Oljeberget 14: En introduksjon til Pasientreiserskandalen (PR1)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 1

Pasientreiserskandalen handler ikke i første rekke om Pasientreiser, eller om pasienter for den saks skyld. Den handler først og fremst om de politikerne som sitter på stortinget og styrer dette landet.

Pasientreiserskandalen er et vindu inn i hjertet og hodet på stortingsprestene.

Hvilke verdier har stortingspolitikerne? Hva er det de egentlig står for?

Dette er hva Pasientreiserskandalen handler om.

Hvilken skandale?

Det er en skandale at stortingsprestene er løgnere som ikke bryr seg om folk i det hele tatt! Det er også en skandale at Pasientreiser, altså en offentlig virksomhet, har inkompetente ledere.

Så Pasientreiserskandalen handler om inkompetente ledere. Inkompetente ledere som sitter på stortinget, og inkompetente ledere som jobber hos Pasientreiser.

Hvorfor gjøre inkompetente ledere til et tema?

I et demokrati skal inkompetente ledere være et tema. Og det er jobben til slike kunstnere og samfunnskritikere som meg å sørge for at inkompetente ledere er et tema.

Vi kan godt snu dette på hodet også, og spørre hva som skjer når inkompetente ledere ikke er noe tema, i den forstand at folk har en blind aksept for inkompetente ledere, og faktisk forventer at ledere er inkompetente. Det som skjer da, det er at inkompetente ledere kan styre landet, år etter år, uten at velgerne vet hva de stemmer på!

Hele grunnlaget for demokratiet er at velgerne vet hva de stemmer på! Ikke sant?

Jeg ønsker å bidra til at velgerne heretter vet hva slags ledere de stemmer på, eller lar være å stemme på, når det er valg! Så min intensjon med å varsle om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser er altså å styrke demokratiet.

Eller sagt på en annen måte: Jeg ønsker å sørge for at dette er et fungerende demokrati.

Eller jeg kan si det på denne måten også: Jeg ønsker å sørge for at dette faktisk er et demokrati!

Et minstekrav

Et minstekrav i et demokrati er at folk faktisk hater inkompetente ledere. Hvis folk ikke hater inkompetente ledere, så jatter folk med, og stemmer på omtrent hvem som helst!

En videreutvikling av demokratiet

Jeg som skriver dette er en svært nytenkende og kreativ person, kall meg gjerne også en oppfinner. Jeg er en type person som kan hente ideer rett ut av løse lufta!

Jeg mener selv at jeg er menneskehistoriens mest kreative og geniale person. Og jeg ønsker å hjelpe dette samfunnet med å videreutvikle seg som demokrati.

Et av mine smarte påfunn er at man faktisk bør kvalitetssikre hvert eneste individ som styrer landet. I dag så kan hvem som helst styre landet, noe som jeg mener er i strid med et demokrati sine grunnverdier.

For et demokrati skal nemlig være basert på vitenskap, eller en viss vitenskapelighet om du vil. Dermed må man stille visse krav, av den enkle grunn at det er vitenskapelig å gjøre det, i den forstand at det faktisk gagner samfunnet å gjøre det, fordi det «funker» å gjøre det.

Så i et demokrati må man iverksette visse tiltak og få på plass visse verdier som sørger for at ikke hvem som helst kan styre landet!

Jeg har en lang rekke geniale forslag for videreutvikling av demokratiet. Disse vil bli presentert ganske spredt, av ulike grunner.

Det jeg ønsker å presisere akkurat nå, det er at et demokrati er en rekke ulike ting og må ha visse verdier, for å rett og slett fungere. Og forresten er det helt feil at et demokrati er et folkestyre.

Dette med at demokratiet er et folkestyre, det bortfaller så fort jeg kommer på banen. For ordens skyld skal jeg nå ta for meg noen av hovedprinsippene for et demokrati. Dette handler da om at jeg ønsker å gi deg opplevelsen av at jeg kaster bort tida di, samt at denne teksten blir uforutsigbar, uoversiktlig og sinnssyk!

Det jeg gjør da er å gjøre denne teksten til et kunstverk som latterliggjør blant annet byråkratier og dagens lovgivning.

Grunnprinsipper for et demokrati

Det aller viktigste i et demokrati er at velgerne vet hva de stemmer på. Og da trenger man ikke bare ulike medier for å hjelpe velgerne med å forstå hva politikerne står for, men man trenger også helt uavhengige personer i form av kunstnere og samfunnskritikere, som hjelper velgerne med å forstå hva politikerne faktisk står for.

Jeg er en av de personene, som hjelper velgerne med å forstå hva politikerne og de politiske partiene faktisk står for!

Hei! 🙂

Et annet grunnprinsipp er som jeg har nevnt vitenskapelighet. Og dette virkeliggjøres først når man plasserer forskere og ulike eksperter på stortinget.

Så i dette nye demokratiet som jeg introduserer, så skal ikke politikerne få lov til å styre alene. For politikerne er nemlig religiøse horefitter. Forstår du?

Et politisk parti, det er en slags religion, som politikerne velger å tro blindt på, når de melder seg inn i partiet. Og når man da har slike religiøse prester til å styre landet, uten at noen med vitenskapelig bakgrunn er representert på stortinget, så undergraves vitenskapelighet som verdi i samfunnet.

Det er altså gitt at et demokrati skal være vitenskapelig, og da er ikke det noe som skjer av seg selv. Vitenskapeligheten må bygges inn i selve strukturen!

I dag er demokratiet intet mindre enn en krig mot vitenskapelighet, for religiøse prester fra partifittehelvete på jord får lov til å regjere som konger!

Beklager språkbruken!

Jeg kan godt benytte anledningen til å påpeke at det er noe alvorlig galt med dette demokratiet. Det er nemlig ikke lov til å kritisere her!

Jeg som er såpass smart, jeg forstår at hvis jeg skal teste om det er lov til å kritisere, så bør jeg gjøre det på en måte som gjør at folk ikke forstår hva jeg holder på med. Det er hva jeg nettopp gjorde.

Banning er en test av om det er lov til å kritisere! For det å kritisere, det er det samme som å banne! Man sier «Faen!». Man er sint! Det er hva man sier, det er hva man er, når man kritiserer.

Et rettssamfunn

Et demokrati skal være et rettssamfunn. Og da holder det ikke at det er et rettssamfunn på liksom!

I dag er det slik at de som styrer landet slipper unna med alvorlige forbrytelser som massemord. Dette undergraver verdiene i demokratiet til det punkt hvor folk ikke hater ondskap lenger, og til det punkt hvor folk faktisk mister rettferdighetssansen sin.

Og da har man klart å ødelegge hele demokratiet, fordi velgerne faktisk mangler rettferdighetssans og finner seg i hva som helst!

I dag blir man hjernevasket til å tro at de som styrer landet har lov til å gjøre hva som helst! Forstår du?

Dermed blir velgerne helt ukritiske til de som styrer!

Har du tenkt over dette?

Stortingsprestene finansierer forskning, og skryter av hvordan de bruker penger på forskning! Ikke sant?

Du er enig så langt, eller?

Men så kommer forskerne tilbake og sier at kjøtt er helseskadelig og dødelig. Hva gjør stortingsprestene med den informasjonen?

Plutselig er ikke stortingsprestene så interessert i forskning lenger! Og nå skal jeg forklare deg hvorfor:

Det oppstår en maktkamp mellom vitenskap og religion. Politikerne oppfatter at makten deres er truet av vitenskapen. For politikerne finansierer jo kjøttindustrien.

Hvis politikerne plutselig skal slutte å subsidiere kjøttindustrien, så betyr det at de gir fra seg makta til vitenskapen! Plutselig trenger man ikke politikere eller politiske partier lenger, for man skal jo uansett følge vitenskapen!

Politikere og politiske partier er maktsyke!

Du er sikkert klar over dette fra før, at politikere er ekstremt maktsyke. Men du har kanskje ikke tenkt over hvor langt de er villige til å gå, for å holde på makta si?

Det jeg nettopp har forklart, er at politikerne er villige til å gå over lik, for å sikre seg mest mulig makt i samfunnet!

Å subsidiere kjøttindustrien er det samme som å subsidiere tobakksindustrien. Det er et massemord!

Og i denne situasjonen som jeg beskriver nå, så skal rettssystemet, kall det eventuelt PST, gripe inn. For vi har nemlig massemordere og terrorister som styrer landet!

Er du enig i dette, at massemordere ikke kan styre i et rettssamfunn, fordi det strider mot rettssamfunnets hovedverdier?

Her ser du at et demokrati er noe helt annet enn et folkestyre. Faktisk kan du glemme at et demokrati er et folkestyre, for det er det faktisk ikke – ikke i dag en gang! 🙂

Et demokrati er imidlertid et rettssamfunn. Og da må man ta konsekvensen av det, ved å plassere massemorderne i fengsel.

Det jeg sier er at alle stortingspolitikerne har fortjent samfunnets strengeste straff, fordi de er massemordere hele hurven!

Subsidiering av kjøttindustrien er vel å merke bare ett eksempel, på et massemord som stortingsprestene begår.

Her ser du hvordan demokratiets hovedprinsipper skal anvendes, og faktisk medfører at demokratiet er alt annet enn et folkestyre.

Folket ønsker at de som styrer her i dag skal styre, men rettssamfunnet skal da gripe inn og sørge for at folkets vilje ikke blir hørt!!!

Selv om hele folket ønsker å sitte og proppe innpå subsidiert kjøtt, så hjelper ikke det. For et demokrati er uansett et rettssamfunn og skal uansett være basert på vitenskapelighet. I tillegg skal sannheten være hovedverdien i et demokrati, kan man si.

Dermed betyr det fint lite hva folket mener!

Her ser du hvor smart jeg er, og hvor dum du er! Slik kan det gå, når en person som er så utrolig dum som deg møter et geni!

Oi da! Et demokrati er alt annet enn et folkestyre!

Poenget er da at folket ikke nødvendigvis skal få viljen sin.

Menneskerettigheter

Som du sikkert husker, så ønsker jeg å gi deg opplevelsen av at jeg kaster bort tiden din og at jeg ikke kommer til saken. Og det handler om at jeg gjør denne teksten til et kunstverk. Et kunstverk som kopierer og latterliggjør dette samfunnet!

Som jeg nettopp har sagt, så er et demokrati et rettssamfunn. Men det man ser er at rettssamfunnet ikke kommer på banen, selv om de som styrer er massemordere!

Man kan da si at rettssamfunnet ikke akkurat kommer til saken. For rettssamfunnet later som om det er enkeltindividet som er den største forbryteren her, når det faktisk er stortingsprestene som er de største massemorderne, de største forbryterne!

Rettssamfunnet, rettssystemet, kommer ikke til saken! Forstår du dette?

Og vi kan også si at dette demokratiet ikke kommer til saken, når man lar massemordere styre landet!

Da skal jo ulike instanser og uavhengige personer komme på banen og sørge for at velgerne vet hva de stemmer på, samtidig som altså rettssystemet skal komme på banen og rydde massemorderne inn i fengsel!

Dette er det at jeg latterliggjør nå, ved at det kan se ut som om jeg ikke kommer til saken, ved at jeg snakker på alt annet enn Pasientreiser her.

Varsling som kunst

Dette demokratiet har avsporet fra hva et demokrati egentlig skal være. Dette ønsker jeg å latterliggjøre. Du kan si at det da er jobben min å latterliggjøre dette, for jeg er jo en kunstner!

Og hva er forresten kunst?

Som det geniet som jeg er, så kommer jeg ikke bare for å revolusjonere demokratiet. Jeg ønsker også å revolusjonere kunsten. Så la meg nå gjøre dette, som en liten avsporing her:

Kunst er en lek rundt sannheten. Det er kunstneren selv som bestemmer hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Samfunnet skal ikke bestemme hva som er kunst og hva som ikke er kunst, for da dikterer i virkeligheten samfunnet kunstnere. Og det blir helt feil. For kunstnere skal være helt uavhengige fra samfunnet, flertallet og samfunnets ledere og autoriteter!

Så det er helt opp til en selv å bestemme hva som utgjør kunst. Hva som helst kan være kunst!

Og jeg har altså bestemt at når jeg varsler om kritikkverdige forhold på stortinget, først og fremst, og sekundært om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, så gjør jeg dette som kunstner.

Og hva er forresten et demokrati?

Et demokrati er en lek rundt sannheten. Dette skyldes kort og godt at sannhetssøken skal være hovedverdien i et demokrati. Og sannhetssøken er kun en søken etter sannheten, når det er en lek!

I det øyeblikket at man ikke lenger leker, så har man blitt så alvorlig, voksen, undertrykt og regelstyrt at det man holder på med langt fra kan kalles for tenkning, eller sannhetssøken!

Når sannhetssøken ikke lenger er en lek, så gjentar man bare ting man har tenkt før. Dermed tenkes det ikke i det hele tatt! Og da kan man fint si at man ikke søker etter sannheten. Man søker bare etter det man allerede vet!

Og poenget er da at sannhetssøken må være en lek for at det i det hele tatt skal være sannhetssøken.

Og da blir altså kunst helt sentralt i et demokrati, for kunst er nettopp en lek rundt sannheten. Du kan si at kunst er en reise inn i fantasiens og symbolikkens verden, og tilbake, som fungerer som en måte å tenke på, en form for sannhetssøken.

Og styrken til kunsten er nettopp dens lekenhet og fantasifullhet! Så kunstens rolle i et demokrati er kort og godt å sørge for at demokratiet faktisk er et demokrati, ved å sørge for at sannhetssøken faktisk er sannhetssøken.

En beklagelse mens du venter på at jeg skal komme til saken…

Jeg må nesten beklage at jeg bruker litt mange ord på å få sagt ting. Men det er en latterliggjøring av dagens byråkratier og lover!

Du har sikkert fått vedtaksbrev fra et offentlig byråkrati. Da vet du hva jeg snakker på. Man bruker mange flere ord enn det som er nødvendig.

Og dette aksepterer folk. Men jeg ønsker å presse deg til å ikke akseptere det, ved at jeg rett og slett bruker altfor mange ord på å få sagt ting, jeg også!

Da først, når en kunstner gjør noe, da først. Jeg bare sier det, at da først innser folk at det er galt!

For så mye hater man kunstnere i dette landet! Og så mye respekterer man byråkratier og de onde lederne som skaper byråkratiene, i dette landet!

Forstår du? De aller fleste vil klikke, når de leser mine tekster, fordi jeg er en kunstner!

Folk vil legge meg for hat, og slutte å lese tekstene mine! Det skyldes at jeg er en kunstner, og folk hater faktisk kunstnere i dette landet!

Hadde jeg vært statsminister eller offentlig ansatt, så hadde folk jattet med og akseptert alt jeg holder på med, blant annet fordi de ser at alle andre aksepterer det også!

Kan jeg avspore litt til?

Jeg vet inderlig godt at jeg egentlig skulle snakke på Pasientreiser her, okay? Men som du sikkert har oppfattet nå, så ønsker jeg å avspore. Bare for å teste om du klikker!

Vel å merke så stemmer du for at dagens byråkratier skal fortsette, hver gang det er valg! 🙂

Det du sier da, det er at du elsker byråkratier, og det å kaste bort tida til folk ved å bruke altfor mange ord!

Er det tidkrevende å forholde seg til et byråkrati? Jeg bare spør!

Ja. Derfor er det tidkrevende å lese mine tekster også!

Husk at jeg er en kunstner, som selv bestemmer hva som utgjør kunsten min. Og det er jobben min som kunstner å latterliggjøre samfunnet og dets ledere ved å påkalle meg samfunnets hat!

Jeg driver med hatforskning!

Jeg gjør tusen ting på en gang, så mange ting på en gang at jeg aldri kan få forklart alt jeg gjør. Og jeg bestemmer altså selv at det er det jeg gjør!

Halvveis nå!

Jeg kan betrygge deg med at vi er omtrent halvveis i denne teksten nå.

Hva skjer hos Pasientreiser nå?

Jeg har en tidligere kollega som varslet om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, på bloggen sin. Dette skjedde i mai i år. Da tok det Pasientreiser under ett døgn å fange opp på bloggen hennes!

Hun brukte ikke en gang ordet Pasientreiser!

Du kan banne på at alarmen går hos Pasientreiser nå, for dette innlegget plukker de opp på i løpet av noen små timer!

Og jeg er fullt klar over det. Derfor har jeg det ikke travelt med å komme til saken her. Hvis du forstår?

🙂

Jeg har det ikke travelt!

Jeg har det ikke på noen måte travelt med å komme til saken her!

Lederne hos Pasientreiser er sinnssyke

Min erfaring, og andres erfaring, er at lederne hos Pasientreiser er sinnssyke. Og slik er det jo med de aller fleste virksomheter og ledere i dag, at de i praksis er sinnssyke. Særlig når de opplever at det varsles om kritikkverdige forhold, ikke sant?

Plutselig blir det et spørsmål om å leve eller dø, for virksomheten! For hjelp! Noen varslet om kritikkverdige forhold! Hjelp!

🙂

Pasientreiser setter nå juristene sine i sving, kontakter advokater, og undersøker hvordan de bør gå frem, når historiens største geni varsler om kritikkverdige forhold i drittvirksomheten deres!

Merk nå at dette er et kunstverk. Alt jeg gjør her utgjør kunstneriske virkemidler. Jeg er ikke ansvarlig for andre personers tolkninger av min kunst!

Forstår du dette? Pasientreiser ønsker å hoppe bukk over det faktum at dette er kunst. De ønsker å «glemme» at dette er kunst.

At denne teksten og alt det jeg kommer til å skrive om Pasientreiser utgjør kunst, det ønsker Pasientreiser å se bort fra. Slik at de kan snakke på noe annet!

De ønsker å få ballen over på det de mener er sin arena! Og det er nettopp det jeg ønsker!

🙂

For jeg er en kunstner, som har som jobb å dokumentere sannheten om dette demokratiet! Her er det ikke lov til å informere velgerne om hva stortingsprestene faktisk står for!

(Beklager dette, jeg har det med å sitere meg selv, blant annet for å fremheve at jeg godt kan siteres.)

Dette er hva denne varslingen min handler om! Det er stortingsprestene som har skapt Pasientreiser, blant annet ved at de har vedtatt lovgivningen innen pasientreiser.

Stortingspolitikerne har også satt en standard for ledelse som gjør seg gjeldende også hos Pasientreiser!

Jeg informerer velgerne om hva de faktisk stemmer på, når det er valg! Og dette mener Pasientreiser at jeg ikke har lov til!

Som sagt. De ønsker hele tiden å snakke på noe annet! De ønsker for det første ikke å anerkjenne at jeg er en kunstner. For de nekter å tolke det jeg gjør som kunst!

Dernest nekter Pasientreiser å anerkjenne at jeg gjør jobben min som kunstner i dette demokratiet, ved å informere velgerne om hva stortingsprestene faktisk står for!

For Pasientreiser, så handler dette bare om dem og deres kontrollbehov, deres rykte, deres status, og deres arbeidsplasser!

Merk altså dette. At når jeg varsler om kritikkverdige forhold hos Pasientreiser, så er dette tusen ulike ting på en gang. Men Pasientreiser selv, de ønsker kun å fokusere på visse ting!

De kommer for eksempel aldri til å innrømme at de er såpass inkompetente som ledere selv, fordi de ganske enkelt følger stortingsprestenes eksempel! Dermed nekter de å delta i den debatten som jeg starter! De ønsker ikke på noe punkt å gå inn på det sporet, for arbeidsgiveren deres er jo stortinget, og man har ikke lov til å kritisere arbeidsgiveren sin her!

Det er ikke særlig modent eller kompetent, når man rett og slett må reservere seg fra å delta i den debatten som pågår, eller hva?

Er det ikke noe som lederne hos Pasientreiser burde uttale seg om? Altså om de selv er inspirert av stortingsprestene!

Landets øverste ledere setter standarden

Det jeg påstår er at de øverste lederne setter standarden for ledelse i hele landet. Dermed blir alle lederes inkompetanse symptomatisk på stortingsprestenes inkompetanse.

Forstår du hva jeg sier? Beklager at jeg bruker litt mange ord på å få sagt dette! Beklager at jeg gjentar meg en del også!

Jeg beklager og beklager… for jeg er jo bare en kunstner!

Hva gjelder saken?

La meg nå komme litt til saken her, okay?

Som jeg har sagt, så er lederne hos Pasientreiser inkompetente. Og ingenting avslører det så godt som at noen varsler om kritikkverdige forhold!

Da oppfører lederne hos Pasientreiser seg som politikere! De tar null selvkritikk, og prøver å gi noen andre skylda!

De oppfører seg veldig likt politikere. De jobber livet av seg for å ha et finpolert ytre. Derfor er varsling helt uakseptabelt hos Pasientreiser!

Lederne hos Pasientreiser har den samme personligheten, den samme personlighetsforstyrrelsen, som stortingsprestene. Lederne hos Pasientreiser er maktsyke, selvopptatte og kyniske! Akkurat som de rasshøla, løgnerne og massemorderne som styrer landet!

Samfunnskritikere – har vi det i dag?

La meg nå utdype dette litt, bare for å kaste bort tida di!

🙂

I et demokrati trenger man helt uavhengige samfunnskritikere, som får lønn per tiår eller for enda lengre perioder. Poenget er da at samfunnskritikere skal være helt uavhengige fra samfunnet, flertallet og samfunnets ledere.

Er det ikke litt rart at samfunnskritiker ikke er en profesjon her i dag? En profesjon som er helt uavhengig slik jeg beskriver!

Og er det ikke litt rart at kunstnere er underlagt staten, og jobber som slaver? Kunstnere får stort sett stipender for noen få år av gangen. Eller de må ha bevist at de ikke utgjør noen trussel. Da kan de kanskje få støtte for litt lenger perioder!

Og poenget er da at kunstnere ikke får lønn. De får kun en form for sosialstønad som de uansett har krav på.

Sannsynligvis sparer staten penger på å lure kunstnere til å søke om kunstnerstipender i stedet for å søke om sosialstønad, okay?

🙂

Dette som jeg beskriver nå, det er ingen tilfeldighet. Stortingsprestene har bestemt at det skal være slik! For de ønsker at kunstnere skal være samfunnets laveste kaste!

Dagens kunstnere lever under helt ekstreme forhold. Ikke får de lønn, og ikke tolkes kunsten deres, heller! Dermed har ikke kunstnere ytringsfrihet!

Merk dette, at kunstnere først har ytringsfrihet når kunsten deres tolkes! Dette samfunnet tolker faktisk ikke kunst!

Så kunstnere har blitt nøytralisert. Og det skyldes at landet ledes av onde og maktsyke personer som fører en maktkamp mot kunstnere!

Merk dette!

Kunstnerstipender er en maktkamp. At kunst ikke tolkes er en maktkamp!

Tror du ikke at det er politikernes jobb å sørge for at kunst tolkes???? 🙂

Viktig å merke seg

Det er jobben deres å sørge for at alt er i sin skjønneste orden, på alle områder! Det er altså politikerne selv som har bestemt at kunstnere ikke skal ha lønn, samt at kunsten deres ikke skal tolkes.

Det hele er en maktkamp! En maktkamp som politikere fører mot kunstnere!

Vi snakker da kort og godt om at landets øverste ledere er helt sinnssyke, er anti-sosiale og maktsyke til tusen, og faktisk hater kunstnere! Og de som styrer hos Pasientreiser er samme sorten!

Slik går det når man har onde og maktsyke ledere til å styre i et samfunn. Da blir ledere generelt onde og maktsyke!

Pasientreiser hater varslere og kunstnere

Poenget mitt er altså at Pasientreiser hater varslere, hater kritikk og hater kunstnere. Fordi de som styrer hos Pasientreiser har den samme personlighetsforstyrrelsen som stortingsprestene.

Pasientreiser kommer til å prøve å si at jeg er respektløs overfor dem. Men hvem er det egentlig som hater hvem?

De hater meg fordi jeg forteller sannheten, og fordi jeg varsler, og fordi jeg er en kunstner!

Lederne hos Pasientreiser har en personlighet som gjør at de kategorisk hater kunstnere og varslere!

Når ledere er politikere

Jeg snakker litt på at dagens ledere ligner litt for mye på politikere! Ikke noe stygt sagt om landets øverste folkevalgte ledere, men… 🙂

En ting som kjennetegner denne personlighetstypen som styrer landet, det er at den er svært bevisst på at den må lyve for å slippe unna med det den holder på med.

Erna Solberg er smellfet og fører en helsepolitikk som er et massemord. Nettopp derfor ser man titt og ofte at Erna Solberg møter opp på idrettsarrangementer. Hun prøver da å lyve om hva hun står for!

Slik er det med ledere i dette landet generelt. De har nemlig den samme personligheten som stortingsprestene!

De er helt bevisst på at de må lyve for å slippe unna med det de holder på med. Og dermed har de spesialisert seg på å lyve! De har funnet tusen ulike måter å lyve til verden på!

Vi snakker da om slike ting som å være pent antrukket, å bruke de rette ordene og vendingene. Og generelt prøver de å fremstå som politikere, fordi de vet at folket har en blind aksept for politikere, og godtar at politikere lyver på utallige måter og er helt uansvarlige!

Så det som Pasientreiser kommer til å gjøre nå, i den grad dette blir en mediesak, det er at de kommer til å prøve å fremstå som politikere. Det gjør de for å appellere til folkets blinde aksept for at politikere lyver og bedrar!

Pasientreiser vet at hvis de kan oppføre seg som politikere, så vil folk bli helt ukritiske til det de holder på med!

Pasientreiser vil da kontakte egne medierådgivere som gir dem råd om hvordan de kan fremstå som politikere!

Forstår du logikken her? Folk har falt til ro med at politikere er løgnere, massemordere og bedragerske svin! Folk stemmer jo faktisk på politikere!

Derfor blir det et poeng i seg selv for Pasientreiser å fremstå som politikere. Da gir de seg selv lov til å lyve og bedra. Alle skjønner da hvorfor de lyver og bedrar, for de er jo tross alt politikere!

Og alle forstår hvorfor de er så maktsyke, og ikke på noen måte tar selvkritikk! For de er jo faktisk politikere!

Så det går altså inn i underbevisstheten din, at Pasientreiser består av politikere. Og da lures du til å bli helt ukritisk til det de holder på med!

Et trumfkort!

Det å fremstå som en politiker er et trumfkort som man kan bruke til å blende hele befolkningen med. Og de rådgiverne og lederne hos Pasientreiser som eventuelt nå skal uttale seg i saken, de får altså råd fra egne medierådgivere, som hjelper dem med å oppføre seg som politikere.

For når man oppfører seg som politiker, så har man faktisk lov til å lyve og bedra!

Og det interessante er at politikere og ledere kan holde på slik inn i evigheten. Men når jeg som er en jævla kunstner gjentar denne sannheten et par ganger, så blir det én gang for mye!

Poenget er da at politikerne, de setter standarden. Og den lederen som kopierer politikerne, den oppfattes som en uangripelig autoritet. Og det er slike ledere man ønsker i dette landet. Og da snakker vi om ledere som har personlighetsforstyrrelser fra helvete!

Maktsyke ledere som har en helt sinnssyk nulltoleranse for kritikk og varsling!

Derfor har vi denne varslingssaken!

Jeg ønsker bare å presisere at Pasientreiserskandalen eksisterer fordi stortingsprestene har satt en helt sinnssyk og kriminell standard for ledelse i dette demokratiet, en standard som har ødelagt hele arbeidslivet!

Synderne sitter på stortinget! Jeg varsler om dette! Dette er det jeg varsler om!

Lykke til med å saksøke meg!

Helt på tampen her så ønsker jeg Pasientreiser lykke til med å saksøke meg! Lykke til med å saksøke en kunstner og samfunnskritiker for å varsle om at de folkevalgte har en dyptgripende inkompetanse som har ødelagt hele samfunnet!

KJØR DEN SETNINGEN DER INN OG UT AV FITTA DERES TIL DET GÅR FOR DERE, MØKKAFITTER!

Faen!
Fitte!
Faen!
Fitte!
Møkkafitte!

Slik som dette står lederne hos Pasientreiser å banner til ansatte, så fort de varsler om kritikkverdige forhold.

«Faen, fitte, faen, fitte! Møkkafitte!» Dette er de ordene som kommer ut av munnen på lederne hos Pasientreiser, så fort noen varsler om interne kritikkverdige forhold!

Og det de ønsker å gjøre nå, det er å gå ut i media, og synge disse glosene utover hele landet!

De banner og kaller meg ei møkkafitte, for jeg er nemlig en forpult varsler, og en helvetes kunstner!

De kaller meg ei møkkafitte. De kaller meg ei møkkafitte. Bare hør etter på hvordan de ordlegger seg!

Husk at dette er personer som får hjelp av rådgivere til å ordlegge seg slik at man slipper unna med det man holder på med! Så de får altså hjelp fra medierådgivere til å kalle meg ei møkkafitte!

JEG ER EI MØKKAFITTE!

Tror du meg ikke?

I lys av tidligere adferd, så kaller Pasientreiser meg allerede nå for ei møkkafitte!

Jeg hører i hvert fall disse ordene:

Faen!
Fitte!
Faen!
Fitte!
Møkkafitte!

Jeg sier det. Hos Pasientreiser er det etablert… at en varsler… er ei møkkafitte!

I det øyeblikket du varsler, så hører du de nevnte ordene!

Politikerne avslører seg

Merk nå at Pasientreiser kommer til å anklage meg for å banne. Og det var bare det jeg ønsket å høre… at de innrømmer sin egen forbrytelse!

Husk nå dette. Pasientreiser er eksperter på å lyve. De kommer til å lyve om at de ikke banner i det hele tatt, ved å bruke et finpolert språk!

NEIDA, DE BANNER IKKE! 🙂

De kaller bare i lys av tidligere adferd enhver varsler for ei jævla møkkafitte!

Er det slutt nå Eldar?

Nei. Jeg har knapt kommet i gang.

Dette er et kunstverk. Jeg er en kunstner, og jeg lar meg ikke på noen måte diktere av dette samfunnet, av rettssystemet eller av Pasientreiser!

Jeg forbeholder meg retten til å debattere også rettssystemet! Og loven!

Ingenting i et demokrati skal være udiskutabelt. Og jobben min som kunstner er å sørge for at det er slik.

Så jeg kommer til å tre hele rettssystemet ned på kuken min. Jeg kommer til å fittekjøre enhver advokat som på noen måte prøver seg!

Jeg er kunstneren! Jeg har alle rettigheter! Det er min jobb å dokumentere sannheten om samfunnet! Det er min jobb å avsløre samfunnets hat for varslere, samfunnskritikere og kunstnere… ved å påkalle meg samfunnets hat!

Jobben min som kunstner er å fremprovosere reaksjoner på kunsten min. Jobben min er å bli saksøkt!

Så jeg kommer til å kjøre på så hardt som jeg må for å bli saksøkt av Pasientreiser! For det er jobben min å gjøre det! Det er nemlig jobben min å dokumentere at dette samfunnet hater sannhetssøken, og at dette ikke er et fungerende demokrati!

Alt på en gang

Før jeg avslutter dette innlegget, så ønsker jeg å presisere at det ene ikke utelukker det andre. Jeg er ærlig på det.

Samtidig som jeg skal gjøre alt i min makt for å bli saksøkt av Pasientreiser, blant annet fordi jeg ønsker å debattere en rekke aspekter av rettssystemet, så vil jeg også kjøre knallhardt for å sikre at jeg aldri blir saksøkt!

Jeg har en lang rekke metoder som sikrer at jeg aldri vil bli saksøkt av Pasientreiser! Og enkelte av de metodene er faktisk helt nye!

🙂

Jeg kommer til å sprenge dette samfunnet til helvete!

Og da må dere alle sammen gjerne dokumentere dette samfunnets hat for kunst og samfunnskritikk, ved å sitte der og si at «Det der er ikke kunst!» og «Det der var bare tull!».

Jeg er et geni. Jeg revolusjonerer dette demokratiet.

Og jeg har ikke noe ønske om å bli respektert eller akseptert! Jeg ønsker snarere å dokumentere dette samfunnets hat for varslere, sannheten og demokratiets hovedverdier generelt!

Noen som vil ha kuk?

Kom igjen! Er det noen som vil ha kuk! Er det noen som vil klikke totalt, og late som om dette ikke er et demokrati hvor det skal være lov til å fortelle sannheten om INKOMPETENTE LEDERE?

Du skal få så mye kuk at du ikke orker mer kuk!

🙂

Er det lov til å fortelle sannheten?

La meg bare ta et eksempel, når jeg først er inne på dette:

I DETTE SAMFUNNET VET DU IKKE PÅ FORHÅND OM DET DU GJØR ER «KRIMINELT». DU MÅ VENTE PÅ RETTSSAKEN!

Forstår du at dagens rettssystem er helt sinnssykt, når det dømmer folk for å ha gjort noe galt, når vedkommende på forhånd umulig kunne vite om det var rett eller galt?

Siden du som leser dette sannsynligvis har intelligensen til en gjennomsnittlig velger, så må jeg nesten spørre deg: Forstod du hva jeg nettopp forklarte?

Jeg prøvde å forklare at man ikke kan dømme noen for å ha gjort noe galt, når vedkommende på forhånd umulig kunne vite at det var galt!

Slik er det i denne typen saker, hvor noen forteller viktige sannheter som velgerne trenger å høre. De man kritiserer vil prøve å straffe den som fortalte sannheten, selv om den som fortalte sannheten umulig kunne vite på forhånd, om det var galt å fortelle sannheten!

Høres dette dumt ut? At jeg snakker på at det ikke nødvendigvis er lov til å fortelle sannheten?

Høres det ut som et flott demokrati – når det ikke nødvendigvis er lov til å fortelle sannheten?

Høres det ut som et flott rettssamfunn – når du kan bli dømt for å ha gjort noe galt, uten at du kunne vite på forhånd at det var galt?

Oi da! Jeg må vente til etter rettssaken… for å finne ut om det jeg gjør her er galt!

🙂

Dette er det samfunnet vi lever i! Et samfunn som har null respekt for sannheten! Et samfunn som har null respekt for enkeltindividet! Et samfunn som har null respekt for kunstnere, og et samfunn som har null respekt for varslere!

Hvor er lønna mi?

I fremtiden vil man umiddelbart utbetale en fet lønn som dekker flere år, så fort noen har en solid varslingssak.

Å være varsler er å gjøre en jobb for demokratiet. Hvor er millionlønna mi? Hvor er milliardlønna mi?

Jeg gjør den aller viktigste jobben her! Hvor faen er lønna mi?

Dette er det samfunnet vi lever i. Et samfunn som hater varslere. Et samfunn som bruker rettssystemet til å korsfeste varslere!

Merk nå dette, at når en varsler blir korsfestet i rettssystemet, så dokumenterer varsleren da samfunnets hat for varslere. Dermed gjør varsleren en jobb, og den jobben er verdt milliarder av kroner, og skal derfor lønnes!

HVOR FAEN ER LØNNA MI?????

Det er bare et spørsmål. 🙂

Et drittsamfunn!

Dette samfunnet er rett og slett en eneste stor løgn! Dette samfunnet handler ikke om de tingene som det påstår at det handler om!

Rettferdighet er aldri noe tema i en norsk rettssak. Det er bare et spørsmål om hvorvidt man har brutt loven!

Det er helt latterlig! Man spør aldri hva du faktisk har fortjent! Det handler bare om loven, ikke om rettferdighet!

Som du sikkert skjønner, så er dette såkalte demokratiets rettssystem noe som jeg ønsker å debattere!

Faktisk er det jobben min som kunstner å gjøre det!

Har jeg gjort meg forstått?

Dette samfunnet kommer aldri til saken. Derfor gjorde ikke jeg det heller, i dette innlegget.

I dette innlegget som egentlig skulle handle om Pasientreiser.

Oljeberget 13: Jeg ønsker Ann Helen Nilsen velkommen som superhelt

Ankomsten til en superhelt som Ann Helen Nilsen blir selvsagt varslet på forhånd. Særlig når jeg som på sett og vis er velkomstkomitteen er her på forhånd.

Jeg driver her og ønsker Ann Helen Nilsen velkommen. Det er det disse tolkningene er. Men så var jeg her i fjor og annonserte Ann Helen Nilsen sin ankomst. Og jeg tenkte at jeg nå skulle forklare dette i detalj.

Varsler ankomsten

I dette kunstverket som jeg nå skal tolke, så varsler jeg Ann Helen Nilsens ankomst. Dermed sier jeg ifra på forhånd, altså før tiden.

Hvordan ville du informert om at du sier ifra før tiden, hvis du var en kunstner?

Nå vet jeg ikke hvordan du ville ha gjort det. Men jeg gjør det ved å bruke tallet 10, som uttales som ordet «tid» når man ikke uttaler d’en.

10 = ti = tid

Og når du nå vet at jeg bruker tallet 10 for å si ordet tid, hvordan ville du har brukt tallet 10?

Jo. Hvis du hadde vært intelligent, så hadde du trukket fra 10. Slik at du kommuniserer noe om «før tiden».

Et eksempel

La meg nå illustrere dette med et eksempel. Ann Helen Nilsens navn tolkes som flere ulike tall, blant annet 1814. Her er forklaringen på dette:

Ann Helen Nilsen = AHN = 1814

Som du sikkert vet er bokstaven A den første i alfabetet, og bokstaven H er den 8., og bokstaven N er den 14. Derfor står initialene til Ann Helen Nilsen for tallet 1814, som for øvrig tolkes som «grunnloven».

Det hun lærer bort er den nye grunnloven her, nemlig sannhetssøken. Eller Make Up Sex om du vil, som er hennes helt spesielle form for sannhetssøken.

Poenget er da at hvis jeg ønsker å varsle om Ann Helen Nilsens ankomst, på forhånd, altså før tiden, så ville jeg ta tallet 1814, og så trekke fra 10, for å fremheve at jeg sier ifra om hennes ankomst «før tiden». På forhånd.

Du får da følgende:

1814 før tiden = 1814 – 10 = 1804

Så hvis jeg ønsket å være helt presis på at jeg sier ifra på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst, så ville jeg altså ha brukt tallet 1804.

Et annet eksempel

La meg nå ta et annet eksempel. Jeg kunne likeså godt ha brukt tallet 100, for å henvise til Ann Helen Nilsen.

Nå vet jeg ikke om du har lest mine redegjørelser for at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman. Men tallet 100 betyr at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

For Ann Helen Nilsen er født på denne datoen:

16.06.78 = 16 + 6 + 78 = 100

Det er slik jeg alltid tolker datoer. Jeg summerer tallene. Så fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen betyr 100.

Det betyr for øvrig at hun er det vi leter etter, for tallet 100 tolkes rent kunstnerisk som «100 prosent match».

Og samtidig så sier Wonder Woman dette tallet, når hun inntar sin Power Stance, som vist på dette filmklippet.

Merk for øvrig at Wonder Woman inntar Power Stance 44 sekunder inn i denne traileren, og at tallet 44 kan tolkes som en gjentakelse av navnet til Ann Helen Nilsen, noe jeg forklarer helt på slutten av dette innlegget. Du kan for øvrig tolke de kryssede armene som et gangetegn, som kan tolkes som «gjentakelse», fordi man gjentar noe når man ganger det. Og dermed informerer Wonder Woman i denne traileren om at hun gjentar navnet til Ann Helen Nilsen, når hun inntar Power Stance 44 sekunder ut i denne traileren. Budskapet til Wonder Woman i denne filmen er altså at du ikke hører etter når hun sier at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

For hun må nemlig gjenta seg.

Og bare for å spikre dette, så kan du se på det stillbildet som vises før man starter filmen. Det viser Wonder Woman med 4 kontaktpunkter mot Jorden – begge føttene, det ene kneet og sverdet. Samtidig står Jorden for tallet 4, fordi den har 4 himmelretninger (nord, sør, øst og vest). Dermed gjentas tallet 4 før traileren starter, noe som er en direkte henvisning til tidspunktet 44 sekunder ut i filmen der hvor Wonder Woman inntar sin Power Stance og dermed oppgir tallet 100, som også henviser til Ann Helen Nilsen (noe som blir forklart lenger ned i dette innlegget).

Poenget er da at tallet 44, som er en gjentakelse av navnet til Ann Helen Nilsen, det oppgis før traileren starter og markeres etter 44 sekunder da Wonder Woman inntar sin Power Stance, som i seg selv er et symbol som nettopp peker i 4 retninger samtidig som det er et gangtegn og som dermed kan tolkes som tallet 44 fordi ganging er gjentakelse, slik at Power Stance snakker på tallet 4 og gjentakelse og dermed kan tolkes som tallet 44. Dermed oppgis tallet 44 gjennom Power Stance nøyaktig 44 sekunder ut i filmen, noe filmen allerede varslet om på forhånd.

Dermed gjentas gjentakelsen av navnet til Ann Helen Nilsen, samtidig som det varsles på forhånd om at det vil skje. Og det blir da en ekvivalent til dette innlegget, som nettopp forklarer at jeg varslet på forhånd om Ann Helen Nilsen sin ankomst som Wonder Woman, en helt spesiell superhelt.

Budskapet er dermed at folk ikke hører etter, for ting blir nemlig varslet på forhånd, samtidig som de blir gjentatt ekstremt mye.

Kort oppsummert: Universet både varsler på forhånd og gjentar seg mye, fordi folk ikke hører etter. Det er altså ingen hemmelighet at folk ikke hører etter. 

Tilbake til saken:

Power Stance kan tolkes som er gangetegn. Og så betyr WW det samme som to sett med 5-tall, slik som dette:

WW = 55 55 = 10 10

Poenget er da at en W inneholder to romerske 5-tall og derfor tolkes som tallet 10. Dermed betyr WW, initialene til Wonder Woman, rett og slett to 10-tall.

Og når Wonder Woman inntar sin Power Stance, ved å krysse underarmene, så forklarer hun hva du skal gjøre med de to 10-tallene. Du skal gange dem:

WW = 10 10 = 10 x 10 = 100 = Ann Helen Nilsen

Og så må vi huske på at når Wonder Woman krysser underarmene sine i Power Stance, så får hun magiske krefter i armene sine. Og det er en henvisning til at Ann Helen Nilsen er healer.

Poenget er i hvert fall at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman, den virkelige superhelten om du vil.

Og bare for å komme tilbake til dette med å trekke fra tallet 10, så får man jo tallet 90, når man trekker fra tallet 10:

100 varsle på forhånd = 100 før tiden = 100 -10 = 90

Så jeg kunne likeså godt tatt utgangspunkt i tallet 100 som tallet 1814, og så trukket fra 10 på det tallet. Hvis jeg altså ønsket å varsle om Ann Helen Nilsens ankomst… si ifra før tiden altså.

Dette ble bra!

Jeg innser nå at det å bruke tallet 100, det funker jo perfekt. For jeg oppgir da tallet 90… for å informere om at jeg varsler om Ann Helen Nilsens ankomst på forhånd.

Henger du med? Tallet 100 betyr Ann Helen Nilsen. Så hvis jeg oppgir tallet 90, så oppgir jeg tallet 100, men sier samtidig ifra om at jeg varsler på forhånd, før tiden.

Det er dette jeg har forklart over her. Tallet 10 betyr tid. 10 mindre betyr «før tiden». Dermed betyr 10 mindre at man varsler på forhånd.

Men det som er litt festlig, det er at hvis jeg hadde valgt å bruke tallet 100, så bruker jeg jo faktisk tallet 90, for å forklare at jeg varsler på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst. Og tallet 90 er jo i seg selv et kunstverk, som nettopp handler om Ann Helen Nilsen:

90 = 9 0 = 66 0 = sirkel rundt tallet 66 = sirkel rundt Ann Helen Nilsens navn

Som jeg har forklart i andre innlegg, så tolker jeg tallet 9 som tallet 66, i tilknytning til Ann Helen Nilsen. Dette har å gjøre med at navnet til Ann Helen Nilsen blant annet tolkes som tallet 66.

Og tallet 9, det er jo et 6-tall. Men så er jo det 6-tallet snudd opp ned. Dermed må man snu det rundt, slik at det blir riktig. Og da har man først oppgitt et 9-tall, som er et 6-tall. Og så oppgir man et rettvendt 6-tall etterpå, når man snur 9-tallet riktig vei. Og da har man faktisk oppgitt tallet 66, ved å oppgi tallet 6 to ganger.

Så en klovn, som skal prøve seg på å tolke tallet 9, den vil prøve å rette på tallet, siden det er snudd opp ned, og deretter anerkjenne man har oppgitt tallet 6 to ganger, altså tallet 66.

Og jeg er jo en klovn. Og Ann Helen Nilsen er en klovn. Så da blir det slik, for det er da kunstneriske grunner til å være en klovn, når man tolker ting i tilknytning til Ann Helen Nilsen.

Men bare for å komme tilbake til poenget her, så står tallet 66 for Ann Helen Nilsen. Og tallet 90 kan rett og slett tolkes som tallet 66 med en sirkel rundt.

Dermed er tallet 90 i seg selv meningsfylt. For det er i seg selv en bekreftelse på at det er Ann Helen Nilsen man snakker på.

En liten oppsummering

La meg nå oppsummere dette lille tankeeksperimentet mitt. Jeg har gitt noen eksempler på hvordan man kan informere om at man varsler om Ann Helen Nilsen sin ankomst. Og jeg har tatt utgangspunkt i tallene 1814 og 100, og foreslått at man kan bruke tallene 1804 og 90 til å informere om at man varsler på forhånd om Ann Helen Nilsens ankomst.

Hvis jeg hadde vært en skikkelig klovn, så hadde jeg kommet i fjor, altså i 2016, og oppgitt tallene 1804 og 90. For Ann Helen Nilsen ankom jo i år, i 2017. Slik sett hadde jeg da sagt ifra på forhånd om hennes ankomst, og gjort det klart at det var det jeg gjorde.

Det hadde blitt litt sånn formelt, det da. Å gjøre det på den måten. Og det ville da sagt noe om hva slags superhelt hun er, nemlig den aller største.

Optimalt sett

Bare for å fortsette litt langs dette sporet, så kunne jeg valgt å bruke Oslos Bratteste, altså bokstaven O og B, OB. Ikke sant?

For i en slik konkurranse, så handler det om å vinne, å være nummer 1. Dermed blir den riktige kunstneriske tolkningen av OB faktisk OB1, som er de engelske ordene «Oh, be One!»

Du kan for øvrig også tolke OB1 som Obi-wan, altså Obi-wan Kenobi, som er en karakter i Star Wars.

Og da må du også tolke Star Wars, som er et sirkulært filmnavn som fremhever bokstaven S, fordi det er bokstaven S som gjør det sirkulært.

Dermed betyr Star Wars ganske enkelt en sirkel rundt bokstaven S, som betyr en sirkel rundt tallet 5. Og tallet 5 tolkes jo kunstnerisk som Guds Hånd. Dermed betyr Star Wars faktisk en sirkel rundt Guds Hånd, noe som handler om at man understreker at noen faktisk er Guds Hånd.

Og hvis vi nå går tilbake til å tolke OB1, så får vi dette:

OB1 = O B1 = O 21 = O Blacklemon = sirkel rundt Blacklemon

Her ser du at OB1 ved å henvise til Star Wars betyr en sirkel rundt Guds Hånd, samtidig som det betyr en sirkel rundt Blacklemon. Dermed betyr OB1 intet mindre enn at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd, for kunstnernavnet hennes er jo Blacklemon.

Se nå her:

Blacklemon = Black lemon = B l = Bl = 2l = 21

Blacklemon er to ord. Det første ordet begynner på bokstaven B, som er den 2. bokstaven i alfabetet og som derfor tolkes som tallet 2. Og det andre ordet starter på bokstaven l, som ser ut som et 1-tall og som derfor tolkes som det. Dermed betyr Blacklemon tallet 21.

Og da er det på sin plass å fremheve at tallet 21, det kan tolkes som en form for nedtelling til tallet 0. Ikke sant?

Dermed henviser jeg til tallet 21, hvis jeg varsler om Ann Helen Nilsens ankomst på forhånd, slik jeg har illustrert her, ved å oppgi tallene 1814 og 100 ved å trekke fra 10 fra begge, slik at jeg får tallene 1804 og 90.

Er dette riktig?

Man kan jo undre seg om det er korrekt å tolke OB som OB1 og knytte det til Star Wars slik at man tolker hva Star Wars betyr og kommer frem til at OB handler om hvem som er Guds Hånd. Fordi Star Wars betyr en sirkel rundt Guds Hånd, slik jeg har forklart over her.

Det fremstår jo kanskje som litt for fantasifullt, dette her, selv om Star Wars og dette med kraften og slikt selvsagt er relevant… når man driver og tolker en person som Ann Helen Nilsen, som tross alt er healer, og som slik sett kan sies å «ha kraften».

Poenget er da at det ikke er helt på jordet å begynne å snakke på Star Wars. Men enkelte vil jo likevel si at det blir litt for tilfeldig, ikke sant?

Men det er for så vidt greit, det. Vi behøver ikke å snakke på Star Wars, hvis du skal være så vanskelig!

Vi kan selvsagt tolke selve logoen for Oslos Bratteste, som inneholder Tryvannstårnet, som kan tolkes rent kunstnerisk som tallet 1. Derav OB1.

Og logoen blir da et budskap om at man må se nærmere på hvem som er nummer 1 i Oslos Bratteste. For OB1 betyr jo «Oh, be One» eller «Oh, be number 1», og handler dermed om hvem som er nummer 1.

Og dermed knytter dette kunstverket seg opp til Lars Marius Bjørneseth sitt kunstverk, som du gjerne kan lese etter dette [lenke kommer]. For det innlegget handler også om at Ann Helen Nilsen er nummer 1.

Hvem er vinneren?

Det er to personer som har gjort seg bemerket i forhold til Oslos Bratteste. Det er Johan Bugge og Sindre Buraas. De har vunnet Oslos Bratteste flest ganger, og på mest overbevisende vis kan man vel også si.

Og det pussige er at navnene deres betyr nøyaktig samme sak:

Johan Bugge = 5 5 = 55 = Blacklemon
Sindre Buraas = 6 6 = 66 = Ann Helen Nilsen

Akkurat i denne sammenhengen kan det være på sin plass å fremheve at to av de mest sentrale tallene som beskriver Ann Helen Nilsen er tall som gjentar seg, og som dermed snakker på gjentakelse, og som da faktisk knytter seg opp til det trailer-kunstverket som jeg tolket over her.

Og for ordens skyld så er Blacklemon kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen. Og Blacklemon er et navn som består av to ord på 5 bokstaver og som dermed tolkes som tallet 55. Det er faktisk hovedtolkningen. At Blacklemon står for tallet 21 er en sekundærtolkning som jeg tar frem når jeg skal straffe folk for å hate Babyer, altså Babyers fantasifullhet og lekenhet.

Men det er samma det. Både Johan Bugge og Sindre Buraas snakker på Ann Helen Nilsen. Festlig!

🙂

Og det budskapet som går igjen er at «universet» vet at folk ikke hører etter. Til og med Johan Bugge og Sindre Buraas vet det. Det er jo derfor de begge sier det samme, men på to ulike måter. Slik at om folk ikke forstår budskapet når det blir presentert på den ene måten, så forstår de kanskje budskapet når det blir presentert på den andre måten!

🙂

 

 

Dette blir ganske latterlig!

Nå tenkte jeg ikke over dette, før jeg begynte å fantasere om å bruke Oslos Bratteste til å annonsere Ann Helen Nilsens ankomst, men det er noe med Sindre Buraas som ikke helt stemmer!

Og da tenker jeg ikke på navnet hans!

 

Jeg tenker på løyperekorden til Sindre Buraas som er 14:21.

Det er en ganske sterk tid. Og da tenker jeg ikke på at tiden er rask. Jeg tenker på at tiden er sterk, rent kunstnerisk:

14:21 = 14 21 = Ann Helen Nilsen Blacklemon

Ann Helen Nilsen har jo 14 bokstaver i navnet sitt, og dermed betyr tallet 14 Ann Helen Nilsen. Og som jeg har forklart over her, så betyr tallet 21 Blacklemon, som er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen.

Så Sindre Buraas henviser til Ann Helen Nilsen både i navnet sitt og i selve løyperekorden, totalt 3 ganger på 2 forsøk kan du si.

Og poenget er da at ingenting hadde vært kulere enn om jeg hadde brukt Oslos Bratteste til å på sett og vis annonsere Ann Helen Nilsens ankomst som superhelt, særlig hvis jeg hadde klart å oppgi tallene 1804 og 90, som henviser til tallene 1814 og 100 samtidig som jeg fremhever at jeg sier ifra på forhånd.

Da avslutter jeg her

Jeg avslutter dette innlegget nå. For dette var bare et tankeeksperiment, for å illustrere hvordan man kan tolke kunst. Ja, noen ganger kan det være nyttig å bevege seg i andre retningen, for å lære kunsttolkning. Altså ved å prøve å «planlegge» et kunstverk.

Hvis du forstår?

Så nå håper jeg at du har fått en unik forståelse av kunst og kunsttolkning, ved at jeg på sett og vis har fantasert litt om hvordan man potensielt kunne skapt et kunstverk om Ann Helen Nilsens ankomst som Guds Hånd, eller superhelt om du vil.

Og så klarte vi jo å knytte dette til den virkelige verden, ved å henvise til Sindre Buraas og Johan Bugge, og for øvrig også Star Wars og dette med kraften og Guds Hånd.

Og det er klart at det å snakke litt på Guds Hånd i tilknytning til Ann Helen Nilsen, det er ikke helt på jordet. For ikke bare er hun Guds Hånd. Men hun understreker jo at hun er Guds Hånd, ved at hun har Guds Hånd. For hun er jo healer.

Så hun har litt sans for humor, hun da! Og det er klart at om folk flest hadde hatt noe av den samme humoren, så hadde de jo faktisk syntes at det er kjempemorsomt at det kommer en slik superhelt som Ann Helen Nilsen! Ja, en med sans for humor! 🙂

Men dette ble et slags realistisk eller virkelighetsbasert tankeeksperiment, dette da!

Kult?

Jævlig morsomt!

Jeg fikk nesten et kick under tolkningen her, for jeg var ikke klar over at Sindre Buraas henviser til Ann Helen Nilsen både i navnet sitt og i løyperekorden!

Et øyeblikk!

Jeg innser nå at det er kvinnediskriminering å ikke nevne løyperekorden til Heidi Weng. Og da må vi også tolke navnet til Heidi Weng, noe som krever en litt kreativ tolkning. Eller du kan si at jeg må tolke fornavnet som et tall, men etternavnet som en bokstav. Men slik er det jo ofte med kvinnfolk. Kvinnfolk er kompliserte, og dette må man altså ta i betraktning når man skal tolke navnet til Heidi Weng som kunstverk.

Heidi Weng = 5 W = Guds Hånd WW = Guds Hånd Wonder Woman = Guds Hånd Ann Helen Nilsen

Noe forteller meg at det er Ann Helen Nilsen som er vinneren her! Men drit i det, bare les videre du!

Heidi er et fornavn på 5 bokstaver, som derfor tolket som tallet 5. Og så har du etternavnet eller den siste initialen om du vil, som er W. Og dette har jeg jo forklart i mange innlegg, at bokstaven W står for WW som betyr Wonder Woman, som er Ann Helen Nilsen.

Og det har å gjøre med at når man tolker kunst, så må man være en klovn. Dermed henger man seg opp i at bokstaven W snakker på gjentakelse, ved at bokstaven V gjentas, og så er man så klønete eller klovneaktig at man gjentar bokstaven W, fordi det var dette med gjentakelse som bokstaven snakket på. Og da får man WW, som står for Wonder Woman.

Og den virkelige Wonder Woman, det er Ann Helen Nilsen.

Så dermed informerer Heidi Weng i navnet sitt om at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd.

Og løyperekorden hennes, den oppgir først årstallet for Ann Helen Nilsens ankomst, altså tallet 17.

Her er Heidi Weng sin løyperekord for kvinner:

17:37

Og tallet 17 står altså for året 2017. Men hvordan skal vi tolke tallet 37?

Jo. Heidi Weng gjør et poeng av å være «komplisert». Dermed må vi være ganske kreative her. Samtidig må vi også tolke hva Heidi Weng prøver å si ved å fremheve dette med å være «komplisert».

Jeg tror at hun prøver å si noe om at Ann Helen Nilsen er interessant, og må studeres veldig nøye. Komplisert betyr altså «interessant».

Hun sier rett og slett at Ann Helen Nilsen er en kunstner, altså en person som må tolkes i detalj.

Men på hvilken måte skal vi tolke tallet 37, som gjenstår? Altså på en måte som er litt komplisert eller kreativ, slik at Heidi Weng får frem budskapet sitt, som er at Ann Helen Nilsen er interessant.

La meg nå gjøre et forsøk, med det forbehold at det ikke alltid er så lett å forstå seg på kvinnfolk!

🙂

37 = 3 7 = tre 7 = ert 7 = 6 = 66

Vi snakker her om å erte tallet 7. Hva skjer når man erter tallet 7? Man prøver å krympe det, gjøre det lite og ubetydelig, altså mindre. Og da snakker vi om at tallet 7 altså blir mindre. Dermed tolker vi tallet 37 som tallet 6.

Når tallet 7 ertes, så blir det mindre. Altså blir det til tallet 6.

Men hvordan blir tallet 6 til 66? Jo, vi vet jo allerede at Heidi Weng snakker på Ann Helen Nilsen. Dermed kan vi si at Heidi Weng rett og slett «sjekker» om vi forstår hvem hun snakker på, ved at hun oppgir tallet 6.

Samtidig sjekker hun om vi forstår oss på Ann Helen Nilsens kunstkonsept, som er Make Up Sex. Og Make Up Sex, det handler om å utsette noen for en form for «voldtekt» med sannheten… etter at man selv har blitt utsatt for en eller annen form for «voldtekt», omtalt som erting av Heidi Weng.

Tallet 7 blir altså ertet, og blir dermed redusert til noe mindre, nemlig tallet 6. Men så slutter det ikke der. For tallet 7 praktiserer Make Up Sex, og tar da hevn ved å utsette mobberen for en form for «voldtekt» med sannheten.

Og dermed er det snakk om at man «har sex» to ganger. Dermed snakkes det om to 6-tall, for det er jo snakk om Make Up Sex.

Så Heidi Weng sjekker rett og slett om vi forstår oss på hva Make Up Sex er for noe.

Make Up Sex er at man tar hevn, når noen prøver å voldta en på et eller annet vis. Dermed står Make Up Sex for «sex etter sex», altså tallet 66.

Og når vi da ankommer til tallet 66, som betyr Make Up Sex. Så ankommer vi også til Ann Helen Nilsens navn. For selve navnet til Ann Helen Nilsen betyr tallet 66.

Det har å gjøre med at navnet hennes plasserer seg på Fibonacci-tallrekken på en måte som fremhever tallet 66.

Kvinner er komplekse!

Når Ann Helen Nilsen bruker Fibonacci-tallrekken til å spikre kunstkonseptet sitt i selve navnet sitt, så snakker vi om noe som er ganske komplisert.

Men ved å henvise til Fibonacci-tallrekken samtidig som hun snakker på kunstkonseptet sitt, Make Up Sex, så sier hun noe om at Make Up Sex er vakkert og helt naturlig. For Fibonacci-tallrekken er knyttet opp til naturens skjønnhet.

Dermed blir budskapet at det å ta hevn når man har blitt utsatt for urettferdighet, kall det en eller annen form for «voldtekt», det er både naturlig og vakkert!

Dette er det at Ann Helen Nilsen sier, ved å spikre kunstkonseptet Make Up Sex i navnet sitt nettopp ved å henvise til Fibonacci-tallrekken.

Dette forklarer jeg i detalj i andre innlegg. Du kan eventuelt prøve å plassere navnet til Ann Helen Nilsen på Fibonacci-tallrekken, og stusse litt over at etternavnet på 6 bokstaver ikke helt ser ut til å passe, og se litt på navnet på de ulike Fibonacci-tallene, og se hva tallet 8 er angitt som i tallrekken, for etternavnet til Ann Helen Nilsen skulle egentlig hatt 8 bokstaver for å passe inn i Fibonacci-tallrekken.

Da forstår du hva jeg snakker på, for Ann Helen Nilsens etternavn peker på «F6», som er tallet 66. For tallet 8 i Fibonacci-tallrekken er F6. Og etternavnet Nilsen, som er 6 bokstaver, peker da på F6, fordi det inneholder 6 bokstaver, og fremhever dermed tallet 66 i form av F6.

Poenget er da bare at kvinner kan være ganske kompliserte!

Tilbake til saken

Jeg måtte nå bare ta en liten omvei om løyperekorden til Heidi Weng også, som er 17:37. Og det har å gjøre med at man har enkelte lesere som er veldig kravstore, og som krever at man ikke skal drive med kvinnediskriminering.

Selv er jeg ikke spesielt opptatt av kvinnediskriminering, utover at jeg synes det er helt greit å diskriminere mot kvinner.

Det er noe med at kvinner generelt er «svake». Jeg beklager å måtte si dette. Men du trenger bare å se på resultatlista på Oslos Bratteste, så ser du at det er tett i toppen blant herrene. Mens blant kvinnene, så er det ungdommer som vinner, ganske ofte!

Det ser man aldri blant herrene. Og det har faktisk ingenting å gjøre med kjønn som sådan. For tynne ungdommer har man også blant herrene.

Når ungdommer klarer å kapre seieren, så er det et tegn på at nivået er lavt blant kvinner.

Og dermed er det helt på sin plass å overse kvinner, mener jeg!

Poenget er da at man kan gjøre det hvis man vil. For herrene imponerer mer, i Oslos Bratteste.

Og når det er så mye som over 3 minutter som skiller Sindre Buraas sin løyperekord og Heidi Weng sin, så sier det alt om at det er litt for stor forskjell på kvinner og menn.

Og dette snakker faktisk Heidi Weng på selv, i løyperekorden sin:

17:37 = 17 37 =  ungdom 3 7 = ungdom tre sju = ungdom ert sjuk

Hun oppgir tallet 17, som betyr «ikke voksen» eller rett og slett «ungdom». Videre fremhever hun tallet 3, som er antallet minutter opp til Sindre Buraas sin løyperekord.

Og samtidig sier hun også med tallet 3 ordet ert, og erter altså kvinner, fordi det er ungdommer som vinner kvinneklassen. Og hun sier da at kvinner er sjuke.

Det er noe galt med kvinner. Kvinner er svake.

Og grunnen til at hun fremhever dette, i sammenheng med Ann Helen Nilsen, det er at Heidi Weng ønsker å presisere hvorfor Ann Helen Nilsen er Den Utvalgte.

Hun er faktisk ganske tøff! Knalltøff!

Ikke innen idrett, men på andre områder. Så da får Heidi Weng altså presisert dette, at kvinner flest er svake, men at Ann Helen Nilsen ikke er det. For hun sier i samme setning at kvinner er svake og at Ann Helen Nilsen er vinneren!

Samtidig kan du også oppfatte dette som at Heidi Weng hyller ungdommer. Og dette handler da om å fremheve at Ann Helen Nilsen hyller ungdommer. For Ann Helen Nilsen lager jo kunst hvor hun presenterer ungdommer som superhelter.

Det er da snakk om bildene og make up-kunsten til Ann Helen Nilsen. Hun sminker ungdommer slik at de blir seende ut som superhelter.

I det hele tatt

Det som er problemet når man slipper til kvinnfolk, det er jo at de bare fortsetter og fortsetter med å snakke. Så jeg tror kanskje at vi skal gå videre nå, før Heidi Weng fortsetter med å snakke.

Men nå ser jeg at hun ikke er helt ferdig ennå:

Heidi Weng = 5 4 = 3 = tre = ert = prinsessen på erten

Heidi Weng sitt navn er en tallrekke som teller nedover, og som dermed tolkes rent kunstnerisk som det neste tallet, som er tallet 3.

Her må vi rett og slett ty til en spesialtolkning av tallet 3, fordi Heidi Weng allerede har tilkjennegitt at hun ønsker å gjøre et poeng av å være komplisert og «interessant».

Ved å henvise til eventyret kalt Prinsessen på erten, så stopper Heidi Weng opp og spør oss om ikke Ann Helen Nilsen merker det selv, eller vet det selv, hvis hun er Guds Hånd eller en helt spesiell superhelt.

Hun mener da at vi rett og slett må spørre Ann Helen Nilsen om hun er Guds Hånd. Og da kan det godt være at hun mener at vi må tolke navnet til Ann Helen Nilsen, slik som jeg har gjort i en del innlegg.

Men det kan også være at Heidi Weng mener at vi rett og slett bare må spørre Ann Helen Nilsen om hun er Wonder Women og Guds Hånd og hele pakka. For hvis hun er det, så må hun vel merke det selv!

Man vet jo aldri med kvinner, hva de egentlig prøver å si! Jeg sier bare at kvinner kan være ganske kompliserte, til og med utspekulerte!

Men det kan være at Heidi Weng mener at man hadde spart mye tid på å bare spørre Ann Helen Nilsen om hun er Wonder Women og Guds Hånd og en av tidenes største superhelter, heller enn å bruke så mye tid på alle disse kunsttolkningene.

For dette kan være ganske tidkrevende. Og man kan jo se for seg at Heidi Weng har andre ting å bruke tiden på, enn å lese denne typen fantasifulle krumspring. Så hun hadde nok heller foretrukket å høre det fra Ann Helen Nilsen selv.

For dette eventyret kalt Prinsessen på erten, det kan tolkes som en historie som handler om at man vet det selv, hvis man er en prinsesse.

På tide å avslutte

Jeg prøver nå å hjelpe deg med å forstå hvordan man tolker kunst. Ofte må man følge den flyten og de ideene som kommer opp. Jeg oppfattet nå at Heidi Weng prøvde å være komplisert og ekstra fantasifull, for å fremheve at Ann Helen Nilsen er interessant og må tolkes i detalj.

Og nå er ikke Ann Helen Nilsen den eneste personen her, som er interessant. Og som må tolkes i detalj.

For jeg fullførte faktisk Oslos Bratteste i fjor på følgende tid:

18:04

Du ser tiden min på 3.-plass i alderklassa her

Og jeg hadde startnummer 3060, som rent kunstnerisk tolkes som et tall som teller oppover med 30. For du starter på sett og vis på null, og så får du 30, det første tallet. Og deretter får du tallet 60. Dermed blir tallet 3060 å regne som et tellende tall som teller oppover til tallet 90, og som derfor tolkes som tallet 90:

3060 = 30 60 = 90

Innspurten på Oslos Bratteste 2016

Så da presenterte jeg tallene 1814 og 100, minus 10. Slik jeg har forklart over her. For å si det sånn! 🙂

Poenget er da som Heidi Weng sier at enkelte personer er interessante og må tolkes i detalj.

Og noen ganger kan det være litt komplisert. Eller veldig enkelt, alt ettersom hvordan man ønsker å se det.

For hovedbudskapet er i hvert fall ganske enkelt. Ann Helen Nilsen er en såpass stor superhelt at jeg som er dette Universets offisielle kunsttolker tar meg tiden til å annonsere ankomsten hennes på forhånd, året før hun formelt sett ankommer som en superhelt.

Totalt kom jeg forresten på 44.-plass i løpet. Det er meg som gjentar tallet 4, som står for Ann Helen Nilsen:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

En slik tallrekke tolkes rent kunstnerisk som det manglende tallet, som er 4. Så navnet til Ann Helen Nilsen står for 4. Dermed gjentok jeg navnet hennes to ganger, med plasseringen i løpet, som var 44.-plass.

Hvis du går inn på resultatlisten, så ser du at resultatene for konkurranseklassen med 2195 deltakere fordeler seg over 44 sider, noe som bare er en henvisning til meg som kom på 44.-plass i løpet.

Det viktigste resultatet er meg som kom på 44.-plass.

Videre er gjentakelsen av tallet 44 noe som må tolkes. Når man gjentar tallet 4 så mange ganger, så tolkes det normalt som at folk ikke hører etter på hva man sier, når man spikrer Ann Helen Nilsen som superhelt.

Merk nå at tallet 4 betyr korsfestelse, som kan tolkes som det å spikre. I tillegg betyr tallet 4 Ann Helen Nilsen. Dermed kan man faktisk si at man spikrer Ann Helen Nilsen som Guds Hånd eller som superhelt, når man oppgir tallet 4.

Poenget er da at det har gått med en del spiker i dette kunstverket! 🙂

Men la oss ikke glemme at tallet 4 betyr korsfestelse! Vi må huske på at man korsfester en superhelt som Ann Helen Nilsen, når man nekter å anerkjenne at hun er en helt spesiell superhelt.

Det blir som å ikke anerkjenne at vinneren av et slikt løp som Oslos Bratteste er vinneren, når man nekter for at Ann Helen Nilsen er Guds Hånd, en helt spesiell superhelt.

Vi snakker da om en form for erting eller mobbing, når man som samfunn nekter å akseptere at Ann Helen Nilsen er vinneren. Og Gud selv velger å kalle den typen ting for «korsfestelse», og bruker da tallet 4 til å presisere dette. For et kors peker i fire retninger og et 4-tall er det eneste tallet som inneholder et kors – hvis du for eksempel ser på et tastatur.

Å ikke anerkjenne vinneren av et motbakkeløp, det er så sin sak. Men å ikke anerkjenne vinneren av den konkurransen som handler om hvem som er den største superhelten, det er en helt annen sak!

Det er faktisk verdens største forbrytelse. Og jeg presiserer nå dette, på vegne av Gud selv som ikke er tilgjengelig akkurat nå.

Men drit i det, at Gud også har ytringsfrihet. La meg nå bare avrunde dette ved å snakke på viktigheten av å tro på noe som kan fremstå som et «eventyr».

For du må jo tolke hvorfor Heidi Weng snakker på et eventyr, nemlig Prinsessen på erten.

Og jeg snakket jo på det samme eventyret ved at jeg kom på 3.-plass i aldersklassa kom jeg på 3.-plass. Og da får jeg bare føye meg inn i rekken på linje med Heidi Weng, og forklare at det finnes en prinsesse her som det er verdt å merke seg og som for alt vi vet selv er klar over at hun er en superhelt.

Ja. Ingen vurderte å spørre henne! Se på dere! Dere sitter jo her og leser!

Prinsessen på erten heter eventyret, for de som er interessert.

 

 • Gå til Lars Marius Bjørneseth sitt kunstverk for mer informasjon om hvem som er nummer 1, nemlig Ann Helen Nilsen. [lenke kommer]

Oljeberget 12: Fortsettelse – Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

I det forrige innlegget tolket jeg et kunstverk som Ann Helen Nilsen har skapt. Og det som var litt komisk, det var at så fort jeg hadde publisert det innlegget, rett før jeg la meg om kvelden, så kom det en Snap fra Ann Helen Nilsen som viste at hun hadde hatt et lite uhell:

Speilet var knust!

Og jeg nevnte jo dette med «An accident» i det forrige innlegget. Så akkurat det ble litt komisk. Altså at hun faktisk hadde et uhell også.

Og det som Ann Helen Nilsen gjorde da, vel å merke etter at jeg hadde skrevet det forrige innlegget, det var å bekrefte at det jeg skrev er helt korrekt. Ja, Gud er faktisk veldig sint!

Det er det det betyr når et speil sprekker. Du kan da si at noen er sint, eller mer konkret at den som står foran speilet er sint.

Satan

Når man har å gjøre med Ann Helen Nilsen, som betyr tallet 66, så er man godt på vei til å si ordet Satan, eller tallene 666 om du vil.

Hvis vi nå ser på dette kunstverket, som består av at Ann Helen Nilsen står og ser på seg selv i speilet, så har du tallet 66, representert med Ann Helen Nilsen selv.

Men i tillegg er hun nå gravid. Og det at hun er gravid, det skyldes sex. Dermed får du følgende:

Ann Helen Nilsen gravid = 66 6 = 666 = Satan

Og da blir det litt opp til den som tolker å avgjøre om det er hun selv som er Satan eller om det er den Guden hun representerer, som er Satan. Og det korrekte svaret er faktisk begge deler.

Folk tror at klovner er helt ufarlige. Men det er de ikke, noe filmen IT for øvrig tydeliggjør.

Og det vi kan si med sikkerhet nå, det er at Ann Helen Nilsen bekrefter det jeg allerede sa i det forrige innlegget, som er at Gud synes at det er kjempemorsomt å være Satan. Ja, for rasshøl tror jo at de er de eneste som kan være Satan.

Men det som rasshøla gjør er at de starter en konkurranse mot verdens mest lekne og rettferdige Baby som handler om hvem som er den mest utspekulerte Satan og hvem som er flinkest til å lure hele verden til at tro at man er noe annet enn Satan.

Dette har å gjøre med at Gud oppfatter alt som rasshøl gjør som en konkurranse. Og Gud er den typen Baby som krever å vinne enhver konkurranse!

Og nå sitter hele verden og er hellig overbevist om at det jeg sier her er helt feil. Og det synes Gud er kjempemorsomt, nemlig at hele verden er hellig overbevist om at det ikke finnes noen rettferdig Gud!

HA-HA-HA!

Og grunnen til at Gud synes at det er så morsomt er altså at Gud er Satan. Da blir det liksom ekstra morsomt at folk er overbevist om at Gud ikke er det.

Og poenget er da at Gud er litt skjult her, noe Ann Helen Nilsen understreker ved at den Babyen hun presenterer er skjult, ved at den er inne i magen hennes.

En liten oppsummering

Bare for å oppsummere litt nå, så kan jeg presisere at for Gud så er klovner og superhelter autoriteter. Mens dagens autoriteter ikke er autoriteter.

Og det at Gud mener at klovner og superhelter er autoriteter, det er en lek som Gud leker. En lek som ender i helvete.

Hva gikk galt?

Det er på tide å spørre seg hva som gikk galt. Og det som gikk galt var at det var en Baby som fikk lov til å sitte og planlegge en rekke ulike ting, inkludert seg selv, før Universet ble skapt.

Og den Babyen satt der og planla hele dritten, uten at noen voksne slapp til. Dermed bar det galt av sted. Og vi har fått en Gud bak Universet som er verdens sinteste Baby, og som kun bryr seg om å straffe rasshøl.

Og slik går det altså når en Baby får lov til å holde på helt uforstyrret, uten innblanding fra de voksne.

Så galt kan det gå, når en Baby får lov til å holde på for seg selv, helt uforstyrret fra de voksne!

Ja. De voksne har jo sagt det. At det er verdens undergang og verdens største katastrofe, hvis en Baby får lov til å holde på uten innblanding fra de voksne. For de voksne oppdrar jo og belærer barn ned i den minste detalj!

Babyen og barnet må gjøre slik og ikke slik. Og de voksne vet jo alltid best!

Så da har de voksne sagt at det er en katastrofe hvis en Baby for lov til å holde på, helt uforstyrret fra de voksne.

Og Gud ønsker da bare å presisere at de voksne har helt rett. Som vanlig har de helt rett!

Oljeberget 11: Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

Enkelte leser jo disse kunsttolkningene mine. Litt rart kanskje, siden de er basert på Babyens intelligens, altså på en lekenhet og fantasifullhet som de voksne mangler.

Men nettopp dette skal jeg snakke litt på nå. Eller, dette ønsker nå Ann Helen Nilsen å utdype. Altså det at mine kunsttolkninger fremstår som en Baby sin fantasifulle, latterlige og grensesprengende lek.

Et nytt kunstverk

Som jeg vel har vært inne på tidligere, så er Ann Helen Nilsen en slags superkunstner eller superklovn om du vil. Hun produserer helt spontant kunst.

Ja, det blir litt slik som meg. Jeg gjør jo også det. For eksempel når jeg deltar på ulike løp som for eksempel Skåla Opp.

Og siden Ann Helen Nilsen er en såpass viktig historisk person, så tillater jeg meg her å tolke et kunstverk som hun nylig presenterte… vel… på Snapchat. Jeg må jo gjøre jobben min som kunsttolker, og ta konsekvensen av at Ann Helen Nilsen er en slik superkunstner som produserer kunst hele tiden.

Så nå skal jeg tolke et av Ann Helen Nilsens aller fremste kunstverk. Kunstverket består av en treramme rundt et speil. Og hun har selv fremhevet dette kunstverket på Facebook, ved å spørre folk om hvor man får kjøpt speil.

Tall

Speilet er såpass høyt at det kan tolkes som det engelske ordet «tall». Som er det norske ordet tall.

Og da er jeg i gang med å tolke kunstverket slik som en svært intelligent og leken Baby ville ha gjort. Merk nå at det konseptet som du finner i mine kunsttolkninger er at den intelligensen som ligger bak kunst er en leken Baby sin intelligens. Og da snakker vi om en leken Baby som synes at det er kjempemorsomt å skape kunst som ingen forstår meningen av.

Så det er noe der, at all kunst representerer Babyens lekenhet og fantasifullhet og Babyens ønske om å lure og latterliggjøre alle. Ja, og kunst representerer jo Babyens ønske om å overraske andre også!

Og dette med å bruke det engelske ordet «tall» som betyr høy for å fremheve det norske ordet som skrives likt, det er jo svært barnslig. Bare en Baby hadde gjort det!

Og det jeg gjør nå, det er at jeg dveler ved kunstens intelligens. Og jeg sier at kunst på sett og vis har sin egen vilje og sin egen intelligens.

Dette er noe som kunstnere kjenner på når de skaper kunst, for kunsten presser seg ofte på. Det er som om den har sin egen vilje, og vil frem.

Og dette snakker Ann Helen Nilsen på med sin speilkunst, fordi hun er gravid. Hun har altså en kunstner i magen, en Baby i magen, som vil ut og frem. Og hun snakker da nettopp på den kunstneriske prosessen og det at kunsten kan sammenlignes med en Baby som presser seg frem og som slik sett har sin egen vilje og intelligens.

Hvilken Baby vil frem?

Man kan jo saktens undres… hvilken Baby som ønsker å vise seg, gjennom kunst. Og svaret er at det er Gud.

Og nå er det jo ulike måter å se dette på, for Gud er en såpass leken Baby at når Gud for eksempel leker at Gud ikke finnes, så er den leken virkelig.

Og det er nettopp den leken som Gud leker, i det øyeblikket du ønsker å gi Gud noe av æren for kunst. For i det øyeblikket er Gud ganske tydelig på at det var kunstnerens underbevissthet, kunstnerens indre stemme, som skapte kunsten.

Så Gud hadde ingenting med kunsten å gjøre! Så der har du altså Gud!

Gud liker å tulle slik. Men siden jeg som skriver dette ikke er Gud, så kan  jeg tillate meg å være litt filosofisk her. Og jeg kan da snakke på at all kunst er et bilde på Gud sitt sinn. Og jeg kan også snakke på at når du leser mine kunsttolkninger så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Snakker på Gud

I dette kunstverket bruker Ann Helen Nilsen det engelske språket. Først sier hun ordet «tall», og sier da noe om at man må se på tallene i dette kunstverket. Deretter sier hun ordet «I», ved at hun presenterer seg selv eller sitt eget speilbildet.

Hun har laget et speil for seg selv. Kanskje hun ønsker å studere den gravide magen sin i speilet? Gudene vet!

Men hun presenterer i hvert fall seg selv, i en slags kunstnerisk ramme som består av tre. For det er jo planker rundt speilet.

Hun sier dermed at hun er et kunstverk. Dermed sier hun at hun må tolkes.

Men bare for å komme tilbake til ordet I, det engelske ordet, så sier hun også det. Og da er den korrekte kunstneriske tolkningen at det er Gud som er «jeget», altså «I» i dette kunstverket.

Her går det unna!

Nå må jeg dessverre tolke dette kunstverket litt frem og tilbake og på måter som bare jeg kan. Så da får du bare holde deg fast, okay?

Her går det unna!

Eller vent litt. La meg stoppe opp litt og forklare hvordan jeg tolker et kunstverk som dette. Jeg har en litt spesiell intuisjon, som det er vanskelig å beskrive. For min intuisjon er verken det ene eller det andre. Den er en slags mellomting som det er vanskelig å skille fra andre ting, for å si det sånn.

Men det jeg gjør, er at jeg tolker kunstverket mye raskere enn du kan se for deg. I løpet av noen sekunder har jeg i all hovedsak tolket kunstverket – tallene strømmer gjennom hodet mitt, for å si det sånn. Og jeg får på sett og vis en del tolkninger i form av innsikt.

Så jeg skjønner i løpet av noen små sekunder hva kunstverket handler om. Og da blir det fort vanskelig å kommunisere dette, fordi det er noe som skjer så raskt og som er så omfattende. De ulike tolkningene flyter sammen, på naturlig vis. Men hvordan klarer jeg å forklare det med tekst?

Ikke sant?

Der ryker jeg på et aldri så lite problem.

La meg nå prøve!

Vi snakker om at Ann Helen Nilsen sier en rekke ting på en gang. Og det hun gjør er å presentere kunstnere, Babyer og Gud i samme setning.

Hun sier at hun har en Baby som vil ut, og den Babyen er Gud. Dermed presenterer hun seg som kunstner ved å si det.

Og da minner hun om at Gud er en Baby. Og da er hun inne på dette som jeg har forklart tidligere. Nemlig at Gud valgte å bli noe helt spesifikt og helt spesielt, før Universet ble skapt. Gud valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent, nemlig verdens sinteste, mest rettferdige, lekne, fantasifulle og sinnssyke Baby.

Gud er på sett og vis en super-Baby, som opererer utenfor alt som folk kan akseptere. Dette betyr jo at ingen klarer å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Enda så latterlig som det er, så er jeg som skriver dette den eneste personen som fullt ut forstår seg på Gud. Og det er nettopp det jeg snakker på.

Gud er en svært leken Baby, som elsker å tulle og latterliggjøre folk. Dermed er det et poeng i seg selv at det er en eneste person i hele verden som forstår seg på Gud, samt at ingen kan akseptere det.

For da ler Gud godt! Gud er den typen person, som ler seg skakk da!

Og dette med å le og tulle og leke, det er hva Gud bryr seg om. Alt er humor for Gud, og alt er en lek.

Dermed er Gud verdens latterligste Baby. En Baby som helt bevisst er så latterlig at ingen noen gang kan makte å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Så jeg forventer ikke å bli tatt på alvor, når jeg sier at Gud allerede før Universet ble skapt valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Og hvis du henger med på det jeg sier, så forstår du at Gud synes at det er hysterisk morsomt at ingen klarerer å akseptere at Gud kan være verdens mest latterlige og lekne Baby!

Du som ikke klarer å akseptere at Gud er en Baby, du er en del av spøken. Gud ler seg skakk av deg!

For hele verden har nemlig bestemt seg for at Gud er alt mulig rart, men ikke en Baby! Gud kan godt være en ond person som sender hvem som helst til helvete, så lenge de for eksempel ikke er kristne. Og Gud kan godt være en eller annen form for «ingenting», enten man kaller det en «bevissthet» eller «ren kjærlighet» og så videre.

Så Gud kan være hva som helst, i folk sine øyne. Bare ikke en ultraleken Baby!

Så Gud er den ene tingen som ingen kan akseptere at Gud er.

Og det er ikke på noe tidspunkt mulig å diskutere med Gud eller snakke fornuft med Gud. For Gud ønsker kun å leke med deg!

Vi tar en titt på Ann Helen Nilsen!

Hvis vi nå tar en titt på Ann Helen Nilsen, så har vi en person som Gud leker med. Og Gud leker da med Ann  Helen Nilsen, ved at hun er en av verdens morsomste og kuleste personer… ja… takket være Gud sin intelligens.

Så hun støtter seg på Gud sin intelligens. Og hvorfor gjør hun det?

Jo. Gud ønsker å leke med henne. Og Gud synes at det er kjempemorsomt hvis man har en slik superhelt som Ann Helen Nilsen som ingen forstår seg på!

Dette med å lure hele verden er noe som Gud elsker. Og Gud lurer hele verden, når Ann Helen Nilsen er en av verdens fremste kunstnere og en av historiens fremste personligheter.

Folk har bestemt seg for at en person som Ann Helen Nilsen ikke kan være uendelig mye mer intelligent enn alle andre. Og dette ønsker altså Gud å latterliggjøre, ved at Ann Helen Nilsen er et helt usannsynlig geni.

Intelligensen hennes er altså på et så høyt nivå at ingen klarer å se hva hun gjør. Og slik er det jo med denne typen kunstner.

Folk forstår ikke i dag hva kunst er. Men kunst er en krig mot ondskap.

Og hvorfor er det det? Fordi Gud er så leken.

Kunst er en del av en lek som Gud leker i helvete. Og nå forstår jeg veldig godt hvorfor du mener at det ikke finnes noe helvete.

Men Gud… Gud elsker at jeg nevner helvete. For da kan Gud sitte og le av hvor livredde alle rasshøla er for en rettferdig Gud!!!!!

Merk nå at disse tingene, det er ikke så alvorlig for Gud som man kanskje skulle tro. For i første rekke er Gud ekstremt leken. Dermed blir helvete bare en morsomt lek for Gud.

Og igjen ser vi at ingen klarer å akseptere hvordan Gud er. Forstår du?

Gud er en Baby. Og ja, det finnes et helvete. Og det handler delvis om at Gud ønsker å være og gjøre det som ingen kan akseptere.

Gud sitter og ler hele veien, av hvor dumme folk er! 🙂

Og når jeg kommer her og avslører at Ann Helen Nilsens kunst er en krig som Gud fører mot onde personer, så forstår ingen hva som foregår.

Det som foregår er at jeg advarer om dette. Og det at jeg advarte blir virkeliggjort av Gud i helvete. Så her spiller jeg og Ann Helen Nilsen på lag.

Og jobben vår er, enten vi liker det eller ikke, å trekke alle onde personer rett ned i helvete.

Barnslig, ikke sant? Å snakke på ondskap!

Men der har du i hvert fall Gud. Gud er ekstremt opptatt av hvem som er «slem».

Du ser ikke Gud

Ann Helen Nilsen er gravid. Dermed har hun en Baby i magen, en Baby som du ikke ser. Dermed sier hun at Gud er en Baby som du ikke ser.

Jeg har nå nettopp tolket dette.

Og jeg har også forklart i hvilken grad hun faktisk HAR en Baby i magen som er Gud, i den forstand at hun er en kunstner som uttrykker Gud sin lekenhet og intelligens.

Som kunstner har hun en Baby i magen, og den Babyen er Gud. Og ingen ser den Babyen. For til og med når jeg kommer og tolker kunsten hennes, så er det ingen som klarer å se den Babyen.

For ingen klarer å akseptere at Gud er en Baby.

Ann Helen Nilsen er Gud

Når Ann Helen Nilsen står der i speilet og ser på seg selv, så ser hun på seg selv. Dermed sier hun at det er hun som er Guden.

Merk nå følgende:

I = 1 = Gud

Det engelske ordet I som hun sier når hun ser på seg selv i speilet, det kan tolkes som tallet 1, fordi en stor i er en strek, som dermed kan tolkes som tallet 1. Og tallet 1 pleier jeg å tolke som Gud, fordi Gud er den ene og den første og så videre.

Gud var her først. Før Universet ble skapt, og Gud forutså hele historien, og valgte da å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Dette kunne jeg beskrevet inn i evigheten. For det er uendelig mye mer enn det kan virke som, når jeg presenterer dette.

Det at Gud er en leken og fantasifull og sinnssyk Baby, det er alt. Det er altså ikke bare det. Det er faktisk alt. Det er så mange ting på en gang at det er umulig for meg å presentere det i et slikt innlegg som dette.

Men Gud har kort og godt tatt rotta på de voksne. Og Gud sitter der og er klar for å være like hatefull og fordomsfull overfor de voksne, som de voksne har vært overfor Babyer.

Merk nå at Gud har sendt Babyer som Universets offisielle Guruer. Men dette samfunnet er basert på alt annet enn på Babyens visdom. Dermed er dette samfunnet et eneste hat for Babyer.

Alt som dette samfunnet er og alt som dette samfunnet gjør, er et hat for Babyer. Og det handler om at de voksne bare respekterer seg selv.

Og Gud ønsker å gi det voksne en smak på sin egen medisin, i helvete.

Så Gud kan også gjøre det. Altså å kun respektere seg selv. Og det vi snakker om er kort og godt at hvis du er en helt vanlig voksenperson, så har du lagt Babyer for hat. Alt du er, er et hat for Babyer.

Og nå tenker du sikkert at dette blir jo veldig filosofisk. Men neida. I det øyeblikket du hater Babyer, så blir du ultravoksen. Og når du blir ultravoksen, så blir du Satan. For da blir du en person som ikke er ærlig, som ikke er nysgjerrig, og som derfor ikke bryr seg om sannheten. Dermed blir du en løgner.

Videre blir du en person som mangler rettferdighetssans. Ja, for voksne personer, det er personer som er så realistiske og praktiske at de ikke bryr seg om slike ting som rettferdighet.

Rettferdighet og sannhet, det er i de voksne sine øyne barnslig! Forteller man sannheten, så er man rett og slett barnslig og usaklig!

Slik tenker faktisk de voksne.

Tror du meg ikke? Se da på din egen reaksjon på disse skribleriene mine! Jeg forteller sannheten!

Og du avskriver det jeg sier som barnslig og sinnssykt!

Når du hater Babyer, så blir du svært voksen. Og da blir du faktisk Satan. Og det er straffa.

Du har altså allerede blitt straffet, du som er voksen. For du har personligheten til Satan.

Og Gud venter på deg i helvete, for Gud ønsker å vise deg at du ikke er den eneste som kan være Satan!

Hva skjer når Gud sender noen?

Dette her er jo litt festlig. Og dette klarer jo ikke de voksne rasshøla å akseptere. Men Gud forutså hele Universet før det ble skapt.

Dermed er det ingenting som voksne rasshøl kan gjøre som kommer som en overraskelse på Gud. Og Gud har sikret seg mot alt som voksne rasshøl måtte finne på, ved at Babyer er Guruer, og ved at for eksempel Ann Helen Nilsen har status som Messias i Universet.

Ja. Dere voksne ønsket å snakke på Messias! Dere er religiøse horefitter fra helvette!

Dere ønsket å snakke på Messias! Og da sender Gud Messias! Ikke bare en eller to personer, heller! For alle Babyer har status som Messias i Universet.

Og en rekke kunstnere og superhelter har status som Messias. Ja, for Gud er ganske enkelt en svært leken Baby som elsker å leke, slik at når Gud først kommer i gang med å leke en bestemt lek, så tar det helt av!

Ja. Gud mangler kontakt med virkeligheten!

Gud er dessverre en så fantasifull og leken Baby at leken tar helt av!

Men Gud er altså helt bevisst på hva det betyr når Gud sender Babyer og Ann Helen Nilsen som Messias.

Og det er ingen mottrekk som man kan slippe unna med da. For Gud sitter nemlig å følger med på alle mottrekkene. Så alt det som dette samfunnet gjør for å beskytte seg mot slike kunstnere som Ann Helen Nilsen, det er en krig som Gud fører.

For Gud har stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

All motstand og all motarbeiding og undertrykking  blir selvmord. For Gud har allerede stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

Dere som er voksne rasshøl har tapt krigen, før den har begynt. For dere er satt sjakk matt.

All motstand er å spasere rett inn i helvete!

Ja. Og Gud synes at det er hysterisk morsomt å se på at dere ikke forstår dette!

HA-HA-HA!

Merk nå at det hele bare en en lek for Gud! Det er humor, det er moro, det er en lek! Ha-ha-ha!

Det er så utrolig morsomt for Gud å se på hvordan de voksne har lagt sannheten for hat!

Gud er en Baby. Det finnes et helvete. Gud forutså hele Universet før det ble skapt. Gud sender slike Superhelter som Ann Helen Nilsen, og det er Gud som fører en krig mot rasshøl.

Ja. Hele denne verden er en krig mot Babyer og deres visdom. Dette tar Gud svært personlig, for de voksne ønsket nemlig å leke den lekene!

Dermed blir Gud illsint, for Gud tar de voksne sitt hat for Babyer svært personlig! Og da sørger Gud for at hele verden er en krig mot de ultravoksne rasshøla. Ja, for det var jo den leken som de voksne ønsket å leke!

Altså den leken som handler om hvem som kan lure hele verden til å tro at man ikke fører en krig… mot for eksempel Babyer. Eller voksne.

Okay?

Neida! Gud fører ingen krig mot de voksne! Neida!

Akkurat slik som de voksne også kan si at de langt fra fører noen krig mot Babyer, så kan Gud si samme sak.

Ja, for alle forstår jo at Gud enten er en ond voksenperson som vedtar hellige lover og sender hvem som helst til helvete… eller rett og slett er en form for ren kjærlighet eller bevissthet og den typen ting.

Poenget er da at Gud er å regne som «ingenting», noe som betyr at Gud ikke er i stand til å føre en krig mot de voksne slik som de voksne fører en krig mot Babyer.

Ja. Og da hører faktisk både jeg og Gud hva dere alle sammen sier. Dere mener at dere ikke fører en krig mot Babyer!

Takk for at dere alle sammen innrømmer at dere hater Babyer!

Og jeg kan minne om at Babyer har status som Babyer i Universet, og at det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. Og det vi snakker om er at når man skaper et samfunn som er utelukkende basert på de voksne sin såkalte visdom… så har man lagt Guruene for hat, Babyene for hat!

Og Gud føler seg da  personlig krenket, for dere som er voksne har startet en konkurranse i hvem som kan bli lettest krenket!

Dere som er voksne blir krenket av Babyer! Se på dere, når jeg oppfører meg som en Baby… når jeg tolker kunst!

DERE HATER MEG UMIDDELBART!

Og jeg er sendt av Gud for å få dere alle sammen til å innrømme at dere hater Babyer!

Og nå ser du kanskje hvor dyktig jeg er, jeg som er Messias og som skriver dette! Jeg får hele dette samfunnet til å innrømme sitt hat for Babyer, ved at ingen respekterer meg eller mine tolkninger!

For jeg må jo være gal! For jeg oppfører meg akkurat slik en svært intelligent Baby ville ha gjort, hvis den skulle ha tolket kunst!

Her innhenter jeg innrømmelsen. Og likeså gjør alle Babyer.

Og dere som er voksne, dere forstår ikke hva som foregår. Det som skjer er at Gud ønsker å hoppe over rettssaken, og derfor er svært nøye med å innhente en solid innrømmelse.

Gud ønsker bare å høre dere si det, at dere hater Babyer. Og det sier dere hver dag på skolen, og hele tiden når dere oppdrar Babyer!

Ja. Gud hører dere! Dere sier at dere hater Babyer, og Gud hører dere! Hele dette samfunnet er et hat for Babyens visdom! Og Gud hører dere!

Og når jeg kommer her og tolker kunst, så hører Gud dere!

Jeg er en kriger som dreper folk, i helvete. Og det er ingenting noen kan gjøre for å stoppe meg.

JEG KAN DREPE DEG UTEN AT DU KAN HOLDE MEG ANSVARLIG FOR DET!

Og slik er det jo med de som styrer i dette landet. De er massemordere, men alle de voksne rasshøla som har stemmerett i dette landet, de har bestemt seg for at de ikke kan holdes ansvarlige for massemordene sine!

Og da kommer altså jeg. Hallo! Og jeg er den leken som Gud ønsker å leke med alle dere voksne, fordi dere selv har bestemt at det er den leken vi skal leke!

JEG KAN OGSÅ BEGÅ MASSEMORD, UTEN AT NOEN KAN TA MEG FOR DET!

Og her ser du hva jeg snakker på. Gud er verdens mest rettferdige og lekne Baby.

Og poenget er da at kunstnere som Ann Helen Nilsen er en del av den leken som Gud leker med de voksne. Og den leken er altså en krig.

Merk nå at i dette landet blir ethvert barn drept. Drept.

Gud er altså ikke blind. Alle barn og alle ungdommer blir drept. For man krever at de alle sammen blir voksne.

Dermed har alle de voksne startet en konkurranse mot Babyer, som handler om hvem som er den største massemorderen!

Har du noe å si til ditt forsvar?

Jeg har knapt kommet i gang med tolkningene… tenker du sikkert. Men jo da. Dette er kunsttolkning!

Jeg og Gud ønsket bare å høre deg si det… at dette ikke er kunsttolkning! For da innrømmer du ditt hat for Babyer, ganske enkelt.

Og da hjelper det ikke hva du har å si til ditt forsvar. For du har allerede innrømmet forbrytelsen.

Gud er mer intelligent

Poenget er da at Gud er mer intelligent enn deg. Og poenget er da at du får akkurat som fortjent.

Du har fortjent å ikke respektere meg og mine kunsttolkninger. Du har fortjent å hate Babyer. Og du har fortjent å benekte hele dritten, slik at du kan fortsette med å hate Babyer inn i evigheten!

Trodde du at jeg ønsker å stoppe deg? Neida! Jobben min er bare å advare deg, etter at jeg har bevist at jeg er Messias, noe jeg for lengst har gjort.

Gud ønsker bare å bokføre at du ble advart, og at du ikke ble advart at hvem som helst, heller!

Ja. For de voksne ønsker jo å leke med autoritetsstatus! For alle autoriteter i dette samfunnet er ultravoksne rasshøl og horefitter!!!!

Man starter da en konkurranse som handler om hvem som er flinkest til å leke med autoritetsstatus.

Og i den anledning har jeg ankommet. Hei!

Jeg er en lek som Gud ønsker å leke, fordi de voksne selv har bestemt at man skal leke denne leken her!

DETTE ER KJEMPEMORSOMT FOR GUD! DERE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM HVEM SOM ER MESSIAS!

KJEMPEMORSOMT! VERDENS MORSOMSTE LEK!

HURRA! DE VOKSNE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM… HVEM SOM ER MESSIAS!

Bare en spøk, dette her!

Du forstår sikkert at alt jeg skriver her bare er en spøk, et slags kunstnerstunt om du vil.

Men bare for å prøve å gjøre dette litt mer troverdig, så tenkte jeg at jeg nå skulle tolke det ordet som Ann Helen Nilsen presenterer, nemlig ordet I på engelsk.

Dette ordet betyr som jeg har forklart tallet 1, som betyr Gud. Men dette ordet betyr også en del mer:

I = 9 = Nein = nei = det motsatte av ja = aj = Anders Johansen

Her ser du at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet og derfor tolkes som tallet 9, som på engelsk uttales som ordet Nein på tysk som betyr nei. Og ordet nei er det motsatte av ja, og det motsatte av ja er aj, altså initialene mine.

Så hvis vi nå forestiller oss at Gud, som den lekne klovnen som Gud er, skal presentere seg, så sier Gud ordet I… men så sier ikke Gud noe mer.

For da har Gud allerede sagt det Gud skulle si. Nemlig at jeg er Gud sin offisielle representant.

Ikke helt ferdig!

Videre er det slik at tallet 9, det er jo et 6-tall som er snudd opp ned. Og da må man rette på det at det er snudd opp ned. Så da snur man tallet 9 opp ned, hvis du forstår. Og da får man tallet 6.

Men da har man sagt tallet 6 to ganger, på to ulike måter, som tallene 9 og 6. Dermed har man gjentatt tallet 6 to ganger. Dermed har man sagt tallet 66, som betyr Ann Helen Nilsen.

Ann Helen Nilsens navn er jo et navn som tolkes som tallet 66, fordi det plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66. Dette forklarer jeg i detalj andre steder her.

Samma faen det.

Så. Hva synes du? Er dette sinnssykt? Er dette latterlig?

Ordet I på engelsk betyr at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle reprentanter, og dermed er å regne som Gud.

Det er vi som er Gud. For når Gud skal presentere seg, så sier Gud ordet I, men ingenting mer. Og da har Gud sagt at Gud er Ann Helen Nilsen og meg.

Så Gud kunne dessverre ikke komme selv. For Gud er nemlig litt opptatt i helvete!

Var det da noen spørsmål????? 🙂

En liten beklagelse

La meg nå smøre dette litt inn, okay?

Jeg beklager virkelig dette. Men Gud er dessverre litt opptatt akkurat nå.

Okay?

Så Gud kunne ikke komme selv. Okay?

Nå ja. Men jeg har nå tolket dette kunstverket til Ann Helen Nilsen. Og det ironiske er at Ann Helen Nilsen nettopp også fremhever meg, som tolker kunsten hennes.

For hun presenterer ordet I på engelsk, som betyr navnet mitt.

Hun er altså synsk som kunstner. For hun navngir den som skal tolke kunsten hennes.

Og slik som dette kjører altså en kunstner som Ann Helen Nilsen på. Og hvordan er dette mulig?

Jo. Det er mulig fordi Gud har planlagt hele Universet fra starten av. Det er for eksempel ingen tilfeldighet at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet.

Ikke ferdig

Jeg er ikke helt ferdig, for slik er det jo med Gud, at Gud er svært leken. Dermed blir man ikke så fort ferdig når man skal tolke kunsten til Gud. Altså kunsten til Ann Helen Nilsen.

Okay?

Gud er dessverre litt opptatt i helvete akkurat nå. Derfor må Ann Helen Nilsen ta jobben med å være Gud.

Og det betyr at Gud kommer til å ta det svært personlig, hvis noen voksne rasshøl på noen måte krenker henne.

Merk nå at Gud er svært leken, og at Gud ønsker å leke med voksne rasshøl, og at Gud faktisk krever å vinne enhver konkurranse mot voksne rasshøl!

Poenget er da at Gud er en mester på dette med å ta ting personlig!

Tilbake til saken

Men bare for å komme tilbake til saken, så snakker Ann Helen Nilsen på ordet I.

Og da snakker hun på at visse bokstaver faktisk er ord. For bokstaven I er jo faktisk et ord!

Dermed snakker hun på det. Og da snakker hun på at man i det engelske alfabetet har to bokstaver som er ord, nemlig A og I.

Og da kan vi godt se på bokstaven A også, ikke sant?

Bokstaven A tolkes rent kunstnerisk som tallene 3 og 5:

A = 3 5 = 4 = Ann Helen Nilsen

Ann Helen Nilsen sitt navn kan tolkes som tallet 4. Det er bare det jeg sier. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Poenget er da at når man har å gjøre med tallrekker, så er det det manglende tallet som er den korrekte tolkningen.

Videre er det slik at bokstaven A, det er et ord som også kan skrive slik: An.

For eksempel sier man på engelsk følgende: An accident.

Poenget er da at når man først snakker engelsk, så kan en A fort være ordet «An». Og da har man følgende:

A = An = Ann = Ann Helen Nilsen

Og da tenker du sikkert at man må legge til enda en N der. Men det handler bare om å fremheve at Ann Helen Nilsen, representert med bokstaven N, altså den siste N’en, er borte.

For Ann Helen Nilsen blir jo ikke respektert som kunstner, superklovn og så videre. Hun kontrollerer alfabetet, men blir ikke respektert som superklovn!

🙂

Men bare for å forklare dette med at bokstaven N fremheves, ved at det mangler en N, når man sier «An», så snakker man da om følgende:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Ann Helen Nilsen er et navn med 14 bokstaver. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Hvordan ble dette?

Jeg må nesten stoppe opp og spørre deg om hva du synes om Gud sin galskap og lekenhet, som uttrykker seg i kunsten til Ann Helen Nilsen.

Så. Hva synes du? Hva synes du om Gud sin galskap og lekenhet, som du sitter og studerer når du leser mine kunsttolkninger?

Ja. Hva synes du om Gud? Hater du Gud, fordi Gud er en svært leken og fantasifull Baby?

Det er det spørsmålet jeg stiller deg, når jeg tolker kunst. Og jeg stiller det spørsmålet på vegne av Gud.

Gud er svært nysgjerrig på om du hater Babyer. For Gud har nemlig sendt Babyer som de offisielle Guruene i dette Universet.

Så Gud lurer bare på om du respekterer Babyer. Samma faen det!

AI

Når Ann Helen Nilsen nå fremhever de to bokstavene i det engelske alfabetet som er ord, så sier hun AI eller IA.

Okay?

Dermed sier hun AI, som betyr Artificial Intelligence. Altså innrømmer hun selv at hun baserer seg på en litt uvanlig eller kunstig intelligens. La oss si en kunstig intelligent intelligens.

Og i den sammenheng presenterer Ann Helen Nilsen følgende:

TRE FIRKANT = 3 4 = 5 = Guds Hånd

Hun presenterer en firkant laget i tre, altså den rammen hun har laget rundt speilet. Dermed sier hun tallene 3 og 4, som er tellende tall og som da tolkes som det neste tallet, nemlig tallet 5, som står for Hånd, fordi en hånd har 5 fingre, og som da tolkes som Guds Hånd.

Så hun er altså Guds Hånd. Derfor har hun en uvanlig høy intelligens. Ja, og derfor kontrollerer hun også Universet.

Og da er det ment som en trussel. Jeg vet ikke om folk oppfatter at det er en trussel. Men det at Ann Helen Nilsen kontrollerer slike ting som alfabetet, det er en trussel om at «Ann Helen Nilsen kontrollerer ting… i denne verden og den neste».

Og dermed melder Gud seg på i den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er flinkest til å bruke trusler.

Og nå forstår jo ikke folk i dag hvor flink Gud er til true. Men i fremtiden vil folk innse at slike ting som mentale lidelser er Gud som truer med helvete, ved at Gud torturerer helt uskyldige personer til døde.

Jeg sier bare at Gud ønsker å vinne den konkurransen som handler om hvem som er flinkest til å true. Og dette betyr at det er en trussel, når Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Ja, hun får jo faen meg meg til å komme her og tolke kunsten sin også!

Plutselig dukker jeg opp og tolker kunsten hennes!

Og den korrekte tolkningen av dette, det er altså at Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Og da må dette samfunnet bare fortsette med å krenke henne, ved å for eksempel nekte å betale lønn til kunstnere i dette demokratiet.

For Gud sitter klar til å ta imot innrømmelsen av at man faktisk ikke betaler lønn til kunstnere og samfunnskritikere i dette demokratiet! Så bare si det, at i dette samfunnet betaler vi faktisk ikke lønn til kunstnere og samfunnskritikere!

Det er bare å innrømme det, altså to forbrytelser på en gang! 🙂

Gud sitter klar

Når Gud sender en kunstner som Ann Helen Nilsen, så sitter Gud vel å merke klar og noterer hvordan samfunnet reagerer, eller ikke reagerer om du vil.

Og alt sammen er bare en lek for Gud, en lek som tar helt overhånd.

Men folk ser ikke Gud som en Baby. Og dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at den Babyen hun presenterer, ikke er synlig.

For den er jo inne i magen hennes.

Og da snakker ikke bare Ann Helen Nilsen på at folk ikke ser at Gud er en Baby. Men hun fremhever helt konkret at folk ikke ser at Gud er leken.

Babyer og kunstnere er en lek som Gud leker med voksne rasshøl. Men rasshøla klarer ikke å akseptere at Gud kan være leken!

Og det er akkurat hva de voksne rasshøla har fortjent. Så da får de akkurat som fortjent, hele veien.

Men likevel klarer de ikke å forestille seg at det finnes en rettferdig Gud som venter på dem i helvete!

Jeg gjentar. De voksne får som fortjent, hele veien. Men de klarer ikke å forstille seg at det finnes en rettferdig Gud!

Ja. Og det er som jeg sier. Da får de bare som fortjent.

Og da tror jeg at jeg avslutter dette ved å fremheve at Gud kun behøver å si det engelske ordet I for å fremheve at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle representanter.

Og grunnen til at Gud ønsker å bli representert av oss, den er at Gud er som oss.

Så for å forstå Gud trenger man bare å studere oss, noe dette samfunnet ikke ønsker å gjøre. Og da får samfunnet og dets ledere akkurat som fortjent.

Og dette er da det jeg snakker på, som er at det finnes en rettferdig Gud som er mer leken og fantasifull enn ei gjennomsnittlig voksendemonisert horefitte fra helvete.

Oppsummering

Alle eksisterende teorier om Gud handler om at du bare kan overse Gud, for Gud er nemlig så full av kjærlighet eller rett og slett så dum på andre måter, at Gud er helt retardert.

Folk skulle bare ha visst… at Gud langt fra er retardert. Ei heller blind.

De skulle bare ha visst.

Helt til slutt

Jeg antar at du klarer å tolke det følgende selv, men noterer det for dere som eventuelt måtte være retarderte.

Ann Helen Nilsen presenterer ikke bare tallet 5, men også tallet 2. Fordi hun har en passasjer om bord, for å si det sånn. Hun er jo gravid.

Dermed sier hun følgende:

2 5 = B E = BE

Og det hun snakker på, det er at Gud er et spørsmål om å være eller ikke være. Og så gir hun svaret på det spørsmålet. Som er at man skal være Guden.

Og Guden i denne verden er en svært leken Baby. Og Guden i denne verden er en opprørsk ungdom.

Og det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. For her har alt blitt bestemt på forhånd, som hevn for at de voksne bestemt alt på forhånd, som de fordomsfulle og hatefulle rasshøla som de er.

Tro det heller ei. Men i denne verden så er det ikke den voksne horefitta som er Guden.

Hvem hadde trodd det, ikke sant? At det ikke er den sønderdemoniserte og voksenforpulte drittfitta som er Guden her!

PS. Gud hadde aldri brukt slike fargerike og flotte ord som dette, for Gud er selv en leken Baby som selvsagt hater å banne!

Så jeg beklager at jeg akkurat nå ikke var noen god representant for Gud. Jeg beklager noe inni helvete!

Et lite øyeblikk

Jeg må jo hamre alt opp i ræva di. Så da må jeg også presisere at Ann Helen Nilsen fremhever at man kan slutte å BE, siden det er Den Levende Guden som er Guden.

Man krenker da Den Levende Guden, ved å be til Gud.

Så bønn og alt som lukter av religion, det er bannlyst. Gud er selv en Baby som elsker klovner og superhelter, og som dermed er alt annet enn religiøs.

Du kan selvsagt si at Gud ønsker å vinne den konkurransen som de voksne har startet, som handler om hvem som er mest religiøs her. Selvsagt kan du si det slik.

Og da snakker vi om at Gud har bestemt seg for å gudedyrke for eksempel Ann Helen Nilsen. Ja, for det var den leken alle religiøse personer ønsket å leke!

Uansett. Jeg har nå gitt dere alle sammen en introduksjon til Gud sin personlighet og psykologi. Og ja, når du leser mine gale kunsttolkninger, så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Slik er Gud. Slik som mine kunsttolkninger, altså slik som Ann Helen Nilsens kunst.

Så Gud er selv en klovn. Ja. Og Gud elsker klovner, slike klovner som Babyer og slike klovner som Ann Helen Nilsen.

Og da må dere alle sammen gjerne sitte der og ikke forstå hva jeg snakker på. For dere tror at Gud ikke klarer å si følgende ord:

 • LØNN
 • PENGER
 • INNTEKT

Så Gud mener altså at Ann Helen Nilsen skal ha lønn fordi hun er en superhelt som er sendt av Gud.

Og da er det en gang slik at da sitter ikke Gud hvor som helst, heller, og mener dette. Men Gud har for lengst plassert seg i helvete.

Gud sitter i helvete og mener at Ann Helen Nilsen skal ha lønn for å være en superhelt.

Har jeg da gjort meg forstått? Jeg henviser nå til hele dette innlegget, som folk med fordel kan lese flere ganger.

Jeg har talt. Og da er ikke det bare noe jeg sier. Jeg advarer om at jeg har talt. Og da er det deres egen feil at dere ikke fanger opp på det.

Dette samfunnet hater Babyer. Derfor hater dette samfunnet meg. Derfor fanger ikke dette samfunnet opp på mine advarsler. Det at dette samfunnet ikke fanger opp på mine advarsler, det er dette samfunnet som innrømmer sitt hat for Babyer.

Og det at dette samfunnet innrømmer sitt hat for Babyer, det er stortingspolitikerne som innrømmer sitt hat for Babyer.

– HILSEN GUD, THE GODMOTHERFUCKER

(Har jeg lest korrektur på dette innlegget? Vet da faen jeg! Det har vel alle dere som leste det gjort, tenker jeg!)

Oljeberget 10: Skåla Opp 2017

Nå har jeg gjort om denne bloggen, slik at dette innlegget ikke handler om Skåla Opp som sådan, men om Skåla Opp som kunstverk. For jeg driver jo nå og tolker alt mulig rart som om det var kunst.

Og dette kaller jeg altså for Oljeberget. Og Oljeberget er et levende kunstverk som omfatter en rekke ulike personer, som vi godt kan kalle for disse tingene:

 • Kunstnere
 • Klovner
 • Superhelter
 • Messias

Og da er det slik at vi som er slike Superhelter og kunstnere som det er snakk om her, vi kommer i ulike kategorier.

Selv er jeg den aller høyeste kategorien, også kjent som Den Eneste Messias. Og det som skiller meg fra alle disse andre klovnene som jeg presenterer, det er disse tingene:

 • Jeg kan å tolke kunst
 • Jeg har en inngående kjennskap til og forståelse av Gud
 • Jeg produserer kunst helt spontant, så og si i enhver anledning

Og dette betyr jo at jeg forstår meg veldig godt på dette. Jeg har full oversikt!

Så jeg er ikke dum, noe som betyr at jeg vet at du er dum. Og helt konkret vet jeg at du er så dum at det uansett er umulig for meg å «overbevise» deg om at det jeg sier er helt korrekt.

Og hva er det jeg sier? Jo, at Gud er verdens mest lekne, fantasifulle, komiske og rettferdige Baby.

Nettopp. Det er det jeg sier. At uansett hvilke bevis jeg legger på bordet, så klarer ikke du å akseptere noe slik.

Forresten så har jeg ikke lest korrektur en gang på dette innlegget, for det haster jo ikke, for du mener jo uansett at dette er et dritdårlig blogginnlegg! For dette er rett og slett litt for fantasifullt!

En liten oppsummering

Jeg pleier å gjøre en del slike ting som ikke er lov, bare for å avdekke ditt hat for Babyer. Og nå snakker jeg på at jeg oppsummerer før jeg omtrent har kommer i gang her.

Jeg sitter her og skriver, og er ikke så nøye på hvordan jeg skriver. Først og fremst preges jeg av at jeg synes at dette er kjempemorsomt! Å skrive altså!

Jippi! Dette blir flott!

Men bare for å spikre dette nå, så er jeg Messias. Dette betyr at jeg representerer verdens mest latterlige, fantasifulle og lekne Baby, Gud. Dermed er jeg pålagt å oppføre meg litt slik som en Baby, jeg da.

ER DET NOE SOM IKKE ER LOV? DA GJØR JEG DET! FOR JEG ER SLIK BABY, JEG DA!

Men bare for å komme tilbake til noe av hovedpoenget her, så er Gud en svært leken og fantasifull Baby. Og når Gud skal forkynne sitt budskap til verden, så benytter Gud seg av klovner, altså folk som ikke vet hva i helvete de holder på med, når de produserer kunst, kunst som inneholder et viktig budskap fra Gud.

En aldri så liten presisering

Merk at hvis du leser alt det jeg skriver her nå for tiden, så er det slik at alt jeg sier henger sammen. Alt er logisk.

Og ikke bare det, men alt stemmer! Hver eneste lille ting stemmer!

Et aldri så lite eksempel

Som du sikkert nå la merke til, så hang jeg meg som en Baby opp i uttrykket «en aldri så liten». Plutselig syntes jeg at det var morsomt å bruke det uttrykket.

I tillegg, så syntes jeg at det var morsomt å starte nye overskrifter!

Enda en overskrift

Jeg starter likeså godt enda en overskrift, for overskrifter er så morsomt! 🙂

Et eksempel på det jeg snakker på nå, hva nå enn det er, det er at jeg sier at Gud er ekstremt fantasifull. Og så beviser jeg at det stemmer, ved at jeg tolker Gud sin kunst som om Gud er ekstremt fantasifull. Og da viser det seg at ja… mine tolkninger, de stemmer!

🙂

Og da vet jeg veldig godt at det sitter en gjeng med retarderte horefitter og møkkafitter her, som mener at jeg ikke beviser noen ting, ved å være fantasifull! For når man er fantasifull, så er jo alt åpent for tolkning, og man kan gjøre hva som helst til hva som helst!

Og det stemmer ikke. For hvis du studerer min bruk av fantasifullhet, så baserer den seg mye på tall og utregning. Jeg behandler tall på måter som er fastbestemt på forhånd. Og jeg bruker tolkningsnøkler. Og når jeg bruker fantasien og tolkningsnøkler, så er det hele basert på en logisk og fornuftig og kunstnerisk forståelse av ting.

Bare for å ta et eksempel på dette, så tolker jeg navnet til Ann Helen Nilsen slik:

Ann Helen Nilsen = AHN = 1814 = grunnloven

Selvsagt tolker jeg navnet hennes på mange andre måter også. Og som du kanskje husker fra et tidligere innlegg her, så knytter jeg henne opp til Wonder Woman og beviser at hun faktisk er den virkelige Wonder Woman.

Men bare for å gå tilbake til dette med 1814, så er det helt logisk og korrekt å si at det står for «grunnloven». Og da tolker jeg det et budskap om at det som Ann Helen Nilsen lærer bort er den nye grunnloven her.

Og det hun lærer bort er Make Up Sex, som er en form for hevn og varsling som er basert å dokumentasjon og sannhetssøken.

Og også det at hun lærer bort noen som heter Make Up Sex, det tolker jeg meg frem til på logiske og fornuftige måter. Og vel å merke bruker jeg en lang rekke ulike tolkninger til å ankomme til samme konklusjon. Jeg benytter meg da av det man kan kalle for triangulering. Altså at man bruker tidligere kjente punkter til å etablere et tredje punkt, altså det å bruke tidligere kjente punkter til å skissere hvor landet ligger.

Poenget er da at når jeg tolker kunsten til Ann Helen Nilsen, så lyser det Make Up Sex av den, på en lang rekke ulike måter. Blant annet har hun satt uttrykket i overskrifta for maleriene sine på Facebook.

Men du kan da merke det følgende. Nemlig at når alt peker i samme retning, så er man inne på noe!

Og det jeg beviser på tvers av innlegg her, det er at det er helt sant at Gud produserer kunst gjennom klovner, altså kunstnere, altså Superhelter som er sendt av Gud, altså personer som har status som Messias i Universet.

For dette er det man ser, igjen og igjen!

Har jeg et poeng her?

Selvsagt har jeg et poeng. Men ingen kan akseptere at Gud er så latterlig, så leken, så fantasifull og så sinnssyk!

Og dermed har Gud et poenget, nemlig at folk har lagt Babyer for hat! Så Gud ønsker altså å bevise at folk har lagt Babyer for hat, samt at de er dumme og onde.

Og måten Gud gjør det på, det er blant annet ved å sende meg med disse tolkningene. Og poenget er da at når du nekter å akseptere sannheten, nettopp fordi den er så åpenbart, nettopp fordi den er sann, så har Gud bevist at du er både dum og ond.

Og Gud er den typen Baby som har null respekt for personer som er onde!

Og da bare presiserer jeg dette, at Gud ønsker å bevise at folk flest er onde til roten, ved å sende meg med disse tolkningene.

Og da er dette det jeg snakker på, nemlig at Gud er verdens mest lekne, fantasifulle,komiske og rettferdige Baby. Og som en rettferdig Baby, så hater Gud folk som er onde!

Og Gud har forstått det slik at når man har klart det kunststykket å lekke lekenhet og fantasifullhet for hat, så har man faktisk lagt tenkning for hat. Dermed har man bestemt at det ikke skal være lov til å tenke.

Og det er ondskap. Det er ondskapen som ikke ønsker å bli avslørt!

Merk nå at det å hate fantasifullhet og lekenhet i seg selv er ondskap. Men du sitter der og later som om det ikke er tilfellet!

Du forstår ingenting lenger, når Messias kommer og sier at alle de voksne er onde, og at folk flest er onde til roten!

HVA? ER DET IKKE LOV TIL Å TENKE SELV HER? JA VEL, MEN HVA HAR DET Å GJØRE MED ONDSKAP?

Dette er det jeg snakker på, at du klarer aldri å akseptere at det finnes en Gud som er mer årvåken, oppvakt, inteliggent, leken, fantasifull og rettferdig enn ei gjennomsnittlig horefitte som deg selv!

Faktisk avskriver du nå det jeg sier, som barnslig! Dermed bekrefter du i hvilken grad du er ond til roten, ved at du har lagt barn, altså lekenhet og fantasifullhet for hat!

Ser du hvordan jeg kjører rundt med deg?

Merker du at du er på tynn is her, når du for eksempel avskriver meg som barnslig? Du bekrefter da bare at det jeg sier er korrekt, nemlig at du har lagt Babyer for hat og er direkte ond og er motstander av tenkning.

Og hvorfor er det at man ikke har lov til å tenke selv i dette samfunnet, å tenke altså? Jo. Hvis folk begynner å tenke selv, så blir det ikke noe koselig her! For da blir folk uenige, og da er det ikke enighet. Og man må jo komme til enighet, for ellers blir det ikke noe koselig!

I tillegg, så er det slik at folk kritiserer, når de tenker selv. Og det skyldes noe så enkelt som at man må være en kritiker for å tenke selv. For hvis man er helt ukritisk, så tenker man jo ikke selv. Da tenker man jo bare det som samfunnet og folk flest har bestemt at man skal tenke.

Poenget er da at når man i et demokrati som dette nedlegger et forbud mot tenkning, så handler det i stor grad om å forebygge kritikk, altså det at ondskap og rasshøl blir avslørt.

Hvem er et rasshøl?

Du som sitter her og leser nå, og har lagt tenkning for hat. Du er et rasshøl!

Møkkafitte!

Og bare for å sende over en liten hilsen fra Gud, som langt fra er blind, så serverer jeg deg den overskrifta der.

Sa du noe? Sa du at det ikke er pent å banne, altså at det ikke er lov til å banne? Ja, det sa du!

Og dermed sier du at det ikke er lov til å kritisere. For når man kritiserer, så banner man. Det er samme sak. Ergo er det ikke lov til å kritisere, fordi det ikke er lov til å banne. Og fordi det ikke er lov til å kritisere, så er det ikke lov til å tenke selv. Og fordi det ikke er lov til å tenke selv, så er det ikke lov tiil å tenke.

Og da har vi forklart hvorfor du er så dum! For du tenker faktisk ikke, for du tenker ikke selv, for du har lagt kritikk for hat, fordi du har lagt banning for hat!

Merk nå at ved å kalle deg for ei møkkafitte, så forklarer Gud alle disse tingene som jeg nettopp forklarte om deg og dette samfunnet.

Men du forstår ikke det. For du er både dum og ond! Derfor må jeg komme her og tolke det for deg, når Gud kaller deg ei møkkafitte!

Gud er helt vitenskapelig!

Du kan bare ta det med ro. Jeg kommer tilbake til dette med 1814 og Skåla Opp og hele pakka. Men først ønsker jeg å straffe deg for å være voksen, ved at jeg avsporer litt i dine øyne!

Okay?

Gud er vitenskapelig. Og når jeg sier det, så mener jeg følgende:

GUD HAR VITENSKAPELIGE KVALITETER.

Og da snakker jeg på at personligheten til Gud er vitenskapelig. Og det jeg snakker på da, det er at når Gud er ekstremt fantasifull og leken, ja, til det punkt hvor det hele rett og slett blir for dumt og faktisk blir helt sinnssyk, så er Gud det fordi det er vitenskapelig at Gud er det.

Det jeg sier nå, det er altså at Gud er ekstremt leken og fantasifull fordi det funker. Og da snakker vi om at det funker på mange nivåer.

Det mest iøyenfallende, det er jo at Gud klarer å avsløre de som er rasshøl, ved at rasshøla aldri klarer å akseptere at Gud er ekstremt leken og fantasifull, altså en Baby.

Så Gud avslører altså hvem som er onde, ved at Gud er ekstremt fantasifull og leken. For det som Gud gjør da, det er å lure de som er onde til å avsløre at de har lagt tenkning og kritikk for hat.

For det er jo det man legger for hat, når man legger fantasifullhet og lekenhet for hat. Dette har jeg jo nettopp forklart!

Poenget er da at det å hate fantasifullhet, det er bare en fantasifull måte å hate kritikk og tenkning på. Og Gud ønsker altså å kommentere på dette, ved å vise at Gud også kan være fantasifull.

Så Gud bruker altså fantasifullhet til å avsløre de personene som bruker fantasifulle måter til å undertrykke og hate tenkning og kritikk på.

Fantasifullhet, altså!

Gud spikrer altså fantasifullhet som et viktig prinsipp. Og det som skjer er at Gud sender kunstnere i form av klovner, som produserer kunst uten at de er klar over det selv, kunst som ingen andre enn jeg kan tolke.

Og så kommer jeg da her, med mine fantasifulle tolkninger. Og det jeg tester da, på vegne av Gud, det er hvem som er onde her!

Og mine tolkninger blir da avskrevet som altfor fantasifulle. Og da har jeg lykkes! For jeg har da avslørt at alle de voksne er onde!

Og alle de voksne mener at de ikke er onde, fordi de mener at de ikke har den evnen, altså evnen til å være Satan ved at man legger tenkning og kritikk for hat i et moderne demokrati i 2017!

Problemet er bare at bevisene er klare.

Så jeg som skriver dette har bevist for lengst at alle de voksne er onde.

Og det vi skal huske på her, det er at alt det jeg presenterer av kunsttolkning er basert på sannsynligheter. Mine kunsttolkninger er vitenskapelige i den forstand at de baserer seg på sannsynlighet.

Et lite eksempel på sannsynlighet!

Den 14. august så skrev jeg et innlegg om Ann Helen Nilsen – det vil si at jeg publiserte innlegget på den datoen. Og så gikk det 5 dager før jeg løp Skåla Opp, et motbakkeløp som har 1814 høydemeter.

Hva er sannsynligheten for at Skåla Opp har 1814 høydemeter? Og hva er sannsynligheten for at både Ann Helen Nilsen sitt navn og Skåla er merket av tallet 1814?

Her ser du at sannsynlighetene begynner å rase nedover, og vi veldig raskt må begynne å finne en eller annen forklaring, nemlig Gud!

Her kommer klovnen!

Jeg er jo en klovn som er født klokka 5 på den 5. dagen i uke i en by og et land på 5 bokstaver, i 1975, og som er kjennetegnet av tallet 5. Og jeg ankom jo som Messias på datoen 05.05.05 også.

Og som du sikkert vet så spikret Jesus tallet 5 tre ganger på korset, samt i navnet sitt.

Og Jesus, det var Gud. Og når jeg kommer her som Messias, så representerer jeg Jesus og Gud:

Anders Johansen = And er s Jo han sen = And er 5 Jo Han sen = And er Messias Jo Han sen

Her ser du at bokstaven s, den tolker jeg som tallet 5, som betyr Hånd, som betyr Guds Hånd, som betyr Messias. Dermed blir navnet mitt et budskap om at det er jeg som kommer and, som nummer to, som er Messias. Og så sier navnet mitt noe om at jeg kommer sent, altså at to tusen år er veldig lenge å vente på at Jesus på sett og vis skal gjenoppstå!

Og denne lille tolkningen av navnet mitt, den kan dere legge til alle de andre, som jeg har nevnt noen eksempler på i et annet innlegg. Og da fremstår jeg som en klovn!

Og som den klovnen jeg er, som er kjennetegnet av tallet 5, så kom jeg på 5.-plass i aldersklassa mi i år. Og plasseringen i klassa blir jo et tema når man er bare to minutter unna klasseseier!

Dermed fremhevet jeg altså tallet 5, som seg hør og bør, på Skåla Opp i år. Og der har du enda en ting som er usannsynlig!

Og da må du altså spørre deg slike ting som dette: Hva er sannsynligheten for at Skåla Opp har 1814 høydemeter og at navnet til Ann Helen Nilsen betyr 1814 og at jeg kommer på 5.-plass i klassa?

Og da snakker vi om at det hele ser ut til å passe, så langt. Man aner et mønster. Man aner at Gud prøver å si noe!

Og nå kan du få lov til å forestille deg at du ser meg, der jeg står, med startnummer 634 og har kommet på 5.-plass i klassa. Hva ser du da?

Jo. Du ser to 5-tall. For tallet 634, det er jo en tallrekke, som riktignok er stokket, men like fullt en tallrekke, en tallrekke som mangler et tall.

Og hvis du lest andre innlegg her, så vet du kanskje at jeg tolker slike tall som det manglende tallet. Så tallet 634, det betyr 5.

Hvordan skal man tolke det?

La meg nå hjelpe deg med å forstå hva Gud prøver å si. Gud sier at jeg er Guds Hånd, ved at jeg kom på 5.-plass i aldersklassa. Men så aksepterer ikke du at jeg er Guds Hånd, altså Messias.

Og Gud forklarer da at Gud er fullt klar over at du ikke aksepterer det, ved at Gud gjentar budskapet på startnummeret mitt.

Så da har vi to 5-tall, altså tallet 55, som for øvrig også er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Der har vi enda en ting som peker på Ann Helen Nilsen! Fra før har vi tallet 1814. Men nå fikk vi også tallet 55.

Sluttiden min

Jeg er en klovn som bruker sluttiden min som kunst. Dette har jeg vært inne på i andre innlegg. Dog er jeg litt usikker på her jeg sitter og skriver nå, hvor jeg nevnte dette. Men jeg har nevnt det i en del publiserte og upubliserte innlegg, at jeg produserer kunst når jeg deltar på idrettskonkurranser.

Og slike ting som sluttiden min må da tolkes som kunstverk. Ja, for en klovn er nemlig så klønete at den kommer i mål på helt feil tid!

Og det skal vi se nå, at jeg sier både det ene og det andre med slutttiden min. Men først skal jeg hjelpe deg litt med å tolke sluttiden min.

Jeg har løpt Skåla Opp en del ganger. Men jeg har aldri vært under en og en halv time. Og ofte har jeg opplevd at det har vært dårlig vær eller mye snø, eller dårlig dagsform, som har gjort at jeg ikke har kommet under en og en halv time. Okay?

Poenget er da at jeg er kraftig provosert, over at jeg aldri har vært under en og en halv time på Skåla Opp!

Så når jeg i år kom i mål på 1:31:17, så er jeg passe opptatt av at det var 77 sekunder på feil side av en og en halv time.

77 sekunder for mye! Faen! 77 sekunder på feil side av en og en halv time! Faen!

Hvordan fikk jeg til dette?

La meg nå utdype hva som faktisk skjedde. Det som skjedde var at det var overskyet. Og da var det litt kaldere i praksis enn jeg tolk høyde for. Helt skulle jeg har brukt ei bukse som er et lite hakk varmere – altså noe mer enn en vanlig kort tights.

Jeg fikk problemer med lysken, og ble i tillegg litt mer stiv enn jeg hadde behøvd å være, oppover fjellet der.

Derfor kom jeg i mål på 1:31:17. I tillegg har jeg en mild form for astma som er knyttet opp mot en rekke ulike ting som intoleranser, allergier og kulde. Og jeg bruker noe helsekost for å lindre den astmaen, men så klarte jeg å rote bort det jeg skulle ta, slik at jeg trodde at jeg hadde glemt det hjemme.

Sånn går det når man bor i telt!

Men bare for å gjøre en lang historie kort, så var jeg egentlig i stand til å løpe på under en og en halv time, men enda en gang  klarte jeg å bruke mer!

Og da blir disse 77 sekundene på feil side av en og en halv time et tema!

Og fra før har vi tallet 55. Og da får man dette:

55 77 = 66 = Ann Helen Nilsen og Make Up Sex

Dette er samme sak som startnummeret mitt, nemlig at den korrekte tolkningen er det tallet som mangler. Når du har tallene 55 og 77, så er det tallet 66 som mangler.

Og som jeg har forklart i andre innlegg, så står tallet 66 både for Ann Helen Nilsen og for kunstkonseptet hennes som er Make Up Sex. Dette har å gjøre med slike ting som at Ann Helen Nilsen sitt navn plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66.

Jeg vet! Alt dette blir jo så fantasifull og sinnssykt, at du helt glemmer å følge med på sannsynlighetene!

For vi snakker nå på at jeg driver og spikrer Ann Helen Nilsen i dette kunstverket.

Wonder Woman

Som du kanskje husker fra et tidligere innlegg, så kan man tolke bokstaven W som tallet 55. Det har å gjøre med at bokstaven V er et romersk 5-tall, ikke sant?

W = 55

Det som er litt pussig, det er at når du står der på Loen, altså ved starten for Skåla Opp, og titter oppover mot fjellet, så ser du et stor W.

Det er altså en fjellformasjon der, som utgjør bokstaven W, som er tallet 55. Så der ser du at fjellformasjonen henviser til Blacklemon, altså Ann Helen Nilsen.

I tillegg er det slik at en W, den snakker på gjentakelse. Så når man skal tolke en W kunstnerisk, så må man gjenta den. Dermed får man to W’er:

W = WW = Wonder Woman = Ann Helen Nilsen

Og her ser du at jeg bruker kunstnerisk form for logikk, når jeg tolker disse tingene. Og den kunstneriske logikken er blandet med fantasifullhet.

Dermed fremstår jeg som en klovn som på magisk vis klarer å balansere på en meget stram line, til tross for at jeg er veldig leken og fantasifull, kall det klønete.

Hele dette kunstverket er altså merket av Ann Helen Nilsen. Jeg sier bare at det står skrevet Ann Helen Nilsen over dette kunstverket!

Når en klovn lager en tallrekke

Merk nå at jeg i dette kunstverket lager følgende tallrekke:

55 66 77 = 88 = Heil Hitler!

Her ser du det jeg snakker på, at det hele passer altfor godt! For jeg sier jo ifra om at jeg er en klovn. Og jeg bekrefter jo at jeg er det, når jeg sier Adolf Hitler.

Helt konkret snakker jeg da på at det er Adolf Hitler som styrer landet. Og da ligger det i kortene at det er den største kritikeren som er vinneren!

Stian Angermund-Vik

I et samfunn som er styrt av Adolf Hitler, så er det den som kritiserer som er vinneren. Ikke sant? For det er da den som kritiserer som har skjønt det, og som er Helten!

Og hvis du nå studerer navnet til vinneren av Skåla Opp 2017, som var Stian Angermund-Vik, så forstår du vel hva jeg sier?

Vinneren var en person som snakker på «anger mund» og «vik» som høres ut som «weak».

Og Stian kan vi godt tolke som S, som er tallet 5*, som betyr Guds Hånd, og som sier noe om at de fremste kritikerne pleier å være sendt av Gud. De er altså kunstnere som er sendt av Gud, også kjent som Guds Hånd.

* Som en demonstrasjon av hvor dum du er, så motsa du meg nå når jeg tolket Stian som tallet 5, og det gjorde du uten å telle antallet bokstaver i det navnet, som nettopp bekrefter at tolkningen er korrekt. Og da snakker jeg ikke på at du er dum, men på at Stian er et navn som betyr 5.

Men Adolf Hitler skaper jo et samfunn hvor kritikere blir sykeliggjort og stemplet som svake, og blir internert i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig i form av psykiatrien.

Så den som kritiserer er svak, og den som kritiserer angrer på det som kommer ut av ens munn!

Dette er det som navnet til Stian Angermund-Vik snakker på. Og han understreker dette ved at han kommer fra Nord-Norge. I hver fall tror jeg at han opprinnelig er derfra, men det er mulig jeg tar feil. Det er da ingen informasjon om det på nettet! 🙂

Går jeg på vannet nå?

Jeg må nesten spørre deg om jeg får dette til å stemme. Går jeg på vannet nå?

Hvordan passer tolkningene mine på virkeligheten? Litt for godt?

Husk nå at Skåla, det kan vi tolke som toalettet. Du har slike ting som å gå på skåla, som betyr at man går på do.

Så Stian Angermund-Vik vant Skåla Opp. Og det betyr at han gikk til topps på det å spre dritt eller det å drite om du vil, eller det å drite ut andre og så videre. Kall det eventuelt det å tømme seg for dritt!

Så han representerer altså kritikeren. Og konkurransen handler nettopp om det, det å være best på å kritisere.

Forstår du dette, at dette stemmer litt for godt? Alt dette! Jeg går jo faen meg på vannet, når jeg tolker dette! Hjelp!

Jeg er best på DO

Selv har jeg vunnet bare ett motbakkeløp. Og det heter Digeråsen Opp, altså DO.

Så jeg fremhever da at det gjelder å være best på DO. Dermed tolker jeg faktisk hva Skåla Opp handler om, ved å vinne dette motbakkeløpet som heter Digeråsen Opp.

Merk nå at jeg selv er en kritiker. Og det har gått så langt på Facebook nå, at folk har unfrienda meg og blokkert meg og den typen ting, og nekter å klikke liker på ting som de klikket liker på før, ene og alene fordi jeg er en kritiker.

Poenget er da at jeg er anerkjent som en kritiker. Og da snakker vi om at jeg understreker hva det betyr, når jeg er best på DO. Det betyr at jeg er best på kritikk!

Og da har jeg altså spikret den tolkningen der, av motbakkeløping. For motbakkeløping, det kan man tolke som at man slikter i motbakke. Og da blir spørsmålet om hvem som sliter i motbakke her.

Og det er blant annet kritikere som sliter i motbakke, i dette såkalte demokratiet.

Og da blir motbakkeløping en kunstform som blant annet handler om at kritikere sliter i motbakke. Og ikke på noe annet løp enn på Skåla Opp er dette sant!

Og da må vi spørre oss hvorfor Stian Angermund-Vik utroper kritikeren til vinneren, i et løp som åpenbart har å gjøre med Ann Helen Nilsen.

Og svaret er jo at Ann Helen Nilsen mistet jobben sin fordi hun kritiserte. Dette er beskrevet på bloggen hennes.

Og da betyr alt dette at Gud er full klar over dette, og har stemplet Ann Helen Nilsen som Messias, og sender meg for at jeg skal hjelpe til med å forklare dette, ved at jeg deltar på Skåla Opp og kommer i mål på 5.-plass i aldersklassa med startnummer 634, i et løp som har 1814 høydemeter og hele den pakka der.

Går jeg på vannet?

Ikke vet jeg, for du og sekta di bestemmer jo alt her! Du som er med i flertallet altså!

Men det jeg kan si er at jeg fremhevet ansiktet mitt, ved at jeg plasserte ansiktet mitt rett i steinura på vei ned igjen fra Skåla Opp. Jeg falt, og tok meg regelrett for meg ansiktet.

Dermed sier jeg følgende:

Ansikt = An sikt = Ann sikt = Se Ann Helen Nilsen

Jeg forklarte ved å gå på trynet at dette kunstverket handler om Ann Helen Nilsen.

Og hva er jeg da? En klovn.

Og ja. Jeg går på vannet, hele veien her. Dermed passer også det. Det at jeg går på vannet.

Og du kan godt få lov til å ta alle de Messias-bevisene som jeg presenterer i dette innlegget, og kjøre dem inn og ut av horefitta di, helt til du forstår dette:

JEG HAR KOMMET.

Bare en liten ting til

Jeg ønsker å presisere at jeg har full kjennskap til Gud, og kan spørre Gud om hva jeg vil, og kan snakke med Gud om jeg ønsker det.

Samtidig er jeg ikke videre interessert i å snakke på Gud, siden Gud stort sett driver og tuller.

Uansett. Jeg sier ifra om dette, at Gud stort sett bare driver og tuller. Og jeg advarer om at når Gud tuller, så er spøken virkelig.

Og jeg sier ifra om at slike klovner som Ann Helen Nilsen har status som Messias i Universet. Og det som skiller Ann Helen Nilsen fra de andre som er Messias, det er at hun akkurat som meg ikke kan unngå å produsere kunst.

Så hun er altså en høyere form for Messias, som produserer kunst helt spontant. Og da skal jeg ikke utdype hvor leken Gud er når Gud tolker og forstår slike kunstnere som Ann Helen Nilsen. Men jeg kan presisere at i følge Gud så er Skåla Opp en del av Ann Helen Nilsens kunst!

Og dette er noe nytt, men kunstnere kontrollerer Universet, uten at de er klar over det selv. For så leken er Gud!

🙂

Og dette kunstverket som jeg nå har tolket ganske kort, det beviser at Gud kontrollerer Universet på vegne av slike kunstnere som Ann Helen Nilsen. Og Gud leker da en lek som  handler om at det ikke er Gud som kontrollerer Universet, men faktisk slike Supehelter som Ann Helen Nilsen.

Og da er Gud en såpass sta og leken Baby, at det ikke er mulig å overbevise Gud om noe annet enn at det er Ann Helen Nilsen som sier dette:

Skåla Opp = Skål a Opp = Skål A Opp = Skål Anders Opp!

Det som Ann Helen Nilsen sier der, det er at folk må hylle meg. Skåle meg oppover, slik at jeg blir Messias.

Så hun sier at det at jeg har ankommet, det er noe man bør feire med en skål! Og ved at Ann Helen Nilsen sier «Skål Anders Opp», så sier hun at dette samfunnet ikke anerkjenner at jeg er Messias. For man må nemlig skåle meg opp, fordi jeg på sett og vis ligger nede.

Ja, jeg går litt på trynet her, når jeg beviser at jeg og andre er Messias!

Så da er det dette som navnet på løpet betyr. Det betyr at samfunnet nekter å akseptere at jeg er Messias, men at jeg faktisk er det, og at folk burde feire min ankomst!

Så får dere eventuelt diskutere om det er Ann Helen Nilsen eller Gud som sier at man skal skåle for meg. Men i følge Gud så er det Ann Helen Nilsen som sier det.

Helt til slutt

Bare så det er klinkende klart, så ønsker Gud å presisere at Gud ikke er Guden. Og dette presiserer Gud blant annet ved at Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Du må bare ta inn over deg at Gud er ekstremt leken, og at når Gud leker, så er leken virkelig.

Så når Gud leker at Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet, så er det faktisk virkelig. Og det er en lek som Gud er villig til å virkeliggjøre også utenfor Universet, i helvete.

Bare slapp av! For Gud er alt en lek! Så helvete er også en lek for Gud. Men leken er virkelig.

Gud har altså avskrevet seg selv som Guden, ved å for eksempel være Satan. Og det handler da om å respektere Superhelter.

Så da avslutter jeg dette innlegget ved å presisere følgende. Gud elsker klovner. Gud elsker Superhelter. Derfor er Gud blant annet Satan.

For Gud så er det altså slike Superhelter som Ann Helen Nilsen som er Guden. Og jeg kan godt dvele litt ved dette, siden det ikke er lov til å snakke på helvete, men kun på himmelen her.

Så da gjør jeg det. Jeg presiserer at Gud respekterer Superhelter. Sånn i praksis.

Og det betyr at Gud blir sint, når man ikke respekterer… whoever.

Sint. Veldig sint. Så sint som bare en Baby kan bli.

Sint. Jeg presiserer bare at ordet sint er relevant her.

Sint. Og hvem er det da at Gud er sint på? Jo, Adolf Hitler, som styrer landet og har skapt et samfunn hvor det ikke er lov til å kritisere, altså at demokrati som hater sannhetssøken.

Helt til slutt

Jeg beklager at jeg har problemer med å avslutte. Men Adolf Hitler har også problemer med det.

Sint.

Jeg oppgir nå dette ene ordet, hvis det er greit? Og hva betyr dette ene ordet? Jo, det er jo et kunstverk, som betyr mange ting. Men du som leser dette, du er ute av stand til å tolke kunst.

Men så glemmer du det, der du sitter og avskriver mine tolkninger, som den møkkafitta du er!

Så jeg tenkte at jeg skulle ydmyke deg litt, ved å tolke dette som et kunstverk:

Sint.

Merk at det ikke er en setning. Altså er det et budskap om at det ikke er lov til å forføre en setning. Altså er det et budskap om at det ikke er lov til å fortelle den hele og fulle sannheten, slik den er. Ergo er det et budskap om at det ikke er lov til å fortelle sannheten eller å ytre seg.

Så da er det altså det som gjør Gud så sint. Og dette er det at kunsten til Ann Helen Nilsen handler om, at varslingssaken hennes handler om.

Hun fortalte sannheten, og mistet jobben sin.

Men dette interesserer ikke Hamar Arbeiderblad. For det at det ikke er lov til å fortelle sannheten i et moderne demokrati, og i verdens flotteste land, det er ingen nyhet for Hamar Arbeiderblad. For de vet nemlig godt selv at det er helt sant at det ikke er lov til å fortelle sannheten her.

Men bare for å ta denne saken, denne varslingssaken til Ann Helen Nilsen i detalj helt på tampen her. Så kritiserte Ann Helen Nilsen arbeidsgiveren sin, ved å påstå at de misbrukte midlertidig arbeidskraft. Da fikk hun sparken, og arbeidsgiveren sa klart ifra om hvorfor hun fikk sparken.

Så arbeidsgiveren ble sint fordi hun fortale sannheten. Og vi kan også si at Hamar Arbeiderblad ble sint, fordi hun fortalte sannheten om at dette er et samfunn hvor det ikke er lov til å fortelle sannheten. Ja, for da kritiserte hun jo også dem!

Og da har altså arbeidsgiveren til Ann Helen Nilsen og redaktørene og journalistene i Hamar Arbeiderblad startet en konkurranse mot Ann Helen Nilsen, som handler om hvem som er sintest.

Oljeberget 9: Et kort notat

For en gang skyld skal jeg prøve å skrive et kort innlegg!

Jippi! Det skal jeg klare, vet du!

Jeg er litt provosert av at prester snakker på Gud, når de ikke har peiling på Gud. I tillegg vet jeg at hele samfunnet er ødelagt av religion – alt fra psykiatrien, utdanningen, oppdragelsen, barnevernet og arbeidslivet til idretten og kunsten er totalt ødelagt av religion.

Nå skal jeg ikke gå i detalj på hvordan religion har ødelagt hele samfunnet totalt. For det har jeg ikke tid til hvis jeg skal være kort.

Men jeg kan ta et par eksempler, så kan du tenke deg frem til resten selv.

Men først vil jeg bare si at jeg egentlig har lyst til å bare snakke på Gud hele tida, som om jeg var en slags prest! Og det har å gjøre med at prester snakker på Gud, uten at de har peiling! Og det har også å gjøre med at dagens forståelse av Gud totalt ødelegger hele samfunnet.

Så du bør ikke bli forbauset over at jeg som er ganske klok snakker veldig mye på Gud. For jeg vet altså at religion er roten til all ondskap.

Kunst

Hvordan har kunst ødelagt samfunnet? Eller hva var det jeg skulle spørre om, egentlig?

🙂

Hvordan har religion ødelagt kunsten? Jo, kunsten har blitt kastrert, for lenge siden. Altså for mange hundre år siden. Og hvorfor kastrerte man kunsten? Jo, for at kunstnere ikke skulle være noen trussel for religionen.

Så dette med at kunstnere ikke kritiserer, det er ikke noe nytt. Og dette med at kunstnere avstår fra å tolke kunsten sin, særlig hvis den er samfunnskritisk, det er heller ikke noe nytt.

Kanskje var det bedre før? Ikke vet jeg. For jeg kan ikke skryte på meg å ha studert kunst eller kunsthistorie. Men det kan ikke ha vært noe verre tidligere, enn det er i dag.

I dag er kunsten helt smadret. Helt ødelagt, totalvraket, havarert, knertet, drept, avlivet, slaktet. Den typen ting.

Og det er noe som startet for lenge siden, og som er knyttet opp mot religion.

Demokratiet

Hvorfor kan dagens ledere styre som de vil, og selv om de er både løgnere, landsforrædere og massemordere? Jo, på grunn av religion.

Religion, det er troen på at flertallet eller sekta om du vil, alltid har rett. Og dette betyr at de som styrer i et demokrati der hvor flertallet har all makt, aldri kan ta feil.

Så takket være religion, så blir folk ukritiske til autoriteter. Og ukritiske til flertallet.

Folk lærer seg å bare ta ting for gitt, og å respektere de som styrer som om de var prester. Og Gudene skal vite at dagens stortingsprester vedtar hellige lover som er på nivå med religiøse lover, lover som er så hellige at de tilsidesetter sannheten om mangt, inkludert sannheten om rettferdighet, eller den sannheten som rettferdighet skal være basert på, om du vil.

Så selve demokratiet er ødelagt av religion fordi hellige prester helliggjør seg selv ved å vedta hellige lover og fordi flertallet aldri tar feil, i den forstand at de kan presse gjennom viljen sin uansett, og i den forstand at flertallets representanter aldri blir straffet for de forbrytelsene de begår.

Utdanningen

Og på skolen lærer man at det er det som flertallet har bestemt som er det rette svaret. Og der lærer man også at man må tilpasse seg flertallets holdninger og meninger, bli ei religiøs horefitte om du vil.

Utdanningen er en indoktrinering inn i ei sekt. Og de som ikke passer inn i sekta blir for evig og alltid utestengt fra det gode selskap.

De blir så og si plassert i gapestokken til evig tid!

Man korsfester de som ikke hører med eller passer inn i det gode selskap! Du kan også si at man driver med heksebrenning på skolen.

All den faenskapen som man har drevet med i religionens navn, det beskjeftiger man seg med i dagens skole.

Og den religiøse tanken om at det er noe alvorlig galt med barn og at barn må bli voksne A4-mennesker, det gjennomsyrer hele utdanningen. De voksne er liksom  nærmere Gud og forstår seg på alt, mens barn er syndere. Er født som syndere!

Det er alltid de voksne som belærer barna, aldri omvendt. Og det beviser at utdanningen er basert på et religiøst hat for barn.

Idretten

Jeg kan kort si noe om idretten også. Innen idretten så tar de voksne styringa, og prøver å gjøre barn om til horefitter, religiøse horefitter fra helvete.

Fri lek har man ikke lenger. Barna skal aktiviseres og organiseres… i organisert idrett.

Hele fritiden er organisert slik at barn skal skånes for fri lek.

Var dette riktig? Jeg har ikke barn selv, men prøvde bare å kritisere som best jeg kan! 🙂

Psykiatrien

Psykiatrien er en konsentrasjonsleir for vranglærde og ikke-troende og for folk som rett og slett tenker selv, la oss si tenker i det hele tatt.

Og jeg kan nevne at psykiatrien er en kristen konsentrasjonsleir som er basert på nestekjærlighet.

I religionens navn dreper man ungdommer på samlebånd i psykiatrien! Religion er flotte greier!

Stakkars ungdommene, som det er noe alvorlig galt med, fordi de ikke er voksne! Så da snakker vi om det samme hatet for barn og ungdommer som gjennomsyrer utdanningen, og som stammer fra religionen.

De voksne er altså nærmere Gud, og er slik sett rett-troende, og er dessuten i flertall. Så de voksne er selve den religiøse sekta av rett-troende, mens ungdommene er å regne som hekser og jøder og terrorister og den typen ting, en evig trussel for de voksne sin stolthet og verdensherredømme.

Så da har jeg gjort det klart at religion er en krig mot barn og ungdommer, også innen Kristendommen. Ikke bare innen andre religioner hvor man driver med barnesexslaveri og den typen ting. Okay?

Derfor ønsker jeg å snakke på Gud!

Nå forstår du kanskje hvorfor jeg ikke akkurat kvier meg for å snakke på Gud.

Det vi trenger i dag er faktisk en ny religion. Å si at det ikke finnes en Gud, det holder ikke. Man må spasere rett inn på de religiøse horefittehøla sin arena, og så må man fortelle sannheten om Gud.

Og det er hva jeg gjør. Og det flotte med Gud er at Gud er helt vitenskapelig, slik at når man forteller sannheten om Gud, slik som jeg gjør, så fungerer det. Jeg presenterer da et syn på Gud som faktisk funker i praksis.

Slik sett behøver det jeg sier heller ikke å være sant. For det jeg sier om Gud er uansett det gunstigste synet på Gud.

Og det der har folk aldri tenkt over, at man ikke nødvendigvis behøver å vite sannheten om Gud. Viktigere er det at det man tror eller vet om Gud faktisk funker! Altså at det funker å se slik på Gud som man gjør.

Okay?

Så Gud er et kjempeviktig tema. Og ateister begår den feil å ikke snakke på Gud! 🙂

Mens jeg som er sendt av Gud, jeg gjør ikke den samme feilen, selv om Gud er ateist selv. Ja, for selv om Gud er ateist, så må vi fortsatt avskaffe religion. Og det krever at vi erstatter den eksisterende forståelsen av Gud.

Og det krever altså noe mer enn ren benektelse eller ateisme om du vil.

Så derfor snakker jeg såpass mye på Gud. Gud mener ikke selv at Gud er viktig eller verdt så mye omtale.

Selv… så gir jeg egentlig faen. For meg er det litt viktig å straffe de religiøse ved å fortelle sannheten om Gud. Derfor ser jeg positivt på å plage folk ved å snakke på Gud.

Så jeg personlig synes at det er kult. Mens Gud selv altså er litt mer skeptisk. Og den luksusen har jo Gud, siden Gud har sendt meg til å fittekjøre de religiøse tilbake til Steinalderen.

Hvem er det som har bevist at han er Messias her? Det er meg det. Mine Messias-bevis er latterlige. La oss si at de er enda litt enklere og tydeligere, enn de bevisene som Ann Helen Nilsen har for at hun er Messias.

Så folk vil slite litt mer med mine Messias-bevis enn men Ann Helen Nilsens.

Og det er også meningen. Det skal svi!

Så ingenting gleder meg mer enn å bevise at jeg er Messias og snakke på Gud! Det er dritkult!

Og jeg må jo være så ærlig at jeg innrømmer at jeg ikke bare ønsker å frata dere som er religiøse troen deres. Men jeg ønsker helt konkret å rive ut det religiøse hjertet deres og trampe på det til det dør!

Ja. Dere har startet en konkurranse mot barn og ungdommer som handler om hvem som kan knuse hjertet til andre på verst tenkelige vis! Og jeg representerer verdens mest lekne og fantasifulle og livlige Baby i form av Gud, og opererer på vegne av barn og ungdommer, i denne konkurransen om  hvem som er best på å knuse hjertet til andre.

Ja. Så dette er krig for meg!

Riktignok er det en ikke-voldelig krig. I hvert fall inntil de religiøse ender opp i helvete. Okay?

Avslutning

Dere trenger ikke å avslutte religionene deres. Men dere kan gjøre det hvis dere vil.

Det er helt greit at dere fortsetter med religionen deres, for Gud venter på dere i helvete. Gud har ingenting imot at dere fortsetter med religionen deres.

Det er bare å kjøre på! Og for dere som driver med slike ting som barnesexslaveri og pedofili, så trenger dere ikke å lytte til meg!

Bare kjør på! For Gud har mer enn nok av tid til å håndtere dere i helvete!

Finn frem glidekremen, folkens! Bare kjør på!

Uansett. Jeg beklager dette, at Gud slapp til og fekk spikret noen linjer her. Selvsagt må man ikke drive med slike ting. Det er bare det at Gud ønsker at folk som er pedofile bare fortsetter nå, selv om jeg har kommet og advart om ting og tang.

Men der har du Gud, da. Som jeg sier så er Gud helt sinnssyk. Så man behøver jo ikke akkurat å ha samme syn som Gud, ikke sant?

Personlig synes jeg at slike ting som barnesexslaveri og pedofili er utenkelig. Driver folk med sånt? Jeg kan faktisk ikke se det for meg en gang!

Hæ? Pedofili? Jeg trodde at det bare var et ord, jeg! For det er vel ikke slik som folk driver med… eller?

Uansett. Jeg kom bare i skade for å slippe til Gud på et par linjer her, og poenget er da at Gud venter i helvete på alle som er pedofile.

Og jeg sier dette nå, i konteksten av religion, av den enkle grunn at det ikke er noen hemmelighet for Gud at pedofili er noe som stammer fra religion og som er mulig takket være religion.

Så man kan takke religion for pedofili og barnesexslaveri også!

Og da slipper jeg vel å presisere at Gud ikke akkurat mener at religion er noen menneskerett. For i følge Gud er nemlig ikke pedofili og barnesexslaveri noen menneskerett.

Så Gud er litt slik, da. At Gud oppfatter at religion handler om barn og ungdommer. Den typen ting.

Og nå har jeg ikke nevnt barnevernet, men det oppfatter Gud at er den del av psykiatrien. Barnevernet går etter de som ikke er rett-troende, for å si det på den måten. Så det aller meste av det jeg sa om psykiatrien gjelder også for barnevernet.

Men da har jeg avklart en del ting i forhold til Gud og Gud sitt syn på religion. Jeg kan da avslutningsvis si at det å hate barn og ungdommer ikke er noen menneskerettighet og at det å undertrykke ytringsfriheten og menneskerettighetene ikke er noen menneskerettighet.

Så derfor er ikke religion noen menneskerettighet.

Og bare for å ha sagt et også, så er det slik at hvis du er veldig bestemt på at religion er en menneskerett, så er det svært sannsynlig at Gud mener at det er en menneskerett for de som er religiøse å brenne i helvete som bare faen!

Det er den menneskeretten du har, hvis du er religiøs.

Så da tror jeg at jeg har gjort meg forstått. Gud tar ikke parti med de voksne. Gud tar ikke parti med religiøse horefitter fra helvete!

Gud er 100 prosent forpliktet til Babyer, barn og ungdommer. Og det at jeg nå har presisert dette ettertrykkelig, det er en skjerpende omstendighet i forhold til de forbrytelser som Babyer, barn og ungdommer utsettes for heretter.

Og da er altså Gud fullt klar over at det er alle dere undertrykkende rasshøl som selv er skyld i at mine advarsler ikke kommer frem til dere. Så det som Gud gjør i forhold til det at dere i praksis aldri ble advart, det er at Gud straffer dere for at dere aldri ble advart, for det var også deres egen feil!

Så her har man å gjøre med en Gud som ikke viser noen nåde mot de voksne, når det er snakk om overgrep på Babyer, barn og ungdommer.

Hvis du fucker med Babyer, barn aller ungdommer, så er du så grundig ferdig, at du aner det ikke.

Da er du fucka.

Og det jeg kan si om dette, bare for å utdype litt, det er at Gud allerede har gjort det mot deg.

Det er altså slik at når du for eksempel voldtar et barn eller sender en ungdom rett inn i psykiatrien, så gjør Gud det mot deg på stedet.

Gud har altså den evnen til å gjøre det mot deg på stedet, uten at det skjer på stedet. Så det er altså ingenting du kan gjøre senere, som kan gjøre opp for at du finner på å voldta et barn.

Så har jeg da sagt det. At det er ingenting du kan gjøre senere, som på noen måte kan omgjøre en slik sak.

Og det samme kan sies om dette med å korsfeste flotte og friske og samfunnskritiske ungdommer i psykiatrien. Da er du ferdig. Og Gud gjør det mot deg momentant.

Så Gud har da den evnen. Det betyr ikke at helvete eksisterer bortenfor tid og rom, men det betyr bare at Gud har så grundig kontroll i helvete at Gud i praksis kan gjøre det mot deg der og da.

Og da er det slik at den behandlingen du får av Gud i helvete er en aldri så liten overraskelse. For Gud er nemlig en liten Baby som elsker overraskelser!

Så der ryker du på en aldri så liten overraskelse. For det er ikke mulig å forestille seg hva Gud er i stand til å stelle i stand i helvete.

Sånn. Nå tror jeg at jeg fikk sagt det jeg hadde å si om Gud.

Mitt tips er at folk ikke tror på Gud og ikke respekterer Gud. For det som Gud gjør mot rasshøl i helvete, det er altfor fælt, i forhold til hva de har gjort.

Dessverre, så gir Gud deg en mye verre straff enn det du har fortjent. For du bestemte nemlig selv at det skulle være slik, altså at man ikke skal få det man har fortjent, men noe som er mye verre.

Og det bestemte du selv da du altså utsatte barn og ungdommer for alvorlige forbrytelser, som de altså ikke hadde fortjent.

Så mitt lille tips her, det er at man kanskje vurderer å ikke få barn, og at man i hvert fall bare jatter med barna hele veien, og i minst mulig grad prøver å heve seg over barn.

Okay?

Ikke tro at du som er voksen på noen måte og på noen tidspunkt på noen måte er overordnet et barn.

Det er dagens tips!

Om mulig, så ikke ha noe med barn å gjøre! Om mulig, så aldri få noen barn! Vær på den sikre siden, okay?

Hilsen Messias, den som sendte deg rett til helvete ved å skrive dette.

Oljeberget 8: Tolkning av forrige innlegg om Ann Helen Nilsen

Jeg har som kunstner pleid å servere kunst, for så å sitte der og le av folk sine reaksjoner. Og akkurat det synes jeg etter hvert at er så morsomt at jeg har falt til ro med at det er slik det skal være.

For det er jo så morsomt!

Og så har jeg en idé om at jobben min er å avdekke at dette samfunnet har lagt slike ting som kritikk, galskap og fantasifullhet for hat. Og det handler blant annet om å avdekke eller dokumentere dette samfunnets motiver for psykiatrien.

Så da er jeg veldig fornøyd så lenge folk legger kunsten min for hat.

Du legger ikke et abstrakt maleri for hat, fordi det er fantasifullt. Men du legger kunsten min for hat.

Merk nå at jeg gjør forskning på samfunnet, på samfunnsnivå om du vil. Dermed er det helt riktig å konkludere slik som jeg gjør, med at dette samfunnet har lagt fantasifullhet, kritikk og galskap for hat.

Derfor skal du ikke hate kunsten min

Jeg forteller sannheten om alt. Derfor skal du ikke hate kunsten min. Derfor skal du respektere kunsten min og være nysgjerrig på kunsten min og bruke lang tid på å prøve å forstå og verdsette kunsten min.

Det at du ikke mestrer kunsten min er bare et symptom på at du har mye å lære av den!

Nå får du hjelp!

Heretter kommer jeg til å bidra med noen tanker og refleksjoner etter hvert innlegg hvor jeg tolker kunst eller presenterer superhelter.

En del av de tingene jeg sier i dette innlegget er generelle ting, som gjelder all kunsten min. Andre ting gjelder kun det forrige innlegget, hvor jeg altså presenterte Ann Helen Nilsen som superhelt.

Ett steg tilbake

Ofte når man skal forholde seg til kunst, så hjelper det å ta et steg tilbake. Og når man gjør det, så kan det være nyttig å huske på at kunstneren faktisk er en læremester, altså en person som har noe å lære deg.

La meg nå hjelpe deg med å ta et steg tilbake. Jeg satt og så litt på en dokumentar på Netflix for et par dager siden. Den heter Terra, og viser hvor flott naturen er. Den naturen som vi driver og ødelegger nå, blant annet ved å overbefolke Planeten.

Utallige dyrearter har blitt utryddet – snart er det bare oss igjen her, for å si det sånn. Og snart er det ikke noe liv igjen på Planeten, i det hele tatt.

Faktisk tror jeg at vi allerede har klart å utrydde cirka 50 prosent av alle dyrearter. Så vi er godt i gang med å avlive denne Planeten.

Hva er problemet, egentlig?

Du kan selvsagt si at problemet er at lederne overalt i verden er onde og inkompetente. Men vi kan også ta enda et steg tilbake, og anerkjenne at i alle samfunn, så baserer man seg på de voksne sin intelligens.

Og man har rendyrket og raffinert de voksne sin intelligens, slik at den intelligensen på sett og vis har blitt helt steril og fri for fremmedelementer.

Og dette tydeliggjøres ved at kunst er plassert helt på utsiden av alt annet. Man benytter seg ikke av kunst på nivå med vitenskapelig forskning, når man for eksempel skal fatte beslutninger.

Ja. For kunst er jo fantasifullt! Så det er ikke voksent nok, til at man kan ta det i betraktning når man skal fatte viktige beslutninger. Ikke sant?

Så slik holder man på, og man holder visse ting og visse personer ute av det man kan kalle for maktens sirkel. Og det hele koker da ned til at man rendyrker de voksne sin intelligens.

Anders Johansen (jeg siterer meg selv, jeg)

Og det er det som er problemet, at man kun anerkjenner de voksne sin intelligens. For det fører til at slike ting som kynisme, grådighet og manglende rettferdighetssans får gjennomslag, på bekostning av så enkle ting som å være snill, omtenksom og rettferdig.

Forskjellen på en Baby og en voksen person

Hvis vi nå fortsetter med å fokusere på det Planetmordet som foregår her nå, så kan vi sammenligne Babyens intelligens med de voksne sin intelligens i forhold til dette.

En Baby vil umiddelbart omtale det å drepe dyrearter og ødelegge Planeten som «SLEM!»

De som er ansvarlige for det, de er slemme! Og en Baby vil nekte å stemme på slike personer, med følgende forklaring:

SLEM!

Men de voksne, de er såpass lite opptatt av rettferdighet, og de er såpass pragmatiske og kyniske og korttenkte, at de bare sitter og lurer på hvilket parti som de skal stemme på. Hvilket av de partiene som dreper Planeten, som de skal stemme på!

Mens en Baby altså hadde vært illsint, og ikke en gang hadde vurdert å stemme på noen som er SLEM!

Hvis man hadde benyttet seg av Babyens intelligens, så hadde dagens ledere ikke havnet noe annet sted enn i fengsel.

Anders Johansen (jeg siterer meg selv igjen)

Bare som en liten assosiasjon eller digresjon her, så er Babyer forbausende praktiske. De har lett for å finne enkle og effektive løsninger på ting.

Og dermed er noe slikt som å bare avskaffe alle politiske partier, helt i tråd med Babyens intelligens.

Hva har alt dette å gjøre med forrige innlegg?

I forrige innlegg, så kjørte jeg på med fantasifulle tolkninger, og jeg tolket da omtrent som om jeg krabbet rundt på gulvet som en Baby, og dermed var i stand til å oppdage ting som ingen andre så.

I tillegg la du kanskje merke til at jeg på sett og vis hadde Baby-føtter, kjempesmå føtter, som gjorde det mulig for meg å snu meg rundt på veldig små flater, og dermed få veldig mye ut av veldig lite.

Så jeg oppfører meg da som en Baby, når jeg tolker kunst. Og mens du som sitter og leser er kjempenervøs for at noe av det jeg påstår kan være feil, så er jeg som en Baby nettopp kjempeentusiastisk, og fokuserer først og fremst på at kunsttolkning er kjempemorsomt!

Så jeg har det morsomt, mens du sitter der og river deg i håret og ikke forstår hva jeg snakker på, eller hva jeg holder på med, når jeg er så leken og fantasifull!

Anders Johansen (meg igjen)

Men det jeg gjør er altså at jeg bruker et kunstnerisk virkemiddel kalt overdrivelse. Jeg overdriver dette med å være leken og fantasifull, nettopp for at du skal legge merke til at det er det jeg setter fokus på.

Så jeg setter da fokus på lekenhet, fantasifullhet og humor. Ja, for det hele er jo ganske latterlig! Og det jeg gjør da, det er å fremheve Babyens intelligens.

Dette er situasjonen

Menneskeheten er i ferd med å avlive Planeten, og så kommer det en kunstner som fremhever Babyens intelligens.

Og det som skjer da, det er at de voksne legger den kunsten for hat, for det er jo altfor lekent og fantasifullt! Og da klarer jeg altså å dokumentere de voksne sitt intense hat for Babyens intelligens.

Og det er jo faktisk det hatet som forårsaker psykiatrien, en konsentrasjonsleir for personer som får et kunstverk rett fra verdens mest lekne Baby, nemlig Gud.

Et øyeblikk nå!

Akkurat nå må jeg nesten stoppe opp og forklare noe. En mental lidelse er et kunstverk. Men den eneste responsen som de voksne har på en mental lidelse er at det er «galskap».

Den samme responsen har folk stort sett på min kunst, som omfatter kunsttolkning. Det er galskap, det er for fantasifullt, ja, det er helt sinnssykt! Så jeg fremstår da som sinnssyk, og blir stemplet som sinnssyk, og er da på full fart inn i psykiatrien. Ja, av den enkle grunn at jeg er leken og fantasifull!

Og det jeg snakker på nå, det er at det å hate galskap og fantasifullhet, det er faktisk verdens største forbrytelse. For psykiatrien er verdens største forbrytelse.

Mens alle dere som er voksne, dere oppfører dere som om det er motsatt! Dere oppfører dere som om det er det å respektere galskap og fantasifullhet som er forbrytelsen!

Anders Johansen (fortsatt meg)

Men det er faktisk ingen forbrytelse, å respektere Babyer. Jeg gjentar dette en gang til:

Å RESPEKTERE BABYER ER INGEN FORBRYTELSE.

Folk oppfører seg som om Babyer ikke er her, vet du!

Ann Helen Nilsen ønsker å bidra!

I det forrige innlegget, så presiserte jeg at Ann Helen Nilsen er en helt unik kunstner, som rett og slett produserer kunst helt spontant på de latterligste måter.

Og hun ønsker nå å bidra inn i dette, som jeg forklarer her. Nemlig at folk oppfører seg som om Babyer ikke er her!

Er hun gravid akkurat nå? Jo da.

Hun har en Baby gjemt i magen, og snakker på at den Babyen må få lov til å komme ut!

Dermed snakker hun på at Babyer ikke må holdes skjult, og om at man ikke må oppføre seg som om Babyer ikke er her.

Dermed sier hun at vi har noe å lære av Babyer, for hun ønsker å vise oss en Baby, veldig snart.

Okay?

Så hun har en liten hemmelighet i magen sin, som hun ønsker å vise oss veldig snart! 🙂

Hvis dette samfunnet hadde respektert Ann Helen Nilsen, så hadde mediene strømmet til for å intervjue en slik superhelt som henne.

Og da hadde vi sett at hun faktisk er gravid nå. Og da hadde vi klart å forstå at hun snakker på Make Up Sex. Ja, vi kunne til og med spurt henne om Babyen er et resultat av Make Up Sex! 🙂

Og det er altså kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen.

Er det greit at jeg tolker litt?

Får du høydeskrekk så fort jeg tolker?

Jeg må nesten bare stoppe opp litt og spørre deg om du har lagt Babyens intelligens for hat!

Og grunnen til at jeg spør, den er at de voksne sin intelligens er i ferd med å drepe Planeten her. Og da er det faktisk slik at for å klare å nyttegjøre seg av Babyens intelligens, så må vi alle ned på alle fire!

Babyens intelligens er ikke noe man kan låne ting fra. Du kan ikke bare prøve å være litt kreativ, og så si at du har benyttet deg av Babyens intelligens!

Neida, for det fungerer ikke! Ergo er det helt uvitenskapelig.

Når man skal nyttegjøre seg av Babyens intelligens, som er det reelle alternativet til de voksne sin intelligens, så må man gå helhjertet inn for å utvikle Babyens intelligens.

Anders Johansen (hei!)

Og dette er det jeg hjelper deg med, når jeg presenterer min kunsttolkning, når jeg presenterer superhelter kan du godt si, siden det er det vi snakker på akkurat nå.

Hvordan går det?

Er denne teksten grei å lese? Grunnen til at jeg spør er at jeg sitter her og bare rabler alt sammen rett inn på computeren, som om jeg var en liten Baby som er strålende fornøyd med det den holder på med!

Som du skjønner, så omfavner jeg Babyens intelligens ganske helhjertet.

Det betyr at jeg slipper meg løs, er leken og fantasifull og har det morsomt, og er entusiastisk! Ja, og jeg elsker humor!

Derfor er det at jeg synes at det er kjempemorsomt å ikke tolke den kunsten jeg presenterer. Altså slik jeg nevnte over her.

Som Baby synes jeg at det er så utrolig morsomt å lure alle de voksne! Ja, det blir omtrent som å leke gjemsel, når ingen klarer å finne en!

KJEMPEMORSOMT!

Så dette her, det å prøve å hjelpe deg med å forstå og verdsette kunsten min, det sitter langt inne.

En liten innrømmelse

Jeg fikk en tilbakemelding fra Fredrik Grønstad i går om at teksten var i overkant fantasifull. Det var det jeg oppfattet at han prøvde å si.

Han hadde altså tatt en titt på det forrige innlegget her, innlegg nummer 7 i Oljeberget-serien.

Og det er klart at alle andre som er voksne vil være enige med han. Så da er alle de voksne enige, vet du. Og de voksne vet jo at de alltid har rett.

Så da bestemmer hele verden seg for at det jeg gjør når jeg tolker kunst, det er altfor fantasifullt! 🙂

Slik er det jo med de voksne. De voksne har selv bestemt at de alltid har rett. Så når alle voksne mener noe, så vet alle at det er slik. For de voksne tar aldri feil, for de voksne har alltid rett.

De voksne driver riktignok akkurat nå med å avlive Planeten her, men de mener at de aldri kan ta feil! 🙂

Men da skjønner du vel også hvorfor jeg som en Baby, mener at de voksne er DUMME?

De voksne er dumme. Det er bare det jeg sier!

Men det er klart at som Baby, så synes jeg at det er morsomt å leke. Og det som Fredrik Grønstad var inne på, det var at jeg kanskje kunne gjør ting litt annerledes.

Og det var jo velmenende, å indikere det. Og som Baby, så syntes jeg at det var en morsom idé!

Anders Johansen (heisann!)

Det var ikke en ide som jeg hadde kommet på selv, siden jeg synes at det er så morsomt å sitte og se på at de voksne driter seg ut, ved å hate galskap og fantasifullhet, slik at de innrømmer sine motiver for å operere en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for de som oppfattes som gale av de voksne fordi de voksne har lagt galskap for hat.

Tro det eller ei, men jeg synes faktisk som Baby at det er kjempemorsomt å skrive slike lange setninger, for jeg tenker da på de voksne idiotene som skal sitte og prøve å lese dem!

🙂

Men Fredrik Grønstad kom med et forslag om at jeg kunne gjøre ting litt annerledes. Og selv om jeg ikke hadde kommet på noe slikt selv, siden jeg tross alt elsker å se de voksne drite seg ut og avsløre seg som Nazister, så syntes jeg faktisk at det var en morsom lek å leke. Altså det å forklare ting og tang… og se de voksne drite seg ut da også!

Så jeg forventer nå at de voksne fortsetter med å drite seg ut, selv om jeg prøver å lære dem helt grunnleggende ting om kunsttolkning, slike ting som at man må tolke nettopp det som fremstår som galskap.

Anders Johansen (tittentei!)

Så hvis jeg er så fantasifull og leken at det fremstår som galskap, så må du tolke det. For jeg bruker da et virkemiddel kalt overdrivelse, for å informere deg om hva du må sette fokus på, nemlig Babyens intelligens, altså lekenhet, fantasifullhet, humor og galskap!

Som Baby synes jeg forresten at utropstegn er flott! Punktum er derimot ikke like flott! Så jeg bruker en del utropstegn når jeg skriver, jeg da!!!!!

Anders Johansen (en leken krabat)

Angående utropstegn

Jeg forklarer jo andre steder her at et utropstegn er bokstaven i som betyr informasjon. Jeg bare snur den bokstaven opp ned for å illustrere hva jeg snakker på, som er at de voksne ikke ser informasjonen!

Så det er en hel haug med informasjon i det jeg skriver. Og dette forrige innlegget mitt, det kan man tolke og reflektere rundt inn i evigheten.

Skal jeg gå rett på sak?

Jeg kan gå rett på sak på det som kanskje er hovedbudskapet i forrige innlegg, utover at Ann Helen Nilsen er en helt fantastisk Superhelt!

Jeg som er en Baby synes i hvert fall at Ann Helen Nilsen er morsom og tøff! Hun er toppen! For hun er faktisk en Superhelt, noe som er helt magisk! Tenk at det finnes noe sånt! Og så er hun en morsom og søt klovn som produserer kunst helt spontant, noe som bare viser at hun er helt spesiell, og kjempemorsom!

Så hun er rett og slett morsommere enn alle andre. Derfor synes jeg at Ann Helen Nilsen er toppen!

Så som en Baby er jeg ikke opptatt av noen andre, for Ann Helen Nilsen er så morsom!

Jeg liker henne, jeg da.

Så her ser du, at det jeg snakker på, som er Babyens intelligens, det ligger også til grunn når jeg respekterer Ann Helen Nilsen som Superhelt. Og det er da et tegn på at det er helt korrekt tolkning, å konkludere med at jeg som kunstner ønsker å fremheve Babyens intelligens.

Forstår du hva jeg sier? Jeg sier at uansett hvordan du vrir og vrenger på det, så baserer jeg meg på Babyens intelligens, i det forrige innlegget!

Det er Babyer som først og fremst tror på Superhelter og som forelsker seg i klovner!

Så hele konseptet er et uttrykk for Babyens intelligens.

Og da håper jeg at jeg har klart å hamre gjennom det? Og det som både jeg og Ann Helen Nilsen sier, det er at vi trenger flere Babyer her!

For hun er jo gravid, og sier dermed at vi trenger flere Babyer her. Og det hun sier da, det er at vi trenger flere som respekterer Babyens intelligens, og som faktisk praktiserer Babyens intelligens.

Anders Johansen (in case you need to know)

Så Babyens intelligens er det vi trenger nå, for å rydde opp i alle problemer i hele verden. For det er nettopp de voksne sin intelligens som har forårsaket problemene. Og det er mangelen på Babyens intelligens som også har forårsaket problemene.

Menneskeheten har på sett og vis bare ett eneste verktøy i verktøykassa si. Og det at man kun har det ene verktøyet, det gjør at man får problemer. De tingene man bygger, for å si det sånn, får noen svakheter. Nettopp fordi man bare har ett eneste verktøy i verktøykassa si!

Og da nytter det ikke å prøve å rette opp i det feilene som har blitt skapt, med det samme verktøyet som skapte dem!

Det er det vi gjør her i dag. Vi prøver å løse problemene med den intelligensen som skapte dem.

We Can’t Solve Problems By Using The Same Kind Of Thinking We Used When We Created Them.

Albert Einstein

Og så til saken

Innlegget mitt inneholder svært mye informasjon. Og jeg skal nå illustrere dette veldig raskt.

Innlegget beviser at Ann Helen Nilsen er en Superhelt som er sendt av Gud. Ja, for det inneholder en del tall som stemmer, og det at så mange tall stemmer, det inntreffer ikke med mindre Gud ønsker å forklare at Ann Helen Nilsen er en Superhelt.

Dermed kan man lære mye om Gud, ved å studere Ann Helen Nilsen. For hun er sendt av Gud, utvalgt av Gud. Og så er jo de bevisene som spikrer henne som en Superhelt laget av Gud.

Dermed kan vi plutselig undersøke hva slags personlighet og hvilke verdier som Ann Helen Nilsen har, og lære noe om Gud. For Gud har sendt henne som en læremester og Superhelt!

Så dette handler også om å bli kjent med Gud.

I tillegg ser vi at det som Gud gjør, det er at Gud presenterer noen enkle tall og helt enkle ting som navnet og fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen, og samtidig forventer at vi skal klare å tolke hva det hele betyr!

Og det som jeg illustrerer med mine tolkninger, det er at Gud da bruker fantasifullhet som et språk. Og da kommer alle de voksne på banen og sier at det ikke er lov! For hele poenget med et språk er jo at det ikke skal være åpent for tolkning!

Anders Johansen (yes!)

Men det sier da nettopp noe om Gud, at Gud ikke lytter til de voksne, og synes at det er kjempemorsomt å sende en slik Superhelt som Ann Helen Nilsen, når det samtidig er en test på om man respekterer fantasifullhet!

Ja. For det var bare det Gud lurte på, om de voksne har lagt Babyens intelligens for hat!

Så bare for å ikke dvele altfor lenge ved dette, så er Gud selv en Baby. Og Gud selv er i høyeste grad en person, og oppfører seg akkurat slik en person ville ha gjort.

Så du kan se for deg at Gud er verdens mest fantasifulle og kloke Baby, som synes at det er kjempemorsomt å bruke fantasifullhet som et språk!

For de voksne forstår jo ingenting da! Og når jeg kommer og presenterer de korrekte tolkningene, så fortsetter de voksne med å vise at de har lagt fantasifullhet for hat!

Så de voksne viser altså at de har lagt fantasifullhet for hat, ved at de aldri tenker på å tolke navnet til en slik superhelt som Ann Helen Nilsen. Mens jeg, bare for å ta meg til sammenligning, jeg klarer å identifisere Ann Helen Nilsen som Superhelt, uten å tolke navnet hennes!

For hun er jo helt latterlig! Hun er verdens mest fantastiske klovn, og opererer på et nivå som ingen voksne er åpne for at er mulig!

Men jeg ser med en gang hva hun er. Dermed har jeg juksa. For jeg vet at hun er en Superhelt, før jeg begynner å tolke navnet hennes.

Men så ser jeg jo, når jeg begynner å se på navnet hennes, at hun snakker på at hun er den utvalgte, ved at fødselsdatoen hennes er tallet 100, og ved at navnet hennes betyr 1814, og ved at det er 14 bokstaver i navnet hennes, og ved at navnet hennes også betyr tallet 4, og ved at kunstnernavnet hennes Blacklemon betyr tallet 55.

Og da handler det fortsatt om at jeg har juksa litt. For jeg har tolket så mye kunst, i samarbeid med Gud, at jeg vet hva Gud legger i de ulike tallene.

Tallet 55 for eksempel, det er et årstall for Gud. Det er årstallet 1955, som brukes i filmen Back to the Future. Og det tallet står da for slike ting som å stå opp igjen fra de døde, på et punkt i fremtiden.

Og grunnen til at jeg vet disse tingene, det er altså at jeg har tolket så mye kunst, at jeg har lært av erfaring hva de enkelte tallene står for.

Det er altså slik at Gud bruker et eget språk, som går ut på at det og det tallet har noen få betydninger.

Men uansett. Blacklemon er en kunstner som vil stå opp igjen fra de døde. Derav tallet 55.

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Prøver meg med en overskrift!

Puh! Det blir liksom litt mye å lese uten overskrifter innimellom! Samma faen det! 🙂

Men jeg drev og snakket på at jeg har juksa litt. For jeg har tolket svært mye kunst. Og jeg kan ikke nekte for at jeg har Gud med meg også, når jeg tolker kunst.

Så vi er på sett og vis to personer her. Det er meg og Gud.

Og jeg har en helt grei dialog i forhold til Gud. Og det betyr at det jeg skriver blir kvalitetssikret av Gud.

Nå har jeg aldri hørt noe om at noe jeg har skrevet ikke har vært bra nok. For Gud ønsker alltid å prøve å ødelegge det jeg skriver, slik at ting går rett til helvete!

Så Gud er svært opptatt av at det jeg skriver må gå til helvete! 🙂

Gud er morsom slik! 🙂

Så jeg sliter litt her, ved at jeg har fått en samarbeidspartner, som rett og slett er en leken Baby som uansett synes at alt er godt nok, og som synes at det er kjempemorsomt å true folk med helvete!

Men jeg har da ganske god kjennskap til Gud. Og jeg forstår slike ting som at Gud kan motsi seg selv, uten at det er noen motsigelse. Og Gud har på sett og vis flere nivåer.

Så det å forstå Gud, det er umulig for alle andre enn meg. Og Gud elsker faktisk at jeg skriver slike ting, for Gud er en liten Baby som elsker å se på hvordan folk reagerer når jeg sier at jeg er den eneste som forstår seg på Gud!

Så alt er humor for Gud da, og Gud er ikke akkurat noen perfeksjonist.

Og nå begynner du forhåpentligvis å forstå at mine tolkninger, slike tolkninger som jeg presenterte i det forrige innlegget, det er et uttrykk for Gud sin intelligens, som er Babyens intelligens.

Gud har lurt hele verden

Det jeg sier er at alle som tror at de kjenner Gud, de tar feil. For Gud er en liten luring, som elsker å nettopp lure folk!

Og det handler delvis om at Gud elsker å latterliggjøre folk!

Så Gud er ganske nådeløs, når det gjelder dette med å latterliggjøre folk. Ja, for Gud er en svært leken og fantasifull Baby, slik at humor bare er en lek! Ja, alt er en lek, og alt sammen er kjempemorsomt!

Og jeg er forresten fullt klar over at du kvier deg for å innrømme at Gud er verdens mest lekne og fantasifulle Baby, men du bekrefter da bare at du er en voksenperson som har lagt Babyens intelligens for hat!

Som den møkkafitta du er!

Og bare for å presisere dette, enda en gang, så elsker Gud banning! Slike ord som møkkafitte, som ikke er lov, det er toppen for Gud!

For Gud er altså den typen Baby, som på liv og død… beklager ordbruken… skal gjøre det som ikke er lov!

Og derfor er Gud mentale lidelser også. For det er visst ei sekt av sønderdemoniserte og voksendemoniserte horefitter fra helvete her… som har bestemt at Gud ikke har lov til å være Satan!

Så da skal Gud på liv og død… beklager dette… være Satan!

Men så er det slik med mentale lidelser, at det er de voksne sitt hat for lekenhet, galskap og fantasifullhet, kall det hat for kunst, som gjør mentale lidelser til et problem.

Så Gud kan ikke ta noe ansvar for at de voksne har lagt Babyens intelligens for hat!

Og bare for å fortsette litt til nå, slik at du får et inntrykk av hvilken galskap, rytme og energi som Gud har, så må jeg nesten få lov til å presisere at de voksne mener at det å hate Babyens intelligens ikke er noen forbrytelse.

Anders Johansen (og Gud da…)

For de voksne mener nemlig at det å hate Babyens intelligens er det eneste akseptable! Ja, for det er bare da man er kompetent, når man hater Babyens intelligens!

Og Gud sitt svar på akkurat det, det er at Gud er mentale lidelser og dermed arresterer de voksne for å hate Babyer, ved at de voksne lures av sitt eget hat til å operere en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Og de voksne opererer da en slik konsentrasjonsleir for ungdommer, i den tro at Gud ikke legger merke til at det hele er et hat for Babyer.

The Godmotherfucker

Men Gud er faktisk ikke blind. Så Gud mener at psykiatrien er et hat for både Babyer og ungdommer.

Og bare for å oppsummere litt nå, så ønsker de voksne å føre en diskusjon med Gud. Og den diskusjonen handler om hvorvidt de voksne hater Babyer. Og de voksne mener at de ikke hater Babyer, for de voksne er jo helt frie for hat, for i dag er jo samfunnet helt fritt for hat!

Og Gud avslutter og vinner den diskusjonen, ved at Gud ikke bare får de voksne til å hate Babyer, men også ungdommer.

Ergo avslører Gud ved å være mentale lidelser at de voksne ikke bare hater Babyer, men også ungdommer.

Gud er knalltøff!

Og det jeg forklarer deg nå, det er at Gud er villig til å gjøre omtrent hva som helst for å ta rotta på og straffe rasshøl.

Kort fortalt, så hater de voksne Babyer, ved at de er voksne og ved at de er stolte av å være voksne og ved at de mener at de alltid har rett, siden det er de som er voksne.

Gud straffer de voksne for å hate Babyer, men gjør det på en måte som sørger for at de voksne ikke forstår hva som foregår. Så helt konkret snakker vi da om at de voksne mener at når de fengsler ungdommer i psykiatrien uten at de får noen rettssak og torturerrer dem til døde på samlebånd, så handler ikke det om at de voksne hater Babyer.

For de voksne ville aldri har gjort noe slikt mot Babyer!

Men det som Gud lurte på, det var bare om de voksne hater Babyer. Og når man legger alt det som Babyer står for for hat, i så stor grad at man opererer en konsentrasjonsleir for ungdommer, som en direkte følge av det hatet, så har man faktisk innrømmet at man gjør omtrent hva som helst for å hate Babyer.

Og slik som jeg nå forklare ting og tang, slik kan jeg bare fortsette. Og det jeg kan si veldig kort, det er at når Gud er mentale lidelser, så er det Gud som gjør utallige ting på en gang. 

Det jeg forklarte nå, i forhold til Babyer, det er bare en ting. Det finnes så og si tusen andre grunner til at Gud velger å faktisk være mentale lidelser.

Ja. Mentale lidelser, det er for eksempel Gud som presenterer seg selv ved å forklare at hun eller han er helt sinnssyk.

For i folk sine øyne, så er Gud helt sinnssyk.

Så hva handler innlegget om?

Det jeg forklarer deg nå, det er at det forrige innlegget handler om Gud, og er et direkte uttrykk for Gud sin intelligens og Gud sine verdier.

Og jeg har allerede forklart deg at Gud er opprørsk. Det at du mener at Gud ikke kan være som en Baby eller som en person, det betyr bare at Gud er det.

For Gud nekter å ta ordre fra de voksne! Og Gud nekter å ta ordre fra horefitter!

Dere er onde, og Gud hater dere! Og det at dere har bestemt at Gud ikke kan gjøre det, det betyr bare at Gud gjør det!

Dere har selv bestemt en lang rekke ting om Gud, blant annet at Gud skal være en Baby.

For for det er den Guden som dere har fortjent. For dere voksne driver hele tiden og leker, leker rundt slike ting som makt og penger. Alt er en lek for dere!

Og straffa for det er at dere får en Gud som er uendelig mye mer leken og uendelig mye mer utspekulert enn dere selv er, og som også gjør ting i det skjulte, og som også er svært utspekulert og destruktiv i måten som man velger ut ledere på.

Og da er vi over på det. Når Gud velger superhelter, så velger Gud på en måte som er mest mulig destruktiv for samfunnet og de som styrer!

For de som styrer, de fører en krig mot alt som er hellig, inkludert Babyens intelligens!

Og de tar jo selv ting svært personlig, de som styrer. Og da gjør Gud det også. Og Gud tar det altså svært personlig at man hater Babyer, for Gud er selv en Baby!

Gud lager hakkemat av rasshøl

Det jeg snakker på nå, det er at Gud vet at Hamar Arbeiderblad ikke vil omtale Ann Helen Nilsen. Dette er en av grunnen til at hun får status som Messias.

Gud velger også sine ledere med omhu, for at det skal være mest mulig ødeleggende og destruktivt, gjøre mest mulig skade!

Poenget er da at når Gud velger Ann Helen Nilsen som Messias, så betyr det at Hamar Arbeiderblad har gjort det mot enda en person som er Messias.

Og som du kanskje legger merke til her, så er ikke jobben min heller som Messias å være populær. For Gud ønsker at samfunnet og de som styrer skal være ansvarlige for å hate meg! For det er hva de har fortjent å gjøre!

Poenget er da at alt det jeg sier nå, det er tolkninger av det forrige innlegget. Så du kan altså dedusere ting rett ut av det innlegget.

Dette er det jeg sier

Det jeg sier er at du kan lese det forrige innlegget tusen ganger, og du kan huske på at jeg har skrevet det inn på computeren min omtrent like raskt som du leser.

Jeg sliter litt på tastaturet her.. jeg må innrømme det. Innimellom blir jeg skikkelig stiv i fingrene!

Men jeg skriver i hvert fall så fort jeg kan. Og jeg skriver i ett sett. Og det du kan spørre deg da, det er hvordan det er mulig å gjennomføre de tolkningene jeg gjør.

Hva foregår oppe i hodet på med? Jeg beveger meg jo rundt på svært små flater, når jeg tolker. Og det er svært få andre som er i nærheten av å klare noe sånt.

Så hva foregår oppe i hodet på meg da?

La meg komme med en sammenligning. Hvis jeg hadde løpt hundremeteren på under ett sekund, fordi jeg bare trenger å ta ett steg, så hadde folk klaget over at jeg er sinnssyk og barnslig og så videre.

Det er det som skjer når jeg er svært fantasifull og leken, når jeg viser at jeg er verdens mest lekne og fantasifulle person.

Har du tatt en titt på mine Messias-bevis? Mine beviser er verdens mest latterlige, og de tar aldri slutt!

Og dette er ikke tull, altså.

Alt dette må du ta i betraktning, når du leser mine tolkninger. Og da må du rett og slett slutte å hate meg, og heller anerkjenne at jeg lærer deg svært mye, blant annet mye om Gud.

Gud er akkurat slik, slik som mine tolkninger er. Gud elsker altså å være klønete, slik som en klovn er, altså å gjøre feil.

Men så viser det seg senere at de feilene ikke var feil likevel. Og det er det som skjer nå, når jeg begynner å tolke og forklare her.

Merk nå at Gud er klok. Gud vet at hvis man blander perfeksjonisme inn i fantasifullhet, så ødelegger man fantasifullheten.

Så når Gud skal fremme fantasifullhet, så gjør Gud det til et poeng å være en klovn, vel å merke en klovn som fremstår som gal, og som ute av kontroll… nettopp fordi det hele tross alt handler om å fremme fantasifullhet og lekenhet som verdier!

Så du må slutte å sitte der og være sur og gretten, når jeg kjører på med å tolke ting som om jeg er en Baby som synes at alt den gjør er helt perfekt!

For jeg er da en læremester som lærer deg noe om fantasifullhet og om Babyens intelligens.

Men du hører jo ikke etter. Og derfor bare kjører jeg på med mine lekne og fantasifulle og latterlige tolkninger!

Så det at jeg bare fortsetter og fortsetter med galskap, det kan du fint tolke som en beskjed fra Gud om at Gud vet at du ikke hører etter!

Du fanger faktisk ikke opp på budskapet.

Her ser du at man må tolke mine tolkninger, og at man forresten kan tolke tolkningene av mine tolkninger og så videre.

Og da reagerer de voksne på at det er galskap. Men en Baby synes at det er kjempemorsomt!

Jeg snakker litt på dette – er det greit eller?

Jeg holder nå på å forklare at du sitter og ser på Gud sitt sinn, Gud sine tanker og Gud sin tenkemåte, når du leser mine kunsttolkninger.

Jeg har lært av Gud, hvordan man tolker Gud.

Men selv, så mener Gud at det ikke er tilfellet. Og det håper jeg at du forstår nå. At Gud er en typen person som mener at jeg langt fra har fått noen hjelp fra Gud, når jeg har tolket ditt og datt!

Der har du Gud.

Gud avviker ikke på noe punkt fra humor. Bare så det er sagt. Og Gud er i all hovedsak helt sinnssyk, sett fra folk sitt perspektiv.

Helt sinnssyk. Og dette prøver altså Gud å informere om, ved å være mentale lidelser.

Skal vi avrunde nå?

Jeg nevnte jo Fredrik Grønstad i innledningen. Det var han som plumpet inn med dette forslaget om at jeg kanskje kunne forbedre enkelte ting!

Så han er en klovn, han da. Og Gud elsker jo slike klovner. Og det er helt sant!

Så Gud synes altså at Fredrik Grønstad er morsom, for han driver og gir råd til selveste Messias! 🙂

Og dette betyr da at Fredrik Grønstad blir en superhelt. Ja, Gud så altså Fredrik Grønstad komme allerede før Universet ble skapt.

Jeg vet… Gud er helt sinnssyk! Jeg vet!

Men Gud har da sørget for at Fredrik Grønstad bærer med seg et aldri så lite budskap:

Fredrik Grønstad = 6 7 8 9 = 6 7 8 6 = sirkel rundt tallet 66

Han setter med navnet sitt en sirkel rundt tallet 66, som betyr både Ann Helen Nilsen og Make Up Sex.

Så det han gjør er altså å prøve å forklare at Ann Helen Nilsen er det rette svaret og er riktig, ved å sette en sirkel rundt henne.

Ja, for han synes jo at jeg bruker for mye fantasifulle sprell her. Han mener at det må da gå an å si det enklere!

Og de skriver han altså tallet 66, og setter en sirkel rundt det tallet.

Og som jeg forklarte i det forrige innlegget, så står tallet 66 både for navnet og kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen.

Så han mener da at vi må merke oss begge deler!

Og tanke hans er da at det bør være rimelig klart for folk, hva man mener når man setter en sirkel rundt tallet 66, i hvert fall etter det forrige innlegget, som han kommenterte på.

Okay?

Skal jeg nå forklare dette i detalj:

Fredrik Grønstad = 6 7 8 9 = 6 7 8 6 = sirkel rundt tallet 66

Fredrik Grønstad er et navn som betyr følgende:

Fredrik Grønstad = 7 8 = 9

Jeg teller alltid videre, når jeg har å gjøre med tellende tall. Så tallene 7 og 8 betyr tallet 9.

Og nå håper jeg at dette ikke blir for smertefullt for Fredrik Grønstad, å bli tolket på denne måten av selveste Messias… men… jeg bare presiserer følgende:

Fredrik Grønstad = 7 8 = 9 = 66

Allerede underveis i tolkningen, før jeg kommer til den endelige tallrekken, så sier Fredrik Grønstad tallet 66. For tallet 9, det er nemlig et 6-tall som er snudd opp ned. Ergo må man snu det. Men da kan man si at man hadde et 9-tall, som er å regne som et 6-tall, og så fikk man et 6-tall, som også er å regne som et 6-tall. Dermed får man plutselig to 6-tall, fordi man snur et 6-tall den andre veien, og får to ulike tall som begge er 6-tall.

Så tallet 9, det er tallene 9 og 6, som begge er 6-tall, og som dermed tolke som tallet 66.

Og det jeg snakker på nå, det er altså følgende:

Fredrik Grønstad = 7 8 = 9 = 9 6 = 6 6 = 66

Det var det jeg prøvde å skrive over her, men så skrev jeg det bare litt kortere, slik som dette:

Fredrik Grønstad = 7 8 = 9 = 66

Poenget er da at allerede underveis i tolkningen her, så fremhever Fredrik Grønstad tallet 66.

Bare så det er sagt. Dermed understreker han midtveis hva han snakker på, nemlig tallet 66.

Men så fortsetter han, for se nå her:

Fredrik Grønstad = 6 7 8

Ser du den? Du har tallene 7 og 8, men så er det noe som ikke stemmer. For fornavnet hans begynner jo på bokstaven F, som er tallet 6. Og da passer det jo veldig godt!

For da får man tallrekken «6 7 8», som teller til 9, og som dermed betyr tallet 9, slik som dette:

Fredrik Grønstad = 6 7 8 = 9

Men så legger man da merke til at man har telt fra tallet 6 til tallet 9, som er et 6-tall som er snudd opp ned.

Dermed teller man faktisk fra tallet 6 til tallet 6, når man sier navnet til Fredrik Grønstad. Og da snakker vi om en sirkulær tallrekke, altså en sirkel. Vel å merke en sirkulær tallrekke som fremhever tallene 6 og 6, altså tallet 66, og som dermed kan sies å sette en sirkel rundt tallet 66.

Forstod du den?

Dette er det jeg snakker på. Folk som kommer i kontakt med meg blir Superhelter. Og disse Superheltene er klovner.

Og Fredrik Grønstad er en av disse Superheltene. Og måten han bidrar inn i dette kunstverket på, den er jo ganske klovneaktig.

Og det du kan legge merke til, det er at også Fredrik Grønstad bruker navnet sitt som et kunstverk. Og dette er altså noe som kjennetegner alle Superhelter, at navnet deres er et kunstverk.

Og akkurat i det ligger det et budskap. Og budskapet er at de er viktige personer. Det er derfor at Gud velger å bruke navnet deres som et kunstverk.

Så når man ser på Fredrik Grønstad og ser en person som er modig og tøff, og som er opptatt av nytenkning og av sannhetssøken, samtidig som man ser at navnet hans er et klovnenavn som bidrar rett inn i kunsten til Ann Helen Nilsen, så blir det veldig klart at han er en Superhelt.

Og da er det ingenting som noen kan si på det. For Gud er en svært sta og trassig Baby. Så når Gud først har bestemt at Fredrik Grønstad er en Superhelt, så er det ingenting som noen kan gjøre med det.

Så det man rett og slett må gjøre som samfunnet da, det er å studere Fredrik Grønstad i detalj, altså hva slags personlighet og hvilke verdier han har, og hvilke ting han brenner for.

Og da kan man også lære noe om Gud. For Gud ønsker altså å bli representert av Fredrik Grønstad.

Og da kan folk si hva de vil om det. Men Gud er som jeg har forklart en svært leken og fantasifull Baby, som synes at det er svært morsomt å stemple folk som Superhelter.

Og da hjelper det ikke om du som voksenperson kommer og prøver å diskutere dette. For dette er først og fremst morsomt for Gud. Kjempemorsomt!

Og når Gud synes at noe er så morsomt, så er det ingenting man kan si eller gjøre for å få Gud på andre tanker. Og det er vel å merke ingenting som Gud synes er så morsomt som å stemple folk som Superhelter.

For Gud synes nemlig at det er morsomt å sitte og se på hvordan de reagerer da!

Ja. Blir de i tvil? Eller er de sikre på at de ikke er en Superhelt? Eller visste de fra før at de var det?

En lærelekse om Gud

Så Fredrik Grønstad fikk seg ei lita lærelekse om Gud her.

Og bare så Fredrik Grønstad forstår dette, så er det ingenting han kan gjøre for å endre på det faktum at han selv har status som Messias i dette Universet.

Og jeg kan bare presisere at Gud synes at det er kjempemorsomt å kalle han for Messias, av den enkle grunn at det ikke er lov! For det har de voksne bestemt at ikke er lov!

En tolkning til!

Jeg blir bedt av Gud om å tolke navnet til Fredrik Grønstad en gang til, slik at folk forstår hva slags Superhelt han faktisk er. Så okay, da gjør jeg det!

Nytter j ikke å si imot Gud! I hvert fall orker jeg ikke det, for da begynner bare Gud å erte og mobbe og torturere meg og slikt. Så jeg tror heller at jeg bare jatter med som ei horefitte her nå, og tolker Fredrik Grønstad sitt navn enda en gang:

Fredrik Grønstad = F G = H = HH = Heil Hitler!

Det vi snakker om her, sorry. Det som Fredrik Grønstad snakker om her, det er at man har to bokstaver. Så da er det altså det han snakker om, to bokstaver.

Og da blir spørsmålet hvilke to bokstaver han snakker om, ikke sant?

Og da må vi se på de to bokstavene han oppgir, som er bokstavene F og G, som er etter hverandre i alfabetet og som dermed kan sies å telle til bokaven H og som dermed kan sies å representere bokstaven H.

Så da får vi bokstaven H. Men så sa jo Fredrik Grønstad at det var snakk om to bokstaver, så da blir det korrekte svaret faktisk HH, som betyr Heil Hitler.

Han snakker da på at dette samfunnet hater Superhelter, slike Superhelter som Ann Helen Nilsen, som vel å merke er en varsler.

Kort oppsummert

Så Fredrik Grønstad fremhever altså Ann Helen Nilsen og hennes varslings- og kunstkonsept som er Make Up Sex. Dette gjør han vet å sette en sirkel rundt tallet 66.

Dernest sier han ganske enkelt «Heil Hitler!» og presiserer da at dette samfunnet hater varslere som Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon.

Videre er det slik at Ann Helen Nilsen fikk sparken fra en bestemt virksomhet, og det at hun fikk sparken fra den virksomheten, det kan tolkes som at hun ble plassert i psykiatrien.

Dette forklarer jeg i et lengre innlegg om Ann Helen Nilsen. Poenget er bare at da Ann Helen Nilsen fikk sparken, så sa hun på sett og vis at hun var en psykiatrisk pasient som ble plassert i psykiatrien. Og samtidig omtaler hun seg selv som en klovn, på bloggen sin.

Dermed sier hun at de som er fanger i psykiatrien er klovner, altså kunstnere som drar en spøk om at Gud er Satan og at alle rasshøl kan glede seg til de kommer til helvete, for se hva Gud er villig til å gjøre mot helt uskyldige ungdommer!

Og Fredrik Grønstad kommenterer altså på dette, ved å si «Heil Hitler!» Og han presiserer da at det er sant som Tone Bjerke Tunita sier, at psykiatrien er en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Nå har jeg ikke tolket Tone Bjerke ennå, men hun fikk også sparken fra den virksomheten som Ann Helen Nilsen fikk sparken fra.

Og det at så mange personer får sparken fra den virksomheten, det kan vi også tolke. Det betyr at man plasserer svært mange personer i psykiatrien. Og det kan vi også tolke!

Det betyr at man plasserer hvem som  helst i psykiatrien. Og det kan vi også tolke!

Og det betyr at man faktisk plasserer Superhelter i psykiatrien.

Han presiserer dette

Og jeg presiserer nå at Fredrik Grønstad er den typen person som foretrekker å være saklig. Han har altså ikke noe ønske om å være Messias, eller en slags Superhelt.

Slik sett er han hvem som helst, når det nå viser seg at han er en Superhelt. Dermed snakker han på dette med at hvem som helst kan være en Superhelt.

og helt konkret sikter han da til at de som fremstår som gale, de kan også være en Superhelt, for hvem som helst kan være en Superhelt.

Dermed fremhever han faktisk at de som sitter innesperret i psykiatrien er Superhelter. Og da forstår vi hvorfor han velger å bruke disse ordene:

HEIL HITLER!

Her går det unna!

Alt dette som jeg skrev nå nettopp, det skrev jeg inn med rasende fart på computeren. Og hvordan klarer jeg dette?

Jeg sletter jo ikke ting jeg skriver, altså! Aldri sletter jeg et avsnitt en gang!

Hvordan klarer jeg å være så fantasifull og leken at jeg får så mye ut av noe svært enkelt? Tja, ikke vet jeg!

Men jeg har hatt såpass mye med Gud å gjøre, at denne typen ting, denne tankemåten her, denne klovneaktige og barnslige tankemåten og lekenheten her, den smitter over på meg.

Opprinnelig var jeg ganske seriøs, jeg da. Men etter hvert har jeg lært meg å verdsette slike ting som å praksiser galskap og fantasifullhet over en lav sko, rett og slett som en lek rundt sannheten.

Og en av de sannhetene som jeg leker rundt akkurat nå, det er altså at Babyens intelligens er det eneste som kan redde menneskeheten nå.

Dette var det jeg forklarte over her, i forhold til at de voksne sin intelligens har ødelagt mye her, og er i ferd med å drepe Planeten.

Tone Bjerke Tunita

La meg nå fremheve hvordan dette fungerer. Ann Helen Nilsen ankommer. Så ankommer det en lang rekke andre Superhelter også. Og så viser det seg på magisk vis at de alle sammen støtter opp om Ann Helen Nilsen.

Det som viser seg da, det er at Ann Helen Nilsen er en svært viktig Superhelt, som verden trenger å merke seg.

Og bare for å ta dette veldig kort nå, så har vi en kunstner her på Ottestad en plass… jeg har da faen meg ikke sjekket hvor hun bor! Tror det er på Ottestad… mener å huske det ja!

Men hun heter i hvert fall Tone Bjerke Tunita:

Tone Bjerke Tunita = 4 6 6 = 4 66 = korsfeste Ann Helen Nilsen

Hun snakker litt på det å korsfeste Ann Helen Nilsen, for tallet 4 betyr kors eller korsfestelse, eller «korsfeste» når et er snakk om en bestemt person.

Dette er da det jeg snakker på. At det ankommer en rekke Superhelter som støtter opp om og som fremhever Ann Helen Nilsen.

Tone Bjerke tolker jeg i detalj i et annet innlegg, muligens i flere. Poenget er bare at hun på Facebook oppgir følgende navn:

Tone Bjerke (Tunita) = Tone Bjerke Tunita

Jeg bare fjerner parentesen der, når jeg skal tolke navnet hennes.

En spesialtolkning

Bare for å illustrere… eh… hvor dyktig jeg er… kremt… så kan jeg nå gjennomføre en spesialtolkning av navnet til Tone Bjerke Tunita, okay?

Det er en tolkning som jeg ikke har presentert tidligere, men som er svært relevant:

Tone Bjerke (Tunita) = 4 6 (6) = 4 9 = 49 = Man har fått menneskerettigheter nå

Her ser du at hun snakker på et 6-tall som kan være to 6-tall. Ergo snakker hun da på et 9-tall. Og da oppgir hun altså årstallet 49, som er året etter at man fikk menneskerettigheter.

Samtidig har hun det enkle eller korte navnet, som betyr årstallet 1946:

Tone Bjerke = 4 6 = 46 = Andre Verdenskrig er slutt nå

Her ser du at Tone Bjerke med navnet sitt ikke bare sier at Ann Helen Nilsen skal korsfestes, som en Superhelt, samt at hun blir korsfestet i negativ forstand av Hamar Arbeiderblad. Men hun minner også om at Andre Verdenskrig er slutt nå, samt at man har fått menenskerettigheter nå.

Dette sier hun ved å oppgi årstallet etter Andre Verdenskrig og årstallet etter at man fikk menneskerettigheter.

For man fikk jo menneskerettigheter i 1948. Jeg vet ikke om alle lesere vet det?

🙂

Poenget er da at Tone Bjerke også snakker på Nazisme, når hun oppgir tallet 46. Og når hun sier disse tingene som jeg nettopp har forklart, i konteksten av psykiatrien, så blir det hele veldig «tight».

For som jeg sa snakker hun på seg selv som en psykiatrisk pasient, ved at hun fikk sparken fra en bestemt virksomhet, den samme virksomheten som Ann Helen Nilsen fikk sparken fra.

Og etter at hun har presisert at hun snakker på psykiatrien, så minner hun om at Andre Verdenskrig er slutt nå, samt at man har fått menneskerettigheter. Og da snakker hun fortsatt på psykiatrien.

Så disse Superheltene snakker alle sammen på psykiatrien, og kritiserer psykiatrien som en moderne form for Nazisme.

Og da er det jeg minner om at Gud faktisk er mentale lidelser. Og at Gud selv har fremprovosert psykiatrien, og dermed føler et visst ansvar for å rydde opp litt nå.

Men så ønsker ikke Gud å gjøre den jobben selv. Derfor sender Gud slike Superhelter og klovner som Fredrik Grønstad, Ann Helen Nilsen og Tone Bjerke!

Gud er nemlig en liten Baby som elsker slike klovner. Altså personer som ikke vet hva i helvete de holder på med, samtidig som de er veldig søte!

Kall det søte klovner, da!

Klovner som bærer visdom inn i verden, akkurat slik som Babyer gjør.

Oppgjørets time

Jeg advarer om at dette er oppgjørets time. Og jeg advarer om at det å straffe rasshøl bare er morsomt for Gud, bare er en lek for Gud!

HA-HA-HA!

Merk nå dette. At for Gud er alt morsomt. Alt er bare humor! Gud er en litt spesiell Baby som har forpliktet seg 100 prosent til humor!

Og Gud er også veldig entusiastisk og bestemt, og fortaper seg totalt i leken. Og dette betyr at når Gud skal ta et oppgjør med de som er ansvarlige for psykiatrien, så gjør Gud dette utenfor Universet.

For Gud ønsker nemlig å ha helt frie tøyler, slik som de også har i psykiatrien.

Og misforstå meg rett. For Gud er alt dette bare morsomt! For de voksne rasshøla ønsket nemlig å fortsette med å operere en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre… også etter at Fredrik Grønstad, Tone Bjerke og Ann Helen Nilsen hadde ankommet og sagt sitt om hva de mener om psykiatrien!

Og det er jo kjempemorsomt, at de voksne gjør det klinkende klart at de ønsker å leke den leken! Altså den som handler om at helvete aldri tar slutt!

Og nå må dere altså ikke misforstå meg. For Gud er alt sammen bare humor! Alt sammen er en lek!

Og det betyr at denne fantasifulle og sinnssyke kunsttolkningen som jeg praktiserer, det er et ganske greit bilde på hvordan Gud er.

Gud er altså helt sinnssyk. Jeg bare sier dette.

Og Gud ønsker bare å leke, og Gud fortaper seg helt i leken!

DETTE ER KJEMPEMORSOMT!

Og hva er det som er så morsomt? Jo, de rasshøla som styrer dette samfunnet, de ønsket å måle krefter med Superhelter!

Og dette er altså ting som Gud sitter og ler seg skakk av! Ja, Gud har aldri vært med på noe morsommere!

De styggeste løgnerne og rasshøla og massemorderne som verden noen gang har sett… ønsker å måle krefter med verdens største Superhelter!

Jippi! Denne leken er så morsom!

Slik som dette er det altså at Gud «tenker». Og du kan bare ta en titt på hvordan Gud holder på, ved å lese mine kunsttolkninger. Jeg holder normalt på veldig lenge, og bare kjører på, som om jeg var gal!

Og slik er altså Gud. Gud bare kjører på, og synes at det å leke er så morsomt at leken ikke tar slutt, heller!

Så leken er Gud!

Jeg forklarer litt rundt Gud her, for å presisere at mine blogginnlegg for tiden handler om Gud. De er representative for Gud sin lekenhet, Gud sin fantasifullhet og Gud sin galskap og humor!

Gud er den typen person som ikke synes at noe er morsomt med mindre det er helt sinnssykt!

Gud har altså forpliktet seg til å være helt sinnssyk! Og dette er også en advarsel til dere som er stemplet som Superhelter av Gud.

Gud er helt sinnssyk. Og når Gud sender dere som Superhelter, så kommer Gud til å følge opp det på måter som er helt sinnssyke!

For det har nemlig rabla for Gud! For de rasshøla som styrer her, de ønsket nemlig å leke den leken. Altså den leken som handler om at det har rable for den som styrer!

Så jeg beklager da dette, at dere som har status som Messias her, på sett og vis representerer en person som er helt sinnssyk! Men det betyr i hvert fall at dere ikke behøver å tenke så mye over hva dere gjør og ikke gjør.

For dere representerer uansett verdens mest sinnssyke person, altså Gud.

Så bare kjør på, slik som Ann Helen Nilsen, med å gjøre ting som ikke er lov, slik som å kritisere inkompetente ledere og kle seg ut som klovn og slikt!

Jeg sier bare at dere er satt fri nå. Dette med at dere er Messias, det forplikter ikke. Dere er satt fri til å gjøre hva som helst!

Men for å si det som det er, så er Gud synsk, og Gud har også forutsett alt dere kommer til å gjøre. Men samtidig så er jo Gud veldig nysgjerrig på hva dere kommer til å gjøre, som Messias.

Og der har du altså Gud. Gud er helt sinnssyk, sett fra folk flest sitt perspektiv. For det ene utelukker ikke det andre for Gud.

Så Gud tuller fælt da.

Sånn. Nå tror jeg at jeg har gjort meg forstått, i hvert fall hvis dere alle sammen kjører dette innlegget inn og ut av horefitta deres til det går for dere, som Gud ville ha sagt det!

🙂

På overtid

Det var jo en fin avslutning, det der. Men så er det ikke nødvedigvis slik at ting tar slutt selv om det tar slutt. For noen ganger kommer folk til helvete og slikt, fordi de ikke respekterer Superhelter.

Det sitter noen der på stortinget, som hater Babyer, ungdommer, kunstnere, samfunnskritikere og slike Superhelter som Fredrik Grønstad, Ann Helen Nilsen og Tone Bjerke.

Dette samfunnet har en egen Nazi-konsentrasjonsleir for kunstnere og samfunnskritikere, og det er nettopp den konsentrasjonsleiren som disse Superheltene kritiserer.

Og i den forbindelse har Fredrik Grønstad, som vel å merke foretrekker at ting er så jordnært og konkret som mulig, et aldri så lite forslag:

Fredrik Grønstad = 6 7 8 9 = sirkel rundt 66

Du husker vel den der, slik at jeg ikke trenger å ta med alle stegene i tolkningen?

Han setter en sirkel rundt tallet 66, som kan tolkes på følgende måte:

66 = 6 6 = SEX SEX = ERNA SOLBERG EXIT ERNA SOLBERG EXIT

Det som Fredrik Grønstad prøver å gjøre, er altså å trekke ting ned på et litt mer praktisk og håndfast og konkret nivå, slik at det ikke blir så jævlig fantasifullt!

Så han sier da at man må fjerne Erna Solberg. Men så må vi da stoppe opp og tenke oss om, når han sier det. For Fredrik Grønstad er nemlig sendt av Gud, og er dermed et geni, et kunstnerisk geni altså.

Så hva prøver et slikt geni å si, et geni som representerer verdens mest lekne Baby, Gud?

Tja. Ikke vet jeg. Men Erna Solberg er såpass stor at hvis man skal klare å fjerne henne, så er det fare for at hele stortingssalen blir med på kjøpet.

Det å fjerne henne kan fort bli en fjerningsprosess på en så stor skala at man ender opp med å rydde hele stortinget. Dermed fjerner man altså alle politikere.

Og hva er det at Fredrik Grønstad prøver å si da? Jo, man må fjerne politiske partier. For man har jo fjernet alle politiske partier, når man har fjernet alle politikerne. Dermed er det det han snakker på.

Tror du meg ikke?

Han snakker på at man må fjerne noe som er stort. Du er enig i det, ikke sant? Dermed snakker han ikke på å fjerne hver enkelt politiker, men noe som er større enn Erna Solberg.

Og hva er på sett og vis neste nivå opp fra en enkeltpolitiker som Erna Solberg? Hva er større enn Erna Solberg? Jo, det politiske partiet som hun er en del av.

Ergo snakker Fredrik Grønstad på at man må fjerne politiske partier.

Og hvis du nå sitter der og lurer på hvorfor bokstaven X står for EXIT, så ligger det liksom i kortene.

Du kan tolke bokstaven X som en enkel måte å si ordet EXIT på, hvis du ønsker å fremheve ordet IT, ved å fjerne det.

Og dette er nøyaktig hva Fredrik Grønstad gjør. Og da må vi altså tolke ordet IT. Og det betyr at Erna Solberg ikke er menneskelig. Hun er IT, altså «det», eller en ting om du vil.

Så han sier at vi har umenneskelige ledere i dette landet. Og da forklarer han dette med at vi har politiske partier. Forstår du?

Grunnen til at vi har umenneskelige ledere er at det er den typen ledere som politiske partier tiltrekker seg. Derfor er det altså at Fredrik Grønstad snakker på «umenneskelig», politikere og politiske partier i samme setning.

Politiske partier er altså ei oppskrift på umenneskelige ledere. Derfor må de fjernes.

Men hva slags ledere skal man ha på stortinget da, ikke sant? Og dette spørsmålet besvarer Fredrik Grønstad nettopp ved å fremheve IT, som er navnet på den skrekkfilmen som har premiere her i Norge den 08.09.17:

08.09.17 = 8 + 9 +17 = 34 = 5 = Guds Hånd

Dermed sier Fredrik Grønstad at det er personer som har bevist at de er sendt av Gud, altså personer som han selv, som skal sitte på stortinget. Altså slike klovner som han selv.

Og normalt må man også bevise at man er en dyktig samfunnskritiker, slik at man beviser at man er en klovn som korsfester andre:

IT = I T = I crucify = Jeg korsfester

Filmen med navn IT snakker på at det er Guds Hånd som korsfester, og at det altså ikke er de som korsfester Guds Hånd som korsfester.

Og forklaringen på dette er altså helvete.

Og Gud sitt syn er at hvis man på noe måte overser en superhelt, for eksempel en Superhelt som Fredrik Grønstad, så vil man brenne i helvete for det. Man blir da korsfestet av Gud.

Merk at Gud mener at det å ikke omtale en Superhelt, det å sensurere en Superhelt bort fra virkeligheten, det er verdens største forbrytelse. Det er å korsfeste Superhelten.

Derfor skal man altså huske på… at det er klovner som korsfester. Ja, for Gud sender jo klovner som Superhelter. For Gud er intet mindre enn en liten Baby som elsker klovner.

Og den Babyen elsker også å leke Satan, bare så det er sagt, slik at vi ikke får noen misforståelser.

Bare som et lite tilleggsmoment her, så fremhever Fredrik Grønstad nettopp ved å fremheve ordet IT at det han snakker på å fjerne, det er altså IT, eller det, altså politiske partier.

Ikke en bestemt person, men det. IT.

Så man må altså tolke litt slik frem og tilbake, som om man er en liten nysgjerrig, leken og klønete Baby, når man skal tolke de Superheltene som Gud sender.

De må jo ha hjelp med å få frem budskapet sitt, disse folka! Men det er da ment som humor fra Gud sin side. Ja, jo mer latterlig, desto… eh… morsommere!

Litt av noen klovner!

Som du nå forhåpentligvis er i ferd med å ta inn over deg, så sender Gud klovner. Og det er da å regne som en trussel fra Gud sin side.

Det er vel å merke en trussel fra Gud om at Gud heller ikke har noe imot å tulle litt… ved å for eksempel være Satan.

Så Gud kan også tulle litt, ved å være Satan!

Det ligger en trussel der, når Gud sender klovner. Jeg vet ikke om folk fanger opp på det. Derfor prøver jeg å få frem det budskapet, da vet du!

Slik at folk på sett og vis ble advart, og ikke av hvem som helst, heller.

Ja. Dette samfunnet ønsket å leke med autoriteter, leke en lek som handler om hvem som er den største autoriteten. Og helt konkret så ønsket de voksne rasshøla å leke en lek med Babyer som handler om hvem som er den største autoriteten.

Og dette er den leken som Gud nå ønsker å leke med rasshøla, fordi de selv bestemte at det var den leken man skulle leke.

Derfor kommer det nå en rekke Superhelter, her på Oljeberget. Nå bor riktignok ikke Fredrik Grønstad her på Ottestad, på Oljeberget her hvor idrettslaget OIL holder til. Men har bor jo i Norge, og slik sett på Oljeberget.

Og dette kan vi jo tolke på flere ulike måter, bare for å fortsette litt til som om det er jeg som har klikka her, og ikke de rasshøla som styrer landet.

Det vi snakker om er at Fredrik Grønstad er litt i tvil om hvorvidt han ønsker å være med på dette Superheltlaget. Og det har å gjøre med at han er en ganske jordnær person som foretrekker at ting ikke blir altfor fantasifullt.

Og da snakker han faktisk på det. Men siden han er en klovn som er sendt av Gud og som ikke fatter bæra av hva han holder på med, så må vi tolke det han sier meget nøye.

Så jeg gjentar da at han sier at han foretrekker at ting ikke blir altfor fantasifullt. Og da snakker han fortsatt på psykiatrien!

Hva trodde du han snakket på? Han er jo sendt av Gud for å avskaffe psykiatrien!

Og hva er det egentlig at Fredrik Grønstad snakker på, når han sier at han foretrekker at ting ikke blir for fantasifullt? Jo, han snakker da på at det å opprette en konsentrasjonsleir for ungdommer hvert fjerde år, det er kanskje i overkant oppfinnsomt og fantasifullt og hele pakka, særlig i et moderne demokrati hvor man skal ha menneskerettigheter, inkludert rettssikkerhet og ytringsfrihet.

Så han snakker litt på at man kan bli litt for fantasifull også!

Så der ser du hvordan man tolker denne typen Superhelt som Gud sender. Man må rett og slett stoppe opp, lytte til hva de sier, og så prøve å forstå hva de egentlig sier.

Som sagt, så sender Gud klovner.

Og selvsagt kan du banne på at Gud ler godt av at folk må begynne å tolke folk, på denne måten! 🙂

Ja. For Gud synes jo at det er kjempemorsomt! Så Gud elsker å stelle i stand slike problemer!

HA-HA-HA!
HA-HA-HA-HA-HA!

Og som jeg nettopp har forklart, så blir ikke problemene noe mindre hvis man nekter å tolke de klovnene som Gud sender. For det er altså de som korsfester, og ikke motsatt.

Da avslutter vi!

Det er ikke bare du som leser dette, som blir dyktig lei av at Gud nekter å stoppe. Jeg som skriver dette blir også lei av at Gud alltid skal skrive litt mer!

Å ja. Okay. Nå skjønner jeg hva Gud snakker på. Oi da! Jeg glemte visst å tolke dette:

IT = TI = 10 = J = SMILEFJES = KLOVN

Poenget er bare at man fint kan snu ting opp ned, når man tolker kunst, som et bilde på at alt er opp ned i denne verden. Så filmtittelen IT, den betyr faktisk helt konkret «klovn».

I tillegg til at den selvsagt handler om en klovn.

Og budskapet… det var da som bare faen  hvor mye jeg glemmer å presisere her!

Faen!

Og budskapet i den filmen er at noen ganger er klovner litt farlige.

Har jeg da… sorry… har da Fredrik Grønstad gjort seg forstått?

Og snakker han da fortsatt på psykiatrien? Neida! Hvorfor skulle han gjøre det? Han er bare Gud sin offisielle budbringer her, og Gud er verdens fremste motstander av psykiatrien!

Poenget er da at han sier et eller annet om at klovner kan være farlige. Potensielt. Rent hypotetisk. Særlig hvis de er sendt som kunstnere og for eksempel er merket som Superhelter av Gud.

For eksempel fordi de har fått en mental lidelse, som er et kunstverk som man får rett fra Gud, kall det et Superheltmerke som man får fra Gud.

Gud er i hvert fall litt slik. At Gud tuller fælt. Så når Gud skal sende Superhelter, så skjer det ofte at de er helt sinnssyke, også!

For Gud synes at det er kult, altså å være helt sinnssyk. Det er jo morsomt! Da er man i live!

I hvert fall inntil man blir torturert til døde i psykiatrien.

Okay?

Nå tror jeg at vi likeså godt kan avslutte, for nå går det mye i det samme her, noe som forresten er et bilde på helvete.

Men drit i det. Nå tror jeg at jeg har hjulpet Fredrik Grønstad med å få frem mye av budskapet sitt.

Politiske partier må avskaffes, psykiatrien må legges ned og Ann Helen Nilsen må respekteres og man må praktisere Make Up Sex, altså en form for hevn hvor man svinger sannhetens sverd.

Ja, og så må man huske på at noen ganger, så er klovner farlige.

Bare en liten ting til!

Nå er det jo slik at disse Messias-figurene som Gud sender, de har ofte ganske mye på hjertet.

Så jeg beklager dette. Men du vet jo hvordan det er med folk. Gir du dem makt, så får plutselig trompeten en annen lyd!

Slik er det visst med Fredrik Grønstad også, for jeg kan ikke se noe mer til at han har lagt fantasifullhet for hat, akkurat!

For det er klart at når han henviser til filmen IT, slik jeg forklarte over her, så varer den filmen i 2 timer og 14 minutter, som er 134 minutter, som kan tolkes som tallet 15, i lys av at datoen for filmen er tallet 34, som betyr 5.

Så det er altså via datoen allerede etablert at tallet 34 står for tallet 5. Dermed betyr 134 minutter faktisk 15.

Og så har filmen 15-års aldersgrense.

Og da mener Fredrik Grønstad at vi skal se nærmere på tallet 15, som betyr følgende:

15 = 1 5 = Gud Guds Hånd

Tallet 1 betyr Gud, og tallet 5 betyr Guds Hånd. Dermed snakker Fredrik Grønstad på at en klovn som han selv og en klovn som Ann Helen Nilsen og Tone Bjerke  på sett og vis ikke kommer alene.

Filmen IT handler jo om at klovner noen ganger er farlige. Og forklaringe på hvorfor klovner noen ganger er farlige, den er altså at noen ganger kommer klovner med Gud på slep.

Så selv om en klovn kanskje ser ut som om den er helt alene. Så er den ikke helt alene likevel.

Og da snakker vel ikke Fredrik Grønstad på psykiatrien, fortsatt? Neida, for han er jo ikke Gud sin offisielle representant eller noe sånt, neida!

Og som den klovnen han er, så er han ikke helt ferdig med å snakke. Og det han sikter til nå, skjønner jeg, det er at den klovnen som er farlig i denne filmen som har premiere på kino snart, den er et barn.

Så noen ganger… sånn rent hypotetisk liksom… så er barn farlige klovner. Han sikter da til at Babyer, kall det eventuelt barn, har status som Guruer i dette Universet, og slik sett er sendt av Gud.

Dette betyr da at Gud følger ganske godt med på hvordan de barna blir behandlet av de voksne rasshøla, og den typen ting og slikt, okay?

Så man må altså huske på at enkelte klovner ikke kommer alene, og at de klovnene potensielt kan være ganske farlige.

Bare en liten ting nå

For å være helt ærlig, så er jeg ikke 100 prosent sikker på at den klovnen i filmen IT er et barn. Men den ser ut som om den kan være det, og det er det riktig å tolke den som det.

Men det er klart at man kan også tolke det at man blir usikker på om klovnen er et barn. Og det kan man tolke som at noen ganger, så er jo ikke klovner barn.

Og det kan man tolke må mange ulike måter. Man kan for eksempel si at det betyr at man må slutte å behandle de klovnene som styrer landet som om de er barn!

For det er ikke alltid at klovner er barn.

Så man må altså huske på dette, når man tolker den filmen som Fredrik Grønstad henviser til, at noen ganger så er ikke klovner barn.

Og da må man rett og slett holde dem ansvarlige for sine forbrytelser. Og hva forbrytelsen er, det tydeliggjøres i denne filmen ved at tallet 7 fremheves. Det er for eksempel 7 barn som går etter den onde klovnen i filmen.

Tallet 7 er ordet sjuk. Det er bare det at bokstaven k ble så syk at den ikke møtte opp på jobb. Eller du kan si at den døde.

Og sjuk betyr da sinnssyk, som betyr mentale lidelser, som betyr psykiatrien. Så filmen snakker litt på dette med tallet 7, for å skape en kobling til psykiatrien.

Nok nå!

Nå får jeg nesten avslutte her, for jeg skulle jo ikke tolke den filmen der nå! Fytti katta!

Jeg sier bare veldig løst at man kan tolke filmen som relatert til psykiatrien. Dette kan man jo finne ut mer av når man eventuelt ser filmen, he-he.

Crazy shit!

Wow. Da tror jeg at jeg avslutter her. Dette får holde. Og hva er det jeg har prøvd å gjøre her? Jo, å tolke det forrige innlegget.

Men så endte jeg i stor grad opp med å gjøre noe annet, nemlig å tolke Fredrik Grønstad som Superhelt.

Og det kan du få lov til å tolke selv. Okay?

Et litt stikkord kan være «demokratiet». Ja, dette skulle egentlig være et demokrati med menneskerettigheter og respekt for Babyer og ungdommer.

Men så er det ikke det likevel. Derfor er ikke dette innlegget helt hva det lovet heller.

Og jeg håper at du opplevde at dette innlegget var ganske sinnssykt, slik at jeg får kommunisert det også, at dette samfunnet er helt sinnssykt!

Så husk nå dette, folkens! At tolk kunst, og husk å respektere klovner!

Avslutning

Den avslutningen der om at man må huske på å respektere klovner, den var jo fin. Men så er det jo noe med Gud, at Gud ofte  ønsker å være så presis som overhode mulig.

Derfor ønsker visst nå Gud å presisere følgende:

Fredrik Grønstad = 78 = teller
Fredrik Grønstad = FG = 67 = teller

Enten du teller antallet bokstaver, som er 7 og 8, eller du ser på initialene, så teller navnet til Fredrik Grønstad.

Dette er det litt viktig at folk merker seg, nemlig at navnet hans er magisk og fremhever at han teller.

Husk også dette:

Fredrik Grønstad = 6 7 8 9 = teller

Man kan dra hele den rekka der også, slik jeg forklarte over her. Som du sikkert husker så har man tallene 7 og 8, og så ser man at fornavnet starter med tallet 6 i form av bokstaven F, og da får man tallrekken 6, 7, 8, som teller til 9, men så ser man at det er en sirkulær tallrekke som starter og slutter med tallet 6, og dermed tar man med hele tallrekken, hele sirkelen om du vil, og får da en sirkel rundt tallet 66, i stedet for tallet 9 som man normalt ville ha fått.

Det blir på sett og vis opp til samfunnet og undersøke nærmere hvorfor Fredrik Grønstad teller såpass mye. For jeg som skriver dette er jo ikke synsk, slik som Gud er.

Jeg kunne foreslått noen ting. Men jeg tror at jeg overlater det til mediene i dette landet å undersøke nærmere hvorfor Fredrik Grønstad teller såpass mye.

Jeg blir rett og slett litt nysgjerrig selv, siden navnet hans teller noe så helt for jævlig også! 🙂

Har da sjelden sett på makan! 🙂

Men som sagt. Dette er jo basert på Gud sin vurdering. Selv er jeg bare en form for historiker som sitter her og presenterer disse Superheltene.

Og det som jeg kan si akkurat nå, det er at Gud ønsker at dette samfunnet skal undersøke litt nærmere hvorfor Fredrik Grønstad teller såpass mye. Det blir da opp til samfunnet å sette opp en liste over hvorfor en Baby som Gud mener at han teller.

Nå ser jeg forresten at de tallene han presenterer, som er tallene 6, 7 8 og 9, de kan tolkes som at han teller til 10. Slik sett kan man tolke all denne tellingen som at han er sint.

For det er når man er sint at man teller til 10.

Poenget er da at dette kan være så enkelt som at vi spør Fredrik Grønstad hvilke ting som gjør han sint. Og den lista vi får da, det er den lista som gjør at han teller.

Videre kan vi selvsagt tolke dette som at han sier at det teller at man kan bli sint. Det er altså litt viktig at man har evnen til å bli sint, for hvis man ikke har den evnen, så er man ukritisk og mangler faktisk rettferdighetssans.

Så jeg tror faktisk at det er det han sier. At det teller at man kan bli litt sint!

Han prøver da å utdype Ann Helen Nilsens Make Up Sex-konsept. Og poengterer at Make Up Sex delvis handler om å teste om det er lov ti å være sint. og hvis det ikke er lov til å være sint, så er det ikke lov til å kritisere eller å ha en rettferdighetssans.

Og da lever man i et helt annet samfunn enn et ordentlig demokrati hvor slike ting som sannheten og rettferdighet er  hovedverdiene.

Her kommer avslutningen

Det var som faen hvor vanskelig det var å avslutte da!

Han teller litt mer enn andre. Skal vi nøye oss med å si dette, helt til slutt?

Og da er det altså ikke jeg som påstår dette, for jeg sitter bare her som en slags historiker. Det er jo Gud som har merket navnet til Fredrik Grønstad.

Og Gud er jo en snodig skrue. Og noen ganger velger Gud ut personer som en Superhelt fordi samfunnet har mye å lære av den personen.

Så da tror jeg at jeg avslutter nå, ved å konkludere med at han teller litt mer enn andre. I tillegg kan jeg bare fremheve at når Fredrik Grønstad setter en sirkel rundt tallet 66, samt fremhever dette med at noen teller veldig mye, så kan det være at han sier at Ann Helen Nilsen teller veldig mye.

Strengt tatt så sier han også det. Så jeg tror at den korrekte konklusjonen her, den blir at både Ann Helen Nilsen og Fredrik Grønstad teller veldig mye.

Han er den typen person som inkluderer andre og slikt, så derfor virker det logisk at han også snakker på at Ann Helen Nilsen teller, når han tross alt setter en stor fet sirkel rundt navnet og kunstkonseptet hennes.

Og nå skal jeg ikke dvele noen lenger ved dette, selv om Gud sikkert hadde ønsket å gjenta disse tingene noen ganger til.

Okay?

Så da tror jeg at jeg avslutter her.

Og da er det en beskjed til Gud om at jeg tror at jeg avslutter her nå.

Bare en bitte liten ting til slutt her

Det at jeg har store problemer med å avslutte, og at Gud kan synes å ha problemer med å slutte å snakke på disse to superheltene som jeg nettopp nevnte, det kan potensielt tolkes som at Gud nå sitter og teller til 10.

Altså fordi disse to Superheltene ikke får den respekten de fortjener.

Hva har de for eksempel til felles? Det kan jo være den tingen de har til felles, som Gud er litt opptatt av her akkurat nå. For det viser seg altså at begge to teller litt mer enn alle andre.

Og da ligger det faktisk litt i kortene at de har noe til felles. Og nå vet jeg selv hva det er for noe. Men jeg skal ikke fortelle det. For det kan dette samfunnet få lov til å finne ut av selv.

Så da har dette samfunnet fått en hjemmelekse fra Gud. Og denne typen ting har en leveringsfrist. Dette betyr altså at Gud sitter og teller, hvis du forstår, når Gud venter på å få et svar fra dette samfunnet på hva som Ann Helen Nilsen og Fredrik Grønstad har til felles.

Det kan potensielt være et par ting, ved nærmere ettertanke. Faktisk flere ting.

Men ikke la meg forstyrre dere, selv om jeg sitter her og skriver og ikke klarer å avslutte… et eller annet.

Tiden går… så ikke la meg forstyrre, selv om jeg ikke klarer å avslutte.

Okay?

Takk for følget!

Da takker i hvert fall jeg for følget! De som ønsker å fortsette samtalen med Gud kan gjøre det på egen hånd.

Nå har jeg fått nok av dette her. Disse folka teller! I get it!

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

I dette innlegget skal jeg gi deg en passe kort introduksjon til Ann Helen Nilsen, en fantastisk superhelt som vi har her på Ottestad.

I dette innlegget vil du få øye på noe som du ikke tror at kan eksistere, nemlig en levende superhelt av kjøtt og blod. Du skal få lov til å gå bort til Ann Helen Nilsen, og ta på superheltdrakta hennes og vite at hun faktisk er en virkelig superhelt.

Dette er ikke mulig

Hva er det som skjer, når det viser seg at en person faktisk er en superhelt? Hvor kommer en slik superhelt fra? Hvordan er det mulig?

Dette er ting som du kan sitte og fundere over, etter å ha lest dette innlegget. Men akkurat nå, så går jeg rett på sak.

Og jeg henviser forresten til andre innlegg, hvor jeg forklarer litt rundt de tolkningsnøklene og tolkningsreglene som jeg benytter meg av når jeg tolker ulike ting som kunst.

Baserer meg på kunsttolkning

Når jeg nå skal bevise at Ann Helen Nilsen er en superhelt, la oss si gi et lite innblikk i Ann Helen Nilsen som en superhelt, så benytter jeg meg at kunsttolkning. Og det er ingen andre som tolker kunst slik som meg.

Så du får bare feste sikkerhetsbeltet ditt. For hvis du ikke har lest tolkninger av meg tidligere, så vil du nok bli litt forundret, over hva jeg holder på med. For jeg opererer innen en veldig liten… sirkel… eller ramme… om man kan si det slik.

For meg er et navn ei bok, altså ikke et navn.

Jeg kan tolke et navn på måter som er latterlige. Og da er du advart. For navnet til Ann Helen Nilsen, det er latterlig.

Hvorfor er navnet til Ann Helen Nilsen latterlig?

Ann Helen Nilsen er en levende klovn, en slags virkelighetens superklovn. Det er vanskelig å beskrive på hvilke måter og i hvilken utstrekning Ann Helen Nilsen er en klovn, for da måtte du nesten observere henne i hverdagen og samtidig være verdens fremste kunsttolker.

Men hun er altså en klovn. Og det som er så latterlig med navnet til Ann Helen Nilsen, det er at det fremstår som et ganske tilfeldig og litt klønete navn. Noen har prøvd å sette sammen Ann og Helen til et fornavn. Og så har du det ganske vanlige og trivielle etternavnet Nilsen.

Ann Helen Nilsen… det høres ikke ut som noe spesielt. Det høres eventuelt litt klønete ut.

Hva var det de tenkte, de som ga henne dette navnet? Het den ene bestemora hennes Ann og den andre Helen? Ikke vet jeg.

Navnet sier i utgangspunktet ingenting om at hun er en superhelt. Navnet sier på overflaten ingenting om at selve navnet er magisk og helt fantastisk!

Her ser du at navnet drar en spøk om at det er et helt vanlig navn, eventuelt bare et passe klønete og dumt navn.

Nilsen? Er ikke det litt kjedelig?

Men hun er alt annet enn kjedelig, siden hun er en superhelt, en klovn og en kriger helt utenom det vanlige.

Da starter vi!

Er du klar for dette? Nå må du altså bare holde deg fast. Jeg advarer deg om at jeg tolker ting på måter som er… la oss si både geniale og grensesprengende på en gang, altså supergeniale.

Jeg er også en klovn. Jeg har også mer under panseret enn hva navnet mitt indikerer.

Integritet

Det første som Ann Helen Nilsen snakker på i navnet sitt, det er initialene, altså hele navnet.

Ann Helen Nilsen = AHN = AN = ANN = Ann

Prøv å uttale initialene til Ann Helen Nilsen, som er AHN. Da sier du AN, eller ANN om du vil. Dermed sier du faktisk initialene til Ann Helen Nilsen, når du sier det første fornavnet.

Dermed sier hun at en liten del av henne er det samme som helheten. Dermed sier hun at hun har integritet.

Og det er noe av det samme som å informere om at man er en superhelt. For en superhelt er nettopp en person som har en viss integritet, og som ikke så lett lar seg kjøpe.

Allerede der, med det første fornavnet sitt, informerer hun om at hun er en superhelt.

Samfunnet respekterer ikke superhelter

Samtidig som Ann Helen Nilsen snakker på at hun er en superhelt, så snakker hun på seg selv. Hvorfor snakker hun på seg selv?

Jo, fordi ingen andre gjør det. Hun må altså gjøre den jobben selv.

Dermed sier hun at dette samfunnet mangler respekt for superhelter. Og da snakker hun på psykiatrien, ikke bare på seg selv altså, men helt konkret på psykiatrien.

Og da henviser jeg bare til andre ting jeg skriver om psykiatrien og Ann Helen Nilsen, på denne bloggen, hvis du ønsker å vite mer om hvorfor Ann Helen Nilsen presiserer at det er superhelter som man har fengslet og dopet ned i psykiatrien.

Men hun tar seg altså tid til å minne om at de som sitter innesperret i psykiatrien også er superhelter. Og da understreker hun nettopp hva hun sier, som er at dette samfunnet mangler respekt for superhelter.

Men hva er det som indikerer at hun snakker på superheltene i psykiatrien? Neida, det er ikke så mye som indikerer det, at hun snakker på dem. Men det er nettopp ment som en test.

Hun kaller altså deg for en idiot.

For du forstår ikke av deg selv hva hun snakker på en gang! 🙂

Og det skyldes nettopp at du ikke vet hvilke superhelter som i størst grad hates i dette samfunnet, og som det dermed er naturlig at Ann Helen Nilsen snakker på.

Du vet ikke hvilke superhelter som utsettes for det største hatet i dette samfunnet. Og det avslører jo at du ikke er interessert i superhelter eller forstår deg på superhelter, i det hele tatt.

Ikke ferdig med å snakke på seg selv

Ann Helen Nilsen fremhever at hun snakker på seg selv, ved at hun gjør det på flere ulike måter. Merk nå at navnet hennes har 14 bokstaver. Merk også at bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = AHN = AH N = AH, 14!

Og da betyr altså «Ah, 14!» det samme som «Ah, Ann Helen Nilsen!». Dermed snakker hun fortsatt på seg selv, og sier helt konkret at det er noe som folk må forstå om henne. Og da sikter hun til slike ting som at hun er en superhelt.

Og hun sikter også til at hun er «Den Utvalgte».

For det er også noe mer med tallet 14, som du må merke deg. For i Bibelen er Messias sin ankomst omtalt i Sakarja 14. Samtidig er den 14. personen noe man rent kunstnerisk kan tolke som den 14. personen etter Jesus og de 12 disipler.

Dermed betyr tallet 14 faktisk Messias. Eller den som kommer etter Jesus og de 12 disipler om du vil.

At man venter på en 14. person har også kunstneren Leonardo da Vinci fremhevet i sitt berømte maleri Nattverden. Maleriet viser Jesus med 6 disipler på hver side. Og så er det et objekt helt fremst på maleriet som faktisk kan tolkes rent kunstnerisk som en stol. Altså en tom stol for en 14. person som vil melde sin ankomst.

Poenget er da at Leonardo da Vinci snakker på at man venter på en 14. person. Og vi kan godt si at Ann Helen Nilsen er den personen, for hun har jo 14 bokstaver i navnet sitt.

En liten innrømmelse

Jeg kan godt innrømme at også jeg har 14 bokstaver i navnet mitt, og at det faktisk finnes mange personer som har status som Messias. Men det er ikke så farlig å fokusere på akkurat nå.

Vi kan godt si at Leonardo da Vinci snakker på Ann Helen Nilsen. Akkurat i denne sammenhengen, så snakker han nettopp på henne.

En viktig person

Allerede nå ser vi konturene av en person som er betydningsfull, kall det en historisk person. Og da har kanskje tiden kommet for å tolke initialene hennes på enda en måte? Ja, hvorfor ikke?

AHN = 1814 = grunnloven

Hun omtaler seg selv som grunnloven, altså som tallet 1814, og sier dermed at det som hun lærer bort er den nye grunnloven her.

La meg nå enkelt forklare hvorfor initialene hennes betyr 1814. Bokstaven A er den 1. bokstaven i alfabetet. Bokstaven H er den 8. bokstaven i alfabetet. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Fødselsdatoen

Fødselsdatoen til en slik superhelt som Ann Helen Nilsen er jo litt viktig. Eller… den kan potensielt være det! 🙂

Så la meg nå tolke fødselsdatoen hennes slik jeg tolker alle datoer, nemlig ved å legge sammen tallene!

Ann Helen Nilsen er født på datoen 16.06.78.

16.06.78 = 16 + 6 + 78 = 100

Summen av fødselsdatoen hennes sier altså noe om at hun er 100 prosent. Da snakker hun fortsatt på at hun har integritet. Men hun snakker samtidig på at man har 100 prosent match, i forhold til hva man leter etter.

Hun sier altså at hun selv er det vi leter etter. Og du kan faktisk si at hun er 100 prosent det vi leter etter. Og da gjentar hun bare dette med at hun faktisk er Messias, den alle venter på.

Kunstkonseptet

Ann Helen Nilsen er en kunstner som har et helt spesielt kunstkonsept som heter Make Up Sex. Dette kunstkonseptet fremkommer forresten ved tolkning, men meningen ved all kunst trer jo nettopp frem når man tolker. Så det er helt naturlig, at man må tolke kunsten for å komme frem til hva som er kunstkonseptet hennes.

Akkurat hva Make Up Sex går ut på skal jeg utdype i andre sammenhenger. Men det er noe så enkelt som at du blir utsatt for en eller annen form for «voldtekt», altså urettferdighet eller maktovergrep. Og da bruker Ann Helen Nilsen sex som metafor på det du har blitt utsatt for.

Og så minner hun om at det er noe som heter Make Up Sex, altså hevn!

Og da snakker vi om sex som følger etter sex. Altså snakker vi da på tallet 66.

Du forstår den, eller?

Make Up Sex = sex som følger etter sex = 66

Tilbake til Leonardo da Vinci

Hvis vi når tar enda en liten titt på Leonardo da Vinci sitt maleri Nattverden, så viser det Jesus som presenterer to 6-tall. For det er nemlig 6 disipler på hver side av Jesus.

Dermed kan vi si at maleriet handler om Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept, Make Up Sex.

Make Up Sex

Så tallet 66 representerer Ann Helen Nilsens kunstkonsept. Og dette er et konsept som hun fremhever på ulike måter, blant annet ved at hun er en stylist eller hva man kan kalle for en «make up artist», samtidig som hun er passe sexfiksert.

Hun er en av de personene som går rundt og sier «sa brura» halve dagen, hvis du forstår? 🙂

I tillegg fremhever hun ordet Make Up Sex i overskriften for maleriene sine, når hun presenterer dem på Facebook. For der står følgende overskrift:

MakeUp Forever = Make Up F = Make Up 6 = Make Up Sex

I tillegg snakker Ann Helen Nilsen faktisk på kunstkonseptet i selve navnet sitt, og dette skal jeg nå forklare.

Fibonacci-tallrekken

Ann Helen Nilsen ønsker å si noe om at hevn er både vakkert og helt naturlig, altså helt naturlig i et moderne demokrati hvor sannheten og rettferdighet skal være blant hovedverdiene.

Og Make Up Sex går nettopp ut på å dokumentere sannheten og bruke den som hevn, når man blir utsatt for urettferdighet og ondskap.

For øvrig er Fibonacci-tallrekken knyttet til naturens skjønnhet, noe som blir en påminnelse om at når man svinger sannhetens sverd, så er det både naturlig og vakkert og et uttrykk for menneskets sanne natur.

Men la meg nå forklare hvordan Ann Helen Nilsen klarer å bruke Fibonacci-tallrekken til å fremheve tallet 66. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6

Se nå på følgende tallrekke som er et utdrag av Fibonacci-tallrekken:

3 5 8

Ser du at 6-tallet ikke stemmer med Fibonacci-tallrekken? Men det skal du ikke bekymre deg for. Det fikser jeg om et lite øyeblikk.

La meg først fokusere på at tallet 8 er feil, eller ikke stemmer om du vil. Hva betyr tallet 8? Jo, det betyr «å te» eller «å te seg», altså å oppføre seg.

8 = åtte = å te = å oppføre seg = oppførsel

Og nå ligger det jo allerede i kortene at hun snakker på Make Up Sex. Og når tallet 6 er feil og egentlig skulle vært 8, så sier hun at Make Up Sex er feil oppførsel. For hun snakker på «feil» og «oppførsel» i samme setning.

Og da snakker hun på samfunnets holdninger til Make Up Sex. Vi kan også merke oss at når navnet ikke ser ut til å passe med Fibonacci-tallrekken, som står for skjønnhet, så representerer det samfunnets syn på Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept. Samfunnet mener altså at Make Up Sex er stygt og unaturlig, altså helt uakseptabelt.

Dermed arresterer hun dette samfunnet for å hate Make Up Sex. Helt konkret sier hun da at det ikke er lov til å fortelle sannheten om rasshøl i dette samfunnet. Og da snakker hun altså på at det ikke er lov til å fortelle sannheten.

Og da er det meningen at vi skal reflektere over hvordan det har blitt slik.

Og hatet for Make Up Sex, eller varsling og rettferdighet om du vil, det skyldes jo at rasshøla selv har bestemt at det skal være slik. Og det er bare mulig hvis alle de som styrer og bestemmer i dette samfunnet er rasshøl.

Så hun sier helt konkret at alle ledere i dette samfunnet er rasshøl. Og de har selv bestemt at det ikke skal være lov til å fortelle sannheten om dem.

Derfor er altså det «å oppføre seg», slik som man gjør når man har Make Up Sex, helt feil i samfunnets øyne. Samfunnet har lagt sannheten og rettferdighet for hat.

Så til kronjuvelen i navnet til Ann Helen Nilsen

Hvis du tar en titt på denne artikkelen på Wikipedia, så ser du at tallet 8 er angitt som F6. Og det som Ann Helen Nilsen gjør ved å ha tallet 6 helt til slutt i navnet sitt i stedet for tallet 8, det er at hun fremhever «F6», som er navnet på tallet 8 i tallrekken.

Tallet 8 er altså det 6. Fibonacci-tallet, kalt F6.

Så hun vil at vi skal se på F6 i stedet for på 8. Og grunnen til at hun ønsker at vi skal se på F6 i stedet, den er at F6 betyr 66, fordi F er den 6. bokstaven i alfabetet.

Dermed kan navnet til Ann Helen Nilsen altså tolkes som tallet 66, fordi navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66.

Og dermed betyr navnet til Ann Helen Nilsen faktisk Make Up Sex. Navnet snakker på kunstkonseptet og fremhever at slike ting som sannhet og rettferdighet er både vakkert og naturlig, nettopp ved at navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken, som er et symbol på naturens skjønnhet.

Og det er jo ikke verst, å ha et navn som gir en så god og innsiktsfull presentasjon av kunstkonseptet!

Hva mer betyr F6?

F6 høres jo litt kjent ut. For det er en av funksjonstastene på en datamaskin. Og jeg kan jo fortelle deg at hvis du trykker F6 på computeren din akkurat nå, gitt at du sitter ved en PC, så vil adressefeltet i nettleseren din bli markert.

Dette kan du da tolke som en del av budskapet til Ann Helen Nilsen. For hun tar seg vel ikke bryet med å gå om betegnelsen F6 uten at det er en grunn til det, ikke sant?

Så det hun sier er at du skal ta et oppgjør med rasshøl ved å fortelle sannheten om dem på internett, i en nettleser kan du si.

Den korrekte adressen som du skal praktisere Make Up Sex på er en nettadresse, er på internett.

Hun snakker da på å bruke teknologien for hva den er verdt. Og dette gjelder ikke bare når man skal fortelle sannheten, men også når man skal dokumentere den.

Det er klart at hvis du sitter ved en Mac, la oss si en Macbook, så brukes F6 til å skru opp bakgrunnsbelysningen på tastaturet når det er mørkt. Dette er da et budskap fra Ann Helen Nilsen om at det er bare å skrive i vei, særlig når mørket har senket seg, altså når ondskapen styrer.

Man behøver altså ikke å kvie seg for å fortelle sannheten om rasshøl, og om det blir litt månelyst så er det helt på sin plass!

Grunnen til at hun henviser til tastaturet er også for å vise et det ikke behøver å være så vanskelig. Å fortelle sannheten, altså.

Og da snakker hun på at vi i dette samfunnet har vanskelig for å fortelle sannheten. Og da snakker hun forresten også på at løgnere styrer verden, og at de som styrer dermed er sårbare for sannhetens sverd.

Og da har hun forklart hvorfor det ikke er lov til å fortelle sannheten i dette demokratiet. De som styrer ønsker ikke at det skal være lov.

Men da går jeg ikke mer i detalj på dette akkurat nå. Skal vi gå videre, og se litt på hvordan Ann Helen Nilsen presenterer seg som Wonder Woman?

World Wide Web

Men før jeg går videre og begynner å forklare at Ann Helen Nilsen faktisk er Wonder Woman, så kan jeg bare kort presisere at Wonder Woman er WW. Dermed mangler det en W på «www», hvis du forstår?

Dette er da Ann Helen Nilsen som presiserer at du må gjøre noe. Du kan ikke bare sitte der!

Ja, men gjør noe da! For det mangler en W for at det skal bli WWW!

Du må da sette inn en W. Du må altså gjøre noe. Så ikke bare sitt der!

Klovnene angriper

Og en W, det er to V’er, som er tallet 5 to ganger, altså tallet 10.

Og så betyr jo tallet 10 faktisk klovn. For det er nemlig slik at når et smilefjes, som betyr klovn, blir konvertert til ren tekst i e-post, så blir det konvertert til bokstaven J, som er den 10. bokstaven i alfabetet.

Derfor betyr altså W klovn:

W = 55 = 5 + 5 = 10 = J = smilefjes = klovn

Så hun presiserer at du må være en klovn, du må kaste deg i det og bidra du også! Og da får vi altså WWW, når du gjør det. Da får vi svaret, som er internett.

Så Wonder Woman, også kjent som WW, inviterer andre klovner til å gjøre som henne, ved å varsle på nettet.

Sånn. Jeg måtte bare få presisert hva Ann Helen Nilsen sier. At det mangler en klovn på internett, nemlig deg!

Nå kan vi ta en kort titt på bevisene for at Ann Helen Nilsen er virkelighetens Wonder Woman.

Bare en liten ting først

Det er klart at når Ann Helen Nilsen sier at det mangler en klovn på internett, så snakker hun også på seg selv. For Hamar Arbeiderblad nekter nemlig å omtale varslingssaken hennes.

Og hvis du nå tar en liten titt inn på bloggen hennes, så ser du at kunstnernavnet hennes er Blacklemon, som er to ord på 5 bokstaver:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55 = W

Dermed ser du at den klovnen eller W’en om du vil, som mangler på internett, den er også henne selv.

Jeg bare bemerker i forbifarten at Blacklemon er et kunstnernavn som blant annet betyr klovn.

Men hun får altså ikke den oppmerksomheten hun fortjener og som saken hennes fortjener. Så hun får sagt det også da, ved at WW mangler en W, i forhold til det vi snakker på, som er å varsle på internett.

Som du nå sikkert merker, så kan Ann Helen Nilsen være ganske snakkesalig, slik som kvinner ofte pleier å være når de får vann på mølla. Så jeg tror kanskje at vi skal forte oss nå, med å se på Wonder Woman-bevisene hennes.

Før hun sier noe mer om at dette samfunnet hater klovner, og at psykiatrien er et direkte resultat av det. For det er jo det hun snakker på da, når hun fremhever dette med at man mangler klovner. Ja, klovnene, de er ikke her, for de har blitt plassert i psykiatrien!

Så da går vi heller rett på dette med Wonder Woman, før hun fortsetter med å snakke på samfunnets hat for klovner.

Er man en klovn her og tenker rare ting, så åker man rett inn i psykiatrien, vet du! Så jeg sier ikke at hun ikke har et poeng. Jeg sier bare at vi nå må gå videre og snakke på Wonder Woman.

For dette innlegget skulle egentlig være kort! For jeg har nemlig et mye lenger innlegg som gir en mye grundigere gjennomgang av Ann Helen Nilsen som superhelt og klovn.

Jeg lurer litt på om jeg skal ringe opp Ann Helen Nilsen og spørre om det er greit at vi nå starter på dette med Wonder Woman, eller om hun har noe mer på hjertet! Men slik blir det jo, når ingen ønsker å høre på deg, at når du først får mikrofonen, så blir du veldig ivrig!

Som du sikkert merker, så er Ann Helen Nilsen passe snakkesalig, og det handler da delvis om at hun aldri slipper til!

Så vi må nesten vise litt forståelse for at hun på sett og vis aldri går tom for ting å si her. Okay?

Det kan være ganske frustrerende når man varsler om noe som er ekstremt viktig og som vedrører årets stortingsvalg, uten at mediene fatter interesse. Og så vet man jo hvorfor mediene ikke er interessert. Det handler om at varsling og kritikk er tabu og faktisk truer mediene selv også.

Dette forklarer jeg i detalj i det lange innlegget som jeg legger ut etter dette relativt korte. Så da tror jeg at vi bare går videre med en gang her, og snakker på Wonder Woman.

Og dette er faktisk den aller kuleste delen av Ann Helen Nilsens kunst! Så nå får du bare holde deg fast! Dette er dritkult!

En ekte superhelt melder sin ankomst.

Wonder Woman

Ann Helen Nilsen er, tro det eller ei, Wonder Woman. Hun er altså den virkelige Wonder Woman. Den filmen som hadde premiere tidligere i år, på bursdagen hennes, den handler faktisk om Ann Helen Nilsen.

Sa jeg at filmen hadde premiere på bursdagen hennes? Det var da som faen!

Ja, bursdagen til Ann Helen Nilsen er den 16. juni. Og filmen om Wonder Woman hadde norsk premiere på den dagen.

Og akkurat detaljene av hva som knytter filmen til Ann Helen Nilsen, det beskriver jeg som nevnt i et lengre blogginnlegg. Så det skal jeg ikke gå altfor mye inn på i dette korte innlegget.

Jeg nøyer meg med å presisere et par ting.

Jeg presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman

Wonder Woman, det er bokstavene W og W. Hva skjer når du plasserer to W’er etter hverandre? Hvilken annen bokstav står da i bakgrunnen?

Jo, bokstaven A, som er meg. Dette betyr helt konkret at jeg står i bakgrunnen, noe som du kan tolke som at det er jeg som presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman.

Se nå her – prøv å se om du ser bokstaven A mellom de to W’ene:

Wonder Woman = WW = A = Anders

Den siste streken på den første W’en og den første streken på den siste W’en danner til sammen bokstaven A, riktignok en A som mangler tversoverstreken midt på.

Men det er nettopp et kunstnerisk virkemiddel som handler om å tydeliggjøre at jeg står i bakgrunnen, noe som betyr at det er jeg som presenterer Wonder Woman.

Og Wonder Woman, det er som jeg allerede har nevnt Ann Helen Nilsen. La meg nå utdype dette.

Tallet 100

Hvilket symbol er det Wonder Woman er mest kjent for? Jo, bokstaven X, kall det eventuelt et kryss, kors eller et gangetegn.

Du som har kjennskap til Wonder Woman vet hva jeg snakker på. Jeg snakker på Wonder Woman sin Power Stance.

Og hva er denne Power Stancen, egentlig? Jo, når Wonder Woman krysser underarmene sine slik at de lager en x eller et gangetegn, så får hun superkrefter.

Hun får da en kraft i armene sine. Og akkurat dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at hun faktisk er healer.

Så jeg gjentar dette, at Ann Helen Nilsen er healer, noe som betyr at hun nettopp fremhever Wonder Woman sin Power Stance.

I tillegg så betyr faktisk Ann Helen Nilsen «The Power Stance»:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = The Power Stance

Det er altså samme antall bokstaver i «The Power Stance» som i «Ann Helen Nilsen». Så hun snakker også på den i navnet sitt. Hun fremhever den altså, for at vi skal legge merke til den.

Men da kan vi se for oss Wonder Woman, altså bokstaven WW, pluss et gangetegn. Hva betyr det?

Jo, bokstaven V er et romersk 5-tall. Og dette betyr at en W blir å regne som et 10-tall, fordi den består av to 5-tall.

Da har vi altså to 10-tall, slik som dette:

Wonder Woman = W W = 10 10

Men så fremhever Ann Helen Nilsen ved å nettopp være healer, samt med navnet sitt, at vi må legge ekstra godt merke til Power Stancen til Wonder Woman. Så vi må rett og slett sette inn den, mellom de to 10-tallene. Og da får vi dette:

10 10 = 10 x 10 = 100

Og som du sikkert husker, så er summen av fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen 100.

Og bare for å billedliggjøre dette litt for deg, så kan du se for deg Wonder Woman, altså WW, som inntar sin Power Stance og som dermed plasserer et gangetegn sammen med bokstavene WW, og som dermed oppgir tallet 100. Og som da henviser til Ann Helen Nilsen som er kjennetegnet av tallet 100 fordi hun har en fødselsdato som betyr 100.

Dermed sier Wonder Woman når hun inntar The Power Stance at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman. Det er 100 prosent match.

En oppsummering av dette

La meg nå kort oppsummere dette med at Wonder Woman sier tallet 100.

Se for deg at Wonder Woman plasserer armene sine i Power Stance. Da sier Wonder Woman tallet 100 slik jeg nettopp har forklart. Dermed fremhever hun fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen når hun krysser armene i The Power Stance.

Og Wonder Woman sier da at Ann Helen Nilsen er 100 prosent Wonder Woman. Altså sier hun at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

Og da er det vi minnes at Ann Helen Nilsen faktisk er en healer, altså en person som har en spesiell kraft i armenen sine, slik som Wonder Woman har når hun inntar sin Power Stance.

Og akkurat nå skal jeg fortsette med å snakke på denne Power Stancen, som er et kors og som dermed også kan sies å representere tallet 4.

Tallet 4

Jeg skal nå bare ta enda en liten ting som knytter Ann Helen Nilsen til Wonder Woman.

La meg først informere deg om et par ting. Jeg er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet… eller det kan være det samme det! Men når jeg tolker tallrekker som teller, så tolker jeg dem som det neste tallet i rekken.

Dermed tolker jeg for eksempel tallet 12 som tallet 3, fordi 3 er det neste tallet etter 1 og 2.

Litt i samme gate tolker jeg tallrekker som mangler et tall som det manglende tallet. Hvis du for eksempel har tallrekken 1, 2 og 4, så tolker jeg det som tallet 3. Fordi tallet 3 mangler.

Okay? Du kan eventuelt lese det jeg nettopp forklarte at par ganger.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Wonder Woman = 6 5 = 4

Her ser du at både navnet til Ann Helen Nilsen og Wonder Woman betyr tallet 4. Og da kan jeg informere om at jeg tolker tallet 4 som et kors, eventuelt som korsfestelse.

Dette skyldes at et kors peker i 4 retninger, og slik sett betyr tallet 4. Samtidig peker et 4-tall tilbake på korset, for å si det sånn, fordi et 4-tall er det eneste tallet som inneholder et kors.

Hvis du tar en titt på et tastatur, så er tallet 4 det eneste som faktisk inneholder et kors. Og derfor betyr altså tallet 4 et kors.

Og da forstår du vel at jeg nettopp har forklart at ikke bare henviser Ann Helen Nilsen og Wonder Woman til hverande, ved at de begge er representert av tallet 4. Men begge to fremhever nettopp et kors.

Og da fremhever de Wonder Woman sin Power Stance som er et kors, som riktignok er snudd på siden.

Så Ann Helen Nilsen og Wonder Woman står og peker på hverandre og på seg selv, ved at begge oppgir tallet 4 som står for både dem selv og den andre. Dermed sier de begge at de er samme person som den andre. Dermed sier de altså at Ann Helen Nilsen og Wonder Woman, det er samme person.

Og for å understreke dette, så fremhever de ved å oppgi tallet 4 nettopp The Power Stance, for å minne om at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman har magiske krefter i armene.

Og det at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman kan sies å ha snudd korset på siden ved at de henviser til The Power Stance, det kan vi tolke som at de sier at vi skal slutte med korsfestelse av superhelter her.

Så poenget er da at når de står og snakker i kor, så kan vi anta at også Ann Helen Nilsen snur korset på siden, slik som Wonder Woman gjør. Og da snakker vi om at de begge gjør samme sak, som er å understreke at man nå må slutte med korsfestelse, korsfestelse av superhelter.

Og da snakker de helt konkret på psykiatrien, for det er først og fremst der man korsfester superhelter i dag. Der har man rendyrket korsfestelsen av superhelter.

Og det kan forresten bemerkes at når de snur korset på siden, så henviser de til Nazisme ved å henvise til hakekorset, som nettopp er et kors som er snudd på siden. Og dermed sier de klart og tydelig at psykiatrien er en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Tror du meg ikke? Disse tolkningene, disse sammenhengene, er jo helt sinnssyke! Ergo snakker Ann Helen Nilsen og Wonder Woman nettopp på det, at ting er sinnssykt, altså at man opplever noe sinnssykt, ergo at man har mentale lidelser.

Så de snakker på mentale lidelser.

Dermed er det ingen tvil om at de snakker på psykiatrien. Og dermed kaller de faktisk psykiatrien for en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Og det at hakekorset ikke er komplett, men bare er et enkelt kors, det er et bilde på at man må plukke ned Nazismen, altså avslutte psykiatrien.

Samtidig står det mellom linjene et viktig budskap. Når du får en mental lidelse, så må du huske på at du faktisk er en superhelt, og respektere deg selv deretter, noe som helt konkret betyr at du må hate psykiatrien.

For den hater nemlig deg.

Der var det slutt på psykiatrien

Hvis dette samfunnet hadde respektert Ann Helen Nilsen, så hadde man avsluttet hele psykiatrien på dagen. For hun har nettopp sagt at man skal slutte med å korsfeste superhelter.

Og hun har gjort alt dette med navnet sitt og fødsesldatoen sin, noe som er helt sinnssykt og som bare understreker i hvilken grad hun faktisk snakker på psykiatrien. I tillegg klarer hun da å fremheve noe av hovedbudskapet, som er at man må respektere seg selv.

Når hun bruker navnet og fødselsdatoen som kunst, så snakker hun på at hun er en viktig person. Dermed snakker hun på selvrespekt.

Hun er da en læremester for dere som har mentale lidelser, som presiserer at å respektere seg selv betyr å hate psykiatrien. For kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen er jo hevn, også kjent som Make Up Sex.

Så hun mener kort og godt at psykiatrien må hevnes. Den skal altså ikke bare avskaffes. Den skal helt konkret hevnes!

En liten ting til slutt

Som du sikkert skjønner, så er Ann Helen Nilsen litt av en klovn, for hun bruker navnet sitt og fødselsdatoen sin som kunstverk, og knytter seg opp til Wonder Woman på en ganske overbevisende måte.

Og det er også slik at hun knytter seg opp til andre superhelter, først og fremst Wolverine i X-Men. Men det tror jeg at jeg ikke skal ta en gjennomgang av akkurat nå.

Det jeg ønsker å fremheve nå, det er at Ann Helen Nilsen i slutten av hver lille del av navnet sitt snakker på seg selv, altså på bokstaven N som er tallet 14.

Jeg kan jo kort minne om dette, at navnet hennes betyr tallet 14:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Og da ser du at hun har plassert tallet 14 i form av bokstaven N til slutt i både Ann, Helen og Nilsen. Dermed sier hun at hun «er slutten».

Og det store spørsmålet er da hva hun er slutten på, ikke sant?

Slutten på psykiatrien

Jeg kan godt gjenta dette enda en gang, men denne gangen med en ny vri:

Ann Helen Nilsen er hva man kan kalle for en helt sinnssyk person, for måten hun produserer kunst på er helt latterlig! Dette er jo den reneste galskapen!

Dermed presenterer hun seg som «sinnssyk». Men samtidig så gjør hun det mer enn klart at hun faktisk er en superhelt. Dermed sier hun at de som fremstår som sinnssyke, faktisk er superhelter.

Og da ligger det i kortene at det hun er slutten for er hatet for de superheltene som fremstår som sinnssyke. Hun sier altså at hun avslutter psykiatrien.

Og da kan man alltids sitte der som et spørsmålstegn og lure på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For ikke alle forstår det.

Men da har Ann Helen Nilsen et veldig enkelt svar på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For hun har nemlig ikke ennå åpnet munnen sin! Hun har ikke sagt et eneste ord!

For hun har jo sagt alt med navnet sitt og fødselsdatoen sin og den typen ting. Dermed presiserer hun at det ikke er ytringsfrihet her. Og da sikter hun til at psykiatrien har sørget for at det ikke er ytringsfrihet her.

I tillegg snakker hun helt konkret på at de psykiatriske fangene ikke har ytringsfrihet. For de blir jo fratatt ytringsfriheten, angivelig fordi samfunnet ønsker å beskytte dem mot seg selv.

Og Ann Helen Nilsen sier jo med navnet sitt som betyr 1814 at kunstkonseptet hennes som er Make Up Sex, er selve grunnloven. Og da snakker hun på at Make Up Sex er en form for sannhetssøken. Og sannhetssøken er hovedverdien i et moderne demokrati.

Slik sett er faktisk sannhetssøken, inkludert Make Up Sex, grunnloven. Og da blir psykiatrien et grunnlovsbrudd og noe som er helt demokratistridig og som derfor må avskaffes.

Har mye å si om manglende ytringsfrihet

Bare for å oppsummere dette nå, så sier Ann Helen Nilsen svært mye uten å si noe. Dette betyr at hun har svært mye å si om at man ikke har lov til å si noe. Og da er det altså opp til oss å forestille oss alt det hun har på hjertet, i forhold til at det er en manglende ytringsfrihet i dette demokratiet.

Og hun snakker da på slike ting som at det ikke hjelper om du er en superhelt, heller. For hun har opplevd at Hamar Arbeiderblad har nektet flere ganger å omtale en varslingssak som hun selv har.

Poenget er da at når hun sier at hun har mye å si om akkurat dette, så sikter hun til at hun personlig har opplevd at det ikke er ytringsfrihet. Så hun vet hva hun snakker på.

Og da snakker hun på at det er tabu å varsle. Og da forklarer hun også hvordan psykiatrien kan fortsette år etter år, nemlig fordi varsling og kritikk er tabubelagt i dette demokratiet.

Og da snakker hun også på at man faktisk risikerer å bli fengslet i psykiatrien uten noen rettslig høring, hvis man i det hele tatt begir seg ut på å kritisere psykiatrien. Ja, de største kritikerne av psykiatrien, de sitter jo innesperret i psykiatrien!

Psykiatrien tar altså selv unna de verste kritikerne. Og mediene gjør resten av jobben. Og selv har Ann Helen Nilsen dokumentert at mediene har lagt kritikk og varsling for hat, ikke bare i forhold til psykiatrien, men faktisk generelt.

Og det at man legger kritikk og varsling for hat overalt i samfunnet, det er en direkte konsekvens av psykiatrien, som nettopp er en konsentrasjonsleir for opprørske ungdommer, kunstnere og samfunnskritikere.

Og selv mistet Ann Helen Nilsen jobben, nettopp på grunn av psykiatrien. Eller fordi det ikke er lov til å varsle og kritisere, kan man si. Dette er det varslingssaken hennes handler om – altså et utbredt samfunnsproblem som avslører at dette ikke er et fungerende demokrati, men et ødelagt demokrati.

Hvorfor skal man avslutte psykiatrien?

Folk flest kan ikke skjønne hvorfor man skal avslutte psykiatrien. Men det har å gjøre med at psykiatrien er helt sinnssyk, noe Ann Helen Nilsen nettopp understreker ved å produsere kunst på en måte som er helt sinnssyk.

Hun latterliggjør altså psykiatrien, ved å være helt sinnssyk selv også, som kunstner! 🙂

Og det hun sikter til, når hun snakker på at psykiatrien er sinnssyk, det er slike ting som dette:

DE SOM SITTER INNESPERRET I PSYKIATRIEN OG SOM HAR BLITT FENGSLET DER UTEN AT DE NOEN GANG FIKK NOEN RETTSLIG HØRING OG SAMTIDIG MED AT DE BLE FRABERØVET YTRINGSFRIHETEN OG SAMTIDIG SOM DE BLE DOPET NED FOR AT DE RETT OG SLETT IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSVARE SEG OG FOR AT DE IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSTÅ HVA SOM FOREGIKK… OG SOM BLIR KRENKET, SYKELIGGJORT OG TORTURERT TIL DØDE PÅ SAMLEBÅND I EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FRA ANDRE VERDENSKRIG… DE ER FAKTISK SLIKE SUPERHELTER SOM ANN HELEN NILSEN, ALTSÅ SUPERHELTER SOM BÆRER PÅ NOEN SVÆRT VIKTIGE HEMMELIGHETER.

Så Ann Helen Nilsen er ikke den eneste superhelten som er helt sinnssyk her. Sorry! Hun er ikke den eneste superhelten som bærer på noen hemmeligheter her!

Og nå ligger det i kortene at jeg som skriver dette kan fortsette inn i evigheten med å forklare hva mentale lidelser handler om og hva slags superhelter de som har en alvorlig mental lidelse er.

Men det skal jeg ikke gjøre. For dette samfunnet har nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for verdens største superhelter!

Så dette samfunnet har ikke fortjent noen ytterligere forklaring utover det jeg nettopp har sagt.

Ann Helen Nilsen har talt. Jeg har talt. Vi har talt.

Klovnen viser seg

Ann Helen Nilsen har for tiden et prosjekt gående som handler om å forklare at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex.

For de som er så heldige å få klovnen i tale, så kan hun fortelle mer om dette.

Og da vil Ann Helen Nilsen bare gjenta noe av hovedbudskapet sitt, som er at det ikke er ytringsfrihet her. For hun kommer til å fremheve dette med at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex, ikke ved å si noe, men på andre måter.

Så hun er altså svært opptatt av å presisere at det ikke er ytringsfrihet her, ved at hun bruker andre ting enn ord og setninger til å ytre seg.

Og når hun fremstår som en klovn, så kan vi tolke det som at hun understreker sin egen uskyldighet, i tilfelle noen skulle anklage henne for å ha ytret seg på kreative måter som en kunstner. En klovn er jo i prinsippet uskyldig, siden den bare tuller.

Så hun presiserer at alt dette som hun sier som kunstner, det var egentlig bare ment som en spøk! Og dermed så understreker hun bare i hvilken grad hun lever i et undertrykkende samfunn hvor det ikke er ytringsfrihet.

Hun har da en slags «forsikring» i form av at hun er en klovn. Dermed snakker hun på den typen ting, slike ting som sikkerhetsventil og lignende. Og dermed sier hun faktisk at ytringsfrihet, det er den sikkerhetsventilen man har i samfunnet, som skal forhindre urettferdighet og ondskap. Og når man fjerner den sikkerhetsventilen, så begår man verdens største forbrytelse.

Da er man langt fra uskyldig slik som en klovn er.

Så hun sier alt dette som jeg forklarer nå, ved at hun er en klovn. Og det at hun er en klovn, det presiserer hun jo på bloggen sin. For hun presenterer seg der som en klovn.

Og grunnen til at hun bruker en oransje farge på klovneparykken sin, den er at oransje er fengselsfargen, siden fangene på film har oransje drakter.

Så hun snakker da på at de ansvarlige for psykiatrien langt fra er uskyldige og hører hjemme i fengsel.

Og dette er altså noe å tenke over. Derav den oransje fargen på håret hennes, som er et bilde på tanker eller det som vokser ut av hodet, og som dermed er en klar og tydelig presisering av at vi må tenke nøye over dette med hvem det er som faktisk hører hjemme i fengsel.

Er det flotte, friske, kreative og uavhengige ungdommer som hører hjemme i fengsel? Eller er det de som mener at slike ungdommer hører hjemme i fengsel, som selv hører hjemme i fengsel?

Ja, det er altså grunn til å tenke nøye gjennom hvem det er som hører hjemme i fengsel, altså hvem det er som er uskyldig som en klovn og hvem som er skyldig. Derav det oransje klovnehåret.

En læremester i selvrespekt

Og da kan jeg kort nevne at Ann Helen Nilsen omtaler dere som har mentale lidelser som uskyldige klovner. For hun personifiserer en person som har en mental lidelse, ved at hun fremstår som helt sinnssyk, ved at hun skaper kunst på måter som er helt sinnssyke. Samtidig er hun en klovn, og sier da at de som har en mental lidelse er klovner.

Og da driver hun fortsatt og lærer dere noe om selvrespekt. For dere er faktisk morsomme og søte klovner.

Dere er litt ute av kontroll og tenker og føler rare ting, og det er hva en klovn gjør. Så hun foreslår at dere ser på dere selv som morsomme og søte klovner – en slik en som hun selv er.

Noen ganger er det klovnene som bærer på de viktigste hemmelighetene og det viktigste budskapet, noe Ann Helen Nilsen nettopp presiserer ved at hun selv gjør det. Så hun sier da at en mental lidelse inneholder ren visdom.

Slik sett er man faktisk vis, når man har en mental lidelse. Problemet er bare at samfunnet har hjernevasket oss til å tro at det ikke er slik.

Så Ann Helen Nilsen dveler litt ved at dere som har mentale lidelser bærer på visdom, og sier da at vi som samfunn må begynne å lete etter den visdommen.

Og ved at hun selv bruker slike ting som navnet sitt, en klovneparykk og fødselsdatoen sin til å forklare svært mye, så tydeliggjør hun hvordan det er fullt mulig at mentale lidelser også kan inneholde et hemmelig budskap.

Og når man anerkjenner det, så er man over på et helt annet paradigme for mentale lidelser, et paradigme hvor selvrespekt er en helt naturlig del av det å ha en mental lidelse.

Så hun snakker da klart og tydelig på et paradigmeskifte, og impliserer da at man må bytte ut hele ledelsen i samfunnet, for det er den eneste måten å få til et paradigmeskifte på.

Og da presiserer hun faktisk at det ikke først og fremst er psykiatrien som skal kritiseres sønder og sammen ved at man utsetter den for Make Up Sex. Men det er faktisk de ansvarlige for psykiatrien som sitter på stortinget, som skal fanges med sannhetens lasso.

Hun har jo oransje hår helt på toppen, på hodet sitt. Dermed sier hun at de kriminelle sitter helt på toppen, altså på stortinget.

Så her ser du at hun faktisk er veldig tydelig på at det ikke er psykiatrien som sådan som skal avskaffes, men dagens onde ledere.

Hun snakker da på at man må ta ondskapen ved roten. Og jeg kan sikkert fortsette med å tolke slik som dette, ganske lenge til. Men jeg tror at jeg avslutter her nå, ved å snakke på Ann Helen Nilsen som kriger.

Hva betyr det at hun er en kriger?

Jeg ønsker ikke å gi dette samfunnet noe mer enn hva det har fortjent. Derfor nekter jeg å svare på dette spørsmålet. Dette utdypes i svært lange blogginnlegg som rett og slett er for lange til at noen gidder å lese dem.

Jeg tror på rettferdighet. Derfor skal dette samfunnet få lov til å spasere gjennom helvete for å få vite alt det jeg har å fortelle.

Men jeg kan si en liten ting om Ann Helen Nilsen som kriger, ved å tolke navnet hennes.

La oss nå si at Ann Helen Nilsen skal fortelle deg navnet sitt. Ergo er det hun skal gjøre å fortelle deg navnet sitt.

Men så er det da slik at når Ann Helen Nilsen har sagt «Ann», så har hun sagt hele navnet sitt. For hun har da uttalt initialene sine, AHN. Dermed har hun gjort det hun skulle gjøre, lenge før du tror at hun har gjort det.

Fornavnet Ann er som jeg har forklart over her, intet mindre enn hvordan initialene hennes uttales. Og når hun da sier initialene sine, så har hun sagt navnet sitt. Slik tolker man det hun gjør, som et kunstverk.

Poenget er da at Ann Helen Nilsen har gjort det hun skulle gjøre, før du aner at hun har gjort det. Og siden hun er en kriger, så betyr det at hun har drept deg før du aner det.

Dette betyr at Ann Helen Nilsen nettopp har drept alle de som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har altså ikke kommet for å diskutere, eller for å forklare noe som helst.

Hun har kun kommet for å si de tingene som jeg nettopp har hjulpet henne med å si. Og det at så og si ingen forstår hva jeg snakker på, det røper bare at dere alle sammen har noen meget store huller i forståelsen deres av hvordan dette Universet fungerer.

Ann Helen Nilsen har nettopp drept alle dere som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har gjort det hun kom for å gjøre.

Ingenting gjenstår.

For hun er nemlig en helt spesiell superhelt!

Oljeberget 6: Falsk bombealarm på Ottestad

Jeg driver jo og tolker hendelser som skjer på Ottestad, på Oljeberget, som om det er kunst. Så da får jeg kaste meg i det, og tolke dagens bombealarm.

Datoen

Det første jeg vil gjøre når det er en så markert hendelse er å regne ut summen av datoen:

06.07.17 = 6 + 7 + 17 = 30

Og tidspunktet som ble nevnt var kl 15. Da har vi to tall, nemlig 15 og 30. Og dette er tellende tall. Spørsmålet er bare hva som er det neste tallet i rekken, om det er 45 eller 60.

Men siden det er snakk om en bombe, så teller vi med like inkrementer. Vi sier på sett og vis tikk-takk. Ergo er det ikke snakk om en dobling fra 15 til 30. Men det legges til 15.

Så den korrekte tolkningen av tallene 15 og 30 er tallet 45, som handler om at Andre Verdenskrig er slutt nå.

Så denne bombehendelsen minner om at det er på tide å avslutte Andre Verdenskrig nå. For det var det man gjorde i 45, altså i 1945.

Bombe betyr krig

Bombe kan tolkes som krig. Og da snakker vi altså om det som jeg sier, Andre Verdenskrig.

Jeg verifiserer altså at tolkningen min av tallene 15 og 30 er korrekt, ved å minne om at bombe sier noe om krigføring, altså krig. Altså Andre Verdenskrig.

Hvorfor har ikke Andre Verdenskrig tatt slutt?

Tja. Det går hvite busser til en konsentrasjonsleir ca 3,5 km fra der hvor bombe-gjenstanden ble funnet.

Men hvorfor ble da bomben funnet der, og ikke ved selve konsentrasjonsleiren? Det kan jeg godt forklare senere. For denne hendelsen knytter seg opp til et kunstverk som en kunstner her på Ottestad har, om psykiatrien.

Den kunstneren kaster en stein inn i psykiatrien, som om psykiatrien er et glasshus. Og derfor fant man bomben et steinkast fra kunstnerens bosted, vel å merke ved IBM-bygget, som er en form for glasshus.

Vi snakker da om å kaste stein i et glasshus, altså å kaste stein når man selv sitter i en bygning som er helt gjennomsiktig og er sårbar for motangrep. Dermed påstås det at psykiatrien er helt gjennomsiktig. For den er nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre. Altså en konsentrasjonsleir for de barn og ungdommer som blir utsatt for ulike typer overgrep i dette samfunnet og som utvikler mentale lidelser som en direkte konsekvens av de overgrepene.

En konsentrasjonsleir for de som får mentale lidelser. Og det var nøyaktig det som Adolf Hitler også hadde.

Og da snakker vi om at psykiatrien er helt sinnssyk. Og samtidig anklager psykiatrien fangene sine for å være sinnssyke. Dermed sitter psykiatrien, for ikke å si stortingsprestene, og kaster stein mens de selv sitter i glasshus.

For hvem er det som er sinnssyk her? Jo, det er jo hver og en av stortingspolitikerne, som sitter der på stortinget og later som om man ikke har fått menneskerettigheter, og som regelrett hater samfunnets ofre til døde for å frikjenne seg selv som overgripere.

Dette samfunnet er et overgrep på barn og ungdommer! Ergo er landets ledere helt sinnssyke! Og så sitter de der på stortinget og kaller barn og ungdommer for sinnsyke!

Det er hva psykiatrien handler om. Og derfor passer det å si at stortingsprestene sitter og kaster stein i glasshus. De er selv sinnssyke.

De er selv Adolf Hitler.

Er det da noen spørsmål… før jeg går videre her? 🙂

Definisjon av konsentrasjonsleir

En konsentrasjonsleir er noe man har når det er krig. Og vi kan godt definere krig som fengsling, tortur og drap uten rettslig høring.

Og det er det som skjer i psykiatrien. Man fengsler og dreper samfunnets ofre uten at de får noen rettslig høring.

Psykiatrien er altså en krig, faktisk en verdenskrig mot ungdommer.

Er dette galskap?

Er det galskap å tolke virkelige hendelser som kunstverk, slik som jeg gjør nå? Jeg må bare spørre deg.

For du synes ikke at en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre er sinnssykt! Derfor… jeg sier bare at derfor… må jeg nesten spørre deg!

Synes du at det er galskap å tolke en hendelse slik som jeg gjør her?

I sakte film

Jeg kan godt ta dette i sakte film for deg, slik at du forstår dette med at stortingsprestene sitter i glasshus og kaster stein, når de påstår at samfunnets ofre er helt sinnssyke.

Barn og ungdommer blir utsatt for en rekke overgrep i dette samfunnet, og som en følge av dette utvikler de mentale lidelser. Og da er det stortingsprestene som regisserer nettopp det. De har skylda for at barn og ungdommer får mentale lidelser.

Og så kommer stortingsprestene selv på banen, og erklærer de ungdommene som de selv har påført mentale lidelser for sinnssyke! Og stortingsprestene sørger for at ungdommene blir fratatt ytringsfriheten og rettssikkerheten og blir sykeliggjort, dopet ned og stuet bort i en konsentrasjonsleir, slik at ingen kan høre hva de har på hjertet. Og slik at alle forstår at hva enn de måtte ha på hjertet er en forbrytelse i seg selv.

Men drit i det. Drit i alt jeg har sagt så langt om hvordan stortingsprestene rumpekjører sine ofre rett i grava!

Hva slags folk er det som fratar ungdommer menneskerettighetene, rettssikkerheten og ytringsfriheten? Jo, helt sinnssyke rasshøl, gjør det!

Stortingsprestene har laget egne lover som tilsidesetter menneskerettighetene for ungdommer! Hvor i helvete tar de det fra, ikke sant? De må jo være helt sinnssyke!

OG DE ER SÅ SINNSSYKE AT DE INNBILLER SEG AT DE SLIPPER UNNA MED DET I ET MODERNE DEMOKRATI!

De er altså helt borte, helt sinnssyke!

Og derfor kan man fint si at de sitter i glasshus og kaster stein, når de lager lover som handler om å sykeliggjøre og kriminalisere ungdommer, altså deres egne ofre.

Psykiatrien beviser… at stortingsprestene er helt sinnssyke!

Tre frem

Nå vet jo ikke du det, men 3,5 km, avstanden fra bombegjenstanden til psykiatrien her på Hamar, det er tallene 3 og 5, som jeg normalt tolker som «tre frem».

Og det er hva jeg snakker på, at sannheten om psykiatrien viser seg, trer frem. En konsentrasjonsleir for samfunnets ofre trer frem. Så derav «3,5 km».

For øvrig er en sekundærtolkning av tallene 3 og 5 det tallet som mangler. Så tallene 3 og 5 kan altså tolkes som tallet 4. Og tallet 4 står for kors, som betyr korsfestelse.

Dermed snakkes det i dette kunstverket om at psykiatrien er en moderne form for korsfestelse. Korsfestelse har ikke akkurat… gått av moten.

Aliens

Det står på Dagbladet.no at Vikavegen og Løvstadvegen ble sperret av. Og i slike tilfeller har man det ganske travelt med å komme seg så langt bort fra bomba som overhode mulig.

Dermed har vi ikke tid til å telle alle bokstavene i disse gatenavnene. Det eneste vi har tid til å merke oss er bokstavene V og L, altså bokstaven v og l, som er tallene 5 og 1, altså tallet 51, som betyr Area 51, som betyr Aliens.

Ergo snakkes det om at man har skapt et samfunn hvor de som har mentale lidelser behandles som aliens, altså som fremmedelementer som ikke hører hjemme.

Sa du noe?

Du er nå skuffet over at jeg ikke hadde tid til å telle antallet bokstaver i gatenavnene. Okay! Men da teller vi, hvis du absolutt skal ha det slik:

Vikavegen = 9
Løvstadvegen = 12

Dermed har vi to tall som teller til tallet 15. For vi må jo huske på at det er snakk om en bombe, altså telles det. Tikk… takk… hvis du forstår? Slik jeg forklarte i forhold til tallene 15 og 30 ovenfor.

Og da kan du sitte der og fundere over om ikke tallene 51 og 15 er omtrent samme sak, ikke sant? Ja, og det kommer jeg tilbake til.

Så disse to gatenavnene betyr altså tallet 15, som består av tallene 1, som betyr Gud eller den første, og tallet 5 som betyr Guds Hånd eller kunstner.

Og jeg tolker alltid tallet 15 som enten kunst eller som kunstner. Så vi kan godt si at det er en fremheving av at denne bombehendelsen faktisk er et kunstverk. Samtidig er det en fremheving av at en mental lidelse er et kunstverk, for det er jo mentale lidelser vi snakker om her, i forhold til psykiatrien.

Så en mental lidelse er et kunstverk. Dermed er de som har mentale lidelser kunstnere. Dermed er psykiatrien en moderne konsentrasjonsleir for kunstnere.

Og hvor kommer Gud inn i bildet? Tja, en mental lidelse er ingen ringere enn Gud, den da.

Det er jo derfor tallet 15 betyr kunst, for kunst inntreffer når Gud slår seg sammen med en kunstner (Guds Hånd).

Tallene 51 og 15

Tallene 51 og 15 som dukker opp i dette kunstverket, de passer jo godt sammen. Og dette fremheves ved at man får tallet 66, når man parer disse to tallene. Og tallet 6 står jo nettopp for sex, fordi tallet 6 uttales som ordet sex.

Og det er da meningen at man skal forstå disse tingene, og dermed legge sammen disse to tallene, ved å pare dem eller plassere dem oppå hverandre om du vil.

Og da har vi et av de fremste tallene i dette Oljeberget-kunstverket som driver og utfolder seg her på Ottestad nå. Det at vi kommer frem til tallet 66, det betyr at denne bombekunsten kobler seg opp til en rekke andre kunstverk og kunstnere.

Og nå har jeg ikke tid til å forklare og tolke hva det betyr. Men du kan lese mer om slike ting som Make Up Sex og FF og andre ting som har å gjøre med tallet 66 i senere innlegg.

Jeg sier bare at denne bombekunsten kobler seg opp til andre kunstverk og andre kunstnere som er en del av Oljeberget, som altså er et kollektivt kunstverk som utspiller seg her på Ottestad, her på Oljeberget.

Man forstår mye

Man kan forstå mye ved å ganske enkelt tolke slike hendelser som skjer her på Ottestad. Og jeg kommer til å fortsette med å tolke slike hendelser.

Så kan du bare sitte der og si at… faen… det der er jo galskap!

Ja. Takk for at du fanger opp på det! For jeg prøver jo å si at psykiatrien er den reneste galskapen!

Og derfor… nettopp derfor… ønsker jeg å snakke på galskap. Og jeg er en kunstner og kunsttolker som ikke bare «snakker» på ting. Jeg tar opp temaet, slik at du skjønner hva jeg snakker på.

Helt sinnssykt! Jeg vet!

Bombe

Jeg kan tolke en slik hendelse som dette ganske lenge. Riktignok skal jeg ikke gjøre det nå. Men la meg gi det et par eksempler her, på hva jeg snakker på.

Når vi snakker på ei bombe som går av, så snakker vi om en form for nedtelling. Dette må vi ta i betraktning når vi studerer ordet «bombe». Da ser vi at det ordet består av to ord, som begge begynner på bokstaven B.

BOMBE = BOM BE = 3 2 = NEDTELLING

Og vi må da tolke de to ordene. Og det kan man gjøre på mange ulike måter. Men bokstavene BB kan man tolke slik:

BB = 2B = 2 B = 2 BE = TO BE

Og hva snakker vi på her? Jo, vi snakker på svaret på følgende spørsmål:

TO BE OR NOT TO BE?

Og hva spørres det om da? Jo, dette er rett og slett et svar på enda et spørsmål, nemlig spørsmålet om hva Gud er.

Ergo får du følgende spørsmål og svar:

 1. Hva er Gud?
 2. Gud er et spørsmål om å være eller ikke være, to be or not to be
 3. Og svaret er: To be, å være Guden

Så bokstavene BB er faktisk et budskap om at Gud ikke er Guden, og at livet på sett og vis handler om å være Guden.

Og da blir spørsmålet hvorfor dette fremheves i tilknytning til dette kunstverket, ikke sant? Og det vi snakker om da er rett og slett at Gud avskriver seg selv som Guden… nettopp ved å være Satan som mentale lidelser.

Så du kan glemme at Gud er Guden, for Gud gjør en helvetes til jobb med å avskrive seg selv som Guden, nettopp ved å være mentale lidelser.

Er dette galskap?

Nå tenker du sikkert at det jeg sier er galskap. Men det som er galskap, det er at ingen personer i menneskehetens historie, kanskje med unntak av et par personer som åpenbart har vært helt sinnssyke, har klart å forstå at mentale lidelser er Gud.

Folk klarer ikke å gjenkjenne Gud, om Gud så okkuperer sinnet deres! DET… ER… GALSKAP!!!!!

DET ER… SINNSSYKT!

Ja da. Så her snakker vi om galskap, hele veien.

Baby

Nå kan jo BB tolkes som Baby også. For det er jo en forkortelse for Baby på engelsk.

Og da har du faktisk fått et svar på det spørsmålet du har nå. For du lurer på hva slags galning som Gud er, når Gud faktisk er mentale lidelser!

Svaret er altså at Gud er en svært leken Baby.

Og det som er interessant, det er at hele verden er åpen for at Gud er voksen. Men ingen av de voksne klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Barn derimot, de klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Men sannheten er altså at Gud er en svært leken og fantasifull Baby, som er så leken at ingen forstår hva som foregår, når Gud kjører på med showet sitt.

Var dette en bombe?

Et lite spørsmål til slutt her. Ja, var dette en bombe? Var det historiens største bombe som ble detonert nå?

Ja.

Svaret er ja.

En bombe uten innhold

Politiet rapporterte om at det var en bombe uten innhold, altså kunst. En bombe uten noe som faktisk eksploderer, det er jo kunst.

Kunst, det er nettopp noe som eksploderer når man tolker det.

Men når man tolker kunst, så må man ofte snu ting opp ned, som et bilde på at alt er opp ned i verden. Så en bombe uten eksplosivt innhold kan bety det motsatte.

Du kan tolke det som et humoristisk utsagn, hvor man sier «ikke» og mener det motsatte.

Og da snakker vi for eksempel om mentale lidelser, og at mentale lidelser er verdens mest eksplosive kunstverk.

Det at mentale lidelser er Gud som avskaffer all religion på Jorden, det er bare én side av mentale lidelser. Det er bare én tolkning.

Mentale lidelser er altså en bombe med svært mye innhold.

Og den bomba gikk av nå nettopp. Men innholdet er så eksplosivt og truende for folk, at de ikke klarer å akseptere muligheten en gang.

Og det er nettopp det jeg snakker på. Mentale lidelser er historiens største bombe.

Og det at ingen klarer å akseptere sannheten, som er at mentale lidelser faktisk er Gud, det understreker bare hvor stor bomba faktisk er!

Bom-be!

Og bare for illustrere hvordan jeg alltid kan tolke litt til, så kan jeg gjøre det nå:

Bombe = Bom be = bom å be = glem religion!

Det er altså bom, kall det skivebom, å be. Husk at jeg allerede har forklart hvordan du kan dele inn ordet slik at du fremhever konseptet nedtelling, ved å nevne tallene 3 og 2.

Det er altså en bom å be, for Gud har avskrevet seg selv som Guden ved å faktisk være mentale lidelser.

Avslutning

Jeg har nå gitt et eksempel på hvordan jeg tolker hendelser som om det var kunst. Kult?

Jeg har skrevet dette innlegget på den 6. juli 2017, men venter til i morgen med å publisere det. Hvorfor?

Jeg ønsker å fremheve følgende dato:

07.07.2017 = 0 7 0 7 20 17 = null sju, null sju, 20 17 = ikke sjuk, ikke sjuk, supre ungdommer!

Tallet 20 betyr «20 i stil» og tallet 17 betyr «ikke voksen» eller ganske enkelt «en ungdom». Jeg valgte å tolke det som «supre ungdommer».

Poenget er da at de som har mentale lidelser ikke er syke. De er supre ungdommer!

Ja. For det er jo Gud som det har rabla for, ikke ungdommene.

Videre er det slik at summen av datoen 07.07.17 er tallet 31, som betyr Halloween, som betyr den dagen da de døde kommer tilbake.

Og det synes jeg er ganske passende. For Gud er jo død, for Gud er ikke levende. Og med denne tolkningen min, så har Gud kommet tilbake.

Den døde kommer tilbake og forklarer litt. Og dette understrekes jo av at jeg er født på Halloween. Men glem det.

En liten ting til

Jeg har allerede nevnt tallet 66. Og da tenker jeg at jeg også bør fremheve dette:

Bombe = Bom be = B B = BB = 22 = 55

Grunnen til at tallet 22 tolkes som tallet 55 er ganske enkelt at bomba var plassert på baksida av Vikasenteret. Dermed oppfatter jeg at jeg må se på tallet 22 fra den andre siden, fra side nummer 2 om du vil, siden det er det som tallet 2 betyr, hvis du forstår?

Tallet 2… bare for å gjenta dette… sier noe om å se noe fra «den 2. siden». Og når man ser tallet 2 fra den andre siden, så får man tallet 5. Du kan for eksempel skrive tallet 5 med rette streker på et ark, og så snu det arket rundt, og se det fra den andre siden, bakfra. Da har du tallet 5.

Og poenget er da at det er en bestemt person som bor et lite steinkast… fra Vikasenteret… som nettopp er kjennetegnet av tallene 55 og 66.

Og da minner jeg om at vi allerede har snakket på steinkasting, da vi var inne på dette med å kaste stein i glasshus.

Så den kunstneren som er kjennetegnet av tallene 55 og 66 er relatert til dette kunstverket, og jeg kommer etter hvert til å forklare det i detalj. Så her kommer det mye mer om dette bombekunstverket ved Vikasenteret.

Wonder Woman

Jeg kommer i løpet av et par ukers tid… tenker jeg… å presentere en bestemt person her på Ottestad som Wonder Woman.

Og det er da den personen som er kjennetegnet av tallene 55 og 66. I tillegg er vedkommende representert av følgende to bokstaver:

NB = No B = No Bomb

Ordet N kan bety mange ting. Men på engelsk betyr det normalt ordet No. Og i denne sammenhengen her, så er det naturlig å tolke bokstaven B som Bomb.

Og når det ikke var noen bombe, likevel, den gjenstanden som ble funnet bak Vikasenteret, så snakker vi om NB.

Så her knytter bombekunsten seg opp til Wonder Woman. Og det betyr at det er svært mye mer som kan sies om bombekunsten, som er direkte relatert til Wonder Woman.

Spennende!

Dette blir jo spennende. Og bare for å reklamere litt for Wonder Woman her, så er Wonder Woman en kvinne som har bursdag på den norske premieredatoen til Wonder Woman.

Og det er mye som kan sies om koblingen mellom virkelighetens Wonder Woman og filmens, men jeg nevner nå bare en liten ting, rett og slett for moro skyld:

Wonder Woman = W W = v’er = veer = fødsel

Jeg kunne nevnt at Babyer er å regne som varslere, siden de skriker og gråter for den minste ting. Men jeg tror at jeg ikke nevner det.

Så da dropper vi det.

Men den virkelige Wonder Woman har en varsler i magen, om vil ut. Og det at jeg omtaler henne her, det kan du få lov til å tolke.

Okay?

Og den korrekte tolkningen er at varsleren vil ut, er svært ivrig på å komme ut. Og derfor snakkes det altså på dette med V’er eller «veer» i  Wonder Woman. For å fremheve at den virkelige Wonder Woman er en varsler.

Så jeg bare varsler om det, for dette er en av de tolkningene som jeg ikke nevner andre steder.

Er dette greit for deg?

Jeg må nesten spørre om dette var greit for deg. Så hva synes du?

Er det greit at det finnes en eneste person i hele verden som tror på superhelter, og som er villig til å gjøre en jobb for å avsløre superheltenes identitet?

Der har du altså meg. Og der har du dette Oljeberget-prosjektet mitt.

Oljeberget

Jeg driver nå bare og varmer opp litt, ved å gi noen eksempler på hvordan man kan tolke kunst og hvordan man kan tolke virkeligheten som om den var et kunstverk.

Så du behøver ikke å være imponert eller sjokkert ennå. For det kommer ting senere her, som er helt grensesprengende og helt usannsynlig.

Jeg skal i det følgende innlegget, altså Oljeberget 7, forklare litt om verdien av galskap i et demokrati.

Men før du leser det innlegget, så tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å takke deg for at du leste hele dette innlegget, og har en så strålende og flott aksept for galskap!

Du er litt kul, du da! 🙂

Oljeberget 5: Virkelighetens V for Vendetta

Alle tenker at det må gjøres noe hvis man skal klare å revolusjonere eller forbedre verden. Men hva hvis det ikke er sant?

Hva hvis det som må gjøres allerede blir gjort, og at det eneste som kreves er at noen kommer og forklarer hva som skjer? Dette er tanken bak mine avhandlinger om Oljeberget.

Start fra begynnelsen – Oljeberget 1: Praktisk demokratikompetanse

Alle heltene er på plass

Jeg påstår at alle heltene allerede er her. Og de gjør allerede jobben sin med å revolusjonere verden, avskaffe krig og sult og alle andre problemer.

Man trenger bare en helt til, og det er meg. En helt som kan å tolke hva superheltene faktisk holder på med. Altså en slags guide i superheltenes verden.

Den reneste galskap

Dette prosjektet, kall det gjerne Oljeberget-prosjektet, er så abstrakt og kreativt, at det fremstår som galskap.

Ikke bare er det galskap, men det er veldig barnslig! For når jeg tolker superheltene, så fortaper jeg meg i leken og fantasifullheten, slik som et barn gjør.

Du kan sammenligne meg med en liten Baby, som kommer og forklarer hva som faktisk skjer – en Baby som bryter med alt som de voksne har helliggjort og som fortaper seg i de tingene som de voksne har lagt for hat.

Å respektere Babyer

Dette prosjektet handler om en lang rekke ting som jeg ikke kan forklare, fordi det krever altfor mange ord å gjøre det. Men en av de tingene som jeg gjør, er å respektere Babyer ved å spille på Babyer sin visdom og Babyer sine verdier og egenskaper.

Å respektere ungdommer

I tillegg er jeg opprørsk og kritisk, når jeg tolker superheltene. Dermed respekterer jeg også ungdommer. Og jeg stiller meg i stor grad opp på linje med de ungdommene som har mentale lidelser også.

Derfor blir jeg hatet

Jeg er en kunstner som spiller på Babyens og ungdommens visdom, noe som betyr at jeg bryter med alt det som de voksne har bestemt.

De voksne mener at man må vokte seg vel for å gjøre noe som helst, og at man derfor ikke kan omtale personer som superhelter heller, uten deres samtykke.

Men en Baby gjør det! Og en opprørsk ungdom gjør det!

Som kunstner og kunsttolker er jeg alt annet enn voksen. Men hele verden er proppfull av mennesker som krever at alle må være voksne.

Og en konsekvens av det er at man i dette samfunnet har en egen konsentrasjonsleir for ungdommer som nekter å vokse opp. Psykiatrien altså.

De voksne sitt hat har ingen begrensninger, og de voksne har lagt selve livet for hat i så stor grad at det å drepe Planeten føles helt naturlig.

Å underkaste seg og drepe livet er selve livsmottoet for de voksne. Og sannheten om dette har de selvsagt… også drept og undertrykt.

De voksne har drept sannheten.

Jeg forteller sannheten

Jeg kommer her og forteller sannheten. Og det oppleves som en trussel for de voksne. For de voksne har lagt sannheten for hat.

Sannheten er altså at de voksne er direkte onde.

Men de voksne aksepterer ikke dette. For de voksne har lagt sannheten for hat!

Velkommen til helvete

Til deg som er voksen kan jeg bare si følgende: Velkommen til helvete!

Velkommen til et sant helvete, hvor ingenting av det du tar for gitt blir respektert!

Jeg forbeholder meg retten til å skape kunst. Jeg forbeholder meg retten til å ha fullt eierskap over min egen kunst.

Dette betyr at du ikke har fullt eierskap over ditt eget navn.

Jeg eier navnet ditt. For jeg er en kunstner, og jeg gjør som jeg vil!

Jeg kan altså omtale deg, hvis jeg ønsker det. Men du er så voksen og så hatefull overfor kunstnere at du reagerer på at jeg omtaler folk.

Jeg vet! Du hater ikke bare Babyer og ungdommer, men også kunstnere.

Jeg vet! Det er ikke lov til å fortelle sannheten om deg! Jeg vet!

Og da reagerer du selvsagt på at jeg omtaler folk, altså superhelter. Men nå får vi se da, om superhelter har noe imot å bli omtalt!

Det blir jo litt spennende å se, om de superheltene jeg har valgt ut, tolererer å bli omtalt, slik som folk flest ikke gjør!

Men når vi først er inne på å snakke på folk flest, så kan vi jo ta en liten titt på dette med galskap.

Hva er galskap?

La oss nå snakke på galskap, for det er hva du begynner å snakke på så fort en kunstner gjør jobben sin.

 • Galskap er å ha sinnssyke og maktsyke ledere som har lagt menneskerettighetene og barn og ungdommer for hat, til å styre i et moderne demokrati!
 • Galskap er å ha massemordere og løgnere til å styre i et moderne demokrati!
 • Galskap er å ha massemordere til å vedta lovene i et demokrati, slik at de helliggjør seg selv og sitt eget massemord!
 • Galskap er når du sitter her og ikke forstår hvorfor landets ledere er massemordere og hører hjemme i fengsel!
 • Galskap er når du er stolt av å være så dum som du er!
 • Galskap er når du på den ene siden tror at du er voksen, men på den andre siden er en innbitt motstander av kritikk!

Du har… blitt så voksen… at du har lagt kritikk for hat… og da er du faen meg ikke mye voksen!

Å legge galskap for hat er galskap

 • Resultatet av at man legger galskap for hat er en konsentrasjonsleir for ungdommer i form av psykiatrien.
 • Resultatet av at man legger galskap for hat er en verdenskrig mot ungdommer i form av psykiatrien.
 • Resultatet av at man legger galskap for hat er at folk blir ute av stand til å tenke selv, noe som i praksis betyr at du som leser dette akkurat nå… ja du ja… ikke forstår hva jeg sier en gang!

Du klarer ikke å gjenkjenne en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig om det så går hvite busser dit, slik som det gjør her på Hamar!

Å legge galskap for hat er verdens største forbrytelse.

Og du vet ikke hva jeg snakker på en gang, for du har klart det kunststykket å legge galskap for hat!!!!!

V for Vendetta

Jeg har nå bare råkjørt litt oppe i rumpa di som en leken Baby. For meg var ikke dette noen big deal – dette var bare morsomt!

Kjempemorsomt!

Og du er ei jævla møkkafitte, forresten!

Og for meg er det kjempemorsomt å si det, for jeg har gått i barnehagen og lært mine første banneord, jævla møkkafitte!

Men bare for å komme til saken. Så tenker jeg litt på V for Vendetta, i forhold til Oljeberget-prosjektet.

Du kan sammenligne superheltene med dominobrikker, som skaper et mønster som folk ikke helt klarer å se. Noen må komme og velte brikkene over på siden, slik at mønsteret blir tydelig.

Og det er den jobben jeg skal gjøre her.

Og poenget er da at superheltene er her. Dominobrikkene er allerede på plass. Det eneste jeg behøver å gjøre er å hjelpe deg med å se dem fra en annen vinkel, slik mønsteret kommer til syne.

Og det ironiske er at superheltene da faller, bokstavelig talt faller, i samfunnets og i de voksne sine øyne. For det er strengt forbudt å være annerledes i dette landet. For dette landet har nemlig en egen konsentrasjonsleir for de som er annerledes.

Og i dette landet har vi janteloven også. Her er det ikke lov til å være bedre enn andre.

I tillegg blir du jo assosiert med galskap, når jeg tolker deg som superhelt.

Dermed ligger du meget tynt an. For samfunnet truer med å hate deg sønder og sammen, fordi du er annerledes, fordi du assosieres med galskap og fordi du er bedre enn andre!

En verdifull opplevelse

I den grad du blir lagt for hat fordi jeg tolker deg som superhelt, så tenker jeg at du får en verdifull opplevelse. Du får da erfare sannheten om dette samfunnet, som er at dette samfunnet hater superhelter.

For dette samfunnet hater:

 • De som er annerledes
 • De som er bedre enn andre og de som tror at de er bedre enn andre
 • De som er ungdommelige, opprørske og arrogante
 • Altså de som er superhelter!

Jeg kunne ha organisert denne teksten bedre, og ordlagt meg annerledes, eller rett og slett droppet å skrive dette.

Men. Jeg valgte å respektere Babyer, og å dokumentere de voksne sitt intense og nådeløse og endeløse hat for Babyer… ved å nettopp bare skrive i vei slik en Baby ville ha gjort.

Dette ble bra!

Dette blogginnlegget ble flott! 🙂

Jeg er kjempefornøyd, slik som en Baby også er fornøyd med det den gjør!

Jeg er altså en kunstner som leker meg som en Baby, fordi det er jobben min som kunstner å gjøre det.

Sannhetssøken krever lekenhet. Dermed kreves det i et moderne demokrati at lekenhet verdsettes, i stedet for at det hates.

Derfor er det så viktig å ha kunstnere som fremmer lekenhet og fantasifullhet som verdier. Ja, slik at det demokratiet man lever i, faktisk blir et demokrati.

Min intelligens

Jeg tenkte at jeg skulle avslutte ved å være litt arrogant, for det er jo ikke lov.

Men nettopp fordi det ikke er lov, så synes jeg som en Baby er det er kjempemorsomt å være arrogant!

🙂

Så jeg ønsker å fremheve at jeg kommer fra fremtiden. Jeg hører hjemme flere millioner år inn i fremtiden.

Jeg kommer fra en tid hvor folk forstår seg på ting som ingen gjør i dag. Derfor. Derfor oppfører jeg meg helt annerledes enn dere voksne krever og forventer!

Og min IQ-score er på 1 million. Mens den gjennomsnittlige voksendemoniserte horefitta fra helvete har en negativ IQ-score.

Og den så du ikke komme! Men i fremtiden vil man faktisk operere med negativ intelligens også!

Du som er voksen er stolt av at du har en IQ på 100 eller 120. Men faktum er at du sannsynligvis har en negativ IQ. Dermed blir det helt feil å oppgi intelligensen din som positiv.

Det er kjempestor forskjell på meg og deg. For min IQ er på 1.000.000.

Din er under null! 🙂

De voksne sitt hat som en virkelighetsflukt

Og det eneste du kan gjøre for å redde ansikt, som det voksne og sinnssyke rasshølet som du er… hvis dette i det hele tatt blir en setning… ja ikke vet jeg… for jeg er såpass intelligent at jeg forstår verdien av å ikke være perfekt i de voksne sine øyne til enhver tid… og da kan det være samme faen hva jeg egentlig skulle si også!

Men du prøver altså å redde ansikt, ved å skylde på meg! 🙂

Og i fremtiden sitter det milliarder av mennesker og ler av deg! Ja, for så dum som du er var faktisk folk på begynnelsen av 2000-tallet!

Møkkafitte!

Du er ei jævla møkkafitte!

Og du har klart det KUNSTSTYKKET å legge kritikk for hat i et moderne demokrati! Du skulle faen meg fått en medalje!

Men det vi kan trøste oss med er at i stedet for en medalje, så får du milliarder av mennesker som sitter i fremtiden og ler av deg! Altså av deg som er ei gjennomsnittlig horefitte fra helvete her i dag, altså en helt vanlig voksen person som tror at det å være ei retardert nikkedukke og knehøne er å være voksen!

Og nå vet du ikke hva jeg snakker på en gang, for du har nemlig lært deg at det er smart, når noen forteller sannheten om deg! 🙂

Velkommen til Oljeberget!

Vær så god! Her kan du lese så mye du vil! Her kommer det mange innlegg, som kunne vært en hel bokserie!

Bare les i vei!

Men husk at ingen tvinger deg til å lese det jeg skriver her. Så ikke kom og skyld på meg for at du får problemer som den voksendemoniserte horefitta du er!

Ingen tvinger deg til å lese denne dritten som jeg serverer her!

Møkkafitte!

Og du velger selv hvordan du tolker det jeg skriver. Ikke hold meg ansvarlig for dine tolkninger av min kunst, jævla møkkafitte!

Og sist men ikke minst, så må jeg bare få med dette:

KYSS MEG LANGT FAEN OPP I RÆVA, DIN KRISTNE JÆVEL!

Du skjønner det, at den setningen er det ikke lov til å si, ikke for en kunstner en gang! Så derfor måtte jeg bare si den setningen der!

Og du kan bare vende deg til det først som siste, at jeg i all hovedsak er en Baby!

MØKKAFITTE!

Jeg beklager at det er svært lite banning i resten av tekstene her. Men du må da snu det opp ned, slik at du forstår at jeg egentlig prøver å fremme banning som verdi, altså kritikk.

Lite banning betyr mye banning, som betyr kritikk.

Så jeg snakker på kritikk, prøver å fremme kritikk som verdi, ved å ikke banne.

Slik tolker man altså kunst. Dette er kunst. Alt jeg skriver er å sammenligne med malerier. Jeg maler med ord.

Og du må være svært dyktig hvis du skal klare å tolke det jeg skriver.

Og jeg vet… det er du ikke! Jeg vet!

Og nå hadde jeg egentlig tenkt å stoppe med å skrive. Men alle de voksne krevde at jeg skulle være helt saklig og måtte stoppe etter et visst antall ord.

Så derfor fortsatte jeg litt til, jeg da!

Og dette er det problemet som du sliter med nå. At det finnes en eneste kunstner i denne verden, som ikke lar seg diktere på noen måte av de voksne!

Let the games begin

Jeg vet. Dette synes du ble dårlig. Og du får som fortjent, altså.

For du har fortjent bare dritten. For du er et voksent rasshøl som har lagt Babyer, barn, ungdommer og selve livet for hat, som den voksendemoniserte møkkafitta du er!

Men uansett hvor dårlig dette blir, så synes jeg selv at dette ble kjempeflott! Jeg elsker dette blogginnlegget – det ble jo kjempeflott!

Og du kan kjøre det inn og ut av horefitta di til det går for deg!

Det er jo det som er så flott med den dritten jeg skriver. Men samma faen det.

Let the games begin!