Oljeberget 13: Jeg ønsker Ann Helen Nilsen velkommen som superhelt

Ankomsten til en superhelt som Ann Helen Nilsen blir selvsagt varslet på forhånd. Særlig når jeg som på sett og vis er velkomstkomitteen er her på forhånd.

Jeg driver her og ønsker Ann Helen Nilsen velkommen. Det er det disse tolkningene er. Men så var jeg her i fjor og annonserte Ann Helen Nilsen sin ankomst. Og jeg tenkte at jeg nå skulle forklare dette i detalj.

Varsler ankomsten

I dette kunstverket som jeg nå skal tolke, så varsler jeg Ann Helen Nilsens ankomst. Dermed sier jeg ifra på forhånd, altså før tiden.

Hvordan ville du informert om at du sier ifra før tiden, hvis du var en kunstner?

Nå vet jeg ikke hvordan du ville ha gjort det. Men jeg gjør det ved å bruke tallet 10, som uttales som ordet «tid» når man ikke uttaler d’en.

10 = ti = tid

Og når du nå vet at jeg bruker tallet 10 for å si ordet tid, hvordan ville du har brukt tallet 10?

Jo. Hvis du hadde vært intelligent, så hadde du trukket fra 10. Slik at du kommuniserer noe om «før tiden».

Et eksempel

La meg nå illustrere dette med et eksempel. Ann Helen Nilsens navn tolkes som flere ulike tall, blant annet 1814. Her er forklaringen på dette:

Ann Helen Nilsen = AHN = 1814

Som du sikkert vet er bokstaven A den første i alfabetet, og bokstaven H er den 8., og bokstaven N er den 14. Derfor står initialene til Ann Helen Nilsen for tallet 1814, som for øvrig tolkes som «grunnloven».

Det hun lærer bort er den nye grunnloven her, nemlig sannhetssøken. Eller Make Up Sex om du vil, som er hennes helt spesielle form for sannhetssøken.

Poenget er da at hvis jeg ønsker å varsle om Ann Helen Nilsens ankomst, på forhånd, altså før tiden, så ville jeg ta tallet 1814, og så trekke fra 10, for å fremheve at jeg sier ifra om hennes ankomst «før tiden». På forhånd.

Du får da følgende:

1814 før tiden = 1814 – 10 = 1804

Så hvis jeg ønsket å være helt presis på at jeg sier ifra på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst, så ville jeg altså ha brukt tallet 1804.

Et annet eksempel

La meg nå ta et annet eksempel. Jeg kunne likeså godt ha brukt tallet 100, for å henvise til Ann Helen Nilsen.

Nå vet jeg ikke om du har lest mine redegjørelser for at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman. Men tallet 100 betyr at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

For Ann Helen Nilsen er født på denne datoen:

16.06.78 = 16 + 6 + 78 = 100

Det er slik jeg alltid tolker datoer. Jeg summerer tallene. Så fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen betyr 100.

Det betyr for øvrig at hun er det vi leter etter, for tallet 100 tolkes rent kunstnerisk som «100 prosent match».

Og samtidig så sier Wonder Woman dette tallet, når hun inntar sin Power Stance, som vist på dette filmklippet.

Merk for øvrig at Wonder Woman inntar Power Stance 44 sekunder inn i denne traileren, og at tallet 44 kan tolkes som en gjentakelse av navnet til Ann Helen Nilsen, noe jeg forklarer helt på slutten av dette innlegget. Du kan for øvrig tolke de kryssede armene som et gangetegn, som kan tolkes som «gjentakelse», fordi man gjentar noe når man ganger det. Og dermed informerer Wonder Woman i denne traileren om at hun gjentar navnet til Ann Helen Nilsen, når hun inntar Power Stance 44 sekunder ut i denne traileren. Budskapet til Wonder Woman i denne filmen er altså at du ikke hører etter når hun sier at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

For hun må nemlig gjenta seg.

Og bare for å spikre dette, så kan du se på det stillbildet som vises før man starter filmen. Det viser Wonder Woman med 4 kontaktpunkter mot Jorden – begge føttene, det ene kneet og sverdet. Samtidig står Jorden for tallet 4, fordi den har 4 himmelretninger (nord, sør, øst og vest). Dermed gjentas tallet 4 før traileren starter, noe som er en direkte henvisning til tidspunktet 44 sekunder ut i filmen der hvor Wonder Woman inntar sin Power Stance og dermed oppgir tallet 100, som også henviser til Ann Helen Nilsen (noe som blir forklart lenger ned i dette innlegget).

Poenget er da at tallet 44, som er en gjentakelse av navnet til Ann Helen Nilsen, det oppgis før traileren starter og markeres etter 44 sekunder da Wonder Woman inntar sin Power Stance, som i seg selv er et symbol som nettopp peker i 4 retninger samtidig som det er et gangtegn og som dermed kan tolkes som tallet 44 fordi ganging er gjentakelse, slik at Power Stance snakker på tallet 4 og gjentakelse og dermed kan tolkes som tallet 44. Dermed oppgis tallet 44 gjennom Power Stance nøyaktig 44 sekunder ut i filmen, noe filmen allerede varslet om på forhånd.

Dermed gjentas gjentakelsen av navnet til Ann Helen Nilsen, samtidig som det varsles på forhånd om at det vil skje. Og det blir da en ekvivalent til dette innlegget, som nettopp forklarer at jeg varslet på forhånd om Ann Helen Nilsen sin ankomst som Wonder Woman, en helt spesiell superhelt.

Budskapet er dermed at folk ikke hører etter, for ting blir nemlig varslet på forhånd, samtidig som de blir gjentatt ekstremt mye.

Kort oppsummert: Universet både varsler på forhånd og gjentar seg mye, fordi folk ikke hører etter. Det er altså ingen hemmelighet at folk ikke hører etter. 

Tilbake til saken:

Power Stance kan tolkes som er gangetegn. Og så betyr WW det samme som to sett med 5-tall, slik som dette:

WW = 55 55 = 10 10

Poenget er da at en W inneholder to romerske 5-tall og derfor tolkes som tallet 10. Dermed betyr WW, initialene til Wonder Woman, rett og slett to 10-tall.

Og når Wonder Woman inntar sin Power Stance, ved å krysse underarmene, så forklarer hun hva du skal gjøre med de to 10-tallene. Du skal gange dem:

WW = 10 10 = 10 x 10 = 100 = Ann Helen Nilsen

Og så må vi huske på at når Wonder Woman krysser underarmene sine i Power Stance, så får hun magiske krefter i armene sine. Og det er en henvisning til at Ann Helen Nilsen er healer.

Poenget er i hvert fall at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman, den virkelige superhelten om du vil.

Og bare for å komme tilbake til dette med å trekke fra tallet 10, så får man jo tallet 90, når man trekker fra tallet 10:

100 varsle på forhånd = 100 før tiden = 100 -10 = 90

Så jeg kunne likeså godt tatt utgangspunkt i tallet 100 som tallet 1814, og så trukket fra 10 på det tallet. Hvis jeg altså ønsket å varsle om Ann Helen Nilsens ankomst… si ifra før tiden altså.

Dette ble bra!

Jeg innser nå at det å bruke tallet 100, det funker jo perfekt. For jeg oppgir da tallet 90… for å informere om at jeg varsler om Ann Helen Nilsens ankomst på forhånd.

Henger du med? Tallet 100 betyr Ann Helen Nilsen. Så hvis jeg oppgir tallet 90, så oppgir jeg tallet 100, men sier samtidig ifra om at jeg varsler på forhånd, før tiden.

Det er dette jeg har forklart over her. Tallet 10 betyr tid. 10 mindre betyr «før tiden». Dermed betyr 10 mindre at man varsler på forhånd.

Men det som er litt festlig, det er at hvis jeg hadde valgt å bruke tallet 100, så bruker jeg jo faktisk tallet 90, for å forklare at jeg varsler på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst. Og tallet 90 er jo i seg selv et kunstverk, som nettopp handler om Ann Helen Nilsen:

90 = 9 0 = 66 0 = sirkel rundt tallet 66 = sirkel rundt Ann Helen Nilsens navn

Som jeg har forklart i andre innlegg, så tolker jeg tallet 9 som tallet 66, i tilknytning til Ann Helen Nilsen. Dette har å gjøre med at navnet til Ann Helen Nilsen blant annet tolkes som tallet 66.

Og tallet 9, det er jo et 6-tall. Men så er jo det 6-tallet snudd opp ned. Dermed må man snu det rundt, slik at det blir riktig. Og da har man først oppgitt et 9-tall, som er et 6-tall. Og så oppgir man et rettvendt 6-tall etterpå, når man snur 9-tallet riktig vei. Og da har man faktisk oppgitt tallet 66, ved å oppgi tallet 6 to ganger.

Så en klovn, som skal prøve seg på å tolke tallet 9, den vil prøve å rette på tallet, siden det er snudd opp ned, og deretter anerkjenne man har oppgitt tallet 6 to ganger, altså tallet 66.

Og jeg er jo en klovn. Og Ann Helen Nilsen er en klovn. Så da blir det slik, for det er da kunstneriske grunner til å være en klovn, når man tolker ting i tilknytning til Ann Helen Nilsen.

Men bare for å komme tilbake til poenget her, så står tallet 66 for Ann Helen Nilsen. Og tallet 90 kan rett og slett tolkes som tallet 66 med en sirkel rundt.

Dermed er tallet 90 i seg selv meningsfylt. For det er i seg selv en bekreftelse på at det er Ann Helen Nilsen man snakker på.

En liten oppsummering

La meg nå oppsummere dette lille tankeeksperimentet mitt. Jeg har gitt noen eksempler på hvordan man kan informere om at man varsler om Ann Helen Nilsen sin ankomst. Og jeg har tatt utgangspunkt i tallene 1814 og 100, og foreslått at man kan bruke tallene 1804 og 90 til å informere om at man varsler på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst.

Hvis jeg hadde vært en skikkelig klovn, så hadde jeg kommet i fjor, altså i 2016, og oppgitt tallene 1804 og 90. For Ann Helen Nilsen ankom jo i år, i 2017. Slik sett hadde jeg da sagt ifra på forhånd om hennes ankomst, og gjort det klart at det var det jeg gjorde.

Det hadde blitt litt sånn formelt, det da. Å gjøre det på den måten. Og det ville da sagt noe om hva slags superhelt hun er, nemlig den aller største.

Optimalt sett

Bare for å fortsette litt langs dette sporet, så kunne jeg valgt å bruke Oslos Bratteste, altså bokstaven O og B, OB. Ikke sant?

For i en slik konkurranse, så handler det om å vinne, å være nummer 1. Dermed blir den riktige kunstneriske tolkningen av OB faktisk OB1, som er de engelske ordene «Oh, be One!»

Du kan for øvrig også tolke OB1 som Obi-wan, altså Obi-wan Kenobi, som er en karakter i Star Wars.

Og da må du også tolke Star Wars, som er et sirkulært filmnavn som fremhever bokstaven S, fordi det er bokstaven S som gjør det sirkulært.

Dermed betyr Star Wars ganske enkelt en sirkel rundt bokstaven S, som betyr en sirkel rundt tallet 5. Og tallet 5 tolkes jo kunstnerisk som Guds Hånd. Dermed betyr Star Wars faktisk en sirkel rundt Guds Hånd, noe som handler om at man understreker at noen faktisk er Guds Hånd.

Og hvis vi nå går tilbake til å tolke OB1, så får vi dette:

OB1 = O B1 = O 21 = O Blacklemon = sirkel rundt Blacklemon

Her ser du at OB1 ved å henvise til Star Wars betyr en sirkel rundt Guds Hånd, samtidig som det betyr en sirkel rundt Blacklemon. Dermed betyr OB1 intet mindre enn at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd, for kunstnernavnet hennes er jo Blacklemon.

Se nå her:

Blacklemon = Black lemon = B l = Bl = 2l = 21

Blacklemon er to ord. Det første ordet begynner på bokstaven B, som er den 2. bokstaven i alfabetet og som derfor tolkes som tallet 2. Og det andre ordet starter på bokstaven l, som ser ut som et 1-tall og som derfor tolkes som det. Dermed betyr Blacklemon tallet 21.

Og da er det på sin plass å fremheve at tallet 21, det kan tolkes som en form for nedtelling til tallet 0. Ikke sant?

Dermed henviser jeg til tallet 21, hvis jeg varsler om Ann Helen Nilsens ankomst på forhånd, slik jeg har illustrert her, ved å oppgi tallene 1814 og 100 ved å trekke fra 10 fra begge, slik at jeg får tallene 1804 og 90.

Er dette riktig?

Man kan jo undre seg om det er korrekt å tolke OB som OB1 og knytte det til Star Wars slik at man tolker hva Star Wars betyr og kommer frem til at OB handler om hvem som er Guds Hånd. Fordi Star Wars betyr en sirkel rundt Guds Hånd, slik jeg har forklart over her.

Det fremstår jo kanskje som litt for fantasifullt, dette her, selv om Star Wars og dette med kraften og slikt selvsagt er relevant… når man driver og tolker en person som Ann Helen Nilsen, som tross alt er healer, og som slik sett kan sies å «ha kraften».

Poenget er da at det ikke er helt på jordet å begynne å snakke på Star Wars. Men enkelte vil jo likevel si at det blir litt for tilfeldig, ikke sant?

Men det er for så vidt greit, det. Vi behøver ikke å snakke på Star Wars, hvis du skal være så vanskelig!

Vi kan selvsagt tolke selve logoen for Oslos Bratteste, som inneholder Tryvannstårnet, som kan tolkes rent kunstnerisk som tallet 1. Derav OB1.

Og logoen blir da et budskap om at man må se nærmere på hvem som er nummer 1 i Oslos Bratteste. For OB1 betyr jo «Oh, be One» eller «Oh, be number 1», og handler dermed om hvem som er nummer 1.

Og dermed knytter dette kunstverket seg opp til Lars Marius Bjørneseth sitt kunstverk, som du gjerne kan lese etter dette [lenke kommer]. For det innlegget handler også om at Ann Helen Nilsen er nummer 1.

Hvem er vinneren?

Det er to personer som har gjort seg bemerket i forhold til Oslos Bratteste. Det er Johan Bugge og Sindre Buraas. De har vunnet Oslos Bratteste flest ganger, og på mest overbevisende vis kan man vel også si.

Og det pussige er at navnene deres betyr nøyaktig samme sak:

Johan Bugge = 5 5 = 55 = Blacklemon
Sindre Buraas = 6 6 = 66 = Ann Helen Nilsen

Akkurat i denne sammenhengen kan det være på sin plass å fremheve at to av de mest sentrale tallene som beskriver Ann Helen Nilsen er tall som gjentar seg, og som dermed snakker på gjentakelse, og som da faktisk knytter seg opp til det trailer-kunstverket som jeg tolket over her.

Og for ordens skyld så er Blacklemon kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen. Og Blacklemon er et navn som består av to ord på 5 bokstaver og som dermed tolkes som tallet 55. Det er faktisk hovedtolkningen. At Blacklemon står for tallet 21 er en sekundærtolkning som jeg tar frem når jeg skal straffe folk for å hate Babyer, altså Babyers fantasifullhet og lekenhet.

Men det er samma det. Både Johan Bugge og Sindre Buraas snakker på Ann Helen Nilsen. Festlig!

🙂

Og det budskapet som går igjen er at «universet» vet at folk ikke hører etter. Til og med Johan Bugge og Sindre Buraas vet det. Det er jo derfor de begge sier det samme, men på to ulike måter. Slik at om folk ikke forstår budskapet når det blir presentert på den ene måten, så forstår de kanskje budskapet når det blir presentert på den andre måten!

🙂

 

 

Dette blir ganske latterlig!

Nå tenkte jeg ikke over dette, før jeg begynte å fantasere om å bruke Oslos Bratteste til å annonsere Ann Helen Nilsens ankomst, men det er noe med Sindre Buraas som ikke helt stemmer!

Og da tenker jeg ikke på navnet hans!

 

Jeg tenker på løyperekorden til Sindre Buraas som er 14:21.

Det er en ganske sterk tid. Og da tenker jeg ikke på at tiden er rask. Jeg tenker på at tiden er sterk, rent kunstnerisk:

14:21 = 14 21 = Ann Helen Nilsen Blacklemon

Ann Helen Nilsen har jo 14 bokstaver i navnet sitt, og dermed betyr tallet 14 Ann Helen Nilsen. Og som jeg har forklart over her, så betyr tallet 21 Blacklemon, som er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen.

Så Sindre Buraas henviser til Ann Helen Nilsen både i navnet sitt og i selve løyperekorden, totalt 3 ganger på 2 forsøk kan du si.

Og poenget er da at ingenting hadde vært kulere enn om jeg hadde brukt Oslos Bratteste til å på sett og vis annonsere Ann Helen Nilsens ankomst som superhelt, særlig hvis jeg hadde klart å oppgi tallene 1804 og 90, som henviser til tallene 1814 og 100 samtidig som jeg fremhever at jeg sier ifra på forhånd.

Da avslutter jeg her

Jeg avslutter dette innlegget nå. For dette var bare et tankeeksperiment, for å illustrere hvordan man kan tolke kunst. Ja, noen ganger kan det være nyttig å bevege seg i andre retningen, for å lære kunsttolkning. Altså ved å prøve å «planlegge» et kunstverk.

Hvis du forstår?

Så nå håper jeg at du har fått en unik forståelse av kunst og kunsttolkning, ved at jeg på sett og vis har fantasert litt om hvordan man potensielt kunne skapt et kunstverk om Ann Helen Nilsens ankomst som Guds Hånd, eller superhelt om du vil.

Og så klarte vi jo å knytte dette til den virkelige verden, ved å henvise til Sindre Buraas og Johan Bugge, og for øvrig også Star Wars og dette med kraften og Guds Hånd.

Og det er klart at det å snakke litt på Guds Hånd i tilknytning til Ann Helen Nilsen, det er ikke helt på jordet. For ikke bare er hun Guds Hånd. Men hun understreker jo at hun er Guds Hånd, ved at hun har Guds Hånd. For hun er jo healer.

Så hun har litt sans for humor, hun da! Og det er klart at om folk flest hadde hatt noe av den samme humoren, så hadde de jo faktisk syntes at det er kjempemorsomt at det kommer en slik superhelt som Ann Helen Nilsen! Ja, en med sans for humor! 🙂

Men dette ble et slags realistisk eller virkelighetsbasert tankeeksperiment, dette da!

Kult?

Jævlig morsomt!

Jeg fikk nesten et kick under tolkningen her, for jeg var ikke klar over at Sindre Buraas henviser til Ann Helen Nilsen både i navnet sitt og i løyperekorden!

Et øyeblikk!

Jeg innser nå at det er kvinnediskriminering å ikke nevne løyperekorden til Heidi Weng. Og da må vi også tolke navnet til Heidi Weng, noe som krever en litt kreativ tolkning. Eller du kan si at jeg må tolke fornavnet som et tall, men etternavnet som en bokstav. Men slik er det jo ofte med kvinnfolk. Kvinnfolk er kompliserte, og dette må man altså ta i betraktning når man skal tolke navnet til Heidi Weng som kunstverk.

Heidi Weng = 5 W = Guds Hånd WW = Guds Hånd Wonder Woman = Guds Hånd Ann Helen Nilsen

Noe forteller meg at det er Ann Helen Nilsen som er vinneren her! Men drit i det, bare les videre du!

Heidi er et fornavn på 5 bokstaver, som derfor tolket som tallet 5. Og så har du etternavnet eller den siste initialen om du vil, som er W. Og dette har jeg jo forklart i mange innlegg, at bokstaven W står for WW som betyr Wonder Woman, som er Ann Helen Nilsen.

Og det har å gjøre med at når man tolker kunst, så må man være en klovn. Dermed henger man seg opp i at bokstaven W snakker på gjentakelse, ved at bokstaven V gjentas, og så er man så klønete eller klovneaktig at man gjentar bokstaven W, fordi det var dette med gjentakelse som bokstaven snakket på. Og da får man WW, som står for Wonder Woman.

Og den virkelige Wonder Woman, det er Ann Helen Nilsen.

Så dermed informerer Heidi Weng i navnet sitt om at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd.

Og løyperekorden hennes, den oppgir først årstallet for Ann Helen Nilsens ankomst, altså tallet 17.

Her er Heidi Weng sin løyperekord for kvinner:

17:37

Og tallet 17 står altså for året 2017. Men hvordan skal vi tolke tallet 37?

Jo. Heidi Weng gjør et poeng av å være «komplisert». Dermed må vi være ganske kreative her. Samtidig må vi også tolke hva Heidi Weng prøver å si ved å fremheve dette med å være «komplisert».

Jeg tror at hun prøver å si noe om at Ann Helen Nilsen er interessant, og må studeres veldig nøye. Komplisert betyr altså «interessant».

Hun sier rett og slett at Ann Helen Nilsen er en kunstner, altså en person som må tolkes i detalj.

Men på hvilken måte skal vi tolke tallet 37, som gjenstår? Altså på en måte som er litt komplisert eller kreativ, slik at Heidi Weng får frem budskapet sitt, som er at Ann Helen Nilsen er interessant.

La meg nå gjøre et forsøk, med det forbehold at det ikke alltid er så lett å forstå seg på kvinnfolk!

🙂

37 = 3 7 = tre 7 = ert 7 = 6 = 66

Vi snakker her om å erte tallet 7. Hva skjer når man erter tallet 7? Man prøver å krympe det, gjøre det lite og ubetydelig, altså mindre. Og da snakker vi om at tallet 7 altså blir mindre. Dermed tolker vi tallet 37 som tallet 6.

Når tallet 7 ertes, så blir det mindre. Altså blir det til tallet 6.

Men hvordan blir tallet 6 til 66? Jo, vi vet jo allerede at Heidi Weng snakker på Ann Helen Nilsen. Dermed kan vi si at Heidi Weng rett og slett «sjekker» om vi forstår hvem hun snakker på, ved at hun oppgir tallet 6.

Samtidig sjekker hun om vi forstår oss på Ann Helen Nilsens kunstkonsept, som er Make Up Sex. Og Make Up Sex, det handler om å utsette noen for en form for «voldtekt» med sannheten… etter at man selv har blitt utsatt for en eller annen form for «voldtekt», omtalt som erting av Heidi Weng.

Tallet 7 blir altså ertet, og blir dermed redusert til noe mindre, nemlig tallet 6. Men så slutter det ikke der. For tallet 7 praktiserer Make Up Sex, og tar da hevn ved å utsette mobberen for en form for «voldtekt» med sannheten.

Og dermed er det snakk om at man «har sex» to ganger. Dermed snakkes det om to 6-tall, for det er jo snakk om Make Up Sex.

Så Heidi Weng sjekker rett og slett om vi forstår oss på hva Make Up Sex er for noe.

Make Up Sex er at man tar hevn, når noen prøver å voldta en på et eller annet vis. Dermed står Make Up Sex for «sex etter sex», altså tallet 66.

Og når vi da ankommer til tallet 66, som betyr Make Up Sex. Så ankommer vi også til Ann Helen Nilsens navn. For selve navnet til Ann Helen Nilsen betyr tallet 66.

Det har å gjøre med at navnet hennes plasserer seg på Fibonacci-tallrekken på en måte som fremhever tallet 66.

Kvinner er komplekse!

Når Ann Helen Nilsen bruker Fibonacci-tallrekken til å spikre kunstkonseptet sitt i selve navnet sitt, så snakker vi om noe som er ganske komplisert.

Men ved å henvise til Fibonacci-tallrekken samtidig som hun snakker på kunstkonseptet sitt, Make Up Sex, så sier hun noe om at Make Up Sex er vakkert og helt naturlig. For Fibonacci-tallrekken er knyttet opp til naturens skjønnhet.

Dermed blir budskapet at det å ta hevn når man har blitt utsatt for urettferdighet, kall det en eller annen form for «voldtekt», det er både naturlig og vakkert!

Dette er det at Ann Helen Nilsen sier, ved å spikre kunstkonseptet Make Up Sex i navnet sitt nettopp ved å henvise til Fibonacci-tallrekken.

Dette forklarer jeg i detalj i andre innlegg. Du kan eventuelt prøve å plassere navnet til Ann Helen Nilsen på Fibonacci-tallrekken, og stusse litt over at etternavnet på 6 bokstaver ikke helt ser ut til å passe, og se litt på navnet på de ulike Fibonacci-tallene, og se hva tallet 8 er angitt som i tallrekken, for etternavnet til Ann Helen Nilsen skulle egentlig hatt 8 bokstaver for å passe inn i Fibonacci-tallrekken.

Da forstår du hva jeg snakker på, for Ann Helen Nilsens etternavn peker på «F6», som er tallet 66. For tallet 8 i Fibonacci-tallrekken er F6. Og etternavnet Nilsen, som er 6 bokstaver, peker da på F6, fordi det inneholder 6 bokstaver, og fremhever dermed tallet 66 i form av F6.

Poenget er da bare at kvinner kan være ganske kompliserte!

Tilbake til saken

Jeg måtte nå bare ta en liten omvei om løyperekorden til Heidi Weng også, som er 17:37. Og det har å gjøre med at man har enkelte lesere som er veldig kravstore, og som krever at man ikke skal drive med kvinnediskriminering.

Selv er jeg ikke spesielt opptatt av kvinnediskriminering, utover at jeg synes det er helt greit å diskriminere mot kvinner.

Det er noe med at kvinner generelt er «svake». Jeg beklager å måtte si dette. Men du trenger bare å se på resultatlista på Oslos Bratteste, så ser du at det er tett i toppen blant herrene. Mens blant kvinnene, så er det ungdommer som vinner, ganske ofte!

Det ser man aldri blant herrene. Og det har faktisk ingenting å gjøre med kjønn som sådan. For tynne ungdommer har man også blant herrene.

Når ungdommer klarer å kapre seieren, så er det et tegn på at nivået er lavt blant kvinner.

Og dermed er det helt på sin plass å overse kvinner, mener jeg!

Poenget er da at man kan gjøre det hvis man vil. For herrene imponerer mer, i Oslos Bratteste.

Og når det er så mye som over 3 minutter som skiller Sindre Buraas sin løyperekord og Heidi Weng sin, så sier det alt om at det er litt for stor forskjell på kvinner og menn.

Og dette snakker faktisk Heidi Weng på selv, i løyperekorden sin:

17:37 = 17 37 =  ungdom 3 7 = ungdom tre sju = ungdom ert sjuk

Hun oppgir tallet 17, som betyr «ikke voksen» eller rett og slett «ungdom». Videre fremhever hun tallet 3, som er antallet minutter opp til Sindre Buraas sin løyperekord.

Og samtidig sier hun også med tallet 3 ordet ert, og erter altså kvinner, fordi det er ungdommer som vinner kvinneklassen. Og hun sier da at kvinner er sjuke.

Det er noe galt med kvinner. Kvinner er svake.

Og grunnen til at hun fremhever dette, i sammenheng med Ann Helen Nilsen, det er at Heidi Weng ønsker å presisere hvorfor Ann Helen Nilsen er Den Utvalgte.

Hun er faktisk ganske tøff! Knalltøff!

Ikke innen idrett, men på andre områder. Så da får Heidi Weng altså presisert dette, at kvinner flest er svake, men at Ann Helen Nilsen ikke er det. For hun sier i samme setning at kvinner er svake og at Ann Helen Nilsen er vinneren!

Samtidig kan du også oppfatte dette som at Heidi Weng hyller ungdommer. Og dette handler da om å fremheve at Ann Helen Nilsen hyller ungdommer. For Ann Helen Nilsen lager jo kunst hvor hun presenterer ungdommer som superhelter.

Det er da snakk om bildene og make up-kunsten til Ann Helen Nilsen. Hun sminker ungdommer slik at de blir seende ut som superhelter.

I det hele tatt

Det som er problemet når man slipper til kvinnfolk, det er jo at de bare fortsetter og fortsetter med å snakke. Så jeg tror kanskje at vi skal gå videre nå, før Heidi Weng fortsetter med å snakke.

Men nå ser jeg at hun ikke er helt ferdig ennå:

Heidi Weng = 5 4 = 3 = tre = ert = prinsessen på erten

Heidi Weng sitt navn er en tallrekke som teller nedover, og som dermed tolkes rent kunstnerisk som det neste tallet, som er tallet 3.

Her må vi rett og slett ty til en spesialtolkning av tallet 3, fordi Heidi Weng allerede har tilkjennegitt at hun ønsker å gjøre et poeng av å være komplisert og «interessant».

Ved å henvise til eventyret kalt Prinsessen på erten, så stopper Heidi Weng opp og spør oss om ikke Ann Helen Nilsen merker det selv, eller vet det selv, hvis hun er Guds Hånd eller en helt spesiell superhelt.

Hun mener da at vi rett og slett må spørre Ann Helen Nilsen om hun er Guds Hånd. Og da kan det godt være at hun mener at vi må tolke navnet til Ann Helen Nilsen, slik som jeg har gjort i en del innlegg.

Men det kan også være at Heidi Weng mener at vi rett og slett bare må spørre Ann Helen Nilsen om hun er Wonder Women og Guds Hånd og hele pakka. For hvis hun er det, så må hun vel merke det selv!

Man vet jo aldri med kvinner, hva de egentlig prøver å si! Jeg sier bare at kvinner kan være ganske kompliserte, til og med utspekulerte!

Men det kan være at Heidi Weng mener at man hadde spart mye tid på å bare spørre Ann Helen Nilsen om hun er Wonder Women og Guds Hånd og en av tidenes største superhelter, heller enn å bruke så mye tid på alle disse kunsttolkningene.

For dette kan være ganske tidkrevende. Og man kan jo se for seg at Heidi Weng har andre ting å bruke tiden på, enn å lese denne typen fantasifulle krumspring. Så hun hadde nok heller foretrukket å høre det fra Ann Helen Nilsen selv.

For dette eventyret kalt Prinsessen på erten, det kan tolkes som en historie som handler om at man vet det selv, hvis man er en prinsesse.

På tide å avslutte

Jeg prøver nå å hjelpe deg med å forstå hvordan man tolker kunst. Ofte må man følge den flyten og de ideene som kommer opp. Jeg oppfattet nå at Heidi Weng prøvde å være komplisert og ekstra fantasifull, for å fremheve at Ann Helen Nilsen er interessant og må tolkes i detalj.

Og nå er ikke Ann Helen Nilsen den eneste personen her, som er interessant. Og som må tolkes i detalj.

For jeg fullførte faktisk Oslos Bratteste i fjor på følgende tid:

18:04

Du ser tiden min på 3.-plass i alderklassa her

Og jeg hadde startnummer 3060, som rent kunstnerisk tolkes som et tall som teller oppover med 30. For du starter på sett og vis på null, og så får du 30, det første tallet. Og deretter får du tallet 60. Dermed blir tallet 3060 å regne som et tellende tall som teller oppover til tallet 90, og som derfor tolkes som tallet 90:

3060 = 30 60 = 90

Innspurten på Oslos Bratteste 2016

Så da presenterte jeg tallene 1814 og 100, minus 10. Slik jeg har forklart over her. For å si det sånn! 🙂

Poenget er da som Heidi Weng sier at enkelte personer er interessante og må tolkes i detalj.

Og noen ganger kan det være litt komplisert. Eller veldig enkelt, alt ettersom hvordan man ønsker å se det.

For hovedbudskapet er i hvert fall ganske enkelt. Ann Helen Nilsen er en såpass stor superhelt at jeg som er dette Universets offisielle kunsttolker tar meg tiden til å annonsere ankomsten hennes på forhånd, året før hun formelt sett ankommer som en superhelt.

Totalt kom jeg forresten på 44.-plass i løpet. Det er meg som gjentar tallet 4, som står for Ann Helen Nilsen:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

En slik tallrekke tolkes rent kunstnerisk som det manglende tallet, som er 4. Så navnet til Ann Helen Nilsen står for 4. Dermed gjentok jeg navnet hennes to ganger, med plasseringen i løpet, som var 44.-plass.

Hvis du går inn på resultatlisten, så ser du at resultatene for konkurranseklassen med 2195 deltakere fordeler seg over 44 sider, noe som bare er en henvisning til meg som kom på 44.-plass i løpet.

Det viktigste resultatet er meg som kom på 44.-plass.

Videre er gjentakelsen av tallet 44 noe som må tolkes. Når man gjentar tallet 4 så mange ganger, så tolkes det normalt som at folk ikke hører etter på hva man sier, når man spikrer Ann Helen Nilsen som superhelt.

Merk nå at tallet 4 betyr korsfestelse, som kan tolkes som det å spikre. I tillegg betyr tallet 4 Ann Helen Nilsen. Dermed kan man faktisk si at man spikrer Ann Helen Nilsen som Guds Hånd eller som superhelt, når man oppgir tallet 4.

Poenget er da at det har gått med en del spiker i dette kunstverket! 🙂

Men la oss ikke glemme at tallet 4 betyr korsfestelse! Vi må huske på at man korsfester en superhelt som Ann Helen Nilsen, når man nekter å anerkjenne at hun er en helt spesiell superhelt.

Det blir som å ikke anerkjenne at vinneren av et slikt løp som Oslos Bratteste er vinneren, når man nekter for at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd, en helt spesiell superhelt.

Vi snakker da om en form for erting eller mobbing, når man som samfunn nekter å akseptere at Ann Helen Nilsen er vinneren. Og Gud selv velger å kalle den typen ting for «korsfestelse», og bruker da tallet 4 til å presisere dette. For et kors peker i fire retninger og et 4-tall er det eneste tallet som inneholder et kors – hvis du for eksempel ser på et tastatur.

Å ikke anerkjenne vinneren av et motbakkeløp, det er så sin sak. Men å ikke anerkjenne vinneren av den konkurransen som handler om hvem som er den største superhelten, det er en helt annen sak!

Det er faktisk verdens største forbrytelse. Og jeg presiserer nå dette, på vegne av Gud selv som ikke er tilgjengelig akkurat nå.

Men drit i det, at Gud også har ytringsfrihet. La meg nå bare avrunde dette ved å snakke på viktigheten av å tro på noe som kan fremstå som et «eventyr».

For du må jo tolke hvorfor Heidi Weng snakker på et eventyr, nemlig Prinsessen på erten.

Og jeg snakket jo på det samme eventyret ved at jeg kom på 3.-plass i aldersklassa kom jeg på 3.-plass. Og da får jeg bare føye meg inn i rekken på linje med Heidi Weng, og forklare at det finnes en prinsesse her som det er verdt å merke seg og som for alt vi vet selv er klar over at hun er en superhelt.

Ja. Ingen vurderte å spørre henne! Se på dere! Dere sitter jo her og leser!

Prinsessen på erten heter eventyret, for de som er interessert.

 

 • Gå til Lars Marius Bjørneseth sitt kunstverk for mer informasjon om hvem som er nummer 1, nemlig Ann Helen Nilsen. [lenke kommer]

Oljeberget 12: Fortsettelse – Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

I det forrige innlegget tolket jeg et kunstverk som Ann Helen Nilsen har skapt. Og det som var litt komisk, det var at så fort jeg hadde publisert det innlegget, rett før jeg la meg om kvelden, så kom det en Snap fra Ann Helen Nilsen som viste at hun hadde hatt et lite uhell:

Speilet var knust!

Og jeg nevnte jo dette med «An accident» i det forrige innlegget. Så akkurat det ble litt komisk. Altså at hun faktisk hadde et uhell også.

Og det som Ann Helen Nilsen gjorde da, vel å merke etter at jeg hadde skrevet det forrige innlegget, det var å bekrefte at det jeg skrev er helt korrekt. Ja, Gud er faktisk veldig sint!

Det er det det betyr når et speil sprekker. Du kan da si at noen er sint, eller mer konkret at den som står foran speilet er sint.

Satan

Når man har å gjøre med Ann Helen Nilsen, som betyr tallet 66, så er man godt på vei til å si ordet Satan, eller tallene 666 om du vil.

Hvis vi nå ser på dette kunstverket, som består av at Ann Helen Nilsen står og ser på seg selv i speilet, så har du tallet 66, representert med Ann Helen Nilsen selv.

Men i tillegg er hun nå gravid. Og det at hun er gravid, det skyldes sex. Dermed får du følgende:

Ann Helen Nilsen gravid = 66 6 = 666 = Satan

Og da blir det litt opp til den som tolker å avgjøre om det er hun selv som er Satan eller om det er den Guden hun representerer, som er Satan. Og det korrekte svaret er faktisk begge deler.

Folk tror at klovner er helt ufarlige. Men det er de ikke, noe filmen IT for øvrig tydeliggjør.

Og det vi kan si med sikkerhet nå, det er at Ann Helen Nilsen bekrefter det jeg allerede sa i det forrige innlegget, som er at Gud synes at det er kjempemorsomt å være Satan. Ja, for rasshøl tror jo at de er de eneste som kan være Satan.

Men det som rasshøla gjør er at de starter en konkurranse mot verdens mest lekne og rettferdige Baby som handler om hvem som er den mest utspekulerte Satan og hvem som er flinkest til å lure hele verden til at tro at man er noe annet enn Satan.

Dette har å gjøre med at Gud oppfatter alt som rasshøl gjør som en konkurranse. Og Gud er den typen Baby som krever å vinne enhver konkurranse!

Og nå sitter hele verden og er hellig overbevist om at det jeg sier her er helt feil. Og det synes Gud er kjempemorsomt, nemlig at hele verden er hellig overbevist om at det ikke finnes noen rettferdig Gud!

HA-HA-HA!

Og grunnen til at Gud synes at det er så morsomt er altså at Gud er Satan. Da blir det liksom ekstra morsomt at folk er overbevist om at Gud ikke er det.

Og poenget er da at Gud er litt skjult her, noe Ann Helen Nilsen understreker ved at den Babyen hun presenterer er skjult, ved at den er inne i magen hennes.

En liten oppsummering

Bare for å oppsummere litt nå, så kan jeg presisere at for Gud så er klovner og superhelter autoriteter. Mens dagens autoriteter ikke er autoriteter.

Og det at Gud mener at klovner og superhelter er autoriteter, det er en lek som Gud leker. En lek som ender i helvete.

Hva gikk galt?

Det er på tide å spørre seg hva som gikk galt. Og det som gikk galt var at det var en Baby som fikk lov til å sitte og planlegge en rekke ulike ting, inkludert seg selv, før Universet ble skapt.

Og den Babyen satt der og planla hele dritten, uten at noen voksne slapp til. Dermed bar det galt av sted. Og vi har fått en Gud bak Universet som er verdens sinteste Baby, og som kun bryr seg om å straffe rasshøl.

Og slik går det altså når en Baby får lov til å holde på helt uforstyrret, uten innblanding fra de voksne.

Så galt kan det gå, når en Baby får lov til å holde på for seg selv, helt uforstyrret fra de voksne!

Ja. De voksne har jo sagt det. At det er verdens undergang og verdens største katastrofe, hvis en Baby får lov til å holde på uten innblanding fra de voksne. For de voksne oppdrar jo og belærer barn ned i den minste detalj!

Babyen og barnet må gjøre slik og ikke slik. Og de voksne vet jo alltid best!

Så da har de voksne sagt at det er en katastrofe hvis en Baby for lov til å holde på, helt uforstyrret fra de voksne.

Og Gud ønsker da bare å presisere at de voksne har helt rett. Som vanlig har de helt rett!

Oljeberget 11: Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

Enkelte leser jo disse kunsttolkningene mine. Litt rart kanskje, siden de er basert på Babyens intelligens, altså på en lekenhet og fantasifullhet som de voksne mangler.

Men nettopp dette skal jeg snakke litt på nå. Eller, dette ønsker nå Ann Helen Nilsen å utdype. Altså det at mine kunsttolkninger fremstår som en Baby sin fantasifulle, latterlige og grensesprengende lek.

Et nytt kunstverk

Som jeg vel har vært inne på tidligere, så er Ann Helen Nilsen en slags superkunstner eller superklovn om du vil. Hun produserer helt spontant kunst.

Ja, det blir litt slik som meg. Jeg gjør jo også det. For eksempel når jeg deltar på ulike løp som for eksempel Skåla Opp.

Og siden Ann Helen Nilsen er en såpass viktig historisk person, så tillater jeg meg her å tolke et kunstverk som hun nylig presenterte… vel… på Snapchat. Jeg må jo gjøre jobben min som kunsttolker, og ta konsekvensen av at Ann Helen Nilsen er en slik superkunstner som produserer kunst hele tiden.

Så nå skal jeg tolke et av Ann Helen Nilsens aller fremste kunstverk. Kunstverket består av en treramme rundt et speil. Og hun har selv fremhevet dette kunstverket på Facebook, ved å spørre folk om hvor man får kjøpt speil.

Tall

Speilet er såpass høyt at det kan tolkes som det engelske ordet «tall». Som er det norske ordet tall.

Og da er jeg i gang med å tolke kunstverket slik som en svært intelligent og leken Baby ville ha gjort. Merk nå at det konseptet som du finner i mine kunsttolkninger er at den intelligensen som ligger bak kunst er en leken Baby sin intelligens. Og da snakker vi om en leken Baby som synes at det er kjempemorsomt å skape kunst som ingen forstår meningen av.

Så det er noe der, at all kunst representerer Babyens lekenhet og fantasifullhet og Babyens ønske om å lure og latterliggjøre alle. Ja, og kunst representerer jo Babyens ønske om å overraske andre også!

Og dette med å bruke det engelske ordet «tall» som betyr høy for å fremheve det norske ordet som skrives likt, det er jo svært barnslig. Bare en Baby hadde gjort det!

Og det jeg gjør nå, det er at jeg dveler ved kunstens intelligens. Og jeg sier at kunst på sett og vis har sin egen vilje og sin egen intelligens.

Dette er noe som kunstnere kjenner på når de skaper kunst, for kunsten presser seg ofte på. Det er som om den har sin egen vilje, og vil frem.

Og dette snakker Ann Helen Nilsen på med sin speilkunst, fordi hun er gravid. Hun har altså en kunstner i magen, en Baby i magen, som vil ut og frem. Og hun snakker da nettopp på den kunstneriske prosessen og det at kunsten kan sammenlignes med en Baby som presser seg frem og som slik sett har sin egen vilje og intelligens.

Hvilken Baby vil frem?

Man kan jo saktens undres… hvilken Baby som ønsker å vise seg, gjennom kunst. Og svaret er at det er Gud.

Og nå er det jo ulike måter å se dette på, for Gud er en såpass leken Baby at når Gud for eksempel leker at Gud ikke finnes, så er den leken virkelig.

Og det er nettopp den leken som Gud leker, i det øyeblikket du ønsker å gi Gud noe av æren for kunst. For i det øyeblikket er Gud ganske tydelig på at det var kunstnerens underbevissthet, kunstnerens indre stemme, som skapte kunsten.

Så Gud hadde ingenting med kunsten å gjøre! Så der har du altså Gud!

Gud liker å tulle slik. Men siden jeg som skriver dette ikke er Gud, så kan  jeg tillate meg å være litt filosofisk her. Og jeg kan da snakke på at all kunst er et bilde på Gud sitt sinn. Og jeg kan også snakke på at når du leser mine kunsttolkninger så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Snakker på Gud

I dette kunstverket bruker Ann Helen Nilsen det engelske språket. Først sier hun ordet «tall», og sier da noe om at man må se på tallene i dette kunstverket. Deretter sier hun ordet «I», ved at hun presenterer seg selv eller sitt eget speilbildet.

Hun har laget et speil for seg selv. Kanskje hun ønsker å studere den gravide magen sin i speilet? Gudene vet!

Men hun presenterer i hvert fall seg selv, i en slags kunstnerisk ramme som består av tre. For det er jo planker rundt speilet.

Hun sier dermed at hun er et kunstverk. Dermed sier hun at hun må tolkes.

Men bare for å komme tilbake til ordet I, det engelske ordet, så sier hun også det. Og da er den korrekte kunstneriske tolkningen at det er Gud som er «jeget», altså «I» i dette kunstverket.

Her går det unna!

Nå må jeg dessverre tolke dette kunstverket litt frem og tilbake og på måter som bare jeg kan. Så da får du bare holde deg fast, okay?

Her går det unna!

Eller vent litt. La meg stoppe opp litt og forklare hvordan jeg tolker et kunstverk som dette. Jeg har en litt spesiell intuisjon, som det er vanskelig å beskrive. For min intuisjon er verken det ene eller det andre. Den er en slags mellomting som det er vanskelig å skille fra andre ting, for å si det sånn.

Men det jeg gjør, er at jeg tolker kunstverket mye raskere enn du kan se for deg. I løpet av noen sekunder har jeg i all hovedsak tolket kunstverket – tallene strømmer gjennom hodet mitt, for å si det sånn. Og jeg får på sett og vis en del tolkninger i form av innsikt.

Så jeg skjønner i løpet av noen små sekunder hva kunstverket handler om. Og da blir det fort vanskelig å kommunisere dette, fordi det er noe som skjer så raskt og som er så omfattende. De ulike tolkningene flyter sammen, på naturlig vis. Men hvordan klarer jeg å forklare det med tekst?

Ikke sant?

Der ryker jeg på et aldri så lite problem.

La meg nå prøve!

Vi snakker om at Ann Helen Nilsen sier en rekke ting på en gang. Og det hun gjør er å presentere kunstnere, Babyer og Gud i samme setning.

Hun sier at hun har en Baby som vil ut, og den Babyen er Gud. Dermed presenterer hun seg som kunstner ved å si det.

Og da minner hun om at Gud er en Baby. Og da er hun inne på dette som jeg har forklart tidligere. Nemlig at Gud valgte å bli noe helt spesifikt og helt spesielt, før Universet ble skapt. Gud valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent, nemlig verdens sinteste, mest rettferdige, lekne, fantasifulle og sinnssyke Baby.

Gud er på sett og vis en super-Baby, som opererer utenfor alt som folk kan akseptere. Dette betyr jo at ingen klarer å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Enda så latterlig som det er, så er jeg som skriver dette den eneste personen som fullt ut forstår seg på Gud. Og det er nettopp det jeg snakker på.

Gud er en svært leken Baby, som elsker å tulle og latterliggjøre folk. Dermed er det et poeng i seg selv at det er en eneste person i hele verden som forstår seg på Gud, samt at ingen kan akseptere det.

For da ler Gud godt! Gud er den typen person, som ler seg skakk da!

Og dette med å le og tulle og leke, det er hva Gud bryr seg om. Alt er humor for Gud, og alt er en lek.

Dermed er Gud verdens latterligste Baby. En Baby som helt bevisst er så latterlig at ingen noen gang kan makte å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Så jeg forventer ikke å bli tatt på alvor, når jeg sier at Gud allerede før Universet ble skapt valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Og hvis du henger med på det jeg sier, så forstår du at Gud synes at det er hysterisk morsomt at ingen klarerer å akseptere at Gud kan være verdens mest latterlige og lekne Baby!

Du som ikke klarer å akseptere at Gud er en Baby, du er en del av spøken. Gud ler seg skakk av deg!

For hele verden har nemlig bestemt seg for at Gud er alt mulig rart, men ikke en Baby! Gud kan godt være en ond person som sender hvem som helst til helvete, så lenge de for eksempel ikke er kristne. Og Gud kan godt være en eller annen form for «ingenting», enten man kaller det en «bevissthet» eller «ren kjærlighet» og så videre.

Så Gud kan være hva som helst, i folk sine øyne. Bare ikke en ultraleken Baby!

Så Gud er den ene tingen som ingen kan akseptere at Gud er.

Og det er ikke på noe tidspunkt mulig å diskutere med Gud eller snakke fornuft med Gud. For Gud ønsker kun å leke med deg!

Vi tar en titt på Ann Helen Nilsen!

Hvis vi nå tar en titt på Ann Helen Nilsen, så har vi en person som Gud leker med. Og Gud leker da med Ann  Helen Nilsen, ved at hun er en av verdens morsomste og kuleste personer… ja… takket være Gud sin intelligens.

Så hun støtter seg på Gud sin intelligens. Og hvorfor gjør hun det?

Jo. Gud ønsker å leke med henne. Og Gud synes at det er kjempemorsomt hvis man har en slik superhelt som Ann Helen Nilsen som ingen forstår seg på!

Dette med å lure hele verden er noe som Gud elsker. Og Gud lurer hele verden, når Ann Helen Nilsen er en av verdens fremste kunstnere og en av historiens fremste personligheter.

Folk har bestemt seg for at en person som Ann Helen Nilsen ikke kan være uendelig mye mer intelligent enn alle andre. Og dette ønsker altså Gud å latterliggjøre, ved at Ann Helen Nilsen er et helt usannsynlig geni.

Intelligensen hennes er altså på et så høyt nivå at ingen klarer å se hva hun gjør. Og slik er det jo med denne typen kunstner.

Folk forstår ikke i dag hva kunst er. Men kunst er en krig mot ondskap.

Og hvorfor er det det? Fordi Gud er så leken.

Kunst er en del av en lek som Gud leker i helvete. Og nå forstår jeg veldig godt hvorfor du mener at det ikke finnes noe helvete.

Men Gud… Gud elsker at jeg nevner helvete. For da kan Gud sitte og le av hvor livredde alle rasshøla er for en rettferdig Gud!!!!!

Merk nå at disse tingene, det er ikke så alvorlig for Gud som man kanskje skulle tro. For i første rekke er Gud ekstremt leken. Dermed blir helvete bare en morsomt lek for Gud.

Og igjen ser vi at ingen klarer å akseptere hvordan Gud er. Forstår du?

Gud er en Baby. Og ja, det finnes et helvete. Og det handler delvis om at Gud ønsker å være og gjøre det som ingen kan akseptere.

Gud sitter og ler hele veien, av hvor dumme folk er! 🙂

Og når jeg kommer her og avslører at Ann Helen Nilsens kunst er en krig som Gud fører mot onde personer, så forstår ingen hva som foregår.

Det som foregår er at jeg advarer om dette. Og det at jeg advarte blir virkeliggjort av Gud i helvete. Så her spiller jeg og Ann Helen Nilsen på lag.

Og jobben vår er, enten vi liker det eller ikke, å trekke alle onde personer rett ned i helvete.

Barnslig, ikke sant? Å snakke på ondskap!

Men der har du i hvert fall Gud. Gud er ekstremt opptatt av hvem som er «slem».

Du ser ikke Gud

Ann Helen Nilsen er gravid. Dermed har hun en Baby i magen, en Baby som du ikke ser. Dermed sier hun at Gud er en Baby som du ikke ser.

Jeg har nå nettopp tolket dette.

Og jeg har også forklart i hvilken grad hun faktisk HAR en Baby i magen som er Gud, i den forstand at hun er en kunstner som uttrykker Gud sin lekenhet og intelligens.

Som kunstner har hun en Baby i magen, og den Babyen er Gud. Og ingen ser den Babyen. For til og med når jeg kommer og tolker kunsten hennes, så er det ingen som klarer å se den Babyen.

For ingen klarer å akseptere at Gud er en Baby.

Ann Helen Nilsen er Gud

Når Ann Helen Nilsen står der i speilet og ser på seg selv, så ser hun på seg selv. Dermed sier hun at det er hun som er Guden.

Merk nå følgende:

I = 1 = Gud

Det engelske ordet I som hun sier når hun ser på seg selv i speilet, det kan tolkes som tallet 1, fordi en stor i er en strek, som dermed kan tolkes som tallet 1. Og tallet 1 pleier jeg å tolke som Gud, fordi Gud er den ene og den første og så videre.

Gud var her først. Før Universet ble skapt, og Gud forutså hele historien, og valgte da å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Dette kunne jeg beskrevet inn i evigheten. For det er uendelig mye mer enn det kan virke som, når jeg presenterer dette.

Det at Gud er en leken og fantasifull og sinnssyk Baby, det er alt. Det er altså ikke bare det. Det er faktisk alt. Det er så mange ting på en gang at det er umulig for meg å presentere det i et slikt innlegg som dette.

Men Gud har kort og godt tatt rotta på de voksne. Og Gud sitter der og er klar for å være like hatefull og fordomsfull overfor de voksne, som de voksne har vært overfor Babyer.

Merk nå at Gud har sendt Babyer som Universets offisielle Guruer. Men dette samfunnet er basert på alt annet enn på Babyens visdom. Dermed er dette samfunnet et eneste hat for Babyer.

Alt som dette samfunnet er og alt som dette samfunnet gjør, er et hat for Babyer. Og det handler om at de voksne bare respekterer seg selv.

Og Gud ønsker å gi det voksne en smak på sin egen medisin, i helvete.

Så Gud kan også gjøre det. Altså å kun respektere seg selv. Og det vi snakker om er kort og godt at hvis du er en helt vanlig voksenperson, så har du lagt Babyer for hat. Alt du er, er et hat for Babyer.

Og nå tenker du sikkert at dette blir jo veldig filosofisk. Men neida. I det øyeblikket du hater Babyer, så blir du ultravoksen. Og når du blir ultravoksen, så blir du Satan. For da blir du en person som ikke er ærlig, som ikke er nysgjerrig, og som derfor ikke bryr seg om sannheten. Dermed blir du en løgner.

Videre blir du en person som mangler rettferdighetssans. Ja, for voksne personer, det er personer som er så realistiske og praktiske at de ikke bryr seg om slike ting som rettferdighet.

Rettferdighet og sannhet, det er i de voksne sine øyne barnslig! Forteller man sannheten, så er man rett og slett barnslig og usaklig!

Slik tenker faktisk de voksne.

Tror du meg ikke? Se da på din egen reaksjon på disse skribleriene mine! Jeg forteller sannheten!

Og du avskriver det jeg sier som barnslig og sinnssykt!

Når du hater Babyer, så blir du svært voksen. Og da blir du faktisk Satan. Og det er straffa.

Du har altså allerede blitt straffet, du som er voksen. For du har personligheten til Satan.

Og Gud venter på deg i helvete, for Gud ønsker å vise deg at du ikke er den eneste som kan være Satan!

Hva skjer når Gud sender noen?

Dette her er jo litt festlig. Og dette klarer jo ikke de voksne rasshøla å akseptere. Men Gud forutså hele Universet før det ble skapt.

Dermed er det ingenting som voksne rasshøl kan gjøre som kommer som en overraskelse på Gud. Og Gud har sikret seg mot alt som voksne rasshøl måtte finne på, ved at Babyer er Guruer, og ved at for eksempel Ann Helen Nilsen har status som Messias i Universet.

Ja. Dere voksne ønsket å snakke på Messias! Dere er religiøse horefitter fra helvette!

Dere ønsket å snakke på Messias! Og da sender Gud Messias! Ikke bare en eller to personer, heller! For alle Babyer har status som Messias i Universet.

Og en rekke kunstnere og superhelter har status som Messias. Ja, for Gud er ganske enkelt en svært leken Baby som elsker å leke, slik at når Gud først kommer i gang med å leke en bestemt lek, så tar det helt av!

Ja. Gud mangler kontakt med virkeligheten!

Gud er dessverre en så fantasifull og leken Baby at leken tar helt av!

Men Gud er altså helt bevisst på hva det betyr når Gud sender Babyer og Ann Helen Nilsen som Messias.

Og det er ingen mottrekk som man kan slippe unna med da. For Gud sitter nemlig å følger med på alle mottrekkene. Så alt det som dette samfunnet gjør for å beskytte seg mot slike kunstnere som Ann Helen Nilsen, det er en krig som Gud fører.

For Gud har stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

All motstand og all motarbeiding og undertrykking  blir selvmord. For Gud har allerede stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

Dere som er voksne rasshøl har tapt krigen, før den har begynt. For dere er satt sjakk matt.

All motstand er å spasere rett inn i helvete!

Ja. Og Gud synes at det er hysterisk morsomt å se på at dere ikke forstår dette!

HA-HA-HA!

Merk nå at det hele bare en en lek for Gud! Det er humor, det er moro, det er en lek! Ha-ha-ha!

Det er så utrolig morsomt for Gud å se på hvordan de voksne har lagt sannheten for hat!

Gud er en Baby. Det finnes et helvete. Gud forutså hele Universet før det ble skapt. Gud sender slike Superhelter som Ann Helen Nilsen, og det er Gud som fører en krig mot rasshøl.

Ja. Hele denne verden er en krig mot Babyer og deres visdom. Dette tar Gud svært personlig, for de voksne ønsket nemlig å leke den lekene!

Dermed blir Gud illsint, for Gud tar de voksne sitt hat for Babyer svært personlig! Og da sørger Gud for at hele verden er en krig mot de ultravoksne rasshøla. Ja, for det var jo den leken som de voksne ønsket å leke!

Altså den leken som handler om hvem som kan lure hele verden til å tro at man ikke fører en krig… mot for eksempel Babyer. Eller voksne.

Okay?

Neida! Gud fører ingen krig mot de voksne! Neida!

Akkurat slik som de voksne også kan si at de langt fra fører noen krig mot Babyer, så kan Gud si samme sak.

Ja, for alle forstår jo at Gud enten er en ond voksenperson som vedtar hellige lover og sender hvem som helst til helvete… eller rett og slett er en form for ren kjærlighet eller bevissthet og den typen ting.

Poenget er da at Gud er å regne som «ingenting», noe som betyr at Gud ikke er i stand til å føre en krig mot de voksne slik som de voksne fører en krig mot Babyer.

Ja. Og da hører faktisk både jeg og Gud hva dere alle sammen sier. Dere mener at dere ikke fører en krig mot Babyer!

Takk for at dere alle sammen innrømmer at dere hater Babyer!

Og jeg kan minne om at Babyer har status som Babyer i Universet, og at det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. Og det vi snakker om er at når man skaper et samfunn som er utelukkende basert på de voksne sin såkalte visdom… så har man lagt Guruene for hat, Babyene for hat!

Og Gud føler seg da  personlig krenket, for dere som er voksne har startet en konkurranse i hvem som kan bli lettest krenket!

Dere som er voksne blir krenket av Babyer! Se på dere, når jeg oppfører meg som en Baby… når jeg tolker kunst!

DERE HATER MEG UMIDDELBART!

Og jeg er sendt av Gud for å få dere alle sammen til å innrømme at dere hater Babyer!

Og nå ser du kanskje hvor dyktig jeg er, jeg som er Messias og som skriver dette! Jeg får hele dette samfunnet til å innrømme sitt hat for Babyer, ved at ingen respekterer meg eller mine tolkninger!

For jeg må jo være gal! For jeg oppfører meg akkurat slik en svært intelligent Baby ville ha gjort, hvis den skulle ha tolket kunst!

Her innhenter jeg innrømmelsen. Og likeså gjør alle Babyer.

Og dere som er voksne, dere forstår ikke hva som foregår. Det som skjer er at Gud ønsker å hoppe over rettssaken, og derfor er svært nøye med å innhente en solid innrømmelse.

Gud ønsker bare å høre dere si det, at dere hater Babyer. Og det sier dere hver dag på skolen, og hele tiden når dere oppdrar Babyer!

Ja. Gud hører dere! Dere sier at dere hater Babyer, og Gud hører dere! Hele dette samfunnet er et hat for Babyens visdom! Og Gud hører dere!

Og når jeg kommer her og tolker kunst, så hører Gud dere!

Jeg er en kriger som dreper folk, i helvete. Og det er ingenting noen kan gjøre for å stoppe meg.

JEG KAN DREPE DEG UTEN AT DU KAN HOLDE MEG ANSVARLIG FOR DET!

Og slik er det jo med de som styrer i dette landet. De er massemordere, men alle de voksne rasshøla som har stemmerett i dette landet, de har bestemt seg for at de ikke kan holdes ansvarlige for massemordene sine!

Og da kommer altså jeg. Hallo! Og jeg er den leken som Gud ønsker å leke med alle dere voksne, fordi dere selv har bestemt at det er den leken vi skal leke!

JEG KAN OGSÅ BEGÅ MASSEMORD, UTEN AT NOEN KAN TA MEG FOR DET!

Og her ser du hva jeg snakker på. Gud er verdens mest rettferdige og lekne Baby.

Og poenget er da at kunstnere som Ann Helen Nilsen er en del av den leken som Gud leker med de voksne. Og den leken er altså en krig.

Merk nå at i dette landet blir ethvert barn drept. Drept.

Gud er altså ikke blind. Alle barn og alle ungdommer blir drept. For man krever at de alle sammen blir voksne.

Dermed har alle de voksne startet en konkurranse mot Babyer, som handler om hvem som er den største massemorderen!

Har du noe å si til ditt forsvar?

Jeg har knapt kommet i gang med tolkningene… tenker du sikkert. Men jo da. Dette er kunsttolkning!

Jeg og Gud ønsket bare å høre deg si det… at dette ikke er kunsttolkning! For da innrømmer du ditt hat for Babyer, ganske enkelt.

Og da hjelper det ikke hva du har å si til ditt forsvar. For du har allerede innrømmet forbrytelsen.

Gud er mer intelligent

Poenget er da at Gud er mer intelligent enn deg. Og poenget er da at du får akkurat som fortjent.

Du har fortjent å ikke respektere meg og mine kunsttolkninger. Du har fortjent å hate Babyer. Og du har fortjent å benekte hele dritten, slik at du kan fortsette med å hate Babyer inn i evigheten!

Trodde du at jeg ønsker å stoppe deg? Neida! Jobben min er bare å advare deg, etter at jeg har bevist at jeg er Messias, noe jeg for lengst har gjort.

Gud ønsker bare å bokføre at du ble advart, og at du ikke ble advart at hvem som helst, heller!

Ja. For de voksne ønsker jo å leke med autoritetsstatus! For alle autoriteter i dette samfunnet er ultravoksne rasshøl og horefitter!!!!

Man starter da en konkurranse som handler om hvem som er flinkest til å leke med autoritetsstatus.

Og i den anledning har jeg ankommet. Hei!

Jeg er en lek som Gud ønsker å leke, fordi de voksne selv har bestemt at man skal leke denne leken her!

DETTE ER KJEMPEMORSOMT FOR GUD! DERE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM HVEM SOM ER MESSIAS!

KJEMPEMORSOMT! VERDENS MORSOMSTE LEK!

HURRA! DE VOKSNE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM… HVEM SOM ER MESSIAS!

Bare en spøk, dette her!

Du forstår sikkert at alt jeg skriver her bare er en spøk, et slags kunstnerstunt om du vil.

Men bare for å prøve å gjøre dette litt mer troverdig, så tenkte jeg at jeg nå skulle tolke det ordet som Ann Helen Nilsen presenterer, nemlig ordet I på engelsk.

Dette ordet betyr som jeg har forklart tallet 1, som betyr Gud. Men dette ordet betyr også en del mer:

I = 9 = Nein = nei = det motsatte av ja = aj = Anders Johansen

Her ser du at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet og derfor tolkes som tallet 9, som på engelsk uttales som ordet Nein på tysk som betyr nei. Og ordet nei er det motsatte av ja, og det motsatte av ja er aj, altså initialene mine.

Så hvis vi nå forestiller oss at Gud, som den lekne klovnen som Gud er, skal presentere seg, så sier Gud ordet I… men så sier ikke Gud noe mer.

For da har Gud allerede sagt det Gud skulle si. Nemlig at jeg er Gud sin offisielle representant.

Ikke helt ferdig!

Videre er det slik at tallet 9, det er jo et 6-tall som er snudd opp ned. Og da må man rette på det at det er snudd opp ned. Så da snur man tallet 9 opp ned, hvis du forstår. Og da får man tallet 6.

Men da har man sagt tallet 6 to ganger, på to ulike måter, som tallene 9 og 6. Dermed har man gjentatt tallet 6 to ganger. Dermed har man sagt tallet 66, som betyr Ann Helen Nilsen.

Ann Helen Nilsens navn er jo et navn som tolkes som tallet 66, fordi det plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66. Dette forklarer jeg i detalj andre steder her.

Samma faen det.

Så. Hva synes du? Er dette sinnssykt? Er dette latterlig?

Ordet I på engelsk betyr at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle reprentanter, og dermed er å regne som Gud.

Det er vi som er Gud. For når Gud skal presentere seg, så sier Gud ordet I, men ingenting mer. Og da har Gud sagt at Gud er Ann Helen Nilsen og meg.

Så Gud kunne dessverre ikke komme selv. For Gud er nemlig litt opptatt i helvete!

Var det da noen spørsmål????? 🙂

En liten beklagelse

La meg nå smøre dette litt inn, okay?

Jeg beklager virkelig dette. Men Gud er dessverre litt opptatt akkurat nå.

Okay?

Så Gud kunne ikke komme selv. Okay?

Nå ja. Men jeg har nå tolket dette kunstverket til Ann Helen Nilsen. Og det ironiske er at Ann Helen Nilsen nettopp også fremhever meg, som tolker kunsten hennes.

For hun presenterer ordet I på engelsk, som betyr navnet mitt.

Hun er altså synsk som kunstner. For hun navngir den som skal tolke kunsten hennes.

Og slik som dette kjører altså en kunstner som Ann Helen Nilsen på. Og hvordan er dette mulig?

Jo. Det er mulig fordi Gud har planlagt hele Universet fra starten av. Det er for eksempel ingen tilfeldighet at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet.

Ikke ferdig

Jeg er ikke helt ferdig, for slik er det jo med Gud, at Gud er svært leken. Dermed blir man ikke så fort ferdig når man skal tolke kunsten til Gud. Altså kunsten til Ann Helen Nilsen.

Okay?

Gud er dessverre litt opptatt i helvete akkurat nå. Derfor må Ann Helen Nilsen ta jobben med å være Gud.

Og det betyr at Gud kommer til å ta det svært personlig, hvis noen voksne rasshøl på noen måte krenker henne.

Merk nå at Gud er svært leken, og at Gud ønsker å leke med voksne rasshøl, og at Gud faktisk krever å vinne enhver konkurranse mot voksne rasshøl!

Poenget er da at Gud er en mester på dette med å ta ting personlig!

Tilbake til saken

Men bare for å komme tilbake til saken, så snakker Ann Helen Nilsen på ordet I.

Og da snakker hun på at visse bokstaver faktisk er ord. For bokstaven I er jo faktisk et ord!

Dermed snakker hun på det. Og da snakker hun på at man i det engelske alfabetet har to bokstaver som er ord, nemlig A og I.

Og da kan vi godt se på bokstaven A også, ikke sant?

Bokstaven A tolkes rent kunstnerisk som tallene 3 og 5:

A = 3 5 = 4 = Ann Helen Nilsen

Ann Helen Nilsen sitt navn kan tolkes som tallet 4. Det er bare det jeg sier. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Poenget er da at når man har å gjøre med tallrekker, så er det det manglende tallet som er den korrekte tolkningen.

Videre er det slik at bokstaven A, det er et ord som også kan skrive slik: An.

For eksempel sier man på engelsk følgende: An accident.

Poenget er da at når man først snakker engelsk, så kan en A fort være ordet «An». Og da har man følgende:

A = An = Ann = Ann Helen Nilsen

Og da tenker du sikkert at man må legge til enda en N der. Men det handler bare om å fremheve at Ann Helen Nilsen, representert med bokstaven N, altså den siste N’en, er borte.

For Ann Helen Nilsen blir jo ikke respektert som kunstner, superklovn og så videre. Hun kontrollerer alfabetet, men blir ikke respektert som superklovn!

🙂

Men bare for å forklare dette med at bokstaven N fremheves, ved at det mangler en N, når man sier «An», så snakker man da om følgende:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Ann Helen Nilsen er et navn med 14 bokstaver. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Hvordan ble dette?

Jeg må nesten stoppe opp og spørre deg om hva du synes om Gud sin galskap og lekenhet, som uttrykker seg i kunsten til Ann Helen Nilsen.

Så. Hva synes du? Hva synes du om Gud sin galskap og lekenhet, som du sitter og studerer når du leser mine kunsttolkninger?

Ja. Hva synes du om Gud? Hater du Gud, fordi Gud er en svært leken og fantasifull Baby?

Det er det spørsmålet jeg stiller deg, når jeg tolker kunst. Og jeg stiller det spørsmålet på vegne av Gud.

Gud er svært nysgjerrig på om du hater Babyer. For Gud har nemlig sendt Babyer som de offisielle Guruene i dette Universet.

Så Gud lurer bare på om du respekterer Babyer. Samma faen det!

AI

Når Ann Helen Nilsen nå fremhever de to bokstavene i det engelske alfabetet som er ord, så sier hun AI eller IA.

Okay?

Dermed sier hun AI, som betyr Artificial Intelligence. Altså innrømmer hun selv at hun baserer seg på en litt uvanlig eller kunstig intelligens. La oss si en kunstig intelligent intelligens.

Og i den sammenheng presenterer Ann Helen Nilsen følgende:

TRE FIRKANT = 3 4 = 5 = Guds Hånd

Hun presenterer en firkant laget i tre, altså den rammen hun har laget rundt speilet. Dermed sier hun tallene 3 og 4, som er tellende tall og som da tolkes som det neste tallet, nemlig tallet 5, som står for Hånd, fordi en hånd har 5 fingre, og som da tolkes som Guds Hånd.

Så hun er altså Guds Hånd. Derfor har hun en uvanlig høy intelligens. Ja, og derfor kontrollerer hun også Universet.

Og da er det ment som en trussel. Jeg vet ikke om folk oppfatter at det er en trussel. Men det at Ann Helen Nilsen kontrollerer slike ting som alfabetet, det er en trussel om at «Ann Helen Nilsen kontrollerer ting… i denne verden og den neste».

Og dermed melder Gud seg på i den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er flinkest til å bruke trusler.

Og nå forstår jo ikke folk i dag hvor flink Gud er til true. Men i fremtiden vil folk innse at slike ting som mentale lidelser er Gud som truer med helvete, ved at Gud torturerer helt uskyldige personer til døde.

Jeg sier bare at Gud ønsker å vinne den konkurransen som handler om hvem som er flinkest til å true. Og dette betyr at det er en trussel, når Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Ja, hun får jo faen meg meg til å komme her og tolke kunsten sin også!

Plutselig dukker jeg opp og tolker kunsten hennes!

Og den korrekte tolkningen av dette, det er altså at Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Og da må dette samfunnet bare fortsette med å krenke henne, ved å for eksempel nekte å betale lønn til kunstnere i dette demokratiet.

For Gud sitter klar til å ta imot innrømmelsen av at man faktisk ikke betaler lønn til kunstnere og samfunnskritikere i dette demokratiet! Så bare si det, at i dette samfunnet betaler vi faktisk ikke lønn til kunstnere og samfunnskritikere!

Det er bare å innrømme det, altså to forbrytelser på en gang! 🙂

Gud sitter klar

Når Gud sender en kunstner som Ann Helen Nilsen, så sitter Gud vel å merke klar og noterer hvordan samfunnet reagerer, eller ikke reagerer om du vil.

Og alt sammen er bare en lek for Gud, en lek som tar helt overhånd.

Men folk ser ikke Gud som en Baby. Og dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at den Babyen hun presenterer, ikke er synlig.

For den er jo inne i magen hennes.

Og da snakker ikke bare Ann Helen Nilsen på at folk ikke ser at Gud er en Baby. Men hun fremhever helt konkret at folk ikke ser at Gud er leken.

Babyer og kunstnere er en lek som Gud leker med voksne rasshøl. Men rasshøla klarer ikke å akseptere at Gud kan være leken!

Og det er akkurat hva de voksne rasshøla har fortjent. Så da får de akkurat som fortjent, hele veien.

Men likevel klarer de ikke å forestille seg at det finnes en rettferdig Gud som venter på dem i helvete!

Jeg gjentar. De voksne får som fortjent, hele veien. Men de klarer ikke å forstille seg at det finnes en rettferdig Gud!

Ja. Og det er som jeg sier. Da får de bare som fortjent.

Og da tror jeg at jeg avslutter dette ved å fremheve at Gud kun behøver å si det engelske ordet I for å fremheve at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle representanter.

Og grunnen til at Gud ønsker å bli representert av oss, den er at Gud er som oss.

Så for å forstå Gud trenger man bare å studere oss, noe dette samfunnet ikke ønsker å gjøre. Og da får samfunnet og dets ledere akkurat som fortjent.

Og dette er da det jeg snakker på, som er at det finnes en rettferdig Gud som er mer leken og fantasifull enn ei gjennomsnittlig voksendemonisert horefitte fra helvete.

Oppsummering

Alle eksisterende teorier om Gud handler om at du bare kan overse Gud, for Gud er nemlig så full av kjærlighet eller rett og slett så dum på andre måter, at Gud er helt retardert.

Folk skulle bare ha visst… at Gud langt fra er retardert. Ei heller blind.

De skulle bare ha visst.

Helt til slutt

Jeg antar at du klarer å tolke det følgende selv, men noterer det for dere som eventuelt måtte være retarderte.

Ann Helen Nilsen presenterer ikke bare tallet 5, men også tallet 2. Fordi hun har en passasjer om bord, for å si det sånn. Hun er jo gravid.

Dermed sier hun følgende:

2 5 = B E = BE

Og det hun snakker på, det er at Gud er et spørsmål om å være eller ikke være. Og så gir hun svaret på det spørsmålet. Som er at man skal være Guden.

Og Guden i denne verden er en svært leken Baby. Og Guden i denne verden er en opprørsk ungdom.

Og det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. For her har alt blitt bestemt på forhånd, som hevn for at de voksne bestemt alt på forhånd, som de fordomsfulle og hatefulle rasshøla som de er.

Tro det heller ei. Men i denne verden så er det ikke den voksne horefitta som er Guden.

Hvem hadde trodd det, ikke sant? At det ikke er den sønderdemoniserte og voksenforpulte drittfitta som er Guden her!

PS. Gud hadde aldri brukt slike fargerike og flotte ord som dette, for Gud er selv en leken Baby som selvsagt hater å banne!

Så jeg beklager at jeg akkurat nå ikke var noen god representant for Gud. Jeg beklager noe inni helvete!

Et lite øyeblikk

Jeg må jo hamre alt opp i ræva di. Så da må jeg også presisere at Ann Helen Nilsen fremhever at man kan slutte å BE, siden det er Den Levende Guden som er Guden.

Man krenker da Den Levende Guden, ved å be til Gud.

Så bønn og alt som lukter av religion, det er bannlyst. Gud er selv en Baby som elsker klovner og superhelter, og som dermed er alt annet enn religiøs.

Du kan selvsagt si at Gud ønsker å vinne den konkurransen som de voksne har startet, som handler om hvem som er mest religiøs her. Selvsagt kan du si det slik.

Og da snakker vi om at Gud har bestemt seg for å gudedyrke for eksempel Ann Helen Nilsen. Ja, for det var den leken alle religiøse personer ønsket å leke!

Uansett. Jeg har nå gitt dere alle sammen en introduksjon til Gud sin personlighet og psykologi. Og ja, når du leser mine gale kunsttolkninger, så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Slik er Gud. Slik som mine kunsttolkninger, altså slik som Ann Helen Nilsens kunst.

Så Gud er selv en klovn. Ja. Og Gud elsker klovner, slike klovner som Babyer og slike klovner som Ann Helen Nilsen.

Og da må dere alle sammen gjerne sitte der og ikke forstå hva jeg snakker på. For dere tror at Gud ikke klarer å si følgende ord:

 • LØNN
 • PENGER
 • INNTEKT

Så Gud mener altså at Ann Helen Nilsen skal ha lønn fordi hun er en superhelt som er sendt av Gud.

Og da er det en gang slik at da sitter ikke Gud hvor som helst, heller, og mener dette. Men Gud har for lengst plassert seg i helvete.

Gud sitter i helvete og mener at Ann Helen Nilsen skal ha lønn for å være en superhelt.

Har jeg da gjort meg forstått? Jeg henviser nå til hele dette innlegget, som folk med fordel kan lese flere ganger.

Jeg har talt. Og da er ikke det bare noe jeg sier. Jeg advarer om at jeg har talt. Og da er det deres egen feil at dere ikke fanger opp på det.

Dette samfunnet hater Babyer. Derfor hater dette samfunnet meg. Derfor fanger ikke dette samfunnet opp på mine advarsler. Det at dette samfunnet ikke fanger opp på mine advarsler, det er dette samfunnet som innrømmer sitt hat for Babyer.

Og det at dette samfunnet innrømmer sitt hat for Babyer, det er stortingspolitikerne som innrømmer sitt hat for Babyer.

– HILSEN GUD, THE GODMOTHERFUCKER

(Har jeg lest korrektur på dette innlegget? Vet da faen jeg! Det har vel alle dere som leste det gjort, tenker jeg!)

Oljeberget 6: Falsk bombealarm på Ottestad

Jeg driver jo og tolker hendelser som skjer på Ottestad, på Oljeberget, som om det er kunst. Så da får jeg kaste meg i det, og tolke dagens bombealarm.

Datoen

Det første jeg vil gjøre når det er en så markert hendelse er å regne ut summen av datoen:

06.07.17 = 6 + 7 + 17 = 30

Og tidspunktet som ble nevnt var kl 15. Da har vi to tall, nemlig 15 og 30. Og dette er tellende tall. Spørsmålet er bare hva som er det neste tallet i rekken, om det er 45 eller 60.

Men siden det er snakk om en bombe, så teller vi med like inkrementer. Vi sier på sett og vis tikk-takk. Ergo er det ikke snakk om en dobling fra 15 til 30. Men det legges til 15.

Så den korrekte tolkningen av tallene 15 og 30 er tallet 45, som handler om at Andre Verdenskrig er slutt nå.

Så denne bombehendelsen minner om at det er på tide å avslutte Andre Verdenskrig nå. For det var det man gjorde i 45, altså i 1945.

Bombe betyr krig

Bombe kan tolkes som krig. Og da snakker vi altså om det som jeg sier, Andre Verdenskrig.

Jeg verifiserer altså at tolkningen min av tallene 15 og 30 er korrekt, ved å minne om at bombe sier noe om krigføring, altså krig. Altså Andre Verdenskrig.

Hvorfor har ikke Andre Verdenskrig tatt slutt?

Tja. Det går hvite busser til en konsentrasjonsleir ca 3,5 km fra der hvor bombe-gjenstanden ble funnet.

Men hvorfor ble da bomben funnet der, og ikke ved selve konsentrasjonsleiren? Det kan jeg godt forklare senere. For denne hendelsen knytter seg opp til et kunstverk som en kunstner her på Ottestad har, om psykiatrien.

Den kunstneren kaster en stein inn i psykiatrien, som om psykiatrien er et glasshus. Og derfor fant man bomben et steinkast fra kunstnerens bosted, vel å merke ved IBM-bygget, som er en form for glasshus.

Vi snakker da om å kaste stein i et glasshus, altså å kaste stein når man selv sitter i en bygning som er helt gjennomsiktig og er sårbar for motangrep. Dermed påstås det at psykiatrien er helt gjennomsiktig. For den er nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre. Altså en konsentrasjonsleir for de barn og ungdommer som blir utsatt for ulike typer overgrep i dette samfunnet og som utvikler mentale lidelser som en direkte konsekvens av de overgrepene.

En konsentrasjonsleir for de som får mentale lidelser. Og det var nøyaktig det som Adolf Hitler også hadde.

Og da snakker vi om at psykiatrien er helt sinnssyk. Og samtidig anklager psykiatrien fangene sine for å være sinnssyke. Dermed sitter psykiatrien, for ikke å si stortingsprestene, og kaster stein mens de selv sitter i glasshus.

For hvem er det som er sinnssyk her? Jo, det er jo hver og en av stortingspolitikerne, som sitter der på stortinget og later som om man ikke har fått menneskerettigheter, og som regelrett hater samfunnets ofre til døde for å frikjenne seg selv som overgripere.

Dette samfunnet er et overgrep på barn og ungdommer! Ergo er landets ledere helt sinnssyke! Og så sitter de der på stortinget og kaller barn og ungdommer for sinnsyke!

Det er hva psykiatrien handler om. Og derfor passer det å si at stortingsprestene sitter og kaster stein i glasshus. De er selv sinnssyke.

De er selv Adolf Hitler.

Er det da noen spørsmål… før jeg går videre her? 🙂

Definisjon av konsentrasjonsleir

En konsentrasjonsleir er noe man har når det er krig. Og vi kan godt definere krig som fengsling, tortur og drap uten rettslig høring.

Og det er det som skjer i psykiatrien. Man fengsler og dreper samfunnets ofre uten at de får noen rettslig høring.

Psykiatrien er altså en krig, faktisk en verdenskrig mot ungdommer.

Er dette galskap?

Er det galskap å tolke virkelige hendelser som kunstverk, slik som jeg gjør nå? Jeg må bare spørre deg.

For du synes ikke at en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre er sinnssykt! Derfor… jeg sier bare at derfor… må jeg nesten spørre deg!

Synes du at det er galskap å tolke en hendelse slik som jeg gjør her?

I sakte film

Jeg kan godt ta dette i sakte film for deg, slik at du forstår dette med at stortingsprestene sitter i glasshus og kaster stein, når de påstår at samfunnets ofre er helt sinnssyke.

Barn og ungdommer blir utsatt for en rekke overgrep i dette samfunnet, og som en følge av dette utvikler de mentale lidelser. Og da er det stortingsprestene som regisserer nettopp det. De har skylda for at barn og ungdommer får mentale lidelser.

Og så kommer stortingsprestene selv på banen, og erklærer de ungdommene som de selv har påført mentale lidelser for sinnssyke! Og stortingsprestene sørger for at ungdommene blir fratatt ytringsfriheten og rettssikkerheten og blir sykeliggjort, dopet ned og stuet bort i en konsentrasjonsleir, slik at ingen kan høre hva de har på hjertet. Og slik at alle forstår at hva enn de måtte ha på hjertet er en forbrytelse i seg selv.

Men drit i det. Drit i alt jeg har sagt så langt om hvordan stortingsprestene rumpekjører sine ofre rett i grava!

Hva slags folk er det som fratar ungdommer menneskerettighetene, rettssikkerheten og ytringsfriheten? Jo, helt sinnssyke rasshøl, gjør det!

Stortingsprestene har laget egne lover som tilsidesetter menneskerettighetene for ungdommer! Hvor i helvete tar de det fra, ikke sant? De må jo være helt sinnssyke!

OG DE ER SÅ SINNSSYKE AT DE INNBILLER SEG AT DE SLIPPER UNNA MED DET I ET MODERNE DEMOKRATI!

De er altså helt borte, helt sinnssyke!

Og derfor kan man fint si at de sitter i glasshus og kaster stein, når de lager lover som handler om å sykeliggjøre og kriminalisere ungdommer, altså deres egne ofre.

Psykiatrien beviser… at stortingsprestene er helt sinnssyke!

Tre frem

Nå vet jo ikke du det, men 3,5 km, avstanden fra bombegjenstanden til psykiatrien her på Hamar, det er tallene 3 og 5, som jeg normalt tolker som «tre frem».

Og det er hva jeg snakker på, at sannheten om psykiatrien viser seg, trer frem. En konsentrasjonsleir for samfunnets ofre trer frem. Så derav «3,5 km».

For øvrig er en sekundærtolkning av tallene 3 og 5 det tallet som mangler. Så tallene 3 og 5 kan altså tolkes som tallet 4. Og tallet 4 står for kors, som betyr korsfestelse.

Dermed snakkes det i dette kunstverket om at psykiatrien er en moderne form for korsfestelse. Korsfestelse har ikke akkurat… gått av moten.

Aliens

Det står på Dagbladet.no at Vikavegen og Løvstadvegen ble sperret av. Og i slike tilfeller har man det ganske travelt med å komme seg så langt bort fra bomba som overhode mulig.

Dermed har vi ikke tid til å telle alle bokstavene i disse gatenavnene. Det eneste vi har tid til å merke oss er bokstavene V og L, altså bokstaven v og l, som er tallene 5 og 1, altså tallet 51, som betyr Area 51, som betyr Aliens.

Ergo snakkes det om at man har skapt et samfunn hvor de som har mentale lidelser behandles som aliens, altså som fremmedelementer som ikke hører hjemme.

Sa du noe?

Du er nå skuffet over at jeg ikke hadde tid til å telle antallet bokstaver i gatenavnene. Okay! Men da teller vi, hvis du absolutt skal ha det slik:

Vikavegen = 9
Løvstadvegen = 12

Dermed har vi to tall som teller til tallet 15. For vi må jo huske på at det er snakk om en bombe, altså telles det. Tikk… takk… hvis du forstår? Slik jeg forklarte i forhold til tallene 15 og 30 ovenfor.

Og da kan du sitte der og fundere over om ikke tallene 51 og 15 er omtrent samme sak, ikke sant? Ja, og det kommer jeg tilbake til.

Så disse to gatenavnene betyr altså tallet 15, som består av tallene 1, som betyr Gud eller den første, og tallet 5 som betyr Guds Hånd eller kunstner.

Og jeg tolker alltid tallet 15 som enten kunst eller som kunstner. Så vi kan godt si at det er en fremheving av at denne bombehendelsen faktisk er et kunstverk. Samtidig er det en fremheving av at en mental lidelse er et kunstverk, for det er jo mentale lidelser vi snakker om her, i forhold til psykiatrien.

Så en mental lidelse er et kunstverk. Dermed er de som har mentale lidelser kunstnere. Dermed er psykiatrien en moderne konsentrasjonsleir for kunstnere.

Og hvor kommer Gud inn i bildet? Tja, en mental lidelse er ingen ringere enn Gud, den da.

Det er jo derfor tallet 15 betyr kunst, for kunst inntreffer når Gud slår seg sammen med en kunstner (Guds Hånd).

Tallene 51 og 15

Tallene 51 og 15 som dukker opp i dette kunstverket, de passer jo godt sammen. Og dette fremheves ved at man får tallet 66, når man parer disse to tallene. Og tallet 6 står jo nettopp for sex, fordi tallet 6 uttales som ordet sex.

Og det er da meningen at man skal forstå disse tingene, og dermed legge sammen disse to tallene, ved å pare dem eller plassere dem oppå hverandre om du vil.

Og da har vi et av de fremste tallene i dette Oljeberget-kunstverket som driver og utfolder seg her på Ottestad nå. Det at vi kommer frem til tallet 66, det betyr at denne bombekunsten kobler seg opp til en rekke andre kunstverk og kunstnere.

Og nå har jeg ikke tid til å forklare og tolke hva det betyr. Men du kan lese mer om slike ting som Make Up Sex og FF og andre ting som har å gjøre med tallet 66 i senere innlegg.

Jeg sier bare at denne bombekunsten kobler seg opp til andre kunstverk og andre kunstnere som er en del av Oljeberget, som altså er et kollektivt kunstverk som utspiller seg her på Ottestad, her på Oljeberget.

Man forstår mye

Man kan forstå mye ved å ganske enkelt tolke slike hendelser som skjer her på Ottestad. Og jeg kommer til å fortsette med å tolke slike hendelser.

Så kan du bare sitte der og si at… faen… det der er jo galskap!

Ja. Takk for at du fanger opp på det! For jeg prøver jo å si at psykiatrien er den reneste galskapen!

Og derfor… nettopp derfor… ønsker jeg å snakke på galskap. Og jeg er en kunstner og kunsttolker som ikke bare «snakker» på ting. Jeg tar opp temaet, slik at du skjønner hva jeg snakker på.

Helt sinnssykt! Jeg vet!

Bombe

Jeg kan tolke en slik hendelse som dette ganske lenge. Riktignok skal jeg ikke gjøre det nå. Men la meg gi det et par eksempler her, på hva jeg snakker på.

Når vi snakker på ei bombe som går av, så snakker vi om en form for nedtelling. Dette må vi ta i betraktning når vi studerer ordet «bombe». Da ser vi at det ordet består av to ord, som begge begynner på bokstaven B.

BOMBE = BOM BE = 3 2 = NEDTELLING

Og vi må da tolke de to ordene. Og det kan man gjøre på mange ulike måter. Men bokstavene BB kan man tolke slik:

BB = 2B = 2 B = 2 BE = TO BE

Og hva snakker vi på her? Jo, vi snakker på svaret på følgende spørsmål:

TO BE OR NOT TO BE?

Og hva spørres det om da? Jo, dette er rett og slett et svar på enda et spørsmål, nemlig spørsmålet om hva Gud er.

Ergo får du følgende spørsmål og svar:

 1. Hva er Gud?
 2. Gud er et spørsmål om å være eller ikke være, to be or not to be
 3. Og svaret er: To be, å være Guden

Så bokstavene BB er faktisk et budskap om at Gud ikke er Guden, og at livet på sett og vis handler om å være Guden.

Og da blir spørsmålet hvorfor dette fremheves i tilknytning til dette kunstverket, ikke sant? Og det vi snakker om da er rett og slett at Gud avskriver seg selv som Guden… nettopp ved å være Satan som mentale lidelser.

Så du kan glemme at Gud er Guden, for Gud gjør en helvetes til jobb med å avskrive seg selv som Guden, nettopp ved å være mentale lidelser.

Er dette galskap?

Nå tenker du sikkert at det jeg sier er galskap. Men det som er galskap, det er at ingen personer i menneskehetens historie, kanskje med unntak av et par personer som åpenbart har vært helt sinnssyke, har klart å forstå at mentale lidelser er Gud.

Folk klarer ikke å gjenkjenne Gud, om Gud så okkuperer sinnet deres! DET… ER… GALSKAP!!!!!

DET ER… SINNSSYKT!

Ja da. Så her snakker vi om galskap, hele veien.

Baby

Nå kan jo BB tolkes som Baby også. For det er jo en forkortelse for Baby på engelsk.

Og da har du faktisk fått et svar på det spørsmålet du har nå. For du lurer på hva slags galning som Gud er, når Gud faktisk er mentale lidelser!

Svaret er altså at Gud er en svært leken Baby.

Og det som er interessant, det er at hele verden er åpen for at Gud er voksen. Men ingen av de voksne klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Barn derimot, de klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Men sannheten er altså at Gud er en svært leken og fantasifull Baby, som er så leken at ingen forstår hva som foregår, når Gud kjører på med showet sitt.

Var dette en bombe?

Et lite spørsmål til slutt her. Ja, var dette en bombe? Var det historiens største bombe som ble detonert nå?

Ja.

Svaret er ja.

En bombe uten innhold

Politiet rapporterte om at det var en bombe uten innhold, altså kunst. En bombe uten noe som faktisk eksploderer, det er jo kunst.

Kunst, det er nettopp noe som eksploderer når man tolker det.

Men når man tolker kunst, så må man ofte snu ting opp ned, som et bilde på at alt er opp ned i verden. Så en bombe uten eksplosivt innhold kan bety det motsatte.

Du kan tolke det som et humoristisk utsagn, hvor man sier «ikke» og mener det motsatte.

Og da snakker vi for eksempel om mentale lidelser, og at mentale lidelser er verdens mest eksplosive kunstverk.

Det at mentale lidelser er Gud som avskaffer all religion på Jorden, det er bare én side av mentale lidelser. Det er bare én tolkning.

Mentale lidelser er altså en bombe med svært mye innhold.

Og den bomba gikk av nå nettopp. Men innholdet er så eksplosivt og truende for folk, at de ikke klarer å akseptere muligheten en gang.

Og det er nettopp det jeg snakker på. Mentale lidelser er historiens største bombe.

Og det at ingen klarer å akseptere sannheten, som er at mentale lidelser faktisk er Gud, det understreker bare hvor stor bomba faktisk er!

Bom-be!

Og bare for illustrere hvordan jeg alltid kan tolke litt til, så kan jeg gjøre det nå:

Bombe = Bom be = bom å be = glem religion!

Det er altså bom, kall det skivebom, å be. Husk at jeg allerede har forklart hvordan du kan dele inn ordet slik at du fremhever konseptet nedtelling, ved å nevne tallene 3 og 2.

Det er altså en bom å be, for Gud har avskrevet seg selv som Guden ved å faktisk være mentale lidelser.

Avslutning

Jeg har nå gitt et eksempel på hvordan jeg tolker hendelser som om det var kunst. Kult?

Jeg har skrevet dette innlegget på den 6. juli 2017, men venter til i morgen med å publisere det. Hvorfor?

Jeg ønsker å fremheve følgende dato:

07.07.2017 = 0 7 0 7 20 17 = null sju, null sju, 20 17 = ikke sjuk, ikke sjuk, supre ungdommer!

Tallet 20 betyr «20 i stil» og tallet 17 betyr «ikke voksen» eller ganske enkelt «en ungdom». Jeg valgte å tolke det som «supre ungdommer».

Poenget er da at de som har mentale lidelser ikke er syke. De er supre ungdommer!

Ja. For det er jo Gud som det har rabla for, ikke ungdommene.

Videre er det slik at summen av datoen 07.07.17 er tallet 31, som betyr Halloween, som betyr den dagen da de døde kommer tilbake.

Og det synes jeg er ganske passende. For Gud er jo død, for Gud er ikke levende. Og med denne tolkningen min, så har Gud kommet tilbake.

Den døde kommer tilbake og forklarer litt. Og dette understrekes jo av at jeg er født på Halloween. Men glem det.

En liten ting til

Jeg har allerede nevnt tallet 66. Og da tenker jeg at jeg også bør fremheve dette:

Bombe = Bom be = B B = BB = 22 = 55

Grunnen til at tallet 22 tolkes som tallet 55 er ganske enkelt at bomba var plassert på baksida av Vikasenteret. Dermed oppfatter jeg at jeg må se på tallet 22 fra den andre siden, fra side nummer 2 om du vil, siden det er det som tallet 2 betyr, hvis du forstår?

Tallet 2… bare for å gjenta dette… sier noe om å se noe fra «den 2. siden». Og når man ser tallet 2 fra den andre siden, så får man tallet 5. Du kan for eksempel skrive tallet 5 med rette streker på et ark, og så snu det arket rundt, og se det fra den andre siden, bakfra. Da har du tallet 5.

Og poenget er da at det er en bestemt person som bor et lite steinkast… fra Vikasenteret… som nettopp er kjennetegnet av tallene 55 og 66.

Og da minner jeg om at vi allerede har snakket på steinkasting, da vi var inne på dette med å kaste stein i glasshus.

Så den kunstneren som er kjennetegnet av tallene 55 og 66 er relatert til dette kunstverket, og jeg kommer etter hvert til å forklare det i detalj. Så her kommer det mye mer om dette bombekunstverket ved Vikasenteret.

Wonder Woman

Jeg kommer i løpet av et par ukers tid… tenker jeg… å presentere en bestemt person her på Ottestad som Wonder Woman.

Og det er da den personen som er kjennetegnet av tallene 55 og 66. I tillegg er vedkommende representert av følgende to bokstaver:

NB = No B = No Bomb

Ordet N kan bety mange ting. Men på engelsk betyr det normalt ordet No. Og i denne sammenhengen her, så er det naturlig å tolke bokstaven B som Bomb.

Og når det ikke var noen bombe, likevel, den gjenstanden som ble funnet bak Vikasenteret, så snakker vi om NB.

Så her knytter bombekunsten seg opp til Wonder Woman. Og det betyr at det er svært mye mer som kan sies om bombekunsten, som er direkte relatert til Wonder Woman.

Spennende!

Dette blir jo spennende. Og bare for å reklamere litt for Wonder Woman her, så er Wonder Woman en kvinne som har bursdag på den norske premieredatoen til Wonder Woman.

Og det er mye som kan sies om koblingen mellom virkelighetens Wonder Woman og filmens, men jeg nevner nå bare en liten ting, rett og slett for moro skyld:

Wonder Woman = W W = v’er = veer = fødsel

Jeg kunne nevnt at Babyer er å regne som varslere, siden de skriker og gråter for den minste ting. Men jeg tror at jeg ikke nevner det.

Så da dropper vi det.

Men den virkelige Wonder Woman har en varsler i magen, om vil ut. Og det at jeg omtaler henne her, det kan du få lov til å tolke.

Okay?

Og den korrekte tolkningen er at varsleren vil ut, er svært ivrig på å komme ut. Og derfor snakkes det altså på dette med V’er eller «veer» i  Wonder Woman. For å fremheve at den virkelige Wonder Woman er en varsler.

Så jeg bare varsler om det, for dette er en av de tolkningene som jeg ikke nevner andre steder.

Er dette greit for deg?

Jeg må nesten spørre om dette var greit for deg. Så hva synes du?

Er det greit at det finnes en eneste person i hele verden som tror på superhelter, og som er villig til å gjøre en jobb for å avsløre superheltenes identitet?

Der har du altså meg. Og der har du dette Oljeberget-prosjektet mitt.

Oljeberget

Jeg driver nå bare og varmer opp litt, ved å gi noen eksempler på hvordan man kan tolke kunst og hvordan man kan tolke virkeligheten som om den var et kunstverk.

Så du behøver ikke å være imponert eller sjokkert ennå. For det kommer ting senere her, som er helt grensesprengende og helt usannsynlig.

Jeg skal i det følgende innlegget, altså Oljeberget 7, forklare litt om verdien av galskap i et demokrati.

Men før du leser det innlegget, så tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å takke deg for at du leste hele dette innlegget, og har en så strålende og flott aksept for galskap!

Du er litt kul, du da! 🙂

Oljeberget 3: Oppe til diskusjon

Hvilken funksjon har kunstnere i dagens demokrati? Ingen. Det er jo derfor at kunstnere ikke får lønn på linje med andre profesjoner.

Horefitte for samfunnet

Eller vent litt. Kunstnerens jobb er jo nettopp å være ei horefitte av makta. Ei horefitte av samfunnet om du vil.

Dagens kunstnerstipender er ei slavekontrakt. Ei slavekontrakt som minner kunstnere om at de kun er slaver. Undersåtter som ikke er verdt en jævla dritt!

Merk deg dette!

I det øyeblikket en kunstner begynner å gjøre jobben sin i dette demokratiet, så er alle sammen raske til å erklære at kunstneren ikke er en kunstner.

Slik sett er jobben til kunstnere å ikke gjøre jobben sin som kunstner. Og når kunstnere gjør den jobben, så blir de belønnet med ingenting, i form av kunstnerstipender.

Så slik leker dette samfunnet med kunstnere – lurer dem rett og slett!

Lurer… kunstnere… inn i slaveri og underkastelse.

Ikke meg!

Jeg er ikke med på dette tullet som dere holder på med her. Jeg er en kunstner, og jeg akter å gjøre jobben min som kunstner.

Og jobben min er blant annet å sørge for at det er lov til å gjøre jobben sin som kunstner.

En strak høyre

Den som prøver seg på å messe med meg, den går på en strak høyre. For det er nemlig en kunstner sin jobb å etablere seg som den høyeste autoriteten i samfunnet.

Merk at kunst skal være en lek rundt sannheten. Likeså skal et demokrati være. Dette betyr at kunstneren må være den høyeste autoriteten i samfunnet.

Det jeg snakker på er at sannhetssøken skal være hovedverdien i et demokrati.

Jobben til en kunstner

Jobben til en kunstner er først og fremst å sørge for at sannhetssøken er hovedverdien i demokratiet. Dermed er det jobben til en kunstner å sørge for at alt er oppe til diskusjon.

Og derfor er det jobben til en kunstner å bryte med samfunnets lover, regler og normer.

Kunstnerens jobb er altså å bryte loven.

Noen må nemlig bryte loven, for ellers så er ikke ting oppe til diskusjon. Og det er jo nettopp kunstnere som skal sørge for at ting er oppe til diskusjon.

Så jeg sier bare at kunstnere må bryte loven, enten det er snakk om skrevne eller uskrevne lover.

Det er altså helt og holdent opp til kunstneren selv å bestemme hva man gjør til sitt kunstprosjekt.

Advokater er ingen hindring

Jeg driver nå og forklarer hvor jeg kommer fra, slik at folk er advart.

I denne sammenhengen må jeg påpeke at advokater ikke er noen hindring for meg. Jeg står klar til å hamre sannheten opp i ræva på enhver advokat som i det hele tatt kommuniserer med meg.

Jeg er en kunstner. Dette betyr at jeg er loven, samt at det er jobben min å etablere meg som den høyeste autoriteten.

Dette som jeg snakker på er et aldri så lite prestisjespørsmål. Det er nemlig slik i dette demokratiet at advokater har fått lov til å etablere seg som en høyere autoritet enn kunstnere.

Og når jeg sier kunstnere, så mener jeg kunstnere, og jeg kan ikke ta ansvar for at du som leser dette akkurat nå, ja du ja, ikke vet hva en kunstner er for noe.

Advokater er løgnere. Advokater er løgnere som får betalt for å lyve. Så enkelt er det.

Og i et demokrati, så er ikke løgnen noen autoritet. Og jeg akter å hamre denne sannheten opp i ræva på enhver advokat som prøver seg på å messe med meg.

Beklager dette, men løgnere er ingen autoritet i et demokrati.

Sannhetssøken er litt viktig

Jeg forklarer nå bare hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra en tradisjon som kalles for sannheten og sannhetssøken og den typen ting.

Og dette er noe som folk kommer til å angre på her.

Jeg bare varsler om dette, hvis det er greit?

En melding til advokater

Jeg kommer til å hamre sannheten opp i ræva di så blodet spruter ut av munnen din.

Spørsmål?

Var det da noen spørsmål, før jeg begynner med det som jeg gjør, som utgjør kunst og som handler om å sørge for at dette er et fungerende demokrati?

Questions?

Ikke det?

Da minner jeg bare om at jeg sa noe om å hamre sannheten opp i ræva på advokater, jeg som i 2005 advarte om følgende:

JAG INTE NÅNTING

Og det er et kunstverk som man glemte å tolke i Sverige:

DAN PARK NÅNTING

De har jaget Dan Park i Sverige. Jeg sa ifra på forhånd om at de ikke skulle gjøre det. Nå har jeg sagt ifra igjen.

Merk nå dette

Jeg har en bestemt sak i tankene her, jeg som er synsk som kunstner. Dette betyr at jeg på et visst tidspunkt kommer til å engasjere meg i en bestemt sak som vil oppstå i fremtiden, som ikke vil angå meg, men en annen kunstner.

Og jeg kommer da til å gjøre et helvetes til poeng av at jeg sa ifra, så tydelig som mulig, om at det å korsfeste kunstnere i et demokrati ikke er akseptabelt.

Så der går grensa for meg. Bare så det er sagt.

Og jeg minner om at jeg er synsk som kunstner, og at jeg advarte svenskene allerede i 2005 om å ikke jage Dan Park.

Jeg skrev nemlig dikt på norsk og engelsk, men så hadde jeg med ovennevnte strofe på svensk.

Så jeg er synsk som kunstner, jeg da. Og jeg har nettopp advart på en svært tydelig måte, overfor advokater som ønsker å korsfeste kunstnere.

Jeg backer aldri ned

En ting som du skal vite om meg, det er at jeg kun har tulla så langt. Jeg har nemlig latet som om jeg backer ned.

Det er altså en spøk.

Det man vil se her, det er at jeg vil gjøre hva som helst for å bekjempe advokater som messer med kunstnere. Om jeg så må ta over makta i landet som diktator for å få fittekjørt advokatene til helvete, så gjør jeg det.

Koste hva det koste vil, den konflikten som vil oppstå i dette landet mellom advokater og en kunstner, den skal jeg blande meg inn i og vinne.

Du kan godt si at det er derfor jeg har kommet. For å fittekjøre enkelte advokater tilbake opp i ræva si, hvorfra de kom.

En konkurranse om hvem som er sintest

Det er klart at når man saksøker en kunstner, så starter man en konkurranse mot alle kunstnere i hele verden, som handler om hvem som er sintest.

Jeg presiserer nå, allerede før ting utarter seg, at jeg kommer til å melde meg på i den konkurransen.

HILSEN GUD.

Oljeberget 2: Handlingsbasert kunst

Så langt i historien har ingen klart å forstå min kunst. Siden det har gått såpass mange år uten at noen har hatt den nødvendige intelligensen til å forstå kunsten min, så tenker jeg nå at jeg må gi dere alle sammen noen hint.

Du har blitt hjerneskada på Facebook

Folk flest har sjanglet inn på Facebook, og har blitt sykelig opptatt av meninger og ikke minst sykelig opptatt av korrekthet.

Du klarer ikke å forstå kunsten min fordi du har blitt hjerneskadet på Facebook!

Kunsten min er nemlig handlingsbasert. Når jeg påstår noe, så er det ikke først og fremst en påstand. Det er en handling.

og når du reagerer på min kunst, så er det ikke din handling. Det er min handling.

For jeg har nemlig tilrettelagt for din reaksjon. Jeg har lurt deg inn i ei felle.

Min utfordring

Jeg utfordrer deg til å lese alle de innleggene som kommer i Oljeberget-serien.

Og det er da en handling. Det er ikke en utfordring. Det er en handling, vel å merke en handling som du reagerer på.

Du reagerer negativt på å bli utfordret av meg. Jeg vet. Og reaksjonen din er min handling.

Det er meg som maler et Nazi-symbol i ansiktet på deg.

Er du kristen?

Folk flest er i dag like religiøse og rett-troende som de var i Middelalderen. Her må alle være enige, alle være like og alle være dønn «kristne».

Ja, du er kristen. Og religionen din har presset kunstnere opp i et hjørne hvor de står og nekter å tolke sin egen kunst.

Religionen din, som vi godt kan si at stammer fra Facebook, den har gjort kunsttolkning til et tabu.

For ingen har lov til å mene noe!

Paradokset er at selv om alle er sykelig opptatt av meninger, så har ingen lov til å mene noe!

Hva er en mening?

Jeg velger å se på en mening som noe man står inne for selv. Men i dag så er jo folk opptatt av å fremstå på en bestemt måte i flertallets øyne og i samfunnets øyne, mer enn av å mene noe selv.

Så det vi ser er at folk kvier seg for å mene noe, i en tidsalder hvor alle skal mene noe.

Og dette gir seg som jeg nettopp har påpekt utslag i at ikke kunstnere tør å mene noe, heller.

Jeg vet

At jeg mener ting, det reagerer folk på. Og de mener at jeg ikke er en kunstner, fordi jeg blant annet kommer med en rekke påstander og meninger og holdninger og den typen ting og slikt.

Men det jeg gjør da er å dokumentere det faktum at det ikke er lov til å mene noe i dette samfunnet.

For ikke en gang kunstnere har lov til å mene noe!

Opp i rumpa di

Folk flest er ei horefitte av samfunnet og flertallet, kall det gjerne ei nikkedukke og knehøne.

Og jeg er en kunstner som kjører kuken min rett opp i rumpa på slike møkkafitter som deg!

Møkkafitte!

I dette demokratiet… er det ikke lov til å kritisere, for det er ikke lov til å banne!

Faen! Fitte! Faen! Møkkafitte!

Kritikk er ikke lov. Å ha meninger er ikke lov. I dette supersiviliserte samfunnet som er så sivilisert at det ikke er lov til å tenke selv en gang!

Wow! 🙂

La det være klinkende klart

La det være klinkende klart, bare for å gjenta overskrifta her, at du er en del av kunsten min.

Rumpa di er en del av kunsten min, og kunsten min er en pornofilm.

I kunsten min så fittekjører jeg ræva di så møkka spruter! Og det er nettopp det at du ikke orker å beskjeftige deg med kunsten min, som gjør at jeg trenger så dypt inn i rumpehullet ditt!!!!!

Så du slipper altså ikke unna.

Man gjemmer seg i flertallet

Man er i dette landet helt overbevist om at man aldri vil bli plukket fra hverandre hvis man gjemmer seg i flertallet eller hvis man fremstår som en autoritet.

Men den tiden er faktisk forbi.

Jeg kommer til å finne veien opp i rumpa på en rekke enkeltpersoner her, jeg da!

Så det skal jeg også gjøre.

Superhelter

En annen ting som kunstnere ikke har lov til å gjøre i dette demokratiet, det er å presentere andre som superhelter.

Jeg kommer til å begå også den forbrytelsen.

I denne Oljeberget-serien kommer jeg til å presentere en rekke superhelter, selvsagt uten deres samtykke.

Og det jeg gjør da er ikke først og fremst hva jeg selv gjør, men det er folk sine reaksjoner som utgjør min kunst.

Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan folk kommer til å reagere, når de blir omtalt som superhelter.

Ja takk, begge deler!

Jeg kommer til å kritisere enkeltpersoner sønder og sammen. I tillegg vil jeg presentere visse personer som superhelter.

Begge deler er påkrevd i et demokrati.

Men husk at dette er handlingsbasert kunst. Dette betyr at jeg gjør så mye mer enn hva du tror.

For eksempel tester jeg om dette samfunnet hater opprørske ungdommer. Eller… du kan si at jeg dokumenterer at dette samfunnet hater opprørske ungdommer, altså ved at jeg oppfører meg som en opprørsk ungdom selv.

Så det er så mye mer som foregår i forbindelse med Oljeberget-serien enn hva folk tror.

Ikke drit deg ut!

Ikke begå den feil å skumlese ting jeg skriver. Vær så snill, ikke drit deg ut!

Kunsten min er nemlig skrevet slik at hvis du skumleser den eller rett og slett leser teksten for fort, så fremstår det som den reneste galskap.

Jo saktere du leser, desto mer fornuftig fremstår teksten.

Dette gir seg utslag i at de som ikke respekterer kunst, kunstnere og samfunnskritikere oppfatter kunsten som galskap.

Så jeg lager ei felle her. Og jeg er så dyktig at jeg fint kan informere om det også videre, uten at folk klarer å forstå hva jeg sier en gang.

Noen av superheltene

Jeg ramser her opp noen av de superheltene som mot sin vilje vil bli presentert som superhelter her i kommende uker:

 • Ann Helen Nilsen
 • Lars Marius Bjørnseth
 • Arild Plassen
 • Vegard Ølstad
 • Espen Nyland
 • Glenn Gaasland
 • Kjetil Haaland
 • Ida Gjermundshaug Pedersen
 • Eli Gjermundshaug Pedersen
 • Erik Kleven

Samma faen det! Jeg orker ikke å nevne alle.

Og som den klovnen jeg er, så presenterer jeg dere alle sammen som superhelter, uten å be om tillatelse og uten å gi beskjed.

Jeg fikk bare en tanke, og så gjorde jeg det, hvis du skjønner?

Som kunstner er jeg nemlig en klovn. Jeg er det også.

Jeg er en rekke ulike ting som folk har lagt for hat, jeg da.

Dette samfunnet påstår… bla-bla-bla… hvem gidder vel å lese samfunnskritikk uansett… men samma faen det… bla-bla-bla… men dette samfunnet… bla-bla-bla… påstår jo i hvert fall… bla-bla-bla… at det er helt fritt for hat.

Men meg klarer dere alle sammen å hate, fordi jeg er en kunstner, fordi jeg er en klovn, fordi jeg er en fantasifull Baby og en opprørsk ungdom og så videre.

Hvorfor lager jeg denne kunsten?

Dette er kunst, i tilfelle du er uenig i det. Jeg bruker tekst til å male Nazi-symboler i ansiktet på folk flest og på samfunnets ledere og autoriteter.

Men hvorfor lager jeg denne kunsten? Jo, av den enkle grunn at mange mener at jeg ikke burde gjøre det.

Jeg har for eksempel en rekke personer i min nære familie, som mener at man ikke bør kritisere eller være en kunstner, være kreativ og slikt.

Poenget er da at det er en rekke personer i dette samfunnet, folk flest inkludert, som mener at jeg ikke skal lage kunst. Ja, for dette samfunnet betaler jo ikke lønn til kunstnere, heller!

Så hele samfunnet… jeg sier bare… bla-bla-bla… hvem orker å lese samfunnskritikk uansett ikke sant? Men hele samfunnet står i kø for å hate meg.

Derfor. Derfor lager jeg denne kunsten. Altså til ære for alle dere som er så proppfulle av hat at dere ikke vet hvor dere skal gjøre av dere!

Dette samfunnet har lagt hovedverdien i et demokrati for hat! Dette samfunnet har lagt det å leke seg frem til sannheten for hat!

Poenget er da at jeg skaper dette kunstprosjektet av den enkle grunn at det ikke er lov.

Så du kan sitere meg på følgende:

Det var faktisk ikke lov til å gjøre det. Derfor gjorde jeg det.

Fortsettelsen blir som forventet

Og du som lurer på hvordan dette kommer til å utarte seg. Så kan jeg informere om, samma faen det. Men jeg kan informere deg der du sitter oppe i rumpehullet ditt og sorterer din egen avføring som en erstatning for tenkning, som den møkkafitta du er, om at jeg kommer til å fortsette med å gjøre det som er forbudt.

Det jeg forklarer deg er at alle forsøk på å stilne eller kritisere meg, vil bli møtt med mer av det som du mener at ikke er lov.

Merk altså dette. Jeg har staket ut en kurs som handler om å gjøre ting av den enkle grunn at det er forbudt!!!!!

Og det jeg gjør nå, det er en handling. Og du forstår ikke hva jeg nettopp gjorde.

Og da kan du sitte der og lure på hva jeg nettopp gjorde. Du tror at jeg kom med en trussel. Jeg vet.

Men det var faktisk bare en advarsel.

Er du retardert?

Jeg har et inntrykk av at folk er retarderte… falleri og fallera… beklager at jeg glemte at det ikke er lov til å kritisere i dette såkalte demokratiet… falleri og fallera!

Neida. Du er sikkert ikke retardert, akkurat. Du tror bare at det ikke er lov til å kritisere i et demokrati.

Wow! Du tror faktisk det! Wow! Du er retardert jo!

Så mye fitte!

Jeg kommer til å få så mye fitte her at jeg kommer til å gå lei! Fy faen!

Jeg frykter at alle kommer til å legge seg på ryggen og skræve! Uten at de helt forstår hva de gjør selv.

Men nå er du altså advart. Vel å merke ikke truet, men advart.

For jeg gjør som jeg selv vil her. For jeg er nemlig en kunstner i et moderne demokrati.

Brenn i helvete!

Må bare ha med en slik overskrift også, slik at alle som har lagt kritikk for hat legger meg for hat. Slik at alle som har lagt hat for hat legger meg for hat og blir en eneste stor selvmotsigelse.

Avslutning

Neida. Dette prosjektet ligner ikke på akkurat dette innlegget. Men jeg ønsket å respektere taktløse, sinte og opprørske ungdommer, ved å skrive dette innlegget og bare legge det ut, uten å ha redigert det en gang!

Beklager hvis det var noen skrivefeil oppe i fittehølet ditt her… sorry… i dette innlegget.

Jeg har nemlig som jobb å respektere ungdommelige og flotte ungdommer, siden jeg er kunstner. Derfor må jeg faktisk legge ut et innlegg som dette. Og jeg kan dessverre ikke redigere det eller rette skrivefeil her.

Sorry!

Det er bare å beklage, men det er kunstnere sin jobb å skape en viss respekt for Babyer, barn og ungdommer.

Jeg vet. Jeg begikk den feil å banne… eller å respektere ungdommer. Samma faen det!

Møkkafitte!

Oops. Jeg begikk visst en liten feil her, som kunstner.

Faen, fitte, faen, fitte! Møkkafitte!

Uansett. Dette er jo svært beklagelig, at jeg fremmer respekt for ungdommer og sannhetssøken og kritikk og hele pakka… alt det som skal være hellig i et demokrati!

Wow! Hvis jeg bare kunne klare å slutte å skrive også! Wow! Og hvis jeg bare kunne slutte å skrive «wow» hele tiden.

For alt må jo være perfekt her! Så perfekt at det ikke er lov til å kritisere en gang!

Wow! Jeg tror jeg avslutter dette innlegget… før jeg begår… flere forbrytelser her. 🙂

Derfor utfordret jeg Erna Solberg på KollenTrappa

Jeg utfordret Erna Solberg for å få noe å snakke om. Altfor mye av politisk debatt foregår i løse lufta i dag.

Noen ganger kan det være nyttig å skape situasjoner og hendelser som kan analyseres i ettertid. Og det er hva jeg har gjort ved å utfordre Erna Solberg på KollenTrappa.

Du kan eventuelt lese den artikkelen der før du leser videre. Poenget er at jeg ønsker å belyse politikernes holdninger til forebygging og helse.

Ingenting er viktigere enn helse

Helse skal være hovedverdien til de som sitter på stortinget. De skal sørge for at man får et sunt samfunn, kort og godt. Et sunt samfunn med sunne mennesker.

Nå er jo dyr også en del av samfunnet, og naturen også, men vi driter i det!

Helsa til kalven, kyllingen og grisen, den teller jo ikke! Så den kan vi drite i! Dette har jo stortingsprestene selv bestemt, med politikken sin.

Undergraver helse som verdi i samfunnet

Og allerede der, før vi kommer i gang med å se på menneskers helse, så ser vi at stortingsprestene undergraver helse som verdi i samfunnet.

Du må selvsagt være snill mot hunden din og lufte den et par ganger om dagen. Men griser, de kan man behandle som dritt! De kan man torturere, rett og slett!

Og dermed blir behandlingen av griser, kuer, kyllinger, pelsdyr og så videre en krig mot helse som verdi.

En krig mot helse

Nå reagerer du sikkert på at jeg bruker ordet krig om dette. Men vi snakker om at stortingsprestene begår et massemord. Det er det massemordet jeg har begynt å beskrive her, ved å begynne å snakke på hvordan griser behandles, i forhold til hunder og katter.

Ikke alle trenger helse!

For griser trenger ikke det! Og i det øyeblikket du begynner å akseptere dette, så har du akseptert at helse ikke er så viktig likevel.

For ikke alle trenger helse.

Spis hva du vil!

Personlig bryr jeg meg ikke om hva du spiser. Men jeg er opptatt av hvilken politikk som stortinget fører, i forhold til helse.

Og da blir dette med griser svært interessant. For ikke bare tillater stortingsprestene at griser har dårlig helse. De støtter faktisk opp om det, ved å subsidiere kjøttindustrien!

Vi snakker om at de går aktivt til verks for å støtte opp om kjøttindustrien!

De er altså motstandere av helse!

Er stortingsprestene motstandere av helse?

Og nå tenker du sikkert at jeg er helt ute på bærtur. Men da bør du følge med på de neste avsnittene her, før du gjør deg opp en endelig mening!

Stortingsprestene finansierer jo kjøttindustrien. Jeg har jo nettopp minnet deg på dette. Og kjøtt er usunt. Kjøtt er å sammenligne med tobakk.

Faktisk så er det slik at mye av den negative helseeffekten av tobakk skyldes kjøtt. Vi snakker om en interaksjonseffekt eller en synergistisk effekt mellom kjøtt og tobakk.

Kjøtt er mer usunt enn du aner

La meg forklare dette veldig enkelt nå. Alle spiser kjøtt. Så når man forsker på tobakk, så forsker man på den kombinerte effekten av kjøtt og tobakk.

De som røyker spiser også kjøtt. Hvis du forstår?

Så man forveksler den kombinerte effekten av å spise kjøtt og å røyke sigaretter med det å røyke sigaretter.

Poenget er da at tobakk ikke er så usunt som man skal ha det til. Men kjøtt er noen hakk verre enn man tror!

Kjøtt interagerer selvsagt med andre ting som er usunt. Det sier seg jo egentlig selv!

Kjøttsubsidier er et massemord

Poenget er da at kjøttsubsidier handler ikke bare om dyr sin helse. Det handler også om menneskers helse.

Poenget er at stortingsprestene undergraver helse som verdi i samfunnet ved å støtte opp om kjøttindustrien og ved å tillate kjøttindustrien å reklamere.

Hvorfor er det lov å reklamere for kjøtt, når det er forbudt å gjøre det for tobakk?

En rekke unntak i forhold til helse

Her ser du at stortingsprestene hele tiden gjør en rekke unntak i forhold til helse. Helsa til hunder er viktig, men grisers helse er det et poeng i seg selv å ødelegge!

Og reklame for tobakk er forbudt, men kjøttreklame ønsker man å støtte opp om og tillate!

Helse er altså ikke så viktig, likevel!

Dette er det budskapet som stortinget sender ut. Og jeg ønsker å understreke at det faktisk er det budskapet som stortinget sender ut.

For jeg tror ikke helt at folk oppfatter hva stortinget faktisk sier!

Stortinget sier at helse ikke er så viktig likevel.

Forebygging er uviktig!

Hvis vi nå tar et overblikk på helsepolitikken, så ser vi at de store beløpene brukes på behandling, selv om man får mer igjen for pengene ved å satse på forebygging.

Man får mer helse for pengene ved å satse på forebygging enn på behandling!

Man skulle altså satset tungt på forebygging. Og det betyr for eksempel at man iverksetter tiltak som dette:

 • Kondis.no får en haug med penger
 • Stillesitting på skolen reduseres til et minimum
 • Barn og ungdommer får gratis sykler, joggesko og lignende
 • Alle subsidier av kjøtt stoppes og kjøttreklame forbys
 • Man styrker sannhetssøken som verdi i samfunnet, slik at det blir lov til å kritisere og fortelle sannheten om helserelaterte temaer

Sannhetssøken er viktig

Det er veldig viktig for folk sin helse at man blir tatt på alvor når man varsler. Derfor må man ta varsling på alvor, for å respektere helse som verdi i samfunnet.

Ikke sant?

Og nå har det blitt varslet i flere årtier av både dyrevernere og vegetarianere og veganere og forskere om at kjøtt faktisk er helseskadelig. Men varsling tas ikke på alvor!

Selv om folk varsler om at kjøtt er usunt i flere tiår, så betyr ikke det at man slutter med å subsidiere kjøttindustrien! For det er nemlig en del av kulturen i dette demokratiet at man overser varsling, og at man fint kan overse varsling også hvis man styrer landet!

Særlig når du styrer landet kan du overse varsling!

Hopper bukk over sannheten

Og det er jo stortingsprestene selv som har skapt det samfunnet hvor det er helt akseptabelt å hoppe bukk over sannheten, selv om det varsles tusen ganger om hva som er sannheten!

Kjøttsubsidiene fortsetter år etter år, fordi vi lever i et demokrati hvor varsling står ekstremt svakt. Og det betyr at sannhetssøken står ekstremt svakt.

Og det betyr igjen at vi lever i et demokrati som ikke er et demokrati. For i et demokrati må jo folk vite hva de stemmer på!

Og det vet de ikke, når sannheten ikke respekteres, og når sannheten faktisk skyves til side.

Massemordere styrer landet

Det jeg har forklart er at stortingsprestene er massemordere. Helsepolitikken er et massemord.

Men som den møkkafitta du er, du som leser dette nå, så reagerer du på at jeg kaller stortingsprestene for massemordere.

 

Vi lever i et demokrati hvor den som kritiserer rett og slett bare kritiserer seg selv for å kritisere. Og en direkte konsekvens av det er at massemordere kan stille til gjenvalg, igjen og igjen!

Tenk at når du har begått massemord i 4 år, så kan du stille til gjenvalg og gjenta bragden! Vel å merke i et demokrati hvor sannheten skal være hovedverdien!

Teller ikke at jeg varsler om dette!

At jeg varsler om dette, det teller ikke! For ingen medier ønsker å dekke denne saken!

Jeg kontaktet Aftenposten både per telefon og e-post. Men de ønsket ikke å dekke saken.

Dette skrev jeg til Aftenposten

I den e-posten jeg sendte til Aftenposten stod blant annet dette:

Bakgrunnen er at det er valg til høsten. Jeg ønsker å fremheve viktigheten av at de som styrer landet har en entusiasme for fysisk aktivitet og forebygging. Jeg har utfordret Erna Solberg for å sette fokus på dette og for å teste om hun har det som kreves for å styre landet.

Aftenposten som har en tilknytning til Oslo burde jo være interessert i å skrive om denne saken, som altså handlet om at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa.

Men dette er jo den samme avisa som nekter å kalle Erna Solberg for en massemorder!

Og sannheten er at alle medier i Norge beskytter makthaverne mot kritikk.

Et tankeeksperiment

La oss nå ta et tankeeksperiment.

Forestill deg at Erna Solberg er en helt vanlig person som du kjenner, altså ikke en politiker, ikke en kjendis og ikke statsminister!

Se for deg at naboen din er litt overvektig. Se for deg at naboen din er en massemorder som har drept utallige mennesker. Se også for deg at naboen er en løgner!

Og se for deg at jeg utfordrer naboen din på KollenTrappa, for å belyse vedkommendes manglende entusiasme for fysisk aktivitet og forebygging.

Men så ønsker ikke naboen din å stille!

Se for deg at naboen din er fet, lat, en løgner og en massemorder!

Ja, selvsagt ønsker ikke naboen din å stille på KollenTrappa! For naboen din er jo vant med å slippe unna med massemord! Så naboen din forventer da også å slippe unna med å ikke ta utfordringen!

La oss si det var du som utfordret

La oss i dette lille tankeeksperimentet vårt forestille oss at det var du som utfordret naboen din på KollenTrappa.

Ja. Og så sier naboen din at hun ikke ønsker å ta den utfordringen!

Den naboen som er fet, lat og en løgner og en massemorder.

Ja. Hvordan oppfatter du naboen din da? Som et rasshøl? Som en slask? Som noen som ikke fortjener respekt i det hele tatt?

Ville du ha stemt på naboen din, ved høstens stortingsvalg?

Ville du ha stemt på den fete massemorderen av en løgner, ved høstens stortingsvalg? Ville du ha stemt på naboen din da?

Nei! Aldri i verden om du hadde stemt på det rasshølet!

Du blir kvalm bare av å tenke på det rasshølet! At det går an å falle så dypt og synke så lavt!

Å være lat, fet, en massemorder og en løgner!

Husk nå dette!

Husk nå på at vi snakker på Erna Solberg her. Vi forestiller oss at Erna Solberg er naboen din.

Og da må vi legge til et lite moment her!

Naboen din deltar på idrettsarrangementer fra tid til annen, som starter. Hun skyter i gang konkurransen!

Bare for å ta et eksempel på dette kan jeg sitere Kondis:

– Triathlon er den ultimate manndomsprøven, men heldigvis er det flere og flere damer som kaster seg på bølgen, sa statsminister Erna Solberg med et smil om munnen da hun åpnet arrangementet. Etter det var hun blant de ivrigste blant heiagjengen.

Erna Solberg startet barneløpet i Stavanger Marathon i 2015, og friidrettsklubben i Stavanger omtalte det slik:

«Selveste statsminister Erna Solberg startet Barneløpet»

Du kan jo lese mer om helliggjøring av massemordere nedenfor. Bare merk at Erna Solberg som er en massemorder prøver å helliggjøre seg selv ved å starte et barneløp.

Når Erna Solberg ikke deltar selv

Hva tenker du om det, hvis det hadde vært naboen din som ikke deltar selv?

Jo. Du tenker at den feta kjerringa er for fet til å delta selv! Og du forstår umiddelbart hva det handler om! Det handler om å appellere til lettlurte velgere, ved å knytte seg opp til idrett og positive verdier!

Den fete drittkjerringa og den fete massemorderen og den fete løgneren prøver å fremstå som sosial, positiv og entusiastisk!

Det hele er en løgn!

Frem med spyposen!

Hvis Erna Solberg hadde vært naboen din, og du hadde sett på henne som en helt vanlig person på nivå med alle andre, så hadde du spydd av den kvalme, løgnerske og late drittkjerringa der!

ALDRI I VERDEN OM DU HADDE STEMT PÅ DEN MØKKAFITTA!

Hva er det som skjer?

Det som skjer er at når noen representerer et politisk parti, så aksepterer vi hva som helst fra dem!

Når noen representerer et politisk parti, så ser vi ikke på dem som mennesker lenger. Og dermed tillater vi at de er helt umenneskelige!

Vi tillater altså at de er løgnere, massemordere og direkte motbydelige!

Du kan godt si at vi forventer at politikere skal være late, fete og kvalme massemordere og løgnere!

Så alt er i sin skjønneste orden når Erna Solberg er en løgnersk massemorder som mangler den nødvendige entusiasmen for fysisk aktivitet, forebygging og helse til å styre landet.

Når Erna Solberg mangler alle de egenskapene som kreves for å styre landet, så er alt i sin skjønneste orden!

Erna Solberg har feilparkert

Når du feilparkerer bilen din, så får du ei fet bot!

Men når Erna Solberg feilparkerer den fete ræva si på stortinget, så får hun ikke bot for det! Og hun får ingen straff i det hele tatt!

Selv om hun begår massemord med en helsepolitikk som er totalt uvitenskapelig av den enkle grunn at drittkjerringa er helt uvitenskapelig, så slipper hun straff!

Møkkafitta sitter der og vedtar hellige lover året rundt, mens hun begår massemord! Hun gjør seg selv så hellig at hun har lov til å begå massemord!

Hellige massemordere

Man lar politikere, altså representanter for et politisk parti som folk ikke stiller noen krav til, vedta hellige lover. Det som skjer da er at noen som man overhode ikke stiller noen som helst krav til, blir helliggjort.

Man får da hellige massemordere!

Og det er mange ting som bidrar ytterligere til at de massemorderne som styrer landet blir hellige. For eksempel måten som media sensurerer bort kritikk av dem, slik som Aftenposten nekter å omtale min utfordring av Erna Solberg!

Vedtar de hellige lover?

Siden du som leser dette er helt retardert, så må jo jeg forklare alt i detalj. Men ikke skyld på meg for det! Det er du som er retardert, og som er ute av stand til å forstå noe som helst på egen hånd!

I en rettssak er det bare et spørsmål om hvorvidt du har brutt loven. Det er ikke et spørsmål om hva du faktisk har fortjent.

Du blir straffet selv om du ikke har fortjent å bli straffet, så lenge du har brutt loven. Ergo er ikke rettferdighet noe tema i en norsk rettssak!

De lovene som politikerne vedtar er altså så hellige at de er helligere enn det aller helligste innen rettssystemet, nemlig sannheten om rettferdighet!

Lovene tilsidesetter sannheten om hva du faktisk har fortjent.

Hvilken funksjon tjener hellige lover i forhold til massemord?

Når man har hellige lover, så betyr det at rettferdighet ikke er basert på sannheten, men på loven.

Og nå er det ingen lov som sier at det er forbudt å begå massemord fra stortinget ved å for eksempel føre en helsepolitikk som er et massemord fordi den eksempelvis går ut på å subsidiere kjøttindustrien og satse alle pengene på behandling!

Man har ingen lov som sier at massemord er forbudt! Og helt konkret mangler man en lov som sier at det er forbudt å begå massemord når man sitter på stortinget!

Derfor. Derfor går stortingspolitikerne fri!

I henhold til sannheten skal de få samfunnets strengeste straff, eller en straff som er strengere enn det også.

Men det finnes dessverre ingen lover som gjør det klinkende klart at massemord er forbudt!

En lov som mangler

Vi har lover for mye rart. Men stortingsprestene har glemt å vedta en lov som forbyr massemord på stortinget!

Og da kan vi godt sette fingeren på det. Det at de ikke har vedtatt en slik lov!

Er det ikke kriminelt i seg selv å vedta en lang rekke lover for alt mulig rart, uten å forby massemord, verdens største forbrytelse?

Her blir det svært mange forbrytelser, som skal straffes, når man begynner å nøste i hva stortingsprestene har gjort og ikke har gjort.

Å unnlate å gjøre noe er også en handling

En av grunnene til at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa er at jeg ønsket å fremheve at å unnlate å gjøre noe også er en handling.

Å unnlate å lage en lov som sier at massemord på stortinget er forbudt, det er også en handling.  Faktisk er det en svært kriminell handling!

Å unnlate å satse knallhardt på forebygging er faktisk en handling, vel å merke en handling som utgjør et massemord.

Tenk litt over det jeg snakker på nå, hvis du i det hele tatt er i stand til det, okay?

Se for deg stortingsprestene som sitter og subsidierer kjøttindustrien. Subsidierer tobakksindustrien om du vil, av den enkle grunn at de mener at det er lov til å begå massemord så lenge man gjør det fra stortinget!

Stortinget… har lov til å begå massemord!

Dette landet styres av hellige prester som mener at de er så hellige at de har lov til å begå massemord!

De mener… bare for å dvele ved dette… de mener at de har lov til å begå massemord, fordi det er de selv som er sjef!

Hvem er sjef?

Det er jo de selv som er sjef! Og den som er sjef, har lov til alt! Den kan også begå massemord!

Her ser du at stortingsprestene har latt sjefsjobben gå til hodet på seg. De har blitt så oppslukt i det å være sjef at de tror at de står over alle andre og står over alle lover og prinsipper som skal gjelde i et demokrati og i et rettssamfunn!

Og Aftenposten forholder seg nettopp til at det er Erna Solberg som er sjef. Derfor beskytter de Erna Solberg mot kritikk, ved å ikke omtale det at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa.

Den som er sjef er sjef, og alle forholder seg til det.

Bent Høie starter først på KollenTrappa

Det brevet jeg mottok fra Helsedepartementet var formulert slik at det fremstod som om helseminister Bent Høie hadde tatt utfordringen min:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil først og fremst takke for sporty utfordring om å delta i trappeløpet Kollentrappa i Holmenkollen Riksanlegg, mandag 12. juni kl 18:00. Vi kan opplyse om at helse- og omsorgsministeren har tatt utfordringen og stiller til start.»

Det som i virkeligheten hadde skjedd var at noen i Aktiv for epilepsi hadde kontaktet Bent Høie i høst. Det var altså utfordringen deres at Bent Høie hadde tatt.

Men det fremstod ikke slik i det brevet jeg fikk fra Helsedepartementet. Og slik holder de på med å lyve, innen politikken.

Og spørsmålet blir da hvorfor de har blitt fartsblinde på det å lyve, ikke sant? Og det skyldes kort og godt at hele samfunnet forholder seg til at det er politikerne som er sjef.

For eksempel får Bent Høie lov til å starte først på årets KollenTrappa! Ja, det bestemmer han jo selv, om han ønsker å starte først. For det er jo han som er sjef, for han styrer landet!

Alle bøyer av for sjefen

Dette ser man jo i arbeidslivet også, at folk bøyer av for sjefen.

Og det samme skjer overalt, også i forhold til de sjefene som styrer samfunnet.

Som jeg sier så kan Bent Høie selv bestemme om han ønsker å starte først på KollenTrappa. For det er han som er sjef, og alle forholder seg til at han er sjef, til det punkt hvor folk blir helt ukritiske til hva han holder på med!

Folk er ukritiske til landets ledere!

Bare som et eksempel på hvor ukritiske folk er til stortingsprestene, så kan jeg nevne at Bent Høie skal løpe i duell mot en person som har epilepsi.

Han ser altså for seg et nyhetsinnslag, hvor han profilerer seg ved å løpe i duell med en pasient.

Og det handler da om at Bent Høie har forstått det slik at folk er helt ukritiske til hva han holder på med, slik at de ikke forstår hva han gjør!

Hadde det vært naboen din…

Hvis vi nå går tilbake til naboen din, som er en løgner og en massemorder, så kan du få lov til å forestille deg at for en gang skyld skal naboen din delta på en idrettskonkurranse.

Og så velger naboen din, som du oppfatter som et rasshøl fordi vedkommende er en løgner og en massemorder, å stille i en duell mot en pasient!

Ja. Og du vet da at det ikke er tilfeldig at naboen din stiller i duell mot nettopp en pasient. Naboen din ville for eksempel aldri turt å stille i duell mot en kritiker som meg.

Ja. Det var jo det Erna Solberg gjorde veldig klart, at hun ikke ønsker å stille i en duell mot en kritiker som meg!

Så politikerne sitter og venter til det er noen pasienter, barn eller lignende, som utfordrer dem. Da først blir idet aktuelt å ta en utfordring!

Tilbake til saken

Og hvordan reagerer du da, når naboen din tar en utfordring fra en pasient? Du reagerer ved å ta frem spyposen!

For det oppsummerer jo hele helsepolitikken, og utgjør faktisk en innrømmelse av at jeg som skriver dette har helt rett! Politikerne bryr seg ikke om forebygging, kun om behandling!

Selvsagt måtte det være en pasient!

Det handler om å slå et slag for behandling, ved å snakke på pasienter og sykdom!

Dermed forstår du umiddelbart at deltakelsen på KollenTrappa er et massemord i seg selv, for det handler om å helliggjøre det massemordet som helsepolitikken er!

Du river deg i håret!

Og det som skjer, det er at du sitter og river deg i håret! For du stiller de samme kravene til ærlighet og akseptabel oppførsel til naboen din som til alle andre!

Du river deg i håret, fordi alle andre tror at naboen din er noe annet enn en vanlig person, nemlig en politiker som har lov til å lyve og begå massemord over en lav sko!

Tenk på det… at folk kan la seg sjarmere av at noen begår massemord i full offentlighet, ved å løpe mot noen som har epilepsi?

Jeg gjentar. Bent Høie helliggjør en helsepolitikk som er et massemord, ved å delta på KollenTrappa!

Politikerne har hjernevasket hele befolkningen!

Merk nå at jeg blir anklagd for å være negativ og kritisk, når jeg nå forteller sannheten. Forteller sannheten.

Og det er politikerne selv som har skapt dette samfunnet. Altså det samfunnet hvor en kritiker kun kritiserer seg selv for å kritisere!

Se hvor hellig Bent Høie er! Se hvor hellig en løgner og en massemorder er!

Se på han! Han lyver om at han gjør noe flott, ved å delta på KollenTrappa!

Skjønner du at han sier at det er flott… å begå massemord?

Hallo! Helsepolitikken… som han reklamerer for ved å løpe mot en pasient… er et massemord! 

Han lyver

Men du henger ikke med i svingene en gang. For du er helt retardert!

Hadde Bent Høie vært naboen din, og du hadde sett på han som en vanlig person, så hadde du sett hva han holder på med.

Du hadde forstått at han er ei utspekulert og løgnersk mediehore og en massemorder, som gjør hva som helst for å slippe unna med massemord!

Bent Høie må gå

Det vi kommer til å se på KollenTrappa er at Bent Høie må gå. Han kommer til å måtte begynne å gå. Han klarer ikke å løpe hele veien opp!

Han skaper da et kunstverk. Han må gå!

Bruker et menneskelig skjold

Bare for å begynne å snakke på noe annet her nå, så kan jeg si at politikere er flinke til å bruke pasienter som skjold.

En person som har epilepsi er en person som det er synd på og som det ikke er lov til å kritisere. Det som Bent Høie gjør er å prøve å sanke sympati og stemmer ved å assosiere seg med noen som du har sympati for.

Synes du at Bent Høie fremstår som sympatisk, når han assosierer seg med en person som du har sympati for, nemlig en som har epilepsi?

Å ja. Flertallet av lettlurte nisser her… lar seg lure. Og oppfatter da Bent Høie som sympatisk, så sympatisk at de blir helt ukritiske til hva han holder på med!

Ergo lar folk seg lure trill rundt, av noen som er en ondskapsfull, uærlig og utspekulert massemorder som gjør hva som helst for å slippe unna med det han holder på med!

Har du sett det på film?

Bare for å prøve å snakke på noe annet akkurat nå, så kan vi jo begi oss inn i filmverden. Du har sikkert sett det i actionfilmer hvordan for eksempel helten bruker fienden som skjold.

Man tar tak i hvem som helst, som kan fungere som et skjold! Det er det vi snakker om her, i forhold til Bent Høie.

Han prøver altså å sanke sympati og derigjennom å helliggjøre seg selv og beskytte seg selv mot kritikk. Og han gjør det ved å løpe i duell mot en person som har epilepsi.

Helsepolitikken er en selvmotsigelse

Stortingsprestene sier at det er helt krise hvis noen blir syk. Men samtidig ønsker de ikke å forebygge at noen blir syk.

Helsepolitikken er altså en eneste stor selvmotsigelse. Vi snakker da om at Bent Høie rett og slett lyver for å fremstå som sympatisk. Han lyver om at han bryr seg om pasienter og om folk sin helse.

Hvis man hadde respektert meg…

Hvis folk hadde hatt i nærheten av den samme respekten for meg som de har for Bent Høie og de andre stortingsprestene, så hadde jo hele stortinget måtte gå på dagen.

Bare legg merke til det, at du lytter til hva Bent Høie prøver å si! Når han stiller til start på KollenTrappa mot en person som har epilepsi, så lar du deg overtale til å tro at han er sympatisk!

Det betyr at du faktisk lytter til det han prøver å si.

Hvis folk hadde lyttet til hva jeg prøver å si, så hadde hele stortinget måtte gå på dagen.

Og da vil det fort være kroken på døra for de avisene som har tatt på massemordere med silkehansker. Derfor ønsker altså ikke Aftenposten å omtale denne saken.

Og de ønsker generelt ikke å være med på å kritisere stortingsprestene, for det kan fort føre til et opprør. Et opprør som også rammer dem selv.

I samme båt

Alle som er akseptert som autoriteter og som styrer over sannhetssøken og ytringsfrihet i dette samfunnet står for fall den dagen stortinget faller.

Du kan altså se for deg at alle de ansatte hos Aftenposten har satt seg i den samme båten som stortinget bruker. Og de seiler av sted dit hvor stortinget seiler.

Og dermed blir Aftenposten svært opptatt av hvor stortinget seiler.

Og dette er hovedgrunnen til at stortingsprestene tas på med silkehansker av media.

Alle de som styrer over sannhetssøken ønsker å forhindre et opprør, fordi et opprør vil være et opprør mot den overdrevne undertrykking av kritikk som har foregått i dette demokratiet.

Jeg prøver ikke å starte et opprør

Jeg prøver vel å merke ikke å starte et opprør. For jeg vet at folk ikke er i stand til det.

Folk er så godtroende og dumme, at de velger å se på politikere som noe annet enn mennesker. Dermed reagerer de ikke på at de lyver og begår massemord!

Og all den kritikken som folk kommer med av politikere, den handler bare om å benekte at de har forelsket seg i Satan.

Det er en ren benektelse. For nå er det stortingsvalg, og hele landet kommer til å stemme på Satan, på folk som er helt umenneskelige!

Ærlighet er viktigst

Selv mener jeg at ærlighet er viktigst. Hvis du ikke er ærlig, så behøver du ikke å prøve å nærme deg stortinget en gang.

Og bare for å ta Bent Høie som et eksempel nå, så er ikke han helt ærlig. For han sier at han er sympatisk.

Men Bent Høie er en maktsyk og sønderdemonisert massemorder!

En massemorder!

Hvordan kan du klare å oppfatte en massemorder som sympatisk? En løgnersk massemorder… som sympatisk!

HVORDAN FÅR DU DET TIL? HVA SKJER OPPE I TOPPLOKKET DITT?

Han lyver om at han ikke er en massemorder, ved å presentere seg som sosial, snill, omtenksom og sympatisk!

Ser du ikke at han lyver? Ser du ikke at han er en massemorder som er villig til å gjøre hva som helst for å slippe unna?

Skal jeg lære deg å tenke?

Når du har kommet frem til at helseministeren er en mediekåt, utspekulert og kynisk massemorder fra helvete, så holder du fast ved det.

Og du tolker da alt han gjør på bakgrunn av at han nettopp er et slikt umenneskelig rasshøl!

Sannheten om Bent Høie, den er stygg som faen! Den er faktisk så stygg at du ikke tillater deg å se den! For da er du jo slem, jo!

Men han har lov til å begå massemord og lyve til den store gullmedaljen for å slippe unna med massemordet!

Men du… du er slem når du ser han for hva han er! 🙂

Så syk er du. Så syk oppe i hodet sitt kan man bli!

Du som ikke klarer å se at Bent Høie er en massemorder, du er helt sinnssyk! Du lider av alvorlige vrangforestillinger!

Og selvsagt burde slike personer som deg ikke ha stemmerett. Så gjør oss i hvert fall den tjenesten ved høstens stortingsvalg at du avstår fra å stemme!

Slike møkkafitter* som deg burde ikke ha stemmerett!

* Slå opp ordet i ordboka… di jævla møkkafitte! Oi da, du har jo lagt kritikk og det norske språket for hat, jo! Uvisst av hvilken grunn. Det kan være fordi du er ei møkkafitte. 🙂

Proppfullt av møkkafitter og massemordere

Dette samfunnet er proppfullt av møkkafitter og massemordere, som jobber livet av seg for å prøve å fremstå som noe annet.

Akkurat slik som Bent Høie gjør.

Det er kanskje derfor han og andre partiprester er så populære her? De er i godt selskap?

Hvis vi alle sammen kan bli enige om at det ikke er lov til å kritisere rasshøl, så blir verden et bedre sted for alle sammen, siden verden tross alt er proppfull av møkkafitter og rasshøl!

 

I dette samfunnet er det forbudt å fortelle sannheten om rasshøl. Sannheten om massemordere, den typen ting.

Oppsummering

Jeg har i dette innlegget fortalt sannheten, men jeg gjorde den feil å fortelle sannheten ved å kritisere.

Dermed endte jeg opp med å kun kritisere meg selv for å kritisere.

For det er ikke lov til å kritisere eller varsle i dette demokratiet. Og stortingspolitikerne profitterer nettopp på det, ved å være så kritikkverdige at den som kritiserer dem fremstår som gal.

Er det massemordere som styrer dette landet? Neida! Helsepolitikken er bare et massemord!!!!!

Det må være noe som kritikeren har misforstått, vet du. For folk flest er jo ikke så retarderte og umoralske at de ville stemt på massemordere!

Ikke i verdens mest oppegående, positive og flotte land!

Så da sier vi det sånn. Dere kan alle sammen fortsette med å sove i timen, i dette flotte demokratiet, mens massemordere lurer dere trill rundt!

Ja vi elsker…

Ja vi elsker dette landet… og dets ledere… om de så er massemordere og løgnere hele hurven!

Ja vi elsker å hate kritikere og å sensurere bort kritikk fra den offentlige debatten!

Ja vi elsker å elske dette landet så grundig at vi praktiserer satanisme uten å være klar over det en gang!

Satanisme. Å tilbe Satan som hellig.

Derfor er helse så viktig

Helse er den viktigste verdien innen politikk. All politikk angår nemlig helse.

Planetens helse, demokratiets helse, forskningens og vitenskapens helse, barn og ungdommers helse, folkehelsa.

Alle former for helse forutsetter at man bryr seg om helse. Den som ikke er opptatt av helse, den bryr seg ikke om Planetens helse heller, hvis du forstår?

Erna Solberg driter i helse!

Som jeg har illustrert ved å utfordre Erna Solberg på KollenTrappa, så bryr ikke hun seg om helse. Hun mangler den nødvendige entusiasmen for fysisk aktivitet og helse til å styre landet.

Og da er det helt logisk at Erna Solberg ikke bryr seg om Planeten. Dette med at man forurenser Planeten, det er et kjempeproblem. Enkelte prøver å gjøre det kun til et spørsmål om Planetens temperatur.

Men forurensning av lufta og vannet fører til utryddelse av dyrearter og store helseproblemer for folk!

Planetens helse og vår helse går på sett og vis hånd i hånd. Men Erna Solberg er ikke tilstrekkelig opptatt av helse til å legge merke til dette!

Hun har valgt å overse helse, i miljøspørsmål. Og hun bryr seg ikke om miljøet heller!

Slik går det, når man ikke er tilstrekkelig opptatt av helse! Man øver seg da opp til å rett og slett overse viktige ting, slike viktige ting som helse!

Og før man vet ordet av det, så er ytringsfrihet og menneskerettigheter heller ingenting å snakke om!

Før man vet ordet av det, så har man en egen konsentrasjonsleir for ungdommer hvor man fratar ungdommer både ytringsfriheten og rettssikkerheten, og doper dem ned og hjernevasker dem til å hate seg selv som ungdommer, til det punkt hvor de faktisk begår selvmord!

Plutselig er det ingenting som betyr noe lenger, og ingenting som er hellig lenger! Nettopp fordi man har trent seg opp på å rett og slett overse viktige ting!

Dette er det som har skjedd med Erna Solberg.

Kondis får ingenting!

Kondis.no får ingenting av Erna Solberg! Og dette skyldes at hun har trent seg opp til å overse ting som er viktige, slike ting som helse og forebygging og det å  belønne gode handlinger og initiativer.

Viktigheten av å belønne helter, den blir helt borte i Erna Solberg sin virkelighet. For hun har trent seg opp til å overse slike ting som nettopp er viktige.

Slike ting som helse. Slike ting som vitenskap.

Kondis.no betyr ingenting for Erna Solberg. For hun er ikke verdibevisst. For hun bryr seg ikke om helse en gang!

Ikke verdibevisst!

Det er til syvende og sist verdier som styrer verden. Verden er altså ikke rasjonell, den er verdistyrt.

Se på dagens politikere som påstår at de er vitenskapelige! De finansierer forskning og prøver å gi inntrykk av å være vitenskapelige.

Men så bryr de seg ikke om helse. Hadde de brydd seg om helse, så hadde de brydd seg om forebygging, og om fysisk aktivitet!

Her satses det bare på behandling, av den enkle grunn at politikerne ønsker å skape en sysselsetting innen helsevesenet, for å forhindre et opprør!

Poenget er da at når man ikke bryr seg om helse, så drukner jo helsebetraktninger i andre betraktninger. Og det blir veldig lett slik at det er politikernes egeninteresser som får gjennomslag!

Og da blir dette med å forhindre et opprør overordnet. Overordnet alle andre ting.

Dagens politiske partier er utdaterte. Og politiske partier i seg selv er utdaterte. Dette vet de veldig godt, og de klamrer seg til makta ved å prøve å forhindre et opprør.

Resultatet av å ikke bry seg om helse

Resultatet av at Erna Solberg og de andre partiprestene ikke bryr seg om helse, det er at de blir totalt uvitenskapelige.

I det øyeblikket du ikke bryr deg om helse lenger, så blir du totalt uvitenskapelig som politiker. For all politikk angår folk sin helse.

Når man vedtar en lov som gir folk rettigheter for deretter å opprette et byråkrati som fratar folk de rettighetene de har fått tildelt, så påvirker det folk sin helse. Folk blir nedbrutte og deprimerte og mister livsgnisten da.

Dette er det som stortingsprestene gjør, gang på gang. De gir deg rettigheter, slik at de kan frata deg rettighetene, for å krenke deg så grundig at du ikke har igjen noen verdighet som kan gi deg styrken til å gjøre opprør!

Dette finnes det mange eksempler på. Men det jeg snakker på er at det er et poeng i seg selv for stortingsprestene å ødelegge helsa til folk!

For da klarer de å krenke og undertrykke folk tilstrekkelig til å forhindre et opprør!

De må på sett og vis lære deg å krype, for å forhindre et opprør.

Uhelse er hovedverdien på stortinget

Det er altså ikke helse som er verdien på stortinget. Det er uhelse og sykdom!

Og det jeg sier nå er at det er et poeng i seg selv for Erna Solberg og de andre partiprestene å nettopp ikke støtte Kondis.

Det er ikke bare det at de ikke bryr seg. Men det er et poeng i seg selv å ikke støtte Kondis. Og det vi snakker om er at hvis de begynner å gå for langt i retning av å satse på forebygging og helsefremming, så stilles alt det andre de gjør i et dårlig lys.

Dermed blir det et poeng i seg selv å unngå det. Ergo blir det et poeng i seg selv å ikke støtte Kondis.

Merk også at Kondis er relativt uavhengige. Og stortingsprestene ønsker ikke å støtte opp om uavhengighet, for da forårsaker de faktisk et opprør.

Alt som kan ligne på uavhengighet og opprørskhet, det er bannlyst. Det er jo derfor stortingsprestene opererer en egen konsentrasjonsleir for opprørske ungdommer og for ungdommer som er ute av kontroll!

De ønsker at alle skal være lydige, konforme og adlydende.

Derfor har vi en psykiatri. Derfor får ikke Kondis noen støtte fra stortinget.

Det overordnede for politikerne er altså å forhindre et opprør. Og da blir det å gi folk altfor god helse en trussel. For i det øyeblikket folk får altfor god helse, så begynner de å stille krav.

Og de får da faktisk det overskuddet som trengs for å gjøre opprør… mot politiske partier og ledere som er demokratistridige og hører hjemme i forrige årtusen!

Demokratistridige ledere

Når helse ikke betyr noe, så betyr heller ikke demokratiets helse noe.

Og det man ser er at stortingspolitikerne har sammensverget seg mot demokratiets hovedverdier. De sitter og vedtar hellige lover som tilsidesetter demokratiets hovedverdier, som er individets verdighet, sannheten og sannhetssøken og rettferdighet.

Og dette med å undertrykke uavhengighet, helse, kritikk og opprørskhet i samfunnet, det er jo en eneste stor sammensvergelse mot demokratiet.

Så dagens politiske ledere fører en kynisk og nådeløs krig mot demokratiet. For bare ved å undertrykke demokratiets hovedverdier, bare ved å bryte ned demokratiets helse, kan de overleve.

Det er altså det å være destruktiv og regelrett ond som er hovedfokuset for dagens politiske ledere. De kjemper nemlig en blodig kamp for å overleve i noen tiår til, disse lederne og politiske partiene!

Det handler da om å eliminere alle verdier og alle grupper som kan være en trussel.

Og da er vi tilbake til Kondis.no, som fremmer helse og uavhengighet og respekt for enkeltmennesket og respekt for barn og ungdommer også.

Da blir altså Kondis.no litt for farlige.

Og derfor er det et poeng i seg selv for stortingsprestene å ikke støtte Kondis.no.

Alle forstår at hvis man gir 1 milliard kroner til Kondis.no, så sparer man inn igjen mange milliarder på helsebudsjettet. Men det er altså ikke helse det handler om for stortingsprestene.

Det er uhelse og det å undertrykke demokratiets hovedverdier, som det handler om.

En kritikk av helsepolitikken

Merk nå at Kondis.no kritiserer helsepolitikken, ved å satse knallhardt på forebygging og helsefremming.

Helsepolitikken gjør jo ikke det! Stortingspolitikerne gjør jo ikke det!

Du kan fint si at stortingspolitikerne føler seg personlig krenket av at Kondis.no satser knallhardt på forebygging og helsefremming!

Erna Solberg er rett og slett sur!

Ja, og hun føler også at Kondis.no kritiserer henne for å være fet!

Så for Erna Solberg er det svært personlig, når hun nekter å gi støtte til Kondis.no.

Enkelte organisasjoner har en egen post på statsbudsjettet, ikke sant? Aldri i verden om Kondis.no får det!

For Erna Solberg og de andre late, fete, stygge og onde stortingsprestene føler seg personlig krenket av Kondis.no, for Kondis.no kritiserer dem og stiller dem i et dårlig lys!

Beklager bruken av utropstegn

Jeg synes at alt jeg sier her er viktig, derfor bruker jeg så mange utropstegn!

Men det er klart at jeg forstår. Jeg forstår at alt må være perfekt, og det aller mest perfekte hadde nok vært å bruke færre utropstegn i denne teksten.

Jeg skjønner det, altså!

Men noen feil skal også jeg gjøre! Det er da tross alt ikke et massemord, når jeg bruker mange utropstegn her!

Utfordrer statsminister Erna Solberg på KollenTrappa

Den 8. mai utfordret jeg Erna Solberg på KollenTrappa, som er et trappeløp med 600 trinn som går fra bunnen av Holmenkollen og helt opp til toppen av tårnet.

Dessverre har jeg ikke hørt noe tilbake ennå. Det er jo litt skuffende. Jeg trodde at Erna Solberg var såpass sporty at hun i hvert fall ville svare på en slik utfordring.

E-post til statsministerens kontor

Jeg har lest i aviser fra tid til annen at barn har fått svar fra selveste statsministeren. Noe slikt kan ikke jeg skryte på meg. Jeg fikk aldri svar på den e-posten som jeg sendte til statsministerens kontor.

Jeg skal nå ta en kort gjennomgang av hvorfor jeg aldri fikk noe svar på den e-posten.

Erna er fet

Erna Solberg er en skikkelig tungvekter, særlig innen idrettsgrenen trappeløping. Selv om KollenTrappa er et breddearrangement, så forstår jeg at Erna Solberg ikke ønsker å stille. For hun er faktisk litt fetere enn de fleste som stiller der.

Og for å slippe å innrømme at hun er fet, så unngikk hun å svare på e-posten.

Selv er jeg ikke fordomsfull mot folk som er fete. Det er jo derfor jeg inviterte Erna til å delta på KollenTrappa!

Erna er mentalt svak

Jeg utfordret Erna Solberg for å hjelpe henne med å sprenge noen mentale grenser. Men det var hun altså ikke med på. Litt synd det, egentlig!

Men slik er det jo gjerne med folk som er fete, at de mangler den mentale styrken som kreves for å sprenge egne eller andres grenser.

Igjen ser du at jeg ikke er fordomsfull mot Erna Solberg, for jeg gikk egentlig ut ifra at hun tok en utfordring!

Men jeg innser nå at Erna Solberg mangler mental styrke.

Erna er uansvarlig

Jeg tenkte at jeg skulle hjelpe Erna Solberg med å ta samfunnsansvar som statsminister og slå et slag for forebygging og fysisk aktivitet. Men den gang ei!

Erna Solberg fanget ikke opp på dette med signaleffekten. Altså hvilken signaleffekt hun sender ut når hun enten velger å delta på KollenTrappa, eller velger å ikke gjøre det.

Hadde jeg vært i hennes sko, så hadde jeg følt på presset. Presset til å delta. For som statsminister har man en unik mulighet for å slå et slag for helsefremming og fysisk aktivitet! Faktisk har man en plikt til å gjøre det.

Men Erna kjente nok ikke på presset. Hun bruker kanskje all energien sin på å kjenne på slankepresset, slik at hun ikke helt fanger opp på andre ting?

For hun er jo ganske fet. Og hun har jo prøvd å slanke seg.

Hun gikk jo ned noen kilo for noen år siden. Men så fikk hun et aldri så lite tilbakeslag.

Så hun sliter fælt med å slanke seg, altså med slankepresset. Da blir det fort vanskelig å fokusere på andre ting.

Ikke sant?

Har mer enn nok med å slanke seg

Det er kanskje litt jævlig å tenke på at man har en statsminister som har mer enn nok med å slanke seg?

For jobben som statsminister krever jo at man fokuserer på andre ting også.

Ønsker nok å delta

Jeg ønsker selvsagt å gi et så riktig bilde av Erna Solberg som mulig, når jeg forklarer hvorfor hun takket nei til å delta på KollenTrappa.

Derfor ønsker jeg å presisere at Erna sikkert har lyst til å delta. Det er bare det at hun er for fet.

Man ser jo rett som det er at hun fyrer av startskuddet på idrettsarrangementer. Nettopp fordi hun egentlig har lyst til å delta, men rett og slett er for fet.

Det nærmeste hun kommer å delta er altså å skyte startskuddet.

En manglende entusiasme for fysisk aktivitet

Men hvis man skal kalle en spade for en spade, så må man jo innrømme at Erna Solberg er fet fordi hun har en manglende entusiasme for fysisk aktivitet.

Så jeg tror kanskje hun prøver å fortelle en løgn ved å skyte startskuddet på enkelte idrettsarrangementer.

Ved nærmere ettertanke så tror jeg kanskje at Erna Solberg mangler den entusiasmen for fysisk aktivitet, forebygging og helse som en statsminister skal ha!

Strengt tatt er hun ikke kvalifisert til å være statsminister. Resultatet av å ha en slik statsminister og av å fylle opp stortinget med den typen late og fete byråkrater, det er jo den helsepolitikken som vi alle kjenner, som prioriterer behandling på bekostning av forebygging og fysisk aktivitet.

16-åringer får ikke stemmerett

Det ble visst nylig bestemt at 16-åringer ikke får stemmerett likevel. Man mener at de ikke er kvalifisert til å stemme!

Men Erna Solberg mangler en entusiasme for helse og forebygging. Dermed er hun ikke kvalifisert til å styre landet.

Hva er disse fordommene mot ungdommer? Hvorfor tar man på voksne med silkehansker, mens ungdommer sables ned og fratas stemmeretten, helt uten grunn?

Se bare på de voksne! De stemmer etter lommeboka si! Betyr det at de er kvalifisert til å stemme? Nei!

De voksne er i hvert fall ikke kvalifisert til å stemme! Ja, de har jo plassert Erna Solberg og hennes likesinnede ved makta her!

Se bare på Erna Solberg! Det er den lederen som de voksne har valgt!

Så de voksne skal i hvert fall ikke ha stemmerett! Spørsmålet er om barn og ungdommer skal ha det!

De voksne har altså bevist sin inkompetanse, og fortjener å bli straffet for å ha plassert Erna Solberg og hennes likesinnede ved makta!

Se på helsepolitikken! Den er et massemord!

Kondis.no får ingen støtte

La meg ta et godt eksempel på i hvilken grad stortingsprestene driter i forebygging og helse!

Kondis.no er en nettside som gjør en kjempejobb innen helsefremming og forebygging. Kompetente samfunnsledere ville da ha gitt noen milliarder kroner i året til Kondis. For da hadde man spart inn det mangedobbelte på helsebudsjettet!

Gir du 1 milliard kroner til Kondis, så sparer du 10 milliarder kroner på helsebudsjettet, eller mer!

Så her er det bare om å gjøre å kaste noen milliarder på Kondis! Men Erna Solberg og de andre partiprestene gjør ikke det.

For de ønsker ikke at folk skal være sunne og friske og energiske. For da blir det jo opprør! Da vil folket gjøre opprør mot de late, fete og undertrykkende lederne vi har i dag, som faktisk er massemordere av den enkle grunn at helsepolitikken deres er et massemord!

Det ville være slutten på dagens politiske partier, hvis folk ble sunne, friske og energiske!

Derfor får ikke Kondis ei eneste krone fra staten:

«Kondis sin visjon er å spre treningsglede. Dette fordi vi mener at treningsglede og kunnskap om trening er viktig for å få folk i aktivitet. Det gjør vi gjennom magasinet Kondis og kondis.no. Et arbeid som er finansiert helt uten offentlige midler. Det eneste vi får er en delvis kompensasjon av våre merverdiavgiftskostnader og 10 000 kroner i grasrotmidler.»

Idrett er livsfarlig

Det som skjer når du begynner med idrett er at du begynner å ta deg selv ganske seriøst. Ergo begynner du å respektere deg selv. Og da tar du ikke dritt fra andre!

Og faktum er at Erna Solberg og hennes medsammensvorne på stortinget ønsker at befolkningen skal være så undertrykt og konform som mulig.

Idrett blir da den strake motsetningen, for innen idrett handler det om å skille seg ut, om å være best om du vil. Selv om man prøver å forklare til barn at det viktigste er å delta.

Selvsagt er det viktigste å delta. Men også ved å delta, så skiller man seg ut! Ergo handler idrett, særlig i dag, om å skille seg ut!

Dermed undergraver idretten den konformiteten, adlydenheten og tankeløsheten som Erna Solberg og de andre stortingsprestene er avhengige av.

Så idrett er en trussel mot dagens politiske ledere.

Her ser du at Erna Solberg faktisk må vokte seg vel, før hun begir seg ut på å delta på KollenTrappa. For hun ønsker jo ikke å fremme feil verdier!

Hun ønsker nemlig bare å late som om hun fremmer sporty verdier. Men det handler jo bare om å slippe unna med å ikke fremme de verdiene.

Og da snakker jeg altså på slike verdier som helse, fysisk aktivitet, forebygging og vitenskap.

Erna skyter i gang konkurransen

La meg komme tilbake til dette med at Erna Solberg deltar som starter på visse idrettsarrangementer. Det handler om å slippe unna med å ikke satse på fysisk aktivitet og forebygging, ved å late som om man gjør det!

Du kan si at når Erna fyrer av startskuddet på en konkurranse, så er hun hele stortingets representant. Hun er en utsending fra stortinget som prøver å lure deg til å tro at landets øverste ledere bryr seg om fysisk aktivitet og forebygging!

Sannhetens time

Sannhetens time har kommet. For Erna Solberg tok ikke min utfordring om å delta på KollenTrappa. Hun er avslørt!

Jeg har testet Erna Solberg. Og det viser seg at hun er en hykler, kall det gjerne en løgner!

Hun later som om hun er opptatt av fysisk aktivitet og folkehelse. Men alt det der handler bare om å slippe unna med den sinnssyke helsepolitikken som Erna Solberg fører!

Merk da disse to tingene:

 • Erna Solberg nekter å delta på KolllenTrappa!
 • Erna Solberg gir ikke en jævla dritt til kondis.no!

Og disse to tingene er testen. Testen er ikke om hun prøver å lyve ved å sette i gang en eller to idrettskonkurranser!

Ikke statsministermateriale

Erna Solberg er ikke statsministermateriale. Hun er lagd av et helt annet materiale, nemlig fett!

Oppsummering

Det hadde vært helt krise om ungdommer hadde stemmerett! Men massemordere kan styre landet!

Forstå det den som kan!

En oppfordring

Ikke stem ved årets stortingsvalg. Still deg på linje med alle barn og ungdommer, som heller ikke har stemmerett.

Ikke gi bort ei eneste stemme til de sinnssyke, late, fete og løgnerske partiprestene som begår massemord med en totalt uvitenskapelig helsepolitikk, og som har lagt barn og ungdommer for hat i tillegg!

Vis solidaritet med barn og ungdommer. Ikke stem!

Vis stortingsprestene at også vi kan gi faen!

Helt til slutt

Jeg legger ut et bilde av meg selv, slik at folk vet hvem det var som utfordret Erna Solberg på KollenTrappa.

Dette er meg:

Utfordrer Erna Solberg på KollenTrappa

Jeg tror ikke at jeg får så gode stilkarakterer for det antrekket der. Ser vel ganske fjollete ut?

Men grunnen til at jeg kledde meg ut slik, den var at jeg ønsket å vise litt solidaritet med Erna Solberg, i tilfelle hun skulle stille på KollenTrappa.

Hun hadde nok heller ikke fått 20 i stil!

(Bildet er ikke tatt i kollentrappa. Det er tatt i Lier ved Hamar, den planketrappa jeg trener i.)

Varsling som kampsport

De som er ansvarlige for kritikkverdige hendelser driver med terrorisme og krigføring. Ofte kan denne terrorismen og krigføringen være samfunnsorganisert. Andre ganger er den bare organisert, i en virksomhet, eller for den saks skyld i en familie.

Når du skal varsle, så må du også være villig til å slåss og leke litt. Du kan ikke stille i en sverdkamp uten sverd, hvis du forstår?

Fienden er jo villig til å gjøre hva som helst for å ramme deg og for å ødelegge hele livet ditt. Dette er den harde virkeligheten for en varsler.

Jeg anbefaler at du ser på noen kampsportfilmer og blir inspirert av hvordan man kan gå helt innpå noen og finne åpninger og fyre av utallige slag og spark!

Se for eksempel på denne scena her:

Slik skal man altså varsle. La meg nå gi et eksempel på denne formen for varsling, i forhold til barnevernet.

Bestikkelser er helt vanlig i Norge

I en internasjonal undersøkelse om korrupsjon kom det frem at bestikkelser er helt vanlig i Norge. For eksempel svarte 4 prosent av de spurte at de hadde bestukket personer i det norske rettsvesenet.

At man betaler bestikkelser til offentlige tjenestemenn er helt vanlig. I den samme undersøkelsen hadde faktisk 3 prosent av de spurte betalt bestikkelser til offentlige tjenestemenn i løpet av det siste året!

Dette tallet er jo svært høyt, når vi husker på at det er snakk om en tidsramme på kun ett år.

Dermed kan man gå ut ifra at bestikkelser er helt vanlig også innen barnevernet.

Vi kan da se for oss flere scenarier.

Hevnaksjoner i regi av barnevernet

Hvis du ønsker kan du bestikke ansatte i barnevernet for at de skal frata noen barnet, rett og slett som en hevn for et eller annet de har gjort mot deg.

Barnevernet som tilbyder av pedofile tjenester

Man ser i mange barnevernssaker at barnevernet på forhånd har bestemt seg for å frata noen barnet, og på forhånd også har bestemt seg for at barnet ikke skal plasseres i nær familie eller slekt.

Ergo har barnevernet da bestemt seg på forhånd for hvilken fosterfamilie som skal ha barnet. Ergo har barnevernet eller ansatte hos barnevernet fått inn en bestilling på et stykk barn.

Og det vi skal huske på her, det er at du fint kan være fosterforelder, selv om barnevernet ikke hadde tillatt deg å ha barn. Dermed har barnevernet tilrettelagt for pedofili.

For de har altså enten ingen standard for fosterfamilier eller rett og slett helt feil standard.

Det vi ser er at barnevernet har åpnet opp for pedofili og andre uakseptable oppvekstforhold, ved å tillate «hvem som helst» å være fosterfamilie.

Mange saker bekrefter dette

Du vil kunne finne mange saker som passer følgende mønster:

 • barnevernet har bestemt seg på forhånd for å frata foreldrene barnet
 • barnevernet har bestemt seg på forhånd for at barnet skal fjernes fra familien og slekta
 • barnevernet plasserer barnet hos en pedofil fosterfamilie

Det er da man skal ta frem Occam’s Razor og konkludere med at en pedofil fosterforelder har bestilt et barn.

Occam’s Razor

Vi snakker om at man har visse standarder for fosterfamilier, eller snarere en mangel på standarder for fosterfamilier. Dette avslører at man har skjulte motiver for hva man holder på med, for det handler i hvert fall ikke om barnas beste!

Ergo kan du bare se bort fra det. Og da står vi igjen med sannheten om hvem det er som ønsker seg et annet barn enn sitt eget, nettopp fordi man ønsker å utsette det for noe som er galt. Ja, vi står igjen med de pedofile, som ønsker å misbruke et annet barn enn sitt eget.

Så barnevernet er en tilbyder av seksuelle tjenester, og i mange saker ser man at alle bevisene peker i retning av dette, og at det ikke finnes noen bedre forklaring.

Dermed må man konkludere med at barnevernet er en tilbyder av pedofile tjenester til personer som ønsker å utsette noen andre enn sitt eget barn for alvorlige pedofile forbrytelser.

Viktigheten av å forhindre et opprør

Man kan selvsagt si at stortinget har en egeninteresse i å påføre barn en dårlig oppvekst, slik at man kan skape sysselsetting innen helsevesenet og derigjennom forhindre et opprør mot politikerne.

Selvsagt kan man si det, og det er nok mye sant i dette. For dagens politiske ledelse er villige til å begå massemord gjennom en totalt feilslått helsepolitikk, nettopp for å skape sysselsetting innen helsevesenet, samt for å gjøre folk så syke og skrøpelige at de ikke kan gjøre opprør.

Det er altså opprør som er det store temaet, i dagens demokrati. Det er bare et tidsspørsmål før det smeller, og da er dagens politiske partier ferdige. Og dette vet de.

Derfor er de altså ekstremt nøye med å skape sysselsetting innen byråkratier og helsevesenet. For å forhindre et opprør ved å sørge for at flertallet er sysselsatt.

Og barnevernet er da en viktig brikke i dette, for det handler om å påføre barn varige skader som krever behandling innen helsevesenet.

Ironisk nok prøver stortinget å forhindre et opprør nettopp ved å påføre barn varige skader.

De som forsvarer barnevernet

Det finnes en del personer på nettet som fungerer som… la oss si nett-troll. Dette er personer som snakker varmt om barnevernet.

Det man kan gå ut ifra er at disse personene er en del av et pedofilt nettverk.

En del av disse som snakker varmt om barnevernet jobber gratis. Andre får betalt gjennom det man kan kalle for bestikkelser.

Et stort pedofilt nettverk

Barnevernet er altså en del av et stort pedofilt nettverk, som omfatter de som snakker varmt om barnevernet.

Det man skal være spesielt obs på er når ansatte i barnevernet setter seg selv i offerrollen og klager over at de blir hetset! Da skal man huske på at vi snakker om en person som er en del av et stort pedofilt nettverk, som påberoper seg offerrollen!

I det hele tatt burde de som påberoper seg offerrollen som ansatt i barnevernet motta samfunnets strengeste straff. For man ønsket jo nettopp å være et offer! Og da skal man jammen meg få lov til å være det!

Et bestillingsverk

Dette innlegget var et bestillingsverk fra Gud, som venter på de pedofile og deres allierte i helvete.

Og i helvete kommer Gud, som forresten er en Baby, til å forklare for deg på en svært leken og fantasifull måte i hvilken grad du og dette samfunnet ble advart av meg.

Akkurat nå

Bare for å snakke på noe annet her, så er det akkurat nå en pedofil fosterfar som voldtar et barn som han har bestilt fra barnevernet.

Beklager dette, men dine innvendinger mot det jeg har skrevet her ble nettopp avbrutt av et barns smertefulle skrik og hyl!

Så jeg hører ikke helt hva du sier! Kan du være så snill og gjenta det?

Tilbake til saken

Bare for å være litt saklig her nå… for jeg har jo ikke vært det så langt i dette innlegget, for jeg begikk jo den forbrytelse å gå rett på sak!

Så bare for å være litt saklig her, så har jeg et lite tips angående varsling.

Bruk opptak av video eller lyd!!

Så enkelt er det. To tips der!

Du kan jo se for deg at jeg nå avrunder dette innlegget med 20 lydopptak av pedofile overgrep mot ett enkelt fosterbarn.

Du kan nå forestille deg at du lytter på 20 opptak av pedofile overgrep mot ett bestemt barn.

Forestill deg at du sitter i 1 eller 2 timer og lytter til opptakene.

Takk. Da har jeg vel gjort meg forstått. Dette er virkelig.

Dette er ikke en diskusjon. Dette er en beskrivelse av den stygge virkeligheten i dette samfunnet og den stygge sannheten om barnevernet.

Spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål til meg, så kan du jo bare åpne munnen din. Så kan det komme en pedofil fosterfar og kjøre kuken sin ned i halsen din!

Okay?

Og så kan vi for så vidt få på plass en gjengvoldtekt også, når vi først er i gang. For det å bli håndtert av barnevernet er jo som å bli gjengvoldtatt. For man har som barn ingenting man skulle ha sagt.

Man blir altså voldtatt, fra ende til annen, og de seksuelle overgrepene fra en pedofil fosterfar kommer bare i tillegg til de andre overgrepene!

Poenget er da at når du nå åpner munnen din for å stille meg et spørsmål, så kan du forestille deg at du får den ene kuken etter den andre opp i ræva.

Jeg skjønner hvis du har litt problemer med å tenke klart etter en stund nå!

Bare husk at dette overgrepet som jeg nå beskriver, det varer hele livet. Det er ikke slik at det tar slutt når man flytter ut av fosterfamilien.

Så du kan rett og slett holde kjeften din resten av livet, med en kuk ned i halsen og flere andre opp i ræva!

Du skal få slippe å stille spørsmål. Du skal få slippe å uttale deg i det hele tatt om barnevernet. For du er nemlig opptatt med å bli voldtatt sønder og sammen resten av livet!

Og det vi skal huske på, det er at det hele er en del av å skape sysselsetting. For å forhindre et opprør mot dagens politiske ledere.

For du må jo inn til behandling også, og bli forklart at det er deg det er noe galt med. Vi snakker da om at stortingsprestene har leid inn noen psykiatere og psykologer og leger som forklarer deg at det er deg det er noe galt med.

Som offer får du skylda for de maktovergrep du har blitt utsatt for.

Og hele denne herligheten blir altså servert av stortinget! Det er de som regisserer hele dette showet!

Godt stortingsvalg!

Helt til slutt vil jeg ønske deg et godt valg til høsten!

Bare stem i vei på de politiske partiene som ønsker å forbedre barnevernet, altså å gjøre det til en enda bedre tilbyder av andres barn til pedofile overgripere!

Stem i vei på pedofile ledere! Det har ingenting å si hvilket parti du stemmer på! Alle partiene ønsker å «forbedre» barnevernet, noe de har drevet med i alle tider!

Strengt tatt kan du bare glemme det jeg har skrevet her. For uansett hva du stemmer på ved årets stortingsvalg, så stemmer du for pedofili!

Du er da plassert i noe av den samme situasjonen som barna. For de har heller ikke noe valg! De er helt maktesløse!

Men sammenlignet med barna så har du faktisk et lite valg. Du kan bestemme deg for å ikke stemme ved årets stortingsvalg.

Det er den av-bryteren du eventuelt kan trykke på.

Men politikerne, de pedofile samfunnslederne, de står jo der og krever at du stemmer! For det er nemlig verdens undergang for dem… hvis du ikke stemmer!

For det er nemlig slik at hvis et stort nok antall personer nekter å stemme, så blir det opprør! Og da er dagens politiske ledere og partier ferdige!

Husk å stemme!

Beklager at jeg dveler ved dette. Men det er helt livsnødvendig for dagens politiske partier at du stemmer ved årets stortingsvalg!

Bare hør på politikerne trygle og be! Husk å bruke stemmeretten din… til å stemme for pedofili!

Og dette er helt sant, du stemmer for pedofili. Hele dette samfunnet er pedofilt. Det er et overgrep på barn og på barns verdier.

Man sier bare at man ønsker å forbedre ditt og datt for å få lov til å fortsette med faenskapen i noen år til.

Kan vi ikke få lov til å fortsette litt til?

Dette er hva politikerne spør om, når de minner deg om hvor viktig det er å benytte seg av stemmeretten!

Det har ingenting å si om du stemmer, men det er verdens undergang om du ikke gjør det! 🙂

For de politiske partiene er det verdens undergang, hvis du ikke stemmer. For de er altså livredde for at folk skal gjøre et opprør.

Forbrytelser skal straffes

Det som er spørsmålet her er ikke om dagens politiske ledere skal styre. Spørsmålet er bare hvilken straff de skal ha.

Vi lever nemlig i et rettssamfunn hvor de største forbrytelser skal straffes først. Dette betyr at alle andre rettssaker må vike til side, før vi har fått dømt stortingspolitikerne for de forbrytelser de har begått, som omfatter barnevernet.

Jeg vet. Barnevernet er bare en liten brikke i den samfunnsorganiserte kriminaliteten de begår, år etter år.

Og som de lover å fortsette med i kommende stortingsperiode!

Godt valg!

Jeg ønsker deg bare godt valg!

Og jeg vil at du skal vite at barna hadde ikke noe valg.

Og noe av grunnen til det er faktisk at barn og ungdommer ikke har stemmerett. Dermed får ikke de unge noen respekt.

Dermed reagerer faktisk ikke folk på at barnevernet er en tilbyder av pedofile tjenester.

Slik går det altså… når man er så stolt av å være voksen at man legger barn og ungdommer for hat!

Barn har ikke stemmerett. Dette medfører at man i dette samfunnet får en manglende respekt for barn.

Dagens barnevern er et resultat av at barn ikke har stemmerett. Her er barn fritt vilt, for barn er ikke verdt en dritt!

Vitenskap kalles det, når man setter fingeren på at det har konsekvenser når man fratar barn stemmeretten.

Vitenskap. Årsak og virkning. Jeg vet ikke om du har hørt om dette før, for du er vel så opptatt av å være stolt av å være voksen at du helt har glemt å tenke?

Det er bare et spørsmål. Du trenger ikke å svare, siden du har en kuk ned i halsen og en annen opp i ræva!

Oppsummering

Jeg ønska egentlig bare å ønske deg et godt valg. For du har jo faktisk stemmerett! For du er faktisk voksen!

Ja. Som voksen kan du gjøre som du vil!

Du kan for eksempel bestikke barnevernet for å få servert ei barnefitte som du kan voldta sønder og sammen… for å skape sysselsetting i helsesektoren… slik at partiprestene på stortinget kan unnamanøvrere det opprøret som truer på horisonten!

Poenget er da at som voksen kan du gjøre akkurat som du vil, også når du sitter på stortinget.

Plutselig så er du ikke en gang ansvarlig! Til og med pedofili har du lov til å regissere, du som er voksen!

Plutselig er det å være voksen noe som omfatter retten til å være helt uskyldig når det er du som sitter med makta og gjør hva som helst for å unngå et opprør!

Er det ikke flott å være voksen, og ha lov til å gjøre hva som helst, fordi du tross alt er voksen og er dønn saklig, dyktig og kompetent og hele pakka?

Snart slutt nå!

Jeg prøvde nettopp å avslutte. Men så kom jeg til å tenke på dette med at de pedofile overgrepene, de tar jo folk med seg hele livet!

Så jeg har jo litt problemer med å avslutte her!

Hvis man bare kunne forebygge ett eneste… ett eneste pedofilt overgrep!

Hva hadde ikke stortingsprestene gjort… for å forebygge ett eneste pedofilt overgrep i regi av barnevernet?

Du, det er bare et lite problem her. Hvis de skal forebygge noe som helst, så må de tre ut av stortinget.

Så det er det som er valget, for disse maktsyke folka som på liv og død skal styre landet, og som er villige til å gjøre hva som helst for å holde på makta.

Å undertrykke kritikk ved å undergrave enkeltindividets verdighet

Jeg vet ikke om du klarer å lese den lange overskrifta der en gang, med to voksne kuker som møtes en plass i tarmsystemet ditt.

Men dagens politiske ledere er helt avhengige av å undergrave enkeltindividets verdighet. For de må nemlig undertrykke kritikk som verdi i samfunnet. For alt de holder på med er ekstremt kritikkverdig.

Det de forstår da er at de må krenke barn sin verdighet. Men så må de gjøre det på en måte som gjør at de slipper unna med det.

Og løsningen blir da barnevernet.

Altså at man sier at man prøver å hjelpe barn, samtidig som man gjør barn rettsløse og beviser at barn ikke er verdt en jævla dritt ved å plassere dem hos regelrett onde fosterforeldre!

Barnevernet lytter ikke til barn. I en bitte liten andel av de sakene hvor det er på sin plass å lytte til hva barna ønsker, så gjør man det.

Jeg gidder ikke å oppgi referanser på dette en gang. Det finnes forskning på det og slikt.

Man lytter ikke til barna. Og det handler om å fremheve at man ikke skal lytte til et lite enkeltindivid.

Vi snakker her om at stortinget gjennom barnevernet fører en maktkamp mot kritikere.

Og når de fører den maktkampen gjennom barnevernet, så er det jo ingen som forstår hva som foregår!

Psykiatrien er en del av samme pakka!

Psykiatrien handler om samme sak, nemlig å undertrykke enkeltindividets rett til å tenke selv og ha egne meninger i så stor grad at den som i det hele tatt tenker selv og skiller seg ut, ikke er verdt en jævla dritt!

Jeg forstår hvis du synes at det ble en lang og komplisert setning, når du tross alt har en kuk som smadrer deg fra begge retninger.

Det jeg sier er at stortinget regisserer et storstilt og umyndiggjørende maktovergrep på enkeltindividet. Barn og ungdommer blir da symboler på enkeltindividet. Det frie, feilbarlige og uskyldige enkeltmennesket som er både kritisk, opprørsk og sint!

Ja, den som er sint, den som gjør opprør, den hører hjemme i psykiatrien, eller i et fosterhjem. For den er bare et lite barn, og den er bare en opprørsk ungdom!

Poenget er da at stortinget fører en krig mot kritikk gjennom en rekke verdibevisste handlinger, som omfatter barnevernet og psykiatrien.

Det er kuken til stortinget

Poenget er da at det er kuken til stortinget som går inn og ut av de knøttsmå fittene som blir voldtatt i landets fosterhjem!

Det er Erna Solberg som voldtar barn på samlebånd i barnevernets regi!

For alt man vet, så er Erna Solberg selv bestukket av pedofile nettverk. Alle bevis tyder i hvert fall på det.

Og da tar man frem Occam’s Razor og konkluderer med at Erna Solberg er bestukket av pedofile nettverk.

Alle politikere som ønsker å «forbedre» barnevernet er bestukket av pedofile nettverk.

Eller skal vi begynne å snakke på alternative forklaringer? Det har jeg nettopp gjort.

Ha et godt valg, ditt pedofile rasshøl!