Hvordan bør en virksomhet håndtere ekstern varsling?

En ansatt går plutselig ut i full offentlighet med kritikk av virksomheten. Hvordan bør man håndtere det?

Det vanlige er å gå i forsvarsposisjon, for ikke å si i angrepsposisjon. Man truer den ansatte med søksmål. Man benekter at noe er galt.

Kompetent ledelse

Men er det kompetent ledelse å miste vettet bare fordi virksomheten omtales i media?

Nei. Det er langt fra kompetent ledelse. Jeg skal her beskrive hvordan en kompetent leder vil håndtere en slik situasjon.

Innrøm feil

Har man faktisk dreti på draget, så bør man innrømme det.

Selvsagt er det ikke i ens egen interesse å innrømme at man begår feil. Ikke i dette samfunnet. For det oppfattes som svakhet. Og når man innrømmer feil, så tenker folk at man virkelig har dreti seg ut, når man til og med må innrømme at man har gjort det.

Ja, da har det gått langt da! 🙂

Men en kompetent leder vil faktisk innrømme å ha gjort en feil.

En kompetent leder må være ærlig, til siste slutt. Å lyve er ikke noe alternativ.

Hva hvis det er snakk om falske anklager?

Da har man jo muligheten til å vise hvilken kompetent leder man er. Den korrekte fremgangsmåten er noe slikt som dette:

Vi lever i et demokrati, hvor det skal være ytringsfrihet. Vi ønsker at våre ansatte og tidligere ansatte skal ha full ytringsfrihet både internt og eksternt.

Så våre ansatte har faktisk lov til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi ønsker heller å fremme ytringsfriheten enn å undertrykke den.

Altså

Det første man må snakke på er ytringsfrihet. Hvis man ikke klarer å lire av seg en del setninger om viktigheten av ytringsfrihet, så viser man bare hvor inkompetent man er som leder.

Ytringsfrihet er ikke noe man skal hoppe bukk over, og langt fra i et demokrati!

Verdibasert ledelse

En dyktig leder bruker vanskelige situasjoner til å tydeliggjøre verdier. At noen varsler eksternt er en slik situasjon, hvor man kan få tydeliggjort hvilke verdier man ønsker å stå for.

La oss nå si at den ansatte kommer med falske eller litt svake anklager.

En god leder vil da si noe slikt som dette:

Det er lov å gjøre feil. Så selv om jeg mener at anklagene ikke stemmer med virkeligheten, så synes jeg ikke at den ansatte har gjort noe galt.

Vi ønsker en virksomhet hvor det er lov til å gjøre feil. For vi ønsker nemlig å være kreative og nytenkende. Vi ønsker en virksomhet hvor det er rom for å være menneskelig og feilbarlig.

Ved å ha overdrevet eller bommet, så har den ansatte bidratt til å forbedre samfunnets holdninger til varsling. Man skal ikke være altfor redd for om man har 100 prosent rett i alt, når man varsler om noe som man selv mener er kritikkverdig.

Det bør være nok at man selv mener at noe er kritikkverdig.

I det øyeblikket man stiller for strenge krav, så undergraver man ytringsfriheten. Og det er ikke lov i et demokrati.

Så lenge man er ærlig, så har man alt på det rene.

I vår virksomhet… så respekterer vi ærlighet.

Raushet

Man skal som leder være raus og verdibevisst når vanskelige eller konfliktfylte situasjoner oppstår.

At ansatte varsler er et eksempel på en slik situasjon.

En kompetent leder vil være så raus at vedkommende anerkjenner at noen må varsle med jevne mellomrom, rett og slett for å teste om det er lov til å gjøre det, og for å teste hvordan virksomheten og dens ledelse reagerer på varsling.

Man kan da si at man oppfatter varslingen som en test av hvordan virksomheten reagerer på varsling. Og man kan si at man setter pris på at noen tok seg bryet med å varsle, slik at man får en reality check på virksomhetens varslingskompetanse.

Ikke kritiser varsleren

I det øyeblikket man begynner å kritisere varsleren, så har man bomma.

Tenk hvilken unik mulighet du får, når noen varsler! Da kan du vise hvilken klok og menneskelig leder du er!

Prøv å si noe positivt om varsleren og varslingen.

Dra eventuelt en spøk om at hvis det skulle være flere ansatte som ønsker å varsle i full offentlighet, bak ledelsens rygg, så er det fritt frem for å gjøre det.

“Vi har full aksept for varsling i vår virksomhet.”

Noe slikt kan man si.

Følg nøye med!

Det er bare å følge nøye med på hvordan en virksomhet reagerer på varsling!

Det å saksøke en arbeidsgiver, det er også en måte å varsle på. Stort sett alle arbeidsgivere vil da sette seg på bakbeina.

De vil ansette en advokat som i all hovedsak får betalt for å miste evnen til å lese og forstå hva loven faktisk sier, og som får betalt for å lyve!

Virksomheten lager da et stort sirkus, i stedet for å løse den situasjonen som har oppstått på en god måte.

Det er ingen som har sagt at du ikke behøver å være en kompetent leder lenger, bare fordi en ansatt har saksøkt virksomheten din!

Det er jo nettopp i slike situasjoner en stor leder viser sin klasse! 🙂

Manglende lederkompetanse

Den største svakheten ved dagens ledere er at de mangler erfaring som samfunnskritikere og filosofer og kunstnere.

Først må du fordype deg i kritikk og fri tenkning selv, så kan du bli en leder.

Du kan bare forestille deg, hvor mye lettere det er for en samfunnskritisk klovn av en kunstner og filosof… å takle vanskelige situasjoner som leder.

Det er et spørsmål om å være verdibevisst. Og det blir man ved å være en samfunnskritiker, en komiker, en filosof og en kunstner.

Still deg først på utsiden. Så kan du bli en leder.

Du kan godt si at dagens ledere mangler den livserfaringen som trengs for å bli en god leder. Det er derfor de reagerer som de gjør på kritikk, søksmål og varsling.

Juridisk forståelse

Dagens ledere begår den feil å overlate juridiske vurderinger til advokater. Det er en innrømmelse av egen inkompetanse som leder.

Man skal som leder ha den nødvendige juridiske forståelsen til å fatte avgjørelser i forhold til håndteringen av varsling, søksmål og lignende.

En kompetent leder bruker advokater kun i unntakstilfeller og kun for å fylle inn detaljene.

At man hyrer inn advokater til å styre prosessen er altså et klart og tydelig tegn på at man er en inkompetent leder.

Det er som jeg har sagt. Det er nettopp i denne typen situasjoner man skal vise sin klasse som leder.

Det er ikke advokaten sin klasse som er oppe til vurdering.

Oppsummering

Når en leder kommer opp i en vanskelig eller utfordrende situasjon, så skal man følge nøye med på hvordan den lederen håndterer situasjonen.

Det er nemlig i vanskelige situasjoner at de beste lederne utmerker seg.

De beste lederne klarer nemlig å gjenkjenne de situasjonene som er verdiavklarende, og oppfører seg deretter.

Rådgivning

Ledere og virksomheter som ønsker bistand fra meg i forhold til konflikter, søksmål og varsling kan ta kontakt på e-post 2ers.johansen@gmail.com.

Men jeg bistår ikke useriøse virksomheter, til forskjell fra advokater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *