Hvordan bør en virksomhet håndtere ekstern varsling?

En ansatt går plutselig ut i full offentlighet med kritikk av virksomheten. Hvordan bør man håndtere det?

Det vanlige er å gå i forsvarsposisjon, for ikke å si i angrepsposisjon. Man truer den ansatte med søksmål. Man benekter at noe er galt.

Kompetent ledelse

Men er det kompetent ledelse å miste vettet bare fordi virksomheten omtales i media?

Nei. Det er langt fra kompetent ledelse. Jeg skal her beskrive hvordan en kompetent leder vil håndtere en slik situasjon.

Innrøm feil

Har man faktisk dreti på draget, så bør man innrømme det.

Selvsagt er det ikke i ens egen interesse å innrømme at man begår feil. Ikke i dette samfunnet. For det oppfattes som svakhet. Og når man innrømmer feil, så tenker folk at man virkelig har dreti seg ut, når man til og med må innrømme at man har gjort det.

Ja, da har det gått langt da! 🙂

Men en kompetent leder vil faktisk innrømme å ha gjort en feil.

En kompetent leder må være ærlig, til siste slutt. Å lyve er ikke noe alternativ.

Hva hvis det er snakk om falske anklager?

Da har man jo muligheten til å vise hvilken kompetent leder man er. Den korrekte fremgangsmåten er noe slikt som dette:

Vi lever i et demokrati, hvor det skal være ytringsfrihet. Vi ønsker at våre ansatte og tidligere ansatte skal ha full ytringsfrihet både internt og eksternt.

Så våre ansatte har faktisk lov til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi ønsker heller å fremme ytringsfriheten enn å undertrykke den.

Altså

Det første man må snakke på er ytringsfrihet. Hvis man ikke klarer å lire av seg en del setninger om viktigheten av ytringsfrihet, så viser man bare hvor inkompetent man er som leder.

Ytringsfrihet er ikke noe man skal hoppe bukk over, og langt fra i et demokrati!

Verdibasert ledelse

En dyktig leder bruker vanskelige situasjoner til å tydeliggjøre verdier. At noen varsler eksternt er en slik situasjon, hvor man kan få tydeliggjort hvilke verdier man ønsker å stå for.

La oss nå si at den ansatte kommer med falske eller litt svake anklager.

En god leder vil da si noe slikt som dette:

Det er lov å gjøre feil. Så selv om jeg mener at anklagene ikke stemmer med virkeligheten, så synes jeg ikke at den ansatte har gjort noe galt.

Vi ønsker en virksomhet hvor det er lov til å gjøre feil. For vi ønsker nemlig å være kreative og nytenkende. Vi ønsker en virksomhet hvor det er rom for å være menneskelig og feilbarlig.

Ved å ha overdrevet eller bommet, så har den ansatte bidratt til å forbedre samfunnets holdninger til varsling. Man skal ikke være altfor redd for om man har 100 prosent rett i alt, når man varsler om noe som man selv mener er kritikkverdig.

Det bør være nok at man selv mener at noe er kritikkverdig.

I det øyeblikket man stiller for strenge krav, så undergraver man ytringsfriheten. Og det er ikke lov i et demokrati.

Så lenge man er ærlig, så har man alt på det rene.

I vår virksomhet… så respekterer vi ærlighet.

Raushet

Man skal som leder være raus og verdibevisst når vanskelige eller konfliktfylte situasjoner oppstår.

At ansatte varsler er et eksempel på en slik situasjon.

En kompetent leder vil være så raus at vedkommende anerkjenner at noen må varsle med jevne mellomrom, rett og slett for å teste om det er lov til å gjøre det, og for å teste hvordan virksomheten og dens ledelse reagerer på varsling.

Man kan da si at man oppfatter varslingen som en test av hvordan virksomheten reagerer på varsling. Og man kan si at man setter pris på at noen tok seg bryet med å varsle, slik at man får en reality check på virksomhetens varslingskompetanse.

Ikke kritiser varsleren

I det øyeblikket man begynner å kritisere varsleren, så har man bomma.

Tenk hvilken unik mulighet du får, når noen varsler! Da kan du vise hvilken klok og menneskelig leder du er!

Prøv å si noe positivt om varsleren og varslingen.

Dra eventuelt en spøk om at hvis det skulle være flere ansatte som ønsker å varsle i full offentlighet, bak ledelsens rygg, så er det fritt frem for å gjøre det.

“Vi har full aksept for varsling i vår virksomhet.”

Noe slikt kan man si.

Følg nøye med!

Det er bare å følge nøye med på hvordan en virksomhet reagerer på varsling!

Det å saksøke en arbeidsgiver, det er også en måte å varsle på. Stort sett alle arbeidsgivere vil da sette seg på bakbeina.

De vil ansette en advokat som i all hovedsak får betalt for å miste evnen til å lese og forstå hva loven faktisk sier, og som får betalt for å lyve!

Virksomheten lager da et stort sirkus, i stedet for å løse den situasjonen som har oppstått på en god måte.

Det er ingen som har sagt at du ikke behøver å være en kompetent leder lenger, bare fordi en ansatt har saksøkt virksomheten din!

Det er jo nettopp i slike situasjoner en stor leder viser sin klasse! 🙂

Manglende lederkompetanse

Den største svakheten ved dagens ledere er at de mangler erfaring som samfunnskritikere og filosofer og kunstnere.

Først må du fordype deg i kritikk og fri tenkning selv, så kan du bli en leder.

Du kan bare forestille deg, hvor mye lettere det er for en samfunnskritisk klovn av en kunstner og filosof… å takle vanskelige situasjoner som leder.

Det er et spørsmål om å være verdibevisst. Og det blir man ved å være en samfunnskritiker, en komiker, en filosof og en kunstner.

Still deg først på utsiden. Så kan du bli en leder.

Du kan godt si at dagens ledere mangler den livserfaringen som trengs for å bli en god leder. Det er derfor de reagerer som de gjør på kritikk, søksmål og varsling.

Juridisk forståelse

Dagens ledere begår den feil å overlate juridiske vurderinger til advokater. Det er en innrømmelse av egen inkompetanse som leder.

Man skal som leder ha den nødvendige juridiske forståelsen til å fatte avgjørelser i forhold til håndteringen av varsling, søksmål og lignende.

En kompetent leder bruker advokater kun i unntakstilfeller og kun for å fylle inn detaljene.

At man hyrer inn advokater til å styre prosessen er altså et klart og tydelig tegn på at man er en inkompetent leder.

Det er som jeg har sagt. Det er nettopp i denne typen situasjoner man skal vise sin klasse som leder.

Det er ikke advokaten sin klasse som er oppe til vurdering.

Oppsummering

Når en leder kommer opp i en vanskelig eller utfordrende situasjon, så skal man følge nøye med på hvordan den lederen håndterer situasjonen.

Det er nemlig i vanskelige situasjoner at de beste lederne utmerker seg.

De beste lederne klarer nemlig å gjenkjenne de situasjonene som er verdiavklarende, og oppfører seg deretter.

Rådgivning

Ledere og virksomheter som ønsker bistand fra meg i forhold til konflikter, søksmål og varsling kan ta kontakt på e-post 2ers.johansen@gmail.com.

Men jeg bistår ikke useriøse virksomheter, til forskjell fra advokater.

Den 17. mai – en feiring av hva?

Svært mange mennesker i dette landet mener at det ikke er mulig å kritisere 17. mai-feiringen. Den er rett og slett hellig.

Hvis man kritiserer feiringen av nasjonaldagen, så begår man på sett og vis en forbrytelse.

Ja takk!

Jeg sier ja takk til å begå den forbrytelsen. Sjekk ut noen av disse formuleringene:

17. mai er en hodeløs feiring av alt som er galt i dette landet, hvor man skyver barn foran seg for å helliggjøre det man holder på med, og beskytte seg mot kritikk.

Beklager det, jeg trengte visst bare en eneste setning for å avkle sannheten om 17. mai-feiringen.

Men vent!

Et lite øyeblikk nå! 17. mai-feiringen har jo gjort folk så retarderte at de ikke forstår noen verdens ting lenger! Og det er en stor fordel når man ønsker å beskytte seg mot kritikk og mot nye ideer!

“Hæ? Hva sa du? Jeg skjønner ikke hva du prøvde å si nå?”

Slik reagerer flertallet, når man kritiserer 17. mai slik jeg nettopp gjorde. De kan se at det jeg sier fremstår som en form for logisk resonnering, ja.

Og nettopp derfor er det så viktig å avskrive det momentant!

En hodeløs feiring

Når man feirer selve landet og grunnloven og alle deltar på feiringen, så er det faktisk en hodeløs feiring av alt som er galt i landet.

Man sier for det første… hold deg fast… at det er grunn til å feire!

Hm… hvorfor feire? Er det noen grunn til å feire her da?

Man kommer med en klar og tydelig påstand om at det er grunn til å feire. Videre er man veldig tydelig på at det ikke er grunn til å kritisere, for det er jo strengt forbudt på den 17. mai!

Ergo fungerer den 17. mai som en hjernevasking av hele folket til å akseptere at alt er i sin skjønneste orden, og at det ikke er noen grunn til å kritisere!

Den som kritiserer, driter seg ut

I dette samfunnet, så er det slik at den som stiller seg på utside og kritiserer, automatisk blir møtt med kritikk.

Samfunnet og flertallet møter kritikk med hodeløs kritikk. Man kritiserer omtrent som om man holdt et fulladet maskingevær og bare ventet på at noen skulle prøve seg!

Man lytter ikke til kritikere og varslere i dette landet. Man plasserer dem i psykiatrien, man avfeier dem før de får fullført setningene sine.

Ja, for det er da ingen grunn til å kritisere! For verken ved nyttår eller på den 17. mai kritiserer man!

Ved enhver anledning da det er naturlig å stoppe opp og evaluere og kritisere, så velger dette landet å kaste seg hodestups inn i en hodeløs feiring!

Verdens beste land!

Den 17. mai handler delvis om å feire at vi er verdens beste land å bo i! Du bør altså være takknemlig for at du bor her, og ikke drive og kritisere og skape en dårlig stemning!

Hvis du ikke er fornøyd, så kan du alltids flytte til Afrika!

Det er synd å si, men dette er de tankene som rører seg oppe i hodet på flertallet i dette møkkalandet!

Sorry, drittlandet, var det jeg skulle si. 🙂

Sa du noe? Er det ikke lov til å kritisere dette drittlandet? Fremstår den som kritiserer dette drittlandet som en useriøs og usivilisert idiot, uavhengig av hva man sier?

Sa du noe? Har flertallet i dette samfunnet lagt ned forbud mot banning, slik at enhver kritiker som sier ifra om at noe er alvorlig galt, blir stemplet som kriminell?

Kriminelt å kritisere

Det er kriminelt å kritisere. For det å banne er ikke lov.

Og strengt tatt banner man, når man kritiserer. Og i dette drittlandet, så banner man i høyeste grad i kirka, når man kritiserer!

Ja, vi elsker dette landet

Om noen skulle være i tvil, så har man forklart viktigheten av å være totalt ukritisk i et moderne demokrati. Man har forklart det i selve tittelen på nasjonalsangen.

Alle er pålagt å elske dette landet. Ergo skal ikke dette være et fungerende demokrati, men et flertallsdiktatur hvor flertallet kan styre som det vil, uten å bli motsagt.

Husk å synge med av hele ditt hjerte, når du i dag feirer nasjonaldagen!

Ja, vi elsker dette landet så jævlig at det ikke er lov til å kritisere eller tenke selv en gang! 🙂

De voksne er så snille!

På nasjonaldagen får man også hjernevasket hele befolkningen til å tro at de voksne er snille. Ja, for de voksne kjøper nemlig is til barna! Barna får så mye is de bare orker!

Slik er det ikke resten av året. Men på den 17. mai, så er det ekstra viktig å hamre igjennom alle de budskapene som man ønsker at folk skal godta helt uten videre.

De voksne er altså snille mot barn. Selv om dette landet er en krenkelse av alt det som barn står for, en voldtekt av barn sine verdier og meninger.

Barnevernet og skolen voldtar barn med kunnskap, kidnapping og fengsling. Psykiatrien voldtar de barna som nekter å bli voksne!

De voksne koser seg med alkohol og ødelegger oppveksten til barn! Enkelte voksne er også pedofile.

Ja. Man feirer pedofili på nasjonaldagen! Så flott! Hva skulle man ellers brukt dagen til?

Bare slapp av!

Nå er det jo ikke lov til å tenke selv i dette landet. Takket være blant annet 17. mai-feiringen.

Ergo kan man fint overse alt jeg har skrevet her.

For jeg begikk den feil å tenke selv. 🙂

Frem med maskingeværet

Nå har du bare en eneste ting å gjøre. Og det er å bekrefte at det jeg sier er korrekt.

Og det gjør du ved å gjøre den eneste tingen du er i stand til å gjøre, når noen kritiserer dette hellige og feilfrie landet. Du tar frem det maskingeværet som du har fått utdelt nettopp på den 17. mai, og så fyrer du av alle skuddene på en gang, på den som våget å kritisere flertallet i et moderne demokrati!

Du behøver ikke å tenke over at du da bekrefter at det jeg sier er korrekt. For det er jo ingen andre som tenker her heller, slik at du fint kan slippe unna med hva som helst.

Akkurat som de partiprestene som styrer dette landet. Demokratiet, whatever.

En liten ting helt til slutt

Husk at du må tvinge barna til å delta på feiringen! Alle barn må tvinges til å delta, slik at man klarer å hjernevaske dem alle sammen til å akseptere at alle må være med, alle må være med i flokken, alle må pent være enige, enige i slike ting som at 17. mai-feiringen er morsomt!

Bare tving barnet ditt. Det er ikke noe problem!

For barn vet aldri bedre enn voksne!

88

Bloggen endrer seg

Akkurat slik som vi alle må endre oss, og slik som samfunnet også må endre seg, så endrer denne bloggen seg. Akkurat nå.

Tidligere har jeg stort sett skrevet om motbakkeløping her. Dette kan du tolke som kunst.

Jeg har snakket på motbakkeløping for å fremheve at jeg sliter litt i motbakke. Jeg introduserer nemlig en rekke helt nye ting, som kunstner. Og da er det en gang slik i dette landet og i denne verden at man sliter i motbakke.

Alt som virkelig er nytt blir avskrevet umiddelbart, fordi folk er inneforstått med at verden nå har kommet så langt at det kun er noen små detaljer som gjenstår av puslespillet.

Dermed sliter de som ønsker å introdusere nye og revolusjonerende ideer i motbakke. Og dette har jeg altså snakket på, ved å skrive om motbakkeløping i denne bloggen.

Selvsagt var det ingen som klarte å tolke det, for folk klarer jo ikke å tolke kunst! 🙂

I tillegg har jeg hatt en del artikler om sykling. Det jeg har sagt da er at folk oppfatter at jeg er ute å sykle. Altså at jeg er ute på bærtur. Fordi jeg introduserer helt nye og revolusjonerende ideer.

Det er ikke rom for å introdusere noe som er så revolusjonerende at det utfordrer eksisterende forståelse og kunnskap.

Verden er faktisk sjokkerende lite innovativ.

Dette vil skje

Det som vil skje heretter på bloggen min er at jeg vil presentere en del ideer som får folk til å klø seg i hodet.

Men jeg kommer til å henvende meg i stor grad til kunstnere, og det er en rekke ting som kunstnere er mer eller mindre klar over, som jeg kommer til å poengtere her.

Så en del kunstnere vil faktisk være i stand til å anerkjenne at jeg er på sporet av noe.

Resten vil ha et sykelig behov for å omtale meg som gal, noe som langt fra er noe nytt og som bare understreker i hvilken grad folk flest er helt ute av stand til å tenke nytt.

Dette kan jeg love deg

Hvis du er kunstner, så kan jeg love deg at du vil bli imponert over at det går an å presentere så mange tankevekkende ideer om kunst og kunstnere.

Jeg garanterer deg at du vil få noe å tygge på som vekker smakssansene dine på helt nye måter!

Ja, kunst er tusen ganger mer banebrytende og interessant enn verden har trodd! Folk tror jo at det er vitenskapen som er løsningen her!

Men neida. Det er først og fremst kunst som er løsningen.

LET THE GAMES BEGIN! 🙂