Varsling som kampsport

De som er ansvarlige for kritikkverdige hendelser driver med terrorisme og krigføring. Ofte kan denne terrorismen og krigføringen være samfunnsorganisert. Andre ganger er den bare organisert, i en virksomhet, eller for den saks skyld i en familie.

Når du skal varsle, så må du også være villig til å slåss og leke litt. Du kan ikke stille i en sverdkamp uten sverd, hvis du forstår?

Fienden er jo villig til å gjøre hva som helst for å ramme deg og for å ødelegge hele livet ditt. Dette er den harde virkeligheten for en varsler.

Jeg anbefaler at du ser på noen kampsportfilmer og blir inspirert av hvordan man kan gå helt innpå noen og finne åpninger og fyre av utallige slag og spark!

Se for eksempel på denne scena her:

Slik skal man altså varsle. La meg nå gi et eksempel på denne formen for varsling, i forhold til barnevernet.

Bestikkelser er helt vanlig i Norge

I en internasjonal undersøkelse om korrupsjon kom det frem at bestikkelser er helt vanlig i Norge. For eksempel svarte 4 prosent av de spurte at de hadde bestukket personer i det norske rettsvesenet.

At man betaler bestikkelser til offentlige tjenestemenn er helt vanlig. I den samme undersøkelsen hadde faktisk 3 prosent av de spurte betalt bestikkelser til offentlige tjenestemenn i løpet av det siste året!

Dette tallet er jo svært høyt, når vi husker på at det er snakk om en tidsramme på kun ett år.

Dermed kan man gå ut ifra at bestikkelser er helt vanlig også innen barnevernet.

Vi kan da se for oss flere scenarier.

Hevnaksjoner i regi av barnevernet

Hvis du ønsker kan du bestikke ansatte i barnevernet for at de skal frata noen barnet, rett og slett som en hevn for et eller annet de har gjort mot deg.

Barnevernet som tilbyder av pedofile tjenester

Man ser i mange barnevernssaker at barnevernet på forhånd har bestemt seg for å frata noen barnet, og på forhånd også har bestemt seg for at barnet ikke skal plasseres i nær familie eller slekt.

Ergo har barnevernet da bestemt seg på forhånd for hvilken fosterfamilie som skal ha barnet. Ergo har barnevernet eller ansatte hos barnevernet fått inn en bestilling på et stykk barn.

Og det vi skal huske på her, det er at du fint kan være fosterforelder, selv om barnevernet ikke hadde tillatt deg å ha barn. Dermed har barnevernet tilrettelagt for pedofili.

For de har altså enten ingen standard for fosterfamilier eller rett og slett helt feil standard.

Det vi ser er at barnevernet har åpnet opp for pedofili og andre uakseptable oppvekstforhold, ved å tillate “hvem som helst” å være fosterfamilie.

Mange saker bekrefter dette

Du vil kunne finne mange saker som passer følgende mønster:

  • barnevernet har bestemt seg på forhånd for å frata foreldrene barnet
  • barnevernet har bestemt seg på forhånd for at barnet skal fjernes fra familien og slekta
  • barnevernet plasserer barnet hos en pedofil fosterfamilie

Det er da man skal ta frem Occam’s Razor og konkludere med at en pedofil fosterforelder har bestilt et barn.

Occam’s Razor

Vi snakker om at man har visse standarder for fosterfamilier, eller snarere en mangel på standarder for fosterfamilier. Dette avslører at man har skjulte motiver for hva man holder på med, for det handler i hvert fall ikke om barnas beste!

Ergo kan du bare se bort fra det. Og da står vi igjen med sannheten om hvem det er som ønsker seg et annet barn enn sitt eget, nettopp fordi man ønsker å utsette det for noe som er galt. Ja, vi står igjen med de pedofile, som ønsker å misbruke et annet barn enn sitt eget.

Så barnevernet er en tilbyder av seksuelle tjenester, og i mange saker ser man at alle bevisene peker i retning av dette, og at det ikke finnes noen bedre forklaring.

Dermed må man konkludere med at barnevernet er en tilbyder av pedofile tjenester til personer som ønsker å utsette noen andre enn sitt eget barn for alvorlige pedofile forbrytelser.

Viktigheten av å forhindre et opprør

Man kan selvsagt si at stortinget har en egeninteresse i å påføre barn en dårlig oppvekst, slik at man kan skape sysselsetting innen helsevesenet og derigjennom forhindre et opprør mot politikerne.

Selvsagt kan man si det, og det er nok mye sant i dette. For dagens politiske ledelse er villige til å begå massemord gjennom en totalt feilslått helsepolitikk, nettopp for å skape sysselsetting innen helsevesenet, samt for å gjøre folk så syke og skrøpelige at de ikke kan gjøre opprør.

Det er altså opprør som er det store temaet, i dagens demokrati. Det er bare et tidsspørsmål før det smeller, og da er dagens politiske partier ferdige. Og dette vet de.

Derfor er de altså ekstremt nøye med å skape sysselsetting innen byråkratier og helsevesenet. For å forhindre et opprør ved å sørge for at flertallet er sysselsatt.

Og barnevernet er da en viktig brikke i dette, for det handler om å påføre barn varige skader som krever behandling innen helsevesenet.

Ironisk nok prøver stortinget å forhindre et opprør nettopp ved å påføre barn varige skader.

De som forsvarer barnevernet

Det finnes en del personer på nettet som fungerer som… la oss si nett-troll. Dette er personer som snakker varmt om barnevernet.

Det man kan gå ut ifra er at disse personene er en del av et pedofilt nettverk.

En del av disse som snakker varmt om barnevernet jobber gratis. Andre får betalt gjennom det man kan kalle for bestikkelser.

Et stort pedofilt nettverk

Barnevernet er altså en del av et stort pedofilt nettverk, som omfatter de som snakker varmt om barnevernet.

Det man skal være spesielt obs på er når ansatte i barnevernet setter seg selv i offerrollen og klager over at de blir hetset! Da skal man huske på at vi snakker om en person som er en del av et stort pedofilt nettverk, som påberoper seg offerrollen!

I det hele tatt burde de som påberoper seg offerrollen som ansatt i barnevernet motta samfunnets strengeste straff. For man ønsket jo nettopp å være et offer! Og da skal man jammen meg få lov til å være det!

Et bestillingsverk

Dette innlegget var et bestillingsverk fra Gud, som venter på de pedofile og deres allierte i helvete.

Og i helvete kommer Gud, som forresten er en Baby, til å forklare for deg på en svært leken og fantasifull måte i hvilken grad du og dette samfunnet ble advart av meg.

Akkurat nå

Bare for å snakke på noe annet her, så er det akkurat nå en pedofil fosterfar som voldtar et barn som han har bestilt fra barnevernet.

Beklager dette, men dine innvendinger mot det jeg har skrevet her ble nettopp avbrutt av et barns smertefulle skrik og hyl!

Så jeg hører ikke helt hva du sier! Kan du være så snill og gjenta det?

Tilbake til saken

Bare for å være litt saklig her nå… for jeg har jo ikke vært det så langt i dette innlegget, for jeg begikk jo den forbrytelse å gå rett på sak!

Så bare for å være litt saklig her, så har jeg et lite tips angående varsling.

Bruk opptak av video eller lyd!!

Så enkelt er det. To tips der!

Du kan jo se for deg at jeg nå avrunder dette innlegget med 20 lydopptak av pedofile overgrep mot ett enkelt fosterbarn.

Du kan nå forestille deg at du lytter på 20 opptak av pedofile overgrep mot ett bestemt barn.

Forestill deg at du sitter i 1 eller 2 timer og lytter til opptakene.

Takk. Da har jeg vel gjort meg forstått. Dette er virkelig.

Dette er ikke en diskusjon. Dette er en beskrivelse av den stygge virkeligheten i dette samfunnet og den stygge sannheten om barnevernet.

Spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål til meg, så kan du jo bare åpne munnen din. Så kan det komme en pedofil fosterfar og kjøre kuken sin ned i halsen din!

Okay?

Og så kan vi for så vidt få på plass en gjengvoldtekt også, når vi først er i gang. For det å bli håndtert av barnevernet er jo som å bli gjengvoldtatt. For man har som barn ingenting man skulle ha sagt.

Man blir altså voldtatt, fra ende til annen, og de seksuelle overgrepene fra en pedofil fosterfar kommer bare i tillegg til de andre overgrepene!

Poenget er da at når du nå åpner munnen din for å stille meg et spørsmål, så kan du forestille deg at du får den ene kuken etter den andre opp i ræva.

Jeg skjønner hvis du har litt problemer med å tenke klart etter en stund nå!

Bare husk at dette overgrepet som jeg nå beskriver, det varer hele livet. Det er ikke slik at det tar slutt når man flytter ut av fosterfamilien.

Så du kan rett og slett holde kjeften din resten av livet, med en kuk ned i halsen og flere andre opp i ræva!

Du skal få slippe å stille spørsmål. Du skal få slippe å uttale deg i det hele tatt om barnevernet. For du er nemlig opptatt med å bli voldtatt sønder og sammen resten av livet!

Og det vi skal huske på, det er at det hele er en del av å skape sysselsetting. For å forhindre et opprør mot dagens politiske ledere.

For du må jo inn til behandling også, og bli forklart at det er deg det er noe galt med. Vi snakker da om at stortingsprestene har leid inn noen psykiatere og psykologer og leger som forklarer deg at det er deg det er noe galt med.

Som offer får du skylda for de maktovergrep du har blitt utsatt for.

Og hele denne herligheten blir altså servert av stortinget! Det er de som regisserer hele dette showet!

Godt stortingsvalg!

Helt til slutt vil jeg ønske deg et godt valg til høsten!

Bare stem i vei på de politiske partiene som ønsker å forbedre barnevernet, altså å gjøre det til en enda bedre tilbyder av andres barn til pedofile overgripere!

Stem i vei på pedofile ledere! Det har ingenting å si hvilket parti du stemmer på! Alle partiene ønsker å “forbedre” barnevernet, noe de har drevet med i alle tider!

Strengt tatt kan du bare glemme det jeg har skrevet her. For uansett hva du stemmer på ved årets stortingsvalg, så stemmer du for pedofili!

Du er da plassert i noe av den samme situasjonen som barna. For de har heller ikke noe valg! De er helt maktesløse!

Men sammenlignet med barna så har du faktisk et lite valg. Du kan bestemme deg for å ikke stemme ved årets stortingsvalg.

Det er den av-bryteren du eventuelt kan trykke på.

Men politikerne, de pedofile samfunnslederne, de står jo der og krever at du stemmer! For det er nemlig verdens undergang for dem… hvis du ikke stemmer!

For det er nemlig slik at hvis et stort nok antall personer nekter å stemme, så blir det opprør! Og da er dagens politiske ledere og partier ferdige!

Husk å stemme!

Beklager at jeg dveler ved dette. Men det er helt livsnødvendig for dagens politiske partier at du stemmer ved årets stortingsvalg!

Bare hør på politikerne trygle og be! Husk å bruke stemmeretten din… til å stemme for pedofili!

Og dette er helt sant, du stemmer for pedofili. Hele dette samfunnet er pedofilt. Det er et overgrep på barn og på barns verdier.

Man sier bare at man ønsker å forbedre ditt og datt for å få lov til å fortsette med faenskapen i noen år til.

Kan vi ikke få lov til å fortsette litt til?

Dette er hva politikerne spør om, når de minner deg om hvor viktig det er å benytte seg av stemmeretten!

Det har ingenting å si om du stemmer, men det er verdens undergang om du ikke gjør det! 🙂

For de politiske partiene er det verdens undergang, hvis du ikke stemmer. For de er altså livredde for at folk skal gjøre et opprør.

Forbrytelser skal straffes

Det som er spørsmålet her er ikke om dagens politiske ledere skal styre. Spørsmålet er bare hvilken straff de skal ha.

Vi lever nemlig i et rettssamfunn hvor de største forbrytelser skal straffes først. Dette betyr at alle andre rettssaker må vike til side, før vi har fått dømt stortingspolitikerne for de forbrytelser de har begått, som omfatter barnevernet.

Jeg vet. Barnevernet er bare en liten brikke i den samfunnsorganiserte kriminaliteten de begår, år etter år.

Og som de lover å fortsette med i kommende stortingsperiode!

Godt valg!

Jeg ønsker deg bare godt valg!

Og jeg vil at du skal vite at barna hadde ikke noe valg.

Og noe av grunnen til det er faktisk at barn og ungdommer ikke har stemmerett. Dermed får ikke de unge noen respekt.

Dermed reagerer faktisk ikke folk på at barnevernet er en tilbyder av pedofile tjenester.

Slik går det altså… når man er så stolt av å være voksen at man legger barn og ungdommer for hat!

Barn har ikke stemmerett. Dette medfører at man i dette samfunnet får en manglende respekt for barn.

Dagens barnevern er et resultat av at barn ikke har stemmerett. Her er barn fritt vilt, for barn er ikke verdt en dritt!

Vitenskap kalles det, når man setter fingeren på at det har konsekvenser når man fratar barn stemmeretten.

Vitenskap. Årsak og virkning. Jeg vet ikke om du har hørt om dette før, for du er vel så opptatt av å være stolt av å være voksen at du helt har glemt å tenke?

Det er bare et spørsmål. Du trenger ikke å svare, siden du har en kuk ned i halsen og en annen opp i ræva!

Oppsummering

Jeg ønska egentlig bare å ønske deg et godt valg. For du har jo faktisk stemmerett! For du er faktisk voksen!

Ja. Som voksen kan du gjøre som du vil!

Du kan for eksempel bestikke barnevernet for å få servert ei barnefitte som du kan voldta sønder og sammen… for å skape sysselsetting i helsesektoren… slik at partiprestene på stortinget kan unnamanøvrere det opprøret som truer på horisonten!

Poenget er da at som voksen kan du gjøre akkurat som du vil, også når du sitter på stortinget.

Plutselig så er du ikke en gang ansvarlig! Til og med pedofili har du lov til å regissere, du som er voksen!

Plutselig er det å være voksen noe som omfatter retten til å være helt uskyldig når det er du som sitter med makta og gjør hva som helst for å unngå et opprør!

Er det ikke flott å være voksen, og ha lov til å gjøre hva som helst, fordi du tross alt er voksen og er dønn saklig, dyktig og kompetent og hele pakka?

Snart slutt nå!

Jeg prøvde nettopp å avslutte. Men så kom jeg til å tenke på dette med at de pedofile overgrepene, de tar jo folk med seg hele livet!

Så jeg har jo litt problemer med å avslutte her!

Hvis man bare kunne forebygge ett eneste… ett eneste pedofilt overgrep!

Hva hadde ikke stortingsprestene gjort… for å forebygge ett eneste pedofilt overgrep i regi av barnevernet?

Du, det er bare et lite problem her. Hvis de skal forebygge noe som helst, så må de tre ut av stortinget.

Så det er det som er valget, for disse maktsyke folka som på liv og død skal styre landet, og som er villige til å gjøre hva som helst for å holde på makta.

Å undertrykke kritikk ved å undergrave enkeltindividets verdighet

Jeg vet ikke om du klarer å lese den lange overskrifta der en gang, med to voksne kuker som møtes en plass i tarmsystemet ditt.

Men dagens politiske ledere er helt avhengige av å undergrave enkeltindividets verdighet. For de må nemlig undertrykke kritikk som verdi i samfunnet. For alt de holder på med er ekstremt kritikkverdig.

Det de forstår da er at de må krenke barn sin verdighet. Men så må de gjøre det på en måte som gjør at de slipper unna med det.

Og løsningen blir da barnevernet.

Altså at man sier at man prøver å hjelpe barn, samtidig som man gjør barn rettsløse og beviser at barn ikke er verdt en jævla dritt ved å plassere dem hos regelrett onde fosterforeldre!

Barnevernet lytter ikke til barn. I en bitte liten andel av de sakene hvor det er på sin plass å lytte til hva barna ønsker, så gjør man det.

Jeg gidder ikke å oppgi referanser på dette en gang. Det finnes forskning på det og slikt.

Man lytter ikke til barna. Og det handler om å fremheve at man ikke skal lytte til et lite enkeltindivid.

Vi snakker her om at stortinget gjennom barnevernet fører en maktkamp mot kritikere.

Og når de fører den maktkampen gjennom barnevernet, så er det jo ingen som forstår hva som foregår!

Psykiatrien er en del av samme pakka!

Psykiatrien handler om samme sak, nemlig å undertrykke enkeltindividets rett til å tenke selv og ha egne meninger i så stor grad at den som i det hele tatt tenker selv og skiller seg ut, ikke er verdt en jævla dritt!

Jeg forstår hvis du synes at det ble en lang og komplisert setning, når du tross alt har en kuk som smadrer deg fra begge retninger.

Det jeg sier er at stortinget regisserer et storstilt og umyndiggjørende maktovergrep på enkeltindividet. Barn og ungdommer blir da symboler på enkeltindividet. Det frie, feilbarlige og uskyldige enkeltmennesket som er både kritisk, opprørsk og sint!

Ja, den som er sint, den som gjør opprør, den hører hjemme i psykiatrien, eller i et fosterhjem. For den er bare et lite barn, og den er bare en opprørsk ungdom!

Poenget er da at stortinget fører en krig mot kritikk gjennom en rekke verdibevisste handlinger, som omfatter barnevernet og psykiatrien.

Det er kuken til stortinget

Poenget er da at det er kuken til stortinget som går inn og ut av de knøttsmå fittene som blir voldtatt i landets fosterhjem!

Det er Erna Solberg som voldtar barn på samlebånd i barnevernets regi!

For alt man vet, så er Erna Solberg selv bestukket av pedofile nettverk. Alle bevis tyder i hvert fall på det.

Og da tar man frem Occam’s Razor og konkluderer med at Erna Solberg er bestukket av pedofile nettverk.

Alle politikere som ønsker å “forbedre” barnevernet er bestukket av pedofile nettverk.

Eller skal vi begynne å snakke på alternative forklaringer? Det har jeg nettopp gjort.

Ha et godt valg, ditt pedofile rasshøl!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *