsen blir utestengt fra arbeidslivet på livstid!

Folk mangler jo en fungerende rettferdighetssans! Derfor sitter hele verden og ser på at den som står opp for ytringsfriheten blir straffet!

Ingen reagerer. Man tar det for gitt at ytringsfrihetsforkjempere skal straffes!

Ja. Man tar det for gitt at verden ikke har gått fremover på de to tusen årene som har gått siden kritikeren Jesus ble korsfestet!

Så dette er det jeg snakker på. Altså at ondskapen bare fortsetter og fortsetter!

Tiden går, men ondskapen består! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *