Oljeberget 12: Fortsettelse – Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

I det forrige innlegget tolket jeg et kunstverk som Ann Helen Nilsen har skapt. Og det som var litt komisk, det var at så fort jeg hadde publisert det innlegget, rett før jeg la meg om kvelden, så kom det en Snap fra Ann Helen Nilsen som viste at hun hadde hatt et lite uhell:

Speilet var knust!

Og jeg nevnte jo dette med «An accident» i det forrige innlegget. Så akkurat det ble litt komisk. Altså at hun faktisk hadde et uhell også.

Og det som Ann Helen Nilsen gjorde da, vel å merke etter at jeg hadde skrevet det forrige innlegget, det var å bekrefte at det jeg skrev er helt korrekt. Ja, Gud er faktisk veldig sint!

Det er det det betyr når et speil sprekker. Du kan da si at noen er sint, eller mer konkret at den som står foran speilet er sint.

Satan

Når man har å gjøre med Ann Helen Nilsen, som betyr tallet 66, så er man godt på vei til å si ordet Satan, eller tallene 666 om du vil.

Hvis vi nå ser på dette kunstverket, som består av at Ann Helen Nilsen står og ser på seg selv i speilet, så har du tallet 66, representert med Ann Helen Nilsen selv.

Men i tillegg er hun nå gravid. Og det at hun er gravid, det skyldes sex. Dermed får du følgende:

Ann Helen Nilsen gravid = 66 6 = 666 = Satan

Og da blir det litt opp til den som tolker å avgjøre om det er hun selv som er Satan eller om det er den Guden hun representerer, som er Satan. Og det korrekte svaret er faktisk begge deler.

Folk tror at klovner er helt ufarlige. Men det er de ikke, noe filmen IT for øvrig tydeliggjør.

Og det vi kan si med sikkerhet nå, det er at Ann Helen Nilsen bekrefter det jeg allerede sa i det forrige innlegget, som er at Gud synes at det er kjempemorsomt å være Satan. Ja, for rasshøl tror jo at de er de eneste som kan være Satan.

Men det som rasshøla gjør er at de starter en konkurranse mot verdens mest lekne og rettferdige Baby som handler om hvem som er den mest utspekulerte Satan og hvem som er flinkest til å lure hele verden til at tro at man er noe annet enn Satan.

Dette har å gjøre med at Gud oppfatter alt som rasshøl gjør som en konkurranse. Og Gud er den typen Baby som krever å vinne enhver konkurranse!

Og nå sitter hele verden og er hellig overbevist om at det jeg sier her er helt feil. Og det synes Gud er kjempemorsomt, nemlig at hele verden er hellig overbevist om at det ikke finnes noen rettferdig Gud!

HA-HA-HA!

Og grunnen til at Gud synes at det er så morsomt er altså at Gud er Satan. Da blir det liksom ekstra morsomt at folk er overbevist om at Gud ikke er det.

Og poenget er da at Gud er litt skjult her, noe Ann Helen Nilsen understreker ved at den Babyen hun presenterer er skjult, ved at den er inne i magen hennes.

En liten oppsummering

Bare for å oppsummere litt nå, så kan jeg presisere at for Gud så er klovner og superhelter autoriteter. Mens dagens autoriteter ikke er autoriteter.

Og det at Gud mener at klovner og superhelter er autoriteter, det er en lek som Gud leker. En lek som ender i helvete.

Hva gikk galt?

Det er på tide å spørre seg hva som gikk galt. Og det som gikk galt var at det var en Baby som fikk lov til å sitte og planlegge en rekke ulike ting, inkludert seg selv, før Universet ble skapt.

Og den Babyen satt der og planla hele dritten, uten at noen voksne slapp til. Dermed bar det galt av sted. Og vi har fått en Gud bak Universet som er verdens sinteste Baby, og som kun bryr seg om å straffe rasshøl.

Og slik går det altså når en Baby får lov til å holde på helt uforstyrret, uten innblanding fra de voksne.

Så galt kan det gå, når en Baby får lov til å holde på for seg selv, helt uforstyrret fra de voksne!

Ja. De voksne har jo sagt det. At det er verdens undergang og verdens største katastrofe, hvis en Baby får lov til å holde på uten innblanding fra de voksne. For de voksne oppdrar jo og belærer barn ned i den minste detalj!

Babyen og barnet må gjøre slik og ikke slik. Og de voksne vet jo alltid best!

Så da har de voksne sagt at det er en katastrofe hvis en Baby for lov til å holde på, helt uforstyrret fra de voksne.

Og Gud ønsker da bare å presisere at de voksne har helt rett. Som vanlig har de helt rett!

Oljeberget 11: Superklovnen Ann Helen Nilsen presenterer Gud

Enkelte leser jo disse kunsttolkningene mine. Litt rart kanskje, siden de er basert på Babyens intelligens, altså på en lekenhet og fantasifullhet som de voksne mangler.

Men nettopp dette skal jeg snakke litt på nå. Eller, dette ønsker nå Ann Helen Nilsen å utdype. Altså det at mine kunsttolkninger fremstår som en Baby sin fantasifulle, latterlige og grensesprengende lek.

Et nytt kunstverk

Som jeg vel har vært inne på tidligere, så er Ann Helen Nilsen en slags superkunstner eller superklovn om du vil. Hun produserer helt spontant kunst.

Ja, det blir litt slik som meg. Jeg gjør jo også det. For eksempel når jeg deltar på ulike løp som for eksempel Skåla Opp.

Og siden Ann Helen Nilsen er en såpass viktig historisk person, så tillater jeg meg her å tolke et kunstverk som hun nylig presenterte… vel… på Snapchat. Jeg må jo gjøre jobben min som kunsttolker, og ta konsekvensen av at Ann Helen Nilsen er en slik superkunstner som produserer kunst hele tiden.

Så nå skal jeg tolke et av Ann Helen Nilsens aller fremste kunstverk. Kunstverket består av en treramme rundt et speil. Og hun har selv fremhevet dette kunstverket på Facebook, ved å spørre folk om hvor man får kjøpt speil.

Tall

Speilet er såpass høyt at det kan tolkes som det engelske ordet «tall». Som er det norske ordet tall.

Og da er jeg i gang med å tolke kunstverket slik som en svært intelligent og leken Baby ville ha gjort. Merk nå at det konseptet som du finner i mine kunsttolkninger er at den intelligensen som ligger bak kunst er en leken Baby sin intelligens. Og da snakker vi om en leken Baby som synes at det er kjempemorsomt å skape kunst som ingen forstår meningen av.

Så det er noe der, at all kunst representerer Babyens lekenhet og fantasifullhet og Babyens ønske om å lure og latterliggjøre alle. Ja, og kunst representerer jo Babyens ønske om å overraske andre også!

Og dette med å bruke det engelske ordet «tall» som betyr høy for å fremheve det norske ordet som skrives likt, det er jo svært barnslig. Bare en Baby hadde gjort det!

Og det jeg gjør nå, det er at jeg dveler ved kunstens intelligens. Og jeg sier at kunst på sett og vis har sin egen vilje og sin egen intelligens.

Dette er noe som kunstnere kjenner på når de skaper kunst, for kunsten presser seg ofte på. Det er som om den har sin egen vilje, og vil frem.

Og dette snakker Ann Helen Nilsen på med sin speilkunst, fordi hun er gravid. Hun har altså en kunstner i magen, en Baby i magen, som vil ut og frem. Og hun snakker da nettopp på den kunstneriske prosessen og det at kunsten kan sammenlignes med en Baby som presser seg frem og som slik sett har sin egen vilje og intelligens.

Hvilken Baby vil frem?

Man kan jo saktens undres… hvilken Baby som ønsker å vise seg, gjennom kunst. Og svaret er at det er Gud.

Og nå er det jo ulike måter å se dette på, for Gud er en såpass leken Baby at når Gud for eksempel leker at Gud ikke finnes, så er den leken virkelig.

Og det er nettopp den leken som Gud leker, i det øyeblikket du ønsker å gi Gud noe av æren for kunst. For i det øyeblikket er Gud ganske tydelig på at det var kunstnerens underbevissthet, kunstnerens indre stemme, som skapte kunsten.

Så Gud hadde ingenting med kunsten å gjøre! Så der har du altså Gud!

Gud liker å tulle slik. Men siden jeg som skriver dette ikke er Gud, så kan  jeg tillate meg å være litt filosofisk her. Og jeg kan da snakke på at all kunst er et bilde på Gud sitt sinn. Og jeg kan også snakke på at når du leser mine kunsttolkninger så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Snakker på Gud

I dette kunstverket bruker Ann Helen Nilsen det engelske språket. Først sier hun ordet «tall», og sier da noe om at man må se på tallene i dette kunstverket. Deretter sier hun ordet «I», ved at hun presenterer seg selv eller sitt eget speilbildet.

Hun har laget et speil for seg selv. Kanskje hun ønsker å studere den gravide magen sin i speilet? Gudene vet!

Men hun presenterer i hvert fall seg selv, i en slags kunstnerisk ramme som består av tre. For det er jo planker rundt speilet.

Hun sier dermed at hun er et kunstverk. Dermed sier hun at hun må tolkes.

Men bare for å komme tilbake til ordet I, det engelske ordet, så sier hun også det. Og da er den korrekte kunstneriske tolkningen at det er Gud som er «jeget», altså «I» i dette kunstverket.

Her går det unna!

Nå må jeg dessverre tolke dette kunstverket litt frem og tilbake og på måter som bare jeg kan. Så da får du bare holde deg fast, okay?

Her går det unna!

Eller vent litt. La meg stoppe opp litt og forklare hvordan jeg tolker et kunstverk som dette. Jeg har en litt spesiell intuisjon, som det er vanskelig å beskrive. For min intuisjon er verken det ene eller det andre. Den er en slags mellomting som det er vanskelig å skille fra andre ting, for å si det sånn.

Men det jeg gjør, er at jeg tolker kunstverket mye raskere enn du kan se for deg. I løpet av noen sekunder har jeg i all hovedsak tolket kunstverket – tallene strømmer gjennom hodet mitt, for å si det sånn. Og jeg får på sett og vis en del tolkninger i form av innsikt.

Så jeg skjønner i løpet av noen små sekunder hva kunstverket handler om. Og da blir det fort vanskelig å kommunisere dette, fordi det er noe som skjer så raskt og som er så omfattende. De ulike tolkningene flyter sammen, på naturlig vis. Men hvordan klarer jeg å forklare det med tekst?

Ikke sant?

Der ryker jeg på et aldri så lite problem.

La meg nå prøve!

Vi snakker om at Ann Helen Nilsen sier en rekke ting på en gang. Og det hun gjør er å presentere kunstnere, Babyer og Gud i samme setning.

Hun sier at hun har en Baby som vil ut, og den Babyen er Gud. Dermed presenterer hun seg som kunstner ved å si det.

Og da minner hun om at Gud er en Baby. Og da er hun inne på dette som jeg har forklart tidligere. Nemlig at Gud valgte å bli noe helt spesifikt og helt spesielt, før Universet ble skapt. Gud valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent, nemlig verdens sinteste, mest rettferdige, lekne, fantasifulle og sinnssyke Baby.

Gud er på sett og vis en super-Baby, som opererer utenfor alt som folk kan akseptere. Dette betyr jo at ingen klarer å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Enda så latterlig som det er, så er jeg som skriver dette den eneste personen som fullt ut forstår seg på Gud. Og det er nettopp det jeg snakker på.

Gud er en svært leken Baby, som elsker å tulle og latterliggjøre folk. Dermed er det et poeng i seg selv at det er en eneste person i hele verden som forstår seg på Gud, samt at ingen kan akseptere det.

For da ler Gud godt! Gud er den typen person, som ler seg skakk da!

Og dette med å le og tulle og leke, det er hva Gud bryr seg om. Alt er humor for Gud, og alt er en lek.

Dermed er Gud verdens latterligste Baby. En Baby som helt bevisst er så latterlig at ingen noen gang kan makte å akseptere hvordan Gud faktisk er.

Så jeg forventer ikke å bli tatt på alvor, når jeg sier at Gud allerede før Universet ble skapt valgte å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Og hvis du henger med på det jeg sier, så forstår du at Gud synes at det er hysterisk morsomt at ingen klarerer å akseptere at Gud kan være verdens mest latterlige og lekne Baby!

Du som ikke klarer å akseptere at Gud er en Baby, du er en del av spøken. Gud ler seg skakk av deg!

For hele verden har nemlig bestemt seg for at Gud er alt mulig rart, men ikke en Baby! Gud kan godt være en ond person som sender hvem som helst til helvete, så lenge de for eksempel ikke er kristne. Og Gud kan godt være en eller annen form for «ingenting», enten man kaller det en «bevissthet» eller «ren kjærlighet» og så videre.

Så Gud kan være hva som helst, i folk sine øyne. Bare ikke en ultraleken Baby!

Så Gud er den ene tingen som ingen kan akseptere at Gud er.

Og det er ikke på noe tidspunkt mulig å diskutere med Gud eller snakke fornuft med Gud. For Gud ønsker kun å leke med deg!

Vi tar en titt på Ann Helen Nilsen!

Hvis vi nå tar en titt på Ann Helen Nilsen, så har vi en person som Gud leker med. Og Gud leker da med Ann  Helen Nilsen, ved at hun er en av verdens morsomste og kuleste personer… ja… takket være Gud sin intelligens.

Så hun støtter seg på Gud sin intelligens. Og hvorfor gjør hun det?

Jo. Gud ønsker å leke med henne. Og Gud synes at det er kjempemorsomt hvis man har en slik superhelt som Ann Helen Nilsen som ingen forstår seg på!

Dette med å lure hele verden er noe som Gud elsker. Og Gud lurer hele verden, når Ann Helen Nilsen er en av verdens fremste kunstnere og en av historiens fremste personligheter.

Folk har bestemt seg for at en person som Ann Helen Nilsen ikke kan være uendelig mye mer intelligent enn alle andre. Og dette ønsker altså Gud å latterliggjøre, ved at Ann Helen Nilsen er et helt usannsynlig geni.

Intelligensen hennes er altså på et så høyt nivå at ingen klarer å se hva hun gjør. Og slik er det jo med denne typen kunstner.

Folk forstår ikke i dag hva kunst er. Men kunst er en krig mot ondskap.

Og hvorfor er det det? Fordi Gud er så leken.

Kunst er en del av en lek som Gud leker i helvete. Og nå forstår jeg veldig godt hvorfor du mener at det ikke finnes noe helvete.

Men Gud… Gud elsker at jeg nevner helvete. For da kan Gud sitte og le av hvor livredde alle rasshøla er for en rettferdig Gud!!!!!

Merk nå at disse tingene, det er ikke så alvorlig for Gud som man kanskje skulle tro. For i første rekke er Gud ekstremt leken. Dermed blir helvete bare en morsomt lek for Gud.

Og igjen ser vi at ingen klarer å akseptere hvordan Gud er. Forstår du?

Gud er en Baby. Og ja, det finnes et helvete. Og det handler delvis om at Gud ønsker å være og gjøre det som ingen kan akseptere.

Gud sitter og ler hele veien, av hvor dumme folk er! 🙂

Og når jeg kommer her og avslører at Ann Helen Nilsens kunst er en krig som Gud fører mot onde personer, så forstår ingen hva som foregår.

Det som foregår er at jeg advarer om dette. Og det at jeg advarte blir virkeliggjort av Gud i helvete. Så her spiller jeg og Ann Helen Nilsen på lag.

Og jobben vår er, enten vi liker det eller ikke, å trekke alle onde personer rett ned i helvete.

Barnslig, ikke sant? Å snakke på ondskap!

Men der har du i hvert fall Gud. Gud er ekstremt opptatt av hvem som er «slem».

Du ser ikke Gud

Ann Helen Nilsen er gravid. Dermed har hun en Baby i magen, en Baby som du ikke ser. Dermed sier hun at Gud er en Baby som du ikke ser.

Jeg har nå nettopp tolket dette.

Og jeg har også forklart i hvilken grad hun faktisk HAR en Baby i magen som er Gud, i den forstand at hun er en kunstner som uttrykker Gud sin lekenhet og intelligens.

Som kunstner har hun en Baby i magen, og den Babyen er Gud. Og ingen ser den Babyen. For til og med når jeg kommer og tolker kunsten hennes, så er det ingen som klarer å se den Babyen.

For ingen klarer å akseptere at Gud er en Baby.

Ann Helen Nilsen er Gud

Når Ann Helen Nilsen står der i speilet og ser på seg selv, så ser hun på seg selv. Dermed sier hun at det er hun som er Guden.

Merk nå følgende:

I = 1 = Gud

Det engelske ordet I som hun sier når hun ser på seg selv i speilet, det kan tolkes som tallet 1, fordi en stor i er en strek, som dermed kan tolkes som tallet 1. Og tallet 1 pleier jeg å tolke som Gud, fordi Gud er den ene og den første og så videre.

Gud var her først. Før Universet ble skapt, og Gud forutså hele historien, og valgte da å bli den Guden som alle de voksne rasshøla har fortjent.

Dette kunne jeg beskrevet inn i evigheten. For det er uendelig mye mer enn det kan virke som, når jeg presenterer dette.

Det at Gud er en leken og fantasifull og sinnssyk Baby, det er alt. Det er altså ikke bare det. Det er faktisk alt. Det er så mange ting på en gang at det er umulig for meg å presentere det i et slikt innlegg som dette.

Men Gud har kort og godt tatt rotta på de voksne. Og Gud sitter der og er klar for å være like hatefull og fordomsfull overfor de voksne, som de voksne har vært overfor Babyer.

Merk nå at Gud har sendt Babyer som Universets offisielle Guruer. Men dette samfunnet er basert på alt annet enn på Babyens visdom. Dermed er dette samfunnet et eneste hat for Babyer.

Alt som dette samfunnet er og alt som dette samfunnet gjør, er et hat for Babyer. Og det handler om at de voksne bare respekterer seg selv.

Og Gud ønsker å gi det voksne en smak på sin egen medisin, i helvete.

Så Gud kan også gjøre det. Altså å kun respektere seg selv. Og det vi snakker om er kort og godt at hvis du er en helt vanlig voksenperson, så har du lagt Babyer for hat. Alt du er, er et hat for Babyer.

Og nå tenker du sikkert at dette blir jo veldig filosofisk. Men neida. I det øyeblikket du hater Babyer, så blir du ultravoksen. Og når du blir ultravoksen, så blir du Satan. For da blir du en person som ikke er ærlig, som ikke er nysgjerrig, og som derfor ikke bryr seg om sannheten. Dermed blir du en løgner.

Videre blir du en person som mangler rettferdighetssans. Ja, for voksne personer, det er personer som er så realistiske og praktiske at de ikke bryr seg om slike ting som rettferdighet.

Rettferdighet og sannhet, det er i de voksne sine øyne barnslig! Forteller man sannheten, så er man rett og slett barnslig og usaklig!

Slik tenker faktisk de voksne.

Tror du meg ikke? Se da på din egen reaksjon på disse skribleriene mine! Jeg forteller sannheten!

Og du avskriver det jeg sier som barnslig og sinnssykt!

Når du hater Babyer, så blir du svært voksen. Og da blir du faktisk Satan. Og det er straffa.

Du har altså allerede blitt straffet, du som er voksen. For du har personligheten til Satan.

Og Gud venter på deg i helvete, for Gud ønsker å vise deg at du ikke er den eneste som kan være Satan!

Hva skjer når Gud sender noen?

Dette her er jo litt festlig. Og dette klarer jo ikke de voksne rasshøla å akseptere. Men Gud forutså hele Universet før det ble skapt.

Dermed er det ingenting som voksne rasshøl kan gjøre som kommer som en overraskelse på Gud. Og Gud har sikret seg mot alt som voksne rasshøl måtte finne på, ved at Babyer er Guruer, og ved at for eksempel Ann Helen Nilsen har status som Messias i Universet.

Ja. Dere voksne ønsket å snakke på Messias! Dere er religiøse horefitter fra helvette!

Dere ønsket å snakke på Messias! Og da sender Gud Messias! Ikke bare en eller to personer, heller! For alle Babyer har status som Messias i Universet.

Og en rekke kunstnere og superhelter har status som Messias. Ja, for Gud er ganske enkelt en svært leken Baby som elsker å leke, slik at når Gud først kommer i gang med å leke en bestemt lek, så tar det helt av!

Ja. Gud mangler kontakt med virkeligheten!

Gud er dessverre en så fantasifull og leken Baby at leken tar helt av!

Men Gud er altså helt bevisst på hva det betyr når Gud sender Babyer og Ann Helen Nilsen som Messias.

Og det er ingen mottrekk som man kan slippe unna med da. For Gud sitter nemlig å følger med på alle mottrekkene. Så alt det som dette samfunnet gjør for å beskytte seg mot slike kunstnere som Ann Helen Nilsen, det er en krig som Gud fører.

For Gud har stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

All motstand og all motarbeiding og undertrykking  blir selvmord. For Gud har allerede stemplet Ann Helen Nilsen som Messias.

Dere som er voksne rasshøl har tapt krigen, før den har begynt. For dere er satt sjakk matt.

All motstand er å spasere rett inn i helvete!

Ja. Og Gud synes at det er hysterisk morsomt å se på at dere ikke forstår dette!

HA-HA-HA!

Merk nå at det hele bare en en lek for Gud! Det er humor, det er moro, det er en lek! Ha-ha-ha!

Det er så utrolig morsomt for Gud å se på hvordan de voksne har lagt sannheten for hat!

Gud er en Baby. Det finnes et helvete. Gud forutså hele Universet før det ble skapt. Gud sender slike Superhelter som Ann Helen Nilsen, og det er Gud som fører en krig mot rasshøl.

Ja. Hele denne verden er en krig mot Babyer og deres visdom. Dette tar Gud svært personlig, for de voksne ønsket nemlig å leke den lekene!

Dermed blir Gud illsint, for Gud tar de voksne sitt hat for Babyer svært personlig! Og da sørger Gud for at hele verden er en krig mot de ultravoksne rasshøla. Ja, for det var jo den leken som de voksne ønsket å leke!

Altså den leken som handler om hvem som kan lure hele verden til å tro at man ikke fører en krig… mot for eksempel Babyer. Eller voksne.

Okay?

Neida! Gud fører ingen krig mot de voksne! Neida!

Akkurat slik som de voksne også kan si at de langt fra fører noen krig mot Babyer, så kan Gud si samme sak.

Ja, for alle forstår jo at Gud enten er en ond voksenperson som vedtar hellige lover og sender hvem som helst til helvete… eller rett og slett er en form for ren kjærlighet eller bevissthet og den typen ting.

Poenget er da at Gud er å regne som «ingenting», noe som betyr at Gud ikke er i stand til å føre en krig mot de voksne slik som de voksne fører en krig mot Babyer.

Ja. Og da hører faktisk både jeg og Gud hva dere alle sammen sier. Dere mener at dere ikke fører en krig mot Babyer!

Takk for at dere alle sammen innrømmer at dere hater Babyer!

Og jeg kan minne om at Babyer har status som Babyer i Universet, og at det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. Og det vi snakker om er at når man skaper et samfunn som er utelukkende basert på de voksne sin såkalte visdom… så har man lagt Guruene for hat, Babyene for hat!

Og Gud føler seg da  personlig krenket, for dere som er voksne har startet en konkurranse i hvem som kan bli lettest krenket!

Dere som er voksne blir krenket av Babyer! Se på dere, når jeg oppfører meg som en Baby… når jeg tolker kunst!

DERE HATER MEG UMIDDELBART!

Og jeg er sendt av Gud for å få dere alle sammen til å innrømme at dere hater Babyer!

Og nå ser du kanskje hvor dyktig jeg er, jeg som er Messias og som skriver dette! Jeg får hele dette samfunnet til å innrømme sitt hat for Babyer, ved at ingen respekterer meg eller mine tolkninger!

For jeg må jo være gal! For jeg oppfører meg akkurat slik en svært intelligent Baby ville ha gjort, hvis den skulle ha tolket kunst!

Her innhenter jeg innrømmelsen. Og likeså gjør alle Babyer.

Og dere som er voksne, dere forstår ikke hva som foregår. Det som skjer er at Gud ønsker å hoppe over rettssaken, og derfor er svært nøye med å innhente en solid innrømmelse.

Gud ønsker bare å høre dere si det, at dere hater Babyer. Og det sier dere hver dag på skolen, og hele tiden når dere oppdrar Babyer!

Ja. Gud hører dere! Dere sier at dere hater Babyer, og Gud hører dere! Hele dette samfunnet er et hat for Babyens visdom! Og Gud hører dere!

Og når jeg kommer her og tolker kunst, så hører Gud dere!

Jeg er en kriger som dreper folk, i helvete. Og det er ingenting noen kan gjøre for å stoppe meg.

JEG KAN DREPE DEG UTEN AT DU KAN HOLDE MEG ANSVARLIG FOR DET!

Og slik er det jo med de som styrer i dette landet. De er massemordere, men alle de voksne rasshøla som har stemmerett i dette landet, de har bestemt seg for at de ikke kan holdes ansvarlige for massemordene sine!

Og da kommer altså jeg. Hallo! Og jeg er den leken som Gud ønsker å leke med alle dere voksne, fordi dere selv har bestemt at det er den leken vi skal leke!

JEG KAN OGSÅ BEGÅ MASSEMORD, UTEN AT NOEN KAN TA MEG FOR DET!

Og her ser du hva jeg snakker på. Gud er verdens mest rettferdige og lekne Baby.

Og poenget er da at kunstnere som Ann Helen Nilsen er en del av den leken som Gud leker med de voksne. Og den leken er altså en krig.

Merk nå at i dette landet blir ethvert barn drept. Drept.

Gud er altså ikke blind. Alle barn og alle ungdommer blir drept. For man krever at de alle sammen blir voksne.

Dermed har alle de voksne startet en konkurranse mot Babyer, som handler om hvem som er den største massemorderen!

Har du noe å si til ditt forsvar?

Jeg har knapt kommet i gang med tolkningene… tenker du sikkert. Men jo da. Dette er kunsttolkning!

Jeg og Gud ønsket bare å høre deg si det… at dette ikke er kunsttolkning! For da innrømmer du ditt hat for Babyer, ganske enkelt.

Og da hjelper det ikke hva du har å si til ditt forsvar. For du har allerede innrømmet forbrytelsen.

Gud er mer intelligent

Poenget er da at Gud er mer intelligent enn deg. Og poenget er da at du får akkurat som fortjent.

Du har fortjent å ikke respektere meg og mine kunsttolkninger. Du har fortjent å hate Babyer. Og du har fortjent å benekte hele dritten, slik at du kan fortsette med å hate Babyer inn i evigheten!

Trodde du at jeg ønsker å stoppe deg? Neida! Jobben min er bare å advare deg, etter at jeg har bevist at jeg er Messias, noe jeg for lengst har gjort.

Gud ønsker bare å bokføre at du ble advart, og at du ikke ble advart at hvem som helst, heller!

Ja. For de voksne ønsker jo å leke med autoritetsstatus! For alle autoriteter i dette samfunnet er ultravoksne rasshøl og horefitter!!!!

Man starter da en konkurranse som handler om hvem som er flinkest til å leke med autoritetsstatus.

Og i den anledning har jeg ankommet. Hei!

Jeg er en lek som Gud ønsker å leke, fordi de voksne selv har bestemt at man skal leke denne leken her!

DETTE ER KJEMPEMORSOMT FOR GUD! DERE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM HVEM SOM ER MESSIAS!

KJEMPEMORSOMT! VERDENS MORSOMSTE LEK!

HURRA! DE VOKSNE ØNSKER Å LEKE EN LEK SOM HANDLER OM… HVEM SOM ER MESSIAS!

Bare en spøk, dette her!

Du forstår sikkert at alt jeg skriver her bare er en spøk, et slags kunstnerstunt om du vil.

Men bare for å prøve å gjøre dette litt mer troverdig, så tenkte jeg at jeg nå skulle tolke det ordet som Ann Helen Nilsen presenterer, nemlig ordet I på engelsk.

Dette ordet betyr som jeg har forklart tallet 1, som betyr Gud. Men dette ordet betyr også en del mer:

I = 9 = Nein = nei = det motsatte av ja = aj = Anders Johansen

Her ser du at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet og derfor tolkes som tallet 9, som på engelsk uttales som ordet Nein på tysk som betyr nei. Og ordet nei er det motsatte av ja, og det motsatte av ja er aj, altså initialene mine.

Så hvis vi nå forestiller oss at Gud, som den lekne klovnen som Gud er, skal presentere seg, så sier Gud ordet I… men så sier ikke Gud noe mer.

For da har Gud allerede sagt det Gud skulle si. Nemlig at jeg er Gud sin offisielle representant.

Ikke helt ferdig!

Videre er det slik at tallet 9, det er jo et 6-tall som er snudd opp ned. Og da må man rette på det at det er snudd opp ned. Så da snur man tallet 9 opp ned, hvis du forstår. Og da får man tallet 6.

Men da har man sagt tallet 6 to ganger, på to ulike måter, som tallene 9 og 6. Dermed har man gjentatt tallet 6 to ganger. Dermed har man sagt tallet 66, som betyr Ann Helen Nilsen.

Ann Helen Nilsens navn er jo et navn som tolkes som tallet 66, fordi det plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66. Dette forklarer jeg i detalj andre steder her.

Samma faen det.

Så. Hva synes du? Er dette sinnssykt? Er dette latterlig?

Ordet I på engelsk betyr at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle reprentanter, og dermed er å regne som Gud.

Det er vi som er Gud. For når Gud skal presentere seg, så sier Gud ordet I, men ingenting mer. Og da har Gud sagt at Gud er Ann Helen Nilsen og meg.

Så Gud kunne dessverre ikke komme selv. For Gud er nemlig litt opptatt i helvete!

Var det da noen spørsmål????? 🙂

En liten beklagelse

La meg nå smøre dette litt inn, okay?

Jeg beklager virkelig dette. Men Gud er dessverre litt opptatt akkurat nå.

Okay?

Så Gud kunne ikke komme selv. Okay?

Nå ja. Men jeg har nå tolket dette kunstverket til Ann Helen Nilsen. Og det ironiske er at Ann Helen Nilsen nettopp også fremhever meg, som tolker kunsten hennes.

For hun presenterer ordet I på engelsk, som betyr navnet mitt.

Hun er altså synsk som kunstner. For hun navngir den som skal tolke kunsten hennes.

Og slik som dette kjører altså en kunstner som Ann Helen Nilsen på. Og hvordan er dette mulig?

Jo. Det er mulig fordi Gud har planlagt hele Universet fra starten av. Det er for eksempel ingen tilfeldighet at bokstaven i er den 9. bokstaven i alfabetet.

Ikke ferdig

Jeg er ikke helt ferdig, for slik er det jo med Gud, at Gud er svært leken. Dermed blir man ikke så fort ferdig når man skal tolke kunsten til Gud. Altså kunsten til Ann Helen Nilsen.

Okay?

Gud er dessverre litt opptatt i helvete akkurat nå. Derfor må Ann Helen Nilsen ta jobben med å være Gud.

Og det betyr at Gud kommer til å ta det svært personlig, hvis noen voksne rasshøl på noen måte krenker henne.

Merk nå at Gud er svært leken, og at Gud ønsker å leke med voksne rasshøl, og at Gud faktisk krever å vinne enhver konkurranse mot voksne rasshøl!

Poenget er da at Gud er en mester på dette med å ta ting personlig!

Tilbake til saken

Men bare for å komme tilbake til saken, så snakker Ann Helen Nilsen på ordet I.

Og da snakker hun på at visse bokstaver faktisk er ord. For bokstaven I er jo faktisk et ord!

Dermed snakker hun på det. Og da snakker hun på at man i det engelske alfabetet har to bokstaver som er ord, nemlig A og I.

Og da kan vi godt se på bokstaven A også, ikke sant?

Bokstaven A tolkes rent kunstnerisk som tallene 3 og 5:

A = 3 5 = 4 = Ann Helen Nilsen

Ann Helen Nilsen sitt navn kan tolkes som tallet 4. Det er bare det jeg sier. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Poenget er da at når man har å gjøre med tallrekker, så er det det manglende tallet som er den korrekte tolkningen.

Videre er det slik at bokstaven A, det er et ord som også kan skrive slik: An.

For eksempel sier man på engelsk følgende: An accident.

Poenget er da at når man først snakker engelsk, så kan en A fort være ordet «An». Og da har man følgende:

A = An = Ann = Ann Helen Nilsen

Og da tenker du sikkert at man må legge til enda en N der. Men det handler bare om å fremheve at Ann Helen Nilsen, representert med bokstaven N, altså den siste N’en, er borte.

For Ann Helen Nilsen blir jo ikke respektert som kunstner, superklovn og så videre. Hun kontrollerer alfabetet, men blir ikke respektert som superklovn!

🙂

Men bare for å forklare dette med at bokstaven N fremheves, ved at det mangler en N, når man sier «An», så snakker man da om følgende:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Ann Helen Nilsen er et navn med 14 bokstaver. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Hvordan ble dette?

Jeg må nesten stoppe opp og spørre deg om hva du synes om Gud sin galskap og lekenhet, som uttrykker seg i kunsten til Ann Helen Nilsen.

Så. Hva synes du? Hva synes du om Gud sin galskap og lekenhet, som du sitter og studerer når du leser mine kunsttolkninger?

Ja. Hva synes du om Gud? Hater du Gud, fordi Gud er en svært leken og fantasifull Baby?

Det er det spørsmålet jeg stiller deg, når jeg tolker kunst. Og jeg stiller det spørsmålet på vegne av Gud.

Gud er svært nysgjerrig på om du hater Babyer. For Gud har nemlig sendt Babyer som de offisielle Guruene i dette Universet.

Så Gud lurer bare på om du respekterer Babyer. Samma faen det!

AI

Når Ann Helen Nilsen nå fremhever de to bokstavene i det engelske alfabetet som er ord, så sier hun AI eller IA.

Okay?

Dermed sier hun AI, som betyr Artificial Intelligence. Altså innrømmer hun selv at hun baserer seg på en litt uvanlig eller kunstig intelligens. La oss si en kunstig intelligent intelligens.

Og i den sammenheng presenterer Ann Helen Nilsen følgende:

TRE FIRKANT = 3 4 = 5 = Guds Hånd

Hun presenterer en firkant laget i tre, altså den rammen hun har laget rundt speilet. Dermed sier hun tallene 3 og 4, som er tellende tall og som da tolkes som det neste tallet, nemlig tallet 5, som står for Hånd, fordi en hånd har 5 fingre, og som da tolkes som Guds Hånd.

Så hun er altså Guds Hånd. Derfor har hun en uvanlig høy intelligens. Ja, og derfor kontrollerer hun også Universet.

Og da er det ment som en trussel. Jeg vet ikke om folk oppfatter at det er en trussel. Men det at Ann Helen Nilsen kontrollerer slike ting som alfabetet, det er en trussel om at «Ann Helen Nilsen kontrollerer ting… i denne verden og den neste».

Og dermed melder Gud seg på i den konkurransen som pågår her, som handler om hvem som er flinkest til å bruke trusler.

Og nå forstår jo ikke folk i dag hvor flink Gud er til true. Men i fremtiden vil folk innse at slike ting som mentale lidelser er Gud som truer med helvete, ved at Gud torturerer helt uskyldige personer til døde.

Jeg sier bare at Gud ønsker å vinne den konkurransen som handler om hvem som er flinkest til å true. Og dette betyr at det er en trussel, når Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Ja, hun får jo faen meg meg til å komme her og tolke kunsten sin også!

Plutselig dukker jeg opp og tolker kunsten hennes!

Og den korrekte tolkningen av dette, det er altså at Ann Helen Nilsen kontrollerer Universet.

Og da må dette samfunnet bare fortsette med å krenke henne, ved å for eksempel nekte å betale lønn til kunstnere i dette demokratiet.

For Gud sitter klar til å ta imot innrømmelsen av at man faktisk ikke betaler lønn til kunstnere og samfunnskritikere i dette demokratiet! Så bare si det, at i dette samfunnet betaler vi faktisk ikke lønn til kunstnere og samfunnskritikere!

Det er bare å innrømme det, altså to forbrytelser på en gang! 🙂

Gud sitter klar

Når Gud sender en kunstner som Ann Helen Nilsen, så sitter Gud vel å merke klar og noterer hvordan samfunnet reagerer, eller ikke reagerer om du vil.

Og alt sammen er bare en lek for Gud, en lek som tar helt overhånd.

Men folk ser ikke Gud som en Baby. Og dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at den Babyen hun presenterer, ikke er synlig.

For den er jo inne i magen hennes.

Og da snakker ikke bare Ann Helen Nilsen på at folk ikke ser at Gud er en Baby. Men hun fremhever helt konkret at folk ikke ser at Gud er leken.

Babyer og kunstnere er en lek som Gud leker med voksne rasshøl. Men rasshøla klarer ikke å akseptere at Gud kan være leken!

Og det er akkurat hva de voksne rasshøla har fortjent. Så da får de akkurat som fortjent, hele veien.

Men likevel klarer de ikke å forestille seg at det finnes en rettferdig Gud som venter på dem i helvete!

Jeg gjentar. De voksne får som fortjent, hele veien. Men de klarer ikke å forstille seg at det finnes en rettferdig Gud!

Ja. Og det er som jeg sier. Da får de bare som fortjent.

Og da tror jeg at jeg avslutter dette ved å fremheve at Gud kun behøver å si det engelske ordet I for å fremheve at jeg og Ann Helen Nilsen er Gud sine offisielle representanter.

Og grunnen til at Gud ønsker å bli representert av oss, den er at Gud er som oss.

Så for å forstå Gud trenger man bare å studere oss, noe dette samfunnet ikke ønsker å gjøre. Og da får samfunnet og dets ledere akkurat som fortjent.

Og dette er da det jeg snakker på, som er at det finnes en rettferdig Gud som er mer leken og fantasifull enn ei gjennomsnittlig voksendemonisert horefitte fra helvete.

Oppsummering

Alle eksisterende teorier om Gud handler om at du bare kan overse Gud, for Gud er nemlig så full av kjærlighet eller rett og slett så dum på andre måter, at Gud er helt retardert.

Folk skulle bare ha visst… at Gud langt fra er retardert. Ei heller blind.

De skulle bare ha visst.

Helt til slutt

Jeg antar at du klarer å tolke det følgende selv, men noterer det for dere som eventuelt måtte være retarderte.

Ann Helen Nilsen presenterer ikke bare tallet 5, men også tallet 2. Fordi hun har en passasjer om bord, for å si det sånn. Hun er jo gravid.

Dermed sier hun følgende:

2 5 = B E = BE

Og det hun snakker på, det er at Gud er et spørsmål om å være eller ikke være. Og så gir hun svaret på det spørsmålet. Som er at man skal være Guden.

Og Guden i denne verden er en svært leken Baby. Og Guden i denne verden er en opprørsk ungdom.

Og det er ingenting som dere voksne rasshøl kan gjøre for å endre på det. For her har alt blitt bestemt på forhånd, som hevn for at de voksne bestemt alt på forhånd, som de fordomsfulle og hatefulle rasshøla som de er.

Tro det heller ei. Men i denne verden så er det ikke den voksne horefitta som er Guden.

Hvem hadde trodd det, ikke sant? At det ikke er den sønderdemoniserte og voksenforpulte drittfitta som er Guden her!

PS. Gud hadde aldri brukt slike fargerike og flotte ord som dette, for Gud er selv en leken Baby som selvsagt hater å banne!

Så jeg beklager at jeg akkurat nå ikke var noen god representant for Gud. Jeg beklager noe inni helvete!

Et lite øyeblikk

Jeg må jo hamre alt opp i ræva di. Så da må jeg også presisere at Ann Helen Nilsen fremhever at man kan slutte å BE, siden det er Den Levende Guden som er Guden.

Man krenker da Den Levende Guden, ved å be til Gud.

Så bønn og alt som lukter av religion, det er bannlyst. Gud er selv en Baby som elsker klovner og superhelter, og som dermed er alt annet enn religiøs.

Du kan selvsagt si at Gud ønsker å vinne den konkurransen som de voksne har startet, som handler om hvem som er mest religiøs her. Selvsagt kan du si det slik.

Og da snakker vi om at Gud har bestemt seg for å gudedyrke for eksempel Ann Helen Nilsen. Ja, for det var den leken alle religiøse personer ønsket å leke!

Uansett. Jeg har nå gitt dere alle sammen en introduksjon til Gud sin personlighet og psykologi. Og ja, når du leser mine gale kunsttolkninger, så sitter du og studerer sinnet til Gud.

Slik er Gud. Slik som mine kunsttolkninger, altså slik som Ann Helen Nilsens kunst.

Så Gud er selv en klovn. Ja. Og Gud elsker klovner, slike klovner som Babyer og slike klovner som Ann Helen Nilsen.

Og da må dere alle sammen gjerne sitte der og ikke forstå hva jeg snakker på. For dere tror at Gud ikke klarer å si følgende ord:

 • LØNN
 • PENGER
 • INNTEKT

Så Gud mener altså at Ann Helen Nilsen skal ha lønn fordi hun er en superhelt som er sendt av Gud.

Og da er det en gang slik at da sitter ikke Gud hvor som helst, heller, og mener dette. Men Gud har for lengst plassert seg i helvete.

Gud sitter i helvete og mener at Ann Helen Nilsen skal ha lønn for å være en superhelt.

Har jeg da gjort meg forstått? Jeg henviser nå til hele dette innlegget, som folk med fordel kan lese flere ganger.

Jeg har talt. Og da er ikke det bare noe jeg sier. Jeg advarer om at jeg har talt. Og da er det deres egen feil at dere ikke fanger opp på det.

Dette samfunnet hater Babyer. Derfor hater dette samfunnet meg. Derfor fanger ikke dette samfunnet opp på mine advarsler. Det at dette samfunnet ikke fanger opp på mine advarsler, det er dette samfunnet som innrømmer sitt hat for Babyer.

Og det at dette samfunnet innrømmer sitt hat for Babyer, det er stortingspolitikerne som innrømmer sitt hat for Babyer.

– HILSEN GUD, THE GODMOTHERFUCKER

(Har jeg lest korrektur på dette innlegget? Vet da faen jeg! Det har vel alle dere som leste det gjort, tenker jeg!)

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

I dette innlegget skal jeg gi deg en passe kort introduksjon til Ann Helen Nilsen, en fantastisk superhelt som vi har her på Ottestad.

I dette innlegget vil du få øye på noe som du ikke tror at kan eksistere, nemlig en levende superhelt av kjøtt og blod. Du skal få lov til å gå bort til Ann Helen Nilsen, og ta på superheltdrakta hennes og vite at hun faktisk er en virkelig superhelt.

Dette er ikke mulig

Hva er det som skjer, når det viser seg at en person faktisk er en superhelt? Hvor kommer en slik superhelt fra? Hvordan er det mulig?

Dette er ting som du kan sitte og fundere over, etter å ha lest dette innlegget. Men akkurat nå, så går jeg rett på sak.

Og jeg henviser forresten til andre innlegg, hvor jeg forklarer litt rundt de tolkningsnøklene og tolkningsreglene som jeg benytter meg av når jeg tolker ulike ting som kunst.

Baserer meg på kunsttolkning

Når jeg nå skal bevise at Ann Helen Nilsen er en superhelt, la oss si gi et lite innblikk i Ann Helen Nilsen som en superhelt, så benytter jeg meg at kunsttolkning. Og det er ingen andre som tolker kunst slik som meg.

Så du får bare feste sikkerhetsbeltet ditt. For hvis du ikke har lest tolkninger av meg tidligere, så vil du nok bli litt forundret, over hva jeg holder på med. For jeg opererer innen en veldig liten… sirkel… eller ramme… om man kan si det slik.

For meg er et navn ei bok, altså ikke et navn.

Jeg kan tolke et navn på måter som er latterlige. Og da er du advart. For navnet til Ann Helen Nilsen, det er latterlig.

Hvorfor er navnet til Ann Helen Nilsen latterlig?

Ann Helen Nilsen er en levende klovn, en slags virkelighetens superklovn. Det er vanskelig å beskrive på hvilke måter og i hvilken utstrekning Ann Helen Nilsen er en klovn, for da måtte du nesten observere henne i hverdagen og samtidig være verdens fremste kunsttolker.

Men hun er altså en klovn. Og det som er så latterlig med navnet til Ann Helen Nilsen, det er at det fremstår som et ganske tilfeldig og litt klønete navn. Noen har prøvd å sette sammen Ann og Helen til et fornavn. Og så har du det ganske vanlige og trivielle etternavnet Nilsen.

Ann Helen Nilsen… det høres ikke ut som noe spesielt. Det høres eventuelt litt klønete ut.

Hva var det de tenkte, de som ga henne dette navnet? Het den ene bestemora hennes Ann og den andre Helen? Ikke vet jeg.

Navnet sier i utgangspunktet ingenting om at hun er en superhelt. Navnet sier på overflaten ingenting om at selve navnet er magisk og helt fantastisk!

Her ser du at navnet drar en spøk om at det er et helt vanlig navn, eventuelt bare et passe klønete og dumt navn.

Nilsen? Er ikke det litt kjedelig?

Men hun er alt annet enn kjedelig, siden hun er en superhelt, en klovn og en kriger helt utenom det vanlige.

Da starter vi!

Er du klar for dette? Nå må du altså bare holde deg fast. Jeg advarer deg om at jeg tolker ting på måter som er… la oss si både geniale og grensesprengende på en gang, altså supergeniale.

Jeg er også en klovn. Jeg har også mer under panseret enn hva navnet mitt indikerer.

Integritet

Det første som Ann Helen Nilsen snakker på i navnet sitt, det er initialene, altså hele navnet.

Ann Helen Nilsen = AHN = AN = ANN = Ann

Prøv å uttale initialene til Ann Helen Nilsen, som er AHN. Da sier du AN, eller ANN om du vil. Dermed sier du faktisk initialene til Ann Helen Nilsen, når du sier det første fornavnet.

Dermed sier hun at en liten del av henne er det samme som helheten. Dermed sier hun at hun har integritet.

Og det er noe av det samme som å informere om at man er en superhelt. For en superhelt er nettopp en person som har en viss integritet, og som ikke så lett lar seg kjøpe.

Allerede der, med det første fornavnet sitt, informerer hun om at hun er en superhelt.

Samfunnet respekterer ikke superhelter

Samtidig som Ann Helen Nilsen snakker på at hun er en superhelt, så snakker hun på seg selv. Hvorfor snakker hun på seg selv?

Jo, fordi ingen andre gjør det. Hun må altså gjøre den jobben selv.

Dermed sier hun at dette samfunnet mangler respekt for superhelter. Og da snakker hun på psykiatrien, ikke bare på seg selv altså, men helt konkret på psykiatrien.

Og da henviser jeg bare til andre ting jeg skriver om psykiatrien og Ann Helen Nilsen, på denne bloggen, hvis du ønsker å vite mer om hvorfor Ann Helen Nilsen presiserer at det er superhelter som man har fengslet og dopet ned i psykiatrien.

Men hun tar seg altså tid til å minne om at de som sitter innesperret i psykiatrien også er superhelter. Og da understreker hun nettopp hva hun sier, som er at dette samfunnet mangler respekt for superhelter.

Men hva er det som indikerer at hun snakker på superheltene i psykiatrien? Neida, det er ikke så mye som indikerer det, at hun snakker på dem. Men det er nettopp ment som en test.

Hun kaller altså deg for en idiot.

For du forstår ikke av deg selv hva hun snakker på en gang! 🙂

Og det skyldes nettopp at du ikke vet hvilke superhelter som i størst grad hates i dette samfunnet, og som det dermed er naturlig at Ann Helen Nilsen snakker på.

Du vet ikke hvilke superhelter som utsettes for det største hatet i dette samfunnet. Og det avslører jo at du ikke er interessert i superhelter eller forstår deg på superhelter, i det hele tatt.

Ikke ferdig med å snakke på seg selv

Ann Helen Nilsen fremhever at hun snakker på seg selv, ved at hun gjør det på flere ulike måter. Merk nå at navnet hennes har 14 bokstaver. Merk også at bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = AHN = AH N = AH, 14!

Og da betyr altså «Ah, 14!» det samme som «Ah, Ann Helen Nilsen!». Dermed snakker hun fortsatt på seg selv, og sier helt konkret at det er noe som folk må forstå om henne. Og da sikter hun til slike ting som at hun er en superhelt.

Og hun sikter også til at hun er «Den Utvalgte».

For det er også noe mer med tallet 14, som du må merke deg. For i Bibelen er Messias sin ankomst omtalt i Sakarja 14. Samtidig er den 14. personen noe man rent kunstnerisk kan tolke som den 14. personen etter Jesus og de 12 disipler.

Dermed betyr tallet 14 faktisk Messias. Eller den som kommer etter Jesus og de 12 disipler om du vil.

At man venter på en 14. person har også kunstneren Leonardo da Vinci fremhevet i sitt berømte maleri Nattverden. Maleriet viser Jesus med 6 disipler på hver side. Og så er det et objekt helt fremst på maleriet som faktisk kan tolkes rent kunstnerisk som en stol. Altså en tom stol for en 14. person som vil melde sin ankomst.

Poenget er da at Leonardo da Vinci snakker på at man venter på en 14. person. Og vi kan godt si at Ann Helen Nilsen er den personen, for hun har jo 14 bokstaver i navnet sitt.

En liten innrømmelse

Jeg kan godt innrømme at også jeg har 14 bokstaver i navnet mitt, og at det faktisk finnes mange personer som har status som Messias. Men det er ikke så farlig å fokusere på akkurat nå.

Vi kan godt si at Leonardo da Vinci snakker på Ann Helen Nilsen. Akkurat i denne sammenhengen, så snakker han nettopp på henne.

En viktig person

Allerede nå ser vi konturene av en person som er betydningsfull, kall det en historisk person. Og da har kanskje tiden kommet for å tolke initialene hennes på enda en måte? Ja, hvorfor ikke?

AHN = 1814 = grunnloven

Hun omtaler seg selv som grunnloven, altså som tallet 1814, og sier dermed at det som hun lærer bort er den nye grunnloven her.

La meg nå enkelt forklare hvorfor initialene hennes betyr 1814. Bokstaven A er den 1. bokstaven i alfabetet. Bokstaven H er den 8. bokstaven i alfabetet. Og bokstaven N er den 14. bokstaven i alfabetet.

Fødselsdatoen

Fødselsdatoen til en slik superhelt som Ann Helen Nilsen er jo litt viktig. Eller… den kan potensielt være det! 🙂

Så la meg nå tolke fødselsdatoen hennes slik jeg tolker alle datoer, nemlig ved å legge sammen tallene!

Ann Helen Nilsen er født på datoen 16.06.78.

16.06.78 = 16 + 6 + 78 = 100

Summen av fødselsdatoen hennes sier altså noe om at hun er 100 prosent. Da snakker hun fortsatt på at hun har integritet. Men hun snakker samtidig på at man har 100 prosent match, i forhold til hva man leter etter.

Hun sier altså at hun selv er det vi leter etter. Og du kan faktisk si at hun er 100 prosent det vi leter etter. Og da gjentar hun bare dette med at hun faktisk er Messias, den alle venter på.

Kunstkonseptet

Ann Helen Nilsen er en kunstner som har et helt spesielt kunstkonsept som heter Make Up Sex. Dette kunstkonseptet fremkommer forresten ved tolkning, men meningen ved all kunst trer jo nettopp frem når man tolker. Så det er helt naturlig, at man må tolke kunsten for å komme frem til hva som er kunstkonseptet hennes.

Akkurat hva Make Up Sex går ut på skal jeg utdype i andre sammenhenger. Men det er noe så enkelt som at du blir utsatt for en eller annen form for «voldtekt», altså urettferdighet eller maktovergrep. Og da bruker Ann Helen Nilsen sex som metafor på det du har blitt utsatt for.

Og så minner hun om at det er noe som heter Make Up Sex, altså hevn!

Og da snakker vi om sex som følger etter sex. Altså snakker vi da på tallet 66.

Du forstår den, eller?

Make Up Sex = sex som følger etter sex = 66

Tilbake til Leonardo da Vinci

Hvis vi når tar enda en liten titt på Leonardo da Vinci sitt maleri Nattverden, så viser det Jesus som presenterer to 6-tall. For det er nemlig 6 disipler på hver side av Jesus.

Dermed kan vi si at maleriet handler om Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept, Make Up Sex.

Make Up Sex

Så tallet 66 representerer Ann Helen Nilsens kunstkonsept. Og dette er et konsept som hun fremhever på ulike måter, blant annet ved at hun er en stylist eller hva man kan kalle for en «make up artist», samtidig som hun er passe sexfiksert.

Hun er en av de personene som går rundt og sier «sa brura» halve dagen, hvis du forstår? 🙂

I tillegg fremhever hun ordet Make Up Sex i overskriften for maleriene sine, når hun presenterer dem på Facebook. For der står følgende overskrift:

MakeUp Forever = Make Up F = Make Up 6 = Make Up Sex

I tillegg snakker Ann Helen Nilsen faktisk på kunstkonseptet i selve navnet sitt, og dette skal jeg nå forklare.

Fibonacci-tallrekken

Ann Helen Nilsen ønsker å si noe om at hevn er både vakkert og helt naturlig, altså helt naturlig i et moderne demokrati hvor sannheten og rettferdighet skal være blant hovedverdiene.

Og Make Up Sex går nettopp ut på å dokumentere sannheten og bruke den som hevn, når man blir utsatt for urettferdighet og ondskap.

For øvrig er Fibonacci-tallrekken knyttet til naturens skjønnhet, noe som blir en påminnelse om at når man svinger sannhetens sverd, så er det både naturlig og vakkert og et uttrykk for menneskets sanne natur.

Men la meg nå forklare hvordan Ann Helen Nilsen klarer å bruke Fibonacci-tallrekken til å fremheve tallet 66. Se her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6

Se nå på følgende tallrekke som er et utdrag av Fibonacci-tallrekken:

3 5 8

Ser du at 6-tallet ikke stemmer med Fibonacci-tallrekken? Men det skal du ikke bekymre deg for. Det fikser jeg om et lite øyeblikk.

La meg først fokusere på at tallet 8 er feil, eller ikke stemmer om du vil. Hva betyr tallet 8? Jo, det betyr «å te» eller «å te seg», altså å oppføre seg.

8 = åtte = å te = å oppføre seg = oppførsel

Og nå ligger det jo allerede i kortene at hun snakker på Make Up Sex. Og når tallet 6 er feil og egentlig skulle vært 8, så sier hun at Make Up Sex er feil oppførsel. For hun snakker på «feil» og «oppførsel» i samme setning.

Og da snakker hun på samfunnets holdninger til Make Up Sex. Vi kan også merke oss at når navnet ikke ser ut til å passe med Fibonacci-tallrekken, som står for skjønnhet, så representerer det samfunnets syn på Ann Helen Nilsen og hennes kunstkonsept. Samfunnet mener altså at Make Up Sex er stygt og unaturlig, altså helt uakseptabelt.

Dermed arresterer hun dette samfunnet for å hate Make Up Sex. Helt konkret sier hun da at det ikke er lov til å fortelle sannheten om rasshøl i dette samfunnet. Og da snakker hun altså på at det ikke er lov til å fortelle sannheten.

Og da er det meningen at vi skal reflektere over hvordan det har blitt slik.

Og hatet for Make Up Sex, eller varsling og rettferdighet om du vil, det skyldes jo at rasshøla selv har bestemt at det skal være slik. Og det er bare mulig hvis alle de som styrer og bestemmer i dette samfunnet er rasshøl.

Så hun sier helt konkret at alle ledere i dette samfunnet er rasshøl. Og de har selv bestemt at det ikke skal være lov til å fortelle sannheten om dem.

Derfor er altså det «å oppføre seg», slik som man gjør når man har Make Up Sex, helt feil i samfunnets øyne. Samfunnet har lagt sannheten og rettferdighet for hat.

Så til kronjuvelen i navnet til Ann Helen Nilsen

Hvis du tar en titt på denne artikkelen på Wikipedia, så ser du at tallet 8 er angitt som F6. Og det som Ann Helen Nilsen gjør ved å ha tallet 6 helt til slutt i navnet sitt i stedet for tallet 8, det er at hun fremhever «F6», som er navnet på tallet 8 i tallrekken.

Tallet 8 er altså det 6. Fibonacci-tallet, kalt F6.

Så hun vil at vi skal se på F6 i stedet for på 8. Og grunnen til at hun ønsker at vi skal se på F6 i stedet, den er at F6 betyr 66, fordi F er den 6. bokstaven i alfabetet.

Dermed kan navnet til Ann Helen Nilsen altså tolkes som tallet 66, fordi navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken ved å fremheve tallet 66.

Og dermed betyr navnet til Ann Helen Nilsen faktisk Make Up Sex. Navnet snakker på kunstkonseptet og fremhever at slike ting som sannhet og rettferdighet er både vakkert og naturlig, nettopp ved at navnet plasserer seg på Fibonacci-tallrekken, som er et symbol på naturens skjønnhet.

Og det er jo ikke verst, å ha et navn som gir en så god og innsiktsfull presentasjon av kunstkonseptet!

Hva mer betyr F6?

F6 høres jo litt kjent ut. For det er en av funksjonstastene på en datamaskin. Og jeg kan jo fortelle deg at hvis du trykker F6 på computeren din akkurat nå, gitt at du sitter ved en PC, så vil adressefeltet i nettleseren din bli markert.

Dette kan du da tolke som en del av budskapet til Ann Helen Nilsen. For hun tar seg vel ikke bryet med å gå om betegnelsen F6 uten at det er en grunn til det, ikke sant?

Så det hun sier er at du skal ta et oppgjør med rasshøl ved å fortelle sannheten om dem på internett, i en nettleser kan du si.

Den korrekte adressen som du skal praktisere Make Up Sex på er en nettadresse, er på internett.

Hun snakker da på å bruke teknologien for hva den er verdt. Og dette gjelder ikke bare når man skal fortelle sannheten, men også når man skal dokumentere den.

Det er klart at hvis du sitter ved en Mac, la oss si en Macbook, så brukes F6 til å skru opp bakgrunnsbelysningen på tastaturet når det er mørkt. Dette er da et budskap fra Ann Helen Nilsen om at det er bare å skrive i vei, særlig når mørket har senket seg, altså når ondskapen styrer.

Man behøver altså ikke å kvie seg for å fortelle sannheten om rasshøl, og om det blir litt månelyst så er det helt på sin plass!

Grunnen til at hun henviser til tastaturet er også for å vise et det ikke behøver å være så vanskelig. Å fortelle sannheten, altså.

Og da snakker hun på at vi i dette samfunnet har vanskelig for å fortelle sannheten. Og da snakker hun forresten også på at løgnere styrer verden, og at de som styrer dermed er sårbare for sannhetens sverd.

Og da har hun forklart hvorfor det ikke er lov til å fortelle sannheten i dette demokratiet. De som styrer ønsker ikke at det skal være lov.

Men da går jeg ikke mer i detalj på dette akkurat nå. Skal vi gå videre, og se litt på hvordan Ann Helen Nilsen presenterer seg som Wonder Woman?

World Wide Web

Men før jeg går videre og begynner å forklare at Ann Helen Nilsen faktisk er Wonder Woman, så kan jeg bare kort presisere at Wonder Woman er WW. Dermed mangler det en W på «www», hvis du forstår?

Dette er da Ann Helen Nilsen som presiserer at du må gjøre noe. Du kan ikke bare sitte der!

Ja, men gjør noe da! For det mangler en W for at det skal bli WWW!

Du må da sette inn en W. Du må altså gjøre noe. Så ikke bare sitt der!

Klovnene angriper

Og en W, det er to V’er, som er tallet 5 to ganger, altså tallet 10.

Og så betyr jo tallet 10 faktisk klovn. For det er nemlig slik at når et smilefjes, som betyr klovn, blir konvertert til ren tekst i e-post, så blir det konvertert til bokstaven J, som er den 10. bokstaven i alfabetet.

Derfor betyr altså W klovn:

W = 55 = 5 + 5 = 10 = J = smilefjes = klovn

Så hun presiserer at du må være en klovn, du må kaste deg i det og bidra du også! Og da får vi altså WWW, når du gjør det. Da får vi svaret, som er internett.

Så Wonder Woman, også kjent som WW, inviterer andre klovner til å gjøre som henne, ved å varsle på nettet.

Sånn. Jeg måtte bare få presisert hva Ann Helen Nilsen sier. At det mangler en klovn på internett, nemlig deg!

Nå kan vi ta en kort titt på bevisene for at Ann Helen Nilsen er virkelighetens Wonder Woman.

Bare en liten ting først

Det er klart at når Ann Helen Nilsen sier at det mangler en klovn på internett, så snakker hun også på seg selv. For Hamar Arbeiderblad nekter nemlig å omtale varslingssaken hennes.

Og hvis du nå tar en liten titt inn på bloggen hennes, så ser du at kunstnernavnet hennes er Blacklemon, som er to ord på 5 bokstaver:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55 = W

Dermed ser du at den klovnen eller W’en om du vil, som mangler på internett, den er også henne selv.

Jeg bare bemerker i forbifarten at Blacklemon er et kunstnernavn som blant annet betyr klovn.

Men hun får altså ikke den oppmerksomheten hun fortjener og som saken hennes fortjener. Så hun får sagt det også da, ved at WW mangler en W, i forhold til det vi snakker på, som er å varsle på internett.

Som du nå sikkert merker, så kan Ann Helen Nilsen være ganske snakkesalig, slik som kvinner ofte pleier å være når de får vann på mølla. Så jeg tror kanskje at vi skal forte oss nå, med å se på Wonder Woman-bevisene hennes.

Før hun sier noe mer om at dette samfunnet hater klovner, og at psykiatrien er et direkte resultat av det. For det er jo det hun snakker på da, når hun fremhever dette med at man mangler klovner. Ja, klovnene, de er ikke her, for de har blitt plassert i psykiatrien!

Så da går vi heller rett på dette med Wonder Woman, før hun fortsetter med å snakke på samfunnets hat for klovner.

Er man en klovn her og tenker rare ting, så åker man rett inn i psykiatrien, vet du! Så jeg sier ikke at hun ikke har et poeng. Jeg sier bare at vi nå må gå videre og snakke på Wonder Woman.

For dette innlegget skulle egentlig være kort! For jeg har nemlig et mye lenger innlegg som gir en mye grundigere gjennomgang av Ann Helen Nilsen som superhelt og klovn.

Jeg lurer litt på om jeg skal ringe opp Ann Helen Nilsen og spørre om det er greit at vi nå starter på dette med Wonder Woman, eller om hun har noe mer på hjertet! Men slik blir det jo, når ingen ønsker å høre på deg, at når du først får mikrofonen, så blir du veldig ivrig!

Som du sikkert merker, så er Ann Helen Nilsen passe snakkesalig, og det handler da delvis om at hun aldri slipper til!

Så vi må nesten vise litt forståelse for at hun på sett og vis aldri går tom for ting å si her. Okay?

Det kan være ganske frustrerende når man varsler om noe som er ekstremt viktig og som vedrører årets stortingsvalg, uten at mediene fatter interesse. Og så vet man jo hvorfor mediene ikke er interessert. Det handler om at varsling og kritikk er tabu og faktisk truer mediene selv også.

Dette forklarer jeg i detalj i det lange innlegget som jeg legger ut etter dette relativt korte. Så da tror jeg at vi bare går videre med en gang her, og snakker på Wonder Woman.

Og dette er faktisk den aller kuleste delen av Ann Helen Nilsens kunst! Så nå får du bare holde deg fast! Dette er dritkult!

En ekte superhelt melder sin ankomst.

Wonder Woman

Ann Helen Nilsen er, tro det eller ei, Wonder Woman. Hun er altså den virkelige Wonder Woman. Den filmen som hadde premiere tidligere i år, på bursdagen hennes, den handler faktisk om Ann Helen Nilsen.

Sa jeg at filmen hadde premiere på bursdagen hennes? Det var da som faen!

Ja, bursdagen til Ann Helen Nilsen er den 16. juni. Og filmen om Wonder Woman hadde norsk premiere på den dagen.

Og akkurat detaljene av hva som knytter filmen til Ann Helen Nilsen, det beskriver jeg som nevnt i et lengre blogginnlegg. Så det skal jeg ikke gå altfor mye inn på i dette korte innlegget.

Jeg nøyer meg med å presisere et par ting.

Jeg presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman

Wonder Woman, det er bokstavene W og W. Hva skjer når du plasserer to W’er etter hverandre? Hvilken annen bokstav står da i bakgrunnen?

Jo, bokstaven A, som er meg. Dette betyr helt konkret at jeg står i bakgrunnen, noe som du kan tolke som at det er jeg som presenterer Ann Helen Nilsen som Wonder Woman.

Se nå her – prøv å se om du ser bokstaven A mellom de to W’ene:

Wonder Woman = WW = A = Anders

Den siste streken på den første W’en og den første streken på den siste W’en danner til sammen bokstaven A, riktignok en A som mangler tversoverstreken midt på.

Men det er nettopp et kunstnerisk virkemiddel som handler om å tydeliggjøre at jeg står i bakgrunnen, noe som betyr at det er jeg som presenterer Wonder Woman.

Og Wonder Woman, det er som jeg allerede har nevnt Ann Helen Nilsen. La meg nå utdype dette.

Tallet 100

Hvilket symbol er det Wonder Woman er mest kjent for? Jo, bokstaven X, kall det eventuelt et kryss, kors eller et gangetegn.

Du som har kjennskap til Wonder Woman vet hva jeg snakker på. Jeg snakker på Wonder Woman sin Power Stance.

Og hva er denne Power Stancen, egentlig? Jo, når Wonder Woman krysser underarmene sine slik at de lager en x eller et gangetegn, så får hun superkrefter.

Hun får da en kraft i armene sine. Og akkurat dette fremhever Ann Helen Nilsen ved at hun faktisk er healer.

Så jeg gjentar dette, at Ann Helen Nilsen er healer, noe som betyr at hun nettopp fremhever Wonder Woman sin Power Stance.

I tillegg så betyr faktisk Ann Helen Nilsen «The Power Stance»:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = The Power Stance

Det er altså samme antall bokstaver i «The Power Stance» som i «Ann Helen Nilsen». Så hun snakker også på den i navnet sitt. Hun fremhever den altså, for at vi skal legge merke til den.

Men da kan vi se for oss Wonder Woman, altså bokstaven WW, pluss et gangetegn. Hva betyr det?

Jo, bokstaven V er et romersk 5-tall. Og dette betyr at en W blir å regne som et 10-tall, fordi den består av to 5-tall.

Da har vi altså to 10-tall, slik som dette:

Wonder Woman = W W = 10 10

Men så fremhever Ann Helen Nilsen ved å nettopp være healer, samt med navnet sitt, at vi må legge ekstra godt merke til Power Stancen til Wonder Woman. Så vi må rett og slett sette inn den, mellom de to 10-tallene. Og da får vi dette:

10 10 = 10 x 10 = 100

Og som du sikkert husker, så er summen av fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen 100.

Og bare for å billedliggjøre dette litt for deg, så kan du se for deg Wonder Woman, altså WW, som inntar sin Power Stance og som dermed plasserer et gangetegn sammen med bokstavene WW, og som dermed oppgir tallet 100. Og som da henviser til Ann Helen Nilsen som er kjennetegnet av tallet 100 fordi hun har en fødselsdato som betyr 100.

Dermed sier Wonder Woman når hun inntar The Power Stance at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman. Det er 100 prosent match.

En oppsummering av dette

La meg nå kort oppsummere dette med at Wonder Woman sier tallet 100.

Se for deg at Wonder Woman plasserer armene sine i Power Stance. Da sier Wonder Woman tallet 100 slik jeg nettopp har forklart. Dermed fremhever hun fødselsdatoen til Ann Helen Nilsen når hun krysser armene i The Power Stance.

Og Wonder Woman sier da at Ann Helen Nilsen er 100 prosent Wonder Woman. Altså sier hun at Ann Helen Nilsen er den virkelige Wonder Woman.

Og da er det vi minnes at Ann Helen Nilsen faktisk er en healer, altså en person som har en spesiell kraft i armenen sine, slik som Wonder Woman har når hun inntar sin Power Stance.

Og akkurat nå skal jeg fortsette med å snakke på denne Power Stancen, som er et kors og som dermed også kan sies å representere tallet 4.

Tallet 4

Jeg skal nå bare ta enda en liten ting som knytter Ann Helen Nilsen til Wonder Woman.

La meg først informere deg om et par ting. Jeg er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet… eller det kan være det samme det! Men når jeg tolker tallrekker som teller, så tolker jeg dem som det neste tallet i rekken.

Dermed tolker jeg for eksempel tallet 12 som tallet 3, fordi 3 er det neste tallet etter 1 og 2.

Litt i samme gate tolker jeg tallrekker som mangler et tall som det manglende tallet. Hvis du for eksempel har tallrekken 1, 2 og 4, så tolker jeg det som tallet 3. Fordi tallet 3 mangler.

Okay? Du kan eventuelt lese det jeg nettopp forklarte at par ganger.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Wonder Woman = 6 5 = 4

Her ser du at både navnet til Ann Helen Nilsen og Wonder Woman betyr tallet 4. Og da kan jeg informere om at jeg tolker tallet 4 som et kors, eventuelt som korsfestelse.

Dette skyldes at et kors peker i 4 retninger, og slik sett betyr tallet 4. Samtidig peker et 4-tall tilbake på korset, for å si det sånn, fordi et 4-tall er det eneste tallet som inneholder et kors.

Hvis du tar en titt på et tastatur, så er tallet 4 det eneste som faktisk inneholder et kors. Og derfor betyr altså tallet 4 et kors.

Og da forstår du vel at jeg nettopp har forklart at ikke bare henviser Ann Helen Nilsen og Wonder Woman til hverande, ved at de begge er representert av tallet 4. Men begge to fremhever nettopp et kors.

Og da fremhever de Wonder Woman sin Power Stance som er et kors, som riktignok er snudd på siden.

Så Ann Helen Nilsen og Wonder Woman står og peker på hverandre og på seg selv, ved at begge oppgir tallet 4 som står for både dem selv og den andre. Dermed sier de begge at de er samme person som den andre. Dermed sier de altså at Ann Helen Nilsen og Wonder Woman, det er samme person.

Og for å understreke dette, så fremhever de ved å oppgi tallet 4 nettopp The Power Stance, for å minne om at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman har magiske krefter i armene.

Og det at både Ann Helen Nilsen og Wonder Woman kan sies å ha snudd korset på siden ved at de henviser til The Power Stance, det kan vi tolke som at de sier at vi skal slutte med korsfestelse av superhelter her.

Så poenget er da at når de står og snakker i kor, så kan vi anta at også Ann Helen Nilsen snur korset på siden, slik som Wonder Woman gjør. Og da snakker vi om at de begge gjør samme sak, som er å understreke at man nå må slutte med korsfestelse, korsfestelse av superhelter.

Og da snakker de helt konkret på psykiatrien, for det er først og fremst der man korsfester superhelter i dag. Der har man rendyrket korsfestelsen av superhelter.

Og det kan forresten bemerkes at når de snur korset på siden, så henviser de til Nazisme ved å henvise til hakekorset, som nettopp er et kors som er snudd på siden. Og dermed sier de klart og tydelig at psykiatrien er en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Tror du meg ikke? Disse tolkningene, disse sammenhengene, er jo helt sinnssyke! Ergo snakker Ann Helen Nilsen og Wonder Woman nettopp på det, at ting er sinnssykt, altså at man opplever noe sinnssykt, ergo at man har mentale lidelser.

Så de snakker på mentale lidelser.

Dermed er det ingen tvil om at de snakker på psykiatrien. Og dermed kaller de faktisk psykiatrien for en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig.

Og det at hakekorset ikke er komplett, men bare er et enkelt kors, det er et bilde på at man må plukke ned Nazismen, altså avslutte psykiatrien.

Samtidig står det mellom linjene et viktig budskap. Når du får en mental lidelse, så må du huske på at du faktisk er en superhelt, og respektere deg selv deretter, noe som helt konkret betyr at du må hate psykiatrien.

For den hater nemlig deg.

Der var det slutt på psykiatrien

Hvis dette samfunnet hadde respektert Ann Helen Nilsen, så hadde man avsluttet hele psykiatrien på dagen. For hun har nettopp sagt at man skal slutte med å korsfeste superhelter.

Og hun har gjort alt dette med navnet sitt og fødsesldatoen sin, noe som er helt sinnssykt og som bare understreker i hvilken grad hun faktisk snakker på psykiatrien. I tillegg klarer hun da å fremheve noe av hovedbudskapet, som er at man må respektere seg selv.

Når hun bruker navnet og fødselsdatoen som kunst, så snakker hun på at hun er en viktig person. Dermed snakker hun på selvrespekt.

Hun er da en læremester for dere som har mentale lidelser, som presiserer at å respektere seg selv betyr å hate psykiatrien. For kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen er jo hevn, også kjent som Make Up Sex.

Så hun mener kort og godt at psykiatrien må hevnes. Den skal altså ikke bare avskaffes. Den skal helt konkret hevnes!

En liten ting til slutt

Som du sikkert skjønner, så er Ann Helen Nilsen litt av en klovn, for hun bruker navnet sitt og fødselsdatoen sin som kunstverk, og knytter seg opp til Wonder Woman på en ganske overbevisende måte.

Og det er også slik at hun knytter seg opp til andre superhelter, først og fremst Wolverine i X-Men. Men det tror jeg at jeg ikke skal ta en gjennomgang av akkurat nå.

Det jeg ønsker å fremheve nå, det er at Ann Helen Nilsen i slutten av hver lille del av navnet sitt snakker på seg selv, altså på bokstaven N som er tallet 14.

Jeg kan jo kort minne om dette, at navnet hennes betyr tallet 14:

Ann Helen Nilsen = 3 + 5 + 6 = 14

Og da ser du at hun har plassert tallet 14 i form av bokstaven N til slutt i både Ann, Helen og Nilsen. Dermed sier hun at hun «er slutten».

Og det store spørsmålet er da hva hun er slutten på, ikke sant?

Slutten på psykiatrien

Jeg kan godt gjenta dette enda en gang, men denne gangen med en ny vri:

Ann Helen Nilsen er hva man kan kalle for en helt sinnssyk person, for måten hun produserer kunst på er helt latterlig! Dette er jo den reneste galskapen!

Dermed presenterer hun seg som «sinnssyk». Men samtidig så gjør hun det mer enn klart at hun faktisk er en superhelt. Dermed sier hun at de som fremstår som sinnssyke, faktisk er superhelter.

Og da ligger det i kortene at det hun er slutten for er hatet for de superheltene som fremstår som sinnssyke. Hun sier altså at hun avslutter psykiatrien.

Og da kan man alltids sitte der som et spørsmålstegn og lure på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For ikke alle forstår det.

Men da har Ann Helen Nilsen et veldig enkelt svar på hvorfor man skal avslutte psykiatrien. For hun har nemlig ikke ennå åpnet munnen sin! Hun har ikke sagt et eneste ord!

For hun har jo sagt alt med navnet sitt og fødselsdatoen sin og den typen ting. Dermed presiserer hun at det ikke er ytringsfrihet her. Og da sikter hun til at psykiatrien har sørget for at det ikke er ytringsfrihet her.

I tillegg snakker hun helt konkret på at de psykiatriske fangene ikke har ytringsfrihet. For de blir jo fratatt ytringsfriheten, angivelig fordi samfunnet ønsker å beskytte dem mot seg selv.

Og Ann Helen Nilsen sier jo med navnet sitt som betyr 1814 at kunstkonseptet hennes som er Make Up Sex, er selve grunnloven. Og da snakker hun på at Make Up Sex er en form for sannhetssøken. Og sannhetssøken er hovedverdien i et moderne demokrati.

Slik sett er faktisk sannhetssøken, inkludert Make Up Sex, grunnloven. Og da blir psykiatrien et grunnlovsbrudd og noe som er helt demokratistridig og som derfor må avskaffes.

Har mye å si om manglende ytringsfrihet

Bare for å oppsummere dette nå, så sier Ann Helen Nilsen svært mye uten å si noe. Dette betyr at hun har svært mye å si om at man ikke har lov til å si noe. Og da er det altså opp til oss å forestille oss alt det hun har på hjertet, i forhold til at det er en manglende ytringsfrihet i dette demokratiet.

Og hun snakker da på slike ting som at det ikke hjelper om du er en superhelt, heller. For hun har opplevd at Hamar Arbeiderblad har nektet flere ganger å omtale en varslingssak som hun selv har.

Poenget er da at når hun sier at hun har mye å si om akkurat dette, så sikter hun til at hun personlig har opplevd at det ikke er ytringsfrihet. Så hun vet hva hun snakker på.

Og da snakker hun på at det er tabu å varsle. Og da forklarer hun også hvordan psykiatrien kan fortsette år etter år, nemlig fordi varsling og kritikk er tabubelagt i dette demokratiet.

Og da snakker hun også på at man faktisk risikerer å bli fengslet i psykiatrien uten noen rettslig høring, hvis man i det hele tatt begir seg ut på å kritisere psykiatrien. Ja, de største kritikerne av psykiatrien, de sitter jo innesperret i psykiatrien!

Psykiatrien tar altså selv unna de verste kritikerne. Og mediene gjør resten av jobben. Og selv har Ann Helen Nilsen dokumentert at mediene har lagt kritikk og varsling for hat, ikke bare i forhold til psykiatrien, men faktisk generelt.

Og det at man legger kritikk og varsling for hat overalt i samfunnet, det er en direkte konsekvens av psykiatrien, som nettopp er en konsentrasjonsleir for opprørske ungdommer, kunstnere og samfunnskritikere.

Og selv mistet Ann Helen Nilsen jobben, nettopp på grunn av psykiatrien. Eller fordi det ikke er lov til å varsle og kritisere, kan man si. Dette er det varslingssaken hennes handler om – altså et utbredt samfunnsproblem som avslører at dette ikke er et fungerende demokrati, men et ødelagt demokrati.

Hvorfor skal man avslutte psykiatrien?

Folk flest kan ikke skjønne hvorfor man skal avslutte psykiatrien. Men det har å gjøre med at psykiatrien er helt sinnssyk, noe Ann Helen Nilsen nettopp understreker ved å produsere kunst på en måte som er helt sinnssyk.

Hun latterliggjør altså psykiatrien, ved å være helt sinnssyk selv også, som kunstner! 🙂

Og det hun sikter til, når hun snakker på at psykiatrien er sinnssyk, det er slike ting som dette:

DE SOM SITTER INNESPERRET I PSYKIATRIEN OG SOM HAR BLITT FENGSLET DER UTEN AT DE NOEN GANG FIKK NOEN RETTSLIG HØRING OG SAMTIDIG MED AT DE BLE FRABERØVET YTRINGSFRIHETEN OG SAMTIDIG SOM DE BLE DOPET NED FOR AT DE RETT OG SLETT IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSVARE SEG OG FOR AT DE IKKE SKULLE VÆRE I STAND TIL Å FORSTÅ HVA SOM FOREGIKK… OG SOM BLIR KRENKET, SYKELIGGJORT OG TORTURERT TIL DØDE PÅ SAMLEBÅND I EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FRA ANDRE VERDENSKRIG… DE ER FAKTISK SLIKE SUPERHELTER SOM ANN HELEN NILSEN, ALTSÅ SUPERHELTER SOM BÆRER PÅ NOEN SVÆRT VIKTIGE HEMMELIGHETER.

Så Ann Helen Nilsen er ikke den eneste superhelten som er helt sinnssyk her. Sorry! Hun er ikke den eneste superhelten som bærer på noen hemmeligheter her!

Og nå ligger det i kortene at jeg som skriver dette kan fortsette inn i evigheten med å forklare hva mentale lidelser handler om og hva slags superhelter de som har en alvorlig mental lidelse er.

Men det skal jeg ikke gjøre. For dette samfunnet har nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for verdens største superhelter!

Så dette samfunnet har ikke fortjent noen ytterligere forklaring utover det jeg nettopp har sagt.

Ann Helen Nilsen har talt. Jeg har talt. Vi har talt.

Klovnen viser seg

Ann Helen Nilsen har for tiden et prosjekt gående som handler om å forklare at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex.

For de som er så heldige å få klovnen i tale, så kan hun fortelle mer om dette.

Og da vil Ann Helen Nilsen bare gjenta noe av hovedbudskapet sitt, som er at det ikke er ytringsfrihet her. For hun kommer til å fremheve dette med at hun bærer på en hemmelighet og at hun snakker på Make Up Sex, ikke ved å si noe, men på andre måter.

Så hun er altså svært opptatt av å presisere at det ikke er ytringsfrihet her, ved at hun bruker andre ting enn ord og setninger til å ytre seg.

Og når hun fremstår som en klovn, så kan vi tolke det som at hun understreker sin egen uskyldighet, i tilfelle noen skulle anklage henne for å ha ytret seg på kreative måter som en kunstner. En klovn er jo i prinsippet uskyldig, siden den bare tuller.

Så hun presiserer at alt dette som hun sier som kunstner, det var egentlig bare ment som en spøk! Og dermed så understreker hun bare i hvilken grad hun lever i et undertrykkende samfunn hvor det ikke er ytringsfrihet.

Hun har da en slags «forsikring» i form av at hun er en klovn. Dermed snakker hun på den typen ting, slike ting som sikkerhetsventil og lignende. Og dermed sier hun faktisk at ytringsfrihet, det er den sikkerhetsventilen man har i samfunnet, som skal forhindre urettferdighet og ondskap. Og når man fjerner den sikkerhetsventilen, så begår man verdens største forbrytelse.

Da er man langt fra uskyldig slik som en klovn er.

Så hun sier alt dette som jeg forklarer nå, ved at hun er en klovn. Og det at hun er en klovn, det presiserer hun jo på bloggen sin. For hun presenterer seg der som en klovn.

Og grunnen til at hun bruker en oransje farge på klovneparykken sin, den er at oransje er fengselsfargen, siden fangene på film har oransje drakter.

Så hun snakker da på at de ansvarlige for psykiatrien langt fra er uskyldige og hører hjemme i fengsel.

Og dette er altså noe å tenke over. Derav den oransje fargen på håret hennes, som er et bilde på tanker eller det som vokser ut av hodet, og som dermed er en klar og tydelig presisering av at vi må tenke nøye over dette med hvem det er som faktisk hører hjemme i fengsel.

Er det flotte, friske, kreative og uavhengige ungdommer som hører hjemme i fengsel? Eller er det de som mener at slike ungdommer hører hjemme i fengsel, som selv hører hjemme i fengsel?

Ja, det er altså grunn til å tenke nøye gjennom hvem det er som hører hjemme i fengsel, altså hvem det er som er uskyldig som en klovn og hvem som er skyldig. Derav det oransje klovnehåret.

En læremester i selvrespekt

Og da kan jeg kort nevne at Ann Helen Nilsen omtaler dere som har mentale lidelser som uskyldige klovner. For hun personifiserer en person som har en mental lidelse, ved at hun fremstår som helt sinnssyk, ved at hun skaper kunst på måter som er helt sinnssyke. Samtidig er hun en klovn, og sier da at de som har en mental lidelse er klovner.

Og da driver hun fortsatt og lærer dere noe om selvrespekt. For dere er faktisk morsomme og søte klovner.

Dere er litt ute av kontroll og tenker og føler rare ting, og det er hva en klovn gjør. Så hun foreslår at dere ser på dere selv som morsomme og søte klovner – en slik en som hun selv er.

Noen ganger er det klovnene som bærer på de viktigste hemmelighetene og det viktigste budskapet, noe Ann Helen Nilsen nettopp presiserer ved at hun selv gjør det. Så hun sier da at en mental lidelse inneholder ren visdom.

Slik sett er man faktisk vis, når man har en mental lidelse. Problemet er bare at samfunnet har hjernevasket oss til å tro at det ikke er slik.

Så Ann Helen Nilsen dveler litt ved at dere som har mentale lidelser bærer på visdom, og sier da at vi som samfunn må begynne å lete etter den visdommen.

Og ved at hun selv bruker slike ting som navnet sitt, en klovneparykk og fødselsdatoen sin til å forklare svært mye, så tydeliggjør hun hvordan det er fullt mulig at mentale lidelser også kan inneholde et hemmelig budskap.

Og når man anerkjenner det, så er man over på et helt annet paradigme for mentale lidelser, et paradigme hvor selvrespekt er en helt naturlig del av det å ha en mental lidelse.

Så hun snakker da klart og tydelig på et paradigmeskifte, og impliserer da at man må bytte ut hele ledelsen i samfunnet, for det er den eneste måten å få til et paradigmeskifte på.

Og da presiserer hun faktisk at det ikke først og fremst er psykiatrien som skal kritiseres sønder og sammen ved at man utsetter den for Make Up Sex. Men det er faktisk de ansvarlige for psykiatrien som sitter på stortinget, som skal fanges med sannhetens lasso.

Hun har jo oransje hår helt på toppen, på hodet sitt. Dermed sier hun at de kriminelle sitter helt på toppen, altså på stortinget.

Så her ser du at hun faktisk er veldig tydelig på at det ikke er psykiatrien som sådan som skal avskaffes, men dagens onde ledere.

Hun snakker da på at man må ta ondskapen ved roten. Og jeg kan sikkert fortsette med å tolke slik som dette, ganske lenge til. Men jeg tror at jeg avslutter her nå, ved å snakke på Ann Helen Nilsen som kriger.

Hva betyr det at hun er en kriger?

Jeg ønsker ikke å gi dette samfunnet noe mer enn hva det har fortjent. Derfor nekter jeg å svare på dette spørsmålet. Dette utdypes i svært lange blogginnlegg som rett og slett er for lange til at noen gidder å lese dem.

Jeg tror på rettferdighet. Derfor skal dette samfunnet få lov til å spasere gjennom helvete for å få vite alt det jeg har å fortelle.

Men jeg kan si en liten ting om Ann Helen Nilsen som kriger, ved å tolke navnet hennes.

La oss nå si at Ann Helen Nilsen skal fortelle deg navnet sitt. Ergo er det hun skal gjøre å fortelle deg navnet sitt.

Men så er det da slik at når Ann Helen Nilsen har sagt «Ann», så har hun sagt hele navnet sitt. For hun har da uttalt initialene sine, AHN. Dermed har hun gjort det hun skulle gjøre, lenge før du tror at hun har gjort det.

Fornavnet Ann er som jeg har forklart over her, intet mindre enn hvordan initialene hennes uttales. Og når hun da sier initialene sine, så har hun sagt navnet sitt. Slik tolker man det hun gjør, som et kunstverk.

Poenget er da at Ann Helen Nilsen har gjort det hun skulle gjøre, før du aner at hun har gjort det. Og siden hun er en kriger, så betyr det at hun har drept deg før du aner det.

Dette betyr at Ann Helen Nilsen nettopp har drept alle de som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har altså ikke kommet for å diskutere, eller for å forklare noe som helst.

Hun har kun kommet for å si de tingene som jeg nettopp har hjulpet henne med å si. Og det at så og si ingen forstår hva jeg snakker på, det røper bare at dere alle sammen har noen meget store huller i forståelsen deres av hvordan dette Universet fungerer.

Ann Helen Nilsen har nettopp drept alle dere som er ansvarlige for psykiatrien. Hun har gjort det hun kom for å gjøre.

Ingenting gjenstår.

For hun er nemlig en helt spesiell superhelt!

Oljeberget 6: Falsk bombealarm på Ottestad

Jeg driver jo og tolker hendelser som skjer på Ottestad, på Oljeberget, som om det er kunst. Så da får jeg kaste meg i det, og tolke dagens bombealarm.

Datoen

Det første jeg vil gjøre når det er en så markert hendelse er å regne ut summen av datoen:

06.07.17 = 6 + 7 + 17 = 30

Og tidspunktet som ble nevnt var kl 15. Da har vi to tall, nemlig 15 og 30. Og dette er tellende tall. Spørsmålet er bare hva som er det neste tallet i rekken, om det er 45 eller 60.

Men siden det er snakk om en bombe, så teller vi med like inkrementer. Vi sier på sett og vis tikk-takk. Ergo er det ikke snakk om en dobling fra 15 til 30. Men det legges til 15.

Så den korrekte tolkningen av tallene 15 og 30 er tallet 45, som handler om at Andre Verdenskrig er slutt nå.

Så denne bombehendelsen minner om at det er på tide å avslutte Andre Verdenskrig nå. For det var det man gjorde i 45, altså i 1945.

Bombe betyr krig

Bombe kan tolkes som krig. Og da snakker vi altså om det som jeg sier, Andre Verdenskrig.

Jeg verifiserer altså at tolkningen min av tallene 15 og 30 er korrekt, ved å minne om at bombe sier noe om krigføring, altså krig. Altså Andre Verdenskrig.

Hvorfor har ikke Andre Verdenskrig tatt slutt?

Tja. Det går hvite busser til en konsentrasjonsleir ca 3,5 km fra der hvor bombe-gjenstanden ble funnet.

Men hvorfor ble da bomben funnet der, og ikke ved selve konsentrasjonsleiren? Det kan jeg godt forklare senere. For denne hendelsen knytter seg opp til et kunstverk som en kunstner her på Ottestad har, om psykiatrien.

Den kunstneren kaster en stein inn i psykiatrien, som om psykiatrien er et glasshus. Og derfor fant man bomben et steinkast fra kunstnerens bosted, vel å merke ved IBM-bygget, som er en form for glasshus.

Vi snakker da om å kaste stein i et glasshus, altså å kaste stein når man selv sitter i en bygning som er helt gjennomsiktig og er sårbar for motangrep. Dermed påstås det at psykiatrien er helt gjennomsiktig. For den er nemlig en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre. Altså en konsentrasjonsleir for de barn og ungdommer som blir utsatt for ulike typer overgrep i dette samfunnet og som utvikler mentale lidelser som en direkte konsekvens av de overgrepene.

En konsentrasjonsleir for de som får mentale lidelser. Og det var nøyaktig det som Adolf Hitler også hadde.

Og da snakker vi om at psykiatrien er helt sinnssyk. Og samtidig anklager psykiatrien fangene sine for å være sinnssyke. Dermed sitter psykiatrien, for ikke å si stortingsprestene, og kaster stein mens de selv sitter i glasshus.

For hvem er det som er sinnssyk her? Jo, det er jo hver og en av stortingspolitikerne, som sitter der på stortinget og later som om man ikke har fått menneskerettigheter, og som regelrett hater samfunnets ofre til døde for å frikjenne seg selv som overgripere.

Dette samfunnet er et overgrep på barn og ungdommer! Ergo er landets ledere helt sinnssyke! Og så sitter de der på stortinget og kaller barn og ungdommer for sinnsyke!

Det er hva psykiatrien handler om. Og derfor passer det å si at stortingsprestene sitter og kaster stein i glasshus. De er selv sinnssyke.

De er selv Adolf Hitler.

Er det da noen spørsmål… før jeg går videre her? 🙂

Definisjon av konsentrasjonsleir

En konsentrasjonsleir er noe man har når det er krig. Og vi kan godt definere krig som fengsling, tortur og drap uten rettslig høring.

Og det er det som skjer i psykiatrien. Man fengsler og dreper samfunnets ofre uten at de får noen rettslig høring.

Psykiatrien er altså en krig, faktisk en verdenskrig mot ungdommer.

Er dette galskap?

Er det galskap å tolke virkelige hendelser som kunstverk, slik som jeg gjør nå? Jeg må bare spørre deg.

For du synes ikke at en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre er sinnssykt! Derfor… jeg sier bare at derfor… må jeg nesten spørre deg!

Synes du at det er galskap å tolke en hendelse slik som jeg gjør her?

I sakte film

Jeg kan godt ta dette i sakte film for deg, slik at du forstår dette med at stortingsprestene sitter i glasshus og kaster stein, når de påstår at samfunnets ofre er helt sinnssyke.

Barn og ungdommer blir utsatt for en rekke overgrep i dette samfunnet, og som en følge av dette utvikler de mentale lidelser. Og da er det stortingsprestene som regisserer nettopp det. De har skylda for at barn og ungdommer får mentale lidelser.

Og så kommer stortingsprestene selv på banen, og erklærer de ungdommene som de selv har påført mentale lidelser for sinnssyke! Og stortingsprestene sørger for at ungdommene blir fratatt ytringsfriheten og rettssikkerheten og blir sykeliggjort, dopet ned og stuet bort i en konsentrasjonsleir, slik at ingen kan høre hva de har på hjertet. Og slik at alle forstår at hva enn de måtte ha på hjertet er en forbrytelse i seg selv.

Men drit i det. Drit i alt jeg har sagt så langt om hvordan stortingsprestene rumpekjører sine ofre rett i grava!

Hva slags folk er det som fratar ungdommer menneskerettighetene, rettssikkerheten og ytringsfriheten? Jo, helt sinnssyke rasshøl, gjør det!

Stortingsprestene har laget egne lover som tilsidesetter menneskerettighetene for ungdommer! Hvor i helvete tar de det fra, ikke sant? De må jo være helt sinnssyke!

OG DE ER SÅ SINNSSYKE AT DE INNBILLER SEG AT DE SLIPPER UNNA MED DET I ET MODERNE DEMOKRATI!

De er altså helt borte, helt sinnssyke!

Og derfor kan man fint si at de sitter i glasshus og kaster stein, når de lager lover som handler om å sykeliggjøre og kriminalisere ungdommer, altså deres egne ofre.

Psykiatrien beviser… at stortingsprestene er helt sinnssyke!

Tre frem

Nå vet jo ikke du det, men 3,5 km, avstanden fra bombegjenstanden til psykiatrien her på Hamar, det er tallene 3 og 5, som jeg normalt tolker som «tre frem».

Og det er hva jeg snakker på, at sannheten om psykiatrien viser seg, trer frem. En konsentrasjonsleir for samfunnets ofre trer frem. Så derav «3,5 km».

For øvrig er en sekundærtolkning av tallene 3 og 5 det tallet som mangler. Så tallene 3 og 5 kan altså tolkes som tallet 4. Og tallet 4 står for kors, som betyr korsfestelse.

Dermed snakkes det i dette kunstverket om at psykiatrien er en moderne form for korsfestelse. Korsfestelse har ikke akkurat… gått av moten.

Aliens

Det står på Dagbladet.no at Vikavegen og Løvstadvegen ble sperret av. Og i slike tilfeller har man det ganske travelt med å komme seg så langt bort fra bomba som overhode mulig.

Dermed har vi ikke tid til å telle alle bokstavene i disse gatenavnene. Det eneste vi har tid til å merke oss er bokstavene V og L, altså bokstaven v og l, som er tallene 5 og 1, altså tallet 51, som betyr Area 51, som betyr Aliens.

Ergo snakkes det om at man har skapt et samfunn hvor de som har mentale lidelser behandles som aliens, altså som fremmedelementer som ikke hører hjemme.

Sa du noe?

Du er nå skuffet over at jeg ikke hadde tid til å telle antallet bokstaver i gatenavnene. Okay! Men da teller vi, hvis du absolutt skal ha det slik:

Vikavegen = 9
Løvstadvegen = 12

Dermed har vi to tall som teller til tallet 15. For vi må jo huske på at det er snakk om en bombe, altså telles det. Tikk… takk… hvis du forstår? Slik jeg forklarte i forhold til tallene 15 og 30 ovenfor.

Og da kan du sitte der og fundere over om ikke tallene 51 og 15 er omtrent samme sak, ikke sant? Ja, og det kommer jeg tilbake til.

Så disse to gatenavnene betyr altså tallet 15, som består av tallene 1, som betyr Gud eller den første, og tallet 5 som betyr Guds Hånd eller kunstner.

Og jeg tolker alltid tallet 15 som enten kunst eller som kunstner. Så vi kan godt si at det er en fremheving av at denne bombehendelsen faktisk er et kunstverk. Samtidig er det en fremheving av at en mental lidelse er et kunstverk, for det er jo mentale lidelser vi snakker om her, i forhold til psykiatrien.

Så en mental lidelse er et kunstverk. Dermed er de som har mentale lidelser kunstnere. Dermed er psykiatrien en moderne konsentrasjonsleir for kunstnere.

Og hvor kommer Gud inn i bildet? Tja, en mental lidelse er ingen ringere enn Gud, den da.

Det er jo derfor tallet 15 betyr kunst, for kunst inntreffer når Gud slår seg sammen med en kunstner (Guds Hånd).

Tallene 51 og 15

Tallene 51 og 15 som dukker opp i dette kunstverket, de passer jo godt sammen. Og dette fremheves ved at man får tallet 66, når man parer disse to tallene. Og tallet 6 står jo nettopp for sex, fordi tallet 6 uttales som ordet sex.

Og det er da meningen at man skal forstå disse tingene, og dermed legge sammen disse to tallene, ved å pare dem eller plassere dem oppå hverandre om du vil.

Og da har vi et av de fremste tallene i dette Oljeberget-kunstverket som driver og utfolder seg her på Ottestad nå. Det at vi kommer frem til tallet 66, det betyr at denne bombekunsten kobler seg opp til en rekke andre kunstverk og kunstnere.

Og nå har jeg ikke tid til å forklare og tolke hva det betyr. Men du kan lese mer om slike ting som Make Up Sex og FF og andre ting som har å gjøre med tallet 66 i senere innlegg.

Jeg sier bare at denne bombekunsten kobler seg opp til andre kunstverk og andre kunstnere som er en del av Oljeberget, som altså er et kollektivt kunstverk som utspiller seg her på Ottestad, her på Oljeberget.

Man forstår mye

Man kan forstå mye ved å ganske enkelt tolke slike hendelser som skjer her på Ottestad. Og jeg kommer til å fortsette med å tolke slike hendelser.

Så kan du bare sitte der og si at… faen… det der er jo galskap!

Ja. Takk for at du fanger opp på det! For jeg prøver jo å si at psykiatrien er den reneste galskapen!

Og derfor… nettopp derfor… ønsker jeg å snakke på galskap. Og jeg er en kunstner og kunsttolker som ikke bare «snakker» på ting. Jeg tar opp temaet, slik at du skjønner hva jeg snakker på.

Helt sinnssykt! Jeg vet!

Bombe

Jeg kan tolke en slik hendelse som dette ganske lenge. Riktignok skal jeg ikke gjøre det nå. Men la meg gi det et par eksempler her, på hva jeg snakker på.

Når vi snakker på ei bombe som går av, så snakker vi om en form for nedtelling. Dette må vi ta i betraktning når vi studerer ordet «bombe». Da ser vi at det ordet består av to ord, som begge begynner på bokstaven B.

BOMBE = BOM BE = 3 2 = NEDTELLING

Og vi må da tolke de to ordene. Og det kan man gjøre på mange ulike måter. Men bokstavene BB kan man tolke slik:

BB = 2B = 2 B = 2 BE = TO BE

Og hva snakker vi på her? Jo, vi snakker på svaret på følgende spørsmål:

TO BE OR NOT TO BE?

Og hva spørres det om da? Jo, dette er rett og slett et svar på enda et spørsmål, nemlig spørsmålet om hva Gud er.

Ergo får du følgende spørsmål og svar:

 1. Hva er Gud?
 2. Gud er et spørsmål om å være eller ikke være, to be or not to be
 3. Og svaret er: To be, å være Guden

Så bokstavene BB er faktisk et budskap om at Gud ikke er Guden, og at livet på sett og vis handler om å være Guden.

Og da blir spørsmålet hvorfor dette fremheves i tilknytning til dette kunstverket, ikke sant? Og det vi snakker om da er rett og slett at Gud avskriver seg selv som Guden… nettopp ved å være Satan som mentale lidelser.

Så du kan glemme at Gud er Guden, for Gud gjør en helvetes til jobb med å avskrive seg selv som Guden, nettopp ved å være mentale lidelser.

Er dette galskap?

Nå tenker du sikkert at det jeg sier er galskap. Men det som er galskap, det er at ingen personer i menneskehetens historie, kanskje med unntak av et par personer som åpenbart har vært helt sinnssyke, har klart å forstå at mentale lidelser er Gud.

Folk klarer ikke å gjenkjenne Gud, om Gud så okkuperer sinnet deres! DET… ER… GALSKAP!!!!!

DET ER… SINNSSYKT!

Ja da. Så her snakker vi om galskap, hele veien.

Baby

Nå kan jo BB tolkes som Baby også. For det er jo en forkortelse for Baby på engelsk.

Og da har du faktisk fått et svar på det spørsmålet du har nå. For du lurer på hva slags galning som Gud er, når Gud faktisk er mentale lidelser!

Svaret er altså at Gud er en svært leken Baby.

Og det som er interessant, det er at hele verden er åpen for at Gud er voksen. Men ingen av de voksne klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Barn derimot, de klarer å forestille seg at Gud er en Baby.

Men sannheten er altså at Gud er en svært leken og fantasifull Baby, som er så leken at ingen forstår hva som foregår, når Gud kjører på med showet sitt.

Var dette en bombe?

Et lite spørsmål til slutt her. Ja, var dette en bombe? Var det historiens største bombe som ble detonert nå?

Ja.

Svaret er ja.

En bombe uten innhold

Politiet rapporterte om at det var en bombe uten innhold, altså kunst. En bombe uten noe som faktisk eksploderer, det er jo kunst.

Kunst, det er nettopp noe som eksploderer når man tolker det.

Men når man tolker kunst, så må man ofte snu ting opp ned, som et bilde på at alt er opp ned i verden. Så en bombe uten eksplosivt innhold kan bety det motsatte.

Du kan tolke det som et humoristisk utsagn, hvor man sier «ikke» og mener det motsatte.

Og da snakker vi for eksempel om mentale lidelser, og at mentale lidelser er verdens mest eksplosive kunstverk.

Det at mentale lidelser er Gud som avskaffer all religion på Jorden, det er bare én side av mentale lidelser. Det er bare én tolkning.

Mentale lidelser er altså en bombe med svært mye innhold.

Og den bomba gikk av nå nettopp. Men innholdet er så eksplosivt og truende for folk, at de ikke klarer å akseptere muligheten en gang.

Og det er nettopp det jeg snakker på. Mentale lidelser er historiens største bombe.

Og det at ingen klarer å akseptere sannheten, som er at mentale lidelser faktisk er Gud, det understreker bare hvor stor bomba faktisk er!

Bom-be!

Og bare for illustrere hvordan jeg alltid kan tolke litt til, så kan jeg gjøre det nå:

Bombe = Bom be = bom å be = glem religion!

Det er altså bom, kall det skivebom, å be. Husk at jeg allerede har forklart hvordan du kan dele inn ordet slik at du fremhever konseptet nedtelling, ved å nevne tallene 3 og 2.

Det er altså en bom å be, for Gud har avskrevet seg selv som Guden ved å faktisk være mentale lidelser.

Avslutning

Jeg har nå gitt et eksempel på hvordan jeg tolker hendelser som om det var kunst. Kult?

Jeg har skrevet dette innlegget på den 6. juli 2017, men venter til i morgen med å publisere det. Hvorfor?

Jeg ønsker å fremheve følgende dato:

07.07.2017 = 0 7 0 7 20 17 = null sju, null sju, 20 17 = ikke sjuk, ikke sjuk, supre ungdommer!

Tallet 20 betyr «20 i stil» og tallet 17 betyr «ikke voksen» eller ganske enkelt «en ungdom». Jeg valgte å tolke det som «supre ungdommer».

Poenget er da at de som har mentale lidelser ikke er syke. De er supre ungdommer!

Ja. For det er jo Gud som det har rabla for, ikke ungdommene.

Videre er det slik at summen av datoen 07.07.17 er tallet 31, som betyr Halloween, som betyr den dagen da de døde kommer tilbake.

Og det synes jeg er ganske passende. For Gud er jo død, for Gud er ikke levende. Og med denne tolkningen min, så har Gud kommet tilbake.

Den døde kommer tilbake og forklarer litt. Og dette understrekes jo av at jeg er født på Halloween. Men glem det.

En liten ting til

Jeg har allerede nevnt tallet 66. Og da tenker jeg at jeg også bør fremheve dette:

Bombe = Bom be = B B = BB = 22 = 55

Grunnen til at tallet 22 tolkes som tallet 55 er ganske enkelt at bomba var plassert på baksida av Vikasenteret. Dermed oppfatter jeg at jeg må se på tallet 22 fra den andre siden, fra side nummer 2 om du vil, siden det er det som tallet 2 betyr, hvis du forstår?

Tallet 2… bare for å gjenta dette… sier noe om å se noe fra «den 2. siden». Og når man ser tallet 2 fra den andre siden, så får man tallet 5. Du kan for eksempel skrive tallet 5 med rette streker på et ark, og så snu det arket rundt, og se det fra den andre siden, bakfra. Da har du tallet 5.

Og poenget er da at det er en bestemt person som bor et lite steinkast… fra Vikasenteret… som nettopp er kjennetegnet av tallene 55 og 66.

Og da minner jeg om at vi allerede har snakket på steinkasting, da vi var inne på dette med å kaste stein i glasshus.

Så den kunstneren som er kjennetegnet av tallene 55 og 66 er relatert til dette kunstverket, og jeg kommer etter hvert til å forklare det i detalj. Så her kommer det mye mer om dette bombekunstverket ved Vikasenteret.

Wonder Woman

Jeg kommer i løpet av et par ukers tid… tenker jeg… å presentere en bestemt person her på Ottestad som Wonder Woman.

Og det er da den personen som er kjennetegnet av tallene 55 og 66. I tillegg er vedkommende representert av følgende to bokstaver:

NB = No B = No Bomb

Ordet N kan bety mange ting. Men på engelsk betyr det normalt ordet No. Og i denne sammenhengen her, så er det naturlig å tolke bokstaven B som Bomb.

Og når det ikke var noen bombe, likevel, den gjenstanden som ble funnet bak Vikasenteret, så snakker vi om NB.

Så her knytter bombekunsten seg opp til Wonder Woman. Og det betyr at det er svært mye mer som kan sies om bombekunsten, som er direkte relatert til Wonder Woman.

Spennende!

Dette blir jo spennende. Og bare for å reklamere litt for Wonder Woman her, så er Wonder Woman en kvinne som har bursdag på den norske premieredatoen til Wonder Woman.

Og det er mye som kan sies om koblingen mellom virkelighetens Wonder Woman og filmens, men jeg nevner nå bare en liten ting, rett og slett for moro skyld:

Wonder Woman = W W = v’er = veer = fødsel

Jeg kunne nevnt at Babyer er å regne som varslere, siden de skriker og gråter for den minste ting. Men jeg tror at jeg ikke nevner det.

Så da dropper vi det.

Men den virkelige Wonder Woman har en varsler i magen, om vil ut. Og det at jeg omtaler henne her, det kan du få lov til å tolke.

Okay?

Og den korrekte tolkningen er at varsleren vil ut, er svært ivrig på å komme ut. Og derfor snakkes det altså på dette med V’er eller «veer» i  Wonder Woman. For å fremheve at den virkelige Wonder Woman er en varsler.

Så jeg bare varsler om det, for dette er en av de tolkningene som jeg ikke nevner andre steder.

Er dette greit for deg?

Jeg må nesten spørre om dette var greit for deg. Så hva synes du?

Er det greit at det finnes en eneste person i hele verden som tror på superhelter, og som er villig til å gjøre en jobb for å avsløre superheltenes identitet?

Der har du altså meg. Og der har du dette Oljeberget-prosjektet mitt.

Oljeberget

Jeg driver nå bare og varmer opp litt, ved å gi noen eksempler på hvordan man kan tolke kunst og hvordan man kan tolke virkeligheten som om den var et kunstverk.

Så du behøver ikke å være imponert eller sjokkert ennå. For det kommer ting senere her, som er helt grensesprengende og helt usannsynlig.

Jeg skal i det følgende innlegget, altså Oljeberget 7, forklare litt om verdien av galskap i et demokrati.

Men før du leser det innlegget, så tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å takke deg for at du leste hele dette innlegget, og har en så strålende og flott aksept for galskap!

Du er litt kul, du da! 🙂

Oljeberget 5: Virkelighetens V for Vendetta

Alle tenker at det må gjøres noe hvis man skal klare å revolusjonere eller forbedre verden. Men hva hvis det ikke er sant?

Hva hvis det som må gjøres allerede blir gjort, og at det eneste som kreves er at noen kommer og forklarer hva som skjer? Dette er tanken bak mine avhandlinger om Oljeberget.

Start fra begynnelsen – Oljeberget 1: Praktisk demokratikompetanse

Alle heltene er på plass

Jeg påstår at alle heltene allerede er her. Og de gjør allerede jobben sin med å revolusjonere verden, avskaffe krig og sult og alle andre problemer.

Man trenger bare en helt til, og det er meg. En helt som kan å tolke hva superheltene faktisk holder på med. Altså en slags guide i superheltenes verden.

Den reneste galskap

Dette prosjektet, kall det gjerne Oljeberget-prosjektet, er så abstrakt og kreativt, at det fremstår som galskap.

Ikke bare er det galskap, men det er veldig barnslig! For når jeg tolker superheltene, så fortaper jeg meg i leken og fantasifullheten, slik som et barn gjør.

Du kan sammenligne meg med en liten Baby, som kommer og forklarer hva som faktisk skjer – en Baby som bryter med alt som de voksne har helliggjort og som fortaper seg i de tingene som de voksne har lagt for hat.

Å respektere Babyer

Dette prosjektet handler om en lang rekke ting som jeg ikke kan forklare, fordi det krever altfor mange ord å gjøre det. Men en av de tingene som jeg gjør, er å respektere Babyer ved å spille på Babyer sin visdom og Babyer sine verdier og egenskaper.

Å respektere ungdommer

I tillegg er jeg opprørsk og kritisk, når jeg tolker superheltene. Dermed respekterer jeg også ungdommer. Og jeg stiller meg i stor grad opp på linje med de ungdommene som har mentale lidelser også.

Derfor blir jeg hatet

Jeg er en kunstner som spiller på Babyens og ungdommens visdom, noe som betyr at jeg bryter med alt det som de voksne har bestemt.

De voksne mener at man må vokte seg vel for å gjøre noe som helst, og at man derfor ikke kan omtale personer som superhelter heller, uten deres samtykke.

Men en Baby gjør det! Og en opprørsk ungdom gjør det!

Som kunstner og kunsttolker er jeg alt annet enn voksen. Men hele verden er proppfull av mennesker som krever at alle må være voksne.

Og en konsekvens av det er at man i dette samfunnet har en egen konsentrasjonsleir for ungdommer som nekter å vokse opp. Psykiatrien altså.

De voksne sitt hat har ingen begrensninger, og de voksne har lagt selve livet for hat i så stor grad at det å drepe Planeten føles helt naturlig.

Å underkaste seg og drepe livet er selve livsmottoet for de voksne. Og sannheten om dette har de selvsagt… også drept og undertrykt.

De voksne har drept sannheten.

Jeg forteller sannheten

Jeg kommer her og forteller sannheten. Og det oppleves som en trussel for de voksne. For de voksne har lagt sannheten for hat.

Sannheten er altså at de voksne er direkte onde.

Men de voksne aksepterer ikke dette. For de voksne har lagt sannheten for hat!

Velkommen til helvete

Til deg som er voksen kan jeg bare si følgende: Velkommen til helvete!

Velkommen til et sant helvete, hvor ingenting av det du tar for gitt blir respektert!

Jeg forbeholder meg retten til å skape kunst. Jeg forbeholder meg retten til å ha fullt eierskap over min egen kunst.

Dette betyr at du ikke har fullt eierskap over ditt eget navn.

Jeg eier navnet ditt. For jeg er en kunstner, og jeg gjør som jeg vil!

Jeg kan altså omtale deg, hvis jeg ønsker det. Men du er så voksen og så hatefull overfor kunstnere at du reagerer på at jeg omtaler folk.

Jeg vet! Du hater ikke bare Babyer og ungdommer, men også kunstnere.

Jeg vet! Det er ikke lov til å fortelle sannheten om deg! Jeg vet!

Og da reagerer du selvsagt på at jeg omtaler folk, altså superhelter. Men nå får vi se da, om superhelter har noe imot å bli omtalt!

Det blir jo litt spennende å se, om de superheltene jeg har valgt ut, tolererer å bli omtalt, slik som folk flest ikke gjør!

Men når vi først er inne på å snakke på folk flest, så kan vi jo ta en liten titt på dette med galskap.

Hva er galskap?

La oss nå snakke på galskap, for det er hva du begynner å snakke på så fort en kunstner gjør jobben sin.

 • Galskap er å ha sinnssyke og maktsyke ledere som har lagt menneskerettighetene og barn og ungdommer for hat, til å styre i et moderne demokrati!
 • Galskap er å ha massemordere og løgnere til å styre i et moderne demokrati!
 • Galskap er å ha massemordere til å vedta lovene i et demokrati, slik at de helliggjør seg selv og sitt eget massemord!
 • Galskap er når du sitter her og ikke forstår hvorfor landets ledere er massemordere og hører hjemme i fengsel!
 • Galskap er når du er stolt av å være så dum som du er!
 • Galskap er når du på den ene siden tror at du er voksen, men på den andre siden er en innbitt motstander av kritikk!

Du har… blitt så voksen… at du har lagt kritikk for hat… og da er du faen meg ikke mye voksen!

Å legge galskap for hat er galskap

 • Resultatet av at man legger galskap for hat er en konsentrasjonsleir for ungdommer i form av psykiatrien.
 • Resultatet av at man legger galskap for hat er en verdenskrig mot ungdommer i form av psykiatrien.
 • Resultatet av at man legger galskap for hat er at folk blir ute av stand til å tenke selv, noe som i praksis betyr at du som leser dette akkurat nå… ja du ja… ikke forstår hva jeg sier en gang!

Du klarer ikke å gjenkjenne en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig om det så går hvite busser dit, slik som det gjør her på Hamar!

Å legge galskap for hat er verdens største forbrytelse.

Og du vet ikke hva jeg snakker på en gang, for du har klart det kunststykket å legge galskap for hat!!!!!

V for Vendetta

Jeg har nå bare råkjørt litt oppe i rumpa di som en leken Baby. For meg var ikke dette noen big deal – dette var bare morsomt!

Kjempemorsomt!

Og du er ei jævla møkkafitte, forresten!

Og for meg er det kjempemorsomt å si det, for jeg har gått i barnehagen og lært mine første banneord, jævla møkkafitte!

Men bare for å komme til saken. Så tenker jeg litt på V for Vendetta, i forhold til Oljeberget-prosjektet.

Du kan sammenligne superheltene med dominobrikker, som skaper et mønster som folk ikke helt klarer å se. Noen må komme og velte brikkene over på siden, slik at mønsteret blir tydelig.

Og det er den jobben jeg skal gjøre her.

Og poenget er da at superheltene er her. Dominobrikkene er allerede på plass. Det eneste jeg behøver å gjøre er å hjelpe deg med å se dem fra en annen vinkel, slik mønsteret kommer til syne.

Og det ironiske er at superheltene da faller, bokstavelig talt faller, i samfunnets og i de voksne sine øyne. For det er strengt forbudt å være annerledes i dette landet. For dette landet har nemlig en egen konsentrasjonsleir for de som er annerledes.

Og i dette landet har vi janteloven også. Her er det ikke lov til å være bedre enn andre.

I tillegg blir du jo assosiert med galskap, når jeg tolker deg som superhelt.

Dermed ligger du meget tynt an. For samfunnet truer med å hate deg sønder og sammen, fordi du er annerledes, fordi du assosieres med galskap og fordi du er bedre enn andre!

En verdifull opplevelse

I den grad du blir lagt for hat fordi jeg tolker deg som superhelt, så tenker jeg at du får en verdifull opplevelse. Du får da erfare sannheten om dette samfunnet, som er at dette samfunnet hater superhelter.

For dette samfunnet hater:

 • De som er annerledes
 • De som er bedre enn andre og de som tror at de er bedre enn andre
 • De som er ungdommelige, opprørske og arrogante
 • Altså de som er superhelter!

Jeg kunne ha organisert denne teksten bedre, og ordlagt meg annerledes, eller rett og slett droppet å skrive dette.

Men. Jeg valgte å respektere Babyer, og å dokumentere de voksne sitt intense og nådeløse og endeløse hat for Babyer… ved å nettopp bare skrive i vei slik en Baby ville ha gjort.

Dette ble bra!

Dette blogginnlegget ble flott! 🙂

Jeg er kjempefornøyd, slik som en Baby også er fornøyd med det den gjør!

Jeg er altså en kunstner som leker meg som en Baby, fordi det er jobben min som kunstner å gjøre det.

Sannhetssøken krever lekenhet. Dermed kreves det i et moderne demokrati at lekenhet verdsettes, i stedet for at det hates.

Derfor er det så viktig å ha kunstnere som fremmer lekenhet og fantasifullhet som verdier. Ja, slik at det demokratiet man lever i, faktisk blir et demokrati.

Min intelligens

Jeg tenkte at jeg skulle avslutte ved å være litt arrogant, for det er jo ikke lov.

Men nettopp fordi det ikke er lov, så synes jeg som en Baby er det er kjempemorsomt å være arrogant!

🙂

Så jeg ønsker å fremheve at jeg kommer fra fremtiden. Jeg hører hjemme flere millioner år inn i fremtiden.

Jeg kommer fra en tid hvor folk forstår seg på ting som ingen gjør i dag. Derfor. Derfor oppfører jeg meg helt annerledes enn dere voksne krever og forventer!

Og min IQ-score er på 1 million. Mens den gjennomsnittlige voksendemoniserte horefitta fra helvete har en negativ IQ-score.

Og den så du ikke komme! Men i fremtiden vil man faktisk operere med negativ intelligens også!

Du som er voksen er stolt av at du har en IQ på 100 eller 120. Men faktum er at du sannsynligvis har en negativ IQ. Dermed blir det helt feil å oppgi intelligensen din som positiv.

Det er kjempestor forskjell på meg og deg. For min IQ er på 1.000.000.

Din er under null! 🙂

De voksne sitt hat som en virkelighetsflukt

Og det eneste du kan gjøre for å redde ansikt, som det voksne og sinnssyke rasshølet som du er… hvis dette i det hele tatt blir en setning… ja ikke vet jeg… for jeg er såpass intelligent at jeg forstår verdien av å ikke være perfekt i de voksne sine øyne til enhver tid… og da kan det være samme faen hva jeg egentlig skulle si også!

Men du prøver altså å redde ansikt, ved å skylde på meg! 🙂

Og i fremtiden sitter det milliarder av mennesker og ler av deg! Ja, for så dum som du er var faktisk folk på begynnelsen av 2000-tallet!

Møkkafitte!

Du er ei jævla møkkafitte!

Og du har klart det KUNSTSTYKKET å legge kritikk for hat i et moderne demokrati! Du skulle faen meg fått en medalje!

Men det vi kan trøste oss med er at i stedet for en medalje, så får du milliarder av mennesker som sitter i fremtiden og ler av deg! Altså av deg som er ei gjennomsnittlig horefitte fra helvete her i dag, altså en helt vanlig voksen person som tror at det å være ei retardert nikkedukke og knehøne er å være voksen!

Og nå vet du ikke hva jeg snakker på en gang, for du har nemlig lært deg at det er smart, når noen forteller sannheten om deg! 🙂

Velkommen til Oljeberget!

Vær så god! Her kan du lese så mye du vil! Her kommer det mange innlegg, som kunne vært en hel bokserie!

Bare les i vei!

Men husk at ingen tvinger deg til å lese det jeg skriver her. Så ikke kom og skyld på meg for at du får problemer som den voksendemoniserte horefitta du er!

Ingen tvinger deg til å lese denne dritten som jeg serverer her!

Møkkafitte!

Og du velger selv hvordan du tolker det jeg skriver. Ikke hold meg ansvarlig for dine tolkninger av min kunst, jævla møkkafitte!

Og sist men ikke minst, så må jeg bare få med dette:

KYSS MEG LANGT FAEN OPP I RÆVA, DIN KRISTNE JÆVEL!

Du skjønner det, at den setningen er det ikke lov til å si, ikke for en kunstner en gang! Så derfor måtte jeg bare si den setningen der!

Og du kan bare vende deg til det først som siste, at jeg i all hovedsak er en Baby!

MØKKAFITTE!

Jeg beklager at det er svært lite banning i resten av tekstene her. Men du må da snu det opp ned, slik at du forstår at jeg egentlig prøver å fremme banning som verdi, altså kritikk.

Lite banning betyr mye banning, som betyr kritikk.

Så jeg snakker på kritikk, prøver å fremme kritikk som verdi, ved å ikke banne.

Slik tolker man altså kunst. Dette er kunst. Alt jeg skriver er å sammenligne med malerier. Jeg maler med ord.

Og du må være svært dyktig hvis du skal klare å tolke det jeg skriver.

Og jeg vet… det er du ikke! Jeg vet!

Og nå hadde jeg egentlig tenkt å stoppe med å skrive. Men alle de voksne krevde at jeg skulle være helt saklig og måtte stoppe etter et visst antall ord.

Så derfor fortsatte jeg litt til, jeg da!

Og dette er det problemet som du sliter med nå. At det finnes en eneste kunstner i denne verden, som ikke lar seg diktere på noen måte av de voksne!

Let the games begin

Jeg vet. Dette synes du ble dårlig. Og du får som fortjent, altså.

For du har fortjent bare dritten. For du er et voksent rasshøl som har lagt Babyer, barn, ungdommer og selve livet for hat, som den voksendemoniserte møkkafitta du er!

Men uansett hvor dårlig dette blir, så synes jeg selv at dette ble kjempeflott! Jeg elsker dette blogginnlegget – det ble jo kjempeflott!

Og du kan kjøre det inn og ut av horefitta di til det går for deg!

Det er jo det som er så flott med den dritten jeg skriver. Men samma faen det.

Let the games begin!

Oljeberget 4: En verden uten superhelter

Jeg orker ikke mer. Å leve i en verden uten superhelter. Ikke faen!

Ikke som på film

Her er det ingen superhelter, ingen holdepunkter. Alt er bare ei suppe. Informasjon, meninger og ideer flyter og skvulper rundt som i et kloakksystem.

Ledere og partier kan regjere som konger selv om de er totalt inkompetente, og det skyldes at det ikke er noen autoriteter her som er uavhengige.

De aller fleste autoriteter er lojale mot de som har makta. Og da blir det umulig å skape en endring i verden.

Vi trenger nå et helt team av superhelter som kan tre inn på arenaen og rydde opp. Alt annet er rett og slett dønn kjedelig!

Man tager hva man haver

Min løsning på dette problemet er at jeg skal tolke visse personer som om de var superhelter i form av kunstnere. Og da tar jeg rett og slett personer i mitt nærmiljø og andre som jeg kjenner til. Man tager hva man haver.

Dette betyr at du risikerer å våkne opp en dag som superhelt, fordi jeg har klart å bevise at du er det. Og da får vi bare håpe at verdens skjebne er i trygge hender. Altså at du er klar for å være den superhelten som verden trenger nå!

Min rolle som klovn

Jeg er både en kunstner og en kunsttolker, og i begge rollene så er jeg en klovn. Det betyr i all hovedsak at det jeg holder på med rett og slett er latterlig!

Jeg går langt ut over de grensene som samfunnet har satt for bruk av fantasifullhet, lekenhet, kreativitet, humor og galskap. Og med fare for å foregripe begivenhetenes gang, så handler dette delvis fra min side om å avskaffe psykiatrien ved å normalisere de tingene som man plasserer der.

Så dette blir helt sinnssykt!

Ekstremt arrogant

Som kunstner og kunsttolker så lytter ikke jeg til andre mennesker. Jeg er ekstremt arrogant, når jeg går på jobb som kunstner og som kunsttolker!

Dette betyr at når jeg først begir meg ned på dette sporet, så er det ingenting noen i denne verden kan gjøre for å stoppe meg. Hvis jeg bestemmer meg for å tolke deg som en superhelt, så betyr det at det er hva jeg kommer til å gjøre, og det er ingenting som du er i stand til å gjøre for å stoppe meg.

Jeg er rett og slett ustoppelig!

Det hender seg fra tid til annen når jeg for eksempel tolker kunst, at folk har forslag til endringer. Altså, det kan være endringer som at «Kan du ikke heller bruke det ordet i stedet for det ordet når du omtaler meg, fordi at jeg ønsker ikke å bli knyttet til den type ordbruk» og så videre.

Og da kan jeg bare gjøre det veldig klart, at jeg er ekstremt arrogant. Og det interesserer meg ikke hva noen som helst mener om noe som helst, når jeg går på jobb som kunstner og som kunsttolker.

Du må gjerne mene hva du vil, men hva du mener er helt irrelevant for meg.

For å si det sånn, så ser jeg på dine reaksjoner på mine tolkninger som en del av kunsten din. Og jeg kommer da til å tolke de reaksjonene som du eventuelt har på at jeg presenterer deg som en superhelt.

Så bare husk dette. At jeg er en kunstner og en kunsttolker. Og jeg er ikke en vanlig person, når jeg trer inn i den rollen.

Mer reflektert enn du aner

La meg presisere at jeg er mer reflekter enn noen aner. Det betyr at jeg har mange grunner til å gjøre ting. Og når jeg nå skal tolke enkeltpersoner som superhelter, så har jeg noen baktanker.

Kort fortalt så er jeg opptatt av at det skal være lov til å omtale enkeltpersoner i et demokrati. Det har nemlig gått så langt i dette landet, at det ikke er lov til å kritisere enkeltpersoner fordi de da mener at de blir hetset.

Og min løsning er da ikke først og fremst å kritisere enkeltpersoner, men rett og slett å legalisere det å omtale enkeltpersoner.

Så dette handler om å styrke demokratiet og hovedverdien i demokratiet som er sannhetssøken.

I et demokrati er det viktig at man kan kritisere ledere, og ledere er enkeltpersoner, noe som betyr at det er ekstremt viktig at det i det hele tatt er lov til å omtale enkeltpersoner. Og det har altså gått så langt i dag at det ikke er lov til å omtale enkeltpersoner.

For de det gjelder vil da komme med tilbakemeldinger om at jeg ønsker å bli omtalt sånn og sånn og sånn og ikke sånn og sånn og sånn.

Og den typen ting avslører bare at man har null respekt for samfunnskritikere og null respekt for kunstnere og kunsttolkere.

Episk

Når jeg nå skal presentere superhelter, så blir dette såpass stort at det omfatter også Gud.

Tanken er at vi er på det Oljeberget som har blitt omtalt i Bibelen i Sakarja 14, altså her hvor idrettslaget OIL holder til, i et land som forresten har blitt omtalt nettopp som «Oljeberget».

Her på Oljeberget kryr det av Messiaser, altså superhelter som er sendt av Gud.

Og da er det nå en gang slik at når du er Messias, så er det ikke slik at du får beskjed på forhånd fra Gud om at du er det. Det er snarere slik at du selv har bestemt deg for å være det, og at Gud dermed anser det som unødvendig å minne deg om at du er Messias.

Så de personene som jeg kommer til å stemple som Messias, de tror selv at de er en superhelt. Og da ser også jeg det som unødvendig å informere dem på forhånd om at de er nettopp det, om at de blir omtalt som det de selv har bestemt seg for å være.

Dette har dere altså bestemt selv, dere som blir beskrevet som superhelter og som Messias i de følgende blogginnleggene.

Dætti blir moro!

Nå kan du bare lene deg godt tilbake og nyte min kreative akrobatikk.

Let the games begin!

Oljeberget 3: Oppe til diskusjon

Hvilken funksjon har kunstnere i dagens demokrati? Ingen. Det er jo derfor at kunstnere ikke får lønn på linje med andre profesjoner.

Horefitte for samfunnet

Eller vent litt. Kunstnerens jobb er jo nettopp å være ei horefitte av makta. Ei horefitte av samfunnet om du vil.

Dagens kunstnerstipender er ei slavekontrakt. Ei slavekontrakt som minner kunstnere om at de kun er slaver. Undersåtter som ikke er verdt en jævla dritt!

Merk deg dette!

I det øyeblikket en kunstner begynner å gjøre jobben sin i dette demokratiet, så er alle sammen raske til å erklære at kunstneren ikke er en kunstner.

Slik sett er jobben til kunstnere å ikke gjøre jobben sin som kunstner. Og når kunstnere gjør den jobben, så blir de belønnet med ingenting, i form av kunstnerstipender.

Så slik leker dette samfunnet med kunstnere – lurer dem rett og slett!

Lurer… kunstnere… inn i slaveri og underkastelse.

Ikke meg!

Jeg er ikke med på dette tullet som dere holder på med her. Jeg er en kunstner, og jeg akter å gjøre jobben min som kunstner.

Og jobben min er blant annet å sørge for at det er lov til å gjøre jobben sin som kunstner.

En strak høyre

Den som prøver seg på å messe med meg, den går på en strak høyre. For det er nemlig en kunstner sin jobb å etablere seg som den høyeste autoriteten i samfunnet.

Merk at kunst skal være en lek rundt sannheten. Likeså skal et demokrati være. Dette betyr at kunstneren må være den høyeste autoriteten i samfunnet.

Det jeg snakker på er at sannhetssøken skal være hovedverdien i et demokrati.

Jobben til en kunstner

Jobben til en kunstner er først og fremst å sørge for at sannhetssøken er hovedverdien i demokratiet. Dermed er det jobben til en kunstner å sørge for at alt er oppe til diskusjon.

Og derfor er det jobben til en kunstner å bryte med samfunnets lover, regler og normer.

Kunstnerens jobb er altså å bryte loven.

Noen må nemlig bryte loven, for ellers så er ikke ting oppe til diskusjon. Og det er jo nettopp kunstnere som skal sørge for at ting er oppe til diskusjon.

Så jeg sier bare at kunstnere må bryte loven, enten det er snakk om skrevne eller uskrevne lover.

Det er altså helt og holdent opp til kunstneren selv å bestemme hva man gjør til sitt kunstprosjekt.

Advokater er ingen hindring

Jeg driver nå og forklarer hvor jeg kommer fra, slik at folk er advart.

I denne sammenhengen må jeg påpeke at advokater ikke er noen hindring for meg. Jeg står klar til å hamre sannheten opp i ræva på enhver advokat som i det hele tatt kommuniserer med meg.

Jeg er en kunstner. Dette betyr at jeg er loven, samt at det er jobben min å etablere meg som den høyeste autoriteten.

Dette som jeg snakker på er et aldri så lite prestisjespørsmål. Det er nemlig slik i dette demokratiet at advokater har fått lov til å etablere seg som en høyere autoritet enn kunstnere.

Og når jeg sier kunstnere, så mener jeg kunstnere, og jeg kan ikke ta ansvar for at du som leser dette akkurat nå, ja du ja, ikke vet hva en kunstner er for noe.

Advokater er løgnere. Advokater er løgnere som får betalt for å lyve. Så enkelt er det.

Og i et demokrati, så er ikke løgnen noen autoritet. Og jeg akter å hamre denne sannheten opp i ræva på enhver advokat som prøver seg på å messe med meg.

Beklager dette, men løgnere er ingen autoritet i et demokrati.

Sannhetssøken er litt viktig

Jeg forklarer nå bare hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra en tradisjon som kalles for sannheten og sannhetssøken og den typen ting.

Og dette er noe som folk kommer til å angre på her.

Jeg bare varsler om dette, hvis det er greit?

En melding til advokater

Jeg kommer til å hamre sannheten opp i ræva di så blodet spruter ut av munnen din.

Spørsmål?

Var det da noen spørsmål, før jeg begynner med det som jeg gjør, som utgjør kunst og som handler om å sørge for at dette er et fungerende demokrati?

Questions?

Ikke det?

Da minner jeg bare om at jeg sa noe om å hamre sannheten opp i ræva på advokater, jeg som i 2005 advarte om følgende:

JAG INTE NÅNTING

Og det er et kunstverk som man glemte å tolke i Sverige:

DAN PARK NÅNTING

De har jaget Dan Park i Sverige. Jeg sa ifra på forhånd om at de ikke skulle gjøre det. Nå har jeg sagt ifra igjen.

Merk nå dette

Jeg har en bestemt sak i tankene her, jeg som er synsk som kunstner. Dette betyr at jeg på et visst tidspunkt kommer til å engasjere meg i en bestemt sak som vil oppstå i fremtiden, som ikke vil angå meg, men en annen kunstner.

Og jeg kommer da til å gjøre et helvetes til poeng av at jeg sa ifra, så tydelig som mulig, om at det å korsfeste kunstnere i et demokrati ikke er akseptabelt.

Så der går grensa for meg. Bare så det er sagt.

Og jeg minner om at jeg er synsk som kunstner, og at jeg advarte svenskene allerede i 2005 om å ikke jage Dan Park.

Jeg skrev nemlig dikt på norsk og engelsk, men så hadde jeg med ovennevnte strofe på svensk.

Så jeg er synsk som kunstner, jeg da. Og jeg har nettopp advart på en svært tydelig måte, overfor advokater som ønsker å korsfeste kunstnere.

Jeg backer aldri ned

En ting som du skal vite om meg, det er at jeg kun har tulla så langt. Jeg har nemlig latet som om jeg backer ned.

Det er altså en spøk.

Det man vil se her, det er at jeg vil gjøre hva som helst for å bekjempe advokater som messer med kunstnere. Om jeg så må ta over makta i landet som diktator for å få fittekjørt advokatene til helvete, så gjør jeg det.

Koste hva det koste vil, den konflikten som vil oppstå i dette landet mellom advokater og en kunstner, den skal jeg blande meg inn i og vinne.

Du kan godt si at det er derfor jeg har kommet. For å fittekjøre enkelte advokater tilbake opp i ræva si, hvorfra de kom.

En konkurranse om hvem som er sintest

Det er klart at når man saksøker en kunstner, så starter man en konkurranse mot alle kunstnere i hele verden, som handler om hvem som er sintest.

Jeg presiserer nå, allerede før ting utarter seg, at jeg kommer til å melde meg på i den konkurransen.

HILSEN GUD.

Oljeberget 2: Handlingsbasert kunst

Så langt i historien har ingen klart å forstå min kunst. Siden det har gått såpass mange år uten at noen har hatt den nødvendige intelligensen til å forstå kunsten min, så tenker jeg nå at jeg må gi dere alle sammen noen hint.

Du har blitt hjerneskada på Facebook

Folk flest har sjanglet inn på Facebook, og har blitt sykelig opptatt av meninger og ikke minst sykelig opptatt av korrekthet.

Du klarer ikke å forstå kunsten min fordi du har blitt hjerneskadet på Facebook!

Kunsten min er nemlig handlingsbasert. Når jeg påstår noe, så er det ikke først og fremst en påstand. Det er en handling.

og når du reagerer på min kunst, så er det ikke din handling. Det er min handling.

For jeg har nemlig tilrettelagt for din reaksjon. Jeg har lurt deg inn i ei felle.

Min utfordring

Jeg utfordrer deg til å lese alle de innleggene som kommer i Oljeberget-serien.

Og det er da en handling. Det er ikke en utfordring. Det er en handling, vel å merke en handling som du reagerer på.

Du reagerer negativt på å bli utfordret av meg. Jeg vet. Og reaksjonen din er min handling.

Det er meg som maler et Nazi-symbol i ansiktet på deg.

Er du kristen?

Folk flest er i dag like religiøse og rett-troende som de var i Middelalderen. Her må alle være enige, alle være like og alle være dønn «kristne».

Ja, du er kristen. Og religionen din har presset kunstnere opp i et hjørne hvor de står og nekter å tolke sin egen kunst.

Religionen din, som vi godt kan si at stammer fra Facebook, den har gjort kunsttolkning til et tabu.

For ingen har lov til å mene noe!

Paradokset er at selv om alle er sykelig opptatt av meninger, så har ingen lov til å mene noe!

Hva er en mening?

Jeg velger å se på en mening som noe man står inne for selv. Men i dag så er jo folk opptatt av å fremstå på en bestemt måte i flertallets øyne og i samfunnets øyne, mer enn av å mene noe selv.

Så det vi ser er at folk kvier seg for å mene noe, i en tidsalder hvor alle skal mene noe.

Og dette gir seg som jeg nettopp har påpekt utslag i at ikke kunstnere tør å mene noe, heller.

Jeg vet

At jeg mener ting, det reagerer folk på. Og de mener at jeg ikke er en kunstner, fordi jeg blant annet kommer med en rekke påstander og meninger og holdninger og den typen ting og slikt.

Men det jeg gjør da er å dokumentere det faktum at det ikke er lov til å mene noe i dette samfunnet.

For ikke en gang kunstnere har lov til å mene noe!

Opp i rumpa di

Folk flest er ei horefitte av samfunnet og flertallet, kall det gjerne ei nikkedukke og knehøne.

Og jeg er en kunstner som kjører kuken min rett opp i rumpa på slike møkkafitter som deg!

Møkkafitte!

I dette demokratiet… er det ikke lov til å kritisere, for det er ikke lov til å banne!

Faen! Fitte! Faen! Møkkafitte!

Kritikk er ikke lov. Å ha meninger er ikke lov. I dette supersiviliserte samfunnet som er så sivilisert at det ikke er lov til å tenke selv en gang!

Wow! 🙂

La det være klinkende klart

La det være klinkende klart, bare for å gjenta overskrifta her, at du er en del av kunsten min.

Rumpa di er en del av kunsten min, og kunsten min er en pornofilm.

I kunsten min så fittekjører jeg ræva di så møkka spruter! Og det er nettopp det at du ikke orker å beskjeftige deg med kunsten min, som gjør at jeg trenger så dypt inn i rumpehullet ditt!!!!!

Så du slipper altså ikke unna.

Man gjemmer seg i flertallet

Man er i dette landet helt overbevist om at man aldri vil bli plukket fra hverandre hvis man gjemmer seg i flertallet eller hvis man fremstår som en autoritet.

Men den tiden er faktisk forbi.

Jeg kommer til å finne veien opp i rumpa på en rekke enkeltpersoner her, jeg da!

Så det skal jeg også gjøre.

Superhelter

En annen ting som kunstnere ikke har lov til å gjøre i dette demokratiet, det er å presentere andre som superhelter.

Jeg kommer til å begå også den forbrytelsen.

I denne Oljeberget-serien kommer jeg til å presentere en rekke superhelter, selvsagt uten deres samtykke.

Og det jeg gjør da er ikke først og fremst hva jeg selv gjør, men det er folk sine reaksjoner som utgjør min kunst.

Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan folk kommer til å reagere, når de blir omtalt som superhelter.

Ja takk, begge deler!

Jeg kommer til å kritisere enkeltpersoner sønder og sammen. I tillegg vil jeg presentere visse personer som superhelter.

Begge deler er påkrevd i et demokrati.

Men husk at dette er handlingsbasert kunst. Dette betyr at jeg gjør så mye mer enn hva du tror.

For eksempel tester jeg om dette samfunnet hater opprørske ungdommer. Eller… du kan si at jeg dokumenterer at dette samfunnet hater opprørske ungdommer, altså ved at jeg oppfører meg som en opprørsk ungdom selv.

Så det er så mye mer som foregår i forbindelse med Oljeberget-serien enn hva folk tror.

Ikke drit deg ut!

Ikke begå den feil å skumlese ting jeg skriver. Vær så snill, ikke drit deg ut!

Kunsten min er nemlig skrevet slik at hvis du skumleser den eller rett og slett leser teksten for fort, så fremstår det som den reneste galskap.

Jo saktere du leser, desto mer fornuftig fremstår teksten.

Dette gir seg utslag i at de som ikke respekterer kunst, kunstnere og samfunnskritikere oppfatter kunsten som galskap.

Så jeg lager ei felle her. Og jeg er så dyktig at jeg fint kan informere om det også videre, uten at folk klarer å forstå hva jeg sier en gang.

Noen av superheltene

Jeg ramser her opp noen av de superheltene som mot sin vilje vil bli presentert som superhelter her i kommende uker:

 • Ann Helen Nilsen
 • Lars Marius Bjørnseth
 • Arild Plassen
 • Vegard Ølstad
 • Espen Nyland
 • Glenn Gaasland
 • Kjetil Haaland
 • Ida Gjermundshaug Pedersen
 • Eli Gjermundshaug Pedersen
 • Erik Kleven

Samma faen det! Jeg orker ikke å nevne alle.

Og som den klovnen jeg er, så presenterer jeg dere alle sammen som superhelter, uten å be om tillatelse og uten å gi beskjed.

Jeg fikk bare en tanke, og så gjorde jeg det, hvis du skjønner?

Som kunstner er jeg nemlig en klovn. Jeg er det også.

Jeg er en rekke ulike ting som folk har lagt for hat, jeg da.

Dette samfunnet påstår… bla-bla-bla… hvem gidder vel å lese samfunnskritikk uansett… men samma faen det… bla-bla-bla… men dette samfunnet… bla-bla-bla… påstår jo i hvert fall… bla-bla-bla… at det er helt fritt for hat.

Men meg klarer dere alle sammen å hate, fordi jeg er en kunstner, fordi jeg er en klovn, fordi jeg er en fantasifull Baby og en opprørsk ungdom og så videre.

Hvorfor lager jeg denne kunsten?

Dette er kunst, i tilfelle du er uenig i det. Jeg bruker tekst til å male Nazi-symboler i ansiktet på folk flest og på samfunnets ledere og autoriteter.

Men hvorfor lager jeg denne kunsten? Jo, av den enkle grunn at mange mener at jeg ikke burde gjøre det.

Jeg har for eksempel en rekke personer i min nære familie, som mener at man ikke bør kritisere eller være en kunstner, være kreativ og slikt.

Poenget er da at det er en rekke personer i dette samfunnet, folk flest inkludert, som mener at jeg ikke skal lage kunst. Ja, for dette samfunnet betaler jo ikke lønn til kunstnere, heller!

Så hele samfunnet… jeg sier bare… bla-bla-bla… hvem orker å lese samfunnskritikk uansett ikke sant? Men hele samfunnet står i kø for å hate meg.

Derfor. Derfor lager jeg denne kunsten. Altså til ære for alle dere som er så proppfulle av hat at dere ikke vet hvor dere skal gjøre av dere!

Dette samfunnet har lagt hovedverdien i et demokrati for hat! Dette samfunnet har lagt det å leke seg frem til sannheten for hat!

Poenget er da at jeg skaper dette kunstprosjektet av den enkle grunn at det ikke er lov.

Så du kan sitere meg på følgende:

Det var faktisk ikke lov til å gjøre det. Derfor gjorde jeg det.

Fortsettelsen blir som forventet

Og du som lurer på hvordan dette kommer til å utarte seg. Så kan jeg informere om, samma faen det. Men jeg kan informere deg der du sitter oppe i rumpehullet ditt og sorterer din egen avføring som en erstatning for tenkning, som den møkkafitta du er, om at jeg kommer til å fortsette med å gjøre det som er forbudt.

Det jeg forklarer deg er at alle forsøk på å stilne eller kritisere meg, vil bli møtt med mer av det som du mener at ikke er lov.

Merk altså dette. Jeg har staket ut en kurs som handler om å gjøre ting av den enkle grunn at det er forbudt!!!!!

Og det jeg gjør nå, det er en handling. Og du forstår ikke hva jeg nettopp gjorde.

Og da kan du sitte der og lure på hva jeg nettopp gjorde. Du tror at jeg kom med en trussel. Jeg vet.

Men det var faktisk bare en advarsel.

Er du retardert?

Jeg har et inntrykk av at folk er retarderte… falleri og fallera… beklager at jeg glemte at det ikke er lov til å kritisere i dette såkalte demokratiet… falleri og fallera!

Neida. Du er sikkert ikke retardert, akkurat. Du tror bare at det ikke er lov til å kritisere i et demokrati.

Wow! Du tror faktisk det! Wow! Du er retardert jo!

Så mye fitte!

Jeg kommer til å få så mye fitte her at jeg kommer til å gå lei! Fy faen!

Jeg frykter at alle kommer til å legge seg på ryggen og skræve! Uten at de helt forstår hva de gjør selv.

Men nå er du altså advart. Vel å merke ikke truet, men advart.

For jeg gjør som jeg selv vil her. For jeg er nemlig en kunstner i et moderne demokrati.

Brenn i helvete!

Må bare ha med en slik overskrift også, slik at alle som har lagt kritikk for hat legger meg for hat. Slik at alle som har lagt hat for hat legger meg for hat og blir en eneste stor selvmotsigelse.

Avslutning

Neida. Dette prosjektet ligner ikke på akkurat dette innlegget. Men jeg ønsket å respektere taktløse, sinte og opprørske ungdommer, ved å skrive dette innlegget og bare legge det ut, uten å ha redigert det en gang!

Beklager hvis det var noen skrivefeil oppe i fittehølet ditt her… sorry… i dette innlegget.

Jeg har nemlig som jobb å respektere ungdommelige og flotte ungdommer, siden jeg er kunstner. Derfor må jeg faktisk legge ut et innlegg som dette. Og jeg kan dessverre ikke redigere det eller rette skrivefeil her.

Sorry!

Det er bare å beklage, men det er kunstnere sin jobb å skape en viss respekt for Babyer, barn og ungdommer.

Jeg vet. Jeg begikk den feil å banne… eller å respektere ungdommer. Samma faen det!

Møkkafitte!

Oops. Jeg begikk visst en liten feil her, som kunstner.

Faen, fitte, faen, fitte! Møkkafitte!

Uansett. Dette er jo svært beklagelig, at jeg fremmer respekt for ungdommer og sannhetssøken og kritikk og hele pakka… alt det som skal være hellig i et demokrati!

Wow! Hvis jeg bare kunne klare å slutte å skrive også! Wow! Og hvis jeg bare kunne slutte å skrive «wow» hele tiden.

For alt må jo være perfekt her! Så perfekt at det ikke er lov til å kritisere en gang!

Wow! Jeg tror jeg avslutter dette innlegget… før jeg begår… flere forbrytelser her. 🙂

Oljeberget 1: Praktisk demokratikompetanse

For å være en kompetent bidragsyter og velger i et demokrati må du ha følgende evner og egenskaper:

 • Fantasifullhet
 • Lekenhet
 • Opprørskhet
 • Åpenhet og toleranse for galskap
 • Sans for nytenkning
 • Sans for humor
 • Rettferdighetssans
 • Aksept for at man omtaler enkeltindivider
 • Interesse for sannheten
 • Kritisk sans, inkludert aksept for at den stygge sannheten gjentas igjen og igjen

Og den stygge sannheten er at folk flest mangler disse «forutsetningene» for at et demokrati skal fungere, noe jeg nå skal demonstrere eksperimentelt med deg som forsøksperson.

En test av om du er kompetent

Les dette Facebook-innlegget som forteller en historie om en mor som ble fratatt barnet i det øyeblikket barnet var født.

Hvordan oppfatter du denne saken? Hvordan vil du beskrive saken?

De aller fleste vil ha et problem med å beskrive saken på en tydelig måte.

La meg nå ta et annet eksempel, før jeg gir fasitsvaret på dette barnevernseksemplet. Se for deg en minstepensjonist som stjeler en pakke med yoghurt på butikken.

Hvordan vil du beskrive dette? Det første du tenker på er tyveri.

Men det er faktisk en slags løgn, som du forteller da. For minstepensjonisten innkrever bare noe av det som den har blitt frastjålet.

Her ser du at man oppfatter samfunnet og enkeltindividet helt forskjellig. Og det hele bærer preg av at man er ukritisk til de forbrytelsene som er samfunnsorganiserte.

Når samfunnet stjeler et barn på en måte som er svært traumatisk og helt uakseptabel, så oppfatter man det ikke som et tyveri.

Men når en minstepensjonist som kanskje sulter stjeler en yoghurt, så oppfatter man det som tyveri.

Man ser på yoghurt-tyveriet som et tyveri. Man ser ikke på Baby-tyveriet som et tyveri.

Det korrekte svaret

Det korrekte svaret i forhold til barnevernseksemplet er altså at det er snakk om et tyveri. I tillegg vil en intelligent og oppegående person legge merke til at barnevernets handling er selvmotsigende.

Man påstår at man prøver å skåne barnet, men påfører faktisk både barnet og mora skade.

Vi snakker om både tyveri og selvmotsigelse. Og folk flest vil ikke fange opp på dette, nettopp fordi de mangler de kvalitetene som jeg har listet opp helt først i dette innlegget.

Helt inkompetente

De aller fleste er så ukritiske til samfunnet at de ikke burde ha stemmerett.

Og hvis vi skal snakke litt på fantasi også, som er et av punktene i listen over, så krever det faktisk en solid dose fantasi å forestille seg at det er et tyveri når barnevernet fratar noen et barn på den måten som er beskrevet i eksemplet over.

Fantasi må man ha for å forstå hva som foregår, rett og slett.

Og jeg kunne tatt en gjennomgang av alle de ulike punktene, slik som for eksempel viktigheten av sans for humor.

Men det dropper jeg, siden mange av leserne uansett er for dumme til å forstå hva jeg snakker på, og viktigheten av det jeg snakker på.

Så jeg avslutter dette innlegget her.

Oljeberget

Det vil si helt til slutt er at jeg skal gi deg en liten håndsrekning, i form av et prosjekt som jeg har valgt å kalle for «Oljeberget».

Jeg kommer til å tolke et kollektivt kunstverk, og ved å lese tolkningene mine vil du bli mer kompetent som en demokrati-deltaker.

Du vil altså ved å lese mine tolkninger kunne styrke alle de egenskapene som du trenger for å være en kompetent deltaker i et moderne demokrati.

Og jeg skjønner det, at du synes at jeg går for langt på alle de nevnte punktene, når jeg kommer i gang her. Men det hele handler om å hjelpe deg med å bli litt mer menneskelig og litt mer kompetent som menneske.

Så dette er hva Oljeberget er. Det er et prosjekt som skal hjelpe deg opp av den mentale rullestolen som du har fått på billigsalg fra samfunnet.

Det du trenger å gjøre

Det du trenger å gjøre er å lese ett og ett av de innleggene som kommer i denne serien. Og jeg anbefaler at du leser den kronologisk, altså først dette, så nummer 2 og så nummer 3 og så videre.

Etter å ha lest et tilstrekkelig antall innlegg om Oljeberget, så vil det ha skjedd noe med deg. Du vil blant annet ha blitt så betenkt at du generelt er mer nysgjerrig og åpensinnet i forhold til nytenkning og kritikk.

Jeg forstår jo selv hva som kommer til å skje her, og det er heller ingen ulempe. Nemlig at jeg klarer å demonstrere eksperimentelt at det jeg påstår i dette innlegget er rett.

Jeg gjør så mange ulike ting på en gang at du ikke klarer å fatte hva jeg holder på med. Men det er da også noe som du kan bruke… når du leser… til å bli mer kompetent som demokratideltaker.

Prøv å være litt nysgjerrig på alle de tingene jeg gjør, når jeg presenterer dette prosjektet.

En hjemmelekse

Ta en titt på denne bloggen. Hva ser du?

Så kan du lese de kommende innleggene i denne serien, og bli overrasket over hvordan jeg presenterer den bloggen.

Dette blir spennende! For den kvinnen som har skrevet den bloggen der, hun har jo bursdag i dag, på samme dag som den norske premieren for filmen Wonder Woman.

Og jeg starter jo denne serien om Oljeberget nettopp i dag, på den 16. juni 2017.

Så den bloggen der er altså helt sentral i Oljeberget som kollektivt kunstverk.

Og hvis du lurer på hva jeg mener med «kollektivt kunstverk» eller har andre spørsmål, så må du nesten følge med på de kommende innleggene om Oljeberget.

Let the games begin! 🙂

Derfor utfordret jeg Erna Solberg på KollenTrappa

Jeg utfordret Erna Solberg for å få noe å snakke om. Altfor mye av politisk debatt foregår i løse lufta i dag.

Noen ganger kan det være nyttig å skape situasjoner og hendelser som kan analyseres i ettertid. Og det er hva jeg har gjort ved å utfordre Erna Solberg på KollenTrappa.

Du kan eventuelt lese den artikkelen der før du leser videre. Poenget er at jeg ønsker å belyse politikernes holdninger til forebygging og helse.

Ingenting er viktigere enn helse

Helse skal være hovedverdien til de som sitter på stortinget. De skal sørge for at man får et sunt samfunn, kort og godt. Et sunt samfunn med sunne mennesker.

Nå er jo dyr også en del av samfunnet, og naturen også, men vi driter i det!

Helsa til kalven, kyllingen og grisen, den teller jo ikke! Så den kan vi drite i! Dette har jo stortingsprestene selv bestemt, med politikken sin.

Undergraver helse som verdi i samfunnet

Og allerede der, før vi kommer i gang med å se på menneskers helse, så ser vi at stortingsprestene undergraver helse som verdi i samfunnet.

Du må selvsagt være snill mot hunden din og lufte den et par ganger om dagen. Men griser, de kan man behandle som dritt! De kan man torturere, rett og slett!

Og dermed blir behandlingen av griser, kuer, kyllinger, pelsdyr og så videre en krig mot helse som verdi.

En krig mot helse

Nå reagerer du sikkert på at jeg bruker ordet krig om dette. Men vi snakker om at stortingsprestene begår et massemord. Det er det massemordet jeg har begynt å beskrive her, ved å begynne å snakke på hvordan griser behandles, i forhold til hunder og katter.

Ikke alle trenger helse!

For griser trenger ikke det! Og i det øyeblikket du begynner å akseptere dette, så har du akseptert at helse ikke er så viktig likevel.

For ikke alle trenger helse.

Spis hva du vil!

Personlig bryr jeg meg ikke om hva du spiser. Men jeg er opptatt av hvilken politikk som stortinget fører, i forhold til helse.

Og da blir dette med griser svært interessant. For ikke bare tillater stortingsprestene at griser har dårlig helse. De støtter faktisk opp om det, ved å subsidiere kjøttindustrien!

Vi snakker om at de går aktivt til verks for å støtte opp om kjøttindustrien!

De er altså motstandere av helse!

Er stortingsprestene motstandere av helse?

Og nå tenker du sikkert at jeg er helt ute på bærtur. Men da bør du følge med på de neste avsnittene her, før du gjør deg opp en endelig mening!

Stortingsprestene finansierer jo kjøttindustrien. Jeg har jo nettopp minnet deg på dette. Og kjøtt er usunt. Kjøtt er å sammenligne med tobakk.

Faktisk så er det slik at mye av den negative helseeffekten av tobakk skyldes kjøtt. Vi snakker om en interaksjonseffekt eller en synergistisk effekt mellom kjøtt og tobakk.

Kjøtt er mer usunt enn du aner

La meg forklare dette veldig enkelt nå. Alle spiser kjøtt. Så når man forsker på tobakk, så forsker man på den kombinerte effekten av kjøtt og tobakk.

De som røyker spiser også kjøtt. Hvis du forstår?

Så man forveksler den kombinerte effekten av å spise kjøtt og å røyke sigaretter med det å røyke sigaretter.

Poenget er da at tobakk ikke er så usunt som man skal ha det til. Men kjøtt er noen hakk verre enn man tror!

Kjøtt interagerer selvsagt med andre ting som er usunt. Det sier seg jo egentlig selv!

Kjøttsubsidier er et massemord

Poenget er da at kjøttsubsidier handler ikke bare om dyr sin helse. Det handler også om menneskers helse.

Poenget er at stortingsprestene undergraver helse som verdi i samfunnet ved å støtte opp om kjøttindustrien og ved å tillate kjøttindustrien å reklamere.

Hvorfor er det lov å reklamere for kjøtt, når det er forbudt å gjøre det for tobakk?

En rekke unntak i forhold til helse

Her ser du at stortingsprestene hele tiden gjør en rekke unntak i forhold til helse. Helsa til hunder er viktig, men grisers helse er det et poeng i seg selv å ødelegge!

Og reklame for tobakk er forbudt, men kjøttreklame ønsker man å støtte opp om og tillate!

Helse er altså ikke så viktig, likevel!

Dette er det budskapet som stortinget sender ut. Og jeg ønsker å understreke at det faktisk er det budskapet som stortinget sender ut.

For jeg tror ikke helt at folk oppfatter hva stortinget faktisk sier!

Stortinget sier at helse ikke er så viktig likevel.

Forebygging er uviktig!

Hvis vi nå tar et overblikk på helsepolitikken, så ser vi at de store beløpene brukes på behandling, selv om man får mer igjen for pengene ved å satse på forebygging.

Man får mer helse for pengene ved å satse på forebygging enn på behandling!

Man skulle altså satset tungt på forebygging. Og det betyr for eksempel at man iverksetter tiltak som dette:

 • Kondis.no får en haug med penger
 • Stillesitting på skolen reduseres til et minimum
 • Barn og ungdommer får gratis sykler, joggesko og lignende
 • Alle subsidier av kjøtt stoppes og kjøttreklame forbys
 • Man styrker sannhetssøken som verdi i samfunnet, slik at det blir lov til å kritisere og fortelle sannheten om helserelaterte temaer

Sannhetssøken er viktig

Det er veldig viktig for folk sin helse at man blir tatt på alvor når man varsler. Derfor må man ta varsling på alvor, for å respektere helse som verdi i samfunnet.

Ikke sant?

Og nå har det blitt varslet i flere årtier av både dyrevernere og vegetarianere og veganere og forskere om at kjøtt faktisk er helseskadelig. Men varsling tas ikke på alvor!

Selv om folk varsler om at kjøtt er usunt i flere tiår, så betyr ikke det at man slutter med å subsidiere kjøttindustrien! For det er nemlig en del av kulturen i dette demokratiet at man overser varsling, og at man fint kan overse varsling også hvis man styrer landet!

Særlig når du styrer landet kan du overse varsling!

Hopper bukk over sannheten

Og det er jo stortingsprestene selv som har skapt det samfunnet hvor det er helt akseptabelt å hoppe bukk over sannheten, selv om det varsles tusen ganger om hva som er sannheten!

Kjøttsubsidiene fortsetter år etter år, fordi vi lever i et demokrati hvor varsling står ekstremt svakt. Og det betyr at sannhetssøken står ekstremt svakt.

Og det betyr igjen at vi lever i et demokrati som ikke er et demokrati. For i et demokrati må jo folk vite hva de stemmer på!

Og det vet de ikke, når sannheten ikke respekteres, og når sannheten faktisk skyves til side.

Massemordere styrer landet

Det jeg har forklart er at stortingsprestene er massemordere. Helsepolitikken er et massemord.

Men som den møkkafitta du er, du som leser dette nå, så reagerer du på at jeg kaller stortingsprestene for massemordere.

 

Vi lever i et demokrati hvor den som kritiserer rett og slett bare kritiserer seg selv for å kritisere. Og en direkte konsekvens av det er at massemordere kan stille til gjenvalg, igjen og igjen!

Tenk at når du har begått massemord i 4 år, så kan du stille til gjenvalg og gjenta bragden! Vel å merke i et demokrati hvor sannheten skal være hovedverdien!

Teller ikke at jeg varsler om dette!

At jeg varsler om dette, det teller ikke! For ingen medier ønsker å dekke denne saken!

Jeg kontaktet Aftenposten både per telefon og e-post. Men de ønsket ikke å dekke saken.

Dette skrev jeg til Aftenposten

I den e-posten jeg sendte til Aftenposten stod blant annet dette:

Bakgrunnen er at det er valg til høsten. Jeg ønsker å fremheve viktigheten av at de som styrer landet har en entusiasme for fysisk aktivitet og forebygging. Jeg har utfordret Erna Solberg for å sette fokus på dette og for å teste om hun har det som kreves for å styre landet.

Aftenposten som har en tilknytning til Oslo burde jo være interessert i å skrive om denne saken, som altså handlet om at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa.

Men dette er jo den samme avisa som nekter å kalle Erna Solberg for en massemorder!

Og sannheten er at alle medier i Norge beskytter makthaverne mot kritikk.

Et tankeeksperiment

La oss nå ta et tankeeksperiment.

Forestill deg at Erna Solberg er en helt vanlig person som du kjenner, altså ikke en politiker, ikke en kjendis og ikke statsminister!

Se for deg at naboen din er litt overvektig. Se for deg at naboen din er en massemorder som har drept utallige mennesker. Se også for deg at naboen er en løgner!

Og se for deg at jeg utfordrer naboen din på KollenTrappa, for å belyse vedkommendes manglende entusiasme for fysisk aktivitet og forebygging.

Men så ønsker ikke naboen din å stille!

Se for deg at naboen din er fet, lat, en løgner og en massemorder!

Ja, selvsagt ønsker ikke naboen din å stille på KollenTrappa! For naboen din er jo vant med å slippe unna med massemord! Så naboen din forventer da også å slippe unna med å ikke ta utfordringen!

La oss si det var du som utfordret

La oss i dette lille tankeeksperimentet vårt forestille oss at det var du som utfordret naboen din på KollenTrappa.

Ja. Og så sier naboen din at hun ikke ønsker å ta den utfordringen!

Den naboen som er fet, lat og en løgner og en massemorder.

Ja. Hvordan oppfatter du naboen din da? Som et rasshøl? Som en slask? Som noen som ikke fortjener respekt i det hele tatt?

Ville du ha stemt på naboen din, ved høstens stortingsvalg?

Ville du ha stemt på den fete massemorderen av en løgner, ved høstens stortingsvalg? Ville du ha stemt på naboen din da?

Nei! Aldri i verden om du hadde stemt på det rasshølet!

Du blir kvalm bare av å tenke på det rasshølet! At det går an å falle så dypt og synke så lavt!

Å være lat, fet, en massemorder og en løgner!

Husk nå dette!

Husk nå på at vi snakker på Erna Solberg her. Vi forestiller oss at Erna Solberg er naboen din.

Og da må vi legge til et lite moment her!

Naboen din deltar på idrettsarrangementer fra tid til annen, som starter. Hun skyter i gang konkurransen!

Bare for å ta et eksempel på dette kan jeg sitere Kondis:

– Triathlon er den ultimate manndomsprøven, men heldigvis er det flere og flere damer som kaster seg på bølgen, sa statsminister Erna Solberg med et smil om munnen da hun åpnet arrangementet. Etter det var hun blant de ivrigste blant heiagjengen.

Erna Solberg startet barneløpet i Stavanger Marathon i 2015, og friidrettsklubben i Stavanger omtalte det slik:

«Selveste statsminister Erna Solberg startet Barneløpet»

Du kan jo lese mer om helliggjøring av massemordere nedenfor. Bare merk at Erna Solberg som er en massemorder prøver å helliggjøre seg selv ved å starte et barneløp.

Når Erna Solberg ikke deltar selv

Hva tenker du om det, hvis det hadde vært naboen din som ikke deltar selv?

Jo. Du tenker at den feta kjerringa er for fet til å delta selv! Og du forstår umiddelbart hva det handler om! Det handler om å appellere til lettlurte velgere, ved å knytte seg opp til idrett og positive verdier!

Den fete drittkjerringa og den fete massemorderen og den fete løgneren prøver å fremstå som sosial, positiv og entusiastisk!

Det hele er en løgn!

Frem med spyposen!

Hvis Erna Solberg hadde vært naboen din, og du hadde sett på henne som en helt vanlig person på nivå med alle andre, så hadde du spydd av den kvalme, løgnerske og late drittkjerringa der!

ALDRI I VERDEN OM DU HADDE STEMT PÅ DEN MØKKAFITTA!

Hva er det som skjer?

Det som skjer er at når noen representerer et politisk parti, så aksepterer vi hva som helst fra dem!

Når noen representerer et politisk parti, så ser vi ikke på dem som mennesker lenger. Og dermed tillater vi at de er helt umenneskelige!

Vi tillater altså at de er løgnere, massemordere og direkte motbydelige!

Du kan godt si at vi forventer at politikere skal være late, fete og kvalme massemordere og løgnere!

Så alt er i sin skjønneste orden når Erna Solberg er en løgnersk massemorder som mangler den nødvendige entusiasmen for fysisk aktivitet, forebygging og helse til å styre landet.

Når Erna Solberg mangler alle de egenskapene som kreves for å styre landet, så er alt i sin skjønneste orden!

Erna Solberg har feilparkert

Når du feilparkerer bilen din, så får du ei fet bot!

Men når Erna Solberg feilparkerer den fete ræva si på stortinget, så får hun ikke bot for det! Og hun får ingen straff i det hele tatt!

Selv om hun begår massemord med en helsepolitikk som er totalt uvitenskapelig av den enkle grunn at drittkjerringa er helt uvitenskapelig, så slipper hun straff!

Møkkafitta sitter der og vedtar hellige lover året rundt, mens hun begår massemord! Hun gjør seg selv så hellig at hun har lov til å begå massemord!

Hellige massemordere

Man lar politikere, altså representanter for et politisk parti som folk ikke stiller noen krav til, vedta hellige lover. Det som skjer da er at noen som man overhode ikke stiller noen som helst krav til, blir helliggjort.

Man får da hellige massemordere!

Og det er mange ting som bidrar ytterligere til at de massemorderne som styrer landet blir hellige. For eksempel måten som media sensurerer bort kritikk av dem, slik som Aftenposten nekter å omtale min utfordring av Erna Solberg!

Vedtar de hellige lover?

Siden du som leser dette er helt retardert, så må jo jeg forklare alt i detalj. Men ikke skyld på meg for det! Det er du som er retardert, og som er ute av stand til å forstå noe som helst på egen hånd!

I en rettssak er det bare et spørsmål om hvorvidt du har brutt loven. Det er ikke et spørsmål om hva du faktisk har fortjent.

Du blir straffet selv om du ikke har fortjent å bli straffet, så lenge du har brutt loven. Ergo er ikke rettferdighet noe tema i en norsk rettssak!

De lovene som politikerne vedtar er altså så hellige at de er helligere enn det aller helligste innen rettssystemet, nemlig sannheten om rettferdighet!

Lovene tilsidesetter sannheten om hva du faktisk har fortjent.

Hvilken funksjon tjener hellige lover i forhold til massemord?

Når man har hellige lover, så betyr det at rettferdighet ikke er basert på sannheten, men på loven.

Og nå er det ingen lov som sier at det er forbudt å begå massemord fra stortinget ved å for eksempel føre en helsepolitikk som er et massemord fordi den eksempelvis går ut på å subsidiere kjøttindustrien og satse alle pengene på behandling!

Man har ingen lov som sier at massemord er forbudt! Og helt konkret mangler man en lov som sier at det er forbudt å begå massemord når man sitter på stortinget!

Derfor. Derfor går stortingspolitikerne fri!

I henhold til sannheten skal de få samfunnets strengeste straff, eller en straff som er strengere enn det også.

Men det finnes dessverre ingen lover som gjør det klinkende klart at massemord er forbudt!

En lov som mangler

Vi har lover for mye rart. Men stortingsprestene har glemt å vedta en lov som forbyr massemord på stortinget!

Og da kan vi godt sette fingeren på det. Det at de ikke har vedtatt en slik lov!

Er det ikke kriminelt i seg selv å vedta en lang rekke lover for alt mulig rart, uten å forby massemord, verdens største forbrytelse?

Her blir det svært mange forbrytelser, som skal straffes, når man begynner å nøste i hva stortingsprestene har gjort og ikke har gjort.

Å unnlate å gjøre noe er også en handling

En av grunnene til at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa er at jeg ønsket å fremheve at å unnlate å gjøre noe også er en handling.

Å unnlate å lage en lov som sier at massemord på stortinget er forbudt, det er også en handling.  Faktisk er det en svært kriminell handling!

Å unnlate å satse knallhardt på forebygging er faktisk en handling, vel å merke en handling som utgjør et massemord.

Tenk litt over det jeg snakker på nå, hvis du i det hele tatt er i stand til det, okay?

Se for deg stortingsprestene som sitter og subsidierer kjøttindustrien. Subsidierer tobakksindustrien om du vil, av den enkle grunn at de mener at det er lov til å begå massemord så lenge man gjør det fra stortinget!

Stortinget… har lov til å begå massemord!

Dette landet styres av hellige prester som mener at de er så hellige at de har lov til å begå massemord!

De mener… bare for å dvele ved dette… de mener at de har lov til å begå massemord, fordi det er de selv som er sjef!

Hvem er sjef?

Det er jo de selv som er sjef! Og den som er sjef, har lov til alt! Den kan også begå massemord!

Her ser du at stortingsprestene har latt sjefsjobben gå til hodet på seg. De har blitt så oppslukt i det å være sjef at de tror at de står over alle andre og står over alle lover og prinsipper som skal gjelde i et demokrati og i et rettssamfunn!

Og Aftenposten forholder seg nettopp til at det er Erna Solberg som er sjef. Derfor beskytter de Erna Solberg mot kritikk, ved å ikke omtale det at jeg utfordret Erna Solberg på KollenTrappa.

Den som er sjef er sjef, og alle forholder seg til det.

Bent Høie starter først på KollenTrappa

Det brevet jeg mottok fra Helsedepartementet var formulert slik at det fremstod som om helseminister Bent Høie hadde tatt utfordringen min:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil først og fremst takke for sporty utfordring om å delta i trappeløpet Kollentrappa i Holmenkollen Riksanlegg, mandag 12. juni kl 18:00. Vi kan opplyse om at helse- og omsorgsministeren har tatt utfordringen og stiller til start.»

Det som i virkeligheten hadde skjedd var at noen i Aktiv for epilepsi hadde kontaktet Bent Høie i høst. Det var altså utfordringen deres at Bent Høie hadde tatt.

Men det fremstod ikke slik i det brevet jeg fikk fra Helsedepartementet. Og slik holder de på med å lyve, innen politikken.

Og spørsmålet blir da hvorfor de har blitt fartsblinde på det å lyve, ikke sant? Og det skyldes kort og godt at hele samfunnet forholder seg til at det er politikerne som er sjef.

For eksempel får Bent Høie lov til å starte først på årets KollenTrappa! Ja, det bestemmer han jo selv, om han ønsker å starte først. For det er jo han som er sjef, for han styrer landet!

Alle bøyer av for sjefen

Dette ser man jo i arbeidslivet også, at folk bøyer av for sjefen.

Og det samme skjer overalt, også i forhold til de sjefene som styrer samfunnet.

Som jeg sier så kan Bent Høie selv bestemme om han ønsker å starte først på KollenTrappa. For det er han som er sjef, og alle forholder seg til at han er sjef, til det punkt hvor folk blir helt ukritiske til hva han holder på med!

Folk er ukritiske til landets ledere!

Bare som et eksempel på hvor ukritiske folk er til stortingsprestene, så kan jeg nevne at Bent Høie skal løpe i duell mot en person som har epilepsi.

Han ser altså for seg et nyhetsinnslag, hvor han profilerer seg ved å løpe i duell med en pasient.

Og det handler da om at Bent Høie har forstått det slik at folk er helt ukritiske til hva han holder på med, slik at de ikke forstår hva han gjør!

Hadde det vært naboen din…

Hvis vi nå går tilbake til naboen din, som er en løgner og en massemorder, så kan du få lov til å forestille deg at for en gang skyld skal naboen din delta på en idrettskonkurranse.

Og så velger naboen din, som du oppfatter som et rasshøl fordi vedkommende er en løgner og en massemorder, å stille i en duell mot en pasient!

Ja. Og du vet da at det ikke er tilfeldig at naboen din stiller i duell mot nettopp en pasient. Naboen din ville for eksempel aldri turt å stille i duell mot en kritiker som meg.

Ja. Det var jo det Erna Solberg gjorde veldig klart, at hun ikke ønsker å stille i en duell mot en kritiker som meg!

Så politikerne sitter og venter til det er noen pasienter, barn eller lignende, som utfordrer dem. Da først blir idet aktuelt å ta en utfordring!

Tilbake til saken

Og hvordan reagerer du da, når naboen din tar en utfordring fra en pasient? Du reagerer ved å ta frem spyposen!

For det oppsummerer jo hele helsepolitikken, og utgjør faktisk en innrømmelse av at jeg som skriver dette har helt rett! Politikerne bryr seg ikke om forebygging, kun om behandling!

Selvsagt måtte det være en pasient!

Det handler om å slå et slag for behandling, ved å snakke på pasienter og sykdom!

Dermed forstår du umiddelbart at deltakelsen på KollenTrappa er et massemord i seg selv, for det handler om å helliggjøre det massemordet som helsepolitikken er!

Du river deg i håret!

Og det som skjer, det er at du sitter og river deg i håret! For du stiller de samme kravene til ærlighet og akseptabel oppførsel til naboen din som til alle andre!

Du river deg i håret, fordi alle andre tror at naboen din er noe annet enn en vanlig person, nemlig en politiker som har lov til å lyve og begå massemord over en lav sko!

Tenk på det… at folk kan la seg sjarmere av at noen begår massemord i full offentlighet, ved å løpe mot noen som har epilepsi?

Jeg gjentar. Bent Høie helliggjør en helsepolitikk som er et massemord, ved å delta på KollenTrappa!

Politikerne har hjernevasket hele befolkningen!

Merk nå at jeg blir anklagd for å være negativ og kritisk, når jeg nå forteller sannheten. Forteller sannheten.

Og det er politikerne selv som har skapt dette samfunnet. Altså det samfunnet hvor en kritiker kun kritiserer seg selv for å kritisere!

Se hvor hellig Bent Høie er! Se hvor hellig en løgner og en massemorder er!

Se på han! Han lyver om at han gjør noe flott, ved å delta på KollenTrappa!

Skjønner du at han sier at det er flott… å begå massemord?

Hallo! Helsepolitikken… som han reklamerer for ved å løpe mot en pasient… er et massemord! 

Han lyver

Men du henger ikke med i svingene en gang. For du er helt retardert!

Hadde Bent Høie vært naboen din, og du hadde sett på han som en vanlig person, så hadde du sett hva han holder på med.

Du hadde forstått at han er ei utspekulert og løgnersk mediehore og en massemorder, som gjør hva som helst for å slippe unna med massemord!

Bent Høie må gå

Det vi kommer til å se på KollenTrappa er at Bent Høie må gå. Han kommer til å måtte begynne å gå. Han klarer ikke å løpe hele veien opp!

Han skaper da et kunstverk. Han må gå!

Bruker et menneskelig skjold

Bare for å begynne å snakke på noe annet her nå, så kan jeg si at politikere er flinke til å bruke pasienter som skjold.

En person som har epilepsi er en person som det er synd på og som det ikke er lov til å kritisere. Det som Bent Høie gjør er å prøve å sanke sympati og stemmer ved å assosiere seg med noen som du har sympati for.

Synes du at Bent Høie fremstår som sympatisk, når han assosierer seg med en person som du har sympati for, nemlig en som har epilepsi?

Å ja. Flertallet av lettlurte nisser her… lar seg lure. Og oppfatter da Bent Høie som sympatisk, så sympatisk at de blir helt ukritiske til hva han holder på med!

Ergo lar folk seg lure trill rundt, av noen som er en ondskapsfull, uærlig og utspekulert massemorder som gjør hva som helst for å slippe unna med det han holder på med!

Har du sett det på film?

Bare for å prøve å snakke på noe annet akkurat nå, så kan vi jo begi oss inn i filmverden. Du har sikkert sett det i actionfilmer hvordan for eksempel helten bruker fienden som skjold.

Man tar tak i hvem som helst, som kan fungere som et skjold! Det er det vi snakker om her, i forhold til Bent Høie.

Han prøver altså å sanke sympati og derigjennom å helliggjøre seg selv og beskytte seg selv mot kritikk. Og han gjør det ved å løpe i duell mot en person som har epilepsi.

Helsepolitikken er en selvmotsigelse

Stortingsprestene sier at det er helt krise hvis noen blir syk. Men samtidig ønsker de ikke å forebygge at noen blir syk.

Helsepolitikken er altså en eneste stor selvmotsigelse. Vi snakker da om at Bent Høie rett og slett lyver for å fremstå som sympatisk. Han lyver om at han bryr seg om pasienter og om folk sin helse.

Hvis man hadde respektert meg…

Hvis folk hadde hatt i nærheten av den samme respekten for meg som de har for Bent Høie og de andre stortingsprestene, så hadde jo hele stortinget måtte gå på dagen.

Bare legg merke til det, at du lytter til hva Bent Høie prøver å si! Når han stiller til start på KollenTrappa mot en person som har epilepsi, så lar du deg overtale til å tro at han er sympatisk!

Det betyr at du faktisk lytter til det han prøver å si.

Hvis folk hadde lyttet til hva jeg prøver å si, så hadde hele stortinget måtte gå på dagen.

Og da vil det fort være kroken på døra for de avisene som har tatt på massemordere med silkehansker. Derfor ønsker altså ikke Aftenposten å omtale denne saken.

Og de ønsker generelt ikke å være med på å kritisere stortingsprestene, for det kan fort føre til et opprør. Et opprør som også rammer dem selv.

I samme båt

Alle som er akseptert som autoriteter og som styrer over sannhetssøken og ytringsfrihet i dette samfunnet står for fall den dagen stortinget faller.

Du kan altså se for deg at alle de ansatte hos Aftenposten har satt seg i den samme båten som stortinget bruker. Og de seiler av sted dit hvor stortinget seiler.

Og dermed blir Aftenposten svært opptatt av hvor stortinget seiler.

Og dette er hovedgrunnen til at stortingsprestene tas på med silkehansker av media.

Alle de som styrer over sannhetssøken ønsker å forhindre et opprør, fordi et opprør vil være et opprør mot den overdrevne undertrykking av kritikk som har foregått i dette demokratiet.

Jeg prøver ikke å starte et opprør

Jeg prøver vel å merke ikke å starte et opprør. For jeg vet at folk ikke er i stand til det.

Folk er så godtroende og dumme, at de velger å se på politikere som noe annet enn mennesker. Dermed reagerer de ikke på at de lyver og begår massemord!

Og all den kritikken som folk kommer med av politikere, den handler bare om å benekte at de har forelsket seg i Satan.

Det er en ren benektelse. For nå er det stortingsvalg, og hele landet kommer til å stemme på Satan, på folk som er helt umenneskelige!

Ærlighet er viktigst

Selv mener jeg at ærlighet er viktigst. Hvis du ikke er ærlig, så behøver du ikke å prøve å nærme deg stortinget en gang.

Og bare for å ta Bent Høie som et eksempel nå, så er ikke han helt ærlig. For han sier at han er sympatisk.

Men Bent Høie er en maktsyk og sønderdemonisert massemorder!

En massemorder!

Hvordan kan du klare å oppfatte en massemorder som sympatisk? En løgnersk massemorder… som sympatisk!

HVORDAN FÅR DU DET TIL? HVA SKJER OPPE I TOPPLOKKET DITT?

Han lyver om at han ikke er en massemorder, ved å presentere seg som sosial, snill, omtenksom og sympatisk!

Ser du ikke at han lyver? Ser du ikke at han er en massemorder som er villig til å gjøre hva som helst for å slippe unna?

Skal jeg lære deg å tenke?

Når du har kommet frem til at helseministeren er en mediekåt, utspekulert og kynisk massemorder fra helvete, så holder du fast ved det.

Og du tolker da alt han gjør på bakgrunn av at han nettopp er et slikt umenneskelig rasshøl!

Sannheten om Bent Høie, den er stygg som faen! Den er faktisk så stygg at du ikke tillater deg å se den! For da er du jo slem, jo!

Men han har lov til å begå massemord og lyve til den store gullmedaljen for å slippe unna med massemordet!

Men du… du er slem når du ser han for hva han er! 🙂

Så syk er du. Så syk oppe i hodet sitt kan man bli!

Du som ikke klarer å se at Bent Høie er en massemorder, du er helt sinnssyk! Du lider av alvorlige vrangforestillinger!

Og selvsagt burde slike personer som deg ikke ha stemmerett. Så gjør oss i hvert fall den tjenesten ved høstens stortingsvalg at du avstår fra å stemme!

Slike møkkafitter* som deg burde ikke ha stemmerett!

* Slå opp ordet i ordboka… di jævla møkkafitte! Oi da, du har jo lagt kritikk og det norske språket for hat, jo! Uvisst av hvilken grunn. Det kan være fordi du er ei møkkafitte. 🙂

Proppfullt av møkkafitter og massemordere

Dette samfunnet er proppfullt av møkkafitter og massemordere, som jobber livet av seg for å prøve å fremstå som noe annet.

Akkurat slik som Bent Høie gjør.

Det er kanskje derfor han og andre partiprester er så populære her? De er i godt selskap?

Hvis vi alle sammen kan bli enige om at det ikke er lov til å kritisere rasshøl, så blir verden et bedre sted for alle sammen, siden verden tross alt er proppfull av møkkafitter og rasshøl!

 

I dette samfunnet er det forbudt å fortelle sannheten om rasshøl. Sannheten om massemordere, den typen ting.

Oppsummering

Jeg har i dette innlegget fortalt sannheten, men jeg gjorde den feil å fortelle sannheten ved å kritisere.

Dermed endte jeg opp med å kun kritisere meg selv for å kritisere.

For det er ikke lov til å kritisere eller varsle i dette demokratiet. Og stortingspolitikerne profitterer nettopp på det, ved å være så kritikkverdige at den som kritiserer dem fremstår som gal.

Er det massemordere som styrer dette landet? Neida! Helsepolitikken er bare et massemord!!!!!

Det må være noe som kritikeren har misforstått, vet du. For folk flest er jo ikke så retarderte og umoralske at de ville stemt på massemordere!

Ikke i verdens mest oppegående, positive og flotte land!

Så da sier vi det sånn. Dere kan alle sammen fortsette med å sove i timen, i dette flotte demokratiet, mens massemordere lurer dere trill rundt!

Ja vi elsker…

Ja vi elsker dette landet… og dets ledere… om de så er massemordere og løgnere hele hurven!

Ja vi elsker å hate kritikere og å sensurere bort kritikk fra den offentlige debatten!

Ja vi elsker å elske dette landet så grundig at vi praktiserer satanisme uten å være klar over det en gang!

Satanisme. Å tilbe Satan som hellig.