Oljeberget 14: En introduksjon til Pasientreiserskandalen (PR1)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 1

Pasientreiserskandalen handler ikke i første rekke om Pasientreiser, eller om pasienter for den saks skyld. Den handler først og fremst om de politikerne som sitter på stortinget og styrer dette landet.

Pasientreiserskandalen er et vindu inn i hjertet og hodet på stortingsprestene.

Hvilke verdier har stortingspolitikerne? Hva er det de egentlig står for?

Dette er hva Pasientreiserskandalen handler om.

Hvilken skandale?

Det er en skandale at stortingsprestene er løgnere som ikke bryr seg om folk i det hele tatt! Det er også en skandale at Pasientreiser, altså en offentlig virksomhet, har inkompetente ledere.

Så Pasientreiserskandalen handler om inkompetente ledere. Inkompetente ledere som sitter på stortinget, og inkompetente ledere som jobber hos Pasientreiser.

Hvorfor gjøre inkompetente ledere til et tema?

I et demokrati skal inkompetente ledere være et tema. Og det er jobben til slike kunstnere og samfunnskritikere som meg å sørge for at inkompetente ledere er et tema.

Vi kan godt snu dette på hodet også, og spørre hva som skjer når inkompetente ledere ikke er noe tema, i den forstand at folk har en blind aksept for inkompetente ledere, og faktisk forventer at ledere er inkompetente. Det som skjer da, det er at inkompetente ledere kan styre landet, år etter år, uten at velgerne vet hva de stemmer på!

Hele grunnlaget for demokratiet er at velgerne vet hva de stemmer på! Ikke sant?

Jeg ønsker å bidra til at velgerne heretter vet hva slags ledere de stemmer på, eller lar være å stemme på, når det er valg! Så min intensjon med å varsle om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser er altså å styrke demokratiet.

Eller sagt på en annen måte: Jeg ønsker å sørge for at dette er et fungerende demokrati.

Eller jeg kan si det på denne måten også: Jeg ønsker å sørge for at dette faktisk er et demokrati!

Et minstekrav

Et minstekrav i et demokrati er at folk faktisk hater inkompetente ledere. Hvis folk ikke hater inkompetente ledere, så jatter folk med, og stemmer på omtrent hvem som helst!

En videreutvikling av demokratiet

Jeg som skriver dette er en svært nytenkende og kreativ person, kall meg gjerne også en oppfinner. Jeg er en type person som kan hente ideer rett ut av løse lufta!

Jeg mener selv at jeg er menneskehistoriens mest kreative og geniale person. Og jeg ønsker å hjelpe dette samfunnet med å videreutvikle seg som demokrati.

Et av mine smarte påfunn er at man faktisk bør kvalitetssikre hvert eneste individ som styrer landet. I dag så kan hvem som helst styre landet, noe som jeg mener er i strid med et demokrati sine grunnverdier.

For et demokrati skal nemlig være basert på vitenskap, eller en viss vitenskapelighet om du vil. Dermed må man stille visse krav, av den enkle grunn at det er vitenskapelig å gjøre det, i den forstand at det faktisk gagner samfunnet å gjøre det, fordi det “funker” å gjøre det.

Så i et demokrati må man iverksette visse tiltak og få på plass visse verdier som sørger for at ikke hvem som helst kan styre landet!

Jeg har en lang rekke geniale forslag for videreutvikling av demokratiet. Disse vil bli presentert ganske spredt, av ulike grunner.

Det jeg ønsker å presisere akkurat nå, det er at et demokrati er en rekke ulike ting og må ha visse verdier, for å rett og slett fungere. Og forresten er det helt feil at et demokrati er et folkestyre.

Dette med at demokratiet er et folkestyre, det bortfaller så fort jeg kommer på banen. For ordens skyld skal jeg nå ta for meg noen av hovedprinsippene for et demokrati. Dette handler da om at jeg ønsker å gi deg opplevelsen av at jeg kaster bort tida di, samt at denne teksten blir uforutsigbar, uoversiktlig og sinnssyk!

Det jeg gjør da er å gjøre denne teksten til et kunstverk som latterliggjør blant annet byråkratier og dagens lovgivning.

Grunnprinsipper for et demokrati

Det aller viktigste i et demokrati er at velgerne vet hva de stemmer på. Og da trenger man ikke bare ulike medier for å hjelpe velgerne med å forstå hva politikerne står for, men man trenger også helt uavhengige personer i form av kunstnere og samfunnskritikere, som hjelper velgerne med å forstå hva politikerne faktisk står for.

Jeg er en av de personene, som hjelper velgerne med å forstå hva politikerne og de politiske partiene faktisk står for!

Hei! 🙂

Et annet grunnprinsipp er som jeg har nevnt vitenskapelighet. Og dette virkeliggjøres først når man plasserer forskere og ulike eksperter på stortinget.

Så i dette nye demokratiet som jeg introduserer, så skal ikke politikerne få lov til å styre alene. For politikerne er nemlig religiøse horefitter. Forstår du?

Et politisk parti, det er en slags religion, som politikerne velger å tro blindt på, når de melder seg inn i partiet. Og når man da har slike religiøse prester til å styre landet, uten at noen med vitenskapelig bakgrunn er representert på stortinget, så undergraves vitenskapelighet som verdi i samfunnet.

Det er altså gitt at et demokrati skal være vitenskapelig, og da er ikke det noe som skjer av seg selv. Vitenskapeligheten må bygges inn i selve strukturen!

I dag er demokratiet intet mindre enn en krig mot vitenskapelighet, for religiøse prester fra partifittehelvete på jord får lov til å regjere som konger!

Beklager språkbruken!

Jeg kan godt benytte anledningen til å påpeke at det er noe alvorlig galt med dette demokratiet. Det er nemlig ikke lov til å kritisere her!

Jeg som er såpass smart, jeg forstår at hvis jeg skal teste om det er lov til å kritisere, så bør jeg gjøre det på en måte som gjør at folk ikke forstår hva jeg holder på med. Det er hva jeg nettopp gjorde.

Banning er en test av om det er lov til å kritisere! For det å kritisere, det er det samme som å banne! Man sier “Faen!”. Man er sint! Det er hva man sier, det er hva man er, når man kritiserer.

Et rettssamfunn

Et demokrati skal være et rettssamfunn. Og da holder det ikke at det er et rettssamfunn på liksom!

I dag er det slik at de som styrer landet slipper unna med alvorlige forbrytelser som massemord. Dette undergraver verdiene i demokratiet til det punkt hvor folk ikke hater ondskap lenger, og til det punkt hvor folk faktisk mister rettferdighetssansen sin.

Og da har man klart å ødelegge hele demokratiet, fordi velgerne faktisk mangler rettferdighetssans og finner seg i hva som helst!

I dag blir man hjernevasket til å tro at de som styrer landet har lov til å gjøre hva som helst! Forstår du?

Dermed blir velgerne helt ukritiske til de som styrer!

Har du tenkt over dette?

Stortingsprestene finansierer forskning, og skryter av hvordan de bruker penger på forskning! Ikke sant?

Du er enig så langt, eller?

Men så kommer forskerne tilbake og sier at kjøtt er helseskadelig og dødelig. Hva gjør stortingsprestene med den informasjonen?

Plutselig er ikke stortingsprestene så interessert i forskning lenger! Og nå skal jeg forklare deg hvorfor:

Det oppstår en maktkamp mellom vitenskap og religion. Politikerne oppfatter at makten deres er truet av vitenskapen. For politikerne finansierer jo kjøttindustrien.

Hvis politikerne plutselig skal slutte å subsidiere kjøttindustrien, så betyr det at de gir fra seg makta til vitenskapen! Plutselig trenger man ikke politikere eller politiske partier lenger, for man skal jo uansett følge vitenskapen!

Politikere og politiske partier er maktsyke!

Du er sikkert klar over dette fra før, at politikere er ekstremt maktsyke. Men du har kanskje ikke tenkt over hvor langt de er villige til å gå, for å holde på makta si?

Det jeg nettopp har forklart, er at politikerne er villige til å gå over lik, for å sikre seg mest mulig makt i samfunnet!

Å subsidiere kjøttindustrien er det samme som å subsidiere tobakksindustrien. Det er et massemord!

Og i denne situasjonen som jeg beskriver nå, så skal rettssystemet, kall det eventuelt PST, gripe inn. For vi har nemlig massemordere og terrorister som styrer landet!

Er du enig i dette, at massemordere ikke kan styre i et rettssamfunn, fordi det strider mot rettssamfunnets hovedverdier?

Her ser du at et demokrati er noe helt annet enn et folkestyre. Faktisk kan du glemme at et demokrati er et folkestyre, for det er det faktisk ikke – ikke i dag en gang! 🙂

Et demokrati er imidlertid et rettssamfunn. Og da må man ta konsekvensen av det, ved å plassere massemorderne i fengsel.

Det jeg sier er at alle stortingspolitikerne har fortjent samfunnets strengeste straff, fordi de er massemordere hele hurven!

Subsidiering av kjøttindustrien er vel å merke bare ett eksempel, på et massemord som stortingsprestene begår.

Her ser du hvordan demokratiets hovedprinsipper skal anvendes, og faktisk medfører at demokratiet er alt annet enn et folkestyre.

Folket ønsker at de som styrer her i dag skal styre, men rettssamfunnet skal da gripe inn og sørge for at folkets vilje ikke blir hørt!!!

Selv om hele folket ønsker å sitte og proppe innpå subsidiert kjøtt, så hjelper ikke det. For et demokrati er uansett et rettssamfunn og skal uansett være basert på vitenskapelighet. I tillegg skal sannheten være hovedverdien i et demokrati, kan man si.

Dermed betyr det fint lite hva folket mener!

Her ser du hvor smart jeg er, og hvor dum du er! Slik kan det gå, når en person som er så utrolig dum som deg møter et geni!

Oi da! Et demokrati er alt annet enn et folkestyre!

Poenget er da at folket ikke nødvendigvis skal få viljen sin.

Rettssikkerhet og rettferdighet er menneskerettigheter

Som du sikkert husker, så ønsker jeg å gi deg opplevelsen av at jeg kaster bort tiden din og at jeg ikke kommer til saken. Og det handler om at jeg gjør denne teksten til et kunstverk. Et kunstverk som kopierer og latterliggjør dette samfunnet!

Som jeg nettopp har sagt, så er et demokrati et rettssamfunn. Men det man ser er at rettssamfunnet ikke kommer på banen, selv om de som styrer er massemordere!

Man kan da si at rettssamfunnet ikke akkurat kommer til saken. For rettssamfunnet later som om det er enkeltindividet som er den største forbryteren her, når det faktisk er stortingsprestene som er de største massemorderne, de største forbryterne!

Rettssamfunnet, rettssystemet, kommer ikke til saken! Forstår du dette?

Og vi kan også si at dette demokratiet ikke kommer til saken, når man lar massemordere styre landet!

Da skal jo ulike instanser og uavhengige personer komme på banen og sørge for at velgerne vet hva de stemmer på, samtidig som altså rettssystemet skal komme på banen og rydde massemorderne inn i fengsel!

Dette er det at jeg latterliggjør nå, ved at det kan se ut som om jeg ikke kommer til saken, ved at jeg snakker på alt annet enn Pasientreiser her.

Varsling som kunst

Dette demokratiet har avsporet fra hva et demokrati egentlig skal være. Dette ønsker jeg å latterliggjøre. Du kan si at det da er jobben min å latterliggjøre dette, for jeg er jo en kunstner!

Og hva er forresten kunst?

Som det geniet som jeg er, så kommer jeg ikke bare for å revolusjonere demokratiet. Jeg ønsker også å revolusjonere kunsten. Så la meg nå gjøre dette, som en liten avsporing her:

Kunst er en lek rundt sannheten. Det er kunstneren selv som bestemmer hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Samfunnet skal ikke bestemme hva som er kunst og hva som ikke er kunst, for da dikterer i virkeligheten samfunnet kunstnere. Og det blir helt feil. For kunstnere skal være helt uavhengige fra samfunnet, flertallet og samfunnets ledere og autoriteter!

Så det er helt opp til en selv å bestemme hva som utgjør kunst. Hva som helst kan være kunst!

Og jeg har altså bestemt at når jeg varsler om kritikkverdige forhold på stortinget, først og fremst, og sekundært om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, så gjør jeg dette som kunstner.

Og hva er forresten et demokrati?

Et demokrati er en lek rundt sannheten. Dette skyldes kort og godt at sannhetssøken skal være hovedverdien i et demokrati. Og sannhetssøken er kun en søken etter sannheten, når det er en lek!

I det øyeblikket at man ikke lenger leker, så har man blitt så alvorlig, voksen, undertrykt og regelstyrt at det man holder på med langt fra kan kalles for tenkning, eller sannhetssøken!

Når sannhetssøken ikke lenger er en lek, så gjentar man bare ting man har tenkt før. Dermed tenkes det ikke i det hele tatt! Og da kan man fint si at man ikke søker etter sannheten. Man søker bare etter det man allerede vet!

Og poenget er da at sannhetssøken må være en lek for at det i det hele tatt skal være sannhetssøken.

Og da blir altså kunst helt sentralt i et demokrati, for kunst er nettopp en lek rundt sannheten. Du kan si at kunst er en reise inn i fantasiens og symbolikkens verden, og tilbake, som fungerer som en måte å tenke på, en form for sannhetssøken.

Og styrken til kunsten er nettopp dens lekenhet og fantasifullhet! Så kunstens rolle i et demokrati er kort og godt å sørge for at demokratiet faktisk er et demokrati, ved å sørge for at sannhetssøken faktisk er sannhetssøken.

En beklagelse mens du venter på at jeg skal komme til saken…

Jeg må nesten beklage at jeg bruker litt mange ord på å få sagt ting. Men det er en latterliggjøring av dagens byråkratier og lover!

Du har sikkert fått vedtaksbrev fra et offentlig byråkrati. Da vet du hva jeg snakker på. Man bruker mange flere ord enn det som er nødvendig.

Og dette aksepterer folk. Men jeg ønsker å presse deg til å ikke akseptere det, ved at jeg rett og slett bruker altfor mange ord på å få sagt ting, jeg også!

Da først, når en kunstner gjør noe, da først. Jeg bare sier det, at da først innser folk at det er galt!

For så mye hater man kunstnere i dette landet! Og så mye respekterer man byråkratier og de onde lederne som skaper byråkratiene, i dette landet!

Forstår du? De aller fleste vil klikke, når de leser mine tekster, fordi jeg er en kunstner!

Folk vil legge meg for hat, og slutte å lese tekstene mine! Det skyldes at jeg er en kunstner, og folk hater faktisk kunstnere i dette landet!

Hadde jeg vært statsminister eller offentlig ansatt, så hadde folk jattet med og akseptert alt jeg holder på med, blant annet fordi de ser at alle andre aksepterer det også!

Kan jeg avspore litt til?

Jeg vet inderlig godt at jeg egentlig skulle snakke på Pasientreiser her, okay? Men som du sikkert har oppfattet nå, så ønsker jeg å avspore. Bare for å teste om du klikker!

Vel å merke så stemmer du for at dagens byråkratier skal fortsette, hver gang det er valg! 🙂

Det du sier da, det er at du elsker byråkratier, og det å kaste bort tida til folk ved å bruke altfor mange ord!

Er det tidkrevende å forholde seg til et byråkrati? Jeg bare spør!

Ja. Derfor er det tidkrevende å lese mine tekster også!

Husk at jeg er en kunstner, som selv bestemmer hva som utgjør kunsten min. Og det er jobben min som kunstner å latterliggjøre samfunnet og dets ledere ved å påkalle meg samfunnets hat!

Jeg driver med hatforskning!

Jeg gjør tusen ting på en gang, så mange ting på en gang at jeg aldri kan få forklart alt jeg gjør. Og jeg bestemmer altså selv at det er det jeg gjør!

Halvveis nå!

Jeg kan betrygge deg med at vi er omtrent halvveis i denne teksten nå.

Hva skjer hos Pasientreiser nå?

Jeg har en tidligere kollega som varslet om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, på bloggen sin. Dette skjedde i mai i år. Da tok det Pasientreiser under ett døgn å fange opp på bloggen hennes!

Hun brukte ikke en gang ordet Pasientreiser!

Du kan banne på at alarmen går hos Pasientreiser nå, for dette innlegget plukker de opp på i løpet av noen små timer!

Og jeg er fullt klar over det. Derfor har jeg det ikke travelt med å komme til saken her. Hvis du forstår?

🙂

Jeg har det ikke travelt!

Jeg har det ikke på noen måte travelt med å komme til saken her!

Lederne hos Pasientreiser er sinnssyke

Min erfaring, og andres erfaring, er at lederne hos Pasientreiser er sinnssyke. Og slik er det jo med de aller fleste virksomheter og ledere i dag, at de i praksis er sinnssyke. Særlig når de opplever at det varsles om kritikkverdige forhold, ikke sant?

Plutselig blir det et spørsmål om å leve eller dø, for virksomheten! For hjelp! Noen varslet om kritikkverdige forhold! Hjelp!

🙂

Pasientreiser setter nå juristene sine i sving, kontakter advokater, og undersøker hvordan de bør gå frem, når historiens største geni varsler om kritikkverdige forhold i drittvirksomheten deres!

Merk nå at dette er et kunstverk. Alt jeg gjør her utgjør kunstneriske virkemidler. Jeg er ikke ansvarlig for andre personers tolkninger av min kunst!

Forstår du dette? Pasientreiser ønsker å hoppe bukk over det faktum at dette er kunst. De ønsker å “glemme” at dette er kunst.

At denne teksten og alt det jeg kommer til å skrive om Pasientreiser utgjør kunst, det ønsker Pasientreiser å se bort fra. Slik at de kan snakke på noe annet!

De ønsker å få ballen over på det de mener er sin arena! Og det er nettopp det jeg ønsker!

🙂

For jeg er en kunstner, som har som jobb å dokumentere sannheten om dette demokratiet! Her er det ikke lov til å informere velgerne om hva stortingsprestene faktisk står for!

(Beklager dette, jeg har det med å sitere meg selv, blant annet for å fremheve at jeg godt kan siteres.)

Dette er hva denne varslingen min handler om! Det er stortingsprestene som har skapt Pasientreiser, blant annet ved at de har vedtatt lovgivningen innen pasientreiser.

Stortingspolitikerne har også satt en standard for ledelse som gjør seg gjeldende også hos Pasientreiser!

Jeg informerer velgerne om hva de faktisk stemmer på, når det er valg! Og dette mener Pasientreiser at jeg ikke har lov til!

Som sagt. De ønsker hele tiden å snakke på noe annet! De ønsker for det første ikke å anerkjenne at jeg er en kunstner. For de nekter å tolke det jeg gjør som kunst!

Dernest nekter Pasientreiser å anerkjenne at jeg gjør jobben min som kunstner i dette demokratiet, ved å informere velgerne om hva stortingsprestene faktisk står for!

For Pasientreiser, så handler dette bare om dem og deres kontrollbehov, deres rykte, deres status, og deres arbeidsplasser!

Merk altså dette. At når jeg varsler om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, så er dette tusen ulike ting på en gang. Men Pasientreiser selv, de ønsker kun å fokusere på visse ting!

De kommer for eksempel aldri til å innrømme at de er såpass inkompetente som ledere selv, fordi de ganske enkelt følger stortingsprestenes eksempel! Dermed nekter de å delta i den debatten som jeg starter! De ønsker ikke på noe punkt å gå inn på det sporet, for arbeidsgiveren deres er jo stortinget, og man har ikke lov til å kritisere arbeidsgiveren sin her!

Det er ikke særlig modent eller kompetent, når man rett og slett må reservere seg fra å delta i den debatten som pågår, eller hva?

Er det ikke noe som lederne hos Pasientreiser burde uttale seg om? Altså om de selv er inspirert av stortingsprestene!

Landets øverste ledere setter standarden

Det jeg påstår er at de øverste lederne setter standarden for ledelse i hele landet. Dermed blir alle lederes inkompetanse symptomatisk på stortingsprestenes inkompetanse.

Forstår du hva jeg sier? Beklager at jeg bruker litt mange ord på å få sagt dette! Beklager at jeg gjentar meg en del også!

Jeg beklager og beklager… for jeg er jo bare en kunstner!

Hva gjelder saken?

La meg nå komme litt til saken her, okay?

Som jeg har sagt, så er lederne hos Pasientreiser inkompetente. Og ingenting avslører det så godt som at noen varsler om kritikkverdige forhold!

Da oppfører lederne hos Pasientreiser seg som politikere! De tar null selvkritikk, og prøver å gi noen andre skylda!

De oppfører seg veldig likt politikere. De jobber livet av seg for å ha et finpolert ytre. Derfor er varsling helt uakseptabelt hos Pasientreiser!

Lederne hos Pasientreiser har den samme personligheten, den samme personlighetsforstyrrelsen, som stortingsprestene. Lederne hos Pasientreiser er maktsyke, selvopptatte og kyniske! Akkurat som de rasshøla, løgnerne og massemorderne som styrer landet!

Samfunnskritikere – har vi det i dag?

La meg nå utdype dette litt, bare for å kaste bort tida di!

🙂

I et demokrati trenger man helt uavhengige samfunnskritikere, som får lønn per tiår eller for enda lengre perioder. Poenget er da at samfunnskritikere skal være helt uavhengige fra samfunnet, flertallet og samfunnets ledere.

Er det ikke litt rart at samfunnskritiker ikke er en profesjon her i dag? En profesjon som er helt uavhengig slik jeg beskriver!

Og er det ikke litt rart at kunstnere er underlagt staten, og jobber som slaver? Kunstnere får stort sett stipender for noen få år av gangen. Eller de må ha bevist at de ikke utgjør noen trussel. Da kan de kanskje få støtte for litt lenger perioder!

Og poenget er da at kunstnere ikke får lønn. De får kun en form for sosialstønad som de uansett har krav på.

Sannsynligvis sparer staten penger på å lure kunstnere til å søke om kunstnerstipender i stedet for å søke om sosialstønad, okay?

🙂

Dette som jeg beskriver nå, det er ingen tilfeldighet. Stortingsprestene har bestemt at det skal være slik! For de ønsker at kunstnere skal være samfunnets laveste kaste!

Dagens kunstnere lever under helt ekstreme forhold. Ikke får de lønn, og ikke tolkes kunsten deres, heller! Dermed har ikke kunstnere ytringsfrihet!

Merk dette, at kunstnere først har ytringsfrihet når kunsten deres tolkes! Dette samfunnet tolker faktisk ikke kunst!

Så kunstnere har blitt nøytralisert. Og det skyldes at landet ledes av onde og maktsyke personer som fører en maktkamp mot kunstnere!

Merk dette!

Kunstnerstipender er en maktkamp. At kunst ikke tolkes er en maktkamp!

Tror du ikke at det er politikernes jobb å sørge for at kunst tolkes???? 🙂

Viktig å merke seg

Det er jobben deres å sørge for at alt er i sin skjønneste orden, på alle områder! Det er altså politikerne selv som har bestemt at kunstnere ikke skal ha lønn, samt at kunsten deres ikke skal tolkes.

Det hele er en maktkamp! En maktkamp som politikere fører mot kunstnere!

Vi snakker da kort og godt om at landets øverste ledere er helt sinnssyke, er anti-sosiale og maktsyke til tusen, og faktisk hater kunstnere! Og de som styrer hos Pasientreiser er samme sorten!

Slik går det når man har onde og maktsyke ledere til å styre i et samfunn. Da blir ledere generelt onde og maktsyke!

Pasientreiser hater varslere og kunstnere

Poenget mitt er altså at Pasientreiser hater varslere, hater kritikk og hater kunstnere. Fordi de som styrer hos Pasientreiser har den samme personlighetsforstyrrelsen som stortingsprestene.

Pasientreiser kommer til å prøve å si at jeg er respektløs overfor dem. Men hvem er det egentlig som hater hvem?

De hater meg fordi jeg forteller sannheten, og fordi jeg varsler, og fordi jeg er en kunstner!

Lederne hos Pasientreiser har en personlighet som gjør at de kategorisk hater kunstnere og varslere!

Når ledere er politikere

Jeg snakker litt på at dagens ledere ligner litt for mye på politikere! Ikke noe stygt sagt om landets øverste folkevalgte ledere, men… 🙂

En ting som kjennetegner denne personlighetstypen som styrer landet, det er at den er svært bevisst på at den må lyve for å slippe unna med det den holder på med.

Erna Solberg er smellfet og fører en helsepolitikk som er et massemord. Nettopp derfor ser man titt og ofte at Erna Solberg møter opp på idrettsarrangementer. Hun prøver da å lyve om hva hun står for!

Slik er det med ledere i dette landet generelt. De har nemlig den samme personligheten som stortingsprestene!

De er helt bevisst på at de må lyve for å slippe unna med det de holder på med. Og dermed har de spesialisert seg på å lyve! De har funnet tusen ulike måter å lyve til verden på!

Vi snakker da om slike ting som å være pent antrukket, å bruke de rette ordene og vendingene. Og generelt prøver de å fremstå som politikere, fordi de vet at folket har en blind aksept for politikere, og godtar at politikere lyver på utallige måter og er helt uansvarlige!

Så det som Pasientreiser kommer til å gjøre nå, i den grad dette blir en mediesak, det er at de kommer til å prøve å fremstå som politikere. Det gjør de for å appellere til folkets blinde aksept for at politikere lyver og bedrar!

Pasientreiser vet at hvis de kan oppføre seg som politikere, så vil folk bli helt ukritiske til det de holder på med!

Pasientreiser vil da kontakte egne medierådgivere som gir dem råd om hvordan de kan fremstå som politikere!

Forstår du logikken her? Folk har falt til ro med at politikere er løgnere, massemordere og bedragerske svin! Folk stemmer jo faktisk på politikere!

Derfor blir det et poeng i seg selv for Pasientreiser å fremstå som politikere. Da gir de seg selv lov til å lyve og bedra. Alle skjønner da hvorfor de lyver og bedrar, for de er jo tross alt politikere!

Og alle forstår hvorfor de er så maktsyke, og ikke på noen måte tar selvkritikk! For de er jo faktisk politikere!

Så det går altså inn i underbevisstheten din, at Pasientreiser består av politikere. Og da lures du til å bli helt ukritisk til det de holder på med!

Et trumfkort!

Det å fremstå som en politiker er et trumfkort som man kan bruke til å blende hele befolkningen med. Og de rådgiverne og lederne hos Pasientreiser som eventuelt nå skal uttale seg i saken, de får altså råd fra egne medierådgivere, som hjelper dem med å oppføre seg som politikere.

For når man oppfører seg som politiker, så har man faktisk lov til å lyve og bedra!

Og det interessante er at politikere og ledere kan holde på slik inn i evigheten. Men når jeg som er en jævla kunstner gjentar denne sannheten et par ganger, så blir det én gang for mye!

Poenget er da at politikerne, de setter standarden. Og den lederen som kopierer politikerne, den oppfattes som en uangripelig autoritet. Og det er slike ledere man ønsker i dette landet. Og da snakker vi om ledere som har personlighetsforstyrrelser fra helvete!

Maktsyke ledere som har en helt sinnssyk nulltoleranse for kritikk og varsling!

Derfor har vi denne varslingssaken!

Jeg ønsker bare å presisere at Pasientreiserskandalen eksisterer fordi stortingsprestene har satt en helt sinnssyk og kriminell standard for ledelse i dette demokratiet, en standard som har ødelagt hele arbeidslivet!

Synderne sitter på stortinget! Jeg varsler om dette! Dette er det jeg varsler om!

Lykke til med å saksøke meg!

Helt på tampen her så ønsker jeg Pasientreiser lykke til med å saksøke meg! Lykke til med å saksøke en kunstner og samfunnskritiker for å varsle om at de folkevalgte har en dyptgripende inkompetanse som har ødelagt hele samfunnet!

KJØR DEN SETNINGEN DER INN OG UT AV FITTA DERES TIL DET GÅR FOR DERE, MØKKAFITTER!

Faen!
Fitte!
Faen!
Fitte!
Møkkafitte!

Slik som dette står lederne hos Pasientreiser å banner til ansatte, så fort de varsler om kritikkverdige forhold.

“Faen, fitte, faen, fitte! Møkkafitte!” Dette er de ordene som kommer ut av munnen på lederne hos Pasientreiser, så fort noen varsler om interne kritikkverdige forhold!

Og det de ønsker å gjøre nå, det er å gå ut i media, og synge disse glosene utover hele landet!

De banner og kaller meg ei møkkafitte, for jeg er nemlig en forpult varsler, og en helvetes kunstner!

De kaller meg ei møkkafitte. De kaller meg ei møkkafitte. Bare hør etter på hvordan de ordlegger seg!

Husk at dette er personer som får hjelp av rådgivere til å ordlegge seg slik at man slipper unna med det man holder på med! Så de får altså hjelp fra medierådgivere til å kalle meg ei møkkafitte!

JEG ER EI MØKKAFITTE!

Tror du meg ikke?

I lys av tidligere adferd, så kaller Pasientreiser meg allerede nå for ei møkkafitte!

Jeg hører i hvert fall disse ordene:

Faen!
Fitte!
Faen!
Fitte!
Møkkafitte!

Jeg sier det. Hos Pasientreiser er det etablert… at en varsler… er ei møkkafitte!

I det øyeblikket du varsler, så hører du de nevnte ordene!

Politikerne avslører seg

Merk nå at Pasientreiser kommer til å anklage meg for å banne. Og det var bare det jeg ønsket å høre… at de innrømmer sin egen forbrytelse!

Husk nå dette. Pasientreiser er eksperter på å lyve. De kommer til å lyve om at de ikke banner i det hele tatt, ved å bruke et finpolert språk!

NEIDA, DE BANNER IKKE! 🙂

De kaller bare i lys av tidligere adferd enhver varsler for ei jævla møkkafitte!

Er det slutt nå Eldar?

Nei. Jeg har knapt kommet i gang.

Dette er et kunstverk. Jeg er en kunstner, og jeg lar meg ikke på noen måte diktere av dette samfunnet, av rettssystemet eller av Pasientreiser!

Jeg forbeholder meg retten til å debattere også rettssystemet! Og loven!

Ingenting i et demokrati skal være udiskutabelt. Og jobben min som kunstner er å sørge for at det er slik.

Så jeg kommer til å tre hele rettssystemet ned på kuken min. Jeg kommer til å fittekjøre enhver advokat som på noen måte prøver seg!

Jeg er kunstneren! Jeg har alle rettigheter! Det er min jobb å dokumentere sannheten om samfunnet! Det er min jobb å avsløre samfunnets hat for varslere, samfunnskritikere og kunstnere… ved å påkalle meg samfunnets hat!

Jobben min som kunstner er å fremprovosere reaksjoner på kunsten min. Jobben min er å bli saksøkt!

Så jeg kommer til å kjøre på så hardt som jeg må for å bli saksøkt av Pasientreiser! For det er jobben min å gjøre det! Det er nemlig jobben min å dokumentere at dette samfunnet hater sannhetssøken, og at dette ikke er et fungerende demokrati!

Alt på en gang

Før jeg avslutter dette innlegget, så ønsker jeg å presisere at det ene ikke utelukker det andre. Jeg er ærlig på det.

Samtidig som jeg skal gjøre alt i min makt for å bli saksøkt av Pasientreiser, blant annet fordi jeg ønsker å debattere en rekke aspekter av rettssystemet, så vil jeg også kjøre knallhardt for å sikre at jeg aldri blir saksøkt!

Jeg har en lang rekke metoder som sikrer at jeg aldri vil bli saksøkt av Pasientreiser! Og enkelte av de metodene er faktisk helt nye!

🙂

Jeg kommer til å sprenge dette samfunnet til helvete!

Og da må dere alle sammen gjerne dokumentere dette samfunnets hat for kunst og samfunnskritikk, ved å sitte der og si at “Det der er ikke kunst!” og “Det der var bare tull!”.

Jeg er et geni. Jeg revolusjonerer dette demokratiet.

Og jeg har ikke noe ønske om å bli respektert eller akseptert! Jeg ønsker snarere å dokumentere dette samfunnets hat for varslere, sannheten og demokratiets hovedverdier generelt!

Noen som vil ha kuk?

Kom igjen! Er det noen som vil ha kuk! Er det noen som vil klikke totalt, og late som om dette ikke er et demokrati hvor det skal være lov til å fortelle sannheten om INKOMPETENTE LEDERE?

Du skal få så mye kuk at du ikke orker mer kuk!

🙂

Er det lov til å fortelle sannheten?

La meg bare ta et eksempel, når jeg først er inne på dette:

I DETTE SAMFUNNET VET DU IKKE PÅ FORHÅND OM DET DU GJØR ER “KRIMINELT”. DU MÅ VENTE PÅ RETTSSAKEN!

Forstår du at dagens rettssystem er helt sinnssykt, når det dømmer folk for å ha gjort noe galt, når vedkommende på forhånd umulig kunne vite om det var rett eller galt?

Siden du som leser dette sannsynligvis har intelligensen til en gjennomsnittlig velger, så må jeg nesten spørre deg: Forstod du hva jeg nettopp forklarte?

Jeg prøvde å forklare at man ikke kan dømme noen for å ha gjort noe galt, når vedkommende på forhånd umulig kunne vite at det var galt!

Slik er det i denne typen saker, hvor noen forteller viktige sannheter som velgerne trenger å høre. De man kritiserer vil prøve å straffe den som fortalte sannheten, selv om den som fortalte sannheten umulig kunne vite på forhånd, om det var galt å fortelle sannheten!

Høres dette dumt ut? At jeg snakker på at det ikke nødvendigvis er lov til å fortelle sannheten?

Høres det ut som et flott demokrati – når det ikke nødvendigvis er lov til å fortelle sannheten?

Høres det ut som et flott rettssamfunn – når du kan bli dømt for å ha gjort noe galt, uten at du kunne vite på forhånd at det var galt?

Oi da! Jeg må vente til etter rettssaken… for å finne ut om det jeg gjør her er galt!

🙂

Dette er det samfunnet vi lever i! Et samfunn som har null respekt for sannheten! Et samfunn som har null respekt for enkeltindividet! Et samfunn som har null respekt for kunstnere, og et samfunn som har null respekt for varslere!

Hvor er lønna mi?

I fremtiden vil man umiddelbart utbetale en fet lønn som dekker flere år, så fort noen har en solid varslingssak.

Å være varsler er å gjøre en jobb for demokratiet. Hvor er millionlønna mi? Hvor er milliardlønna mi?

Jeg gjør den aller viktigste jobben her! Hvor faen er lønna mi?

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som hater varslere. Et samfunn som bruker rettssystemet til å korsfeste varslere!

Merk nå dette, at når en varsler blir korsfestet i rettssystemet, så dokumenterer varsleren da samfunnets hat for varslere. Dermed gjør varsleren en jobb, og den jobben er verdt milliarder av kroner, og skal derfor lønnes!

HVOR FAEN ER LØNNA MI?????

Det er bare et spørsmål. 🙂

Et drittsamfunn!

Dette samfunnet er rett og slett en eneste stor løgn! Dette samfunnet handler ikke om de tingene som det påstår at det handler om!

Rettferdighet er aldri noe tema i en norsk rettssak. Det er bare et spørsmål om hvorvidt man har brutt loven!

Det er helt latterlig! Man spør aldri hva du faktisk har fortjent! Det handler bare om loven, ikke om rettferdighet!

Som du sikkert skjønner, så er dette såkalte demokratiets rettssystem noe som jeg ønsker å debattere!

Faktisk er det jobben min som kunstner å gjøre det!

Har jeg gjort meg forstått?

Dette samfunnet kommer aldri til saken. Derfor gjorde ikke jeg det heller, i dette innlegget.

I dette innlegget som egentlig skulle handle om Pasientreiser.

En tanke om “Oljeberget 14: En introduksjon til Pasientreiserskandalen (PR1)

  1. Tilbaketråkk: Pasientreisers julekalender – en konkurranse i galskap | Anders Johansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *