Pasientreisers julekalender – en konkurranse i galskap

I min yrkeskarriere har jeg bare hatt erfaring med inkompetente ledere, kall det ledere som er totalt sinnssyke. Jeg har etter hvert klart å dekode budskapet deres, som er at de inviterer meg inn i en konkurranse i galskap.

Og jeg tar den utfordringen på strak arm! 🙂

Jeg skal nå varsle om at man har inkompetente ledere hos Pasientreiser på Moelv, og jeg skal samtidig prøve å vinne den konkurransen i galskap som alle inkompetente ledere har startet!

Først og fremst handler denne varslingen, denne julekalenderen min, om at stortingsprestene er inkompetente. Målet med varslingen er å skape en større bevissthet i samfunnet rundt inkompetente ledere.

Altså ønsker jeg å styrke demokratiet ved å kritisere inkompetente ledere og samtidig forklare for velgerne hvordan stortingsprestene har skylda for at dette samfunnet er proppfullt av inkompetente ledere som dem selv.

I den sammenheng kommer altså Pasientreiser til sin rett!

Slår et slag for ytringsfriheten

Jeg prikker inn noen slag for ytringsfriheten her, og gjør det blant annet for å skape en større bevissthet i samfunnet rundt ytringsfrihet.

Det kan noen ganger virke som om hele verden ønsker å avskaffe ytringsfriheten og demokratiet, samtidig som ingen helt bevisst fremmer ytringsfrihet som verdi.

Det er min jobb som kunstner og samfunnskritiker å gjøre noe med den ubalansen!

Så her kommer jeg helt bevisst til å utfordre ytringsfrihetens rammer, og du som leser innleggene kan godt sitte og følge med litt på når du mener at det jeg skriver er «innafor» og når du mener at jeg «går over streken».

Det er viktig å finsikte ting som en kunstner skriver, vet du! 🙂

Tankefrihet

Innleggene i julekalenderen er å regne som tankeeksperimenter eller høyttenkning, hvor jeg hamrer ting opp i rumpa på deg, for å minne deg på at du er et rasshøl som hater ytringsfrihet, og som har fortjent å bli voldtatt i rumpa av ytringsfriheten!

Du kommer nok til å kalle meg for et rasshøl! Men det er du som er rasshølet! For du har lagt både ytringsfriheten og demokratiet for hat!

Du kan si at innleggene i julekalenderen er en test som du kan ta, hvis du ønsker å finne ut om du er et komplett rasshøl som har lagt ytringsfriheten, tankefrihet og demokratiets hovedverdier for hat!

Varslingsrevolusjonen – varsling som kunstform

Varsling skal være tankevekkende, grensesprengende og morsomt!

Jeg setter i gang en revolusjon, ved å vise frem en helt ny måte å varsle på, hvor man slipper seg helt løs og gjør varsling til en kunstform!

I julekalenderen finner du en høy forekomst av følgende kunstneriske virkemidler, som i stor grad handler om å fremme ytringsfrihet som verdi og frigjøre tankene og dermed oppnå mest mulig læring og refleksjon:

  1. Banning
  2. Lange tekster
  3. Avsporinger
  4. Gjentakelser
  5. Sinne og trusler!
  6. Fantasifullhet og lekenhet!
  7. Galskap!
  8. Dårlig tekst!
  9. Lek med masker, identiteter og personligheter
  10. Fantasifull kunsttolkning

Av kunstneriske grunner bruker jeg forresten svært mange utropstegn når jeg skriver. For å finne ut hvorfor må du nesten lese innleggene og finne frem til den forklaringen av akkurat det!

Som leser finner du fort ut at du er i helvete, for å si det sånn. Alt dette handler om at denne varslingen er et kunstverk! 🙂

Det er forresten som jeg sier, at hvis sannhetssøken ikke er en lek, så er det ikke sannhetssøken!

Sannhetssøken skal vel å merke være hovedverdien i et demokrati. Altså skal et demokrati rett og slett skal være en lek rundt sannheten!

Og derfor er det så viktig at kunstnere og samfunnskritikere har høy status, og har full ytringsfrihet til å leke og fortelle sannheten!

En menneskerettighetsforkjemper

I innleggene forklarer jeg i detalj at jeg er en menneskerettsforsvarer som i henhold til den nye internasjonale resolusjonen som Norge har ledet utviklingen av og signert, ikke skal straffes.

Les den setningen der noen ganger, er du snill! 🙂

La meg nå oppklare noen misforståelser i forhold til menneskerettigheter!

Menneskerettigheter er ikke noe man enten har eller ikke har. Det er noe som man i en eller annen grad ivaretar.

Menneskerettighetene er aldri skrevet i stein. Menneskerettighetene er alltid et åpent spørsmål. Menneskerettighetene skal utvikles gradvis, og man skal gradvis bli flinkere og flinkere som samfunn til å ivareta menneskerettighetene.

Menneskerettighetene er altså et spørsmål om utvikling. Og jeg bidrar til å utvikle menneskerettighetene, samt å presisere slike ting som at ytringsfrihet faktisk er en menneskerettighet. For det er det ikke så mange som har fått med seg i dette landet!

Når jeg fremmer ytringsfriheten, slik som jeg gjør, så betyr dette at jeg i høyeste grad er en menneskerettighetsforsvarer. Og enhver person som på noen måte prøver seg på å straffe meg, skal få erfare at jeg er villig til å gjøre omtrent hva som helst for å beskytte menneskerettighetene! Det er faktisk jobben min som menneskerettighetsforsvarer!

Artikkel 7 i den nye resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere

Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance.

Jeg tar med artikkel 7 i denne nye internasjonale resolusjonen, for å minne alle nordmenn om viktigheten av å faktisk videreutvikle menneskerettighetene!

Jeg inviterer alle nordmenn til å være med på å videreutvikle ytringsfriheten innenfor fagområdet varsling! Bli med! La oss videreutvikle ytringsfriheten! Dette blir morsomt!

🙂

Har du noe å varsle om… så se litt på hvordan jeg varsler, og lær litt av det!

Varsling skal være morsomt! Varsling skal være lærerikt og grensesprengende! Og når man varsler er det viktig at man går så langt at man unngår å gi inntrykk av at det ikke skal være ytringsfrihet her!

Husk dette. Hvis du varsler er det ekstremt viktig at du ikke er så spak, reservert og «saklig» at du gir inntrykk av at det ikke er lov til å fortelle sannheten i et moderne demokrati! For da begår du faktisk en forbrytelse mot ytringsfriheten!!

Og siden ytringsfriheten er alle menneskerettigheters høye beskytter, så begår du da en forbrytelse mot alle menneskerettigheter! Og det var vel ikke det du ønsket å gjøre, da du bestemte deg for å varsle?

Så se på meg! Tenk litt over disse tingene, og husk at du må slippe deg helt løs for å faktisk unngå å undergrave ytringsfriheten i samfunnet!

Lønn til menneskerettighetsforkjempere

For å finne ut om et land tar utviklingen av menneskerettigheter på alvor, så kan man bare spørre seg om det landet faktisk lønner menneskerettighetsforkjempere!

I Norge så får ikke menneskerettighetsforkjempere, menneskerettighetsutviklere, menneskerettighetsforsvarere og demokratibyggere lønn. Grunnen til dette er selvsagt at i det øyeblikket dette demokratiet videreutvikler seg, så trenger vi ikke dagens politiske partier lenger!

Jeg oppfordrer stortingspolitikerne til å fortsette med å nekte å lønne menneskerettighetsforkjempere som meg, slik at alle kan se med egne øyne at disse menneskerettsforbryterne bryr seg om alt annet enn menneskerettigheter! Ja, det er faktisk en forbrytelse mot menneskerettighetene, når man som leder i et demokrati gir faen i menneskerettigheter!

At stortingspolitikerne gir faen i menneskerettigheter er godt avslørt ved at stortingsmeldingen om menneskerettigheter faktisk ikke gjelder for vårt egen land, men kun for utenriks- og utviklingspolitikken!

Her i Norge er altså menneskerettigheter ikke et prioritert aspekt av demokratiet, noe som avslører at stortingspolitikerne faktisk ønsker å undergrave demokratiets spilleregler, verdier og prinsipper, for å sikre seg mest mulig makt selv!

Hvorfor får ikke kunstnere lønn? Hvorfor får de bare kunstnerstipender? Hvorfor er ikke samfunnskritikere en egen profesjon, som lønnes av staten? Og sist men ikke minst, hvorfor får ikke menneskerettighetsutviklere og menneskerettighetsforsvarere lønn fra staten, de heller?

Svaret på disse spørsmålene er at det er noen maktsyke landsforrædere og demokratihatere, som styrer dette landet!

Og jeg oppfordrer dem som sagt til å forsette med å avsløre sitt hat for menneskerettigheter!

La oss bare se på stortingspolitikerne nå! Ikke flytt blikket bort fra dem! La oss bare sitte her og se på dem, og titte på klokka vår, og på kalenderen, og følge nøye med på hvor lang tid de bruker på å begynne å lønne menneskerettighetsforkjempere!

Ikke flytt blikket ditt! Bare fortsett med å stirre på stortingspolitikerne, som har vært der borte i New York og signert en resolusjon som de ikke på noen måte ønsker å leve opp til!

Resolusjonen krever for eksempel at man lønner uavhengige menneskerettighetsforkjempere og -utviklere, for dette er helt nødvendig for å nå de målsetningene som er satt for menneskerettighetene!

Man trenger for eksempel lønnede menneskerettighetsforkjempere for å beskytte menneskerettighetsforkjempere mot straff, og det er jo hele poenget med denne nye internasjonale resolusjonen!

Man kan ikke overlate dette til myndighetene, for de har for lengst avslørt hva de mener om menneskerettigheter som for eksempel ytringsfriheten og rettssikkerheten! Det er for sent å snu, for stortingsprestene!

De har dokumentert hvilket hat de har for menneskerettighetene, så det er ingen tvil om hva myndighetene i dette landet mener om menneskerettigheter! Derfor trenger man altså uavhengige menneskerettighetsforkjempere, som er lønnet av staten på tiårsbasis eller lenger for å sikre deres uavhengighet!

Ikke flytt blikket ditt! Bare fortsett å se på stortingsprestene! Se på de folka der! De er faktisk motstandere av menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere!

Hvor blir det av menneskerettsrådet?

Som menneskerettighetsforkjemper Marius Reikerås har påpekt, så har man i Norge et forbrukerråd, men ikke et menneskerettsråd!

Og dette er faktisk i strid med den internasjonale resolusjonen som Norge nettopp har skrevet under på. Se her hva som står i artikkel 14 punkt 3:

The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution.

Det kan godt hende at stortingspolitikerne trenger hjelp med å forstå hva det vil si å være ledende innen menneskerettigheter, og hva den artikkelen der faktisk sier!

Hvorfor kan ikke Norge ha et eget menneskerettsråd? For da hadde det rådet blitt nedringt! Og folk hadde blitt fly forbanna over at de ikke får hjelp!

Så derfor kan ikke stortingsprestene innfri den anbefalingen som ligger veldig klart i artikkel 14 punkt 3. Det er av rent praktiske hensyn, også! Forstår du?

Det er rett og slett ikke gjennomførbart, fordi folk vil klikke når de erfarer at menneskerettsrådet faktisk ikke bryr seg om menneskerettigheter i det hele tatt!

Tenk litt over dette! Hvorfor må nordmenn dra til Strasbourg for å klage over brudd på menneskerettighetene? Burde det egentlig være nødvendig i et demokrati?

Jeg bare spør! 🙂

Det sier noe. Det sier noe om myndighetenes holdninger til menneskerettigheter, når nordmenn må dra til utlandet for å klage på brudd på menneskerettighetene!

Norske barn fikk ingen klagerett

Stortingspolitikernes hat for menneskerettighetene er godt illustrert ved disse to artiklene:

Norske barn får ikke klage til FN
Regjeringen vil ikke gi norske barn rett til å klage til FN

La meg kort sitere generalsekretæren i FN-sambandet fra den første artikkelen:

«Klageordningen er viktigst for de gruppene av barn som oftest blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, som barn med funksjonshemninger, minoriteter og urfolk. Det er merkelig at den norske regjeringen ikke gjør alt de kan for å sikre at disse barnas rettigheter blir oppfylt.»

Stortingspolitikerne hater ikke bare menneskerettigheter generelt. Men de hater helt konkret også barn sine menneskerettigheter, noe det norske barnevernet illustrerer meget godt.

Innen norsk barnevern har ikke barn ytringsfrihet en gang, så barnevernet ryker allerede på ytringsfriheten! Ytringsfriheten omfatter både retten til å ytre seg fritt og retten til å bli hørt når man har en viktig sak, eller er part i en sak.

Det norske barnevernet hater barn. Stortingspolitikerne hater barn, og dette understreker de altså ved å prøve å frata barn retten til å klage på menneskerettsbrudd!

Tenk litt på dette! Hva har jeg sagt om at stortingsprestene faktisk ikke ønsker å ha et menneskerettsråd i Norge? Holdningene deres kommer jo meget godt til syne, når de av alle ting fratar barn klageretten!

Det er altså ingen spørsmål om hvorvidt stortingsprestene hater barn og hater menneskerettigheter!

Norske dommere og journalister, de trenger nok evigheter på å prøve å forstå hva som er sannheten, for de har skapt seg et yrke ved å være komplette idioter!

Men selv klarer jeg fint å se hva som er stortingets holdninger til menneskerettigheter. Hva med deg?

Klarer du å se at stortingsprestene faktisk hater menneskerettigheter?

Barn har visst klagerett likevel

I følge Marius Reikerås som følger med på disse rettssakene som pågår i Strasbourg, så har norske barn nå uansett rett til å klage til FN, altså til tross for at norske politikere har prøvd å frata norske barn den retten!

Hører du dette? Merker du at det er noe alvorlig galt med norske politikere, når menneskerettsdomstolen må komme på banen og overstyre dem? 🙂

De blir overstyrt av FN også! For det å frata barn klageretten, det er helt klart i strid med den nye internasjonale resolusjonen som Norge selv var med på å utvikle. Se bare hva som står i artikkel 2 punkt 1:

Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.

Stortinget bryter med denne artikkelen, ved å ikke tillate barn å klage til menneskerettsdomstolen. Så vidt jeg vet sitter stortinget og regjeringen der den dag i dag, og mener at norske barn ikke har lov klagerett!

Og da ser du at norske politikere ikke har noen som helst intensjon om å følge de internasjonale avtaler som Norge er med på å utvikle!

Jeg kaller det en avtale jeg, en avtale som Norge har signert på! 🙂

Og hvor blir det av menneskerettsrådet igjen?

Og som du ser fra artikkel 2 punkt 1 i denne internasjonale resolusjonen, så er det faktisk påkrevd at et land som Norge har et menneskerettsråd. Det står der, også i artikkel 2 punkt 1, for de som kan å lese og tenke!

Konklusjonen er altså at norske politikere ikke har noen som helst intensjon om å være ledende på menneskerettsfeltet! Og de har faktisk ingen intensjon om å etterleve den nye resolusjonen som skal beskytte menneskerettsforsvarere, men som også stiller tydelige krav til at alle land tar menneskerettigheter på alvor!

Politikerne skryter altså av at Norge faktisk ledet arbeidet med den internasjonale resolusjonen som ble vedtatt av FN den 20. november i år. Men de har ingen intensjoner om å så mye som titte på hva som faktisk står i resolusjonen!

Og bare for å sitere disse møkkafittene som styrer dette landet:

«Forhandlingene om FN-resolusjonen ble ledet av Norge og ble enstemmig vedtatt i menneskerettighetskomiteen i FNs generalforsamling i New York i dag.»

Vi snakker her om politikere som lever på skjerma avdeling i et samfunn som er mildt sagt godtroende, hvor folk sitter med nisselua så langt ned over øynene at alt må hamres opp i rumpa på dem!

Har jeg gjort meg forstått nå? Neida, for folk flest går i 17. mai-tog hele året, og klarer ikke å være kritiske til sitt eget land, noe som betyr at de blir helt ukritiske til de folkevalgte!

Og hvordan kan folk bli så utrolig naive og godtroende, om direkte onde personer som kun bryr seg om makt? Vel… slik blir det jo når det ikke er ytringsfrihet til å kritisere!

For den som kritiserer bryter med janteloven, for den tror at den er bedre enn andre. Og den som kritiserer, den krenker noen! Og dessuten så blir det en dårlig stemning, når noen kritiserer!

Ytringsfrihet er det ikke i dette landet, og det vet stortingsprestene veldig godt at de nyter godt av!

Hvor viktige er menneskerettighetene?

I et demokrati så er menneskerettigheter helt sentralt. Derfor skal man ikke behøve å gå «rettens vei» for å klage på brudd på menneskerettighetene. For menneskerettigheter er jo noe man har krav på, og da kan man ikke gjøre det komplisert og kostbart å klage på brudd!

Forstår du dette?

Det må være enkelt å klage! Og det må ryddes opp med en gang! Det er tross alt snakk om menneskerettigheter!

Her ser du at menneskerettigheter faktisk ikke hører hjemme i dagens rettssystem. Og du kan godt si at det ikke er noen sak i det hele tatt, som hører hjemme i et så dyrt og komplisert og tidkrevende rettssystem, som vi har her i dag!

Men først og fremst gjelder altså dette menneskerettighetene. Man må ha et eget råd som kan gå inn i enkeltsaker og rydde opp umiddelbart!

Man oppnår ingenting av verdi, ved å komplisere og byråkratisere menneskerettigheter, eller rettferdighet for den saks skyld!

Merk dette. At det er faktisk demokratistridig å ha et dyrt og tungvint rettssystem! For det er faktisk i strid med rettssikkerheten, som er en menneskerettighet. I tillegg er det i strid med demokratiets hovedverdier, som omfatter rettferdighet.

Hvis du ikke klarer å dømme i en sak etter å ha satt deg inn i saken i noen få minutter, så er du inkompetent som dommer! Poenget er da at man må bytte ut enhver dommer eller juridisk ekspert som trenger mer enn noen få minutter på å dømme i en sak, for vedkommende har åpenbart tungt for det!

Jeg kan selv fatte en dom i enhver sak i løpet av noen få minutter, la oss si maks et par timer. Det har å gjøre med at jeg er svært intelligent og har kunnskap om mange ting.

Dagens rettssystem er altså en innrømmelse av juridisk inkompetanse! Og poenget mitt akkurat nå, det er at den inkompetansen faktisk er i strid med menneskerettighetene, for den rammer jo menneskerettighetene!

Jeg sier altså at dagens norske rettssystem er i strid med menneskerettighetene, er en forbrytelse mot menneskerettighetene!

Og da har jeg faktisk talt.

Medienes respons på mine påstander

Nå omtaler jo ikke mediene samfunnskritikere som meg, for mediene har oppfattet at jobben deres i virkeligheten er å opprettholde «ro og orden», noe som altså betyr at de er et slags ytringsfrihetspoliti i negativ forstand.

Men hvis norske medier skulle finne på å omtale meg, så vil de omtale dette som sterk kost, alvorlige anklager eller til og med som kontroversielle påstander! Det hele handler da om å tydeliggjøre at det ikke er lov til å fortelle sannheten om de folkevalgte!

Norske medier er eksperter på å gi inntrykk av at noen har gått for langt, hvis de kritiserer stortingsprestene eller kritiserer «Norge, vårt fedreland»!

Norske medier har altså i litt for stor grad tatt til seg budskapet i nasjonalsangen! 🙂

Ja, vi elsker dette landet!

Ja, vi elsker dette landet… og derfor nekter vi å lønne menneskerettighetsforsvarere! For vi ønsker å opprettholde alt slik det er i dag, for i det øyeblikket det blir en forandring, så mister vi makta!

Vi vil ikke gi bort noe makt i det hele tatt til menneskerettighetsforkjempere, for det er så mange brudd på menneskerettighetene i dette landet… at vi faktisk ikke kan overleve det!

Så for oss er det ganske enkelt et spørsmål om å leve eller dø!

Så vi kan simpelthen ikke lønne menneskerettighetsforkjempere, så enkelt er det!

Vi har ikke noe valg!

Hilsen stortingsprestene

En total fiasko

Norge bruker enorme beløp på utviklingshjelp, når det eneste vi behøver å gjøre er å gjøre Norge til et foregangsland innen menneskerettigheter!

Vi trenger bare å gjøre dette landet til tidenes eksempel! Jobben vår er ikke å kaste penger på bålet, å kaste penger på problemene! Jobben vår er å vise vei!

Vi kan bruke så mye penger vi vil på u-hjelp! Det nytter ikke.

Det som hadde nyttet var å videreutvikle både demokratiet og menneskerettighetene så grundig at vi faktisk latterliggjorde alle andre land! Da hadde vi fått oppmerksomhet for de rette tingene, og andre land hadde tatt etter oss. Og faktisk hadde man fått på plass en revolusjon i alle land i hele verden, og den revolusjonen  hadde ført til at man kvittet seg med maktsyke og onde ledere som ikke respekterer menneskerettighetene og demokratiets spilleregler.

Jeg bare nevner dette i en bisetning, for før jeg runder av dette innlegget. Jeg bare sier det. At det hatet som det norske stortinget har for menneskerettigheter, varslere og andre menneskerettighetsforkjempere, det er et svik mot hele menneskeheten!

Jeg presiserer nå at stortingets hat for menneskerettighetene er et svik mot hele menneskeheten. Og jeg oppfordrer deg til å lese alle innleggene i Oljeberget-serien, for å finne ut om det kanskje finnes en rettferdig Gud likevel.

Forstår du forresten hva jeg sier? Jeg snakker på at det kanskje finnes en rettferdig Gud, likevel! Og da setter jeg det som stortingsprestene gjør i perspektiv. De sitter der på stortinget og oppfører seg som om det er en menneskerettighet å hate menneskerettighetene!

Og derfor sier jeg… at hvis det finnes en rettferdig Gud, så er de folka der ferdige! Og faktisk handler hele denne Oljeberget-serien min om å forklare i hvilken grad stortingspolitikerne er evig fortapt.

De har virkelig fortjent å brenne i helvete. Og vi kan bare håpe alle sammen at det finnes en rettferdig Gud en plass her, som ønsker å gi politikerne et svar på deres hat for menneskerettighetene til slike grupper som barn, ungdommer, samfunnskritikere og kunstnere og varslere… ja… her i Norge!

Poenget mitt er i hvert fall at det er her i Norge det skjer. Det er her i Norge… det skjer.

Amen.

Eller det vil si… at det er her det ikke skjer. Men da er det i hvert fall det som skjer. 🙂

People are dead.

Eller vent litt. Det var ikke den videoen jeg skulle legge inn. Faen også! Det var denne her:

Menneskerettighetsdagen

Disse tingene om menneskerettigheter er noe jeg la til på den 10. desember. Jeg visste riktignok ikke da jeg skrev dette at det var menneskerettighetsdagen i dag. Men slik er det jo med oss kunstnere som er synske, at vi gjør mye rart som enkelte ganger også handler om å bevise at vi er synske.

Så det er helt sant, at jeg skrev dette i dag uten at jeg var klar over at det var menneskerettighetsdagen!

Tolk det som dere vil! 🙂

Men det er ikke sikkert at jeg bare driver og tuller her, selv om jeg er en klovn som åpenbart er litt ute av kontroll! 🙂

Et lite hint om tolkning av dette

Alt jeg gjør er kunst. Som jeg har prøvd å informere om. Dette betyr at alt jeg gjør må tolkes.

Akkurat dette med at jeg la til noe om menneskerettigheter i ettertid, det er en kommentar på at stortingsprestene har lagt til noe om menneskerettigheter, i ettertid, de også.

De har nemlig lagt til psykisk helsevernlovgivningen, i ettertid! Dermed har de avskaffet menneskerettighetene for samfunnets ofre!

Noen vet at de har gjort dette. For jeg visste ikke hva jeg holdt på med, da jeg skrev dette! Jeg bare skriver og skriver, og bryr meg ikke noe om hva jeg holder på med en gang!

Jeg er bare en klovn, jeg! En klovn som er helt ute av kontroll! 🙂

Men det kan altså noteres at da jeg ikke visste hva i helvete jeg holdt på med, så skapte jeg et kunstverk i dette innlegget, på menneskerettsdagen, og det kunstverket handlet om at noen vet at stortingsprestene har «uttalt seg» om menneskerettighetene… i ettertid.

Stortingsprestene har avskaffet menneskerettighetene… for de som har mentale lidelser. Dette er altså ingen hemmelighet… for ubevisstheten min. Okay?

Eller som jeg pleier å si: THE GODMOTHERFUCKER KNOWS.

Sånn er det med oss kunstnere. Vi er rare slik! 🙂

Og det jeg har prøvd å forklare deg nå, det er at du må studere meg litt nøye, og tolke det jeg gjør. For jeg er veldig tolkbar, altså!

Og bare for å tydeliggjøre akkurat det, så kan jeg si at jeg var litt ute av kontroll, da jeg la til dette i ettertid. Ute av kontroll kan tolkes som gal. Dermed kaller jeg stortingsprestene for sinnssyke, samtidig som jeg henviser til mentale lidelser, og dermed informerer om at jeg faktisk snakker på psykisk helsevernlovgivningen, som altså er et tillegg om menneskerettigheter, som kom i ettertid.

[Legg nå merke til at det kommer en beklagelse her nå… prøv å tolke det, okay?]

En beklagelse

Jeg beklager hvis det har sneket seg inn noen faktafeil i dette innlegget. Jeg har jo bare sittet her som kunstner og skrevet dette, omtrent som om det har rabla for meg!

For jeg ønsker jo å skape et kunstverk som latterliggjør stortingsprestene!

Så jeg bare sier det, at jeg ikke har satt meg ordentlig inn i disse tingene. Du forstår vel hvordan det er å være en produktiv kunstner, ikke sant?

Det er ikke så lett å ha alt korrekt, hele tiden. Okay?

For meg er det viktigst å være korrekt på verdiplan, på det som er viktigst. Hvis du forstår? Korrekt på slike ting som faktisk betyr noe! Slike ting som menneskerettigheter!

Så alt jeg gjør, det handler om å latterliggjøre stortingsprestene. Ja, det gjør faktisk det!

🙂

For politikerne bryr seg jo utelukkende om å være korrekte på liksom. Og da latterliggjør jeg dem ved å være det motsatte av dem!

Så noen ganger latterliggjør jeg dem ved å være lik, andre ganger ved å være det motsatte! Jeg vet… jeg er en slik klovn som driver og tuller slik, jeg altså! 🙂

Min utfordring til deg

Du leser jo omtrent daglig om politikere, eller hører om politikere omtrent daglig. Min utfordring til deg er at du bytter ut dette latterlige fokuset på stortingsprestene med min lille julekalender!

Prøv å lese ett innlegg, eller litt i et innlegg, hver dag!

Prøv å la meg være stortinget… i noen dager! Prøv å la meg være et rasshøl som får altfor mye oppmerksomhet i noen dager!

Tro du meg! Du vil nok oppfatte meg som et rasshøl! Men det er meg som kunstner, som latterliggjør stortingsprestene!

Husk alltid dette når du leser mine innlegg, at jeg er en kunstner, og det er jobben min å kopiere samfunnets personlighet, å latterliggjøre stortingsprestene ved å være både sint, truende og gal… og så videre!

Så jeg er en slik klovn, jeg da! Vel bekomme! Bare les i vei!

Daglige innlegg

Jeg kommer til å publisere ett innlegg hver dag fra den 1. desember frem til juleaften. I den grad det ikke skjer, så er det noe som må tolkes – for dette er faktisk et kunstverk!

Disse innleggene kommer til å utarte seg etter hvert, og vil gå inn på et visst spor som det kan være vanskelig å forutse. Men jeg akter faktisk å vinne den konkurransen i galskap som inkompetente ledere har startet!

Dette kan bli en utfordring å lese, bare så det er sagt! 🙂

Siden dette er kunst som latterliggjør hvordan dette samfunnet har avsporet fra å være et demokrati, så er det fare for at innleggene mine også avsporer en del.

Så jeg beklager det, altså! 🙂

Velkommen til Oljeberget!

Julekalenderen er en del av Oljeberget, som er et grensesprengende kunstverk som forener fantasi og virkelighet og handler om å styrke demokratiet ved å fremme verdier som galskap, fantasifullhet, lekenhet, rettferdighet og det frie og uavhengige enkeltindividets verdighet.

Siden dette er kunst, så behøver du ikke å forvente at det jeg skriver er spesielt lesbart. Du kan si at jeg maler med tekst, uten at det nødvendigvis er like tydelig hele tiden!

Liste med alle innleggene i julekalenderen

Her er en liste over alle innleggene i Pasientreisers julekalender som jeg har publisert så langt. Den enkleste måten å navigere mellom innleggene er å bruke lenkene Forrige og Neste som er øverst til høyre i det enkelte innlegget.

DAG 1: Oljeberget 14: En introduksjon til Pasientreiserskandalen (PR1)
DAG 2: Oljeberget 15: Litt mer om Pasientreiser… (PR2)
DAG 3: Oljeberget 16: Jeg fittekjører Pasientreiser (PR3)
DAG 4: Oljeberget 17: Mishandling av ansatte hos Pasientreiser (PR4)
DAG 5: Oljeberget 18: Pasientreiser – hva mener jeg med «komplette rasshøl»? (PR5)
DAG 6: Oljeberget 19: Blir dere i Pasientreiser krenket? (PR6)
DAG 7: Oljeberget 20: Pasientreiser hater ytringsfrihet (PR7)
DAG 8: Oljeberget 21: Pasientreiser hater galskap (PR8)
DAG 9: Oljeberget 22: Pasientreiser ønsker å saksøke meg (PR9)
DAG 10: Oljeberget 23: Pasientreiser har krenket meg (PR10)

 PS

Jeg har unngått å ha noe kontakt med ansatte hos Pasientreiser etter at jeg fikk sparken, slik at ingen av de ansatte skal risikere å lide samme skjebne som meg. Så all informasjon i julekalenderen er datert til oktober 2017.

Hva som har skjedd hos Pasientreiser på Moelv etter at jeg forlot åstedet, det vet ikke jeg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *