Oljeberget 6: Falsk bombealarm på Ottestad

Jeg driver jo og tolker hendelser som skjer på Ottestad, på Oljeberget, som om det er kunst. Så da får jeg kaste meg i det, og tolke dagens bombealarm.

Datoen

Det første jeg vil gjøre når det er en så markert hendelse er å regne ut summen av datoen:

06.07.17 = 6 + 7 + 17 = 30

Og tidspunktet som ble nevnt var kl 15. Da har vi to tall, nemlig 15 og 30. Og dette er tellende tall. Spørsmålet er bare hva som er det neste tallet i rekken, om det er 45 eller 60.

Men siden det er snakk om en bombe, så teller vi med like inkrementer. Vi sier på sett og vis tikk-takk. Ergo er det ikke snakk om en dobling fra 15 til 30. Men det legges til 15.

Så den korrekte tolkningen av tallene 15 og 30 er tallet 45, som handler om at Andre Verdenskrig er slutt nå.

Så denne bombehendelsen minner om at det er på tide å avslutte Andre Verdenskrig nå. For det var det man gjorde i 45, altså i 1945.

Bombe betyr krig

Bombe kan tolkes som krig. Og da snakker vi altså om det som jeg sier, Andre Verdenskrig.

Jeg verifiserer altså at tolkningen min av tallene 15 og 30 er korrekt, ved å minne om at bombe sier noe om krigføring, altså krig. Altså Andre Verdenskrig.

Hvorfor har ikke Andre Verdenskrig tatt slutt?

Tja. Det går hvite busser til en konsentrasjonsleir ca 3,5 km fra der hvor bombe-gjenstanden ble funnet.

Men hvorfor ble da bomben funnet der, og ikke ved selve konsentrasjonsleiren? Det kan jeg godt forklare senere. For denne hendelsen knytter seg opp til et kunstverk som en kunstner her på Ottestad har, om psykiatrien.

Den kunstneren kaster en stein inn i psykiatrien, som om psykiatrien er et glasshus. Og derfor fant man bomben et steinkast fra kunstnerens bosted, vel å merke ved IBM-bygget, som er en form for glasshus.

Vi snakker da om å kaste stein i et glasshus, altså å kaste stein når man selv sitter i en bygning som er helt gjennomsiktig og er sårbar for motangrep. Dermed påstås det at psykiatrien er helt gjennomsiktig. For den er nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre. Altså en konsentrasjonsleir for de barn og ungdommer som blir utsatt for ulike typer overgrep i dette samfunnet og som utvikler mentale lidelser som en direkte konsekvens av de overgrepene.

En konsentrasjonsleir for de som får mentale lidelser. Og det var nøyaktig det som Adolf Hitler også hadde.

Og da snakker vi om at psykiatrien er helt sinnssyk. Og samtidig anklager psykiatrien fangene sine for å være sinnssyke. Dermed sitter psykiatrien, for ikke å si stortingsprestene, og kaster stein mens de selv sitter i glasshus.

For hvem er det som er sinnssyk her? Jo, det er jo hver og en av stortingspolitikerne, som sitter der på stortinget og later som om man ikke har fått menneskerettigheter, og som regelrett hater samfunnets ofre til døde for å frikjenne seg selv som overgripere.

Dette samfunnet er et overgrep på barn og ungdommer! Ergo er landets ledere helt sinnssyke! Og så sitter de der på stortinget og kaller barn og ungdommer for sinnsyke!

Det er hva psykiatrien handler om. Og derfor passer det å si at stortingsprestene sitter og kaster stein i glasshus. De er selv sinnssyke.

De er selv Adolf Hitler.

Er det da noen spørsmål… før jeg går videre her? 🙂

Definisjon av konsentrasjonsleir

En konsentrasjonsleir er noe man har når det er krig. Og vi kan godt definere krig som fengsling, tortur og drap uten rettslig høring.

Og det er det som skjer i psykiatrien. Man fengsler og dreper samfunnets ofre uten at de får noen rettslig høring.

Psykiatrien er altså en krig, faktisk en verdenskrig mot ungdommer.

Er dette galskap?

Er det galskap å tolke virkelige hendelser som kunstverk, slik som jeg gjør nå? Jeg må bare spørre deg.

For du synes ikke at en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre er sinnssykt! Derfor… jeg sier bare at derfor… må jeg nesten spørre deg!

Synes du at det er galskap å tolke en hendelse slik som jeg gjør her?

I sakte film

Jeg kan godt ta dette i sakte film for deg, slik at du forstår dette med at stortingsprestene sitter i glasshus og kaster stein, når de påstår at samfunnets ofre er helt sinnssyke.

Barn og ungdommer blir utsatt for en rekke overgrep i dette samfunnet, og som en følge av dette utvikler de mentale lidelser. Og da er det stortingsprestene som regisserer nettopp det. De har skylda for at barn og ungdommer får mentale lidelser.

Og så kommer stortingsprestene selv på banen, og erklærer de ungdommene som de selv har påført mentale lidelser for sinnssyke! Og stortingsprestene sørger for at ungdommene blir fratatt ytringsfriheten og rettssikkerheten og blir sykeliggjort, dopet ned og stuet bort i en konsentrasjonsleir, slik at ingen kan høre hva de har på hjertet. Og slik at alle forstår at hva enn de måtte ha på hjertet er en forbrytelse i seg selv.

Men drit i det. Drit i alt jeg har sagt så langt om hvordan stortingsprestene rumpekjører sine ofre rett i grava!

Hva slags folk er det som fratar ungdommer menneskerettighetene, rettssikkerheten og ytringsfriheten? Jo, helt sinnssyke rasshøl, gjør det!

Stortingsprestene har laget egne lover som tilsidesetter menneskerettighetene for ungdommer! Hvor i helvete tar de det fra, ikke sant? De må jo være helt sinnssyke!

OG DE ER SÅ SINNSSYKE AT DE INNBILLER SEG AT DE SLIPPER UNNA MED DET I ET MODERNE DEMOKRATI!

De er altså helt borte, helt sinnssyke!

Og derfor kan man fint si at de sitter i glasshus og kaster stein, når de lager lover som handler om å sykeliggjøre og kriminalisere ungdommer, altså deres egne ofre.

Psykiatrien beviser… at stortingsprestene er helt sinnssyke!

Tre frem

Nå vet jo ikke du det, men 3,5 km, avstanden fra bombegjenstanden til psykiatrien her på Hamar, det er tallene 3 og 5, som jeg normalt tolker som “tre frem”.

Og det er hva jeg snakker på, at sannheten om psykiatrien viser seg, trer frem. En konsentrasjonsleir for samfunnets ofre trer frem. Så derav “3,5 km”.

For øvrig er en sekundærtolkning av tallene 3 og 5 det tallet som mangler. Så tallene 3 og 5 kan altså tolkes som tallet 4. Og tallet 4 står for kors, som betyr korsfestelse.

Dermed snakkes det i dette kunstverket om at psykiatrien er en moderne form for korsfestelse. Korsfestelse har ikke akkurat… gått av moten.

Aliens

Det står på Dagbladet.no at Vikavegen og Løvstadvegen ble sperret av. Og i slike tilfeller har man det ganske travelt med å komme seg så langt bort fra bomba som overhode mulig.

Dermed har vi ikke tid til å telle alle bokstavene i disse gatenavnene. Det eneste vi har tid til å merke oss er bokstavene V og L, altså bokstaven v og l, som er tallene 5 og 1, altså tallet 51, som betyr Area 51, som betyr Aliens.

Ergo snakkes det om at man har skapt et samfunn hvor de som har mentale lidelser behandles som aliens, altså som fremmedelementer som ikke hører hjemme.

Sa du noe?

Du er nå skuffet over at jeg ikke hadde tid til å telle antallet bokstaver i gatenavnene. Okay! Men da teller vi, hvis du absolutt skal ha det slik:

Vikavegen = 9
Løvstadvegen = 12

Dermed har vi to tall som teller til tallet 15. For vi må jo huske på at det er snakk om en bombe, altså telles det. Tikk… takk… hvis du forstår? Slik jeg forklarte i forhold til tallene 15 og 30 ovenfor.

Og da kan du sitte der og fundere over om ikke tallene 51 og 15 er omtrent samme sak, ikke sant? Ja, og det kommer jeg tilbake til.

Så disse to gatenavnene betyr altså tallet 15, som består av tallene 1, som betyr Gud eller den første, og tallet 5 som betyr Guds Hånd eller kunstner.

Og jeg tolker alltid tallet 15 som enten kunst eller som kunstner. Så vi kan godt si at det er en fremheving av at denne bombehendelsen faktisk er et kunstverk. Samtidig er det en fremheving av at en mental lidelse er et kunstverk, for det er jo mentale lidelser vi snakker om her, i forhold til psykiatrien.

Så en mental lidelse er et kunstverk. Dermed er de som har mentale lidelser kunstnere. Dermed er psykiatrien en moderne konsentrasjonsleir for kunstnere.

Og hvor kommer Gud inn i bildet? Tja, en mental lidelse er ingen ringere enn Gud, den da.

Det er jo derfor tallet 15 betyr kunst, for kunst inntreffer når Gud slår seg sammen med en kunstner (Guds Hånd).

Tallene 51 og 15

Tallene 51 og 15 som dukker opp i dette kunstverket, de passer jo godt sammen. Og dette fremheves ved at man får tallet 66, når man parer disse to tallene. Og tallet 6 står jo nettopp for sex, fordi tallet 6 uttales som ordet sex.

Og det er da meningen at man skal forstå disse tingene, og dermed legge sammen disse to tallene, ved å pare dem eller plassere dem oppå hverandre om du vil.

Og da har vi et av de fremste tallene i dette Oljeberget-kunstverket som driver og utfolder seg her på Ottestad nå. Det at vi kommer frem til tallet 66, det betyr at denne bombekunsten kobler seg opp til en rekke andre kunstverk og kunstnere.

Og nå har jeg ikke tid til å forklare og tolke hva det betyr. Men du kan lese mer om slike ting som Make Up Sex og FF og andre ting som har å gjøre med tallet 66 i senere innlegg.

Jeg sier bare at denne bombekunsten kobler seg opp til andre kunstverk og andre kunstnere som er en del av Oljeberget, som altså er et kollektivt kunstverk som utspiller seg her på Ottestad, her på Oljeberget.

Man forstår mye

Man kan forstå mye ved å ganske enkelt tolke slike hendelser som skjer her på Ottestad. Og jeg kommer til å fortsette med å tolke slike hendelser.

Så kan du bare sitte der og si at… faen… det der er jo galskap!

Ja. Takk for at du fanger opp på det! For jeg prøver jo å si at psykiatrien er den reneste galskapen!

Og derfor… nettopp derfor… ønsker jeg å snakke på galskap. Og jeg er en kunstner og kunsttolker som ikke bare “snakker” på ting. Jeg tar opp temaet, slik at du skjønner hva jeg snakker på.

Helt sinnssykt! Jeg vet!

Bombe

Jeg kan tolke en slik hendelse som dette ganske lenge. Riktignok skal jeg ikke gjøre det nå. Men la meg gi det et par eksempler her, på hva jeg snakker på.

Når vi snakker på ei bombe som går av, så snakker vi om en form for nedtelling. Dette må vi ta i betraktning når vi studerer ordet “bombe”. Da ser vi at det ordet består av to ord, som begge begynner på bokstaven B.

BOMBE = BOM BE = 3 2 = NEDTELLING

Og vi må da tolke de to ordene. Og det kan man gjøre på mange ulike måter. Men bokstavene BB kan man tolke slik:

BB = 2B = 2 B = 2 BE = TO BE

Og hva snakker vi på her? Jo, vi snakker på svaret på følgende spørsmål:

TO BE OR NOT TO BE?

Og hva spørres det om da? Jo, dette er rett og slett et svar på enda et spørsmål, nemlig spørsmålet om hva Gud er.

Ergo får du følgende spørsmål og svar:

  1. Hva er Gud?
  2. Gud er et spørsmål om å være eller ikke være, to be or not to be
  3. Og svaret er: To be, å være Guden

Så bokstavene BB er faktisk et budskap om at Gud ikke er Guden, og at livet på sett og vis handler om å være Guden.

Og da blir spørsmålet hvorfor dette fremheves i tilknytning til dette kunstverket, ikke sant? Og det vi snakker om da er rett og slett at Gud avskriver seg selv som Guden… nettopp ved å være Satan som mentale lidelser.

Så du kan glemme at Gud er Guden, for Gud gjør en helvetes til jobb med å avskrive seg selv som Guden, nettopp ved å være mentale lidelser.

Er dette galskap?

Nå tenker du sikkert at det jeg sier er galskap. Men det som er galskap, det er at ingen personer i menneskehetens historie, kanskje med unntak av et par personer som åpenbart har vært helt sinnssyke, har klart å forstå at mentale lidelser er Gud.

Folk klarer ikke å gjenkjenne Gud, om Gud så okkuperer sinnet deres! DET… ER… GALSKAP!!!!!

DET ER… SINNSSYKT!

Ja da. Så her snakker vi om galskap, hele veien.

Baby

Nå kan jo BB tolkes som Baby også. For det er jo en forkortelse for Baby på engelsk.

Og da har du faktisk fått et svar på det spørsmålet du har nå. For du lurer på hva slags galning som Gud er, når Gud faktisk er mentale lidelser!

Svaret er altså at Gud er en svært leken Baby.

Og det som er interessant, det er at hele verden er åpen for at Gud er voksen. Men ingen av de voksne klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Barn derimot, de klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Men sannheten er altså at Gud er en svært leken og fantasifull Baby, som er så leken at ingen forstår hva som foregår, når Gud kjører på med showet sitt.

Var dette en bombe?

Et lite spørsmål til slutt her. Ja, var dette en bombe? Var det historiens største bombe som ble detonert nå?

Ja.

Svaret er ja.

En bombe uten innhold

Politiet rapporterte om at det var en bombe uten innhold, altså kunst. En bombe uten noe som faktisk eksploderer, det er jo kunst.

Kunst, det er nettopp noe som eksploderer når man tolker det.

Men når man tolker kunst, så må man ofte snu ting opp ned, som et bilde på at alt er opp ned i verden. Så en bombe uten eksplosivt innhold kan bety det motsatte.

Du kan tolke det som et humoristisk utsagn, hvor man sier “ikke” og mener det motsatte.

Og da snakker vi for eksempel om mentale lidelser, og at mentale lidelser er verdens mest eksplosive kunstverk.

Det at mentale lidelser er Gud som avskaffer all religion på Jorden, det er bare én side av mentale lidelser. Det er bare én tolkning.

Mentale lidelser er altså en bombe med svært mye innhold.

Og den bomba gikk av nå nettopp. Men innholdet er så eksplosivt og truende for folk, at de ikke klarer å akseptere muligheten en gang.

Og det er nettopp det jeg snakker på. Mentale lidelser er historiens største bombe.

Og det at ingen klarer å akseptere sannheten, som er at mentale lidelser faktisk er Gud, det understreker bare hvor stor bomba faktisk er!

Bom-be!

Og bare for illustrere hvordan jeg alltid kan tolke litt til, så kan jeg gjøre det nå:

Bombe = Bom be = bom å be = glem religion!

Det er altså bom, kall det skivebom, å be. Husk at jeg allerede har forklart hvordan du kan dele inn ordet slik at du fremhever konseptet nedtelling, ved å nevne tallene 3 og 2.

Det er altså en bom å be, for Gud har avskrevet seg selv som Guden ved å faktisk være mentale lidelser.

Avslutning

Jeg har nå gitt et eksempel på hvordan jeg tolker hendelser som om det var kunst. Kult?

Jeg har skrevet dette innlegget på den 6. juli 2017, men venter til i morgen med å publisere det. Hvorfor?

Jeg ønsker å fremheve følgende dato:

07.07.2017 = 0 7 0 7 20 17 = null sju, null sju, 20 17 = ikke sjuk, ikke sjuk, supre ungdommer!

Tallet 20 betyr “20 i stil” og tallet 17 betyr “ikke voksen” eller ganske enkelt “en ungdom”. Jeg valgte å tolke det som “supre ungdommer”.

Poenget er da at de som har mentale lidelser ikke er syke. De er supre ungdommer!

Ja. For det er jo Gud som det har rabla for, ikke ungdommene.

Videre er det slik at summen av datoen 07.07.17 er tallet 31, som betyr Halloween, som betyr den dagen da de døde kommer tilbake.

Og det synes jeg er ganske passende. For Gud er jo død, for Gud er ikke levende. Og med denne tolkningen min, så har Gud kommet tilbake.

Den døde kommer tilbake og forklarer litt. Og dette understrekes jo av at jeg er født på Halloween. Men glem det.

En liten ting til

Jeg har allerede nevnt tallet 66. Og da tenker jeg at jeg også bør fremheve dette:

Bombe = Bom be = B B = BB = 22 = 55

Grunnen til at tallet 22 tolkes som tallet 55 er ganske enkelt at bomba var plassert på baksida av Vikasenteret. Dermed oppfatter jeg at jeg må se på tallet 22 fra den andre siden, fra side nummer 2 om du vil, siden det er det som tallet 2 betyr, hvis du forstår?

Tallet 2… bare for å gjenta dette… sier noe om å se noe fra “den 2. siden”. Og når man ser tallet 2 fra den andre siden, så får man tallet 5. Du kan for eksempel skrive tallet 5 med rette streker på et ark, og så snu det arket rundt, og se det fra den andre siden, bakfra. Da har du tallet 5.

Og poenget er da at det er en bestemt person som bor et lite steinkast… fra Vikasenteret… som nettopp er kjennetegnet av tallene 55 og 66.

Og da minner jeg om at vi allerede har snakket på steinkasting, da vi var inne på dette med å kaste stein i glasshus.

Så den kunstneren som er kjennetegnet av tallene 55 og 66 er relatert til dette kunstverket, og jeg kommer etter hvert til å forklare det i detalj. Så her kommer det mye mer om dette bombekunstverket ved Vikasenteret.

Wonder Woman

Jeg kommer i løpet av et par ukers tid… tenker jeg… å presentere en bestemt person her på Ottestad som Wonder Woman.

Og det er da den personen som er kjennetegnet av tallene 55 og 66. I tillegg er vedkommende representert av følgende to bokstaver:

NB = No B = No Bomb

Ordet N kan bety mange ting. Men på engelsk betyr det normalt ordet No. Og i denne sammenhengen her, så er det naturlig å tolke bokstaven B som Bomb.

Og når det ikke var noen bombe, likevel, den gjenstanden som ble funnet bak Vikasenteret, så snakker vi om NB.

Så her knytter bombekunsten seg opp til Wonder Woman. Og det betyr at det er svært mye mer som kan sies om bombekunsten, som er direkte relatert til Wonder Woman.

Spennende!

Dette blir jo spennende. Og bare for å reklamere litt for Wonder Woman her, så er Wonder Woman en kvinne som har bursdag på den norske premieredatoen til Wonder Woman.

Og det er mye som kan sies om koblingen mellom virkelighetens Wonder Woman og filmens, men jeg nevner nå bare en liten ting, rett og slett for moro skyld:

Wonder Woman = W W = v’er = veer = fødsel

Jeg kunne nevnt at Babyer er å regne som varslere, siden de skriker og gråter for den minste ting. Men jeg tror at jeg ikke nevner det.

Så da dropper vi det.

Men den virkelige Wonder Woman har en varsler i magen, om vil ut. Og det at jeg omtaler henne her, det kan du få lov til å tolke.

Okay?

Og den korrekte tolkningen er at varsleren vil ut, er svært ivrig på å komme ut. Og derfor snakkes det altså på dette med V’er eller “veer” i  Wonder Woman. For å fremheve at den virkelige Wonder Woman er en varsler.

Så jeg bare varsler om det, for dette er en av de tolkningene som jeg ikke nevner andre steder.

Er dette greit for deg?

Jeg må nesten spørre om dette var greit for deg. Så hva synes du?

Er det greit at det finnes en eneste person i hele verden som tror på superhelter, og som er villig til å gjøre en jobb for å avsløre superheltenes identitet?

Der har du altså meg. Og der har du dette Oljeberget-prosjektet mitt.

Oljeberget

Jeg driver nå bare og varmer opp litt, ved å gi noen eksempler på hvordan man kan tolke kunst og hvordan man kan tolke virkeligheten som om den var et kunstverk.

Så du behøver ikke å være imponert eller sjokkert ennå. For det kommer ting senere her, som er helt grensesprengende og helt usannsynlig.

Jeg skal i det følgende innlegget, altså Oljeberget 7, forklare litt om verdien av galskap i et demokrati.

Men før du leser det innlegget, så tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å takke deg for at du leste hele dette innlegget, og har en så strålende og flott aksept for galskap!

Du er litt kul, du da! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *