Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

I dette innlegget skal jeg gi deg en passe kort introduksjon til Ann Helen Nilsen, en fantastisk superhelt som vi har her på Ottestad.

I dette innlegget vil du få øye på noe som du ikke tror at kan eksistere, nemlig en levende superhelt av kjøtt og blod. Du skal få lov til å gå bort til Ann Helen Nilsen, og ta på superheltdrakta hennes og vite at hun faktisk er en virkelig superhelt.

Dette er ikke mulig

Hva er det som skjer, når det viser seg at en person faktisk er en superhelt? Hvor kommer en slik superhelt fra? Hvordan er det mulig?

Dette er ting som du kan sitte og fundere over, etter å ha lest dette innlegget. Men akkurat nå, så går jeg rett på sak.

Og jeg henviser forresten til andre innlegg, hvor jeg forklarer litt rundt de tolkningsnøklene og tolkningsreglene som jeg benytter meg av når jeg tolker ulike ting som kunst.

Baserer meg på kunsttolkning

Når jeg nå skal bevise at Ann Helen Nilsen er en superhelt, la oss si gi et lite innblikk i Ann Helen Nilsen som en superhelt, så benytter jeg meg at kunsttolkning. Og det er ingen andre som tolker kunst slik som meg.

Så du får bare feste sikkerhetsbeltet ditt. For hvis du ikke har lest tolkninger av meg tidligere, så vil du nok bli litt forundret, over hva jeg holder på med. For jeg opererer innen en veldig liten… sirkel… eller ramme… om man kan si det slik.

For meg er et navn ei bok, altså ikke et navn.

Jeg kan tolke et navn på måter som er latterlige. Og da er du advart. For navnet til Ann Helen Nilsen, det er latterlig.

Hvorfor er navnet til Ann Helen Nilsen latterlig?

Ann Helen Nilsen er en levende klovn, en slags virkelighetens superklovn. Det er vanskelig å beskrive på hvilke måter og i hvilken utstrekning Ann Helen Nilsen er en klovn, for da måtte du nesten observere henne i hverdagen og samtidig være verdens fremste kunsttolker.

Men hun er altså en klovn. Og det som er så latterlig med navnet til Ann Helen Nilsen, det er at det fremstår som et ganske tilfeldig og litt klønete navn. Noen har prøvd å sette sammen Ann og Helen til et fornavn. Og så har du det ganske vanlige og trivielle etternavnet Nilsen.

Ann Helen Nilsen… det høres ikke ut som noe spesielt. Det høres eventuelt litt klønete ut.

Hva var det de tenkte, de som ga henne dette navnet? Het den ene bestemora hennes Ann og den andre Helen? Ikke vet jeg.

Navnet sier i utgangspunktet ingenting om at hun er en superhelt. Navnet sier på overflaten ingenting om at selve navnet er magisk og helt fantastisk!

Her ser du at navnet drar en spøk om at det er et helt vanlig navn, eventuelt bare et passe klønete og dumt navn.

Nilsen? Er ikke det litt kjedelig?

Men hun er alt annet enn kjedelig, siden hun er en superhelt, en klovn og en kriger helt utenom det vanlige.

Da starter vi!

Er du klar for dette? Nå må du altså bare holde deg fast. Jeg advarer deg om at jeg tolker ting på måter som er… la oss si både geniale og grensesprengende på en gang, altså supergeniale.

Jeg er også en klovn. Jeg har også mer under panseret enn hva navnet mitt indikerer.

Integritet

Det første som Ann Helen Nilsen snakker på i navnet sitt, det er initialene, altså hele navnet.

Ann Helen Nilsen = AHN = AN = ANN = Ann

Prøv å uttale initialene til Ann Helen Nilsen, som er AHN. Da sier du AN, eller ANN om du vil. Dermed sier du faktisk initialene til Ann Helen Nilsen, når du sier det første fornavnet.

Dermed sier hun at en liten del av henne er det samme som helheten. Dermed sier hun at hun har integritet.

Og det er noe av det samme som å informere om at man er en superhelt. For en superhelt er nettopp en person som har en viss integritet, og som ikke så lett lar seg kjøpe.

Allerede der, med det første fornavnet sitt, informerer hun om at hun er en superhelt.

Samfunnet respekterer ikke superhelter

Samtidig som Ann Helen Nilsen snakker på at hun er en superhelt, så snakker hun på seg selv. Hvorfor snakker hun på seg selv?

Jo, fordi ingen andre gjør det. Hun må altså gjøre den jobben selv.

Dermed sier hun at dette samfunnet mangler respekt for superhelter. Og da snakker hun på psykiatrien, ikke bare på seg selv altså, men helt konkret på psykiatrien.

Og da henviser jeg bare til andre ting jeg skriver om psykiatrien og Ann Helen Nilsen, på denne bloggen, hvis du ønsker å vite mer om hvorfor Ann Helen Nilsen presiserer at det er superhelter som man har fengslet og dopet ned i psykiatrien.

Men hun tar seg altså tid til å minne om at de som sitter innesperret i psykiatrien også er superhelter. Og da understreker hun nettopp hva hun sier, som er at dette samfunnet mangler respekt for superhelter.

Men hva er det som indikerer at hun snakker på superheltene i psykiatrien? Neida, det er ikke så mye som indikerer det, at hun snakker på dem. Men det er nettopp ment som en test.

Hun kaller altså deg for en idiot.

For du forstår ikke av deg selv hva hun snakker på en gang! 🙂

Og det skyldes nettopp at du ikke vet hvilke superhelter som i størst grad hates i dette samfunnet, og som det dermed er naturlig at Ann Helen Nilsen snakker på.

Du vet ikke hvilke superhelter som utsettes for det største hatet i dette samfunnet. Og det avslører jo at du ikke er interessert i superhelter eller forstår deg på superhelter, i det hele tatt.

Ikke ferdig med å snakke på seg selv

Ann Helen Nilsen fremhever at hun snakker på seg selv, ved at hun gjør det på flere ulike måter. Merk nå at navnet hennes har 14 bokstaver. Merk også at bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = AHN = AH N = AH, 14!

Og da betyr altså “Ah, 14!” det samme som “Ah, Ann Helen Nilsen!”. Dermed snakker hun fortsatt på seg selv, og sier helt konkret at det er noe som folk må forstå om henne. Og da sikter hun til slike ting som at hun er en superhelt.

Og hun sikter også til at hun er “Den Utvalgte”.

For det er også noe mer med tallet 14, som du må merke deg. For i Bibelen er Messias sin ankomst omtalt i Sakarja 14. Samtidig er den 14. personen noe man rent kunstnerisk kan tolke som den 14. personen etter Jesus og de 12 disipler.

Dermed betyr tallet 14 faktisk Messias. Eller den som kommer etter Jesus og de 12 disipler om du vil.

At man venter på en 14. person har også kunstneren Leonardo da Vinci fremhevet i sitt berømte maleri Nattverden. Maleriet viser Jesus med 6 disipler på hver side. Og så er det et objekt helt fremst på maleriet som faktisk kan tolkes rent kunstnerisk som en stol. Altså en tom stol for en 14. person som vil melde sin ankomst.

Poenget er da at Leonardo da Vinci snakker på at man venter på en 14. person. Og vi kan godt si at Ann Helen Nilsen er den personen, for hun har jo 14 bokstaver i navnet sitt.

En liten innrømmelse

Jeg kan godt innrømme at også jeg har 14 bokstaver i navnet mitt, og at det faktisk finnes mange personer som har status som Messias. Men det er ikke så farlig å fokusere på akkurat nå.

Vi kan godt si at Leonardo da Vinci snakker på Ann Helen Nilsen. Akkurat i denne sammenhengen, så snakker han nettopp på henne.

En viktig person

Allerede nå ser vi konturene av en person som er betydningsfull, kall det en historisk person. Og da har kanskje tiden kommet for å tolke initialene hennes på enda en måte? Ja, hvorfor ikke?

AHN = 1814 = grunnloven

Hun omtaler seg selv som grunnloven, altså som tallet 1814, og sier dermed at det som hun lærer bort er den nye grunnloven her.

La meg nå enkelt forklare hvorfor initialene hennes betyr 1814. Bokstaven A er den 1. bokstaven i alfabetet. Bokstaven H er den 8. bokstaven i alfabetet. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Fødselsdatoen

Fødselsdatoen til en slik superhelt som Ann Helen Nilsen er jo litt viktig. Eller… den kan potensielt være det! 🙂

Så la meg nå tolke fødselsdatoen hennes slik jeg tolker alle datoer, nemlig ved å legge sammen tallene!

Ann Helen Nilsen er født på datoen 16.06.78.

16.06.78 = 16 + 6 + 78 = 100

Summen av fødselsdatoen hennes sier altså noe om at hun er 100 prosent. Da snakker hun fortsatt på at hun har integritet. Men hun snakker samtidig på at man har 100 prosent match, i forhold til hva man leter etter.

Hun sier altså at hun selv er det vi leter etter. Og du kan faktisk si at hun er 100 prosent det vi leter etter. Og da gjentar hun bare dette med at hun faktisk er Messias, den alle venter på.

Kunstkonseptet

Ann Helen Nilsen er en kunstner som har et helt spesielt kunstkonsept som heter Make Up Sex. Dette kunstkonseptet fremkommer forresten ved tolkning, men meningen ved all kunst trer jo nettopp frem når man tolker. Så det er helt naturlig, at man må tolke kunsten for å komme frem til hva som er kunstkonseptet hennes.

Akkurat hva Make Up Sex går ut på skal jeg utdype i andre sammenhenger. Men det er noe så enkelt som at du blir utsatt for en eller annen form for “voldtekt”, altså urettferdighet eller maktovergrep. Og da bruker Ann Helen Nilsen sex som metafor på det du har blitt utsatt for.

Og så minner hun om at det er noe som heter Make Up Sex, altså hevn!

Og da snakker vi om sex som følger etter sex. Altså snakker vi da på tallet 66.

Du forstår den, eller?

Make Up Sex = sex som følger etter sex = 66

Tilbake til Leonardo da Vinci

Hvis vi når tar enda en liten titt på Leonardo da Vinci sitt maleri Nattverden, så viser det Jesus som presenterer to 6-tall. Altså tallet 66!!!!!

For det er nemlig 6 disipler på hver side av Jesus!

Dermed kan vi si at maleriet handler om Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept, Make Up Sex.

Make Up Sex

Så tallet 66 representerer Ann Helen Nilsens kunstkonsept. Og dette er et konsept som hun fremhever på ulike måter, blant annet ved at hun er en stylist eller hva man kan kalle for en “make up artist”, samtidig som hun er passe sexfiksert.

Hun er en av de personene som går rundt og sier “sa brura” halve dagen, hvis du forstår? 🙂

I tillegg fremhever hun ordet Make Up Sex i overskriften for maleriene sine, når hun presenterer dem på Facebook. For der står følgende overskrift:

MakeUp Forever = Make Up F = Make Up 6 = Make Up Sex

I tillegg snakker Ann Helen Nilsen faktisk på kunstkonseptet i selve navnet sitt, og dette skal jeg nå forklare.

Fibonacci-tallrekken

Ann Helen Nilsen ønsker å si noe om at hevn er både vakkert og helt naturlig, altså helt naturlig i et moderne demokrati hvor sannheten og rettferdighet skal være blant hovedverdiene.

Og Make Up Sex går nettopp ut på å dokumentere sannheten og bruke den som hevn, når man blir utsatt for urettferdighet og ondskap.

For øvrig er Fibonacci-tallrekken knyttet til naturens skjønnhet, noe som blir en påminnelse om at når man svinger sannhetens sverd, så er det både naturlig og vakkert og et uttrykk for menneskets sanne natur.

Men la meg nå forklare hvordan Ann Helen Nilsen klarer å bruke Fibonacci-tallrekken til å fremheve tallet 66. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6

Se nå på følgende tallrekke som er et utdrag av Fibonacci-tallrekken:

3 5 8

Ser du at 6-tallet ikke stemmer med Fibonacci-tallrekken? Men det skal du ikke bekymre deg for. Det fikser jeg om et lite øyeblikk.

La meg først fokusere på at tallet 8 er feil, eller ikke stemmer om du vil. Hva betyr tallet 8? Jo, det betyr “å te” eller “å te seg”, altså å oppføre seg.

8 = åtte = å te = å oppføre seg = oppførsel

Og nå ligger det jo allerede i kortene at hun snakker på Make Up Sex. Og når tallet 6 er feil og egentlig skulle vært 8, så sier hun at Make Up Sex er feil oppførsel. For hun snakker på “feil” og “oppførsel” i samme setning.

Og da snakker hun på samfunnets holdninger til Make Up Sex. Vi kan også merke oss at når navnet ikke ser ut til å passe med Fibonacci-tallrekken, som står for skjønnhet, så representerer det samfunnets syn på Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept. Samfunnet mener altså at Make Up Sex er stygt og unaturlig, altså helt uakseptabelt.

Dermed arresterer hun dette samfunnet for å hate Make Up Sex. Helt konkret sier hun da at det ikke er lov til å fortelle sannheten om rasshøl i dette samfunnet. Og da snakker hun altså på at det ikke er lov til å fortelle sannheten.

Og da er det meningen at vi skal reflektere over hvordan det har blitt slik.

Og hatet for Make Up Sex, eller varsling og rettferdighet om du vil, det skyldes jo at rasshøla selv har bestemt at det skal være slik. Og det er bare mulig hvis alle de som styrer og bestemmer i dette samfunnet er rasshøl.

Så hun sier helt konkret at alle ledere i dette samfunnet er rasshøl. Og de har selv bestemt at det ikke skal være lov til å fortelle sannheten om dem.

Derfor er altså det “å oppføre seg”, slik som man gjør når man har Make Up Sex, helt feil i samfunnets øyne. Samfunnet har lagt sannheten og rettferdighet for hat.

Så til kronjuvelen i navnet til Ann Helen Nilsen

Hvis du tar en titt på denne artikkelen på Wikipedia, så ser du at tallet 8 er angitt som F6. Og det som Ann Helen Nilsen gjør ved å ha tallet 6 helt til slutt i navnet sitt i stedet for tallet 8, det er at hun fremhever “F6”, som er navnet på tallet 8 i tallrekken.

Tallet 8 er altså det 6. Fibonacci-tallet, kalt F6.

Så hun vil at vi skal se på F6 i stedet for på 8. Og grunnen til at hun ønsker at vi skal se på F6 i stedet, den er at F6 betyr 66, fordi F er den 6. bokstaven i alfabetet.

Dermed kan navnet til Ann Helen Nilsen altså tolkes som tallet 66, fordi navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66.

Og dermed betyr navnet til Ann Helen Nilsen faktisk Make Up Sex. Navnet snakker på kunstkonseptet og fremhever at slike ting som sannhet og rettferdighet er både vakkert og naturlig, nettopp ved at navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken, som er et symbol på naturens skjønnhet.

Og det er jo ikke verst, å ha et navn som gir en så god og innsiktsfull presentasjon av kunstkonseptet!

Hva mer betyr F6?

F6 høres jo litt kjent ut. For det er en av funksjonstastene på en datamaskin. Og jeg kan jo fortelle deg at hvis du trykker F6 på computeren din akkurat nå, gitt at du sitter ved en PC, så vil adressefeltet i nettleseren din bli markert.

Dette kan du da tolke som en del av budskapet til Ann Helen Nilsen. For hun tar seg vel ikke bryet med å gå om betegnelsen F6 uten at det er en grunn til det, ikke sant?

Så det hun sier er at du skal ta et oppgjør med rasshøl ved å fortelle sannheten om dem på internett, i en nettleser kan du si.

Den korrekte adressen som du skal praktisere Make Up Sex på er en nettadresse, er på internett.

Hun snakker da på å bruke teknologien for hva den er verdt. Og dette gjelder ikke bare når man skal fortelle sannheten, men også når man skal dokumentere den.

Det er klart at hvis du sitter ved en Mac, la oss si en Macbook, så brukes F6 til å skru opp bakgrunnsbelysningen på tastaturet når det er mørkt. Dette er da et budskap fra Ann Helen Nilsen om at det er bare å skrive i vei, særlig når mørket har senket seg, altså når ondskapen styrer.

Man behøver altså ikke å kvie seg for å fortelle sannheten om rasshøl, og om det blir litt månelyst så er det helt på sin plass!

Grunnen til at hun henviser til tastaturet er også for å vise et det ikke behøver å være så vanskelig. Å fortelle sannheten, altså.

Og da snakker hun på at vi i dette samfunnet har vanskelig for å fortelle sannheten. Og da snakker hun forresten også på at løgnere styrer verden, og at de som styrer dermed er sårbare for sannhetens sverd.

Og da har hun forklart hvorfor det ikke er lov til å fortelle sannheten i dette demokratiet. De som styrer ønsker ikke at det skal være lov.

Men da går jeg ikke mer i detalj på dette akkurat nå. Skal vi gå videre, og se litt på hvordan Ann Helen Nilsen presenterer seg som Wonder Woman?

World Wide Web

Men før jeg går videre og begynner å forklare at Ann Helen Nilsen faktisk er Wonder Woman, så kan jeg bare kort presisere at Wonder Woman er WW. Dermed mangler det en W på “www”, hvis du forstår?

Dette er da Ann Helen Nilsen som presiserer at du må gjøre noe. Du kan ikke bare sitte der!

Ja, men gjør noe da! For det mangler en W for at det skal bli WWW!

Du må da sette inn en W. Du må altså gjøre noe. Så ikke bare sitt der!

Klovnene angriper

Og en W, det er to V’er, som er tallet 5 to ganger, altså tallet 10.

Og så betyr jo tallet 10 faktisk klovn. For det er nemlig slik at når et smilefjes, som betyr klovn, blir konvertert til ren tekst i e-post, så blir det konvertert til bokstaven J, som er den 10. bokstaven i alfabetet.

Derfor betyr altså W klovn:

W = 55 = 5 + 5 = 10 = J = smilefjes = klovn

Så hun presiserer at du må være en klovn, du må kaste deg i det og bidra du også! Og da får vi altså WWW, når du gjør det. Da får vi svaret, som er internett.

Så Wonder Woman, også kjent som WW, inviterer andre klovner til å gjøre som henne, ved å varsle på nettet.

Sånn. Jeg måtte bare få presisert hva Ann Helen Nilsen sier. At det mangler en klovn på internett, nemlig deg!

Nå kan vi ta en kort titt på bevisene for at Ann Helen Nilsen er virkelighetens Wonder Woman.

Bare en liten ting først

Det er klart at når Ann Helen Nilsen sier at det mangler en klovn på internett, så snakker hun også på seg selv. For Hamar Arbeiderblad nekter nemlig å omtale varslingssaken hennes.

Og hvis du nå tar en liten titt inn på bloggen hennes, så ser du at kunstnernavnet hennes er Blacklemon, som er to ord på 5 bokstaver:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55 = W

Dermed ser du at den klovnen eller W’en om du vil, som mangler på internett, den er også henne selv.

Jeg bare bemerker i forbifarten at Blacklemon er et kunstnernavn som blant annet betyr klovn.

Men hun får altså ikke den oppmerksomheten hun fortjener og som saken hennes fortjener. Så hun får sagt det også da, ved at WW mangler en W, i forhold til det vi snakker på, som er å varsle på internett.

Som du nå sikkert merker, så kan Ann Helen Nilsen være ganske snakkesalig, slik som kvinner ofte pleier å være når de får vann på mølla. Så jeg tror kanskje at vi skal forte oss nå, med å se på Wonder Woman-bevisene hennes.

Før hun sier noe mer om at dette samfunnet hater klovner, og at psykiatrien er et direkte resultat av det. For det er jo det hun snakker på da, når hun fremhever dette med at man mangler klovner. Ja, klovnene, de er ikke her, for de har blitt plassert i psykiatrien!

Så da går vi heller rett på dette med Wonder Woman, før hun fortsetter med å snakke på samfunnets hat for klovner.

Er man en klovn her og tenker rare ting, så åker man rett inn i psykiatrien, vet du! Så jeg sier ikke at hun ikke har et poeng. Jeg sier bare at vi nå må gå videre og snakke på Wonder Woman.

For dette innlegget skulle egentlig være kort! For jeg har nemlig et mye lenger innlegg som gir en mye grundigere gjennomgang av Ann Helen Nilsen som superhelt og klovn.

Jeg lurer litt på om jeg skal ringe opp Ann Helen Nilsen og spørre om det er greit at vi nå starter på dette med Wonder Woman, eller om hun har noe mer på hjertet! Men slik blir det jo, når ingen ønsker å høre på deg, at når du først får mikrofonen, så blir du veldig ivrig!

Som du sikkert merker, så er Ann Helen Nilsen passe snakkesalig, og det handler da delvis om at hun aldri slipper til!

Så vi må nesten vise litt forståelse for at hun på sett og vis aldri går tom for ting å si her. Okay?

Det kan være ganske frustrerende når man varsler om noe som er ekstremt viktig og som vedrører årets stortingsvalg, uten at mediene fatter interesse. Og så vet man jo hvorfor mediene ikke er interessert. Det handler om at varsling og kritikk er tabu og faktisk truer mediene selv også.

Dette forklarer jeg i detalj i det lange innlegget som jeg legger ut etter dette relativt korte. Så da tror jeg at vi bare går videre med en gang her, og snakker på Wonder Woman.

Og dette er faktisk den aller kuleste delen av Ann Helen Nilsens kunst! Så nå får du bare holde deg fast! Dette er dritkult!

En ekte superhelt melder sin ankomst.

Wonder Woman

Ann Helen Nilsen er, tro det eller ei, Wonder Woman. Hun er altså den virkelige Wonder Woman. Den filmen som hadde premiere tidligere i år, på bursdagen hennes, den handler faktisk om Ann Helen Nilsen.

Sa jeg at filmen hadde premiere på bursdagen hennes? Det var da som faen!

Ja, bursdagen til Ann Helen Nilsen er den 16. juni. Og filmen om Wonder Woman hadde norsk premiere på den dagen.

Og akkurat detaljene av hva som knytter filmen til Ann Helen Nilsen, det beskriver jeg som nevnt i et lengre blogginnlegg. Så det skal jeg ikke gå altfor mye inn på i dette korte innlegget.

Jeg nøyer meg med å presisere et par ting.

Jeg presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman

Wonder Woman, det er bokstavene W og W. Hva skjer når du plasserer to W’er etter hverandre? Hvilken annen bokstav står da i bakgrunnen?

Jo, bokstaven A, som er meg. Dette betyr helt konkret at jeg står i bakgrunnen, noe som du kan tolke som at det er jeg som presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman.

Se nå her – prøv å se om du ser bokstaven A mellom de to W’ene:

Wonder Woman = WW = A = Anders

Den siste streken på den første W’en og den første streken på den siste W’en danner til sammen bokstaven A, riktignok en A som mangler tversoverstreken midt på.

Men det er nettopp et kunstnerisk virkemiddel som handler om å tydeliggjøre at jeg står i bakgrunnen, noe som betyr at det er jeg som presenterer Wonder Woman.

Og Wonder Woman, det er som jeg allerede har nevnt Ann Helen Nilsen. La meg nå utdype dette.

Tallet 100

Hvilket symbol er det Wonder Woman er mest kjent for? Jo, bokstaven X, kall det eventuelt et kryss, kors eller et gangetegn.

Du som har kjennskap til Wonder Woman vet hva jeg snakker på. Jeg snakker på Wonder Woman sin Power Stance.

Og hva er denne Power Stancen, egentlig? Jo, når Wonder Woman krysser underarmene sine slik at de lager en x eller et gangetegn, så får hun superkrefter.

Hun får da en kraft i armene sine. Og akkurat dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at hun faktisk er healer.

Så jeg gjentar dette, at Ann Helen Nilsen er healer, noe som betyr at hun nettopp fremhever Wonder Woman sin Power Stance.

I tillegg så betyr faktisk Ann Helen Nilsen “The Power Stance”:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = The Power Stance

Det er altså samme antall bokstaver i “The Power Stance” som i “Ann Helen Nilsen”. Så hun snakker også på den i navnet sitt. Hun fremhever den altså, for at vi skal legge merke til den.

Men da kan vi se for oss Wonder Woman, altså bokstaven WW, pluss et gangetegn. Hva betyr det?

Jo, bokstaven V er et romersk 5-tall. Og dette betyr at en W blir å regne som et 10-tall, fordi den består av to 5-tall.

Da har vi altså to 10-tall, slik som dette:

Wonder Woman = W W = 10 10

Men så fremhever Ann Helen Nilsen ved å nettopp være healer, samt med navnet sitt, at vi må legge ekstra godt merke til Power Stancen til Wonder Woman. Så vi må rett og slett sette inn den, mellom de to 10-tallene. Og da får vi dette:

10 10 = 10 x 10 = 100

Og som du sikkert husker, så er summen av fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen 100.

Og bare for å billedliggjøre dette litt for deg, så kan du se for deg Wonder Woman, altså WW, som inntar sin Power Stance og som dermed plasserer et gangetegn sammen med bokstavene WW, og som dermed oppgir tallet 100. Og som da henviser til Ann Helen Nilsen som er kjennetegnet av tallet 100 fordi hun har en fødselsdato som betyr 100.

Dermed sier Wonder Woman når hun inntar The Power Stance at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman. Det er 100 prosent match.

En oppsummering av dette

La meg nå kort oppsummere dette med at Wonder Woman sier tallet 100.

Se for deg at Wonder Woman plasserer armene sine i Power Stance. Da sier Wonder Woman tallet 100 slik jeg nettopp har forklart. Dermed fremhever hun fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen når hun krysser armene i The Power Stance.

Og Wonder Woman sier da at Ann Helen Nilsen er 100 prosent Wonder Woman. Altså sier hun at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

Og da er det vi minnes at Ann Helen Nilsen faktisk er en healer, altså en person som har en spesiell kraft i armenen sine, slik som Wonder Woman har når hun inntar sin Power Stance.

Og akkurat nå skal jeg fortsette med å snakke på denne Power Stancen, som er et kors og som dermed også kan sies å representere tallet 4.

Tallet 4

Jeg skal nå bare ta enda en liten ting som knytter Ann Helen Nilsen til Wonder Woman.

La meg først informere deg om et par ting. Jeg er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet… eller det kan være det samme det! Men når jeg tolker tallrekker som teller, så tolker jeg dem som det neste tallet i rekken.

Dermed tolker jeg for eksempel tallet 12 som tallet 3, fordi 3 er det neste tallet etter 1 og 2.

Litt i samme gate tolker jeg tallrekker som mangler et tall som det manglende tallet. Hvis du for eksempel har tallrekken 1, 2 og 4, så tolker jeg det som tallet 3. Fordi tallet 3 mangler.

Okay? Du kan eventuelt lese det jeg nettopp forklarte at par ganger.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Wonder Woman = 6 5 = 4

Her ser du at både navnet til Ann Helen Nilsen og Wonder Woman betyr tallet 4. Og da kan jeg informere om at jeg tolker tallet 4 som et kors, eventuelt som korsfestelse.

Dette skyldes at et kors peker i 4 retninger, og slik sett betyr tallet 4. Samtidig peker et 4-tall tilbake på korset, for å si det sånn, fordi et 4-tall er det eneste tallet som inneholder et kors.

Hvis du tar en titt på et tastatur, så er tallet 4 det eneste som faktisk inneholder et kors. Og derfor betyr altså tallet 4 et kors.

Og da forstår du vel at jeg nettopp har forklart at ikke bare henviser Ann Helen Nilsen og Wonder Woman til hverande, ved at de begge er representert av tallet 4. Men begge to fremhever nettopp et kors.

Og da fremhever de Wonder Woman sin Power Stance som er et kors, som riktignok er snudd på siden.

Så Ann Helen Nilsen og Wonder Woman står og peker på hverandre og på seg selv, ved at begge oppgir tallet 4 som står for både dem selv og den andre. Dermed sier de begge at de er samme person som den andre. Dermed sier de altså at Ann Helen Nilsen og Wonder Woman, det er samme person.

Og for å understreke dette, så fremhever de ved å oppgi tallet 4 nettopp The Power Stance, for å minne om at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman har magiske krefter i armene.

Og det at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman kan sies å ha snudd korset på siden ved at de henviser til The Power Stance, det kan vi tolke som at de sier at vi skal slutte med korsfestelse av superhelter her.

Så poenget er da at når de står og snakker i kor, så kan vi anta at også Ann Helen Nilsen snur korset på siden, slik som Wonder Woman gjør. Og da snakker vi om at de begge gjør samme sak, som er å understreke at man nå må slutte med korsfestelse, korsfestelse av superhelter.

Og da snakker de helt konkret på psykiatrien, for det er først og fremst der man korsfester superhelter i dag. Der har man rendyrket korsfestelsen av superhelter.

Og det kan forresten bemerkes at når de snur korset på siden, så henviser de til Nazisme ved å henvise til hakekorset, som nettopp er et kors som er snudd på siden. Og dermed sier de klart og tydelig at psykiatrien er en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Tror du meg ikke? Disse tolkningene, disse sammenhengene, er jo helt sinnssyke! Ergo snakker Ann Helen Nilsen og Wonder Woman nettopp på det, at ting er sinnssykt, altså at man opplever noe sinnssykt, ergo at man har mentale lidelser.

Så de snakker på mentale lidelser.

Dermed er det ingen tvil om at de snakker på psykiatrien. Og dermed kaller de faktisk psykiatrien for en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Og det at hakekorset ikke er komplett, men bare er et enkelt kors, det er et bilde på at man må plukke ned Nazismen, altså avslutte psykiatrien.

Samtidig står det mellom linjene et viktig budskap. Når du får en mental lidelse, så må du huske på at du faktisk er en superhelt, og respektere deg selv deretter, noe som helt konkret betyr at du må hate psykiatrien.

For den hater nemlig deg.

Der var det slutt på psykiatrien

Hvis dette samfunnet hadde respektert Ann Helen Nilsen, så hadde man avsluttet hele psykiatrien på dagen. For hun har nettopp sagt at man skal slutte med å korsfeste superhelter.

Og hun har gjort alt dette med navnet sitt og fødsesldatoen sin, noe som er helt sinnssykt og som bare understreker i hvilken grad hun faktisk snakker på psykiatrien. I tillegg klarer hun da å fremheve noe av hovedbudskapet, som er at man må respektere seg selv.

Når hun bruker navnet og fødselsdatoen som kunst, så snakker hun på at hun er en viktig person. Dermed snakker hun på selvrespekt.

Hun er da en læremester for dere som har mentale lidelser, som presiserer at å respektere seg selv betyr å hate psykiatrien. For kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen er jo hevn, også kjent som Make Up Sex.

Så hun mener kort og godt at psykiatrien må hevnes. Den skal altså ikke bare avskaffes. Den skal helt konkret hevnes!

En liten ting til slutt

Som du sikkert skjønner, så er Ann Helen Nilsen litt av en klovn, for hun bruker navnet sitt og fødselsdatoen sin som kunstverk, og knytter seg opp til Wonder Woman på en ganske overbevisende måte.

Og det er også slik at hun knytter seg opp til andre superhelter, først og fremst Wolverine i X-Men. Men det tror jeg at jeg ikke skal ta en gjennomgang av akkurat nå.

Det jeg ønsker å fremheve nå, det er at Ann Helen Nilsen i slutten av hver lille del av navnet sitt snakker på seg selv, altså på bokstaven N som er tallet 14.

Jeg kan jo kort minne om dette, at navnet hennes betyr tallet 14:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Og da ser du at hun har plassert tallet 14 i form av bokstaven N til slutt i både Ann, Helen og Nilsen. Dermed sier hun at hun “er slutten”.

Og det store spørsmålet er da hva hun er slutten på, ikke sant?

Slutten på psykiatrien

Jeg kan godt gjenta dette enda en gang, men denne gangen med en ny vri:

Ann Helen Nilsen er hva man kan kalle for en helt sinnssyk person, for måten hun produserer kunst på er helt latterlig! Dette er jo den reneste galskapen!

Dermed presenterer hun seg som “sinnssyk”. Men samtidig så gjør hun det mer enn klart at hun faktisk er en superhelt. Dermed sier hun at de som fremstår som sinnssyke, faktisk er superhelter.

Og da ligger det i kortene at det hun er slutten for er hatet for de superheltene som fremstår som sinnssyke. Hun sier altså at hun avslutter psykiatrien.

Og da kan man alltids sitte der som et spørsmålstegn og lure på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For ikke alle forstår det.

Men da har Ann Helen Nilsen et veldig enkelt svar på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For hun har nemlig ikke ennå åpnet munnen sin! Hun har ikke sagt et eneste ord!

For hun har jo sagt alt med navnet sitt og fødselsdatoen sin og den typen ting. Dermed presiserer hun at det ikke er ytringsfrihet her. Og da sikter hun til at psykiatrien har sørget for at det ikke er ytringsfrihet her.

I tillegg snakker hun helt konkret på at de psykiatriske fangene ikke har ytringsfrihet. For de blir jo fratatt ytringsfriheten, angivelig fordi samfunnet ønsker å beskytte dem mot seg selv.

Og Ann Helen Nilsen sier jo med navnet sitt som betyr 1814 at kunstkonseptet hennes som er Make Up Sex, er selve grunnloven. Og da snakker hun på at Make Up Sex er en form for sannhetssøken. Og sannhetssøken er hovedverdien i et moderne demokrati.

Slik sett er faktisk sannhetssøken, inkludert Make Up Sex, grunnloven. Og da blir psykiatrien et grunnlovsbrudd og noe som er helt demokratistridig og som derfor må avskaffes.

Har mye å si om manglende ytringsfrihet

Bare for å oppsummere dette nå, så sier Ann Helen Nilsen svært mye uten å si noe. Dette betyr at hun har svært mye å si om at man ikke har lov til å si noe. Og da er det altså opp til oss å forestille oss alt det hun har på hjertet, i forhold til at det er en manglende ytringsfrihet i dette demokratiet.

Og hun snakker da på slike ting som at det ikke hjelper om du er en superhelt, heller. For hun har opplevd at Hamar Arbeiderblad har nektet flere ganger å omtale en varslingssak som hun selv har.

Poenget er da at når hun sier at hun har mye å si om akkurat dette, så sikter hun til at hun personlig har opplevd at det ikke er ytringsfrihet. Så hun vet hva hun snakker på.

Og da snakker hun på at det er tabu å varsle. Og da forklarer hun også hvordan psykiatrien kan fortsette år etter år, nemlig fordi varsling og kritikk er tabubelagt i dette demokratiet.

Og da snakker hun også på at man faktisk risikerer å bli fengslet i psykiatrien uten noen rettslig høring, hvis man i det hele tatt begir seg ut på å kritisere psykiatrien. Ja, de største kritikerne av psykiatrien, de sitter jo innesperret i psykiatrien!

Psykiatrien tar altså selv unna de verste kritikerne. Og mediene gjør resten av jobben. Og selv har Ann Helen Nilsen dokumentert at mediene har lagt kritikk og varsling for hat, ikke bare i forhold til psykiatrien, men faktisk generelt.

Og det at man legger kritikk og varsling for hat overalt i samfunnet, det er en direkte konsekvens av psykiatrien, som nettopp er en konsentrasjonsleir for opprørske ungdommer, kunstnere og samfunnskritikere.

Og selv mistet Ann Helen Nilsen jobben, nettopp på grunn av psykiatrien. Eller fordi det ikke er lov til å varsle og kritisere, kan man si. Dette er det varslingssaken hennes handler om – altså et utbredt samfunnsproblem som avslører at dette ikke er et fungerende demokrati, men et ødelagt demokrati.

Hvorfor skal man avslutte psykiatrien?

Folk flest kan ikke skjønne hvorfor man skal avslutte psykiatrien. Men det har å gjøre med at psykiatrien er helt sinnssyk, noe Ann Helen Nilsen nettopp understreker ved å produsere kunst på en måte som er helt sinnssyk.

Hun latterliggjør altså psykiatrien, ved å være helt sinnssyk selv også, som kunstner! 🙂

Og det hun sikter til, når hun snakker på at psykiatrien er sinnssyk, det er slike ting som dette:

DE SOM SITTER INNESPERRET I PSYKIATRIEN OG SOM HAR BLITT FENGSLET DER UTEN AT DE NOEN GANG FIKK NOEN RETTSLIG HØRING OG SAMTIDIG MED AT DE BLE FRABERØVET YTRINGSFRIHETEN OG SAMTIDIG SOM DE BLE DOPET NED FOR AT DE RETT OG SLETT IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSVARE SEG OG FOR AT DE IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSTÅ HVA SOM FOREGIKK… OG SOM BLIR KRENKET, SYKELIGGJORT OG TORTURERT TIL DØDE PÅ SAMLEBÅND I EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FRA ANDRE VERDENSKRIG… DE ER FAKTISK SLIKE SUPERHELTER SOM ANN HELEN NILSEN, ALTSÅ SUPERHELTER SOM BÆRER PÅ NOEN SVÆRT VIKTIGE HEMMELIGHETER.

Så Ann Helen Nilsen er ikke den eneste superhelten som er helt sinnssyk her. Sorry! Hun er ikke den eneste superhelten som bærer på noen hemmeligheter her!

Og nå ligger det i kortene at jeg som skriver dette kan fortsette inn i evigheten med å forklare hva mentale lidelser handler om og hva slags superhelter de som har en alvorlig mental lidelse er.

Men det skal jeg ikke gjøre. For dette samfunnet har nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for verdens største superhelter!

Så dette samfunnet har ikke fortjent noen ytterligere forklaring utover det jeg nettopp har sagt.

Ann Helen Nilsen har talt. Jeg har talt. Vi har talt.

Klovnen viser seg

Ann Helen Nilsen har for tiden et prosjekt gående som handler om å forklare at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex.

For de som er så heldige å få klovnen i tale, så kan hun fortelle mer om dette.

Og da vil Ann Helen Nilsen bare gjenta noe av hovedbudskapet sitt, som er at det ikke er ytringsfrihet her. For hun kommer til å fremheve dette med at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex, ikke ved å si noe, men på andre måter.

Så hun er altså svært opptatt av å presisere at det ikke er ytringsfrihet her, ved at hun bruker andre ting enn ord og setninger til å ytre seg.

Og når hun fremstår som en klovn, så kan vi tolke det som at hun understreker sin egen uskyldighet, i tilfelle noen skulle anklage henne for å ha ytret seg på kreative måter som en kunstner. En klovn er jo i prinsippet uskyldig, siden den bare tuller.

Så hun presiserer at alt dette som hun sier som kunstner, det var egentlig bare ment som en spøk! Og dermed så understreker hun bare i hvilken grad hun lever i et undertrykkende samfunn hvor det ikke er ytringsfrihet.

Hun har da en slags “forsikring” i form av at hun er en klovn. Dermed snakker hun på den typen ting, slike ting som sikkerhetsventil og lignende. Og dermed sier hun faktisk at ytringsfrihet, det er den sikkerhetsventilen man har i samfunnet, som skal forhindre urettferdighet og ondskap. Og når man fjerner den sikkerhetsventilen, så begår man verdens største forbrytelse.

Da er man langt fra uskyldig slik som en klovn er.

Så hun sier alt dette som jeg forklarer nå, ved at hun er en klovn. Og det at hun er en klovn, det presiserer hun jo på bloggen sin. For hun presenterer seg der som en klovn.

Og grunnen til at hun bruker en oransje farge på klovneparykken sin, den er at oransje er fengselsfargen, siden fangene på film har oransje drakter.

Så hun snakker da på at de ansvarlige for psykiatrien langt fra er uskyldige og hører hjemme i fengsel.

Og dette er altså noe å tenke over. Derav den oransje fargen på håret hennes, som er et bilde på tanker eller det som vokser ut av hodet, og som dermed er en klar og tydelig presisering av at vi må tenke nøye over dette med hvem det er som faktisk hører hjemme i fengsel.

Er det flotte, friske, kreative og uavhengige ungdommer som hører hjemme i fengsel? Eller er det de som mener at slike ungdommer hører hjemme i fengsel, som selv hører hjemme i fengsel?

Ja, det er altså grunn til å tenke nøye gjennom hvem det er som hører hjemme i fengsel, altså hvem det er som er uskyldig som en klovn og hvem som er skyldig. Derav det oransje klovnehåret.

En læremester i selvrespekt

Og da kan jeg kort nevne at Ann Helen Nilsen omtaler dere som har mentale lidelser som uskyldige klovner. For hun personifiserer en person som har en mental lidelse, ved at hun fremstår som helt sinnssyk, ved at hun skaper kunst på måter som er helt sinnssyke. Samtidig er hun en klovn, og sier da at de som har en mental lidelse er klovner.

Og da driver hun fortsatt og lærer dere noe om selvrespekt. For dere er faktisk morsomme og søte klovner.

Dere er litt ute av kontroll og tenker og føler rare ting, og det er hva en klovn gjør. Så hun foreslår at dere ser på dere selv som morsomme og søte klovner – en slik en som hun selv er.

Noen ganger er det klovnene som bærer på de viktigste hemmelighetene og det viktigste budskapet, noe Ann Helen Nilsen nettopp presiserer ved at hun selv gjør det. Så hun sier da at en mental lidelse inneholder ren visdom.

Slik sett er man faktisk vis, når man har en mental lidelse. Problemet er bare at samfunnet har hjernevasket oss til å tro at det ikke er slik.

Så Ann Helen Nilsen dveler litt ved at dere som har mentale lidelser bærer på visdom, og sier da at vi som samfunn må begynne å lete etter den visdommen.

Og ved at hun selv bruker slike ting som navnet sitt, en klovneparykk og fødselsdatoen sin til å forklare svært mye, så tydeliggjør hun hvordan det er fullt mulig at mentale lidelser også kan inneholde et hemmelig budskap.

Og når man anerkjenner det, så er man over på et helt annet paradigme for mentale lidelser, et paradigme hvor selvrespekt er en helt naturlig del av det å ha en mental lidelse.

Så hun snakker da klart og tydelig på et paradigmeskifte, og impliserer da at man må bytte ut hele ledelsen i samfunnet, for det er den eneste måten å få til et paradigmeskifte på.

Og da presiserer hun faktisk at det ikke først og fremst er psykiatrien som skal kritiseres sønder og sammen ved at man utsetter den for Make Up Sex. Men det er faktisk de ansvarlige for psykiatrien som sitter på stortinget, som skal fanges med sannhetens lasso.

Hun har jo oransje hår helt på toppen, på hodet sitt. Dermed sier hun at de kriminelle sitter helt på toppen, altså på stortinget.

Så her ser du at hun faktisk er veldig tydelig på at det ikke er psykiatrien som sådan som skal avskaffes, men dagens onde ledere.

Hun snakker da på at man må ta ondskapen ved roten. Og jeg kan sikkert fortsette med å tolke slik som dette, ganske lenge til. Men jeg tror at jeg avslutter her nå, ved å snakke på Ann Helen Nilsen som kriger.

Hva betyr det at hun er en kriger?

Jeg ønsker ikke å gi dette samfunnet noe mer enn hva det har fortjent. Derfor nekter jeg å svare på dette spørsmålet. Dette utdypes i svært lange blogginnlegg som rett og slett er for lange til at noen gidder å lese dem.

Jeg tror på rettferdighet. Derfor skal dette samfunnet få lov til å spasere gjennom helvete for å få vite alt det jeg har å fortelle.

Men jeg kan si en liten ting om Ann Helen Nilsen som kriger, ved å tolke navnet hennes.

La oss nå si at Ann Helen Nilsen skal fortelle deg navnet sitt. Ergo er det hun skal gjøre å fortelle deg navnet sitt.

Men så er det da slik at når Ann Helen Nilsen har sagt “Ann”, så har hun sagt hele navnet sitt. For hun har da uttalt initialene sine, AHN. Dermed har hun gjort det hun skulle gjøre, lenge før du tror at hun har gjort det.

Fornavnet Ann er som jeg har forklart over her, intet mindre enn hvordan initialene hennes uttales. Og når hun da sier initialene sine, så har hun sagt navnet sitt. Slik tolker man det hun gjør, som et kunstverk.

Poenget er da at Ann Helen Nilsen har gjort det hun skulle gjøre, før du aner at hun har gjort det. Og siden hun er en kriger, så betyr det at hun har drept deg før du aner det.

Dette betyr at Ann Helen Nilsen nettopp har drept alle de som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har altså ikke kommet for å diskutere, eller for å forklare noe som helst.

Hun har kun kommet for å si de tingene som jeg nettopp har hjulpet henne med å si. Og det at så og si ingen forstår hva jeg snakker på, det røper bare at dere alle sammen har noen meget store huller i forståelsen deres av hvordan dette Universet fungerer.

Ann Helen Nilsen har nettopp drept alle dere som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har gjort det hun kom for å gjøre.

Ingenting gjenstår.

For hun er nemlig en helt spesiell superhelt!

En tanke om “Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

  1. Tilbaketråkk: Oljeberget 8: Tolkning av forrige innlegg om Ann Helen Nilsen | Anders Johansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *