Pasientreisers julekalender – en konkurranse i galskap

Fremhevet

I min yrkeskarriere har jeg bare hatt erfaring med inkompetente ledere, kall det ledere som er totalt sinnssyke. Jeg har etter hvert klart å dekode budskapet deres, som er at de inviterer meg inn i en konkurranse i galskap.

Og jeg tar den utfordringen på strak arm! 🙂

Jeg skal nå varsle om at man har inkompetente ledere hos Pasientreiser på Moelv, og jeg skal samtidig prøve å vinne den konkurransen i galskap som alle inkompetente ledere har startet!

Først og fremst handler denne varslingen, denne julekalenderen min, om at stortingsprestene er inkompetente. Målet med varslingen er å skape en større bevissthet i samfunnet rundt inkompetente ledere.

Altså ønsker jeg å styrke demokratiet ved å kritisere inkompetente ledere og samtidig forklare for velgerne hvordan stortingsprestene har skylda for at dette samfunnet er proppfullt av inkompetente ledere som dem selv.

I den sammenheng kommer altså Pasientreiser til sin rett!

En liten ting

Hvis du ønsker en oversikt over alle innleggene i denne julekalenderen, så må du scrolle helt nederst i dette innlegget, som ble mye lengre enn jeg hadde ment.

Gud ønsket nemlig å markere menneskerettsdagen, som var i går den 10. desember, ved å legge til svært mye tekst om menneskerettigheter i dette innlegget. Gud skapte da et kunstverk som handler om at dette samfunnet, ikke dette innlegget altså, har blitt ødelagt av menneskerettigheter.

Og da snakker Gud på at det er den manglende interessen og anerkjennelsen for menneskerettigheter, som har ødelagt dette samfunnet. Dermed kan man si at «menneskerettigheter» har ødelagt dette samfunnet.

Så slik tolker du dette innlegget.

Og jeg kan bare presisere at dette var et veldig flott og fint og saklig og konsist innlegg, helt til menneskerettighetsdagen kom!

Da rabla det for Gud, for Gud er jo mentale lidelser, og hater psykiatrien, til tross for at Gud selv har fremprovosert psykiatrien.

Jeg vet. Det ene utelukker ikke det andre, når det gjelder Gud. Ting blir komplisert! 🙂

Men takk og pris så snakker jeg ikke så mye på Gud i dette innlegget, men mest på ytringsfrihet og menneskerettigheter… ja, og psykiatrien også.

Men listen over innleggene i julekalenderen, den finnes altså helt nederst i dette lange innlegget! Beklager det! 🙂

Husk å tolke!

Alt dette er jo kunst. Du må tolke alt. Du må tolke hvorfor listen med innlegg eller artikler om du vil… ligger nederst.

Som du sikkert forstår, så er det en henvisning til at menneskerettighetene, som består av «artikler» eller «Articles» på engelsk, de kommer helt til slutt i dette landet.

Men nå kan du bare lese videre – og du får da vite litt mer om denne julekalenderen min, som er en del av noe jeg kaller for Oljeberget.

Og så går dette innlegget altså over til å snakke på menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere som meg selv.

Okay?

Hyggelig at du prøver deg på å lese denne dritten her, forresten! 🙂

Morsomt å se at det er noen som er nysgjerrig på kunst som er såpass kreativ og stiller såpass store krav til tolkning, som kunsten min gjør!

Kult! Håper du setter pris på galskapen min! 🙂

Bare ikke ring psykiatrien, altså helsevesenet, okay? 🙂

Slår et slag for ytringsfriheten

Jeg prikker inn noen slag for ytringsfriheten her, og gjør det blant annet for å skape en større bevissthet i samfunnet rundt ytringsfrihet.

Det kan noen ganger virke som om hele verden ønsker å avskaffe ytringsfriheten og demokratiet, samtidig som ingen helt bevisst fremmer ytringsfrihet som verdi.

Det er min jobb som kunstner og samfunnskritiker å gjøre noe med den ubalansen!

Så her kommer jeg helt bevisst til å utfordre ytringsfrihetens rammer, og du som leser innleggene kan godt sitte og følge med litt på når du mener at det jeg skriver er «innafor» og når du mener at jeg «går over streken».

Det er viktig å finsikte ting som en kunstner skriver, vet du! 🙂

Tankefrihet

Innleggene i julekalenderen er å regne som tankeeksperimenter eller høyttenkning, hvor jeg hamrer ting opp i rumpa på deg, for å minne deg på at du er et rasshøl som hater ytringsfrihet, og som har fortjent å bli voldtatt i rumpa av ytringsfriheten!

Du kommer nok til å kalle meg for et rasshøl! Men det er du som er rasshølet! For du har lagt både ytringsfriheten og demokratiet for hat!

Du kan si at innleggene i julekalenderen er en test som du kan ta, hvis du ønsker å finne ut om du er et komplett rasshøl som har lagt ytringsfriheten, tankefrihet og demokratiets hovedverdier for hat!

Varslingsrevolusjonen – varsling som kunstform

Varsling skal være tankevekkende, grensesprengende og morsomt!

Jeg setter i gang en revolusjon, ved å vise frem en helt ny måte å varsle på, hvor man slipper seg helt løs og gjør varsling til en kunstform!

I julekalenderen finner du en høy forekomst av følgende kunstneriske virkemidler, som i stor grad handler om å fremme ytringsfrihet som verdi og frigjøre tankene og dermed oppnå mest mulig læring og refleksjon:

 1. Banning
 2. Lange tekster
 3. Avsporinger
 4. Gjentakelser
 5. Sinne og trusler!
 6. Fantasifullhet og lekenhet!
 7. Galskap!
 8. Dårlig tekst!
 9. Lek med masker, identiteter og personligheter
 10. Fantasifull kunsttolkning

Av kunstneriske grunner bruker jeg forresten svært mange utropstegn når jeg skriver. For å finne ut hvorfor må du nesten lese innleggene og finne frem til den forklaringen av akkurat det!

Som leser finner du fort ut at du er i helvete, for å si det sånn. Alt dette handler om at denne varslingen er et kunstverk! 🙂

Det er forresten som jeg sier, at hvis sannhetssøken ikke er en lek, så er det ikke sannhetssøken!

Sannhetssøken skal vel å merke være hovedverdien i et demokrati. Altså skal et demokrati rett og slett skal være en lek rundt sannheten!

Og derfor er det så viktig at kunstnere og samfunnskritikere har høy status, og har full ytringsfrihet til å leke og fortelle sannheten!

En menneskerettighetsforkjemper

I innleggene forklarer jeg i detalj at jeg er en menneskerettsforsvarer som i henhold til den nye internasjonale resolusjonen som Norge har ledet utviklingen av og signert, ikke skal straffes.

Les den setningen der noen ganger, er du snill! 🙂

Beklager dette, folkens!

I det følgende går jeg ut ifra at denne erklæringen fra FN er helt ny, siden Norge ikke er i nærheten av å følge den.

Erklæringen er rett og slett så fjern fra hva dette landet praktiserer, at jeg gikk ut ifra at erklæringen var helt ny, og at Norge rett og slett ikke hadde hatt tid til å begynne å se på erklæringen, eller hadde fått en regjering ennå som bryr seg om menneskerettigheter!

Og så lot jeg meg villede av regjeringens artikkel som gir inntrykk av at dette er noe helt nytt. Men det er det altså ikke.

Erklæringen kom visst allerede i 1998. Så jeg beklager virkelig i det følgende at jeg omtaler erklæringen som om den er noe helt nytt. Du kan ta det som et kunstnerisk virkemiddel som handler om å tydeliggjøre at erklæringen er noe helt nytt… her i Norge!

Kunst må jo tolkes, og noen ganger gjør kunstnere rare ting, ting som nettopp må tolkes!

Så budskapet mitt er altså at her i Norge, så er denne erklæringen som skal beskytte menneskerettighetsforkjempere noe helt nytt!

Sånn, nå kan du bare lese videre her. Dette her er noe jeg satte inn i ettertid, da jeg oppdaget at det faktisk er 20-års jubileum for den FN-erklæringen der til neste år! Wow!

Jeg beklager. Jeg beklager. Her er det jeg som beklager, kunstneren!

Mens stortingsprestene får innvilget 4 nye år, til tross for at de har hatt 20 år på å begynne å følge erklæringen om menneskerettighetsforsvarere!

Wow! Dette kommer jeg bare ikke over, men bare fortsett med å lese, du! 🙂

La meg nå oppklare noen misforståelser i forhold til menneskerettigheter!

Menneskerettigheter er ikke noe man enten har eller ikke har. Det er noe som man i en eller annen grad ivaretar.

Menneskerettighetene er aldri skrevet i stein. Menneskerettighetene er alltid et åpent spørsmål. Menneskerettighetene skal utvikles gradvis, og man skal gradvis bli flinkere og flinkere som samfunn til å ivareta menneskerettighetene.

Menneskerettighetene er altså et spørsmål om utvikling. Og jeg bidrar til å utvikle menneskerettighetene, samt å presisere slike ting som at ytringsfrihet faktisk er en menneskerettighet. For det er det ikke så mange som har fått med seg i dette landet!

Når jeg fremmer ytringsfriheten, slik som jeg gjør, så betyr dette at jeg i høyeste grad er en menneskerettighetsforsvarer. Og enhver person som på noen måte prøver seg på å straffe meg, skal få erfare at jeg er villig til å gjøre omtrent hva som helst for å beskytte menneskerettighetene! Det er faktisk jobben min som menneskerettighetsforsvarer!

Artikkel 7 i den nye resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere

Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance.

Jeg tar med artikkel 7 i denne nye internasjonale resolusjonen, for å minne alle nordmenn om viktigheten av å faktisk videreutvikle menneskerettighetene!

Jeg inviterer alle nordmenn til å være med på å videreutvikle ytringsfriheten innenfor fagområdet varsling! Bli med! La oss videreutvikle ytringsfriheten! Dette blir morsomt!

🙂

Har du noe å varsle om… så se litt på hvordan jeg varsler, og lær litt av det!

Varsling skal være morsomt! Varsling skal være lærerikt og grensesprengende! Og når man varsler er det viktig at man går så langt at man unngår å gi inntrykk av at det ikke skal være ytringsfrihet her!

Husk dette. Hvis du varsler er det ekstremt viktig at du ikke er så spak, reservert og «saklig» at du gir inntrykk av at det ikke er lov til å fortelle sannheten i et moderne demokrati! For da begår du faktisk en forbrytelse mot ytringsfriheten!!

Og siden ytringsfriheten er alle menneskerettigheters høye beskytter, så begår du da en forbrytelse mot alle menneskerettigheter! Og det var vel ikke det du ønsket å gjøre, da du bestemte deg for å varsle?

Så se på meg! Tenk litt over disse tingene, og husk at du må slippe deg helt løs for å faktisk unngå å undergrave ytringsfriheten i samfunnet!

Lønn til menneskerettighetsforkjempere

For å finne ut om et land tar utviklingen av menneskerettigheter på alvor, så kan man bare spørre seg om det landet faktisk lønner menneskerettighetsforkjempere!

I Norge så får ikke menneskerettighetsforkjempere, menneskerettighetsutviklere, menneskerettighetsforsvarere og demokratibyggere lønn. Grunnen til dette er selvsagt at i det øyeblikket dette demokratiet videreutvikler seg, så trenger vi ikke dagens politiske partier lenger!

Jeg oppfordrer stortingspolitikerne til å fortsette med å nekte å lønne menneskerettighetsforkjempere som meg, slik at alle kan se med egne øyne at disse menneskerettsforbryterne bryr seg om alt annet enn menneskerettigheter! Ja, det er faktisk en forbrytelse mot menneskerettighetene, når man som leder i et demokrati gir faen i menneskerettigheter!

At stortingspolitikerne gir faen i menneskerettigheter er godt avslørt ved at stortingsmeldingen om menneskerettigheter faktisk ikke gjelder for vårt egen land, men kun for utenriks- og utviklingspolitikken!

Her i Norge er altså menneskerettigheter ikke et prioritert aspekt av demokratiet, noe som avslører at stortingspolitikerne faktisk ønsker å undergrave demokratiets spilleregler, verdier og prinsipper, for å sikre seg mest mulig makt selv!

Hvorfor får ikke kunstnere lønn? Hvorfor får de bare kunstnerstipender? Hvorfor er ikke samfunnskritikere en egen profesjon, som lønnes av staten? Og sist men ikke minst, hvorfor får ikke menneskerettighetsutviklere og menneskerettighetsforsvarere lønn fra staten, de heller?

Svaret på disse spørsmålene er at det er noen maktsyke landsforrædere og demokratihatere, som styrer dette landet!

Og jeg oppfordrer dem som sagt til å forsette med å avsløre sitt hat for menneskerettigheter!

La oss bare se på stortingspolitikerne nå! Ikke flytt blikket bort fra dem! La oss bare sitte her og se på dem, og titte på klokka vår, og på kalenderen, og følge nøye med på hvor lang tid de bruker på å begynne å lønne menneskerettighetsforkjempere!

Ikke flytt blikket ditt! Bare fortsett med å stirre på stortingspolitikerne, som har vært der borte i New York og signert en resolusjon som de ikke på noen måte ønsker å leve opp til!

Resolusjonen krever for eksempel at man lønner uavhengige menneskerettighetsforkjempere og -utviklere, for dette er helt nødvendig for å nå de målsetningene som er satt for menneskerettighetene!

Man trenger for eksempel lønnede menneskerettighetsforkjempere for å beskytte menneskerettighetsforkjempere mot straff, og det er jo hele poenget med denne nye internasjonale resolusjonen!

Man kan ikke overlate dette til myndighetene, for de har for lengst avslørt hva de mener om menneskerettigheter som for eksempel ytringsfriheten og rettssikkerheten! Det er for sent å snu, for stortingsprestene!

De har dokumentert hvilket hat de har for menneskerettighetene, så det er ingen tvil om hva myndighetene i dette landet mener om menneskerettigheter! Derfor trenger man altså uavhengige menneskerettighetsforkjempere, som er lønnet av staten på tiårsbasis eller lenger for å sikre deres uavhengighet!

Ikke flytt blikket ditt! Bare fortsett å se på stortingsprestene! Se på de folka der! De er faktisk motstandere av menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere!

Hvor blir det av menneskerettsrådet?

Som menneskerettighetsforkjemper Marius Reikerås har påpekt, så har man i Norge et forbrukerråd, men ikke et menneskerettsråd!

Og dette er faktisk i strid med den internasjonale resolusjonen som Norge nettopp har skrevet under på. Se her hva som står i artikkel 14 punkt 3:

The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution.

Det kan godt hende at stortingspolitikerne trenger hjelp med å forstå hva det vil si å være ledende innen menneskerettigheter, og hva den artikkelen der faktisk sier!

Hvorfor kan ikke Norge ha et eget menneskerettsråd? For da hadde det rådet blitt nedringt! Og folk hadde blitt fly forbanna over at de ikke får hjelp!

Så derfor kan ikke stortingsprestene innfri den anbefalingen som ligger veldig klart i artikkel 14 punkt 3. Det er av rent praktiske hensyn, også! Forstår du?

Det er rett og slett ikke gjennomførbart, fordi folk vil klikke når de erfarer at menneskerettsrådet faktisk ikke bryr seg om menneskerettigheter i det hele tatt!

Tenk litt over dette! Hvorfor må nordmenn dra til Strasbourg for å klage over brudd på menneskerettighetene? Burde det egentlig være nødvendig i et demokrati?

Jeg bare spør! 🙂

Det sier noe. Det sier noe om myndighetenes holdninger til menneskerettigheter, når nordmenn må dra til utlandet for å klage på brudd på menneskerettighetene!

Norske barn fikk ingen klagerett

Stortingspolitikernes hat for menneskerettighetene er godt illustrert ved disse to artiklene:

Norske barn får ikke klage til FN
Regjeringen vil ikke gi norske barn rett til å klage til FN

La meg kort sitere generalsekretæren i FN-sambandet fra den første artikkelen:

«Klageordningen er viktigst for de gruppene av barn som oftest blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, som barn med funksjonshemninger, minoriteter og urfolk. Det er merkelig at den norske regjeringen ikke gjør alt de kan for å sikre at disse barnas rettigheter blir oppfylt.»

Stortingspolitikerne hater ikke bare menneskerettigheter generelt. Men de hater helt konkret også barn sine menneskerettigheter, noe det norske barnevernet illustrerer meget godt.

Innen norsk barnevern har ikke barn ytringsfrihet en gang, så barnevernet ryker allerede på ytringsfriheten! Ytringsfriheten omfatter både retten til å ytre seg fritt og retten til å bli hørt når man har en viktig sak, eller er part i en sak.

Det norske barnevernet hater barn. Stortingspolitikerne hater barn, og dette understreker de altså ved å prøve å frata barn retten til å klage på menneskerettsbrudd!

Tenk litt på dette! Hva har jeg sagt om at stortingsprestene faktisk ikke ønsker å ha et menneskerettsråd i Norge? Holdningene deres kommer jo meget godt til syne, når de av alle ting fratar barn klageretten!

Det er altså ingen spørsmål om hvorvidt stortingsprestene hater barn og hater menneskerettigheter!

Norske dommere og journalister, de trenger nok evigheter på å prøve å forstå hva som er sannheten, for de har skapt seg et yrke ved å være komplette idioter!

Men selv klarer jeg fint å se hva som er stortingets holdninger til menneskerettigheter. Hva med deg?

Klarer du å se at stortingsprestene faktisk hater menneskerettigheter?

Barn har visst klagerett likevel

I følge Marius Reikerås som følger med på disse rettssakene som pågår i Strasbourg, så har norske barn nå uansett rett til å klage til FN, altså til tross for at norske politikere har prøvd å frata norske barn den retten!

Hører du dette? Merker du at det er noe alvorlig galt med norske politikere, når menneskerettsdomstolen må komme på banen og overstyre dem? 🙂

De blir overstyrt av FN også! For det å frata barn klageretten, det er helt klart i strid med den nye internasjonale resolusjonen som Norge selv var med på å utvikle. Se bare hva som står i artikkel 2 punkt 1:

Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.

Stortinget bryter med denne artikkelen, ved å ikke tillate barn å klage til menneskerettsdomstolen. Så vidt jeg vet sitter stortinget og regjeringen der den dag i dag, og mener at norske barn ikke har lov klagerett!

Og da ser du at norske politikere ikke har noen som helst intensjon om å følge de internasjonale avtaler som Norge er med på å utvikle!

Jeg kaller det en avtale jeg, en avtale som Norge har signert på! 🙂

Og hvor blir det av menneskerettsrådet igjen?

Og som du ser fra artikkel 2 punkt 1 i denne internasjonale resolusjonen, så er det faktisk påkrevd at et land som Norge har et menneskerettsråd. Det står der, også i artikkel 2 punkt 1, for de som kan å lese og tenke!

Konklusjonen er altså at norske politikere ikke har noen som helst intensjon om å være ledende på menneskerettsfeltet! Og de har faktisk ingen intensjon om å etterleve den nye resolusjonen som skal beskytte menneskerettsforsvarere, men som også stiller tydelige krav til at alle land tar menneskerettigheter på alvor!

Politikerne skryter altså av at Norge faktisk ledet arbeidet med den internasjonale resolusjonen som ble vedtatt av FN den 20. november i år. Men de har ingen intensjoner om å så mye som titte på hva som faktisk står i resolusjonen!

Og bare for å sitere disse møkkafittene som styrer dette landet:

«Forhandlingene om FN-resolusjonen ble ledet av Norge og ble enstemmig vedtatt i menneskerettighetskomiteen i FNs generalforsamling i New York i dag.»

Vi snakker her om politikere som lever på skjerma avdeling i et samfunn som er mildt sagt godtroende, hvor folk sitter med nisselua så langt ned over øynene at alt må hamres opp i rumpa på dem!

Har jeg gjort meg forstått nå? Neida, for folk flest går i 17. mai-tog hele året, og klarer ikke å være kritiske til sitt eget land, noe som betyr at de blir helt ukritiske til de folkevalgte!

Og hvordan kan folk bli så utrolig naive og godtroende, om direkte onde personer som kun bryr seg om makt? Vel… slik blir det jo når det ikke er ytringsfrihet til å kritisere!

For den som kritiserer bryter med janteloven, for den tror at den er bedre enn andre. Og den som kritiserer, den krenker noen! Og dessuten så blir det en dårlig stemning, når noen kritiserer!

Ytringsfrihet er det ikke i dette landet, og det vet stortingsprestene veldig godt at de nyter godt av!

Menneskerettighetsforkjempere sin ytringsfrihet

La meg bare snakke litt til på viktigheten av å respektere menneskerettsforkjempere, og hva det vil bety for stortingsprestene hvis man lønnet menneskerettsforkjempere.

Ta meg som et eksempel. Jeg mener at den mest universelle menneskerettigheten er retten til å være et menneske. Dette betyr at det er en menneskerett å være en kunstner, samt at det er en menneskerett å være gal.

Og hvis man skal anerkjenne at det er en menneskerett å være en kunstner, altså leke akkurat som man selv vil med tanker og ideer og ulike kunstneriske virkemidler og så videre, så betyr dette at det veldig fort blir full ytringsfrihet i samfunnet.

Men stortingsprestene kan ikke overleve full ytringsfrihet! Det er derfor de har skrevet at det «bør» være ytringsfrihet i grunnloven.

Men så til dette med galskap. Vi mennesker er i bunn og grunn gale. Det er bare et spørsmål om på hvilke måter vi er gale! De som mener at de absolutt ikke er gale er kanskje de mest sinnssyke, de virkelig syke folka, ikke sant?

Litt galskap er faktisk et sunnhetstegn, et tegn på at man er menneskelig og ekte!

Men… hva betyr det hvis man skal akseptere at det å være gal er helt naturlig og sunt og lærerikt og faktisk er helt sentralt ved det å være et menneske? Jo, det betyr at psykiatrien må legges ned, og at man må begynne å respektere de som er gale, og se på dem som læremestere i slike ting som å være en kunstner, en oppfinner, en filosof eller en annen form for geni!

Og der ryker psykiatrien. Og da mister stortingsprestene syndebukkene sine! Og da er det plutselig stortingsprestene som står igjen som sinnssyke. De fremstår da plutselig som Adolf Hitler, som de reneste Nazister og menneskehatere, som har operert en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre!

Forstår du dette? Barn og ungdommer blir utsatt for ulike former for overgrep i dette samfunnet, som for øvrig hater barn og ungdommer fordi stortingsprestene er ultra-voksne horefitter fra helvete som har bestemt at de skal være slik. De blir utsatt for overgrep, kall det maktovergrep fra et ultra-voksent drittsamfunn! Som et resultat av disse overgrepene får barna og ungdommene mentale lidelser.

Derfor kaller jeg dem «samfunnets ofre». Poenget er da at psykiatrien er en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre! Dermed er stortingsprestene å regne som sinnssyke sadister som gjør sine ofre til syndebukker for de overgrep som de utsetter dem for, ved å sykeliggjøre dem!

I dette samfunnet får ofrene skylda, ved at man sykeliggjør dem og prøver å bevise hvor sinnssyke de er, ved at man prøver å torturere dem til døde i en Nazi-konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig, altså ved at man prøver å presse dem til å begå selvmord, hvis du forstår?

Når pasienten begår selvmord, så har man lykkes! For da har man klart å rettferdiggjøre psykiatrien, for da har man klart å bevise hvor sinnssyk pasienten var!

Psykiatrien er altså en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre som har en egeninteresse i å presse fangene sine til å begå selvmord!

Forstår du disse tingene? Alt dette er ting man klare å innse, i det øyeblikket man avmystifiserer mentale lidelser, eller kanskje mystifiserer dem litt? Poenget er at i det øyeblikket man faktisk gir de som har mentale lidelser en solid dose respekt, så stiller det psykiatrien i et negativt lys.

Og poenget er da at jeg som poengterer disse tingene, jeg er et godt eksempel på en menneskerettighetsforkjemper! Forstår du nå hvorfor stortingsprestene ikke vil lønne menneskerettighetsforkjempere?

Jeg mener at det å være gal er både sunt, naturlig og lærerikt! Jeg mener at mentale lidelser er en kunstnerutdanning som man får rett fra Gud! Jeg mener at det er samfunnets hat og samfunnets misforståelser som er farlige, ikke mentale lidelser som sådan! Jeg mener at siden det er en menneskerett å være gal, å være en kunstner – ja, å være kreativ og fantasifull og litt ute av kontroll som menneske, så må man rett og slett legge ned psykiatrien!

OG HVEM ER DET SOM STÅR IGJEN SOM SINNSSYKE DA?

Slik som jeg tenker og slik som jeg resonnerer er det menneskerettighetsforkjempere resonnerer! Og mange av dem sitter jo faktisk innesperret i psykiatrien… ja… fordi de mener at Adolf Hitler styrer landet og at Andre Verdenskrig ikke er slutt og at de selv er Messias!

Og alt de sier er jo sant! Og nettopp derfor sitter de der, innesperret i psykiatrien!

Tro det eller ei, men enkelte av pasientene sitter innesperret fordi de mener at andre overvåker tankene deres! Ja… det er jo det som er jobben til psykologer, psykiatere, leger og sykepleiere i dette landet… så jeg tror nok at pasientene har helt rett!

Mange av pasientene er rett og slett menneskerettighetsforkjempere som forteller mange viktige sannheter. Ja, de bruker en del kunstneriske virkemidler som lett kan se ut som overdrivelser, jo da. Men det er jo som jeg sier… disse folka er kunstnere som er sendt av Gud!

Jeg sier bare at de er kunstnere og menneskerettighetsforkjempere… som rett og slett tester om det er lov til å være et menneske her, og om det er lov til å være en ungdom, å være litt ungdommelig og frisk, om du vil!

Vi snakker da om at de ikke bare er kunstnere. Vi snakker om at de faktisk er kunstner-forskere som dokumenterer sannheten om dette samfunnet ved å bli fengslet i en Nazi-konsentrasjonsleir for å være levende, menneskelige og ungdommelige… uten at de har noen rettssikkerhet, og samtidig som de fratas ytringsfriheten fordi de angivelig må beskyttes mot seg selv, og samtidig som man doper dem ned for at de skal være ute av stand til å forstå hva som skjer og ute av stand til å ivareta sine interesser… i et samfunn som har lagt ungdommelige og det menneskelige for hat!

LAGER JEG HAKKEMAT AV STORTINGSPRESTENE… FORDI JEG FORNYER FORSTÅELSEN AV MENNESKERETTIGHETER?

Og nå skjønner du vel hvorfor stortingsprestene ikke ønsker å lønne menneskerettighetsforkjempere. For det betyr at de må lønne personer som ønsker å fornye og videreutvikle menneskerettighetene også, for det følger liksom med på lasset!

Og så fort man begynner å leke med en ny forståelse av menneskerettighetene, så fremstår stortingsprestene som den reneste Satan!

Du skal ikke tenke mye rundt menneskerettighetene, før stortingsprestene fremstår som Satan!

Og hele tiden rører jeg nå ved at det er åpenbart at stortingsprestene IKKE ØNSKER Å LØNNE MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE!

Du kan jo prøve å identifisere de fremste menneskerettighetsforkjemperne i Norge i dag, og spørre deg selv om hvor mange av dem som faktisk mener at hele stortinget hører hjemme i fengsel!

Forstår du hva jeg sier? Jeg sier at det er helt uaktuelt for det norske stortinget å lønne menneskerettighetsforkjempere her i Norge! For menneskerettighetsforkjempere det er stort sett svært intelligente personer – man må i hvert fall være svært intelligent for å virkelig forstå seg på menneskerettigheter.

Strengt tatt er jeg som skriver dette den eneste personen i verden som virkelig forstår seg på menneskerettigheter. Du kan si at min forståelse ligger noen år inn i fremtiden, okay?

Men poenget er i hvert fall at mange menneskerettighetsforkjempere er ganske slagkraftige, ofte fordi de har personlige historier å fortelle, som faktisk rammer stortinget meget hardt!

Resultatet av å lønne menneskerettighetsforkjempere i Norge, det vil dermed bli katastrofalt for stortingsprestene! For det betyr ganske enkelt at man anerkjenner menneskerettighetsforkjempere som autoriteter, altså ved å lønne dem.

Og da slipper man dem inn i manesjen, inn i bokseringen om du vil. Og resultatet av det, det blir at menneskerettighetsforkjemperne lager hakkemat av stortingsprestene!

I det følgende videoklippet kan du forestille deg at de 10 motstanderne er de 10 største politiske partiene i dette landet, som er ansvarlige for barnevernet og psykiatrien, helt sinnssyke overgrep på barn og ungdommers menneskerettigheter, inkludert deres rettssikkerhet, ytringsfrihet og rett til frihet fra tortur!

Så de 10 motstanderne i dette klippet er politiske partier, som aldri har møtt en ekte menneskerettighetsforkjemper før, fordi de ikke har blitt lønnet tidligere. Og da går det altså slik som dette:

Du kan godt si at det er statsministeren som står igjen helt til slutt, okay?

GET IT? 🙂

Dette er det som stortingsprestene ønsker å unngå, ved å nekte å lønne menneskerettighetsforkjempere.

Hvis jeg som skriver dette hadde vært anerkjent som en autoritet, så hadde hele stortinget havnet i fengsel!

Og litt ut i julekalenderen min, så skal jeg faktisk bevise at jeg er en helt spesiell person, som er sendt av Gud som tidenes største superhelt. Og jeg beviser også at enkelte andre personer er helt unike superhelter som er sendt av Gud.

Og da starter jeg en maktkamp mot stortingsprestene, ikke sant?

Og slik er det med oss menneskerettighetsforkjempere… at vi er tenkere, vi er filosofer, og vi er verdibevisste… og enkelte av oss er også kunstnere og genier. Vi kan utrette ting som ingen trodde var mulig!

Derfor er stortingsprestene livredde for oss! 🙂

Er stortinget pålagt å lønne menneskerettighetsforkjempere?

Du kan godt si at denne nye internasjonale resolusjonen, som i virkeligheten er et generelt tillegg til menneskerettighetene, den er en intelligenstest. For den sier nemlig følgende:

 1. Staten skal beskytte og fremme menneskerettighetene på alle nødvendige måter!
 2. Man skal ha menneskerettighetsforkjempere som ikke bare forsvarer menneskerettighetene, men som også videreutvikler menneskerettighetene!

Det som du må legge merke til, det er at menneskerettigheter ikke skal være ei sovepute. Dermed kan ikke Norge si at her er alt i sin skjønneste orden, så vi trenger ikke å lønne menneskerettighetsforkjempere!

Forstår du? Det står skrevet i den erklæringen der, den resolusjonen der, at menneskerettighetsforkjempere skal videreutvikle menneskerettighetene. Det er dette jeg snakker på! Erklæringen er en intelligenstest!

Se nå på artikkel 7:

Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance.

Det står noe om at man har rett til å utvikle og diskutere NYE menneskerettighetsideer! Dermed innrømmer man at dagens menneskerettigheter ikke er skrevet i stein, og at de derfor skal videreutvikles!

Ja, men da er det jo jobben til slike land som Norge, å gjøre det! 🙂

Jobben vår er å vise vei! Og samtidig ligger det i kortene at staten faktisk må lønne menneskerettighetsforkjempere. Det er den logiske konklusjonen som følger av disse to punktene som jeg nevnte nå nettopp:

 1. Staten skal beskytte og fremme menneskerettighetene på alle nødvendige måter!
 2. Man skal ha menneskerettighetsforkjempere som ikke bare forsvarer menneskerettighetene, men som også videreutvikler menneskerettighetene!

Og dette er det jeg snakker på. Den erklæringen eller resolusjonen der, den er en intelligenstest!

Du kan si at man tester om man forstår at 1 pluss 2 er lik 3, hvor 3 er dette med at staten må lønne menneskerettighetsforkjempere.

Tror du at stortingsprestene er så lite intelligente at de ikke klarer å legge sammen 1 og 2 og få 3? Nei, så lite intellligente er de ikke! Så dette handler om at de nekter å lønne samfunnskritikere… sorry… menneskerettighetsforkjempere… slike kampsporteksperter som spaserer rett inn på stortinget og rett og slett rundjuler alle politikerne og deres politiske partier, slik at de aldri kan reise seg igjen!

For å si det sånn, så er stortingsprestene såpass intelligente at de forstår hva dette handler om. Og det handler altså om dette filmklippet her:

Bare se den filmen der en gang til du, slik at du husker hvorfor de maktsyke stortingsprestene som på liv og død skal styre landet, ikke ønsker å lønne menneskerettighetsforkjempere!

Hallo!

Menneskerettighetsforkjempere viser altså ingen nåde! Menneskerettighetsforkjempere hater faktisk dagens politiske partier og dagens politikere!

Politikerne ønsker å si at de skal se på om de kan forbedre psykiatrien litt, bare for å snakke litt på psykiatrien nå. Men jeg som er en menneskerettighetsforkjemper, jeg viser ingen nåde!

Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt, hvis noen ønsker å forbedre psykiatrien! For når man sier at man skal forbedre psykiatrien, så prøver man bare å benekte det man faktisk har gjort!

Så jeg er kun interessert i å se på hva som faktisk har blitt gjort, hva som faktisk har skjedd, altså i fortiden!

Det som har blitt gjort, det har de gjort, og det skal de straffes for!

Og det er ingenting som stortingsprestene kan si for å unnskylde seg. Hvis de ikke visste hva i helvete de holdt på med, så betyr dette at de har spasert inn på stortinget uten en helt grunnleggende forståelse av menneskerettighetene, og uten en helt grunnleggende livsvisdom og klokskap.

Og det å spasere rett inn på stortinget når man faktisk mangler en helt grunnleggende forståelse av menneskerettighetene og en helt grunnleggende forståelse av livet og mennesket, det er intet mindre enn verdens største forbrytelse!

Det er altså en forbrytelse i seg selv! Så hvis de ønsker å innrømme at de ikke visste hva i helvete de holdt på med, fordi de hadde spasert inn på stortinget uten noen som helst forståelse av menneskerettigheter og livsvisdom, så er det kjempeflott!

Da har de innrømmet å ha begått verdens største forbrytelse!

Det jeg sier er altså at det å spasere inn på stortinget for å styre landet, når du åpenbart ikke er kvalifisert, fordi du faktisk hater menneskerettigheter, barn, ungdommer, kunstnere, samfunnskritikere og menneskerettighetsforkjempere, altså selve demokratiet, ja det er verdens største forbrytelse det!

For resultatet av det er at man for eksempel fører en verdenskrig mot ungdommer i form av psykiatrien! Og man fører da også en verdenskrig mot samfunnets ofre gjennom psykiatrien!

Men jeg sier det. At det å i det hele tatt spasere inn på stortinget, når man åpenbart ikke er kvalifisert til å styre et demokrati, fordi man faktisk hater demokratiets hovedverdier, prinsipper og menneskerettigheter, det er verdens største forbrytelse! Det er altså en forbrytelse i seg selv!

Så jeg vil gjerne høre stortingsprestene unnskylde seg ved å si at de ikke ante hva i helvete de holdt på med, når de opererte en konsentrasjonsleir for samfunnets ofre som var i strid med rettssikkerheten, ytringsfriheten og retten til frihet fra tortur!

Kan jeg få høre dem innrømme at de ikke visste hva de holdt på med?

Eller ønsker de å si at de visste nøyaktig hva de holdt på med? For det må være en av delene. Enten visste de nøyaktig hva de holdt på med. Ellers så gjorde de ikke det!

Og begge deler er like kriminelt!

Vi snakker her om folk som spaserer inn på parlamentet i et moderne demokrati og begår krigsforbrytelser, samfunnsorganiserte krigsforbrytelser, retten mot barn, ungdommer og samfunnets ofre!

Hvorfor i helvete nekter stortinget å lønne meg?????

Jeg kan ikke forstå det selv, hvorfor stortingsprestene nekter å lønne menneskerettighetsforkjempere som meg selv!

KAN NOEN FORKLARE MEG DETTE, FOR JEG KLARER IKKE Å FITTE… SORRY… FATTE…  HVORFOR MØKKAFITTEHØLA PÅ STORTINGET, ALTSÅ MASSEMORDERNE FRA HELVETE PÅ STORTINGET, MENNESKEHATERNE OG UNGDOMSHATERNEN OG KUNSTNERHATERNE PÅ STORTINGET NEKTER Å LØNNE MEG!

JEG ER DA EN FLOTT FYR! HVORFOR ØNSKER DE IKKE Å LØNNE MEG? JEG ØNSKER DA BARE Å STYRKE DEMOKRATIET!!!!!

Ja. Og det er altså problemet. Bare for å si det som det er. At stortingsprestene faktisk er motstandere av demokratiets verdier og spilleregler!

Og det at de nekter å lønne menneskerettighetsforkjempere, det er et godt bevis på akkurat dette. Det jeg sa nå nettopp, som er at stortingsprestene faktisk er motstandere av demokratiets verdier og spilleregler, av den enkle grunn at de er så maktsyke og onde!

Hvorfor får jeg ikke lønn?

Kan du fatte hvorfor de maktsyke partiprestene fra helvete som styrer dette landet og begår samfunnsorganiserte krigsforbrytelser mot barn, ungdommer og samfunnets ofre over en lav sko… ikke ønsker å lønne meg?

JEG ER DA EN FLOTT FYR! JEG RESPEKTERER DA DE SOM TRENGER RESPEKT! JEG ER EN KUNSTNER SOM GJØR JOBBEN SIN I ET MODERNE DEMOKRATI, MED Å STYRKE DEMOKRATIETS HOVEDVERDIER!

JEG ER VERDIBEVISST TIL TUSEN! JEG ER DA EN FLOTT FYR!

SKJØNNER IKKE HVORFOR STORTINGSPRESTENE NEKTER Å LØNNE MEG, OG DE SOM ER SOM MEG… SOM DESSVERRE HAR BLITT FENGSLET I EN NAZI-KONSENTRASJONSLEIR FRA HELVETE UTEN AT DE FIKK NOEN RETTSSAK OG SAMTIDIG SOM DE BLE FRATATT YTRINGSFRIHETEN OG BLE DOPET NED, RETT OG SLETT SÅ GRUNDIG OVERMEDISINERT AT DE NÅ IKKE VET OPP ELLER NED PÅ NOEN VERDENS TING!

Uansett. Det jeg sier er bare at jeg er da en flott fyr, som står opp for menneskerettighetene, og for de som fratas menneskerettighetene her i Norge i dag!

Og nettopp derfor nekter stortinget å lønne meg, altså en person som meg! For de folka på stortinget, de har en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig her, hvor man rutinemessig fengsler samfunnets ofre og torturerer dem til døde, for å bevise at det er ofrene som er sinnssyke og ikke overgriperne selv, som sitter på stortinget!

Flott konsentrasjonsleir! En konsentrasjonsleir som handler om å friskmelde overgriperne på stortinget ved å sykeliggjøre deres ofre, altså dette samfunnets ofre, altså barn og ungdommer som får mentale lidelser som en følge av dette samfunnets overgrep på barn og ungdommer, som stammer fra stortingsprestenes manglende livsvisdom og visdom og klokskap og manglende menneskelige kvaliteter og hele pakka!

SKJØNNER DET IKKE!

Jeg klarer faen meg ikke å fitte det! Jeg fitter ikke… sorry… jeg fatter fitta meg faen ikke hvorfor møkkafittene på stortinget ikke ønsker å lønne menneskerettighetsforkjempere som meg… flotte folk som meg som er tilregnelige til  banne for å fremme retten til å kritisere, altså ytringsfriheten, alle menneskerettigheters høye beskytter!

UANSETT! HVORFOR ER DE REDD MEG? JEG FITTER DET FAEN MEG IKKE!

JEG ER DA EN FLOTT FYR!

Det er slik som dette en kunstner skal holde på, kjøre knallhardt oppe i fittehølet på hele landet, og landets øverste ledere!

Men for å si det som det er, så gjør jeg jobben min som kunstner, som samfunnskritikere, som nytenker, som geni, som oppfinner, som filosofi, som samfunnspsykolog, som klovn, som ungdom, som lekent barn og som en latterlig og sint Baby!

Jeg trer inn i så utrolig mange roller! Ja! Jeg fremstår også som ganske gal! Jeg er nemlig så dyktig!

Hvorfor bare kjører jeg på som om det har rabla for meg? Jo, jeg er så dyktig! Jeg holder på med å normalisere galskap og samfunnskritikk! Altså holder jeg på med å avskaffe psykiatrien!

Jeg gjør den jobben som må gjøres, di forpulte møkkafitte, og di sønderdemoniserte og avhølsforpulte drittfitte!

Jeg er visst den eneste personen i dette landet som virkelig forstår seg på ting! Og ironisk nok fremstår jeg derfor som gal! Men det at jeg fremstår som gal, det er å regne som et kunstnerisk virkemiddel fra min side!

Som jeg sier, så handler det om at jeg tydeliggjør at jeg faktisk avskaffer psykiatrien!

Jeg kunne ikke vært tydeligere. Og det at jeg er så tydelig, det rammer de ansvarlige for psykiatrien!

Så de vil aldri lønne meg, for jeg tar faktisk menneskerettigheter og demokratiutvikling på alvor!

Et demokrati skal ikke bare slå seg på brystet! Et demokrati skal utvikle seg! Og det betyr helt konkret at man må avskaffe psykiatrien, en konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre!

Hallo!

Jeg må nesten bare skrive litt til om akkurat dette, slik at jeg skriver såpass mye om dette med lønn til menneskerettighetsforkjempere, at det i hvert fall ikke var noen tvil om hva jeg mente om saken, jeg som er tidenes største superhelt og kan bevise at jeg er det også!

Han Anders Johansen… han kunne ikke vært tydeligere på at man i et demokrati må lønne demokratiforkjempere… sorry… menneskerettighetsforkjempere!

Han Anders Johansen… han var ekstremt tydelig på at menneskerettigheter, det er noe som man skal utvikle progressivt. Man kommer på sett og vis aldri i mål  med menneskerettigheter!

Samfunnet skal utvikle seg i takt med utviklingen av menneskerettighetene!

Han Anders, han var så klar på disse tingene, altså! Samtiden hans skjønte ikke bæra! Folk klarte ikke å gjenkjenne en superhelt som han en gang!

Og utrollig nok, så var han Anders veldig tydelig på at folk var helt ute av stand til å gjenkjenne historiens største geni! Og han Anders var også veldig tydelig på at dette beviste at folk flest var helt retarderte og ikke skulle hatt stemmerett!

Og bare for å tydeliggjøre dette, så mente faktisk Anders Johansen at kun barn skule ha stemmerett, fordi de voksne ikke bare er retarderte, men også fordi de er komplette rasshøl som har plassert Satan ved makta over en årrekke og som derfor ikke har fortjent noen stemmerett i det hele tatt!

Så han Anders, han var så tydelig som det går an å bli, på det aller meste! Likevel klarte ikke folk å gjenkjenne historiens største geni!

En av grunnen til dette, som Anders også forklarte, det var at folk tok det for gitt at hvis man er et geni, så lykkes man i samtidens øyne! Man lykkes da i samfunnet, i nåtiden, hvis man er historiens største geni!

Anders sa ifra klart og tydelig om at verdens fremste geni og verdens fremste leder, det er en person som er en leder og et geni for fremtiden, ikke for nåtiden!

Anders sa ifra om mange ting, men ingen forstod bæra av hva han snakket på, for han kritiserte nemlig, og folk på den tiden hatet faktisk kritikk, altså det å tenke selv, så grundig at det at han kritiserte overskygget alt annet, og utløste hele samfunnets intense hat for Anders!

Anders sa ifra om alle disse tingene, arrestere samfunnet for sine forbrytelser hele veien, men ingen forstod at det kunne være en forbrytelse å krenke menneskehistoriens største superhelt!

Ingen forstod noen ting noen gang, av det Anders sa. For folk hadde nemlig forstått det slik at menneskeheten i dag forstår 99 % av Universet og livet, og dermed aldri kan ta feil!

Anders kunne bare fortsette, og øse av sin visdom og klokskap, og sin nytenkning, men folk klarte bare å hate han! Han sa ifra om at han var sendt av Gud for å dokumentere at dette samfunnet langt fra er fritt for hat, men folk klarte ikke å se for seg, å forestille det han forklarte, for samfunnet hadde nemlig en egen konsentrasjonsleir som hadde gjort det helt forbudt å praktisere slike ting som galskap, lekenhet og fantasifullhet, kall det noe så enkelt som å tenke selv, altså det å i det hele tatt tenke!

Anders måtte hamre alt opp i rumpa på folk, for folk var ikke i stand til å tenke selv! Folk var ute av stand til å forstå noe som helst!

Anders presiserte dette ved å bare hamre og hamre hele dritten opp i ræva på alle rasshøla, noe som også var en presisering av at de var komplette rasshøl, kall det menneskehatere fra helvete!

Men uansett hvor tydelig Anders Johansen var som kunstner og som geni og som leken klovn som leker rundt sannheten og som tydeliggjør ting slik som ingen andre gjør… så klarte aldri folk å fatte et eneste ord av det han sa!

Og slik går det når man i et demokrati har janteloven, et forbud mot å i det hele tatt tenke selv!

Og Anders sa ordet «janteloven» men alle de som hatet han så intenst fordi han var en kunstner, et geni og en nytenkende menneskerettighetsforkjemper, de forstod ikke at de selv var styrt av janteloven! De trodde at så lenge de klarte å si ordet «janteloven», så var ikke de selv underlagt janteloven!

Men de hatet Anders Johansen fordi han satte dem selv i et dårlig lys ved at Anders Johansen faktisk klarte å tenke selv! Anders Johansen fikk hele verden til å se ut som en gjeng med horefitter fra helvete, og derfor hatet hele verden han!

Det var ikke akkurat slik at folk reagerte på at han ikke fikk lønn… av de komplette rasshøla som styrte landet! Neida! For folk hatet jo Anders Johansen, og forstod ikke at det hatet var en historisk begivenhet!

Når man er totalt retardert

Når man er så retardert som folk flest er, så ønsker man rett og slett ingen over seg. Og det oppnår man ved å plassere Satan ved makta.

Så folk flest krever faktisk at Satan styrer landet, for da slipper de å ha noen over seg.

Og det er derfor folk flest faktisk hater meg og personer som meg, altså folk som har et snev av intelligens og visdom. For jeg plasserer meg faktisk over folk!

Og det liker ikke folk!

Her er jeg, og jeg kommer til å fittekjøre ræva di til helvete, enten du vil eller ikke, og dette merker du! Derfor hater du meg!

Jeg gjør jobben min som kunstner i et moderne demokrati, ved å stå opp for menneskerettighetene og fremme slike tingsom sannhetssøken og ved å rumpekjøre flertallet og landets ledere tilbake til Steinalderen!

Ja! Det er jobben min! Jeg gjør jobben min som kunstner i et moderne demokrati! Og derfor hater folk meg!

Hei! Jeg heter Anders Johansen! Hallo! Jeg er verdens og historiens største kuk om du vil! Jeg fittekjører deg noe så helt for jævlig!

Og det er altså meg som gjør jobben min som kunstner! Jeg må bare gjenta dett, altså! Du hater meg fordi jeg gjør jobben min som kunstner! Fy faen hvor du hater kunstnere!

FYTTI FITTEHØLET HVOR DU HATER KUNSTNERE, DIN JÆVLA NAZIST! DU BRENNER ALL KUNST OG ALL SAMFUNNSKRITIKK MED DITT INTENSE HAT FOR KUNSTNERE!

DU ER EN NAZIST SOM BRENNER KUNST MED ALT DU ER OG ALT DU STÅR FOR! DU ER HISTORIENS STYGGESTE MØKKAFITTE!

SE PÅ DEG!

Og her kommer jeg, en person som faktisk kan bevise at jeg er sendt av Gud! Og jeg viser ingen nåde!

Men se på deg! Du har satt alle penga dine på at det ikke finnes noen rettferdig Gud! Se på deg! Du er verdens mest patetiske person, for du har basert hele livet ditt på at det ikke finnes noen rettferdig Gud!

Fy faen! Hvis jeg truer med helvete, så blir du redd, for du har satt alle penga dine på at du uansett kan slippe unna med hva som helst!

Se da på meg, di møkkafitte! Viser jeg noen nåde? Jeg kan bevise at jeg er sendt av Gud!

BRENN I HELVETE, DI NAZI-KRISTNE HOREFITTE FRA HELVETE!

BRENN I HELVETE»

DU HATER MEG, JO! JEG ER TESTEN! DU HATER KUNSTNERE! DU HATER TENKNING! DU HATER UNGDOMMER! DU HATER BARN!

FOR JEG TESTER ALLE DISSE TINGENE!

Du er ei Nazi-kristen horefitte fra helvete!

HILSEN… HAN ANDERS JOHANSEN… GUDENE VET HVEM DET ER, IKKE SANT? 🙂

Venter psykiatrien nå?

Hvis man tar det for langt som kunstner, så venter psykiatrien. Og dette er selvsagt noe som preger kunsten.

Dermed er psykiatrien en forbrytelse mot kunsten.

Men har du noen gang tenkt over det? Neida! For alt må hamres opp i den Nazi-kristne ræva di!

Psykiatrien er en Nazi-kristen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig! Hva sier du til det?

Du tenke at… Kristendommen… den står jo for nestekjærlighet…. så det kan ikke stemme!

Og da er det at han Anders Johansen stiller deg et spørsmål:

ER IKKE PSYKIATRIEN BASERT PÅ NESTEKJÆRLIGHET?

Jo da. Dermed er psykiatrien faktisk en Nazi-kristen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre.

Nestekjærlighet kan brukes til mange ting, for eksempel til å operere en Nazi-kristen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for ungdommer!

Nestekjærlighet er verdens største forbrytelse! Det er som man sier: KJÆRLIGHET GJØR BLIND!

Hele samfunnet blir blindt for hva som faktisk foregår i psykiatrien, fordi man liksom prøver å hjelpe!

La meg nå låne noen ord fra filmverden:

JEG HAR IKKE KOMMET FOR HVA DU TRODDE AT DU GJORDE. JEG HAR KOMMET FOR DET DU FAKTISK GJORDE.

Han Anders Johansen, han rumpekjørte folk hele veien, og han var sendt av Gud! Men folk forstod ikke at han avskaffet all religion på denne Jord!

Folk klarte ikke å forstå den enkleste ting! Han Anders… han kunne hamre ting opp i ræva på folk, gjentatte ganger, men det gikk aldri et lys opp for dem!

Så dumme og direkte onde var folk flest i moderne demokratier og informasjonssamfunn med internett og hele pakka, i starten av det 3. årtusenet!

Hva synes du om psykiatrien?

La meg gjette ha du synes om psykiatrien: Du stemte på et politisk parti ved det forrige stortingsvalget som ønsket å operere en Nazi-kristen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnets ofre!

Det er hva du synes om psykiatrien.

Som jeg sier, så har jeg ikke kommet for å arrestere deg for noe du ikke har gjort. Jeg har kommet for å arrestere deg og rumpekjøre deg og sekta di tilbake til Steinalderen… for noe du og sekta di faktisk har gjort!

Du skal ikke få lov til å trekke et pust med frisk luft en gang! For du hater faktisk ungdommer, for du støtter faktisk opp om psykiatrien!

Å hate ungdommer er verdens største forbrytelse, for ungdommer er rett og slett bare litt mer menneskelige enn andre!

Psykiatrien er en konsentrasjonsleir for personer som er litt mer menneskelige enn andre! Psykiatrien er en konsentrasjonsleir som røper at de som styrer her hater mennesket, hater menneskelighet!

Jeg går ikke i detalj på hvordan mentale lidelser faktisk gjør deg mer menneskelig, akkurat nå.

Dette kan du få som hjemmelekse! 🙂

Hvis du i det hele tatt er i stand til å tenke!

Og helt til slutt, før jeg begynner med å avrunde dette her:

FÅR DU INNTRYKK AV AT JEG SOM ER GUD SIN OFFISIELLE REPRESENTANT HER PÅ NOEN MÅTE ER SINT?

OI DA! DER RYKER TANKEN OM AT GUD ER SÅ FULL AV KJÆRLIGHET OG TILGIVELSE AT GUD ER HELT BLIND!

OOOPS! GUD ER VISST IKKE HELT BLIND, LIKEVEL! OOOPS!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Dette er det som skjer når jeg ankommer

Der ryker all religion på denne Jord.

HAVE A NICE DAY, BITCH!

(Husk å se filmklippet en gang til, slik at du virkelig forstår dette!)

Brødet betyr forresten at han har fått lønn, noe som betyr at det fremsettes et krav fra Gud i det filmklippet der om at jeg skal få penger til det daglige brød.

«Gi oss i dag vårt daglige brød.» Det er en direkte henvisning til Gud, og er å regne som en påstand om at jeg som skriver dette ikke får lønn fra Gud.

For Ip Man legger jo fra seg brødet, noe du må tolke. Og det betyr at slike superhelter som meg selv ikke får lønn fra Gud, ikke får det daglige brød fra Gud, men må få lønn fra samfunnet.

Så slik som dette tolker du et slikt filmklipp.

Og når Ip Man er kledd i svart-hvitt, så snakket det på personer som ser ting i svart-hvitt, altså samfunnskritikere som meg selv.

Å se ting i svart-hvitt, det er helt grunnleggende for en samfunnskritiker. Men dette samfunnet hater deg hvis du ser ting i svart-hvitt, noe som røper dette samfunnets  intense hat for demokratiets hovedverdi, som er sannhetssøken!

Det er klart at ordet bread på engelsk, det kan tolkes slik som dette:

BREAD = B READ = BE READY = BE READY FOR ANDERS JOHANSEN

La meg nå forklare denne tolkningen i detalj for deg! Okay?

Bokstaven B brukes jo i tekstmeldinger og slik som en forkortelse for ordet Be. I tillegg uttales bokstkaven B på engelsk som det engelske ordet Be. Ikke sant?

Så det er ingen tvil om at bokstaven B betyr Be, altså være på norsk. Okay?

Og i ordet READY, så mangler bokstaven Y. Men det er en bokstav som også brukes i dagens forkortede kommunikasjon som en forkortelse for ordet YES, som på norsk er ordet JA,  som er initialene mine reversert.

Så ordet READ, som altså er ordet READY, som mangler mine initialer, det er bare en påminnelse fra Gud om at Gud er helt inneforstått med at folk oppfører seg som om jeg ikke er her, som om jeg ikke har ankommet!

Poenget er da at ordet BREAD, det betyr at man skal være forberedt på min ankomst! Og da er dette en oppfordring til alle varslere, menneskerettighetsforkjempere og samfunnskritikere til å prøve å se litt på hva jeg gjør, og hva jeg sier.

Kanskje prøve å lære litt av meg, jeg som er en klovn? Kanskje slutte å være så utrolig «saklige» og «korrekte», dere som liksom slåss for sannheten og rettferdigheten her?

PRØV Å SLÅ FRA DERE I STEDET! SPRENG NOEN GRENSER! IKKE PRØV Å VÆRE SAKLIGE OG KORREKTE, FOR MOTSTANDERNE ER ALT ANNET ENN DETTE!

MOTSTANDERNE HAR SELV BESTEMT AT ALT ER LOV! 🙂

Stortingsprestene opererer en Nazi-kristen konsentrasjonsleir fra Andre Verdenskrig for samfunnet ofre, for ungdommer, kunstnere, klovner, kritikere og superhelter som er sendt av Gud fordi en mental lidelse er et kunstverk som du får rett fra Gud og som latterliggjør hvordan dette drittsamfunnet faktisk dikterer hva du som enkeltmenneske skal tenke, føle, mene og gjøre!

Og så er jo de tingene som dette samfunnet krever at du skal tenke, føle, mene og gjøre… helt sinnssyke! Noe den mentale lidelsen ikke akkurat legger skjul på!

Og først og fremst kan vi si at det at samfunnet dikterer hva du skal tenke, føle, mene og gjøre… det er helt sinnssykt! Og disse tingene forklarer altså en mental lidelse, samtidig som den sier en nærmest endeløst lang rekke med andre ting, som at den er et kunstverk, ved at den er gjennomsyret av galskap, altså noe som nettopp må tolkes! For det er jo slik innen kunsttolkning, at det er galskap og ting som fremstår som feil, som må tolkes ekstra nøye.

En mental lidelse er altså tydelig på at den er et kunstverk som må tolkes svært nøye. Det er det den sier, ved at den er helt sinnssyk!

For å si det sånn, så trenger Gud bare ett kunstverk, for å forklare alt, og det kunstverket er mentale lidelser.

Det stemmer det – at Gud selv ikke ønsker å være Guden. Det er derfor Gud leker Satan, som mental lidelse.

Jeg kan dessverre ikke forklare alt nå, for en mental lidelse er det kunstverket som har aller flest tolkninger. Så beklager dette, men jeg må bare gå videre! 🙂

Jeg skriver litt som om det har rabla for meg… for jeg er sendt av Gud for å avskaffe psykiatrien!

Men før jeg avskaffer psykiatrien, så ønsker jeg bare å bokføre at psykiatrien fortsatte til tross for at jeg advarte og informerte og truet og hele pakka!

Men det jeg var i ferd med å si er at stortingsprestene, de har selv bestemt at alt er lov. Dette har de bestemt ved å avskaffe menneskerettighetene for samfunnets ofre, altså for de eneste personene i dette landet som faktisk trenger menneskerettigheter!

Stortingspolitikerne opererer en Nazi-konsentrasjonsleir for samfunnets ofre! De fratar samfunnets ofre menneskerettighetene!

De som faktisk trenger menneskerettigheter, de har det ikke, i dette drittlandet!

Og alt dette som jeg sier, det er helt korrekt! Dessverre begår jeg den feil å faktisk kritisere i et moderne demokrati! Derfor overser hele samfunnet, inkludert mediene alt jeg sier!

For jeg kritiserer nemlig dette samfunnet, og det er ikke lov! For det er opplest og vedtatt at dette er verdens beste land, og man har uansett janteloven, og nasjonalsangen er uansett «Ja vi elsker dette landet»!

Poenget er i hvert fall at stortingsprestene selv har bestemt at alt er lov. Og da behøver ikke dere som slåss for rettferdighet å være riktig så korrekt og såkalt saklige som dere er!

For da gir dere inntrykk av at dette samfunnet på noen måte er korrekt eller saklig, og krever at folk er disse tingene. Og det er helt feil!

Her har man menneskerettigheter… helt til man faktisk trenger det!

Dette samfunnet har altså ingen som helst standard for at ting skal være saklig eller korrekt!

Så ikke fortelle en løgn om at dette er et flott og korrekt og saklig samfunn, ved å være korrekte selv, som om samfunnet dere lever i er det!

Dette samfunnet er helt sinnssykt, og det er noe man som kunstner presiserer ved å klikke selv!

Jeg har visst blitt gal jeg… av å oppholde meg i dette helt sinnssyke samfunnet som faktisk hater barn, ungdommer, ytringsfrihet og rettssikkerhet!

Bare for å spikre dette også, enda en gang, så undergraver rettssystemet rettssikkerheten ved å være ekstremt tidkrevende, byråkratisk, urettferdig og kostbart!

Dagens rettssystem sikrer ikke rettssikkerheten, men undergraver den!

Sånn. Nå tror jeg at jeg skal begynne å avrunde her… før folk tror at det har rabla for meg!

🙂

Neida. Jeg snakker ikke nå på stortingsprestene og psykiatrien. Neida!

Jeg sier bare at jeg tror at jeg skal begynne å avrunde nå, før folk tror at det har rabla for meg!

Fittekjører hele landet

Bare en liten ting til her. Gud ønsker å presisere at jeg som kunstner og samfunnskritiker har tredd hele landet ned på den store kuken min, og at det er grunnen til at folk faktisk hater meg!

Folk i dette demokratiet hater i følge Gud å bli fittekjørt av kunstnere, samfunnskritikere, menneskerettighetsforkjempere og filosofer! Og Gud mener at det beviser at sannhetssøken ikke er hovedverdien i dette demokratiet.

Og da er Gud tydelig på at dette landet styres av komplette rasshøl og landsforrædere som faktisk har sammensverget seg mot demokratiets hovedverdier for å sikre seg all makt!

Så Gud mener personlig at det inntreffer en katastrofe, når man lar folk som er så utrolig maktsyke styre et demokrati!

Poenget til Gud er da at det er demokratistridig å ha maktsyke ledere i et demokrati.

Så fikk Gud presisert det, da! Gud kan være ganske nøye på å få bokført at folk faktisk ble advart, både på den måten og den måten.

Gud ønsker nemlig å følge opp disse tingene ved en senere anledning. Det er derfor Gud også bidrar inn i kunsten min, for å sikre at det ble sagt ifra så nøye som overhode mulig, om at stortingsprestene ikke er velkomne verken i dette Universet, eller i dette demokratiet, eller på stortinget!

De er bare velkomne en plass, for å si det sånn! 🙂

Og da tenker jeg ikke akkurat på fengsel. Gud ønsket at jeg skulle presisere det, at det ikke snakkes på fengsel. Samma faen det!

Da tror og håper jeg at Gud har fått sagt det som Gud ønsker å si her. Må bare sjekke om Gud har noe mer på hjertet. Et øyeblikk! 🙂

Okay. Gud ønsker å avspore ved å si at Ann Helen Nilsen er en superhelt. Okay. Da er det sagt også, da!

Nå håper jeg virkelig at vi kan gå videre, og få avrundet dette innlegget, som jeg synes begynner å bli litt vel langt nå! Fy faen hvor Gud kjører på, når det er snakk om psykiatrien!

Jeg blir nesten litt matt selv, jeg! Jeg som sitter her og skriver! 🙂

Hvor viktige er menneskerettighetene?

I et demokrati så er menneskerettigheter helt sentralt. Derfor skal man ikke behøve å gå «rettens vei» for å klage på brudd på menneskerettighetene. For menneskerettigheter er jo noe man har krav på, og da kan man ikke gjøre det komplisert og kostbart å klage på brudd!

Forstår du dette?

Det må være enkelt å klage! Og det må ryddes opp med en gang! Det er tross alt snakk om menneskerettigheter!

Her ser du at menneskerettigheter faktisk ikke hører hjemme i dagens rettssystem. Og du kan godt si at det ikke er noen sak i det hele tatt, som hører hjemme i et så dyrt og komplisert og tidkrevende rettssystem, som vi har her i dag!

Men først og fremst gjelder altså dette menneskerettighetene. Man må ha et eget råd som kan gå inn i enkeltsaker og rydde opp umiddelbart!

Man oppnår ingenting av verdi, ved å komplisere og byråkratisere menneskerettigheter, eller rettferdighet for den saks skyld!

Merk dette. At det er faktisk demokratistridig å ha et dyrt og tungvint rettssystem! For det er faktisk i strid med rettssikkerheten, som er en menneskerettighet. I tillegg er det i strid med demokratiets hovedverdier, som omfatter rettferdighet.

Hvis du ikke klarer å dømme i en sak etter å ha satt deg inn i saken i noen få minutter, så er du inkompetent som dommer! Poenget er da at man må bytte ut enhver dommer eller juridisk ekspert som trenger mer enn noen få minutter på å dømme i en sak, for vedkommende har åpenbart tungt for det!

Jeg kan selv fatte en dom i enhver sak i løpet av noen få minutter, la oss si maks et par timer. Det har å gjøre med at jeg er svært intelligent og har kunnskap om mange ting.

Dagens rettssystem er altså en innrømmelse av juridisk inkompetanse! Og poenget mitt akkurat nå, det er at den inkompetansen faktisk er i strid med menneskerettighetene, for den rammer jo menneskerettighetene!

Jeg sier altså at dagens norske rettssystem er i strid med menneskerettighetene, er en forbrytelse mot menneskerettighetene!

Og da har jeg faktisk talt.

Medienes respons på mine påstander

Nå omtaler jo ikke mediene samfunnskritikere som meg, for mediene har oppfattet at jobben deres i virkeligheten er å opprettholde «ro og orden», noe som altså betyr at de er et slags ytringsfrihetspoliti i negativ forstand.

Men hvis norske medier skulle finne på å omtale meg, så vil de omtale dette som sterk kost, alvorlige anklager eller til og med som kontroversielle påstander! Det hele handler da om å tydeliggjøre at det ikke er lov til å fortelle sannheten om de folkevalgte!

Norske medier er eksperter på å gi inntrykk av at noen har gått for langt, hvis de kritiserer stortingsprestene eller kritiserer «Norge, vårt fedreland»!

Norske medier har altså i litt for stor grad tatt til seg budskapet i nasjonalsangen! 🙂

Ja, vi elsker dette landet!

Ja, vi elsker dette landet… og derfor nekter vi å lønne menneskerettighetsforsvarere! For vi ønsker å opprettholde alt slik det er i dag, for i det øyeblikket det blir en forandring, så mister vi makta!

Vi vil ikke gi bort noe makt i det hele tatt til menneskerettighetsforkjempere, for det er så mange brudd på menneskerettighetene i dette landet… at vi faktisk ikke kan overleve det!

Så for oss er det ganske enkelt et spørsmål om å leve eller dø!

Så vi kan simpelthen ikke lønne menneskerettighetsforkjempere, så enkelt er det!

Vi har ikke noe valg!

Hilsen stortingsprestene

En total fiasko

Norge bruker enorme beløp på utviklingshjelp, når det eneste vi behøver å gjøre er å gjøre Norge til et foregangsland innen menneskerettigheter!

Vi trenger bare å gjøre dette landet til tidenes eksempel! Jobben vår er ikke å kaste penger på bålet, å kaste penger på problemene! Jobben vår er å vise vei!

Vi kan bruke så mye penger vi vil på u-hjelp! Det nytter ikke.

Det som hadde nyttet var å videreutvikle både demokratiet og menneskerettighetene så grundig at vi faktisk latterliggjorde alle andre land! Da hadde vi fått oppmerksomhet for de rette tingene, og andre land hadde tatt etter oss. Og faktisk hadde man fått på plass en revolusjon i alle land i hele verden, og den revolusjonen  hadde ført til at man kvittet seg med maktsyke og onde ledere som ikke respekterer menneskerettighetene og demokratiets spilleregler.

Jeg bare nevner dette i en bisetning, for før jeg runder av dette innlegget. Jeg bare sier det. At det hatet som det norske stortinget har for menneskerettigheter, varslere og andre menneskerettighetsforkjempere, det er et svik mot hele menneskeheten!

Jeg presiserer nå at stortingets hat for menneskerettighetene er et svik mot hele menneskeheten. Og jeg oppfordrer deg til å lese alle innleggene i Oljeberget-serien, for å finne ut om det kanskje finnes en rettferdig Gud likevel.

Forstår du forresten hva jeg sier? Jeg snakker på at det kanskje finnes en rettferdig Gud, likevel! Og da setter jeg det som stortingsprestene gjør i perspektiv. De sitter der på stortinget og oppfører seg som om det er en menneskerettighet å hate menneskerettighetene!

Og derfor sier jeg… at hvis det finnes en rettferdig Gud, så er de folka der ferdige! Og faktisk handler hele denne Oljeberget-serien min om å forklare i hvilken grad stortingspolitikerne er evig fortapt.

De har virkelig fortjent å brenne i helvete. Og vi kan bare håpe alle sammen at det finnes en rettferdig Gud en plass her, som ønsker å gi politikerne et svar på deres hat for menneskerettighetene til slike grupper som barn, ungdommer, samfunnskritikere og kunstnere og varslere… ja… her i Norge!

Poenget mitt er i hvert fall at det er her i Norge det skjer. Det er her i Norge… det skjer.

Amen.

Eller det vil si… at det er her det ikke skjer. Men da er det i hvert fall det som skjer. 🙂

People are dead.

Eller vent litt. Det var ikke den videoen jeg skulle legge inn. Faen også! Det var denne her:

Menneskerettighetsdagen

Disse tingene om menneskerettigheter er noe jeg la til på den 10. desember. Jeg visste riktignok ikke da jeg skrev dette at det var menneskerettighetsdagen i dag. Men slik er det jo med oss kunstnere som er synske, at vi gjør mye rart som enkelte ganger også handler om å bevise at vi er synske.

Så det er helt sant, at jeg skrev dette i dag uten at jeg var klar over at det var menneskerettighetsdagen!

Tolk det som dere vil! 🙂

Men det er ikke sikkert at jeg bare driver og tuller her, selv om jeg er en klovn som åpenbart er litt ute av kontroll! 🙂

Et lite hint om tolkning av dette

Alt jeg gjør er kunst. Som jeg har prøvd å informere om. Dette betyr at alt jeg gjør må tolkes.

Akkurat dette med at jeg la til noe om menneskerettigheter i ettertid, det er en kommentar på at stortingsprestene har lagt til noe om menneskerettigheter, i ettertid, de også.

De har nemlig lagt til psykisk helsevernlovgivningen, i ettertid! Dermed har de avskaffet menneskerettighetene for samfunnets ofre!

Noen vet at de har gjort dette. For jeg visste ikke hva jeg holdt på med, da jeg skrev dette! Jeg bare skriver og skriver, og bryr meg ikke noe om hva jeg holder på med en gang!

Jeg er bare en klovn, jeg! En klovn som er helt ute av kontroll! 🙂

Men det kan altså noteres at da jeg ikke visste hva i helvete jeg holdt på med, så skapte jeg et kunstverk i dette innlegget, på menneskerettsdagen, og det kunstverket handlet om at noen vet at stortingsprestene har «uttalt seg» om menneskerettighetene… i ettertid.

Stortingsprestene har avskaffet menneskerettighetene… for de som har mentale lidelser. Dette er altså ingen hemmelighet… for ubevisstheten min. Okay?

Eller som jeg pleier å si: THE GODMOTHERFUCKER KNOWS.

Sånn er det med oss kunstnere. Vi er rare slik! 🙂

Og det jeg har prøvd å forklare deg nå, det er at du må studere meg litt nøye, og tolke det jeg gjør. For jeg er veldig tolkbar, altså!

Og bare for å tydeliggjøre akkurat det, så kan jeg si at jeg var litt ute av kontroll, da jeg la til dette i ettertid. Ute av kontroll kan tolkes som gal. Dermed kaller jeg stortingsprestene for sinnssyke, samtidig som jeg henviser til mentale lidelser, og dermed informerer om at jeg faktisk snakker på psykisk helsevernlovgivningen, som altså er et tillegg om menneskerettigheter, som kom i ettertid.

[Legg nå merke til at det kommer en beklagelse her nå… prøv å tolke det, okay?]

En beklagelse

Jeg beklager hvis det har sneket seg inn noen faktafeil i dette innlegget. Jeg har jo bare sittet her som kunstner og skrevet dette, omtrent som om det har rabla for meg!

For jeg ønsker jo å skape et kunstverk som latterliggjør stortingsprestene!

Så jeg bare sier det, at jeg ikke har satt meg ordentlig inn i disse tingene. Du forstår vel hvordan det er å være en produktiv kunstner, ikke sant?

Det er ikke så lett å ha alt korrekt, hele tiden. Okay?

For meg er det viktigst å være korrekt på verdiplan, på det som er viktigst. Hvis du forstår? Korrekt på slike ting som faktisk betyr noe! Slike ting som menneskerettigheter!

Så alt jeg gjør, det handler om å latterliggjøre stortingsprestene. Ja, det gjør faktisk det!

🙂

For politikerne bryr seg jo utelukkende om å være korrekte på liksom. Og da latterliggjør jeg dem ved å være det motsatte av dem!

Så noen ganger latterliggjør jeg dem ved å være lik, andre ganger ved å være det motsatte! Jeg vet… jeg er en slik klovn som driver og tuller slik, jeg altså! 🙂

Min utfordring til deg

Du leser jo omtrent daglig om politikere, eller hører om politikere omtrent daglig. Min utfordring til deg er at du bytter ut dette latterlige fokuset på stortingsprestene med min lille julekalender!

Prøv å lese ett innlegg, eller litt i et innlegg, hver dag!

Prøv å la meg være stortinget… i noen dager! Prøv å la meg være et rasshøl som får altfor mye oppmerksomhet i noen dager!

Tro du meg! Du vil nok oppfatte meg som et rasshøl! Men det er meg som kunstner, som latterliggjør stortingsprestene!

Husk alltid dette når du leser mine innlegg, at jeg er en kunstner, og det er jobben min å kopiere samfunnets personlighet, å latterliggjøre stortingsprestene ved å være både sint, truende og gal… og så videre!

Så jeg er en slik klovn, jeg da! Vel bekomme! Bare les i vei!

Daglige innlegg

Jeg kommer til å publisere ett innlegg hver dag fra den 1. desember frem til juleaften. I den grad det ikke skjer, så er det noe som må tolkes – for dette er faktisk et kunstverk!

Disse innleggene kommer til å utarte seg etter hvert, og vil gå inn på et visst spor som det kan være vanskelig å forutse. Men jeg akter faktisk å vinne den konkurransen i galskap som inkompetente ledere har startet!

Dette kan bli en utfordring å lese, bare så det er sagt! 🙂

Siden dette er kunst som latterliggjør hvordan dette samfunnet har avsporet fra å være et demokrati, så er det fare for at innleggene mine også avsporer en del.

Så jeg beklager det, altså! 🙂

Velkommen til Oljeberget!

Julekalenderen er en del av Oljeberget, som er et grensesprengende kunstverk som forener fantasi og virkelighet og handler om å styrke demokratiet ved å fremme verdier som galskap, fantasifullhet, lekenhet, rettferdighet og det frie og uavhengige enkeltindividets verdighet.

Siden dette er kunst, så behøver du ikke å forvente at det jeg skriver er spesielt lesbart. Du kan si at jeg maler med tekst, uten at det nødvendigvis er like tydelig hele tiden!

Liste med alle innleggene i julekalenderen

Her er en liste over alle innleggene i Pasientreisers julekalender som jeg har publisert så langt. Den enkleste måten å navigere mellom innleggene er å bruke lenkene Forrige og Neste som er øverst til høyre i det enkelte innlegget.

DAG 1: Oljeberget 14: En introduksjon til Pasientreiserskandalen (PR1)
DAG 2: Oljeberget 15: Litt mer om Pasientreiser… (PR2)
DAG 3: Oljeberget 16: Jeg fittekjører Pasientreiser (PR3)
DAG 4: Oljeberget 17: Mishandling av ansatte hos Pasientreiser (PR4)
DAG 5: Oljeberget 18: Pasientreiser – hva mener jeg med «komplette rasshøl»? (PR5)
DAG 6: Oljeberget 19: Blir dere i Pasientreiser krenket? (PR6)
DAG 7: Oljeberget 20: Pasientreiser hater ytringsfrihet (PR7)
DAG 8: Oljeberget 21: Pasientreiser hater galskap (PR8)
DAG 9: Oljeberget 22: Pasientreiser ønsker å saksøke meg (PR9)
DAG 10: Oljeberget 23: Pasientreiser har krenket meg (PR10)
DAG 11: Oljeberget 24: Konseptet (PR11)
DAG 12: Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)
DAG 13: Oljeberget 26: Noen refleksjoner rundt Pasientreiser (PR13)
DAG 14: Oljeberget 27: Noen refleksjoner rundt kunsten min (PR14)
DAG 15: Oljeberget 28: Er det riktig av meg å kalle Pasientreiser for rasshøl? (PR15)
DAG 16: Oljeberget 29: Før Superheltene presenteres (PR16)
DAG 17: Oljeberget 30: Alt som ikke er lov, er lov for kunstnere! (PR17)
DAG 18: Oljeberget 31: Mens vi venter på Gud (PR18)
DAG 19: Oljeberget 32: En forbrytelse mot ytringsfriheten (PR19)
DAG 20: Oljeberget 33: Det rablet for Universet på Rognstadkollen Opp (PR20)
DAG 21: Oljeberget 34: Et spørsmål om tortur (PR21)
DAG 22: Oljeberget 35: Forbudt å være en kunstner (PR22)
DAG 23: Oljeberget 36: Finnes det en rettferdig Gud? (PR23)
DAG 24: Oljeberget 37: Når det eneste som kreves er litt respekt (PR24)
DAG 25: Oljeberget 38: Kommer det et søksmål snart? (PR25)
DAG 26: Oljeberget 39: Bonusinnlegg nummer 1 – NÅR MAN ER PÅ JOBB SOM YTRINGSFRIHETSFORKJEMPER (PR26)
DAG 27: Oljeberget 40: Når man er Messias (PR27)
DAG 28: Oljeberget 41: Bonusinnlegg nummer 2 – PEDOFILE LEDERE HOS PASIENTREISER (PR28)
DAG 29: Oljeberget 42: Bonusinnlegg nummer 3 – LICENSE TO OVERDRIVE! (PR29)
DAG 30: Oljeberget 43: Når galskap ikke er morsomt lenger (PR30)
DAG 31: Oljeberget 44: Når jeg skryter av at jeg er Messias (PR31)
DAG 32: Oljeberget 45: Humor i høysetet (PR32)
DAG 33: Oljeberget 46: Hvorfor jeg ikke holder meg til saken (PR33)
DAG 34: Oljeberget 47: Hvorfor jeg ikke setter meg ordentlig inn i saken (PR34)
DAG 35: Oljeberget 48: Et lite innlegg (PR35)
DAG 36: Oljeberget 49: Selvmord (PR36)
DAG 37: Oljeberget 50: En tolkning av IP-Man (PR37)
DAG 38: Oljeberget 51: Babyens hode (PR38)

 PS

Jeg har unngått å ha noe kontakt med ansatte hos Pasientreiser etter at jeg fikk sparken, slik at ingen av de ansatte skal risikere å lide samme skjebne som meg. Så all informasjon i julekalenderen er datert til oktober 2017.

Hva som har skjedd hos Pasientreiser på Moelv etter at jeg forlot åstedet, det vet ikke jeg!

Oljeberget 61: Skal vi lære kunsttolkning? (PR48)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 48

Det er rart at jeg som er så rå på kunsttolkning ikke bruker mer tid på å lære andre å tolke kunst! Faktisk stusser jeg over dette selv!

Men jeg tenkte at jeg skulle lære deg noe av hemmeligheten, her og nå i dette innlegget, hvis du er interessert!

DETTE ER MORSOMT!!!!!

For å være virkelig god på kunsttolkning, så må du rett og slett følge de tipsene som jeg nå skal presentere! Det er bare å beklage det!

Det er helt umulig å bli skikkelig god på kunsttolkning uten å følge et visst knippe med prinsipper!

Faktisk tror jeg at jeg gjør dette litt annerledes enn å bare ramse opp de prinsippene som gjelder.

Oppgave nummer 1

Vil du bli en god kunsttolker, så må du for det første lære deg å snakke. Tro det eller ei, men dette er ekstremt viktig!

🙂

Hovedgrunnen til at de færreste klarer å tolke kunst, er at folk flest ikke er vant med å bare fortsette og fortsette med å dvele ved noe og med å assosiere og reflektere og argumentere!

Så det første du må lære deg er å bare snakke og snakke og snakke!

Hvis du stopper å snakke, så stopper du å tolke kunst også!

Snakk! Snakk! Snakk! Snakk! Snakk!

Se for deg at jeg sier dette til deg, ordet «snakk!» fem ganger i løpet av ett minutt! Du blir tvunget til å snakke!

Og når det minuttet har gått, så bare fortsetter jeg og sier ganske enkelt:

SNAKK!

SNAKK!

SNAKK!

Ja, men så snakk da! 🙂

Oppgave nummer 2

Den andre oppgave du får av meg er å forestille deg at Gud er verdens mest lekne Baby, og involverer seg i kunstproduksjon!

Og Gud kontrollerer også Universet for å skape kunst!

Og da er Gud en slik Baby som på liv og død skal gjøre det som er forbudt!

🙂

Bare forestill deg det! Hvis det er noe som Gud ikke har lov til, så er det det som Gud gjør!

Og det er en av grunnen til at Gud blander seg inn i kunst. For det har folk bestemt at Gud ikke har lov til!

Det er altså en intelligens i kunst som er mye mer intelligent enn en persons intelligens. Og dette må du altså tro på, for å klare å tolke kunst!

Du må være litt optimistisk med tanke på at kunsten er meningsfull!

🙂

For meg så er jo ikke dette noe problem, for jeg er jo på tomannshånd med Gud. Så jeg kjenner Gud.

Jeg vet litt om hva slags person Gud er bak alle maskene, for å si det sånn!

🙂

Bak alle maskene er Gud en Baby! 🙂

Gud driver altså og tuller fælt, og kan fremstå som mye rart. Men det er bare Babyen som leker!

Gud har lurt folk til å tro mye rart om Gud. Og det er Gud som Baby som driver og tuller, altså!

Og der har du altså Gud. Gud driver stort sett og tuller!

En annen ting er at Gud er en slik Baby som elsker klovner og superhelter! Derfor handler kunst i mye større grad om personer enn noen kan akseptere!

Det handler altså i stor grad om å forstå seg på Gud! Gud er en Baby, og en Baby er veldig opptatt av personer, folk!

En Baby forelsker seg på sett og vis i folk!

Et eksempel

Bare for å ta et eksempel på disse tingene, så kan jeg tolke ordet VARSLE på norsk, som er et kunstverk som er skapt av Gud.

Jeg kan minne om dette innlegget, hvor jeg beviser at jeg er Messias:

Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)

Som du sikkert forstår, så er Messias og varsling to sider av samme sak. For det aller viktigste å varsle om, det er at man eventuelt er Messias!

Den viktigste hendelsen i denne verden, det er ankomsten til Messias. Dermed blir det det som det er aller viktigste å varsle om!

Og jeg som er Messias er jo ganske opptatt av varsling også! Og av disse grunnene har Gud sørget for at ordet VARSLE er et kunstverk som handler om min ankomst som Messias.

Jeg ankom på datoen 05.05.05. Se nå her:

VARSLE = 5AR5L5 = 555 = 05.05.05

Det er rett og slett tre 5-tall i ordet varsle. I tillegg er det jo totalt 6 bokstaver:

VARSLE = 6 = SEX = 55X = 555 = 05.05.05

Her ser du at antallet bokstaver verifiserer tolkningen over.

Forstod du forresten hvorfor ordet SEX står for tre 5-tall? Bokstaven S ser ut som et 5-tall og tolkes derfor som et 5-tall. Bokstaven E er den 5. bokstaven i alfabetet, og tolkes derfor også som et 5-tall.

Og så blir det store spørsmålet hva X står for, ikke sant?

Men når du allerede har to 5-tall, så er det ikke så vanskelig å gjette hva X står for, ikke sant?

Videre har du dette:

VARSLE = VAR S LE = VAR 5 LE = VAR HÅND LE = VAR GUDS HÅND LE = VAR MESSIAS LE!

Ordet varsle snakker altså på at det er ganske latterlig, men jeg var faktisk Messias! Og da ligger det et budskap der om at folk ikke tror at jeg er Messias. Som jeg pleier å si:

THE GODMOTHERFUCKER KNOWS.

Gud vet at folk ikke aksepterer at jeg er Messias. THE GODMOTHERFUCKER KNOWS!

Og Gud har selvsagt ikke lov til å informere om at Gud vet dette, i selve ordet VARSLE. Og nettopp derfor gjør Gud det!

For Gud er en Baby som på liv og død skal gjøre det som er forbudt! 🙂

Ja, og du har også denne tolkningen:

VARSLE = V A R S LE = 5 A R 5 LE = MESSIAS A R MESSIAS LE = MESSIAS ANDERS RIKTIG MESSIAS LE!

Det gjentas der at jeg er Messias, som en fremheving av at folk ikke hører etter. Men det er altså bare å le, for jeg er faktisk Messias!

🙂

Og som du sikkert forstår, så er bokstaven R ordet Riktig, slik jeg tolket det. Og bokstaven A er fornavnet mitt, Anders. Og bokstaven V er jo et romersk 5-tall.

Så der har du det! Så enkelt er det å tolke kunst!

Man må tørre å tro litt på ting som rett og slett er for dumt, og så hjelper det å vite litt om hvilke personer som Gud er opptatt av!

🙂

Du kan selvsagt tolke ordet VARSLE på en del flere måter i forhold til meg:

VARSLE = VA R S LE = HVA R S LE = HVA? R S LE = HVA? R 5 LE = HVA? RIKTIG MESSIAS LE = HVA? RIKTIG MESSIAS? LATTERLIG!

Så det er ganske latterlig at det er jeg som er Messias. Jeg vet! Eller… Gud vet!

🙂

For den hadde ikke folk sett komme… at en person som meg er Messias! Altså en person som er kritisk, sint, rettferdighet og ganske så ungdommelig!

Jeg er ikke akkurat så veldig voksen, jeg da! 🙂

Men jeg styrer en del ting, jeg også da.

🙂

Oljeberget 60: Hva betyr det at flertallet har status som Messias? (PR47)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 47

Denne julekalenderen går sin gang nå. Dag 47, dagen før menneskerettighetene, som er dag 48, fordi man fikk menneskerettigheter i 1948.

Hva betyr det at jeg kaller meg Messias omtrent hele tiden, i hvert fall i perioder? Hva snakker jeg på da?

Jo, som sagt i andre innlegg. Jeg snakker på at flertallet i dette samfunnet har fått status som Messias.

Men hva snakker jeg på da? Du. Da snakker jeg på barnevernet og psykiatrien og slikt!

De voksne har stemmerett. Barn og ungdommer har ikke det. Resultatet av dette er barnevernet og psykiatrien, som er overgrep på barn og ungdommers rettssikkerhet og ytringsfrihet!

Og det er helt nødvendig å frata barn og ungdommer menneskerettighetene, sorry, rettsikkerheten og ytringsfriheten, når man tross alt skal prøve å torturere dem til døde!

Dette er det jeg snakker på. Tror du at jeg bare snakker filosofi?

Visst faen har det konsekvenser at de voksne får status som Messias! Og visst faen har det konsekvenser at flertallet her får status som Messias!

Sannheten er at folk flest ikke er i stand til å mestre det å være Messias. Derfor bør de heller aldri få den statusen. Og dette er hva som er galt med dagens demokrati!

Så da fikk jeg sagt det!

Takk for i dag! God natt!

🙂

Oljeberget 59: God natt! (PR46)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 46

I dag bruker jeg veldig kort tid på innlegget!

GOD NATT!

Tolkning

Jeg må vel nesten tolke dette innlegget for deg! 🙂

Datoen i dag tolkes ved at den summeres:

15.01.18 = 15 + 1 + 18 = 34 = 5 = Hånd = Guds Hånd = Messias

Samtidig må du tolke det at jeg sier «GOD NATT!». Jeg henviser da til det engelske ordet SLEEP:

SLEEP = 5L55P = 555 = 05.05.05

Jeg minner da bare om dette innlegget her:

Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)

Visst faen skal jeg kalle meg Messias hele tiden også, for det er jo det som flertallet i dette demokratiet gjør hele året!

🙂

Så jeg minnet med de to linjene som dette innlegget egentlig består av om at jeg er Messias!

🙂

Men så må jeg selvsagt tolke innlegget for at du skal ha en sjanse til å forstå det!

🙂

For ordens skyld er datoen den 15. tallet 15, som står for datoen 05.05.05. Du kan ta med det også, som en bekreftelse eller verifikasjon på at tolkningen av SLEEP er korrekt.

For ordens skyld tolkes GOD NATT slik som dette, men det antar jeg at du allerede har tenkt på:

GOD NATT = 3 4 = 5 = Hånd = Guds Hånd = Messias

Så jeg bare minner om det der! 🙂

Altså at jeg er et eller annet. 🙂

Og så må du selvsagt tolke hvorfor jeg henviser til det å legge seg, altså det å sove. Jo, jeg snakker på at folk ikke bruker så mye tid på disse innleggene. Ja, folk SOVER i timen når jeg som er Messias ankommer!

Ja. Det var derfor jeg brukte så lite tid på innlegget i dag, altså!

🙂

SOM SAGT! GOD NATT! 🙂

Oljeberget 58: Ulovfestede prinsipper (PR45)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 45

Pasientreiser rev i stykker arbeidskontrakta til Ann Helen Nilsen. Samtidig rev de i stykker arbeidsmiljøloven. Og de var grovt illojale mot demokratiets hovedverdi som er ytringsfrihet og varsling, kall det gjerne sannhetssøken eller sannheten.

Deretter har Ann Helen Nilsen varslet på bloggen sin om det som skjedde. Og det vanlige da er at arbeidsgiveren plutselig kommer ridende på moralens høye hest!

Arbeidsgiveren ønsker da å sette fokus på om Ann Helen Nilsen muligens kan ha begått en eller annen feil! Det er jo slik rettssaker mot varslere foregår i dette landet!

HAR VARSLEREN BEGÅTT EN ELLER ANNEN FEIL… MON TRO?

🙂

Kanskje varsleren skulle ha varslet på en annen måte, for eksempel? Kanskje varslingen ikke var i henhold til virksomhetens varslingsrutiner!

Slik vil altså en virksomhet som Pasientreiser gå til verket, i en rettssak mot en varsler som Ann Helen Nilsen!

Selv om Ann Helen Nilsen ikke konkret har nevnt Pasientreiser på bloggen sin, og slik sett ikke har varslet om noen ting i forhold til Pasientreiser, for å si det sånn, så er det interessant å tenke litt over disse tingene.

Altså hvordan en virksomhet plutselig kommer ridende på moralens høye hest! Og altså lurer på om offeret… kanskje har gjort en feil… da offeret sa ifra om alvorlige forbrytelser!

MON TRO OM OFFERET… WHATEVER!

🙂

Du kan se for deg en voldtektssak der ei ung jente har blitt gruppevoldtatt, og går frem på feil måte når hun skal melde ifra om det som skjedde!

Ja, da skal vel voldtektsofferet straffes?

🙂

Slik tenker i hvert fall norske ledere! Altså norske virksomheter.

Ulovfeste prinsipper

Og en ting som er spesielt interessant i forhold til slike ting som LOJALITETSPLIKTEN, det er at det er et ulovefestet prinsipp. Altså et prinsipp som dessverre ikke kunne lovfestes, fordi det rett og slett ikke tar seg ut på trykk!

Bare tenke litt etter! Når det har en gått en del år og et ulovfestet prinsipp har blitt etablert… SÅ ER DET VEL NATURLIG AT DET BLIR… EH… LOVFESTET?

Men det skjer ikke. Og da er det naturlig å spørre seg hvorfor!

Og svaret er at det er en grunn til at disse ulovfestede prinsippene ikke er lovfestet!

DE TAR SEG IKKE UT PÅ TRYKK! DE FALLER PÅ SIN URIMELIGHET!

Og det er nettopp slike prinsipper useriøse virksomheter ønsker å fokusere på. Altså ting som er helt urimelig!

Og da fortsetter jo bare virksomheten med å være… ja… nettopp urimelig!

Useriøse virksomheter er altså HELT URIMELIGE hele veien!

🙂

Forresten kommer jeg tilbake til tolkningen av ordet ID senere. Måtte bare skrive noe om ulovfestede prinsipper i dag!

Følte for det! 🙂

Helt til slutt

Lojalitetsplikten er knyttet opp mot arbeidskontrakta. Den kontrakta som arbeidsgiveren normalt river i stykker, ved å gjennomføre en ulovlig oppsigelse!

Det er ganske komisk, er det ikke det? At arbeidsgiveren først river i stykker både arbeidskontrakta og arbeidsmiljøloven, for deretter å begynne å snakke på at den oppsagte som en følge av den arbeidskontrakta som arbeidsgiveren nettopp har revet i stykker… har en lojalitetsplikt til arbeidsgiveren!

🙂

Arbeidsgivere er rett og slett helt sinnssyke!

Merk også at det nettopp er de mest kriminelle arbeidsgiverne som snakker på slike ting som lojalitetsplikten og styringsretten, altså ulovfestede prinsipper!

🙂

Ganske ironisk, ikke sant?

Jeg vet sannelig ikke om ordet ironisk er riktig! Vet da faen!

🙂

Men poenget er i hvert fall at useriøse arbeidsgivere bare fortsetter med å være useriøse! Det er det som er så festlig!

Om de så havner i en rettssak, så fortsetter de med ting som er helt urimelig!

Det var alt for i kveld! God natt! 🙂

Oljeberget 57: Tolkning av ID – del 1 (PR44)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 44

Denne julekalenderen begynner jo å bli ganske flott nå! 🙂

Den er et bilde på det som har foregått hos Pasientreiser på Moelv. Nemlig at ting utarter seg og avsporer fra det man egentlig skulle holde på med.

Det er det som skjer her nå. Og for ordens skyld kan jeg bemerke at jeg rett og slett holder på med julekalenderen lenge etter at jula er ferdig. Og det betyr da, som du sikkert forstår, at man har holdt på med en del ting hos Pasientreiser som er utdatert!

For man fikk jo menneskerettigheter i 1948! Og en av menneskerettighetene er retten til frihet fra tortur. En annen er ytringsfriheten!

Og det er bare de menneskerettighetene som er nedskrevet, som jeg snakker på nå. I tillegg kommer jo de menneskerettighetene som ennå ikke er utviklet. Slik som retten til å være et menneske, som er en menneskerettighet av høyere orden, på nivå med ytringsfriheten.

Det er for eksempel menneskelig å gjøre opprør mot ondskap!

Så til saken!

Bare for å komme litt til saken her nå, så skal jeg over flere innlegg tolke ordet ID.

Hvis du ikke har lest følgende innlegg, så anbefales det at du gjør det, før du leser mine tolkninger av ordet ID:

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

Innlegget forklarer at Ann Helen Nilsen er en superhelt som er sendt av Gud. Universet snakker rett og slett på at Ann Helen Nilsen er en superhelt!

Og det er vel å merke henne som Pasientreiser har messet med! Og da har Gud rett og slett sendt meg, for å fittekjøre Pasientreiser litt!

🙂

Poenget er i hvert fall at jeg er enda en slik superhelt! JO DA!

🙂

Og når du allerede har det klart for deg at Ann Helen Nilsen er en superhelt, så tenker jeg at det kan være morsomt å lese disse tolkningene av ordet ID, som jeg nå skal presentere.

Gud er jo en liten luring, faktisk en svært leken Baby. Derfor driver Gud og tuller slik, ved å trekke i trådene slik at alfabetet og ord og en rekke historiske hendelser blir kunstverk som handler om visse enkeltpersoner.

Gud er nemlig en slik Baby som rett og slett blir veldig sjarmert av visse enkeltpersoner, hvis du forstår?

Og en av de enkeltpersonene, som Gud blir sjarmert av, er altså Ann Helen Nilsen. Og da har det seg altså slik at Gud ønsker å si noe om at det FAKTISK ER OFFISIELT at Ann Helen Nilsen er en helt spesiell superhelt!

Og da snakker vi jo om en person har en helt spesiell identitet. Nemlig en superhelt-identitet. Derav ordet ID.

Videre snakker vi om dette med å identifisere, det man på engelsk kaller «TO ID SOMEONE».

Jeg driver nå bare og forklarer at ordet ID handler om det å være en superhelt og det å være Messias. Det å være den man leter etter, Den Utvalgte om du vil.

Det er det jeg har forklart akkurat nå! Ordet ID handler om den som er DEN UTVALGTE.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 14
ID = 14 = Ann Helen Nilsen

Navnet til Ann Helen Nilsen har 14 bokstaver og kan derfor tolkes som tallet 14. Og bokstaven I i ordet ID ser ut som et 1-tall og tolkes derfor som et 1-tall. Og bokstaven D er jo den 4. bokstaven i alfabetet. Derav tallet 14.

Dermed henviser ordet ID til Ann Helen Nilsen, og dette kan da tolkes som at Gud ønsker å presisere at hun er DEN UTVALGTE. Det er på sett og vis henne som Gud ønsker å identifisere! Fremheve om du vil!

Så hun er en interessant person!

🙂

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

Jeg tolker altså slike tellende tallrekker som mangler et tall, som det manglende tallet. Her telles det oppover, men så hoppes det over tallet 4. Dermed betyr antallet bokstaver i hvert av «ordene» i navnet til Ann Helen Nilsen rett og slett tallet 4.

Vi snakker om at tallrekken er en slags intelligenstest som tester om du klarer å fange opp på at den teller oppover, men hopper over ett tall!

Men la oss glemme det, at du ikke klarer å bestå en slik intelligenstest! Skal vi gå videre?

Se nå her:

ID = I 4 = JEG 4 = JEG ANN HELEN NILSEN

Dette betyr at Gud ønsker å bli representert av Ann Helen Nilsen. For Gud sier gjennom ordet ID at Gud er Ann Helen Nilsen.

Som du sikkert forstår, så er bokstaven I det engelske ordet for JEG.

🙂

Man kan også når man tolker dette ordet tenke på at det er et ord, som består av to bokstaver. Og bokstavene er slik sett «slått sammen».

Dermed er det grunnlag for å slå sammen bokstavene, altså tallene:

ID = I + D = 1 + 4 = 5

Men så snakker vi om at det er riktig ID, riktig identitet. Og da er jo tallet 5 riktig. Og når man tolker dette, så må man vise at man forstår dette. Og det gjør man ved å gjenta tallet 5.

Det er jo tallet 5 som er det rette! Og da må man rett og slett holde seg til det tallet! Og da får man tallet 55, som er kunstnernavnet til Ann Helen Nilsen, nemlig Blacklemon:

Blacklemon = Black lemon = 5 5 = 55

Du kan i forhold til tallet 55 se for deg at du må vise ID ganske ofte. Dermed gjentar du IDen din, altså ID-beviset ditt!

Og hvis tallet 5 representerer IDen, så gjentar du jo tallet 5. Og dermed får du tallet 55!

Og bare for å presisere dette, så er det en veldig enkel grunn til at du må vise ID ofte. Grunnen er nemlig at du ikke hører etter, når Gud sier at Ann Helen Nilsen er en superhelt og Messias!

🙂

Så du prøver på en måte å overbevise deg selv om dette som jeg forklarer nå, når du viser legitimasjon eller ID!

🙂

Hva synes du så langt?

Blir dette tullete? Ville du heller ha tolket ordet ID på denne måten, kanskje:

ID = EGO SUPEREGO = E S = ES = 55 = Blacklemon

Det er nemlig slik når man tolker kunst, at man ofte må snu ting opp ned. Dermed betyr altså ID ikke ID, men det motsatte, nemlig EGO OG SUPEREGO. Altså tallet 55, som betyr Blacklemon, altså Ann Helen Nilsen.

Her er for ordens skyld enda en tolkning av ordet ID, som er relatert til Ann Helen Nilsen:

ID = I D = I DE = I 45 = I 6 = I SEX = I SE X = I 55 X = I Blacklemon X = I Blacklemon eks

Merk at bokstaven D uttales DE, som er den 4. og 5. bokstaven i alfabetet og som derfor står for tallet 45, som er et tellende tall som står det neste tallet i rekken, altså tallet 6… men du forstår sikkert dette selv, uten at jeg forklarer det i detalj!

🙂

Denne tolkningen som jeg nettopp gjennomførte er Gud som forklarer at Gud har en relasjon til Ann Helen Nilsen, a.k.a. Blacklemon, ved å henvise til kunst- og varslingskonseptet hennes, som er MAKE UP SEX.

EKS er altså en henvisning til MAKE UP SEX. Og Gud fremhever da kunstkonseptet til Ann Helen Nilsen, samtidig som Gud forklarer på en litt komisk måte at Gud har en eller annen form for RELASJON til Ann Helen Nilsen. Noe som altså betyr at Ann Helen Nilsen er sendt av Gud!

Forstår du dette? Gud sier at Gud er eksen hennes!

🙂

For da henviser Gud til kunstkonseptet hennes som er MAKE UP SEX.

Poenget til Gud er altså at Gud har en relasjon til henne. Det er altså Gud sin måte å si at hun er Messias!

🙂

Og slik som dette kan man altså tolke ordet ID!

Kult? 🙂

Og dette kan da Pasientreiser tenke litt over! De kan få lov til å fundere litt over hva slags person de har messa med!

La meg avslutningsvis si det slik at Gud forstår seg på dette med MAKE UP SEX, som rett og slett betyr hevn!

Og når Ann Helen Nilsen er sendt av Gud, så kan det godt tenkes at Gud ønsker å hevne det som blir gjort mot henne!

Har jeg vunnet nå?

Jeg skjønner jo det selv, at jeg uansett har vunnet den konkurransen i galskap som lederne hos Pasientreiser har startet!

Altså. Jeg er jo verdensmester i galskap her!

🙂

Nå tar jeg kvelden her. Jeg har mye å gjøre for tida!

🙂

 

Oljeberget 56: Tiden flyr (PR43)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 43

Tiden, den flyr. Og i dag har jeg såpass dårlig tid at jeg må finne på et eller annet enkelt å skrive om.

Skal vi se her!

For to tusen år siden var det noen partiprester som korsfestet Jesus. Disse folka styrer her fortsatt, med hellige lover!

På Jesu tid gikk religion og politikk hånd i hånd, og dermed ble altså Jesus korsfestet av partiprester. Hellige partiprester, som er på nivå med dagens stortingspolitikere, som også har status som hellige!

Dagens stortingspolitikere har lov til å begå alle mulige forbrytelser. Dermed er de hellige. Hellige partiprester!

🙂

På Jesu tid kan man si at man hadde religiøse lover, og dermed blir prestene å regne som lovgivere eller politikere. Religionene var også å regne som politiske filosofier, siden de hadde så stor påvirkning på samfunnet.

Totalt sett var altså religion og politikk samme sak, på Jesu tid. Særlig når vi snakker i forhold til korsfestelsen av Jesus, som jødiske prester var ansvarlige for.

Har jeg satt meg ordentlig inn i dette? Neida. Jeg setter meg aldri ordentlig inn i noe som helst!

🙂

Jeg jobber jo som klovn her!

Uansett. Det var egentlig bare det jeg ønsket å si i dag!

Tiden flyr, ja. Men ikke så mye forandrer seg! 🙂

Oljeberget 55: Et kort innlegg (PR42)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 42

I dag er jeg litt usikker på hva jeg skal skrive. Jeg har nemlig litt dårlig tid.

Jeg kan jo gi deg en hjemmelekse! Du kan prøve å tolke ordet ID.

For du klarer vel å gjøre det? 🙂

I morgen eller om noen dager, så kan jeg gi mine tolkninger av det ordet.

Men akkurat i dag, så «driter jeg ID».

Altså kommer jeg tilbake med tolkningene mine av ID senere!

🙂

Oljeberget 54: Tallhysteriet og 2018 (PR41)

Når jeg som er Messias ankommer, så kommer jeg i stor grad med tall. Noe også Jesus presiserte på korset:

SPIKER = METALL = ME TALL = MED TALL

Du kan godt si at han spikret akkurat det. 🙂

Jeg kan bare henvise til det innlegget hvor jeg beviser at jeg er Messias, for mer informasjon om dette med tall, samt Jesus og hele pakka!

Alt dette er selvsagt bare tull! Humor! Kunst!

MEN DET ER SAMMA FAEN DET! 🙂

Hvorfor tall?

Spøk til side… man kan jo undre seg over hvorfor Gud kommer her med tall. For det er jo på sett og vis Gud som kommer, når jeg ankommer. Ikke sant?

Jo. Det betyr så mangt, for Gud sier aldri kun én ting av gangen!

Og dette med tall, det betyr for eksempel akkurat det! Det jeg nettopp sa! For tall… det betyr «antall», som betyr «flere».

Så det ligger i Gud sin forkjærlighet for tall at Gud kommuniserer mange ting på en gang, for det er det som tall betyr! Tall betyr flere, altså mange! Og da snakker vi om mange budskap!

Og nå kan jeg dessverre ikke gi noe fullgodt eller fullstendig svar på hvorfor jeg… altså Gud… kommer med tall… i dette innlegget.

Men jeg skal spikre et par ting til!

Manglende ytringsfrihet

Gud ønsker å få kommunisert at det ikke er ytringsfrihet i dagens moderne demokratier. Derfor altså tall!

For når man bruker tall, så har man på sett og vis ikke sagt noe! Man har bare oppgitt noen tall!

🙂

Så tallbruken til Gud er rett og slett en fremheving av at det ikke er lov til å si noe her. En fremheving av at det ikke er ytringsfrihet her!

🙂

Vitenskapelig

Gud ønsker også å henvise til vitenskapen, kall det kvantitativ forskning som en referanse for vitenskap eller vitenskapelighet. Derav altså tallbruken til Gud!

Det som Gud ønsker å presisere er at Gud er ganske vitenskapelig.

Og da tenker Gud på at det er ganske vitenskapelig å ha en Gud som KUN BRYR SEG OM Å STRAFFE RASSHØL!

Det funker, det!

Da blir det fort orden i rekkene, når folk innser sannheten om Gud, og i hvilken grad Gud er vitenskapelig!

🙂

2018

Årstallet 2018, altså det året vi har entret nå nettopp, det er tallet 18.

Og det jeg kan si i forhold til dette, det er at det er en ganske tydelig overgang fra 17, altså 2017, til 18, altså 2018.

For det er da man går fra barn til voksen.

Jeg må vel innrømme at Gud er en stor klovn, og at Gud stort sett bare tuller. Og en del av dette er at jeg som er Messias ikke akkurat får utdelt noen slagplan eller plan fra Gud.

Gud er mer på nivå med en Baby som er helt ute av kontroll og som driver med mye rart, og som er ekstremt egenrådig!

Det jeg sier er at jeg som er Messias ikke har full oversikt over ting. Og jeg lurte litt på om Gud ønsket å på sett og vis melde sin ankomst for alvor i 2017.

Og grunnen til det er at det er en slags prestisjesak for Gud, at Gud er et barn. Faktisk en Baby!

Og da blir tallet 17 litt viktig, for det betyr jo nettopp «IKKE VOKSEN».

Så ja. Jeg lurte litt på om Gud ønsket å melde sin ankomst slik at folk får det med seg… i 2017.

For da hadde jo Gud forklart dette, det at Gud er en Baby, altså ikke voksen.

Men hva gjorde Gud?

I stedet for dette, så sendte Gud Ann Helen Nilsen. Altså som et budskap om at det ikke er Gud som er Guden her.

Så ja. Gud kom! Gud kom i 2017! Men Guden var Ann Helen Nilsen!

Og hun presiserte at Gud er en Baby, ved å føde et barn i 2017! Du må rett og slett lese alle de innleggene jeg har skrevet om Ann Helen Nilsen for å forstå deg på dette!

Du kan eventuelt starte med dette – introduksjonen til Ann Helen Nilsen som superhelt!

Men der har du Gud, da!

Gud er svært opptatt av overraskelser. Og Gud er verdens største motstander av religion!

Og derfor var det at Gud i stedet for å ankomme selv, via meg, i 2017, sendte Ann Helen Nilsen som Messias i 2017.

Hun ankom altså som Messias i 2017. Og en av grunnene til det var altså at Gud ønsket å presisere at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket ikke Gud å bruke meg til å presisere dette, for jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp til Gud, siden jeg er DEN ALLER HØYESTE FORMEN FOR MESSIAS.

Hvis jeg hadde kommet i 2017, på et eller annet vis, så hadde det betydd at Gud kommer og sier at Gud ikke er voksen.

Men så ønsket altså ikke Gud å gjøre det. For Gud ønsket ikke å komme selv!

Så derfor ble løsningen å sende Ann Helen Nilsen, som gjorde det veldig klart at Gud er en Baby, ved å faktisk føde en Baby!

Og den Babyen har et navn på 5 bokstaver som inneholder tre 5-tall, og som dermed kopierer navnet til Jesus, som også har 5 bokstaver i navnet sitt og tre 5-tall.

Og da blir Ann Helen Nilsens Baby ikke bare et budskap om at Gud er en Baby, men et budskap om det aller meste egentlig, inkludert det at jeg som er Messias ankom på datoen 05.05.05.

Samtidig har Babyen et navn som sier noe om at den er en Guru. Det vil si at Babyen drar en spøk om at den er en elev, slik som Babyer gjør. Babyer har det jo med å tulle!

Dette tolker jeg i et annet innlegg, som jeg muligens legger ut senere. Men Babyen til Ann Helen Nilsen har satt inn det engelske ordet for «JEG» på ANDREPLASS i navnet sitt for å fremheve at Babyer blir behandlet som elever og dermed plasseres på ANDREPLASS i dette samfunnet!

Babyen presiserer da at Babyer skal være på FØRSTEPLASS!

Og Babyen kobler seg da opp til en historisk person her på Hamar som heter Førsteplassen, som peker på barna til enda en historisk person som heter Lars Marius Bjørneseth, som har to barn som begge har navn som starter med bokstaven A.

Og denne personen som hater Førsteplassen, han heter jo faktisk A. Plassen. Derav 1.-plassen.

Dermed bruker han bokstaven A som tallet 1. Og han fremhever da at barna til Lars Marius Bjørneseth tar førsteplassen. Dermed sier han at barn tar førsteplassen!

Og dette er det også at barnet til Ann Helen Nilsen snakker på. Altså at Babyer og barn ikke skal være på andreplass som elever, men at de faktisk skal være på FØRSTEPLASS som GURUER!

Gud sender klovner

Som du sikkert forstår, så sender Gud klovner. Gud kommer ikke selv!

Og som jeg nettopp har forklart, så ønsket Gud at noen andre enn meg skulle ankomme på et eller annet vis i 2017. Fordi Gud ønsket å presisere at det ikke er Gud selv som er Guden.

For i denne verden er det faktisk DEN LEVENDE GUDEN som er Guden!

Forstår du da dette? Det var ingen tilfeldighet at jeg som er den aller høyeste formen for Messias ikke ankom i 2017, men at Ann Helen Nilsen ankom i stedet!

Dette var altså Gud sin måte å fremheve at Gud selv ikke er Guden! Samtidig klarte altså Gud å forklare hvor nært knyttet jeg som er den aller høyeste formen for Messias er Gud.

Så jeg er på sett og vis litt for nært knyttet opp mot Gud, jeg da!

Dermed sier Gud at man ikke skal være for nært knyttet opp til Gud, noe som betyr at man ikke skal elske Gud og ikke skal respektere Gud.

Så da får Gud sagt alle disse tingene, på ganske latterlige måter, ikke sant?

Men der har du Gud! Beklager dette, folkens! Men Gud er ganske latterlig, for å si det sånn!

🙂

Her kommer jeg, vet du, jeg som har bevist at jeg er Messias, og forklarer disse tingene i detalj!

Eller det kan være at jeg bare driver og tuller litt da! Det kan jo være tull alt det jeg skriver!

Ja, særlig hvis jeg er sendt av Gud! 🙂

Tilbake til 2018

Nå har jeg forklart litt rundt året 2017, som handler om at Gud ikke er Guden og om at Babyer er Universets offisielle Guruer og Universitets mest respektable personer, noe som bare er enda en tydeliggjøring fra Gud sin side av at det er Den Levende Guden som er Guden her, ikke Gud!

Og da kan jeg si litt mer om årstallet 2018, om tallet 18 kan du si:

Tallet 18 betyr voksen. Fordi man da blir myndig, blir voksen. Når man blir 18 år altså.

Videre mener Gud at tallet 18 betyr krig. Det har å gjøre med at det indiske krigseposet Mahabharata består av 18 bøker.

Og så er det egentlig meningen at vi skal koble dette med å bli voksen til konseptet krig. Så derfor må jeg forklare dette, jeg da! Jeg som er den aller høyeste formen for Messias… som rett og slett må forklare det aller meste her, siden folk ikke selv klarer å forstå en jævla dritt!

Men grunnen til at Gud gjør et poeng av tallet 18, slik vi vil se i løpet av dette året, det er at Gud forholder seg ganske religiøst til tall!

Og det kan du tolke som en kritikk av dagens vitenskap, som langt fra er vitenskapelig, fordi den rett og slett er mer opptatt av å fremstå som vitenskapelig ved å være detaljorientert, la oss si tallorientert, enn av å være vitenskapelig på den måten at man faktisk oppnår noe!

Så da forstår du vel dette? At Gud kritiserer dagens vitenskap for å være… la oss si dogmatisk og uvitenskapelig! Man er rett og slett fornøyd med det man holder på med, så lenge man kan gjøre noen statistiske analyser, noen tallutregninger!

Dermed har man innen vitenskapen i dag ingen målsetning om å faktisk være vitenskapelig! Det hele handler om å prøve å fremstå som vitenskapelig, ved å drive og fikle med tall!

Men… det jeg egentlig skulle si nå, det er at det for Gud er et poeng å koble krig sammen med det å bli voksen. For Gud mener at det å være voksen er det samme som å føre en krig mot alt som er hellig i denne verden!

Skal vi ta en pause?

Du kan eventuelt lese dette innlegget flere ganger, vet du! Og tenke litt selv!

18 = VOKSEN
18 = KRIG

Og når Gud nå kommer til å markere tallet 18 ganske kraftig, altså dette året, så betyr det noe!

Og det betyr det jeg nettopp har forklart. Nemlig at Gud vet. Gud vet. Og hva er det Gud vet?

Gud vet at dagens voksne, la oss si det å bli voksen, er ensbetydende med å føre en hellig krig mot alt som er hellig!

Dagens voksne er rett og slett Satan! Og da tar altså ikke dagens voksne FØRSTEPLASSEN!

Det er det Babyer som gjør, og det er det barn som gjør! Og det er det ungdommer som gjør! Og det er det alle personer som er som et barn, som en Baby og som en ungdom… som gjør!

De voksne er rasshøl som fører en krig mot Babyers visdom, mot Guruenes visdom.

Og nå i år, så kommer Gud til å føre en krig mot de voksne. For det er altså det som dette årstallet betyr!

Gud ønsker altså ved å føre en krig å presisere og understreke og rett og slett fremheve at Gud faktisk vet at de voksne fører… nettopp en krig!

Det å i det hele tatt BLI VOKSEN, det er å FØRE EN KRIG! En krig mot alt som er hellig! En «hellig» krig mot alt som er hellig!

Derav altså denne henvisningen til et indisk epos innen en slags religion som blir helliggjort der borte i India.

Vi snakker altså om konseptet hellig krig. Og Gud sitt poeng er forresten at den krigen som er hellig, det er krigen mot den hellige krigen som føres mot alt som er hellig!

Så den krigen som jeg kommer til å føre i år, det er en hellig krig!

Hva har skjedd så langt?

Så langt har jeg som er Messias stort sett drevet og tullet! Jeg har på en måte dratt en spøk om at jeg ikke mener alvor.

Og jeg kommer selvsagt til å fortsette med akkurat det, for det er slik jeg klarer å fremme ytringsfrihet, som er den aller høyeste verdien i dette Universet.

Men i tillegg til at jeg altså driver og tuller og dummer meg ut og slikt, så kommer jeg nå til å begynne å føre en krig. En krig mot de voksne!

Så da får dere ha lykke til, dere som rett og slett er altfor voksne!

LET THE GAMES BEGIN!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Oljeberget 53: Er det sikkert at jeg er Messias? (PR40)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 40

Jeg er fullt klar over at jeg nå for lenge siden skulle ha servert et innlegg hvor en person som heter Førsteplassen beviser at Ann Helen Nilsen tar… eh… førsteplassen!

Men jeg ønsker på sett og vis å snakke litt på det å nekte å gjøre det man egentlig skal gjøre, slik som stortingspolitikerne gjør, ved at de undergraver demokratiets hovedverdier i stedet for å styrke dem!

Dette forklarer jeg i detalj i andre innlegg, så det orker jeg ikke å utdype nå. Okay?

Men er det sikkert at jeg er Messias?

Hvis du føler at jeg kaster bort tida di, så er det bare meg som gir deg en smak på din egen medisin. Forstår du?

Dette samfunnet kaster bort tida mi, ved å nekte for at jeg er Messias! Da er det ingen vits for meg å komme hit, da!

HVIS DU FORSTÅR?

Så jeg gir deg en smak på din egen medisin, ved at jeg på sett og vis kaster bort tida di her!

Ja. Jeg vet det, at det blir veldig mye bortkastet tid etter hvert, når jeg hele tiden skal snakke på at jeg er Messias!

Men hvis du hadde vært i stand til å tolke kunst, så hadde du kanskje forstått at jeg prøver å si at det ikke er noen hemmelighet at du ikke hører etter, når jeg sier at jeg er Messias!

Jeg snakker altså på at du ikke hører etter, når jeg gjentar dette om igjen og om igjen!

Ja da. Jeg snakker på så mangt!

🙂

Det jeg egentlig skulle si

Det jeg egentlig skulle si i dette innlegget, det er som følger.

Det kan godt være at Gud forutså dette før Universet ble skapt. Altså at jeg kom til å påstå at jeg er Messias.

Og så kan det da hende at Gud tenkte at det hadde vært morsomt å bevise at jeg er det også!

Så poenget er da at det godt kan være at du har helt rett, når du sier at jeg ikke er Messias! Det kan bare være at Gud er så leken!

Men da blir spørsmål nøyaktig hvor leken Gud faktisk er, hvis du forstår?

Sånn. Der fikk du noe å tenke på, tenker jeg!

🙂

La meg si det sånn, at slik som jeg kjenner Gud, så er Gud såpass leken… at Gud i hvert fall synes at dette er kjempemorsomt!

At det kommer en person som meg, som faktisk kan bevise at jeg er Messias… det synes Gud at er dritkult, rett og slett!

Ja da, så Gud digger det! Eller du kan si at Gud digger meg!

Gud har den formen for humor. Og dette med at jeg kan bevise at jeg er Messias, det topper liksom kaka!

Gud har den humoren. Jeg sier ikke mer. Det var egentlig bare det jeg skulle si!

Oljeberget 52: Er jeg Messias? (PR39)

PASIENTREISERS JULEKALENDER – DAG 39

Jeg slipper å lure på akkurat dette spørsmålet selv. Derfor synes jeg det er litt morsomt å stille det spørsmålet i tittelen her.

Okay? 🙂

Det er morsomt å se på folk tvile!

Hvis du ikke forstår hva jeg snakker på, så kan jeg minne om dette innlegget, hvor jeg vel å merke beviser at jeg er Messias:

Oljeberget 25: Informasjon til deg som presenteres som superhelt (PR12)

Jeg har i det siste lagt til en del informasjon der, slik at innlegget nok har blitt en del lenger enn hva folk orker å lese!

🙂

Men slik er det når man er Messias! Man går ikke akkurat tom for bevis da!

Hva jeg gjør nå?

Hvis du sitter der og lurer på hva jeg gjør akkurat nå, så prøver jeg å bli den neste statsministeren!

Jeg prøver å være passe selvopptatt, eller opptatt av at jeg er Messias. Litt slik som de folka som styrer landet!

Så det er alt! 🙂

De som sitter der på stortinget, de sitter jo ikke der fordi de ønsker å oppnå noe! De sitter der fordi de ønsker å sitte der, for sin egen del!

🙂

Og de ønsker å kjenne på den følelsen, at de er mer hellig og mer betydningsfull enn andre. Ja, de prøver å være Messias!

🙂

Og da må jeg som kunstner kalle meg Messias, for å rett og slett klare å belyse slike ting som dette! Forstått?

Så jeg sier ikke at jeg faktisk er Messias, for det sier seg jo selv at det aldri kommer noen Messias. For Gud er jo død, og alle religioner er skrevet i stein!

Den eneste grunnen Gud kunne hatt for å sende en Messias ville vært noe slikt som å avskaffe alle religioner. For folk er jo allerede religiøse!

Og det er jo nettopp derfor at jeg er her. For å avskaffe all religion på denne Planeten!

Gud selv er nemlig ikke tilhenger av religion. Hadde du forresten vært religiøs, hvis du hadde vært Gud? Hadde du selv ønsket å være Guden, hvis du hadde vært Gud?

Vel. Det er ikke sikkert at Gud er så veldig forskjellig fra deg!

Det kan godt være at Gud ser på det som en form for ondskap at noen som er død skal stjele respekt fra de som er levende, fra de som er De Levende Gudene om du vil!

Itte vet je!

Jeg er jo bare en kunstner som driver og tuller om at jeg er Messias, og som er veldig flink til å tolke omtrent hva som helst som hva som helst!

Ikke sant?

I det forrige innlegget snakket jeg på Babyens hode. Og dette med klokskap, det har jo å gjøre med hodet.

Og som jeg forklarte i det forrige innlegget, så bruker Babyer hodet sitt som en del av kunsten sin, for å forklare at de er Guruer.

Og spørsmålet blir da om jeg som er Messias også bruker hodet til å forklare at jeg er Messias, siden hodet nettopp har å gjøre med tanker, ideer, innsikt og klokskap!

For jeg er jo liksom klokere enn andre, jeg da! Hvis det er slik at jeg er Messias.

Men bare for å illustrere akkurat nå, at jeg kan gjøre hva som helst til hva som helst, gjennom kunsttolkning, så kan jeg gi deg denne tolkningen på det engelske ordet HEAD:

HEAD = HE AD = HE 14 = HE ANDERS JOHANSEN = HAN ANDERS JOHANSEN

Kanskje jeg skal legge til denne tolkningen i det innlegget jeg nevnte øverst her? Kanskje jeg gjør det, gitt!

🙂

Navnet mitt har 14 bokstaver! Derfor betyr altså AD, som er den 1. og den 4. bokstaven i alfabetet, navnet mitt.

Og hvis du nå lurer på hva det norske ordet HODE betyr, så må jeg nesten skuffe deg. Men det har å gjøre med Ann Helen Nilsen, som jeg nettopp har presentert som en stor superhelt her på bloggen.

Se nå her:

Ann Helen Nilsen = 3 5 6 = 4

En slik tallrekke, som åpenbart teller oppover, men som mangler et tall, den står for det manglende tallet. Slik tolker i hvert fall jeg som er den offisielle kunsttolkeren i dette Universet, alltid slike tallrekker!

Slike tallrekker som navnet til Ann Helen Nilsen, altså!

Så navnet til Ann Helen Nilsen, det kan tolkes som tallet 4. Navnet har selvsagt også en del andre tolkninger, men én av dem er tallet 4.

Se nå her:

HODE = HO DE = HO D = HO 4 = HO ANN HELEN NILSEN = HUN ANN HELEN NILSEN!

Så hun er visst også ganske klok!

La meg nå forklare tolkningen! «DE» uttales som bokstaven D og tolkes derfor som bokstaven D, som er den 4. bokstaven i alfabetet og som derfor tolkes som tallet 4, som betyr Ann Helen Nilsen.

Så det engelske og det norske ordet for hode snakker henholdsvis på en mann og en kvinne.

Og det som kan bemerkes, det er at begge ordene har 4 bokstaver, og dermed kan tolkes som tallet 4, som betyr Ann Helen Nilsen.

Og det er hva man kaller for en verifisering innen kunsttolkningen!

🙂

Poenget er da at Ann Helen Nilsen er ganske klok!

Og hvis du ikke har lest om henne på bloggen min ennå, så kan du starte her:

Oljeberget 7: En introduksjon til Ann Helen Nilsen – klovnen, superhelten og krigeren

Bare for å vise at alt dette selvsagt er tull, så kan jeg også presisere at både ordet HEAD og ordet HODE er 1 ord med 4 bokstaver, og derfor kan tolkes som tallet 14.

Det blir da å regne som en spesialtolkning! Men det at det er en spesialtolkning, det kan også tolkes som et kunstnerisk virkemiddel!

Det betyr da at jeg og Ann Helen Nilsen, som begge har 14 bokstaver i navnet vårt, er meget spesielle personer!

🙂

Derav denne spesialtolkningen!

🙂

Men fra spøk til alvor. Dette er det jeg snakker på! Jeg kan jo gjøre hva som helt til hva som helst, gjennom kunsttolkning!

Det er nesten latterlig, hvordan jeg klarer å tolke ting! Man skulle nesten tro at jeg får hjelp fra en overmenneskelig intelligens eller noe! Eller at Gud har trekt i trådene her, for å gjøre verden tolkbar!

Altså for å bevise at slike personer som Ann Helen Nilsen og meg selv er Messias!

🙂

Men det jeg presiserer er altså at jeg rett og slett bare er så dyktig som kunsttolker! Det er alt!

Jeg er veldig intelligent, kan du også si! Og da passer det jo veldig godt at ordet HEAD og HODE kan tolkes som tallet 14, samt at ordet HEAD kan tolkes som at det er meg, meg som er… et eller annet:

HEAD = HE AD = HE 14 = HAN 14 = HAN ANDERS JOHANSEN = DET ER’N ANDERS  JOHANSEN… SOM ER… ET ELLER ANNET… SOM HAR Å GJØRE MED INTELLIGENS ELLER KLOKSKAP ELLER DET Å HA NOE I HODET SITT!

Drit i det. Dette er det jeg snakker på, at jeg som kunsttolker kan gjøre omtrent hva som helst til hva som helst!

Det er nesten litt for latterlig! Jeg blir nesten skremt selv!

Så jeg tror at jeg rett og slett får slutte å tolke nå, før folk begynner å tro at jeg er mer intelligent enn noen annen person, eller at Gud driver og tuller ved å trekke i trådene slik at verden faktisk blir tolkbar for meg og handler om at jeg er Messias og den pakka der!

God natt!

Så da tar jeg kvelden! Dette innlegget skriver jeg nå på kvelden, men det publiseres i morgen klokka 5.

Jeg står opp klokka 5 da, skjønner du!

Eller jeg planlegger at det skal publiseres automatisk klokka 5! Samma faen det!

Jeg ønsket nå bare å nevne et visst tall et visst antall ganger helt på slutten av dette innlegget. Så kan du som leser dette akkurat nå… ja du ja… tolke hva det betyr!

🙂