Derfor er helse så viktig

Helse er den viktigste verdien innen politikk. All politikk angår nemlig helse.

Planetens helse, demokratiets helse, forskningens og vitenskapens helse, barn og ungdommers helse, folkehelsa.

Alle former for helse forutsetter at man bryr seg om helse. Den som ikke er opptatt av helse, den bryr seg ikke om Planetens helse heller, hvis du forstår?

Erna Solberg driter i helse!

Som jeg har illustrert ved å utfordre Erna Solberg på KollenTrappa, så bryr ikke hun seg om helse. Hun mangler den nødvendige entusiasmen for fysisk aktivitet og helse til å styre landet.

Og da er det helt logisk at Erna Solberg ikke bryr seg om Planeten. Dette med at man forurenser Planeten, det er et kjempeproblem. Enkelte prøver å gjøre det kun til et spørsmål om Planetens temperatur.

Men forurensning av lufta og vannet fører til utryddelse av dyrearter og store helseproblemer for folk!

Planetens helse og vår helse går på sett og vis hånd i hånd. Men Erna Solberg er ikke tilstrekkelig opptatt av helse til å legge merke til dette!

Hun har valgt å overse helse, i miljøspørsmål. Og hun bryr seg ikke om miljøet heller!

Slik går det, når man ikke er tilstrekkelig opptatt av helse! Man øver seg da opp til å rett og slett overse viktige ting, slike viktige ting som helse!

Og før man vet ordet av det, så er ytringsfrihet og menneskerettigheter heller ingenting å snakke om!

Før man vet ordet av det, så har man en egen konsentrasjonsleir for ungdommer hvor man fratar ungdommer både ytringsfriheten og rettssikkerheten, og doper dem ned og hjernevasker dem til å hate seg selv som ungdommer, til det punkt hvor de faktisk begår selvmord!

Plutselig er det ingenting som betyr noe lenger, og ingenting som er hellig lenger! Nettopp fordi man har trent seg opp på å rett og slett overse viktige ting!

Dette er det som har skjedd med Erna Solberg.

Kondis får ingenting!

Kondis.no får ingenting av Erna Solberg! Og dette skyldes at hun har trent seg opp til å overse ting som er viktige, slike ting som helse og forebygging og det å  belønne gode handlinger og initiativer.

Viktigheten av å belønne helter, den blir helt borte i Erna Solberg sin virkelighet. For hun har trent seg opp til å overse slike ting som nettopp er viktige.

Slike ting som helse. Slike ting som vitenskap.

Kondis.no betyr ingenting for Erna Solberg. For hun er ikke verdibevisst. For hun bryr seg ikke om helse en gang!

Ikke verdibevisst!

Det er til syvende og sist verdier som styrer verden. Verden er altså ikke rasjonell, den er verdistyrt.

Se på dagens politikere som påstår at de er vitenskapelige! De finansierer forskning og prøver å gi inntrykk av å være vitenskapelige.

Men så bryr de seg ikke om helse. Hadde de brydd seg om helse, så hadde de brydd seg om forebygging, og om fysisk aktivitet!

Her satses det bare på behandling, av den enkle grunn at politikerne ønsker å skape en sysselsetting innen helsevesenet, for å forhindre et opprør!

Poenget er da at når man ikke bryr seg om helse, så drukner jo helsebetraktninger i andre betraktninger. Og det blir veldig lett slik at det er politikernes egeninteresser som får gjennomslag!

Og da blir dette med å forhindre et opprør overordnet. Overordnet alle andre ting.

Dagens politiske partier er utdaterte. Og politiske partier i seg selv er utdaterte. Dette vet de veldig godt, og de klamrer seg til makta ved å prøve å forhindre et opprør.

Resultatet av å ikke bry seg om helse

Resultatet av at Erna Solberg og de andre partiprestene ikke bryr seg om helse, det er at de blir totalt uvitenskapelige.

I det øyeblikket du ikke bryr deg om helse lenger, så blir du totalt uvitenskapelig som politiker. For all politikk angår folk sin helse.

Når man vedtar en lov som gir folk rettigheter for deretter å opprette et byråkrati som fratar folk de rettighetene de har fått tildelt, så påvirker det folk sin helse. Folk blir nedbrutte og deprimerte og mister livsgnisten da.

Dette er det som stortingsprestene gjør, gang på gang. De gir deg rettigheter, slik at de kan frata deg rettighetene, for å krenke deg så grundig at du ikke har igjen noen verdighet som kan gi deg styrken til å gjøre opprør!

Dette finnes det mange eksempler på. Men det jeg snakker på er at det er et poeng i seg selv for stortingsprestene å ødelegge helsa til folk!

For da klarer de å krenke og undertrykke folk tilstrekkelig til å forhindre et opprør!

De må på sett og vis lære deg å krype, for å forhindre et opprør.

Uhelse er hovedverdien på stortinget

Det er altså ikke helse som er verdien på stortinget. Det er uhelse og sykdom!

Og det jeg sier nå er at det er et poeng i seg selv for Erna Solberg og de andre partiprestene å nettopp ikke støtte Kondis.

Det er ikke bare det at de ikke bryr seg. Men det er et poeng i seg selv å ikke støtte Kondis. Og det vi snakker om er at hvis de begynner å gå for langt i retning av å satse på forebygging og helsefremming, så stilles alt det andre de gjør i et dårlig lys.

Dermed blir det et poeng i seg selv å unngå det. Ergo blir det et poeng i seg selv å ikke støtte Kondis.

Merk også at Kondis er relativt uavhengige. Og stortingsprestene ønsker ikke å støtte opp om uavhengighet, for da forårsaker de faktisk et opprør.

Alt som kan ligne på uavhengighet og opprørskhet, det er bannlyst. Det er jo derfor stortingsprestene opererer en egen konsentrasjonsleir for opprørske ungdommer og for ungdommer som er ute av kontroll!

De ønsker at alle skal være lydige, konforme og adlydende.

Derfor har vi en psykiatri. Derfor får ikke Kondis noen støtte fra stortinget.

Det overordnede for politikerne er altså å forhindre et opprør. Og da blir det å gi folk altfor god helse en trussel. For i det øyeblikket folk får altfor god helse, så begynner de å stille krav.

Og de får da faktisk det overskuddet som trengs for å gjøre opprør… mot politiske partier og ledere som er demokratistridige og hører hjemme i forrige årtusen!

Demokratistridige ledere

Når helse ikke betyr noe, så betyr heller ikke demokratiets helse noe.

Og det man ser er at stortingspolitikerne har sammensverget seg mot demokratiets hovedverdier. De sitter og vedtar hellige lover som tilsidesetter demokratiets hovedverdier, som er individets verdighet, sannheten og sannhetssøken og rettferdighet.

Og dette med å undertrykke uavhengighet, helse, kritikk og opprørskhet i samfunnet, det er jo en eneste stor sammensvergelse mot demokratiet.

Så dagens politiske ledere fører en kynisk og nådeløs krig mot demokratiet. For bare ved å undertrykke demokratiets hovedverdier, bare ved å bryte ned demokratiets helse, kan de overleve.

Det er altså det å være destruktiv og regelrett ond som er hovedfokuset for dagens politiske ledere. De kjemper nemlig en blodig kamp for å overleve i noen tiår til, disse lederne og politiske partiene!

Det handler da om å eliminere alle verdier og alle grupper som kan være en trussel.

Og da er vi tilbake til Kondis.no, som fremmer helse og uavhengighet og respekt for enkeltmennesket og respekt for barn og ungdommer også.

Da blir altså Kondis.no litt for farlige.

Og derfor er det et poeng i seg selv for stortingsprestene å ikke støtte Kondis.no.

Alle forstår at hvis man gir 1 milliard kroner til Kondis.no, så sparer man inn igjen mange milliarder på helsebudsjettet. Men det er altså ikke helse det handler om for stortingsprestene.

Det er uhelse og det å undertrykke demokratiets hovedverdier, som det handler om.

En kritikk av helsepolitikken

Merk nå at Kondis.no kritiserer helsepolitikken, ved å satse knallhardt på forebygging og helsefremming.

Helsepolitikken gjør jo ikke det! Stortingspolitikerne gjør jo ikke det!

Du kan fint si at stortingspolitikerne føler seg personlig krenket av at Kondis.no satser knallhardt på forebygging og helsefremming!

Erna Solberg er rett og slett sur!

Ja, og hun føler også at Kondis.no kritiserer henne for å være fet!

Så for Erna Solberg er det svært personlig, når hun nekter å gi støtte til Kondis.no.

Enkelte organisasjoner har en egen post på statsbudsjettet, ikke sant? Aldri i verden om Kondis.no får det!

For Erna Solberg og de andre late, fete, stygge og onde stortingsprestene føler seg personlig krenket av Kondis.no, for Kondis.no kritiserer dem og stiller dem i et dårlig lys!

Beklager bruken av utropstegn

Jeg synes at alt jeg sier her er viktig, derfor bruker jeg så mange utropstegn!

Men det er klart at jeg forstår. Jeg forstår at alt må være perfekt, og det aller mest perfekte hadde nok vært å bruke færre utropstegn i denne teksten.

Jeg skjønner det, altså!

Men noen feil skal også jeg gjøre! Det er da tross alt ikke et massemord, når jeg bruker mange utropstegn her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *